Er blevet færdig som kunstterapeut og glæder sig her til april hvor hun skal starte nye forløb.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er blevet færdig som kunstterapeut og glæder sig her til april hvor hun skal starte nye forløb."

Transkript

1 FNE Skabende udtryksformer hos ETF i København Deltagere i temamødet. Jeannette Cold: De berørte en halv times dokumentar om pårørende under Senior tv Århus og kan lånes via Psyk.Info Interview med pårørende til psykisk syge både forældre, bedsteforældre. Rikke Jespersen: Er blevet færdig som kunstterapeut og glæder sig her til april hvor hun skal starte nye forløb. Inge Barash: Har deltaget på Kreativ Mindfulness kursus hos Institut for kunstterapi. Meget spændende og givende. Har netop givet tilbud til Horsens Kommune om privat kunstterapi forløb. Hanne Mølgaard: Psykoterapeutisk afsnit i Odense. Har både gruppe og individuel tilbud til kunstterapi. Har indenfor det sidste afsluttet en kandidat. Overvejer at starte på kunstterapi uddannelsen i Odense. Ellen Thomasen: Efterløn, Udd. musikterapeut (GIM) hun underviser og har klienter i dette. Er sensor på ergoterapeutskolen. Har et tilbud med fra Ålborg UNI musikterapi uddannelse, 2 årig efteruddannelse PROMUSA (se forlder eller hjemmeside) Inge Degn Konsulent i psyk. For ældre området på Næstved + undervisning på Ergo skolen i Kbh (Er der ved at forsøge at få de mere skabende udtryksformer ind på skolen) Karen Collin Ergoterapeut. Starter nyt job i kommunen i et projekt hvor hun skal være tovholder for de sindstlidende vej fra sygehuset til kommunen samt et projekt for psykisk sårbare hun hun laver tegne terapi

2 Winnie Snedker Ergoterapeut og kunstterapeut i Vejle Ambulant terapi afsnit. Har lige fået grønt lys for at undersøge muligheden for Kunstterapi til EUP patienter i fase 2 i DAT behandlingsforløb i samarbejde med en psykolog. Anette Graversen Ledende ergoterapeut i Middelfart psyk. Afd og forfatter til bogen Billedsprog. Arbejder med at få tegning med i al mulig undervisning osv. Lige nu udvider de retspsyk. Sengepladser i Middelfart og Anette vil gerne forsøge at få de skabende udtryksformer ind på den afdeling og meget gerne musik. Anne Vibeke Ergoterapeut med selvstændigt firma VækstVærkstedet. Har altid beskæftiget sig med det kreative. Mange billedterapeutisk kurser + teaterterapi (gestalt) + 4 årig gestaltterapeutisk uddannelse + 1 år efteruddannelse som supervisor. Nyder at være selvstændig og selv kan sætte rammerne for sit arbejde. Camilla Schmidt Fra Holbæk Udannet Ergo fra Næstved jan Tidligere grafikker med års erfaring. Birgit Højberg Er blevet meget inspireret af sin autistiske datter som tegner meget. Har arbejdet med datteren både sanse mæssigt og tegne mæssigt. Økonom i 21 år. Nyuddannet ergoterapeut i januar fra Næstved.

3 Indlæg fra Camilla Schmidt og Birgit Højberg. Bacheloropgave: Kunstterapi i psykiatrien Denne kan ses på ucsj Videnscenter hjemmeside. Inden projektet for alvor gik i gang malede de et billede hver især, som tog udgangspunkt i deres forventning til en bachelor om kunstterapi. Problemformulering: Hvilket udbytte har psykiatriske patienter af kunstterapi? Definition (deres afgrænsning) af kunstterapi: En aktivitet hvor man udtrykker sig visuelt med maling på lærred, enten individuelt eller i grupper. Visuel kunst i form af en malende proces, hvor pt. kan fordybe sig i maleriet s smukke og æstetiske form eller i en fordybelse og mere psykodynamisk tolkning af maleriet. (af Hanne Stubbe Teglberg) Seks studier blev udvalgt:. The experience of creative activity as a treatment medium af Griffiths, England.. Evaluating the impact of participatory art projects for people with mental health needs af Hacking, Secker, Spandler, Kent og Shenton, England. Art therapy for schizophrenia or schizophrenia like illnesses af Ruddy og Milnes, England. Group art therapy as an adjunct to treatment for cronic outpatients af Green, Wehling og Talsky, USA. Creative art occupations in therapeutic practice a review of the literature af Perruzza og Kinsella, Canada. Creative art groups in psychiatric care: Development and evaluation of a therapeutic alternative af Körlin, Nybäck og Goldberg, Sverige Indlæg ved Inge S. Barash. Kunstterapi i praksis ved Sønderparken Horsens/Hornsyld IB. fortæller om sit afsluttende speciale i kunstterapi ved Vibeke Skov. Problemformulering: Kan kunstterapi bidrage som terapeutisk/præterapeutisk forløb til personer, som anses for værende psykotiske og udenfor terapeutisk rækkevidde? Endvidere vil IB undersøge den kristne religions psykologiske funktion i kontekst med det beskrevne kunstterapeutiske forløb.

4 Præterapi ifølge Lisbeth Sommerbeck og Poltry. *Kontakt med sig selv (affektiv) *Kontakt med andre (Kommunikativ) *Kontakt med den ikke sociale verden (realitetskontakt) Opgaven vil blive lagt på hjemmesiden Indlæg ved Anette Graversen Billedsprog fortælling i ord og billeder, en genvej til sindet: Bogen er bygget op om 12 case stories. De beskriver, hvordan pt. og tp. i fællesskab udvikler en fortælling med ord og tegninger, der kan hjælpe pt. AG fortæller om sin egen private oplevelse første gang det gik op for hende, at hun helt naturligt brugte billedsprog på sin egen arbejdssituation.

5 GENERAL FORSAMLING: 1. Valg af ordstyrer AnneMarie Laustsen og referent Winnie Snedker 2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning Årsberetningen blev udleveret og lægges på hjemmesiden. En rettelse: Notat under Karen Collin om hendes foredrag om Mindfulness og maleudtryk. Diskussion omkring hvor svært det er efterhånden at få lov til fra arbejdsgiver at deltage på disse temamøder.. Mange er efterhånden nødt til at betale selv. På den anden siden vil det nok også blive svært,hvis vi flytter vores temamøder til lørdag eller søndage. Det er fremover meget vigtigt at vi har vores netværk, da udviklingen ser ud til at føre til færre ergoterapeutledere og meget fokus på produktivitet. Det er også vigtigt, at vi fremover i vores ansøgning medhæfter dagsordenen for en temadag uden dagsordenen for generalforsamlingen. 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 2010 Som noget nyt har bestyrelsen besluttet, at alle bestyrelsesmedlemmer får rejsen betalt til general forsamlingen. 4. Indkomne forslag Intet 5. Fastlæggelse af kontingent for Fortsættelse med 100kr for medlemmer og gæster. Gratis for studerende. 6. Fremlæggelse af budget for 2011 Kopi udleveres. Rettelse: Årsmøde til Temadag. 7. Valg til bestyrelsen: Medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Inge S. Barash Sønderparken Hornsyld, og Jeanette Cold Free lance er på valg. Jeannette stopper som formand med tanke om, at det skal være en formand, som sidder i praksis. Jeannette genvælges som menigt medlem. Winnie Snedker blev valgt som formand med Jeanette som mentor. Inge blev genvalgt. Karen Collin, Psyk. Hospital Nykøbing Sjælland, Winnie Snedker Psyk afd. Vejle team ATA og Hanne E. Møllegård psykoterapeutisk afsnit, psyk. Afd. Odense Fortsætter et år endnu. Valg af suppleanter til bestyrelsen: De vælges for et år af gangen.

6 Annette Graversen og Rikke Højberg fra Middelfart Psyk. Afd. er begge villig til genvalg. Begge genvælges. 8. Valg af økonomisk kontrollanter: Lene Barslund fra ETF og Anne Marie Laustsen 9. Nyt fra ETF ved Anne Maria Laustsen. *ETF fokus område. Vi sætter pris på ergoterapi (Papir udleveres) At ergoterapi fastholdes og udvikles på det offentlige og det private arbejdsmarked. Der er 9 forskellige delmål under dette punkt. Følg med i Ergoterapeuten. Bl.a. er der et stort arbejde med at få en overenskomst med sygesikringen. Dette kan dog ikke lade sig gøre før vi bl.a. er flere ergoterapeuter for at kunne udbyde et ensartet tilbud til hele landet. ETF har netop udgivet en pjece omkring det at starte som selvstændig ergoterapeut. peet godt sted at få hjælp og godt sted at være medlem af FNE for selvstændige ergoterapeuter. Det er nu også muligt for privatpraktiserende fysioterapeuter at ansætte hjælpepersonale ex ergoterapeuter i deres praksis lige som privatpraktiserende læge og psykiatere kan det. Vær obs. på dette!!!! Følg med på hjemmesiden. *Overenskomst 11 Husk at stemme. *ETF s faglige organisering indeholder nu også Dansk Ergoterap Selskab. Lige nu er der 14 faglige netværk hvor nogle i fremtiden vil blive til et selskab for at få større gennemslagskraft rent fagligt (Det er de netværk som lige nu har specialist ordninger) Skabende Udtryksformer fortsætter som et netværk. (Inge Degn er blevet opfordret til at stille op til bestyrelsen for Ergoterapi fagligt selskab psykiatri) *Protac legatet frist den Nyt fra bestyrelsen i FNE Skabende Udtryksformer *Profilering af Skabende udtryksformer WSJ har oplæg i Psyk.info i maj om kunstterapi den 3.maj på Vejle psyk. afd. ATA Vi opfordrede hinanden til at nedskrive cases fra praksis, så vi kunne dokumentere vort arbejde med fokus på det vidensbaserede. Skulle vi lave en face book gruppe?? *Hjemmeside. Webmaster ved Karen Collin send hvis i har noget spændende (det tager dog noget tid før det er på hjemmesiden) *Litteratur. Nye bøger ved bestyrelsen: OSHO Kreativitet Borgens forlag Creativ processes in gestalttherapi af Joseph Zinker. 11. Evt Nyt fra Gunner Gamborg: Hvad er et for nogle særlige bidrag ergoterapeuter kan bidrage med for at skabe noget nyt. Dette er en kernefunktion i ergoterapi vor erfaringsgrundlag. Nyt liv på nye betingelser. Hvad går man og skaber, når man er kreativ. Alle disse spørgsmål skal blive til en bog. En arbejdsgruppe er nedsat med Gunner Gamborg, Bodil Winther (ergoskolen i Kbh.) og Jacob Madsen (uv. ergo skolen i Ålborg)

7 Emneområdet indeholder 4 temaer: 1 manuelle håndværksmæssige aktiviteter 2 opfindsomhed på hjælpemiddelområdet 3 skabe erkendelse og arbejde metaforisk 4 designer hverdage (struktur). Hvordan bliver noget kreativt til noget innovativt. Bogen skal suppleres med praksis eksempler små korte ergoterapeut portrætter. til brug for at få verificeret at det foregår. Bodil Winther: Hvad er skabende udtryk i en terapeutisk praksis. og Kreativitet og rehabilitering master opgave af Gunner Gamborg findes på ETF s hjemmeside. Gunner foreslog, at vi fremover i vor dagsorden skulle have et samfundsrelateret så det bliver emne med, så det ville være nemmere at få bevilliget deltagelse via arbejdsgiveren. Vi kan gøre brug af konsulenter fra ETF, som kan kommer med et oplæg som måske er mere bredt: ex retningslinjer og instrukser for det skabende. 12. Næste møde. Forslag til indhold: Oplæg ved Gunner Gamborg eller anden konsulent fra ETF. September andre vinkler som psykodrama, musik o.l. Gøre plads til teori også evt. invitere undervisere fra de 2 uddannelser f. eks Karin von Dalar til den 23/30. sep. eller 7.okt 2011 i Odense eller et andet sted på Fyn. (Inge Barash kontakter hende). Næste bestyrelsesmøde: Lørdag den 28. maj kl hos Anette i Kolding

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

D e t B l i d e T r y k

D e t B l i d e T r y k D e t B l i d e T r y k Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Januar 2011 Årgang 12 NR. 1 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og kontaktoplysninger vedr. udvalg........3 Lederen..........................4

Læs mere

Relationer. Side 6-12 TEMA

Relationer. Side 6-12 TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2013 Relationer Måske er jeg bange for at lukke et andet menneske ind, fordi jeg er mere følsom end andre. Jeg føler, jeg risikerer at brænde nallerne, hvis jeg

Læs mere

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Hjerneforsker: Hoved og krop tænker sammen Bogstafetten Stress - det moderne traume Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Bogstafetten 10 bud på at lytte til kroppen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie,

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev September 2011 Kære alle WS ere med familie, Efteråret har så sandelig sat ind med regn og blæst. Det nye skole år er for længst startet og sommerens få rigtig gode dage er allerede næsten glemt.

Læs mere

Praksisbeskrivelse Skabende Udtryksformer. MUSIK & PSYKE. v/ Ellen Thomasen Ergo- og musikterapeut (GIM)

Praksisbeskrivelse Skabende Udtryksformer. MUSIK & PSYKE. v/ Ellen Thomasen Ergo- og musikterapeut (GIM) Praksisbeskrivelse Skabende Udtryksformer. MUSIK & PSYKE v/ Ellen Thomasen Ergo- og musikterapeut (GIM) Vor Frue Stræde 4, 3. 9000 Aalborg 86 19 10 51 60 75 91 30 www.mindandmusic.dk Baggrund: 1966 Musiksproglig

Læs mere

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema 13. årgang nr. 1 Marts 2010 Depressions Tidende tema Find vej gennem sagsbehandlingen Læs socialrådgiverens guide Pacemaker i Depressionsbehandlingen Generalforsamling d. 24.april 2010 - Tjek bagsiden

Læs mere

bedre psykiatri BEDRE PSYKIATRI

bedre psykiatri BEDRE PSYKIATRI Eventyr for begyndere Samme udfordringer, nye spilleregler Rundt om psykiatrien Kan man have en sindslidelse og samtidig være sund? 2/2009 BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende 02 Tid til forandring

Læs mere

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1 nr. 1+2 2012 Indhold Om Isaac-Danmark... 2 Sissel Summer... 3 Redaktørens hjørne... 3 Bestyrelsesarbejdet... 4 UPS... 5 Referat af generalforsamling... 6 Bestyrelsens beretning for 2011... 7 ISAAC konferencen

Læs mere

nr. 1 2013 ..se bagsiden..

nr. 1 2013 ..se bagsiden.. nr. 1 2013..se bagsiden.. Om Isaac-Danmark Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445

Læs mere

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 1 Årsberetning 2012 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse DEN DAGLIGE DRIFT... 5 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 5 Styregruppen/Årsmøde... 7 Styregruppens sammensætning...

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

tids behandling og er blevet noget mere optaget af kognitiv og løsningsfokuseret terapi støttet op med en styrket socialpædagogisk indsats.

tids behandling og er blevet noget mere optaget af kognitiv og løsningsfokuseret terapi støttet op med en styrket socialpædagogisk indsats. NYHEDER - NOVEMBER 2009 Hermed vil vi gerne invitere dig til læsning om de nyheder, tiltag og tanker vi i DSI Springbrættet er optaget af. I maj måned kunne vi fejre 10 års jubilæum. Dagen bar præg af

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås 9. marts 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 5 Ærede forsamling Om 14 dage holder Dansk Psykolog Forening generalforsamling. På de følgende sider præsenterer kandidaterne sig. Side 3 De helt små Vi

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Depressions Tidende. læsernes anbefalinger. Fotografiets forløsende evne. en helende sms - elektronikken fastholder det sociale netværk

Depressions Tidende. læsernes anbefalinger. Fotografiets forløsende evne. en helende sms - elektronikken fastholder det sociale netværk 13. årgang nr. 3 septembers 2010 Depressions Tidende tema læsernes anbefalinger Fotografiets forløsende evne en helende sms - elektronikken fastholder det sociale netværk cafe blom udfylder tomrummet medarbejder

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke.

2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke. SIND-Nordsjælland Kredsen Milnersvej 13 B 3400 Hillerød Hjemmeside www.sindnordsjaelland.dk Formand Kim Kjelgaard Gasværksvej 45 3390 Hundested Tlf. 51 62 85 73 Mail km.kjelgaard@gmail.com 2012 Årsrapport

Læs mere