GØGLER, KLUNSER HANDELSMAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GØGLER, KLUNSER HANDELSMAND"

Transkript

1 L e n e Pu c k l s h ny GØGLER, KLUNSER OG HANDELSMAND Emil Kofoed til minde

2 Vi var mange børn hjemme. 1 Mine to brødre hed det samme som jeg... Lokalhistorisk Forening, Nykøbing Sj. ISBN

3 På vejen mellem Rørvig og Nykøbing Sj. har man i årene 197o-92 bemærket en ejendom med et ustyrligt rod. I perioder har alskens ragelse tårnet sig op omkring huset omtrent til tagryggen, og jævnligt har man set ting og sager henstillet langt ud på fortovet. Med denne pjece vil jeg forsøge at tegne et portræt af ejeren: Knud Ejgil Emil Kofoed Rasmussen, i daglig tale kaldet Emil Kofoed. Til præcision skal anføres adressen : Rørvigvej 178 og Kofoed~ dntn: Mange hundrede mennesker er standset op for at snakke med Kofoed eller gøre en handel. De har fundet en lille sjov mand med sort strittende hår, og de har opdaget, at måske ville Kofoed handle, måske ikke. Han havde nemlig et sanseapparat uden lige.. om det var ven eller fjende. Kofoed var ofte umådelig beskidt, og hvis han mærkede en antydning af nedladenhed, blev der bestemt ingen handel med den person. Hvis han derimod så folks øjne tindre ved synet af "varelageret", var man ven med det samme. Emil var kommet af ingenting, som man siger, men han havde mange gode egenskaber, og hans evne til at t~kle livet stod sin prøve i knapt 74 år. Af gemyt var han lun, åndfuld og snu på en festlig måde. Han var bundreel og et kærligt menneske. Men noget hadefuldt kunne dukke op samlet sammen fra barndommen og gennem livets misforståelser.

4 L/ Emil var læse-skriveretarderet. Han var p,od t.i l n t brup,c ord. Han digtede spontant, mens han snakkede, og han p,emte mange af sine digte i årevis orpe i hovedet. Alle de søde damer han traf, fik øjeblikkelir hans bedste vers.. Også samfunds.forhold og moral blev behandlet i roetisk form; derfor var han spændende at lytte til. Han tog verden ind med ørerne. Var der ingen at snakke med, så tændte han for radioen eller TV. Også bøger fra båndcentralen holdt han meget af at lytte til. Mange af Emils venner i de seneste år vil nok fasthold e, at han hellere snakkede end lyttede, men det er vist bare et almindeligt ensomhedsfænomen. Kofoeds selvstændighedstranp, bevi rkede, at han aldrip, fik en normal læretid og plads i et 7-16 jo b. Som ung fandt han sammen med rnnrkedsp,øglere, op, der er lngen tvivl om, at den flid, vi kendte hos Kofoed som gam mel, l også i hans unge år har været tilstede, og han har trænet ihærdigt for at blive slangemenneske, sabelsluger, bugtaler eller akrobat. Indimellem har han virket med sine hænder ved f.ek s.kobberarbejde, hvor han dels reparerede kobberkedler og lignende, og dels lavede kunstgenstande: relieffer, armbånd og nips. Han skulle også have været en dygtig klinker i den tid, en kær porcelænskande eller et fad ikke blev smidt ud efter et brud, men absolut skulle samles skår for skår. Ja, han har sågar samlet proteser, når venner kom med deres knækkede gebis! At Kofoed skulle være landets bedste skærsliber siger sig selv. Man gemte sine sakse, til Kofoed dukkede op, for så vidste man, a~ de igen kom til at klippe ordentligt. Til det arbejde brugte han altid sine ører, for at lytte til skæret.. Mangfoldige job af kort varighed hørte til Emil Kofoeds

5 erindringsskat. Således skulle han engang have været kok i et herregårdskøkken på den tid, hvor arbejdskraften var de såkaldte "herregårdsbisser".(læs Mads Fuglsangs erindringer). Emil elskede at lave mad. lian sagde, at det hundeæde han fik hjemme hos sin mor bevirkede, at han lovede sig selv at lære at lave ordentlig mad. Landarbejderne elskede hans mad selv om råvarerne var det billieste billige. Ogs6 stedets ejer holdt af at snakke med Emil. Engang var Emil netop ved at bage, da jorddrotten tr6dte ind i køkkenet. lian spurgte: "livad bager du i dag?" "Galopkringle" "Hvorfor hedder det egentlig p,nlopkringle?" "Det er der to grunde til. Den første er den, at nogle kan spise den i et rask tempo. Den anden er, 11t nogle bliver så syge af den, at de i rask galop må løbe ud, hvor der er hjerte på døren!" Kofoed har også arbejdet p6 fabrik og været på specialarbejder-kursus. Der tog han så godt ved lære, at næste gang han trådte ind som ny mand på et værksted, gik han direkte hen og stoppede kranen, der kørte rundt under loftet med tungt læs i stropper. livad bilder du dig ind, mand, skreg kranføreren. Den er ulovlig. Den er livsfarlig, svarede Kofoed. Gu' er den ej. livad bilder du dig ind? Den er ulovlig, og den kommer ikke til at køre, før arbejdstilsynet har været her og godkendt den. Alle stimlede sammen. Værkføreren brokkede sig og så videre og s6 videre. Men Kofoed, det lille menneske, holdt på sit, og arbejdet gik i stå. Efter hans eget udsagn fik han medhold og tak fra myndighedernes og kammeraternes side.

6 h I sine år på Bornholm må han o~så have arbejdet i stenbrud, for de sidste år hostede han me~et o~ ~n~de, nt han havde stenlunger, som føl~e Også der opsugede han viden om ~ranit, af arbejdet på Bornholm. ral og grus. Især nogle kemiske forhold, interesserede ham, kiesel~yreindholdet var det vist, og på et specialarbejderkursus i byggefagene kom han i alvorlig disputs med læreren om, hvilken slags grus, man bruger i cementblandin~. Det endte med, at læreren måtte slå op i sine håndbøger og give Emil ret i hans påstand. Sådanne sejre glemte Kofoed aldrig. Idet hele taget gik tusinder af hans historier på, hvorledes han vandt en kamp. Langt de fleste episoder endte med, at han slog en bølle til jorden. Jeg kan ikke referere dem, da den voldelige effekt ikke har min interesse, og jeg derfor "~log hukommelsen fra" når Kofoed sjæleglad berettede om sine retfærdighedshandlinger. På Bornholm havde Kofoed købt et lille hu s o~ fik ~ode dage ved at være klunser på lossepladsen. lian havde kansession dertil, og han havde op til 5 mand i arbejde, muligvis på flere lossepladser. Der var meget sorteringsarbejde, og Kofoed fik næse for klude, ben, metal, sågar sølv, antikviteter osv. lian oplevede klunserens glæde ved ethvert fund og sparede ikke på den personlige indsats. Han opnåede også at få en fuld pranger-tegnebog. Han levede sig meget ind i Bornholms historie og påstod, at hans slægt kunne føres tilbage til Arilds tid, med navngivne personer, forstås. Kofoed mente også,at navnet Kofoed var en forkortning af "Kongens foged".

7 I 196o'serne kom Kofoed til Kildehusene, hvor han flyttede ind hos en gammel ven, en klunser. I flere år passede han den r,amle mand, lavede!luppe og underholdt ham pli bedste vis. Da den gnmle døde, arvede Emil huaet. Han var ip,en handelsmand med p,amle tinp, og sager af enhvet: slags. I området boede en del, der var Jehovas vidnet:, nogle af dem blev hans vennet:, andt:e ikke. Ft:a en af vennet:ne, ft:u Marie Petersen, har vi følgende histot:ie: Emil har været i Rigssalen flere p,ange, fot: han havde en nabo i Kildehusene, Bent Cht:istiansen, som var med i et stævneprogram, og der vat: ikke noget, Emil hellet:e ville end væt:e med, hvor det: fot:egik nop,et. Så han kom med til den hnl. Jeg knn ikke huske, om det vat: et stævne med tusinde ellet: 2o tusinde deltagere. Man inviterer jo forskellige kredse, og så lejer man en hal, det: passer i størrelse... og så kom der nogle labaner. Det gør der jo altid. Byens ungdom siger: Nu skal vi lave noget halløj! Det vat: Emil, der gik med vandslnnp,erne; så bep,yndte han at oversprøjte de unge fra byen; han skulle nok vise, hvor David købte øllet! Han brugte ivrip,t vandslanp,erne. Han kunne ikke ha' at de gik udenfor og råbte og generede mødedeltagerne. De skulle ikke spille op, der hvot: Emil var. Jo, de blev blæst hjem med vandslangerne! Marie Petersen fortsætter: Jeg havde endnu min yngste søn, Anders, boende hjemme, da Emil en aften kom ind hos os og spurgte: Marie, kan du ikke klippe mit hår? Jo, såmænd, jeg har altid klippet børnenes hår og så mange andres. Altså blev Kofoed placeret midt i stuen og det sorte hår faldt lok for lok. Til sidst synes jeg ikke, det kunne blive pænet:e og både Anders og Kofoed var tilft:edse med mit arbejde.

8 Så gik Kofoed til døren, sagde tak Marie, tog sin jakke på.. og bowleren.. men ak, hatten faldt ned over både øjne og ører! Nej, hvor Anders og jeg grinede! Grine og gøre nar af folk er let nok, men give en gammel mand et måltid mad er sværere, som man siger. Som nævnt i indledningen flyttede Emil Kofoed til Rørvigvej omkring 197o. Iler fik han god plads til sit varelager, og mange kunder har været målløse af forbavselse o ver, at han kunne hitte netop den dims, man spurgte efter. Selvfølgelig dukkede hans gamle skærsliber-venner op, en kaldtes "Stavanger", og nogle boede hos ham en tid. Men landliggerne, selvbyggerne, hoq~er!:!kobel blev han!:! kundekred~, og han morede sig over dem, der senere røbede, at de første gang, de så ham, var blevet bange for ham. "Nina" var Kofoeds trofaste, meget kloge hund, der fulgte ham overalt. Den løb ved siden af cyklen eller sad på ladet. Som han blev ældre, var motorcyklen afhændet. Men alle kendte Nina og Emil Kofoed. Nu skete der det, at Kofoed blev forelsket! I huset bag ved hans havde folkene besøg fra København. Blandt gæsterne var ~!ary.!lun var en fiks lille dame i 6o-års alderen, blomsterbinderske og enke. Første gang Kofoed besøgte hende i København, så han straks et fotografi af en herfe på kommoden. Hvem er det? spurgte Emil. Det er min afdøde mand, sagde Mary. IIam kender jeg.. og så havde de en masse at snakke om. I gården til den ejendom, Mary boede i, voksede <ler et kæmpemæssigt træ, som totalt skyggede for alle lejlighedernes vinduer, og beboerne talte tit om, at det burde

9 f<l'ldefl, men hvordnn skulle det dop, p,orefl? det kunne ikke vælter i den lille p,~rd. "Sknl jep, fælde det træ?" spurp,te Emil. Kan du da det? Hon ikke, lille Nary? Så p,ik han med sin sav op på 4.sal, ringede på og spurgte om han matte ga ud af deres soveværelsesvindue. Måske havde han nop,le brædder med for at sikre tilbagevejen. Slangemennesket begyndte påny. Siden p,ik han til den næste 4.snls lejlighed ejendommen rund t. Bagefter var det }.sals-lejlighederne, der var hans udgang til træet, og så fremdeles. En kone på 2.sal nægtede at lade ham gå ud af sit vindue, men ellers holdt plnnen, og en dag var træet væk, og alle vnr bep,c.i>jtrede for 1lnl' ly1lct ind i rummene. Nary var som sagt blomsterbinderske. Hun havde arbejdet i 4o år i en forretning, der bl.a.leverede store dekorationer til det kgl. Teater.!lun og hendes mand havde ingen børn, så de gik op i hver deres job, og lip,e før butikkerne lukkede, styrtede de hen hos en viktualiehandler og købte "færdig-mad". Hun var således slet ikke vant til at lave mad, og Kofoed nød at brilliere med sin kogekunst. Selvfølgelig opdagede han, at hun var en holden dame, der kunne købe og købe i eet væk; men forelsket i Mary, det var hnn. Alle kunne se det på ham.!lun blev hans dronninp, og prinsesse, og han skulle komme til at tale om Mary hver dag i resten af sit liv! Ud fra det hidtil fortalte, kunne man tro, at Kofoed var en enspænder, men nej, han var jæger og samler. Som jæger -skørtejæger- begyndte han intetanende som 13-årig, da en pige inviterede ham med hen i en grusgrav. "Jeg anede ikke, hvad hun ville", sagde han" men det fandt jeg da ud af, og s i d e n g i k d e t s o m i s a n p, e n o m s k æ r s l i b e r e n... j e g s o v m e d

10 / ' landsbyens bedste tøs., Spørg ikke om jeg har haft 5o eller hundrede damer. Ilet er ligemeget. Men Mary, det var kærlighed. En gang, hvor Mary igen besøp,te sin svoger bag Kofoed, fik de chance for at kysse hinanden, men ungerne skreg: Mor, tante Mary kysser Kofoed! Når Emil tog til København var han altid vasket og friseret. Så fandt han det pæneste tøj frem fra varelageret, men blev alligevel til grin den dag han drog af i hvide gummistøvler, af den slags lægerne bruger på operationsgangen, sandsynligvis fundet i en container. Det må være hændt, at han har fulgt Mary hjem til København med toget, for hun har flelv fortalt følp,ende: Vi sa,d på e t sæde nær døren. En mand stod i den yderste gang og fumlede med yderdøren, mens toget var i fuld fart.!lan fik døren op, og på et halvt sekund fik Kofoed kosmiske kræfter, for ud i gangen og fik halet manden ind. Emil reddede hans liv, det gjorde han! Inden der blev snakket om bryllup, lovede Kofoed, at hans hus og have ville blive sat tip-top istand. En travl tid tog sin start. Alt blev ryddet op. Indvendig blev der sat listelofter i stuerne. Der blev lavet badeværelse, i kælderen kom en fryser og i haven et drivhus. Mary drømte, at hun skulle sidde og hækle på terrassen, mens Emil skulle lave kobbera~bejder eller noget fint af horn. Så kom Marys fine møbler ind i huset, dyrt porcelæn og kostbare malerier. Jo, Emil værdsatte det hele. IInn havde sans for gode ting. Bryllup og lykke. Nina blev snart Marys gode hund!

11 11 Emil holdt mer,et af nt komme hos købmnnd llenny Jacobsen pil Rorvigvej. Dotrene elskede han fra de var sm~, og han hjalp med at flække overflødige papkasser (mod at redde ukurante varer med. hjem). Enr,nng kom det ham for øre, at en bestemt kunde skulle have sar,t, at den kvinde, der r,iftede sig med Kofoed, måtte være idiot. Alle andre vidste dog, at Hary var ' en guldklump. Så fulgtes de kort efter til købmanden, og Emil fik øje pil den rapmundede kunde, op, Kofoed hviskede til Mary: Se, der er den mand, der sir,er, at den kvinde, der har giftet sig med mig, må være idiot... Så skal han også få ret, når han er så dum, sagde Mary, og derefter gav hun sig til at spille åndsvag med åben mund, underlige lyde og Sct.Veits-dans. Gode venner dryssede ind hus de nyp,ifte. ~Ion fik altid en snak, som ikke var om vind og vejr. Kofoed stillede rejemadder frem og nød værtskabet. Nina var kær mod husets venner. Engnng syntes Nina, at det var længe siden, den havde set Liss, som boede i et sommerhus på Holsts Skovvej. Den listede l1jemmefrn op, hen til Liss, der ofte havde taget den med på en travetur til stranden og også hjem til sig. Nu stod den udenfor på hendes terrasse en af~en og snøftede. Hun lukkede den ind, kælede med den og gav den en godbid. Den hoppede op i en stol, men den hyggede sig ikke. Ved den mindste lyd, vejrede den. Bare en gren eller et blad raslede, kikkede den op. Jo, Liss fornemmede, at den var gået hjemmefra uden at spørge om lov, så det varede ikke længe, før hun fulgte Nina tilbage til Rørvigvej. Der ville den helst være. Nir nu Mary havde overtaget Nina, måtte Emil have sig en k a t.

12 Han var utrolig glad for dyr. Katten fik et vindue til at hoppe ud og ind ad om natten. En aften efter sengetid stod katten og miavede uden for. De havde glemt at åbne vinduet. Emil, sagde Mary, det er din kat. Stå op og luk vinduet op. Ja, ja, sagde han og tøf fede derhen. Men på tilbagevejen sagde han: Den stod da ellers og sagde Maarryy, Maarryy! Lidt efter lidt voksede varelageret igen ph grunden, i kælderen og i drivhuset. Kofoeds måde nt handle på, var ofte at købe eller gøre fund! Mary tog det med tålmod. Hvis han møgbeskidt ville hen og kæle med hende, hvad hun nok ikke brød sig så meget om, sagde hun: Nina, det vil vi ikke finde os i vel? Så knurrede hunden bestialsk, og Emil var den første til at grine. l Mary blev forkælet. Intet skulle hun gøre,bare være der som en pyntegenstand! Emil an~de ikke, at han gjorde hende fortræd. Efter få års ægteskab blev hun syg, og Emil sloges med hele sygehusvæsenet, men Mary var ligeglad, hun gad ikke kæmpe for et liv med et hækletøj. Hun havde ingen opgaver. Hele hendes familie havde vendt hende ryggen, da hun giftede sig (den rige arvetante), og hun orkede ikke at leve. Men Kofoed fik godt lo år med et indædt had til læger. Oprigtig talt var Kofoeds had til læger af ældre dato. En dame fortæller: Der er masser af syge mennesker, som ikke ved, hvad de fejler, og hos lægerne får de bare at vide: Det må De leve med! Derfor af den simple grund vil Emil ikke til læge. Så går han hellere rundt og humper. Han lå engang på sygehuset, og så kunne han ikke komme af med vandet. Jeg ved ikke, hvorfor det pludselig kunne blokere, og at en mand ikke kan tisse. Så forlod ha n hospitalet og spænede over til sin egen læge, Bruun Pet e rsen.

13 Og Emil bankede på midt om natten, og B~uun sagde: Hvad vil du? Ja, jeg kan altså ikke komme af med vandet! Pete~sen NAh, ikke andet, sagde han så. De~på gav han ham noget, måske en indsp~øjtning, og så tissede jeg, sagde Emil, en hel klokketime. Det blev ved med at løbe! Det e~ da også en kedelig situation at komme i.. Og så gå~ han jo ikke til nogle and~e læge~! Men denne U~uun Pete~sen e~ ~ejst fo~længst, og Lotte, hans kone, e~ rlød meget ung og meget ~a~. B~uun Pete~sen va~ meget udadvendt, og han snuppede lige Emil... han kunne altså tage ham. Men det e~ også den eneste læge, Emil sige~ god fo~. Alle de and~e e~ ~ak og pak og ikke noget væ~d fy~e~ af. i handel og vandel.. og hvad han elle~s I Rø~vig og Nykøbing fik Kofoed hu~tigt et øgenavn, han hadede. Det va~ "So~te Septembe~". At han va~ so~t, kunne enhve~ jo se; men hvo~dan navnet elle~s blev hans, e~ ikke til at opspo~e nu. I 197o led palæstinense~ne et sviende nede~lag og blev fo~d~evet f~a Jo~dan, de~es kamp afsluttedes i septembe~. So~te Septembe~ (altså då~lige minde~) blev de~efter navn på en yde~liggående udb~yde~g~uppe f~a palæstinense~nes o~ganisatione~. Den debute~ede med mo~det på Jo~dans ministe~p~æsident dec og fo~tsatte med a n d~e d~ab og flykap~inge~. Dens massak~e på is~aelske spo~tsfolk ved olympiaden i HUnehen 1972 vakte så stæ~k fo~dømmelse, at g~uppen forsvandt ud af billedet. Det va~ altså smagløst at kalde en miljøfo~kæmpe~ og dy ~even "So~te September", men jeg t~o~ egentlig ba~e, at folk kunne lide klangen og ~ytmen i navnet "Sorte Septembe~", ingen de~ b~ugte det, ville kunne gøre ~ede fo~, hvad o~dene betød!

14 'i Hunden Nino døde, da den var mellem 15 op, 2o hr gammel. Snart efter fik Kofoed Mikkeline, der lynhurtigt tillogde sig et sæt bedårende hvalpe. Den tidligere omtalte Marie Petersen fra Kildehusene havde solgt sit hus og var flyttet til Nykøbing.!lun cyklede den første sommer ofte til Rørvigvej for at passe de dejlige hvalpe, for Kofoed var jo ofte på strejf! Hendes syn blev imidlertid snart så dårligt, at hun måtte blive hjemme, men det glædede hende at erfare, at Kofoed fik skaffet alle hvalpene p,ode hjem. Og i 1988 skaffede hun Emil et godt hjem i sit lille Nykøbing-hus. De var begge blevet gamle, og der var manp,e timer i ensomhed. Hendes børn syntes godt nok, de var flinke til at komme på besøg, men en time hist op, en time pist fylder ikke de lnnp,e dnp,e, uger. op, hr. Kofoed vflle have rigtigt bryllup, så man ikke skulle sige dem noget på. Han bestilte borgmesteren til at vie dem i hjemmet, og han fik tinglyst testamente, så det, der var hendes fremdeles skulle være hendes, og det der var hans, fremdeles skulle være hans. Hvem der forlagde hendes dåbsattest og den afdøde ægtefælles dødsattest, står hen i det uvisse. Men bryllup blev der )kke noget af. Derimod holdtes en flot "trolovelsesfest" hvor bl.a. Kofoeds venner dukkede op: Knud op, Gullan Hansen, kroparret fra Lyngkroen, købmand Benny Jacobsen med kone og datter, "Bavreren" "fætteren" og halvdelen af Maries børn. Lidt efter lidt fyldtes huset med klenodier fra vnrelageret: kostbare malerier, antikke våben, messingtøj, kgl.porcelain osv.osv. Ingen med fornuft i behold ville lade disse ting blive i et tomt hus på Rørvigvej. Og da Marie fik mange gode lydbøger fra båndcentralen nød Emil at lytte til disse store litterære værker. Hans egne historier lød sådan:

15 ' ' ~l e d e n f l o k k n m m e r a t e r, d e r all e v a r g ø g l e r e, r e j s t e j e g rundt i Jylland og optrhdte på torve og pladser. Måske var det ikke egentlig tilladt, men på den anden side var det vel heller ikke kriminelt. Vi havde det sjovt sammen og publikum var glade og puttede skillinger i hatten, som en nf gutterne gik rundt med efter de forskellige numre. Jeg har været slangemenneske og sabelsluger, bugtaler og så kunne jeg lave mange numre, som folk kunne li' f.eks at træde en synål omme på ryggen... I almindelighed holdt vi lidt øje med, om politiet skulle dukke op til vore forestillinger. Det var der jo ingen grund til. Men i Ålborg gik det alligevel galt ; vi fik ikke pakket hurtigt nok sammen, og så stod en kæmpe panserbasse foran os og sagde: l!nr De tilladelsen i orden? Næh, gu' har vi da ej... Så må De følge med på stationen... Vi vnr godt sure og gik vej alle og pønsede på en plan. Men på politistationen blev vi kaldt ind til afhøring hos politimesteren, der sad stor og fed ved et stort egetræsbord, foruden at der var flere andre skrivere og personale af forskellig slags. Nåh, han ikke bare spurgte, om vi erkendte at have overtrådt loven ved at give forestilling på åben gade uden tilladelse... næh, han luftede en modbydelig nedladenhed og antydede, at vi var ret så uduelige. Min stolthed var såret, og i et nu sprang jeg op på egetræsbordet, og spurgte: Er det dig eller mig, der kan slå en salto og gå i spagat? Uden at afvente svaret lavede jeg mine akrobatiske numre, og alle blev ganske paf. Men uheldigvis kom jeg lige før spagaten til at ramme et blækhus, og mens jeg lagde an til applaus, rør. blækhuset i luften op, tog turen ned ad politimesterens front, sl! hans store hvide skær. blev ganske blåt. -- Ja, siden den dag hed Ålborgs politimester ikke andet end Blåskæg. Da jeg en månedstid senere kom hjem til Helsingør hos mine plejeforældre, havnefogedens, sagde den gamle: Nå, du har

16 Ib være t i Ålborg, Emil! Hvor ved du det fra? Det har da stået i avisen- se her- jeg har udklippet. Jn, der står godt nok ikke, at det er dig, men hvem eller~ giv e r sig til at lave akrobatik på politimesterens skrivebord... Som dreng var jeg en lille spirrevip. I 1-Z.kl. gik jeg i skole ude på Sjællands odde, hvor lærerinden forekom mig nt være kæmpestor. Hun var nu meget sød. Hver <.lag skulle jeg rende ned til købmanden og købe en bestemt slags parfume eller kølnervand, og hun drak det lige af flasken! Ja, du tror det ikke. Det fandt jeg bag efter ud af, at det var fordi hun havde kræft, og hun var helt tæret op indeni, og for ikke at lugte af råddensknb, drnk hun det der vellur. tende. Kammerate~ne og jeg brugte den lange retirade i frikvarteret. Så kom vi engang til at konkurrere om, hvem af os, der kunne dyppe enden i tønden.. Op, jeg var jo så spinkel og smidig, så ved at holde i forkanten af brædtet, kunne jeg folde mig helt sammen som et V. Men det kiksede! Jeg røg ne<.l i lortet og kunne selvfølgelig ikke komme op. Alle ungerne hented e lærerinden, og hun reddede mig op, men jeg måtte splitternøgen hen til vandposten og skylles længe og grundigt. Værst var det dog, at hun hentede nogle af sine egne underbukser, som jeg blev s toppe t ned i... Som lille knægt boede vi ude på Ringholm, hvor min mor var daglejer. Ih, det var elendige forhold. Jeg vil slet ikke snakke om det, men jeg har altid som voksen holdt et kritisk øje med, hvad myndighederne tillader, når overgreb finder sted, og jeg er stolt af, at jeg har angivet folk, der f.eks havde evnesvage eller nervesvækkede i pleje, og så har budt demat leve som dyr i stalde eller på lofter uden senge og ordentlige forhold. Min bedstemor var også med i sjakket på Ringolm, me n meg e t

17 f.,. jævnlip,t p,ik hun sin vej i depression. Vi unp,er syntes, at det lip,nede tealer, for vi skulle rende ud og lede efter hende, og så skulle vi sige: Ih, søde bedstemor, kom dog hjem til os igen... du skal ikke gå herude og fryse.. vi har savnet dig... Forestil dig det omtrent en gang om ugen. Vi tabte interessen for bedstemors udflugter. Ofte fandt vi hende der, hvor der nu er kolonihaver i Nykøbing. Til sidst gad jeg ikke gå ud og lede efter hende. Jeg syntes, hun selv måtte vende næsen hjem, når ensomheden blev for stærk. Rinp,holm benyttede også mange polske arbejdere,især mange kvinder. Lidt af deres sprog lærte jeg og kan såmænd endnu. Mange ~r senere blev Dornholm besat af russere, mens jeg havde hus derovre, og dem lærte jeg også at snakke med. Min søster og jeg fandt forresten en hemmelig kælder ude på R!nr,holm. Vi vnr p,llet ph opdnp,el!'le bng rnp,else op, brædder, og så kom vi ned i et rum, hvor der var ældgamle flasker med rom. Det var brunt som sirup. Som ganske ung fik jeg arbejde hos bageren på Odden. Han var et dumt svin, som ingen kunne holde ud at være hos. Krakilsk og galhovedet fra morgen til aften var han. En dag, mens maskinerne snurrede råbte han til mig, at jeg skulle komme med ni sandkageforme. Det gjorde jeg så. Han blev splitter ravende tosset, og skreg, at han havde bedt om ti, op, hvor for han skulle plages med\ '"" knægt, der hverken kunne høre eller forstå, idiot og meget mere. Det var dråben, der fik bægeret til at flyde over. I et nu, fik jeg smidt bageren baglæns op i jeg afst ed i en fart. rugbrødsdejen, og så kom Det første kvarter vidste jeg nok, at han ikke kunne gøre mie noget, men jeg var alligevel forbavset, da jeg gik ad landevejen ind mod Nykøbing og vel var kommet halvvejen, da en bil standsede, og en betjent hoppede ud og spurgte, om jeg var bager-drengen, der havde øvet vold mod mester.

18 ' ' Ja, det er mig. Det er godt lille ven. Han har ringet og klaget.. ærlip, tnlt, hvor har han fortjent den tur i karret. Ham er der altid vrøvl med... gå du kuns videre min dreng! Mange år senere gik jeg på gaden i Holbæk, og der blev jeg vidne til,at en flok drenge overfaldt deres lærer. Blodet kom i den grad i kog i mig, så jeg sprang til og slog den ene efter den anden i jorden. Sådan! Jeg har altid stået mig godt med politiet. De siger: Kofoed, vi ved, du er reel. Jeg har været handlende i mange år, op, de ved, at jeg ~r en ærlig mand. Man skal ikke sælge en stjålen cykel til mig, endsige cigaretter uden bandarole. Nej. Jep, tjekker altid,at varerne er reele, og jeg har altid haft mine koncessi- oner i orden, da jeg f.eks. på Bornholm gik på lossepladser og havde 5 mand i arbejde. Ingen numre som handelsmand.. Engang kom jeg til Hundested en aften, hvor det viste sig, at færgen ikke sejlede på gr. af uvejr. Så p,ik jeg hen på politistationen og bad om at måtte sove der, og de var jo flinke, så det kunne sagtens lade sig gøre. Betjentene er stadig mine venner.!!vis man har arbejdet en hel dag, og ikke ser så præsentabel ud, så vil taxa ikke køre en hjem, men politiet gør det, hvis man beder dem om det. En vinterdag, ret sent om aftenen, kom jeg kørende på motorcykel i et herrens snevejr. Der var ikke mange på landevejen.. Men så så jeg en bil, der var kørt i grøften, og jeg kørte ind til siden og gik tilbage for at spørge, om der var noget, jeg kunne hjælpe med. En mand stod og så mismodig ud. "Nåh, du er kommet væk fra vejen!" sagde jeg "Ja, det er satans glat". "Er du alene?"

19 "J n,.i n. O r. d c r k o m m c r j o i. k k c rn n n P. e h e r f o r b i... "S;\ lnd rn.t.r. fh den bil op nf r.r"[tcn" Jep, kender det tnr,, der sknl til, op, sne eller ej, bilen kom ir.en op ph landevejen. Det vnr en lille kassevor,n, op, jer. fhr "jc på, nt den er f~ld af kaffe. Se det var jo lige efter krigen, og al kaffe var rationeret, selv kaffeerstatninp,, der smagte rædselsfuldt, var rationeret. Jeg r,loede noget på hans kaffe og sagde: "Det var s;\ det!" "Tak skal du have, jeg fatter ikke, hvordan du kunne klare det, du m;\ have kæmpekræfter.. " "~l e n j c p, s e r, a t d u k ø r e r m e d k a f f e.. " "Jo. Jer, siger så mange tak for hjælpen" "Du kan vel give et halvt pund kaffe til afsked" Det kunne manden under ingen omstændigheder. Han opremsede mnnp,c forklnrinp,er, som jer. ikke r,ad høre ph. Så knappede jep, frakken, nikkede til manden, og skubbede bilen ned i grøften igen. Hen til motorcyklen op, afsted! Foråret 1989 lnvede Kofoed hønsegård til 2o høns op, en hane i Hnrics baghave. Hun nød nt snakke med hanen ved at give sig til at gale, hvorpå den svarede ivrigt. Han udbyggede ter~ssen, lavede tomat- og blomsterbed, og så gik han igen op i madlavning. Af frygt for trikiner, salmonella-bakterier mm kogte han altid hele stykker kød, før han stegte dem. Derved fik han masser af suppe til sovse, som var hans specialitet. Desforuden plukkede han meget grønt, som han lod tørre og findele. Disse krukker med drys var virkelig gode. Men proper var Emil ikke. Husets dyr fik lækkerbidder smidt ned på gulvtæpperne, så man trådte i sovs op, ben overalt. Jeg kan ikke undlade at takke de søde hjemmehjælpere for udvist storsind.

20 Marie sagde en dag: Mine børn siger også "Ih, at du kan holde Emil ud", men jeg er jo så lykkelig, at jeg ikke knn se, at han er sort, jeg kan ikke se, at han har sorte negle. lian vasker sig da også, han lugter da ikke af møg, det gør han ikke.. maj 1990 fik Kofoed brev fra teknisk forvaltning med påbud om at rydde op på Rørvigvej efter klage fra flere naboer. Da sprang han op som trold af en æske, fordi han følte, at han havde et meget fint forhold til beboerne i kvarteret. He d ret til aktindsigt blev det ham klart, at der kun var een person, der havde rettet henvendelse til kommunen nng. hans "varelager"'. Hvad københavner:ne tillader: sig at læsse af på hans fortov af gamle køleskabe og lign. ville han selvfølgelig ikke tage ansvar for:. Kommunen fastholdt, at hvis han ikke fik r:yddet op inden en vis dato, ville den overtage det hele for 12o.ooo kr. Kofoed var godt klar over:, at det kun var: gr:undvær:dien, men huset, indboet og klenodier:ne skulle takseres r:eelt. Han afslog handelen, men han fik tr:avlt med at opsætte høje hegn. Det var drøjt, nedslidt som han var:. Mange kom og hjalp ham i ny og næ. Da en container skulle fyldes med gammelt jern: græsslåmaskiner, rustne cykler osv, blev han tosset på en af hjælperne, som smed nogle smedejernsdele op i containeren. Det var sider til en gammel ovn, som skulle samles, og sælges som brændeovn til landliggere. Nu var den ene side smadret, og Kofoed ærgrede sig i lange tider. januar: 1991 døde Mar:ie Petersen, og Kofoed flyttede tilbage til Rør:vigvej. For at kunne vær:e i huset den vinter:, måtte han brænde en masse i kakkelovnen, bl.a.sækkevis af klude. Hver dag kom venner, som kør:te til købmand for: ham, og tog et nap med oprydningen. Det hændte, at et bord blev frigjor:t.

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge En dag finder Gris en magisk kasse der kan kopiere alt der bliver lagt i den. Gris beskytter den så meget og bliver så mistænktsom af enhver der vil bruge den at han tyger til drastiske metoder. Han tvinger

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været amilien Rantanen var en rigtig storby - familie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. Men mor Ritva og far Roger

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere