Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009"

Transkript

1 Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling

2 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt om bestyrelsen og bestyrelsen arbejde Side 3 2. Containere Side 5 3. Samarbejdspartnere Side 6 4. Status på Masangaprojektet Side 9 Hospitalsdelen Side 9 Uddannelsesdelen Side 10 Business delen Side 11 Voluntørprojekterne Side 11 Medicinske projekter Side 12 Samarbejde med andre hospitaler og organisationer i SL Side Andre projekter Side 14 Ambusanga Side 14 Skolesponsorprogrammet Side 14 AFOM i andre lande Side Kampagner og PR. Side16 7. Afsluttende kommentarer. Side 16 2

3 Figur 1 Mor og barn fra TFC (Ernæringscenter) Bestyrelsen beretning til AFOM general forsamling, tirsdag den 24. marts 2009 Generelt: Bestyrelsen har i perioden afholdt 7 bestyrelsesmøder. Formanden og sekretæren har afholdt 3 officielle onsdags møder. På bestyrelsesmøderne deltager bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt andre aktive omkring foreningen ex Mogens med ansvar for containere og Urd, Morten og Anna med ansvar for volontørerne. Møderne er gode, effektive, men ofte lange. Der tages beslutninger og deles opgaver ud og disse løses. Den største opgave hviler på kassereren, Pia Aagaard Hansen med assistance fra Mona Jensen med bogholderi og medlemskartotek m.m. Det er et meget stort arbejde der er blevet udført og bestyrelsen er kede af at de ikke ser sig i stand til at forsætte dette arbejde fremover. Udover foreningens økonomi har Pia også ordnet hospitalsregnskabet fra projektet start og frem til Dette er en meget krævende opgave som fremover ikke skal løses herhjemme men foretages lokalt i Sierra Leone med en eller anden form for ekstern revision. Vores nye direktør Colm Campbell har som en af sine hovedopgaver at få dette på plads således at hospitalsregnskabet kan bruges til præsentation til interesserede donorer i fremtiden. Resultatet af kassererens og bogholderens store arbejde fremgår under generalforsamlingen punkt om økonomi. Bestyrelsen benytter denne anledning til at rette en stor tak til Pia og Mona for deres enestående arbejde. 3

4 Sekretariatet ledes og styres af vores arbejdsomme sekretær, Knud Anker Iversen som yder en stor indsats og holder sammen på de mange tråde og bolde der er i luften. Bestyrelsen sætter stor pris på dette arbejde og er glade for at Knud Anker vil fortsætte i bestyrelsen. Næstformandsposten har været varetaget af Else Iversen. Der er blevet ydet en stor indsats, dels med selv at inspicere projektet sommer 2008 i forbindelse med oprationsgangs projektet, dels med flere indsamlinger, møder, og ikke mindst den sidst afsendte container. Else ønsker at forsætte i bestyrelsen et år mere men forventer herefter at træde ud i forbindelse med at hun flytter til Kenya i Inge Haas er menigt medlem og har bidraget i stor udstrækning indenfor de forskellige juridiske problemstillinger, samt i forbindelse med forhandlinger med bl.a. IBIS om de nærmere omstændigheder for samarbejdet m.m. Inge ønsker at forsætte i bestyrelsen. Vores suppleant Bodil Lund har deltaget på samtlige møder og i høj grad medvirket til vores forsendelser med medicin, udstyr, kontakter, sponsorer, møder og networking. Bodil er vores historiske link til Masanga hospitalet med kontakter i hele verden gennem adventist samfundet og ADRA. Bodil Lund ønsker ikke at stille op som suppleant. Bodil har været med til at stifte Masangas Venner og har været med i bestyrelsesarbejdet lige fra start. Uden Bodil Lund havde vi ikke fået noget som helst til at fungere. Bodil ledte os på sporet af Masanga hospitalet og formidlede de rigtige kontakter der i høj grad medvirkede til at vi fik en succesfuld start. På bestyrelsen og foreningens vegne, samt de mange medarbejdere på vores projekt på Masanga vil jeg gerne have lov at udtrykke taknemmelighed og respekt for Bodils arbejde og hendes person som rummer uanede mængder af kærlighed og glæde, disciplin og kritik, arbejde og leg, sjov og alvor alt sammen i en skøn blanding, men altid med tanke for de svagest stillede i denne verden, for at være med til at skabe håb og lys, i en ellers mørk og forkrøblet verden. Bestyrelsen respekterer naturligvis dit ønske om ikke stille op igen, men vi føler os også sikre på, at vi kan trække på dine ideer, energier og kontakter fra ind og udland fremover. Tak. Bestyrelsen arbejde har gennem perioden været støttet af de forskellige aktive grupper. Det drejer sig bl.a. om udstyrs gruppen som ledes af Povl Schøen og Jan Aagard som styrere vores lager og afhenter materialer som vi bliver tilbudt rundt omkring fra. Det er et omfattende arbejde og der ofte brug for ekstra hænder her, hvor også Foday Sankoh medvirker. Sygepleje gruppen gik lidt i sig selv eftersom nurse aid programmet blev klaret lokalt og nu er den spanske gruppe i gang med en egentlig sygeplejeskole. Erhvervsgruppen med musikprojektet, ambassadører og indsamling med erhvervsledere, redigering af nyhedsbreve, Dr. Jonsbo for redigering af hjemmeside, oversættelser fra Chris og Ole Friis, det store arbejde omkring containerne som Mogens står for er imponerende. Volontør arbejdet er kommet i system takke være Urd, Morten, Anna m.fl. Vi får en stor hjælp her fra Mette Andreassen med projekt beskrivelserne. Fra Norge fik vi lavet en film om projektet som har været uvurderlig i det videre arbejde for at skaffe penge til projektet. 4

5 2. Containere: I det forløbne år 2008 har vi sendt 3. Stk. containere af sted. I alt er der med de sidste 2 containere i 2009 kommet op på i alt 10. Stk. Arbejdet med containerne er ret omfattende og har tidligere hvilet på sekretærens skuldre. Denne post er nu på bedste vis overgået til Mogens, som har taget sig af denne meget store opgave på fornemmeste vis. Containerne betales af MS Genbrugs til Syd ordningen. De administrerer en pulje penge fra Danida. Vi bliver gennem dette inviteret til årsmøde, og i år deltog Mogens og Peter Bo. Dette var meget givtigt både organisatorisk og fagligt, men ikke mindst netværksmæssigt. Her møder vi folk fra andre projekter som har de samme problemer som os. Ideer udveksles og mange problemer løses i hjørnerne og vi fik både organiseret pakning, maling og fordeling af diverse ting til de forskellige containere. Dette vil vi satse på årligt at deltage ved. Vi har 2 pladser og Mogens er naturligvis selvskreven, men der er plads til en assistent til dette arbejde. Her i begyndelsen af 2009 har vi også fået sendt en container med cykler som Baisikeli har stået for og en container fra Skjern som Else og Bent har stået for. Sidst ankommen container bl.a. med autoklave og udstyr til øjenklinikken 5

6 3. Samarbejdspartnere AFOM samarbejder med SLAA i UK. Sammen med dem har vi vores kontrakt med ministeriet i SL. Vi holder et par årlige møder, mest som telefon møder. Der er indledt et samarbejde med AUG, Arkitekter uden grænser som har været på projekt forundersøgelses tur til Masanga i januar. Gruppen har udarbejdet et meget flot projekt til rehabilitering af 2o personaleboliger. De vil arbejde sammen med hospitalet om dette og med Ingeniører uden grænser i Sierra Leone. Fundraisingen er sat i gang og projektet forventes at koste ca USD( kr.). Der er indledt samarbejde med 2 spanske grupper. SAMU, som er Sevilla Ambulance Medical Union som driver rednings arbejde i Sevilla og som har projekter i 3 verdens lande, hvor de assisterer med F.eks. renovation af vand og sanitets forhold. De ønsker at skaffe penge og arbejdskraft til at få ordnet vores vand og sanitetsforhold, et projekt som ligger i størrelsen af Kr ,- Den anden spanske gruppe er Nursing Foundation som er en privat institution i Barcelona som driver uddannelse af sundhedspersonale i Catalanien. Denne gruppe har tidligere drevet en del projekter i Latinamerika, men retter nu blikket mod Afrika. De starter op med at stable nurse aid programmet på benene igen og satser på at sygeplejeskolen skal kunne starte i år. De investerer det først år på dette område ca Euro(ca. Kr ,-). Samtidig går de ud og søger penge til større dele af projektet, rehabilitering af bygninger, biler m.m. samt søger penge til fødeafdeling og meget andet. De har for tiden udstationeret en sygeplejerske som er deres projekt ansvarlige ved navn Mer Ortega. Dr. Carlos fra SAMU og Dr. Peter på Masanga 6

7 Lions Club distrikt 106 a har stadig accepteret Masanga projektet som en distrikts aktivitet, hvilket vil sige at kabinettet opfordrer de enkelte klubber til at støtte os. Det gør de forsat og det er vi rigtig glade for og Lions Club er stadig den største enkelt donor i projektet. Vores Lions koordinator er den bedst tænkelige man kan få nemlig Povl Schøen som til stadig sørger for at vi bliver omtalt i Lions regi og medvirker til networking omkring Masanga bl.a. med den kommende øjenklinik projekt til LCIF. Her søger vi om en fuld udrustet og moderne øjenklinik til at håndtere såvel simple øjenlidelser som mere kompliceret undersøgelser og behandlinger. Et projekt som alene løber i nogle millioner kr. og som hvis det går igennem bliver et projekt som bliver integreret med hospitalsprojektet. Lions har medvirket til at skaffe de maskiner som vi nu bruger på tømrerafdelingen og har sendt ekspertise ned til at oplære i disse maskiner. En Lions Club, Dragsholm har adopteret landbrugsprojektet og samler landbrugsmaskiner ind, bl.a. en traktor som vi håber at kunne få sendt derned i år. Lions har samlet meget af det udstyr som vi har dernede ind gennem deres mange kontakter bl.a. en meget værdifuld sending af hospitalsudstyr fra Erichsens Privat hospital med en samlet værdi for kr. formidlet gennem LC-Torslunde-Ishøj. Vitaminpiller fra LC Østerbro til en værdi af ca kr. Mange Lions klubber kunne nævnes bl.a. Lions Hedeland som doneret hele overskuddet fra Tøsemessen, Kr ,- til Masanga, Dragør som solgte en flot kalender og vi fik for nylig Kr ,- herfra, LC-Hedehusene som i forbindelse med jubilæum donerede og mange, mange flere. Retro cafeen i København i Knabrostræde er en Cafe som drives af frivillige unge. Overskuddet fra cafeen bruges bl.a. til humanitære projekter. Retro Cafeen er interesseret i at undgå et samarbejde med Masangas venner omkring uddannelsesdelen, 2 repræsentanter har været på inspektion og undersøgelses tur i februar og dette er der kommet et meget fint projekt forslag ud af som omhandler uddannelses sektoren og dette søges integreret med de lokale institutioner i området. Det har været en meget positiv erfaring at arbejde sammen medcafe Retro og vi håber at dette udmønter sig i et længerevarende samarbejde omkring uddannelsesdelen. Der et indledt et godt og konstruktivt samarbejde med IMCC, de medicin studerende internationale forening, som vi arbejder sammen med om centeret for underernærende børn, oprettelse og driften af TFC(Therapeutic Feeding Center). Dette fungerer godt og der samarbejdes om forberedelse af studenternes udsending og dette arbejde kommer i fremtiden til at foregå i samarbejde med volontørkorpset. IMCC s captain Susanne Haas gør et godt stykke arbejde og i fremtiden kommer hun til også at forestå koordineringen af de medicinske projekter på Masanga. Baisikeli er vores samarbejdspartner omkring cykelprojektet. Der er nu leveret 3 omgange med cykler. Første sending med 43 cykler anden sending med 120 cykler og den sidste sending med 183 cykler. Vi har nu etableret et cykelværksted og der er en projektplan med volontører som de drivende kræfter i projektet for øjeblikket. Forløbet af projektet skal sommeren 2009 evalueres og vi håber at vi kan fortsætte samarbejdet med Baisikeli. Vi har store forventninger til dette cykelprojekt om at det skal være et af de bærende momenter i den kommende virksomheds kultur. I februar 2008 blev der ansat 4 medarbejdere som skulle forestå opbygningen af et værksted og reparere cyklerne. Det skulle udføres under supervision af vores hospitalsmanager og vores chef for tømrer værkstedet. De første 43 cykler blev imidlertid stort set bare solgt direkte og de fleste af dem til vores medarbejdere. De afbetalte cyklerne via lønnen i en periode på over 3 måneder. Dette betød så bare for hospitalet at de udbetalte mindre i løn. Ved inspektion af dette i sommeren 2008 var der således ikke som planlagt, lavet et værksted, indkøbt værktøj, reservedele mm. 7

8 De 4 cykel medarbejdere var sat til at hjælpe i vedligeholdelsesafdelingen med diverse opgaver. Dette var naturligvis noget af en skuffelse. Alle var ellers meget stolte over at cyklerne var solgt og pengene gået til hospitalet. Det var selvfølgelig også fint, men det var nu meningen at pengene bl.a. skulle bruges til at udvikle virksomheden, opbygge værkstedet m.m. Den nye sending af 120 cykler som ankom i sommer 2008 blev derfor lukket inde i en af vores containere som står på grunden. Vi stoppede imidlertid projektet indtil vi havde en plan for hvordan dette kunne udvikles videre i den rigtige retning. Vi orienterede Baisikeli om situationen og er glade for at vi ikke blev dømt ude på det tidspunkt. Projektet er nu startet op igen med 2 volontører og der nu lavet et værksted og der er planer for udvidelse af dette værksted. Der er ansat en medarbejder til at lave cykler og der bliver snart udvidet med flere. Der ledes efter en Manager, som kan være med til at udvikle konceptet. Cyklerne begynder så småt at blive solgt og endda til en god pris. Der skal skaffes volontører til at forsætte projektet. Vi skal skrive historier om projektet og skaffe billeder af cyklerne til baisikieli, da det er deres reklame for deres virksomhed. IBIS er en stor dansk NGO som driver med uddannelsesprogrammer mange steder i verden. Masangas Venner har indgået en samarbejdsaftale med IBIS som omhandler nogle områder, hvor vi prøve at finde ud af om vi kan samarbejde på nogle områder som er til gensidig glæde og gavn for begge organisationer. Baggrunden herfor er at begge organisationer arbejder i Tonkolili distriktet i SL. Vi er på længere sigt interesseret i, at lave uddannelser indenfor de virksomhedstyper som vi er i gang med at oprette. Da dette også er et fokus område for IBIS er det nærliggende at undersøge mulighederne for et samarbejde om dette. Det er endvidere muligt at organisationerne kan foretage fælles fundraising i Danmark. Vi har endvidere brug for hjælp til på længere sigt at udvikle den institution som skal varetage Masanga projektet i fremtiden. 8

9 4. Status for Masanga projektet Hospitalsdelen. Målet for projektet i år var at stabilisere de aktiviteter vi har sat i gang og forberede os på den videre udvikling med en bl.a. en fødeafdeling. Vi havde samtidig sat os som mål at få en mere tydelig strategi for, hvordan projektet skal udvikle sig i retning mod et bæredygtigt koncept. I forhold til den oprindelige projektplan er vi nu i udviklingsfasens 3 år ud af den 10-årige plan. Udviklingen sker planmæssigt og målene opfyldes stille og roligt. Aktiviteterne på hospitalet er blevet stabiliseret og fungerer. Det drejer sig dels om det ambulante arbejde som omfatter de patienter som kommer i ambulatoriet til konsultationer og behandling, til sår klinikken, og til klinikken under 5. Dels de patienter som bliver indlagt på vores lille børneafdeling og på vores ernæringscenter. Disse afdelinger fungerer, vel ikke perfekt og efter traditionel europæisk standard, men efter omstændighederne, det vil sige økonomien, personale kompetencerne m.m. - ja så fungerer det godt. De vigtigste tiltag på det medicinske område i 2008: - er oprettelsen af TFC, (Therapeutisk Feeding Center) i samarbejde med IMCC. - at vi afsluttede uddannelsen af det første hold sygehjælpere juli 2008, - at vi ansatte 2 læger fra juli/august og - at den lille børneafdeling med plads til 15 senge er blevet bygget om til 20 senge og med betydelig mere lys ind i afdelingen. - at vi har ansat en direktør - at medarbejderstaben er udvidet til ca. 100 inkl. volontørerne. - påbegyndt oprettelsen af en fødeafdeling Aktiviteten på hospitalet er stabiliseret på den måde at den ambulante virksomhed ligger konstant med et årligt antal ydelser på ca Børneafdelingen har ca børn indlagt om året inkl. børnene på ernæringscenteret. Økonomisk er det tungt, idet vi skal løbe efter pengene hele tiden. Dette har bevirket at vi har holdt budgettet stramt og desværre har vi ikke fået penge til at kunne sætte skub på fødeafdelingen. Dette har medført stor frustration hos de udsendte læger og volontører som specifik har været dedikeret til dette. Der har manglet penge til den nødvendige medicin, til at kunne udføre kejsersnit og foretage blodtransfusioner, manglet iltapparater og kompetent personale i form af jordmødre m.m. Det har også været et ønske at der på området skulle laves et såkaldt waiting house for de gravide som er tæt på fødslen. Dette skulle sikre at de ville være i nærheden af fødeklinikken når fødslen gik i gang. Det har ikke været muligt at få disse ting til i det forløbne år. Imidlertid er der nu blodtransfusionsudstyr på vej takket være en specifik donation til dette og en oxygen-maskine samt en større sending med den nødvendige medicin. Det kirurgiske udstyr til fødeafdelingen er i orden, og det skulle være muligt at udføre kejsersnit i såvel rygmarvs bedøvelse som i ketalar anæstesi. Der kan etableres et midlertidigt waiting house i den ene sengeafdeling med plads til 16 senge og den anden afdeling kan så bruges til de kvinder, 9

10 der skal være indlagt efter et evt. kejsersnit, og samtidig bruges til de patienter der bliver behandlet elektivt (ambulant). Der fødes på hospitalet, men i et beskedent omfang. Øjenklinikken er det sidste skud på stammen. Et volontørprojekt med donation fra FADL (de danske lægestuderende) satte det i gang. Christine Højte har gjort en enestående indsats for dette projekt, stærkt suppleret af Øjenlæge Steen Urbak, som var med dernede og starte klinikken op. Den videre bemanding varetages indtil videre af Martin(stud. Med) og Christine. Uddannelsesdelen: De første 23 sygehjælpere er blevet uddannet. Planen var at opstarte et nyt hold i oktober 2008 og de bedste fra hold 1 skulle fortsætte på det som i fremtiden skulle blive vores sygeplejeskole. Dette blev udsat af forskellige årsager. En af årsagerne var at vores spanske samarbejdspartnere, Nursing Foundation gerne ville stå for dette, da de har særlig kompetence indenfor sygepleje uddannelsesområdet. Dette er trukket noget i langdrag med at komme i gang men det ser ud til at det starte her i foråret. Det er helt nødvendigt for projektets fremtid, at vi er i stand til at uddanne vores egne medarbejdere. Dels fordi vi gerne vil have det som et attraktiv tilbud i projektet, men også fordi vi her igennem kan medvirke til at skabe en kultur omkring hospitalet. At det er noget som man skal tage vare på Tamaraneh, vi hjælper hinanden / fremtidens Masanga brand skal bygge videre på brandet fra fortiden. At man tager sig af de udstødte, osv. Voksenundervisningen startede i foråret og er nu blevet udvidet og mere omfattende. Det er et volontørprojekt, hvor der er et rigtigt godt samarbejde med den lokale præst fra adventist kirken, som er med i dette. Det er blevet godkendt af undervisningsministeriet således at dem som gennemfører programmerne får et diplom på dette. Der undervises på flere niveauer og der undervises i engelsk, læsning og skrivning samt matematik. En del af dette er også biblioteket og pc-skolen som drives om aftenen som er for alle ansatte der har lyst til at lære dette. Det er intentionen at der skal være en fysioterapeut uddannelse. Baggrunden for dette er dels behovet i landet for uddannelsen, dels det historiske element omkring Masanga hospitalet, samt at der bor en ikke ubetydelig del omkring sygehuset med diverse handicaps, som kunne have glæde af et sådant opsæt. Der søges om penge til opstart af et sådant program og der søges om penge til at rehabilitere den store gamle fysioterapi-bygning som kunne bruges til dette igen. Den Norske AFOM har forsøgt, indtil videre uden held at kontakte Norad (Norges Danida) som i sin tid finansierede bygningen. En business school er en del af det totale koncept for projektet. Det er intentionen at vi selv vil uddanne folk indenfor administration og ledelse, projekt management, iværksættere, samt business developers. Disse folk har vi brug for i fremtiden til at klare mange af opgaverne i hospitalssektoren, i uddannelsessektoren, samt medvirke til at løfte virksomhederne op på et højere niveau. På uddannelsesområdet vil vi også forsøge at være med til at uddanne læger og paramedicals, dvs. Communiy Health officers, registreret nurses m.m. fra andre uddannelses institutioner. Dvs. at vi kommer til at være et praktiksted for disse. I 2009 vil de første 4 CHO ankomme. 10

11 Business delen: Der er i løbet af året sat gang i en del af disse virksomheds projekter. Det drejer sig om cykelprojektet, hønseprojektet, sæbeprojektet, landbrugsprojektet, voksenundervisningsprojektet, pc-skole og bibliotek. Herudover er der vores velfungerende tømrerværksted som for tiden mest arbejder med at rehabilitere sygehuset. Sy-værkstedet eksisterer, men ikke særligt godt. Disse tiltag hører ind under business delen af projektet og er starten på det som i fremtiden skal være med til at sikre hospitalets fremtid økonomisk. På nuværende tidspunkt er disse virksomheder meget spinkle og kan let vælte. Starten på business skolen bliver at starte små kurser op, der understøtter de små virksomheder til at overleve og stabiliserer sig. De økonomiske og administrative forhold, samt registrering af virksomhederne og relationen til hospitalet, skatteforhold, forhold omkring import og eksport er endnu ikke afklaret og bliver en del af opgaverne i det kommende år. Volontør projekterne Det er vigtigt at understrege at hele Masanga projektet er et volontør projekt. Alt det arbejde, der udføres herhjemme i kulisserne er frivilligt ulønnet arbejde. Alle der tager ned for at deltage på den ene eller den anden måde er volontører. Det er tilladt for alle volontører at søge penge til dækning af deres udgifter i forbindelse med deres rejse og ophold. De er stadig volontører forstået på den måde, at de ikke modtager penge fra donationskassen for at udføre deres projekt. Nogle af donations pengene går naturligvis til det projekt de skal udføre, men ikke til deres flybilletter, forplejning, ophold eller transport. Der har efterhånden været en del volontører dernede og det er, og har været, en stor succes for projektet, for volontørerne og for foreningen Masanga s venner. Det er de 3 områder der skal tilgodeses og tages hensyn til når et volontør projekt planlægges og udføres. Hvor det i begyndelses afhang af hvem der tilbød sig, altså hvilke ideer de selv havde og havde lyst til at tage ned og udføre, er situationen nu ved at være, at det er de eksisterende projekter, der har brug for opfølgning og videreudvikling ved hjælp af volontører. Det betyder at vi søger volontører til at videreføre disse projekter. Der er en del der henvender sig og der er nu udarbejdet en slags procedure for hvordan det forløber med volontør udvælgelse, forberedelse, infomøder, projektbeskrivelser, efter bearbejdning m. m. I sommeren 2008 var Urd med nede på Masanga for bl.a. at beskrive de kommende volontører stationer. Disse bliver nu revideret og tilpasset de aktuelle projekter og der arbejdes på at sikre, at der er kontinuitet i projekterne og i økonomien og på længere sigt bæredygtigheden. Det er et meget stort og omfattende arbejde der er blevet udført og der er god og positiv udvikling i gang og vi i bestyrelsen meget taknemmelige for at dette nu varetages af Urd og andre unge frivillige. For at undgå sammenblandinger og for meget arbejde for kassereren i fremtiden har vi besluttet at de frivilliges penge ikke går ind over donationskontoen i forenings regi, men at de i fremtiden betaler til en konto over IBIS og derfra fordeles pengene til flyselskaber, til hotellet på Masanga og til transport afd. på hospitalet. For tiden er der voluntører på ernæringscentret, ( 2. Medicin studerende), 2 på øjenklinikken (en stud. Med og en ikke medicinsk volontør), 2 volontører på cykel projektet, pt. 3 på kantine projektet, 1 på voksenundervisningsprojektet. 11

12 I fremtiden skal der være, 2 på TFC, 1 på øjenklinikken, 1-2voksen undervisning, 1 cykel projekt, 1 cateringsprojekt, 1 på landbrug og hønse farm, 1-2på virksomhedsdelen (sæbe, skrædder, tømrer og business skolen, 1-2 på ad hoc opgaver). Alle har udarbejdet en projekt beskrivelse og dette vil vi forsætte med da denne er et godt redskab til forberedelsen og udførelsen af opgaven. Medicinske projekter Ernæringscenteret. TFC projektet er et 3 årigt og det første år er meget vellykket. Vi håber at kunne forsætte dette og evt. udvikle det med andre projekter. Økonomien er og har været vanskelig for projektet, men vi er nu på bedringens vej. Vi har fået Unicef i Sierra Leone med til at levere en del af det ernæringsprodukt, som skal bruges i disse centre. Der arbejdes stadig med at få World Food Program til at levere mad til mødrene og til outreach programmerne. Der er nu afsat midler til at komme ud i distriktet i de fjerne afkroge hvor der er flere fejl og underernærede børn så vi kan få fyldt afdelingen op og udnytte den kapacitet, vi har. Der har været 3 hold medicinstuderende af sted og de har gjort det godt med de midler de har haft til rådighed. Alle har medvirket til at udvikle afdelingen og løfte det op på et højere niveau med konstruktiv kritik og ideer. Stort gå på mod og initiativer er udvist og for de 2 første holds vedkommende er der lagt et meget stort arbejde i at undervise på Nurse aid programmet. Uden de medicinstuderende indsats kan vi godt konkludere, at så havde det program ikke kunne gennemføres. Det første år har der ca. været 300 børn igennem programmet. Programmet følger de retningslinjer der er udstukket af WHO og som er justeret efter lokale forhold. Der har været problemer og det første år har der været en lidt for høj mortalitet (dødelighed) på 13 %. Dette skyldes sandsynligvis flere forhold som skal analyseres nærmere. Men nogle oplagte er kvaliteten af den medicin, som vi har til rådelighed som har været fra det lokale marked. En stor del af denne er uvirksom og det er naturligvis beklageligt. Baggrunden for at vi købte medicin på det lokale marked har været at projektet ganske enkelt ikke havde penge nok til at bestille større mængder medicin fra Europa. Det andet har været leverancerne af ernæringsprodukterne som vi ikke fik af Unicef som lovet og at vi derfor selv har blandet og mikset mælk og sukker. Dette kan være en fejlkilde. Herudover kan man måske forestille sig at der kan være et vist videnstab i overlapningsperioderne mellem de medicinstuderende. Dette bliver nærmere analyseret og når de endelige konklusioner foreligger, vil der blive taget stilling til hvilke ændringer der er nødvendige at indføre. Brok projektet Brok projektet som var det første der blev sat i gang kører fortsat. Dels opereres der når dr. Else er på besøg og når jeg selv er dernede. Vores hollandske læge Dr. Frank er meget dygtig og står for kirurgien i det daglige. De udfører så mindre brokoperationer om tirsdagen og torsdagen. Dette har fungeret fint med få komplikationer. Der har været et dødsfald hos en patient som var blevet opereret akut for et indeklemt brok. Brokoperationerne bruges til først og fremmest at behandle de mennesker som lider af deres brok. Dernæst giver det os en god mulighed for at træne personalet, både på operationsgangen og på sengeafdelingen, i at håndterer patienterne. Som et led i denne strategi var dr. Else og operations 12

13 sygeplejersken Vibeke på Masanga i august 2008 og træne operationspersonalet i rutiner og procedurer omkring sterilitet, hygiejne mm. Den Norske afdeling af AFOM har udarbejdet et større brok projekt. Projektet hedder Kirurgisk støtte til Masanga hospitalet og går ud på at søge penge til at specialister fra Norge i kirurgi og anæstesi (fuld bedøvelse), samt operations sygeplejersker tager ned i teams i 4-6 uger og udfører operationer som bruges til at oplære lokalt personale. Det er et meget stort og omfattende projekt og der er noget der tyder på at de lykkedes med at samle penge ind til dette. Det vil medføre betydelige forbedringer på operationsgangen og på udstyrs siden og vi vil kunne træne CHO og muligvis lokale Sierra Leonske læger i basale kirurgiske procedurer. Det vil give større omtale i Norge, større eksponering og alt andet lige give et enormt løft af projektet. Der er tale om både kirurgisk træning af læger/cho, træning i anæstesi(sygeplejersker), træning i rutiner og procedurer omkring operationsgangen og håndteringen af patienter efter behandling mm. Ortopædisk og rekonstruktions kirurgi projekt I juli 2008 blev der behandlet 20 patienter for bl.a. klumpfødder af ortopædkirurgisk læge. Det er intentionen at videreføre dette projekt og formentlig i et samarbejde med læger med erfaring i rekonstruktions kirurgi bl.a. på spedalske patienter. Gynækologiske operationsprojekter Det har i det forgangne år ikke været muligt at få starte dette projekt op. Men der arbejdes videre med dette. Det drejer sig om VVF kirurgi, prolaps kirurgi m.m. Øjenklinikken I forbindelse med vores engagement med Lions har et øjenprojekt fået form. Lions har haft et meget stort verdensomspændende projekt Sigth First II, der bl.a. støtter øjenklinikker. På opfordring fra Lions har vi derfor udarbejdet et større projekt som er indsendt til LCIF( Lions Club International Foundation). Da der i SL kun er 2 øjenklinikker og i alt 3 øjenlæger til 5,5 mill. mennesker fandt vi at det var en god ide hvis vi kunne starte et mindre projekt, mens vi venter på et evt. større beløb/projekt fra Lions. I samarbejde med øjenlæge overlæge Steen Fiil Urbak fra Skejby sygehus er der udarbejdet et projekt hvor vi for få og simple midler kan forestå undersøgelse og behandling af mindre kompliceret øjenlidelser. Der er doneret en del udstyr fra forskellige hospitals afdelinger og fra Lions klubber, penge fra FADL mm. Dette har medført at vi har renoveret en bygning, fået kirurgisk udstyr til operationer på de ydre øjenomgivelser, udstyr til undersøgelser af øjenbaggrunden, en brillekasse som er til at måle hvilken type brille man skal have og så de mange tusinder briller som vi har fået fra mange forskellige steder. Der er penge i projektet til at ansætte og træne lokalt personale, nurse aids og formentlig enten en sygeplejerske eller en CHO. Åbningen af øjenklinikken er og har været en succes takket være det fine forarbejde fra Christine. Der blev set på ca. 200 patienter i de første 2 uger og meldingerne dernede fra lyder på daglig tilgang af patienter. Ca. 1/3 af patienterne har grå stær og kan have glæde af en operation for dette, med udskiftning af linsen. Denne operation kræver dog højere teknologi og ekspertise. Dels i form af et mikroskop, dels i form af en øjenlæge. Vi håber at vi kan få doneret et operationsmikroskop og at de vil være muligt at få fat i billige linser. 13

14 Tandlæge klinikken Der er sendt udstyr ned til opstart af en tandlæge klinik. Der er en fin bygning som tidligere husede tandlæge klinikken. Denne bygning skal renoveres, der skal udarbejdes et projekt, og der skal være nogle tandlæger som er interesseret i at få det op og stå, som kan gå i front for dette. Det har ikke været muligt at få det til den forløbne periode. Andre medicinske projekter. Der er samarbejde under etablering med en gruppe fra UK Plymouth University Hospital med Dr. Hunt og medarbejdere som omfatter dels læger dels medicin studerende, der ønsker at være med til at udvikle projekter. En forundersøgelse vil finde sted i efteråret i Samarbejde med andre hospitaler/organisationer i Sierra Leone: Samarbejdet med andre organisationer og institutioner i SL er af stigende betydning. Dels er der et tiltagende omfattende netværks arbejde i Freetown, hvor de flest NGOér holder til, dels er der et forbedret forhold lokalt i distriktet til DMO og samarbejdet med Distrikt Health Medical Team DHMT. Vi har fået en betydelig støtte fra ACF(Action Contra la Femme) og fra Medicin Del Mundo. Dels udstyr dels ekspert hjælp, medicin mm. Læger uden grænser, MSF Holland trak sig ud 2007 mens MSF Belgien blev og vi fik gode kontakter til dem. I starten hjalp de med optræning af vores medicin studerende(med.stud.) til TFC og vi fik en del medicin donationer fra dem. Magbenthe hospitalet som er beliggende i Makeni og drives af en organisation fra Schweiz og Holland har vi haft gensidig glæde af med bl.a. medicin. Magburaka er det nærmeste hospital og er distrikt-hospital, samarbejdet er begrænset og hjælpen sparsom. Emergency, beliggende i Freetown, er det hospital som drives af en italiensk organisation og de er behjælpelig med at behandle nogle af vores patienter. Vi har haft et møde med den nye sundhedsminister, i juli Her blev han orienteret om projektet og dets udvikling og han udtrykte stor begejstring for projektet. Ministeren ville gerne besøge os, men vi hørte dog ikke mere fra ham. Som omtalt under TFC er der et samarbejde med Unicef og WFP. 5. Andre projekter: Ambusangaprojektet: er et projekt hvor der sættes fokus på 2015 målene med direkte relation til vores projekt. Ideen er at skaffe en ambulance og køre den ned til Masanga. På vejen skal der laves event der sætter fokus på 2015 målene og samtidig fortæller om Masanga projektet. Projektet er et afgangs projekt for en studerende, Søren Bo Steendahl, ved Kaospilot skolen i Århus. Masangas venner bakker projektet op og støtter det vi kan, dog ikke økonomisk. Skolesponsor projektet: 2 volontører Urd og Rikke har udarbejdet et forslag til et skole sponsor program. Bestyrelsen har endnu ikke nået at behandle dette i detaljer, men det ser lovende ud. 14

15 AFOM i andre lande: AFOM i Norge blev dannet af Ole og Cathrine som har lavet filmen om Masanga hospitalet. De forsøger så småt at starte forskellige aktiviteter op. En af disse er det omfattende projekt med kirurgisk støtte til Masanga som omtalt under medicinske projekter. FranCamasanga i Holland, er startet af Dr. Frank og hans kone Caroline som er sygeplejerske og som er med på Masanga. De har holdt en støttekoncert og skaffet penge til bl.a. oxygen maskinen, så de små nyfødte børn kan få ilt i forbindelse med kompliceret fødsler. Vi håber at samarbejdet med Dr. Hunt og Sarah, som har været volontør på TFC, vil medføre dannelsen af AFOM i UK. 6. Kampagner og PR Masangas venner har haft stor glæde og hjælp til bl.a. hjemmeside og brochure samt opsætning af skabelon for nyhedsbrevet fra koncept bureauet brief. Brief har imidlertid selv valgt at ophøre med dette og i stedet støtte andre velgørende projekter. Vi takker for den indsats der er blevet givet. Erhvervsgruppen: tog i 2008 initiativ til udfordring af Top ledere i erhvervslivet. Arrangementet blev skudt i gang af vores ambassadør Jan Magnussen og fandt sted på Børsen i samarbejde med Danske Erhverv repræsenteret ved Rikke Hvilshøj. Kampagnen formåede at samle kr. ind et flot resultat taget i betragtning at finanskrisen samtidig debuterede. Vi fik nogen omtale i lokal avisen og vi fik anledning til en opfølgende udsendelse i Brunch på TV Lorry. Denne havde fokus på hvad forrige års nisseaktion var blevet brugt til. Der er blevet udgivet 4 nyhedsbreve og dette skal forsætte, men nok i anden udgave. Kortere og med et anden opsæt som er nemmere at håndtere for ikke professionelle. Hjemmesiden: har fået en del kritik. Der skal ændres så den er mere enkel at navigere rundt på og finde det man har brug for. Endvidere skal der en redigering til, da der er en del ældre artikler som ikke længere er relevante. Finn Jonsbo har været behjælpelig med til at få lagt nye artikler ind. Der har løbende været avis artikler i vores lokalblad, Taastrup Lokalavis, som bakker flot op om projektet. Der har været artikler i andre lokale blade fra volontører. Der har været en del foredrag og offentlige møder med fint fremmøde. Bl.a. et møde på Kaospilotskolen i Århus sammen med IMCC, kaospiloter og volontørgruppen. Der har været holdt foredrag for Soroptimisterne, OK-klubben i Taastrup, Sct. Georgs Gilderne, Lions distrikts møde, fotoudstilling ved Lions landsmødet i Ringsted, udstilling og bod ved Lions mødet i Roskilde, bod og fotoudstilling sammen med Lions pigerne fra Hedeland ved kræmmermarked i Taastrup-Ishøj. Vi har medvirket ved kræmmermarked med uddeling ved sildebord. Masangas venner var repræsenteret ved Tøsemessen i Taastrup. Der har fortløbende været artikler i Lions landsbladet Lions, samt orientering i Lions distrikt 106 a lokalblad. I kølvandet på den succesrige nisseaktion i julen 2007 blev der taget initiativ til et musik projekt. Ideen var at skabe en musik video om projektet som skulle indgå i en større tilrettelagt kampagne for at udbrede kendskabet til vores projekt. Musikken blev lavet og der er blevet lavet en foreløbig video til musikken. Det skal så indspilles professionelt i et studie og der skal produceres musik video cd/dvd. Projektet har bølget 15

16 lidt frem og tilbage, og er delvis strandet på at det ikke har været muligt at få en kendt musiker til at synge sangen. Projektet er på ingen måder opgivet og der arbejdes forsat med at finde løsninger. 7. Afsluttende kommentarer Det er bestyrelsen opfattelse at der er mange projekter i gang, mange mennesker er involveret som gør et godt stykke arbejde. Mange opgaver er blevet uddelegeret og hviler ikke længere på få enkelt personer. Denne udvikling skal fortsættes. Ofte kører tingene lidt hurtigt og alle bliver ikke lige meget informeret om de begivenheder der finder sted. Dette vil vi forsøge at råde bod på med at vende tilbage til de tidligere onsdagsmøder, hvorfra der vil blive sendt information ud til den såkaldte aktive kreds. Det er også bestyrelsen opfattelse at det i fremtiden skal afklares mere præcist og gerne i egentlige kontraktlige forhold, hvorledes rollefordeling og arbejdsopgave fordeling er mellem bestyrelsen(afom) arbejdsgrupper, samt firmaer der via deres CSR profil (Corporate Social Responsibility) ønsker at være tilknyttet projektet. Vi er åbne for alle og kan finde løsninger for det meste. Vi vil gerne at firmaer kan bruge Masanga som god reklame men retten til at bruge reklame brandet må defineres for at undgå kommende konflikter mellem firmaer og Masangas venner. 16

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Dækker perioden fra 1.-12.-2013 til 1.-11.-2014 Home-Start Næstved lokalafdeling dækker Næstved kommune, der har 81.432 indbyggere 2014. Birgitte Askholm

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Rehabilitation Project 2011 Bestyrelsens beretning General forsamling, 24. marts 2012 Bestyrelsens beretning, 2011 2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Bestyrelsens aktiviteter...4 Containere...5 Organisation,

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling 2011

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling 2011 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2011 Lørdag den 19. marts 2011 Hyldagerskolen Vridsløsestræde 23A 2620 Albertslund Modtagelse i 2006 ved åbningen af Masanga Hospitalet. 1 Generalforsamling 2011.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i foreningen Masanga DK, 21. marts 2015

Referat af Generalforsamling i foreningen Masanga DK, 21. marts 2015 Referat af Generalforsamling i foreningen Masanga DK, 21. marts 2015 Folkets hus, Stengade 50, København Antal fremmødte: 32 person 1. Valg af dirigent: Lene Andreasen blev valgt og åbnede generalforsamlingen.

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

PND. protein nedbrydnings defekt foreningen. Projektbeskrivelse

PND. protein nedbrydnings defekt foreningen. Projektbeskrivelse PND protein nedbrydnings defekt foreningen Projektbeskrivelse - fokusprojekt 2014 Vi er PND-foreningen (Protein Nedbrydnings Defekt foreningen), en lille patientforening hvor alle vores medlemmer primært

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Cape Town, Sydafrika Udvekslingsperiode: Modul 13, 04.02.2013 til 01.03.2013 Navn: Email: Christine Ingemann christine@ingemann.de Tlf. nr. 31 44 13 71 Navn: Email: Anette Lyngholm

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

2012 MultiCenter Syd. Årsrapport International Afdeling. Arne Kjærsgaard MultiCenter Syd 07-02-2013 arne@multicentersyd.dk

2012 MultiCenter Syd. Årsrapport International Afdeling. Arne Kjærsgaard MultiCenter Syd 07-02-2013 arne@multicentersyd.dk 2012 MultiCenter Syd Årsrapport International Afdeling Arne Kjærsgaard MultiCenter Syd 07-02-2013 arne@multicentersyd.dk Året der gik: 2012. Baggrund: International afdelings hovedopgaver er, at beskæftige

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning 23. marts 2015 DBDH s Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Formandens mundtlige beretning 1 Indledning Igen i år er vi samlet til DBDH s generalforsamling. Efter i mange år at have afholdt generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Rapporten er udarbejdet af Sygeplejestuderende Tina Zinckernagel, sep. 01-F august 2004 Formålet med denne rapport:

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Referat, Generalforsamling

Referat, Generalforsamling Referat, Generalforsamling Landemærket, 08.11.13 Dagsorden 1. Reception 2. Velkomst v/formanden for Cphbusiness Students 3. Valg af ordstyrer 4. Valg af referent 5. Cphbusiness and the student organisation

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

INDLEDNING: Aktiviteter i Nepal Shree Laxmi school

INDLEDNING: Aktiviteter i Nepal Shree Laxmi school Årsberetning for Skoleliv i Nepal 2013 INDLEDNING: I 2013 steg aktivitetsniveauet i Skoleliv i Nepal (SIN) drastisk. Den øgede medlemsbase og styrkelse af bestyrelsen, som startede i 2012, satte en kædereaktion

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Hornhindetransplantation

Hornhindetransplantation Af Kim Nielsen Teknisk chef, cand.scient. ph.d. Den Danske Hornhindebank Øjenafdelingen, Århus Sygehus FIGUR 1 Syg hornhinde Flere års ventetid på hornhindetransplantation Af Jesper Hjortdal Medicinsk

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Rehabilitation Project 2012 Bestyrelsens beretning General forsamling, 16. marts 2013 2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Bestyrelsens aktiviteter...5 Medlemsregistrering.6 Den International bestyrelse...7

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Deltagere Malene Iskov, Jette Landergren, Vivian Letholm, Maria Fuglsang Sørensen og Allan

Læs mere

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11.

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. november 2014 Indkøbskonsulent Pia Rossen byder velkommen. Dagsordenen

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune

NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune Sekretariat og Integration Sagsnr. Brevid. Ref. KRA Dir. tlf. 4631 7814 kimraben@roskilde.dk 22. december 2014 NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B Rejsebrev Tines rejsebrev fra Málaga, Spanien - modul 6 Udvekslingsperiode 28. januar 28. april 2013 Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

18 november 2008 CASE STUDY. Projektnavn: Bolig projekt i Masanga i samarbejde med Masangas venner & Arkitekter Uden Grænser

18 november 2008 CASE STUDY. Projektnavn: Bolig projekt i Masanga i samarbejde med Masangas venner & Arkitekter Uden Grænser CASE STUDY Projektnavn: Bolig projekt i Masanga i samarbejde med Masangas venner & Arkitekter Uden Grænser Kontaktperson: Ida Katrine Friis Tinning Idakatrine@live.dk tlt: 21433473 Baggrund / formål: Projektet

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere