STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN"

Transkript

1 STORHEDENS KALD Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN 1

2 S T O R H E D E N S K A L D Kenneth Sørensen, 1962, er spirituel underviser, forfatter og forlægger. Han har en MA i Psykosyntese fra University of East London og er uddannet psykoterapeut i psykosyntese. Han arbejder til daglig gennem sin virksomhed Kentaur Træning og E-Academy.dk med energipsykologi og meditation. Han har mediteret dagligt siden 1988 og har skrevet fire bøger: Fuldmånemeditation, 1999, Fra clairvoyance til intuition, 2003, Dine syv holotyper (sammen med Søren Hauge), 2010 og Storhedens Kald, De er alle udgivet på Kentaur Forlag. Kentaur Træning: tilbyder individuelle konsultationer i psykoterapi, meditationsvejledning og astrologiske konsultationer ved Kenneth Sørensen. Der tilbydes også en etårig uddannelse til meditationsvejleder gennem Meditationsskolen for integral bevidsthed. Kentaur Forlag udgiver endvidere spirituel litteratur, og med udgangen af 2012 er der 19 titler på forlagets liste. E-Academy: er et samarbejde mellem Søren Hauge og Kenneth Sørensen og tilknyttede undervisere. Virksomheden tilbyder en toårig uddannelse i energipsykologi, der certificerer deltagerne som Essensvejleder og Soul flow guide. Vi tilbyder også vejledning i kernetypologi med støtte fra en online personlighedsprofil kaldet essensprofilen. 2

3 Over 100 illustrationer og billeder 3

4 S T O R H E D E N S K A L D Indholdsfortegnelse Forord Mediter hver dag, elsk hver dag og vælg friheden hver dag! Indledning Opvågning fra stenalder til integral tidsalder Meditation på solen i hjertet satte det hele i gang Isolation og selvhad blev mine livstemaer Teosofien blev mit kald indtil jeg opgav den som identitet Kapitel 1. Hvem er jeg? Hvem mediterer, og hvorfor meditere? En oplevelse af min essens som bevidsthed og vilje Hvad er meditation? Bevidsthed er vågenhed Viljen er frihed til at vælge den, man er Stadie-selvet personlighedens mange ansigter Kapitel 2. Din essens og dit indre hus En oplevelse af verdenssjælen og vores essens som ild Det indre landskab, vi alle gennemrejser på vejen mod frihed De fire forskellige niveauer af ubevidste områder med alle deres energier Delpersonligheder vores mangfoldige indre stemmer En oplevelse af min indre præst Selvet og sjælen, to lysende sole af bevidsthed, der er én sol En oplevelse af sjælens ild-natur Kapitel 3. Energipsykologi - De syv livsfloder og strålekvaliteter En oplevelse af kosmos som et levende væsen Energipsykologi et energisprog Hvor kommer de syv livsfloder fra? De syv livsfloders kvaliteter og vores indre oplevelse af dem Mine egne energidominanser eller kernetyper De syv psykologiske funktioner: vilje, følelse, tanke, fantasi, logik, passion og handling 6

5 Kapitel 4. Din kernetypologi din psykologiske og spirituelle DNA Opdagelsen af min fulde typologi Vores typologi på seks niveauer fra krop til ånd De syv kernetyper: dynamisk, sensitiv, mental, kreativ, analytisk, dedikeret, praktisk De syv meditations- og sjælsveje Kapitel 5. Den dynamiske livsflod: Din vej til frihed, storhed og magt En meditativ oplevelse af kosmisk vilje Nærværsmeditation, vidnemeditation eller mindfulness En meditativ oplevelse af det evige NU Ubundethed, lidenskabsløshed og skelneevne er resultater af nærværsmeditation Værens- og kraftmeditation udvikler standingpower Dynamisk meditation udvikler gennembrudskraft Kapitel 6. Den sensitive livsflod: din vej til kærlighed, visdom og enhed Kærlighedens forvandlende kraft En oplevelse af kærligheden, som elsker alt Healingsmeditation, en praksis som forløser og skaber samhørighed Enhedsmeditation via det store stille hjerte En oplevelse af det store stille hjerte Visdom er viden, kærlighed og formålsbevidsthed Indsigtsmeditation og oplysning Kapitel 7. Den intelligente livsflod: din vej til perspektiver, inspiration og kreativitet En oplevelse af frihed ved at være ingen-ting Alvidenhedens og perspektivernes livsflod Cirkelmeditation i gruppe og den kollektive fødsel af nye indsigter Refleksiv meditation kunsten at få gode ideer Receptiv meditation og modtagelse af inspiration 7

6 S T O R H E D E N S K A L D Kapitel 8. Den kreative livsflod: Din vej til skønhed, forvandling og harmoni Sjælen er den indre livskunstner, som skaber skønhed i vores liv Skabende meditation former en helt ny personlighed Meditationens fire stadier: centrering, opstigning, kontemplation og forankring Sjælsterapi en glædesfyldt transformativ praksis Sjælsterapi i praksis: min indre teenager og hans forvandling Kapitel 9. Den videnskabelige livsflod: Din vej til sandhed, afsløring og viden Kunsten at afdække og afsløre sandheden Den dybdeborende refleksive meditation Et feltstudie af mit sexliv og længslen efter at overgive sig til det guddommeligt feminine Forudsætninger for spirituel seksualitet De syv chakraer og seksualitet Kapitel 10. Den idealiserende livsflod: Din vej til hengivenhed, renselse og perfektion En oplevelse af renselse med efterfølgende ubalance Skabende meditation med overgivelse En oplevelse af Kristus Skabende meditation på en idealmodel af min indre yogi Magtens idealmodeller fra rodcenter til hovedcenter Kapitel 11. Den manifesterende livsflod: Din vej til skaberkraft, effektivitet og manifestation Din skaberkraft er din vilje til at manifestere den, du er Kreativitetens syv stadier fra ide til færdig resultat De fem integrale livspraksisser: bodywork, shadowwork, mindwork, servicework, spiritwork Integral meditation eksemplificeret gennem en personlig krise Fødslen af solguden Apollon i mit solar plexus Gruppemeditation ved fuldmåne 8

7 254 Kapitel 12. En integral vision for det nye menneske og integral meditation i praksis Verdenssjælens opvågning Bevidsthedens opstigning gennem de syv indre verdener Holomappen et totalbillede af hele den integrale vision Sådan starter du en integral meditation op Opsamling og de syv nøgler til energipsykologi 274 Appendiks. Femten meditationsomrids til integral meditation Nærværsmeditation Kraftmeditation Dynamisk meditation på objekt Healingsmeditation Enhedsmeditation Indsigtsmeditation Cirkelmeditation Refleksiv meditation Receptiv meditation Skabende meditation Sjælsterapi Refleksiv meditation undersøgende interview Skabende meditation med overgivelse Skabende meditation på idealmodel Fuldmånemeditation 9

8 S T O R H E D E N S K A L D Forord Dette er en bog, som har været et helt liv undervejs. Mit liv startede som 24-årig i 1986, hvor jeg første gang opdagede astrologien. To år senere var jeg i psykoterapi, i gang med at meditere og har haft en daglig praksis siden. Det har været en utrolig rejse, og jeg forstår næsten ikke, hvordan jeg har kunnet løfte min bevidsthed ud af det tågelandskab, jeg befandt mig i. Set i bakspejlet har der været to primære drivkræfter, som kontinuerligt har holdt mig over evolutionens sagte ild. Den ene har været en vedvarende følelsesmæssig smerte og ulykkelighed over at være mig. Jeg har simpelthen ikke kunne genkende mig selv. Det kan lyde mærkeligt, men bevidst eller ubevidst har der altid været en stemme i mig, som vidste, jeg var langt større. I dag kalder jeg den stemme Kongen. Det er den del af min personlighed, som har kontakt med Kongeselvet og sjælen i mit hjerte. Den er i kontakt med storhed, og det gør hamrende ondt, fordi den sætter mit levede liv i skærende kontrast til det, jeg kunne være. Når jeg tænker på min familiemæssige baggrund, er der så langt øjet rækker næsten kun fattige bønder og arbejdsmænd. Jeg kommer ikke ud af nogen royal æt. Det har naturligvis kun øget kontrasten mellem mit sande selv og det, jeg identificerede mig med. Lykkeligvis har jeg været ulykkelig, for det har været en åbning ind til storhed, som har udøvet et vedholdende smertepres lige siden. Denne åbning har jeg nærmest som en fødselskanal søgt at gøre større ved at udvide min kapacitet til at være mig. Jeg er dog langt fra født endnu, men er på vej. Den anden drivkraft har været en vilje til udvikling, som for alvor satte ind i Jeg vil kalde denne vilje for en frihedslængsel og et kompromisløs krav om frigjorthed. Der er noget i mig, som ikke accepterer personlige begrænsninger og vil gøre, hvad der skal til for at få hul igennem. Dette er også Kongen, men i sin rene form. Det er Kongeselvet, der kæmper for sit kongerige. Jeg husker tydeligt, at jeg umiddelbar efter min opvågning fortalte min far, at jeg ville være lyksalig. Jeg ville ikke bare være lykkelig, men lyksalig. Jeg ved, der lever en tilstand af næsten ubærlig glæde indeni, som er forbundet med at kunne udfolde sig helt frit. Være 100 % frigjort i sit udtryk. Det vil sige, at kunne udtrykke min power, kærlighed, og talenter uden begrænsninger. Denne vilje afføder konstant en følelse af middelmådighed i personligheden, som ind imellem kan være tung at bære, men hellere det kors end at falde i søvn i komfortland. Det er her, bogens titel bliver relevant at nævne: Storhedens Kald Integral meditation og vejen til frihed. Jeg har ønsket at skrive en bog til alle de sjæle, som også mærker storheden kalde. De sjæle, der mærker et hjerte, der vil elske mere og aldrig kan få nok. De sjæle, der vil vågne op af den drøm, som verden stort set befinder sig i. De sjæle, som vil udvikle deres talenter til det ypperste og stille dem i livets tjeneste. Det er til dem, jeg skriver, og dermed også til mig selv. Mit budskab er: Mediter hver dag. Elsk hver dag. Vælg friheden hver dag. Dette er dybest set det essentielle budskab i bogen. 10

9 Mediter hver dag! Meditation er den mest effektive måde at fremskynde sin udvikling på, fordi vi flytter fokus fra virkningernes til årsagernes verden. Vi vågner op til vores egen bevidsthed og den film af tilstande, vi projicerer ud på verden. Vi indser, at virkeligheden er noget, vi skaber med vores fortolkninger, og at disse ofte er baseret på reaktionsmønstre, der er rene illusioner fra fortiden. Meditation gør os i stand til frit at kunne vælge vores tanker, følelser og handlinger fra alle hylder! Dermed sætter vi selv de virkninger i gang, som vi ønsker at møde. I sin essens har meditation to fundamentale virkninger. Den udvider vores nærvær, vågenhed og bevidsthed fra det individuelle til det universelle. Det betyder, at vores ego-bevidsthed, sindets dualistiske og adskillende natur, gradvist opløses i en universel vågenhed. Vi opdager, at vores sande identitet er noget, som rækker langt ud over kroppens grænser og er en enhedstilstand, som forbinder os med alt levende. Det gør os langt større. Dernæst kan meditation radikalt forandre kvaliteten af de tilstande, vi oplever i personligheden. Den kan gradvist bygge helt nye kvaliteter ind i vores reaktionsmønstre, så det bliver naturligt at reagere modigt, tillidsfuldt, kærligt og viist. Der er ingen grænser for, hvor langt dette kan udvikle sig. De to virkninger er dybest set resultatet af passiv og aktiv meditation. Den ene giver frihed i væren og den anden frigjorthed i handling frihed til at elske, skabe og leve. Disse betragtninger bliver uddybet undervejs. Konkluderende kan det siges, at meditation forandrer verden, fordi du forandrer dig. Det er dybest set villigheden til at gøre den forskel, der må være det bærende motiv i al meditation. Jeg kalder det integral meditation, fordi vi må have adgang til det fulde spektrum af meditationer, som arbejder med hele paletten af mulige energier. Vi må have en helhedsorienteret adgang til meditation, som passer til den spirituelle type, vi er. Det er langt fra alle, der har gavn af mindfulness, det afhænger helt af det behov, der styrer meditationen. Vores meditationspraksis må være unik og ikke standardiseret, derfor må vi have kendskab til et helt spektrum af meditationer, som tilpasser sig vores livssituation og udviklingsbehov. Derudover skal meditationen være fuldt integreret med vores øvrige liv, den individuelle, sociale og samfundsmæssige verden, vi lever i. Jeg kalder det Jeg, Vi og Verden. Det sikrer vi gennem fem integrale livspraksisser, som bliver udfoldet i bogen, specielt i kapitel elleve. Jeg beskriver syv essentielle energier, syv niveauer af bevidsthed, syv meditationsveje og syv forskellige spirituelle typer, som alle fører til målet. Et liv i større frihed. Elsk hver dag! Meditation gør det ikke alene, og selvom den i høj grad er en kærlighedsakt, så er der tilstande i det underbevidste, som er så fraspaltede og bortgemte, at de ikke dukker op i den meditative bevidsthed. Vi må derfor foretage en arkæologisk udgravning af fortidens skeletter, fordi de står i vejen for vores frihed. Vi må med andre ord indlede en radikal transformationsproces, som står mål med graden af den frihed, vi ønsker os. Dette er ind i mellem rimeligt beskidt arbejde, men det der trøster er, at millioner af 11

10 S T O R H E D E N S K A L D mennesker verden over tager del i dette kollektive renovationsarbejde. Vi er ved at få en øko-bevidsthed også på de indre niveauer, hvor den psykologiske smog hænger tungt over menneskeheden. Vi er ved at forstå, at det ydre svineri er en direkte afspejling af det indre. De mangfoldige psykoterapeutiske teknikker er et værdifuldt skridt i denne retning. Jeg vil i bogen anvise mange specialiserede meditationsteknikker, som kan supplere det helt nødvendige skyggearbejde med en terapeut. Den vigtigste praksis er at elske alt, hvad der opstår i bevidstheden, for kærligheden er den stærkeste forvandlende kraft, vi har. Når jeg siger elske, er det den upersonlige empatiske accept, der strømmer fra et åbent hjertecenter. Har vi først lært at forankre os i den strøm, så har vi et stærkt center, hvor vi kan hvile i ro, selv når smerten skyller hen over vores bevidsthed i tunge skyer. Vælg friheden hver dag. Hvert eneste øjeblik har vi et valg, der vil gribe afgørende ind i vores skæbne. Det valg handler om hvilke energier, vi vælger at tænke, føle og lade os styre af. I det øjeblik vi siger ja til en tankestrøm, der flyder igennem vores bevidsthed, i det øjeblik, bygger vi den frekvens ind i vores psykologi. Såre simpelt og en såre effektiv metode, som naturen skaber evolution på. Vi vælger selv kvaliteten af de tilstande, vi bygger ind i vores natur og lærer efterhånden at undgå de skadelige tankestrømme og vælge de gavnlige. Set fra det perspektiv bliver det vigtigt at vælge tankestrømme ud fra de højeste værdier, vi kan mønstre, og ikke ud fra fortidens gamle spøgelser. Det er i det lys, at friheden vælges hver dag, når vi siger ja til de gavnlige energier og nej til de skadelige. Det er såre enkelt og dybt udfordrende. Jeg har ønsket at skrive en bog direkte fra hjertet og uden at slå op i en eneste bog. Det er stort set lykkedes, og det bærer bogen også præg af. Du finder ikke mange kildehenvisninger, der skal underbygge mine pointer, for jeg godtager på forhånd den præmis, at bogen udelukkende får den autoritet, som din intuition og erfaring giver den. Alt andet er ligegyldigt. Jeg skriver først og fremmest ud fra min egen erfaring, men anerkender, at jeg står i dyb gæld til især Alice Bailey, Lucille Cedercrans, Roberto Assagioli, Ken Wilber og ikke mindst: Sri Aurobindo. De har i en vis forstand været mine lærere, fordi deres lysende bevidsthed har givet inspiration. I en vis forstand er den esoteriske bevægelse min spirituelle tradition, og det er jeg stolt af. Helena P. Blavatsky, Annie Besant, Alice Bailey og den sidste i rækken, Lucille Cedercrans, har haft en enorm påvirkning på den vestlige kultur. De talte om spirituel evolution, før mange andre og er i vid udstrækning ansvarlig for, at Østen kom til Vesten. Jeg har også valgt at tale lige ud af posen omkring reinkarnation, Gud og hvad jeg ellers tror på. Bogen kan sagtens læses, uden at man tror på det, for jeg anerkender fuldt ud, at det er en tro. Jeg tror ikke på en gammel mand oppe i himlen, men på en skabende universel kraft, der også er et væsen. Dette væsen kan i sin transcendente tilstand opleves som ren 12

11 grænseløs væren, det er hvad buddhismen betoner. De tror naturligvis ikke på en Gud eller et Selv, selvom Buddha aldrig direkte afviste det. Dette væsen kan også opleves, som en kærlig, intelligent og skabende kraft, der satte Big Bang i gang. Det er, hvad de teistiske religioner betoner. Jeg tror, begge fremstillinger er sande. Bogen er også en introduktion til energipsykologi. Den nye psykologi, der betoner, at alt er energi, og at meditation er et af de primære værktøjer, hvormed vi lærer at kende disse energier og mestre dem. Det er indimellem gigantiske perspektiver, som åbner sig op, når vi udforsker vores kosmiske ophav og de syv livsfloder og strålekvaliteter, som skaber alt, hvad der eksisterer. Når det bliver svimlende, så håber jeg, at du vil finde stor glæde i at kaste sig ud på de vilde vover og udfolde storheden i tænkning, følelse og handling. Afslutningsvis må jeg rette en tak til de mennesker, der direkte har bidraget til de perspektiver, der findes i denne bog. Jeg vil starte med at takke min ex-kone Hanne for alle de mange års trofaste opbakning og kærlige støtte til vores fælles liv. Det var i de år, vi var gift, at min grundlæggende spirituelle natur blev formgivet og udviklet. Jeg nærer den allerstørste taknemmelighed for den helhjertede kærlighed, hun gav i alle de år, og ikke mindst for vores dejlige datter Anna. Jeg vil også takke Søren Hauge, min gode ven og samarbejdspartner, for især al den inspiration og støtte, han har givet de sidste år. Vi har siden 2007 arbejdet målrettet på at udvikle energipsykologien til det, den er blevet til i dag gennem vores fælles arbejde. Vi er virkelig på en rejse ud i det store univers. Jeg vil også takke ham for det store arbejde, han gjorde i korrekturfasen, det giver en stor tryghed, at have sådan en bevidsthed til at arbejde for sig. Dernæst vil jeg rette en varm og hjertelig tak til Charlotte Juul, som var min bedste ven i de vigtige år fra og i de sidste 3½ år, som kæreste. Hun har haft en stor positiv virkning på mit personlige og spirituelle liv. Hun viste mig vejen ud i den transcendente storhed, fordi hun selv er så radikal i sin spirituelle praksis. Det vil jeg altid være dig evig taknemmelig for. Tak også for al den kærlighed, du gav, især den besværlige af slagsen. Vi vil altid leve i hinandens hjerter, og nu som venner. Tak også til Louise Mazanti og Annabritt Jakielski for god og gennemgribende feedback. Der var mange nyttige og meget værdifulde input, som helt sikkert har løftet bogen. Jakob Hauge Reitz skal også have tak for et helt vidunderligt layout. Jeg vil også takke alle de kursister, der har deltaget på mine kurser og alle de klienter, der har undervist mig i livet gennem vores fælles arbejde i min klinik. I har ladet mig komme helt tæt på, og det har været en gave, I end ikke aner betydningen af. Der findes ingen større inspiration end mennesker, der kæmper, elsker, græder og lider sig gennem livet til større frihed. Tak til jer. Kenneth Sørensen, København,

12 ANMELDELSE November 2012 Kenneth Sørensen har i dette storslåede værk forenet sin hudløse, tillidsvækkende ærlighed med den dybe, selverfarede kompetence i meditation. Han gør det med vaskeægte autenticitet og en sjælden evne til at formidle meget svære perspektiver på en levende og vedkommende måde. Søren Hauge, Spirituel underviser og forfatter Kenneth har smagt sin egen medicin og har skrevet en bog fra et dybt autentisk sted i sig selv. Han formidler i et sprog der vækker sjælen og åbner hjertet til storhedens kald! Bogen forener ganske enkelt essensen af psykospirituel udvikling med en genial og meget helstøbt meditationspraksis. Lene Ince, Psykoterapeut og Skoleleder Dette er en virkelig brugsbog om meditation. Hele vejen igennem rummer den en passioneret målrettethed og helhjertet dedikation til det frihedens kald, som meditation både er et udtryk for, og som den kan lede os i stadig tættere kontakt med. Annabritt Jakielski, Oversætter, korrekturlæser, direktionssekretær/personal Assistant (A.P. Møller- Mærsk) 303

13 S T O R H E D E N S K A L D Jeg har respekt for din hudløse ærlighed og jeg græd, når jeg læste om dine trængsler, men også om din fabelagtige måde at genfinde dig selv på gennem meditation og psykoterapien. Jette Noyé Jeg har strukket min bevidsthed til det yderste og er blevet rørt i det inderste af at læse denne bog. Undervejs har jeg oplevet en sjælden klarhed, både i meditationer og i løbet af dagen. Louise Mazanti, Ph.d, studerer transpersonlig psykologi Dette er en meget personlig bog om rejsen ind til vores essentielle væren. Den beskriver nogle af de store åbninger til storhed og kærlighed, som en spirituel praksis kan medføre, men også de smerter og begrænsninger, som må forvandles gennem kærlighed og bevidsthed. Det er en meditationsbog om vejen til frihed; den frihed der gør det muligt at udfolde alle dine spirituelle talenter til gavn for alle. Enhver meditationspraksis må være unik, fordi du er unik. Det er ikke alle, der har gavn af fx. mindfulness, derfor introduceres du til 15 forskellige meditationsteknikker, som hver især åbner op til forskellige typer af spirituelle energier. Disse meditationer kan praktiseres efter behov og udgør samlet set en integral meditationspraksis. Kentaur Forlag Budskabet i bogen er: Mediter hver dag. Elsk hver dag. Vælg friheden hver dag. 304

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag STORHEDENS KALD Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN 1 Kentaur Forlag S T O R H E D E N S K A L D Indholdsfortegnelse 10 14 26 42 66 Forord Mediter hver dag, elsk hver dag og vælg friheden

Læs mere

UDDANNELSE TIL ESSENSVEJLEDER OG SOUL FLOW GUIDE

UDDANNELSE TIL ESSENSVEJLEDER OG SOUL FLOW GUIDE ESSENSVEJLEDER OG Baseret på Psykosyntese, Joyful Metoden og Energipsykologi SKAB SOUL FLOW I DIT LIV GENNEM KERNETYPOLOGI Læs også på www.e-academy.dk Soul Flow - 1 SOUL FLOW FRA KROP TIL SJÆL E-Academy

Læs mere

Skab Soul Flow Og bliv dig selv

Skab Soul Flow Og bliv dig selv Skab Soul Flow Og bliv dig selv Af Kenneth Sørensen & Søren Hauge www.e- academy.dk Du behøver ikke at blive ved med at være i krig med dig selv. En helt ny vej til helhed kan bringe dyb glæde og fred

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Retreat på Samsø. 26. - 29. marts 2015

Retreat på Samsø. 26. - 29. marts 2015 Retreat på Samsø 26. - 29. marts 2015 Dette skønne kursus holder alt hvad det lover- og så lidt til.. lige præcis det der ekstra og særlige, der gør at jeg selvfølgelig skal med igen. Kom hjem med stor

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning Rådgivning Information Indsigt Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning www.clairvoyantforeningen.dk Hvad er clairvoyance Clairvoyance er formidling af råd fra den åndelige verden

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Transpersonlig efteruddannelse

Transpersonlig efteruddannelse Transpersonlig efteruddannelse September 2007 - Maj 2008 Klaregade 13, 5000 Odense C www.anne-strange.dk Transpersonlig psykoterapeut Medlem af Psykoterapeut Foreningen Hvem kan søge? Efteruddannelsen

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie Som menneske er der altid noget vi skal slippe af med, fx et par overflødige kilo, gæld, stress, dårlig samvittighed, sorg, usikkerhed og samtidig er det altid noget vi gerne vil opnå, større økonomisk

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sommerskole i Svendborg 1.-5. juli 2009 Bestil brochure eller se hjemmesiden P r o g r a m Februar - juli 2009 Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Det skal du vide efter 6 ugers kurset:

Det skal du vide efter 6 ugers kurset: Det skal du vide efter 6 ugers kurset: 1. VIDENSKAB Resultater af hjerneforskning - større lykke, mental kapacitet og mindre stress Hjernen og meditation (v. Troels Kjær) Positiv psykologi happiness set-point

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Og jeg vil nu have dig til at begynde at tillade din krops celler at frigive alle forældede tilknytninger til ordet gudinde.

Og jeg vil nu have dig til at begynde at tillade din krops celler at frigive alle forældede tilknytninger til ordet gudinde. Gudinde Jezebel Loven om Gudinden og Jordportene 64-70 (Rusland 2) Kanaliseret gennem Michelle Eloff Oversat af Helleh Kjær Hansen Kanaliseret i Johannesburg, Sydafrika d. 21. juni 2010 Copyright bemærkning

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion forår 2016 introduktion Fra slutningen af februar 2016 tilbyder vi hos prana yoga shala for sjette gang vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, hvor du på cirka et halvt

Læs mere

Personlig Udvikling & Kommunikation

Personlig Udvikling & Kommunikation Personlig Udvikling & Kommunikation Giv dig selv flere muligheder igennem større forståelse af dig selv og andre. Deltag på dette kursus, der giver dig seks dage med fokus på dig og din personlige udvikling.

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Heart Flow Healingscenter København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.heartflow.eu

Heart Flow Healingscenter København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.heartflow.eu Heart Flow Healingscenter København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.heartflow.eu Heart Flow En indstrømning fra Universets Hjerte Hjertet er kilden til kærlighed og tilgivelse, den

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion I efteråret 2014 har vi hos prana yoga shala komprimeret vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, så du på 4 ½ måned kan blive certificeret yogalærer. Vi tilbyder en grundig,

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Af Randi Green,, 2011 Hvad er en delpersonlighed? På et mere jordnært plan kender vi alle de små forskelle i vores jeg, vores personlighed. Vi har

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Meditative velvære. Af Verner Bekker

Meditative velvære. Af Verner Bekker Meditative velvære Af Verner Bekker Som regel defineres meditation som en stille indre lytten efter afkobling af tankeprocesserne og total fysisk afspænding. Meditation giver mulighed for at trække sig

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F.

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F. Sati Mindfulness Intro Tredie udgave 01.06.2011 af David F. 1 Introduktion Tak fordi du downloadede denne Mindfulness Introduktion! Dette er en simpel, men også nyttig introduktion til at få dig i gang

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Personligt lederskab

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE 2 0 1 6 F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil

Læs mere

Shirley, selvstændig. Anja, misbrugsbehandler

Shirley, selvstændig. Anja, misbrugsbehandler Tak, fordi du gav mig muligheden for at deltage i dette forløb. Det er jeg dig dybt taknemlig for. Det har været en unik og uforglemmelig oplevelse som jeg altid vil bære med mig og jeg ved at jeg fremadrettet

Læs mere

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse What is pink? Poul Reumerts Vej 41,1 DK-2500 Valby Tel.: +45 28 88 95 20 Mail: niko@whatispink.dk www.whatispink.dk

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil du lære

Læs mere