ISSN Danish Association of American Square Dance Clubs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs"

Transkript

1 ISSN Danish Association of American Square Dance Clubs 14. årgang - nr.2 -april 2002

2 Redaktørens spalte Det nemmeste man kan, er at lave fejl. Jeg var ikke opmæksom på, at arrangementlisten stoppede for tidligt. Så til dem er blevet berørt af dette, vil jeg hermed undskylde. Hvad sker der? Hvorfor tror forbundet, at de skal bestemme om klubberne har lyst til, at afholde en dans med f. eks. Ms34 - Ms - P - A1, en sådan dans vil efter de nye regler, ikke kunne optages på danselisterne, hverken her eller på nettet - gad vide om man har lov til at udsende flyer? Da jeg startede med at danse, var det ikke noget problem, hvilke danseprogrammer der blev danset, og jeg mener bestemt ikke, at dansere er dummere end dengang. Med henvisning til side 8. Hvad menes mon med hvis deadline ikke overholdes, slettes dansen af listerne? Jeg er bange for, at vi er på vej ind i et diktatorisk system, og det levner ikke plads til positiv udvikling! Nu skal det hele jo ikke være negativt, så som afslutning vil jeg gerne ønske alle en god sommer forhåbentlig med en masse squaredanse, og en masse sol. See you in a square! Michael Indhold: Redaktørens spalte side 2 Formandens ord 5 Bestyrelsen m. m. 6 Nyt fra bestyrelsen 7 Nyt fra Regionerne 8 Mainstream 10 Sting and snow 12 Arrangementliste 14 Kursusaktiviteter Nægtelse af kommunalt tilskud 23 Vi sætter stor pris på 24 European SD Convention 24 Tilmelding 27 Mere nyt fra hovedstaden 28 Convention i Hammel 28 Kære A2 & C dansere 32 Medlemsklubber i DAASDC 34 2 Denne spalte står helt for redaktørens egen regning, og hvad der kommer til udtryk her, er ikke nødvendigvis DAASDC s holdning

3 S K Y * J T S Ø * B * K S Y J T S Ø * B SQ SQ U LU U LU A RE * DAN * CE C A RE * DAN * CE C 3

4 FORBUNDSBLADET SQUARE DANCE HIGHLIGHTS INFO ANSVH. REDAKTØR LAYOUT og DISTRIBUTION Michael Andersen Bogfinkevej Aalborg Tlf TRYK Lemo Tryk OPLAG 3100 STK. Alle meddelelser angående klubberne medlemstal, adresser, samt antal blade skal gives til næstformand Erna Nielsen ANNONCEPRISER For reproklart materiale. Medlemsklubber Helside pr. nr. 600,- Halvside ,- Kvartside ,- Ikke medlemmer Helside pr. nr. 900,- Halvside ,- Kvartside ,- Rabat for 2 nr % Rabat for 4 nr % Side % Side % Næstsidste side + 20 % Bagside + 50 % Omslagssider kan leveres i 2 farver. Tillæg 350,- pr. nr. Optagelse på arrangementslisten er gratis for alle klubber under forbundet. DEADLINE Indlæg til Square Dance Highlights skal være redaktionen i hænde senest nedennævnte dato 5 september - 14 november og 5 februar. Indlæg modtaget efter deadline vil blive bragt i det følgende nummer! Bladet udkommer ca. 3 uger senere. 4

5 De tunge politiske skyer trækker stadig sammen til skade for squaredance klubberne. Tendenserne i den nye regeringens spareiver overfor det folkelige foreningsliv, har desværre vidtrækkende konsekvenser, overfor økonomien i de af vore klubber, der virker under aftenskoleloven. Som nævnt, i sidste nummer af Highlights, har nogle kommuner tilkendegivet, at de ikke længere ønsker, at give tilskud til undervisningen i squaredance. Desværre har regeringens første 100 dage betydet, at spareiveren rammer os yderligere, da tilskuddet til aftenskoleundervisning generelt forventes halveret eller helt bortfalde, til fordel for øget brugerbetaling. Vi har altid kunnet bryste os med, at squaredance var en billig fritidsfornøjelse, det kan desværre vise sig, at blive en saga blot, hvis dette bliver virkelighed i dagens Danmark. Vi må blot håbe, at vor nye idrætsvenlige kulturminister redder os på målstregen. Der har været toner fremme om, at lempe bureaukratiet for foreningerne i forbindelse med det frivillige foreningsarbejde, i form af momsfritagelse for foreningerne og mere lukrative fradragsregler for de frivillige idrætsledere (undervisere). Vi må i denne forbindelse appellere til undervisernes forståelse og samarbejde i forbindelse med en omstilling til den nye situation. FORMANDEN Her må vi trække på samme hammel, hvis squaredancen skal overleve i dagens Danmark, da det vil være altødelæggende for vor sport, hvis undervisningsafgifterne skal stige for at dække det manglende tilskud. Det må ganske simpelt ikke blive dyrere, med mindre man ønsker at det skal blive en fritidsfornøjelse for de økonomisk privilegerede her i samfundet. Efter disse for årstiden så dystre toner, vil jeg henlede opmærksomheden på det faktum, at en lysere tid kommer os i møde, hvor lektionerne på undervisningsholdene afløses af mange og talrige dansetilbud her i sommerhalvåret. Kronen på værket er Europæisk Convention i København, som der forhåbentlig er nogen der har bemærket. Dette er en unik oplevelse, som man absolut bør unde sig selv. Dette, at få lejlighed til, at dyrke sin fritidsaktivitet i selskab med mange nationaliteter, hvor limen i samværet er squaredancens universelle sprog, der nedbryder de menneskeskabte barrierer, som sproget er. Her er en oplagt mulighed til, at knytte masser af nye venskaber på tværs af landegrænser i squaredancens navn. Derfor, ses vi til Europæisk Convention den juni i København? Vi ses ude i sommerlandet. Erling Sæt jeres flyer i Square Dance Highlights så bliver den set 5

6 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm KLM 9480 Løkken Kontor tid Kl Mobil Kasserer Bent Johansen Smøgen Sydjydsk Square Dance 6092 Sdr. Stenderup Sekretær Helene Hartung Telefonvænget Sydjydsk Square Dance 5500 Middelfart Næstformand Erna Nielsen Humlevænget Sydsjællands Square Dance Club 4690 Haslev Best. medlem Kurt Krøyer Nielsen Vindeby Tværvej 9, Vindeby Svendborg Square Dance Club 5700 Svendborg Suppleant Poul Erik Nielsen Kildevænget Fredensborg Square Dance Club 3320 Skævinge Suppleant Jan Pedersen Nansensvej Join Hands 8700 Horsens Revisor Bjørn Andersson Havrevænget Fredensborg SDC 2980 Kokkedal Revisor Kim S. Andreasen Snerlevej Hamlet Grand Squares 3000 Helsingør Revisor suppl. Benja Nielsen Røsnæsvej Kalundborg Square Dancers 4400 Kalundborg Revisor suppl. Mogens Persson Fredensvej 7, Hareskov Nord West Square Dance 3500 Værløse Materialeforv. Erik Pedersen Hestbækvej Nørresundby Square Dance Club 9640 Farsø Homepage Lars Christiansen Damstræde Triangle SD 9220 Aalborg Øst Klubhåndbog Heidi Thomsen Jernbanegade 20 Highway E Støvring Arrangements Koordinator : Nord Jon Andersen Yellow Rock Square Dance Club Fredensgade Sindal Midt / Syd Georg B. Kristensen Agerleddet Old Town Dancers 8260 Viby J. Øst Poul E. Nielsen Kildevænget Fredensborg SDC 3320 Skævinge 6 DAASDC internet hjemmeside

7 Nyt fra bestyrelsen Som det fremgår af medlemslisten, er der sket et par ændringer siden sidst. Biersted Square Dance Forening har desværre forladt vore rækker, efter en afviklende generalforsamling, hvorefter danserne er tilgået andre klubber. Vi takker hermed for den tid der gået, og håber fortsat at kunne se danserne, ude omkring til dansene. To nye klubber har tilsluttet sig forbundet: Næstved SD og den første klub i Københavnsområdet Main Squares. Tag godt imod dem, ude i det pulveriserende Squaredanceliv. Derudover har endnu en klub ytret ønske om,at tilslutte sig forbundet på et senere tidspunkt. Forbundet har sendt de årlige analyseskemaer, ud til klubberne, og mange har svaret, men vi påpeger, at hvis det indsamlede materiale skal have nogen effekt, som arbejdsredskab, er det vigtigt, at alle klubber indsender besvarelserne til vor næstformand Erna Nielsen, der er primus motor for dette projekt. Samtidig henledes opmærksomheden på, at alle klubber skal indrapportere, hvis der forekommer ændringer i klubbestyrelserne, med hensyn til Formand og kasserer. Disse oplysninger sendes også til næstformanden. Samtidig er det nu officielt at Danish Association of Callers and Teatchers (DACT), har afholdt afviklende generalforsamling, og har hermed testamenteret sin restformue til DAASDC. Vi takker hermed på klubbernes og forbundets vegne for donationen, og vil gøre alt for at anvende pengene, til squaredansens fremme i Danmark. I forbindelse med den kommende generalforsamling, vil bestyrelsen fremsætte forslag til en modernisering af forbundets vedtægter, så de vil leve op til tidens krav, så vi er forberedt på, hvad fremtiden måtte bringe. Disse vedtægtsforslag vil blive udsendt, til klubbernes bestyrelser, inden generalforsamlingen i København. Som det fremgår andetsteds i bladet, har bestyrelsen haft et samarbejdsmøde med CSD angående konsekvenserne af den nye mainstreamundervisningsplan, for at komme til en enighed om, hvilke stævnedelprogrammer det var formålstjenligt, at afholde på landsplan. Vi er vis på at det nye samarbejdsklima, der er imellem DAASDC og CSD, vil virke til squaredansens fremme, med fælles fodslag. Vi har samtidig fået færdiggjort, 2 opdatering af klubhåndbogen, der på nuværende tidspunkt skulle, være distribueret ud til klubberne. Hvis der skulle være nogen klub, der er smuttet i svinget og ikke have fået håndbogen eller opdateringerne 1 og 2, bedes de underrette Næstformanden i forbundet om denne mangel. Vi har samtidig diskuteret, valget af callere til dansk- og europæisk konvention udi fremtiden. Man blev enige om følgende i udvælgelsesproceduren. For at repræsentere Danmark til et Dansk eller Europæisk konvention, forudsætter en sådan repræsentation, dansk statsborgerskab for vedkommende caller. PBV EP 7

8 Der arbejdes hårdt i de tre koordineringsregioner, med det puslespil, det somme tider kan være, at tilrettelægge stævnerne, så de ikke kolliderer med hinanden. Dette foregår ved minimum to regionsmøder i hver landsdel Region Nord,Syd og Øst. Generelt kan man sige, at deltagelsen i region Nord og Øst, kunne have være bedre. Det er vigtigt at klubberne deltager til disse møder, hvis de skal gøre deres indflydelse gældende, på squaredansen i deres region. En aftale er jo ikke stærkere, end den opbakning den nyder fra klubbernes side. Region Nord Der blev i øvrigt diskuteret, hvordan man får nogle flere danser, til de forskellige stævner, Poul Nielsen foreslår, at man brugte den regel, som bruges i Tyskland, om at der altid kommer et par fra hver klub, dette ville give en god fornemmelse af hvor mange der kommer minimum til en dans. Der blev også opfordret til de forskellige klubber, om og sørge for, at sende deres Callere på kursus, og ikke køre videre, uden at sørge for, at udvikle sig som underviser. Desuden besluttede man: At de fremmødte klubber, samt de klubber, der rettidigt har meldt afbud til koordinator, har første ret til datoerne. Ved udeblivelse fratages retten til datoerne. Alle klub repræsentanter skal stille til møderne, for at systemet virker. Møder man ikke op og ikke har meldt afbud, vil dansen ikke blive annonceret, og bliver deadlines ikke overholdt, slettes dansen af listerne. KLM lægger ansøgning ind til Convention 2005 på vegne af Yellow Rock, KLM og Klarup. 8 Nyt fra Regionerne Region Syd Der var fremsendt et forslag, til fremlæggelse på koordineringsmødet, vedr. anvendelse af klub- , under domænet daasdc.dk. Dette oplæg er tidligere omtalt i Highlight. Der var medsendt en liste over forslag til adresser, for hver klub. Denne blev fremvist for koordineringsgruppen, der fandt forslaget positivt, idet der samtidig var mulighed for, etablering af links til nuværende adresser. Med enkelte rettelser til listen, var der enighed om, at anvende modellen, fra den 1. marts Man tog samtidig initiativ til at forsøge, at tilpasse udbuddet af danse i regionen, til den efterspørgsel, der var fra dansernes side således, at klubberne ikke arrangerede sig ihjel. Der blev orientere,om status for klubbernes indmelding, af antal dansere til DAASDC. Alle medlemmer skal opgives, uanset dansegren dvs. har en klub såvel Square dans som Line dans, opgives en total for begge dansearter. Region Øst Koordineringsaftalen fra Region Syd, var blevet diskuteret efter revurdering, og man blev enige om, at bibeholde den aftale man havde, dog krævede det stram styring fra koordinators side, at tilsikre aftalens overholdelse. Man blev enige om, at fastholde to årlige regionsmøder, hvor det ene møde, primært ville dreje sig om koordinering,og det andet møde ville tage andre relevante emner op i regionen. Fortsættes side 28

9 Tivolimoccasinerne er lavet i tobularsystem. Dvs., lavet i et stykke, så overlæderet går helt rundt. Det er som en handske på din fod. Moccasinerne er håndsyede og i lækker skind, med en blød gummisål. Vores moccasiner er forarbejdede i Danmark. Ikke noget med syning i Polen, Ungarn eller Østen. Farver: Hvid, mørkeblå og sort. Størrelser: Fra Velegnet fodtøj til vanskelige fødder. Levering gennem flere år til institutioner, sygehuse, plejehjem, tandklinikker, børnehave etc. Anbefales af statsautoriserede fodterapeuter 159,- INCL. MOMS TOBULAR-SYSTEM -skoen der er lavet i et helt stykke skind. DANMARKS BEDSTE TRÆNINGSSKO Tolsagervej Grevinge Tlf Fax

10 Mainstream! I henhold til møde, imellem CSD og DAASDC, er organisationerne blevet enige om, at fremsætte følgende forslag, til ny stævneopdeling på programmet mainstream. Stævneprogrammer manistream: Der arbejdes hen imod, at man ikke kan få danse på arrangementslisterne, med mindre programmerne er delt op i de tidligere fastsatte delprogrammer., jf. møde i Middelfart feb Det vil være en fordel, at delprogrammerne følger undervisningens standpunkt. Vi beholder M45, som det eneste delprogram på større festival danse. Dette program er således at betegne, som en afløser for det tidligere basic. Mindsteprogrammet på fremtidige danske konventions, vil således være sat til mainstream 45, hvilket vil være eneste officielle delprogram i mainstream. Delprogrammerne ønskes holdes, på de nye danseres præmisser, og ønskes primært afholdt på specielle: Begynderdanse: Danse på delprogrammer benævnes begynderdanse. Begynderdansene aftales efter behov, i samarbejde med nærliggende klubber. Delprogrammer aftales indbyrdes klubberne imellem, ifølge undervisernes vurderinger. Begynderdanse kan opdeles i, de delprogrammer, som de berørte klubber enes om. Dette er en naturlig følge af det nye undervisningsprogram for mainstream. Hvis alle delprogrammerne skulle tilgodeses til stævnerne, ville det give alt for store lokalekrav. Dette forslag ønskes debatteret og konfirmeret på DAASDC s kommende generalforsamling. Samarbejdsudvalg Et samarbejdsudvalg er blevet formaliseret imellem Callerorganisationen CSD og DAASDC, der blandt andet skal sikre at vi, som klubledere, er ajour med udviklingen i Callerlab, således at man på lands plan og på internationalt plan, kan tage sine forholdsregler, overfor ændringer i danselisterne, på et tidligere tidspunkt i forløbet. Det vil således være lettere, at fastlægge de store linjer på længere sigt, i henhold til Callerlabs intentioner udi fremtiden. EP 10 Åbningstider: Tirsdag Onsdag Torsdag Herudover ring i forvejen Farve katalog 32 sider kan rekvireres Western Shop Gyvelvej 6, Sejs DK 8600 Silkeborg Tlf Fax

11 Undervisningsprogram for sæsonen TIDSPUNKT MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG SØNDAG C2 A2, øvede C3A Instruktør: Instruktør: Instruktør: Michael J. Michael J. Michael J. 1. gang C1 C1, øvede september Instruktør: Instruktør: Michael J. Michael J. ulige uger! A Instruktør: Lone Blume A1, begynder Instruktør: Lone Blume Sæsonstart: onsdag d. 4/9-02 Sæsonslut: torsdag d. 22/5-03 Sted: Pedersborg Skole, Sorø Instruktører: Lone Blume, tlf Michael Jørgensen, tlf

12 Sæt kryds i kalenderen ved dagene 5. og 6. oktober 2002, for da skal der igen danses, så skoene slår gnister. Det er atter lykkedes for Østjysk Square Dance Club, at få en aftale i stand med pladeselskabet STING PRODUCTIONS om at afholde en dansefestival, hvortil der kommer ikke færre end 12 (ja, der skal stå tolv!) internationale callere. Sting Productions udgiver squaredanceplader på de to plademærker STING og SNOW som har en række kendte europæiske callere i stalden. Næsten alle disse er særdeles velkendte i Danmark og vil calle til festivalen: 12 STING & SNOW festival for anden gang! 2 dages non-stop dans 12 callere 6 sale. Paul Bristow (GB), Jack Borgström (SE), James Wyatt (GB), Robert Björk (SE), Neil Whiston (GB), Anders Blom (SE), Thorsten Geppert (D), Lars-Göran Börgel (SE). Stefan Sidholm (SE), Carsten Nielsen (DK), Ingvar Petterson (SE), Søren Christensen (DK), Da det kan være svært at koordinere så mange callere fordelt i 4 lande, kan der forekomme mindre ændringer i callerlisten. Festivalen afholdes igen i Hammel, der blev valgt til årets by Mindst 6 lokaler vil være til rådighed for danserne i Hammel Hallerne, Skovvangskolen og kulturhuset InSide. Steder som er kendte fra bl.a. Danish Convention 1995 & 2001 samt første Sting & Snow festival. Det endelige danseprogram er ikke fastlagt endnu, men det ligger fast, at der vil blive danset på programmerne fra MS45 til C1. Vi sigter igen efter at lave en non-stop-dancing week-end, hvor der ikke vil være indlagt pauser i danseaktiviteterne (bortset fra lidt tid til overnatning). Danserne må selv afgøre, hvornår de føler trang til at holde spise- eller hvilepauser. Vi vil tilstræbe at holde samme danseniveau (program) i de enkelte lokaler, så det mest er callerne, der skal flyttes rundt, og danserne kan udnytte tiden optimalt til at danse på netop deres foretrukne niveau. Det vil sige, at der vil være op til 14 timers dans på hvert program, dog lidt mindre på de høje programmer. For hele weekenden er danseafgiften KUN 200 kroner ved tilmelding og forudbetaling inden 1. september Herefter er prisen 250 kroner eller 150 kr. lørdag og 100 kr. søndag. Der vil denne gang være mulighed for at købe måltider ved forudbestilling og betaling inden 1. september. Desuden er der cafeterier ved dansehallerne. Danserne er velkomne til at medbringe egen mad, men drikkevarer skal købes på stedet. Der vil blive adgang til overnatningspladser på Skovvangskolen og et begrænset antal campingpladser ved hallerne. Østjysk Square Dance Club vil kunne henvise til alternative overnatnings- og spisesteder, men danserne må selv træffe aftaler med vandrerhjem, restauranter m.v. Se i øvrigt vor flyer, som er udsendt til alle danske klubber. Du kan også finde flyeren på internettet via Østjysk Square Dance Clubs flyerservice på: (Efter at flyeren er udsendt, har Bo Wallin meddelt, at han stopper som squaredancecaller for helt at hellige sig linedans).

13 Vi glæder os til at se rigtigt mange dansere til denne festival, som vi i 1998 for første gang afholdt uden for Sverige med stor succes. På grund af den relativt store risiko ved et sådant arrangement har vi fundet det nødvendigt at kræve forudbetaling, hvis man ønsker rabat på danseafgiften. Dog kan deltagere som ikke er bosiddende i Danmark af praktiske grunde få lov til at vente med betaling til de ankommer. For at undgå tvivl om betaling, får alle deltagere udleveret et adgangstegn, som skal bæres synligt under hele arrangementet. Der vil blive etableret et centralt udleveringssted for forudbestilte deltagerbeviser, sandsynligvis i InSide. Yderligere oplysninger kan indhentes hos følgende kontaktpersoner i Østjysk Square Dance Clubs Sting-team : John Nygaard, tlf Bent R. Husted, tlf Stig Peilicke, tlf Jørgen Møller (tilmelding) tlf Vil du vide mere om Sting Productions eller de tilknyttede callere, kan du checke disse internetadresser: Pladeselskabet: eller callerne: Du finder mere om Østjysk Square Dance Club på adressen: Bent R. Husted, Østjysk Square Dance Club 13

14 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt April Join Hands M45 - M - P - A Jail House Dance Doug Bennet (USA) Torstedhallen Christer Bern (S) Søndergårdsallé 24 Lone Blume 8700 Horsens Ocean City SD M45 - M - P Kong Neptun Lars-Inge Karlsson Solrød Skole Højagervænget 33, Solrød KLM SD & Yellow Rock SD M45 - M - P - (A1) Fællesdans Club Callere Sysseltinget Hjørring Brønderslev SDF M45 - M - P Poul Charlie Petersen BIen Grønningen Bredgade 55, Brønderslev Maj Bredballe SD & Sydjysk SDK M34 - M53 - ½P - P Club Callerne Kirkebakkeskolen Helle, Hanne og Hans Kirkebakken 9A, Vejle Øst 03 Sydkystens SD Gulvets Niveau Fredagsdans Bjørn Andersson Vejlebroskolen Vejledalen, Ishøj Sydsjællands SDC M53 - M - P - A Fællesdans Lars-Inge Karlsson Lysholm Skole, Haslev Djurs SDC M45 - M53 - M - P Forårsdans Frank Bathelt (D) Rosmus Skole Einer Sølvsten Henrik Svendsen Brønderslev SDF M45 - M - P Joan Clausen BIen Grønningen Bredgade 55, Brønderslev 14

15 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Maj Bredballe SD & Sydjysk SDK M34 - M53 - ½P - P Club Callerne Amtsgymnasiet Helene og Arne Skovvangen 10, Kolding Midjysk Sd og Østjysk SDC M53 - M - P - A1 - (A2) Bornholmertræf Hans Tschierner (D) Åben venskabsdans Carsten Nielsen Rønbækskolen, Hinnerup Ebbe Steen Hansen Brønderslev SDF M45 - M - P Jan wigh Nielsen BIen Grønningen Bredgade 55, Brønderslev Salten SD M53 - M - P - A Majdans Morten Thye Toftebjerg Medborgerhus Ebbe Steen Hansen Røllikevej 3, 8653 Them Bredballe SD & Sydjysk SDK M34 - M53 - ½P - P Club Callerne Amtsgymnasiet Helene og Arne Skovvangen 10, Kolding New Friends SD Gulvets niveau Fredagsdans Jens Hyttel Gærum skole Jette Christensen Brønderslev SDF M45 - M - P Martha Hansen BIen Grønningen Bredgade 55, Brønderslev Bredballe SD & Sydjysk SDK M34 - M53 - ½P - P Club Callerne Kirkebakkeskolen Helle, Hanne og Hans Kirkebakken 9A, Vejle Øst Hamlet Grand Squares M45 - M - M45 - P Wonderful Copenhagen Marathon Kim Andreasen Langeliniebroen, København Tommy P. Larsen Yellow Rock SDC - KLM SD M45 - M - P Frederikshavn SDC - New FriensSD Club Callere fra Dans i Skoven New Friends SD Tolne Skovpavilion, Tolne 15

16 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Maj Nørresundby SDC Joan Clausen Multikulturhallen, Nørresundby Brønderslev SDF M45 - M - P Jens Hyttel BIen Grønningen Bredgade 55, Brønderslev Bredballe SD & Sydjysk SDK M34 - M53 - ½P - P Asger Bruun Andersen Kirkebakkeskolen Kirkebakken 9A, Vejle Øst Juni Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg 07 New Friends SD Jens Hyttel Weeend på SvaleredensCamping 09 Sæby Hjortshøj SDC M23 - M45 - M - P Jan Nielsen Skæring Skole Einer Sølvsten Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg Europæisk M53-M-P-A1-A2-C1-C Convention Lone Blume (DK) Carsten Nielsen (DK) DGI byen Christer Bern (S) København Ingvar Pettersson (S) Paul Bristow (GB) Ian McConnell (GB) Thorsten Geppert (D) Kenny Reese (D) Joachim Rühenbeck (D) Maarten Weijers (NL) Jirka Scobak (CZ) 16

17 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Juni Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg Yellow Rock SDC - KLM SD M45 - M - P Frederikshavn SDC - New FriensSD Club Callere fra Dans i Skoven Yellow Rock SDC Tolne Skovpavilion, Tolne Nørresundby SDC Carsten Toldbod Multikulturhallen, Nørresundby Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg Square Dance på Toppen M53 - M - P på Pieren Per Sørensen i forbindelse med Skagen Festival Dion Nielsen Juli Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg 02 uge 27 Callers Society Denmark Mainstream i Tranum 2002 Al Stevens (D) 04 Himmerlandsfondens Ferie- Bengt Bula Ericsson (S) 05 og Kursuscenter 06 Tranum Strand Square Dance på Toppen M53 - M - P Camping Square Dance Per Sørensen Skriveren Camping, Skiveren Yellow Rock SDC M45 - M - P - A1 - A2 - C KLM SD Mike Sikorsky (USA) Klarup Sd Bengt Bula Ericsson (S) Hals Barre Sommerfestival Nils Trottmann (D) Hals Skole / Carsten Nielsen Idrætshal / Lotte Vangsgaard Markedstelt Henning Pedersen (Lørdag: OPEN AIR ) 17

18 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Juli Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg New Friends SD Gulvets niveau Campingdans Jens Hyttel Svalereden Camping, Sæby Jette Christensen Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg fra 20 Square Dance på Toppen Per Sørensen til 27 Camping dans 2002 Dion Nielsen Ålbæk Strand Camping fra 21 uge30 Callers Society Denmark Plus til 25 i Tranum 2002 Jet Roberts (USA) Himmerlandsfondens Ferie- og Nils Trottmann (D) Kursuscenter, Tranum Strand Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg Bornholm SDK Morten Vang Aakirkeby Hallerne fra 25 uge30/31 Callers Society Denmark A til 29 i Tranum 2002 Jet Roberts (USA) Himmerlandsfondens Ferie- og Nils Trottmann (D) Kursuscenter, Tranum Strand Yellow Rock SDC - KLM SD M45 - M - P Frederikshavn SDC - New FriensSD Club Callere fra Dans i Skoven Frederikshavn SDC Tolne Skovpavilion, Tolne fra 28juli Leif Sindholt Plus ext til 03aug Plus Extended Week Søren Christensen Hørve, Odsherred 18

19 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Juli New Friends SD Gulvets niveau Campingdans Jens Hyttel Hedebo Camping Sæby Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg Square Dance på Toppen B - M - P Camping Square Dance Per Sørensen Bunken Camping, Bunken Hamlet Grand Squares M45 - M - P Johnny Preston (USA) Usserød skole, Hørsholm Bornholm SDK Morten Vang Aakirkeby Hallerne August Østjysk SDC Fredag: M - P & C Sommer Festival 2002 M53 - M - P - A1 - A Tirsdalens Skole Johnny Preston (USA) Randers Bronc Wise (USA) Dave Wilson (USA) Lørdag Open Air Bornholm SDK Christer Bern (S) Bordtennishallen, Knudsker Salten SD M - P - A Augustdans Torben Bundgaard Toftebjerg Medborgerhus Bent Husted Røllikevej 3, 8653 Them Nørresundby SDC Dion Nielsen Multikulturhallen, Nørresundby Yellow Rock SDC - KLM SD M45 - M - P Frederikshavn SDC - New FriensSD Club Callere fra Dans i Skoven KLM SD Tolne Skovpavilion, Tolne 19

20 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt August 23 Join Hands P - A1 - A2 - C jpac Join Hands M45 - M53 - M - P - A New friends SD Gulvets niveau Squaredans på torvet i Sæby Hamlet Grand Squares Lørdag: M45 - M - P - A Ophelia festival Søndag: P - A1 - A Usserød skole Mike Sikorsky (USA) Hørsholm Søren Christensen September Sydsjælland SDC Else Nyberg Klubdans Lone Fossing Lysholm Skole, Haslev Østjysk SDC Lørdag: M45 - M - P - A th Horse Fair Dance Søndag: M - P - A1 - A2 Skovvangskolen Nils Trottmann (D) Hammel Carsten Nielsen Heden SD M45 - M - P Septemberdans på heden Lone Blume Østre skole, Ikast Dion Nielsen 14 Brønderslev SDF / LøvvangensSD Nørresundby SDC / Aabybro SDF Holbæk SDC Lørdag: M45 - M - P Rainbowfestival Søndag: P - A1 - A2 - C1 Vipperødhallen Jet Roberts (USA) Rensdyrvej 2 Bob Baier (USA) 4390 Vipperød Thomas Samuelsson KLM SD M45 - M - P Fællesdans Klubcallere Sysseltinget, Hjørring Bornholm SDK Bente The Ole Lady Olsen Fredagsdans Aakirkeby Hallerne 28 Big River SDC M53 - M - P Big River Valley Dance

21 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt September Yellow Rock SDC M45 - M - P Sensommerdans Lotte Vangsgaard Aabybro Mediecenter Oktober Østjysk SDC M45 - M - P - A1 - A2 - C Sting and Snow Festival Callers on Sting & Snow Hammel hallerne & Records Inside Hammel Kursusaktiviteter 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt - CALLERS SCHOOL - -NEW and NEWER Callers Caller Coaches: AL STEVENS og BENGT BULA ERICSSON juni juli 2002 Kan evt. deles i 2 hold Forkundskab: minimum Bente 1 og Bente 2 og 1 3 års calling Sted: Himmerlandsfondens Ferie - og Kursuscenter Tranum Strand. - BRONC WISE Callers school juli august - Experienced Callers Forkundskaber: Minimum Caller kursus Bente 1 Bente 2 New and Newer Callers m.m. og 3-6 års calling Maks. 8 deltagere Sted: Himmerlandsfondens Ferie - og Kursuscenter Tranum Strand DAVE WILSON Callers School juli august 2002 Challenge Callers Forkundskab: Minimum Caller kursus for Beginners, Newer and Experienced Callers og minimum 6 års calling maks.: 8 deltagere. Sted: Himmerlandsfondens Ferie - og Kursuscenter Tranum Strand BENTE 1 CALLER KURSUS for Beginner Callers 1. del Caller Coach: Bente Olsen, Sverige August 2002 på Sjælland Værter: Forkundskab: MAINSTREAM danser. RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES. Tilmelding til samtlige kurser: Caller's Society Denmark: Lotte Vangsgaard Hans Jørgen Bugge

ISSN. 0908-3804. Danich Association of American Square Dance Clubs

ISSN. 0908-3804. Danich Association of American Square Dance Clubs ISSN. 0908-3804 Danich Association of American Square Dance Clubs 13. årgang - nr.4 -dec. 2001 2 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22 KLM 9480 Løkken president@daasdc.dk

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs issn. 0908-3804 MoDern SquAre DAnCe highlights Danish Association of American Square Dance Clubs SquareDanceDanmark.dk 27. årgang 1 - nr. 1 - januar 2015 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia SquareDanceDanmark Deltagere: Vangsgaard Vind Nielsen Mosegaard Hansen Kristen Foged Nielsen Lene Buchwald Laila Hattmann Bestyrelsesmøde i DAASDC.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

ISSN. 0908-3804 17. årgang - nr. 2 - april 2005

ISSN. 0908-3804 17. årgang - nr. 2 - april 2005 ISSN. 0908-3804 17. årgang - nr. 2 - april 2005 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Knud Erik Christensen Skallerupvej 540, Sønderlev 98 90 17 82 Yellow Rock SDC/ 9800 Hjørring president@daasdc.dk Næstformand

Læs mere

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs ISSN. 0908-3804 Danish Association of American Square Dance Clubs 14. årgang - nr.3 -september 2002 Redaktørens spalte Velkommen til en ny sæson. Jeg håber alle er kommet godt igang med at danse. Jeg har

Læs mere

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs issn. 0908-3804 MoDern SquAre DAnCe highlights Danish Association of American Square Dance Clubs SquareDanceDanmark.dk 26. årgang 1 - nr. 3 - oktober 2014 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 18.3.12

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 18.3.12 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 18.3.12 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

ISSN. 0908-3804 11. årgang - nr. 3 - oktober 1999 1

ISSN. 0908-3804 11. årgang - nr. 3 - oktober 1999 1 ISSN. 0908-3804 11. årgang - nr. 3 - oktober 1999 1 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22 Yellow Rock Square Dance Club 9480 Løkken president@daasdc.dk Kasserer

Læs mere

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs issn. 0908-3804 MoDern SquAre DAnCe highlights Danish Association of American Square Dance Clubs SquareDanceDanmark.dk 26. årgang 1 - nr. 2 - april 2014 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 86 Maj 2014 22. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

BESTYRELSEN I DAASDC

BESTYRELSEN I DAASDC 21. årgang - nr. 3 - oktober 2009 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Jette Nielsen Sætervej 1, 98 39 15 96 Coordinate Denmark 9520 Skørping presidentdaasdc.dk Næstformand: Claus Hansen Storebjergvej 5, 47 59

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 89 Maj 2015 23. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

BESTYRELSEN I DAASDC

BESTYRELSEN I DAASDC 23. årgang - nr. 3 - Oktober 2011 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard Dagnyvej 23 2.th 40 84 84 05 eng n Penguin he he Diamon D a n D D 000 9000 a g Aalborg e ent aa. e ent aa. president@daasdc.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

25. årgang - nr. 1 - januar 2013

25. årgang - nr. 1 - januar 2013 1 25. årgang - nr. 1 - januar 2013 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard Dagnyvej 23 2.th 40 84 84 05 The Diamonds, Penguins, CSD 9000 Aalborg president@squaredancedanmark.dk Næstformand:

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Mobil:

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

BESTYRELSEN I DAASDC

BESTYRELSEN I DAASDC 24. årgang 1 - nr. 2 - april 2012 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard Dagnyvej 23 2.th 40 84 84 05 The Diamonds, Penguins, CSD 9000 Aalborg president@daasdc.dk Næstformand: Svend-Erik

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs issn. 0908-3804 MoDern SquAre DAnCe highlights Danish Association of American Square Dance Clubs SquareDanceDanmark.dk 26. årgang 1 - nr. 1 - januar 2014 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere