Pædagogisk tilsynsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk tilsynsrapport"

Transkript

1 Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Frydenhøj Tilsynsbesøg Dato: Den 11. september 2012 Tilsynsform: Besøg i alle tre afdelinger den 10. september 2012 samt tilsynsdialog den 11. september 2012 kl Deltagere: Janni Juhl-Petersen (leder), Sanne Philipsen (souschef), Marie Nordrup (pædagog og i MED-udvalg), Tina Skjødt (pædagog og i læreplansgruppen), Anika Galsklint (medhjælper med PGU, er tillidsrepræsentant) og Susanne Bertelsen (pædagogisk konsulent). Fokuspunkter Valgt af Frydenhøj: 1. Fusion mellem den nye struktur i Frydenhøj og det gamle Nymarken 2. Læreplan fokus på den pædagogiske tråd i huset 3. Inklusion Særlige opmærksomhedspunkter Den tidligere daginstitution Nymarken er pr. 7. november 2011 overflyttet til Frydenhøj. Overflytningsprocessen er forløbet rigtig godt og institutionen består nu af tre velfungerende afdelinger. Dialogen omkring, de af Frydenhøj valgte fokuspunkter, giver et indblik i hvor Frydenhøj er lige nu - samt hvor de er på vej hen. Ledelsen gør opmærksom på en række udfordringer omkring børnetallene, hvilket uddybes under bemærkninger til institutionsprofil, øverst på side 7 Resumé af samlet konkluderende vurdering I november 2011 overflyttes institutionen Nymarken til Frydenhøj. Overflytningsprocessen er gået rigtig godt og Frydenhøj fremstår i dag som én samlet institution, der består af tre afdelinger, med hver tre aldersopdelte stuer. Denne struktur giver god mulighed for at skabe nærhed i en ellers stor institution, da hver afdeling tilbyder et lille overskueligt miljø for både børn, forældre og 1

2 personale. Der har været en del etableringsmæssige udfordringer, som personalet har formået at vende til noget positivt - og drage fordele ud af. Både børn og personale har således i perioder været nødsaget til at rykke sammen på lidt plads, hvilket har øget kendskab til hinanden på tværs af institutionen. Endvidere er personalets kendskab til de øvrige afdelingers pædagogiske arbejde med børnegrupperne øget, hvilket har givet gensidig faglig inspiration. Sideløbende har ledelse og personale haft fokus på at skabe et fælles tredje, frem for at have fokus på hvad de to tidligere institutioner plejede at gøre. Her et år efter overflytningen, er der således opbygget en lang række fælles traditioner, strukturer og procedurer, som alle har ejerskab til. Der er endvidere ledelsesmæssig opmærksomhed på at forebygge, at afdelingerne lukker sig om sig selv, og der arbejdes derfor målrettet med at skabe en fælles pædagogisk linje, via det igangværende inklusions- og læreplansarbejde. Samtidig arbejdes der med at udvikle det tværgående pædagogiske arbejde, så de mange faglige personalekompetencer, der er til stede i institution, inddrages. Konkret arbejdes der med aldersopdelte aktiviteter på tværs, hvilket giver gode mulighed for at tilbyde flere former for differentierede børnefællesskaber. I de forudgående og nuværende etablerings- og udviklingsprocesser ses en høj grad af personaleinddragelse, ejerskab og engagement. Det vurderes, at institutionen har opbygget et solidt fundament, og at der en stor motivation til det fremadrettede arbejde. På mit besøg i institutionen så jeg flere tegn på, at personalet er opmærksomme på de aktuelle børnefællesskaber, og at der i den forbindelse også er pædagogfagligt fokus på hvordan de enkelte børn trives i fællesskabet. Jeg så en fin balance mellem børns egne lege, børns egne lege der understøttes af personalet, samt aktiviteter igangsat af personalet, netop med udgangspunkt i de aktuelle børnegrupper. Generelt oplevede jeg en god atmosfære og tone, både mellem voksne og børn og blandt børnene indbyrdes. Opmærksomheden på - og arbejdet med - aktuelle og differentierede børnefællesskaber vurderes at give gode trivsel, udviklings og læringsmuligheder for alle børn, og dermed også for børn i udsatte positioner. Under tilsynsdialogen gik både ledelse og personale åbent til værks omkring temaer og fokuspunkter, hvilket skabte en spændende og konstruktiv dialog. Samlet set bærer Frydenhøj præg af, at være en institution der er kommet rigtig succesfuldt gennem overflytningsprocessen, og som besidder en høj grad af faglighed og trivsel i personalegruppen, et godt forældresamarbejde og en aktiv forældrebestyrelse - båret frem af en kompetent ledelse, der selv er åben for dialog og refleksion. Tilsynet er udført af pædagogisk konsulent Susanne Bertelsen, den 4. september 2012 Dagtilbudsleder og pædagogisk konsulent har haft dialog omkring tilsynsrapporten den 19. november Institutionsprofil basiskvalitet udfyldt af Frydenhøj Børnetal Antal børn kvartalsvis: jan: 52vg/111 bh apr.48/121 maj/jun 51,5/83. 2

3 Vi har dd. 31/8 et underskud på 1200,- men Lisbeth siger, at det er indhentet med de nye børn der kommer. Er der børn på venteliste til institutionen?: Ja 10 børn Oplever I, at børn bliver overflyttet fra jeres institution til en anden?: Nej ikke længere. Hvis ja hvor ofte: Det er en enkelt om året. Hvad har begrundelsen været? Der er været ønske om at komme til hjemdistriktet, når barnet bliver børnehavebarnet. Økonomi Økonomisk rulning sidste år (underskud/overskud): underskud kr. Hvordan ser budgettet ud pt.? Det ser umiddelbart pænt ud. Pt. underskud på ,- - måske bliver det en anelse højere. Personale Er alle TUS- samtaler blevet afholdt? Næsten. Vi er i gang med dem, hvor der er gået et år. Hvor mange samtaler mangler evt. at blive afholdt: 3-4 stykker men der er afsat tid. Hvis samtaler mangler at blive afholdt, hvad er så grunden? Noget sløseri fra Jannis side. Nogle er kommet tilbage fra orlov osv. Hvordan var institutionens fravær pr. kvartal sidste år? 1. kvartal (aug.11 okt 11): 2.96 % 2. kvartal (nov11 jan 12): 4,73 % 3. kvartal (feb. 12 apr. 12: 6,25 % 4. kvartal (maj 12 jul 12): 3,41 % Hvordan ser fraværsprocenten ud i år pr. måned.? I gennemsnit pr. måned 4,34 Har I udarbejdet jeres egen fraværspolitik? Ja syge- og raskmeldingspolitik. Er omsorgssamtaler blevet afholdt:? Det hænger på de medarbejdere, der har mange kortere perioder. På længere sygdomme eller folk der er i krise afholder vi samtaler. Har I udarbejdet jeres egen personalepolitik? Vi er godt i gang på MED-udvalg. Hvornår er der senest udarbejdet APV herunder beskrivelse/retningslinjer for psykisk arbejdsmiljø, trivsels- og antimoppepolitikker? I januar men her var kun fokus på fysisk arbejdsmiljø, da vi vidste der kom trivselsmåling i år. Vi har ingen Trivsels- og antimoppepolitik. Hvad viste APV en? Mange af tingene havde at gøre omkring de mangler der var i forbindelse med at flytte. Sikkerhedsgruppen har aftalt at se på tingene igen her i efteråret for at se, hvor meget der er lavet. Hvornår er der senest lavet trivselsmåling, og hvad var resultatet? Vi er i gang. Den seneste giver ikke mening, da vi er en helt anden institution i dag. 3

4 Normering Hvor mange pædagogtimer i procentsats?: pr. 1/10 er vi 59% Hvor mange medhjælpertimer i procentsats?: pr. 1/10 41 % Overholdes administrationsgrundlaget med fordelingen 60/40? Næsten. Har I studerende? Ja Hvordan har personaleudskiftningen været, når I ser et år tilbage? Stort set ikke eksisterende. Det vil sige, der er nogen der er kommet tilbage fra barsel og derfor vikarer der er stoppet. Pædagoger der er stoppet: 1 Medhjælpere der er stoppet:2 fastansatte Andre der er stoppet: Nej Har I ubesatte/vakante stillinger? Nej vi har lige fået ansat. Årsag til at personale er stoppet: 2 der er begyndt at læse og 1 der er stoppet. Hvordan arbejdes der med medarbejderudvikling? Udover TUS samtalen, så forsøger vi at vi alle går samme vej, men ikke i samme tempo. Vi har fokus på, at udvikle den enkelte eller afdelingen, der hvor de er. Hvordan arbejdes der med fastholdelse af personale? Vi har ikke fokus, men se under medarbejderudvikling. Hvordan arbejdes der med at rekruttere personale? Det har ikke været nødvendig at have fokus på det pt. Har personale været på kursus i gennem de seneste år? Ja Er der specifikke kursus- uddannelsesønsker i personalegruppen? Vi har stort ønske om, at blive mere uddannet i inklusion. Politikker/retningslinjer Har I udarbejdet en kostpolitik for institutionen? Nej Har I udarbejdet retningslinjer vedr. brug af seler til børn? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til sikkerhed? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer vedr. sundhed og hygiejne? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til brandsikkerhed? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer for legepladssikkerhed? Det ved vi ikke, da legepladsen er ny. Men der burde der og vi afventer legepladstilsynet snarest. Er institutionens hjemmeside opdateret i forhold til gældende kommunale retningslinjer? Ja 4

5 Forældresamarbejde Hvordan er forældresamarbejdet? I det store hele er forældresamarbejdet godt. Vi kan indimellem være udfordret af enkelte forældre, der kan være meget vrede. Den vrede er i de fleste tilfælde rettet mod ledelsen og ikke mod personalet på stuen. Hvor mange bestyrelsesmøder er der afholdt det seneste år? I hvert 6. Vi holder ca. møde hver anden måned. For selvejende institutioner: Har den kommunale tilsynsrepræsentant deltaget, og hvor ofte? Kontraktstyring Er kontraktmål afleveret? Ja. Er målopfyldelse i forhold til kontraktmål afleveret? Ikke den for i år men alle øvrige år. Læreplaner/børnemiljø Er der særlige opmærksomhedspunkter til den vedlagte læreplan? Se vedlagte beskrivelse af fokus punkter. Overgange Hvordan arbejdes med overgange - både internt og eksternt? Vi har endnu ikke taget rigtig hul på det, da vi afventer det der forhåbentlig bliver vedtaget politisk lige om lidt. Hver afdeling har fokus på, hvordan de går det internt og er i gang med at afprøve forskellige ting. Derudover er planen, at vi skal have et samarbejde med manegen, da det er den institution vi modtager flest børn fra. Sprog Hvordan sikres, at børn der har behov modtager sprogstimulering? Det sker i et tæt samarbejde mellem stuerne og vores talepædagog. Vores talepædagog kommer mindst en gang om ugen, så der er ingen udfordringer der. Inklusion Hvordan er der opmærksomhed på ekskluderende og inkluderende mekanismer i børnegrupperne? Vi har fokus på det, når et barn er i en udsat positioner, men vi har ikke rigtig taget hul på den snak, der handler om de ekskluderende og inkluderende mekanismer i børnegrupperne. Det er et fokuspunkt til kommende pædagogisk tilsyn. Børn i udsatte positioner Hvordan arbejdes der med børn i udsatte positioner? Vi har pt. fokus stor fokus på det. Se vedlagt beskrivelse af vores fokus punkter. Ledelse Hvordan organiseres ledelsesarbejdet? Janni har økonomi og branding udadtil. Sanne har personalenormering og fordelen af ressourcer omkring det, studerende og sikkert mange andre ting. Resten deles vi om. Vi har blandt andet begge TUS-samtaler. 5

6 Hvordan organiseres møder med deltagelse af personale i institutionen herunder personaleinddragelse, videregivelse af information m.m.? Vi forsøger hver fredag, at udgive nyt fra nr. 44, hvor der er informationer om det der rør sig i kommunen, på de andre afdelinger, værd at vide af stort og småt. Derudover se vedhæftet oversigt. Hvor mange ledelsesmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Alle Hvor mange netværksmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Alle Konkluderende egen vurdering Har I oplevet særlige udfordringer i institutionen, når I kigger et år tilbage? Fusionen med Nymarken se papir omkring fokuspunkter. Oplever I særlige udfordringer pt.? Er udfordret af at vi bor til leje og indimellem lander mellem 2 stole, hvor der skal bruges en masse energi og ressourcer på at få noget igennem f.eks. rotter, vandpytter på legepladsen, alm. vedligeholdelse. Vi har blandt andet arbejdet i 4 år på at få ændret lejekontrakten, så der er beskrevet, hvem gør hvad men det er endnu ikke lykkedes. Udfordringen ligger internt i kommunen. Vi er udfordret i ledelsen af de opgaver der kommer synes pt. vi halser efter. Bl.a. er det ikke altid der bliver givet svar til arbejdsgrupper under dialogmødet. Det bliver skudt foran os og pludselig er det for sent. Vi er udfordret af de kommende netværk, der skal være på bl.a. inklusionspædagoger, sprogvejledere, pædagogiske it-vejledere og hvad der ellers må komme. Vi mangler tid til andet arbejde. Hvad er jeres egen vurdering af institutionen? Det går super godt. Vi er midt i en proces, der giver masser af engagement og energi. Vi oplever, at hele huset arbejder på, at Frydenhøj skal være verdens bedste daginstitution. Vi er udfordret af, at der ligger en vuggestue i vores distrikt, hvor der ikke er en børnehave, der kan være naturlig aftager af deres børn. Det betyder, at når vi har en venteliste, så kommer børnene først ind hos os, når de er over 2 år. På baggrund af denne vurdering hvilke fokuspunkter vil I da pege på til jeres kommende pædagogiske tilsyn? Se vedhæftet beskrivelse. Har I særlige ønsker til metoder i forbindelse med jeres kommende tilsyn Nej. Det styrer den pædagogiske konsulent Ledelses- og institutionsanalyse (kan vælges at vedlægges) Er ikke vedlagt. 6

7 Status Evt. bemærkninger til Institutionsprofil - basiskvalitet Børnetal Frydenhøj oplyser, at de i overvejende grad modtager børnene når de er over to år, primært fra Vuggestuen Manegen, da der ikke er en (ren) børnehave til at være naturlig aftager til Manegens børn og søskendebørn. Det betyder at Frydenhøjs mellemgrupper (børn mellem to og fire år) bliver overfyldte. Frydehøj har dog meget fokus på denne udfordring, og forsøger i videst mulige omfang at tage hensyn til børnene. Der er således ingen børn der rykker frem og tilbage mellem de tre grupper. Der gives udtryk for, at visitationsreglerne kan have en uhensigtsmæssig betydning for både de enkelte børn og institutionernes muligheder for at organiserer hensigtsmæssige pædagogiske rammer. Jeg oplyser, at Manegens personale har rejst samme problemstilling, blot omvendt. Det vil sige, at de dels er udfordret på at de stort set ikke har nogle børn over to år, at børnene skifter institution efter tre til fire måneder (lige efter de er faldet til) og at personalet bruger mange ressourcer på at køre nye børn og forældre ind. Under drøftelserne gives der udtryk for, at de nuværende visitationsregler ikke tager højde for børneperspektivet. I forlængelse heraf drøftes hvilke andre muligheder Frydenhøj selv har for at tilgodese børnene, fx at have fuldt integrerede stuer. Janni (leder) oplyser, at hun har aftalt med lederne af Enghøj og Manegen, at tage initiativ til at drøfte ovenstående udfordringer med Trine Schandorff, i nærmeste fremtid. Økonomi Personale Ingen bemærkninger Leder oplyser, at personalet generelt er udfordret på tid til andet arbejde, da det er tid der går fra børnene. Dette er blevet mere aktuelt med de kommende netværk for sprogvejledere, pædagogiske IT vejledere og inklusionspædagoger. I forhold til sprogvejledere gør leder opmærksom på, at i og med at de er en stor institution vil de kunne etablerer netværk internt i institutionen i, samarbejde med talepædagog. Ledelse og personale gør opmærksom på, at det er vigtigt at man som personale får et fagligt udbytte af netværksmøder som kan formidles til kollegaerne. Der ses et dilemma i, at den tid personalet bruger på f.eks. netværksmøder går ud over den daglige pædagogik, da der er færre medarbejdere tilbage til børnene. Samtidig kan netværk også øge fagligheden, f.eks. ved ny inspiration til arbejdet. Vi drøfter muligheden for at arbejde med skabeloner, der kan fremme en enkel og præcis formidling. Politikker/retningslinjer Frydenhøj har endnu ikke udarbejdet en kostpolitik, da det kommende forældrevalg afventes. Der arbejdes p.t. på en sukkerpolitik i forældrebestyrelsen, da der er uoverensstemmelse 7

8 mellem de to tidligere institutioners praksis i forhold til dette. Forældresamarbejde Frydenhøj har generelt et godt og konstruktivt forældresamarbejde. Der har den seneste tid været enkelte forældre der har været utilfredse med praktiske forhold i forbindelse med ombygningen. Janni har været primusmotor i håndteringen af disse klager, så det ikke har haft indflydelse på stuepersonalets daglige samarbejde med de pågældende forældre. Det oplyses på tilsynsbesøget, at det har været enkeltstående tilfælde, men mens det har stået på har det fyldt meget i institutionen, pga. den vrede og udagreagerende forældreadfærd. Undertegnet har drøftet én af situationerne med leder, da den fandt sted. Der er et godt samarbejde i den nye forældrebestyrelse, der består af både forældre- og personalerepræsentanter fra hver af de tre afdelinger (afd. Strandstiens forældrerepræsentant er suppleant). Kontraktstyring Frydenhøjs kontraktmål for 2011 er ikke opfyldt pga. overflytningsprocessen. Frydenhøjs kontraktmål for 2012 er: 1. Møder og mødestruktur 2. Mad fokus på at forældre skal stemme ja til mad i børnehaven. 3. Fri for mopperi Personalet oplyser, at det sidste kontraktmål, er et område den tidligere Nymarken tidligere har arbejdet indgående med og med stor succes. Der er et ønske om at fortætte - og udbrede - dette arbejde i den samlede institution. Læreplaner/børnemiljø Overgange Sprog Inklusion Ledelse Der arbejdes på ny fælles læreplan. Er medtaget som fokuspunkt af Frydenhøj. Internt fungerer det godt, da børnene primært rykker inden for egen afdeling. Frydenhøj har derudover et mål om, at alle kommende skolebørn skal kende til deres egen årgang i hele institutionen, da ingen skal starte i fritidshjem/skole med nogle de har gået i børnehave med, uden at kende dem. Frydenhøj anvender TRAS på alle børn, da personalet vurderer at det er et godt arbejdsredskab. TRAS anvendes, udover refleksion over egen praksis, i dialog med forældre og talepædagog. Er medtaget som fokuspunkt af Frydenhøj. Der nedsættes løbende ad hoc arbejdsgrupper på tværs af de tre afdelinger. Jeg orienteret om, at Ledelses- og institutionsanalysen skal være udarbejdet senest 31. december 2012, jf. vores ledelsesstruktur, 8

9 medmindre andet aftales. Ledelsen giver udtryk for, at de i første omgang gerne vil arbejde med Ledelses- og institutionsanalysen uden personaleinddragelse, da de har brug for et internt overblik og refleksion. Endvidere ønsker ledelsen at inddrage undertegnet som sparringspartner, når analysen er udarbejdet, hvilket er aftalt på tilsynsmødet. Dialog om fokuspunkter 1. Fusion mellem den nye struktur i Frydenhøj og det gamle Nymarken Punktet er valgt for at give en generel orientering om hvor Frydenhøj er pt., samt for at drøfte fremadrettede tanker omkring den nye struktur. Den tidligere Nymarken blev overflyttet til Frydenhøj den 7. november Frydenhøj består således i dag af tre afdelinger (Mark-, Skov-, og Strandstien) med hver én vuggestuegruppe, én mellemgruppe og én storbørnsgruppe. På tilsynsmødet gives der udtryk for, at der er et stort engagement og en lyst til at ville hinanden i hele huset. Personalerepræsentanterne giver udtryk for, at de fleste udfordringer omkring overflytningen af Nymarken, primært var før Nymarken flyttede. Der var bl.a. mange bekymringer i forhold til hvorvidt man var med i de forskellige beslutningsprocesser. Ledelse og personale har siden overflytningen haft fokus på at skabe fælles traditioner for både børn, forældre og personale. Både ledelse og personale giver udtryk for, at det har været en rigtig god proces, men også energikrævende, fordi alting skulle opfindes på ny. Der har således været opmærksomhed på at arbejde med et fælles tredje, frem for hvad de to institutioner plejede at gøre. Der gives udtryk for, at det fremadrettet vil det være lettere, da der nu er opbygget traditioner som alle kan refererer til og tage udgangspunkt i - da personalet har et ejerskab til de nye traditioner. Frydenhøj har været udfordret af, at de først lige har fået etableret legeplads, hvilket har givet nogle ulemper siden overflytningen. Personalet på tilsynsbesøget giver dog samtidig udtryk for, at det også har haft sine fordele. Under etableringen af den nye legeplads har både børn og personalet således været nødsaget til at rykke tæt sammen på meget lidt plads, hvilket har givet et øget gensidigt kendskab til hinanden. Både indbyrdes mellem medarbejderne, men også et øget kendskab til hinandens børn, samt en deraf gensidig inspiration til det pædagogiske arbejde med børnegrupperne. Ledelsen supplerer med, at personalegruppen har gået åben og engageret til udfordringerne omkring de fysiske rammer, og at det derfor ikke har været nødvendig at stille kunstige lære-hinanden-at-kende processer op, da det er gået helt af sig selv. De fysiske rammer er nu på plads og etableringen af de tre afdelinger giver et overskueligt og trygt miljø for både børn, forældre og personale, hvor alle kender hinanden inden for egen afdeling. Børnenes overgang er glidende, da både børn og forældre er tilknyttet samme afdeling i hele den tid barnet går i Frydenhøj. Samtidig arbejdes der med aldersopdelte aktiviteter på tværs af de tre afdelinger, f.eks. i forbindelse med rytmikforløb, ture og storebørnsgrupper. Både ledelse og medarbejdere er opmærksom på, at de tre afdelinger ikke lukker sig om sig selv og bliver til tre mini institutioner, hvilket netop samarbejdet om de tværgående aktiviteter er med til at forebygge. Det tværgående samarbejde medvirker også til, at det personalet lære og erfarer fra samarbejdet med de andre afdelinger, kan udvikle de enkelte afdelinger internt. Samtidig har Frydenhøj også fokus på fordelene ved at være en stor institution. Fagligheden højnes bl.a. ved at personalet sparre med - og forstyrrer hinanden på tværs af afdelingerne. Ligesom der er fokus på tværgående videns deling i forhold til de mange personalekompetencer en stor institution besidder (senest vedr. børns slåskultur ). 9

10 Der arbejdes fortsat med at udvikle det tværgående pædagogiske samarbejde, både i forhold til organisering og aktivitetsstrukturer. I den forbindelse drøfter vi Manegens organisering med sparringsstuer på tværs af afdelingerne, som der er stor medarbejdertilfredshed med. Der er stor enighed om, at det nuværende og fremadrettede arbejde med udviklingen af en ny fælles tredje struktur er den rigtige vej at gå. Både ledelse og personale giver udtryk for at de er i en god proces, hvor engagementet og motivationen er høj. 2. Læreplan fokus på den pædagogiske tråd i huset Frydenhøj har valgt at udarbejde en ny fælles læreplan, uden inddragelse af de to tidligere, i overensstemmelse med ønsket om at ville skabe et fælles tredje. Der er arbejdet intensivt med læreplanen på de sidste fire personalemøderne samt på en personalelørdag. Læreplansgruppen har udarbejdet forskellige oplæg, hvorefter der er arbejdet med det aktuelle tema i mindre grupper på tværs af de tre afdelinger. Personalet er altid i de samme grupper, som er sammensat af ledelsen. Personalerepræsentanterne på tilsynsmødet, giver udtryk for at det er en god læreplansproces, der giver et stort ejerskab. Der er endvidere tilfredshed med gruppesammensætningerne, da det giver alle mulighed for at bidrage. Frydenhøj har under læreplansprocesserne arbejdet med det fælles værdigrundlag, læringsforståelse, børnesyn og børn og seksualitet. Jeg har modtaget Frydenhøjs skriftlige udkast til de nævnte læreplanstemaer. P.t. arbejdes der med børn i udsatte positioner i relation til læreplanen, bl.a. via observationsskemaet Alle med, der skal danne grundlag for et mere ressourceorienteret perspektiv i de individuelle læreplaner. I forlængelse af dette, arbejdes der også med processer i forhold til at skabe et nyt sprog omkring børnefællesskaber og inklusion. Arbejdet er inspireret af metoden De fire børnefællesskaber fra bogen: 40 veje til bedre trivsel i dagtilbud metoder i praksis fra DCUM. De fire børnefællesskaber er bygget op om fire typer af fællesskaber: I gult fællesskab er både aktiviteten og børnegruppen forudbestemt af personalet (fx faste spisepladser). I rødt fællesskab er aktiviteten forudbestemt, men børnegruppen varierer, fordi børnene selv vælger aktiviteten (fx voksne sætter leg i gang). I grønt fællesskab vælges aktiviteten af børnene, men børnegruppen er forudbestemt (fx ved samling). I Blåt fællesskab er aktiviteten frivillig, børnegruppen varierer fordi børnene selv vælger relationerne (fx børns frie leg). Vi drøfter, at det er vigtigt at være opmærksom på, at skemaet Alle med udelukkende har fokus på det individuelle barns kompetencer. Der er således et fravær af fokus på det der foregår i børnefællesskaberne - og børns forskellige positioneringer i disse. Man bør derfor være særligt opmærksom på om barnet evt. kan noget forskelligt, i forskellige relationskontekster/børnefællesskaber. Der gives udtryk for, at denne risiko mindskes når det kobles til metoden De fire børnefællesskaber, der netop skærper opmærksomhed på hvordan personalet kan give børnene muligheder for andre/nye/forskellige børnefællesskaber. Vi drøfter, at der også skal være en opmærksomhed på, om alle børn får mulighed for alle fire børnefællesskaber eller om nogle børn/de samme børn ikke gives mulighed for deltagelse i alle fire typer fællesskaber. Der ses også et dilemma i, at nogle voksne måske kun kan trives i ét af fællesskaberne. Der er enighed om at de to metoder, ligesom alle andre metoder, kræver en høj grad af faglig refleksivitet primært i forhold til om man (utilsigtet) kommer til at fastholde nogle børn i en udsat position. I det nuværende læreplansarbejde er der netop meget fokus på en refleksiv tilgang, og der arbejdes meget med hvilke pædagogiske rammer og muligheder, man som personale, kan tilbyde børnene. Ledelsen giver udtryk for, at de vil bringe drøftelserne op på 10

11 de kommende stuemøder. Der gives udtryk for, at læreplanen betragtes som et pædagogisk arbejdsredskab, hvor den fælles pædagogiske tråd beskrives og dokumenteres. Når læreplansarbejdet omkring inklusion og børn i udsatte positioner er færdigt, tages der fat på de seks læreplanstemaer. Afslutningsvis gør jeg opmærksom på, at det ifølge Dagtilbudsloven skal fremgå hvordan arbejdet med godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Det vil sige at arbejdet med læreplan og børnemiljø skal knyttes sammen og forstås i tæt sammenhæng. Endvidere skal børnemiljøet vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser skal inddrages under hensyntagen til deres alder. Jeg anbefaler i den forbindelse publikationen fra DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø): Børnemiljø og læreplaner idéer til at skabe sammenhæng, november 2011, der kan anvendes i det fortsatte arbejde med børnemiljøet. Kan rekvireres på Vi drøfter herefter hvordan børnemiljøet kan kobles med læreplanen fremadrettet. Konkret kan en analyse af børnemiljøet (det fysiske, psykiske og æstetiske) indskrives løbende under de enkelte iagttagelser i hverdagslivstemaerne, dvs. en belysning af hvordan børnemiljøet kommer til udtryk i praksis. Se evt. også Vedbyholms læreplan for inspiration til denne tilgang. Der er mange muligheder, det vigtige er at undersøge og indfange børneperspektivet og herefter beskrive det i læreplanen. Jeg orienterer endvidere at det er godt at udarbejde en evalueringsplan for læreplanen. I den fremtidige evaluering af læreplanen skal det dokumenteres hvorvidt de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter fører til de beskrevne mål inden for de seks læreplanstemaer samt hvordan arbejdet med et godt børnemiljø er en integreret del af det pædagogiske arbejde (jf. Dagtilbudsloven 9 stk. 2). Derudover skal det angives hvordan institutionen vil følge op på resultaterne af evalueringen. Endvidere skal forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelse, evaluering og opfølgning af den pædagogiske læreplan. En evt. revidering af læreplanen skal således foregår på baggrund af en evaluering og/eller hvis der sker væsentlige ændringer i institutionen. Evaluering af læreplanen handler således om, hvorvidt det man gør i praksis, har den tiltænkte virkning i forhold til de opstillede læringsmål. Hvad fungerer godt og hvad fungerer mindre godt? Hvad kan vi gøre anderledes og hvorfor/hvordan? Ledelsen giver udtryk for, at de gerne vil vide mere om evalueringsdelen, og vi aftaler at jeg kan indkaldes til et møde i læreplansgruppen ved behov. 3. Inklusion Ledelsen oplyser, at de forsøger at tænke inklusion ind i alt hvad de foretager sig. Lige nu er det meget bundet op på processen omkring læreplanen, hvor også dele af BUF s beskrivelse af inklusion indgår. Alle syntes stadig det er en svær opgave, men der er også en oplevelse af at være godt på vej. Lige nu arbejdes der på hvordan de inkluderende og ekskluderende mekanismer i børnegrupperne kan indfanges og beskrives. Vi drøfter ikke så meget mere under dette fokuspunkt, da vi var inde omkring det meste under forrige punkt omkring læreplanen. Jeg gør opmærksom på, at arbejdet med inklusion er en længere proces, og at det godt kan tager tid at finde sine ben i det. Det kommende ledelsesmøde handler om inklusion, hvilket måske kan skabe yderligere klarhed omkring opgaven. Gensidige refleksioner over dagtilbuddets pædagogiske praksis 11

12 Fokus på hvilken betydning dagtilbuddets pædagogiske rammer har for børns trivsel, læring og udvikling generelt samt for børn i udsatte positioner: I dag hvor de fysiske rammer er på plads, afdelingerne etablerede, og der er skabt en fælles historie og fælles traditioner, er fokus nu rettet på den fælles pædagogisk udvikling. Ledelse og medarbejdere giver udtryk for, at denne udviklingsproces er rigtig godt i gang og at processen giver masser af engagement og energi. Det pædagogiske udviklingsarbejde der er lavet indtil videre har styrket motivationen til at nå Frydenhøjs fælles vision: At være verdens bedste daginstitution. Der arbejdes fortsat på, at skabe de bedste pædagogiske rammer for alle børns trivsel, læring og udvikling via de mange pædagogiske processer der p.t. er i gang og som er ved at blive omsat i læreplan og praksis. På mit besøg rundt i huset blev jeg opmærksom på, at de enkelte afdelinger organiserer sig forskelligt i forhold til den fysiske indretning, hvilket også kan have betydning for hvilke pædagogiske muligheder man kan give børnene. F.eks. er bøger og legetøj i en af vuggestuegrupperne tilsyneladende ikke tilgængelige for børnene, da bøgerne er på en hylde over vinduet og flere af reolerne med legetøj vender ind mod væggen. Vi drøfter, at det giver anledning til at fokuserer på børneperspektivet/børnemiljø, den fælles pædagogiske tråd og hvor ens eller forskellige afdelingerne skal være. På en af børnehavestuerne spiser de f.eks. altid på gulvet, af pædagogiske grunde. Ud fra de to eksempler taler vi om, at det kunne være interessant, at observerer hvilken betydning forskellige former for fysisk indretning af stuer/afdelinger har for børnene. På legepladsen så jeg tegn på, at det pædagogiske personale har fokus på de aktuelle børnegrupper og tager pædagogisk udgangspunkt i det. På legepladsen var der f.eks. igangsat en voksenstyret leg (hale-fange-leg) med en større gruppe børn, primært dreng. Pædagogen fortalte, at denne børnegruppe lige nu havde en periode med mange konflikter, slåskampe og løben rundt, hvilket der også skulle være plads til, men for nogle af børnene blev det også lidt for meget. På samme måde havde de arbejdet med andre aktiviteter i forhold til en gruppe stille piger. Generel så jeg personale, der var fordelt mellem børnene på legepladsen, så der både var mulighed for børnenes egne lege eller en tættere relation mellem en lille gruppe børn og en voksen. På trods af de forholdsvis små fysiske rammer i de enkelte afdelinger, hvor der løbende skal flyttes ting frem og tilbage, f.eks. madrasser når mellemgruppe børn skal sove, border der skal ryddes og slås op af væggen osv., arbejdes der virkeligt med at skabe de bedste betingelser for børnene. Uddybning af særlige opmærksomhedspunkter Er uddybet under dialogen om fokuspunkterne, samt i punkt 1, under bemærkninger til institutionsprofil. Aftaler på kort sigt Ingen Aftaler på længere sigt Ingen Opfølgning 12

13 På næste pædagogiske tilsyn. Samlet konkluderende vurdering I november 2011 overflyttes institutionen Nymarken til Frydenhøj. Overflytningsprocessen er gået rigtig godt og Frydenhøj fremstår i dag som én samlet institution, der består af tre afdelinger, med hver tre aldersopdelte stuer. Denne struktur giver god mulighed for at skabe nærhed i en ellers stor institution, da hver afdeling tilbyder et lille overskueligt miljø for både børn, forældre og personale. Der har været en del etableringsmæssige udfordringer, som personalet har formået at vende til noget positivt - og drage fordele ud af. Både børn og personale har således i perioder været nødsaget til at rykke sammen på lidt plads, hvilket har øget kendskab til hinanden på tværs af institutionen. Endvidere er personalets kendskab til de øvrige afdelingers pædagogiske arbejde med børnegrupperne øget, hvilket har givet gensidig faglig inspiration. Sideløbende har ledelse og personale haft fokus på at skabe et fælles tredje, frem for at have fokus på hvad de to tidligere institutioner plejede at gøre. Her et år efter overflytningen, er der således opbygget en lang række fælles traditioner, strukturer og procedurer, som alle har ejerskab til. Der er endvidere ledelsesmæssig opmærksomhed på at forebygge, at afdelingerne lukker sig om sig selv, og der arbejdes derfor målrettet med at skabe en fælles pædagogisk linje, via det igangværende inklusions- og læreplansarbejde. Samtidig arbejdes der med at udvikle det tværgående pædagogiske arbejde, så de mange faglige personalekompetencer, der er til stede i institution, inddrages. Konkret arbejdes der med aldersopdelte aktiviteter på tværs, hvilket giver gode mulighed for at tilbyde flere former for differentierede børnefællesskaber. I de forudgående og nuværende etablerings- og udviklingsprocesser ses en høj grad af personaleinddragelse, ejerskab og engagement. Det vurderes, at institutionen har opbygget et solidt fundament, og at der en stor motivation til det fremadrettede arbejde. På mit besøg i institutionen så jeg flere tegn på, at personalet er opmærksomme på de aktuelle børnefællesskaber, og at der i den forbindelse også er pædagogfagligt fokus på hvordan de enkelte børn trives i fællesskabet. Jeg så en fin balance mellem børns egne lege, børns egne lege der understøttes af personalet, samt aktiviteter igangsat af personalet, netop med udgangspunkt i de aktuelle børnegrupper. Generelt oplevede jeg en god atmosfære og tone, både mellem voksne og børn og blandt børnene indbyrdes. Opmærksomheden på - og arbejdet med - aktuelle og differentierede børnefællesskaber vurderes at give gode trivsel, udviklings og læringsmuligheder for alle børn, og dermed også for børn i udsatte positioner. Under tilsynsdialogen gik både ledelse og personale åbent til værks omkring temaer og fokuspunkter, hvilket skabte en spændende og konstruktiv dialog. Samlet set bærer Frydenhøj præg af, at være en institution der er kommet rigtig succesfuldt gennem overflytningsprocessen, og som besidder en høj grad af faglighed og trivsel i personalegruppen, et godt forældresamarbejde og en aktiv forældrebestyrelse - båret frem af en kompetent ledelse, der selv er åben for dialog og refleksion. 13

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Willer Tilsynsbesøg Dato: Onsdag den 28. marts 2012 Tilsynsform: Besøg på alle stuer med efterfølgende dialog. Deltagere: Lene Jensen (leder), Martin

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Strandmarken Tilsynsbesøg Dato: Den 20. marts 2012 fra kl. 9.00 13.00 Tilsynsform: Besøg på alle stuer i institutionen og efterfølgende dialog. Deltagere:

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kirsebærhuset Tilsynsbesøg Dato: 2. oktober 2014 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Susanne Brandt (leder), Karin Kristensen (Pædagog+AMR), Anne Jægerstrøm

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kærgården Tilsynsbesøg Dato: Besøg i institutionen 3. marts 2014 og tilsyn 5. marts 2014 Tilsynsform: Dialog på baggrund af institutionsprofil, fokuspunkter

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Tinsoldaten Tilsynsbesøg Dato: 7. maj 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Marianne Pedersen (leder) og Gertrud Jacobsen (souschef). Fokuspunkter 1.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Bredalsparkens børnehave Tilsynsbesøg Dato: 4. februar 2014 Tilsynsform: Dialogbaseret Deltagere: Elin Palm, Lise Johansen, Helle Vestberg, Margrethe Ostenfelt,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kastanjehuset/Solgården Tilsynsbesøg Dato: 4. september 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Torsten Hebsgaard (leder), Anne-Marie Asmussen (daglig

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 29. august 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef), Rosmarie Andresen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Cirklen Tilsynsbesøg Dato: 27. november 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde, samt indledende besøg i Cirklen 25. november 2013. Deltagere: Jette Lunddahl Mathiassen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehavehuset Lodsvej Tilsynsbesøg Dato: Den 5. februar 2014 (er flyttet fra den oprindelige tilsynsdato 4. december 2013, hvorfor den tidligere institutionsprofil

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Dato for tilsyn: Onsdag, den 12. oktober 2011 Deltagere ved tilsynet: Forældrebestyrelsesmedlem:

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kongebroen Frejasvej Dato: 6.nov. 2013 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 07.september 2010 Institutionens navn: Kragebakken Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Susan Salk,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 9. september 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Strandhuset. Tilsynsbesøg Dato: Mandag den 21. november 2011 Tilsynsform: Besøg på alle stuer og efterfølgende dialog mellem nedenstående deltagere.

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Sydgården, Søndergade 31, 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 31. oktober 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. marts 2008, 29. september 2009, 17.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: Torsdag, den 23. september 2010 kl. 11.00 13.00 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Tilsyn foretaget af: Pædagogisk

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Børnehuset i Hasle, Hasselvej 8, 3790 Hasle. Telefon: 56 96 46 00 Dato for tilsynsbesøg: 25. september 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. februar

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Lillemyr Adresse: Kannikegårdsvej 17. Povlsker 3730 Nexø Telefon: 56 48 98 28 Leder: Birgit Dam Tilsynsdato: 6. november 2012 Tidligere

Læs mere

Masterplan for Galaksen 2014-2015

Masterplan for Galaksen 2014-2015 Masterplan for Galaksen 2014-2015 Galaksen 2014 Helle Langaa Andersen 2014 2015. Indholdsfortegnelse: Indledning Masterplan: 03 Formål: 03 Mål og succeskriterier: 03 Beskrivelse af husene og legepladsen:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

vedrørende privatinstitutionen Eventyrhuset, Prangervej 67, 7000 Fredericia

vedrørende privatinstitutionen Eventyrhuset, Prangervej 67, 7000 Fredericia Tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Eventyrhuset, Prangervej 67, 7000 Fredericia 13. september 2013 Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehaven Brostykkevej Tilsynsbesøg Dato: 16. januar 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Karin S. Gülstorff (leder), Nete Niebur Storm (souschef)

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 3 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Bøgehøjen Dato:11. okt. 2012, kl. 11-14. Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

vedrørende privatinstitutionen Villa Gaia, Bøgevej 7, Taulov, 7000 Fredericia

vedrørende privatinstitutionen Villa Gaia, Bøgevej 7, Taulov, 7000 Fredericia Tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Villa Gaia, Bøgevej 7, Taulov, 7000 Fredericia 29. april 2012. Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen,

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Vandkunsten & Regnbuen Dato for tilsyn: 26-10-2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla Kjær, Kim Kristoffersen, Pernille

Læs mere

Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning.

Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning. Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning. Nærvær er for os, evnen til at være tilstede/have kontakt her

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Vuggestuen Manegen Tilsynsbesøg Dato: Den 19. august 2014 Tilsynsform: Institutionsbesøg i begge afdelinger den 18. august 2014 samt tilsynsdialog den 19.

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Nordstjernen, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne. Telefon: 56 95 33 20 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 26-01-2012 Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 Tilsynet

Læs mere

e.doc sags nr. 2013-27012 e.doc dokument nr. 2013-164494 Brobygning en fælles opgave for dagpleje, vuggestue og børnehave i Næstved Kommune

e.doc sags nr. 2013-27012 e.doc dokument nr. 2013-164494 Brobygning en fælles opgave for dagpleje, vuggestue og børnehave i Næstved Kommune e.doc sags nr. 2013-27012 e.doc dokument nr. 2013-164494 Brobygning en fælles opgave for dagpleje, vuggestue og børnehave i Næstved Kommune Forord Der er mange milepæle i de fleste menneskers liv, og overgang

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Normeret

Læs mere

Arbejdet. med pædagogiske læreplaner. - kort gennemgang af den landsdækkende evaluering

Arbejdet. med pædagogiske læreplaner. - kort gennemgang af den landsdækkende evaluering Arbejdet med pædagogiske læreplaner - kort gennemgang af den landsdækkende evaluering Indholdsfortegnelse og kolofon Pædagogiske læreplaner er en succes s. 3 Pædagogiske læreplaner gør en forskel på pædagogikken

Læs mere

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey= ORDINÆRT TILSYN I EVENTYRSKOVEN I FREDERIKSDAL Deltagere fra dagtilbuddet: Navn på tilsynsførende: Leder Birthe Jacobsen, pædagog Anja Simonsen og formand for bestyrelsen Anne Christensen Tine Kleist Pedersen

Læs mere

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker.

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker. En eventyrlig begyndelse. Nu skal jeg fortælle dig en historie, som jeg har hørt, da jeg var lille, og hver gang jeg siden har tænkt på den, synes jeg at den blev meget kønnere; for det går med historier

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 11. november 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER:

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG KL. 6.00

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 for dagtilbud i Rudersdal Kommune Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 for dagtilbud i Rudersdal Kommune Børnehus: Solsikken Dato: 8. juni 2012 Tilsynskonsulent: Britta Bartelt Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Frie Midgården Adresse: Midgårdsvej 81, 3700 Rønne Telefon: 56 95 00 42 Leder: Kim Egemose Hansen Tilsynsdato: 14.november 2012

Læs mere

Det generelle pædagogiske og administrative tilsyn. Tilsynsrapport 2010/2011

Det generelle pædagogiske og administrative tilsyn. Tilsynsrapport 2010/2011 Det generelle og administrative tilsyn Tilsynsrapport 2010/2011 Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Tilsynet skal ses som et redskab til dialog mellem tilsynsmyndighed og institution. Dette er for at

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Ørnesten Dato for tilsyn:21.11.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla pæd. Mette bestyrelsesformand og Thyra Hoier

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780 Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse. 1. Velkommen til Børnehuset Kvaglund. 2. Hvem er vi? 3. Åbningstid. 4. Tabulex.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 27.8.14. Tidspunkt: 18.30 21.30. Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 27.8.14. Tidspunkt: 18.30 21.30. Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g. Hjerm dagtilbud d. 20.8.2014. Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 27.8.14 Tidspunkt: 18.30 21.30 Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g.a ferie) Dagsorden. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Tegn på læring sådan gør I

Tegn på læring sådan gør I Tegn på læring sådan gør I 1 2 3 Tegn på læring sådan bruger I materialet At sætte ord på læring sådan gør I At evaluere læring sådan gør I 4 Redskaber sådan holder I fokus 5 Cases sådan kan det gøres

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 1 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 Børnebakken Østergade 25, 3720, Aakirkeby Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14. maj 2009, 9. juli 2010 Dato for tilsynsbesøg 2011: 23. november 12.00-14.00

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup Vi arbejder med kontinuitet og udvikling i daginstitutionen Af Stina Hendrup Indhold Indledning.............................................. 5 Hvilke forandringer påvirker daginstitutioner?...................

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovstjernen Dato: 18. juni 2012 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets praksisplan.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 6. marts 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef) og Carina Von

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720, Aakirkeby Telefon: Leder: Steen Noer Tilsynsdato: 15. november 2012 Tilstede ved tilsyn:

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Egevolden Tilsynsbesøg Dato: 1. februar 2012 fra kl. 9.00 12.00 Tilsynsform: Besøg på alle stuer og efterfølgende dialog. Deltagere: Mette T. Nørregård

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Ærtebjerg Tilsynsbesøg Dato: Den 2. oktober 2013. Tilsynsform: Besøg i hele institutionen tirsdag den 1. oktober 2013 samt tilsynsdialog onsdag

Læs mere

Støttepædagoger/pædagogisk vejledning

Støttepædagoger/pædagogisk vejledning Hjælp til inklusion i Brøndby Kommunes dagtilbud Støttepædagoger/pædagogisk vejledning Pædagogisk følgeskab og inkluderende praksisudvikling Indhold 1. Hjælp til inklusion 2. Støttepædagogrollen 3. Hvem

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Løvfrøen Nylars, Bøgevej 11, 3720 Nylars Dato for tilsynsbesøg: 19. januar 2015 Forrige tilsynsbesøg: 7.maj 2009, 3. maj 2010, 23.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Naturbørnehaven Mols Bjerge. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Naturbørnehaven Mols Bjerge. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Naturbørnehaven Mols Bjerge. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Sct. Georg gårdens vuggestue Dato: 29. marts 2012 kl. 10-13 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan

Læs mere

Kerneydelser. Hvis der er vikarer skal de udføre det praktiske arbejde, såsom ordne vogn, servere mad, rydde op.

Kerneydelser. Hvis der er vikarer skal de udføre det praktiske arbejde, såsom ordne vogn, servere mad, rydde op. Kerneydelser Aflevering: Skal være tryg for forældre og børn. Barnet skal altid mødes af et pædagogisk personale, der er specielt forholder sig til barnet i denne situation. Det pædagogiske personale skal

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private Afdeling: Løvfrøen Adresse: Bøgevej 11, Nylars 3720 Aakirkeby Telefon: 56 97 13 63 Leder: Lene Reits Tilsynsdato: 10. januar 2012 Tidligere tilsyn: Uanmeldt

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012

Ishøj Kommune. Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012 Ishøj Kommune Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012 Indledning... 3 Lovgivning og målsætning... 3 Faktuelle oplysninger... 3 Hvad har vi hørt ved de reflekterende samtaler... 4 Hvad har vi set/oplevet ved

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: SPØRGSMÅL JA DELVIST HANDLEPLAN NØDVENDIG

FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: SPØRGSMÅL JA DELVIST HANDLEPLAN NØDVENDIG FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: 1. Vurderes det, at børnehuset har plads nok?, indendørs har vi mange rum og pænt med plads

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg i Børnehuset Egevolden den 1.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Mette Tejlmann Nørregård. - Ledelse -

Læs mere

KULTURBØRNEHAVEN Lauge Koch

KULTURBØRNEHAVEN Lauge Koch Velkommen i KULTURBØRNEHAVEN Lauge Koch Velkommen Kære forældre. Med denne velkomstpjece vil vi gerne byde jer velkommen til Kulturbørnehaven Lauge Koch. Formålet med denne pjece er, at give jer et indblik

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Valhalla

Velkommen til Børnehuset Valhalla Velkommen til Børnehuset Valhalla Med denne lille folder vil vi byde børn og forældre velkommen til Valhalla. Vi håber, at vi får en god tid sammen 1 Børnehuset Valhalla er en kommunal institution. I 1972

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset 1 2 Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset Indholdsfortegnelse 1. Centeret for uddannelse og pædagogik: CUP 2. Taske force 3. Inklusion 4. Kastaniehusets pædagogiske Handleplan 5. Indsatsområder

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Afdeling: Sirius Udfyldt af gruppe: Fisk Dato: 31.12.2015 SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper.

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk 12 kan der være oplæg fra enten personalet eller andre,

Læs mere

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 -

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 - D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-12 - - 1 - Andre oplysning Det skal du huske hver dag En eftermiddagsmadpakke, så dit barn kan holde sig mæt til det skal hjem. Et par hjemmesko

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitution Kildemosen 2012. Leder: Vibeke Mortensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitution Kildemosen 2012. Leder: Vibeke Mortensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitution Kildemosen 2012 Leder: Vibeke Mortensen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere