BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING"

Transkript

1 INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011

2 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2B, 4200 Slagelse. Tlf.: Kasserer: Susanne Kristensen, Strandgade 1, 4230 Skælskør. Tlf.: INFO: Udgives af: Sjællands Tandlægeforening. Henvendelse skal ske til Sekretariatet, Hansensvej 2B, 4200 Slagelse. TLF.: Kl. 08:00-16:00 Indlæg, kommentarer og læserbreve modtages gerne på ovennævnte adresse. Oplag: 900 eksemplarer. INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Susanne Kleist, Charlotte Hanson, Poul Møller WEB: Poul Møller, mobil: Nyheder fra din kreds, mailadresser på bestyrelsen, alt om kreds 2, diagnoseliste, kredskurser, arrangementer, aktualiteter, bekendtgørelser, lovgivning, analyser og overblik finder du hurtigst på: KRISEHJÆLPERE: Ulla Friberg, Fyensvej 38, 4000 Roskilde. Tlf.: Thomas Koefoed, Smedelundsgade 38, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: TANDLÆGEVAGTEN: Hillerød, Frederiksborg Amt, Tlf.: Kl. 16:00-07:00 Slagelse og Nørre Alslev, Region Sjælland. Æblehaven 2, 4200 Slagelse og Parkvej 12, 4840 Nørre Alslev. Tlf.: Weekend og helligdg.: Kl

3 KREDSGENERALFORSAMLING 2011 Foran dig har du INFO 8. Det kommer kun i netudgave med mindre du kontakter sekretariatet og beder om at få det tilsendt i papirform. Porto og udgifter til trykning er en stor post på budgettet og et sted, der med rimelighed kan spares. De fleste af os er i dag vante til at læse tekst på skærmen, nu også på ipad en, så derfor burde det ikke være et stort skisma. Næste fagpolitiske omdrejningspunkt er kredsgeneralforsamlingen den 4. oktober i Roskilde. Indkaldelsen til denne får i henhold til vedtægterne stadig sendt som brev. Måske også for sidste gang, idet bestyrelsen stiller et ændringsforslag desangående. Håber i øvrigt at du har tid til at deltage. Mange emner er til debat og jo flere meningstilkendegivelser, der fremkommer, des bedre løser vi sammen fremtidens udfordringer. Hjælp dig selv, kollegaerne og os ved at møde frem! 3

4 GENERALFORSAMLING 2011 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Tirsdag, den 4. oktober kl på Hotel Comwell, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Spisning kl Bindende tilmelding til Flemming Juul: DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. a. Indkomne forslag b. Vedtægter TF 4. a. Aflæggelse af regnskab (vedlagt) b. Godkendelse af budget 5. a. Valg af repræsentanter og suppleanter b. Valg af formand c. Valg af revisorer og revisorsuppleant 6. Valg til Klinikejerudvalget i henhold til 39 i TF s vedtægter. 1 medlem vælges af tilstedeværende stemmeberettigede klinikejere. Efter samme kriterie vælges 1 suppleant. 7. Valg til kredsens privatansatte tandlægers udvalg (PATU) i henhold til 57 i TF s vedtægter. 8. Valg til kredsens offentligt ansatte tandlægers udvalg (KATFU) i henhold til 48 i TF s vedtægter Eventuelt

5 Ad 3 a Bestyrelsen foreslår, at indkaldelse til kredsgeneralforsamling fremover kan ske gyldigt via . Ad 5 a Susanne Andersen, Hillerød Dan Besjakov, Nivå Jens Olav Holm Christensen, Næstved Christian Eggers-Lurá, Holbæk Jan A. Frederiksen, Hørve Ulla Friberg, Roskilde Charlotte Hanson, Helsingør Svend Ulrich Jensen, Hundested Flemming Juul, Fuglebjerg Susanne Kleist, Roskilde Susanne Kristensen, Skælskør Jahn Legarth, Helsingør Kirsten Melchior, Hillerød Poul Møller, Holbæk Niels Petersen, Næstved Marianne Riis, Jernløse Suppleanter Ditte Lund, Køge Leni Møllsøe, Roskilde Søren Gorm Hansen, Frederikssund Jytte Malmos, Stenløse N. O. Andersen, Hillerød Pia Dyrdorf, Slagelse Ad 5 b Poul Møller, Holbæk Ad 5 c Henning Kristensen, Viby Vibeke Andersen, Holbæk Aksel Jensen, Vig Ad 6 Klinikejerudvalget: Susanne Kleist Suppleant: Christian Eggers-Lurá Ad 7 Charlotte Hanson Ad 8 Lone Petersen 5

6 BERETNING FOR FORENINGSÅRET 2010/2011 Fagpolitisk har det været et meget specielt år for Sjællands Tandlægeforening og dens bestyrelse. Vi har måttet afholde en ekstraordinær generalforsamling. Som sådan ikke noget usædvanligt, men årsagen har været helt speciel og træls. Vi havde ganske simpelt intet regnskab! Først efter deadline for indkaldelse til ordinære generalforsamling oktober 2010 måtte vi erkende, at regnskabet var i en forfatning, som var uacceptabel og som selvfølgelig heller ikke kunne godkendes af foreningens kritiske revisorer. Vi afviklede generalforsamlingens øvrige punkter og fik de tilstedeværendes godkendelse til at benytte foråret 2011 til at få udarbejdet et nyt regnskab. Det har været en tung proces. Kun en imponerende og yderst velvillig indsats fra de kritiske revisorer, der valgte at gå aktivt ind i processen med at gennemgå bilag og afstemme tallene med ekstern revisor, bevirkede, at vi den 21. juni 2011 kunne fremlægge et nyt regnskab og budget og få det godkendt af de fremmødte. En møllesten blev løftet af bestyrelsens skuldre og vi kan nu se fremad. Forløbet har naturligvis bevirket, at vi har måttet gennemgå alle procedurer omkring kassererfunktionen og vedtage nye måder at gribe tingene an på. Vederlag til formand, kasserer og sekretær vil fremover blive udbetalt i september måned, dvs. lige før embedsperiodens udløb. Der bliver udarbejdet halvårsbalance og foreningsårets regnskab søges færdiggjort ultimo marts, så de kritiske revisorer har god tid til at arbejde med regnskabet. Husk, at regnskabsåret følger kalenderåret, mens foreningsåret går fra generalforsamlingens afholdelse primo oktober til næste års generalforsamling. Foreningens nyvalgte kasserer, Susanne Kristensen, er indstillet på at gøre sit til at opgaven bliver løst i henhold til ovenstående. Vi dukker nakken, slikker sårene, lærer af episoden og arbejder fremadrettet mod orden og stabilitet. Året internatmøde, der fandt sted i slutningen af januar blev afholdt på hotel Sakskøbing. Det skete sammen med kredsbestyrelsen fra 3. kreds (Lolland- Falster og Møns Tandlægeforening). Det er første gang vi har gjort det, men forhåbentlig ikke sidste. Vi står med mange af de samme problemer og ikke mindst diskussionens centrale emne forholdene for kollegaer med praksis og arbejde i Danmarks udkantsområder var kendetegnende for begge kredsforeninger. Konklusionerne fra debatten kan du læse i foregående nummer af INFO eller i referatet fra internatmødet find begge dele 66 på STFNET. Vi har aftalt med kreds 3 at mødes igen i januar. Denne gang

7 i Faxe Ladeplads. Formanden for kreds 3, Louise Andersson, deltager desuden i vores kredsbestyrelsesmøder, så frem det kan lade sig gøre. I forbindelse med julen 2010 blev vi part i en beskeden mediesag. En mor i Dianalund kunne ikke finde en tandklinik, der fredag, den 30. december havde tid til at se på hendes teenagersøn, der havde tandpine. Normalt en opgave for kommunal tandpleje, men da de holder lukket mellem jul og nytår, var drengen henvist til privat praksis. Selvom han havde haft mere eller mindre ondt siden den 27., begynder moderen først at ringe rundt den 30. om formiddagen, med negativt resultat til følge. Der er først åbent i Tandpinevagten om lørdagen og moderen var fortørnet over de mange afvisninger og negative reaktioner ved henvendelse til områdets privatpraktiserende kollegaer. Det medførte en opringning til mig via TF s pressechef Claus Jørgensen og et telefoninterview med TV2 Øst desangående. Selvom det er en storm i et glas vand og selvom moderen på ingen måde er uden skyld, så bliver det os som stand retfærdigt eller ej! - der mediemæssigt bliver sat i skurkens rolle. Medierne elsker den slags sager og vil på ingen måde se sagen fra vores side eller med rimelighedens eller retfærdighedens briller. Der er intet så godt som at få bekræftet sine fordomme. Medierne ved, at de har befolkningen med sig og at stoffet sælger. Endvidere har vi pligt til at være landets borgere behjælpelige i akutte situationer. Vi er nødt til at tage denne forpligtelse alvorligt, også selvom det bryder forstyrrende ind i vores egne planer og travle hverdag. Der er i offentligheden ingen forståelse for vores forklaringer og opfattelse. Episoden har været delvist medvirkende til at vi med Region Sjælland har forhandlet en udvidelse af åbningstiderne i Tandpinevagten på plads. Der vil således være åbent i Tandpinevagten i Slagelse på dagene mellem jul og nytår, dagene op til Påske og mellem Kr. Himmelfart og efterfølgende weekend. Forslaget om nedsættelse af et klinikejerudvalg (KEU) blev vedtaget på TF s repræsentantskabsmøde i november Susanne Kleist er Sjællands Tandlægeforenings klinikejeres repræsentant i udvalget og garant for at udvalget ikke bliver en sovepude men et hårdtarbejdende redskab til gavn for foreningens klinikejere. Marianne Riis blev i forbindelse med etableringen af KEU valgt som formand for Klinikejernes Forhandlings Udvalg (KFU). Det har været et travlt halvår for dem begge, men godt for TF og os at have dem placeret i magtens korridor. Vi har i de sidste par år forsøgsvis haft et kredskursussamarbejde med 1. 7

8 kreds. Ideen og intentionerne har været gode, men rent praktisk har det været tungt og uholdbart. Det har bevirket at vi i foråret 2011 valgte at indstille samarbejdet. Ærgerligt, for specielt Kollekolle som kursussted var meget populært for de af Sjællands Tandlægeforenings medlemmer, der er bosatte i nordlige del af København og Nordsjælland. Eneste ulempe var udgiften til kursusstedet, der ligger på godt det dobbelte af, hvad vi betaler i Roskilde og Næstved. Det har desværre bevirket, at underskuddet på vore kurser har været langt større end kalkuleret. Selvom det er kredsbestyrelsens politik, at vore kurser skal være billige og ikke give overskud, så er der naturligvis grænser for, hvor mange penge vi har råd og er villige til at binde i enden på kursusaktiviteterne. Vi revurderer og nytænker også på dette område. En anden hurdle har været genforhandling af tandpinevagtordningen. Antallet af patienter i Slagelse er ca. det dobbelte af patienter i Nørre Alslev. STF s ønske har derfor været en forøgelse af bemandingen i Slagelse, udvidelse af åbningstiderne her og at flytte klinikken i Nørre Alslev nord for Storstrømmen, op til Vordingborg. Det anser vi for økonomisk ansvarligt og en udbygning af serviceniveauet. Desværre har der ikke været politisk opbakning til dette. Ikke mindst kommunalpolitikerne på Lolland-Falster har været meget aktive for at bevare et vagtsted syd for Storstrømmen, der i øvrigt ønskes flyttet sydligere, nemlig fra Nr. Alslev og til Nyk. Falster. Kredsbestyrelsen i kreds 3 tilsluttede sig i 12. time denne holdning. De ønskede at give deres lokalsamfund mulighed for nærhed, hvilket måske ikke er uforståeligt, men uhensigtsmæssigt og uholdbart af dels økonomiske grunde og dels fordi det efterfølgende har vist sig endog meget svært at få vagtstillingerne besat. Kollegaerne i kreds 3 har hidtil været meget tilbageholdende med selv at søge vagtstillingerne og dermed skrider hele fundamentet. Vi er i dødvande og forhandler fortsat. Tandlægernes Tryghedsordninger (TDLT) har bedt alle kredsbestyrelser forholde sig til valg af model vedr. helbredsvurderinger. Som situationen er i dag afviser forsikringsselskabet bag ordningen ca. 10% af ansøgerne p.gr.a. problemfyldte helbredsvurderinger. Dette svarer til en afvisning af ca. 10 kollegaer om året. Skal dette tal reduceres til det halve, altså 5%, vil det betyde en præmiestigning på godt kr. for en gennemsnitstandlæge. På den baggrund anbefalede en næsten enig kredsbestyrelse at bibeholde ordningen i sin nuværende form og dækning. 88

9 Tryghedsordningerne har desuden modtaget en henvendelse fra Dyrlægeforeningen. De ønsker et samarbejde omkring forsikringer og vil gerne have TDLT til at påtage sig den opgave. TDLT har lyst og kapacitet og vi kan kun anbefale at de fortsætter drøftelserne omkring et evt. samarbejde. Hovedbestyrelsen har brugt foreningsåret til at drøfte kontingentmodeller og fagpolitisk aflønning. Også disse problemstillinger har vi drøftet, men måtte erkende, at det er svært at lægge et generelt niveau, når der er stor forskel på indhold af og tidsforbrug til de forskellige tillidsposter. Der kan desuden forekomme større eller mindre svingninger fra år til år. Eneste vi kunne enes om, var at anbefale TF/HB at være meget restriktive med fastsættelse og udbetaling af særlig godtgørelse. Vi kan anbefale dækning af transportudgifter, men tilskynder kraftig reduktion af diæter og særlig godtgørelse. Dette ikke mindst under hensyntagen til de kommende års forventede vigende kontingentindtægter og mange medlemmers mindskede fradragsmuligheder for kontingent til faglige organisationer. Disse emner vil ubetinget blive debatteret på årets repræsentantskabsmøde i Vejle, sidst i november måned. STFNET har fået en ansigtsløftning. Hvis du ikke har set resultatet, så benyt lejligheden til at klikke ind på siden - og orienter dig om de oplysninger af vidt forskellig art om din kredsforening, som du kan finde her. Du kan se de seneste års regnskaber, bestyrelsesreferater, bestyrelsens sammensætning, links til alle udgaver af INFO og til bekendtgørelser, love og overenskomster. Desuden kan du finde forkortelses og diagnoseliste. Vi har desuden nedsat et internt udvalg, der skal sørge for at hjemmesiden holdes opdateret og at gamle nyheder fjernes. Hjemmesiden er hjemmedesignet og har ikke kostet foreningen ekstra penge. Et foreningsår lakker mod enden. Det har været et udfordrende år for hele bestyrelsen og krævet flere mentale ressourcer end vanligt. Det tærer på kræfter og humør med en ekstraordinær generalforsamling på en sådan baggrund. Bortset fra det så er bestyrelsesmøderne som sædvanlig inspirerende og givende og som formand er det en fornøjelse og glæde at stå i spidsen for så engagerede bestyrelsesmedlemmer. Stor tak til hele min kredsbestyrelse for overbærenhed, kærlige spark og aldrig manglende opbakning og støtte. Poul Møller, formand for kredsbestyrelsen 9

10 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Regnskab INDTÆGTER: Kontingenter ,68 Kursusindtægter ,00 Renter 2.323,92 INDTÆGTER I ALT ,60 UDGIFTER: Kontorhold ,30 Lønninger ,00 Diæter og kørselstilskud ,80 Bestyrelse: bestyrelsesmøder ,00 internatmøde ,00 bestyrelsesaktiviteter (øvr.) - Udvalg 3.623,05 Kredsformandsmøde Henne Strand 4.175,00 Kredsgeneralforsamling ,00 Medlemsmøder og kurser ,00 Klubtilskud 2.000,00 Bidrag Region Hovedstaden ,00 Repræsentation 1.831,50 Konsulent EDB - UDGIFTER I ALT ,65 DRIFTSRESULTAT ,95 BALANCE , ,60 10 DRIFTSRESULTAT ,95 Afskrivninger ,00 ÅRETS RESULTAT ,95

11 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Status pr. 31. december 2010 AKTIVER: Kopimaskine: Saldo 1. januar ,00 Afskrivning ,00 Saldo 31. december ,00 Hæftemaskine: Saldo 1. januar ,00 Afskrivning ,00 Saldo 31. december Jyske Bank ,59 Aktiver i alt ,59 PASSIVER: Kapitalkonto 1. januar ,52 Årets resultat ,95 Kapitalkonto 31. december ,47 Skyldige omkostninger ,12 Passiver i alt ,59 11

12 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formuen INDTÆGTER: Renter Jyske Bank 553,10 Renter obligationer ,81 Kursregulering 9.614,86 Indtægter i alt ,77 Årets resultat ,77 Balance , ,77 Status pr AKTIVER: Obligationsbeholdning ,37 Jyske Bank ,09 Aktiver i alt ,46 PASSIVER: Egenkapital 1. januar ,69 Årets resultat ,77 Egenkapital 31. december ,46 Formuebeholdningens sammensætning: nom. Kurs Kursværdi 6.5% Norwegian Govt ,00 109,22 NOK ,42 6.0% Norwegian Govt ,00 101,34 NOK ,95 Bevægelser i obligationsbeholdningen: 30. juni , , juni , , december , , december , , december , , december , , december , , december , ,37 12

13 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Budgetforslag 2011 INDTÆGTER: Kontingenter Kursusafgifter Renter Saldo UDGIFTER: Kontorhold Vederlag Bestyrelsesmøder Kredsgeneralforsamling Kredskurser Overført SKAT Medlemsmøder og kurser Repræsentation Klubber Udvalg Region Hovedstaden Kredsformandsmøde Regnskabsassistance 2009 og Kørsel og diæter Saldo Overskud før afskrivninger: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent - kr

14 14 KLINIKEJERUDVALGET - KEU Hvad har vi lavet i KEU siden starten i november? Vi har fået endnu mere fokus på, at sekretariatet/front office deler rådgivningen op, så det er et hold jurister, der rådgiver klinikejerne og et andet hold, der rådgiver de ansatte tandlæger. Vi har startet en mentorordning, som et tilbud til alle tandlæger, som overvejer at blive klinikejere, eller som lige har købt praksis og ønsker råd og vejledning fra erfarne klinikejere. Vi er kommet med et oplæg til en fastlønskontrakt til ansatte tandlæger. De ansatte tandlægers udvalg (PATU) ser på oplægget i øjeblikket og vender tilbage med kommentarer i løbet af efteråret. Vi prøver at få opbygget et beredskab, der kan hjælpe tandlægerne i praksiskommunerne, når de skal forhandle priser og arbejdsvilkår med kommunen. Vi søsætter et nyt koncept Klinikejerdagen, et dagskursus kun for klinikejere lørdag den 28. januar 2012 i Odense. Dette vil blive en årlig tilbagevendende begivenhed med skiftende geografisk placering. Vi arbejder med en ide om et Tandlægetvistighedsnævn. Fremtiden vil have fokus på overenskomstforhandlinger, konkurrence med udlandet, brugerbetaling, udsatte patientgrupper, fleksible ejerforhold, kvalitetsudvikling, rekruttering af tandlæger samt tandplejere og klinikassistenter. Susanne Kleist. OPRÅB! Vi er godt 750 aktive medlemmer af Sjællands Tandlægeforening. Af disse deltager under 6% i fagpolitisk arbejde - et tal, som kredsbestyrelsen meget gerne så forøget. Vi er i kredsbestyrelsen mange, der nærmer os sidste salgsdato, så hvis der også i fremtiden skal være kollegaer, J der ønsker at varetage standens interesser internt og eksternt, J debattere overenskomstens faglige indhold og honorering, J deltage i klagesagsbehandling, J sikre gode arbejdsbetingelser for alle danske tandlæger så skal der yngre og motiverede kollegaer på banen! Vi vil ikke lyve! Det kan være tungt og tidskrævende, men tro mig, glæden ved at drøfte fagpolitiske problemstillinger med andre kollegaer og opnå at se at tingene lykkes, det er arbejdet værd - og i øvrigt meget værdifuldt at kende systemet indefra og have indflydelse på egne forhold! Gør dig selv, os og dine kollegaer en tjeneste ved at gå aktivt ind i fagpolitik! Kontakt Flemming Juul og hør nærmere...

15 KRISEHJÆLPERE Alle der arbejder, oplever på et eller andet tidspunkt noget, der er svært - meget svært og nogle gange så svært at man ikke selv kan se sig ud af problemet. Vi, der daglig arbejder som tandlæger rundt omkring i det ganske land, oplever det også! Tandlægeforeningen, herunder alle kredse, har en lang tradition med krisehjælpere, der kan benyttes, når der er behov for hjælp. Ordningen er anonym med stor respekt for dette. Krisehjælperne har tavshedspligt, og det har Tandlægeforeningen og Tryghedsordningerne også, hvis disse skulle involveres. Den svære situation/krise kan have have mange årsager: Alvorlig sygdom, kollegiale konflikter, psykiske stressrelaterede sygdomme, misbrugsproblemer mv. Eksempler på hvor man kan have brug for en krisehjælper: Hvordan kan jeg komme videre med mit liv, når min ryg gør så ondt, at jeg ikke kan passe min klinik? eller Hvordan får jeg sagt til en kollega, der dagligt lugter af alkohol, at han eller hun har et problem?. Alle kan henvende sig til krisehjælperne. Man kan selv rette en kontakt, eller en kollega, en ægtefælle, børn, venner m.fl. kan gøre det. Måske skal man bare have et godt råd eller rådgivning om, hvor man henvender sig for at få professionel hjælp eller vejledning. Krisehjælperen kan f.eks. hjælpe med kontakt til en kollega, hvis man selv synes, det er for svært. Vi kan blive bedre til at hjælpe hinanden og os selv ved i tide at søge hjælp og ved at turde konfrontere os med problemerne og gå i dialog. Tøv aldrig med at henvende dig til en krisehjælper. Telefonnumre findes på Sjællands Tandlægeforenings hjemmeside eller i Tandlægebladet. Ulla Friberg 15

16 PRIVATANSATTE TANDLÆGERS UDVALG - PATU I det forløbne år har vi arbejdet videre med de sidste emner i PATU s handlingsplan for og har afsluttet de fleste af opgaverne. Udvalget skal derfor til september 2011 udarbejde en ny 2-årig handlingsplan for ansatte i privat praksis. PATU har allerede nu besluttet, at et af punkterne i en ny handlingsplan vil være at arbejde på at få klarlagt omkostningsniveauet for de enkelte segmenter i TF og derefter vurdere, om det er rimeligt, at arbejde fremadrettet på et differentieret kontingent. I oktober 2010 blev PATU s kursus Videre i praksis igen afholdt med succes i København og Århus, og med sig hjem fik deltagerne en større viden om arbejdsmiljø, netværk, regnskabsforståelse og sidst men ikke mindst lidt om det politiske arbejde i kredsene. Der blev givet nogle fine evalueringer og en af kursusdeltagerne skrev blandt andet: Da jeg læste programmet, lød det lidt kedeligt, men det overraskede mig virkelig positivt. Det var anderledes og provokerende. Rigtig god sammensætning. I oktober 2011 afholdes et tilsvarende kursus, hvor vi har peppet emnerne netværk og regnskabsforståelse endnu mere op med nye, inspirerende kursusgivere. Og denne gang afholder vi kurset for alle ansatte, dvs. både ansatte fra den offentlige og private tandpleje. Da PATU mener, at udviklingen går mod internetbaseret kommunikation, har vi lavet en indstilling til Tandlægeforeningens hovedbestyrelse vedr. ændring af foreningens mediepolitik, således at der kan igangsættes og vedligeholdes kommunikation med medlemmerne via internetbaserede sociale medier. f.eks. via Facebook. PATU har også været medvirkende til at Retshjælpsforsikringen pr. 1. januar 2011 er blevet forbedret på nogle punkter. Blandt andet er forsikringens dækningssum hævet fra kr. til kr. (inkl. moms) pr. forsikringsbegivenhed og der er indført mulighed for differencebetaling. Dvs. mulighed for at indgå aftale med advokaten om selvbetaling af salær udover det, som forsikringen dækker. Til gengæld skal alle sager med en sagsgenstand på under kr. som udgangspunkt behandles som småsager i henhold til retsplejelovens kapitel 39. Dette betyder, at de ansatte selv, evt. med hjælp fra juristerne for privatansatte, skal anmelde småsagen direkte hos retten. Retten vil dog typisk løfte sager ud af småsagsprocessen, hvis de f.eks. angår en opsigelse eller bortvisning og dermed har særlig 16

17 betydning for en part. Selvom dækningssummen er hævet til kr. betyder det ikke, at sagsomkostninger fuldt ud dækkes op til kr. Dækningen er begrænset til de omkostninger, der står i et rimeligt forhold til sagens genstand og karakter. PATU arbejder fortsat på at forsøge at revidere foreningens ansættelseskontrakt til det bedre for både den ansatte og klinikejeren. Arbejdet har været sat på standby i en periode i forbindelse med vores forhandlingspartners overgang fra FK til KFU. Men arbejdet kan forhåbentligt afsluttes i løbet af efteråret PATU har mødtes et par gange med FK/KFU og man drøfter p.t. de sidste svære punkter, der fortsat ikke er opnået fuld enighed om. Den 1. juni 2011 lykkedes det TF, at få den såkaldte 4-års-regel for Ret til Selvstændigt Virke ophævet, således at der ikke længere er nogen tidsfrist for, hvornår man skal opfylde kravene for opnåelse af ret til at være klinikejer i privat praksis eller chef inden for det offentlige. Lempelsen er indført med tilbagevirkende kraft. Stort skulderklap fra PATU til TF i denne sag. Andelen af privatansatte tandlæger i TF er vokset gennem de sidste år. Derfor er PATU glade for, at der nu er blevet ansat yderligere en jurist i afdelingen for privatansatte samtidig med, at vores faste jurist er kommet tilbage fra barsel. Således bliver den individuelle rådgivning og bistand varetaget på bedste vis. Charlotte Hanson, formand for PATU KLUBBERNE I KREDS 2 Adskillige klubber har et flot aktivitetsniveau. Bor du i et område uden lokal klubaktivitet, kan du, gerne med hjælp fra STF s sekretariet, starte en lokal klub, eller du kan deltage i klubarrangementerne i kredsens etablerede klubber. I det omfang sekretariatet informeres om klubaktiviteter, vil vi lægge aktiviteten på STF net således, at alle kan få overblik over mulighederne og efter tilmelding kan deltage. Dette er ikke et påbud til de aktive klubber men en mulighed. Klubberne har mulighed for at søge et tilskud på kr hos STF til egne aktiviteter. Tilskuddet søges ved henvendelse til sekretariatet. Modtager vi efterfølgende et fyldestgørende referat til INFO vil beløbet fordobles. Flemming Juul 17

18 REGION HOVEDSTADEN Sidste år beklagede vi, at arbejdet med klagesager var forsinket på grund af valget til regionsrådet. I år må vi desværre igen komme med samme triste udmelding, denne gang på grund af ændring i klagesystemet, der har medført, at forbrugerrepræsentanter har skullet udpeges til nævnene som erstatning for en af politikerne. Det har været årsag til, at møderne i foråret er blevet skubbet hen til april/maj og sagsmængden har hobet sig op. De tandlægelige medlemmer af klagesystemet er naturligvis frustrerede over og kede af, at systemet ikke fungerer efter hensigten med et fornuftigt flow i sagsbehandlingen. Der har været en del udskiftning i nævn og besigtigelsesudvalg. En del af den gamle garde har valgt at træde ud. 2 er udtrådt, da der blev påpeget et habilitetsproblem mellem praksisforsikringen og klagesystemet. Heldigvis er der stor interesse for at påtage sig arbejdet i klagesystemet. Gode folk er blevet ansat, og flere meget kvalificerede står klar til at springe til, hvis det skulle blive nødvendigt. Samarbejdsudvalget har ikke været ramt af personudskiftninger, og alt kører nu, som det skal. Vi har bestræbt os på at få afviklet gennemgang af kontrolstatistikkerne inden sommerferien i år, og niveauet for +/- 40 % ligger inden for de forventede rammer, måske endda lidt lavere. Alle, der skal kontaktes, er blevet det, og opfølgningsarbejdet forestår. Vi afholder 4 møder om året og kan derved følge med sagsmængden. Alle, der arbejder i klagesystemet i region H. har været udsat for, at deres kontrolstatistik blev udleveret til en 3. person. Regionen valgte at udlevere statistikkerne uden at orientere tandlægerne om til hvem og hvorfor, de blev udleveret. Vi blev blot orienterede om, at de var udleveret. Det var vi naturligvis ikke tilfredse med, og Tandlægeforeningen har i samarbejde med undertegnede indklaget regionen til Statsforvaltningen for overtrædelse af Offentlighedsloven. Det har efterfølgende vist sig, at den person, der har begæret udlevering af statistikkerne, er en Dentalmægler, som herved uretmæssigt har fået indsigt i den enkeltes økonomi ved at gennemgå statistikkerne. Det er yderst beklageligt, at de tandlæger, der arbejder i klagesystemet skal udsættes for hetz -lignende tiltag. Det er et meget stort og krævende stykke arbejde at engagere sig i klagesystemet. Der er bestemt ikke nogen økonomisk 18gevinst, selv om det honoreres, og vi arbejder alle for at opretholde vores

19 gode og retfærdige klagesystem til gavn for både tandlægerne og patienterne. Tandlægevagterne i Region hovedstaden kører fortsat uændret og dermed tilfredsstillende. Kirsten Melchior REGION SJÆLLAND Samarbejdsudvalget laver en årlig kontrol af de private tandlægers ydelsesstatistikker. Dette er foregået gennem mange år. Her koncentrerer man sig om afvigerne fra det gennemsnitlige ydelsesmønster. Men ved gennemgangen af kontrolstatistikkerne for 2010 har man derudover focuseret på et skævt forbrug af enkelte mindre anvendte ydelser, især ydelsen akut oplukning samt pulpaoverkapning og koronal amputation. En del kolleger er anmodet om at forklare deres ydelsesforbrug. Det er et must at kende sygesikringsoverenskomsten samt at kunne anvende ydelserne korrekt, når man arbejder i privat praksis. Klagesager: Antallet af klagesager toppede for et år siden og synes nu igen at være tilbage på det kendte niveau, ca +/- 70 sager om året. Bestemt overkommeligt set i forhold til de mange tandbehandlinger, der udføres i årets løb. Der er 2 tendenser at berette om: 1. En stor del af klagerne kunne være undgået ved en bedre kommunikation parterne imellem 2. De klagesager der ankes til Landstandlægenævnet : ofte synes en juridisk vinkel at vægte højere end den tandlægefaglige. Sundhedslovens 166 (det er de sager hvor der kan ydes hjælp til tandbehandling til patienter efter strålebehandling ved cancer i mundområdet, kemoterapi samt Morbus Sjögren : Vi modtager et stigende antal ansøgninger, da overlevelsesraten er positivt stigende. De privatpraktiserende tandlæger udfører et stort og vanskeligt arbejde med disse patienter. Her skal det anbefales, at man sætter sig ind i de informationer, Regionen har formuleret, FØR man indleder behandlingen. Kan søges på : regionsjaelland. dk/sundhed, for borgere/ tandpleje i region Sjælland/ tilskud til tandpleje. Flemming Juul19

20 KREDSBESTYRELSEN 2009/2010: Poul Møller, Holbæk formand for STF tlf.: Susanne Andersen, Hillerød tlf.: Jens Olav H. Christensen, Næstved tlf.: Christian Eggers-Lurá, Holbæk tlf.: Jan A. Frederiksen, Hørve tlf.: Ulla Friberg, Roskilde tlf.: Charlotte Hanson, Helsingør tlf.: Svend Ulrich Jensen, Hundested tlf.: Flemming Juul, Slagelse tlf.: Susanne Kleist, Roskilde tlf.: Susanne Kristensen, Skælskør tlf.: Jahn Legarth, Helsingør tlf.: Kirsten Melchior, Hillerød tlf.: Niels Petersen, Næstved tlf.: Michelle Lisa Poulsen, Kalundborg tlf.: Marianne Riis, Regstrup tlf.: TILLIDSPOSTER I TANDLÆGE- FORENINGEN: SUSANNE ANDERSEN formand for Tandlægeforeningen siden 2005 KIRSTEN MELCHIOR formand for Tryghedsordningerne MARIANNE RIIS formand for KFU JAHN LEGARTH formand for Praksisforsikringen. FLEMMING JUUL formand for Region Sjælland CHARLOTTE HANSON formand for PATU POUL MØLLER formand for EKR JAN A. FREDERIKSEN næstformand af Hovedbestyrelsen SUSANNE KLEIST medlem af KEU SUSANNE KRISTENSEN medlem af EKR NIELS PETERSEN sæde i Landstandlægenævnet Hold dig: - opdateret og - informeret på:

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk INFO Forår, 2008 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Sandvedvej 20, 4250 Fuglebjerg.

Læs mere

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk INFO Forår, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde.

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Foreningen for alle tandlæger

Foreningen for alle tandlæger Foreningen for alle tandlæger indhold forord 07 17 08 03 Forord Hvorfor er en foreningen for alle tandlæger? 04 Rådgivning Få indblik i vores rådgivningsydelser. 12 Efteruddannelse Læs om nogle af de efteruddannelsestilbud,

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus juli 2012 Nr. 88 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Brevet til Astrid Krag Kommisoriet Møde Folketingets Sundhedsudvalg Problematikken for de grønlandske bistandsværger Møde med Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere