Litteratur om åndelig omsorg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteratur om åndelig omsorg"

Transkript

1 Litteratur om åndelig omsorg Artikler og pjecer Ausker N, La Cour P, Busch C et al. (2008) Danske patienter intensiverer eksistentielle tanker og religiøst liv. Ugeskrift for Læger. Årgang 170 (Nr. 21) s Baetz M (2004) Spirituality and Psychiatry in Canada: Psychiatric Practice Compared With Patient Expectations Can J Psychiatry, vol. 49 (Nr. 4) pp Christensen K. B. & Søndergaard, B. (2007) Sygehuse svigter patienters åndelige behov. Sygeplejersken (Nr.5) s Christensen K. B. (2007) Tro er en sygeplejeopgave. Fremtidens følelsesindividualister. Sygeplejersken (Nr.5) s Christensen K H (2008) Spiritual Care Perspectives of Danish Registered Nurses. Journal of Holistic Nursing March 1, 26: pp Christopher C.H. Cook et al. (2011) Spirituality and secularity: professional boundaries in psychiatry. Mental health, religion and culture, 14:1 pp Culliford L (2011) Beware! Paradigm shift under way Mental health religion and culture, 14:1 pp Dam E, Johansen L, Jørgensen B H et al (2006) Åndelig omsorg bør have mere palads i sygeplejen. Sygeplejersken. (Nr. 5) s Dam E, Johansen L, Jørgensen B H et al (2006) Patienten sætter dagsordenen. Sygeplejersken (Nr.5) s Fallot R D (2001) Spirituality and religion in psychiatric. Rehabilitation and recovery from menthal illness. International review of psychiatry. Vol 13 (1). pp

2 Frølund J C (2006) Åndelig omsorg et forsømt område. Klinisk sygepleje. Årgang 20 (Nr. 3) s Grasaas K K (1997) De kunne ihvertfall spøre. Vård i Norden. (Nr.4) s Greasley P (2001) The concept of spiritual care in mental health nursing. Journal of advanced nursing pp Grønkjær P (2003) Den eksistentielle dimension i almen praksis. Principielle overvejelser. Månedsskrift for praktisk lægegerning Nov. s Hansen S R (2006) Den totale smerte. Klinisk Sygepleje, 20:2, Hvidt N C(2007) Tro og Helbred. Teologiske perspektiver på religiøs 'coping'. I Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund Vol s Hvidt N C (2010) Lidelsens religiøse sprog. Om positiv og negativ coping ved sygdom. Månedsskrift for praktisk lægegerning. Vol. 88 (Nr. 2) s Jørgensen B (2001) Åndelig omsorg og sorte sække En litteraturoversigt. Klinisk sygepleje. Årgang 15 (Nr. 4), s Kjær T A (2006) Allehelgen Når spædbørn dør. Kjær T A (2010) At finde sig selv et nyt sted i livet. Et sansefilosofisk perspektiv på liv præget af krævende sorger. Diakoni Impuls. (Nr. 2) Marts Kjær T A (2009) Når tegn eller ord ikke giver mening - en anderledes tilgang til hjælp og sjælesorg for chokerede og sørgende mennesker. Foredrag på Nordisk Døvepræstekonvent, den 27. august Kjær T A (2009)

3 Sårbarhed som eksistentielt grundvilkår og som udfordring. Åbningsforedrag på den 5. nationale palliative kongres den juni 2009, Trinity, Snoghøj, Fredericia. Koslander T et al (2009) Existential and spiritual Needs in Mental Health Care: An Ethical and Holistic Perspective. Journal of Holistic Nursing. Vol 27 (1) Koslander T and Arvidsson, B (2006) Patient s conceptions of how the spiritual dimension is addressed in mental health care: a qualitative study. Journal of advanced nursing 57(6) pp Ledger D S (2005) The duty of nurses to meet patients spiritual and/or religios needs. British journal of nursing vol. 14, no. 4 pp La Cour P (2010) Religionspsykologi og klient arbejde. Psykolog nyt 21. s Macmin L, Foskett J (2004) Don`t be afraid to tell The spiritual and religious experience of mental health service users in Somerset. Mental Health Religion & culture. 7: McLaughlin D (2004) Inkorporating individual spiritual beliefs in treatment off inpatient menthal helalth consumers. Perspective in Psyciatric Care Vol. 40, No 3. pp Nielsen R (2006) Døende patienter har brug for åndelig omsorg. Sygeplejersken (Nr.5) s Nygaard E M (2007) Hospitaler forsømmer at spørge til åndelige behov. Kristeligt Dagblad 2007; (7. september): Pedersen G, Zazhariae B (2008) Betydning af religiøs tro og eksistentielt velbefindende for kræft patienters livskvalitet. Ugeskrift for læger 170/10: 847 Rasmussen J (2002) Folkekirken på hospitalet. To religioner: Kristendom og islam. Personaleinformation Odense Universitetshospital OUH Rasmussen, L (2002) Åndelig omsorg - en sygeplejefaglig opgave? Sygeplejersken (Nr. 35)

4 Schärfe, G (1994) Vær ikke bange for usikkerheden. Interview med Bent Falk. Forum for kristen sundheds- og sygepleje (Nr. 3) s Schärfe G, Rosenkvist S. (2008) Bliv parat til åndelig omsorg. Sygeplejersken (Nr. 5) s Søndergaard B (2007) Mirakler er uinteressante. Sygeplejersken (Nr.5) s.17. Søndergaard B. (2007) Sygeplejersker skal lære at give håb. Sygeplejersken Nr.5) s Sørensen, M T (2007) Sindslidendes religiøsitet sygdom eller ressource? Klinisk sygepleje 21. årgang, nr. 1. Side Sørensen, M T (2006) Åndelig omsorg- en overset sygeplejefaglig opgave i psykiatrien. Tidsskrift for sygeplejeforskning 1/2006. Side Washuus D (2011) Uden lys giver livet ikke mening. Interview med Lisbeth Riisager Henriksen. Kristeligt Dagblad 3. juni s.12 Bøger og bogafsnit Baig N, Kastrup M, Rasmussen L (2010) Tro, omsorg og interkultur. Erfaringer fra social-og sundhedsområdet. 1.udgave, 1 oplag. Hans Reitzels forlag. København. Busch C J (2011). Det lille og det store vemod i dødens nærvær. Del 3 i Birkelund, Regner (Red.) Ved livets afslutning. Om palliativ omsorg, pleje og behandling. Aarhus Universitetsforlag Busch C J, Jensen T, Oved M (2002) Religion, eksistens og sygepleje. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København Det Etiske Råd (2002).

5 Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Dickerhoff H (2009) Tro din længsel mere end din fortvivlelse: eventyr til livstolkning. Alfa, København Eriksson K (1993) Möten med lidande. Vårdforskning Institutionen för vårdvetenskap ved Åbo Akademi. (Åbo)Reports from the department of Caring Sciences, 4, 1-27 Eriksson K (1995) Det lidende Menneske. København: Munksgaard Eriksson K (1996) Omsorgens idé. København: Munksgaard. Falk, B (1996) At være der, hvor du er. Om samtale med kriseramte. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck Falk B (2011) Den personlige og professionelle samtale med kriseramte patienter og pårørende. Del 3 i Birkelund, Regner (Red.) Ved livets afslutning. Om palliativ omsorg, pleje og behandling. Aarhus Universitetsforlag Frankl V E (1993) Det overhørte råb om mening. 2 udgave. Gyldendal Frankl V E (1993) Psykologi og eksistens. 2 udgave. Gyldendal Hansen S R (2003) Hospitalsindlagte patienters oplevede lidelse i livet med uhelbredelig kræft. Ph.d.-afhandling. Aarhus: Aarhus Universitet, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sygeplejevidenskab Henriksen L R (Red.) (2011) Hvad i alverden er meningen? Om at leve med kronisk sygdom og handikap. Unitas Forlag, Frederiksberg lkjær I (2007) Livssyn, værdier og behov for åndelig omsorg. I Sygeplejebogen 1(1 del) Patientologi, sygeplejens værdier og virksomhedsfelt. Søren Pedersen (red.) 2 udgave. Gads forlag, s Kjær T A (2000)

6 Fænomenologi, etik og fortælling. I: H Alvsvåg og E Gjengedal (Red.) Omsorgstænkning. En indføring i Kari Martinsens forfatterskab. Gads Forlag, København, s Kjær T A (2011) Nærvær som omsorgens fundament. Del 3 i Birkelund, Regner (Red.)Ved livets afslutning. Om palliativ omsorg, pleje og behandling. Aarhus Universitetsforlag Kjær T A (2009) Ældre menneskers oplevelse af døden. I: S Glasdam og BA Esbensen (red.) Gerontologi: Livet som ældre i det moderne samfund. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København Leenderts T A (1997) Person og Profesjon. Om menneskesyn og livsverdier i offentlig omsorg, 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Leeuwen R v (2008) Towards nursing competencies in spiritual care. Ph. d. afhandling. University of Groningen. The Netherlands Leijonhielm M (1996) Håb og afmagt. Spørgsmål om mening i forbindelse med børns sygdom og død. København: Unitas Martinsen K (2005) Fra Max til Løgstrup: om etik og sanselighed i sygeplejen. 1. Udgave, 1. Oplag, Munksgaard, København Martinsen K (1989) Omsorg i sygeplejen en moralsk udfordring. Munksgaard, København Martinsen K (2009) Operationssykepleieren og den sårbare pasienten. Kropp, sansning og urørlighetssone. I: GM Dåvøy, PE Eide og I Hansen (Red.). Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo Martinsen K (2010) Samtalen, skønnet og evidensen. 1. Udgave, 4. Oplag. Gads forlag Martinsen K (2010) Øjet og kaldet, 2. udgave. København: Munksgaard Danmark. Nielsen I K (2011)

7 Sorg, håb, mening. Del 3 i Birkelund, Regner (Red.) Ved livets afslutning. Om palliativ omsorg, pleje og behandling. Aarhus Universitetsforlag. Nielsen R (2005) At være sig selv at blive sig selv. Den åndelige dimension hos døende mennesker. Unitas Forlag Nielsen R (2005) Her kan man få lov at være sig selv. En kvalitativ undersøgelse af den åndelige dimension hos døende mennesker. Sankt Lukas Stiftelsen Nielsen R (2000) I dødsskyggens dal. Omsorg og sjælesorg. Unitas Forlag Nielsen R, Harder J (2010) Venteværelset en døendes fortællinger om livet. Unitas Forlag Overgaard A E (2010) At etablere en god og tillidsfuld relation.i: Jørgensen, Kim (Red.). Kommunikation - for sundhedsprofessionelle. København: Gads forlag s Overgaard A E (2000) Sanselig sygepleje. I: Alvsvåg Herdis, Gjengedal Eva (Red.) Omsorgstænkning. En indføring i Kari Martinsens forfatterskab. København: Gads forlag, Overgaard A E (2003) Åndelig omsorg - en lærebog. Kari Martinsen, Katie Eriksson og Joyce Travelbee i nyt lys. København: Nyt Nordisk forlag Arnold Busck Overgaard A E (2007) Eriksson, Katie I: Lyngaa Janne, Jørgensen Birgit Bidstrup (Red.) Sygeplejeleksikon. København: Munksgaard Danmark s Overgaard A E (2011) Mødet med lidelse hos uhelbredeligt syge eller døende mennesker set i omsorgsteoretisk perspektiv. I Humanistisk Palliation. Kap. 13. Hans Reitzels Forlag Schärfe G (2008) På rejse med åndelig omsorg. I Omsorg i tid og rum. Dansk Kristelig Sygeplejeforenings jubilæumsbog s Schärfe G (1988)

8 Åndelig omsorg sygeplejerskens rolle? En litteraturanalyse. Dansk Sygeplejeråd Sievers E (2003) Du har livet i dag du ved ikke, hvad du har i morgen. En kvalitativ interviewundersøgelse af døende patienters levede erfaringer omkring åndelige behov. Kandidatafhandling. Aarhus Universitet Steenfeldt V Ø (2006) Eksistentielle og religiøse problemstillinger i sygeplejen. Om åndelig omsorg. Gads Forlag Steenfeldt V Ø. (2004) Åndeligt velvære. En kvalitativ undersøgelse af betydningen af den åndelige dimension, som den kommer til udtryk i dialysepatienters oplevelse af deres sygdomsforløb. Kandidatafhandling. Aarhus Universitet Stifoss-Hanssen H, Kallenberg K (1999) Livssyn, sundhed og sygdom. Teoretiske og kliniske perspektiver. Hans Reitzel. København Stølen K M S (2005) At sige farvel gennem ritualer. En kvalitativ undersøgelse af ritualers betydning for pårørende i forlængelse af en nærtståendes død. Masterafhandling. Aarhus Universitet Sørensen, M T (2005) At få lov til at gå med det religiøse i hovedet. Kandidatuddannelsen i sygepleje. Afdeling for Sygeplejevidenskab Aarhus Universitet nr. 90 Tornøe K (1996) Kan vi trøste hjertene. Hvordan møte alvorligt syge og døende patienters åndelige behov. Tano-Aschehoug Travelbee, J (2002) Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje. København: Munksgaard Danmark Yalom, I D. (1999) Eksistentiel psykoterapi. København: Hans Reitzel Links Tro og psyke.dk

9 Anne Elsebet Overgaards hjemmeside Artikler af sygehuspræst Tom Kjær Andersen

Tiltrædelsesforelæsning: Professionel omsorg for patient og pårørende hvor svært kan det være?

Tiltrædelsesforelæsning: Professionel omsorg for patient og pårørende hvor svært kan det være? 8 Klinisk Sygepleje 27. årgang Nr. 2 2013 tiltrædelsesforelæsning Tiltrædelsesforelæsning: Professionel omsorg for patient og pårørende hvor svært kan det være? Charlotte Delmar Tiltrædelsesforelæsning

Læs mere

Eksistentielle behov hos døende

Eksistentielle behov hos døende Eksistentielle behov hos døende E N K V A L I T A T I V U N D E R S Ø G E L S E A F E K S I S T E N T I E L L E O V E R V E J E L S E R O G B E H O V H O S D Ø E N D E O G D E R E S P Å R Ø R E N D E P

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Pårørendepolitik på Hjertecentrets intensive afdelinger RT4141 og B2143

Pårørendepolitik på Hjertecentrets intensive afdelinger RT4141 og B2143 Pårørendepolitik på Hjertecentrets intensive afdelinger RT4141 og B2143 Indledning og formål På Rigshospitalets intensive afdelinger i Hjertecentret, RT 4141 og B 2143, vil vi optimere samarbejdet med

Læs mere

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Bachelorprojekt Modul 14 Antal tegn: 71.154 Michelle Barner Lentz Studienummer:

Læs mere

Det er mit hjerte, det drejer sig om Eksistentielle overvejelser hos patienter med atrieflimren

Det er mit hjerte, det drejer sig om Eksistentielle overvejelser hos patienter med atrieflimren 50 Klinisk Sygepleje 27. årgang Nr. 2 2013 originalartikel Det er mit hjerte, det drejer sig om Eksistentielle overvejelser hos patienter med atrieflimren This concerns my heart only Existential considerations

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Idékatalog til sygepleje til pårørende til organdonorer

Idékatalog til sygepleje til pårørende til organdonorer Idékatalog til sygepleje til pårørende til organdonorer Intern vejledning fra neurointensivafdeling, Aarhus Universitetshospital Udarbejdet af Inge Haahr Langdahl og Mette Berner Stausholm neurointensivafdeling,

Læs mere

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup Forsideblad. Bilag Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Sundhedsfaglig Højskole Titel: Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 BACHELORPROJEKT Tid til at dø Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 * Citat af Kari Martinsen, 2013, fra bogen: Løgstrup

Læs mere

At være forældre til et dødt spædbarn

At være forældre til et dødt spædbarn Tom Kjær At være forældre til et dødt spædbarn Tom Kjær har været sygehuspræst ved Amtssygehuset i Herlev siden 1996. Herlev sygehus er et sygehus med speciale i kræftbehandling og er desuden lokalsygehus

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret 2012 1. semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH.

Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret 2012 1. semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH. Kursusbeskrivelse: Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret 2012 1. semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH. Titel: Kursus 1 Sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed Undervisningstimer: Kursusansvarlige:

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Direkte patientfeedback som

Direkte patientfeedback som 54 Sygeplejersken 21/2009 Medinddragelse Direkte patientfeedback som Af Marianne Nybro Grum, cand.cur., Karen Skjødt Hansen og Marie Fuglsang, cand.scient.soc., Charlotte Fiil Sestoft og Hanne Danielsen,

Læs mere

Den professionelle relation

Den professionelle relation Kapitel 2 Den professionelle relation Af Birgitte Hansson Professionel kommunikation I kapitel 1 fremgik det, at patienter ikke altid er tilfredse med sundhedspersonalets kommunikation, og at patienterne

Læs mere

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154 Side 1 af 18 Syddansk Universitet Enheden for Sygeplejeforskning Campusvej 55 5230 Odense M hn@ph.au.dk hanne.agerskov@rsyd.dk www.sygeplejevid.au.dk Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling:

Læs mere

Fyldt med modsætninger. En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug. Eva Hoffmann

Fyldt med modsætninger. En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug. Eva Hoffmann Masterprojekt Fyldt med modsætninger En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug af Eva Hoffmann Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Misbrug er et udbredt problem i

Misbrug er et udbredt problem i 20 DISKURSANALYSE Helle Østermark Sørensen Stigmatisering af misbrugere This article deals with nursing to drug abusers and especially with the stigmatization, this group often experiences. Based on a

Læs mere

Tidsskrift for Akademiske Sygeplejersker ISSN 1901-8789 Nr. 2 Oktober 2010. Oktober 2010 Nr. 2

Tidsskrift for Akademiske Sygeplejersker ISSN 1901-8789 Nr. 2 Oktober 2010. Oktober 2010 Nr. 2 Tidsskrift for Akademiske Sygeplejersker ISSN 1901-8789 Nr. 2 Oktober 2010 Leder Af Helle Mathar Side 3 FASID's jubilæum Af Elisabeth Wederkinck Side 4 Indholdsfortegnelse Indhold Hermeneutisk praksis

Læs mere

Døden på tredje klasse

Døden på tredje klasse Døden på tredje klasse Den palliative indsats for ældre socialt udsatte Afsluttende Masterafhandling i Humanistisk Palliation 2012 Aalborg Universitet Birgitte Due Jensen Koch Vejleder: Louise Lund Simuyemba

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Tilbage i rumlen

26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Tilbage i rumlen 21 26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Tilbage i rumlen Efter sygemeldingen kan det kun gå for langsomt med at komme tilbage på jobbet. Eller? To psykologer udfordrer en tvivlsom systemtænkning.

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

ÅRSSKRIFT. HJÆLP, vi har brug for omsorg! TEMA: Dansk Kristelig Sygeplejeforening et forum for værdig pleje

ÅRSSKRIFT. HJÆLP, vi har brug for omsorg! TEMA: Dansk Kristelig Sygeplejeforening et forum for værdig pleje ÅRSSKRIFT 2014 Dansk Kristelig Sygeplejeforening et forum for værdig pleje TEMA: HJÆLP, vi har brug for omsorg! Dansk Kristelig Sygeplejeforening 2014 UDGIVER HJEMMESIDER ANSVARSHAVENDE REDAKTØR REDAKTIONELLE

Læs mere

Diakoni impuls. Videncenter for Diakoni og Pædagogik. Nr.1 Marts 2009. barsler et nyt tidsskrift - Diakoniimpuls.

Diakoni impuls. Videncenter for Diakoni og Pædagogik. Nr.1 Marts 2009. barsler et nyt tidsskrift - Diakoniimpuls. Diakoni impuls Nr.1 Marts 2009 Videncenter for Diakoni og Pædagogik Videncenter for Diakoni og Pædagogik barsler et nyt tidsskrift - Diakoniimpuls. Formålet med Diakoniimpuls er at formidle diakonalt-pædagogisk

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd 12 oplæg til undervisning om Mænds overdødelighed Stigende tilfælde af mandesygdomme Underdiagnosticering af psykiske sygdomme hos mænd Mødet med manden, og

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere