GØGLER, KLUNSER HANDELSMAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GØGLER, KLUNSER HANDELSMAND"

Transkript

1 L e n e Pu c k l s h ny GØGLER, KLUNSER OG HANDELSMAND Emil Kofoed til minde

2 Vi var mange børn hjemme. 1 Mine to brødre hed det samme som jeg... Lokalhistorisk Forening, Nykøbing Sj. ISBN

3 På vejen mellem Rørvig og Nykøbing Sj. har man i årene 197o-92 bemærket en ejendom med et ustyrligt rod. I perioder har alskens ragelse tårnet sig op omkring huset omtrent til tagryggen, og jævnligt har man set ting og sager henstillet langt ud på fortovet. Med denne pjece vil jeg forsøge at tegne et portræt af ejeren: Knud Ejgil Emil Kofoed Rasmussen, i daglig tale kaldet Emil Kofoed. Til præcision skal anføres adressen : Rørvigvej 178 og Kofoed~ dntn: Mange hundrede mennesker er standset op for at snakke med Kofoed eller gøre en handel. De har fundet en lille sjov mand med sort strittende hår, og de har opdaget, at måske ville Kofoed handle, måske ikke. Han havde nemlig et sanseapparat uden lige.. om det var ven eller fjende. Kofoed var ofte umådelig beskidt, og hvis han mærkede en antydning af nedladenhed, blev der bestemt ingen handel med den person. Hvis han derimod så folks øjne tindre ved synet af "varelageret", var man ven med det samme. Emil var kommet af ingenting, som man siger, men han havde mange gode egenskaber, og hans evne til at t~kle livet stod sin prøve i knapt 74 år. Af gemyt var han lun, åndfuld og snu på en festlig måde. Han var bundreel og et kærligt menneske. Men noget hadefuldt kunne dukke op samlet sammen fra barndommen og gennem livets misforståelser.

4 L/ Emil var læse-skriveretarderet. Han var p,od t.i l n t brup,c ord. Han digtede spontant, mens han snakkede, og han p,emte mange af sine digte i årevis orpe i hovedet. Alle de søde damer han traf, fik øjeblikkelir hans bedste vers.. Også samfunds.forhold og moral blev behandlet i roetisk form; derfor var han spændende at lytte til. Han tog verden ind med ørerne. Var der ingen at snakke med, så tændte han for radioen eller TV. Også bøger fra båndcentralen holdt han meget af at lytte til. Mange af Emils venner i de seneste år vil nok fasthold e, at han hellere snakkede end lyttede, men det er vist bare et almindeligt ensomhedsfænomen. Kofoeds selvstændighedstranp, bevi rkede, at han aldrip, fik en normal læretid og plads i et 7-16 jo b. Som ung fandt han sammen med rnnrkedsp,øglere, op, der er lngen tvivl om, at den flid, vi kendte hos Kofoed som gam mel, l også i hans unge år har været tilstede, og han har trænet ihærdigt for at blive slangemenneske, sabelsluger, bugtaler eller akrobat. Indimellem har han virket med sine hænder ved f.ek s.kobberarbejde, hvor han dels reparerede kobberkedler og lignende, og dels lavede kunstgenstande: relieffer, armbånd og nips. Han skulle også have været en dygtig klinker i den tid, en kær porcelænskande eller et fad ikke blev smidt ud efter et brud, men absolut skulle samles skår for skår. Ja, han har sågar samlet proteser, når venner kom med deres knækkede gebis! At Kofoed skulle være landets bedste skærsliber siger sig selv. Man gemte sine sakse, til Kofoed dukkede op, for så vidste man, a~ de igen kom til at klippe ordentligt. Til det arbejde brugte han altid sine ører, for at lytte til skæret.. Mangfoldige job af kort varighed hørte til Emil Kofoeds

5 erindringsskat. Således skulle han engang have været kok i et herregårdskøkken på den tid, hvor arbejdskraften var de såkaldte "herregårdsbisser".(læs Mads Fuglsangs erindringer). Emil elskede at lave mad. lian sagde, at det hundeæde han fik hjemme hos sin mor bevirkede, at han lovede sig selv at lære at lave ordentlig mad. Landarbejderne elskede hans mad selv om råvarerne var det billieste billige. Ogs6 stedets ejer holdt af at snakke med Emil. Engang var Emil netop ved at bage, da jorddrotten tr6dte ind i køkkenet. lian spurgte: "livad bager du i dag?" "Galopkringle" "Hvorfor hedder det egentlig p,nlopkringle?" "Det er der to grunde til. Den første er den, at nogle kan spise den i et rask tempo. Den anden er, 11t nogle bliver så syge af den, at de i rask galop må løbe ud, hvor der er hjerte på døren!" Kofoed har også arbejdet p6 fabrik og været på specialarbejder-kursus. Der tog han så godt ved lære, at næste gang han trådte ind som ny mand på et værksted, gik han direkte hen og stoppede kranen, der kørte rundt under loftet med tungt læs i stropper. livad bilder du dig ind, mand, skreg kranføreren. Den er ulovlig. Den er livsfarlig, svarede Kofoed. Gu' er den ej. livad bilder du dig ind? Den er ulovlig, og den kommer ikke til at køre, før arbejdstilsynet har været her og godkendt den. Alle stimlede sammen. Værkføreren brokkede sig og så videre og s6 videre. Men Kofoed, det lille menneske, holdt på sit, og arbejdet gik i stå. Efter hans eget udsagn fik han medhold og tak fra myndighedernes og kammeraternes side.

6 h I sine år på Bornholm må han o~så have arbejdet i stenbrud, for de sidste år hostede han me~et o~ ~n~de, nt han havde stenlunger, som føl~e Også der opsugede han viden om ~ranit, af arbejdet på Bornholm. ral og grus. Især nogle kemiske forhold, interesserede ham, kiesel~yreindholdet var det vist, og på et specialarbejderkursus i byggefagene kom han i alvorlig disputs med læreren om, hvilken slags grus, man bruger i cementblandin~. Det endte med, at læreren måtte slå op i sine håndbøger og give Emil ret i hans påstand. Sådanne sejre glemte Kofoed aldrig. Idet hele taget gik tusinder af hans historier på, hvorledes han vandt en kamp. Langt de fleste episoder endte med, at han slog en bølle til jorden. Jeg kan ikke referere dem, da den voldelige effekt ikke har min interesse, og jeg derfor "~log hukommelsen fra" når Kofoed sjæleglad berettede om sine retfærdighedshandlinger. På Bornholm havde Kofoed købt et lille hu s o~ fik ~ode dage ved at være klunser på lossepladsen. lian havde kansession dertil, og han havde op til 5 mand i arbejde, muligvis på flere lossepladser. Der var meget sorteringsarbejde, og Kofoed fik næse for klude, ben, metal, sågar sølv, antikviteter osv. lian oplevede klunserens glæde ved ethvert fund og sparede ikke på den personlige indsats. Han opnåede også at få en fuld pranger-tegnebog. Han levede sig meget ind i Bornholms historie og påstod, at hans slægt kunne føres tilbage til Arilds tid, med navngivne personer, forstås. Kofoed mente også,at navnet Kofoed var en forkortning af "Kongens foged".

7 I 196o'serne kom Kofoed til Kildehusene, hvor han flyttede ind hos en gammel ven, en klunser. I flere år passede han den r,amle mand, lavede!luppe og underholdt ham pli bedste vis. Da den gnmle døde, arvede Emil huaet. Han var ip,en handelsmand med p,amle tinp, og sager af enhvet: slags. I området boede en del, der var Jehovas vidnet:, nogle af dem blev hans vennet:, andt:e ikke. Ft:a en af vennet:ne, ft:u Marie Petersen, har vi følgende histot:ie: Emil har været i Rigssalen flere p,ange, fot: han havde en nabo i Kildehusene, Bent Cht:istiansen, som var med i et stævneprogram, og der vat: ikke noget, Emil hellet:e ville end væt:e med, hvor det: fot:egik nop,et. Så han kom med til den hnl. Jeg knn ikke huske, om det vat: et stævne med tusinde ellet: 2o tusinde deltagere. Man inviterer jo forskellige kredse, og så lejer man en hal, det: passer i størrelse... og så kom der nogle labaner. Det gør der jo altid. Byens ungdom siger: Nu skal vi lave noget halløj! Det vat: Emil, der gik med vandslnnp,erne; så bep,yndte han at oversprøjte de unge fra byen; han skulle nok vise, hvor David købte øllet! Han brugte ivrip,t vandslanp,erne. Han kunne ikke ha' at de gik udenfor og råbte og generede mødedeltagerne. De skulle ikke spille op, der hvot: Emil var. Jo, de blev blæst hjem med vandslangerne! Marie Petersen fortsætter: Jeg havde endnu min yngste søn, Anders, boende hjemme, da Emil en aften kom ind hos os og spurgte: Marie, kan du ikke klippe mit hår? Jo, såmænd, jeg har altid klippet børnenes hår og så mange andres. Altså blev Kofoed placeret midt i stuen og det sorte hår faldt lok for lok. Til sidst synes jeg ikke, det kunne blive pænet:e og både Anders og Kofoed var tilft:edse med mit arbejde.

8 Så gik Kofoed til døren, sagde tak Marie, tog sin jakke på.. og bowleren.. men ak, hatten faldt ned over både øjne og ører! Nej, hvor Anders og jeg grinede! Grine og gøre nar af folk er let nok, men give en gammel mand et måltid mad er sværere, som man siger. Som nævnt i indledningen flyttede Emil Kofoed til Rørvigvej omkring 197o. Iler fik han god plads til sit varelager, og mange kunder har været målløse af forbavselse o ver, at han kunne hitte netop den dims, man spurgte efter. Selvfølgelig dukkede hans gamle skærsliber-venner op, en kaldtes "Stavanger", og nogle boede hos ham en tid. Men landliggerne, selvbyggerne, hoq~er!:!kobel blev han!:! kundekred~, og han morede sig over dem, der senere røbede, at de første gang, de så ham, var blevet bange for ham. "Nina" var Kofoeds trofaste, meget kloge hund, der fulgte ham overalt. Den løb ved siden af cyklen eller sad på ladet. Som han blev ældre, var motorcyklen afhændet. Men alle kendte Nina og Emil Kofoed. Nu skete der det, at Kofoed blev forelsket! I huset bag ved hans havde folkene besøg fra København. Blandt gæsterne var ~!ary.!lun var en fiks lille dame i 6o-års alderen, blomsterbinderske og enke. Første gang Kofoed besøgte hende i København, så han straks et fotografi af en herfe på kommoden. Hvem er det? spurgte Emil. Det er min afdøde mand, sagde Mary. IIam kender jeg.. og så havde de en masse at snakke om. I gården til den ejendom, Mary boede i, voksede <ler et kæmpemæssigt træ, som totalt skyggede for alle lejlighedernes vinduer, og beboerne talte tit om, at det burde

9 f<l'ldefl, men hvordnn skulle det dop, p,orefl? det kunne ikke vælter i den lille p,~rd. "Sknl jep, fælde det træ?" spurp,te Emil. Kan du da det? Hon ikke, lille Nary? Så p,ik han med sin sav op på 4.sal, ringede på og spurgte om han matte ga ud af deres soveværelsesvindue. Måske havde han nop,le brædder med for at sikre tilbagevejen. Slangemennesket begyndte påny. Siden p,ik han til den næste 4.snls lejlighed ejendommen rund t. Bagefter var det }.sals-lejlighederne, der var hans udgang til træet, og så fremdeles. En kone på 2.sal nægtede at lade ham gå ud af sit vindue, men ellers holdt plnnen, og en dag var træet væk, og alle vnr bep,c.i>jtrede for 1lnl' ly1lct ind i rummene. Nary var som sagt blomsterbinderske. Hun havde arbejdet i 4o år i en forretning, der bl.a.leverede store dekorationer til det kgl. Teater.!lun og hendes mand havde ingen børn, så de gik op i hver deres job, og lip,e før butikkerne lukkede, styrtede de hen hos en viktualiehandler og købte "færdig-mad". Hun var således slet ikke vant til at lave mad, og Kofoed nød at brilliere med sin kogekunst. Selvfølgelig opdagede han, at hun var en holden dame, der kunne købe og købe i eet væk; men forelsket i Mary, det var hnn. Alle kunne se det på ham.!lun blev hans dronninp, og prinsesse, og han skulle komme til at tale om Mary hver dag i resten af sit liv! Ud fra det hidtil fortalte, kunne man tro, at Kofoed var en enspænder, men nej, han var jæger og samler. Som jæger -skørtejæger- begyndte han intetanende som 13-årig, da en pige inviterede ham med hen i en grusgrav. "Jeg anede ikke, hvad hun ville", sagde han" men det fandt jeg da ud af, og s i d e n g i k d e t s o m i s a n p, e n o m s k æ r s l i b e r e n... j e g s o v m e d

10 / ' landsbyens bedste tøs., Spørg ikke om jeg har haft 5o eller hundrede damer. Ilet er ligemeget. Men Mary, det var kærlighed. En gang, hvor Mary igen besøp,te sin svoger bag Kofoed, fik de chance for at kysse hinanden, men ungerne skreg: Mor, tante Mary kysser Kofoed! Når Emil tog til København var han altid vasket og friseret. Så fandt han det pæneste tøj frem fra varelageret, men blev alligevel til grin den dag han drog af i hvide gummistøvler, af den slags lægerne bruger på operationsgangen, sandsynligvis fundet i en container. Det må være hændt, at han har fulgt Mary hjem til København med toget, for hun har flelv fortalt følp,ende: Vi sa,d på e t sæde nær døren. En mand stod i den yderste gang og fumlede med yderdøren, mens toget var i fuld fart.!lan fik døren op, og på et halvt sekund fik Kofoed kosmiske kræfter, for ud i gangen og fik halet manden ind. Emil reddede hans liv, det gjorde han! Inden der blev snakket om bryllup, lovede Kofoed, at hans hus og have ville blive sat tip-top istand. En travl tid tog sin start. Alt blev ryddet op. Indvendig blev der sat listelofter i stuerne. Der blev lavet badeværelse, i kælderen kom en fryser og i haven et drivhus. Mary drømte, at hun skulle sidde og hækle på terrassen, mens Emil skulle lave kobbera~bejder eller noget fint af horn. Så kom Marys fine møbler ind i huset, dyrt porcelæn og kostbare malerier. Jo, Emil værdsatte det hele. IInn havde sans for gode ting. Bryllup og lykke. Nina blev snart Marys gode hund!

11 11 Emil holdt mer,et af nt komme hos købmnnd llenny Jacobsen pil Rorvigvej. Dotrene elskede han fra de var sm~, og han hjalp med at flække overflødige papkasser (mod at redde ukurante varer med. hjem). Enr,nng kom det ham for øre, at en bestemt kunde skulle have sar,t, at den kvinde, der r,iftede sig med Kofoed, måtte være idiot. Alle andre vidste dog, at Hary var ' en guldklump. Så fulgtes de kort efter til købmanden, og Emil fik øje pil den rapmundede kunde, op, Kofoed hviskede til Mary: Se, der er den mand, der sir,er, at den kvinde, der har giftet sig med mig, må være idiot... Så skal han også få ret, når han er så dum, sagde Mary, og derefter gav hun sig til at spille åndsvag med åben mund, underlige lyde og Sct.Veits-dans. Gode venner dryssede ind hus de nyp,ifte. ~Ion fik altid en snak, som ikke var om vind og vejr. Kofoed stillede rejemadder frem og nød værtskabet. Nina var kær mod husets venner. Engnng syntes Nina, at det var længe siden, den havde set Liss, som boede i et sommerhus på Holsts Skovvej. Den listede l1jemmefrn op, hen til Liss, der ofte havde taget den med på en travetur til stranden og også hjem til sig. Nu stod den udenfor på hendes terrasse en af~en og snøftede. Hun lukkede den ind, kælede med den og gav den en godbid. Den hoppede op i en stol, men den hyggede sig ikke. Ved den mindste lyd, vejrede den. Bare en gren eller et blad raslede, kikkede den op. Jo, Liss fornemmede, at den var gået hjemmefra uden at spørge om lov, så det varede ikke længe, før hun fulgte Nina tilbage til Rørvigvej. Der ville den helst være. Nir nu Mary havde overtaget Nina, måtte Emil have sig en k a t.

12 Han var utrolig glad for dyr. Katten fik et vindue til at hoppe ud og ind ad om natten. En aften efter sengetid stod katten og miavede uden for. De havde glemt at åbne vinduet. Emil, sagde Mary, det er din kat. Stå op og luk vinduet op. Ja, ja, sagde han og tøf fede derhen. Men på tilbagevejen sagde han: Den stod da ellers og sagde Maarryy, Maarryy! Lidt efter lidt voksede varelageret igen ph grunden, i kælderen og i drivhuset. Kofoeds måde nt handle på, var ofte at købe eller gøre fund! Mary tog det med tålmod. Hvis han møgbeskidt ville hen og kæle med hende, hvad hun nok ikke brød sig så meget om, sagde hun: Nina, det vil vi ikke finde os i vel? Så knurrede hunden bestialsk, og Emil var den første til at grine. l Mary blev forkælet. Intet skulle hun gøre,bare være der som en pyntegenstand! Emil an~de ikke, at han gjorde hende fortræd. Efter få års ægteskab blev hun syg, og Emil sloges med hele sygehusvæsenet, men Mary var ligeglad, hun gad ikke kæmpe for et liv med et hækletøj. Hun havde ingen opgaver. Hele hendes familie havde vendt hende ryggen, da hun giftede sig (den rige arvetante), og hun orkede ikke at leve. Men Kofoed fik godt lo år med et indædt had til læger. Oprigtig talt var Kofoeds had til læger af ældre dato. En dame fortæller: Der er masser af syge mennesker, som ikke ved, hvad de fejler, og hos lægerne får de bare at vide: Det må De leve med! Derfor af den simple grund vil Emil ikke til læge. Så går han hellere rundt og humper. Han lå engang på sygehuset, og så kunne han ikke komme af med vandet. Jeg ved ikke, hvorfor det pludselig kunne blokere, og at en mand ikke kan tisse. Så forlod ha n hospitalet og spænede over til sin egen læge, Bruun Pet e rsen.

13 Og Emil bankede på midt om natten, og B~uun sagde: Hvad vil du? Ja, jeg kan altså ikke komme af med vandet! Pete~sen NAh, ikke andet, sagde han så. De~på gav han ham noget, måske en indsp~øjtning, og så tissede jeg, sagde Emil, en hel klokketime. Det blev ved med at løbe! Det e~ da også en kedelig situation at komme i.. Og så gå~ han jo ikke til nogle and~e læge~! Men denne U~uun Pete~sen e~ ~ejst fo~længst, og Lotte, hans kone, e~ rlød meget ung og meget ~a~. B~uun Pete~sen va~ meget udadvendt, og han snuppede lige Emil... han kunne altså tage ham. Men det e~ også den eneste læge, Emil sige~ god fo~. Alle de and~e e~ ~ak og pak og ikke noget væ~d fy~e~ af. i handel og vandel.. og hvad han elle~s I Rø~vig og Nykøbing fik Kofoed hu~tigt et øgenavn, han hadede. Det va~ "So~te Septembe~". At han va~ so~t, kunne enhve~ jo se; men hvo~dan navnet elle~s blev hans, e~ ikke til at opspo~e nu. I 197o led palæstinense~ne et sviende nede~lag og blev fo~d~evet f~a Jo~dan, de~es kamp afsluttedes i septembe~. So~te Septembe~ (altså då~lige minde~) blev de~efter navn på en yde~liggående udb~yde~g~uppe f~a palæstinense~nes o~ganisatione~. Den debute~ede med mo~det på Jo~dans ministe~p~æsident dec og fo~tsatte med a n d~e d~ab og flykap~inge~. Dens massak~e på is~aelske spo~tsfolk ved olympiaden i HUnehen 1972 vakte så stæ~k fo~dømmelse, at g~uppen forsvandt ud af billedet. Det va~ altså smagløst at kalde en miljøfo~kæmpe~ og dy ~even "So~te September", men jeg t~o~ egentlig ba~e, at folk kunne lide klangen og ~ytmen i navnet "Sorte Septembe~", ingen de~ b~ugte det, ville kunne gøre ~ede fo~, hvad o~dene betød!

14 'i Hunden Nino døde, da den var mellem 15 op, 2o hr gammel. Snart efter fik Kofoed Mikkeline, der lynhurtigt tillogde sig et sæt bedårende hvalpe. Den tidligere omtalte Marie Petersen fra Kildehusene havde solgt sit hus og var flyttet til Nykøbing.!lun cyklede den første sommer ofte til Rørvigvej for at passe de dejlige hvalpe, for Kofoed var jo ofte på strejf! Hendes syn blev imidlertid snart så dårligt, at hun måtte blive hjemme, men det glædede hende at erfare, at Kofoed fik skaffet alle hvalpene p,ode hjem. Og i 1988 skaffede hun Emil et godt hjem i sit lille Nykøbing-hus. De var begge blevet gamle, og der var manp,e timer i ensomhed. Hendes børn syntes godt nok, de var flinke til at komme på besøg, men en time hist op, en time pist fylder ikke de lnnp,e dnp,e, uger. op, hr. Kofoed vflle have rigtigt bryllup, så man ikke skulle sige dem noget på. Han bestilte borgmesteren til at vie dem i hjemmet, og han fik tinglyst testamente, så det, der var hendes fremdeles skulle være hendes, og det der var hans, fremdeles skulle være hans. Hvem der forlagde hendes dåbsattest og den afdøde ægtefælles dødsattest, står hen i det uvisse. Men bryllup blev der )kke noget af. Derimod holdtes en flot "trolovelsesfest" hvor bl.a. Kofoeds venner dukkede op: Knud op, Gullan Hansen, kroparret fra Lyngkroen, købmand Benny Jacobsen med kone og datter, "Bavreren" "fætteren" og halvdelen af Maries børn. Lidt efter lidt fyldtes huset med klenodier fra vnrelageret: kostbare malerier, antikke våben, messingtøj, kgl.porcelain osv.osv. Ingen med fornuft i behold ville lade disse ting blive i et tomt hus på Rørvigvej. Og da Marie fik mange gode lydbøger fra båndcentralen nød Emil at lytte til disse store litterære værker. Hans egne historier lød sådan:

15 ' ' ~l e d e n f l o k k n m m e r a t e r, d e r all e v a r g ø g l e r e, r e j s t e j e g rundt i Jylland og optrhdte på torve og pladser. Måske var det ikke egentlig tilladt, men på den anden side var det vel heller ikke kriminelt. Vi havde det sjovt sammen og publikum var glade og puttede skillinger i hatten, som en nf gutterne gik rundt med efter de forskellige numre. Jeg har været slangemenneske og sabelsluger, bugtaler og så kunne jeg lave mange numre, som folk kunne li' f.eks at træde en synål omme på ryggen... I almindelighed holdt vi lidt øje med, om politiet skulle dukke op til vore forestillinger. Det var der jo ingen grund til. Men i Ålborg gik det alligevel galt ; vi fik ikke pakket hurtigt nok sammen, og så stod en kæmpe panserbasse foran os og sagde: l!nr De tilladelsen i orden? Næh, gu' har vi da ej... Så må De følge med på stationen... Vi vnr godt sure og gik vej alle og pønsede på en plan. Men på politistationen blev vi kaldt ind til afhøring hos politimesteren, der sad stor og fed ved et stort egetræsbord, foruden at der var flere andre skrivere og personale af forskellig slags. Nåh, han ikke bare spurgte, om vi erkendte at have overtrådt loven ved at give forestilling på åben gade uden tilladelse... næh, han luftede en modbydelig nedladenhed og antydede, at vi var ret så uduelige. Min stolthed var såret, og i et nu sprang jeg op på egetræsbordet, og spurgte: Er det dig eller mig, der kan slå en salto og gå i spagat? Uden at afvente svaret lavede jeg mine akrobatiske numre, og alle blev ganske paf. Men uheldigvis kom jeg lige før spagaten til at ramme et blækhus, og mens jeg lagde an til applaus, rør. blækhuset i luften op, tog turen ned ad politimesterens front, sl! hans store hvide skær. blev ganske blåt. -- Ja, siden den dag hed Ålborgs politimester ikke andet end Blåskæg. Da jeg en månedstid senere kom hjem til Helsingør hos mine plejeforældre, havnefogedens, sagde den gamle: Nå, du har

16 Ib være t i Ålborg, Emil! Hvor ved du det fra? Det har da stået i avisen- se her- jeg har udklippet. Jn, der står godt nok ikke, at det er dig, men hvem eller~ giv e r sig til at lave akrobatik på politimesterens skrivebord... Som dreng var jeg en lille spirrevip. I 1-Z.kl. gik jeg i skole ude på Sjællands odde, hvor lærerinden forekom mig nt være kæmpestor. Hun var nu meget sød. Hver <.lag skulle jeg rende ned til købmanden og købe en bestemt slags parfume eller kølnervand, og hun drak det lige af flasken! Ja, du tror det ikke. Det fandt jeg bag efter ud af, at det var fordi hun havde kræft, og hun var helt tæret op indeni, og for ikke at lugte af råddensknb, drnk hun det der vellur. tende. Kammerate~ne og jeg brugte den lange retirade i frikvarteret. Så kom vi engang til at konkurrere om, hvem af os, der kunne dyppe enden i tønden.. Op, jeg var jo så spinkel og smidig, så ved at holde i forkanten af brædtet, kunne jeg folde mig helt sammen som et V. Men det kiksede! Jeg røg ne<.l i lortet og kunne selvfølgelig ikke komme op. Alle ungerne hented e lærerinden, og hun reddede mig op, men jeg måtte splitternøgen hen til vandposten og skylles længe og grundigt. Værst var det dog, at hun hentede nogle af sine egne underbukser, som jeg blev s toppe t ned i... Som lille knægt boede vi ude på Ringholm, hvor min mor var daglejer. Ih, det var elendige forhold. Jeg vil slet ikke snakke om det, men jeg har altid som voksen holdt et kritisk øje med, hvad myndighederne tillader, når overgreb finder sted, og jeg er stolt af, at jeg har angivet folk, der f.eks havde evnesvage eller nervesvækkede i pleje, og så har budt demat leve som dyr i stalde eller på lofter uden senge og ordentlige forhold. Min bedstemor var også med i sjakket på Ringolm, me n meg e t

17 f.,. jævnlip,t p,ik hun sin vej i depression. Vi unp,er syntes, at det lip,nede tealer, for vi skulle rende ud og lede efter hende, og så skulle vi sige: Ih, søde bedstemor, kom dog hjem til os igen... du skal ikke gå herude og fryse.. vi har savnet dig... Forestil dig det omtrent en gang om ugen. Vi tabte interessen for bedstemors udflugter. Ofte fandt vi hende der, hvor der nu er kolonihaver i Nykøbing. Til sidst gad jeg ikke gå ud og lede efter hende. Jeg syntes, hun selv måtte vende næsen hjem, når ensomheden blev for stærk. Rinp,holm benyttede også mange polske arbejdere,især mange kvinder. Lidt af deres sprog lærte jeg og kan såmænd endnu. Mange ~r senere blev Dornholm besat af russere, mens jeg havde hus derovre, og dem lærte jeg også at snakke med. Min søster og jeg fandt forresten en hemmelig kælder ude på R!nr,holm. Vi vnr p,llet ph opdnp,el!'le bng rnp,else op, brædder, og så kom vi ned i et rum, hvor der var ældgamle flasker med rom. Det var brunt som sirup. Som ganske ung fik jeg arbejde hos bageren på Odden. Han var et dumt svin, som ingen kunne holde ud at være hos. Krakilsk og galhovedet fra morgen til aften var han. En dag, mens maskinerne snurrede råbte han til mig, at jeg skulle komme med ni sandkageforme. Det gjorde jeg så. Han blev splitter ravende tosset, og skreg, at han havde bedt om ti, op, hvor for han skulle plages med\ '"" knægt, der hverken kunne høre eller forstå, idiot og meget mere. Det var dråben, der fik bægeret til at flyde over. I et nu, fik jeg smidt bageren baglæns op i jeg afst ed i en fart. rugbrødsdejen, og så kom Det første kvarter vidste jeg nok, at han ikke kunne gøre mie noget, men jeg var alligevel forbavset, da jeg gik ad landevejen ind mod Nykøbing og vel var kommet halvvejen, da en bil standsede, og en betjent hoppede ud og spurgte, om jeg var bager-drengen, der havde øvet vold mod mester.

18 ' ' Ja, det er mig. Det er godt lille ven. Han har ringet og klaget.. ærlip, tnlt, hvor har han fortjent den tur i karret. Ham er der altid vrøvl med... gå du kuns videre min dreng! Mange år senere gik jeg på gaden i Holbæk, og der blev jeg vidne til,at en flok drenge overfaldt deres lærer. Blodet kom i den grad i kog i mig, så jeg sprang til og slog den ene efter den anden i jorden. Sådan! Jeg har altid stået mig godt med politiet. De siger: Kofoed, vi ved, du er reel. Jeg har været handlende i mange år, op, de ved, at jeg ~r en ærlig mand. Man skal ikke sælge en stjålen cykel til mig, endsige cigaretter uden bandarole. Nej. Jep, tjekker altid,at varerne er reele, og jeg har altid haft mine koncessi- oner i orden, da jeg f.eks. på Bornholm gik på lossepladser og havde 5 mand i arbejde. Ingen numre som handelsmand.. Engang kom jeg til Hundested en aften, hvor det viste sig, at færgen ikke sejlede på gr. af uvejr. Så p,ik jeg hen på politistationen og bad om at måtte sove der, og de var jo flinke, så det kunne sagtens lade sig gøre. Betjentene er stadig mine venner.!!vis man har arbejdet en hel dag, og ikke ser så præsentabel ud, så vil taxa ikke køre en hjem, men politiet gør det, hvis man beder dem om det. En vinterdag, ret sent om aftenen, kom jeg kørende på motorcykel i et herrens snevejr. Der var ikke mange på landevejen.. Men så så jeg en bil, der var kørt i grøften, og jeg kørte ind til siden og gik tilbage for at spørge, om der var noget, jeg kunne hjælpe med. En mand stod og så mismodig ud. "Nåh, du er kommet væk fra vejen!" sagde jeg "Ja, det er satans glat". "Er du alene?"

19 "J n,.i n. O r. d c r k o m m c r j o i. k k c rn n n P. e h e r f o r b i... "S;\ lnd rn.t.r. fh den bil op nf r.r"[tcn" Jep, kender det tnr,, der sknl til, op, sne eller ej, bilen kom ir.en op ph landevejen. Det vnr en lille kassevor,n, op, jer. fhr "jc på, nt den er f~ld af kaffe. Se det var jo lige efter krigen, og al kaffe var rationeret, selv kaffeerstatninp,, der smagte rædselsfuldt, var rationeret. Jeg r,loede noget på hans kaffe og sagde: "Det var s;\ det!" "Tak skal du have, jeg fatter ikke, hvordan du kunne klare det, du m;\ have kæmpekræfter.. " "~l e n j c p, s e r, a t d u k ø r e r m e d k a f f e.. " "Jo. Jer, siger så mange tak for hjælpen" "Du kan vel give et halvt pund kaffe til afsked" Det kunne manden under ingen omstændigheder. Han opremsede mnnp,c forklnrinp,er, som jer. ikke r,ad høre ph. Så knappede jep, frakken, nikkede til manden, og skubbede bilen ned i grøften igen. Hen til motorcyklen op, afsted! Foråret 1989 lnvede Kofoed hønsegård til 2o høns op, en hane i Hnrics baghave. Hun nød nt snakke med hanen ved at give sig til at gale, hvorpå den svarede ivrigt. Han udbyggede ter~ssen, lavede tomat- og blomsterbed, og så gik han igen op i madlavning. Af frygt for trikiner, salmonella-bakterier mm kogte han altid hele stykker kød, før han stegte dem. Derved fik han masser af suppe til sovse, som var hans specialitet. Desforuden plukkede han meget grønt, som han lod tørre og findele. Disse krukker med drys var virkelig gode. Men proper var Emil ikke. Husets dyr fik lækkerbidder smidt ned på gulvtæpperne, så man trådte i sovs op, ben overalt. Jeg kan ikke undlade at takke de søde hjemmehjælpere for udvist storsind.

20 Marie sagde en dag: Mine børn siger også "Ih, at du kan holde Emil ud", men jeg er jo så lykkelig, at jeg ikke knn se, at han er sort, jeg kan ikke se, at han har sorte negle. lian vasker sig da også, han lugter da ikke af møg, det gør han ikke.. maj 1990 fik Kofoed brev fra teknisk forvaltning med påbud om at rydde op på Rørvigvej efter klage fra flere naboer. Da sprang han op som trold af en æske, fordi han følte, at han havde et meget fint forhold til beboerne i kvarteret. He d ret til aktindsigt blev det ham klart, at der kun var een person, der havde rettet henvendelse til kommunen nng. hans "varelager"'. Hvad københavner:ne tillader: sig at læsse af på hans fortov af gamle køleskabe og lign. ville han selvfølgelig ikke tage ansvar for:. Kommunen fastholdt, at hvis han ikke fik r:yddet op inden en vis dato, ville den overtage det hele for 12o.ooo kr. Kofoed var godt klar over:, at det kun var: gr:undvær:dien, men huset, indboet og klenodier:ne skulle takseres r:eelt. Han afslog handelen, men han fik tr:avlt med at opsætte høje hegn. Det var drøjt, nedslidt som han var:. Mange kom og hjalp ham i ny og næ. Da en container skulle fyldes med gammelt jern: græsslåmaskiner, rustne cykler osv, blev han tosset på en af hjælperne, som smed nogle smedejernsdele op i containeren. Det var sider til en gammel ovn, som skulle samles, og sælges som brændeovn til landliggere. Nu var den ene side smadret, og Kofoed ærgrede sig i lange tider. januar: 1991 døde Mar:ie Petersen, og Kofoed flyttede tilbage til Rør:vigvej. For at kunne vær:e i huset den vinter:, måtte han brænde en masse i kakkelovnen, bl.a.sækkevis af klude. Hver dag kom venner, som kør:te til købmand for: ham, og tog et nap med oprydningen. Det hændte, at et bord blev frigjor:t.

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Lagkage. Benny Andersen

Lagkage. Benny Andersen Lagkage Benny Andersen Og her er så stuen. Nu skal De bare se om lidt, hvis De blir så længe, så kommer solen, fra klokken tre og resten af dagen når her er sol altså. Nej, bad har vi ikke, men det er

Læs mere

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer MIE MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer om at møde ham en dag. Mie er 8lippet, har blåt hår og bruger mere mascara end de 8leste. Hun elsker

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr Jernovnen Fra Grimms Eventyr I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en prins, som var fortryllet af en ond heks, så han måtte sidde inde i en jernovn ude i skoven. I mange år

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Betingelsen kan også udtrykkes med en imperativ: / / / / / 4c) Kom en plastikpose over sadlen! Så bliver den ikke våd. v s a

Betingelsen kan også udtrykkes med en imperativ: / / / / / 4c) Kom en plastikpose over sadlen! Så bliver den ikke våd. v s a Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: så som konjunktion (so that): / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Vi fik sat Mena på en stol tog hendes hånd og bad hende fortælle os sin historie.

Vi fik sat Mena på en stol tog hendes hånd og bad hende fortælle os sin historie. Sagsnummer: 26 Navn: Medesan Mena Alder: 82 Ansøgt om: Hjælp til ALT Ansøgt om beløb Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 2.100 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 Afholdte udgifter herefter pause se forklaring

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger.

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. De kom fra hver sit hjørne af verden, hvor de havde ledt

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B HVAD NU HVIS Hvis Holbæk ikke var en by, så ville min ged falde om. Hvis Randers blev overtaget af fisk, så ville jeg pisse på et træ. Hvis jeg var

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

Balletastronauten og huskelisten

Balletastronauten og huskelisten Af Gracie Beaver Oversat til dansk af Susan Søgaard Balletastronauten og huskelisten - En fortælling for børn om hjerneskade Killingen Keiko vidste allerede som 6-årig hvad hun skulle være når hun blev

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 1 Historien om Speedy En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 2 Hejsa Tamara. Ja, jeg synes lige jeg ville skrive og fortælle dig lidt om

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Bilag 6. Transskribering af Fokusgruppeinterview 2

Bilag 6. Transskribering af Fokusgruppeinterview 2 Bilag 6. Transskribering af Fokusgruppeinterview 2 Først kunne jeg godt tænke mig at få af vide hvor gamle i er? 1: 11 år 2: 12 år 3: 11 år Så vil jeg starte med at spørge om I er med til at lave mad derhjemme?

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL SEP VESTER AABY KL Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL SEP VESTER AABY KL Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL 2016 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2 Nu sad de der så igen. Det var det samme sted. Men det var så også det

Læs mere

Læsetræning 1A - læs og forstå

Læsetræning 1A - læs og forstå Læsetræning 1A - læs og forstå Jørgen Brenting illustration: Birgitte Flarup OBS! Sidetallene gælder ikke i denne prøve. Se på opgavernes numre. Denne bog er hentet fra Baskervilles Depot som e-bog til

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL:

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere