STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN"

Transkript

1 STORHEDENS KALD Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN 1

2 S T O R H E D E N S K A L D Kenneth Sørensen, 1962, er spirituel underviser, forfatter og forlægger. Han har en MA i Psykosyntese fra University of East London og er uddannet psykoterapeut i psykosyntese. Han arbejder til daglig gennem sin virksomhed Kentaur Træning og E-Academy.dk med energipsykologi og meditation. Han har mediteret dagligt siden 1988 og har skrevet fire bøger: Fuldmånemeditation, 1999, Fra clairvoyance til intuition, 2003, Dine syv holotyper (sammen med Søren Hauge), 2010 og Storhedens Kald, De er alle udgivet på Kentaur Forlag. Kentaur Træning: tilbyder individuelle konsultationer i psykoterapi, meditationsvejledning og astrologiske konsultationer ved Kenneth Sørensen. Der tilbydes også en etårig uddannelse til meditationsvejleder gennem Meditationsskolen for integral bevidsthed. Kentaur Forlag udgiver endvidere spirituel litteratur, og med udgangen af 2012 er der 19 titler på forlagets liste. E-Academy: er et samarbejde mellem Søren Hauge og Kenneth Sørensen og tilknyttede undervisere. Virksomheden tilbyder en toårig uddannelse i energipsykologi, der certificerer deltagerne som Essensvejleder og Soul flow guide. Vi tilbyder også vejledning i kernetypologi med støtte fra en online personlighedsprofil kaldet essensprofilen. 2

3 Over 100 illustrationer og billeder 3

4 S T O R H E D E N S K A L D Indholdsfortegnelse Forord Mediter hver dag, elsk hver dag og vælg friheden hver dag! Indledning Opvågning fra stenalder til integral tidsalder Meditation på solen i hjertet satte det hele i gang Isolation og selvhad blev mine livstemaer Teosofien blev mit kald indtil jeg opgav den som identitet Kapitel 1. Hvem er jeg? Hvem mediterer, og hvorfor meditere? En oplevelse af min essens som bevidsthed og vilje Hvad er meditation? Bevidsthed er vågenhed Viljen er frihed til at vælge den, man er Stadie-selvet personlighedens mange ansigter Kapitel 2. Din essens og dit indre hus En oplevelse af verdenssjælen og vores essens som ild Det indre landskab, vi alle gennemrejser på vejen mod frihed De fire forskellige niveauer af ubevidste områder med alle deres energier Delpersonligheder vores mangfoldige indre stemmer En oplevelse af min indre præst Selvet og sjælen, to lysende sole af bevidsthed, der er én sol En oplevelse af sjælens ild-natur Kapitel 3. Energipsykologi - De syv livsfloder og strålekvaliteter En oplevelse af kosmos som et levende væsen Energipsykologi et energisprog Hvor kommer de syv livsfloder fra? De syv livsfloders kvaliteter og vores indre oplevelse af dem Mine egne energidominanser eller kernetyper De syv psykologiske funktioner: vilje, følelse, tanke, fantasi, logik, passion og handling 6

5 Kapitel 4. Din kernetypologi din psykologiske og spirituelle DNA Opdagelsen af min fulde typologi Vores typologi på seks niveauer fra krop til ånd De syv kernetyper: dynamisk, sensitiv, mental, kreativ, analytisk, dedikeret, praktisk De syv meditations- og sjælsveje Kapitel 5. Den dynamiske livsflod: Din vej til frihed, storhed og magt En meditativ oplevelse af kosmisk vilje Nærværsmeditation, vidnemeditation eller mindfulness En meditativ oplevelse af det evige NU Ubundethed, lidenskabsløshed og skelneevne er resultater af nærværsmeditation Værens- og kraftmeditation udvikler standingpower Dynamisk meditation udvikler gennembrudskraft Kapitel 6. Den sensitive livsflod: din vej til kærlighed, visdom og enhed Kærlighedens forvandlende kraft En oplevelse af kærligheden, som elsker alt Healingsmeditation, en praksis som forløser og skaber samhørighed Enhedsmeditation via det store stille hjerte En oplevelse af det store stille hjerte Visdom er viden, kærlighed og formålsbevidsthed Indsigtsmeditation og oplysning Kapitel 7. Den intelligente livsflod: din vej til perspektiver, inspiration og kreativitet En oplevelse af frihed ved at være ingen-ting Alvidenhedens og perspektivernes livsflod Cirkelmeditation i gruppe og den kollektive fødsel af nye indsigter Refleksiv meditation kunsten at få gode ideer Receptiv meditation og modtagelse af inspiration 7

6 S T O R H E D E N S K A L D Kapitel 8. Den kreative livsflod: Din vej til skønhed, forvandling og harmoni Sjælen er den indre livskunstner, som skaber skønhed i vores liv Skabende meditation former en helt ny personlighed Meditationens fire stadier: centrering, opstigning, kontemplation og forankring Sjælsterapi en glædesfyldt transformativ praksis Sjælsterapi i praksis: min indre teenager og hans forvandling Kapitel 9. Den videnskabelige livsflod: Din vej til sandhed, afsløring og viden Kunsten at afdække og afsløre sandheden Den dybdeborende refleksive meditation Et feltstudie af mit sexliv og længslen efter at overgive sig til det guddommeligt feminine Forudsætninger for spirituel seksualitet De syv chakraer og seksualitet Kapitel 10. Den idealiserende livsflod: Din vej til hengivenhed, renselse og perfektion En oplevelse af renselse med efterfølgende ubalance Skabende meditation med overgivelse En oplevelse af Kristus Skabende meditation på en idealmodel af min indre yogi Magtens idealmodeller fra rodcenter til hovedcenter Kapitel 11. Den manifesterende livsflod: Din vej til skaberkraft, effektivitet og manifestation Din skaberkraft er din vilje til at manifestere den, du er Kreativitetens syv stadier fra ide til færdig resultat De fem integrale livspraksisser: bodywork, shadowwork, mindwork, servicework, spiritwork Integral meditation eksemplificeret gennem en personlig krise Fødslen af solguden Apollon i mit solar plexus Gruppemeditation ved fuldmåne 8

7 254 Kapitel 12. En integral vision for det nye menneske og integral meditation i praksis Verdenssjælens opvågning Bevidsthedens opstigning gennem de syv indre verdener Holomappen et totalbillede af hele den integrale vision Sådan starter du en integral meditation op Opsamling og de syv nøgler til energipsykologi 274 Appendiks. Femten meditationsomrids til integral meditation Nærværsmeditation Kraftmeditation Dynamisk meditation på objekt Healingsmeditation Enhedsmeditation Indsigtsmeditation Cirkelmeditation Refleksiv meditation Receptiv meditation Skabende meditation Sjælsterapi Refleksiv meditation undersøgende interview Skabende meditation med overgivelse Skabende meditation på idealmodel Fuldmånemeditation 9

8 S T O R H E D E N S K A L D Forord Dette er en bog, som har været et helt liv undervejs. Mit liv startede som 24-årig i 1986, hvor jeg første gang opdagede astrologien. To år senere var jeg i psykoterapi, i gang med at meditere og har haft en daglig praksis siden. Det har været en utrolig rejse, og jeg forstår næsten ikke, hvordan jeg har kunnet løfte min bevidsthed ud af det tågelandskab, jeg befandt mig i. Set i bakspejlet har der været to primære drivkræfter, som kontinuerligt har holdt mig over evolutionens sagte ild. Den ene har været en vedvarende følelsesmæssig smerte og ulykkelighed over at være mig. Jeg har simpelthen ikke kunne genkende mig selv. Det kan lyde mærkeligt, men bevidst eller ubevidst har der altid været en stemme i mig, som vidste, jeg var langt større. I dag kalder jeg den stemme Kongen. Det er den del af min personlighed, som har kontakt med Kongeselvet og sjælen i mit hjerte. Den er i kontakt med storhed, og det gør hamrende ondt, fordi den sætter mit levede liv i skærende kontrast til det, jeg kunne være. Når jeg tænker på min familiemæssige baggrund, er der så langt øjet rækker næsten kun fattige bønder og arbejdsmænd. Jeg kommer ikke ud af nogen royal æt. Det har naturligvis kun øget kontrasten mellem mit sande selv og det, jeg identificerede mig med. Lykkeligvis har jeg været ulykkelig, for det har været en åbning ind til storhed, som har udøvet et vedholdende smertepres lige siden. Denne åbning har jeg nærmest som en fødselskanal søgt at gøre større ved at udvide min kapacitet til at være mig. Jeg er dog langt fra født endnu, men er på vej. Den anden drivkraft har været en vilje til udvikling, som for alvor satte ind i Jeg vil kalde denne vilje for en frihedslængsel og et kompromisløs krav om frigjorthed. Der er noget i mig, som ikke accepterer personlige begrænsninger og vil gøre, hvad der skal til for at få hul igennem. Dette er også Kongen, men i sin rene form. Det er Kongeselvet, der kæmper for sit kongerige. Jeg husker tydeligt, at jeg umiddelbar efter min opvågning fortalte min far, at jeg ville være lyksalig. Jeg ville ikke bare være lykkelig, men lyksalig. Jeg ved, der lever en tilstand af næsten ubærlig glæde indeni, som er forbundet med at kunne udfolde sig helt frit. Være 100 % frigjort i sit udtryk. Det vil sige, at kunne udtrykke min power, kærlighed, og talenter uden begrænsninger. Denne vilje afføder konstant en følelse af middelmådighed i personligheden, som ind imellem kan være tung at bære, men hellere det kors end at falde i søvn i komfortland. Det er her, bogens titel bliver relevant at nævne: Storhedens Kald Integral meditation og vejen til frihed. Jeg har ønsket at skrive en bog til alle de sjæle, som også mærker storheden kalde. De sjæle, der mærker et hjerte, der vil elske mere og aldrig kan få nok. De sjæle, der vil vågne op af den drøm, som verden stort set befinder sig i. De sjæle, som vil udvikle deres talenter til det ypperste og stille dem i livets tjeneste. Det er til dem, jeg skriver, og dermed også til mig selv. Mit budskab er: Mediter hver dag. Elsk hver dag. Vælg friheden hver dag. Dette er dybest set det essentielle budskab i bogen. 10

9 Mediter hver dag! Meditation er den mest effektive måde at fremskynde sin udvikling på, fordi vi flytter fokus fra virkningernes til årsagernes verden. Vi vågner op til vores egen bevidsthed og den film af tilstande, vi projicerer ud på verden. Vi indser, at virkeligheden er noget, vi skaber med vores fortolkninger, og at disse ofte er baseret på reaktionsmønstre, der er rene illusioner fra fortiden. Meditation gør os i stand til frit at kunne vælge vores tanker, følelser og handlinger fra alle hylder! Dermed sætter vi selv de virkninger i gang, som vi ønsker at møde. I sin essens har meditation to fundamentale virkninger. Den udvider vores nærvær, vågenhed og bevidsthed fra det individuelle til det universelle. Det betyder, at vores ego-bevidsthed, sindets dualistiske og adskillende natur, gradvist opløses i en universel vågenhed. Vi opdager, at vores sande identitet er noget, som rækker langt ud over kroppens grænser og er en enhedstilstand, som forbinder os med alt levende. Det gør os langt større. Dernæst kan meditation radikalt forandre kvaliteten af de tilstande, vi oplever i personligheden. Den kan gradvist bygge helt nye kvaliteter ind i vores reaktionsmønstre, så det bliver naturligt at reagere modigt, tillidsfuldt, kærligt og viist. Der er ingen grænser for, hvor langt dette kan udvikle sig. De to virkninger er dybest set resultatet af passiv og aktiv meditation. Den ene giver frihed i væren og den anden frigjorthed i handling frihed til at elske, skabe og leve. Disse betragtninger bliver uddybet undervejs. Konkluderende kan det siges, at meditation forandrer verden, fordi du forandrer dig. Det er dybest set villigheden til at gøre den forskel, der må være det bærende motiv i al meditation. Jeg kalder det integral meditation, fordi vi må have adgang til det fulde spektrum af meditationer, som arbejder med hele paletten af mulige energier. Vi må have en helhedsorienteret adgang til meditation, som passer til den spirituelle type, vi er. Det er langt fra alle, der har gavn af mindfulness, det afhænger helt af det behov, der styrer meditationen. Vores meditationspraksis må være unik og ikke standardiseret, derfor må vi have kendskab til et helt spektrum af meditationer, som tilpasser sig vores livssituation og udviklingsbehov. Derudover skal meditationen være fuldt integreret med vores øvrige liv, den individuelle, sociale og samfundsmæssige verden, vi lever i. Jeg kalder det Jeg, Vi og Verden. Det sikrer vi gennem fem integrale livspraksisser, som bliver udfoldet i bogen, specielt i kapitel elleve. Jeg beskriver syv essentielle energier, syv niveauer af bevidsthed, syv meditationsveje og syv forskellige spirituelle typer, som alle fører til målet. Et liv i større frihed. Elsk hver dag! Meditation gør det ikke alene, og selvom den i høj grad er en kærlighedsakt, så er der tilstande i det underbevidste, som er så fraspaltede og bortgemte, at de ikke dukker op i den meditative bevidsthed. Vi må derfor foretage en arkæologisk udgravning af fortidens skeletter, fordi de står i vejen for vores frihed. Vi må med andre ord indlede en radikal transformationsproces, som står mål med graden af den frihed, vi ønsker os. Dette er ind i mellem rimeligt beskidt arbejde, men det der trøster er, at millioner af 11

10 S T O R H E D E N S K A L D mennesker verden over tager del i dette kollektive renovationsarbejde. Vi er ved at få en øko-bevidsthed også på de indre niveauer, hvor den psykologiske smog hænger tungt over menneskeheden. Vi er ved at forstå, at det ydre svineri er en direkte afspejling af det indre. De mangfoldige psykoterapeutiske teknikker er et værdifuldt skridt i denne retning. Jeg vil i bogen anvise mange specialiserede meditationsteknikker, som kan supplere det helt nødvendige skyggearbejde med en terapeut. Den vigtigste praksis er at elske alt, hvad der opstår i bevidstheden, for kærligheden er den stærkeste forvandlende kraft, vi har. Når jeg siger elske, er det den upersonlige empatiske accept, der strømmer fra et åbent hjertecenter. Har vi først lært at forankre os i den strøm, så har vi et stærkt center, hvor vi kan hvile i ro, selv når smerten skyller hen over vores bevidsthed i tunge skyer. Vælg friheden hver dag. Hvert eneste øjeblik har vi et valg, der vil gribe afgørende ind i vores skæbne. Det valg handler om hvilke energier, vi vælger at tænke, føle og lade os styre af. I det øjeblik vi siger ja til en tankestrøm, der flyder igennem vores bevidsthed, i det øjeblik, bygger vi den frekvens ind i vores psykologi. Såre simpelt og en såre effektiv metode, som naturen skaber evolution på. Vi vælger selv kvaliteten af de tilstande, vi bygger ind i vores natur og lærer efterhånden at undgå de skadelige tankestrømme og vælge de gavnlige. Set fra det perspektiv bliver det vigtigt at vælge tankestrømme ud fra de højeste værdier, vi kan mønstre, og ikke ud fra fortidens gamle spøgelser. Det er i det lys, at friheden vælges hver dag, når vi siger ja til de gavnlige energier og nej til de skadelige. Det er såre enkelt og dybt udfordrende. Jeg har ønsket at skrive en bog direkte fra hjertet og uden at slå op i en eneste bog. Det er stort set lykkedes, og det bærer bogen også præg af. Du finder ikke mange kildehenvisninger, der skal underbygge mine pointer, for jeg godtager på forhånd den præmis, at bogen udelukkende får den autoritet, som din intuition og erfaring giver den. Alt andet er ligegyldigt. Jeg skriver først og fremmest ud fra min egen erfaring, men anerkender, at jeg står i dyb gæld til især Alice Bailey, Lucille Cedercrans, Roberto Assagioli, Ken Wilber og ikke mindst: Sri Aurobindo. De har i en vis forstand været mine lærere, fordi deres lysende bevidsthed har givet inspiration. I en vis forstand er den esoteriske bevægelse min spirituelle tradition, og det er jeg stolt af. Helena P. Blavatsky, Annie Besant, Alice Bailey og den sidste i rækken, Lucille Cedercrans, har haft en enorm påvirkning på den vestlige kultur. De talte om spirituel evolution, før mange andre og er i vid udstrækning ansvarlig for, at Østen kom til Vesten. Jeg har også valgt at tale lige ud af posen omkring reinkarnation, Gud og hvad jeg ellers tror på. Bogen kan sagtens læses, uden at man tror på det, for jeg anerkender fuldt ud, at det er en tro. Jeg tror ikke på en gammel mand oppe i himlen, men på en skabende universel kraft, der også er et væsen. Dette væsen kan i sin transcendente tilstand opleves som ren 12

11 grænseløs væren, det er hvad buddhismen betoner. De tror naturligvis ikke på en Gud eller et Selv, selvom Buddha aldrig direkte afviste det. Dette væsen kan også opleves, som en kærlig, intelligent og skabende kraft, der satte Big Bang i gang. Det er, hvad de teistiske religioner betoner. Jeg tror, begge fremstillinger er sande. Bogen er også en introduktion til energipsykologi. Den nye psykologi, der betoner, at alt er energi, og at meditation er et af de primære værktøjer, hvormed vi lærer at kende disse energier og mestre dem. Det er indimellem gigantiske perspektiver, som åbner sig op, når vi udforsker vores kosmiske ophav og de syv livsfloder og strålekvaliteter, som skaber alt, hvad der eksisterer. Når det bliver svimlende, så håber jeg, at du vil finde stor glæde i at kaste sig ud på de vilde vover og udfolde storheden i tænkning, følelse og handling. Afslutningsvis må jeg rette en tak til de mennesker, der direkte har bidraget til de perspektiver, der findes i denne bog. Jeg vil starte med at takke min ex-kone Hanne for alle de mange års trofaste opbakning og kærlige støtte til vores fælles liv. Det var i de år, vi var gift, at min grundlæggende spirituelle natur blev formgivet og udviklet. Jeg nærer den allerstørste taknemmelighed for den helhjertede kærlighed, hun gav i alle de år, og ikke mindst for vores dejlige datter Anna. Jeg vil også takke Søren Hauge, min gode ven og samarbejdspartner, for især al den inspiration og støtte, han har givet de sidste år. Vi har siden 2007 arbejdet målrettet på at udvikle energipsykologien til det, den er blevet til i dag gennem vores fælles arbejde. Vi er virkelig på en rejse ud i det store univers. Jeg vil også takke ham for det store arbejde, han gjorde i korrekturfasen, det giver en stor tryghed, at have sådan en bevidsthed til at arbejde for sig. Dernæst vil jeg rette en varm og hjertelig tak til Charlotte Juul, som var min bedste ven i de vigtige år fra og i de sidste 3½ år, som kæreste. Hun har haft en stor positiv virkning på mit personlige og spirituelle liv. Hun viste mig vejen ud i den transcendente storhed, fordi hun selv er så radikal i sin spirituelle praksis. Det vil jeg altid være dig evig taknemmelig for. Tak også for al den kærlighed, du gav, især den besværlige af slagsen. Vi vil altid leve i hinandens hjerter, og nu som venner. Tak også til Louise Mazanti og Annabritt Jakielski for god og gennemgribende feedback. Der var mange nyttige og meget værdifulde input, som helt sikkert har løftet bogen. Jakob Hauge Reitz skal også have tak for et helt vidunderligt layout. Jeg vil også takke alle de kursister, der har deltaget på mine kurser og alle de klienter, der har undervist mig i livet gennem vores fælles arbejde i min klinik. I har ladet mig komme helt tæt på, og det har været en gave, I end ikke aner betydningen af. Der findes ingen større inspiration end mennesker, der kæmper, elsker, græder og lider sig gennem livet til større frihed. Tak til jer. Kenneth Sørensen, København,

12 ANMELDELSE November 2012 Kenneth Sørensen har i dette storslåede værk forenet sin hudløse, tillidsvækkende ærlighed med den dybe, selverfarede kompetence i meditation. Han gør det med vaskeægte autenticitet og en sjælden evne til at formidle meget svære perspektiver på en levende og vedkommende måde. Søren Hauge, Spirituel underviser og forfatter Kenneth har smagt sin egen medicin og har skrevet en bog fra et dybt autentisk sted i sig selv. Han formidler i et sprog der vækker sjælen og åbner hjertet til storhedens kald! Bogen forener ganske enkelt essensen af psykospirituel udvikling med en genial og meget helstøbt meditationspraksis. Lene Ince, Psykoterapeut og Skoleleder Dette er en virkelig brugsbog om meditation. Hele vejen igennem rummer den en passioneret målrettethed og helhjertet dedikation til det frihedens kald, som meditation både er et udtryk for, og som den kan lede os i stadig tættere kontakt med. Annabritt Jakielski, Oversætter, korrekturlæser, direktionssekretær/personal Assistant (A.P. Møller- Mærsk) 303

13 S T O R H E D E N S K A L D Jeg har respekt for din hudløse ærlighed og jeg græd, når jeg læste om dine trængsler, men også om din fabelagtige måde at genfinde dig selv på gennem meditation og psykoterapien. Jette Noyé Jeg har strukket min bevidsthed til det yderste og er blevet rørt i det inderste af at læse denne bog. Undervejs har jeg oplevet en sjælden klarhed, både i meditationer og i løbet af dagen. Louise Mazanti, Ph.d, studerer transpersonlig psykologi Dette er en meget personlig bog om rejsen ind til vores essentielle væren. Den beskriver nogle af de store åbninger til storhed og kærlighed, som en spirituel praksis kan medføre, men også de smerter og begrænsninger, som må forvandles gennem kærlighed og bevidsthed. Det er en meditationsbog om vejen til frihed; den frihed der gør det muligt at udfolde alle dine spirituelle talenter til gavn for alle. Enhver meditationspraksis må være unik, fordi du er unik. Det er ikke alle, der har gavn af fx. mindfulness, derfor introduceres du til 15 forskellige meditationsteknikker, som hver især åbner op til forskellige typer af spirituelle energier. Disse meditationer kan praktiseres efter behov og udgør samlet set en integral meditationspraksis. Kentaur Forlag Budskabet i bogen er: Mediter hver dag. Elsk hver dag. Vælg friheden hver dag. 304

Skab Soul Flow Og bliv dig selv

Skab Soul Flow Og bliv dig selv Skab Soul Flow Og bliv dig selv Af Kenneth Sørensen & Søren Hauge www.e- academy.dk Du behøver ikke at blive ved med at være i krig med dig selv. En helt ny vej til helhed kan bringe dyb glæde og fred

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig DIT INDRE LANDKORT Identity Blueprint kortlægger dig Identity Blueprint er et af markedets mest dybdegående og nuancerede identitetsprofiler. Profilen kortlægger meget præcist alle de facetter, din person

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Kan du svare bekræftende på bare ét af spørgsmålene, så er dette selvstyrede udviklingsforløb måske noget for dig.

Kan du svare bekræftende på bare ét af spørgsmålene, så er dette selvstyrede udviklingsforløb måske noget for dig. 28 inspirationer - savner du at vide hvem du egentlig er nedenunder alt det tillærte? - har du lyst til at træde i karakter som dig selv i den ægte udgave? - føler du, at dit liv består af kompromisser

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

DAN JOHANNESSON. Lær Clairvoyance. En Introduktion. Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne

DAN JOHANNESSON. Lær Clairvoyance. En Introduktion. Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne DAN JOHANNESSON Lær Clairvoyance En Introduktion Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne 19 Tilgængelige, konkrete og inspirerende sider for begyndere. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

LANGTIDSANALYSE HOROSkOP 2008-2013 af LIZ GREENE

LANGTIDSANALYSE HOROSkOP 2008-2013 af LIZ GREENE LANGTIDSANALYSE HOROSkOP - af LIZ GREENE Horoskop - for Ilya, født 12 Aug 1948 Nr 7890.003 AstroScan Hærvejen 311, 7323 Give Telefon: 33338548. Internet: www.astroscan.dk Astrologisk viden, fuldstændig

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 4 - December 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Tidens længsel I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer er ønsket om international forening.

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

energicentre eller chakraer. Kanalisering af den healende energi kan ske enten ved at holde hænderne direkte på kroppen eller helt uden at røre

energicentre eller chakraer. Kanalisering af den healende energi kan ske enten ved at holde hænderne direkte på kroppen eller helt uden at røre Healing Healing har sine rødder i shamanismen. Den måde naturfolkene overalt på kloden har plejet det syge på, er grundlæggende vidt forskelligt fra den moderne kliniske måde at gøre det på. Grænserne

Læs mere

).34)454 3ANNE #MJW #&7*%450-0( FOREDRAG OZU IPME TUBSUFS OM GFCSVBS 5MG 4IDEN WWW HAGESTED DK LYS

).34)454 3ANNE #MJW #&7*%450-0( FOREDRAG OZU IPME TUBSUFS OM GFCSVBS 5MG 4IDEN WWW HAGESTED DK LYS 2 er et gratis, uafhængigt tidsskrift om alternativ tænkning, levevis og behandling, som udgives af Foreningen LYS-strejfet. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Adresse:

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold Parterapi, parforhold & kærlighed Psykoterapeut, Kasper Thormod Larsen, 11.05.10. Cvr.nr. 26612667. All rights reserved. Yderligere oplysninger findes på www.parterapi-parterapeut.dk Parterapi og parforhold

Læs mere

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Bob Dylan, født 24 Maj 1941

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Bob Dylan, født 24 Maj 1941 Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV Horoskop af Liz Greene, født 24 Maj 1941 Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich, Internet: www.astro.com E-Mail:

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010 Nr. 1 Februar 2010 Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver Fra redaktøren er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen

Læs mere

Supplerende arbejdsmappe

Supplerende arbejdsmappe "Indsigt der forandrer" Supplerende arbejdsmappe til øvelserne på CD'en "Indre Ro & Balance" Guidede Mindfulness øvelser af Martin Kirkevang www.staytrue.dk Dette materiale er en samling af teori og støttemateriale

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere