Smokie spiller på Esbjerg Oldies Festival lørdag 26. juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smokie spiller på Esbjerg Oldies Festival lørdag 26. juni"

Transkript

1 Nr årg oplag: LÆS OM: Ordinær generalforsamling Formandens beretning Regionens huspriser i kapløb EM håndbold for herre 2010 JBU delegertmøde Mosaikken Nyt fra Østerby Centret Bydelsprojekt 3i1 Børne & Ungdomskonsulent Østerbyens aktive center Firmaportræt Søren Østergaard Esbjerg Taekwondo Klub DBU B1 Trænerkursus Støtteforeningen for klubhus i Veldtofte Sæson 2009/ efterår/forår Esbjerg Oldies Festival 2010 Seniorafdelingen Gudstjenester Grundtvigskirken Hvorfor gå i kirke? Skak i Esbjerg Grundtvigskirkens aktivitetskalender Street fodbold 2010 Smokie spiller på Esbjerg Oldies Festival lørdag 26. juni Strandby Plads Esbjerg Tlf

2 Side 2 ØSTERBY NYT 2010 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. februar blev den ordinære generalforsamling i afholdt. Som det har været tilfældet de senere år, er det en aften, hvor mange af klubbens ledere, spillere og venner dukker op i klubhuset i Veldtofte. Specielt er det godt at se at så mange seniorspillere deltager. I år var der mere end 90 tilmeldte. Formand Kent Madsen bød velkommen og overlod så ordet til aftenens gæst: manager for Ef- B s superligahold Ove Pedersen. Han var indbudt til i cirka en times tid at fortælle om hans karriere som træner, og selvfølgelig især om hans tid i EfB. Ove berettede dog også om hans overvejelser i forbindelse med at overtage trænerjobbet i AGF, og hans tid i Århusklubben. Endvidere fortalte han om hans ambitioner om at blive træner i Tyskland, som han nu har opgivet i hvert fald indtil videre. Efter fyringen i AGF var det hans mening at tage en pause fra trænergerningen, men han kunne ikke modstå udfordringen, da EfB forespurgte om han var interesseret i at komme tilbage til Esbjerg på en 5 års kontrakt som manager. Planen er at han i løbet af den periode skal trække sig tilbage fra træningsbanen, og overgå til andre funktioner i klubben. ØSTERBY NYT Avisen distribueres til alle husstande i hele Østerbyen. (Oplag: ) Udgiver: Ansvarshavende: Bjarne Petersen Fotos: Richard Lassen m. fl. Montage: PORS TRYK ApS Esbjerg Tryk: Løndorf,Vojens Distribution: EfB er lige vendt tilbage fra en træningslejr i Spanien, som vanen tro, var gået godt. Ove Pedersen fortalte derefter om hans og klubbens forventninger til forårssæsonen, og fastslog at når man inden forårets kampe går i gang ligger nr. 3, vil det selvfølgelig være en skuffelse at blive ringere placeret end det når foråret er slut. Hans største bekymring som EfB træner p.t., er at truppen er svagt besat på back-pladserne efter at Kevin Conboy (tidligere ungdomsspiller i Samarbejdet mellem IF92 og Jerne) er skadet, og måske ikke i stand til at spille i foråret. Ove Pedersen havde bedt forsamlingen om at afbryde ham undervejs hvis man havde spørgsmål, og spørgelysten var stor blandt de fremmødte. Som Kent Madsen konstaterede, kunne man godt have fortsat mindst en time mere, men der var jo andre punkter på aftenens program, så efter at have overrakt et par flasker vin til Ove Pedersen som tak for indsatsen, gik forsamlingen over til næste punkt på dagsordenen, som var spisning. Som tidligere år var det skipperlabskovs, og det var populært. Klokken 20 var det tid til selve generalforsamlingen, men inden da blev der holdt et minuts stilhed for at ære en af klubbens æresmedlemmer, Reinhold Jacobsen, som for kort tid siden er gået bort i en alder af 93 år. Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, og som tidligere år blev Jørn Mortensen valgt. Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovlig, overlod han igen ordet til formanden Kent Madsen, som aflagde beretning (se andetsteds i avisen). Forsamlingen havde ingen spørgsmål til beretningen, som derfor blev godkendt uden bemærkninger. Dernæst var det kasserer Finn Overgaards tur til at aflægge årets regnskab, og efter gennemgang af de mange tal, fremviste et underskud på kr Underskuddet skyldes dels at 60 er festen i 2009 gav et stort underskud og anlæggelse af en multibane i Skibhøj. Kun takket være extraordinær hjælp fra de to støtteforeninger er det lykkes at holde underskuddet nede på et acceptabelt niveau. Kassereren kunne berette at overskuddet på salg fra vore cafeterier er for lille, og derfor er priserne sat lidt op i I løbet af 2010 bliver der indkøbt en dankortterminal, som man håber vil øge salget i cafeterierne. Forsamlingen godkendte regnskabet. Der var ikke indkommet forslag til godkendelse på generalforsamlingen, hvorfor man straks gik videre til valg af kasserer. Finn Overgaard blev foreslået og valgt (igen). Næste punkt var valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvor Glenn Petersen havde meddelt, at han gerne ville udtræde som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslog Brian Horsbøl, som er træner i miniputafdelingen, som nyt medlem, og han blev valgt uden modkandidat. De øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer, Palle Jørgensen og Bjarne Petersen, blev genvalgt. Dernæst skulle der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, og Michael Østergaard havde meddelt, at han ønskede at koncentere sig om old boys fodbold, og derfor ikke ønskede genvalg. Glenn Petersen blev derfor foreslået og valgt sammen med Flemming Lund Sørensen. Som revisorer blev Børge Kristensen og Jørn Mortensen genvalgt, og Preben Neergaard blev under stort bifald genvalgt som revisorsuppleant. Under eventuelt berettede Finn Overgaard om klubhusfonden for Veldtofte klubhus, som nu har 92 støtter. Det første foreløbige mål er at nå op på 100 støtter. Der blev desuden opfordret til, at man i forbindelse med den forventede udskiftning af tag og gavle får lavet halvtag, så det vil være muligt at stå i tørvejr på terrassen. Glenn Petersen informerede på vegne af sponsorudvalget om arbejdet på at få bygget en tribune i Skibhøj indenfor de næste 2 år. Bestyrelsen blev opfordret til at udnytte den nye projektor ved f.eks. generalforsamlinger. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden samt at bede forsamlingen udråbe et trefoldigt leve for IF92. ØSTERBYENS GLARMESTER Alt glarmesterarbejde udføres Thermoruder Energiruder Butiksruder Forsikringsruder Aut. El-installatør Spangsbjerg Kirkevej 5 DK-6700 Esbjerg Glarmester og Byggetekniker Jann N. Christensen Strandby Kirkevej Esbjerg Ø (værksted/privat adr.) Mobil

3 2010 ØSTERBY NYT Side 3 Formandens beretning Ny turneringsstruktur Så er vi kommet rigtigt i gang med den nye turneringsstruktur. Det er en ændring som bestyrelsen ikke bakkede op om, hvilket vi også har orienteret JBU om. Dette har også gjort, at vi har været nødt til at lægge vores rutiner om. Langt de fleste af jer har før jul sagt ja til at fortsætte som trænere/-ledere efter sommerferien. Dette er 1/2 år før start, at man bliver spurgt om man vil fortsætte. Vi er glade for den positive tilbagemelding, vi har fået af jer trænere/-ledere. Vi har som forsøgsordning prøvet at følge turneringskalenderen med at udsende kontingent, således at en sæson gik fra sommer til sommer. Dette blev ikke den store succes, og vi vender hurtigst muligt tilbage til den gamle kalender, som følger kalenderåret. Vi må erkende, at efteråret er for kort til at indsamle kontingent. Det er, som vi forudsagde, blevet besluttet af JBU, at der ikke længere skal spilles om det jyske mesterskab fra serie 1 og nedefter. Senior Det lykkedes i 1. halvdel af året, klubbens 1. hold at redde eksistensen i serie 1. Dette skete ikke uden blod, sved og tårer. Det blev først afgjort i sidste spillerunde, hvor det krævede en sejr over Varde. Kampen blev vundet 2-0, og vi blev i serie 1, da vi var bedre i indbyrdes kamp. I efteråret spillede vi noget flot fodbold, men må erkende at det kun blev til en 2. plads og dermed ikke den håbede oprykning til jyllandsserien. Vi kan bare konstatere, at EfB var en tand bedre. Helt som forventet lykkedes det ikke for vores 2. hold at overleve i serie 1. Holdet måtte en tur i serie 2. Vi måtte ud i en drabelig afslutning, som krævede en sejr i sidste spillerunde over Grindsted, hvis vi selv ville afgøre det. Holdet spillede en brandkamp og vandt med 3-1. Serie 5 har haft en god sæson, hvor det i foråret blev til en 2 plads efter EfB. Den afgørende kamp mod netop EfB blev tabt. I efteråret blev holdet suveræn kredsvinder. Serie 6 sluttede på en flot 2. plads i efteråret. Vi havde til efterårets start meldt et serie 6 hold til, så vi for første gang i mange år har 4 seniorhold. Vi har i 2009 også måtte sige farvel til en træner før tid. Efter gensidig aftale valgte Niels Teilmann (Mus) og IF92 at afbryde samarbejdet midt i forårssæsonen. Samarbejdet I Samarbejdet havde vi i forårssæsonen 3 kredsvindere. U-13 drenge C2/7 mands vandt deres række og skulle spille regionsfinale. 3 tætte kampe blev spillet, 1 blev spillet uafgjort og 2 kampe blev tabt med 1 mål. U-17 drenge 1 vandt også deres kreds efter tæt opløb med Tønder. Holdet gik hele vejen til finalen, men måtte dog overgive sig. U-19 drenge M2 vandt ligeledes deres kreds i suveræn stil. Holdet nåede også i finalen, hvor holdet også måtte se sig besejret, dog efter forlænget spilletid og straf-fesparkskonkurrence. Samarbejdet med Jerne IF i rækkerne U-13 til U-19 er i løbet af 2009 blevet forlænget med 2 år. Gode rammer For at sikre at vore yngste medlemmer får den bedst mulige start i IF92, har vi fået anlagt en kunststofbane på 20x40 meter. Dette er gjort for at give vore mind-ste medlemmer de bedste rammer som overhovedet muligt, når de starter på at spille fodbold. Banen vil også blive brugt af fritidsklubber og skoler i området. Der er i det forgangne år brugt mange kræfter af vore frivillige trænere/ledere for at fastholde serviceniveauet over for vores medlemmer. For at skabe endnu bedre rammer for både trænere, ledere og spillere, bliver der formentlig ansat en børne-konsulent. Dette er sket i samarbejde med JBU. Dette er virkeligt noget vi ser frem til og det bliver spændende at følge. Integration i vores område Vi har i løbet af 2009 haft et par uheldige episoder, hvor der har været indblandet nogle af vores drenge med anden etnisk baggrund. Det har medført, at vi har været nødt til at bede en dreng om ikke at komme her mere. Dette er selvfølgelig en trist løsning, men vi vil ikke gå på kompromis med vores regler og værdier. Dette har afstedkommet, at vi har været aktive for at få kommunen til at tage en del af ansvaret i forbindelse med integrationen i vores område. Vi har siden oktober/november måned haft en god og positiv dialog med kommunen, hvor vi har arbejdet målrettet for at få en løsning klar til træningsstart 1. februar 2010, hvilket også er lykkedes. Vi har i samarbejde med DIF og kommunen fundet en løsning, hvor vi får en aflastningsmedarbejder 12 timer i ugen. Jeg tror, at de fleste i Samarbejdet allerede har mødt ham (Er-han Bektas). Vi er utrolig glade for, at det er Erhan, der er tilknyttet os, da han har en fortid i klubben som spiller. Dette har medført, at vi er begyndt at arbejde tættere sammen med skolerne i vores område, klubben på Stengårdsvej, nærpolitiet samt SSP. Jeg er sikker på, at vi også i 2010 vil arbejde tæt sammen. Snigskytte i Skibhøj Vi har i løbet af 2009 haft en snigskytte rendende rundt i Skibhøj. Vedkommende har moret sig ved at skyde på vores udendørslamper, vinduer, udskiftningsbokse samt vores garage. Det er selvfølgelig blevet meldt til politiet, som har lovet at patruljere lidt oftere i Skibhøj. Kommunen har i den forbindelse fældet en del af vores træer, så parkeringspladsen er blevet mere åben. Vi har taget dette meget seriøst, for vi vil ikke finde os i, at der løber en skytte rundt, og skyder på de samme arealer, som vore yngste medlemmer bruger, ligesom vores frivillige skal kunne føle sig trygge, når de færdes i Skibhøj. Arbejdsdag i Skibhøj På vores årlige arbejdsdag i Skibhøj var der igen mange frivillige, der havde valgt at bruge nogle timer. Det er af stor betydning for klubben, at der er så mange, der vil være med til at vedligeholde og forbedre forholdene i Skibhøj. Det er en god social dag, hvor vi helt klart fornemmer, at folk har det rigtig hyggeligt sammen. I Veldtofte lykkedes det at få lagt fliser mellem klubhuset og bane 12. Vi forventer, at vi i 2010 får udskiftet tag og gavle på klubhuset i Veldtofte. Pengene som vi har fået bevilget af Esbjerg Kommune, skal bruges i løbet af 2010, så hvis vi ikke får brugt det bevilgede tilskud på kr , bortfalder det. 60 er festen 60 er rocken blev ikke den store succes i Publikum svigtede, og vi kom ud af det med et stort underskud. På trods af et godt stykke arbejde af rockudvalget og dets hjælpere, lykkedes det desværre ikke at få overskud som sidste år! Vi vælger at tro, at det er finanskrisen, der nåede festivalen. Som I kan se af regnskabet, er underskuddet blevet dækket af et ekstra tilskud fra både B47 s Venner og ØB s Venner. Rockudvalget er allerede i gang med at arrangere næste års fest, hvor der er en del ændringer. Det er af stor vigtighed for klubben, at Esbjerg Oldies bliver et godt og givtigt arrangement, så det igen kan hvile i sig selv. Derfor lyder opfordringen fra bestyrelsen om at med-emmerne fortsat skal bakke op om arrangementet med det I kan der er brug for mange hænder, både før, under og efter koncerten. Sponsorudvalg I 2009 er det lykkedes at få hul på sponsorudvalget. Efter i flere år, hvor vi har kørt med 1 eller 2 medlemmer af udvalget, er vi nu oppe på en 7-9 stykker. Sponsorudvalget er ved at lave sine planer for 2010, og jeg er sikker på, at vi allerede i 2010 regnskabet vil kunne se resultatet. Samtidig vil jeg gerne sige tak til vores trofaste samt nye sponsorer for den støtte, som I trofast yder til foreningen. Juleskrab Juleskrab blev igen udsolgt allerede inden december måned var startet. Efter vores mindste medlemmer konkurrerer om at sælge flest, er der blevet udsolgt. Tak for hjælpen. Vore to uundværlige støtteforeninger Igen i år har vi haft stor glæde af vores to uundværlige støtteforeninger, som har støttet os med mange penge. Som I senere kan se af regnskabet er beløbene i år ekstra store, hvilket skyldes at 60 eren gav et stort underskud. Der skal lyde en stor tak til de to venneforeninger samt deres trofaste hjælpere i bankohallen på Ravnevej. Afslutning Til slut vil jeg gerne takke trænere, ledere, køkkenpersonale samt alle hjælpere af klubben. Klubben kunne ikke eksistere uden jer, men husk for alt i verden at: Intet er over klubben. Gør din virksomhed synlig - få dit budskab ud! Annoncer i Østerby Nyt Regionens huspriser i kapløb med hovedstaden På grund af nedturen har boligpriserne i Region Syddanmark næsten indhentet det forspring i prisstigninger, som hovedstadsområdet har haft over de seneste 15 år. Af filialchef Ninna Bork Christensen, Sydbank Jerne Lægger du turen forbi én af ejendomsmæglerne i Esbjerg og sammenligner boligpriserne med de priser, der forlanges i hovedstaden, får du med garanti bekræftet, hvad du vidste i forvejen, nemlig at kvadratmeterne er noget dyrere i hovedstadsområdet end her i området. Men nye beregninger fra Sydbank viser alligevel, at vi følger godt med vest for Storebælt. Over de seneste 15 år har boligejere på tværs af regionerne således indkasseret cirka det samme afkast på ejerskab af deres boliger. Parallel prisudvikling Ser vi på prisudviklingen på parcelhuse siden 1995, så har Region Syddanmark og landets fire øvrige regioner alle opnået stigninger, der ligger inden for procent. I spidsen er hovedstadsområdet, mens Region Syddanmark ligger på cirka 152 procent. Med andre ord har prisudviklingen været næsten parallel i regionerne i løbet af de seneste 15 år. Den parallelle udvikling skyldes ikke mindst de seneste kvartalers nedtur i boligpriserne. Da forskellen i den nævne periode var størst, lå afkastet på parcelhuse i Region Hovedstaden nemlig på 280 procent mod godt 130 procent på samme tidspunkt i Region Nordjylland. Store forskelle udjævnet Sydbanks beregninger indikerer, at den største uligevægt på boligmarkedet - set med regionale briller - er blevet kraftigt reduceret i løbet af boligkrisen. Siden boligfesten toppede tilbage i efteråret 2006, er priskløften mellem regionerne formindsket væsentligt. Når forskelle i kvadratmeterprisen i kroner og ører mellem hovedstaden og Region Syddanmark fortsat er blevet forøget over de seneste 15 år, som det fremgår af kvadratmeterpriserne, så skyldes det, at det allerede for femten år siden var dyrere at købe et parcelhus i hovedstaden. Godt nyt for førstegangskøbere Til gengæld har førstegangskøberne som følge af faldende boligpriser fået nemmere ved at få fodfæste på boligmarkedet og adgang til at eje egen bolig. Endelig kan landets boligejere med variable lån glæde sig over det rekordlave renteniveau. Udviklingen kan efterhånden spores hos ejendomsmæglerne, der nu melder om et stabiliseret boligmarked. Hos Sydbank forventer vi endvidere, at huspriserne over det kommende års tid vil fortsætte udviklingen med mindre prisstigninger til følge. Overvejer du i den forbindelse at købe din egen bolig eller omlægge lån, kan det være en god idé at kontakte din rådgiver. Og så gør det jo ikke noget, at man får lidt flere kvadratmeter for pengene, hvis man samtidig får næsten det samme afkast på boligkøbet som i København. Boligejere i Region Syddanmark har indkasseret næsten det samme afkast på ejerskab af deres boliger som i hovedstadsområdet over de seneste 15 år, viser Sydbanks beregninger. Esbjerg Country & Western Coupledance Club For tiden har klubben et par piger, der mangler en mand at danse med. Coupledance er en danseform, som minder om linedance men danses som par. Der er plads til flere par, har du ikke en dansepartner mød alligevel op mænd og kvinder. Det giver en masse motion og sved på panden, men danserne har altid et smil pålæben, når der danses. Klubben har et begynderhold der danser hver tirsdag i beboerhuset Egelunden 2 i Kvaglund fra kl til Derefter danser de let øvede fra kl til kl Der er kaffepause fra kl. 20 til lidt social sammenværd. Der er også et opvisnings hold der gerne tager ud. Interesserede kan kontakte: Bodil Jensen på telefon /Mobil: For yderligere oplysninger.

4 Side 4 ØSTERBY NYT 2010 TELEFONNØGLE Foråret 2010 FODBOLDSAMARBEJDET I ØSTERBYEN Jerne IF og Esbjerg IF 92 (Jerne/IF92) SAMARBEJDSUDVALGET Fl. Lillelund/Jerne IF tlf Fl. Sørensen/IF92 tlf Richard Lassen/IF92 tlf Finn Overgaard/Økonomi/IF92 tlf KLUBHUS Jerne IF Stadion tlf KLUBHUS Skibhøj Anlæg tlf KLUBHUS VELDTOFTE-Køkken tlf KLUBHUS VELDTOFTE-Kontor tlf Øvrige ledere henvises til de to klubbers hjemmesider Træningstider for IF92 Håndbold i Rørkjærhallen ÅRGANGE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MINI = 2001 og før U12 P U10 P U12 P MINI U12DR U 10 = 1999 og U14 P U14 DR U14 P U10 DR U16 DR U 12 = 1998 og U16-U18P U16 DR U16-U18P U12 DR JYL+S2D U 14 = 1996 og JYL+S2D JYL+S2D U14 DR U 16 = 1994 og HS1+HS U16 DR U 18 = 1992 og HS1+HS3 Evt. spørgsmål: Anne Mette - tlf eller Kirsten - tlf TELEFONNØGLE Foråret 2010 Esbjerg IF 92 Fodboldafdeling KLUBTELEFON Formand Kent Madsen tlf Næstformand Richard Lassen tlf Kasserer Finn Overgaard tlf Sekretær Bjarne Petersen tlf Mail: POSTADRESSE v/finn Overgaard, Sp. Kirkevej 22 st.th, 6700 Esbjerg, mail: Klubhus Skibhøj Anlæg tlf Klubhus Veldtofte, Køkken tlf Klubhus Veldtofte, Kontor tlf Øvrige trænere og ledere henvises til klubbens Hjemmeside: ADRESSELISTE LOKALRÅD ESBJERG ØST Hans Peder Hansen (formand) Sønderhaven 7, 6700 Esbjerg Tlf Carsten Kragh (Kasserer) Baggesens Alle 16, 6700 Esbjerg Tlf / Peter Christensen Langelandsvej 20 E, 6705 Esbjerg Ø Tlf Kjeld Enghave Carit Etlars Alle 66, 6700 Esbjerg Tlf Poul Boserup Olsen (Suppleant) Vølundvej 6, 6705 Esbjerg Ø Tlf Arne Skov (næstformand) Skolebakken 12 b, 6700 Esbjerg Tlf Benny Nielsen Grønvangsvej 39, 6700 Esbjerg Tlf Herman Thude (Suppleant) Sønderengen 20, 6700 Esbjerg Tlf / Sigurd Jørgensen (sekretær) Rahbeks Alle 19 a, 6700 Esbjerg Tlf Hanne Thomsen Liljevej 6, 6705 Esbjerg Ø Tlf afdeling Træningstider Skibhøj Anlæg Lykkegaardsvej 11 U10-U11 Dr. (årg.00-99) Hver mandag & onsdag fra til Kontaktpersoner: Brian Horsbøl Anders Falk U9-Dr (årg. 01) Hver mandag & torsdag fra til Kontaktperson: Jan Hansen U6-U7-U8 Dr (årg ) Hver mandag & torsdag fra til Kontaktperson: Kent Rødgaard Små Fødder. (årg og yngre) Hver torsdag fra til Kontaktperson: Laila Bjerrum Piger: U9-U11 (årg.99 og yngre) Alle årgange er velkommen. Hver mandag & torsdag fra til Kontaktperson: Hege Tallaksen Såvel gamle som nye medlemmer er velkommen. For yderligere oplysninger henvises til overnævnte kontaktpersoner eller IF92 s hjemmeside: Ungdomskoordinator for IF92 Ungdomsafdeling: Richard Lassen

5 2010 ØSTERBY NYT Side 5 EM håndbold for herrer 2010 Mosaikken Mosaikken er et multietnisk aktivitets- og værested beliggende Stengårdsvej 128, st, tv. Lejligheden er indrettet med edb-stue med fri adgang til internet, skolestue, som bruges til spil, samtaler, sprogtræning m.m. og stue til hyggeligt samvær. I den ene udestue er der motionsredskaber som f.eks. kondicykler og stepmaskine. (Meget En tradition at tage til enten EM med over i mellemrunden, som passende, at den er uopvarmet!). Frankrig har på det seneste vundet OL, VM. De fuldførte deres eller VM turnering for herrer i næsten havde været ensbetydende med en semifinaleplads. af mænd, der udkæmper seje Den anden udestue holdes varm de sidste dage i januar hattrick ved at vinde EM-finalen måned, er det blevet for mig. Danmark var hele tiden et lille dyster i dart. over Kroatien. Imponerende. Startede op i 2002 i Sverige, og skridt efter Kroatien og Island i I et af rummene står der et meget Efter EM bekendtgjorde målmand Kasper Hvidt at han trak har siden været i Portugal, Tunis, mellemrunden. Danmark vandt brugt møbel, nemlig massagestolen. Den gør godt for ømme Schweiz, Norge, Kroatien og i år over Rusland, og meget heldigt i sig tilbage. Der vil sikkert være i Østrig. sidste sekund på et straffekast rygge, nakker og ben. Og så bliver man grundigt underholdt af fra Somalia, Tyrkiet, Bosnien, andre af de rutinerede, der har Jeg havde denne gang valgt at over Norge, og var derefter klar været med de seneste mange år, tage den sidste uge af turneringen (mellemrunden og finalerne). Kroatien om en plads i semifinares tur. lande. til den helt afgørende kamp mod dem, der sidder i kø for at få de- Vietnam og de arabisk talende der melder fra. Det bliver hårdt arbejde for landstræner Ulrik Wilbek at skabe et Danmark spillede sig i mellemrunden fra de indledende kampe, mindre. velindrettet kælderrum til møder Charlotte Kaarsberg, tilknyttet en len. En sejr skulle dertil, intet Desuden råder man over et stort, Derfor er der, udover lederen nyt stærkt hold. og alle kampe skulle herefter Desværre svigtede angrebet og større sociale arrangementer. række tosprogede medarbejdere. Næste turnering er VM i Sverige. Her skal Danmark spille to spilles i Østrigs hovedstad Wien. (fløjene) og målmænd i denne Kælderrummet blev sat i stand En stor del af medarbejdernes En dejlig by, og et udmærket hotel næsten midt i byen, og med re mål. Danmark skulle herefter Hjælpere, når der skal laves rigne med henvendelser til og fra kamp og Kroatien vandt med fi- af frivillige, mandlige bosniere. arbejde består i at hjælpe bruger- play-off kampe mod Schweiz, en hjemme og en ude, for at kvalificere sig. Noget holdet ikke et kvarter i bus til en imponerende hal til kampene, var grundla- Spanien om en værdiløs 5. stemt ikke mangel på! Mosaikken samarbejder tæt med i finaleweekenden spille mod tigt mandearbejde, er der be- offentlige instanser o. lign. har prøvet længe. Har altid via get for en god uge skabt. plads. Her var Danmark mest Hver mandag i 3 timer kan Mosaikkens brugere benytte sauna les aktiviteter. Der holdes jævn- Bydelsprojekt 3i1, bl.a om fæl- en placering blandt de tre første På turene er vi mange gengangere med en stor interesse sam- Frankrig vandt over Island og og motionsrum på Stengårdsvej ligt kurser indenfor sundhed og koncentrerede og vandt sikkert. været automatisk deltager. Jeg er heldigvis i den situation at men, nemlig håndbold. Kroatien over Polen, og dermed 46. Den luksus benyttes flittigt livsstil, f.eks. om kost, diabetes, kunne se tiden an om man skal Danmark led et ærgerligt nederlag i indledende pulje til Island, atien, som ved VM i Kroatien Mosaikkens målgruppe er etnis- Mosaikken har en lang række den samme finale Frankrig-Kro- af en trofast kvindegruppe. psykisk sundhed. af sted igen. Det haster ikke med den beslutning. og dermed fik vi ikke fire point sidste år. ke mænd og kvinder over 60 år faste ugentlige aktiviteter. Charlotte Kaarsberg fortæller om stav- Finn O. samt førtidspensionister. Mosaikken blev startet som forsøg 1. gang, dansk sprogtræning, motionshold, april 2008 ved hjælp af puljemidler gymnastik, folkedans fra Velfærdsministeriet, håndarbejde og sang og musik. men har siden 1. november 2009 Et meget stort hit er håndarbejdsgruppen, været på budgettet hos Sundhed som syr, strikker, og Omsorg ved Esbjerg Kommune. hækler. Kvinderne råhygger og lader sig inspirere af spændende Mosaikkens brugere kommer især teknikker fra andre lande. JBU delegeretmøde Forårssæsonen 2010 bliver en overgangsordning for Serie 4, 5 og 6 med ekstraordinære nedrykninger og få oprykninger. Samtidig er de jyske mesterskaber for alle seniorrækker på nær Jyllandsserien afskaffet. Flere Serie 6-hold end Serie 4-hold Over en årrække er den såkaldte pyramide i serierækkerne blevet til en diamant. Antallet af Serie 4-hold i 2009 var f.eks. på 384, mens holdantallet i Serie 6 var nede på ca For at sikre det sportslige niveau generelt er det mest optimalt med pyramideformen, hvor der er flest hold i bunden af serierne stigende opad i rækkerne. Derfor var forslaget fra JBU's bestyrelse at lave en omfordeling af holdantallet mellem serierne i herrerækkerne, således at Serie 6 fremover har flest hold, Serie 5 næstflest og så fremdeles. Overgangsordning i foråret 2010 Forslaget blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen og overgangsordningen i forårssæsonen 2010 ser således ud: Serie 6: Ingen oprykning til Serie 5. Serie 5: De 80 dårligste ud af 96 hold på 4. pladsen nedrykkes til Serie 6 sammen med alle nr. 5 og 6. Serie 4: De 96 Serie 5-puljevindere mødes i en midtugekamp, hvorefter de 48 vindere mødes med de 48 dårligste nr. 4 fra Serie 4 om kvalifikation til Serie 4 i efteråret Fremadrettet (fra og med efteråret 2010) vil kvalifikationsmodellen blive således i herreseniorrækkerne: JS, S1, S2 og S3-rækker: Nr. 1 rykker op, nr. 7 og 8 rykker ned. Nr. 2, 3, 4, 5 og 6 bliver i rækken. Serie 4: Nr. 1 rykker op og nr. 5 og 6 rykker ned. Nr. 2, 3 og 4 bliver i rækken. Serie 5: Nr. 1 og de 24 bed-ste 2 ere ud af 72 rykker op. De 8 dårligste 5 ere ud af 72 samt alle nr. 6 rykker ned. Øvrige hold bliver i rækken. Serie 6: Nr. 1 rykker op i Serie 5. Øvrige hold bliver i rækken. Ingen jyske mesterskaber i seniorrækkerne På baggrund af praktiske udfordringer og tilbagemeldinger fra klubberne via en spørgeskemaundersøgelse præsenterede JBU- 's bestyrelse et forslag om helt at afskaffe finalespillet om det jyske mesterskab i alle serierækker på nær Jyllandsserien. - Ved indførelsen af halvårsturneringer er det en større praktisk udfordring at afvikle et massivt JM-program på bare en uge og da mange klubber samtidig har tilken-degivet, at JM-kampene ikke har den store interesse mere, så ligger forslaget jo lige til højrebenet, lød det fra Ole Ladefoged, formand for JBU Senior. Besøg vores hjemmeside: For tiden arbejder en tyrkisk medarbejder på at starte et hold op med tyrkisk folkedans. Desuden er der mange andre sociale arrangementer, fx madlavning. For tiden er det en tyrkisk kvinde, som er chefkok hver fredag, og der er altid omkring 25 spisende gæster i fredagscafeèn. Der arrangeres også fester, f.eks. i anledning af Ramadanens afslutning (Bayram/-eid), fødselsdage og jul ud fra den overbevisning, at det er vigtigt, at de enkelte befolkningsgrupper har kendskab til og anerkender hinandens traditioner. Det var således brugerne selv, der foreslog, at der skulle holdes en julefest, for som de sagde vi bor jo i Danmark, og der holder man jul. Mosaikken sørger også for at brugerne kommer ud af huset. Man har været på ture til bl.a. København, Århus, Odense, Silkeborgsøerne og Mandø. Der arrangeres også korte ture i lokalområdet, hvor man ofte låner Bydelsprojekt 3i1 s bus. De fleste aktiviteter i Mosaikken er gratis, men der er en vis brugerbetaling ved udflugter og ved aktiviteter, hvor der skal indkøbes materialer. Mosaikken holder åbent mandag til torsdag mellem kl og kl og fredag kl til Aktivitetshuset kan kontak-tes enten ved at møde op på adressen Stengårdsvej 128, st. tv. eller på telefon Alle er velkomne til at kigge ind. Der er altid frisk kaffe og te på kanden.

6 Side 6 ØSTERBY NYT 2010 Østerbycentret Ribegade 169a, 6700 Esbjerg - Tlf CENTRET-Værkstederne Åbningstid: Alle hverdage kl Information/Salgsboden: Åbningstider: Man-fredag kl Tlf Cafeteriet: Åbent mandag-torsdag kl Fredag kl Weekend/Helligdage kl Sundhedsklinikken: Åbent alle hverdage fra kl v/sygeplejerske Vildana Selimovic Fodterapeut: Alle er velkommen uanset alder og bosted. Åbent hver tirsdag og onsdag kl v/stats. aut. fodterapeut Susanne Høyer Tlf Fodpleje: Alle er velkommen uanset alder og bosted. Åbent mandag og torsdag kl samt fredag kl v/fodplejer Inger Margrethe Hollænder Tlf Biblioteket: Åbent i centrets åbningstid. Bibliotekaren træffes den første torsdag i hver måned mellem kl og Kommende arrangementer på Østerbycentret: Gudstjeneste den 4. marts kl Opvisning på centertorvet den 17. marts kl Foredrag den 25. marts kl Banko den 27. marts kl Søndagsdans den 21. marts kl Modeshow den 23. marts kl og igen kl Generalforsamling den 8. april kl Østerbycentrets Venner Banko den 17. april kl Revyen: Ka de li Østers opføres: Fredag den 23. april kl Fredag den 23. april kl Søndag den 25. april kl Foredrag den 29. april kl Gudstjeneste den 6. maj kl Havedag den 12. maj kl Årlig cykeltur den 19. maj kl Alle nævnte arrangementer er nærmere beskrevet i detaljer i bladet Centernyt, som gratis kan afhentes på Østerbycentret. I bladet Centernyt kan du ligeledes læse alt om centrets daghjemsaktiviteter, de faste tilbud til brugerne samt de brugerstyrede aktiviteter. Alle pensionister og efterlønnere kan deltage i aktiviteter og arrangementer, arbejde i værkstederne og bruge centret efter egne ønsker og behov. Gilera Stalker Modehår til ham & hende Kun kr ,- + lev. kr ,- Incl. bagagebærer + box + hjelm Kun 45-Knallert Storegade 179 Tlf Karsten Hemme Storegade

7 2010 ØSTERBY NYT Side 7 Bydelsprojekt 3i1 Bydelsprojekt 3i1 har hidtil arbejdet med støtte fra Ungdomsbo, B 32, Landsbyggefonden og Esbjerg Kommune til en fem årig periode frem til Vi afventer et nyt boligforlig og vil derefter undersøge be-hovet for en fortsættelse af projektet i samme eller ændret form, fortæller projektchef Susanne Rønne. Vi har fået positive tilkendegivelser fra boligforeningerne og Esbjerg Kommune om en forlængelse af projektet. Samtidig afventer vi i øjeblikket besked om udvidelse af projektet med økonomisk rådgivning og det kriminalpræventive arbejde. Dette arbejde foregår allerede i projektet, men der har været et stort ønske om at forstærke indsatsen på de to områder. Susanne Rønne fortæller videre, at de i øjeblikket er i gang med udarbejde statusrapporter på igangværende projekter og i løbet af foråret 2010 gennemføres en midt-vejsevaluering sammen med et eksternt konsulentfirma. Evalueringen afsluttes med en konference i maj måned, hvor alle involverede parter vil få mulighed for at gøre deres indflydelse gældende på den fremtidige projektudvikling. Der arbejdes også i øjeblikket med en ændring af organisationen, hvor den nuværende styregruppe, som består af repræsentanter fra boligforeningerne, Esbjerg Kommune og politiet ændres, så beboerne får en større indflydelse og et ejerskab for projektet. I efteråret 2009 udarbejdede Sundhuset en sundhedsprofil for borgerne i Kvaglund, Stengårdsvejog Østerbyen. Sundhedsprofilen kan ses på Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at henvende dig i Sundhuset. Der har igennem flere år været en koordineringsgruppe bestående af de professionelle samarbejdspartnere, som arbejder omkring Stengårdsvej. På baggrund af de gode resultater af denne koordineringsgruppe, har Projekthuset i Bydelsprojekt 3 i 1 valgt at danne endnu en gruppe, der skal arbejde i Østerbyen med fokus omkring Skolebakken og Præstebakken. Projektmedarbejder Pia Moust Aalund fra Infohuset fortæller, at de i efteråret 2009 har hjulpet en gruppe på 6 personer med at for-berede sig til indfødsretsprøven. Infohuset har lavet forskellige prøver online, et brætspil med omkring 200 forskellige spørgsmål og sideløbende har de i gruppen diskuteret aktuelle spørgsmål. Prøven består af 40 spørgsmål. Af de 6 gik de 5 til eksamen og de 4 bestod. Disse 4 kan så, hvis de ellers opfylder de øvrige betingelser, søge om dansk statsborgerskab. Bydelprojekt 3 i 1 har i øjeblikket tilknyttet atten medarbejdere med forskellig faglig baggrund og erfaring og som arbejder med sundheds-, beskæftigelses og integrationsfremmende indssatser samt med koordinering og kriminalitetsforebyggelse. Nogle af medarbejderne arbejder på deltid og andre i tidsbegrænsede projekter. Derudover har Bydelsprojekt 3 i 1 tilknyttet virksom-hedspraktikanter fra Esbjerg Kommune og studerende fra relevante uddannelsesinstitutioner. Bydelsprojekt 3 i 1 vil gerne bringe en efterlysning: Vi mangler lokale billedekunstnere, der vil udstille deres værker i konferencelokalet i Bydelsprojekt 3 i 1 Kvaglund parken 4, Esbjerg Ø. Hvis du er interesseret i at udstille, kan du kontakte Projektmedarbejder Peter Rostgaard på mobil Støt vore annoncører! de støtter os Østerbycentret Østerbyens aktive center Så er det ved den tid, hvor nogle af vinterens aktiviteter står foran en afslutning. I den forbindelse afholdes der en festlig afslutning på Centertorvet den 17. marts kl Her vil der blive opvisning af aktører fra holdene Line Dance, Les Lancier, damegymnastik og stolegymnastik ligesom vort eget kor, Centerkoret, vil give et par numre. Kom og kig på; måske bliver du inspireret og får lyst til at være med på et af holdene eller blive bruger af centret. Forårets modeshow finder sted på Østerbycentret den 23. marts. Igen et dobbelt modeshow, først kl og så igen kl Det er som tidligere modebutikken Nanny Vever v/henrik Vallø, der præsenterer forårets og sommerens modenyheder, og igen er det centrets egne damer, der går mannequin. Revyen Ka de li Østers bliver igen et af årets højdepunkter. Slip latteren fri Kom og få rørt dine lattermuskler Og nyd det positive sociale samvær. Det er helt gratis og uforpligtende at deltage i Latterklubbens aftener. Til gengæld er det godt for krop og sjæl. Vi ler på Tobakken 1. sal, grå lokale Onsdag kl i ulige uger. Med start d.06/ Husk d. 17/02 er der vinterferie Derefter fortsætter vi til d. 26/05. Latterklubben har 6 års fødselsdag d. 14/05 Som vi holder d.26/05 så kom endelig og få rørt lattermusklerne denne dag. Jeg er vært med lidt godt til ganen. Har du spørgsmål, så kontakt. Latterinstruktør: Ulla Hansen Tlf el Mail. Børne & Ungdomskonsulent tilknyttet klubben Vi har været så heldige med gennem JBU at komme i betragtning til at kunne få en Børne & Ungdomskonsulent tilknyttet klubben i en periode af 2 år. Finn Møller (gammel ØB Dreng) Vi har været med til at pege på den person, vi kunne tænke os, og det er med stor glæde at Finn Møller har givet sit tilsagn. Præsentation Finn Møller vil blive præsenteret i klubhuset i Skibhøj tirsdag 9. marts Her vil vi orientere om vores planer med at tilknytte en Børne- & Ungdomskonsulent til klubben i en 2 års periode. Arbejdsområde Han skal pleje og dygtiggøre den enkelte træner/leder i klubben. Udarbejde profil og uddannelsesplan for den enkelte træner/ leder. Lederrekrutering af træner/ledere. Fastholdelse af træner/-ledere. Gennemgå administrative rutiner. Gør din virksomhed synlig - få dit budskab ud! Annoncer i Østerby Nyt Bestyrelsen Denne gang er det 16 de år i træk og der bliver forestilling fredag den 23. april formiddag og aften samt igen om eftermiddagen søndag den 25. april. Af andre arrangementer i foråret er en årlig cykeltur, hvor alle kan deltage, samt vor årlige havedag, hvor alle der vil give en hånd med er velkommen. Her afsluttes med lidt godt fra grillen. I centrets blad Centernyt, som udkommer 6 gange årligt, og som frit kan afhentes på centret, kan du løbende læse om alle de faste tilbud til brugerne og om de brugerstyrede aktiviteter. Du kan også læse om alle daghjemsaktiviteter, hvortil man skal visiteres. Centret fortæller gerne om reglerne for visitering. Østerbycentret er og bliver hele Østerbyens aktive center, og her kan alle pensionister og efterlønnere og de, som modtager hjælp fra centeret, frit komme. Det sociale har høj prioritet hos os, så kig ind. Vort center er et stort åbent center, hvor man frit kan bevæge sig rundt og se de forskellige aktiviteter samt tale med brugerne. Eller nyd en kop kaffe eller andet i cafeteriet, hvor der i forbindelse med cafeteriets terrasse findes en dejlig sansehave. Ledelse, personale og brugere har et fælles ansvar for, at Østerbycentret fungerer optimalt i lokalområdet og kan være et inspirerende fristed for brugerne. Har du lyst til at blive bruger af centret eller lyst til at deltage i det frivillige arbejde så tag kontakt til centret eller til en af de frivillige nævnt i bladet Centernyt. Brugerrådet og Vennekredsen kan altid bruge et par ekstra hænder, og har du lyst til være frivillig hjælper på selve centret, eksempelvis køre en tur med en beboer i kørestol, blive besøgsven eller blot deltage i leg, spil eller lignende, så igen: Kontakt os!

8 Side 8 ØSTERBY NYT 2010 Tandprotese Klinikken Esbjerg Aut. klinisk tandtekniker Henrik Kirkeby Storegade 43 v/føtex 6700 Esbjerg Egen P-plads Bybus 4, 9 og 13 holder lige uden for døren Hjælp til ansøgning om off. tilskud BLIV MEDLEM AF GAMMELBY BORGERFORENING KONTAKT KASSERER POUL LAURIDSEN PÅ TELEFON FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER Tilretning af ældre tandproteser Helproteser - Vi fremstiller selv tandproteserne i alle faser Delproteser - kan erstatte en eller flere tænder og mange flere behandlingsmetoder - GRATIS EFTERSYN - GERNE HJEMMEBESØG Tlf Altid en tand bedre - mulighed for finansiering Immediat-proteser - indsættes umiddelbart efter tandudtrækning i samarbejde med egen tandlæge Tryklåsproteser - proteser som holdes fast ved hjælp af tryklåse

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner:

Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: PEDERSKER IF 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand???? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Mobil nr. 22222358 Sekretær: Irene Espersen, Dr. Glavens Vej

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Fodboldåret 2011 har igen budt på mange spændende udfordringer, med stor aktivitet på banerne, men også et år hvor

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

PEDERSKER IF. Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg

PEDERSKER IF. Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg PEDERSKER IF Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg 28 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand???? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 mobil nr. 22222358

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 24. marts 2007 MØDEREFERAT Dato: 14. marts 2007 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang:

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang: Formandens beretning 2009 Det er efterhånden 9. gang jeg står foran forsamlingen som formand, og aflægger min beretning for det forløbne år, og stort set hver gang har jeg startet beretningen med "det

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012 Generalforsamling Roskilde Håndbold Den 27. september 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag, jf 10 forslag fra bestyrelsen:

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Deltagere: ca. 22 medlemmer Bestyrelsen: Claus Hansen, Henrik Åris, Preben Birk Per Henning, Uffe Lyse, Bo Andreasen, Per Løvstad Fraværende: Referat Dagsorden

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Toppen Februar 2014

Nyhedsbrev fra Toppen Februar 2014 Kære børn og forældre Så kom vi vel ind i det nye, og med masser af sne og frost til stor glæde for børn og barnlige sjæle Husk derfor ekstra tøj og varm udetøj, for vi kælker og leger ude hver dag!! Her

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Afdelingsledere i DUS-Vodskov. DUS-Leder. Dus C

Afdelingsledere i DUS-Vodskov. DUS-Leder. Dus C NOVEMBER 2012 Afdelingsledere i DUS-Vodskov Lene Boll (99384534) & Lene Birk (99384532) DUS-Leder Lasse Andreasen Tlf. 99384523 Dus B Dus A Begonievej 2 9310 Vodskov Kirkevej 49 9310 Vodskov Tlf: 99384530

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere