Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010"

Transkript

1 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010

2 Servicestyrelsen 2010 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli revideret udgave af folderen: Støtte til seksuelt misbrugte. Håndbog om 20 centre, der hjælper mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Redaktør: Flemming H. Pedersen og Sara Andersen ISBN udgave, 1. oplag Hæftet kan downloades fra hjemmesiden Servicestyrelsen Udsatteenheden Edisonsvej 18, Odense C. Tlf.:

3 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010

4 Indhold Indledning Kommunen Servicestyrelsens psykologordning Privatpraktiserende læge Privatpraktiserende psykologer og psykoterapeuter VISO Frivillige centre med rådgivning og vejledning Albahus Center for incestramte & seksuelt misbrugte (CISEM) Christine Centeret CSM-Fyn FrejaCentret Frk. Gertruds forening for incestramte voksne Incest Center Fyn Joan-søstrenes rådgivning i København Joan-søstrenes rådgivning i Århus Kolding Selvhjælp & Frivilligcenter KRIS Herning KRIS København KRIS Næstved KRIS Aalborg KRIS Århus Kvisten Viborg Kvisten Århus Liljen Randers Støttecenter mod incest i Danmark Thora Center Åbenrå Selvhjælpscenter

5 Indledning Denne håndbog indeholder en oversigt over steder i Danmark, hvor voksne, der inden deres fyldte 18 år har været udsat for seksuelle overgreb, kan søge hjælp. Som det fremgår af indholdsfortegnelsen, dækker håndbogen hjælpemuligheder i både offentlige og frivillige organisationer, samt mulighederne hos privatpraktiserende læger og psykologer. Håndbogen er først og fremmest henvendt til voksne over 18 år, som har brug for støtte, rådgivning, eller behandling. De forskellige hjælpemuligheder er inddelt i seks selvstændige kapitler, som hver især repræsenterer en direkte kontaktmulighed for dig der har brug for hjælp. De seks kontaktmuligheder er: Derudover henvender håndbogen sig til alle, som professionelt eller på frivillig basis er i kontakt med voksne, der lider af senfølger. Det kan eksempelvis være kommunale sagsbehandlere, praktiserende læger, rådgivere på krisecentre for mænd og kvinder, private konsulenter, der arbejder med jobtræning af borgeres erhvervsevne, socialrådgivere i Kriminalforsorgen, rådgivere, støtte- og kontaktpersoner og psykologer og psykoterapeuter. Hvis oplysningerne i håndbogen giver anledning til spørgsmål eller forslag, er du velkommen til at kontakte Servicestyrelsen, Udsatteenheden. Din sagsbehandler Servicestyrelsens psykologordning Din læge En psykolog eller psykoterapeut Konsulenten i VISO En rådgiver i et frivilligt center 5

6 1. Kommunen I langt de fleste kommuner findes der ikke særlige tilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb begået i barndommen. Generel rådgivning og vejledning Din sagsbehandler i din hjemkommune giver dog altid generel rådgivning og vejledning og kan oplyse dig om eventuelle hjælpemuligheder. Selv om din kommune ikke har særlige tilbud målrettet voksne med senfølger, kan det være en god idé at du henvender dig til din kommune for at få rådgivning og vejledning om vanskeligheder i relation til arbejde, uddannelse, familie og andre sociale problemer. Økonomisk støtte til behandling I henhold til servicelovens 102 kan kommunen give tilbud af behandlingsmæssig karakter, herunder tilskud til psykologbehandling, når dette er nødvendigt for at bevare eller forbedre den pågældendes fysiske, psykiske eller sociale funktion. Betingelsen er, at denne behandling ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der tilbydes efter anden lovgivning. Hertil kommer, at der i henhold til aktivlovens 82 gives mulighed for at yde hjælp til betaling af udgifter til sygebehandling, hvis: Udgiften ikke dækkes efter anden lovgivning Ansøgeren eller dennes eventuelle ægtefælle ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgiften Behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig begrundet. 6

7 7

8 2. Servicestyrelsens psykologordning Psykologordningen er et landsdækkende tilbud om gratis psykologbehandling til voksne mænd og kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb før det fyldte 18. år. Du kan maximalt bevilges 11 timers behandling. Servicestyrelsens psykologordning er et udviklingsprojekt finansieret af satspuljen i perioden For at komme i betragtning til psykologbehandling gennem denne ordning, skal du være indstillet på: Psykologordningen administreres af Servicestyrelsen. Der er mange ansøgere til psykologordningen, og der er derfor ventetid til visitationssamtalen. Når din ansøgning er modtaget, får du skriftlig besked om tidspunkt for den telefoniske visitationssamtale. Selve behandlingen finder sted hos én af de 37 tilknyttede privatpraktiserende psykologer. Som regel vil det være muligt at finde en psykolog i rimelig afstand fra din bopæl, da deres praksisser er geografisk fordelt over hele landet. At sende en skriftlig ansøgning. At gennemføre en såkaldt visitationssamtale med en konsulent fra Servicestyrelsen. Samtalen foregår telefonisk. At besvare anonyme spørgeskemaer til brug for evaluering af ordningen. 8

9 Der er nogle særlige kriterier, der skal være opfyldt, for at du kan komme i betragtning: Du skal være fyldt 18 år. Du skal kunne huske det (eller de) konkrete seksuelle overgreb, der er begået. Du skal beherske dansk i et omfang, der gør det muligt at få gavn af en dansksproget psykologbehandling. Du må ikke have et behandlingskrævende misbrugsproblem (alkohol, euforiserende stoffer, medicin eller lign.) uden samtidig at modtage misbrugsbehandling. Hvis du har en psykiatrisk diagnose, skal du være afklaret eller i stabil behandling for psykisk lidelse. Du må ikke samtidig modtage anden psykoterapeutisk behandling sideløbende med denne psykologbehandling. Du må gerne være tilknyttet en selvhjælpsgruppe. Du skal selv sørge for evt. udgifter til transport, fysisk hjælp til at besøge psykologen mv. Tilbuddet gives via privatpraktiserende psykologer. Du kan læse mere om ordningen på: Her finder du blandt andet ansøgningsskemaet og en liste over de tilknyttede psykologer. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder kriterierne, eller hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte psykologordningen på: Telefon: Træffetider: tirsdag kl og 13-14, samt onsdag kl E-post: Postadresse: Servicestyrelsen, Udsatteenheden Åbenrå 5, 1. sal 1124 København K Telefon:

10 3. Privatpraktiserende læge Din privatpraktiserende læge kan hjælpe dig på flere måder, hvis du har senfølger af seksuelle overgreb begået i barndommen. Først og fremmest kan lægen hjælpe med at afklare, om dine symptomer skyldes andre lidelser og hvilken behandling, der eventuelt er påkrævet i den forbindelse. Psykologbehandling Din læge kan henvise dig til psykologbehandling hos en privatpraktiserende psykolog via den såkaldte sygesikringsordning, hvis lægen vurderer, at psykologbehandling er en relevant hjælp. Henvisningen gælder maximalt 12 konsultationer, bortset fra personer der jf. nedenstående er omfattet af persongruppe 10. Hvis du får en henvisning, betaler din bopælsregion 60 % af psykologens overenskomstregulerede honorar, og du betaler selv 40 %. Følgende persongrupper er omfattet af ordningen: 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre. 2. Trafik- og ulykkesofre. 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer. 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom. 5. Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom. 6. Pårørende ved dødsfald. 7. Personer der har forsøgt selvmord. 8. Kvinder der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. 9. Personer der, inden det fyldte 18. år, har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb. 10. Personer med let til moderat depression i aldersgruppen år. 10

11 Du kan ikke automatisk få en henvisning. Din læge skal: Enten vurdere, at du befinder dig i en krise, som er udløst af et traume (gælder persongrupperne 1-8). Som hovedregel skal den traumatiske begivenhed være sket indenfor de sidste 6 måneder. Eller vurdere, at der er en sammenhæng mellem det (eller de) seksuelle overgreb og dine aktuelle vanskeligheder (persongruppe 9). Her er der ingen tidsmæssig begrænsning i forhold til, hvornår overgrebet er begået. Eller vurdere, på baggrund af en såkaldt psykometrisk test, at du lider af let til moderat depression (persongruppe 10). Her er der heller ingen tidsmæssig begrænsning. Hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt, kan der for persongruppe 10 ydes yderligere 12 konsultationers psykologbehandling (dog maximalt 2 x 12 konsultationer i alt). En konsultation varer almindeligvis mellem 45 og 60 minutter. Som nævnt er der en egenbetaling på 40 % af psykologens honorar. Det betyder, at du skal betale 370,- kr. for den første konsultation, og 308,- kr. for de efterfølgende konsultationer (prisniveau 2010). Hvis du ikke har råd til egenbetalingen, kan du søge kommunen om økonomisk støtte (læse mere i kapitel 1). Gruppeterapi Din læge kan også henvise dig til gruppeterapeutiske samtaler på visse psykiatriske afdelinger indenfor sygehusvæsenet. De terapeutiske grupper er målrettet personer, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Behandlingen betales af regionen. Spørg din læge, om der eksisterer gruppeterapi i det område, hvor du bor. 11

12 4. Privatpraktiserende psykologer og psykoterapeuter Enhver, der har behov for det, kan tage kontakt til en psykolog eller psykoterapeut og aftale behandling. I Danmark betales behandling hos privatpraktiserende psykologer og psykoterapeuter som udgangspunkt af borgeren selv. Der kan dog være følgende muligheder for hel eller delvis økonomisk støtte til behandling: Visse ansatte er omfattet af arbejdsgiverbetalte forsikringsordninger. Din arbejdsgiver eller tillidsrepræsentant kan oplyse, om det er tilfældet, og hvorvidt ordningen er relevant i din situation. Visse private forsikringsordninger indeholder muligheden for psykologhjælp. Det fremgår af forsikringspolicen. Kommunen kan, efter konkret vurdering, yde økonomisk støtte til behandling (læs mere i kapitel 1). Servicestyrelsens psykologordning (læs mere i kapitel 2). Sygesikringens kriseordning (læs mere i kapitel 3). Vær opmærksom på, at den økonomiske støtte blandt andet kan være betinget af, at du benytter bestemte psykologer eller psykoterapeuter eller betinget af, at psykologen har autorisation og/eller overenskomst med sygesikringen. Det er vigtigt, at du undersøger, om der eksisterer sådanne betingelser, inden du indgår aftale med psykologen eller terapeuten. Hvis du indgår en aftale med en psykolog eller psykoterapeut, før du har en aftale om hel eller delvis økonomisk støtte fra en af ovennævnte ordninger, skal du regne med, at du selv kommer til at betale for behandlingen. Privatpraktiserende psykologer og psykoterapeuter har ikke faste takster, bortset fra de psykologer, der er knyttet til sygesikringens kriseordning (læs mere i kapitel 3). Derfor er du nødt til at undersøge, hvor lang tid en konsultation varer, og hvad den koster hos den enkelte. 12

13 Psykologers uddannelse Psykologers titel er efter grunduddannelsen cand.psych., cand.pæd.psych. eller mag.art. De fleste psykologer gennemgår en 2-årig overbygning, hvor de opnår offentlig autorisation. Rigtig mange psykologer gennemfører derudover en specialistuddannelse på 5 år. Står der supervisor på specialpsykologens titelblad, betyder det, at psykologen derudover har kvalificeret sig til at yde supervision til andre psykologer. Det tager yderligere 2 år at blive supervisor. Dansk Psykolog Forening anbefaler, at privatpraktiserende psykologer er autoriserede. Du kan læse mere om psykologer på Hjemmesiden har en søgefunktion, som gør det enkelt at finde en psykolog i nærheden af din bopæl. Psykoterapeuters uddannelse Der findes mange forskellige retninger indenfor psykoterapi og mange forskellige private uddannelser. Nogle er langvarige og andre er af kortere varighed. Du skal være opmærksom på, at alle kan nedsætte sig som psykoterapeut, også personer uden faglig baggrund. Psykoterapeuter kan ikke få en offentlig autorisation, som det eksempelvis er tilfældet for psykologer. Men derfor kan en psykoterapeut alligevel godt være både veluddannet og erfaren. Der findes flere forskellige psykoterapeutforeninger, som optager medlemmer på baggrund af meget forskellige kriterier. Nogle foreninger har meget strenge optagelseskriterier, mens andre optager medlemmer på mere lempelige vilkår. Fælles for foreningerne er, at de kan informere om deres medlemmer, herunder om medlemmernes uddannelsesbaggrund. Flere af foreningernes hjemmesider har søgefunktioner, der gør det enkelt at finde en psykoterapeut i nærheden af din bopæl. 13

14 5. VISO VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) tilbyder gratis vejledende rådgivning fra nogle af landets dygtigste specialister, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. Du kan få rådgivning til at få en bedre forståelse af de specielle problemstillinger, der kendetegner din sociale situation og få redskaber til bedre at kunne håndtere problemstillingerne. VISOs centrale enhed har indgået kontrakter med de specialister, der vurderes at have nogle af de bedste faglige kompetencer inden for specialrådgivning og udredning. Der er især lagt vægt på, at de har specialiseret viden og erfaring med den relevante målgruppe og med eksempelvis metoder og værktøj. Netværket, som er landsdækkende, består af ca. 140 specialister indenfor hovedområderne: handicap, sociale problemer og specialundervisning. Specialistnetværket (som også kaldes VISO-leverandører) vedrørende voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er: Støttecenter mod incest i Danmark (er kort beskrevet i denne håndbogs kapitel om de frivillige centre). Incestcenter Fyn (er kort beskrevet i denne håndbogs kapitel om de frivillige centre). Rådgivningen Janus, psykologer i Århus (www.raadgivningenjanus.dk) VISO hjælper ikke med juridiske spørgsmål eller vurdering af kommunale beslutninger. Hvis man er utilfreds med en kommunal afgørelse, kan den indbringes for de sociale nævn i statsforvaltningerne eller Ankestyrelsen. VISO tilbyder landsdækkende specialrådgivning til kommuner, institutioner og specialtilbud. Den kommunale myndighed kan endvidere anmode om hjælp til udredning af en borgers sociale situation, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. VISO vurderer i hvert enkelt tilfælde, om en henvendelse om rådgivning og udredning ligger inden for VISOs område. Kontakt til VISO skal ske gennem VISO-konsulenten og ikke gennem leverandørerne. 14

15 Kontakt til VISO Hvis du ønsker rådgivning, kan du ringe og tale med en VISO-konsulent på telefon: Telefontiden er: kl (mandag til torsdag) og kl (fredag). Du er også velkommen til at benytte det såkaldte henvendelsesskema, som du finder på hvor du også kan læse mere om VISO. Du kan også sende en mail eller et brev til: adresse: eller (sikker post adresse). Postadresse: Servicestyrelsen, VISO Edisonsvej 18, Odense C 15

16 6. Frivillige centre med rådgivning og vejledning De 21 centre, der er omtalt i dette kapitel, er indbyrdes meget forskellige. De har forskellige tilbud til brugerne og bemandingen kan bestå udelukkende af professionelle, frivillige eller en kombination. Centrene er geografisk spredt over det meste af landet, men særligt koncentreret omkring de største byer; København, Århus og Odense. I dette kapitel finder du et opslag for hvert center, hvoraf det blandt andet fremgår, hvilke tilbud de enkelte centre har, og hvilke målgrupper de er rettet mod. Adresser, åbningstider, telefonnumre og mailadresser mm. fremgår ligeledes. Du skal være opmærksom på, at nogle af centrene opkræver betaling for visse af deres ydelser. Det skal understreges, at informationerne i denne håndbog er baseret på centrenes egne oplysninger. I denne oplistning er kun medtaget tilbud, som retter sig til voksne mænd og kvinder over 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Mange af centrene har en række andre aktiviteter, som du kan læse nærmere om på deres hjemmesider. I beskrivelsen af centrene har vi valgt at lægge vægt på følgende kategorier, som centrene tilbyder:. 1. Rådgivning: Omfatter både telefonisk og personlig rådgivning, samt rådgivning via chat og mail. Rådgivningen kan udføres af professionelle og/eller frivillige samt erfaringsbaserede rådgivere. 2. Behandling: Kan både omfatte individuel behandling og gruppeterapi hos en psykolog eller psykoterapeut. 3. Socialt gruppearbejde og støttegrupper: Personer med samme slags problemer mødes i grupper, der er ledet af eksempelvis en socialfagligt uddannet person. 4. Selvhjælpsgrupper: Personer med samme slags problemer mødes i en gruppe og taler om deres situation, deler erfaringer m.v. 5. Uformelt socialt samvær el. åbne arrangementer: På nogle af centrene kan man inden for åbningstiderne komme på besøg og få en uformel snak, en kop kaffe eller lignende med de frivillige og ansatte og med de øvrige brugere af centrene. Derudover bliver der, på nogle af centrene, planlagt arrangementer såsom udflugter, foredrag og lignende. 16

17 Som tidligere nævnt er centrene indbyrdes meget forskellige, ligesom behovene blandt brugerne kan være mangeartede og forskellige. Nogle ønsker behandling hos en uddannet psykolog eller psykoterapeut, andre har brug for rådgivning eller én at tale med, mens andre igen kan have brug for et værested. I dette kapitel er centrene kun ganske kort præsenteret, og det kan være svært at afgøre, om det enkelte center tilbyder lige netop det, du søger. Vi opfordrer derfor til, at du tager kontakt til et eller flere centre, enten personligt, pr. telefon eller mail og taler med dem. Den alfabetiske liste over frivillige centre dækker de steder Servicestyrelsen aktuelt har kendskab til. Kontakt Servicestyrelsen, hvis du har kendskab til andre frivillige organisationer, som har målrettede tilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, og som kunne være relevante at nævne i denne håndbog. Albahus Prinsesse Maries Allé 14, st Frederiksberg C Tlf Hjemmeside: Albahus tilbyder rådgivning og behandling. Målgruppe: Kvinder og mænd over 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb, pårørende til seksuelt krænkede mennesker, krænkere og professionelle, der arbejder med problematikker om seksuelle krænkelser. Åbningstid: 18 timer om ugen. Ansatte: 9 lønnede (kvinder), 23 frivillige (22 kvinder og 1 mand). Faggrupper: Psykolog, magister, journalist, socialrådgiver og andre. Finansieringstyper: Statslige og kommunale tilskud. Pris for 1 times terapi: 400,- kr., samt 200,- kr. for ikke-erhvervsaktive, studerende mm. 17

18 Center for incestramte & seksuelt misbrugte (CISEM) Galstersgade 3, 1. tv Nørresundby Tlf Hjemmeside: CISEM tilbyder rådgivning og behandling. Christine Centeret Skolebakken Århus C Tlf mobil: Hjemmeside: Christine Centeret tilbyder rådgivning, behandling, selvhjælpsgrupper og åbne arrangementer. har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: 10 timer om ugen. Ansatte: Ingen lønnede, 7 frivillige (5 kvinder og 2 mænd). Faggrupper: Psykoterapeut og andre. Finansieringstyper: Kommunale tilskud, statslige fonde/puljer, samt brugernes egenbetaling (årskontingent 200,- kr.). Pris for 1 times terapi: 0,- kr. har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: 11 timer om ugen. Ansatte: 2 lønnede (kvinder), 6 frivillige (5 kvinder og 1 mand). Faggrupper: Psykoterapeut og andre. Finansieringstyper: Statslige tilskud, kommunale tilskud, private fonde, samt gaver. Pris for 1 times terapi: 100,- kr. 18

19 CSM-Fyn Center For Seksuelt Misbrugte Fyn Kongensgade 72, 1. sal 5000 Odense C Tlf Hjemmeside: CSM tilbyder rådgivning, selvhjælpsgrupper og åbne arrangementer. har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: 16 timer om ugen. Ansatte: 1 lønnet (kvinde), 18 frivillige (17 kvinder og 1 mand). Faggrupper: Psykoterapeut, psykolog, pædagog, lærer, socialrådgiver og andre. Finansieringstyper: Statslige tilskud, kommunale tilskud, private fonde, statslige fonde/ puljer. FrejaCentret Norgesgade Esbjerg Tlf / Hjemmeside: FrejaCentret tilbyder rådgivning, behandling, selvhjælpsgrupper og åbne arrangementer. har været udsat for seksuelle overgreb, pårørende til seksuelt krænkede mennesker, samt professionelle, der har berøring med problematikker om seksuelle krænkelser. Åbningstid: 20 timer om ugen. Derudover bruges der timer om måneden på bisidderstøtte. Ansatte: 2 lønnede (kvinder), 3 frivillige (kvinder). Faggrupper: Psykoterapeut, lærer og andre. Finansieringstyper: Statslige tilskud, kommunale tilskud, private fonde, samt statslige fonde/puljer. Pris for 1 times terapi: 0,- kr. 19

20 Frk. Gertruds forening for incestramte voksne Vestergade 6, Skodborg 6630 Rødding Tlf Hjemmeside: Frk. Gertruds forening for incestramte voksne tilbyder rådgivning og selvhjælpsgrupper. har været udsat for seksuelle overgreb, pårørende til seksuelt krænkede mennesker, samt professionelle, der har berøring med problematikker om seksuelle krænkelser. Åbningstid: Der er altid åbent via netrådgivningen. Ansatte: 4 frivillige (3 kvinder og 1 mand). Faggrupper: Erfaringsbaserede rådgivere, sexolog. Finansieringstyper: Kommunale tilskud, brugernes egenbetaling (medlemmer 25,- kr. pr. år) og andet (bl.a. indtægter ved foredrag). Incest Center Fyn Mageløs 1, 2. tv Odense C Tlf Hjemmeside: Incest Center Fyn tilbyder rådgivning og behandling. har været udsat for seksuelle overgreb, pårørende til seksuelt krænkede mennesker, samt professionelle, der arbejder med problematikker om seksuelle krænkelser. Åbningstid: 46 timer om ugen. Ansatte: 7 lønnede (kvinder). Faggrupper: Psykolog og andre. Finansieringstyper: Kommunale tilskud, betaling for behandling fra kommuner, brugernes egenbetaling og VISO-kontrakt. Pris for 1 times terapi: 100,- kr., samt 300,- kr. pr. md. for gruppebehandling. 20

21 Joan-søstrenes rådgivning i København Dannerhuset Nansensgade København K Tlf Hjemmeside: Joansøstrene København tilbyder rådgivning, individuelle samtaleforløb, kropsterapi, selvhjælpsgruppe og selvforsvarshold. Målgruppe: Kvinder over 18 år, som har været udsat for enten voldtægt, vold, incest eller seksuel chikane. Åbningstid: Hver mandag og torsdag aften fra Ansatte: frivillige (kvinder). Faggrupper: Forskellig faglig baggrund. I rådgivningen lægges der ikke vægt på uddannelser, men på kvinde-til-kvinde samtaler. Finansieringstyper: Statslige tilskud, kommunale tilskud, private fonde, samt gaver. Pris for 1 times terapi: 0,- kr. Joan-søstrenes rådgivning i Århus Klosterport 5, kld. th Århus C Tlf Hjemmeside: Joansøstrene i Århus tilbyder rådgivning og behandling. har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: 2 timer om ugen. Ansatte: Ingen lønnede, 6-8 frivillige (kvinder). Faggrupper: Psykolog, psykoterapeut, pædagog, socialrådgiver, læge/psykiater og andre. Finansieringstyper: Statslige tilskud, kommunale tilskud, private fonde, samt gaver. Pris for 1 times terapi: 0,- kr. 21

22 Kolding Selvhjælp & Frivilligcenter Slotsgade Kolding Tlf Hjemmeside: Kolding Selvhjælp og Frivilligcenter tilbyder rådgivning. har været udsat for seksuelle overgreb, pårørende til seksuelt krænkede mennesker, samt krænkere. Åbningstid: 28 timer om ugen. Ansatte: 1 lønnet (kvinde), 4 frivillige (kvinder). Faggrupper: Psykoterapeut, sygeplejerske og lærer. Finansieringstyper: Kommunale tilskud. KRIS Herning Kristen rådgivning for incestofre og seksuelt misbrugte Bredgade 55, 1. sal 7400 Herning Tlf Hjemmeside: KRIS Herning tilbyder rådgivning og behandling, støttegrupper, samt støttegrupper for pårørende. Målgruppe: Kvinder over 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: Ikke oplyst Ansatte: 1 lønnet (kvinde), 5 frivillige (kvinder). Faggrupper: Ikke oplyst. Finansieringstyper: Statslige tilskud, brugernes egenbetaling, statslige fonde/puljer, samt gaver. Pris for 1 times terapi: 300,- kr. 22

23 KRIS København Kristen rådgivning for incestofre og seksuelt misbrugte KRIS-Sjælland Sankt Lukas Vej 7 A 2900 Hellerup Tlf eller Hjemmeside: KRIS Hellerup tilbyder rådgivning, behandling, samt terapigruppe. har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: 37 timer om ugen. Ansatte: 1 lønnet (kvinde), 10 frivillige (9 kvinder og 1 mand). Faggrupper: Psykolog, psykoterapeut og afspændingspædagog. Finansieringstyper: Statslige tilskud, kommunale tilskud, brugernes egenbetaling, gaver, honorarer, samt kirken. Pris for 1 times terapi: 300,- kr., ,- kr. for studerende, pensionister og kontanthjælpsmodtagere og 400,- kr. for par. KRIS Næstved Ndr. Farimagsgade 26B 4700 Næstved Tlf Hjemmeside: KRIS Næstved tilbyder rådgivning, behandling, krisegruppe på Frelsens Hærs krisecenter, samt støttegruppe for kvinder, der har været på krisecenter. har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: 10 timer om ugen. Ansatte: 1 lønnet (kvinde), 3 frivillige (2 kvinder og 1 mand). Faggrupper: Psykolog, pædagog og andre. Finansieringstyper: Statslige tilskud, brugernes egenbetaling, gaver, honorarer, samt kirken. Pris for 1 times terapi: 300,- kr., ,- kr. for studerende, pensionister og kontanthjælpsmodtagere og 450,- kr. for par. 23

24 KRIS Aalborg Hasserisgade Ålborg Tlf Hjemmeside: KRIS Aalborg tilbyder rådgivning, behandling og selvhjælpsgrupper. Målgruppe: Kvinder over 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb. Åbningstid: 8 timer om ugen. Ansatte: 1 lønnet (kvinde) og 2 frivillige (kvinder). Faggrupper: Psykoterapeut og andre. Finansieringstyper: Kommunale tilskud, brugernes egenbetaling, statslige puljer/fonde, samt gaver. Pris for 1 times terapi: 300,- kr. KRIS Århus Kristen rådgivning for incestofre og seksuelt misbrugte Fredens Torv 2, 1. sal tv. (Landskontoret i Århus) Postboks Århus Tlf eller Hjemmeside: KRIS Århus tilbyder rådgivning, behandling, selvhjælpsgrupper, værested og åbne arrangementer. har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: 30 timer om ugen Ansatte: 2 lønnede (kvinder), 9 frivillige (7 kvinder og 2 mænd). Faggrupper: Psykoterapeut, sygeplejerske, læge/psykiater og andre. Finansieringstyper: Statslige tilskud, kommunale tilskud, betaling for behandling fra kommuner, brugernes egenbetaling, statslige fonde/puljer, private fonde, gaver og honorarer. Pris for 1 times terapi: 300,- kr., samt 200,- kr. for nogle studerende. 24

25 Kvisten Viborg Vesterbrogade Viborg Tlf Hjemmeside: Kvisten Viborg tilbyder individuelle terapeutiske forløb og gruppeterapi. Kvisten Århus Brendstrupvej 72 E, kld Århus N Tlf eller mobil: Hjemmeside: Kvisten Århus tilbyder rådgivning og behandling (både individuel og gruppe). har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: 42 timer om ugen. Ansatte: 17 frivillige (15 kvinder og 2 mænd). Faggrupper: Psykologer og psykoterapeuter. Finansieringstyper: Kommunale tilskud, fonde, brugerkontingent (der betales et årligt kontingent på 600,- kr., der giver adgang til behandling i ét år), samt midler fra et privat spillested. Pris for 1 times terapi: 0,- kr. har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: Kl hver onsdag. Ansatte: 10 frivillige (kvinder). Faggrupper: Psykologistuderende på kandidatniveau, psykolog. Finansieringstyper: Statslige tilskud, kommunale tilskud, brugernes egenbetaling, statslige puljer/fonde, samt private fonde. Pris for 1 times terapi: 50,- kr. Kvisten Viborg har desuden lokaler i følgende byer: Holstebro, Silkeborg, Skive, Nykøbing Mors og Bjerringbro. 25

26 Liljen Randers c/o Den Blå Paraply Vestergade Randers C Tlf Liljen Randers tilbyder rådgivning og behandling. har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til seksuelt krænkede mennesker. Åbningstid: 4-5 timer om ugen. Ansatte: 5 frivillige (kvinder). Faggrupper: Psykoterapeutstuderende, psykoterapeuter. Finansieringstyper: Kommunale tilskud. Pris for 1 times terapi: 50,- kr. og 0,- kr. for første samtale. Støttecenter mod incest i Danmark Thorvaldsensvej Frederiksberg C Tlf: Hjemmeside: Støttecenter mod incest i Danmarks tilbyder rådgivning, behandling, selvhjælpsgrupper, samt socialt gruppearbejde. Støttecenter mod incest i Danmark er desuden leverandør til VISO. har været udsat for seksuelle overgreb, pårørende til seksuelt krænkede mennesker og professionelle, der arbejder med problematikker om seksuelle krænkelser, samt skoleelever. Åbningstid: 35 timer om ugen Ansatte: 4 lønnede (3 kvinder og 1 mand), 10 frivillige (10 kvinder). Faggrupper: Psykolog, psykoterapeut, socialrådgiver og andre. Finansieringstyper: Statslige tilskud, kommunale tilskud, statslige fonde/puljer, private fonde, gaver, samt VISO-leverandør. Pris for 1 times terapi: 0,- kr. 26

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7 Oplysninger om steder, hvor du kan få yderligere hjælp og rådgivning Indhold Børn og unge... 1 Voksne udsat for overgreb i barndommen... 2 Særligt til mænd... 4 Fagfolk... 4 Pårørende... 7 Rådgivning ved

Læs mere

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug Pdf-fil til underskriftindsamling Garanti for hjælp til ofre for seksuelt misbrug fra hjemmesiden www.barndombyttes.dk Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp,

Læs mere

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB Kontakt CSM Østs anonyme rådgivning på telefon eller chat Hvad er CSM Øst? Hvordan foregår rådgivningen? Hvem taler du med? VOKSNE MED SENFØLGER EFTER

Læs mere

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso VISO DEN NATIONALE VIDENS- OG SPECIALRÅDGIVNINGSORGANISATION Specialiseret viden fra praksis - til fagfolk på det sociale område www.servicestyrelsen.dk/viso Hvad kan VISO? VISO tilbyder specialiseret

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb, er der flere myndigheder, man kan henvende

Læs mere

Årsstatistik Statistik om centre der arbejder med senfølger efter seksuelle overgreb

Årsstatistik Statistik om centre der arbejder med senfølger efter seksuelle overgreb Årsstatistik 2011 Statistik om centre der arbejder med senfølger efter seksuelle overgreb Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Henvisning til psykolog

Henvisning til psykolog Henvisning til psykolog V. Patricia Hammershøj Binggeli, aut. psykolog og praksiskonsulent for psykologi i Region Hovedstaden Patricia.Binggeli@regionh.dk Samarbejdet læge - psykolog Kontaktflader: Henvisning

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

årsstatistik 2007 Statistik fra centre, der arbejder med senfølger efter seksuelle overgreb Af Luise Moustgaard Frandsen

årsstatistik 2007 Statistik fra centre, der arbejder med senfølger efter seksuelle overgreb Af Luise Moustgaard Frandsen årsstatistik 2007 Statistik fra centre, der arbejder med senfølger efter seksuelle overgreb Af Luise Moustgaard Frandsen Årsstatistik 2007 Statistik fra centre, der arbejder med senfølger efter seksuelle

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej?

Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Kørt fast i studiet? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Har du problemer af psykisk eller social karakter,

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Årsstatistik 2012. Statistik om centre der arbejder med senfølger efter seksuelle overgreb. Sara Andersen

Årsstatistik 2012. Statistik om centre der arbejder med senfølger efter seksuelle overgreb. Sara Andersen Årsstatistik 2012 Statistik om centre der arbejder med senfølger efter seksuelle overgreb Sara Andersen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Jeg savner omklædningsrummet eller rettere snakken, for det var her, erfaringerne

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

www.srg.dk www.srg.dk

www.srg.dk www.srg.dk www.srg.dk Studenterrådgivningen har udgivet en række pjecer om nogle af de udfordringer, man kan møde som studerende: Stress Eksamen Barsel* Perfektionisme Et godt studieliv Revalidering og handicaptillæg*

Læs mere

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende Omsorg, sorg og krise - information til offer og pårørende Denne pjece er til personer, der har oplevet en alvorlig og voldsom hændelse - samt deres pårørende. VOLDSOMME HÆNDELSER Denne pjece er til personer,

Læs mere

Samtaleterapi ydelse 6101

Samtaleterapi ydelse 6101 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING Til brug for medarbejdere Betalingskontoret Målgruppen er primært dig, der ikke har andre problemer udover din økonomiske situation. Du har ikke i forvejen en sagsbehandler

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: LGC/PK

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: LGC/PK ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3015 Jour. nr.: Ref.: LGC/PK 115-tilskud til Gallo Kriserådgivning i 2005 1. Resume

Læs mere

Økonomiske effekter ved specialiseret behandling

Økonomiske effekter ved specialiseret behandling Økonomiske effekter ved specialiseret behandling 3 sæt case beregninger Jacob Frankel, Actuarial, Risk & Advanced Analytics Landstingssalen 2016-09-28 Formål med beregningerne Cases og metode Landsforeningen

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning LIU samråd V-X om psykologhjælp til voldsramte kvinder

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

socialt arbejde, og hvad det er, de risikerer at blive kastet ud i. Ventilen

socialt arbejde, og hvad det er, de risikerer at blive kastet ud i. Ventilen Interview Af Anders Lundt Hansen I FRIVILLIGHEDENS TJENESTE I økonomisk forstand står bundlinjen tom. Hvad får psykologer mon ud af arbejde frivilligt og ulønnet for sociale foreninger og projekter? En

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens 79 a Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Den Gule Kultur

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 3 Bilag3 Grundpakke for Kvindekrisecentre

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Sera Træf Adresse:

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2017-18 og 79 Her kan du se, hvilke spørgsmål der skal besvares i det elektroniske ansøgningsskema. Hvilken pulje søges der om midler fra? 18: Støtte frivilligt socialt arbejde, der

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom Rehabilitering og rådgivning Hvad tilbyder sundhedscentret? Sundhedscenter for Kræftramte er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse og

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2016 18 og 79 Ansøger (forening, organisation, gruppe) I det videre skema anvendes betegnelsen "forening" om ansøger Foreningens navn Kontaktperson Adresse Telefon E-mail Gentag e-mail

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU/I FÅ HJÆLP? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling for dig selv, en pårørende eller

Læs mere

Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 64 Offentligt

Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 64 Offentligt Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 64 Offentligt Christiansborg 1240 København K Stausø d. 14.1 2011 Forsvarsudvalgets medlemmer Kære politikere Herved en ansøgning om at få støtte til at oprette

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hvad er Studenterrådgivningen? Hvordan kan vi hjælpe dig? Hvilke udfordringer og problemer kan vi hjælpe med? Angst...

Hvad er Studenterrådgivningen? Hvordan kan vi hjælpe dig? Hvilke udfordringer og problemer kan vi hjælpe med? Angst... Indhold Hvad er Studenterrådgivningen?... 2 Hvordan kan vi hjælpe dig?... 2 Hvilke udfordringer og problemer kan vi hjælpe med?... 3 Angst... 3 Nedtrykthed og depression... 3 Turde tale... 3 Ensomhed...

Læs mere

Rådgivning for Ansatte

Rådgivning for Ansatte nformation om Information om Rådgivning for ansatte Rådgivning for Ansatte - et tilbud om hjælp vejledning - et tilbud om hjælp ogogvejledning i dit liv og arbejde Trivsel Trivsel i dit liv og arbejde

Læs mere

gode råd når skaden er sket

gode råd når skaden er sket En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd når skaden er sket 2 Seksuelle overgreb. Gode råd

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

PensionDanmark sundhedsordning

PensionDanmark sundhedsordning PensionDanmark sundhedsordning Konference om Sundhed i Muskler og Led hele arbejdslivet - NFA 8. Juni 2017, Sundhedsdirektør Kent Jensen PensionDanmark kort fortalt 695.000 medlemmer - heraf 380.000 aktive

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Udviklingsplan på psykologområdet.

Udviklingsplan på psykologområdet. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 10/3062 Dato: 8. februar 2010 Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen E-mail: Joergen.Marinus.Madsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631393

Læs mere

FINANSIERINGSFORSLAG. Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer 1/10

FINANSIERINGSFORSLAG. Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer 1/10 FINANSIERINGSFORSLAG Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Politiske finansieringsforslag vers. 4 1/10 Indhold Oversigt

Læs mere

Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016

Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016 Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016 Ansøgers stamoplysninger Foreningens navn Frederiksberg Seniorklub og Værested af 1972 Adresse Bernhard Bangs Alle 17 A, 2000 Frederiksberg

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

arbejde eller bruger du

arbejde eller bruger du Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning om ulønnet arbejde 2 Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Brohusklubben

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner Seksualpolitik På det specialiserede voksenområde i Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014-2018 1 På baggrund af Socialstyrelsens anbefalinger har Ishøj Kommune valgt at udarbejde en seksualpolitik. Seksualpolitikken

Læs mere

Kommunernes beredskab til voksne med senfølger af seksuelle overgreb

Kommunernes beredskab til voksne med senfølger af seksuelle overgreb Kommunernes beredskab til voksne med senfølger af seksuelle overgreb En spørgeskema- og en interviewundersøgelse om kommunernes beredskab i forhold til voksne borgere med senfølger af seksuelle overgreb

Læs mere