Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009"

Transkript

1 Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling

2 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt om bestyrelsen og bestyrelsen arbejde Side 3 2. Containere Side 5 3. Samarbejdspartnere Side 6 4. Status på Masangaprojektet Side 9 Hospitalsdelen Side 9 Uddannelsesdelen Side 10 Business delen Side 11 Voluntørprojekterne Side 11 Medicinske projekter Side 12 Samarbejde med andre hospitaler og organisationer i SL Side Andre projekter Side 14 Ambusanga Side 14 Skolesponsorprogrammet Side 14 AFOM i andre lande Side Kampagner og PR. Side16 7. Afsluttende kommentarer. Side 16 2

3 Figur 1 Mor og barn fra TFC (Ernæringscenter) Bestyrelsen beretning til AFOM general forsamling, tirsdag den 24. marts 2009 Generelt: Bestyrelsen har i perioden afholdt 7 bestyrelsesmøder. Formanden og sekretæren har afholdt 3 officielle onsdags møder. På bestyrelsesmøderne deltager bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt andre aktive omkring foreningen ex Mogens med ansvar for containere og Urd, Morten og Anna med ansvar for volontørerne. Møderne er gode, effektive, men ofte lange. Der tages beslutninger og deles opgaver ud og disse løses. Den største opgave hviler på kassereren, Pia Aagaard Hansen med assistance fra Mona Jensen med bogholderi og medlemskartotek m.m. Det er et meget stort arbejde der er blevet udført og bestyrelsen er kede af at de ikke ser sig i stand til at forsætte dette arbejde fremover. Udover foreningens økonomi har Pia også ordnet hospitalsregnskabet fra projektet start og frem til Dette er en meget krævende opgave som fremover ikke skal løses herhjemme men foretages lokalt i Sierra Leone med en eller anden form for ekstern revision. Vores nye direktør Colm Campbell har som en af sine hovedopgaver at få dette på plads således at hospitalsregnskabet kan bruges til præsentation til interesserede donorer i fremtiden. Resultatet af kassererens og bogholderens store arbejde fremgår under generalforsamlingen punkt om økonomi. Bestyrelsen benytter denne anledning til at rette en stor tak til Pia og Mona for deres enestående arbejde. 3

4 Sekretariatet ledes og styres af vores arbejdsomme sekretær, Knud Anker Iversen som yder en stor indsats og holder sammen på de mange tråde og bolde der er i luften. Bestyrelsen sætter stor pris på dette arbejde og er glade for at Knud Anker vil fortsætte i bestyrelsen. Næstformandsposten har været varetaget af Else Iversen. Der er blevet ydet en stor indsats, dels med selv at inspicere projektet sommer 2008 i forbindelse med oprationsgangs projektet, dels med flere indsamlinger, møder, og ikke mindst den sidst afsendte container. Else ønsker at forsætte i bestyrelsen et år mere men forventer herefter at træde ud i forbindelse med at hun flytter til Kenya i Inge Haas er menigt medlem og har bidraget i stor udstrækning indenfor de forskellige juridiske problemstillinger, samt i forbindelse med forhandlinger med bl.a. IBIS om de nærmere omstændigheder for samarbejdet m.m. Inge ønsker at forsætte i bestyrelsen. Vores suppleant Bodil Lund har deltaget på samtlige møder og i høj grad medvirket til vores forsendelser med medicin, udstyr, kontakter, sponsorer, møder og networking. Bodil er vores historiske link til Masanga hospitalet med kontakter i hele verden gennem adventist samfundet og ADRA. Bodil Lund ønsker ikke at stille op som suppleant. Bodil har været med til at stifte Masangas Venner og har været med i bestyrelsesarbejdet lige fra start. Uden Bodil Lund havde vi ikke fået noget som helst til at fungere. Bodil ledte os på sporet af Masanga hospitalet og formidlede de rigtige kontakter der i høj grad medvirkede til at vi fik en succesfuld start. På bestyrelsen og foreningens vegne, samt de mange medarbejdere på vores projekt på Masanga vil jeg gerne have lov at udtrykke taknemmelighed og respekt for Bodils arbejde og hendes person som rummer uanede mængder af kærlighed og glæde, disciplin og kritik, arbejde og leg, sjov og alvor alt sammen i en skøn blanding, men altid med tanke for de svagest stillede i denne verden, for at være med til at skabe håb og lys, i en ellers mørk og forkrøblet verden. Bestyrelsen respekterer naturligvis dit ønske om ikke stille op igen, men vi føler os også sikre på, at vi kan trække på dine ideer, energier og kontakter fra ind og udland fremover. Tak. Bestyrelsen arbejde har gennem perioden været støttet af de forskellige aktive grupper. Det drejer sig bl.a. om udstyrs gruppen som ledes af Povl Schøen og Jan Aagard som styrere vores lager og afhenter materialer som vi bliver tilbudt rundt omkring fra. Det er et omfattende arbejde og der ofte brug for ekstra hænder her, hvor også Foday Sankoh medvirker. Sygepleje gruppen gik lidt i sig selv eftersom nurse aid programmet blev klaret lokalt og nu er den spanske gruppe i gang med en egentlig sygeplejeskole. Erhvervsgruppen med musikprojektet, ambassadører og indsamling med erhvervsledere, redigering af nyhedsbreve, Dr. Jonsbo for redigering af hjemmeside, oversættelser fra Chris og Ole Friis, det store arbejde omkring containerne som Mogens står for er imponerende. Volontør arbejdet er kommet i system takke være Urd, Morten, Anna m.fl. Vi får en stor hjælp her fra Mette Andreassen med projekt beskrivelserne. Fra Norge fik vi lavet en film om projektet som har været uvurderlig i det videre arbejde for at skaffe penge til projektet. 4

5 2. Containere: I det forløbne år 2008 har vi sendt 3. Stk. containere af sted. I alt er der med de sidste 2 containere i 2009 kommet op på i alt 10. Stk. Arbejdet med containerne er ret omfattende og har tidligere hvilet på sekretærens skuldre. Denne post er nu på bedste vis overgået til Mogens, som har taget sig af denne meget store opgave på fornemmeste vis. Containerne betales af MS Genbrugs til Syd ordningen. De administrerer en pulje penge fra Danida. Vi bliver gennem dette inviteret til årsmøde, og i år deltog Mogens og Peter Bo. Dette var meget givtigt både organisatorisk og fagligt, men ikke mindst netværksmæssigt. Her møder vi folk fra andre projekter som har de samme problemer som os. Ideer udveksles og mange problemer løses i hjørnerne og vi fik både organiseret pakning, maling og fordeling af diverse ting til de forskellige containere. Dette vil vi satse på årligt at deltage ved. Vi har 2 pladser og Mogens er naturligvis selvskreven, men der er plads til en assistent til dette arbejde. Her i begyndelsen af 2009 har vi også fået sendt en container med cykler som Baisikeli har stået for og en container fra Skjern som Else og Bent har stået for. Sidst ankommen container bl.a. med autoklave og udstyr til øjenklinikken 5

6 3. Samarbejdspartnere AFOM samarbejder med SLAA i UK. Sammen med dem har vi vores kontrakt med ministeriet i SL. Vi holder et par årlige møder, mest som telefon møder. Der er indledt et samarbejde med AUG, Arkitekter uden grænser som har været på projekt forundersøgelses tur til Masanga i januar. Gruppen har udarbejdet et meget flot projekt til rehabilitering af 2o personaleboliger. De vil arbejde sammen med hospitalet om dette og med Ingeniører uden grænser i Sierra Leone. Fundraisingen er sat i gang og projektet forventes at koste ca USD( kr.). Der er indledt samarbejde med 2 spanske grupper. SAMU, som er Sevilla Ambulance Medical Union som driver rednings arbejde i Sevilla og som har projekter i 3 verdens lande, hvor de assisterer med F.eks. renovation af vand og sanitets forhold. De ønsker at skaffe penge og arbejdskraft til at få ordnet vores vand og sanitetsforhold, et projekt som ligger i størrelsen af Kr ,- Den anden spanske gruppe er Nursing Foundation som er en privat institution i Barcelona som driver uddannelse af sundhedspersonale i Catalanien. Denne gruppe har tidligere drevet en del projekter i Latinamerika, men retter nu blikket mod Afrika. De starter op med at stable nurse aid programmet på benene igen og satser på at sygeplejeskolen skal kunne starte i år. De investerer det først år på dette område ca Euro(ca. Kr ,-). Samtidig går de ud og søger penge til større dele af projektet, rehabilitering af bygninger, biler m.m. samt søger penge til fødeafdeling og meget andet. De har for tiden udstationeret en sygeplejerske som er deres projekt ansvarlige ved navn Mer Ortega. Dr. Carlos fra SAMU og Dr. Peter på Masanga 6

7 Lions Club distrikt 106 a har stadig accepteret Masanga projektet som en distrikts aktivitet, hvilket vil sige at kabinettet opfordrer de enkelte klubber til at støtte os. Det gør de forsat og det er vi rigtig glade for og Lions Club er stadig den største enkelt donor i projektet. Vores Lions koordinator er den bedst tænkelige man kan få nemlig Povl Schøen som til stadig sørger for at vi bliver omtalt i Lions regi og medvirker til networking omkring Masanga bl.a. med den kommende øjenklinik projekt til LCIF. Her søger vi om en fuld udrustet og moderne øjenklinik til at håndtere såvel simple øjenlidelser som mere kompliceret undersøgelser og behandlinger. Et projekt som alene løber i nogle millioner kr. og som hvis det går igennem bliver et projekt som bliver integreret med hospitalsprojektet. Lions har medvirket til at skaffe de maskiner som vi nu bruger på tømrerafdelingen og har sendt ekspertise ned til at oplære i disse maskiner. En Lions Club, Dragsholm har adopteret landbrugsprojektet og samler landbrugsmaskiner ind, bl.a. en traktor som vi håber at kunne få sendt derned i år. Lions har samlet meget af det udstyr som vi har dernede ind gennem deres mange kontakter bl.a. en meget værdifuld sending af hospitalsudstyr fra Erichsens Privat hospital med en samlet værdi for kr. formidlet gennem LC-Torslunde-Ishøj. Vitaminpiller fra LC Østerbro til en værdi af ca kr. Mange Lions klubber kunne nævnes bl.a. Lions Hedeland som doneret hele overskuddet fra Tøsemessen, Kr ,- til Masanga, Dragør som solgte en flot kalender og vi fik for nylig Kr ,- herfra, LC-Hedehusene som i forbindelse med jubilæum donerede og mange, mange flere. Retro cafeen i København i Knabrostræde er en Cafe som drives af frivillige unge. Overskuddet fra cafeen bruges bl.a. til humanitære projekter. Retro Cafeen er interesseret i at undgå et samarbejde med Masangas venner omkring uddannelsesdelen, 2 repræsentanter har været på inspektion og undersøgelses tur i februar og dette er der kommet et meget fint projekt forslag ud af som omhandler uddannelses sektoren og dette søges integreret med de lokale institutioner i området. Det har været en meget positiv erfaring at arbejde sammen medcafe Retro og vi håber at dette udmønter sig i et længerevarende samarbejde omkring uddannelsesdelen. Der et indledt et godt og konstruktivt samarbejde med IMCC, de medicin studerende internationale forening, som vi arbejder sammen med om centeret for underernærende børn, oprettelse og driften af TFC(Therapeutic Feeding Center). Dette fungerer godt og der samarbejdes om forberedelse af studenternes udsending og dette arbejde kommer i fremtiden til at foregå i samarbejde med volontørkorpset. IMCC s captain Susanne Haas gør et godt stykke arbejde og i fremtiden kommer hun til også at forestå koordineringen af de medicinske projekter på Masanga. Baisikeli er vores samarbejdspartner omkring cykelprojektet. Der er nu leveret 3 omgange med cykler. Første sending med 43 cykler anden sending med 120 cykler og den sidste sending med 183 cykler. Vi har nu etableret et cykelværksted og der er en projektplan med volontører som de drivende kræfter i projektet for øjeblikket. Forløbet af projektet skal sommeren 2009 evalueres og vi håber at vi kan fortsætte samarbejdet med Baisikeli. Vi har store forventninger til dette cykelprojekt om at det skal være et af de bærende momenter i den kommende virksomheds kultur. I februar 2008 blev der ansat 4 medarbejdere som skulle forestå opbygningen af et værksted og reparere cyklerne. Det skulle udføres under supervision af vores hospitalsmanager og vores chef for tømrer værkstedet. De første 43 cykler blev imidlertid stort set bare solgt direkte og de fleste af dem til vores medarbejdere. De afbetalte cyklerne via lønnen i en periode på over 3 måneder. Dette betød så bare for hospitalet at de udbetalte mindre i løn. Ved inspektion af dette i sommeren 2008 var der således ikke som planlagt, lavet et værksted, indkøbt værktøj, reservedele mm. 7

8 De 4 cykel medarbejdere var sat til at hjælpe i vedligeholdelsesafdelingen med diverse opgaver. Dette var naturligvis noget af en skuffelse. Alle var ellers meget stolte over at cyklerne var solgt og pengene gået til hospitalet. Det var selvfølgelig også fint, men det var nu meningen at pengene bl.a. skulle bruges til at udvikle virksomheden, opbygge værkstedet m.m. Den nye sending af 120 cykler som ankom i sommer 2008 blev derfor lukket inde i en af vores containere som står på grunden. Vi stoppede imidlertid projektet indtil vi havde en plan for hvordan dette kunne udvikles videre i den rigtige retning. Vi orienterede Baisikeli om situationen og er glade for at vi ikke blev dømt ude på det tidspunkt. Projektet er nu startet op igen med 2 volontører og der nu lavet et værksted og der er planer for udvidelse af dette værksted. Der er ansat en medarbejder til at lave cykler og der bliver snart udvidet med flere. Der ledes efter en Manager, som kan være med til at udvikle konceptet. Cyklerne begynder så småt at blive solgt og endda til en god pris. Der skal skaffes volontører til at forsætte projektet. Vi skal skrive historier om projektet og skaffe billeder af cyklerne til baisikieli, da det er deres reklame for deres virksomhed. IBIS er en stor dansk NGO som driver med uddannelsesprogrammer mange steder i verden. Masangas Venner har indgået en samarbejdsaftale med IBIS som omhandler nogle områder, hvor vi prøve at finde ud af om vi kan samarbejde på nogle områder som er til gensidig glæde og gavn for begge organisationer. Baggrunden herfor er at begge organisationer arbejder i Tonkolili distriktet i SL. Vi er på længere sigt interesseret i, at lave uddannelser indenfor de virksomhedstyper som vi er i gang med at oprette. Da dette også er et fokus område for IBIS er det nærliggende at undersøge mulighederne for et samarbejde om dette. Det er endvidere muligt at organisationerne kan foretage fælles fundraising i Danmark. Vi har endvidere brug for hjælp til på længere sigt at udvikle den institution som skal varetage Masanga projektet i fremtiden. 8

9 4. Status for Masanga projektet Hospitalsdelen. Målet for projektet i år var at stabilisere de aktiviteter vi har sat i gang og forberede os på den videre udvikling med en bl.a. en fødeafdeling. Vi havde samtidig sat os som mål at få en mere tydelig strategi for, hvordan projektet skal udvikle sig i retning mod et bæredygtigt koncept. I forhold til den oprindelige projektplan er vi nu i udviklingsfasens 3 år ud af den 10-årige plan. Udviklingen sker planmæssigt og målene opfyldes stille og roligt. Aktiviteterne på hospitalet er blevet stabiliseret og fungerer. Det drejer sig dels om det ambulante arbejde som omfatter de patienter som kommer i ambulatoriet til konsultationer og behandling, til sår klinikken, og til klinikken under 5. Dels de patienter som bliver indlagt på vores lille børneafdeling og på vores ernæringscenter. Disse afdelinger fungerer, vel ikke perfekt og efter traditionel europæisk standard, men efter omstændighederne, det vil sige økonomien, personale kompetencerne m.m. - ja så fungerer det godt. De vigtigste tiltag på det medicinske område i 2008: - er oprettelsen af TFC, (Therapeutisk Feeding Center) i samarbejde med IMCC. - at vi afsluttede uddannelsen af det første hold sygehjælpere juli 2008, - at vi ansatte 2 læger fra juli/august og - at den lille børneafdeling med plads til 15 senge er blevet bygget om til 20 senge og med betydelig mere lys ind i afdelingen. - at vi har ansat en direktør - at medarbejderstaben er udvidet til ca. 100 inkl. volontørerne. - påbegyndt oprettelsen af en fødeafdeling Aktiviteten på hospitalet er stabiliseret på den måde at den ambulante virksomhed ligger konstant med et årligt antal ydelser på ca Børneafdelingen har ca børn indlagt om året inkl. børnene på ernæringscenteret. Økonomisk er det tungt, idet vi skal løbe efter pengene hele tiden. Dette har bevirket at vi har holdt budgettet stramt og desværre har vi ikke fået penge til at kunne sætte skub på fødeafdelingen. Dette har medført stor frustration hos de udsendte læger og volontører som specifik har været dedikeret til dette. Der har manglet penge til den nødvendige medicin, til at kunne udføre kejsersnit og foretage blodtransfusioner, manglet iltapparater og kompetent personale i form af jordmødre m.m. Det har også været et ønske at der på området skulle laves et såkaldt waiting house for de gravide som er tæt på fødslen. Dette skulle sikre at de ville være i nærheden af fødeklinikken når fødslen gik i gang. Det har ikke været muligt at få disse ting til i det forløbne år. Imidlertid er der nu blodtransfusionsudstyr på vej takket være en specifik donation til dette og en oxygen-maskine samt en større sending med den nødvendige medicin. Det kirurgiske udstyr til fødeafdelingen er i orden, og det skulle være muligt at udføre kejsersnit i såvel rygmarvs bedøvelse som i ketalar anæstesi. Der kan etableres et midlertidigt waiting house i den ene sengeafdeling med plads til 16 senge og den anden afdeling kan så bruges til de kvinder, 9

10 der skal være indlagt efter et evt. kejsersnit, og samtidig bruges til de patienter der bliver behandlet elektivt (ambulant). Der fødes på hospitalet, men i et beskedent omfang. Øjenklinikken er det sidste skud på stammen. Et volontørprojekt med donation fra FADL (de danske lægestuderende) satte det i gang. Christine Højte har gjort en enestående indsats for dette projekt, stærkt suppleret af Øjenlæge Steen Urbak, som var med dernede og starte klinikken op. Den videre bemanding varetages indtil videre af Martin(stud. Med) og Christine. Uddannelsesdelen: De første 23 sygehjælpere er blevet uddannet. Planen var at opstarte et nyt hold i oktober 2008 og de bedste fra hold 1 skulle fortsætte på det som i fremtiden skulle blive vores sygeplejeskole. Dette blev udsat af forskellige årsager. En af årsagerne var at vores spanske samarbejdspartnere, Nursing Foundation gerne ville stå for dette, da de har særlig kompetence indenfor sygepleje uddannelsesområdet. Dette er trukket noget i langdrag med at komme i gang men det ser ud til at det starte her i foråret. Det er helt nødvendigt for projektets fremtid, at vi er i stand til at uddanne vores egne medarbejdere. Dels fordi vi gerne vil have det som et attraktiv tilbud i projektet, men også fordi vi her igennem kan medvirke til at skabe en kultur omkring hospitalet. At det er noget som man skal tage vare på Tamaraneh, vi hjælper hinanden / fremtidens Masanga brand skal bygge videre på brandet fra fortiden. At man tager sig af de udstødte, osv. Voksenundervisningen startede i foråret og er nu blevet udvidet og mere omfattende. Det er et volontørprojekt, hvor der er et rigtigt godt samarbejde med den lokale præst fra adventist kirken, som er med i dette. Det er blevet godkendt af undervisningsministeriet således at dem som gennemfører programmerne får et diplom på dette. Der undervises på flere niveauer og der undervises i engelsk, læsning og skrivning samt matematik. En del af dette er også biblioteket og pc-skolen som drives om aftenen som er for alle ansatte der har lyst til at lære dette. Det er intentionen at der skal være en fysioterapeut uddannelse. Baggrunden for dette er dels behovet i landet for uddannelsen, dels det historiske element omkring Masanga hospitalet, samt at der bor en ikke ubetydelig del omkring sygehuset med diverse handicaps, som kunne have glæde af et sådant opsæt. Der søges om penge til opstart af et sådant program og der søges om penge til at rehabilitere den store gamle fysioterapi-bygning som kunne bruges til dette igen. Den Norske AFOM har forsøgt, indtil videre uden held at kontakte Norad (Norges Danida) som i sin tid finansierede bygningen. En business school er en del af det totale koncept for projektet. Det er intentionen at vi selv vil uddanne folk indenfor administration og ledelse, projekt management, iværksættere, samt business developers. Disse folk har vi brug for i fremtiden til at klare mange af opgaverne i hospitalssektoren, i uddannelsessektoren, samt medvirke til at løfte virksomhederne op på et højere niveau. På uddannelsesområdet vil vi også forsøge at være med til at uddanne læger og paramedicals, dvs. Communiy Health officers, registreret nurses m.m. fra andre uddannelses institutioner. Dvs. at vi kommer til at være et praktiksted for disse. I 2009 vil de første 4 CHO ankomme. 10

11 Business delen: Der er i løbet af året sat gang i en del af disse virksomheds projekter. Det drejer sig om cykelprojektet, hønseprojektet, sæbeprojektet, landbrugsprojektet, voksenundervisningsprojektet, pc-skole og bibliotek. Herudover er der vores velfungerende tømrerværksted som for tiden mest arbejder med at rehabilitere sygehuset. Sy-værkstedet eksisterer, men ikke særligt godt. Disse tiltag hører ind under business delen af projektet og er starten på det som i fremtiden skal være med til at sikre hospitalets fremtid økonomisk. På nuværende tidspunkt er disse virksomheder meget spinkle og kan let vælte. Starten på business skolen bliver at starte små kurser op, der understøtter de små virksomheder til at overleve og stabiliserer sig. De økonomiske og administrative forhold, samt registrering af virksomhederne og relationen til hospitalet, skatteforhold, forhold omkring import og eksport er endnu ikke afklaret og bliver en del af opgaverne i det kommende år. Volontør projekterne Det er vigtigt at understrege at hele Masanga projektet er et volontør projekt. Alt det arbejde, der udføres herhjemme i kulisserne er frivilligt ulønnet arbejde. Alle der tager ned for at deltage på den ene eller den anden måde er volontører. Det er tilladt for alle volontører at søge penge til dækning af deres udgifter i forbindelse med deres rejse og ophold. De er stadig volontører forstået på den måde, at de ikke modtager penge fra donationskassen for at udføre deres projekt. Nogle af donations pengene går naturligvis til det projekt de skal udføre, men ikke til deres flybilletter, forplejning, ophold eller transport. Der har efterhånden været en del volontører dernede og det er, og har været, en stor succes for projektet, for volontørerne og for foreningen Masanga s venner. Det er de 3 områder der skal tilgodeses og tages hensyn til når et volontør projekt planlægges og udføres. Hvor det i begyndelses afhang af hvem der tilbød sig, altså hvilke ideer de selv havde og havde lyst til at tage ned og udføre, er situationen nu ved at være, at det er de eksisterende projekter, der har brug for opfølgning og videreudvikling ved hjælp af volontører. Det betyder at vi søger volontører til at videreføre disse projekter. Der er en del der henvender sig og der er nu udarbejdet en slags procedure for hvordan det forløber med volontør udvælgelse, forberedelse, infomøder, projektbeskrivelser, efter bearbejdning m. m. I sommeren 2008 var Urd med nede på Masanga for bl.a. at beskrive de kommende volontører stationer. Disse bliver nu revideret og tilpasset de aktuelle projekter og der arbejdes på at sikre, at der er kontinuitet i projekterne og i økonomien og på længere sigt bæredygtigheden. Det er et meget stort og omfattende arbejde der er blevet udført og der er god og positiv udvikling i gang og vi i bestyrelsen meget taknemmelige for at dette nu varetages af Urd og andre unge frivillige. For at undgå sammenblandinger og for meget arbejde for kassereren i fremtiden har vi besluttet at de frivilliges penge ikke går ind over donationskontoen i forenings regi, men at de i fremtiden betaler til en konto over IBIS og derfra fordeles pengene til flyselskaber, til hotellet på Masanga og til transport afd. på hospitalet. For tiden er der voluntører på ernæringscentret, ( 2. Medicin studerende), 2 på øjenklinikken (en stud. Med og en ikke medicinsk volontør), 2 volontører på cykel projektet, pt. 3 på kantine projektet, 1 på voksenundervisningsprojektet. 11

12 I fremtiden skal der være, 2 på TFC, 1 på øjenklinikken, 1-2voksen undervisning, 1 cykel projekt, 1 cateringsprojekt, 1 på landbrug og hønse farm, 1-2på virksomhedsdelen (sæbe, skrædder, tømrer og business skolen, 1-2 på ad hoc opgaver). Alle har udarbejdet en projekt beskrivelse og dette vil vi forsætte med da denne er et godt redskab til forberedelsen og udførelsen af opgaven. Medicinske projekter Ernæringscenteret. TFC projektet er et 3 årigt og det første år er meget vellykket. Vi håber at kunne forsætte dette og evt. udvikle det med andre projekter. Økonomien er og har været vanskelig for projektet, men vi er nu på bedringens vej. Vi har fået Unicef i Sierra Leone med til at levere en del af det ernæringsprodukt, som skal bruges i disse centre. Der arbejdes stadig med at få World Food Program til at levere mad til mødrene og til outreach programmerne. Der er nu afsat midler til at komme ud i distriktet i de fjerne afkroge hvor der er flere fejl og underernærede børn så vi kan få fyldt afdelingen op og udnytte den kapacitet, vi har. Der har været 3 hold medicinstuderende af sted og de har gjort det godt med de midler de har haft til rådighed. Alle har medvirket til at udvikle afdelingen og løfte det op på et højere niveau med konstruktiv kritik og ideer. Stort gå på mod og initiativer er udvist og for de 2 første holds vedkommende er der lagt et meget stort arbejde i at undervise på Nurse aid programmet. Uden de medicinstuderende indsats kan vi godt konkludere, at så havde det program ikke kunne gennemføres. Det første år har der ca. været 300 børn igennem programmet. Programmet følger de retningslinjer der er udstukket af WHO og som er justeret efter lokale forhold. Der har været problemer og det første år har der været en lidt for høj mortalitet (dødelighed) på 13 %. Dette skyldes sandsynligvis flere forhold som skal analyseres nærmere. Men nogle oplagte er kvaliteten af den medicin, som vi har til rådelighed som har været fra det lokale marked. En stor del af denne er uvirksom og det er naturligvis beklageligt. Baggrunden for at vi købte medicin på det lokale marked har været at projektet ganske enkelt ikke havde penge nok til at bestille større mængder medicin fra Europa. Det andet har været leverancerne af ernæringsprodukterne som vi ikke fik af Unicef som lovet og at vi derfor selv har blandet og mikset mælk og sukker. Dette kan være en fejlkilde. Herudover kan man måske forestille sig at der kan være et vist videnstab i overlapningsperioderne mellem de medicinstuderende. Dette bliver nærmere analyseret og når de endelige konklusioner foreligger, vil der blive taget stilling til hvilke ændringer der er nødvendige at indføre. Brok projektet Brok projektet som var det første der blev sat i gang kører fortsat. Dels opereres der når dr. Else er på besøg og når jeg selv er dernede. Vores hollandske læge Dr. Frank er meget dygtig og står for kirurgien i det daglige. De udfører så mindre brokoperationer om tirsdagen og torsdagen. Dette har fungeret fint med få komplikationer. Der har været et dødsfald hos en patient som var blevet opereret akut for et indeklemt brok. Brokoperationerne bruges til først og fremmest at behandle de mennesker som lider af deres brok. Dernæst giver det os en god mulighed for at træne personalet, både på operationsgangen og på sengeafdelingen, i at håndterer patienterne. Som et led i denne strategi var dr. Else og operations 12

13 sygeplejersken Vibeke på Masanga i august 2008 og træne operationspersonalet i rutiner og procedurer omkring sterilitet, hygiejne mm. Den Norske afdeling af AFOM har udarbejdet et større brok projekt. Projektet hedder Kirurgisk støtte til Masanga hospitalet og går ud på at søge penge til at specialister fra Norge i kirurgi og anæstesi (fuld bedøvelse), samt operations sygeplejersker tager ned i teams i 4-6 uger og udfører operationer som bruges til at oplære lokalt personale. Det er et meget stort og omfattende projekt og der er noget der tyder på at de lykkedes med at samle penge ind til dette. Det vil medføre betydelige forbedringer på operationsgangen og på udstyrs siden og vi vil kunne træne CHO og muligvis lokale Sierra Leonske læger i basale kirurgiske procedurer. Det vil give større omtale i Norge, større eksponering og alt andet lige give et enormt løft af projektet. Der er tale om både kirurgisk træning af læger/cho, træning i anæstesi(sygeplejersker), træning i rutiner og procedurer omkring operationsgangen og håndteringen af patienter efter behandling mm. Ortopædisk og rekonstruktions kirurgi projekt I juli 2008 blev der behandlet 20 patienter for bl.a. klumpfødder af ortopædkirurgisk læge. Det er intentionen at videreføre dette projekt og formentlig i et samarbejde med læger med erfaring i rekonstruktions kirurgi bl.a. på spedalske patienter. Gynækologiske operationsprojekter Det har i det forgangne år ikke været muligt at få starte dette projekt op. Men der arbejdes videre med dette. Det drejer sig om VVF kirurgi, prolaps kirurgi m.m. Øjenklinikken I forbindelse med vores engagement med Lions har et øjenprojekt fået form. Lions har haft et meget stort verdensomspændende projekt Sigth First II, der bl.a. støtter øjenklinikker. På opfordring fra Lions har vi derfor udarbejdet et større projekt som er indsendt til LCIF( Lions Club International Foundation). Da der i SL kun er 2 øjenklinikker og i alt 3 øjenlæger til 5,5 mill. mennesker fandt vi at det var en god ide hvis vi kunne starte et mindre projekt, mens vi venter på et evt. større beløb/projekt fra Lions. I samarbejde med øjenlæge overlæge Steen Fiil Urbak fra Skejby sygehus er der udarbejdet et projekt hvor vi for få og simple midler kan forestå undersøgelse og behandling af mindre kompliceret øjenlidelser. Der er doneret en del udstyr fra forskellige hospitals afdelinger og fra Lions klubber, penge fra FADL mm. Dette har medført at vi har renoveret en bygning, fået kirurgisk udstyr til operationer på de ydre øjenomgivelser, udstyr til undersøgelser af øjenbaggrunden, en brillekasse som er til at måle hvilken type brille man skal have og så de mange tusinder briller som vi har fået fra mange forskellige steder. Der er penge i projektet til at ansætte og træne lokalt personale, nurse aids og formentlig enten en sygeplejerske eller en CHO. Åbningen af øjenklinikken er og har været en succes takket være det fine forarbejde fra Christine. Der blev set på ca. 200 patienter i de første 2 uger og meldingerne dernede fra lyder på daglig tilgang af patienter. Ca. 1/3 af patienterne har grå stær og kan have glæde af en operation for dette, med udskiftning af linsen. Denne operation kræver dog højere teknologi og ekspertise. Dels i form af et mikroskop, dels i form af en øjenlæge. Vi håber at vi kan få doneret et operationsmikroskop og at de vil være muligt at få fat i billige linser. 13

14 Tandlæge klinikken Der er sendt udstyr ned til opstart af en tandlæge klinik. Der er en fin bygning som tidligere husede tandlæge klinikken. Denne bygning skal renoveres, der skal udarbejdes et projekt, og der skal være nogle tandlæger som er interesseret i at få det op og stå, som kan gå i front for dette. Det har ikke været muligt at få det til den forløbne periode. Andre medicinske projekter. Der er samarbejde under etablering med en gruppe fra UK Plymouth University Hospital med Dr. Hunt og medarbejdere som omfatter dels læger dels medicin studerende, der ønsker at være med til at udvikle projekter. En forundersøgelse vil finde sted i efteråret i Samarbejde med andre hospitaler/organisationer i Sierra Leone: Samarbejdet med andre organisationer og institutioner i SL er af stigende betydning. Dels er der et tiltagende omfattende netværks arbejde i Freetown, hvor de flest NGOér holder til, dels er der et forbedret forhold lokalt i distriktet til DMO og samarbejdet med Distrikt Health Medical Team DHMT. Vi har fået en betydelig støtte fra ACF(Action Contra la Femme) og fra Medicin Del Mundo. Dels udstyr dels ekspert hjælp, medicin mm. Læger uden grænser, MSF Holland trak sig ud 2007 mens MSF Belgien blev og vi fik gode kontakter til dem. I starten hjalp de med optræning af vores medicin studerende(med.stud.) til TFC og vi fik en del medicin donationer fra dem. Magbenthe hospitalet som er beliggende i Makeni og drives af en organisation fra Schweiz og Holland har vi haft gensidig glæde af med bl.a. medicin. Magburaka er det nærmeste hospital og er distrikt-hospital, samarbejdet er begrænset og hjælpen sparsom. Emergency, beliggende i Freetown, er det hospital som drives af en italiensk organisation og de er behjælpelig med at behandle nogle af vores patienter. Vi har haft et møde med den nye sundhedsminister, i juli Her blev han orienteret om projektet og dets udvikling og han udtrykte stor begejstring for projektet. Ministeren ville gerne besøge os, men vi hørte dog ikke mere fra ham. Som omtalt under TFC er der et samarbejde med Unicef og WFP. 5. Andre projekter: Ambusangaprojektet: er et projekt hvor der sættes fokus på 2015 målene med direkte relation til vores projekt. Ideen er at skaffe en ambulance og køre den ned til Masanga. På vejen skal der laves event der sætter fokus på 2015 målene og samtidig fortæller om Masanga projektet. Projektet er et afgangs projekt for en studerende, Søren Bo Steendahl, ved Kaospilot skolen i Århus. Masangas venner bakker projektet op og støtter det vi kan, dog ikke økonomisk. Skolesponsor projektet: 2 volontører Urd og Rikke har udarbejdet et forslag til et skole sponsor program. Bestyrelsen har endnu ikke nået at behandle dette i detaljer, men det ser lovende ud. 14

15 AFOM i andre lande: AFOM i Norge blev dannet af Ole og Cathrine som har lavet filmen om Masanga hospitalet. De forsøger så småt at starte forskellige aktiviteter op. En af disse er det omfattende projekt med kirurgisk støtte til Masanga som omtalt under medicinske projekter. FranCamasanga i Holland, er startet af Dr. Frank og hans kone Caroline som er sygeplejerske og som er med på Masanga. De har holdt en støttekoncert og skaffet penge til bl.a. oxygen maskinen, så de små nyfødte børn kan få ilt i forbindelse med kompliceret fødsler. Vi håber at samarbejdet med Dr. Hunt og Sarah, som har været volontør på TFC, vil medføre dannelsen af AFOM i UK. 6. Kampagner og PR Masangas venner har haft stor glæde og hjælp til bl.a. hjemmeside og brochure samt opsætning af skabelon for nyhedsbrevet fra koncept bureauet brief. Brief har imidlertid selv valgt at ophøre med dette og i stedet støtte andre velgørende projekter. Vi takker for den indsats der er blevet givet. Erhvervsgruppen: tog i 2008 initiativ til udfordring af Top ledere i erhvervslivet. Arrangementet blev skudt i gang af vores ambassadør Jan Magnussen og fandt sted på Børsen i samarbejde med Danske Erhverv repræsenteret ved Rikke Hvilshøj. Kampagnen formåede at samle kr. ind et flot resultat taget i betragtning at finanskrisen samtidig debuterede. Vi fik nogen omtale i lokal avisen og vi fik anledning til en opfølgende udsendelse i Brunch på TV Lorry. Denne havde fokus på hvad forrige års nisseaktion var blevet brugt til. Der er blevet udgivet 4 nyhedsbreve og dette skal forsætte, men nok i anden udgave. Kortere og med et anden opsæt som er nemmere at håndtere for ikke professionelle. Hjemmesiden: har fået en del kritik. Der skal ændres så den er mere enkel at navigere rundt på og finde det man har brug for. Endvidere skal der en redigering til, da der er en del ældre artikler som ikke længere er relevante. Finn Jonsbo har været behjælpelig med til at få lagt nye artikler ind. Der har løbende været avis artikler i vores lokalblad, Taastrup Lokalavis, som bakker flot op om projektet. Der har været artikler i andre lokale blade fra volontører. Der har været en del foredrag og offentlige møder med fint fremmøde. Bl.a. et møde på Kaospilotskolen i Århus sammen med IMCC, kaospiloter og volontørgruppen. Der har været holdt foredrag for Soroptimisterne, OK-klubben i Taastrup, Sct. Georgs Gilderne, Lions distrikts møde, fotoudstilling ved Lions landsmødet i Ringsted, udstilling og bod ved Lions mødet i Roskilde, bod og fotoudstilling sammen med Lions pigerne fra Hedeland ved kræmmermarked i Taastrup-Ishøj. Vi har medvirket ved kræmmermarked med uddeling ved sildebord. Masangas venner var repræsenteret ved Tøsemessen i Taastrup. Der har fortløbende været artikler i Lions landsbladet Lions, samt orientering i Lions distrikt 106 a lokalblad. I kølvandet på den succesrige nisseaktion i julen 2007 blev der taget initiativ til et musik projekt. Ideen var at skabe en musik video om projektet som skulle indgå i en større tilrettelagt kampagne for at udbrede kendskabet til vores projekt. Musikken blev lavet og der er blevet lavet en foreløbig video til musikken. Det skal så indspilles professionelt i et studie og der skal produceres musik video cd/dvd. Projektet har bølget 15

16 lidt frem og tilbage, og er delvis strandet på at det ikke har været muligt at få en kendt musiker til at synge sangen. Projektet er på ingen måder opgivet og der arbejdes forsat med at finde løsninger. 7. Afsluttende kommentarer Det er bestyrelsen opfattelse at der er mange projekter i gang, mange mennesker er involveret som gør et godt stykke arbejde. Mange opgaver er blevet uddelegeret og hviler ikke længere på få enkelt personer. Denne udvikling skal fortsættes. Ofte kører tingene lidt hurtigt og alle bliver ikke lige meget informeret om de begivenheder der finder sted. Dette vil vi forsøge at råde bod på med at vende tilbage til de tidligere onsdagsmøder, hvorfra der vil blive sendt information ud til den såkaldte aktive kreds. Det er også bestyrelsen opfattelse at det i fremtiden skal afklares mere præcist og gerne i egentlige kontraktlige forhold, hvorledes rollefordeling og arbejdsopgave fordeling er mellem bestyrelsen(afom) arbejdsgrupper, samt firmaer der via deres CSR profil (Corporate Social Responsibility) ønsker at være tilknyttet projektet. Vi er åbne for alle og kan finde løsninger for det meste. Vi vil gerne at firmaer kan bruge Masanga som god reklame men retten til at bruge reklame brandet må defineres for at undgå kommende konflikter mellem firmaer og Masangas venner. 16

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til

Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til andre og offentliggøres Forberedelsen: For os har drømmen

Læs mere

Der er lavet bestyrelsens beretning. Denne gennemgås at formand Peter Bo Jørgensen:

Der er lavet bestyrelsens beretning. Denne gennemgås at formand Peter Bo Jørgensen: Referat af foreningen Masangas general forsamling d. 24 marts 2012. 31 deltagere Velkomst v. Peter Bo Valg af dirigent: Knud Anker Iversen. Denne konstaterer at general forsamlingen er lovlig indkaldt

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

YaSally Støtteorganisation for Gambia

YaSally Støtteorganisation for Gambia Den 20. marts 2015 Referat fra generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00-22.00 i Sognehuset i Højby (nabo til kirken), Højbyvej 37, 5260 Odense S Deltagere: Winnie Andersen, Kristian Bjerg,

Læs mere

Mercy Ships. HR - konference, Fredericia 27. januar 2011

Mercy Ships. HR - konference, Fredericia 27. januar 2011 Mercy Ships HR - konference, Fredericia 27. januar 2011 Mercy Ships Don Stephens inspiration: - En storm - En søn - Et skib - En helgen Visionen. Forestil dig så skibe med mandskab bestående af læger,

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011

Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011 Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011 Denne beretning er delt op på følgende afsnit, der hver især indeholder forløbet af 2010 og planerne i 2011: 1. Bestyrelsens sammensætning 2010 2. Hjemmesiden

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Cape Town, Sydafrika Udvekslingsperiode: Modul 13, 04.02.2013 til 01.03.2013 Navn: Email: Christine Ingemann christine@ingemann.de Tlf. nr. 31 44 13 71 Navn: Email: Anette Lyngholm

Læs mere

YaSally. Støtteorganisation for Gambia. NYHEDSBREV fra YaSally

YaSally. Støtteorganisation for Gambia. NYHEDSBREV fra YaSally Januar 2014 NYHEDSBREV fra YaSally Godt Nytår YaSally vil gerne ønske alle medlemmer, sponsorer, frivillige og alle andre som støtter foreningen et rigtig Godt Nytår 2014. Indsamling I juli måned 2013

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

PND. protein nedbrydnings defekt foreningen. Projektbeskrivelse

PND. protein nedbrydnings defekt foreningen. Projektbeskrivelse PND protein nedbrydnings defekt foreningen Projektbeskrivelse - fokusprojekt 2014 Vi er PND-foreningen (Protein Nedbrydnings Defekt foreningen), en lille patientforening hvor alle vores medlemmer primært

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl. 13.30 v. formanden Birger Rasmussen Jeg vil starte med, at nævne den bestyrelse der har deltaget i arbejdet siden sidste årsmøde. Steen Thomsen Marleen Hansen

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL Oplysningsprojekt om fattige befolkningers adgang til læger og hospitaler Titel Syg? Så går man da bare til lægen! Formål: Formålet med projektet er at øge viden om adgangen til læge- og hospitalsbehandling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

Rejsebrev Uganda modul 6

Rejsebrev Uganda modul 6 Malene Schwarz Primær klinik 1 Rejsebrev Uganda modul 6 Vejen fra vores hjem i Awir, Apac til hospitalet Forberedelse: Jeg havde inden min studiestart besluttet at tage en del af uddannelsen i udlandet.

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

DONATION AF HOSPITALSUDSTYR TIL MAGUNGA, KOROGWE DISTRIKTS HOSPITAL

DONATION AF HOSPITALSUDSTYR TIL MAGUNGA, KOROGWE DISTRIKTS HOSPITAL DONATION AF HOSPITALSUDSTYR TIL MAGUNGA, KOROGWE DISTRIKTS HOSPITAL I april 2014 blev Magunga, Korogwe Distrikts Hospital (Magunga Hospital) tilbudt en donation af hospitals- og engangsudstyr fra Global

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen. Så er der igen tid til et lille nyhedsbrev fra Mushemba Foundation nu her hvor ferietiden rigtig er over Danmark. Også Jan & Birthe var

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem?

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Thomas A Schmidt Overlæge, dr. med. Akutafdelingen Agenda De nødvendige kompetencer (ekstern kilde)

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen for Foreningen Skole for Livet den 30. november 2006

Referat fra møde i bestyrelsen for Foreningen Skole for Livet den 30. november 2006 Referat fra møde i bestyrelsen for Foreningen Skole for Livet den 30. november 2006 1. Fastsættelse af dagsorden - Valg af referent, Lis blev valgt 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 3.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Dækker perioden fra 1.-12.-2013 til 1.-11.-2014 Home-Start Næstved lokalafdeling dækker Næstved kommune, der har 81.432 indbyggere 2014. Birgitte Askholm

Læs mere

Nyhedsbrev Støtteforeningen for Kubuneh Health Centre

Nyhedsbrev Støtteforeningen for Kubuneh Health Centre 5. marts 2016 Nyhedsbrev Støtteforeningen for Kubuneh Health Centre Kære læser, Den hollandske sygeplejerske Gabrielle Stolwijk, som har arbejdet som frivillig i sundhedscentret i vinterhalvåret de sidste

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Bliv en levende del af din lokalhistorie Titel: Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Udgivet af: Museum Vestsjælland Udgave: 1. udgave, 1. oplag sep. 2014 Copyright:

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Thailand, Bangkok Udvekslingsperiode: D. 25.01.14 24.04.14 Navn: Malene Hjort Knudsen Email: 167839@viauc.dk & malenehjort@hotmail.com Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Line Axelsen &

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Generalforsamling 26. april 2006

Generalforsamling 26. april 2006 Formandens beretning for året 2005 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke og derefter gå over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Julen står for døren men lige inden den åbnes helt får I lige et lille nyhedsbrev opdateret med efterårets begivenheder, foto s mv.

Julen står for døren men lige inden den åbnes helt får I lige et lille nyhedsbrev opdateret med efterårets begivenheder, foto s mv. Kære alle, Julen står for døren men lige inden den åbnes helt får I lige et lille nyhedsbrev opdateret med efterårets begivenheder, foto s mv. Vintertræningen er startet. 21 tilmeldte. Det er bare alle

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Rehabilitation Project 2011 Bestyrelsens beretning General forsamling, 24. marts 2012 Bestyrelsens beretning, 2011 2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Bestyrelsens aktiviteter...4 Containere...5 Organisation,

Læs mere

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været:

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været: FÆLLESTILLIDSMANDEN Mange ting er sket siden sidste generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, der er blevet ro om det, det drejer sig om, det faglige arbejde, ordentlige arbejdsforhold

Læs mere

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Vi har været i praktik i 10 uger på statshospitalet Katatura hospital i Windhoek, Namibias

Læs mere

DG s Nyhedsbrev Klubår 2007/2008 april 2008 nr. 10

DG s Nyhedsbrev Klubår 2007/2008 april 2008 nr. 10 DG s Nyhedsbrev Klubår 2007/2008 april 2008 nr. 10 Af DG Kirsten Reimers WE SERVE Lions Frihed til forandring - CHALLENGE TO CHANGE DG Siden sidst: Så er der atter gået en måned, siden jeg skrev indlæg

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

BERETNING 2015 FORMANDSBERETNING FOR 2015. Formandsberetning for Dansk Folkehjælp Aarhus, skriftlig. Side 1

BERETNING 2015 FORMANDSBERETNING FOR 2015. Formandsberetning for Dansk Folkehjælp Aarhus, skriftlig. Side 1 FORMANDSBERETNING FOR 2015 Formandsberetning for Dansk Folkehjælp Aarhus, skriftlig Side 1 Formandsberetning for 2015 Så er vi kommet igennem 2015, hvilket må siges at have været endnu et rigtigt godt

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Sverige Navn: Maiken Lindgaard Hansen Rejsekammerat: Line Linn Jensen Hjem-institution: VIA University College, Viborg Værst-institution/Universitet: School

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

Projekt Maphisa. Zimbabwe 2015-2018. Mette Ladefoged. Udgave: 1. Redder af Verden Engvej 32 DK-7700 Thisted www.redderafverden.

Projekt Maphisa. Zimbabwe 2015-2018. Mette Ladefoged. Udgave: 1. Redder af Verden Engvej 32 DK-7700 Thisted www.redderafverden. Zimbabwe 2015-2018 Udarbejdet af: Ejnar K. Nielsen Mette Ladefoged Udgave: 1 Sider i alt: 8 inkl. forside Redder af Verden Engvej 32 DK-7700 Thisted www.redderafverden.dk CVR: DK35316221 Indhold Indledning...

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

JOIN THE TEAM TEAM ROTARY FAVRSKOV Stærk lokal eksponering, sundhed og støtte til gode lokale, nationale og internationale formål.

JOIN THE TEAM TEAM ROTARY FAVRSKOV Stærk lokal eksponering, sundhed og støtte til gode lokale, nationale og internationale formål. TEAM ROTARY FAVRSKOV 2018 JOIN THE TEAM Stærk lokal eksponering, sundhed og støtte til gode lokale, nationale og internationale formål. Rotary klubberne i Favrskov Kommune er i 2018 for ottende år i træk

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere