Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010"

Transkript

1 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010

2 Servicestyrelsen 2010 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli revideret udgave af folderen: Støtte til seksuelt misbrugte. Håndbog om 20 centre, der hjælper mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Redaktør: Flemming H. Pedersen og Sara Andersen ISBN udgave, 1. oplag Hæftet kan downloades fra hjemmesiden Servicestyrelsen Udsatteenheden Edisonsvej 18, Odense C. Tlf.:

3 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010

4 Indhold Indledning Kommunen Servicestyrelsens psykologordning Privatpraktiserende læge Privatpraktiserende psykologer og psykoterapeuter VISO Frivillige centre med rådgivning og vejledning Albahus Center for incestramte & seksuelt misbrugte (CISEM) Christine Centeret CSM-Fyn FrejaCentret Frk. Gertruds forening for incestramte voksne Incest Center Fyn Joan-søstrenes rådgivning i København Joan-søstrenes rådgivning i Århus Kolding Selvhjælp & Frivilligcenter KRIS Herning KRIS København KRIS Næstved KRIS Aalborg KRIS Århus Kvisten Viborg Kvisten Århus Liljen Randers Støttecenter mod incest i Danmark Thora Center Åbenrå Selvhjælpscenter

5 Indledning Denne håndbog indeholder en oversigt over steder i Danmark, hvor voksne, der inden deres fyldte 18 år har været udsat for seksuelle overgreb, kan søge hjælp. Som det fremgår af indholdsfortegnelsen, dækker håndbogen hjælpemuligheder i både offentlige og frivillige organisationer, samt mulighederne hos privatpraktiserende læger og psykologer. Håndbogen er først og fremmest henvendt til voksne over 18 år, som har brug for støtte, rådgivning, eller behandling. De forskellige hjælpemuligheder er inddelt i seks selvstændige kapitler, som hver især repræsenterer en direkte kontaktmulighed for dig der har brug for hjælp. De seks kontaktmuligheder er: Derudover henvender håndbogen sig til alle, som professionelt eller på frivillig basis er i kontakt med voksne, der lider af senfølger. Det kan eksempelvis være kommunale sagsbehandlere, praktiserende læger, rådgivere på krisecentre for mænd og kvinder, private konsulenter, der arbejder med jobtræning af borgeres erhvervsevne, socialrådgivere i Kriminalforsorgen, rådgivere, støtte- og kontaktpersoner og psykologer og psykoterapeuter. Hvis oplysningerne i håndbogen giver anledning til spørgsmål eller forslag, er du velkommen til at kontakte Servicestyrelsen, Udsatteenheden. Din sagsbehandler Servicestyrelsens psykologordning Din læge En psykolog eller psykoterapeut Konsulenten i VISO En rådgiver i et frivilligt center 5

6 1. Kommunen I langt de fleste kommuner findes der ikke særlige tilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb begået i barndommen. Generel rådgivning og vejledning Din sagsbehandler i din hjemkommune giver dog altid generel rådgivning og vejledning og kan oplyse dig om eventuelle hjælpemuligheder. Selv om din kommune ikke har særlige tilbud målrettet voksne med senfølger, kan det være en god idé at du henvender dig til din kommune for at få rådgivning og vejledning om vanskeligheder i relation til arbejde, uddannelse, familie og andre sociale problemer. Økonomisk støtte til behandling I henhold til servicelovens 102 kan kommunen give tilbud af behandlingsmæssig karakter, herunder tilskud til psykologbehandling, når dette er nødvendigt for at bevare eller forbedre den pågældendes fysiske, psykiske eller sociale funktion. Betingelsen er, at denne behandling ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der tilbydes efter anden lovgivning. Hertil kommer, at der i henhold til aktivlovens 82 gives mulighed for at yde hjælp til betaling af udgifter til sygebehandling, hvis: Udgiften ikke dækkes efter anden lovgivning Ansøgeren eller dennes eventuelle ægtefælle ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgiften Behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig begrundet. 6

7 7

8 2. Servicestyrelsens psykologordning Psykologordningen er et landsdækkende tilbud om gratis psykologbehandling til voksne mænd og kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb før det fyldte 18. år. Du kan maximalt bevilges 11 timers behandling. Servicestyrelsens psykologordning er et udviklingsprojekt finansieret af satspuljen i perioden For at komme i betragtning til psykologbehandling gennem denne ordning, skal du være indstillet på: Psykologordningen administreres af Servicestyrelsen. Der er mange ansøgere til psykologordningen, og der er derfor ventetid til visitationssamtalen. Når din ansøgning er modtaget, får du skriftlig besked om tidspunkt for den telefoniske visitationssamtale. Selve behandlingen finder sted hos én af de 37 tilknyttede privatpraktiserende psykologer. Som regel vil det være muligt at finde en psykolog i rimelig afstand fra din bopæl, da deres praksisser er geografisk fordelt over hele landet. At sende en skriftlig ansøgning. At gennemføre en såkaldt visitationssamtale med en konsulent fra Servicestyrelsen. Samtalen foregår telefonisk. At besvare anonyme spørgeskemaer til brug for evaluering af ordningen. 8

9 Der er nogle særlige kriterier, der skal være opfyldt, for at du kan komme i betragtning: Du skal være fyldt 18 år. Du skal kunne huske det (eller de) konkrete seksuelle overgreb, der er begået. Du skal beherske dansk i et omfang, der gør det muligt at få gavn af en dansksproget psykologbehandling. Du må ikke have et behandlingskrævende misbrugsproblem (alkohol, euforiserende stoffer, medicin eller lign.) uden samtidig at modtage misbrugsbehandling. Hvis du har en psykiatrisk diagnose, skal du være afklaret eller i stabil behandling for psykisk lidelse. Du må ikke samtidig modtage anden psykoterapeutisk behandling sideløbende med denne psykologbehandling. Du må gerne være tilknyttet en selvhjælpsgruppe. Du skal selv sørge for evt. udgifter til transport, fysisk hjælp til at besøge psykologen mv. Tilbuddet gives via privatpraktiserende psykologer. Du kan læse mere om ordningen på: Her finder du blandt andet ansøgningsskemaet og en liste over de tilknyttede psykologer. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder kriterierne, eller hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte psykologordningen på: Telefon: Træffetider: tirsdag kl og 13-14, samt onsdag kl E-post: Postadresse: Servicestyrelsen, Udsatteenheden Åbenrå 5, 1. sal 1124 København K Telefon:

10 3. Privatpraktiserende læge Din privatpraktiserende læge kan hjælpe dig på flere måder, hvis du har senfølger af seksuelle overgreb begået i barndommen. Først og fremmest kan lægen hjælpe med at afklare, om dine symptomer skyldes andre lidelser og hvilken behandling, der eventuelt er påkrævet i den forbindelse. Psykologbehandling Din læge kan henvise dig til psykologbehandling hos en privatpraktiserende psykolog via den såkaldte sygesikringsordning, hvis lægen vurderer, at psykologbehandling er en relevant hjælp. Henvisningen gælder maximalt 12 konsultationer, bortset fra personer der jf. nedenstående er omfattet af persongruppe 10. Hvis du får en henvisning, betaler din bopælsregion 60 % af psykologens overenskomstregulerede honorar, og du betaler selv 40 %. Følgende persongrupper er omfattet af ordningen: 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre. 2. Trafik- og ulykkesofre. 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer. 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom. 5. Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom. 6. Pårørende ved dødsfald. 7. Personer der har forsøgt selvmord. 8. Kvinder der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. 9. Personer der, inden det fyldte 18. år, har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb. 10. Personer med let til moderat depression i aldersgruppen år. 10

11 Du kan ikke automatisk få en henvisning. Din læge skal: Enten vurdere, at du befinder dig i en krise, som er udløst af et traume (gælder persongrupperne 1-8). Som hovedregel skal den traumatiske begivenhed være sket indenfor de sidste 6 måneder. Eller vurdere, at der er en sammenhæng mellem det (eller de) seksuelle overgreb og dine aktuelle vanskeligheder (persongruppe 9). Her er der ingen tidsmæssig begrænsning i forhold til, hvornår overgrebet er begået. Eller vurdere, på baggrund af en såkaldt psykometrisk test, at du lider af let til moderat depression (persongruppe 10). Her er der heller ingen tidsmæssig begrænsning. Hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt, kan der for persongruppe 10 ydes yderligere 12 konsultationers psykologbehandling (dog maximalt 2 x 12 konsultationer i alt). En konsultation varer almindeligvis mellem 45 og 60 minutter. Som nævnt er der en egenbetaling på 40 % af psykologens honorar. Det betyder, at du skal betale 370,- kr. for den første konsultation, og 308,- kr. for de efterfølgende konsultationer (prisniveau 2010). Hvis du ikke har råd til egenbetalingen, kan du søge kommunen om økonomisk støtte (læse mere i kapitel 1). Gruppeterapi Din læge kan også henvise dig til gruppeterapeutiske samtaler på visse psykiatriske afdelinger indenfor sygehusvæsenet. De terapeutiske grupper er målrettet personer, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Behandlingen betales af regionen. Spørg din læge, om der eksisterer gruppeterapi i det område, hvor du bor. 11

12 4. Privatpraktiserende psykologer og psykoterapeuter Enhver, der har behov for det, kan tage kontakt til en psykolog eller psykoterapeut og aftale behandling. I Danmark betales behandling hos privatpraktiserende psykologer og psykoterapeuter som udgangspunkt af borgeren selv. Der kan dog være følgende muligheder for hel eller delvis økonomisk støtte til behandling: Visse ansatte er omfattet af arbejdsgiverbetalte forsikringsordninger. Din arbejdsgiver eller tillidsrepræsentant kan oplyse, om det er tilfældet, og hvorvidt ordningen er relevant i din situation. Visse private forsikringsordninger indeholder muligheden for psykologhjælp. Det fremgår af forsikringspolicen. Kommunen kan, efter konkret vurdering, yde økonomisk støtte til behandling (læs mere i kapitel 1). Servicestyrelsens psykologordning (læs mere i kapitel 2). Sygesikringens kriseordning (læs mere i kapitel 3). Vær opmærksom på, at den økonomiske støtte blandt andet kan være betinget af, at du benytter bestemte psykologer eller psykoterapeuter eller betinget af, at psykologen har autorisation og/eller overenskomst med sygesikringen. Det er vigtigt, at du undersøger, om der eksisterer sådanne betingelser, inden du indgår aftale med psykologen eller terapeuten. Hvis du indgår en aftale med en psykolog eller psykoterapeut, før du har en aftale om hel eller delvis økonomisk støtte fra en af ovennævnte ordninger, skal du regne med, at du selv kommer til at betale for behandlingen. Privatpraktiserende psykologer og psykoterapeuter har ikke faste takster, bortset fra de psykologer, der er knyttet til sygesikringens kriseordning (læs mere i kapitel 3). Derfor er du nødt til at undersøge, hvor lang tid en konsultation varer, og hvad den koster hos den enkelte. 12

13 Psykologers uddannelse Psykologers titel er efter grunduddannelsen cand.psych., cand.pæd.psych. eller mag.art. De fleste psykologer gennemgår en 2-årig overbygning, hvor de opnår offentlig autorisation. Rigtig mange psykologer gennemfører derudover en specialistuddannelse på 5 år. Står der supervisor på specialpsykologens titelblad, betyder det, at psykologen derudover har kvalificeret sig til at yde supervision til andre psykologer. Det tager yderligere 2 år at blive supervisor. Dansk Psykolog Forening anbefaler, at privatpraktiserende psykologer er autoriserede. Du kan læse mere om psykologer på Hjemmesiden har en søgefunktion, som gør det enkelt at finde en psykolog i nærheden af din bopæl. Psykoterapeuters uddannelse Der findes mange forskellige retninger indenfor psykoterapi og mange forskellige private uddannelser. Nogle er langvarige og andre er af kortere varighed. Du skal være opmærksom på, at alle kan nedsætte sig som psykoterapeut, også personer uden faglig baggrund. Psykoterapeuter kan ikke få en offentlig autorisation, som det eksempelvis er tilfældet for psykologer. Men derfor kan en psykoterapeut alligevel godt være både veluddannet og erfaren. Der findes flere forskellige psykoterapeutforeninger, som optager medlemmer på baggrund af meget forskellige kriterier. Nogle foreninger har meget strenge optagelseskriterier, mens andre optager medlemmer på mere lempelige vilkår. Fælles for foreningerne er, at de kan informere om deres medlemmer, herunder om medlemmernes uddannelsesbaggrund. Flere af foreningernes hjemmesider har søgefunktioner, der gør det enkelt at finde en psykoterapeut i nærheden af din bopæl. 13

14 5. VISO VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) tilbyder gratis vejledende rådgivning fra nogle af landets dygtigste specialister, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. Du kan få rådgivning til at få en bedre forståelse af de specielle problemstillinger, der kendetegner din sociale situation og få redskaber til bedre at kunne håndtere problemstillingerne. VISOs centrale enhed har indgået kontrakter med de specialister, der vurderes at have nogle af de bedste faglige kompetencer inden for specialrådgivning og udredning. Der er især lagt vægt på, at de har specialiseret viden og erfaring med den relevante målgruppe og med eksempelvis metoder og værktøj. Netværket, som er landsdækkende, består af ca. 140 specialister indenfor hovedområderne: handicap, sociale problemer og specialundervisning. Specialistnetværket (som også kaldes VISO-leverandører) vedrørende voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er: Støttecenter mod incest i Danmark (er kort beskrevet i denne håndbogs kapitel om de frivillige centre). Incestcenter Fyn (er kort beskrevet i denne håndbogs kapitel om de frivillige centre). Rådgivningen Janus, psykologer i Århus (www.raadgivningenjanus.dk) VISO hjælper ikke med juridiske spørgsmål eller vurdering af kommunale beslutninger. Hvis man er utilfreds med en kommunal afgørelse, kan den indbringes for de sociale nævn i statsforvaltningerne eller Ankestyrelsen. VISO tilbyder landsdækkende specialrådgivning til kommuner, institutioner og specialtilbud. Den kommunale myndighed kan endvidere anmode om hjælp til udredning af en borgers sociale situation, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. VISO vurderer i hvert enkelt tilfælde, om en henvendelse om rådgivning og udredning ligger inden for VISOs område. Kontakt til VISO skal ske gennem VISO-konsulenten og ikke gennem leverandørerne. 14

15 Kontakt til VISO Hvis du ønsker rådgivning, kan du ringe og tale med en VISO-konsulent på telefon: Telefontiden er: kl (mandag til torsdag) og kl (fredag). Du er også velkommen til at benytte det såkaldte henvendelsesskema, som du finder på hvor du også kan læse mere om VISO. Du kan også sende en mail eller et brev til: adresse: eller (sikker post adresse). Postadresse: Servicestyrelsen, VISO Edisonsvej 18, Odense C 15

16 6. Frivillige centre med rådgivning og vejledning De 21 centre, der er omtalt i dette kapitel, er indbyrdes meget forskellige. De har forskellige tilbud til brugerne og bemandingen kan bestå udelukkende af professionelle, frivillige eller en kombination. Centrene er geografisk spredt over det meste af landet, men særligt koncentreret omkring de største byer; København, Århus og Odense. I dette kapitel finder du et opslag for hvert center, hvoraf det blandt andet fremgår, hvilke tilbud de enkelte centre har, og hvilke målgrupper de er rettet mod. Adresser, åbningstider, telefonnumre og mailadresser mm. fremgår ligeledes. Du skal være opmærksom på, at nogle af centrene opkræver betaling for visse af deres ydelser. Det skal understreges, at informationerne i denne håndbog er baseret på centrenes egne oplysninger. I denne oplistning er kun medtaget tilbud, som retter sig til voksne mænd og kvinder over 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Mange af centrene har en række andre aktiviteter, som du kan læse nærmere om på deres hjemmesider. I beskrivelsen af centrene har vi valgt at lægge vægt på følgende kategorier, som centrene tilbyder:. 1. Rådgivning: Omfatter både telefonisk og personlig rådgivning, samt rådgivning via chat og mail. Rådgivningen kan udføres af professionelle og/eller frivillige samt erfaringsbaserede rådgivere. 2. Behandling: Kan både omfatte individuel behandling og gruppeterapi hos en psykolog eller psykoterapeut. 3. Socialt gruppearbejde og støttegrupper: Personer med samme slags problemer mødes i grupper, der er ledet af eksempelvis en socialfagligt uddannet person. 4. Selvhjælpsgrupper: Personer med samme slags problemer mødes i en gruppe og taler om deres situation, deler erfaringer m.v. 5. Uformelt socialt samvær el. åbne arrangementer: På nogle af centrene kan man inden for åbningstiderne komme på besøg og få en uformel snak, en kop kaffe eller lignende med de frivillige og ansatte og med de øvrige brugere af centrene. Derudover bliver der, på nogle af centrene, planlagt arrangementer såsom udflugter, foredrag og lignende. 16

17 Som tidligere nævnt er centrene indbyrdes meget forskellige, ligesom behovene blandt brugerne kan være mangeartede og forskellige. Nogle ønsker behandling hos en uddannet psykolog eller psykoterapeut, andre har brug for rådgivning eller én at tale med, mens andre igen kan have brug for et værested. I dette kapitel er centrene kun ganske kort præsenteret, og det kan være svært at afgøre, om det enkelte center tilbyder lige netop det, du søger. Vi opfordrer derfor til, at du tager kontakt til et eller flere centre, enten personligt, pr. telefon eller mail og taler med dem. Den alfabetiske liste over frivillige centre dækker de steder Servicestyrelsen aktuelt har kendskab til. Kontakt Servicestyrelsen, hvis du har kendskab til andre frivillige organisationer, som har målrettede tilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, og som kunne være relevante at nævne i denne håndbog. Albahus Prinsesse Maries Allé 14, st Frederiksberg C Tlf Hjemmeside: Albahus tilbyder rådgivning og behandling. Målgruppe: Kvinder og mænd over 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb, pårørende til seksuelt krænkede mennesker, krænkere og professionelle, der arbejder med problematikker om seksuelle krænkelser. Åbningstid: 18 timer om ugen. Ansatte: 9 lønnede (kvinder), 23 frivillige (22 kvinder og 1 mand). Faggrupper: Psykolog, magister, journalist, socialrådgiver og andre. Finansieringstyper: Statslige og kommunale tilskud. Pris for 1 times terapi: 400,- kr., samt 200,- kr. for ikke-erhvervsaktive, studerende mm. 17

18 Center for incestramte & seksuelt misbrugte (CISEM) Galstersgade 3, 1. tv Nørresundby Tlf Hjemmeside: CISEM tilbyder rådgivning og behandling. Christine Centeret Skolebakken Århus C Tlf mobil: Hjemmeside: Christine Centeret tilbyder rådgivning, behandling, selvhjælpsgrupper og åbne arrangementer. har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: 10 timer om ugen. Ansatte: Ingen lønnede, 7 frivillige (5 kvinder og 2 mænd). Faggrupper: Psykoterapeut og andre. Finansieringstyper: Kommunale tilskud, statslige fonde/puljer, samt brugernes egenbetaling (årskontingent 200,- kr.). Pris for 1 times terapi: 0,- kr. har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: 11 timer om ugen. Ansatte: 2 lønnede (kvinder), 6 frivillige (5 kvinder og 1 mand). Faggrupper: Psykoterapeut og andre. Finansieringstyper: Statslige tilskud, kommunale tilskud, private fonde, samt gaver. Pris for 1 times terapi: 100,- kr. 18

19 CSM-Fyn Center For Seksuelt Misbrugte Fyn Kongensgade 72, 1. sal 5000 Odense C Tlf Hjemmeside: CSM tilbyder rådgivning, selvhjælpsgrupper og åbne arrangementer. har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: 16 timer om ugen. Ansatte: 1 lønnet (kvinde), 18 frivillige (17 kvinder og 1 mand). Faggrupper: Psykoterapeut, psykolog, pædagog, lærer, socialrådgiver og andre. Finansieringstyper: Statslige tilskud, kommunale tilskud, private fonde, statslige fonde/ puljer. FrejaCentret Norgesgade Esbjerg Tlf / Hjemmeside: FrejaCentret tilbyder rådgivning, behandling, selvhjælpsgrupper og åbne arrangementer. har været udsat for seksuelle overgreb, pårørende til seksuelt krænkede mennesker, samt professionelle, der har berøring med problematikker om seksuelle krænkelser. Åbningstid: 20 timer om ugen. Derudover bruges der timer om måneden på bisidderstøtte. Ansatte: 2 lønnede (kvinder), 3 frivillige (kvinder). Faggrupper: Psykoterapeut, lærer og andre. Finansieringstyper: Statslige tilskud, kommunale tilskud, private fonde, samt statslige fonde/puljer. Pris for 1 times terapi: 0,- kr. 19

20 Frk. Gertruds forening for incestramte voksne Vestergade 6, Skodborg 6630 Rødding Tlf Hjemmeside: Frk. Gertruds forening for incestramte voksne tilbyder rådgivning og selvhjælpsgrupper. har været udsat for seksuelle overgreb, pårørende til seksuelt krænkede mennesker, samt professionelle, der har berøring med problematikker om seksuelle krænkelser. Åbningstid: Der er altid åbent via netrådgivningen. Ansatte: 4 frivillige (3 kvinder og 1 mand). Faggrupper: Erfaringsbaserede rådgivere, sexolog. Finansieringstyper: Kommunale tilskud, brugernes egenbetaling (medlemmer 25,- kr. pr. år) og andet (bl.a. indtægter ved foredrag). Incest Center Fyn Mageløs 1, 2. tv Odense C Tlf Hjemmeside: Incest Center Fyn tilbyder rådgivning og behandling. har været udsat for seksuelle overgreb, pårørende til seksuelt krænkede mennesker, samt professionelle, der arbejder med problematikker om seksuelle krænkelser. Åbningstid: 46 timer om ugen. Ansatte: 7 lønnede (kvinder). Faggrupper: Psykolog og andre. Finansieringstyper: Kommunale tilskud, betaling for behandling fra kommuner, brugernes egenbetaling og VISO-kontrakt. Pris for 1 times terapi: 100,- kr., samt 300,- kr. pr. md. for gruppebehandling. 20

21 Joan-søstrenes rådgivning i København Dannerhuset Nansensgade København K Tlf Hjemmeside: Joansøstrene København tilbyder rådgivning, individuelle samtaleforløb, kropsterapi, selvhjælpsgruppe og selvforsvarshold. Målgruppe: Kvinder over 18 år, som har været udsat for enten voldtægt, vold, incest eller seksuel chikane. Åbningstid: Hver mandag og torsdag aften fra Ansatte: frivillige (kvinder). Faggrupper: Forskellig faglig baggrund. I rådgivningen lægges der ikke vægt på uddannelser, men på kvinde-til-kvinde samtaler. Finansieringstyper: Statslige tilskud, kommunale tilskud, private fonde, samt gaver. Pris for 1 times terapi: 0,- kr. Joan-søstrenes rådgivning i Århus Klosterport 5, kld. th Århus C Tlf Hjemmeside: Joansøstrene i Århus tilbyder rådgivning og behandling. har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: 2 timer om ugen. Ansatte: Ingen lønnede, 6-8 frivillige (kvinder). Faggrupper: Psykolog, psykoterapeut, pædagog, socialrådgiver, læge/psykiater og andre. Finansieringstyper: Statslige tilskud, kommunale tilskud, private fonde, samt gaver. Pris for 1 times terapi: 0,- kr. 21

22 Kolding Selvhjælp & Frivilligcenter Slotsgade Kolding Tlf Hjemmeside: Kolding Selvhjælp og Frivilligcenter tilbyder rådgivning. har været udsat for seksuelle overgreb, pårørende til seksuelt krænkede mennesker, samt krænkere. Åbningstid: 28 timer om ugen. Ansatte: 1 lønnet (kvinde), 4 frivillige (kvinder). Faggrupper: Psykoterapeut, sygeplejerske og lærer. Finansieringstyper: Kommunale tilskud. KRIS Herning Kristen rådgivning for incestofre og seksuelt misbrugte Bredgade 55, 1. sal 7400 Herning Tlf Hjemmeside: KRIS Herning tilbyder rådgivning og behandling, støttegrupper, samt støttegrupper for pårørende. Målgruppe: Kvinder over 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: Ikke oplyst Ansatte: 1 lønnet (kvinde), 5 frivillige (kvinder). Faggrupper: Ikke oplyst. Finansieringstyper: Statslige tilskud, brugernes egenbetaling, statslige fonde/puljer, samt gaver. Pris for 1 times terapi: 300,- kr. 22

23 KRIS København Kristen rådgivning for incestofre og seksuelt misbrugte KRIS-Sjælland Sankt Lukas Vej 7 A 2900 Hellerup Tlf eller Hjemmeside: KRIS Hellerup tilbyder rådgivning, behandling, samt terapigruppe. har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: 37 timer om ugen. Ansatte: 1 lønnet (kvinde), 10 frivillige (9 kvinder og 1 mand). Faggrupper: Psykolog, psykoterapeut og afspændingspædagog. Finansieringstyper: Statslige tilskud, kommunale tilskud, brugernes egenbetaling, gaver, honorarer, samt kirken. Pris for 1 times terapi: 300,- kr., ,- kr. for studerende, pensionister og kontanthjælpsmodtagere og 400,- kr. for par. KRIS Næstved Ndr. Farimagsgade 26B 4700 Næstved Tlf Hjemmeside: KRIS Næstved tilbyder rådgivning, behandling, krisegruppe på Frelsens Hærs krisecenter, samt støttegruppe for kvinder, der har været på krisecenter. har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: 10 timer om ugen. Ansatte: 1 lønnet (kvinde), 3 frivillige (2 kvinder og 1 mand). Faggrupper: Psykolog, pædagog og andre. Finansieringstyper: Statslige tilskud, brugernes egenbetaling, gaver, honorarer, samt kirken. Pris for 1 times terapi: 300,- kr., ,- kr. for studerende, pensionister og kontanthjælpsmodtagere og 450,- kr. for par. 23

24 KRIS Aalborg Hasserisgade Ålborg Tlf Hjemmeside: KRIS Aalborg tilbyder rådgivning, behandling og selvhjælpsgrupper. Målgruppe: Kvinder over 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb. Åbningstid: 8 timer om ugen. Ansatte: 1 lønnet (kvinde) og 2 frivillige (kvinder). Faggrupper: Psykoterapeut og andre. Finansieringstyper: Kommunale tilskud, brugernes egenbetaling, statslige puljer/fonde, samt gaver. Pris for 1 times terapi: 300,- kr. KRIS Århus Kristen rådgivning for incestofre og seksuelt misbrugte Fredens Torv 2, 1. sal tv. (Landskontoret i Århus) Postboks Århus Tlf eller Hjemmeside: KRIS Århus tilbyder rådgivning, behandling, selvhjælpsgrupper, værested og åbne arrangementer. har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: 30 timer om ugen Ansatte: 2 lønnede (kvinder), 9 frivillige (7 kvinder og 2 mænd). Faggrupper: Psykoterapeut, sygeplejerske, læge/psykiater og andre. Finansieringstyper: Statslige tilskud, kommunale tilskud, betaling for behandling fra kommuner, brugernes egenbetaling, statslige fonde/puljer, private fonde, gaver og honorarer. Pris for 1 times terapi: 300,- kr., samt 200,- kr. for nogle studerende. 24

25 Kvisten Viborg Vesterbrogade Viborg Tlf Hjemmeside: Kvisten Viborg tilbyder individuelle terapeutiske forløb og gruppeterapi. Kvisten Århus Brendstrupvej 72 E, kld Århus N Tlf eller mobil: Hjemmeside: Kvisten Århus tilbyder rådgivning og behandling (både individuel og gruppe). har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: 42 timer om ugen. Ansatte: 17 frivillige (15 kvinder og 2 mænd). Faggrupper: Psykologer og psykoterapeuter. Finansieringstyper: Kommunale tilskud, fonde, brugerkontingent (der betales et årligt kontingent på 600,- kr., der giver adgang til behandling i ét år), samt midler fra et privat spillested. Pris for 1 times terapi: 0,- kr. har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: Kl hver onsdag. Ansatte: 10 frivillige (kvinder). Faggrupper: Psykologistuderende på kandidatniveau, psykolog. Finansieringstyper: Statslige tilskud, kommunale tilskud, brugernes egenbetaling, statslige puljer/fonde, samt private fonde. Pris for 1 times terapi: 50,- kr. Kvisten Viborg har desuden lokaler i følgende byer: Holstebro, Silkeborg, Skive, Nykøbing Mors og Bjerringbro. 25

26 Liljen Randers c/o Den Blå Paraply Vestergade Randers C Tlf Liljen Randers tilbyder rådgivning og behandling. har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: 4-5 timer om ugen. Ansatte: 5 frivillige (kvinder). Faggrupper: Psykoterapeutstuderende, psykoterapeuter. Finansieringstyper: Kommunale tilskud. Pris for 1 times terapi: 50,- kr. og 0,- kr. for første samtale. Støttecenter mod incest i Danmark Thorvaldsensvej Frederiksberg C Tlf: Hjemmeside: Støttecenter mod incest i Danmarks tilbyder rådgivning, behandling, selvhjælpsgrupper, samt socialt gruppearbejde. Støttecenter mod incest i Danmark er desuden leverandør til VISO. har været udsat for seksuelle overgreb, pårørende til seksuelt krænkede mennesker og professionelle, der arbejder med problematikker om seksuelle krænkelser, samt skoleelever. Åbningstid: 35 timer om ugen Ansatte: 4 lønnede (3 kvinder og 1 mand), 10 frivillige (10 kvinder). Faggrupper: Psykolog, psykoterapeut, socialrådgiver og andre. Finansieringstyper: Statslige tilskud, kommunale tilskud, statslige fonde/puljer, private fonde, gaver, samt VISO-leverandør. Pris for 1 times terapi: 0,- kr. 26

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug Pdf-fil til underskriftindsamling Garanti for hjælp til ofre for seksuelt misbrug fra hjemmesiden www.barndombyttes.dk Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp,

Læs mere

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB Kontakt CSM Østs anonyme rådgivning på telefon eller chat Hvad er CSM Øst? Hvordan foregår rådgivningen? Hvem taler du med? VOKSNE MED SENFØLGER EFTER

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

gode råd når skaden er sket

gode råd når skaden er sket En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd når skaden er sket 2 Seksuelle overgreb. Gode råd

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt Indhold

Læs mere

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn.

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Udbuddets omfang Udbuddet omfatter psykologisk rådgivning

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart KONFERENCE Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart Konferencen sætter fokus på centrale temaer i indsatsen

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige Velkommen til Holstebro Krisecenter. Vi er glade for, at du har lyst til at yde en indsats og et frivilligt arbejde. Vi ved at

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

AlbaHus Årsrapport 2011. AlbaHus Årsberetning 2011

AlbaHus Årsrapport 2011. AlbaHus Årsberetning 2011 AlbaHus Årsberetning 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord 1 Rådgivning 3 Psykologisk behandling...6 Formidling.8 Kommunikation og markedsføring 10 Bestyrelse og personale.12 2 Forord Seksuelle overgreb er

Læs mere

Demensdaghjem VEJEN KOMMUNE INFORMERER

Demensdaghjem VEJEN KOMMUNE INFORMERER Demensdaghjem VEJEN KOMMUNE INFORMERER 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Ældreafdelingen, Vejen Kommune

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Udviklingsplan for Psykologer i Region Sjælland

Udviklingsplan for Psykologer i Region Sjælland Udviklingsplan for Psykologer i Region Sjælland Side 1 Indholdsfortegnelse 1. REGION SJÆLLAND I TAL OG FAKTA 4 1.1 Geografi og befolkning 4 1.2 Demografisk udvikling 4 2. PSYKOLOGOMRÅDET GENERELT 4 2.1

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012. Psykoterapeutisk, København Jorcks Passage opgang B, 3. sal, 1159 København K. www.psykoterapeutiskinstitut.dk

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

HØJSKOLEDAGE. 16. FEBRUAR: Tina Kjær Didriksen, fra Priorgårdens butik, kommer og fortæller om opstarten og arbejdet med butikken.

HØJSKOLEDAGE. 16. FEBRUAR: Tina Kjær Didriksen, fra Priorgårdens butik, kommer og fortæller om opstarten og arbejdet med butikken. HØJSKOLEDAGE 16. FEBRUAR: Tina Kjær Didriksen, fra Priorgårdens butik, kommer og fortæller om opstarten og arbejdet med butikken. Gennem et par år har Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdet med idéen om at

Læs mere

Beredskabsplan for sorg og krise

Beredskabsplan for sorg og krise Beredskabsplan for sorg og krise Katalog til håndtering af dødsfald, alvorlig sygdom, kriser og alvorlige hændelser Vedtaget på skolemødet den 14. April 2011. Kan løbende justeres af arbejdsmiljøudvalget.

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx:

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx: Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Indhold Indledning Afsnit 1 Hvordan finder jeg en god behandler? Afsnit 2 Kontakt til psykoterapeuten Afsnit 3 Under

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139.

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139. Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jfr. servicelovens 109 jfr. 139... 2 Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i lov

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere