Smokie spiller på Esbjerg Oldies Festival lørdag 26. juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smokie spiller på Esbjerg Oldies Festival lørdag 26. juni"

Transkript

1 Nr årg oplag: LÆS OM: Ordinær generalforsamling Formandens beretning Regionens huspriser i kapløb EM håndbold for herre 2010 JBU delegertmøde Mosaikken Nyt fra Østerby Centret Bydelsprojekt 3i1 Børne & Ungdomskonsulent Østerbyens aktive center Firmaportræt Søren Østergaard Esbjerg Taekwondo Klub DBU B1 Trænerkursus Støtteforeningen for klubhus i Veldtofte Sæson 2009/ efterår/forår Esbjerg Oldies Festival 2010 Seniorafdelingen Gudstjenester Grundtvigskirken Hvorfor gå i kirke? Skak i Esbjerg Grundtvigskirkens aktivitetskalender Street fodbold 2010 Smokie spiller på Esbjerg Oldies Festival lørdag 26. juni Strandby Plads Esbjerg Tlf

2 Side 2 ØSTERBY NYT 2010 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. februar blev den ordinære generalforsamling i afholdt. Som det har været tilfældet de senere år, er det en aften, hvor mange af klubbens ledere, spillere og venner dukker op i klubhuset i Veldtofte. Specielt er det godt at se at så mange seniorspillere deltager. I år var der mere end 90 tilmeldte. Formand Kent Madsen bød velkommen og overlod så ordet til aftenens gæst: manager for Ef- B s superligahold Ove Pedersen. Han var indbudt til i cirka en times tid at fortælle om hans karriere som træner, og selvfølgelig især om hans tid i EfB. Ove berettede dog også om hans overvejelser i forbindelse med at overtage trænerjobbet i AGF, og hans tid i Århusklubben. Endvidere fortalte han om hans ambitioner om at blive træner i Tyskland, som han nu har opgivet i hvert fald indtil videre. Efter fyringen i AGF var det hans mening at tage en pause fra trænergerningen, men han kunne ikke modstå udfordringen, da EfB forespurgte om han var interesseret i at komme tilbage til Esbjerg på en 5 års kontrakt som manager. Planen er at han i løbet af den periode skal trække sig tilbage fra træningsbanen, og overgå til andre funktioner i klubben. ØSTERBY NYT Avisen distribueres til alle husstande i hele Østerbyen. (Oplag: ) Udgiver: Ansvarshavende: Bjarne Petersen Fotos: Richard Lassen m. fl. Montage: PORS TRYK ApS Esbjerg Tryk: Løndorf,Vojens Distribution: EfB er lige vendt tilbage fra en træningslejr i Spanien, som vanen tro, var gået godt. Ove Pedersen fortalte derefter om hans og klubbens forventninger til forårssæsonen, og fastslog at når man inden forårets kampe går i gang ligger nr. 3, vil det selvfølgelig være en skuffelse at blive ringere placeret end det når foråret er slut. Hans største bekymring som EfB træner p.t., er at truppen er svagt besat på back-pladserne efter at Kevin Conboy (tidligere ungdomsspiller i Samarbejdet mellem IF92 og Jerne) er skadet, og måske ikke i stand til at spille i foråret. Ove Pedersen havde bedt forsamlingen om at afbryde ham undervejs hvis man havde spørgsmål, og spørgelysten var stor blandt de fremmødte. Som Kent Madsen konstaterede, kunne man godt have fortsat mindst en time mere, men der var jo andre punkter på aftenens program, så efter at have overrakt et par flasker vin til Ove Pedersen som tak for indsatsen, gik forsamlingen over til næste punkt på dagsordenen, som var spisning. Som tidligere år var det skipperlabskovs, og det var populært. Klokken 20 var det tid til selve generalforsamlingen, men inden da blev der holdt et minuts stilhed for at ære en af klubbens æresmedlemmer, Reinhold Jacobsen, som for kort tid siden er gået bort i en alder af 93 år. Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, og som tidligere år blev Jørn Mortensen valgt. Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovlig, overlod han igen ordet til formanden Kent Madsen, som aflagde beretning (se andetsteds i avisen). Forsamlingen havde ingen spørgsmål til beretningen, som derfor blev godkendt uden bemærkninger. Dernæst var det kasserer Finn Overgaards tur til at aflægge årets regnskab, og efter gennemgang af de mange tal, fremviste et underskud på kr Underskuddet skyldes dels at 60 er festen i 2009 gav et stort underskud og anlæggelse af en multibane i Skibhøj. Kun takket være extraordinær hjælp fra de to støtteforeninger er det lykkes at holde underskuddet nede på et acceptabelt niveau. Kassereren kunne berette at overskuddet på salg fra vore cafeterier er for lille, og derfor er priserne sat lidt op i I løbet af 2010 bliver der indkøbt en dankortterminal, som man håber vil øge salget i cafeterierne. Forsamlingen godkendte regnskabet. Der var ikke indkommet forslag til godkendelse på generalforsamlingen, hvorfor man straks gik videre til valg af kasserer. Finn Overgaard blev foreslået og valgt (igen). Næste punkt var valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvor Glenn Petersen havde meddelt, at han gerne ville udtræde som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslog Brian Horsbøl, som er træner i miniputafdelingen, som nyt medlem, og han blev valgt uden modkandidat. De øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer, Palle Jørgensen og Bjarne Petersen, blev genvalgt. Dernæst skulle der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, og Michael Østergaard havde meddelt, at han ønskede at koncentere sig om old boys fodbold, og derfor ikke ønskede genvalg. Glenn Petersen blev derfor foreslået og valgt sammen med Flemming Lund Sørensen. Som revisorer blev Børge Kristensen og Jørn Mortensen genvalgt, og Preben Neergaard blev under stort bifald genvalgt som revisorsuppleant. Under eventuelt berettede Finn Overgaard om klubhusfonden for Veldtofte klubhus, som nu har 92 støtter. Det første foreløbige mål er at nå op på 100 støtter. Der blev desuden opfordret til, at man i forbindelse med den forventede udskiftning af tag og gavle får lavet halvtag, så det vil være muligt at stå i tørvejr på terrassen. Glenn Petersen informerede på vegne af sponsorudvalget om arbejdet på at få bygget en tribune i Skibhøj indenfor de næste 2 år. Bestyrelsen blev opfordret til at udnytte den nye projektor ved f.eks. generalforsamlinger. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden samt at bede forsamlingen udråbe et trefoldigt leve for IF92. ØSTERBYENS GLARMESTER Alt glarmesterarbejde udføres Thermoruder Energiruder Butiksruder Forsikringsruder Aut. El-installatør Spangsbjerg Kirkevej 5 DK-6700 Esbjerg Glarmester og Byggetekniker Jann N. Christensen Strandby Kirkevej Esbjerg Ø (værksted/privat adr.) Mobil

3 2010 ØSTERBY NYT Side 3 Formandens beretning Ny turneringsstruktur Så er vi kommet rigtigt i gang med den nye turneringsstruktur. Det er en ændring som bestyrelsen ikke bakkede op om, hvilket vi også har orienteret JBU om. Dette har også gjort, at vi har været nødt til at lægge vores rutiner om. Langt de fleste af jer har før jul sagt ja til at fortsætte som trænere/-ledere efter sommerferien. Dette er 1/2 år før start, at man bliver spurgt om man vil fortsætte. Vi er glade for den positive tilbagemelding, vi har fået af jer trænere/-ledere. Vi har som forsøgsordning prøvet at følge turneringskalenderen med at udsende kontingent, således at en sæson gik fra sommer til sommer. Dette blev ikke den store succes, og vi vender hurtigst muligt tilbage til den gamle kalender, som følger kalenderåret. Vi må erkende, at efteråret er for kort til at indsamle kontingent. Det er, som vi forudsagde, blevet besluttet af JBU, at der ikke længere skal spilles om det jyske mesterskab fra serie 1 og nedefter. Senior Det lykkedes i 1. halvdel af året, klubbens 1. hold at redde eksistensen i serie 1. Dette skete ikke uden blod, sved og tårer. Det blev først afgjort i sidste spillerunde, hvor det krævede en sejr over Varde. Kampen blev vundet 2-0, og vi blev i serie 1, da vi var bedre i indbyrdes kamp. I efteråret spillede vi noget flot fodbold, men må erkende at det kun blev til en 2. plads og dermed ikke den håbede oprykning til jyllandsserien. Vi kan bare konstatere, at EfB var en tand bedre. Helt som forventet lykkedes det ikke for vores 2. hold at overleve i serie 1. Holdet måtte en tur i serie 2. Vi måtte ud i en drabelig afslutning, som krævede en sejr i sidste spillerunde over Grindsted, hvis vi selv ville afgøre det. Holdet spillede en brandkamp og vandt med 3-1. Serie 5 har haft en god sæson, hvor det i foråret blev til en 2 plads efter EfB. Den afgørende kamp mod netop EfB blev tabt. I efteråret blev holdet suveræn kredsvinder. Serie 6 sluttede på en flot 2. plads i efteråret. Vi havde til efterårets start meldt et serie 6 hold til, så vi for første gang i mange år har 4 seniorhold. Vi har i 2009 også måtte sige farvel til en træner før tid. Efter gensidig aftale valgte Niels Teilmann (Mus) og IF92 at afbryde samarbejdet midt i forårssæsonen. Samarbejdet I Samarbejdet havde vi i forårssæsonen 3 kredsvindere. U-13 drenge C2/7 mands vandt deres række og skulle spille regionsfinale. 3 tætte kampe blev spillet, 1 blev spillet uafgjort og 2 kampe blev tabt med 1 mål. U-17 drenge 1 vandt også deres kreds efter tæt opløb med Tønder. Holdet gik hele vejen til finalen, men måtte dog overgive sig. U-19 drenge M2 vandt ligeledes deres kreds i suveræn stil. Holdet nåede også i finalen, hvor holdet også måtte se sig besejret, dog efter forlænget spilletid og straf-fesparkskonkurrence. Samarbejdet med Jerne IF i rækkerne U-13 til U-19 er i løbet af 2009 blevet forlænget med 2 år. Gode rammer For at sikre at vore yngste medlemmer får den bedst mulige start i IF92, har vi fået anlagt en kunststofbane på 20x40 meter. Dette er gjort for at give vore mind-ste medlemmer de bedste rammer som overhovedet muligt, når de starter på at spille fodbold. Banen vil også blive brugt af fritidsklubber og skoler i området. Der er i det forgangne år brugt mange kræfter af vore frivillige trænere/ledere for at fastholde serviceniveauet over for vores medlemmer. For at skabe endnu bedre rammer for både trænere, ledere og spillere, bliver der formentlig ansat en børne-konsulent. Dette er sket i samarbejde med JBU. Dette er virkeligt noget vi ser frem til og det bliver spændende at følge. Integration i vores område Vi har i løbet af 2009 haft et par uheldige episoder, hvor der har været indblandet nogle af vores drenge med anden etnisk baggrund. Det har medført, at vi har været nødt til at bede en dreng om ikke at komme her mere. Dette er selvfølgelig en trist løsning, men vi vil ikke gå på kompromis med vores regler og værdier. Dette har afstedkommet, at vi har været aktive for at få kommunen til at tage en del af ansvaret i forbindelse med integrationen i vores område. Vi har siden oktober/november måned haft en god og positiv dialog med kommunen, hvor vi har arbejdet målrettet for at få en løsning klar til træningsstart 1. februar 2010, hvilket også er lykkedes. Vi har i samarbejde med DIF og kommunen fundet en løsning, hvor vi får en aflastningsmedarbejder 12 timer i ugen. Jeg tror, at de fleste i Samarbejdet allerede har mødt ham (Er-han Bektas). Vi er utrolig glade for, at det er Erhan, der er tilknyttet os, da han har en fortid i klubben som spiller. Dette har medført, at vi er begyndt at arbejde tættere sammen med skolerne i vores område, klubben på Stengårdsvej, nærpolitiet samt SSP. Jeg er sikker på, at vi også i 2010 vil arbejde tæt sammen. Snigskytte i Skibhøj Vi har i løbet af 2009 haft en snigskytte rendende rundt i Skibhøj. Vedkommende har moret sig ved at skyde på vores udendørslamper, vinduer, udskiftningsbokse samt vores garage. Det er selvfølgelig blevet meldt til politiet, som har lovet at patruljere lidt oftere i Skibhøj. Kommunen har i den forbindelse fældet en del af vores træer, så parkeringspladsen er blevet mere åben. Vi har taget dette meget seriøst, for vi vil ikke finde os i, at der løber en skytte rundt, og skyder på de samme arealer, som vore yngste medlemmer bruger, ligesom vores frivillige skal kunne føle sig trygge, når de færdes i Skibhøj. Arbejdsdag i Skibhøj På vores årlige arbejdsdag i Skibhøj var der igen mange frivillige, der havde valgt at bruge nogle timer. Det er af stor betydning for klubben, at der er så mange, der vil være med til at vedligeholde og forbedre forholdene i Skibhøj. Det er en god social dag, hvor vi helt klart fornemmer, at folk har det rigtig hyggeligt sammen. I Veldtofte lykkedes det at få lagt fliser mellem klubhuset og bane 12. Vi forventer, at vi i 2010 får udskiftet tag og gavle på klubhuset i Veldtofte. Pengene som vi har fået bevilget af Esbjerg Kommune, skal bruges i løbet af 2010, så hvis vi ikke får brugt det bevilgede tilskud på kr , bortfalder det. 60 er festen 60 er rocken blev ikke den store succes i Publikum svigtede, og vi kom ud af det med et stort underskud. På trods af et godt stykke arbejde af rockudvalget og dets hjælpere, lykkedes det desværre ikke at få overskud som sidste år! Vi vælger at tro, at det er finanskrisen, der nåede festivalen. Som I kan se af regnskabet, er underskuddet blevet dækket af et ekstra tilskud fra både B47 s Venner og ØB s Venner. Rockudvalget er allerede i gang med at arrangere næste års fest, hvor der er en del ændringer. Det er af stor vigtighed for klubben, at Esbjerg Oldies bliver et godt og givtigt arrangement, så det igen kan hvile i sig selv. Derfor lyder opfordringen fra bestyrelsen om at med-emmerne fortsat skal bakke op om arrangementet med det I kan der er brug for mange hænder, både før, under og efter koncerten. Sponsorudvalg I 2009 er det lykkedes at få hul på sponsorudvalget. Efter i flere år, hvor vi har kørt med 1 eller 2 medlemmer af udvalget, er vi nu oppe på en 7-9 stykker. Sponsorudvalget er ved at lave sine planer for 2010, og jeg er sikker på, at vi allerede i 2010 regnskabet vil kunne se resultatet. Samtidig vil jeg gerne sige tak til vores trofaste samt nye sponsorer for den støtte, som I trofast yder til foreningen. Juleskrab Juleskrab blev igen udsolgt allerede inden december måned var startet. Efter vores mindste medlemmer konkurrerer om at sælge flest, er der blevet udsolgt. Tak for hjælpen. Vore to uundværlige støtteforeninger Igen i år har vi haft stor glæde af vores to uundværlige støtteforeninger, som har støttet os med mange penge. Som I senere kan se af regnskabet er beløbene i år ekstra store, hvilket skyldes at 60 eren gav et stort underskud. Der skal lyde en stor tak til de to venneforeninger samt deres trofaste hjælpere i bankohallen på Ravnevej. Afslutning Til slut vil jeg gerne takke trænere, ledere, køkkenpersonale samt alle hjælpere af klubben. Klubben kunne ikke eksistere uden jer, men husk for alt i verden at: Intet er over klubben. Gør din virksomhed synlig - få dit budskab ud! Annoncer i Østerby Nyt Regionens huspriser i kapløb med hovedstaden På grund af nedturen har boligpriserne i Region Syddanmark næsten indhentet det forspring i prisstigninger, som hovedstadsområdet har haft over de seneste 15 år. Af filialchef Ninna Bork Christensen, Sydbank Jerne Lægger du turen forbi én af ejendomsmæglerne i Esbjerg og sammenligner boligpriserne med de priser, der forlanges i hovedstaden, får du med garanti bekræftet, hvad du vidste i forvejen, nemlig at kvadratmeterne er noget dyrere i hovedstadsområdet end her i området. Men nye beregninger fra Sydbank viser alligevel, at vi følger godt med vest for Storebælt. Over de seneste 15 år har boligejere på tværs af regionerne således indkasseret cirka det samme afkast på ejerskab af deres boliger. Parallel prisudvikling Ser vi på prisudviklingen på parcelhuse siden 1995, så har Region Syddanmark og landets fire øvrige regioner alle opnået stigninger, der ligger inden for procent. I spidsen er hovedstadsområdet, mens Region Syddanmark ligger på cirka 152 procent. Med andre ord har prisudviklingen været næsten parallel i regionerne i løbet af de seneste 15 år. Den parallelle udvikling skyldes ikke mindst de seneste kvartalers nedtur i boligpriserne. Da forskellen i den nævne periode var størst, lå afkastet på parcelhuse i Region Hovedstaden nemlig på 280 procent mod godt 130 procent på samme tidspunkt i Region Nordjylland. Store forskelle udjævnet Sydbanks beregninger indikerer, at den største uligevægt på boligmarkedet - set med regionale briller - er blevet kraftigt reduceret i løbet af boligkrisen. Siden boligfesten toppede tilbage i efteråret 2006, er priskløften mellem regionerne formindsket væsentligt. Når forskelle i kvadratmeterprisen i kroner og ører mellem hovedstaden og Region Syddanmark fortsat er blevet forøget over de seneste 15 år, som det fremgår af kvadratmeterpriserne, så skyldes det, at det allerede for femten år siden var dyrere at købe et parcelhus i hovedstaden. Godt nyt for førstegangskøbere Til gengæld har førstegangskøberne som følge af faldende boligpriser fået nemmere ved at få fodfæste på boligmarkedet og adgang til at eje egen bolig. Endelig kan landets boligejere med variable lån glæde sig over det rekordlave renteniveau. Udviklingen kan efterhånden spores hos ejendomsmæglerne, der nu melder om et stabiliseret boligmarked. Hos Sydbank forventer vi endvidere, at huspriserne over det kommende års tid vil fortsætte udviklingen med mindre prisstigninger til følge. Overvejer du i den forbindelse at købe din egen bolig eller omlægge lån, kan det være en god idé at kontakte din rådgiver. Og så gør det jo ikke noget, at man får lidt flere kvadratmeter for pengene, hvis man samtidig får næsten det samme afkast på boligkøbet som i København. Boligejere i Region Syddanmark har indkasseret næsten det samme afkast på ejerskab af deres boliger som i hovedstadsområdet over de seneste 15 år, viser Sydbanks beregninger. Esbjerg Country & Western Coupledance Club For tiden har klubben et par piger, der mangler en mand at danse med. Coupledance er en danseform, som minder om linedance men danses som par. Der er plads til flere par, har du ikke en dansepartner mød alligevel op mænd og kvinder. Det giver en masse motion og sved på panden, men danserne har altid et smil pålæben, når der danses. Klubben har et begynderhold der danser hver tirsdag i beboerhuset Egelunden 2 i Kvaglund fra kl til Derefter danser de let øvede fra kl til kl Der er kaffepause fra kl. 20 til lidt social sammenværd. Der er også et opvisnings hold der gerne tager ud. Interesserede kan kontakte: Bodil Jensen på telefon /Mobil: For yderligere oplysninger.

4 Side 4 ØSTERBY NYT 2010 TELEFONNØGLE Foråret 2010 FODBOLDSAMARBEJDET I ØSTERBYEN Jerne IF og Esbjerg IF 92 (Jerne/IF92) SAMARBEJDSUDVALGET Fl. Lillelund/Jerne IF tlf Fl. Sørensen/IF92 tlf Richard Lassen/IF92 tlf Finn Overgaard/Økonomi/IF92 tlf KLUBHUS Jerne IF Stadion tlf KLUBHUS Skibhøj Anlæg tlf KLUBHUS VELDTOFTE-Køkken tlf KLUBHUS VELDTOFTE-Kontor tlf Øvrige ledere henvises til de to klubbers hjemmesider Træningstider for IF92 Håndbold i Rørkjærhallen ÅRGANGE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MINI = 2001 og før U12 P U10 P U12 P MINI U12DR U 10 = 1999 og U14 P U14 DR U14 P U10 DR U16 DR U 12 = 1998 og U16-U18P U16 DR U16-U18P U12 DR JYL+S2D U 14 = 1996 og JYL+S2D JYL+S2D U14 DR U 16 = 1994 og HS1+HS U16 DR U 18 = 1992 og HS1+HS3 Evt. spørgsmål: Anne Mette - tlf eller Kirsten - tlf TELEFONNØGLE Foråret 2010 Esbjerg IF 92 Fodboldafdeling KLUBTELEFON Formand Kent Madsen tlf Næstformand Richard Lassen tlf Kasserer Finn Overgaard tlf Sekretær Bjarne Petersen tlf Mail: POSTADRESSE v/finn Overgaard, Sp. Kirkevej 22 st.th, 6700 Esbjerg, mail: Klubhus Skibhøj Anlæg tlf Klubhus Veldtofte, Køkken tlf Klubhus Veldtofte, Kontor tlf Øvrige trænere og ledere henvises til klubbens Hjemmeside: ADRESSELISTE LOKALRÅD ESBJERG ØST Hans Peder Hansen (formand) Sønderhaven 7, 6700 Esbjerg Tlf Carsten Kragh (Kasserer) Baggesens Alle 16, 6700 Esbjerg Tlf / Peter Christensen Langelandsvej 20 E, 6705 Esbjerg Ø Tlf Kjeld Enghave Carit Etlars Alle 66, 6700 Esbjerg Tlf Poul Boserup Olsen (Suppleant) Vølundvej 6, 6705 Esbjerg Ø Tlf Arne Skov (næstformand) Skolebakken 12 b, 6700 Esbjerg Tlf Benny Nielsen Grønvangsvej 39, 6700 Esbjerg Tlf Herman Thude (Suppleant) Sønderengen 20, 6700 Esbjerg Tlf / Sigurd Jørgensen (sekretær) Rahbeks Alle 19 a, 6700 Esbjerg Tlf Hanne Thomsen Liljevej 6, 6705 Esbjerg Ø Tlf afdeling Træningstider Skibhøj Anlæg Lykkegaardsvej 11 U10-U11 Dr. (årg.00-99) Hver mandag & onsdag fra til Kontaktpersoner: Brian Horsbøl Anders Falk U9-Dr (årg. 01) Hver mandag & torsdag fra til Kontaktperson: Jan Hansen U6-U7-U8 Dr (årg ) Hver mandag & torsdag fra til Kontaktperson: Kent Rødgaard Små Fødder. (årg og yngre) Hver torsdag fra til Kontaktperson: Laila Bjerrum Piger: U9-U11 (årg.99 og yngre) Alle årgange er velkommen. Hver mandag & torsdag fra til Kontaktperson: Hege Tallaksen Såvel gamle som nye medlemmer er velkommen. For yderligere oplysninger henvises til overnævnte kontaktpersoner eller IF92 s hjemmeside: Ungdomskoordinator for IF92 Ungdomsafdeling: Richard Lassen

5 2010 ØSTERBY NYT Side 5 EM håndbold for herrer 2010 Mosaikken Mosaikken er et multietnisk aktivitets- og værested beliggende Stengårdsvej 128, st, tv. Lejligheden er indrettet med edb-stue med fri adgang til internet, skolestue, som bruges til spil, samtaler, sprogtræning m.m. og stue til hyggeligt samvær. I den ene udestue er der motionsredskaber som f.eks. kondicykler og stepmaskine. (Meget En tradition at tage til enten EM med over i mellemrunden, som passende, at den er uopvarmet!). Frankrig har på det seneste vundet OL, VM. De fuldførte deres eller VM turnering for herrer i næsten havde været ensbetydende med en semifinaleplads. af mænd, der udkæmper seje Den anden udestue holdes varm de sidste dage i januar hattrick ved at vinde EM-finalen måned, er det blevet for mig. Danmark var hele tiden et lille dyster i dart. over Kroatien. Imponerende. Startede op i 2002 i Sverige, og skridt efter Kroatien og Island i I et af rummene står der et meget Efter EM bekendtgjorde målmand Kasper Hvidt at han trak har siden været i Portugal, Tunis, mellemrunden. Danmark vandt brugt møbel, nemlig massagestolen. Den gør godt for ømme Schweiz, Norge, Kroatien og i år over Rusland, og meget heldigt i sig tilbage. Der vil sikkert være i Østrig. sidste sekund på et straffekast rygge, nakker og ben. Og så bliver man grundigt underholdt af fra Somalia, Tyrkiet, Bosnien, andre af de rutinerede, der har Jeg havde denne gang valgt at over Norge, og var derefter klar været med de seneste mange år, tage den sidste uge af turneringen (mellemrunden og finalerne). Kroatien om en plads i semifinares tur. lande. til den helt afgørende kamp mod dem, der sidder i kø for at få de- Vietnam og de arabisk talende der melder fra. Det bliver hårdt arbejde for landstræner Ulrik Wilbek at skabe et Danmark spillede sig i mellemrunden fra de indledende kampe, mindre. velindrettet kælderrum til møder Charlotte Kaarsberg, tilknyttet en len. En sejr skulle dertil, intet Desuden råder man over et stort, Derfor er der, udover lederen nyt stærkt hold. og alle kampe skulle herefter Desværre svigtede angrebet og større sociale arrangementer. række tosprogede medarbejdere. Næste turnering er VM i Sverige. Her skal Danmark spille to spilles i Østrigs hovedstad Wien. (fløjene) og målmænd i denne Kælderrummet blev sat i stand En stor del af medarbejdernes En dejlig by, og et udmærket hotel næsten midt i byen, og med re mål. Danmark skulle herefter Hjælpere, når der skal laves rigne med henvendelser til og fra kamp og Kroatien vandt med fi- af frivillige, mandlige bosniere. arbejde består i at hjælpe bruger- play-off kampe mod Schweiz, en hjemme og en ude, for at kvalificere sig. Noget holdet ikke et kvarter i bus til en imponerende hal til kampene, var grundla- Spanien om en værdiløs 5. stemt ikke mangel på! Mosaikken samarbejder tæt med i finaleweekenden spille mod tigt mandearbejde, er der be- offentlige instanser o. lign. har prøvet længe. Har altid via get for en god uge skabt. plads. Her var Danmark mest Hver mandag i 3 timer kan Mosaikkens brugere benytte sauna les aktiviteter. Der holdes jævn- Bydelsprojekt 3i1, bl.a om fæl- en placering blandt de tre første På turene er vi mange gengangere med en stor interesse sam- Frankrig vandt over Island og og motionsrum på Stengårdsvej ligt kurser indenfor sundhed og koncentrerede og vandt sikkert. været automatisk deltager. Jeg er heldigvis i den situation at men, nemlig håndbold. Kroatien over Polen, og dermed 46. Den luksus benyttes flittigt livsstil, f.eks. om kost, diabetes, kunne se tiden an om man skal Danmark led et ærgerligt nederlag i indledende pulje til Island, atien, som ved VM i Kroatien Mosaikkens målgruppe er etnis- Mosaikken har en lang række den samme finale Frankrig-Kro- af en trofast kvindegruppe. psykisk sundhed. af sted igen. Det haster ikke med den beslutning. og dermed fik vi ikke fire point sidste år. ke mænd og kvinder over 60 år faste ugentlige aktiviteter. Charlotte Kaarsberg fortæller om stav- Finn O. samt førtidspensionister. Mosaikken blev startet som forsøg 1. gang, dansk sprogtræning, motionshold, april 2008 ved hjælp af puljemidler gymnastik, folkedans fra Velfærdsministeriet, håndarbejde og sang og musik. men har siden 1. november 2009 Et meget stort hit er håndarbejdsgruppen, været på budgettet hos Sundhed som syr, strikker, og Omsorg ved Esbjerg Kommune. hækler. Kvinderne råhygger og lader sig inspirere af spændende Mosaikkens brugere kommer især teknikker fra andre lande. JBU delegeretmøde Forårssæsonen 2010 bliver en overgangsordning for Serie 4, 5 og 6 med ekstraordinære nedrykninger og få oprykninger. Samtidig er de jyske mesterskaber for alle seniorrækker på nær Jyllandsserien afskaffet. Flere Serie 6-hold end Serie 4-hold Over en årrække er den såkaldte pyramide i serierækkerne blevet til en diamant. Antallet af Serie 4-hold i 2009 var f.eks. på 384, mens holdantallet i Serie 6 var nede på ca For at sikre det sportslige niveau generelt er det mest optimalt med pyramideformen, hvor der er flest hold i bunden af serierne stigende opad i rækkerne. Derfor var forslaget fra JBU's bestyrelse at lave en omfordeling af holdantallet mellem serierne i herrerækkerne, således at Serie 6 fremover har flest hold, Serie 5 næstflest og så fremdeles. Overgangsordning i foråret 2010 Forslaget blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen og overgangsordningen i forårssæsonen 2010 ser således ud: Serie 6: Ingen oprykning til Serie 5. Serie 5: De 80 dårligste ud af 96 hold på 4. pladsen nedrykkes til Serie 6 sammen med alle nr. 5 og 6. Serie 4: De 96 Serie 5-puljevindere mødes i en midtugekamp, hvorefter de 48 vindere mødes med de 48 dårligste nr. 4 fra Serie 4 om kvalifikation til Serie 4 i efteråret Fremadrettet (fra og med efteråret 2010) vil kvalifikationsmodellen blive således i herreseniorrækkerne: JS, S1, S2 og S3-rækker: Nr. 1 rykker op, nr. 7 og 8 rykker ned. Nr. 2, 3, 4, 5 og 6 bliver i rækken. Serie 4: Nr. 1 rykker op og nr. 5 og 6 rykker ned. Nr. 2, 3 og 4 bliver i rækken. Serie 5: Nr. 1 og de 24 bed-ste 2 ere ud af 72 rykker op. De 8 dårligste 5 ere ud af 72 samt alle nr. 6 rykker ned. Øvrige hold bliver i rækken. Serie 6: Nr. 1 rykker op i Serie 5. Øvrige hold bliver i rækken. Ingen jyske mesterskaber i seniorrækkerne På baggrund af praktiske udfordringer og tilbagemeldinger fra klubberne via en spørgeskemaundersøgelse præsenterede JBU- 's bestyrelse et forslag om helt at afskaffe finalespillet om det jyske mesterskab i alle serierækker på nær Jyllandsserien. - Ved indførelsen af halvårsturneringer er det en større praktisk udfordring at afvikle et massivt JM-program på bare en uge og da mange klubber samtidig har tilken-degivet, at JM-kampene ikke har den store interesse mere, så ligger forslaget jo lige til højrebenet, lød det fra Ole Ladefoged, formand for JBU Senior. Besøg vores hjemmeside: For tiden arbejder en tyrkisk medarbejder på at starte et hold op med tyrkisk folkedans. Desuden er der mange andre sociale arrangementer, fx madlavning. For tiden er det en tyrkisk kvinde, som er chefkok hver fredag, og der er altid omkring 25 spisende gæster i fredagscafeèn. Der arrangeres også fester, f.eks. i anledning af Ramadanens afslutning (Bayram/-eid), fødselsdage og jul ud fra den overbevisning, at det er vigtigt, at de enkelte befolkningsgrupper har kendskab til og anerkender hinandens traditioner. Det var således brugerne selv, der foreslog, at der skulle holdes en julefest, for som de sagde vi bor jo i Danmark, og der holder man jul. Mosaikken sørger også for at brugerne kommer ud af huset. Man har været på ture til bl.a. København, Århus, Odense, Silkeborgsøerne og Mandø. Der arrangeres også korte ture i lokalområdet, hvor man ofte låner Bydelsprojekt 3i1 s bus. De fleste aktiviteter i Mosaikken er gratis, men der er en vis brugerbetaling ved udflugter og ved aktiviteter, hvor der skal indkøbes materialer. Mosaikken holder åbent mandag til torsdag mellem kl og kl og fredag kl til Aktivitetshuset kan kontak-tes enten ved at møde op på adressen Stengårdsvej 128, st. tv. eller på telefon Alle er velkomne til at kigge ind. Der er altid frisk kaffe og te på kanden.

6 Side 6 ØSTERBY NYT 2010 Østerbycentret Ribegade 169a, 6700 Esbjerg - Tlf CENTRET-Værkstederne Åbningstid: Alle hverdage kl Information/Salgsboden: Åbningstider: Man-fredag kl Tlf Cafeteriet: Åbent mandag-torsdag kl Fredag kl Weekend/Helligdage kl Sundhedsklinikken: Åbent alle hverdage fra kl v/sygeplejerske Vildana Selimovic Fodterapeut: Alle er velkommen uanset alder og bosted. Åbent hver tirsdag og onsdag kl v/stats. aut. fodterapeut Susanne Høyer Tlf Fodpleje: Alle er velkommen uanset alder og bosted. Åbent mandag og torsdag kl samt fredag kl v/fodplejer Inger Margrethe Hollænder Tlf Biblioteket: Åbent i centrets åbningstid. Bibliotekaren træffes den første torsdag i hver måned mellem kl og Kommende arrangementer på Østerbycentret: Gudstjeneste den 4. marts kl Opvisning på centertorvet den 17. marts kl Foredrag den 25. marts kl Banko den 27. marts kl Søndagsdans den 21. marts kl Modeshow den 23. marts kl og igen kl Generalforsamling den 8. april kl Østerbycentrets Venner Banko den 17. april kl Revyen: Ka de li Østers opføres: Fredag den 23. april kl Fredag den 23. april kl Søndag den 25. april kl Foredrag den 29. april kl Gudstjeneste den 6. maj kl Havedag den 12. maj kl Årlig cykeltur den 19. maj kl Alle nævnte arrangementer er nærmere beskrevet i detaljer i bladet Centernyt, som gratis kan afhentes på Østerbycentret. I bladet Centernyt kan du ligeledes læse alt om centrets daghjemsaktiviteter, de faste tilbud til brugerne samt de brugerstyrede aktiviteter. Alle pensionister og efterlønnere kan deltage i aktiviteter og arrangementer, arbejde i værkstederne og bruge centret efter egne ønsker og behov. Gilera Stalker Modehår til ham & hende Kun kr ,- + lev. kr ,- Incl. bagagebærer + box + hjelm Kun 45-Knallert Storegade 179 Tlf Karsten Hemme Storegade

7 2010 ØSTERBY NYT Side 7 Bydelsprojekt 3i1 Bydelsprojekt 3i1 har hidtil arbejdet med støtte fra Ungdomsbo, B 32, Landsbyggefonden og Esbjerg Kommune til en fem årig periode frem til Vi afventer et nyt boligforlig og vil derefter undersøge be-hovet for en fortsættelse af projektet i samme eller ændret form, fortæller projektchef Susanne Rønne. Vi har fået positive tilkendegivelser fra boligforeningerne og Esbjerg Kommune om en forlængelse af projektet. Samtidig afventer vi i øjeblikket besked om udvidelse af projektet med økonomisk rådgivning og det kriminalpræventive arbejde. Dette arbejde foregår allerede i projektet, men der har været et stort ønske om at forstærke indsatsen på de to områder. Susanne Rønne fortæller videre, at de i øjeblikket er i gang med udarbejde statusrapporter på igangværende projekter og i løbet af foråret 2010 gennemføres en midt-vejsevaluering sammen med et eksternt konsulentfirma. Evalueringen afsluttes med en konference i maj måned, hvor alle involverede parter vil få mulighed for at gøre deres indflydelse gældende på den fremtidige projektudvikling. Der arbejdes også i øjeblikket med en ændring af organisationen, hvor den nuværende styregruppe, som består af repræsentanter fra boligforeningerne, Esbjerg Kommune og politiet ændres, så beboerne får en større indflydelse og et ejerskab for projektet. I efteråret 2009 udarbejdede Sundhuset en sundhedsprofil for borgerne i Kvaglund, Stengårdsvejog Østerbyen. Sundhedsprofilen kan ses på Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at henvende dig i Sundhuset. Der har igennem flere år været en koordineringsgruppe bestående af de professionelle samarbejdspartnere, som arbejder omkring Stengårdsvej. På baggrund af de gode resultater af denne koordineringsgruppe, har Projekthuset i Bydelsprojekt 3 i 1 valgt at danne endnu en gruppe, der skal arbejde i Østerbyen med fokus omkring Skolebakken og Præstebakken. Projektmedarbejder Pia Moust Aalund fra Infohuset fortæller, at de i efteråret 2009 har hjulpet en gruppe på 6 personer med at for-berede sig til indfødsretsprøven. Infohuset har lavet forskellige prøver online, et brætspil med omkring 200 forskellige spørgsmål og sideløbende har de i gruppen diskuteret aktuelle spørgsmål. Prøven består af 40 spørgsmål. Af de 6 gik de 5 til eksamen og de 4 bestod. Disse 4 kan så, hvis de ellers opfylder de øvrige betingelser, søge om dansk statsborgerskab. Bydelprojekt 3 i 1 har i øjeblikket tilknyttet atten medarbejdere med forskellig faglig baggrund og erfaring og som arbejder med sundheds-, beskæftigelses og integrationsfremmende indssatser samt med koordinering og kriminalitetsforebyggelse. Nogle af medarbejderne arbejder på deltid og andre i tidsbegrænsede projekter. Derudover har Bydelsprojekt 3 i 1 tilknyttet virksom-hedspraktikanter fra Esbjerg Kommune og studerende fra relevante uddannelsesinstitutioner. Bydelsprojekt 3 i 1 vil gerne bringe en efterlysning: Vi mangler lokale billedekunstnere, der vil udstille deres værker i konferencelokalet i Bydelsprojekt 3 i 1 Kvaglund parken 4, Esbjerg Ø. Hvis du er interesseret i at udstille, kan du kontakte Projektmedarbejder Peter Rostgaard på mobil Støt vore annoncører! de støtter os Østerbycentret Østerbyens aktive center Så er det ved den tid, hvor nogle af vinterens aktiviteter står foran en afslutning. I den forbindelse afholdes der en festlig afslutning på Centertorvet den 17. marts kl Her vil der blive opvisning af aktører fra holdene Line Dance, Les Lancier, damegymnastik og stolegymnastik ligesom vort eget kor, Centerkoret, vil give et par numre. Kom og kig på; måske bliver du inspireret og får lyst til at være med på et af holdene eller blive bruger af centret. Forårets modeshow finder sted på Østerbycentret den 23. marts. Igen et dobbelt modeshow, først kl og så igen kl Det er som tidligere modebutikken Nanny Vever v/henrik Vallø, der præsenterer forårets og sommerens modenyheder, og igen er det centrets egne damer, der går mannequin. Revyen Ka de li Østers bliver igen et af årets højdepunkter. Slip latteren fri Kom og få rørt dine lattermuskler Og nyd det positive sociale samvær. Det er helt gratis og uforpligtende at deltage i Latterklubbens aftener. Til gengæld er det godt for krop og sjæl. Vi ler på Tobakken 1. sal, grå lokale Onsdag kl i ulige uger. Med start d.06/ Husk d. 17/02 er der vinterferie Derefter fortsætter vi til d. 26/05. Latterklubben har 6 års fødselsdag d. 14/05 Som vi holder d.26/05 så kom endelig og få rørt lattermusklerne denne dag. Jeg er vært med lidt godt til ganen. Har du spørgsmål, så kontakt. Latterinstruktør: Ulla Hansen Tlf el Mail. Børne & Ungdomskonsulent tilknyttet klubben Vi har været så heldige med gennem JBU at komme i betragtning til at kunne få en Børne & Ungdomskonsulent tilknyttet klubben i en periode af 2 år. Finn Møller (gammel ØB Dreng) Vi har været med til at pege på den person, vi kunne tænke os, og det er med stor glæde at Finn Møller har givet sit tilsagn. Præsentation Finn Møller vil blive præsenteret i klubhuset i Skibhøj tirsdag 9. marts Her vil vi orientere om vores planer med at tilknytte en Børne- & Ungdomskonsulent til klubben i en 2 års periode. Arbejdsområde Han skal pleje og dygtiggøre den enkelte træner/leder i klubben. Udarbejde profil og uddannelsesplan for den enkelte træner/ leder. Lederrekrutering af træner/ledere. Fastholdelse af træner/-ledere. Gennemgå administrative rutiner. Gør din virksomhed synlig - få dit budskab ud! Annoncer i Østerby Nyt Bestyrelsen Denne gang er det 16 de år i træk og der bliver forestilling fredag den 23. april formiddag og aften samt igen om eftermiddagen søndag den 25. april. Af andre arrangementer i foråret er en årlig cykeltur, hvor alle kan deltage, samt vor årlige havedag, hvor alle der vil give en hånd med er velkommen. Her afsluttes med lidt godt fra grillen. I centrets blad Centernyt, som udkommer 6 gange årligt, og som frit kan afhentes på centret, kan du løbende læse om alle de faste tilbud til brugerne og om de brugerstyrede aktiviteter. Du kan også læse om alle daghjemsaktiviteter, hvortil man skal visiteres. Centret fortæller gerne om reglerne for visitering. Østerbycentret er og bliver hele Østerbyens aktive center, og her kan alle pensionister og efterlønnere og de, som modtager hjælp fra centeret, frit komme. Det sociale har høj prioritet hos os, så kig ind. Vort center er et stort åbent center, hvor man frit kan bevæge sig rundt og se de forskellige aktiviteter samt tale med brugerne. Eller nyd en kop kaffe eller andet i cafeteriet, hvor der i forbindelse med cafeteriets terrasse findes en dejlig sansehave. Ledelse, personale og brugere har et fælles ansvar for, at Østerbycentret fungerer optimalt i lokalområdet og kan være et inspirerende fristed for brugerne. Har du lyst til at blive bruger af centret eller lyst til at deltage i det frivillige arbejde så tag kontakt til centret eller til en af de frivillige nævnt i bladet Centernyt. Brugerrådet og Vennekredsen kan altid bruge et par ekstra hænder, og har du lyst til være frivillig hjælper på selve centret, eksempelvis køre en tur med en beboer i kørestol, blive besøgsven eller blot deltage i leg, spil eller lignende, så igen: Kontakt os!

8 Side 8 ØSTERBY NYT 2010 Tandprotese Klinikken Esbjerg Aut. klinisk tandtekniker Henrik Kirkeby Storegade 43 v/føtex 6700 Esbjerg Egen P-plads Bybus 4, 9 og 13 holder lige uden for døren Hjælp til ansøgning om off. tilskud BLIV MEDLEM AF GAMMELBY BORGERFORENING KONTAKT KASSERER POUL LAURIDSEN PÅ TELEFON FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER Tilretning af ældre tandproteser Helproteser - Vi fremstiller selv tandproteserne i alle faser Delproteser - kan erstatte en eller flere tænder og mange flere behandlingsmetoder - GRATIS EFTERSYN - GERNE HJEMMEBESØG Tlf Altid en tand bedre - mulighed for finansiering Immediat-proteser - indsættes umiddelbart efter tandudtrækning i samarbejde med egen tandlæge Tryklåsproteser - proteser som holdes fast ved hjælp af tryklåse

19.999,- Lange liggetider ITALIENSK LUKSUS. Nr. 1 23 årg. 2014 oplag: 9.500. Generalforsamling i IF92 Fodbold EMILIE HJØRNESOFA SPAR 7.

19.999,- Lange liggetider ITALIENSK LUKSUS. Nr. 1 23 årg. 2014 oplag: 9.500. Generalforsamling i IF92 Fodbold EMILIE HJØRNESOFA SPAR 7. Nr. 1 23 årg. 2014 oplag: 9.500 Lange liggetider Vort brød laves med lange liggetider, hvor brødet hæver i op til et helt døgn. Det betyder, at smagsstofferne i brødet får tid til at udvikle sig. Resultatet

Læs mere

TILBUD. Lange liggetider PÅ FLOTTE SÆT TIL HAVEN... 4.995,- Nr. 2 22. årg. 2013 oplag: 9.500. Bedste Seriehold i DBU Pokalen 6.

TILBUD. Lange liggetider PÅ FLOTTE SÆT TIL HAVEN... 4.995,- Nr. 2 22. årg. 2013 oplag: 9.500. Bedste Seriehold i DBU Pokalen 6. Nr. 2 22. årg. 2013 oplag: 9.500 Lange liggetider Vort brød laves med lange liggetider, hvor brødet hæver i op til et helt døgn. Det betyder, at smagsstofferne i brødet får tid til at udvikle sig. Resultatet

Læs mere

2013 ØSTERBY NYT Side 11 SLIKPOSEN STOREGADE 65, ESBJERG STOREGADE 20, 6800 VARDE. Byens største udvalg til de laveste priser...

2013 ØSTERBY NYT Side 11 SLIKPOSEN STOREGADE 65, ESBJERG STOREGADE 20, 6800 VARDE. Byens største udvalg til de laveste priser... 2013 ØSTERBY NYT Side 11 SLIKPOSEN STOREGADE 65, ESBJERG STOREGADE 20, 6800 VARDE Udbringning alle ugens dage fra 18-04 Slik-posen-Varde.dk eller bestil på tlf. 2752 0124 Vi har også... Slush Ice Gammeldags

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton.

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1 31. årgang Nr. 2 juni 2008 En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab.

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. &DECEMBER 2004 33 Blåt hvidt B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2004 INDHOLD Formandens

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2009 En usædvanlig Generalforsamling Nålefesten 2009 Nye trænere til U17 og U19 holdene Portræt af Jørn Jeppesen Den store Fremmerfest Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige.

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige. Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4 Trige Kirke Læs inde i bladet: Nyt boligområde i 10 Spørring 13 22 35 Generalforsamling i ST70..om børn og unge i Trige Visens Venner Annoncér

Læs mere

NYT. Hestemarked.dk. ammel. U15 drenge jyske mestre. www. NYHED: Mit barnebarn og jeg 2-4 år. Se mere om arrangementet på side 10-11

NYT. Hestemarked.dk. ammel. U15 drenge jyske mestre. www. NYHED: Mit barnebarn og jeg 2-4 år. Se mere om arrangementet på side 10-11 Specialsektion til FavrskovPosten 3. august 2010 - uge 31 NYT SVØMNING BADMINTON GYMNASTIK FODBOLD LØB & MOTION VOLLEYBALL KARATE HÅNDBOLD MOTION UNGE ÆLDRE NR. 59 August 2010 U15 drenge jyske mestre Efter

Læs mere

Få et gratis tjek af din boligøkonomi i Sydbank Jerne

Få et gratis tjek af din boligøkonomi i Sydbank Jerne 2014 ØSTERBY NYT Side 9 IF92 Fodbold senior opstart Lederstaben i seniorafdelingen i IF92 Fodbold havde besluttet sig for en lidt alternativ opstart på forårssæsonen, og inviterede derfor hele seniorafdelingen

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 53 August 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktøren Annoncører LIF er jo egentlig den forening, der sælger annoncerne til

Læs mere

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26.

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26. VI BORG 67-nyt April 2009-26. årgang Her Viborg B67s nyvalgte bestyrelse: Forrest fra venstre: Preben Graversen (klubhusformand), Daniel Andersen (hovedformand), Jørgen Christensen (sekretær) Bagest fra

Læs mere

Ledelsen i B.1901 INDHOLD. Leder 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3

Ledelsen i B.1901 INDHOLD. Leder 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3 INDHOLD Leder..........................3 U-12, Hold 1: Flot punktum.......4 Herre Senior - LFS + S1..........6 Interview med Anders Due......10

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Side 20 ØSTERBY NYT 2014

Side 20 ØSTERBY NYT 2014 Side 20 ØSTERBY NYT 2014 Esbjerg Billard Club er godt i gang med den nye sæson 2014/2015 og for de fleste af klubbens turneringshold går det rigtig godt. 3. divisionsholdet i Kegle billard, er kommet fint

Læs mere

KRATTEN. Bank og. LKB Gistrup. Så er julekalenderen på gaden

KRATTEN. Bank og. LKB Gistrup. Så er julekalenderen på gaden KRATTEN November 2009 Nr. 5 Årgang 42 BADMINTON Så er julekalenderen på gaden FODBOLD 23 2 15 9 11 GYMNASTIK MOTIONSCENTER 10 18 6 24 14 PETANQUE 4 20 12 17 1 TENNIS 13 21 7 19 3 VOLLEYBALL LKB's Venner

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl.

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl. NR.17 ANNONCETILLÆG TIL LOKALAVISEN FAVRSKOVPOSTEN UGE 21 ÅR 2015 INDSIGT Formand for Favrskov Idrætssamvirke Gert Jensen overrakte prisen på 5.000 kr. til Søren Eriksen FOTO: Michael Hejlskov Favrskov

Læs mere