ISSN Danish Association of American Square Dance Clubs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs"

Transkript

1 ISSN Danish Association of American Square Dance Clubs 14. årgang - nr.2 -april 2002

2 Redaktørens spalte Det nemmeste man kan, er at lave fejl. Jeg var ikke opmæksom på, at arrangementlisten stoppede for tidligt. Så til dem er blevet berørt af dette, vil jeg hermed undskylde. Hvad sker der? Hvorfor tror forbundet, at de skal bestemme om klubberne har lyst til, at afholde en dans med f. eks. Ms34 - Ms - P - A1, en sådan dans vil efter de nye regler, ikke kunne optages på danselisterne, hverken her eller på nettet - gad vide om man har lov til at udsende flyer? Da jeg startede med at danse, var det ikke noget problem, hvilke danseprogrammer der blev danset, og jeg mener bestemt ikke, at dansere er dummere end dengang. Med henvisning til side 8. Hvad menes mon med hvis deadline ikke overholdes, slettes dansen af listerne? Jeg er bange for, at vi er på vej ind i et diktatorisk system, og det levner ikke plads til positiv udvikling! Nu skal det hele jo ikke være negativt, så som afslutning vil jeg gerne ønske alle en god sommer forhåbentlig med en masse squaredanse, og en masse sol. See you in a square! Michael Indhold: Redaktørens spalte side 2 Formandens ord 5 Bestyrelsen m. m. 6 Nyt fra bestyrelsen 7 Nyt fra Regionerne 8 Mainstream 10 Sting and snow 12 Arrangementliste 14 Kursusaktiviteter Nægtelse af kommunalt tilskud 23 Vi sætter stor pris på 24 European SD Convention 24 Tilmelding 27 Mere nyt fra hovedstaden 28 Convention i Hammel 28 Kære A2 & C dansere 32 Medlemsklubber i DAASDC 34 2 Denne spalte står helt for redaktørens egen regning, og hvad der kommer til udtryk her, er ikke nødvendigvis DAASDC s holdning

3 S K Y * J T S Ø * B * K S Y J T S Ø * B SQ SQ U LU U LU A RE * DAN * CE C A RE * DAN * CE C 3

4 FORBUNDSBLADET SQUARE DANCE HIGHLIGHTS INFO ANSVH. REDAKTØR LAYOUT og DISTRIBUTION Michael Andersen Bogfinkevej Aalborg Tlf TRYK Lemo Tryk OPLAG 3100 STK. Alle meddelelser angående klubberne medlemstal, adresser, samt antal blade skal gives til næstformand Erna Nielsen ANNONCEPRISER For reproklart materiale. Medlemsklubber Helside pr. nr. 600,- Halvside ,- Kvartside ,- Ikke medlemmer Helside pr. nr. 900,- Halvside ,- Kvartside ,- Rabat for 2 nr % Rabat for 4 nr % Side % Side % Næstsidste side + 20 % Bagside + 50 % Omslagssider kan leveres i 2 farver. Tillæg 350,- pr. nr. Optagelse på arrangementslisten er gratis for alle klubber under forbundet. DEADLINE Indlæg til Square Dance Highlights skal være redaktionen i hænde senest nedennævnte dato 5 september - 14 november og 5 februar. Indlæg modtaget efter deadline vil blive bragt i det følgende nummer! Bladet udkommer ca. 3 uger senere. 4

5 De tunge politiske skyer trækker stadig sammen til skade for squaredance klubberne. Tendenserne i den nye regeringens spareiver overfor det folkelige foreningsliv, har desværre vidtrækkende konsekvenser, overfor økonomien i de af vore klubber, der virker under aftenskoleloven. Som nævnt, i sidste nummer af Highlights, har nogle kommuner tilkendegivet, at de ikke længere ønsker, at give tilskud til undervisningen i squaredance. Desværre har regeringens første 100 dage betydet, at spareiveren rammer os yderligere, da tilskuddet til aftenskoleundervisning generelt forventes halveret eller helt bortfalde, til fordel for øget brugerbetaling. Vi har altid kunnet bryste os med, at squaredance var en billig fritidsfornøjelse, det kan desværre vise sig, at blive en saga blot, hvis dette bliver virkelighed i dagens Danmark. Vi må blot håbe, at vor nye idrætsvenlige kulturminister redder os på målstregen. Der har været toner fremme om, at lempe bureaukratiet for foreningerne i forbindelse med det frivillige foreningsarbejde, i form af momsfritagelse for foreningerne og mere lukrative fradragsregler for de frivillige idrætsledere (undervisere). Vi må i denne forbindelse appellere til undervisernes forståelse og samarbejde i forbindelse med en omstilling til den nye situation. FORMANDEN Her må vi trække på samme hammel, hvis squaredancen skal overleve i dagens Danmark, da det vil være altødelæggende for vor sport, hvis undervisningsafgifterne skal stige for at dække det manglende tilskud. Det må ganske simpelt ikke blive dyrere, med mindre man ønsker at det skal blive en fritidsfornøjelse for de økonomisk privilegerede her i samfundet. Efter disse for årstiden så dystre toner, vil jeg henlede opmærksomheden på det faktum, at en lysere tid kommer os i møde, hvor lektionerne på undervisningsholdene afløses af mange og talrige dansetilbud her i sommerhalvåret. Kronen på værket er Europæisk Convention i København, som der forhåbentlig er nogen der har bemærket. Dette er en unik oplevelse, som man absolut bør unde sig selv. Dette, at få lejlighed til, at dyrke sin fritidsaktivitet i selskab med mange nationaliteter, hvor limen i samværet er squaredancens universelle sprog, der nedbryder de menneskeskabte barrierer, som sproget er. Her er en oplagt mulighed til, at knytte masser af nye venskaber på tværs af landegrænser i squaredancens navn. Derfor, ses vi til Europæisk Convention den juni i København? Vi ses ude i sommerlandet. Erling Sæt jeres flyer i Square Dance Highlights så bliver den set 5

6 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm KLM 9480 Løkken Kontor tid Kl Mobil Kasserer Bent Johansen Smøgen Sydjydsk Square Dance 6092 Sdr. Stenderup Sekretær Helene Hartung Telefonvænget Sydjydsk Square Dance 5500 Middelfart Næstformand Erna Nielsen Humlevænget Sydsjællands Square Dance Club 4690 Haslev Best. medlem Kurt Krøyer Nielsen Vindeby Tværvej 9, Vindeby Svendborg Square Dance Club 5700 Svendborg Suppleant Poul Erik Nielsen Kildevænget Fredensborg Square Dance Club 3320 Skævinge Suppleant Jan Pedersen Nansensvej Join Hands 8700 Horsens Revisor Bjørn Andersson Havrevænget Fredensborg SDC 2980 Kokkedal Revisor Kim S. Andreasen Snerlevej Hamlet Grand Squares 3000 Helsingør Revisor suppl. Benja Nielsen Røsnæsvej Kalundborg Square Dancers 4400 Kalundborg Revisor suppl. Mogens Persson Fredensvej 7, Hareskov Nord West Square Dance 3500 Værløse Materialeforv. Erik Pedersen Hestbækvej Nørresundby Square Dance Club 9640 Farsø Homepage Lars Christiansen Damstræde Triangle SD 9220 Aalborg Øst Klubhåndbog Heidi Thomsen Jernbanegade 20 Highway E Støvring Arrangements Koordinator : Nord Jon Andersen Yellow Rock Square Dance Club Fredensgade Sindal Midt / Syd Georg B. Kristensen Agerleddet Old Town Dancers 8260 Viby J. Øst Poul E. Nielsen Kildevænget Fredensborg SDC 3320 Skævinge 6 DAASDC internet hjemmeside

7 Nyt fra bestyrelsen Som det fremgår af medlemslisten, er der sket et par ændringer siden sidst. Biersted Square Dance Forening har desværre forladt vore rækker, efter en afviklende generalforsamling, hvorefter danserne er tilgået andre klubber. Vi takker hermed for den tid der gået, og håber fortsat at kunne se danserne, ude omkring til dansene. To nye klubber har tilsluttet sig forbundet: Næstved SD og den første klub i Københavnsområdet Main Squares. Tag godt imod dem, ude i det pulveriserende Squaredanceliv. Derudover har endnu en klub ytret ønske om,at tilslutte sig forbundet på et senere tidspunkt. Forbundet har sendt de årlige analyseskemaer, ud til klubberne, og mange har svaret, men vi påpeger, at hvis det indsamlede materiale skal have nogen effekt, som arbejdsredskab, er det vigtigt, at alle klubber indsender besvarelserne til vor næstformand Erna Nielsen, der er primus motor for dette projekt. Samtidig henledes opmærksomheden på, at alle klubber skal indrapportere, hvis der forekommer ændringer i klubbestyrelserne, med hensyn til Formand og kasserer. Disse oplysninger sendes også til næstformanden. Samtidig er det nu officielt at Danish Association of Callers and Teatchers (DACT), har afholdt afviklende generalforsamling, og har hermed testamenteret sin restformue til DAASDC. Vi takker hermed på klubbernes og forbundets vegne for donationen, og vil gøre alt for at anvende pengene, til squaredansens fremme i Danmark. I forbindelse med den kommende generalforsamling, vil bestyrelsen fremsætte forslag til en modernisering af forbundets vedtægter, så de vil leve op til tidens krav, så vi er forberedt på, hvad fremtiden måtte bringe. Disse vedtægtsforslag vil blive udsendt, til klubbernes bestyrelser, inden generalforsamlingen i København. Som det fremgår andetsteds i bladet, har bestyrelsen haft et samarbejdsmøde med CSD angående konsekvenserne af den nye mainstreamundervisningsplan, for at komme til en enighed om, hvilke stævnedelprogrammer det var formålstjenligt, at afholde på landsplan. Vi er vis på at det nye samarbejdsklima, der er imellem DAASDC og CSD, vil virke til squaredansens fremme, med fælles fodslag. Vi har samtidig fået færdiggjort, 2 opdatering af klubhåndbogen, der på nuværende tidspunkt skulle, være distribueret ud til klubberne. Hvis der skulle være nogen klub, der er smuttet i svinget og ikke have fået håndbogen eller opdateringerne 1 og 2, bedes de underrette Næstformanden i forbundet om denne mangel. Vi har samtidig diskuteret, valget af callere til dansk- og europæisk konvention udi fremtiden. Man blev enige om følgende i udvælgelsesproceduren. For at repræsentere Danmark til et Dansk eller Europæisk konvention, forudsætter en sådan repræsentation, dansk statsborgerskab for vedkommende caller. PBV EP 7

8 Der arbejdes hårdt i de tre koordineringsregioner, med det puslespil, det somme tider kan være, at tilrettelægge stævnerne, så de ikke kolliderer med hinanden. Dette foregår ved minimum to regionsmøder i hver landsdel Region Nord,Syd og Øst. Generelt kan man sige, at deltagelsen i region Nord og Øst, kunne have være bedre. Det er vigtigt at klubberne deltager til disse møder, hvis de skal gøre deres indflydelse gældende, på squaredansen i deres region. En aftale er jo ikke stærkere, end den opbakning den nyder fra klubbernes side. Region Nord Der blev i øvrigt diskuteret, hvordan man får nogle flere danser, til de forskellige stævner, Poul Nielsen foreslår, at man brugte den regel, som bruges i Tyskland, om at der altid kommer et par fra hver klub, dette ville give en god fornemmelse af hvor mange der kommer minimum til en dans. Der blev også opfordret til de forskellige klubber, om og sørge for, at sende deres Callere på kursus, og ikke køre videre, uden at sørge for, at udvikle sig som underviser. Desuden besluttede man: At de fremmødte klubber, samt de klubber, der rettidigt har meldt afbud til koordinator, har første ret til datoerne. Ved udeblivelse fratages retten til datoerne. Alle klub repræsentanter skal stille til møderne, for at systemet virker. Møder man ikke op og ikke har meldt afbud, vil dansen ikke blive annonceret, og bliver deadlines ikke overholdt, slettes dansen af listerne. KLM lægger ansøgning ind til Convention 2005 på vegne af Yellow Rock, KLM og Klarup. 8 Nyt fra Regionerne Region Syd Der var fremsendt et forslag, til fremlæggelse på koordineringsmødet, vedr. anvendelse af klub- , under domænet daasdc.dk. Dette oplæg er tidligere omtalt i Highlight. Der var medsendt en liste over forslag til adresser, for hver klub. Denne blev fremvist for koordineringsgruppen, der fandt forslaget positivt, idet der samtidig var mulighed for, etablering af links til nuværende adresser. Med enkelte rettelser til listen, var der enighed om, at anvende modellen, fra den 1. marts Man tog samtidig initiativ til at forsøge, at tilpasse udbuddet af danse i regionen, til den efterspørgsel, der var fra dansernes side således, at klubberne ikke arrangerede sig ihjel. Der blev orientere,om status for klubbernes indmelding, af antal dansere til DAASDC. Alle medlemmer skal opgives, uanset dansegren dvs. har en klub såvel Square dans som Line dans, opgives en total for begge dansearter. Region Øst Koordineringsaftalen fra Region Syd, var blevet diskuteret efter revurdering, og man blev enige om, at bibeholde den aftale man havde, dog krævede det stram styring fra koordinators side, at tilsikre aftalens overholdelse. Man blev enige om, at fastholde to årlige regionsmøder, hvor det ene møde, primært ville dreje sig om koordinering,og det andet møde ville tage andre relevante emner op i regionen. Fortsættes side 28

9 Tivolimoccasinerne er lavet i tobularsystem. Dvs., lavet i et stykke, så overlæderet går helt rundt. Det er som en handske på din fod. Moccasinerne er håndsyede og i lækker skind, med en blød gummisål. Vores moccasiner er forarbejdede i Danmark. Ikke noget med syning i Polen, Ungarn eller Østen. Farver: Hvid, mørkeblå og sort. Størrelser: Fra Velegnet fodtøj til vanskelige fødder. Levering gennem flere år til institutioner, sygehuse, plejehjem, tandklinikker, børnehave etc. Anbefales af statsautoriserede fodterapeuter 159,- INCL. MOMS TOBULAR-SYSTEM -skoen der er lavet i et helt stykke skind. DANMARKS BEDSTE TRÆNINGSSKO Tolsagervej Grevinge Tlf Fax

10 Mainstream! I henhold til møde, imellem CSD og DAASDC, er organisationerne blevet enige om, at fremsætte følgende forslag, til ny stævneopdeling på programmet mainstream. Stævneprogrammer manistream: Der arbejdes hen imod, at man ikke kan få danse på arrangementslisterne, med mindre programmerne er delt op i de tidligere fastsatte delprogrammer., jf. møde i Middelfart feb Det vil være en fordel, at delprogrammerne følger undervisningens standpunkt. Vi beholder M45, som det eneste delprogram på større festival danse. Dette program er således at betegne, som en afløser for det tidligere basic. Mindsteprogrammet på fremtidige danske konventions, vil således være sat til mainstream 45, hvilket vil være eneste officielle delprogram i mainstream. Delprogrammerne ønskes holdes, på de nye danseres præmisser, og ønskes primært afholdt på specielle: Begynderdanse: Danse på delprogrammer benævnes begynderdanse. Begynderdansene aftales efter behov, i samarbejde med nærliggende klubber. Delprogrammer aftales indbyrdes klubberne imellem, ifølge undervisernes vurderinger. Begynderdanse kan opdeles i, de delprogrammer, som de berørte klubber enes om. Dette er en naturlig følge af det nye undervisningsprogram for mainstream. Hvis alle delprogrammerne skulle tilgodeses til stævnerne, ville det give alt for store lokalekrav. Dette forslag ønskes debatteret og konfirmeret på DAASDC s kommende generalforsamling. Samarbejdsudvalg Et samarbejdsudvalg er blevet formaliseret imellem Callerorganisationen CSD og DAASDC, der blandt andet skal sikre at vi, som klubledere, er ajour med udviklingen i Callerlab, således at man på lands plan og på internationalt plan, kan tage sine forholdsregler, overfor ændringer i danselisterne, på et tidligere tidspunkt i forløbet. Det vil således være lettere, at fastlægge de store linjer på længere sigt, i henhold til Callerlabs intentioner udi fremtiden. EP 10 Åbningstider: Tirsdag Onsdag Torsdag Herudover ring i forvejen Farve katalog 32 sider kan rekvireres Western Shop Gyvelvej 6, Sejs DK 8600 Silkeborg Tlf Fax

11 Undervisningsprogram for sæsonen TIDSPUNKT MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG SØNDAG C2 A2, øvede C3A Instruktør: Instruktør: Instruktør: Michael J. Michael J. Michael J. 1. gang C1 C1, øvede september Instruktør: Instruktør: Michael J. Michael J. ulige uger! A Instruktør: Lone Blume A1, begynder Instruktør: Lone Blume Sæsonstart: onsdag d. 4/9-02 Sæsonslut: torsdag d. 22/5-03 Sted: Pedersborg Skole, Sorø Instruktører: Lone Blume, tlf Michael Jørgensen, tlf

12 Sæt kryds i kalenderen ved dagene 5. og 6. oktober 2002, for da skal der igen danses, så skoene slår gnister. Det er atter lykkedes for Østjysk Square Dance Club, at få en aftale i stand med pladeselskabet STING PRODUCTIONS om at afholde en dansefestival, hvortil der kommer ikke færre end 12 (ja, der skal stå tolv!) internationale callere. Sting Productions udgiver squaredanceplader på de to plademærker STING og SNOW som har en række kendte europæiske callere i stalden. Næsten alle disse er særdeles velkendte i Danmark og vil calle til festivalen: 12 STING & SNOW festival for anden gang! 2 dages non-stop dans 12 callere 6 sale. Paul Bristow (GB), Jack Borgström (SE), James Wyatt (GB), Robert Björk (SE), Neil Whiston (GB), Anders Blom (SE), Thorsten Geppert (D), Lars-Göran Börgel (SE). Stefan Sidholm (SE), Carsten Nielsen (DK), Ingvar Petterson (SE), Søren Christensen (DK), Da det kan være svært at koordinere så mange callere fordelt i 4 lande, kan der forekomme mindre ændringer i callerlisten. Festivalen afholdes igen i Hammel, der blev valgt til årets by Mindst 6 lokaler vil være til rådighed for danserne i Hammel Hallerne, Skovvangskolen og kulturhuset InSide. Steder som er kendte fra bl.a. Danish Convention 1995 & 2001 samt første Sting & Snow festival. Det endelige danseprogram er ikke fastlagt endnu, men det ligger fast, at der vil blive danset på programmerne fra MS45 til C1. Vi sigter igen efter at lave en non-stop-dancing week-end, hvor der ikke vil være indlagt pauser i danseaktiviteterne (bortset fra lidt tid til overnatning). Danserne må selv afgøre, hvornår de føler trang til at holde spise- eller hvilepauser. Vi vil tilstræbe at holde samme danseniveau (program) i de enkelte lokaler, så det mest er callerne, der skal flyttes rundt, og danserne kan udnytte tiden optimalt til at danse på netop deres foretrukne niveau. Det vil sige, at der vil være op til 14 timers dans på hvert program, dog lidt mindre på de høje programmer. For hele weekenden er danseafgiften KUN 200 kroner ved tilmelding og forudbetaling inden 1. september Herefter er prisen 250 kroner eller 150 kr. lørdag og 100 kr. søndag. Der vil denne gang være mulighed for at købe måltider ved forudbestilling og betaling inden 1. september. Desuden er der cafeterier ved dansehallerne. Danserne er velkomne til at medbringe egen mad, men drikkevarer skal købes på stedet. Der vil blive adgang til overnatningspladser på Skovvangskolen og et begrænset antal campingpladser ved hallerne. Østjysk Square Dance Club vil kunne henvise til alternative overnatnings- og spisesteder, men danserne må selv træffe aftaler med vandrerhjem, restauranter m.v. Se i øvrigt vor flyer, som er udsendt til alle danske klubber. Du kan også finde flyeren på internettet via Østjysk Square Dance Clubs flyerservice på: (Efter at flyeren er udsendt, har Bo Wallin meddelt, at han stopper som squaredancecaller for helt at hellige sig linedans).

13 Vi glæder os til at se rigtigt mange dansere til denne festival, som vi i 1998 for første gang afholdt uden for Sverige med stor succes. På grund af den relativt store risiko ved et sådant arrangement har vi fundet det nødvendigt at kræve forudbetaling, hvis man ønsker rabat på danseafgiften. Dog kan deltagere som ikke er bosiddende i Danmark af praktiske grunde få lov til at vente med betaling til de ankommer. For at undgå tvivl om betaling, får alle deltagere udleveret et adgangstegn, som skal bæres synligt under hele arrangementet. Der vil blive etableret et centralt udleveringssted for forudbestilte deltagerbeviser, sandsynligvis i InSide. Yderligere oplysninger kan indhentes hos følgende kontaktpersoner i Østjysk Square Dance Clubs Sting-team : John Nygaard, tlf Bent R. Husted, tlf Stig Peilicke, tlf Jørgen Møller (tilmelding) tlf Vil du vide mere om Sting Productions eller de tilknyttede callere, kan du checke disse internetadresser: Pladeselskabet: eller callerne: Du finder mere om Østjysk Square Dance Club på adressen: Bent R. Husted, Østjysk Square Dance Club 13

14 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt April Join Hands M45 - M - P - A Jail House Dance Doug Bennet (USA) Torstedhallen Christer Bern (S) Søndergårdsallé 24 Lone Blume 8700 Horsens Ocean City SD M45 - M - P Kong Neptun Lars-Inge Karlsson Solrød Skole Højagervænget 33, Solrød KLM SD & Yellow Rock SD M45 - M - P - (A1) Fællesdans Club Callere Sysseltinget Hjørring Brønderslev SDF M45 - M - P Poul Charlie Petersen BIen Grønningen Bredgade 55, Brønderslev Maj Bredballe SD & Sydjysk SDK M34 - M53 - ½P - P Club Callerne Kirkebakkeskolen Helle, Hanne og Hans Kirkebakken 9A, Vejle Øst 03 Sydkystens SD Gulvets Niveau Fredagsdans Bjørn Andersson Vejlebroskolen Vejledalen, Ishøj Sydsjællands SDC M53 - M - P - A Fællesdans Lars-Inge Karlsson Lysholm Skole, Haslev Djurs SDC M45 - M53 - M - P Forårsdans Frank Bathelt (D) Rosmus Skole Einer Sølvsten Henrik Svendsen Brønderslev SDF M45 - M - P Joan Clausen BIen Grønningen Bredgade 55, Brønderslev 14

15 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Maj Bredballe SD & Sydjysk SDK M34 - M53 - ½P - P Club Callerne Amtsgymnasiet Helene og Arne Skovvangen 10, Kolding Midjysk Sd og Østjysk SDC M53 - M - P - A1 - (A2) Bornholmertræf Hans Tschierner (D) Åben venskabsdans Carsten Nielsen Rønbækskolen, Hinnerup Ebbe Steen Hansen Brønderslev SDF M45 - M - P Jan wigh Nielsen BIen Grønningen Bredgade 55, Brønderslev Salten SD M53 - M - P - A Majdans Morten Thye Toftebjerg Medborgerhus Ebbe Steen Hansen Røllikevej 3, 8653 Them Bredballe SD & Sydjysk SDK M34 - M53 - ½P - P Club Callerne Amtsgymnasiet Helene og Arne Skovvangen 10, Kolding New Friends SD Gulvets niveau Fredagsdans Jens Hyttel Gærum skole Jette Christensen Brønderslev SDF M45 - M - P Martha Hansen BIen Grønningen Bredgade 55, Brønderslev Bredballe SD & Sydjysk SDK M34 - M53 - ½P - P Club Callerne Kirkebakkeskolen Helle, Hanne og Hans Kirkebakken 9A, Vejle Øst Hamlet Grand Squares M45 - M - M45 - P Wonderful Copenhagen Marathon Kim Andreasen Langeliniebroen, København Tommy P. Larsen Yellow Rock SDC - KLM SD M45 - M - P Frederikshavn SDC - New FriensSD Club Callere fra Dans i Skoven New Friends SD Tolne Skovpavilion, Tolne 15

16 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Maj Nørresundby SDC Joan Clausen Multikulturhallen, Nørresundby Brønderslev SDF M45 - M - P Jens Hyttel BIen Grønningen Bredgade 55, Brønderslev Bredballe SD & Sydjysk SDK M34 - M53 - ½P - P Asger Bruun Andersen Kirkebakkeskolen Kirkebakken 9A, Vejle Øst Juni Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg 07 New Friends SD Jens Hyttel Weeend på SvaleredensCamping 09 Sæby Hjortshøj SDC M23 - M45 - M - P Jan Nielsen Skæring Skole Einer Sølvsten Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg Europæisk M53-M-P-A1-A2-C1-C Convention Lone Blume (DK) Carsten Nielsen (DK) DGI byen Christer Bern (S) København Ingvar Pettersson (S) Paul Bristow (GB) Ian McConnell (GB) Thorsten Geppert (D) Kenny Reese (D) Joachim Rühenbeck (D) Maarten Weijers (NL) Jirka Scobak (CZ) 16

17 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Juni Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg Yellow Rock SDC - KLM SD M45 - M - P Frederikshavn SDC - New FriensSD Club Callere fra Dans i Skoven Yellow Rock SDC Tolne Skovpavilion, Tolne Nørresundby SDC Carsten Toldbod Multikulturhallen, Nørresundby Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg Square Dance på Toppen M53 - M - P på Pieren Per Sørensen i forbindelse med Skagen Festival Dion Nielsen Juli Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg 02 uge 27 Callers Society Denmark Mainstream i Tranum 2002 Al Stevens (D) 04 Himmerlandsfondens Ferie- Bengt Bula Ericsson (S) 05 og Kursuscenter 06 Tranum Strand Square Dance på Toppen M53 - M - P Camping Square Dance Per Sørensen Skriveren Camping, Skiveren Yellow Rock SDC M45 - M - P - A1 - A2 - C KLM SD Mike Sikorsky (USA) Klarup Sd Bengt Bula Ericsson (S) Hals Barre Sommerfestival Nils Trottmann (D) Hals Skole / Carsten Nielsen Idrætshal / Lotte Vangsgaard Markedstelt Henning Pedersen (Lørdag: OPEN AIR ) 17

18 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Juli Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg New Friends SD Gulvets niveau Campingdans Jens Hyttel Svalereden Camping, Sæby Jette Christensen Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg fra 20 Square Dance på Toppen Per Sørensen til 27 Camping dans 2002 Dion Nielsen Ålbæk Strand Camping fra 21 uge30 Callers Society Denmark Plus til 25 i Tranum 2002 Jet Roberts (USA) Himmerlandsfondens Ferie- og Nils Trottmann (D) Kursuscenter, Tranum Strand Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg Bornholm SDK Morten Vang Aakirkeby Hallerne fra 25 uge30/31 Callers Society Denmark A til 29 i Tranum 2002 Jet Roberts (USA) Himmerlandsfondens Ferie- og Nils Trottmann (D) Kursuscenter, Tranum Strand Yellow Rock SDC - KLM SD M45 - M - P Frederikshavn SDC - New FriensSD Club Callere fra Dans i Skoven Frederikshavn SDC Tolne Skovpavilion, Tolne fra 28juli Leif Sindholt Plus ext til 03aug Plus Extended Week Søren Christensen Hørve, Odsherred 18

19 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Juli New Friends SD Gulvets niveau Campingdans Jens Hyttel Hedebo Camping Sæby Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg Square Dance på Toppen B - M - P Camping Square Dance Per Sørensen Bunken Camping, Bunken Hamlet Grand Squares M45 - M - P Johnny Preston (USA) Usserød skole, Hørsholm Bornholm SDK Morten Vang Aakirkeby Hallerne August Østjysk SDC Fredag: M - P & C Sommer Festival 2002 M53 - M - P - A1 - A Tirsdalens Skole Johnny Preston (USA) Randers Bronc Wise (USA) Dave Wilson (USA) Lørdag Open Air Bornholm SDK Christer Bern (S) Bordtennishallen, Knudsker Salten SD M - P - A Augustdans Torben Bundgaard Toftebjerg Medborgerhus Bent Husted Røllikevej 3, 8653 Them Nørresundby SDC Dion Nielsen Multikulturhallen, Nørresundby Yellow Rock SDC - KLM SD M45 - M - P Frederikshavn SDC - New FriensSD Club Callere fra Dans i Skoven KLM SD Tolne Skovpavilion, Tolne 19

20 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt August 23 Join Hands P - A1 - A2 - C jpac Join Hands M45 - M53 - M - P - A New friends SD Gulvets niveau Squaredans på torvet i Sæby Hamlet Grand Squares Lørdag: M45 - M - P - A Ophelia festival Søndag: P - A1 - A Usserød skole Mike Sikorsky (USA) Hørsholm Søren Christensen September Sydsjælland SDC Else Nyberg Klubdans Lone Fossing Lysholm Skole, Haslev Østjysk SDC Lørdag: M45 - M - P - A th Horse Fair Dance Søndag: M - P - A1 - A2 Skovvangskolen Nils Trottmann (D) Hammel Carsten Nielsen Heden SD M45 - M - P Septemberdans på heden Lone Blume Østre skole, Ikast Dion Nielsen 14 Brønderslev SDF / LøvvangensSD Nørresundby SDC / Aabybro SDF Holbæk SDC Lørdag: M45 - M - P Rainbowfestival Søndag: P - A1 - A2 - C1 Vipperødhallen Jet Roberts (USA) Rensdyrvej 2 Bob Baier (USA) 4390 Vipperød Thomas Samuelsson KLM SD M45 - M - P Fællesdans Klubcallere Sysseltinget, Hjørring Bornholm SDK Bente The Ole Lady Olsen Fredagsdans Aakirkeby Hallerne 28 Big River SDC M53 - M - P Big River Valley Dance

21 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt September Yellow Rock SDC M45 - M - P Sensommerdans Lotte Vangsgaard Aabybro Mediecenter Oktober Østjysk SDC M45 - M - P - A1 - A2 - C Sting and Snow Festival Callers on Sting & Snow Hammel hallerne & Records Inside Hammel Kursusaktiviteter 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt - CALLERS SCHOOL - -NEW and NEWER Callers Caller Coaches: AL STEVENS og BENGT BULA ERICSSON juni juli 2002 Kan evt. deles i 2 hold Forkundskab: minimum Bente 1 og Bente 2 og 1 3 års calling Sted: Himmerlandsfondens Ferie - og Kursuscenter Tranum Strand. - BRONC WISE Callers school juli august - Experienced Callers Forkundskaber: Minimum Caller kursus Bente 1 Bente 2 New and Newer Callers m.m. og 3-6 års calling Maks. 8 deltagere Sted: Himmerlandsfondens Ferie - og Kursuscenter Tranum Strand DAVE WILSON Callers School juli august 2002 Challenge Callers Forkundskab: Minimum Caller kursus for Beginners, Newer and Experienced Callers og minimum 6 års calling maks.: 8 deltagere. Sted: Himmerlandsfondens Ferie - og Kursuscenter Tranum Strand BENTE 1 CALLER KURSUS for Beginner Callers 1. del Caller Coach: Bente Olsen, Sverige August 2002 på Sjælland Værter: Forkundskab: MAINSTREAM danser. RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES. Tilmelding til samtlige kurser: Caller's Society Denmark: Lotte Vangsgaard Hans Jørgen Bugge

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 89 Maj 2015 23. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

FODSLAWBLADET nr. 5 2014 Bladet på nettet

FODSLAWBLADET nr. 5 2014 Bladet på nettet FODSLAWBLADET nr. 5 2014 Bladet på nettet Hovedbestyrelsen Formand Leif Sloth Teglgade 38C 8643 Ans By Tlf. 86 65 80 80 e-mail: leifsloth1@c.dk Næstformand Inger-Marie Nielsen Kr. Poulsensvej 23 7430 Ikast

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Den 28. januar holdt DMK landsudstilling i Grenå. Som sædvanlig var det en udstilling

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2011 82. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2011 82. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2011 82. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Indhold Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011 82. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang 9 JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang ÉN TIL DET HELE Der er visse ting, vi kun slår en lille bue uden om Manuel sporombygning Maskinel sporombygning Sporvedligeholdelse Sporjustering Perron ny-, og

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags...

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags... FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011 I Agerbæk løber de ikke af pladsen Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5 Jeg er lidt gammeldags... 2 Løb i regn og rusk...

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Kontoret/Golf Manager Carina Tranum 75 11

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2014 Ska vi flytte sammen?...det har jeg ikke råd til! 2 førtidspensionisten

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

September 2004. Grønt lys for DM stævne i gokart. Pulsen op på arbejdspladserne. Festlig optakt til Firmaidrætsfestival

September 2004. Grønt lys for DM stævne i gokart. Pulsen op på arbejdspladserne. Festlig optakt til Firmaidrætsfestival 8 September 2004 Grønt lys for DM stævne i gokart Pulsen op på arbejdspladserne Festlig optakt til Firmaidrætsfestival 2005 i Aalborg AF PEDER BISGAARD, FORBUNDSFORMAND, DFIF. 3 dage med gode oplevelser

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer April 2003, 28. årgang Nr. 3 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Løvvænget 16, E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand H.H.

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere