BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING"

Transkript

1 INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011

2 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2B, 4200 Slagelse. Tlf.: Kasserer: Susanne Kristensen, Strandgade 1, 4230 Skælskør. Tlf.: INFO: Udgives af: Sjællands Tandlægeforening. Henvendelse skal ske til Sekretariatet, Hansensvej 2B, 4200 Slagelse. TLF.: Kl. 08:00-16:00 Indlæg, kommentarer og læserbreve modtages gerne på ovennævnte adresse. Oplag: 900 eksemplarer. INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Susanne Kleist, Charlotte Hanson, Poul Møller WEB: Poul Møller, mobil: Nyheder fra din kreds, mailadresser på bestyrelsen, alt om kreds 2, diagnoseliste, kredskurser, arrangementer, aktualiteter, bekendtgørelser, lovgivning, analyser og overblik finder du hurtigst på: KRISEHJÆLPERE: Ulla Friberg, Fyensvej 38, 4000 Roskilde. Tlf.: Thomas Koefoed, Smedelundsgade 38, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: TANDLÆGEVAGTEN: Hillerød, Frederiksborg Amt, Tlf.: Kl. 16:00-07:00 Slagelse og Nørre Alslev, Region Sjælland. Æblehaven 2, 4200 Slagelse og Parkvej 12, 4840 Nørre Alslev. Tlf.: Weekend og helligdg.: Kl

3 KREDSGENERALFORSAMLING 2011 Foran dig har du INFO 8. Det kommer kun i netudgave med mindre du kontakter sekretariatet og beder om at få det tilsendt i papirform. Porto og udgifter til trykning er en stor post på budgettet og et sted, der med rimelighed kan spares. De fleste af os er i dag vante til at læse tekst på skærmen, nu også på ipad en, så derfor burde det ikke være et stort skisma. Næste fagpolitiske omdrejningspunkt er kredsgeneralforsamlingen den 4. oktober i Roskilde. Indkaldelsen til denne får i henhold til vedtægterne stadig sendt som brev. Måske også for sidste gang, idet bestyrelsen stiller et ændringsforslag desangående. Håber i øvrigt at du har tid til at deltage. Mange emner er til debat og jo flere meningstilkendegivelser, der fremkommer, des bedre løser vi sammen fremtidens udfordringer. Hjælp dig selv, kollegaerne og os ved at møde frem! 3

4 GENERALFORSAMLING 2011 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Tirsdag, den 4. oktober kl på Hotel Comwell, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Spisning kl Bindende tilmelding til Flemming Juul: DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. a. Indkomne forslag b. Vedtægter TF 4. a. Aflæggelse af regnskab (vedlagt) b. Godkendelse af budget 5. a. Valg af repræsentanter og suppleanter b. Valg af formand c. Valg af revisorer og revisorsuppleant 6. Valg til Klinikejerudvalget i henhold til 39 i TF s vedtægter. 1 medlem vælges af tilstedeværende stemmeberettigede klinikejere. Efter samme kriterie vælges 1 suppleant. 7. Valg til kredsens privatansatte tandlægers udvalg (PATU) i henhold til 57 i TF s vedtægter. 8. Valg til kredsens offentligt ansatte tandlægers udvalg (KATFU) i henhold til 48 i TF s vedtægter Eventuelt

5 Ad 3 a Bestyrelsen foreslår, at indkaldelse til kredsgeneralforsamling fremover kan ske gyldigt via . Ad 5 a Susanne Andersen, Hillerød Dan Besjakov, Nivå Jens Olav Holm Christensen, Næstved Christian Eggers-Lurá, Holbæk Jan A. Frederiksen, Hørve Ulla Friberg, Roskilde Charlotte Hanson, Helsingør Svend Ulrich Jensen, Hundested Flemming Juul, Fuglebjerg Susanne Kleist, Roskilde Susanne Kristensen, Skælskør Jahn Legarth, Helsingør Kirsten Melchior, Hillerød Poul Møller, Holbæk Niels Petersen, Næstved Marianne Riis, Jernløse Suppleanter Ditte Lund, Køge Leni Møllsøe, Roskilde Søren Gorm Hansen, Frederikssund Jytte Malmos, Stenløse N. O. Andersen, Hillerød Pia Dyrdorf, Slagelse Ad 5 b Poul Møller, Holbæk Ad 5 c Henning Kristensen, Viby Vibeke Andersen, Holbæk Aksel Jensen, Vig Ad 6 Klinikejerudvalget: Susanne Kleist Suppleant: Christian Eggers-Lurá Ad 7 Charlotte Hanson Ad 8 Lone Petersen 5

6 BERETNING FOR FORENINGSÅRET 2010/2011 Fagpolitisk har det været et meget specielt år for Sjællands Tandlægeforening og dens bestyrelse. Vi har måttet afholde en ekstraordinær generalforsamling. Som sådan ikke noget usædvanligt, men årsagen har været helt speciel og træls. Vi havde ganske simpelt intet regnskab! Først efter deadline for indkaldelse til ordinære generalforsamling oktober 2010 måtte vi erkende, at regnskabet var i en forfatning, som var uacceptabel og som selvfølgelig heller ikke kunne godkendes af foreningens kritiske revisorer. Vi afviklede generalforsamlingens øvrige punkter og fik de tilstedeværendes godkendelse til at benytte foråret 2011 til at få udarbejdet et nyt regnskab. Det har været en tung proces. Kun en imponerende og yderst velvillig indsats fra de kritiske revisorer, der valgte at gå aktivt ind i processen med at gennemgå bilag og afstemme tallene med ekstern revisor, bevirkede, at vi den 21. juni 2011 kunne fremlægge et nyt regnskab og budget og få det godkendt af de fremmødte. En møllesten blev løftet af bestyrelsens skuldre og vi kan nu se fremad. Forløbet har naturligvis bevirket, at vi har måttet gennemgå alle procedurer omkring kassererfunktionen og vedtage nye måder at gribe tingene an på. Vederlag til formand, kasserer og sekretær vil fremover blive udbetalt i september måned, dvs. lige før embedsperiodens udløb. Der bliver udarbejdet halvårsbalance og foreningsårets regnskab søges færdiggjort ultimo marts, så de kritiske revisorer har god tid til at arbejde med regnskabet. Husk, at regnskabsåret følger kalenderåret, mens foreningsåret går fra generalforsamlingens afholdelse primo oktober til næste års generalforsamling. Foreningens nyvalgte kasserer, Susanne Kristensen, er indstillet på at gøre sit til at opgaven bliver løst i henhold til ovenstående. Vi dukker nakken, slikker sårene, lærer af episoden og arbejder fremadrettet mod orden og stabilitet. Året internatmøde, der fandt sted i slutningen af januar blev afholdt på hotel Sakskøbing. Det skete sammen med kredsbestyrelsen fra 3. kreds (Lolland- Falster og Møns Tandlægeforening). Det er første gang vi har gjort det, men forhåbentlig ikke sidste. Vi står med mange af de samme problemer og ikke mindst diskussionens centrale emne forholdene for kollegaer med praksis og arbejde i Danmarks udkantsområder var kendetegnende for begge kredsforeninger. Konklusionerne fra debatten kan du læse i foregående nummer af INFO eller i referatet fra internatmødet find begge dele 66 på STFNET. Vi har aftalt med kreds 3 at mødes igen i januar. Denne gang

7 i Faxe Ladeplads. Formanden for kreds 3, Louise Andersson, deltager desuden i vores kredsbestyrelsesmøder, så frem det kan lade sig gøre. I forbindelse med julen 2010 blev vi part i en beskeden mediesag. En mor i Dianalund kunne ikke finde en tandklinik, der fredag, den 30. december havde tid til at se på hendes teenagersøn, der havde tandpine. Normalt en opgave for kommunal tandpleje, men da de holder lukket mellem jul og nytår, var drengen henvist til privat praksis. Selvom han havde haft mere eller mindre ondt siden den 27., begynder moderen først at ringe rundt den 30. om formiddagen, med negativt resultat til følge. Der er først åbent i Tandpinevagten om lørdagen og moderen var fortørnet over de mange afvisninger og negative reaktioner ved henvendelse til områdets privatpraktiserende kollegaer. Det medførte en opringning til mig via TF s pressechef Claus Jørgensen og et telefoninterview med TV2 Øst desangående. Selvom det er en storm i et glas vand og selvom moderen på ingen måde er uden skyld, så bliver det os som stand retfærdigt eller ej! - der mediemæssigt bliver sat i skurkens rolle. Medierne elsker den slags sager og vil på ingen måde se sagen fra vores side eller med rimelighedens eller retfærdighedens briller. Der er intet så godt som at få bekræftet sine fordomme. Medierne ved, at de har befolkningen med sig og at stoffet sælger. Endvidere har vi pligt til at være landets borgere behjælpelige i akutte situationer. Vi er nødt til at tage denne forpligtelse alvorligt, også selvom det bryder forstyrrende ind i vores egne planer og travle hverdag. Der er i offentligheden ingen forståelse for vores forklaringer og opfattelse. Episoden har været delvist medvirkende til at vi med Region Sjælland har forhandlet en udvidelse af åbningstiderne i Tandpinevagten på plads. Der vil således være åbent i Tandpinevagten i Slagelse på dagene mellem jul og nytår, dagene op til Påske og mellem Kr. Himmelfart og efterfølgende weekend. Forslaget om nedsættelse af et klinikejerudvalg (KEU) blev vedtaget på TF s repræsentantskabsmøde i november Susanne Kleist er Sjællands Tandlægeforenings klinikejeres repræsentant i udvalget og garant for at udvalget ikke bliver en sovepude men et hårdtarbejdende redskab til gavn for foreningens klinikejere. Marianne Riis blev i forbindelse med etableringen af KEU valgt som formand for Klinikejernes Forhandlings Udvalg (KFU). Det har været et travlt halvår for dem begge, men godt for TF og os at have dem placeret i magtens korridor. Vi har i de sidste par år forsøgsvis haft et kredskursussamarbejde med 1. 7

8 kreds. Ideen og intentionerne har været gode, men rent praktisk har det været tungt og uholdbart. Det har bevirket at vi i foråret 2011 valgte at indstille samarbejdet. Ærgerligt, for specielt Kollekolle som kursussted var meget populært for de af Sjællands Tandlægeforenings medlemmer, der er bosatte i nordlige del af København og Nordsjælland. Eneste ulempe var udgiften til kursusstedet, der ligger på godt det dobbelte af, hvad vi betaler i Roskilde og Næstved. Det har desværre bevirket, at underskuddet på vore kurser har været langt større end kalkuleret. Selvom det er kredsbestyrelsens politik, at vore kurser skal være billige og ikke give overskud, så er der naturligvis grænser for, hvor mange penge vi har råd og er villige til at binde i enden på kursusaktiviteterne. Vi revurderer og nytænker også på dette område. En anden hurdle har været genforhandling af tandpinevagtordningen. Antallet af patienter i Slagelse er ca. det dobbelte af patienter i Nørre Alslev. STF s ønske har derfor været en forøgelse af bemandingen i Slagelse, udvidelse af åbningstiderne her og at flytte klinikken i Nørre Alslev nord for Storstrømmen, op til Vordingborg. Det anser vi for økonomisk ansvarligt og en udbygning af serviceniveauet. Desværre har der ikke været politisk opbakning til dette. Ikke mindst kommunalpolitikerne på Lolland-Falster har været meget aktive for at bevare et vagtsted syd for Storstrømmen, der i øvrigt ønskes flyttet sydligere, nemlig fra Nr. Alslev og til Nyk. Falster. Kredsbestyrelsen i kreds 3 tilsluttede sig i 12. time denne holdning. De ønskede at give deres lokalsamfund mulighed for nærhed, hvilket måske ikke er uforståeligt, men uhensigtsmæssigt og uholdbart af dels økonomiske grunde og dels fordi det efterfølgende har vist sig endog meget svært at få vagtstillingerne besat. Kollegaerne i kreds 3 har hidtil været meget tilbageholdende med selv at søge vagtstillingerne og dermed skrider hele fundamentet. Vi er i dødvande og forhandler fortsat. Tandlægernes Tryghedsordninger (TDLT) har bedt alle kredsbestyrelser forholde sig til valg af model vedr. helbredsvurderinger. Som situationen er i dag afviser forsikringsselskabet bag ordningen ca. 10% af ansøgerne p.gr.a. problemfyldte helbredsvurderinger. Dette svarer til en afvisning af ca. 10 kollegaer om året. Skal dette tal reduceres til det halve, altså 5%, vil det betyde en præmiestigning på godt kr. for en gennemsnitstandlæge. På den baggrund anbefalede en næsten enig kredsbestyrelse at bibeholde ordningen i sin nuværende form og dækning. 88

9 Tryghedsordningerne har desuden modtaget en henvendelse fra Dyrlægeforeningen. De ønsker et samarbejde omkring forsikringer og vil gerne have TDLT til at påtage sig den opgave. TDLT har lyst og kapacitet og vi kan kun anbefale at de fortsætter drøftelserne omkring et evt. samarbejde. Hovedbestyrelsen har brugt foreningsåret til at drøfte kontingentmodeller og fagpolitisk aflønning. Også disse problemstillinger har vi drøftet, men måtte erkende, at det er svært at lægge et generelt niveau, når der er stor forskel på indhold af og tidsforbrug til de forskellige tillidsposter. Der kan desuden forekomme større eller mindre svingninger fra år til år. Eneste vi kunne enes om, var at anbefale TF/HB at være meget restriktive med fastsættelse og udbetaling af særlig godtgørelse. Vi kan anbefale dækning af transportudgifter, men tilskynder kraftig reduktion af diæter og særlig godtgørelse. Dette ikke mindst under hensyntagen til de kommende års forventede vigende kontingentindtægter og mange medlemmers mindskede fradragsmuligheder for kontingent til faglige organisationer. Disse emner vil ubetinget blive debatteret på årets repræsentantskabsmøde i Vejle, sidst i november måned. STFNET har fået en ansigtsløftning. Hvis du ikke har set resultatet, så benyt lejligheden til at klikke ind på siden - og orienter dig om de oplysninger af vidt forskellig art om din kredsforening, som du kan finde her. Du kan se de seneste års regnskaber, bestyrelsesreferater, bestyrelsens sammensætning, links til alle udgaver af INFO og til bekendtgørelser, love og overenskomster. Desuden kan du finde forkortelses og diagnoseliste. Vi har desuden nedsat et internt udvalg, der skal sørge for at hjemmesiden holdes opdateret og at gamle nyheder fjernes. Hjemmesiden er hjemmedesignet og har ikke kostet foreningen ekstra penge. Et foreningsår lakker mod enden. Det har været et udfordrende år for hele bestyrelsen og krævet flere mentale ressourcer end vanligt. Det tærer på kræfter og humør med en ekstraordinær generalforsamling på en sådan baggrund. Bortset fra det så er bestyrelsesmøderne som sædvanlig inspirerende og givende og som formand er det en fornøjelse og glæde at stå i spidsen for så engagerede bestyrelsesmedlemmer. Stor tak til hele min kredsbestyrelse for overbærenhed, kærlige spark og aldrig manglende opbakning og støtte. Poul Møller, formand for kredsbestyrelsen 9

10 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Regnskab INDTÆGTER: Kontingenter ,68 Kursusindtægter ,00 Renter 2.323,92 INDTÆGTER I ALT ,60 UDGIFTER: Kontorhold ,30 Lønninger ,00 Diæter og kørselstilskud ,80 Bestyrelse: bestyrelsesmøder ,00 internatmøde ,00 bestyrelsesaktiviteter (øvr.) - Udvalg 3.623,05 Kredsformandsmøde Henne Strand 4.175,00 Kredsgeneralforsamling ,00 Medlemsmøder og kurser ,00 Klubtilskud 2.000,00 Bidrag Region Hovedstaden ,00 Repræsentation 1.831,50 Konsulent EDB - UDGIFTER I ALT ,65 DRIFTSRESULTAT ,95 BALANCE , ,60 10 DRIFTSRESULTAT ,95 Afskrivninger ,00 ÅRETS RESULTAT ,95

11 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Status pr. 31. december 2010 AKTIVER: Kopimaskine: Saldo 1. januar ,00 Afskrivning ,00 Saldo 31. december ,00 Hæftemaskine: Saldo 1. januar ,00 Afskrivning ,00 Saldo 31. december Jyske Bank ,59 Aktiver i alt ,59 PASSIVER: Kapitalkonto 1. januar ,52 Årets resultat ,95 Kapitalkonto 31. december ,47 Skyldige omkostninger ,12 Passiver i alt ,59 11

12 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formuen INDTÆGTER: Renter Jyske Bank 553,10 Renter obligationer ,81 Kursregulering 9.614,86 Indtægter i alt ,77 Årets resultat ,77 Balance , ,77 Status pr AKTIVER: Obligationsbeholdning ,37 Jyske Bank ,09 Aktiver i alt ,46 PASSIVER: Egenkapital 1. januar ,69 Årets resultat ,77 Egenkapital 31. december ,46 Formuebeholdningens sammensætning: nom. Kurs Kursværdi 6.5% Norwegian Govt ,00 109,22 NOK ,42 6.0% Norwegian Govt ,00 101,34 NOK ,95 Bevægelser i obligationsbeholdningen: 30. juni , , juni , , december , , december , , december , , december , , december , , december , ,37 12

13 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Budgetforslag 2011 INDTÆGTER: Kontingenter Kursusafgifter Renter Saldo UDGIFTER: Kontorhold Vederlag Bestyrelsesmøder Kredsgeneralforsamling Kredskurser Overført SKAT Medlemsmøder og kurser Repræsentation Klubber Udvalg Region Hovedstaden Kredsformandsmøde Regnskabsassistance 2009 og Kørsel og diæter Saldo Overskud før afskrivninger: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent - kr

14 14 KLINIKEJERUDVALGET - KEU Hvad har vi lavet i KEU siden starten i november? Vi har fået endnu mere fokus på, at sekretariatet/front office deler rådgivningen op, så det er et hold jurister, der rådgiver klinikejerne og et andet hold, der rådgiver de ansatte tandlæger. Vi har startet en mentorordning, som et tilbud til alle tandlæger, som overvejer at blive klinikejere, eller som lige har købt praksis og ønsker råd og vejledning fra erfarne klinikejere. Vi er kommet med et oplæg til en fastlønskontrakt til ansatte tandlæger. De ansatte tandlægers udvalg (PATU) ser på oplægget i øjeblikket og vender tilbage med kommentarer i løbet af efteråret. Vi prøver at få opbygget et beredskab, der kan hjælpe tandlægerne i praksiskommunerne, når de skal forhandle priser og arbejdsvilkår med kommunen. Vi søsætter et nyt koncept Klinikejerdagen, et dagskursus kun for klinikejere lørdag den 28. januar 2012 i Odense. Dette vil blive en årlig tilbagevendende begivenhed med skiftende geografisk placering. Vi arbejder med en ide om et Tandlægetvistighedsnævn. Fremtiden vil have fokus på overenskomstforhandlinger, konkurrence med udlandet, brugerbetaling, udsatte patientgrupper, fleksible ejerforhold, kvalitetsudvikling, rekruttering af tandlæger samt tandplejere og klinikassistenter. Susanne Kleist. OPRÅB! Vi er godt 750 aktive medlemmer af Sjællands Tandlægeforening. Af disse deltager under 6% i fagpolitisk arbejde - et tal, som kredsbestyrelsen meget gerne så forøget. Vi er i kredsbestyrelsen mange, der nærmer os sidste salgsdato, så hvis der også i fremtiden skal være kollegaer, J der ønsker at varetage standens interesser internt og eksternt, J debattere overenskomstens faglige indhold og honorering, J deltage i klagesagsbehandling, J sikre gode arbejdsbetingelser for alle danske tandlæger så skal der yngre og motiverede kollegaer på banen! Vi vil ikke lyve! Det kan være tungt og tidskrævende, men tro mig, glæden ved at drøfte fagpolitiske problemstillinger med andre kollegaer og opnå at se at tingene lykkes, det er arbejdet værd - og i øvrigt meget værdifuldt at kende systemet indefra og have indflydelse på egne forhold! Gør dig selv, os og dine kollegaer en tjeneste ved at gå aktivt ind i fagpolitik! Kontakt Flemming Juul og hør nærmere...

15 KRISEHJÆLPERE Alle der arbejder, oplever på et eller andet tidspunkt noget, der er svært - meget svært og nogle gange så svært at man ikke selv kan se sig ud af problemet. Vi, der daglig arbejder som tandlæger rundt omkring i det ganske land, oplever det også! Tandlægeforeningen, herunder alle kredse, har en lang tradition med krisehjælpere, der kan benyttes, når der er behov for hjælp. Ordningen er anonym med stor respekt for dette. Krisehjælperne har tavshedspligt, og det har Tandlægeforeningen og Tryghedsordningerne også, hvis disse skulle involveres. Den svære situation/krise kan have have mange årsager: Alvorlig sygdom, kollegiale konflikter, psykiske stressrelaterede sygdomme, misbrugsproblemer mv. Eksempler på hvor man kan have brug for en krisehjælper: Hvordan kan jeg komme videre med mit liv, når min ryg gør så ondt, at jeg ikke kan passe min klinik? eller Hvordan får jeg sagt til en kollega, der dagligt lugter af alkohol, at han eller hun har et problem?. Alle kan henvende sig til krisehjælperne. Man kan selv rette en kontakt, eller en kollega, en ægtefælle, børn, venner m.fl. kan gøre det. Måske skal man bare have et godt råd eller rådgivning om, hvor man henvender sig for at få professionel hjælp eller vejledning. Krisehjælperen kan f.eks. hjælpe med kontakt til en kollega, hvis man selv synes, det er for svært. Vi kan blive bedre til at hjælpe hinanden og os selv ved i tide at søge hjælp og ved at turde konfrontere os med problemerne og gå i dialog. Tøv aldrig med at henvende dig til en krisehjælper. Telefonnumre findes på Sjællands Tandlægeforenings hjemmeside eller i Tandlægebladet. Ulla Friberg 15

16 PRIVATANSATTE TANDLÆGERS UDVALG - PATU I det forløbne år har vi arbejdet videre med de sidste emner i PATU s handlingsplan for og har afsluttet de fleste af opgaverne. Udvalget skal derfor til september 2011 udarbejde en ny 2-årig handlingsplan for ansatte i privat praksis. PATU har allerede nu besluttet, at et af punkterne i en ny handlingsplan vil være at arbejde på at få klarlagt omkostningsniveauet for de enkelte segmenter i TF og derefter vurdere, om det er rimeligt, at arbejde fremadrettet på et differentieret kontingent. I oktober 2010 blev PATU s kursus Videre i praksis igen afholdt med succes i København og Århus, og med sig hjem fik deltagerne en større viden om arbejdsmiljø, netværk, regnskabsforståelse og sidst men ikke mindst lidt om det politiske arbejde i kredsene. Der blev givet nogle fine evalueringer og en af kursusdeltagerne skrev blandt andet: Da jeg læste programmet, lød det lidt kedeligt, men det overraskede mig virkelig positivt. Det var anderledes og provokerende. Rigtig god sammensætning. I oktober 2011 afholdes et tilsvarende kursus, hvor vi har peppet emnerne netværk og regnskabsforståelse endnu mere op med nye, inspirerende kursusgivere. Og denne gang afholder vi kurset for alle ansatte, dvs. både ansatte fra den offentlige og private tandpleje. Da PATU mener, at udviklingen går mod internetbaseret kommunikation, har vi lavet en indstilling til Tandlægeforeningens hovedbestyrelse vedr. ændring af foreningens mediepolitik, således at der kan igangsættes og vedligeholdes kommunikation med medlemmerne via internetbaserede sociale medier. f.eks. via Facebook. PATU har også været medvirkende til at Retshjælpsforsikringen pr. 1. januar 2011 er blevet forbedret på nogle punkter. Blandt andet er forsikringens dækningssum hævet fra kr. til kr. (inkl. moms) pr. forsikringsbegivenhed og der er indført mulighed for differencebetaling. Dvs. mulighed for at indgå aftale med advokaten om selvbetaling af salær udover det, som forsikringen dækker. Til gengæld skal alle sager med en sagsgenstand på under kr. som udgangspunkt behandles som småsager i henhold til retsplejelovens kapitel 39. Dette betyder, at de ansatte selv, evt. med hjælp fra juristerne for privatansatte, skal anmelde småsagen direkte hos retten. Retten vil dog typisk løfte sager ud af småsagsprocessen, hvis de f.eks. angår en opsigelse eller bortvisning og dermed har særlig 16

17 betydning for en part. Selvom dækningssummen er hævet til kr. betyder det ikke, at sagsomkostninger fuldt ud dækkes op til kr. Dækningen er begrænset til de omkostninger, der står i et rimeligt forhold til sagens genstand og karakter. PATU arbejder fortsat på at forsøge at revidere foreningens ansættelseskontrakt til det bedre for både den ansatte og klinikejeren. Arbejdet har været sat på standby i en periode i forbindelse med vores forhandlingspartners overgang fra FK til KFU. Men arbejdet kan forhåbentligt afsluttes i løbet af efteråret PATU har mødtes et par gange med FK/KFU og man drøfter p.t. de sidste svære punkter, der fortsat ikke er opnået fuld enighed om. Den 1. juni 2011 lykkedes det TF, at få den såkaldte 4-års-regel for Ret til Selvstændigt Virke ophævet, således at der ikke længere er nogen tidsfrist for, hvornår man skal opfylde kravene for opnåelse af ret til at være klinikejer i privat praksis eller chef inden for det offentlige. Lempelsen er indført med tilbagevirkende kraft. Stort skulderklap fra PATU til TF i denne sag. Andelen af privatansatte tandlæger i TF er vokset gennem de sidste år. Derfor er PATU glade for, at der nu er blevet ansat yderligere en jurist i afdelingen for privatansatte samtidig med, at vores faste jurist er kommet tilbage fra barsel. Således bliver den individuelle rådgivning og bistand varetaget på bedste vis. Charlotte Hanson, formand for PATU KLUBBERNE I KREDS 2 Adskillige klubber har et flot aktivitetsniveau. Bor du i et område uden lokal klubaktivitet, kan du, gerne med hjælp fra STF s sekretariet, starte en lokal klub, eller du kan deltage i klubarrangementerne i kredsens etablerede klubber. I det omfang sekretariatet informeres om klubaktiviteter, vil vi lægge aktiviteten på STF net således, at alle kan få overblik over mulighederne og efter tilmelding kan deltage. Dette er ikke et påbud til de aktive klubber men en mulighed. Klubberne har mulighed for at søge et tilskud på kr hos STF til egne aktiviteter. Tilskuddet søges ved henvendelse til sekretariatet. Modtager vi efterfølgende et fyldestgørende referat til INFO vil beløbet fordobles. Flemming Juul 17

18 REGION HOVEDSTADEN Sidste år beklagede vi, at arbejdet med klagesager var forsinket på grund af valget til regionsrådet. I år må vi desværre igen komme med samme triste udmelding, denne gang på grund af ændring i klagesystemet, der har medført, at forbrugerrepræsentanter har skullet udpeges til nævnene som erstatning for en af politikerne. Det har været årsag til, at møderne i foråret er blevet skubbet hen til april/maj og sagsmængden har hobet sig op. De tandlægelige medlemmer af klagesystemet er naturligvis frustrerede over og kede af, at systemet ikke fungerer efter hensigten med et fornuftigt flow i sagsbehandlingen. Der har været en del udskiftning i nævn og besigtigelsesudvalg. En del af den gamle garde har valgt at træde ud. 2 er udtrådt, da der blev påpeget et habilitetsproblem mellem praksisforsikringen og klagesystemet. Heldigvis er der stor interesse for at påtage sig arbejdet i klagesystemet. Gode folk er blevet ansat, og flere meget kvalificerede står klar til at springe til, hvis det skulle blive nødvendigt. Samarbejdsudvalget har ikke været ramt af personudskiftninger, og alt kører nu, som det skal. Vi har bestræbt os på at få afviklet gennemgang af kontrolstatistikkerne inden sommerferien i år, og niveauet for +/- 40 % ligger inden for de forventede rammer, måske endda lidt lavere. Alle, der skal kontaktes, er blevet det, og opfølgningsarbejdet forestår. Vi afholder 4 møder om året og kan derved følge med sagsmængden. Alle, der arbejder i klagesystemet i region H. har været udsat for, at deres kontrolstatistik blev udleveret til en 3. person. Regionen valgte at udlevere statistikkerne uden at orientere tandlægerne om til hvem og hvorfor, de blev udleveret. Vi blev blot orienterede om, at de var udleveret. Det var vi naturligvis ikke tilfredse med, og Tandlægeforeningen har i samarbejde med undertegnede indklaget regionen til Statsforvaltningen for overtrædelse af Offentlighedsloven. Det har efterfølgende vist sig, at den person, der har begæret udlevering af statistikkerne, er en Dentalmægler, som herved uretmæssigt har fået indsigt i den enkeltes økonomi ved at gennemgå statistikkerne. Det er yderst beklageligt, at de tandlæger, der arbejder i klagesystemet skal udsættes for hetz -lignende tiltag. Det er et meget stort og krævende stykke arbejde at engagere sig i klagesystemet. Der er bestemt ikke nogen økonomisk 18gevinst, selv om det honoreres, og vi arbejder alle for at opretholde vores

19 gode og retfærdige klagesystem til gavn for både tandlægerne og patienterne. Tandlægevagterne i Region hovedstaden kører fortsat uændret og dermed tilfredsstillende. Kirsten Melchior REGION SJÆLLAND Samarbejdsudvalget laver en årlig kontrol af de private tandlægers ydelsesstatistikker. Dette er foregået gennem mange år. Her koncentrerer man sig om afvigerne fra det gennemsnitlige ydelsesmønster. Men ved gennemgangen af kontrolstatistikkerne for 2010 har man derudover focuseret på et skævt forbrug af enkelte mindre anvendte ydelser, især ydelsen akut oplukning samt pulpaoverkapning og koronal amputation. En del kolleger er anmodet om at forklare deres ydelsesforbrug. Det er et must at kende sygesikringsoverenskomsten samt at kunne anvende ydelserne korrekt, når man arbejder i privat praksis. Klagesager: Antallet af klagesager toppede for et år siden og synes nu igen at være tilbage på det kendte niveau, ca +/- 70 sager om året. Bestemt overkommeligt set i forhold til de mange tandbehandlinger, der udføres i årets løb. Der er 2 tendenser at berette om: 1. En stor del af klagerne kunne være undgået ved en bedre kommunikation parterne imellem 2. De klagesager der ankes til Landstandlægenævnet : ofte synes en juridisk vinkel at vægte højere end den tandlægefaglige. Sundhedslovens 166 (det er de sager hvor der kan ydes hjælp til tandbehandling til patienter efter strålebehandling ved cancer i mundområdet, kemoterapi samt Morbus Sjögren : Vi modtager et stigende antal ansøgninger, da overlevelsesraten er positivt stigende. De privatpraktiserende tandlæger udfører et stort og vanskeligt arbejde med disse patienter. Her skal det anbefales, at man sætter sig ind i de informationer, Regionen har formuleret, FØR man indleder behandlingen. Kan søges på : regionsjaelland. dk/sundhed, for borgere/ tandpleje i region Sjælland/ tilskud til tandpleje. Flemming Juul19

20 KREDSBESTYRELSEN 2009/2010: Poul Møller, Holbæk formand for STF tlf.: Susanne Andersen, Hillerød tlf.: Jens Olav H. Christensen, Næstved tlf.: Christian Eggers-Lurá, Holbæk tlf.: Jan A. Frederiksen, Hørve tlf.: Ulla Friberg, Roskilde tlf.: Charlotte Hanson, Helsingør tlf.: Svend Ulrich Jensen, Hundested tlf.: Flemming Juul, Slagelse tlf.: Susanne Kleist, Roskilde tlf.: Susanne Kristensen, Skælskør tlf.: Jahn Legarth, Helsingør tlf.: Kirsten Melchior, Hillerød tlf.: Niels Petersen, Næstved tlf.: Michelle Lisa Poulsen, Kalundborg tlf.: Marianne Riis, Regstrup tlf.: TILLIDSPOSTER I TANDLÆGE- FORENINGEN: SUSANNE ANDERSEN formand for Tandlægeforeningen siden 2005 KIRSTEN MELCHIOR formand for Tryghedsordningerne MARIANNE RIIS formand for KFU JAHN LEGARTH formand for Praksisforsikringen. FLEMMING JUUL formand for Region Sjælland CHARLOTTE HANSON formand for PATU POUL MØLLER formand for EKR JAN A. FREDERIKSEN næstformand af Hovedbestyrelsen SUSANNE KLEIST medlem af KEU SUSANNE KRISTENSEN medlem af EKR NIELS PETERSEN sæde i Landstandlægenævnet Hold dig: - opdateret og - informeret på:

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA DATO: 2. 2. 2015 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 2 MØDESTED: Comwell, Roskilde REFERENT: Leni Møllsøe FRAVÆRENDE: SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

INFO. - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger!

INFO. - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger! INFO Efterår, 2010 - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger! www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller,

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2013 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2013 www.stfnet.dk KREDSGENERALFORSAMLING 2013 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Gl. Ringstedvej 25 4300 Holbæk. Tlf.: 2759 1939 Næstformand

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

INFO. Ansvarshavende: Poul Møller, Susanne Kleist, Jytte Malmos, Marianne Riis.

INFO. Ansvarshavende: Poul Møller, Susanne Kleist, Jytte Malmos, Marianne Riis. SJÆLLANDS TANDLÆGE- FORENING. Formand: tlf: 2759 1939 Poul Møller, Gl. Ringstedvej 25, 4300 Holbæk INFO Næstformand: tlf: 4635 7661 Susanne Kleist, Jernbanegade 58, 1., 4000 Roskilde Kasserer: tlf: 5819

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07

Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07 Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07 Protokollat over kredsgeneralforsamling i Sjællands Tandlægeforening den 9.10.07 i Comwell, Roskilde. 1. Formanden bød velkommen til de 38 fremmødte

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde.

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere