4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE"

Transkript

1 4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE Coach & Psykoterapeut Skolens tilbyder et tværfagligt studie, som kombinerer de bedste metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, i en kompetent og længerevarende uddannelse, målrettet til anvendelse i arbejdet med raske menneskers personlige kompetencer og livskvalitet. Hvor personlig udvikling hidtil har været delt i en erhvervsdel og i en privat del, udført af to typer udøvere, uddanner Skolen til at arbejde med hele menneskets personlighed, uden at adskille arbejds- og privatpersonen. En eksamineret, længerevarende og tværfaglig uddannelse på 2000 studietimer, fordelt med 500 pr. år Ret til at anvende en biopsykologiske psykoanalyse, som Coach & Psykoterapeut Skolen har eneret på En praktisk uddannelse, der træner i brugen af teknikkerne, som er langt mere end kun teori. Et studie der træner selve håndværket, på små hold med personlig undervisning. F.eks. er der ikke indregnet internet undervisning i Skolens høje timetal, og der optages max. 12 studerende pr. årgang. Kvalificerer til at arbejde med udvikling af såvel erhvervsmæssige som personlige kompetencer, både som ansat i en virksomhed, og som selvstændig i egen praksis Kombinerer coaching teknikker fra erhvervs- og sportslivets verden med videnskabeligt anerkendte teknikker fra psykoterapiens verden, integreret i én bred tværfaglig uddannelse Coachingen befordrer til handling og resultater via det rationelle, mens psykoterapien befordrer til indsigt og forståelse via det emotionelle, tilsammen et optimalt koncept Har et fagligt indhold, en længde og et timetal, der gør det til en seriøs og længerevarende uddannelse Er en eksklusiv uddannelse, der indeholder en bredde af teknikker, og har en stor dybde i den praktiske træning, som er uden sidestykke blandt danske uddannelser Giver en enestående praktisk kompetence, og henvender sig til dem, som er villige til at investere såvel tid som personligt engagement for at mestre et håndværk Er den eneste uddannelse med en analytisk metode baseret på menneskets emotionelle biologi Studiestart hvert år i september Kompetencer Den 4-årige Psykoterapeut og Master Coach uddannelse kvalificerer til at arbejde med udvikling af såvel erhvervsmæssige som personlige kompetencer, både som ansat i en virksomhed, og som selvstændig i egen praksis. Hvor personlig udvikling hidtil har været delt i en erhvervsdel og i en privat del, udført af to typer udøvere, uddanner Coach & Psykoterapeut Skolen til at arbejde med hele menneskets personlighed, uden at adskille arbejds- og privatpersonen. Ved at kombinere coaching- og mentoring teknikker fra erhvervs- og sportslivets verden med teknikker fra psykoterapiens verden, samlet i ét unikt tværfagligt koncept, kan der opnås et ekstraordinært højt fagligt niveau til at arbejde i enetimer, som både coach og psykoterapeut. Uddannelsen henvender sig til personer, der er villige til at investere såvel tid som personligt engagement for at kunne mestre et eksklusivt håndværk fuldt og helt. Efter 4 års uddannelse og 2000 studietimer kvalificerer den til at arbejde med personlige udviklingsprocesser for raske mennesker, under enhver form, og på allerhøjeste niveau i "følelsesmæssig intelligens". Coach & Psykoterapeut Skolen H.C. Andersens Boulevard 48, ST TV 1553 København V Tlf.: Bank reg.nr kontonr Copyright: Coach & Psykoterapeut Skolen 2015

2 Hvorfor både coach og psykoterapeut? "Det - den ene mangler - har den anden." Grundtanken og oprindelsen af coaching er fra sportsverdenen. Der bruges metoder, som skaber resultater, og teknikker der undgår emotionelle forstyrrende elementer i processen. Grundtanken og oprindelsen af psykoterapi er fra psykiatrien. Der bruges metoder, som skaber emotionel indsigt, og teknikker som undgår resultatorienteret styring i processen. "Med begge opnås et koncept, som opfylder behovene i det komplette menneskes udvikling." Indhold Uddannelsens første år udgøres af Basisåret, som har følgende hovedtemaer: Biopsykologi grundmodul: Henover 26 undervisningsaftner og 5 Weekendkurser i Følelsesmæssig Intelligens etableres grundlaget for anvendelse af den biopsykologiske analysemetode. Kommunikation og formidling: Grundlæggende lytte- og tale teknikker trænes som fundament for udvikling af professionel taleadfærd. Værktøjer til personlig udvikling: Der undervises i Skolens faglige redskaber, herunder: evnernes integritet, bevidsthedens sammensætning, følelsernes grundlov, temanøgle og bevidsthedsindlæring. Der opnås personlig erfaring med deres kapacitet i forhold til at inspirere og motivere en personlig udviklingsproces. Personlige kompetencer: Den personlige udviklingsproces påbegyndes, med selvindsigt og selvudvikling som mål og værktøj. Det andet år indeholder følgende hovedtemaer: OTS kommunikationsmodel: Der trænes bevidst/aktiv lytning, samt systematisk og professionel samtale. OTS modellen giver solide kommunikative kompetencer, sikrer terapeutens neutralitet og professionelle taleadfærd i en udviklingsproces, samt eliminerer overføringer af coachens følelser, holdninger, værdier og overbevisninger på klienten. Samtaleteknikkerne i coaching: Der trænes i samtaleteknikkerne dialog, anerkendende og narrativ/kognitiv coaching, henover studieårets fagspecifikke og tværfaglige undervisningsmoduler. Coaching redskaber: Der trænes i at anvende Skolens faglige redskaber til at etablere det fundament af rationel forståelse, accept og motivation, som muliggør bevidst udvikling og træning af adfærd, tale og tanker. Kognitiv/narrativ coaching: Der trænes i kortlægning og udfordring af automatisk negative tanker og formulering af alternative tanker, som befordrer udvikling af adfærd og følelser. Der arbejdes med hele det kognitive system: underliggende tanker og overbevisninger, fortolkninger og projektioner. Stress kompetence og mindfulness: Der trænes i stress bevidsthed, kognitiv bearbejdning af stress situationer, samt udvikling af adfærd som eliminerer stress. Desuden trænes der i at anvende mindfulness til forebyggelse og håndtering af stress, og til at genetablere bevidst opmærksomhed i nuet. Bevidsthedens biologi og bevidsthedstræning: Der undervises i teori om bevidsthedens og følelsernes biologi - essentiel viden til forståelse af personlige udviklings- og læringsprocesser. Udvalgte coach redskaber anvendes til bevidsthedstræning, så der optrænes kompetence til at disponere opmærksomheden bevidst. 2

3 Uddannelsens tredje år indeholder følgende hovedtemaer: Analytisk samtale: Anvendelse af analytisk samtaleteknik til analyse af klientens mål, problemer, situationer og overlevelses-strategier, samt konkrete anvisninger til udvikling af ny adfærd, der skaber nye følelser og resultater. Psykodynamiske teknikker: Gestalt, mindfulness, oplevelsesorienteret og psykospil. Coaching i følelsesmæssig intelligens: Hvordan vi kan udvikle vores evne til at disponere opmærksomheden bevidst til nuet, og hvordan det giver mulighed for at lære nyt og for at navigere i tilværelsen. Hvordan vi kan lære at leve et indre styret liv frem for at leve et helt liv i ubevidst tilpasning til tilfældige udefrakommende omstændigheder. Coaching og psykoterapi med biopsykologisk analyse: Med udgangspunkt i forståelsen af menneskets urgamle emotionelle biologi, trænes der i at analysere fokuspersonens modstande, forsvarsmønstre, overlevelsesstrategier og udviklingspotentialer. Der trænes i at anvende den biopsykologiske forståelsesramme til præcisering af mål, udvikling af adfærd og skabelse af resultater i coaching, samt til større dybde i psykoterapi til personlig udvikling. Viden om biologien anvendes til at skabe selvaccept, motivation og vilje til at bryde de modstande, der naturligt opstår i en udviklingsproces. Praksis opstart: Træning i opstart af integrerede udviklingsforløb, hvor der indgår både coaching og psykoterapi. Praktisk træning med klienter i egen praksis: På 3. og 4. år af uddannelsen arbejder de studerende med fokuspersoner/klienter, både under supervision og selvstændigt, sideløbende med den almindelige undervisning på Skolen. Der er således mulighed for at vurdere en evt. opstart af egen virksomhed som selvstændig coach eller psykoterapeut. På 3. år gennemføres minimum 30 enetimer med klienter. Uddannelsens fjerde år indeholder følgende hovedtemaer: Biopsykologi udvidet: Finpudsning af viden om biopsykologien og den biopsykologiske analysemetode, med afsæt i de studerendes erfaring (cases) fra arbejdet med klienter i enetimer. Kropsdynamiske teknikker: bioenergetik og åndedrætsregulerende træning. Kognitiv coaching og integreret stress coaching: Psykoterapeutiske teknikker kombineres med den kognitive coaching, hvilket åbner for forståelse, accept og integration af fortrængte følelser, der som oftest er stressens egentlige og underliggende årsag. Par- og seksual coaching: Undervisning og case-træning. PowerTalking: Ekstraordinær træning at kommunikere og formidle kraftfuldt : bevidst, præcist, enkelt, klart og forståeligt - i at kontrollere og styre egen tale - i at tale bevidst introvert såvel som ekstrovert - i at tale, så andre forstår. Praktisk træning med klienter i egen praksis: På 4. år gennemføres minimum 70 enetimer med klienter. I løbet af uddannelsen gennemgår de studerende en personlig udviklingsproces, hvor der integreres færdigheder i eget erhvervs- og privatliv, så der opnås en reel "håndværksmæssig" kompetence, som base for at kunne træne og lede andre. Der bliver sat fokus på den enkelte studerendes personlige lederskab: selvansvarlighed, selvcoaching, egen trivsel og stresshåndtering, balancen mellem arbejdsliv, familieliv og privatliv, samt bevidsthed om egne kompetencer, styrker, ressourcer, mønstre og udviklingspotentialer. Der opnås en personlig følelsesmæssig intelligens, der gør, at studerende kan håndtere egne følelser, og sidde "solidt i stolen" med en rodfæstet personlig integritet og etik. Samtidig undgås overføringer af coachens/terapeutens følelser, holdninger, værdier og overbevisninger. 3

4 Metoder og teknikker Uddannelsen indeholder følgende anerkendte metoder og teknikker: Samtale: dialog, analytisk, anerkendende, narrativ/kognitiv coaching, fokusering, klinisk og dybdepsykologisk. Psykodynamisk: mindfulness, oplevelsesorienteret, gestalt og psykospil. Kropsdynamisk: bioenergetik og åndedrætsregulerende træning. Arbejdsform Uddannelsen er et fritidsstudie baseret på at de studerende, sideløbende med et normalt dagligliv, udvikler både deres arbejdsmæssige og private relationer, og løbende integrerer denne udvikling. Dette er en vigtig del af den kompetence studiet giver på et rent praktisk plan til at arbejde med personlig udvikling. Undervisningen og den praktiske træning sker dels på fagspecifikke aftner/weekender, og dels på tværfaglige aftner/ weekender, hvor der indgår flere fag, jævnt fordelt henover studieåret. Dermed sikres integration af faglige færdigheder. For at opnå en bred erfaring med fokuspersoner, sker en del af træningen på åbne kurser, med nye deltagere udefra og studerende fra alle fire årgange. For at lette tilpasningen til de studerendes privatliv, kan der i dele af studiet vælges mellem flere tidspunkter. Datoer og valgmuligheder fremgår af den detaljerede uddannelsesplan, som udleveres på informationsmøder, åbne weekendkurser, samt i forbindelse med optagelsessamtale. Det er gennemgående, at der anvendes biopsykologisk analyse i forbindelse med alle teknikker, samt at der i forbindelse med selvudviklingen arbejdes tværfagligt indenfor både coaching- og psykoterapeutiske metoder. Tidsforbrug: Der skal beregnes 1-2 aftener om ugen fra kl. 17:30-22:00, plus 7-8 weekender om året, hvor tiderne er fredag 17:30-22:00, lørdag kl. 9:00-18:00 og søndag kl. 9:00-19:30. Til selvstudium skal der regnes med 5-6 timer pr. uge. Certifikat Ved eksamination fremlægges tre gennemførte klientforløb, dokumenteret i form af skriftlige logbøger. Eksaminationen består derfor både af en skriftlig og en mundtlig del, som grundlag for bedømmelsen og den bedømmes af censorer, der til daglig arbejder som selvstændige coaches/psykoterapeuter. Efter 4 års studie og eksamination udstedes certifikat, der dokumenterer: en eksamineret, længerevarende, tværfaglig uddannelse på 2000 studietimer ret til at anvende den biopsykologiske analysemetode, Skolen har eneret på, samt 6 avancerede faglige redskaber, Skolen har copyright på, til integrerede udviklingsprocesser med både coaching og psykoterapi Skolens 5 faglige redskaber med copyright er: OTS kommunikationssystem Bevidsthedens sammensætning Evnernes integritet Følelsernes grundlov Et avanceret logbogssystem De uddannedes professionelle arbejde er beskyttet mod konkurrence på alle disse ekspertiser. Pris og betaling Et studieår på Coach & Psykoterapeut Skolen koster kr Ved optagelse betales kr Derefter 10 gange kr , første gang 1. september Ved betaling af det fulde beløb er prisen kr (rabat kr ). 4

5 Optagelse Studiestart hvert år i september - næste gang 21. september Adgangskravene er: Minimum 3 års erhvervs-, professions- eller akademisk uddannelse Minimum 3 års erhvervserfaring Minimum 26 år Solide danskkundskaber Ansøgning indsendes via Skolens hjemmeside. Efter at vi har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet med henblik på en personlig samtale, hvor du samtidig vil få udleveret en uddannelsesplan. Ønsker du et personligt indtryk af, hvordan der arbejdes med personlig udvikling på Skolen, inden du beslutter dig for at ansøge om optagelse, så har du mulighed for at tilmelde dig et Weekendkursus. Hvis et kriterium ikke kan opfyldes, kan rektor Evy Kaarill kontaktes på telefon , for at få afklaret om der mulighed for merit optagelse, og evt. få en vejledende personlig samtale. Sammenhængen i uddannelserne 1. år Basisår 2. år Erhvervscoach Psykoterapeut 3. år Psykoterapeut og Master Coach 4. år Psykoterapeut og Master Coach Eneret på uddannelser med biopsykologi Skolen har licens på uddannelser til coach og psykoterapeut i Danmark med biopsykologi. Med biopsykologiens analysemetode som fundament, skabes en unik forståelse af hjernens medfødte, emotionelle opbygning, og dennes alt afgørende betydning for vores forståelse af menneskets adfærd, kommunikation, tanker og følelsesliv - essentielt for emotionel intelligens. Der opnås desuden en større målrettethed i coaching til skabelse af resultater, og en større dybde i psykoterapi til personlig udvikling. Tak for din interesse, og du er altid velkommen til at kontakte os. 5

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element.

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Træner for Træner koncept. Quantum innovation 1 Træner for Træner Formål Formålet med Træner for Træner projektet, er at træne deltagerne i komplekse

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud 2013 Handicapafdelingen, Rantzausgade 8, 9000 Aalborg Supervision og samtaler side 4-9 Individuel og gruppesupervision Samarbejdstræning - Anerkendende kultur

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Kort om coaching. som udviklings- og ledelsesværktøj

Kort om coaching. som udviklings- og ledelsesværktøj Kort om coaching som udviklings- og ledelsesværktøj Artikel skrevet i 2007af Michael Stig Ørbech og Lars Borgmann 1 Coaching har i løbet af det seneste årti bredt sig som en løbeild i danske virksomheder

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere