ISSN Danish Association of American Square Dance Clubs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs"

Transkript

1 ISSN Danish Association of American Square Dance Clubs 14. årgang - nr.2 -april 2002

2 Redaktørens spalte Det nemmeste man kan, er at lave fejl. Jeg var ikke opmæksom på, at arrangementlisten stoppede for tidligt. Så til dem er blevet berørt af dette, vil jeg hermed undskylde. Hvad sker der? Hvorfor tror forbundet, at de skal bestemme om klubberne har lyst til, at afholde en dans med f. eks. Ms34 - Ms - P - A1, en sådan dans vil efter de nye regler, ikke kunne optages på danselisterne, hverken her eller på nettet - gad vide om man har lov til at udsende flyer? Da jeg startede med at danse, var det ikke noget problem, hvilke danseprogrammer der blev danset, og jeg mener bestemt ikke, at dansere er dummere end dengang. Med henvisning til side 8. Hvad menes mon med hvis deadline ikke overholdes, slettes dansen af listerne? Jeg er bange for, at vi er på vej ind i et diktatorisk system, og det levner ikke plads til positiv udvikling! Nu skal det hele jo ikke være negativt, så som afslutning vil jeg gerne ønske alle en god sommer forhåbentlig med en masse squaredanse, og en masse sol. See you in a square! Michael Indhold: Redaktørens spalte side 2 Formandens ord 5 Bestyrelsen m. m. 6 Nyt fra bestyrelsen 7 Nyt fra Regionerne 8 Mainstream 10 Sting and snow 12 Arrangementliste 14 Kursusaktiviteter Nægtelse af kommunalt tilskud 23 Vi sætter stor pris på 24 European SD Convention 24 Tilmelding 27 Mere nyt fra hovedstaden 28 Convention i Hammel 28 Kære A2 & C dansere 32 Medlemsklubber i DAASDC 34 2 Denne spalte står helt for redaktørens egen regning, og hvad der kommer til udtryk her, er ikke nødvendigvis DAASDC s holdning

3 S K Y * J T S Ø * B * K S Y J T S Ø * B SQ SQ U LU U LU A RE * DAN * CE C A RE * DAN * CE C 3

4 FORBUNDSBLADET SQUARE DANCE HIGHLIGHTS INFO ANSVH. REDAKTØR LAYOUT og DISTRIBUTION Michael Andersen Bogfinkevej Aalborg Tlf TRYK Lemo Tryk OPLAG 3100 STK. Alle meddelelser angående klubberne medlemstal, adresser, samt antal blade skal gives til næstformand Erna Nielsen ANNONCEPRISER For reproklart materiale. Medlemsklubber Helside pr. nr. 600,- Halvside ,- Kvartside ,- Ikke medlemmer Helside pr. nr. 900,- Halvside ,- Kvartside ,- Rabat for 2 nr % Rabat for 4 nr % Side % Side % Næstsidste side + 20 % Bagside + 50 % Omslagssider kan leveres i 2 farver. Tillæg 350,- pr. nr. Optagelse på arrangementslisten er gratis for alle klubber under forbundet. DEADLINE Indlæg til Square Dance Highlights skal være redaktionen i hænde senest nedennævnte dato 5 september - 14 november og 5 februar. Indlæg modtaget efter deadline vil blive bragt i det følgende nummer! Bladet udkommer ca. 3 uger senere. 4

5 De tunge politiske skyer trækker stadig sammen til skade for squaredance klubberne. Tendenserne i den nye regeringens spareiver overfor det folkelige foreningsliv, har desværre vidtrækkende konsekvenser, overfor økonomien i de af vore klubber, der virker under aftenskoleloven. Som nævnt, i sidste nummer af Highlights, har nogle kommuner tilkendegivet, at de ikke længere ønsker, at give tilskud til undervisningen i squaredance. Desværre har regeringens første 100 dage betydet, at spareiveren rammer os yderligere, da tilskuddet til aftenskoleundervisning generelt forventes halveret eller helt bortfalde, til fordel for øget brugerbetaling. Vi har altid kunnet bryste os med, at squaredance var en billig fritidsfornøjelse, det kan desværre vise sig, at blive en saga blot, hvis dette bliver virkelighed i dagens Danmark. Vi må blot håbe, at vor nye idrætsvenlige kulturminister redder os på målstregen. Der har været toner fremme om, at lempe bureaukratiet for foreningerne i forbindelse med det frivillige foreningsarbejde, i form af momsfritagelse for foreningerne og mere lukrative fradragsregler for de frivillige idrætsledere (undervisere). Vi må i denne forbindelse appellere til undervisernes forståelse og samarbejde i forbindelse med en omstilling til den nye situation. FORMANDEN Her må vi trække på samme hammel, hvis squaredancen skal overleve i dagens Danmark, da det vil være altødelæggende for vor sport, hvis undervisningsafgifterne skal stige for at dække det manglende tilskud. Det må ganske simpelt ikke blive dyrere, med mindre man ønsker at det skal blive en fritidsfornøjelse for de økonomisk privilegerede her i samfundet. Efter disse for årstiden så dystre toner, vil jeg henlede opmærksomheden på det faktum, at en lysere tid kommer os i møde, hvor lektionerne på undervisningsholdene afløses af mange og talrige dansetilbud her i sommerhalvåret. Kronen på værket er Europæisk Convention i København, som der forhåbentlig er nogen der har bemærket. Dette er en unik oplevelse, som man absolut bør unde sig selv. Dette, at få lejlighed til, at dyrke sin fritidsaktivitet i selskab med mange nationaliteter, hvor limen i samværet er squaredancens universelle sprog, der nedbryder de menneskeskabte barrierer, som sproget er. Her er en oplagt mulighed til, at knytte masser af nye venskaber på tværs af landegrænser i squaredancens navn. Derfor, ses vi til Europæisk Convention den juni i København? Vi ses ude i sommerlandet. Erling Sæt jeres flyer i Square Dance Highlights så bliver den set 5

6 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm KLM 9480 Løkken Kontor tid Kl Mobil Kasserer Bent Johansen Smøgen Sydjydsk Square Dance 6092 Sdr. Stenderup Sekretær Helene Hartung Telefonvænget Sydjydsk Square Dance 5500 Middelfart Næstformand Erna Nielsen Humlevænget Sydsjællands Square Dance Club 4690 Haslev Best. medlem Kurt Krøyer Nielsen Vindeby Tværvej 9, Vindeby Svendborg Square Dance Club 5700 Svendborg Suppleant Poul Erik Nielsen Kildevænget Fredensborg Square Dance Club 3320 Skævinge Suppleant Jan Pedersen Nansensvej Join Hands 8700 Horsens Revisor Bjørn Andersson Havrevænget Fredensborg SDC 2980 Kokkedal Revisor Kim S. Andreasen Snerlevej Hamlet Grand Squares 3000 Helsingør Revisor suppl. Benja Nielsen Røsnæsvej Kalundborg Square Dancers 4400 Kalundborg Revisor suppl. Mogens Persson Fredensvej 7, Hareskov Nord West Square Dance 3500 Værløse Materialeforv. Erik Pedersen Hestbækvej Nørresundby Square Dance Club 9640 Farsø Homepage Lars Christiansen Damstræde Triangle SD 9220 Aalborg Øst Klubhåndbog Heidi Thomsen Jernbanegade 20 Highway E Støvring Arrangements Koordinator : Nord Jon Andersen Yellow Rock Square Dance Club Fredensgade Sindal Midt / Syd Georg B. Kristensen Agerleddet Old Town Dancers 8260 Viby J. Øst Poul E. Nielsen Kildevænget Fredensborg SDC 3320 Skævinge 6 DAASDC internet hjemmeside

7 Nyt fra bestyrelsen Som det fremgår af medlemslisten, er der sket et par ændringer siden sidst. Biersted Square Dance Forening har desværre forladt vore rækker, efter en afviklende generalforsamling, hvorefter danserne er tilgået andre klubber. Vi takker hermed for den tid der gået, og håber fortsat at kunne se danserne, ude omkring til dansene. To nye klubber har tilsluttet sig forbundet: Næstved SD og den første klub i Københavnsområdet Main Squares. Tag godt imod dem, ude i det pulveriserende Squaredanceliv. Derudover har endnu en klub ytret ønske om,at tilslutte sig forbundet på et senere tidspunkt. Forbundet har sendt de årlige analyseskemaer, ud til klubberne, og mange har svaret, men vi påpeger, at hvis det indsamlede materiale skal have nogen effekt, som arbejdsredskab, er det vigtigt, at alle klubber indsender besvarelserne til vor næstformand Erna Nielsen, der er primus motor for dette projekt. Samtidig henledes opmærksomheden på, at alle klubber skal indrapportere, hvis der forekommer ændringer i klubbestyrelserne, med hensyn til Formand og kasserer. Disse oplysninger sendes også til næstformanden. Samtidig er det nu officielt at Danish Association of Callers and Teatchers (DACT), har afholdt afviklende generalforsamling, og har hermed testamenteret sin restformue til DAASDC. Vi takker hermed på klubbernes og forbundets vegne for donationen, og vil gøre alt for at anvende pengene, til squaredansens fremme i Danmark. I forbindelse med den kommende generalforsamling, vil bestyrelsen fremsætte forslag til en modernisering af forbundets vedtægter, så de vil leve op til tidens krav, så vi er forberedt på, hvad fremtiden måtte bringe. Disse vedtægtsforslag vil blive udsendt, til klubbernes bestyrelser, inden generalforsamlingen i København. Som det fremgår andetsteds i bladet, har bestyrelsen haft et samarbejdsmøde med CSD angående konsekvenserne af den nye mainstreamundervisningsplan, for at komme til en enighed om, hvilke stævnedelprogrammer det var formålstjenligt, at afholde på landsplan. Vi er vis på at det nye samarbejdsklima, der er imellem DAASDC og CSD, vil virke til squaredansens fremme, med fælles fodslag. Vi har samtidig fået færdiggjort, 2 opdatering af klubhåndbogen, der på nuværende tidspunkt skulle, være distribueret ud til klubberne. Hvis der skulle være nogen klub, der er smuttet i svinget og ikke have fået håndbogen eller opdateringerne 1 og 2, bedes de underrette Næstformanden i forbundet om denne mangel. Vi har samtidig diskuteret, valget af callere til dansk- og europæisk konvention udi fremtiden. Man blev enige om følgende i udvælgelsesproceduren. For at repræsentere Danmark til et Dansk eller Europæisk konvention, forudsætter en sådan repræsentation, dansk statsborgerskab for vedkommende caller. PBV EP 7

8 Der arbejdes hårdt i de tre koordineringsregioner, med det puslespil, det somme tider kan være, at tilrettelægge stævnerne, så de ikke kolliderer med hinanden. Dette foregår ved minimum to regionsmøder i hver landsdel Region Nord,Syd og Øst. Generelt kan man sige, at deltagelsen i region Nord og Øst, kunne have være bedre. Det er vigtigt at klubberne deltager til disse møder, hvis de skal gøre deres indflydelse gældende, på squaredansen i deres region. En aftale er jo ikke stærkere, end den opbakning den nyder fra klubbernes side. Region Nord Der blev i øvrigt diskuteret, hvordan man får nogle flere danser, til de forskellige stævner, Poul Nielsen foreslår, at man brugte den regel, som bruges i Tyskland, om at der altid kommer et par fra hver klub, dette ville give en god fornemmelse af hvor mange der kommer minimum til en dans. Der blev også opfordret til de forskellige klubber, om og sørge for, at sende deres Callere på kursus, og ikke køre videre, uden at sørge for, at udvikle sig som underviser. Desuden besluttede man: At de fremmødte klubber, samt de klubber, der rettidigt har meldt afbud til koordinator, har første ret til datoerne. Ved udeblivelse fratages retten til datoerne. Alle klub repræsentanter skal stille til møderne, for at systemet virker. Møder man ikke op og ikke har meldt afbud, vil dansen ikke blive annonceret, og bliver deadlines ikke overholdt, slettes dansen af listerne. KLM lægger ansøgning ind til Convention 2005 på vegne af Yellow Rock, KLM og Klarup. 8 Nyt fra Regionerne Region Syd Der var fremsendt et forslag, til fremlæggelse på koordineringsmødet, vedr. anvendelse af klub- , under domænet daasdc.dk. Dette oplæg er tidligere omtalt i Highlight. Der var medsendt en liste over forslag til adresser, for hver klub. Denne blev fremvist for koordineringsgruppen, der fandt forslaget positivt, idet der samtidig var mulighed for, etablering af links til nuværende adresser. Med enkelte rettelser til listen, var der enighed om, at anvende modellen, fra den 1. marts Man tog samtidig initiativ til at forsøge, at tilpasse udbuddet af danse i regionen, til den efterspørgsel, der var fra dansernes side således, at klubberne ikke arrangerede sig ihjel. Der blev orientere,om status for klubbernes indmelding, af antal dansere til DAASDC. Alle medlemmer skal opgives, uanset dansegren dvs. har en klub såvel Square dans som Line dans, opgives en total for begge dansearter. Region Øst Koordineringsaftalen fra Region Syd, var blevet diskuteret efter revurdering, og man blev enige om, at bibeholde den aftale man havde, dog krævede det stram styring fra koordinators side, at tilsikre aftalens overholdelse. Man blev enige om, at fastholde to årlige regionsmøder, hvor det ene møde, primært ville dreje sig om koordinering,og det andet møde ville tage andre relevante emner op i regionen. Fortsættes side 28

9 Tivolimoccasinerne er lavet i tobularsystem. Dvs., lavet i et stykke, så overlæderet går helt rundt. Det er som en handske på din fod. Moccasinerne er håndsyede og i lækker skind, med en blød gummisål. Vores moccasiner er forarbejdede i Danmark. Ikke noget med syning i Polen, Ungarn eller Østen. Farver: Hvid, mørkeblå og sort. Størrelser: Fra Velegnet fodtøj til vanskelige fødder. Levering gennem flere år til institutioner, sygehuse, plejehjem, tandklinikker, børnehave etc. Anbefales af statsautoriserede fodterapeuter 159,- INCL. MOMS TOBULAR-SYSTEM -skoen der er lavet i et helt stykke skind. DANMARKS BEDSTE TRÆNINGSSKO Tolsagervej Grevinge Tlf Fax

10 Mainstream! I henhold til møde, imellem CSD og DAASDC, er organisationerne blevet enige om, at fremsætte følgende forslag, til ny stævneopdeling på programmet mainstream. Stævneprogrammer manistream: Der arbejdes hen imod, at man ikke kan få danse på arrangementslisterne, med mindre programmerne er delt op i de tidligere fastsatte delprogrammer., jf. møde i Middelfart feb Det vil være en fordel, at delprogrammerne følger undervisningens standpunkt. Vi beholder M45, som det eneste delprogram på større festival danse. Dette program er således at betegne, som en afløser for det tidligere basic. Mindsteprogrammet på fremtidige danske konventions, vil således være sat til mainstream 45, hvilket vil være eneste officielle delprogram i mainstream. Delprogrammerne ønskes holdes, på de nye danseres præmisser, og ønskes primært afholdt på specielle: Begynderdanse: Danse på delprogrammer benævnes begynderdanse. Begynderdansene aftales efter behov, i samarbejde med nærliggende klubber. Delprogrammer aftales indbyrdes klubberne imellem, ifølge undervisernes vurderinger. Begynderdanse kan opdeles i, de delprogrammer, som de berørte klubber enes om. Dette er en naturlig følge af det nye undervisningsprogram for mainstream. Hvis alle delprogrammerne skulle tilgodeses til stævnerne, ville det give alt for store lokalekrav. Dette forslag ønskes debatteret og konfirmeret på DAASDC s kommende generalforsamling. Samarbejdsudvalg Et samarbejdsudvalg er blevet formaliseret imellem Callerorganisationen CSD og DAASDC, der blandt andet skal sikre at vi, som klubledere, er ajour med udviklingen i Callerlab, således at man på lands plan og på internationalt plan, kan tage sine forholdsregler, overfor ændringer i danselisterne, på et tidligere tidspunkt i forløbet. Det vil således være lettere, at fastlægge de store linjer på længere sigt, i henhold til Callerlabs intentioner udi fremtiden. EP 10 Åbningstider: Tirsdag Onsdag Torsdag Herudover ring i forvejen Farve katalog 32 sider kan rekvireres Western Shop Gyvelvej 6, Sejs DK 8600 Silkeborg Tlf Fax

11 Undervisningsprogram for sæsonen TIDSPUNKT MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG SØNDAG C2 A2, øvede C3A Instruktør: Instruktør: Instruktør: Michael J. Michael J. Michael J. 1. gang C1 C1, øvede september Instruktør: Instruktør: Michael J. Michael J. ulige uger! A Instruktør: Lone Blume A1, begynder Instruktør: Lone Blume Sæsonstart: onsdag d. 4/9-02 Sæsonslut: torsdag d. 22/5-03 Sted: Pedersborg Skole, Sorø Instruktører: Lone Blume, tlf Michael Jørgensen, tlf

12 Sæt kryds i kalenderen ved dagene 5. og 6. oktober 2002, for da skal der igen danses, så skoene slår gnister. Det er atter lykkedes for Østjysk Square Dance Club, at få en aftale i stand med pladeselskabet STING PRODUCTIONS om at afholde en dansefestival, hvortil der kommer ikke færre end 12 (ja, der skal stå tolv!) internationale callere. Sting Productions udgiver squaredanceplader på de to plademærker STING og SNOW som har en række kendte europæiske callere i stalden. Næsten alle disse er særdeles velkendte i Danmark og vil calle til festivalen: 12 STING & SNOW festival for anden gang! 2 dages non-stop dans 12 callere 6 sale. Paul Bristow (GB), Jack Borgström (SE), James Wyatt (GB), Robert Björk (SE), Neil Whiston (GB), Anders Blom (SE), Thorsten Geppert (D), Lars-Göran Börgel (SE). Stefan Sidholm (SE), Carsten Nielsen (DK), Ingvar Petterson (SE), Søren Christensen (DK), Da det kan være svært at koordinere så mange callere fordelt i 4 lande, kan der forekomme mindre ændringer i callerlisten. Festivalen afholdes igen i Hammel, der blev valgt til årets by Mindst 6 lokaler vil være til rådighed for danserne i Hammel Hallerne, Skovvangskolen og kulturhuset InSide. Steder som er kendte fra bl.a. Danish Convention 1995 & 2001 samt første Sting & Snow festival. Det endelige danseprogram er ikke fastlagt endnu, men det ligger fast, at der vil blive danset på programmerne fra MS45 til C1. Vi sigter igen efter at lave en non-stop-dancing week-end, hvor der ikke vil være indlagt pauser i danseaktiviteterne (bortset fra lidt tid til overnatning). Danserne må selv afgøre, hvornår de føler trang til at holde spise- eller hvilepauser. Vi vil tilstræbe at holde samme danseniveau (program) i de enkelte lokaler, så det mest er callerne, der skal flyttes rundt, og danserne kan udnytte tiden optimalt til at danse på netop deres foretrukne niveau. Det vil sige, at der vil være op til 14 timers dans på hvert program, dog lidt mindre på de høje programmer. For hele weekenden er danseafgiften KUN 200 kroner ved tilmelding og forudbetaling inden 1. september Herefter er prisen 250 kroner eller 150 kr. lørdag og 100 kr. søndag. Der vil denne gang være mulighed for at købe måltider ved forudbestilling og betaling inden 1. september. Desuden er der cafeterier ved dansehallerne. Danserne er velkomne til at medbringe egen mad, men drikkevarer skal købes på stedet. Der vil blive adgang til overnatningspladser på Skovvangskolen og et begrænset antal campingpladser ved hallerne. Østjysk Square Dance Club vil kunne henvise til alternative overnatnings- og spisesteder, men danserne må selv træffe aftaler med vandrerhjem, restauranter m.v. Se i øvrigt vor flyer, som er udsendt til alle danske klubber. Du kan også finde flyeren på internettet via Østjysk Square Dance Clubs flyerservice på: (Efter at flyeren er udsendt, har Bo Wallin meddelt, at han stopper som squaredancecaller for helt at hellige sig linedans).

13 Vi glæder os til at se rigtigt mange dansere til denne festival, som vi i 1998 for første gang afholdt uden for Sverige med stor succes. På grund af den relativt store risiko ved et sådant arrangement har vi fundet det nødvendigt at kræve forudbetaling, hvis man ønsker rabat på danseafgiften. Dog kan deltagere som ikke er bosiddende i Danmark af praktiske grunde få lov til at vente med betaling til de ankommer. For at undgå tvivl om betaling, får alle deltagere udleveret et adgangstegn, som skal bæres synligt under hele arrangementet. Der vil blive etableret et centralt udleveringssted for forudbestilte deltagerbeviser, sandsynligvis i InSide. Yderligere oplysninger kan indhentes hos følgende kontaktpersoner i Østjysk Square Dance Clubs Sting-team : John Nygaard, tlf Bent R. Husted, tlf Stig Peilicke, tlf Jørgen Møller (tilmelding) tlf Vil du vide mere om Sting Productions eller de tilknyttede callere, kan du checke disse internetadresser: Pladeselskabet: eller callerne: Du finder mere om Østjysk Square Dance Club på adressen: Bent R. Husted, Østjysk Square Dance Club 13

14 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt April Join Hands M45 - M - P - A Jail House Dance Doug Bennet (USA) Torstedhallen Christer Bern (S) Søndergårdsallé 24 Lone Blume 8700 Horsens Ocean City SD M45 - M - P Kong Neptun Lars-Inge Karlsson Solrød Skole Højagervænget 33, Solrød KLM SD & Yellow Rock SD M45 - M - P - (A1) Fællesdans Club Callere Sysseltinget Hjørring Brønderslev SDF M45 - M - P Poul Charlie Petersen BIen Grønningen Bredgade 55, Brønderslev Maj Bredballe SD & Sydjysk SDK M34 - M53 - ½P - P Club Callerne Kirkebakkeskolen Helle, Hanne og Hans Kirkebakken 9A, Vejle Øst 03 Sydkystens SD Gulvets Niveau Fredagsdans Bjørn Andersson Vejlebroskolen Vejledalen, Ishøj Sydsjællands SDC M53 - M - P - A Fællesdans Lars-Inge Karlsson Lysholm Skole, Haslev Djurs SDC M45 - M53 - M - P Forårsdans Frank Bathelt (D) Rosmus Skole Einer Sølvsten Henrik Svendsen Brønderslev SDF M45 - M - P Joan Clausen BIen Grønningen Bredgade 55, Brønderslev 14

15 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Maj Bredballe SD & Sydjysk SDK M34 - M53 - ½P - P Club Callerne Amtsgymnasiet Helene og Arne Skovvangen 10, Kolding Midjysk Sd og Østjysk SDC M53 - M - P - A1 - (A2) Bornholmertræf Hans Tschierner (D) Åben venskabsdans Carsten Nielsen Rønbækskolen, Hinnerup Ebbe Steen Hansen Brønderslev SDF M45 - M - P Jan wigh Nielsen BIen Grønningen Bredgade 55, Brønderslev Salten SD M53 - M - P - A Majdans Morten Thye Toftebjerg Medborgerhus Ebbe Steen Hansen Røllikevej 3, 8653 Them Bredballe SD & Sydjysk SDK M34 - M53 - ½P - P Club Callerne Amtsgymnasiet Helene og Arne Skovvangen 10, Kolding New Friends SD Gulvets niveau Fredagsdans Jens Hyttel Gærum skole Jette Christensen Brønderslev SDF M45 - M - P Martha Hansen BIen Grønningen Bredgade 55, Brønderslev Bredballe SD & Sydjysk SDK M34 - M53 - ½P - P Club Callerne Kirkebakkeskolen Helle, Hanne og Hans Kirkebakken 9A, Vejle Øst Hamlet Grand Squares M45 - M - M45 - P Wonderful Copenhagen Marathon Kim Andreasen Langeliniebroen, København Tommy P. Larsen Yellow Rock SDC - KLM SD M45 - M - P Frederikshavn SDC - New FriensSD Club Callere fra Dans i Skoven New Friends SD Tolne Skovpavilion, Tolne 15

16 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Maj Nørresundby SDC Joan Clausen Multikulturhallen, Nørresundby Brønderslev SDF M45 - M - P Jens Hyttel BIen Grønningen Bredgade 55, Brønderslev Bredballe SD & Sydjysk SDK M34 - M53 - ½P - P Asger Bruun Andersen Kirkebakkeskolen Kirkebakken 9A, Vejle Øst Juni Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg 07 New Friends SD Jens Hyttel Weeend på SvaleredensCamping 09 Sæby Hjortshøj SDC M23 - M45 - M - P Jan Nielsen Skæring Skole Einer Sølvsten Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg Europæisk M53-M-P-A1-A2-C1-C Convention Lone Blume (DK) Carsten Nielsen (DK) DGI byen Christer Bern (S) København Ingvar Pettersson (S) Paul Bristow (GB) Ian McConnell (GB) Thorsten Geppert (D) Kenny Reese (D) Joachim Rühenbeck (D) Maarten Weijers (NL) Jirka Scobak (CZ) 16

17 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Juni Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg Yellow Rock SDC - KLM SD M45 - M - P Frederikshavn SDC - New FriensSD Club Callere fra Dans i Skoven Yellow Rock SDC Tolne Skovpavilion, Tolne Nørresundby SDC Carsten Toldbod Multikulturhallen, Nørresundby Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg Square Dance på Toppen M53 - M - P på Pieren Per Sørensen i forbindelse med Skagen Festival Dion Nielsen Juli Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg 02 uge 27 Callers Society Denmark Mainstream i Tranum 2002 Al Stevens (D) 04 Himmerlandsfondens Ferie- Bengt Bula Ericsson (S) 05 og Kursuscenter 06 Tranum Strand Square Dance på Toppen M53 - M - P Camping Square Dance Per Sørensen Skriveren Camping, Skiveren Yellow Rock SDC M45 - M - P - A1 - A2 - C KLM SD Mike Sikorsky (USA) Klarup Sd Bengt Bula Ericsson (S) Hals Barre Sommerfestival Nils Trottmann (D) Hals Skole / Carsten Nielsen Idrætshal / Lotte Vangsgaard Markedstelt Henning Pedersen (Lørdag: OPEN AIR ) 17

18 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Juli Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg New Friends SD Gulvets niveau Campingdans Jens Hyttel Svalereden Camping, Sæby Jette Christensen Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg fra 20 Square Dance på Toppen Per Sørensen til 27 Camping dans 2002 Dion Nielsen Ålbæk Strand Camping fra 21 uge30 Callers Society Denmark Plus til 25 i Tranum 2002 Jet Roberts (USA) Himmerlandsfondens Ferie- og Nils Trottmann (D) Kursuscenter, Tranum Strand Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg Bornholm SDK Morten Vang Aakirkeby Hallerne fra 25 uge30/31 Callers Society Denmark A til 29 i Tranum 2002 Jet Roberts (USA) Himmerlandsfondens Ferie- og Nils Trottmann (D) Kursuscenter, Tranum Strand Yellow Rock SDC - KLM SD M45 - M - P Frederikshavn SDC - New FriensSD Club Callere fra Dans i Skoven Frederikshavn SDC Tolne Skovpavilion, Tolne fra 28juli Leif Sindholt Plus ext til 03aug Plus Extended Week Søren Christensen Hørve, Odsherred 18

19 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt Juli New Friends SD Gulvets niveau Campingdans Jens Hyttel Hedebo Camping Sæby Fyn SDC Svanninge Søgaard Camping Odensevej 140, 5600 Faaborg Square Dance på Toppen B - M - P Camping Square Dance Per Sørensen Bunken Camping, Bunken Hamlet Grand Squares M45 - M - P Johnny Preston (USA) Usserød skole, Hørsholm Bornholm SDK Morten Vang Aakirkeby Hallerne August Østjysk SDC Fredag: M - P & C Sommer Festival 2002 M53 - M - P - A1 - A Tirsdalens Skole Johnny Preston (USA) Randers Bronc Wise (USA) Dave Wilson (USA) Lørdag Open Air Bornholm SDK Christer Bern (S) Bordtennishallen, Knudsker Salten SD M - P - A Augustdans Torben Bundgaard Toftebjerg Medborgerhus Bent Husted Røllikevej 3, 8653 Them Nørresundby SDC Dion Nielsen Multikulturhallen, Nørresundby Yellow Rock SDC - KLM SD M45 - M - P Frederikshavn SDC - New FriensSD Club Callere fra Dans i Skoven KLM SD Tolne Skovpavilion, Tolne 19

20 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt August 23 Join Hands P - A1 - A2 - C jpac Join Hands M45 - M53 - M - P - A New friends SD Gulvets niveau Squaredans på torvet i Sæby Hamlet Grand Squares Lørdag: M45 - M - P - A Ophelia festival Søndag: P - A1 - A Usserød skole Mike Sikorsky (USA) Hørsholm Søren Christensen September Sydsjælland SDC Else Nyberg Klubdans Lone Fossing Lysholm Skole, Haslev Østjysk SDC Lørdag: M45 - M - P - A th Horse Fair Dance Søndag: M - P - A1 - A2 Skovvangskolen Nils Trottmann (D) Hammel Carsten Nielsen Heden SD M45 - M - P Septemberdans på heden Lone Blume Østre skole, Ikast Dion Nielsen 14 Brønderslev SDF / LøvvangensSD Nørresundby SDC / Aabybro SDF Holbæk SDC Lørdag: M45 - M - P Rainbowfestival Søndag: P - A1 - A2 - C1 Vipperødhallen Jet Roberts (USA) Rensdyrvej 2 Bob Baier (USA) 4390 Vipperød Thomas Samuelsson KLM SD M45 - M - P Fællesdans Klubcallere Sysseltinget, Hjørring Bornholm SDK Bente The Ole Lady Olsen Fredagsdans Aakirkeby Hallerne 28 Big River SDC M53 - M - P Big River Valley Dance

21 Arrangementsliste 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt September Yellow Rock SDC M45 - M - P Sensommerdans Lotte Vangsgaard Aabybro Mediecenter Oktober Østjysk SDC M45 - M - P - A1 - A2 - C Sting and Snow Festival Callers on Sting & Snow Hammel hallerne & Records Inside Hammel Kursusaktiviteter 2002 Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt - CALLERS SCHOOL - -NEW and NEWER Callers Caller Coaches: AL STEVENS og BENGT BULA ERICSSON juni juli 2002 Kan evt. deles i 2 hold Forkundskab: minimum Bente 1 og Bente 2 og 1 3 års calling Sted: Himmerlandsfondens Ferie - og Kursuscenter Tranum Strand. - BRONC WISE Callers school juli august - Experienced Callers Forkundskaber: Minimum Caller kursus Bente 1 Bente 2 New and Newer Callers m.m. og 3-6 års calling Maks. 8 deltagere Sted: Himmerlandsfondens Ferie - og Kursuscenter Tranum Strand DAVE WILSON Callers School juli august 2002 Challenge Callers Forkundskab: Minimum Caller kursus for Beginners, Newer and Experienced Callers og minimum 6 års calling maks.: 8 deltagere. Sted: Himmerlandsfondens Ferie - og Kursuscenter Tranum Strand BENTE 1 CALLER KURSUS for Beginner Callers 1. del Caller Coach: Bente Olsen, Sverige August 2002 på Sjælland Værter: Forkundskab: MAINSTREAM danser. RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES. Tilmelding til samtlige kurser: Caller's Society Denmark: Lotte Vangsgaard Hans Jørgen Bugge

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs ISSN. 0908-3804 Danish Association of American Square Dance Clubs 14. årgang - nr.1 -feb. 2002 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22 KLM 9480 Løkken president@daasdc.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde 02. oktober 2005

Bestyrelsesmøde 02. oktober 2005 Bestyrelsesmøde 02. oktober 2005 Sted: Join Hands Square Dancers klubhus, Enggade 6A, 8700 Horsens Tid: Kl. 11.00 til 16.30 Referat: Deltagere: Fraværende: Höiberg Pedersen Nielsen, Nielsen, Günter Arnold,

Læs mere

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs ISSN. 0908-3804 Danish Association of American Square Dance Clubs 15. årgang - nr.2 -maj 2003 1 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22 KLM 9480 Løkken president@daasdc.dk

Læs mere

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2013

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2013 Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2013 Tid: Søndag den 29.09.13 kl. 10:30 Sted: Strandgaardsskolen, Multisalen, Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj Mødeleder: Tommy P. Larsen Referent: Kirsten Böhm

Læs mere

Referat fra: DAASDC Region Øst møde Februar 2013

Referat fra: DAASDC Region Øst møde Februar 2013 Referat fra: DAASDC Region Øst møde Februar 2013 Tid: Søndag den 24.02.13 kl. 10:30 Sted: Slagelsevej 50, 4270 Høng Mødeleder: Tommy P. Larsen Referent: Ruth Nielsen Deltagende Klubber/Klubrepræsentanter:

Læs mere

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs ISSN. 0908-3804 Danish Association of American Square Dance Clubs 14. årgang - nr.4 -december 2002 Redaktørens spalte Alle dansere ønskes en rigtig god jul samt et godt nytår. Michael / Redaktøren 2 Denne

Læs mere

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2014

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2014 Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2014 Tid: Søndag den 28.09.14 kl. 10:30 Sted: Stege Skole, Birkevænget 2, 4780 Stege Mødeleder: Tommy P. Larsen Referent: Jette Johansen Deltagende Klubber/Klubrepræsentanter:

Læs mere

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs ISSN. 0908-3804 Danish Association of American Square Dance Clubs 16. årgang - nr.2 -april 2004 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22 KLM 9480 Løkken president@daasdc.dk

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde d.18.03.07 i Horsens

Referat fra repræsentantskabsmøde d.18.03.07 i Horsens Referat fra repræsentantskabsmøde d.18.03.07 i Horsens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse 5. Indkomne

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE 22. april 2005

REFERAT BESTYRELSESMØDE 22. april 2005 REFERAT BESTYRELSESMØDE 22. april 2005 Sted: Join Hands Square Dancers klubhus, Enggade 6A, 8700 Horsens Tid: kl. 11.00 til 16.15 Referant: Höiberg Pedersen Deltagere: Fraværende: Christensen, Arnold,

Læs mere

13. årgang - nr.2 -april 2001

13. årgang - nr.2 -april 2001 ISSN. 0908-3804 13. årgang - nr.2 -april 2001 2 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22 KLM 9480 Løkken president@daasdc.dk Kontor tid Kl. 14.00-18.00 Mobil

Læs mere

ISSN. 0908-3804. Danich Association of American Square Dance Clubs

ISSN. 0908-3804. Danich Association of American Square Dance Clubs ISSN. 0908-3804 Danich Association of American Square Dance Clubs 13. årgang - nr.4 -dec. 2001 2 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22 KLM 9480 Løkken president@daasdc.dk

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d.19.03.06

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d.19.03.06 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d.19.03.06 Sted: Skolen på Herreåsen, Klosterparkvej 175, 4400 Kalundborg Tid: Søndag den 19. marts 2006. Kl: 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Koordineringsliste over arrangementer i Region Vest

Koordineringsliste over arrangementer i Region Vest Koordineringsliste over arrangementer i Region Vest Arrangerende klub: Traditionelle danse: Nr. Placering Bemærkninger Djurs Square Dance Club Vinterdans B 3. weekend i januar Svendborg SDC Fødselsdagsdans

Læs mere

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs. 15. årgang - nr.3 -september 2003 1

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs. 15. årgang - nr.3 -september 2003 1 ISSN. 0908-3804 Danish Association of American Square Dance Clubs 15. årgang - nr.3 -september 2003 1 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22 KLM 9480 Løkken

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs ISSN. 0908-3804 Danish Association of American Square Dance Clubs 15. årgang - nr.1 -december 2003 Redaktørens spalte Så er det sidste blad, som jeg skal lave, på gaden. De 2 ½ år har været en stor udfordring,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Koordineringsliste over arrangementer i Region Vest

Koordineringsliste over arrangementer i Region Vest Koordineringsliste over arrangementer i Region Vest Arrangerende klub: Traditionelle danse: Nr. Placering Bemærkninger Djurs Square Dance Club B 3. weekend i januar Svendborg SDC Fødselsdagsdans B 4. weekend

Læs mere

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2016

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2016 Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2016 Tid: Søndag den 25.09.16 kl. 10:30 Sted: Stalden, Haarlevvejen 23, Endeslev, 4652 Hårlev Mødeleder: Finn E. Sørensen Referent: Tommy P. Larsen Deltagende

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

ISSN. 0908-3804 18. årgang - nr. 1 - februar 2006

ISSN. 0908-3804 18. årgang - nr. 1 - februar 2006 ISSN. 0908-3804 18. årgang - nr. 1 - februar 2006 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Jette Nielsen Sætervej 1 98 39 15 96 Coordinate Danmark 9520 Skørping president@daasdc.dk Næstformand Erna Nielsen Humlevænget

Læs mere

ISSN. 0908-3804 18. årgang - nr. 2 - april 2006

ISSN. 0908-3804 18. årgang - nr. 2 - april 2006 ISSN. 0908-3804 18. årgang - nr. 2 - april 2006 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Jette Nielsen Sætervej 1, 98 39 15 96 Coordinate Denmark 9520 Skørping president@daasdc.dk Næstformand Erna Nielsen Humlevænget

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia SquareDanceDanmark Deltagere: Vangsgaard Vind Nielsen Mosegaard Hansen Kristen Foged Nielsen Lene Buchwald Laila Hattmann Bestyrelsesmøde i DAASDC.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Deltagere: Vangsgaard Ingeborg Vind Nielsen Svend-Erik Mosegaard Hansen Kristen Foged Mads Nielsen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

12. årgang - nr. 4 - sep. 2000

12. årgang - nr. 4 - sep. 2000 ISSN. 0908-3804 12. årgang - nr. 4 - sep. 2000 1 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22 Yellow Rock Square Dance Club 9480 Løkken president@daasdc.dk Mobil

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs ISSN. 0908-3804 Danish Association of American Square Dance Clubs 13. årgang - nr.3 -sep. 2001 2 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22 KLM 9480 Løkken president@daasdc.dk

Læs mere

BESTYRELSEN I DAASDC

BESTYRELSEN I DAASDC 21. årgang - nr. 1 - januar 2009 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Jette Nielsen Sætervej 1, 98 39 15 96 Coordinate Denmark 9520 Skørping president@daasdc.dk Næstformand: Sonja Svensson Østerled 1B, 75 60

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

BESTYRELSEN I DAASDC

BESTYRELSEN I DAASDC 19. årgang - nr. 2 - april 2007 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Jette Nielsen Sætervej 1, 98 39 15 96 Coordinate Denmark 9520 Skørping president@daasdc.dk Næstformand: Sonja Svensson Østerled 1B, 75 60 29

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2015

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2015 Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2015 Tid: Søndag den 27.09.15 kl. 10:30 Sted: Fredensborg Bio, Jernbanegade 4, 3480 Fredensborg Mødeleder: Tommy P. Larsen Referent: Helle Gravgaard Deltagende

Læs mere

ISSN. 0908-3804 12. årgang - nr. 2 - marts 2000 1

ISSN. 0908-3804 12. årgang - nr. 2 - marts 2000 1 ISSN. 0908-3804 12. årgang - nr. 2 - marts 2000 1 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22 Yellow Rock Square Dance Club 9480 Løkken president@daasdc.dk Kasserer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde d

Repræsentantskabsmøde d Repræsentantskabsmøde d. 15.03.09 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Budget og

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs ISSN: issn. 2246 0908 - - 8013 3804 MoDern SquAre DAnCe highlights Danish Association of American Square Dance Clubs SquareDanceDanmark.dk 27. årgang 1 - nr. 3 - Oktober 2015 BESTYRELSEN I DAASDC Formand:

Læs mere

Deltagere: Jette Nielsen, Sonja Svensson, Günter Arnold, Gudmund Hindberg, Erik Pedersen Claus Hansen.

Deltagere: Jette Nielsen, Sonja Svensson, Günter Arnold, Gudmund Hindberg, Erik Pedersen Claus Hansen. Dato: 28. januar 2007 Tid: 10.00 15.15 Bestyrelsesmøde: Sted: Join Hands klubhus, Enggade 6A, 8700Horsens Deltagere: Nielsen, Svensson, Arnold, Gudmund Hindberg, Pedersen Claus Hansen. Referat: Höiberg

Læs mere

ISSN. 0908-3804. 16. årgang - nr.3 -september 2004

ISSN. 0908-3804. 16. årgang - nr.3 -september 2004 ISSN. 0908-3804 16. årgang - nr.3 -september 2004 17. årgang - nr. 1 - februar 2005 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Knud Erik Christensen Skallerupvej 540, Sønderlev 98 90 17 82 Yellow Rock SDC 9800 Hjørring

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding.

Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding. Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding. Til stede: Lotte Vangsgaard, Kristen Foged, Claus Hansen, Per Hertz, Bjarne Trampedach, Ingeborg Vind Nielsen, Per Hertz, Britta Bertel Dagsorden:

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 17. januar 2016 kl. 11

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 17. januar 2016 kl. 11 Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 17. januar 2016 kl. 11 Sted: Karen Sørensen Havne Alle 3 Horsens Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, valg af referent, ordstyrer. 2. Gennemgang af referat og arbejdsopgaver

Læs mere

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs

highlights Danish Association of American Square Dance Clubs issn. 0908-3804 MoDern SquAre DAnCe highlights Danish Association of American Square Dance Clubs SquareDanceDanmark.dk 27. årgang 1 - nr. 1 - januar 2015 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Ocean City Square Dancers - Historie

Ocean City Square Dancers - Historie Ocean City Square Dancers - Historie Solrød, den 20-12-2009 OCSD blev stiftet i Havdrup, den 22/10-1992, med dansere fra det hold, som Inge-lise underviste i Roskilde. Inge-lise som var caller i RSDC,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

24. årgang - nr. 3 - oktober 2012

24. årgang - nr. 3 - oktober 2012 1 24. årgang - nr. 3 - oktober 2012 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Lotte Krogh Vangsgaard Dagnyvej 23 2.th 40 84 84 05 The Diamonds, Penguins, CSD 9000 Aalborg president@squaredancedanmark.dk Næstformand:

Læs mere

FORORD. Aktivitetskalenderen bliver kun udsendt i ganske få eksemplarer men, den kan printes fra vores hjemmeside www.dgi/storstroemmen/krocket

FORORD. Aktivitetskalenderen bliver kun udsendt i ganske få eksemplarer men, den kan printes fra vores hjemmeside www.dgi/storstroemmen/krocket FORORD Så er vi klar med kursusfolder/aktivitetskalender 2014, det giver dig mulighed for at planlægge hvad du vil deltage i af kurser og stævner i løbet af året. Aktivitetskalenderen bliver kun udsendt

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng I SPIL & DANS Vestsjælland mødes spillefolk og dansere, øvede såvel som uøvede, til samvær om musik og dans, der fortrinsvis har rod i den danske folketradition" Referat fra ordinær generalforsamling Søndag

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

BESTYRELSEN I DAASDC

BESTYRELSEN I DAASDC 22. årgang - nr. 2 - april 2010 BESTYRELSEN I DAASDC Formand: Næstformand: Claus Hansen Storebjergvej 5, 30 12 71 21 / 40 25 95 80 Holbæk Square Dance Club 3390 Hundested vice.president@daasdc.dk Kasserer:

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 27. april 2014

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 27. april 2014 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 27. april 2014 Deltagere: Vangsgaard Vind Nielsen Svend-Erik Mosegaard Hansen Kristen Foged Lene Buchwald Karen

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

ISSN. 0908-3804 17. årgang - nr. 4 - december 2005

ISSN. 0908-3804 17. årgang - nr. 4 - december 2005 ISSN. 0908-3804 17. årgang - nr. 4 - december 2005 BESTYRELSEN I DAASDC Formand Jette Nielsen Sætervet 1 98 39 15 96 Coordinate Danmark 9520 Skørpin president@daasdc.dk Næstformand Erna Nielsen Humlevænget

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35 Herresingle Veteran M +35 Pulje 1 DBF Midtjylland JM-Veteraner 200 1 Leif Søndergaard 3. 2 Jakob Østergaard Horsens 1. 1-2 / / (2) 1-3 /2 / (3) 2-3 / /8 (2) 3 Michael G. Larsen Aalborg Triton 2. Herredouble

Læs mere

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne.

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne. Dommere / Observatører Dommerudvalget Distriktsforbund DHF s Bestyrelse Prof. udvalget Divisionsforeningen Brøndby, den 12. maj 2015 Journalnummer 1293-15-mcn Nyhedsbrev maj 2015 Kære alle Sommeren står

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere