KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE"

Transkript

1 KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS

2 Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om og forholder sig til. Vi networker som en del af karriereudvikling, personlig branding, og fordi det er vigtigt at have de rigtige kontakter! Men hvem er i bund og grund de vigtigste kontakter? De personlige kompetencer, som er absolut afgørende for det gode liv, udvikles langt tidligere og i det allervigtigste netværk - nemlig familien! Personlig integritet, autenticitet, selvfølelse og relationelle kompetencer udvikles i det nære samspil mellem forældre og børn. De unikke værdier i familiens kontakt med hinanden både mellem de voksne, mellem børnene og mellem børn og voksne, skaber et samspil, som udvikler kreativitet, humor og en oplevelse af, hvor vigtigt det er at være sammen med betydningsfulde andre: at blive set, hørt og mødt på det personlige plan. Danmark er længst fremme med at afskaffe familien siger nogen i en tid, hvor mere og mere af det unikke i familien tilsyneladende udfordres af lærerplaner for børnene og karriereplaner for de voksne. Vi ved, at dette vil vende! Fremtidens familie vil have en højere grad af bevidsthed om balancen mellem familieliv og arbejdsliv. I familier, hvor der er bevidsthed om de grundlæggende værdier for barnets og familiens udvikling, vil familien forholde sig til, hvad det er, at de som familie har brug for. I andre familier, er det offentlige en vigtig og betydningsfuld ressource for barnets og familiens udvikling. Arbejdspladserne ved, at familiens trivsel er afgørende for, hvordan trivslen og engagementet er på arbejdspladsen. Denne bevidsthed sammenholdt med at arbejdsmarkedet vil ændre sig og udvikle nye strukturer, understøtter bevidstheden om vigtigheden af at hjælpe den unikke familie med at udvikle sig i perioder med svære belastninger som graviditet og fødsel, sygdom, dødsfald, skilsmisse, alkoholproblemer eller andre personlige vanskeligheder. Det er afgørende for samfundsudviklingen det ved vi, familierne og arbejdsgiverne alt om. Det kræver, at vi som konsulenter og undervisere kan holde os fri af metoder og generelle anvisninger, og i stedet hjælpe den enkelte til at udvikle egne unikke og personlige kvalifikationer ved at være nærværende og kontaktfuld og ikke blot følge de tendenser, der kommer og går. Vi ønsker at sikre alle vores kunder, studerende og samarbejdspartnere kvalitet, inspirerende formidling og sublim kontakt. Med hjerte og hjerne brænder vi for at gøre en forskel for mennesker, fra de er helt små i den nære familie og senere sammen med andre vigtige relationer gennem livets faser. Vores mission og kernefokus er at udbrede viden om betydningen af relationskompetence i samspillet med andre mennesker. God fornøjelse! Susanne Broeng Direktør Kolofon Ansvarshavende redaktør Susanne Broeng Redaktører Anders Jørgensen Mette Krustrup Illustrationer Mogens A. Lund Skribenter Anette Krogh Heidi Reese Svend O. Andersen Peter Harboe Thomsen Helle Hyldahl Vestergaard Susanne Broeng Claes Solborg Pedersen Oplag Korrektører Gerda Rasmussen Helle Spanggaard Tryk Unitryk Grafik Rasmus Harving Det handler om relationer Kempler Instituttet er en privat uddannelses- og konsulentvirksomhed med hovedkontor i Odder. Vi uddanner professionelle fagfolk familieterapeuter, ledere og konsulenter og udfører konsulentopgaver indenfor det private og offentlige erhvervsliv. 2

3 Indhold Det sker lige nu og her s. 4 Få klar besked s. 6 Om instituttet s. 7 Familieterapeut s. 8 Supervisor s. 12 To korte uddannelser s. 13 Ærligt lederskab s. 14 Kempler poster s. 16 Konsulent- og organisationsuddannelse. s. 18 Kurser, workshops og foredrag s. 21 Jeg er blevet dus med mig selv s. 22 Konsulentafdelingen s. 25 Kundehistorier s. 26 Kundereferencer s. 28 Hilsen fra Norge s. 29 Sidste skud på stammen s. 30 3

4 Det sker lige nu og her - imellem dig og mig Sådan siger vi meget ofte i Kempler Instituttet men hvad betyder det, når vi bringer fokus ind på her-og-nu oplevelsen og ønsker at tale om det, som udspiller sig mellem os. Af Susanne Broeng, direktør for Kempler Instituttet Her-og-nu situationen brug den, brug den, brug den! Sådan skriver Irvin D. Yalom i sin dejlige bog Terapiens essens. Han skriver også: Her- og-nu er den væsentligste kilde til terapeutisk kraft, terapiens surdej, terapeutens (og dermed patientens) bedste ven. Men at arbejde med her-og-nu situationer er ikke enkelt. Det er der mange af os, som har måttet sande. Netop det at opdage, hvad der sker her og nu og samtidig ikke allerede være på vej med sine egne svar, sine begrundelser og argumenter - sine guldæg - kræver, at man kan stoppe op og lytte til det, der bliver sagt og samtidig have opmærksomheden på det, som sker imellem os. Det, der sker i nu et mellem mennesker, afspejler en personlig historie. Det afspejler vores livserfaringer, vores gode og dårlige oplevelser om det at være i relation til andre mennesker. Vores erfaringer fra samspillet med andre, om det er traumatiske eller gode oplevelser, der gemmer sig i erindringerne såvel bevidst som ubevidst, vil afspejle sig i den måde, som interaktionen mellem os som mennesker udspiller sig. Vi behøver derfor ikke at fokusere på de historiske oplevelser, da de væsentligste og mest betydningsfulde af disse vil komme frem i det samspil, som udspiller sig i nu et. Det er netop de væsentligste og mest betydningsfulde af disse erfaringer, det er afgørende at fokusere på for at kunne skabe udviklende forandring i nu et. Når det sker her og nu, at jeg f.eks. igen får oplevelsen af at blive misforstået og føler, at jeg skal forsvare mine synspunkter, ja - så er der noget i netop dette samspil, som genaktiverer mine tidligere erfaringer fra andre betydningsfulde samspil. Og det er det, som vi må stoppe op ved for at kunne skabe forandring! Walther A. Kempler satte fokus på her-og-nu oplevelsen Relationen, oplevelsen af relationens kvalitet og netop det forhold, at vores tidligere erfaringer udspiller sig i her-og-nu relationen, har været central i det budskab, som Walther A. Kempler kom til Danmark med for 30 år siden. Walther A. Kempler satte netop fokus på her-og-nu oplevelsen og på vigtigheden af at have et kritisk blik på sig selv som rådgiver, terapeut og menneske. Om dette vil jeg fremhæve hans bog Experiental Psychotherapy Within Families udgivet ved The Kempler Institute At arbejde med den oplevelsesorienterede tilgang til mødet med andre mennesker, har altid været og er fortsat den røde tråd i Kempler Instituttet. Og det vil forblive vores centrale omdrejningspunkt i tilgangen til mødet med andre mennesker. Oplevelsen af situationen her-og-nu, oplevelsen af de følelser, som samspillet bringer, og betydningen af at kunne italesætte det, der sker i relationen mellem os som mennesker det er udviklende og skaber personlige oplevelse og forandringer, på et dybt personligt plan. Vi har i Kempler Instituttet gennem alle årene været optaget af at sætte fokus på det relationelle. Gennem iagttagelser af menneskers samspil udkom flere bøger af både Walter Kempler og ikke mindst Jesper Juul, hvor begreber som integritet, selvfølelse og betydningen af relationen fik en fremtrædende plads. Samtidig skete en teoretisk udvikling, hvor især Daniel N. Stern har været banebrydende med sine bøger om børnepsykologi, særligt Barnets Interpersonelle Univers. Daniel N. Stern satte 4

5 fokus på menneskets unikke karakter, på selvoplevelse, på betydningen af kvaliteten i samspillet, og hvilken alvorlig og negativ betydning det har for et menneskes udvikling, hvis det ikke bliver set, hørt og mødt. I Kempler Instituttet har netop omsætningen af den teoretiske viden til konkrete oplevede handlinger i samspillet mellem mennesker været medvirkende til, at vi i vores arbejde fokuserer betydningen af at gøre og ikke kun at tale om. Det vanskelige er at omsætte sin viden til konkrete handlinger, således at netop det, som jeg forestiller mig, tænker på, og ønsker at formidle, også bliver oplevet sådan af den anden. Dette er essensen i Kempler Instituttets tilgang på alle vores kurser og uddannelser. Kontakten skaber forandringen I denne tid er der fokus på evidens, og det er ikke uden grund. Der er et stort behov for at se kritisk på det, som sker i socialt arbejde. Det er vigtigt at evaluere sin indsats og sætte fokus på, om indsatsen hjælper hele familien hvad er udviklende og hjælpsomt for familien? Og hvad er ikke? Det har været et forsømt område gennem mange år at evaluere indsatsen og at inddrage familien i evalueringen af, om indsatsen er hjælpsom. Men desværre sker der i øjeblikket det, at frem for at se på, hvad der hjælper den unikke/enkelte familie, bliver der i stedet lagt fokus på, at behandlerne skal anvende bestemte metoder til bestemte problemstillinger. Dette til trods for, at vi som professionelle ved, at det ikke er metoden, der er hjælpsom men at det er kontakten mellem de implicerede, ligeværdigheden og autenticiteten som skaber forandring. Et fokus på metoden frem for på det unikke menneske / familien er netop at efterlade personen / familien med endnu en oplevelse af ikke at være kompetent, ikke at blive set, hørt og mødt? Det kan se ud som om, at tidligere tiders religiøs dominans i dag har veget pladsen for en videnskabelig dominans, der forsøger at frigøre sig fra tidligere tiders åndelige og følelsesmæssige dominans til fordel for en verden bestående af videnskabelige, teknologiske facts. Videnskabsfolk, som studerer menneskelig adfærd og som nægter at observere gennem deres følelser, går glip af selve virkelighedens pointe at mennesket er unikt, forskelligt og fyldt med følelser. Hvis menneskelige følelser bliver umenneskeliggjort, desavoueret til fordel for noget, der kan kaldes kollektive, rationelle observationer er det jo reelt ikke længere mennesker vi taler om og med. Altid afstemt efter den enkelte I Kempler Instituttet er det ligeværdigheden, kontakten mellem mennesker, autenticiteten, integriteten og udviklingen af personlig selvfølelse, der er det helt afgørende. I arbejdet med den personlige udvikling kan der ikke anvendes en bestemt metode, men der må hos den professionelle være kompetencer til at kunne afstemme sig, se bag ved den udtrykte adfærd og kunne anvende mange forskellige tilgange, helt afhængig af det enkelte unikke menneske, som har behov for hjælp. Om det er en leder af en stor organisation, en medarbejder med en vanskelig kunderelation, en behandler der skal møde en familie, så er det gennemgående i Kempler Instituttets tilgang, at der nogle gange skal arbejdes med de følelsesmæssige oplevelser, andre gange kognitivt, nogle gange visuelt, andre gange kropsligt og dette helst i en flydende synergi. Fornemmelsen for det menneske, som vi er sammen med, og hvad der er hjælpsomt for netop dette menneske samt at kunne afstemme sig efter dette, er terapeutens og konsulentens hovedopgave. Vores værdier er eksistentielt funderet, vores tilgang er oplevelsesorienteret, og netop dette har vist sig at have en stærk og bærende karakter for Kempler Instituttet gennem alle 30 år. Vi blev opfattet som alternative behandlere Kempler Instituttet var for 30 år siden nyt og anderledes. Dengang blev familieterapien set som alternativ behandling. I dag er det almindeligt at bede om hjælp til sin familie, og det er accepteret at arbejde med balancen mellem arbejdsliv og familieliv. I dag er Kempler Instituttet en organisation med 40 undervisere og konsulenter, hvor vi udbyder flere lange uddannelser og kortere kurser og udfører konsulentopgaver både i det offentlige og private regi. Vi har afdelinger i andre lande: Norge, Tyskland og Østrig, der alle er etableret som en følge af, at der vises stor interesse for den oplevelsesorienterede tilgang, med fokus på det enkelte menneskes måde at omsætte sin viden til konkrete handlinger i samspillet med andre mennesker. De næste 30 år bliver spændende og udfordrende. Samfundsstrukturen og arbejdslivet ændrer sig hele tiden, familielivet ændrer sig. Vi har set patchwork-familien mestre udfordringerne, vi ser kvinderne gøre karriere og fædrene blive mere og mere bevidste om at udfylde sin rolle i familien. Familiens økonomiske udvikling gør måske også, at det om nogle år primært er far der varetager familiens base? Det er centralt for os at fastholde nysgerrigheden og interessen for forandring og udvikling i familien, på arbejdspladsen og i samfundet - samt at styrke den personlige integritet, kreativitet og åbenhed over for livets kompleksitet. Og det er mit ønske, at vi i Kempler Instituttet forsat vil kunne bidrage med at være inspirerende og nytænkende for både familier og professionelle. 5

6 Gå på vores hjemmeside og få klar besked Få overblik. Find datoer, priser og yderligere information om uddannelser, kurser, workshops og konsulentydelser på Tilmelding Al tilmelding sker i formularer via vores hjemmeside. Vi afholder gerne kurset ude hos jer Alt hvad vi tilbyder af kurser, workshops, foredrag og temadage kan fint modelleres til den enkelte institutions eller virksomheds behov i særligt tilrettelagte forløb. Følg med gennem nyhedsbrevet Meld dig til det elektroniske nyhedsbrev på hjemmesidens forside og følg med. Nyhedsbrevet rummer nyheder, relevante informationer fra instituttets liv, melding om aktuelle kurser mv. og faglige input. Kom til vores informationsmøder Instituttet holder løbende informationsmøder i både Odder og København. Studievejledning Du er altid velkommen til at ringe til vores studievejledere i åbningstiden. Vi udvikler jævnligt nye tilbud Hold dig orienteret via hjemmesiden og nyhedsbrevet. Kontakt os Tlf

7 Om Kempler Instituttet Kempler Instituttet arbejder med to hovedområder. Vi uddanner familieterapeuter, supervisorer, konsulenter og ledere i at arbejde med interpersonelle processer. Derudover udfører vi konsulentopgaver for virksomheder, institutioner og kommuner indenfor bl.a. personaleudvikling og ledelse. Kempler Instituttet har et bredt udbud af uddannelser og konsulentydelser, der tilgodeser efterspørgsel, kompetencer, viden og intervention. Det er instituttets mål, at familier, studerende og kunder udvikler og implementerer kompetencer hos den enkelte, så kommende handlinger bliver præget af et menneskesyn, der understøtter den enkeltes integritet og mulighed for udvikling og forandring. Vi har det menneskesyn, at alle har betydning for hinanden og er afhængige af hinanden. Alle i familien eller organisationen har derfor også ansvar for og er med til at skabe de processer der understøtter den enkeltes integritet og mulighed for udvikling, forandring og samarbejde. Vores værdier Integritet og samarbejde Vi ser det som værdifuldt, at det enkelte menneske kan udtrykke sig og sine tanker, holdninger, følelser, værdier og dermed ikke tilpasser sig, trækker sig eller undertrykker sin egen integritet. Dialog indhold og proces Det er vigtigt at tage de nødvendige dialoger, at blive i kontakten og anerkende, at forskellighed er en ressource til udvikling. Når vi tager vare på processen og har fokus på kvaliteten af kontakten og dialogen mellem os, bliver det muligt at arbejde i dybden med indholdet og skabe forandring. Familie- og organisationsperspektiv det relationelle Alle har betydning for hinanden, og hvis en person har vanskeligheder, er det ikke alene den enkelte persons ansvar, men alle i familien eller organisationen, der har et ansvar for, at den enkelte kan udvikle sin integritet og trivsel. Anerkende den enkeltes kompetencer Den enkelte gør sit bedste i en given situation og sammenhæng. En handling eller et udtryk, som er uklart, må undersøges, så det kan blive tydeligt, hvori den andens kontekst består. Målet er, at enhver person oplever at blive set, hørt og mødt på sine hensigter og ikke sine handlinger. Mennesker er ikke ens vi har forskellige roller, og nogle har mere ansvar end andre. Vi kan derfor ikke være ligestillede som mennesker. Men vi kan varetage vores overordnede ansvar på en ligeværdig måde og dermed støtte den enkeltes integritet, fællesskabet og relationerne. Kempler Instituttet Instituttet blev grundlagt i 1979 af overlæge Mogens A. Lund, socialrådgiver Lis Keiser og familieterapeut Jesper Juul i samarbejde med den amerikanske psykiater og familieterapeut Walter Kempler, M.D., som var den inspirerende kilde til det fokus, som Kempler Instituttet bygger på. Instituttet er et aktieselskab ledet af en bestyrelse og en direktion. Instituttet beskæftiger 8 medarbejdere og har tilknyttet ca. 40 konsulenter og undervisere. De tilknyttede undervisere og konsulenter er uddannede psykologer, læger, pædagoger, lærere, socialrådgivere o.a. og har alle efteruddannet sig til familieterapeuter på Kempler Instituttet. Underviserne på familieterapeutuddannelsen er medlem af Psykoterapeutforeningen i Danmark eller godkendt som specialister. Instituttets administration ligger i Odder, og vi råder over kursuslokaler i Odder og København. Instituttets aktiviteter omfatter primært Danmark og de øvrige skandinaviske lande. Instituttet har datterselskaber i Norge, Tyskland og Østrig. 7

8 Det særlige rum Kempler Instituttets uddannelse til familieterapeut er et træningsrum for nærvær og evne til at indgå i relationer med dialogen som omdrejningspunktet. Familieterapeut og underviser Svend O. Andersen er - trods mange års erfaring både som underviser og praktiserende familieterapeut - stadig forundret over, hvad det er der sker, når mennesker mødes med det formål at lære sig selv at kende og udvikle sin relation til andre. Hvorfor valgte du at blive familieterapeut i sin tid? Valget stod mellem en gestaltterapeutuddannelse, hvor vægten mest er lagt på arbejdet med egne indre processer, og så Kempler Instituttets familieterapeutuddannelse, hvor der er fokus på det relationelle perspektiv. Det var det familieorienterede og det at arbejde i relationen, som tiltrak mig. Jeg var selv småbørnsforælder og det, at være far, mand og kæreste var bestemt ikke nemt for mig. Jeg ønskede noget mere og andet end det, jeg havde set hjemme i min egen oprindelige familie. Og jeg havde brug for hjælp til at finde og udvikle måder at være forældre, familie og partner på, som passede til mig og min familie. På dette tidspunkt arbejdede jeg på en institution, hvor vi skulle forestille at lave terapi, men ingen af os anede, hvordan man gjorde. Så der var spørgsmål både i forhold til mit eget familieliv og i forhold til mit arbejde med alkoholafhængige. Jeg var sulten efter at få noget input. Hvad siger du den første dag på studiet til de nye studerende? Jeg plejer faktisk at fortælle de studerende, hvordan jeg selv startede i sin tid. Og så siger jeg noget i retning af, at nu sidder I der som totalt fremmede overfor hinanden, og om et år kender I hinanden ud og ind. I vil have etableret betydningsfulde relationer. Sådan var det i hvert fald for mig. Det var de mest givende år i mit liv. Der hvor tingene blev sat i nyt perspektiv. Forstår de studerende tilgangen, når de møder første dag? Det er meget forskelligt. Når jeg f.eks. taler om det personlige sprog og vigtigheden af, at man selv skal være aktiv i samtalen og tydelig med sine egne værdier, holdninger og tanker, så er der nogle i gruppen, der protesterer, mens det for andre opleves som en befrielse. De, der protesterer, synes måske man skal være neutral og igangsættende, frem for at være tydelig med sig selv så, det snakker vi om vores første meningsfulde dialog er i gang. Det anerkendende skal praktiseres. Det er vigtigt, at jeg som underviser ikke tromler dem med mine synspunkter, men sørger for, at det bliver tydeligt, hvad budskabet og forskellen er, og sørger for at invitere vedkommende indenfor i dialogen. Det er meget vigtigt, at forskellighederne får plads og at der ikke er en, som skal have ret. Som familieterapeut er det ofte konfliktfyldt stof, vi skal tale om. Og netop det konflikt- 8

9 fyldte behandles som bekendt bedst i en dialog, hvor de involverede taler om sig selv og for sig selv. Når du tager folk alvorligt, vil de som regel gerne åbne sig. Det er meget forskelligt, hvad de studerende får ud af at gå på Kempler Instituttet De kommende familieterapeuter kommer her med et reelt ønske om at lære sig selv bedre at kende: privat såvel som professionelt. Der er meget forskellig privat bagage hos de studerende på et hold. Der er dem, der synes, at de har haft en fin barndom, men gerne vil lære mere om det terapeutiske fag en professionel bevidsthed. Til dem, der har haft en hård baggrund, som de erkender at de må arbejde med. Andre igen opdager måske, at den lykkelige barndom ikke var så lykkelig alligevel. Sådan var det f.eks. for mig, da jeg blev uddannet til familieterapeut. Hvorfor er det oplevelsesorienterede så god en ide? Det jeg kan mærke, der sker lige nu, er det væsentlige. Men det er typisk det, der sker lige nu, som vi enten overser eller fornægter. Forandringen sker, når opmærksomheden gives til nu et. Oplevelse af nærvær og væren i nu et er centralt. Bevidstheden om betydningen af oplevelsen skaber de klareste og mest holdbare forandringer. Forståelse kan gøre nogen forandring, men oplevelsen er det vigtigste: dét, jeg kan mærke ved dét, der sker her og nu i situationen. Viden og forståelse kan jeg bygge på derefter. Ofte er det jo omvendt. At vi læser bøger og får teoretisk viden før vi praktiserer dét, som vi har fået viden om. Det handler ikke altid om at lave noget om, men om accept, undersøgelse og om at få mere indsigt. At forlige sig med sit liv, som det er. At være nødt til at være til stede i nu et og øve sig. Det kræver dialog, refleksion, undersøgelse og accept. Eksempel: Hvis et menneske stiller høje krav til sig selv og er meget selvkritisk, så er det vigtigt at lære at forlige sig med baggrunden for, hvorfor det er så vigtigt at stille disse høje krav til sig selv. Er det andres ambitioner, der skal leves ud, eller hvad er det mon? Dette i stedet for at bebrejde sig selv. På denne måde bliver det langt mindre belastende at leve livet. Der er én, der engang har sagt Når jeg accepterer det uacceptable, sker forandringen. Det er jo Den paradoksale lov om forandring. Træningsophold i et særligt rum Mange nævner, at uddannelsesrummet er et ganske specielt rum at gå ind i, når du er på uddannelse hos os. Nogle beskriver det lidt makabert med at sige, at de hænger huden udenfor, før de træder ind. I udannelsesrummet er fokus at være dig selv, og den studerende vil blive spejlet og udfordret, når det ikke sker. En partner til en af vores studerende var med som deltager på parweekenden i uddannelsen og udtrykte det således: Hvis der kom mere af det, I laver her, ud i verden, så ville den blive et bedre sted at være! Det er jo specielt og særligt, at en partner deler denne oplevelse, og jeg er glad for, at det er dét, vi gør og er kendte for. Det kræver, at deltagerne er nærværende og mentalt tilstede. Og det er jo netop denne kompetence, der er vigtig, når vores familieterapeuter har familier i terapi, - nærvær, og dét at være tilstede kan hurtigt aflæses og fornemmes i rummet. Familieterapeutuddannelsen kan beskrives som ét langt træningsophold med indlagt teoretisk formidling og refleksion. Oplevelserne bliver en slags knagerække for den teoretiske del, som vores viden kan hænges op på. De eksistentielle samtaler, som vi har om livet i undervisningen, kan vi koble teoretisk forståelse på. På den måde bliver undervisningen mere levende end ved f.eks. at diskutere ud fra et skrevet oplæg. Vi arbejder således omvendt med læringsprocesserne. Den teoretiske del er blevet større, end da jeg gik på uddannelsen for år tilbage. Dengang var uddannelsen praktisk funderet og uden nævneværdig teori. De studerende efterspørger mere teori nu, selv om de i forvejen er ret belæste og gode til at reflektere teorien. Vi fastholder det fokus, at det er omsætningen til praksis af den store faglige viden, der er afgørende og helt central for, hvad der sker i en terapeutisk samtale. Vi træner med familier fra det virkelige, levede liv Vores undervisning er mest træning i rådgivning og terapeutiske samtaler, hvor vores studerende rådgiver hinanden eller har gæster udefra, som får terapi uden bereg- 9

10 Svend O. Andersen ning mod at blive en del af undervisningen dét vi også kalder vores åbne klinik. Der er høj intensitet i rummet og fuld koncentration overfor dét, der sker på gulvet i den rådgivende eller terapeutiske samtale. Det er en særlig oplevelse at dele sit privatliv med 20 andre mennesker. Det kan opleves som overvældende med de mange mennesker, når man træder ind af døren, men det ændrer sig ofte til en oplevelse af, at det er en stor gave. Der skabes en ganske særlig intensitet, når så mange mennesker bidrager med nærvær og fokus. Samtaler på gulvet sker under direkte supervision, hvor underviseren hjælper den studerende på vej. Godt skudsmål Familieterapeutuddannelsen blev evalueret med et meget positivt resultat i Danmarks første evalueringsproces af psykoterapeutiske uddannelsessteder udført af Reflektor ApS. Evalueringen gælder fra 1/ og fire år frem. For første gang nogensinde har de mange udbydere af psykoterapeut-uddannelser i Danmark haft mulighed for at blive officielt evalueret ud fra kriterier, der er beskrevet af tre ministerier. Formålet med at lave den officielle evaluering af psykoterapeutuddannelserne fra samfundsside var at bidrage til større gennemskuelighed for klienter og andre, som bruger uddannede psykoterapeuter. Fra Kempler Instituttets side har vi set det som en god måde at arbejde med et fagligt løft af de private uddannelser til psykoterapeut og samtidig give borgerne bedre mulighed for at orientere sig om og imellem det store udbud af uddannelser på området. Kempler Instituttet gik aktivt ind i processen og kan glæde sig over at være blevet evalueret med et meget positivt resultat. Det tager tid at ændre sig Processer, som dem jeg beskriver her, der handler om at forstå sig selv og erkende sit eget liv, anerkende sig selv for den man nu engang er og indgå i de her sårbare relationer - det tager lang tid. Det er derfor, at det som et minimum skal tage fire år at blive uddannet til familieterapeut. Det er vigtigt at give sig tid for at kunne implementere læringen. Det tager tid at arbejde med forandringer. Det kræver tid og øvelse at lære sig selv at kende og at indgå i sårbare relationer med andre. Det tager tid at lære faget. Hvornår bliver du egentlig en fuldbåren familieterapeut? Det bliver jeg aldrig fuldt færdig med. Det med at være terapeut er at arbejde med sig selv og med sit terapeutiske arbejde. De fire år på uddannelsen er den formelle del af det. Men det er nødvendigt at bliver ved at øve og lære resten af livet. Min egen vigtigste efteruddannelse er al den supervision, som jeg har modtaget gennem årene. Mødet med familierne i min praksis er til stadighed meget lærerigt. At arbejde med nærvær og kontakt er en livslang uddannelse. Jeg går i supervision og har tænkt mig at blive ved med det. Det er uundværligt efter min mening. Man kan begynde at praktisere efter fire års uddannelse. Men selv den dygtigste terapeut i verden bliver aldrig færdig med at reflektere over det unikke møde med familien, vil jeg påstå. Arbejdsgruppen bag evalueringen havde deltagere fra Socialministeriet, Undervisningsministeriet samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, en faglig konsulent fra Danmarks Evalueringsinstitut, i samarbejde med Psykoterapeutforeningen (PTF) og Sammenslutningen af Psykoterapeut Uddannelser i Danmark (SPUD). Vi arbejder hen mod en officiel anerkendt certificering Kempler Instituttets direktør Susanne Broeng vil gerne gå endnu videre, end den nuværende evaluering: Vi skal arbejde hen mod en egentlig officiel certificering og godkendelse af psykoterapeutuddannelserne. I dag er psykoterapeut ikke en beskyttet titel. Det kan give uklarhed om udbyderne af uddannelserne og kvaliteten af psykoterapeutuddannelserne. Ligesom kiropraktorer og andre fag har opnået at få en egentlig godkendelse, vil det være godt, at vi som uddannelsessted får den form for officiel anerkendt certificering og med rette får status som reel profession siger Susanne Broeng. Åben klinik Som en del af vores studieform har Kempler Instituttet åben rådgivning for familier, par og enlige. Det foregår på år af familieterapeutuddannelsen og for afdelinger på arbejdspladser på år af konsulent- og organisationsuddannelsen. Rådgivningen udføres af studerende under direkte supervision af underviser. Familiesamtaler kan dreje sig om relationer mellem børn og forældre, situationer hvor børn ikke trives, vanskeligheder i parforholdet, familier i opbrud, afhængighedsproblematikker o.a.. Eller man kan som person være et sted i livet, hvor vanskelige livstemaer presser sig på. Gruppesamtaler for arbejdspladser kan dreje sig om samspilsprocesser i organisationen, mellem medarbejdere, i lederteams og tilsvarende processer. Tilbuddet i Kempler Instituttets Åbne Klinik er gratis. Læs mere på Kempler Instituttets hjemmeside 10

11 Familieterapeutuddannelsen Familieterapeutuddannelse er blevet udbudt siden Der starter flere hold i København og Odder hvert år. De studerende begynder basisåret i relationskompetence som første år af familieterapeutuddannelsen. Basisåret har fokus på at arbejde med relationskompetence og udvikling af refleksionsprocesser både faglig og personlig refleksion. Form og indhold Uddannelsen er tilrettelagt, så de studerende kan fokusere på det, der er konkret relevant på den enkeltes arbejdssted. Med udgangspunkt i direkte supervision af rådgivnings- og terapiforløb vil der være en kontinuerlig vekselvirkning mellem teori, metode og fagpersonlig udvikling, f.eks.: teoretisk og praktisk introduktion til at arbejde med intersubjektive processer. De kommende familieterapeuter skal have viden om familieterapiens historiske og teoretiske rødder, relevant litteratur, handlemuligheder, målgrupper og vilkår for rådgivning/terapi. Gennem praksiserfaring med rådgivning og terapi i konkrete dagligdags situationer skal de studerende udvikle og kvalificere sig på følgende områder: Målgrupper Uddannelsen henvender sig til fagpersoner og andre professionelle, der ønsker at udvikle og dygtiggøre sig. De studerende kommer fra mange typer arbejdspladser og med forskellig faglig baggrund, f.eks. sundhedsplejerske, socialrådgiver, lærer, pædagog, psykolog m.m. Uddannelsens formål Det er uddannelsens formål at uddanne professionelle familierådgivere og familieterapeuter til at blive kompetente udøvere af familieterapi i praksis og teori. De kommende familieterapeuter skal kende fagets bredde, perspektiver, begrænsninger og faldgruber. Gennem personlig udvikling som egenterapi og deltagelse i personligt involverende gruppeprocesser Ved teoretisk fundering gennem læsning, teorigennemgang og diskussioner i grupper og plenum Ved færdighedsudvikling gennem direkte superviseret praksis Glimt fra en undervisningsdag Der kommer meget lyd på stemmen. Jeg tror, at det bliver for følelsesladet for ham lige nu. Husk på, at han har siddet med kontrol over sine svære følelser i alle de år, siger underviser Peter Mortensen. Der foregår en terapisession midt på gulvet. En mandlig 3. års studerende sidder overfor et par, der oplever at være i hårdknude med deres parforhold og udfordringerne i deres sammenbragte familie. Parret har svært ved at finde ind til hinanden, og der er dage, hvor de kun siger godmorgen og godaften til hinanden. Der udspiller sig savn, kærlighed, forknyttethed, præstationsangst og faderfølelser foran os. Da du anerkendte ham, kunne han pludselig trække vejret. Da fik han lov til at udtrykke det, som er svært. Det er vigtigt, at turde sige det, der er svært at sige. Når det ikke sker, er det ofte det, der står i vejen for nærværet, siger Peter. Han giver direkte supervision, mens sessionen finder sted midt på gulvet omkranset af de andre studerende på holdet. Det er en tirsdag på Kempler Instituttet. Gennem dagen øver de 18 studerende sig i former for nærvær og kontakt i terapisessionen: timingen, lytningen, direktheden og autenticiteten. Får du hjulpet familien med at tale om det vanskelige? Bliver der spurgt til følelserne bag? Bliver der givet plads til pauserne? Og det at mærke efter? Får terapeuten sig selv med i det? Der er meget at øve sig i og lære. Det er det helt nære, der er stoffet i rummet. Det bliver trænet løbende under familieterapeutuddannelsen. Alt det der gør, at der sker et anerkendende, respektfuldt, forløsende og autentisk møde, og som er så hulens svært. Nogle gange er udgangspunktet for sessionen konkrete situationer. Andre gange kan det være med udgangspunkt i, hvordan en familie har det. Det er vigtigt at lytte med et åbent sind i stedet for hele tiden at tænke på, hvor vi skal hen på resultatet. Det kan være et skridt for langt, siger Peter til den studerende. Lidt senere tilføjer han. Du ser også dig selv i kontakten med klienten. Det kan forstyrre din indsats som terapeut efter at det er blevet synligt, at den studerende er blevet for optaget af sin egne livserfaringer midt i sessionen og har mistet lidt af kontakten til det par, der sidder overfor ham. De studerende går efter sessionen ud i de små grupper, hvor de drøfter sessionen i rummet og relaterer erfaringerne til den udviklingsproces, de selv er i gang med. 11

12 Supervisoruddannelsen Supervision er et kvalificerende redskab til at sikre udviklingen af en velfunderet fagidentitet og professionalisme. På supervisoruddannelsen arbejder vi ud fra en helhedsorienteret tankegang og metodik, som omfatter den der har brug for hjælp, fagpersonen og kvaliteten af relationenen mellem dem. Supervision er med til at sikre en forbedret service og at der bliver taget vare på den personlige trivsel i arbejdet med andre mennesker. Vi har udbudt supervisoruddannelsen gennem 15 år og hele tiden evalueret og udviklet den. Uddannelsen strækker sig over 30 dage fordelt på to moduler på henholdsvis 12 og 18 dage. Målgruppen Uddannelsen henvender sig til fagpersoner med interesse for supervision. Deltagerkredsen er tværfagligt sammensat med deltagere fra social-, undervisnings- og behandlingssektoren samt konsulentfunktioner, personaleafdelinger og ledere. Alle kendetegnet ved at være beskæftiget med formidling og forandringsprocesser med særligt fokus på den kvalificerende, reflekterende kollegiale samtale. En del deltagere har allerede praktiseret supervision, vejledning eller coaching gennem nogen tid, men vurderer at de mangler en mere systematisk indføring i supervisionsopgaven, så de kan fortsætte med en mere formaliseret og sikker praksis. Vi lægger vægt på, at uddannelsen er praksisorienteret og funderet således, at deltagerne kan omsætte uddannelsens indhold og færdigheder i deres aktuelle arbejdsliv. Det er vores erfaring, at mange gennem uddannelsen får skabt sig nye jobfunktioner - enten direkte som supervisor, eller som mere kvalificerede samtalepartnere i al almindelighed. Vi arbejder med tre fokusområder at give deltagerne teoretisk forståelse for supervisionsarbejdet, for roller, ansvarsområder, definitioner og afgrænsninger og overlap til beslægtede fagområder som vejledning, kollegial refleksion, coaching, rådgivning og terapi. at arbejde med deltagernes selvindsigt og indlevelsesevne som forudsætning for at kunne arbejde med de mere personlige dele af den fagpersonlige udvikling. at hjælpe til at deltagerne opnår en integration af faglige og personlige kvalifikationer, muligheder og begrænsninger i det at arbejde som supervisor. At de så at sige finder deres egenart som udøvere af faget. Uddannelsen er opdelt i to moduler Modul I omfatter 12 dages undervisning, og kan tages som et introducerende, afsluttet forløb. Her opnås grundviden om supervision og erfaringer med såvel roller som samtaleform. Der arbejdes praksisnært med udgangspunkt i deltagernes konkrete arbejdsliv. Modul II omfatter 18 dages undervisning og sigter mod at udvikle deltagernes færdigheder til at være kompetente udøvere af supervision. Der arbejdes som noget nyt med såvel direkte supervision som coaching. Der stilles højere krav til deltagernes træning mellem undervisningsgangene. Det forventes, at deltagerne arbejder med supervisionsforløb, og der indlægges øvetid mellem modulerne. 12

13 Procesorienteret ledelse Uddannelse for ledere og mellemledere med særlig fokus på proces og anerkendende ledelse i praksis Om lederrollen Et vigtigt fokuspunkt for ledelse i dag er at være god til at tage ansvar for, at alle medarbejdere i organisationen kommer til orde og bliver set, hørt og derved oplever sig som en meningsfuld del af organisationens fællesskab. Ledere skal have stor parathed og kompetence til at arbejde med udvikling, forandring og implementering af nye tiltag, da mange organisationer er under forandring. Den professionelle samtale Ledere skal i stigende omfang udvikle deres kompetencer til at arbejde med konflikthåndtering, gruppeprocesser, motivation af personalegrupper, modstand mod forandring, personaleudskiftning og nedskæringer m.v. Procesorienteret ledelse fokuserer primært på at klargøre og integrere deltagernes lederidentitet. at øge den enkeltes indsigt i personlighedens afgørende betydning for og indflydelse på samspillets kvalitet. Uddannelse for fagpersoner i at føre professionelle samtaler bygget på en ligeværdig relationel tilgang, hvor du taler med og ikke til folk I professionelt arbejde med mennesker spiller fagpersonens evne til at skabe og udvikle en dynamisk kontakt med andre en afgørende rolle, ligesom fagpersonens udstråling, væremåde og gennemslagskraft er af stor betydning. Evnen til at føre en samtale på en saglig, åben og direkte måde med respekt for det andet menneske er en forudsætning for at kunne nå sine faglige mål og realisere sit faglige engagement og potentiale i relation til andre. Denne grundlæggende kvalitet i samtalen er en forudsætning for, at de forskellige faglige metoder kan fungere som andet og mere end et sikkerhedsnet for fagpersonen. Det professionelle felt opererer med to forskellige forståelser af grundlaget for den professionelle kontakt: subjekt-objekt-relationen og subjekt-subjekt-relationen. På Kempler Instituttet arbejder vi ud fra den sidste. Vi taler med folk og ikke til dem og tager udgangspunkt i, at samtalens deltagere er lige værdifulde og lige værdige. Formål Formålet med uddannelsen er, at den enkelte fagperson udvikler evnen til at tænke og handle procesorienteret, øger viden og indsigt i egne potentialer og ressourcer og bliver i stand til både at skabe udvikling i samtalen og gøre samtalen udviklende. Form Teoretiske oplæg, praktisk omsætning i form af øvelser og situationsspil, faglig og personlig opsamling og perspektivering. Der arbejdes procesorienteret ud fra eksempler fra deltagernes daglige arbejde. Målgruppe Alle faggrupper hvor samtalen er et vigtigt arbejdsredskab. Det er eksempelvis skolelæreren, der gerne vil være klogere på forældresamtalen, tillidsrepræsentanten, der har samtaler med ledere og medarbejdere, fagpersoner ansat i psykiatrien, hvor samtaler kan være svære. Det er også en relevant uddannelse for ledere, der ønsker at kvalificere den daglige sparring eller de svære samtaler med medarbejdere. at udvikle lederens selvværd og selvforståelse i mødet med medarbejdere, politikere og andre samarbejdspartnere. at træne lederens rolle som procesansvarlig i forhold til både individ og gruppe, for dermed at styrke samarbejdet med medarbejdere, kolleger, politikere mv. at styrke lederens evne til at analysere, vurdere og handle i forhold til samspillet i en gruppe. at træne lederens evne til at indgå i superviserende og konsultative funktioner i forhold til kolleger, medarbejdere og samarbejdspartnere. at styrke lederens evne til at kunne vurdere og tilrettelægge personaleudvikling. at udvikle lederens evne til at kunne identificere og afhjælpe arbejdsrelateret stress i organisationen. 13

14 Ærligt lederskab Anette Krogh, der både er erfaren erhvervsleder, terapeut med egen prak sis og konsulent på Kempler Instituttet, fik lyst til at sætte fokus på kvindelige erhvervsledere med en terapeutisk bagage. Hun tog til København med en diktafon for at interviewe tidligere SAS-topleder Susanne Larsen. Susanne Larsen er på mange måder en rollemodel for mig. Jeg synes virkelig, hun anvender sin terapeutiske baggrund som en integreret del af sig selv i sit lederskab. Jeg er meget nysgerrig på, hvad den terapeutiske baggrund egentlig har betydet for Susanne, og hvordan hun bringer den i spil i sit lederskab, siger Anette. Herunder følger et længere uddrag af interviewet. Den fulde version bor på Det personlige lederskab Du har selv været igennem terapeutisk uddannelse. Hvordan har du anvendt din egenindsigt i dit lederskab? At jeg har turdet bruge den. Jo mere indsigt jeg får, jo mere tør jeg bruge den. Jeg har en meget stærk bevidsthed om, at jeg skal blive hjemme hos mig selv og ikke overskrider andres grænser ved at påpege ting hos dem, som de skal lave om, men i stedet gennem min egen adfærd vise, hvad jeg oplever, er den rigtige måde at gøre det på. Så har jeg udviklet en meget stærk procesorienteret måde at lede på, som folk kan bliver ekstremt irriteret på. De fleste mennesker vil gerne have resultatet, før de begynder processen. Når vi starter med at sætter os et mål, f.eks. i en overenskomstforhandling, hvor vi alle ønsker, at vi skal nå til enighed og være tilfredse med resultatet, ja, så skal alle også med på rejsen. Jeg giver slip på kontrollen og har en tyrkertro på, at vi når det uden kontrol og i 99 % af tilfældene, så holder det stik. Det er et ledelsesmæssigt valg. Man kan vælge at bruge tiden på at få nogle ordentlige processer, så alle føler, de er med - eller man kan træffe sine beslutninger up-front og så rydde op bagefter. Jeg tror det tager lang tid at løse konflikter bagefter. Ved at tage sig tiden til processerne, får man en roligere implementering i virksomhederne. Hvad med den klassiske konflikt mellem at være resultatorienteret på den ene side og procesorienteret på den anden? Du kan sagtens være procesorienteret og samtidig være resultatorienteret. Du kan sætte dig nogle klare mål, give slip på kontrollen og så have en retning. Det er at være resultatorienteret uden at have skyklapper på! Modsat hvor du kan være så resultatorienteret, at du ikke er modtagelig, fordi din målrettethed er uden proces. Har du fået nogen tilbagemeldinger på dit lederskab? Ja, de syntes jeg er hammerirriterende, men de fleste ved, at det virker, og at det her er en god måde at lede på. Udfordringer Hvordan tackler du situationer, hvor du føler, at du er låst fast? Jeg har oplevet at være i et beslutningsmæssigt vakuum og følt jeg er låst fast. Men jeg har lært, at det er i sådan nogle situationer, at mulighederne opstår. Når jeg kommer i de situationer, så ved jeg, at nu har jeg nået bunden, og så vender det. Jeg fik den klarhed i forbindelse med den terapeutiske uddannelse, hvor der var en, der sagde: Jeg føler mig helt tom indeni hvorefter terapeuten sagde: Gud, hvor herligt, så er der plads til en påfyldning. I stedet for at håbløsheden vinder, så skal man kunne se mulighederne. Jeg har stået i fuldstændig vanvittige situationer med fly, der er havareret, strejker eller et økonomisk kollaps, og der bliver jeg helt rolig, fordi jeg har en tro på mulighederne. Du har været igennem mange organisationsændringer og fyringsrunder gennem din karriere. Hvordan har det været for dig fra din første gang og til nu? Er det noget man vænner sig til? 14

15 Aldrig for mig er det dybt alvorligt hver gang, man kan jo ikke fjerne det dybt traumatiske i at miste sit arbejde, men man kan som leder være bevidst om at være så værdig i processen, at personen går derfra med sit selvværd nogenlunde i orden. Du skal give plads til, at de bliver sure, vrede og kede af det, og så ikke selv gå i forsvar. Man skal være nærværende og have nerve med hele tiden, ellers har man ikke sin etik i orden. Balancen i arbejdslivet I hvilke situationer, har det været sværest for dig at bevare dig selv? Hvor føler du, at du har været for presset? Når situationen over længere tid har været alvorlig, og jeg har været træt, så kan jeg godt være urimelig, irritabel og afvisende. Mest fordi jeg ikke har overskud, og jeg på den måde beskytter mig selv. Jeg har én gang prøvet at ramme muren, mens jeg var personalechef og konstant skulle håndtere konflikter. Jeg havde ikke mere energi, og jeg kunne lige klare mit arbejde. Men når jeg kom hjem, sad jeg og stirrede ud i luften. Jeg havde simpelthen ikke overskud til at tænke klart. Da traf jeg en beslutning om, at det her job skulle jeg ikke have mere, og samtidig gik jeg i meget intensiv terapi. Der lærte jeg at lytte til mig selv, tage signalerne alvorligt, holde fri og gøre noget andet. Ellers bliver jeg syg. Så tager jeg i sommerhuset, går ture langs stranden, læser, sover og kobler fra. Hvilke kompetencer har du taget i brug for at motivere dine mellemledere til at hjælpe og støtte medarbejdere i processen? Jeg er fuldstændig åben og ærlig. Jeg fortæller, hvad der kommer til at ske, hvor der er usikkerhed, og hvad jeg selv gør ved det, så de oplever, at de er med i processen. Måske er de ikke med i beslutningerne, men de oplever, at de er blevet informeret og får lov til at være vrede og usikre. I forbindelse med store kriser, finanskrisen eller havariet med DASH8, sendte jeg videobreve ud til medarbejderne med mine refleksioner. Jeg holder dem informeret, så de hele tiden er med på rejsen. Det gør folk trygge og vi viser respekt for dem, i stedet for at lukke os inde på direktionsgangen. Fremtidens lederskab Hvad tror du er årsagen til at ledere ofte vælger managementkurser, når de godt ved, at det er kommunikation, der er brug for? De ved ikke bedre, og de vælger disse kurser, fordi de ikke er vejledt godt nok. For mig er det vigtigt, at ledernes ledere har redskaber til at vejlede og tage dialogen. Mange ledere siger, at det ikke er virksomhedens opgave at sende deres medarbejdere på personlige udviklingskurser? Hvis de ønsker at gå på personlige udviklingskurser, så får de lov til det. Hvis en medarbejder ønsker en MBA, spørger jeg ind til, om de har overvejet at gå andre veje, hvor du måske kan få det samme. Så jeg prøver at skabe andre muligheder. Mange siger så, at de kurser ikke er kompetencegivende? Det er så indarbejdet, at det er noget bestemt, de skal gå efter. Jeg tror, at det er vigtigt, at man får inspireret sine ledere og giver dem mulighed for at reflektere over, hvad de selv har brug for, og ikke hvad andre synes, de har brug for. Det er fint, at der er nogle der bliver MBA ere, hvis de har brug for det. Men jeg prøver altid på at trække feltet ud og give dem alternativer. Hvilke områder mener du, at vi som uddannelsesinstitut skal have fokus på for at kunne imødekomme de behov for kompetenceudvikling, som fremtidens ledere har? Kommunikation og sociale kompetencer. At have så meget selvindsigt og modenhed, at man kan lade andre mennesker træde i forgrunden og selv blive baggrund. At være procesorienteret og turde at være i processerne. Det er egenskaber som bliver vigtige, og fremtiden kræver en helt anden form for motivation af medarbejderne. Det kræver en anden modenhed og bevidsthed, og så skal vi turde bruge os selv. Vi bliver nødt til at træde i karakter, for som jeg sagde i indledningen: man kan ikke lave om på andre, men man kan ændre andres adfærd gennem sin egen. Susanne Larsen er tidligere adm. direktør i SAS, Scandinavian Airlines Danmark og valgte at fratræde sin stilling efter den sidste reorganisering af SAS i Hun har været i SAS i 40 år og har varetaget forskellige funktioner i virksomheden blandt andet som personalechef og udviklingschef. Hun har, udover diverse lederuddannelser, en 4-årig uddannelse som gestaltkonsulent fra Gestalt Akademiet i Skandinavien. I dag er hun blandt andet bestyrelsesformand for Rejsegarantifonden og sidder i Det Danske Filminstituts bestyrelse 15

16 Overskrift til artiklen OM NU ET Det vigtigste er, hvad der sker i din hverdag og dit liv. Du kan lære en hel masse ud fra de situationer. De tydeliggør, hvad det er, du har med dig i din bagage af gode og belastende oplevelser. Livstemaer har det med at dukke op igen og igen i vores liv. Vi kan blive bedre til at leve med dem, hvis vi anerkender dem, når de dukker op og går tilbage og tager bestik af dem. Det, vi møder i relationerne, kan være med til at hele det, vi har i os selv. Nu et kan være helende på fortidens oplevelser. Vi har alle udviklet overlevelsesstrategier, som har været hjælpsomme, dengang noget var svært. Vi har mønstre, der gør, at vi kan arbejde i relationen og tilpasse os, men overlevelsesstrategier fra dengang er ikke altid hjælpsomme i det voksne liv og må derfor forandres - Grethe Vejs DET OPLEVELSESORIENTEREDE Oplevelsen er bedst til at skabe forandring. Det jeg kan mærke eller det, der sker. Så kan jeg bygge forståelsen oven på oplevelsen. Der er mange, der tror, at hvis du har læst bøger, så kan du forstå det og praktisere det. Det er ikke nok. Du skal jo have nogle at snakke med om det, for at du kan forlige dig med det. Det handler ikke altid om at lave noget om, men om accept og undersøgelse. Få mere indsigt og acceptere, at du er den du er og dit liv er, som det er. Det kræver dialog, refleksion, accept og undersøgelse. Eksempel: Hvis du stiller høje krav til dig selv og er meget selvkritisk, så skal du lære at forlige dig med det, jo mindre belastende bliver det. Fordi du ikke bebrejder dig selv. Når jeg accepterer det uacceptable, sker der en forandring - Svend O. Andersen. 16

17 DET PROCESORIENTEREDE Det er naturligvis vigtigt, hvilket indhold vi mødes og taler om, men vi er særligt interesserede i måden vi kommer i dialog om dette indhold på, det vi kalder processen. Proces handler om at være på vej, og på hvilken måde vi bevæger os hen ad vejen - ikke fordi målet er uvæsentligt, men fordi det viser sig, at målet opnås på mere kvalificeret vis ved at holde fokus på processen. Deraf Kempler Instituttets paradoksale talemåde: Indhold og proces er lige vigtige, og processen er det vigtigste. OM DET RELATIONELLE Det giver ikke mening at forholde sig til en anden person uden at interessere sig for, hvilken relation denne person indgår i med andre, eller med os. En samtales kvalitet afhænger først og fremmest af, hvorledes processen mellem parterne udspiller sig: Er der gensidig anerkendelse eller ej, eller med andre ord; er der respekt for forskellighed, er jeg villig til at møde dig, der hvor du er, også selvom jeg møder din modstand? Og ikke mindst: Kan jeg mærke mine egne grænser, og tør jeg give udtryk for dem? - Claes Solborg Pedersen Når vi som konsulenter eller undervisere møder andre, det være sig en familie, en gruppe, et arbejdsteam eller en hel institution, forsøger vi altid at tænke: Hvilken relation kan jeg få med dem? og ikke blot Hvad skal der komme ud af det? - Claes Solborg Pedersen 17

18 Det kan tage dagevis at danne en gruppe Vi har spurgt to studerende hvorfor de har valgt at gå på Kempler Instituttets seneste knopskud: Konsulentog organisationsuddannelsen. Jacob er journalist, driver eget kommunikationsfirma og arbejder som underviser. Kirsten er leder af Tandplejen i en dansk kommune. De fortæller om de første dage på uddannelsen, hvor der var gruppedannelse på programmet. Jeg kunne sikkert godt gå på Copenhagen Business School eller et universitet og få en ledelses-, konsulent- eller organisationsuddannelse, hvor jeg bliver rigtig god på teorierne. Men jeg synes, det er vigtigt, at ledere og konsulenter bringer deres personlighed på banen. Det tror jeg ikke, at jeg kan lære på universitetet. Det er det, Kempler Instituttet kan. De holder den personlige udvikling i gang, men har også teorierne med, siger Jacob. Han har valgt at gå på konsulent- og organisationsuddannelsen for både at arbejde med sin personlige udvikling og blive en dygtigere leder og konsulent i arbejdslivet. Det personlige og professionelle er forbundne kar, mener han. Du skal have styr på, hvem du er, når du kommer ind ad døren til en gruppe på 10 eller 15 mennesker, for at kunne skabe troværdighed over for dem både som konsulent og leder. Du skal både være forløsende over for de tavse og handlekraftig over for de meget talende. Det kræver personlig gennemslagskraft og troværdighed at sikre atmosfæren i rummet, have pondus til at træffe beslutninger og skabe ro omkring processen. Det vigtigste arbejdsredskab er, at du kender dig selv, mener Jacob. Kirsten, der er leder i det offentlige, har været studerende på Kempler Instituttet før, så hun er vendt tilbage til gerningsstedet. Jeg gik efter et sted, hvor jeg ved, at jeg kan have mig selv med i relationerne og få tilbagemeldinger og forståelse, der gør at jeg bliver klogere på hvad der virker og ikke virker. Vi arbejder med den anerkendende tilgang på klinikken både i forhold til kollegaerne og til patienterne, som er både børn, voksne og familier. Ledelsen har besluttet, at medarbejderne skal arbejde med deres personlige udvikling. Det behøver ikke være terapeutisk, men du kan kun arbejde anerkendende, hvis du har et godt selvkendskab. Jeg gik på Procesorienteret ledelse på instituttet for 10 år siden og har brugt min lærdom meget. Jeg arbejdet med det oplevelsesorienterede og med mig selv i relationerne og er her for at lave udvikling af vores praksis, siger Kirsten. Hun tillægger det særlig betydning, at der er god tid til at være i processerne. Forandring og erkendelse tager tid. Der er meget personlig træning i uddannelsen Konsulent- og organisationsuddannelsen tager afsæt i at udvikle den enkeltes personlige kompetencer til at indgå i relationer. I uddannelsen trænes den enkelte fagpersons evne til kontakt, indlevelse, personlig autenticitet og intervention. Jakob oplever uddannelsen som en træningsbane for følelserne: Alle er i ilden, og vi profiterer af hinandens fremskridt og refleksioner. Nogle gange fortaber vi os i en teoretisk diskussion, men så kommer der hurtigt personlige eksempler på. Vi er hele tiden i spil. I undervisningen, i grupperne og ude på værelserne, siger Jacob. Jeg er nok ikke vant til at være super personlig med andre end mine venner, men her på holdet behøver vi ikke være venner for at sige tingene ligeud. Vi er tillidsfulde, og der er en god stemning, men vi er her altså ikke for at være høflige. Det er uddannelsen for dyr til, siger han med et fynsk glimt i øjet. Det tog flere dage at nedsætte grupper Konsulent- og organisationsuddannelsen begyndte i starten af De første dage på holdet stod i gruppedannelsens tegn. De 18 studerende skulle danne tre grupper på seks 18

19 personer hver, som skal fungere de næste to år. Det tog 36 timer at lande de tre grupper. Undervejs i gruppedannelsesprocessen blev der flere gange samlet og splittet grupper og øvet sig i at finde frem til de bedste kombinationer. Det var eksempelvis en del af forløbet at skulle fortælle uredigeret om det første indtryk af hinanden. Det var krasbørstigt. Flere end to personer er en gruppe Gruppedannelsesprocessen kom til at handle om mange forskellige ting, der alle har noget at gøre med vores relationer og reaktioner i processer mellem mennesker. Grundlæggende er det jo ikke grupper, men relationer, vi arbejder med. Hvis man er to, er man et par. Hvis man er tre, er man en gruppe. Der skal ikke ret mange personer til, før det man arbejder med kan kaldes gruppeproces. Alt hvad der sker i dagligdagen afspejler sig i gruppeprocesser, siger Kirsten. Jacob kalder det for noget af det mest egobelastende, han har prøvet, men han er også begejstret for, hvor meget der kommer i spil mellem folk på uddannelsen. Det der med Hvem bliver valgt? Hvem vil have mig? Hvem vil jeg have? Vi var nødt til at finde tre lige store grupper og kunne ikke bare sige: Jeg vil have dig og dig, og sætte os hen i et hjørne. Vi gik fra at være egoister til et give-and-take, siger Jacob. Han havde forsvoret det forinden men opdagede, at der simpelthen var folk han ikke ville i gruppe med. Jeg troede kun, at jeg opererede med tilvalgslister i mit hoved, men indså et stykke inde i processen, at jeg havde en klar fravalgsliste. Det har da givet mig noget at tænke over, også udenfor Kempler Instituttet, siger Jacob. Det er godt at give klar besked Kirsten synes, det er godt, at kollegaer giver hinanden klar besked. Øvelsen er at gøre det anerkendende. Hvis nogen på klinikken synes, at der er noget ved mig, der irriterer dem, så er det godt at få det at vide af dem. På uddannelsen kalder vi det for kærlige håndkantslag og taler om at være uærbødige på en respektfuld måde, siger hun. Hun påpeger, at der er en markant forskel på hendes og Jacobs præmis. Som ekstern konsulent går han jo fra den pågældende organisation på et tidspunkt, mens hun bliver i sin organisation. Jeg er leder og har det dilemma i min rolle, at jeg som udgangspunkt skal kunne rumme alle medarbejderne. Jeg kan ikke arbejde med den samme grænse som Jacob. Hvis jeg gør det, kommer jeg i situationer, hvor jeg bør sige mit job op eller fyre medarbejderen, når det går over grænsen. Det betyder, at jeg kan være nødt til at blive i de svære processer i fem eller ti år. Vi har hele tiden et ansvar for os selv og de andre I selve gruppedannelsesprocessen lærte jeg noget på alle niveauer om at danne grupper og min egen deltagelse i det. Og om min egen personlighed og hvordan jeg fungerer i gruppen. For mig var det det sociale ansvar kontra det personlige ansvar, der var på spil. Vi har som mennesker hele tiden et ansvar for, hvordan de andre har det, og hvordan vi selv har det, siger Kirsten. Hun tog selv udgangspunkt i, at hun kunne få noget ud af at være sammen med alle på holdet. Men der er altid nogen, man hellere vil være sammen med end andre! Jeg kan ikke så godt lide at være i konflikter, og jeg brugte megen energi på, at jeg skulle blive i processen og ikke ty til nemme løsninger, siger Kirsten. Hun mener, at en gruppedannelsesproces siger meget mere om, hvordan samfundet fungerer, end man lige regner med, og at det er et glimrende redskab til selvindsigt. Læs mere om uddannelsen på næste side 19

20 Vi sætter livet i spil og klæder hovedet på Det er den skinbarlige virkelighed, der udspiller sig for vores øjne, som er bagtæppet for Kempler Instituttets nyeste knopskud: Konsulent- og organisations uddannelsen. Den 3-årige uddannelse henvender sig til ledere, konsulenter og projektledere m.fl. De studerende får bragt deres overlevelsesstrategier i spil fra første dag på studiet, hvor vi lægger ud med gruppedannelsesprocesserne, siger underviser Merete Hansen om konsulent- og organisationsuddannelsen. Den 3-årige uddannelse er sat i verden for at træne og udvikle ledere, konsulenter og projektledere til at arbejde procesorienteret med et særligt fokus på relationer mellem mennesker i organisationer. Holdet er i sig selv en organisation Det særlige ved vores tilgang er, at vi tager fat i, hvad der udspiller sig for vores øjne, og at vi arbejder med det ud fra hver Konsulent-og organisationsuddannelsen Konsulent-og organisationsuddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med ledelse, konsultation, projektstyring, vejledning, supervision mv., og gerne vil udforske og lære mere om: Interpersonelle relationer og dynamiske processer i organisationer og personalegrupper Egen personligheds betydning for relationens kvalitet Personligt involverende gruppeprocesser Analyse, metodeudvikling og intervention i praksis enkelt person og interpersonelt. De studerende og underviserne på konsulent- og organisations uddannelsen er i sig selv en organisation, med alt hvad det byder på af gruppeproces- og dynamik, modstand mellem mennesker, organisationsforståelse og medarbejderudvikling osv. Dette stof udnytter vi til det yderste og bruger det direkte i undervisningen, siger Merete Hansen. Teori skal understrege praksis Uddannelsen kobler læringsprocessen med det at opleve, mærke, reflektere og implementere. Der bliver arbejdet i en vekselvirkning mellen teori, metode og øvelse, men med det primære fokus på det levede liv. Det er ikke et et pensum på 3000 sider pr. semester der, i sig selv, udvikler mennesker, men vi arbejder ud fra et solidt teoretisk niveau og er up to date med, hvad der rører sig inden for tænkningen og forskningen på dette område, siger Merete Hansen. Øvelser i ikke at falde Det der ligger os mest på sinde er, at du med dit personlige gods træner dig i at omsætte din faglige viden og får omsat alt det krudt, der kommer i spil i organisationen til mere konstruktive processer f.eks. fra brok til fremdrift. Teorien kan eksempelvis ikke hjælpe dig tilstrækkeligt, når du møder modstand. Så går der følelser i den. Hvordan er det så, at vi undgår at gå i forsvarsposition på et splitsekund og undgår at drukne i organisationens mudder? Vi uddanner ledere og konsulenter til ikke at falde i. Ved at leve det og træne det, siger Merete Hansen. Der skal megen træning til Hun understreger, at det kræver tid at blive dygtig til at arbejde med udvikling og forandring. Det kræver betydelig træning at opnå den fagpersonlige udvikling, der gør, at du kan gå ud lave direkte intervention. Det tager tid at blive så modnet, at du kan tackle processerne og menneskerne. Det er ikke noget tilfælde, at uddannelsen består af et basisår i relationskompetence og to års overbygning, siger hun. 20

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor BILAG 1 DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Familiesamtalen i børneperspektiv

Familiesamtalen i børneperspektiv Familiesamtalen i børneperspektiv Af Gerda Rasmussen og Ruth Hansen Artiklen er bragt i bladet Psykoterapeuten, oktober 2012 www.dfti.dk Hvorfor familieterapi? Med denne artikel ønsker vi at give nogle

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Det vil jeg komme ind på Definition af begrebet inklusion Inklusion i en fritidskontekst Fordele ved en inkluderende tilgang Arbejdspunkter i en

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 45315 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Når livet slår en kolbøtte

Når livet slår en kolbøtte Når livet slår en kolbøtte - at være en familie med et barn med særlige behov Af Kurt Rasmussen Januar 2014 Når der sker noget med én i en familie, påvirker det alle i familien. Men hvordan man bliver

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Kunsten at tale med børn

Kunsten at tale med børn Af Connie Dyrløv Freelance-journalist Det er egentlig enkelt og nemt, men samtidig utrolig svært. Konstruktive samtaler med børn kommer ikke af sig selv. Børnesamtaler er for langt de flestes vedkommende

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Tænd din ildsjæl. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.dk

Tænd din ildsjæl. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.dk Tænd din ildsjæl Et kursus om teenagecoaching og relationskompetence for fagfolk, der arbejder med unge Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk Tænd din ildsjæl På kurset

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere