BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING"

Transkript

1 INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011

2 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2B, 4200 Slagelse. Tlf.: Kasserer: Susanne Kristensen, Strandgade 1, 4230 Skælskør. Tlf.: INFO: Udgives af: Sjællands Tandlægeforening. Henvendelse skal ske til Sekretariatet, Hansensvej 2B, 4200 Slagelse. TLF.: Kl. 08:00-16:00 Indlæg, kommentarer og læserbreve modtages gerne på ovennævnte adresse. Oplag: 900 eksemplarer. INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Susanne Kleist, Charlotte Hanson, Poul Møller WEB: Poul Møller, mobil: Nyheder fra din kreds, mailadresser på bestyrelsen, alt om kreds 2, diagnoseliste, kredskurser, arrangementer, aktualiteter, bekendtgørelser, lovgivning, analyser og overblik finder du hurtigst på: KRISEHJÆLPERE: Ulla Friberg, Fyensvej 38, 4000 Roskilde. Tlf.: Thomas Koefoed, Smedelundsgade 38, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: TANDLÆGEVAGTEN: Hillerød, Frederiksborg Amt, Tlf.: Kl. 16:00-07:00 Slagelse og Nørre Alslev, Region Sjælland. Æblehaven 2, 4200 Slagelse og Parkvej 12, 4840 Nørre Alslev. Tlf.: Weekend og helligdg.: Kl

3 KREDSGENERALFORSAMLING 2011 Foran dig har du INFO 8. Det kommer kun i netudgave med mindre du kontakter sekretariatet og beder om at få det tilsendt i papirform. Porto og udgifter til trykning er en stor post på budgettet og et sted, der med rimelighed kan spares. De fleste af os er i dag vante til at læse tekst på skærmen, nu også på ipad en, så derfor burde det ikke være et stort skisma. Næste fagpolitiske omdrejningspunkt er kredsgeneralforsamlingen den 4. oktober i Roskilde. Indkaldelsen til denne får i henhold til vedtægterne stadig sendt som brev. Måske også for sidste gang, idet bestyrelsen stiller et ændringsforslag desangående. Håber i øvrigt at du har tid til at deltage. Mange emner er til debat og jo flere meningstilkendegivelser, der fremkommer, des bedre løser vi sammen fremtidens udfordringer. Hjælp dig selv, kollegaerne og os ved at møde frem! 3

4 GENERALFORSAMLING 2011 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Tirsdag, den 4. oktober kl på Hotel Comwell, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Spisning kl Bindende tilmelding til Flemming Juul: DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. a. Indkomne forslag b. Vedtægter TF 4. a. Aflæggelse af regnskab (vedlagt) b. Godkendelse af budget 5. a. Valg af repræsentanter og suppleanter b. Valg af formand c. Valg af revisorer og revisorsuppleant 6. Valg til Klinikejerudvalget i henhold til 39 i TF s vedtægter. 1 medlem vælges af tilstedeværende stemmeberettigede klinikejere. Efter samme kriterie vælges 1 suppleant. 7. Valg til kredsens privatansatte tandlægers udvalg (PATU) i henhold til 57 i TF s vedtægter. 8. Valg til kredsens offentligt ansatte tandlægers udvalg (KATFU) i henhold til 48 i TF s vedtægter Eventuelt

5 Ad 3 a Bestyrelsen foreslår, at indkaldelse til kredsgeneralforsamling fremover kan ske gyldigt via . Ad 5 a Susanne Andersen, Hillerød Dan Besjakov, Nivå Jens Olav Holm Christensen, Næstved Christian Eggers-Lurá, Holbæk Jan A. Frederiksen, Hørve Ulla Friberg, Roskilde Charlotte Hanson, Helsingør Svend Ulrich Jensen, Hundested Flemming Juul, Fuglebjerg Susanne Kleist, Roskilde Susanne Kristensen, Skælskør Jahn Legarth, Helsingør Kirsten Melchior, Hillerød Poul Møller, Holbæk Niels Petersen, Næstved Marianne Riis, Jernløse Suppleanter Ditte Lund, Køge Leni Møllsøe, Roskilde Søren Gorm Hansen, Frederikssund Jytte Malmos, Stenløse N. O. Andersen, Hillerød Pia Dyrdorf, Slagelse Ad 5 b Poul Møller, Holbæk Ad 5 c Henning Kristensen, Viby Vibeke Andersen, Holbæk Aksel Jensen, Vig Ad 6 Klinikejerudvalget: Susanne Kleist Suppleant: Christian Eggers-Lurá Ad 7 Charlotte Hanson Ad 8 Lone Petersen 5

6 BERETNING FOR FORENINGSÅRET 2010/2011 Fagpolitisk har det været et meget specielt år for Sjællands Tandlægeforening og dens bestyrelse. Vi har måttet afholde en ekstraordinær generalforsamling. Som sådan ikke noget usædvanligt, men årsagen har været helt speciel og træls. Vi havde ganske simpelt intet regnskab! Først efter deadline for indkaldelse til ordinære generalforsamling oktober 2010 måtte vi erkende, at regnskabet var i en forfatning, som var uacceptabel og som selvfølgelig heller ikke kunne godkendes af foreningens kritiske revisorer. Vi afviklede generalforsamlingens øvrige punkter og fik de tilstedeværendes godkendelse til at benytte foråret 2011 til at få udarbejdet et nyt regnskab. Det har været en tung proces. Kun en imponerende og yderst velvillig indsats fra de kritiske revisorer, der valgte at gå aktivt ind i processen med at gennemgå bilag og afstemme tallene med ekstern revisor, bevirkede, at vi den 21. juni 2011 kunne fremlægge et nyt regnskab og budget og få det godkendt af de fremmødte. En møllesten blev løftet af bestyrelsens skuldre og vi kan nu se fremad. Forløbet har naturligvis bevirket, at vi har måttet gennemgå alle procedurer omkring kassererfunktionen og vedtage nye måder at gribe tingene an på. Vederlag til formand, kasserer og sekretær vil fremover blive udbetalt i september måned, dvs. lige før embedsperiodens udløb. Der bliver udarbejdet halvårsbalance og foreningsårets regnskab søges færdiggjort ultimo marts, så de kritiske revisorer har god tid til at arbejde med regnskabet. Husk, at regnskabsåret følger kalenderåret, mens foreningsåret går fra generalforsamlingens afholdelse primo oktober til næste års generalforsamling. Foreningens nyvalgte kasserer, Susanne Kristensen, er indstillet på at gøre sit til at opgaven bliver løst i henhold til ovenstående. Vi dukker nakken, slikker sårene, lærer af episoden og arbejder fremadrettet mod orden og stabilitet. Året internatmøde, der fandt sted i slutningen af januar blev afholdt på hotel Sakskøbing. Det skete sammen med kredsbestyrelsen fra 3. kreds (Lolland- Falster og Møns Tandlægeforening). Det er første gang vi har gjort det, men forhåbentlig ikke sidste. Vi står med mange af de samme problemer og ikke mindst diskussionens centrale emne forholdene for kollegaer med praksis og arbejde i Danmarks udkantsområder var kendetegnende for begge kredsforeninger. Konklusionerne fra debatten kan du læse i foregående nummer af INFO eller i referatet fra internatmødet find begge dele 66 på STFNET. Vi har aftalt med kreds 3 at mødes igen i januar. Denne gang

7 i Faxe Ladeplads. Formanden for kreds 3, Louise Andersson, deltager desuden i vores kredsbestyrelsesmøder, så frem det kan lade sig gøre. I forbindelse med julen 2010 blev vi part i en beskeden mediesag. En mor i Dianalund kunne ikke finde en tandklinik, der fredag, den 30. december havde tid til at se på hendes teenagersøn, der havde tandpine. Normalt en opgave for kommunal tandpleje, men da de holder lukket mellem jul og nytår, var drengen henvist til privat praksis. Selvom han havde haft mere eller mindre ondt siden den 27., begynder moderen først at ringe rundt den 30. om formiddagen, med negativt resultat til følge. Der er først åbent i Tandpinevagten om lørdagen og moderen var fortørnet over de mange afvisninger og negative reaktioner ved henvendelse til områdets privatpraktiserende kollegaer. Det medførte en opringning til mig via TF s pressechef Claus Jørgensen og et telefoninterview med TV2 Øst desangående. Selvom det er en storm i et glas vand og selvom moderen på ingen måde er uden skyld, så bliver det os som stand retfærdigt eller ej! - der mediemæssigt bliver sat i skurkens rolle. Medierne elsker den slags sager og vil på ingen måde se sagen fra vores side eller med rimelighedens eller retfærdighedens briller. Der er intet så godt som at få bekræftet sine fordomme. Medierne ved, at de har befolkningen med sig og at stoffet sælger. Endvidere har vi pligt til at være landets borgere behjælpelige i akutte situationer. Vi er nødt til at tage denne forpligtelse alvorligt, også selvom det bryder forstyrrende ind i vores egne planer og travle hverdag. Der er i offentligheden ingen forståelse for vores forklaringer og opfattelse. Episoden har været delvist medvirkende til at vi med Region Sjælland har forhandlet en udvidelse af åbningstiderne i Tandpinevagten på plads. Der vil således være åbent i Tandpinevagten i Slagelse på dagene mellem jul og nytår, dagene op til Påske og mellem Kr. Himmelfart og efterfølgende weekend. Forslaget om nedsættelse af et klinikejerudvalg (KEU) blev vedtaget på TF s repræsentantskabsmøde i november Susanne Kleist er Sjællands Tandlægeforenings klinikejeres repræsentant i udvalget og garant for at udvalget ikke bliver en sovepude men et hårdtarbejdende redskab til gavn for foreningens klinikejere. Marianne Riis blev i forbindelse med etableringen af KEU valgt som formand for Klinikejernes Forhandlings Udvalg (KFU). Det har været et travlt halvår for dem begge, men godt for TF og os at have dem placeret i magtens korridor. Vi har i de sidste par år forsøgsvis haft et kredskursussamarbejde med 1. 7

8 kreds. Ideen og intentionerne har været gode, men rent praktisk har det været tungt og uholdbart. Det har bevirket at vi i foråret 2011 valgte at indstille samarbejdet. Ærgerligt, for specielt Kollekolle som kursussted var meget populært for de af Sjællands Tandlægeforenings medlemmer, der er bosatte i nordlige del af København og Nordsjælland. Eneste ulempe var udgiften til kursusstedet, der ligger på godt det dobbelte af, hvad vi betaler i Roskilde og Næstved. Det har desværre bevirket, at underskuddet på vore kurser har været langt større end kalkuleret. Selvom det er kredsbestyrelsens politik, at vore kurser skal være billige og ikke give overskud, så er der naturligvis grænser for, hvor mange penge vi har råd og er villige til at binde i enden på kursusaktiviteterne. Vi revurderer og nytænker også på dette område. En anden hurdle har været genforhandling af tandpinevagtordningen. Antallet af patienter i Slagelse er ca. det dobbelte af patienter i Nørre Alslev. STF s ønske har derfor været en forøgelse af bemandingen i Slagelse, udvidelse af åbningstiderne her og at flytte klinikken i Nørre Alslev nord for Storstrømmen, op til Vordingborg. Det anser vi for økonomisk ansvarligt og en udbygning af serviceniveauet. Desværre har der ikke været politisk opbakning til dette. Ikke mindst kommunalpolitikerne på Lolland-Falster har været meget aktive for at bevare et vagtsted syd for Storstrømmen, der i øvrigt ønskes flyttet sydligere, nemlig fra Nr. Alslev og til Nyk. Falster. Kredsbestyrelsen i kreds 3 tilsluttede sig i 12. time denne holdning. De ønskede at give deres lokalsamfund mulighed for nærhed, hvilket måske ikke er uforståeligt, men uhensigtsmæssigt og uholdbart af dels økonomiske grunde og dels fordi det efterfølgende har vist sig endog meget svært at få vagtstillingerne besat. Kollegaerne i kreds 3 har hidtil været meget tilbageholdende med selv at søge vagtstillingerne og dermed skrider hele fundamentet. Vi er i dødvande og forhandler fortsat. Tandlægernes Tryghedsordninger (TDLT) har bedt alle kredsbestyrelser forholde sig til valg af model vedr. helbredsvurderinger. Som situationen er i dag afviser forsikringsselskabet bag ordningen ca. 10% af ansøgerne p.gr.a. problemfyldte helbredsvurderinger. Dette svarer til en afvisning af ca. 10 kollegaer om året. Skal dette tal reduceres til det halve, altså 5%, vil det betyde en præmiestigning på godt kr. for en gennemsnitstandlæge. På den baggrund anbefalede en næsten enig kredsbestyrelse at bibeholde ordningen i sin nuværende form og dækning. 88

9 Tryghedsordningerne har desuden modtaget en henvendelse fra Dyrlægeforeningen. De ønsker et samarbejde omkring forsikringer og vil gerne have TDLT til at påtage sig den opgave. TDLT har lyst og kapacitet og vi kan kun anbefale at de fortsætter drøftelserne omkring et evt. samarbejde. Hovedbestyrelsen har brugt foreningsåret til at drøfte kontingentmodeller og fagpolitisk aflønning. Også disse problemstillinger har vi drøftet, men måtte erkende, at det er svært at lægge et generelt niveau, når der er stor forskel på indhold af og tidsforbrug til de forskellige tillidsposter. Der kan desuden forekomme større eller mindre svingninger fra år til år. Eneste vi kunne enes om, var at anbefale TF/HB at være meget restriktive med fastsættelse og udbetaling af særlig godtgørelse. Vi kan anbefale dækning af transportudgifter, men tilskynder kraftig reduktion af diæter og særlig godtgørelse. Dette ikke mindst under hensyntagen til de kommende års forventede vigende kontingentindtægter og mange medlemmers mindskede fradragsmuligheder for kontingent til faglige organisationer. Disse emner vil ubetinget blive debatteret på årets repræsentantskabsmøde i Vejle, sidst i november måned. STFNET har fået en ansigtsløftning. Hvis du ikke har set resultatet, så benyt lejligheden til at klikke ind på siden - og orienter dig om de oplysninger af vidt forskellig art om din kredsforening, som du kan finde her. Du kan se de seneste års regnskaber, bestyrelsesreferater, bestyrelsens sammensætning, links til alle udgaver af INFO og til bekendtgørelser, love og overenskomster. Desuden kan du finde forkortelses og diagnoseliste. Vi har desuden nedsat et internt udvalg, der skal sørge for at hjemmesiden holdes opdateret og at gamle nyheder fjernes. Hjemmesiden er hjemmedesignet og har ikke kostet foreningen ekstra penge. Et foreningsår lakker mod enden. Det har været et udfordrende år for hele bestyrelsen og krævet flere mentale ressourcer end vanligt. Det tærer på kræfter og humør med en ekstraordinær generalforsamling på en sådan baggrund. Bortset fra det så er bestyrelsesmøderne som sædvanlig inspirerende og givende og som formand er det en fornøjelse og glæde at stå i spidsen for så engagerede bestyrelsesmedlemmer. Stor tak til hele min kredsbestyrelse for overbærenhed, kærlige spark og aldrig manglende opbakning og støtte. Poul Møller, formand for kredsbestyrelsen 9

10 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Regnskab INDTÆGTER: Kontingenter ,68 Kursusindtægter ,00 Renter 2.323,92 INDTÆGTER I ALT ,60 UDGIFTER: Kontorhold ,30 Lønninger ,00 Diæter og kørselstilskud ,80 Bestyrelse: bestyrelsesmøder ,00 internatmøde ,00 bestyrelsesaktiviteter (øvr.) - Udvalg 3.623,05 Kredsformandsmøde Henne Strand 4.175,00 Kredsgeneralforsamling ,00 Medlemsmøder og kurser ,00 Klubtilskud 2.000,00 Bidrag Region Hovedstaden ,00 Repræsentation 1.831,50 Konsulent EDB - UDGIFTER I ALT ,65 DRIFTSRESULTAT ,95 BALANCE , ,60 10 DRIFTSRESULTAT ,95 Afskrivninger ,00 ÅRETS RESULTAT ,95

11 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Status pr. 31. december 2010 AKTIVER: Kopimaskine: Saldo 1. januar ,00 Afskrivning ,00 Saldo 31. december ,00 Hæftemaskine: Saldo 1. januar ,00 Afskrivning ,00 Saldo 31. december Jyske Bank ,59 Aktiver i alt ,59 PASSIVER: Kapitalkonto 1. januar ,52 Årets resultat ,95 Kapitalkonto 31. december ,47 Skyldige omkostninger ,12 Passiver i alt ,59 11

12 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formuen INDTÆGTER: Renter Jyske Bank 553,10 Renter obligationer ,81 Kursregulering 9.614,86 Indtægter i alt ,77 Årets resultat ,77 Balance , ,77 Status pr AKTIVER: Obligationsbeholdning ,37 Jyske Bank ,09 Aktiver i alt ,46 PASSIVER: Egenkapital 1. januar ,69 Årets resultat ,77 Egenkapital 31. december ,46 Formuebeholdningens sammensætning: nom. Kurs Kursværdi 6.5% Norwegian Govt ,00 109,22 NOK ,42 6.0% Norwegian Govt ,00 101,34 NOK ,95 Bevægelser i obligationsbeholdningen: 30. juni , , juni , , december , , december , , december , , december , , december , , december , ,37 12

13 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Budgetforslag 2011 INDTÆGTER: Kontingenter Kursusafgifter Renter Saldo UDGIFTER: Kontorhold Vederlag Bestyrelsesmøder Kredsgeneralforsamling Kredskurser Overført SKAT Medlemsmøder og kurser Repræsentation Klubber Udvalg Region Hovedstaden Kredsformandsmøde Regnskabsassistance 2009 og Kørsel og diæter Saldo Overskud før afskrivninger: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent - kr

14 14 KLINIKEJERUDVALGET - KEU Hvad har vi lavet i KEU siden starten i november? Vi har fået endnu mere fokus på, at sekretariatet/front office deler rådgivningen op, så det er et hold jurister, der rådgiver klinikejerne og et andet hold, der rådgiver de ansatte tandlæger. Vi har startet en mentorordning, som et tilbud til alle tandlæger, som overvejer at blive klinikejere, eller som lige har købt praksis og ønsker råd og vejledning fra erfarne klinikejere. Vi er kommet med et oplæg til en fastlønskontrakt til ansatte tandlæger. De ansatte tandlægers udvalg (PATU) ser på oplægget i øjeblikket og vender tilbage med kommentarer i løbet af efteråret. Vi prøver at få opbygget et beredskab, der kan hjælpe tandlægerne i praksiskommunerne, når de skal forhandle priser og arbejdsvilkår med kommunen. Vi søsætter et nyt koncept Klinikejerdagen, et dagskursus kun for klinikejere lørdag den 28. januar 2012 i Odense. Dette vil blive en årlig tilbagevendende begivenhed med skiftende geografisk placering. Vi arbejder med en ide om et Tandlægetvistighedsnævn. Fremtiden vil have fokus på overenskomstforhandlinger, konkurrence med udlandet, brugerbetaling, udsatte patientgrupper, fleksible ejerforhold, kvalitetsudvikling, rekruttering af tandlæger samt tandplejere og klinikassistenter. Susanne Kleist. OPRÅB! Vi er godt 750 aktive medlemmer af Sjællands Tandlægeforening. Af disse deltager under 6% i fagpolitisk arbejde - et tal, som kredsbestyrelsen meget gerne så forøget. Vi er i kredsbestyrelsen mange, der nærmer os sidste salgsdato, så hvis der også i fremtiden skal være kollegaer, J der ønsker at varetage standens interesser internt og eksternt, J debattere overenskomstens faglige indhold og honorering, J deltage i klagesagsbehandling, J sikre gode arbejdsbetingelser for alle danske tandlæger så skal der yngre og motiverede kollegaer på banen! Vi vil ikke lyve! Det kan være tungt og tidskrævende, men tro mig, glæden ved at drøfte fagpolitiske problemstillinger med andre kollegaer og opnå at se at tingene lykkes, det er arbejdet værd - og i øvrigt meget værdifuldt at kende systemet indefra og have indflydelse på egne forhold! Gør dig selv, os og dine kollegaer en tjeneste ved at gå aktivt ind i fagpolitik! Kontakt Flemming Juul og hør nærmere...

15 KRISEHJÆLPERE Alle der arbejder, oplever på et eller andet tidspunkt noget, der er svært - meget svært og nogle gange så svært at man ikke selv kan se sig ud af problemet. Vi, der daglig arbejder som tandlæger rundt omkring i det ganske land, oplever det også! Tandlægeforeningen, herunder alle kredse, har en lang tradition med krisehjælpere, der kan benyttes, når der er behov for hjælp. Ordningen er anonym med stor respekt for dette. Krisehjælperne har tavshedspligt, og det har Tandlægeforeningen og Tryghedsordningerne også, hvis disse skulle involveres. Den svære situation/krise kan have have mange årsager: Alvorlig sygdom, kollegiale konflikter, psykiske stressrelaterede sygdomme, misbrugsproblemer mv. Eksempler på hvor man kan have brug for en krisehjælper: Hvordan kan jeg komme videre med mit liv, når min ryg gør så ondt, at jeg ikke kan passe min klinik? eller Hvordan får jeg sagt til en kollega, der dagligt lugter af alkohol, at han eller hun har et problem?. Alle kan henvende sig til krisehjælperne. Man kan selv rette en kontakt, eller en kollega, en ægtefælle, børn, venner m.fl. kan gøre det. Måske skal man bare have et godt råd eller rådgivning om, hvor man henvender sig for at få professionel hjælp eller vejledning. Krisehjælperen kan f.eks. hjælpe med kontakt til en kollega, hvis man selv synes, det er for svært. Vi kan blive bedre til at hjælpe hinanden og os selv ved i tide at søge hjælp og ved at turde konfrontere os med problemerne og gå i dialog. Tøv aldrig med at henvende dig til en krisehjælper. Telefonnumre findes på Sjællands Tandlægeforenings hjemmeside eller i Tandlægebladet. Ulla Friberg 15

16 PRIVATANSATTE TANDLÆGERS UDVALG - PATU I det forløbne år har vi arbejdet videre med de sidste emner i PATU s handlingsplan for og har afsluttet de fleste af opgaverne. Udvalget skal derfor til september 2011 udarbejde en ny 2-årig handlingsplan for ansatte i privat praksis. PATU har allerede nu besluttet, at et af punkterne i en ny handlingsplan vil være at arbejde på at få klarlagt omkostningsniveauet for de enkelte segmenter i TF og derefter vurdere, om det er rimeligt, at arbejde fremadrettet på et differentieret kontingent. I oktober 2010 blev PATU s kursus Videre i praksis igen afholdt med succes i København og Århus, og med sig hjem fik deltagerne en større viden om arbejdsmiljø, netværk, regnskabsforståelse og sidst men ikke mindst lidt om det politiske arbejde i kredsene. Der blev givet nogle fine evalueringer og en af kursusdeltagerne skrev blandt andet: Da jeg læste programmet, lød det lidt kedeligt, men det overraskede mig virkelig positivt. Det var anderledes og provokerende. Rigtig god sammensætning. I oktober 2011 afholdes et tilsvarende kursus, hvor vi har peppet emnerne netværk og regnskabsforståelse endnu mere op med nye, inspirerende kursusgivere. Og denne gang afholder vi kurset for alle ansatte, dvs. både ansatte fra den offentlige og private tandpleje. Da PATU mener, at udviklingen går mod internetbaseret kommunikation, har vi lavet en indstilling til Tandlægeforeningens hovedbestyrelse vedr. ændring af foreningens mediepolitik, således at der kan igangsættes og vedligeholdes kommunikation med medlemmerne via internetbaserede sociale medier. f.eks. via Facebook. PATU har også været medvirkende til at Retshjælpsforsikringen pr. 1. januar 2011 er blevet forbedret på nogle punkter. Blandt andet er forsikringens dækningssum hævet fra kr. til kr. (inkl. moms) pr. forsikringsbegivenhed og der er indført mulighed for differencebetaling. Dvs. mulighed for at indgå aftale med advokaten om selvbetaling af salær udover det, som forsikringen dækker. Til gengæld skal alle sager med en sagsgenstand på under kr. som udgangspunkt behandles som småsager i henhold til retsplejelovens kapitel 39. Dette betyder, at de ansatte selv, evt. med hjælp fra juristerne for privatansatte, skal anmelde småsagen direkte hos retten. Retten vil dog typisk løfte sager ud af småsagsprocessen, hvis de f.eks. angår en opsigelse eller bortvisning og dermed har særlig 16

17 betydning for en part. Selvom dækningssummen er hævet til kr. betyder det ikke, at sagsomkostninger fuldt ud dækkes op til kr. Dækningen er begrænset til de omkostninger, der står i et rimeligt forhold til sagens genstand og karakter. PATU arbejder fortsat på at forsøge at revidere foreningens ansættelseskontrakt til det bedre for både den ansatte og klinikejeren. Arbejdet har været sat på standby i en periode i forbindelse med vores forhandlingspartners overgang fra FK til KFU. Men arbejdet kan forhåbentligt afsluttes i løbet af efteråret PATU har mødtes et par gange med FK/KFU og man drøfter p.t. de sidste svære punkter, der fortsat ikke er opnået fuld enighed om. Den 1. juni 2011 lykkedes det TF, at få den såkaldte 4-års-regel for Ret til Selvstændigt Virke ophævet, således at der ikke længere er nogen tidsfrist for, hvornår man skal opfylde kravene for opnåelse af ret til at være klinikejer i privat praksis eller chef inden for det offentlige. Lempelsen er indført med tilbagevirkende kraft. Stort skulderklap fra PATU til TF i denne sag. Andelen af privatansatte tandlæger i TF er vokset gennem de sidste år. Derfor er PATU glade for, at der nu er blevet ansat yderligere en jurist i afdelingen for privatansatte samtidig med, at vores faste jurist er kommet tilbage fra barsel. Således bliver den individuelle rådgivning og bistand varetaget på bedste vis. Charlotte Hanson, formand for PATU KLUBBERNE I KREDS 2 Adskillige klubber har et flot aktivitetsniveau. Bor du i et område uden lokal klubaktivitet, kan du, gerne med hjælp fra STF s sekretariet, starte en lokal klub, eller du kan deltage i klubarrangementerne i kredsens etablerede klubber. I det omfang sekretariatet informeres om klubaktiviteter, vil vi lægge aktiviteten på STF net således, at alle kan få overblik over mulighederne og efter tilmelding kan deltage. Dette er ikke et påbud til de aktive klubber men en mulighed. Klubberne har mulighed for at søge et tilskud på kr hos STF til egne aktiviteter. Tilskuddet søges ved henvendelse til sekretariatet. Modtager vi efterfølgende et fyldestgørende referat til INFO vil beløbet fordobles. Flemming Juul 17

18 REGION HOVEDSTADEN Sidste år beklagede vi, at arbejdet med klagesager var forsinket på grund af valget til regionsrådet. I år må vi desværre igen komme med samme triste udmelding, denne gang på grund af ændring i klagesystemet, der har medført, at forbrugerrepræsentanter har skullet udpeges til nævnene som erstatning for en af politikerne. Det har været årsag til, at møderne i foråret er blevet skubbet hen til april/maj og sagsmængden har hobet sig op. De tandlægelige medlemmer af klagesystemet er naturligvis frustrerede over og kede af, at systemet ikke fungerer efter hensigten med et fornuftigt flow i sagsbehandlingen. Der har været en del udskiftning i nævn og besigtigelsesudvalg. En del af den gamle garde har valgt at træde ud. 2 er udtrådt, da der blev påpeget et habilitetsproblem mellem praksisforsikringen og klagesystemet. Heldigvis er der stor interesse for at påtage sig arbejdet i klagesystemet. Gode folk er blevet ansat, og flere meget kvalificerede står klar til at springe til, hvis det skulle blive nødvendigt. Samarbejdsudvalget har ikke været ramt af personudskiftninger, og alt kører nu, som det skal. Vi har bestræbt os på at få afviklet gennemgang af kontrolstatistikkerne inden sommerferien i år, og niveauet for +/- 40 % ligger inden for de forventede rammer, måske endda lidt lavere. Alle, der skal kontaktes, er blevet det, og opfølgningsarbejdet forestår. Vi afholder 4 møder om året og kan derved følge med sagsmængden. Alle, der arbejder i klagesystemet i region H. har været udsat for, at deres kontrolstatistik blev udleveret til en 3. person. Regionen valgte at udlevere statistikkerne uden at orientere tandlægerne om til hvem og hvorfor, de blev udleveret. Vi blev blot orienterede om, at de var udleveret. Det var vi naturligvis ikke tilfredse med, og Tandlægeforeningen har i samarbejde med undertegnede indklaget regionen til Statsforvaltningen for overtrædelse af Offentlighedsloven. Det har efterfølgende vist sig, at den person, der har begæret udlevering af statistikkerne, er en Dentalmægler, som herved uretmæssigt har fået indsigt i den enkeltes økonomi ved at gennemgå statistikkerne. Det er yderst beklageligt, at de tandlæger, der arbejder i klagesystemet skal udsættes for hetz -lignende tiltag. Det er et meget stort og krævende stykke arbejde at engagere sig i klagesystemet. Der er bestemt ikke nogen økonomisk 18gevinst, selv om det honoreres, og vi arbejder alle for at opretholde vores

19 gode og retfærdige klagesystem til gavn for både tandlægerne og patienterne. Tandlægevagterne i Region hovedstaden kører fortsat uændret og dermed tilfredsstillende. Kirsten Melchior REGION SJÆLLAND Samarbejdsudvalget laver en årlig kontrol af de private tandlægers ydelsesstatistikker. Dette er foregået gennem mange år. Her koncentrerer man sig om afvigerne fra det gennemsnitlige ydelsesmønster. Men ved gennemgangen af kontrolstatistikkerne for 2010 har man derudover focuseret på et skævt forbrug af enkelte mindre anvendte ydelser, især ydelsen akut oplukning samt pulpaoverkapning og koronal amputation. En del kolleger er anmodet om at forklare deres ydelsesforbrug. Det er et must at kende sygesikringsoverenskomsten samt at kunne anvende ydelserne korrekt, når man arbejder i privat praksis. Klagesager: Antallet af klagesager toppede for et år siden og synes nu igen at være tilbage på det kendte niveau, ca +/- 70 sager om året. Bestemt overkommeligt set i forhold til de mange tandbehandlinger, der udføres i årets løb. Der er 2 tendenser at berette om: 1. En stor del af klagerne kunne være undgået ved en bedre kommunikation parterne imellem 2. De klagesager der ankes til Landstandlægenævnet : ofte synes en juridisk vinkel at vægte højere end den tandlægefaglige. Sundhedslovens 166 (det er de sager hvor der kan ydes hjælp til tandbehandling til patienter efter strålebehandling ved cancer i mundområdet, kemoterapi samt Morbus Sjögren : Vi modtager et stigende antal ansøgninger, da overlevelsesraten er positivt stigende. De privatpraktiserende tandlæger udfører et stort og vanskeligt arbejde med disse patienter. Her skal det anbefales, at man sætter sig ind i de informationer, Regionen har formuleret, FØR man indleder behandlingen. Kan søges på : regionsjaelland. dk/sundhed, for borgere/ tandpleje i region Sjælland/ tilskud til tandpleje. Flemming Juul19

20 KREDSBESTYRELSEN 2009/2010: Poul Møller, Holbæk formand for STF tlf.: Susanne Andersen, Hillerød tlf.: Jens Olav H. Christensen, Næstved tlf.: Christian Eggers-Lurá, Holbæk tlf.: Jan A. Frederiksen, Hørve tlf.: Ulla Friberg, Roskilde tlf.: Charlotte Hanson, Helsingør tlf.: Svend Ulrich Jensen, Hundested tlf.: Flemming Juul, Slagelse tlf.: Susanne Kleist, Roskilde tlf.: Susanne Kristensen, Skælskør tlf.: Jahn Legarth, Helsingør tlf.: Kirsten Melchior, Hillerød tlf.: Niels Petersen, Næstved tlf.: Michelle Lisa Poulsen, Kalundborg tlf.: Marianne Riis, Regstrup tlf.: TILLIDSPOSTER I TANDLÆGE- FORENINGEN: SUSANNE ANDERSEN formand for Tandlægeforeningen siden 2005 KIRSTEN MELCHIOR formand for Tryghedsordningerne MARIANNE RIIS formand for KFU JAHN LEGARTH formand for Praksisforsikringen. FLEMMING JUUL formand for Region Sjælland CHARLOTTE HANSON formand for PATU POUL MØLLER formand for EKR JAN A. FREDERIKSEN næstformand af Hovedbestyrelsen SUSANNE KLEIST medlem af KEU SUSANNE KRISTENSEN medlem af EKR NIELS PETERSEN sæde i Landstandlægenævnet Hold dig: - opdateret og - informeret på:

KREDSBESTYRELSE: SUPPLEANTER: EVT. INVITEREDE: DATO: 16. juni 2014 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 5. DB, afbud fra SUJ, DL,KM,LM,RA

KREDSBESTYRELSE: SUPPLEANTER: EVT. INVITEREDE: DATO: 16. juni 2014 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 5. DB, afbud fra SUJ, DL,KM,LM,RA DATO: 16. juni 2014 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 5 MØDESTED: REFERENT: FRAVÆRENDE: Comwell, Roskilde Betina Grønbæk DB, afbud fra SUJ, DL,KM,LM,RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2012 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2012 www.stfnet.dk KREDSGENERALFORSAMLING 2012 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811

Læs mere

INFO. + indkaldelse til extraordinær generalforsamling! Forår, 2011. www.stfnet.dk

INFO. + indkaldelse til extraordinær generalforsamling! Forår, 2011. www.stfnet.dk INFO Forår, 2011 + indkaldelse til extraordinær generalforsamling! www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Tandlægernes Tryghedsordningers forslag til vedtægtsændringer: TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Nuværende vedtægter Forslag til vedtægter Motivering: Der foretages konsekvensrettelser som følge af at der

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

NET-INFO. Sommer, 2009. www.stfnet.dk

NET-INFO. Sommer, 2009. www.stfnet.dk NET-INFO Sommer, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA DATO: 2. 2. 2015 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 2 MØDESTED: Comwell, Roskilde REFERENT: Leni Møllsøe FRAVÆRENDE: SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for regionalforeningerne i Den Danske Dyrlægeforening. Nugældende Forslag Bemærkninger

Forslag til ændring af vedtægter for regionalforeningerne i Den Danske Dyrlægeforening. Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af vedtægter for regionalforeningerne i Den Danske Dyrlægeforening Nugældende Forslag Bemærkninger Vejledende vedtægter for regionalforeninger Navn 1 Foreningens navn er... Foreningen

Læs mere

INFO. - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger!

INFO. - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger! INFO Efterår, 2010 - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger! www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller,

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje

Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje rsberetning 2004 årsberetning 2005 årsberet Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje TNLs hovedbestyrelse sætter sundhedspolitikken til debat på generalforsamlingen den 7. oktober 2006 i Odense.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

INDKALDELSE TIL ÅRETS KREDSGENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ÅRETS KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2008 INDKALDELSE TIL ÅRETS KREDSGENERALFORSAMLING - dagsorden, beretninger og regnskab inde i bladet. www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18,

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter. for Praktiserende Tandlægers Organisation

Vedtægter. for Praktiserende Tandlægers Organisation Vedtægter for Praktiserende Tandlægers Organisation 2015 Praktiserende Tandlægers Organisation Amaliegade 17, DK 1256 København K Telefon: 33 12 00 20 (9.00-16.00) Konto: 9541 0005552737 / 9541 0009700676

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) 1 / 26 1. Navn Foreningens navn er Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk. Foreningen er hjemhørende i Nuuk kommune, Grønland. 2. Formål og opgaver

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012 Generalforsamling efterår 202 - referat Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 202 Afholdt i Stensballegaard Golfklub Deltagere: Distriktsledelsen: Peter Bøgelund Riis (PBR), Bjarne Nielsen, Bjarne

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Lund Havn

Vedtægter for foreningen Lund Havn Vedtægter for foreningen Lund Havn 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lund Havn, og hjemsted er Lund Gade, 4673 Rødvig Stevns. Beliggenhed: 55 0 14,3 N. 12 0 18,2 E. Havneområde. Det til havnen hørende

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere