UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade"

Transkript

1 UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade Træfiberisoleringsplade WF-EN-T4-CS(10/Y)200-TR7,5-WS1,0-MU3-AF100 Hovedanvendelsesområder Isolering i taget oven over spær eller bjælker, under afdækninger (regnsikker undermembran) Isolering i taget under spær/bjælke Udvendig isolering ved vægge med ventilation bag facade. Indvendig isolering ved trærammevægge bag beklædning (direkte på opstandere) Isolering af træramme- og træskeletkonstruktioner styper iht. DIN : DADds; DIzg; DEOds; WABds; WH; WIzg; WTR Opbevar UD-Q11 protect tørt Formater Tilskæring Rundsav Stiksav Kædesav Skæreanordning med Dewalt DW 391

2 I taget oven over spær Ved transport og håndtering på byggepladsen skal det påses, at kantprofilerne ikke tager skade Der lægges i forbandt fra venstre og nedad. Begge sider på UD-Q11 protect kan anvendes. Pladernes feder peger op mod tagrygningen. 4 Stødfugerne i taghældningens retning skal forsættes med en spærafstand. Stumpe pladestød og tilslutningsfuger på gennemføringer på bygningen skal altid tilklæbes vindtæt og vandafledende med en egnet og tilstrækkelig bred tape (f.eks.: pro clima Budax Top og grundingsmiddel pro clima Budax AC). Ved større højder kan det almindeligvis være påkrævet at tape alle stød til på grund af den forventede isdannelse Opbygning udefra og indad: 1-taginddækning, 2-bærelægte, 3-kontralægte, 4-UD-Q11 protect, 5-spær med holzflex protect, 6- dampspærre, 7-indvendig beklædning på lægter Tapene skal bruges iht. producentens anvisninger. Stumpe pladestød (uden not + feder) skal understøttes af og forbindes med passende træelementer. UD-Q11 protect kan tåle vejrliget i op til 10 uger som nødtag (foreløbig afdækning). UD-Q11protect er særligt diffusionsåben. Der skal derfor tages højde for, at fugten kan transporteres uhindret væk fra byggedelens overflade. Der skal også tages højde for en væsentlig større transport af fugt under bygningens tørrefase. Ved at fastgøre kontralægterne med korrosionsbeskyttede fastgøringsmidler, der går ind i spærene, sikres en permanent position. Op til en pladetykkelse på 60 mm kan der anvendes klammer, søm eller maskinsøm. bilag 1). (se fastgørelsestabel i Fra en pladetykkelse på 80 mm anvendes Bierbach DaBau-delgevindskruer, der skrues i spæret i en vinkel på 67. Vi beregner gerne antal, størrelse og anordning. Pladerne er trykfaste i understøtningsområdet, men i området uden understøtning mellem spærene er pladerne ikke gangsikre. Det anbefales af lægge lægterne samtidigt for at sikre, at man kan gå på taget. Hvis der lægges plader hen over hulrum, kan de efter nogen tid komme til at bøje en smule, dog forbliver fugerne tætte, hvis den maksimale afstand mellem spærene overholdes. Ved stumpe stød på forskalling og UD-Q11 protect i området omkring sternbrædderne og tagrenden eller ved tilslutninger på tagudbygninger eller taggennemføringer, skal tilslutningen udføres med særlig omhu, især med henblik på vandførende og vantætte fuger. Ved taghældninger < 15 skal der etableres et regnsikkert/vandtæt undertag. Desuden skal de nationale, tekniske bestemmelser for undermembraner overholdes (i Tyskland f.eks. ZVDHretningslinjerne).

3 Maks. afstand mellem spær Pladetykkelse (mm) Maks. spærafstand (cm) /100/ Tagrendetilslutning: UD-Q11 protect lægges helt ud til tagrendeplanken eller helt ud til tagudhænget. Ved et tagudhæng med synlig forskalling vendes en klimamembran ind under den nederste række UD-Q11 langs med tagrenden, og overgangen tapes til. Skotrendetilslutning: UD-Q11 protect tilskæres i den passende vinkel, en klimamembran sættes op og tætnes med tape og primer. Derpå følger afdækning med afdækningsblik iht. tekniske regler. Tagrygning: UD-Q11 protect tilskæres i den passende vinkel og tætnes med tape og primer eller med en klimamembran. I taget under spær Ved transport og håndtering på byggepladsen skal det påses, at kantprofilerne ikke tager skade. Der lægges i forbandt fra venstre og nedad. Stødfugerne skal forsættes med en spærafstand. Fastgørelsen udføres med rustfrie ståltrådsklammer eller skruer. Der skal anbringes en lufttætning (f.eks. en dampspærre eller en OSB-plade), der tapes omhyggeligt (følg producentens angivelser). Bærelægter skrues på med egnede skruer iht. udførelsen af den indvendige beklædning (samtidigt sikres det, at UD-Q11 vedblivende ligger som den skal). UD-Q11 protect kan ikke pudses. UD- Q11 protect egner sig ikke til bærelag for tapeter, fliser eller anden beklædning.

4 Vægge med ventilation bag facade. Ved transport og håndtering på byggepladsen skal det påses, at kantprofilerne ikke tager skade. Der lægges i forbandt fra venstre og nedad. Pladernes feder skal pege opad. Stødfugerne skal forsættes med en opstanderafstand. Fastgørelse med klammer. Den endelige fastgørelse udføres med korrosionsbeskyttede fastgørelsesmidler gennem kontralægterne og UD- Q11 protect ind i træopstander. UD- Q11 protect anvendes her som isoleringsmateriale, vandafvisende lag og vindtætning og skal bearbejdes i overensstemmelse dermed. Ved stumpe stød eller ved tilslutninger til vinduer eller andre gennemføringer skal tilslutningen udføres omhyggeligt, især med henblik på at gøre fugerne vindtætte. UD- Q11 protect må ikke anvendes, hvor der kan forekomme stænkvand. Desuden skal de relevante nationale, tekniske bestemmelser overholdes. Som indvendig isolering ved trærammevægge bag beklædninger UD-Q11 protect kan monteres direkte på træopstanderne, såfremt væggen allerede et tilstrækkeligt statisk afstivet ved andre forholdsregler. Ved transport og håndtering på byggepladsen skal det påses, at kantprofilerne ikke tager skade. Stødfugerne skal forsættes med en opstanderafstand. UD- Q11 protect benyttes her som isoleringsmateriale og skal bearbejdes tilsvarende. Der skal anbringes en lufttætning (f.eks. en dampspærre eller en OSB-plade), der tapes omhyggeligt (følg producentens angivelser). Fastgørelsen af kontralægterne udføres med korrosionsbeskyttede fastgørelsesmidler gennem UD-Q11 protect ind i træopstander. Disse anvisninger vedrørende forarbejdning afspejler det tekniske niveau på udgivelsestidspunktet og mister sin gyldighed, såfremt der udgives nye. De gælder sammen med yderligere HOMATHERM-dokumenter. De nationale byggeregulativer skal overholdes. Angivelserne og materialets egnethed til anvendelsesformålet skal altid kontrolleres på byggestedet. HOMATHERM påtager sig intet ansvar. Dette gælder også trykfejl og efterfølgende ændringer af disse angivelser.

5 Bilag 1 Fastgørelse af underdækningsplader UD-Q11 protect op til en pladetykkelse 60 mm Fastgørelse af UD-Q11 protect med k l a m m e r Klammestørrelse: 22 mm 30 x 50 mm 2,0 x 90 mm Antal klammer pr. løbende meter kontralægte ved spærafstand e = 85 cm 0,35 kn /m² /m² Tungt tag 0,95 kn /m² Klammestørrelse: 35 mm 2,0 x 1,20 mm Antal klammer pr. løbende meter kontralægte ved spærafstand e = 85 cm / 100 cm 0,35 kn /m² 6 / 7 7 / 8 8 / 9 10 / / / / / / 25 /m² 8 / 9 9 / / / / / / / / 27 Tungt tag 0,95 kn /m² 11 / / / / / / / / / 30

6 Fastgørelse af UD-Q11 protect med s ø m (trådsøm) 22 mm 30 x 50 mm 3,8 x 100 mm Antal søm pr. løbende meter kontralægte ved spærafstand e = 85 cm 0,35 kn /m² /m² Tungt tag 0,95 kn /m² mm 5,0 x 140 mm Antal søm pr. løbende meter kontralægte ved spærafstand e = 85/100 cm 0,35 kn /m² 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 4 4 / 4 4 / 5 5 / 6 /m² 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 4 / 4 4 / 4 4 / 5 4 / 5 5 / 6 Tungt tag 0,95 kn /m² 3 / 3 3 / 3 3 / 4 4 / 4 4 / 5 4 / 5 5 / 5 5 / 6 6 / 7 Pladetykkelser: 52 mm/60 mm 6,0 x 180 mm Antal søm pr. løbende meter kontralægte ved spærafstand e = 85/110 cm 0,35 kn /m² 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 4 3 / 4 4 / 4 4 / 5 5 / 6 /m² 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 4 3 / 4 4 / 4 4 / 5 4 / 5 5 / 7 Tungt tag 0,95 kn /m² 3 / 3 3 / 3 3 / 4 3 / 4 4 / 5 4 / 5 5 / 6 5 / 6 6 / 7

7 Fastgørelse af UD-Q11 protect med m a s k i n s ø m 35 mm 3,8 x 130 mm Antal søm pr. løbende meter kontralægte ved spærafstand e = 85/100 cm 0,35 kn /m² 3 / 3 3 / 4 4 / 5 5 / 5 6 / 6 7 / 7 7 / 7 8 / 8 9 / 10 /m² 4 / 4 4 / 5 5 / 6 6 / 6 6 / 7 8 / 8 8 / 8 9 / 9 10 / 11 Tungt tag 0,95 kn /m² 5 / 6 6 / 6 6 / 7 7 / 7 8 / 8 9 / 9 10 / / / mm 4,6 x 160 mm Antal søm pr. løbende meter kontralægte ved spærafstand e = 85/110 cm 0,35 kn /m² 3 / 3 3 / 3 3 / 4 4 / 5 4 / 5 5 / 6 6 / 7 6 / 8 8 / 10 /m² 3 / 4 3 / 4 4 / 5 5 / 6 5 / 6 6 / 7 6 / 8 7 / 9 9 / 11 Tungt tag 0,95 kn /m² 4 / 5 4 / 5 5 / 6 6 / 7 6 / 8 7 / 9 7 / 9 8 / / mm 4,6 x 160 mm Antal søm pr. løbende meter kontralægte ved spærafstand e = 85/110 cm 0,35 kn /m² 3 / 3 3 / 4 4 / 5 4 / 5 5 / 6 6 / 7 6 / 8 7 / 9 9 / 11 /m² 4 / 4 4 / 5 5 / 6 5 / 7 6 / 7 7 / 8 7 / 9 8 / / 12 Tungt tag 0,95 kn /m² 5 / 6 5 / 6 6 / 7 6 / 8 7 / 9 8 / 10 8 / 11 9 / / 14 Pladetykkelser 80 mm fastgøres med Bierbach DaBAU-delgevindskruer. Vi stiller gerne vores beregningsservice til rådighed (hotline: 0049 (0) )

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Scandilight Thermo tag - markedets bedste og billigste løsning

Scandilight Thermo tag - markedets bedste og billigste løsning Scandilight Thermo tag Scandilight Thermo tag - markedets bedste og billigste løsning PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Den energirigtige løsning Scandilight Thermo tag består af klare

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning. side 1. Ydre påvirkninger 2A. Aput = sne 2B. Sialuk = regn 2C. Seqineq = sol 2D.

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning. side 1. Ydre påvirkninger 2A. Aput = sne 2B. Sialuk = regn 2C. Seqineq = sol 2D. FORORD Denne udgave af "GTO's anvisning i udformning af bygningers tage" er udfærdiget af Grønlands tekniske organisation, Danmarksafdeling af Bygge- og Anlægsafdelingens Ingeniørkontor. Anvisningen handler

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Handy Glidlet, model 100, 110, 120

Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Brugsanvisning Dansk 7DK160188-02 Handy Glidlet Lang Handy Glidlet Kort Handy Glidlet Bred Produktoversigt Produkt Model Varenr. Størrelse Mål (a x b) Handy Glidlet Kort,

Læs mere