BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40 / AR40P AR60 / AR60P AR80 - AR100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40 / AR40P AR60 / AR60P AR80 - AR100"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING AR0 AR40 / AR40P AR60 / AR60P AR80 - AR100 MK-1S ORDER NO.: 0062 DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Industrisvinget 6 DK-2605 Brøndby Denmark Phone: Telefax:

2 In d h o l d s f o r t e g n e l s e: Ge n e r e lt:... 2 Sik k e r h e d:... 2 In s ta l l e r in g a f n y m a s k in e:... 2 Ma s k in e n s o p b y g n in g:... Ma s k in e n s Be t j e n in g s pa n e l:... Ma s k in e n s m a x. k a pa c it e t e r:... 4 An b e fa l e d e m a x. h a s t ig h e d e r:... 4 Be t j e n in g a f m a s k in e n:... 5 Dr e j e k n a p p e n:... 5 St e p f u n k t io n:... 6 Pr o c e d u r e f o r o p s ta r t e f t e r n ø d s t o p:... 6 Ov e r b e l a s t n in g:... 6 Ko r r e k t b r u g a f v æ r k t ø j e r:... 7 Re n g ø r in g:... 7 Ve d l ig e h o l d o g s m ø r in g:... 7 Fe d t t y p e r:... 7 Fe j l l i s t e o g l ø s n in g s m u l ig h e d:... 8 Ju s t e r in g a f b r e d k il e r e m:... 8 Ju s t e r in g a f h a s t ig h e d:... 8 Ju s t e r in g a f k e d e l fa s t s p æ n d in g o g k e d e l c e n t r e r in g AR0 - AR40 - AR60:... 9 Ju s t e r in g a f k e d e l fa s t s p æ n d in g o g k e d e l c e n t r e r in g AR80 - AR100:... 9 Ju s t e r in g a f h a s t ig h e d (Ka m s k i v e r f o r l av o g h ø j h a s t ig h e d) Må l in g o g Ju s t e r in g a f k e d e l h ø j d e AR0 - AR40 - AR60 - AR80 - AR100: El e k t r is k d ia g r a m: OBS: Maskinen skal forbindes elektrisk via en stikprop. Stikproppen skal være dimensioneret til min. 16A, 20/400V~, IP44. Ved tilslutning: Ge n e r e lt: Ved fejl på maskinen rettes henvendelse til leverandøren. Garantien dækker ikke for fejl opstået ved fejlbetjening, overbelastning samt manglende overholdelse af ved ligeholdel sesforskrifter. Kontroller at alle løsdele medfølger maskinen, bl.a. kedel, værktøjer og justerplader. Er maskinen forsynet med hjælpetræk, må der kun tilsluttes tilbehør, der er fremstillet af A/S Wodschow & Co. Sik k e r h e d: Det vedvarende lydniveau ved maskinen er for operatøren maksimalt 70 db (A) I alle tilfælde, hvor maskinens dele bevæger sig og sikkerhedsskærmen ikke er lukket, skal man bruge to hænder ved betjening af maskinen Maskinen er beregnet til fremstilling af produkter, der under bearbejdningsprocessen ikke udløser reaktioner eller frigør stoffer, som kan være til skade for brugeren. Det kan medføre legemsbeskadigelse, hvis hænderne stikkes ned i kedlen mens maskinen kører 1 fase med 0 + jord anvendes polet stik 2 faser + jord anvendes polet stik faser + jord anvendes 4 polet stik faser med 0 + jord anvendes 5 polet stik Installering af ny maskine: Opstilling og fastgøring: Maskinen skal monteres med gummifødder, som både modvirker rystelser og rustdannelser. Der kan indsæt tes mellemstykker under maskinens fødder, hvis gulvet ikke er helt plant. Maskinen stilles direkte på gulvet, fundamentsbolte i gulvet er kun nødvendige under særlige forhold, f.eks. på skibe. Strømtilslutning: Før maskinen forbindes elektrisk, kontrolleres at den spænding og frekvens, der er påtrykt maskinens maskinskilt, er korrekt i forhold til installationsstedet. Maskinskiltet er placeret øverst på maskinens højre side. Kontrol af rørehovedets omdrejningsretning: Løft kedelarmene til normal arbejdsposition og start maskinen uden kedel og værktøjer. Check rørehovedets omdrejningsretning: rørehovedet skal rotere i samme retning som pilen over rørehovedet an giver, hvis omdrejningsretningen er forkert, ombyttes 2 af tilslut ning skablets faseledninger.

3 Maskinens opbygning: Sikkerhedsafbryder for låg (ekstraudstyr) Motor AR0 AR40 AR40P AR60 AR60P AR80 AR100 Sikkerhedsafbryder for sikkerhedsskærm Maskinstørrelse Servomotor Motor 1,0 kw 1,1 kw 1,85 kw 1,85 kw,0 kw,0 kw,0 kw Løftemotor AR0-AR60 Hastigheds indikator Løftemotor AR80-AR100 MK1S Micro switch for kedelbøjlers øverste position Microswitch for kedelbøjlers nederste position Sikker hedsafbryder (CE) Strømforsyning Motorrelæ/ Termorelæ Sikring Maskinens betjeningspanel: Specielle features ved MK-1S betjeningspanelet: Hastighed og kedelløft styres med drejeknappen, se nærmere side 5. Timerfunktion Nødstop Timer Drejeknap Start Hastigheden reduceres til minimum når maskinen stoppes (brug Stop ikke nødstop!) JOG-funktion ved kedelløft modvirker overbelastning af værktøj Stop Mulighed for at steppe værktøjet se nærmere side 6 Nødstop

4 Maskinens max. kapacitet: 4 Kapacitet pr. mix Værktøj AR0 AR40 AR40P AR60 AR60P AR80 AR100 Æggehvide Ris,5 L 6 L 6 L 9 L 9 L 12 L 15 L Flødeskum Ris 7,5 L 10 L 10 L 15 L 15 L 0 L 45 L Mayonnaise * Ris 24 L 2 L 2 L 48 L 48 L 64 L 80 L Kryddersmør Spartel 17 kg 25 kg 25 kg 45 kg 45 kg 60 kg 75 kg Kartoffelmos * Spartel / Ris 18 kg 2 kg 2 kg 6 kg 6 kg 50 kg 65 kg Gærdej (50%AR) ** Krog 16 kg 22 kg #2 kg 4 kg #46 kg 50 kg 58 kg Gærdej (60%AR) Krog 22 kg 0 kg 4 kg 44 kg 56 kg 60 kg 70 kg Ciabattadej * (70%AR) Krog 22 kg 0 kg 4 kg 40 kg 50 kg 60 kg 75 kg Muffins * Spartel 18 kg 24 kg 24 kg kg kg 48 kg 60 kg Lagkagebund Ris 7 kg 10 kg 10 kg 15 kg 15 kg 20 kg 25 kg Frikadellefars * Spartel 25 kg 0 kg 0 kg 45 kg 45 kg 60 kg 75 kg Glasur Spartel 20 kg 29 kg 29 kg 40 kg 40 kg 60 kg 70 kg Doughnut (50%AR) Krog 18 kg 25 kg #6 kg 6 kg #54 kg 50 kg 60 kg * Skraber anbefales ** Kørsel i lav hastighed anbefales # Lav hastighed og derefter kort i mellem hastighed Lokale variationer i råvarernes beskaffenhed kan influere på vandoptagelse, volumen, bageegenskaber m.m. AR = Absorption Ratio (%AR) (væske i % af tørstof) Eks.: en opskrift indeholder 1 kg tørstof og 0,6 kg væske: dette giver AR = 0,6 kg x kg = 60% Hvis man nu f.eks. ønsker at udnytte maskinens max. kapa citet, bruges den beregnede AR = 60% til at bestemme mængden af tørstof og væske i dejen: Der bruges en maskine på 0L, og der skal æltes en dej med AR = 60%, dette giver en max. kapacitet = 22 kg. Nu beregnes vægten af tørstof i denne dej: Tørstof = Max. kapacitet x100 = 22 kg x 100 = 1,75 kg AR Vægten af væske = 22 kg - 1,75 kg = 8,25 kg Anbefalede max. hastigheder: MIN 0 40 MAX % Fig. 1

5 Betjening af maskinen: A Værktøj lægges i kedlen. Sikkerhedsskærmen åbnes. 5 Hastighedsindikator B C OBS: kedelbøjlerne skal være i laveste stilling Kedel placeres i kedelbøjlerne. Kontroller at kedlen er skubbet helt tilbage i bøjlerne og at kedelringens midterste øre vender ind mod maskinen (fig 2). Røreværktøjet placeres i bajonetakslen. Tappen på værktøjet skal drejes helt ind i bajonethullet. Sikkerhedsskærmen lukkes For at løfte kedlen drejes Drejeknap med uret (pil op) (fig. ) Kedlen stopper automatisk i topposition. Kedlens midterste øre D E F G Timeren stilles på en TID eller HOLD Tryk på START (fig.). Drej på drejeknappen til den ønskede hastighed er fundet, hastigheden aflæses på indikatoren på maskinens side (fig.2). Se maskinens maxhastigheder (fig.1). Hvis ingredienserne ønskes mixet i step, f.eks. for at mindske støvdannelse, kan dette gøres ved at holde STOP inde og samtidig steppe med startknappen. Se endvidere afsnittet Stepfunktion side 6 Når arbejdsprocessen er fuldført, stoppes maskinen ved at trykke på STOP, eller ved at timeren går i stopposition, i begge tilfælde sænkes værktøjets hastighed automatisk til minimum for derefter at stoppe helt. Kedel set fra oven, OBS kedlens midterste øre vender ind mod maskinen. Fig. 2 Maskine kører Nej Ja H Når værktøjet står stille, kan kedlen sænkes ved at dreje drejeknappen imod uret (pil ned) Dr e j e k n a p p e n: Maskinen har på betjeningspanelet en drejeknap som har to funktioner (fig.): Kedel op/ned Hastighedsvælger Kedel op/ned Hastighedsregulering Knappens funktion er bestemt af om maskinen kører eller ej: Hvis maskinen ikke kører, bruges knappen til kedelløft. Hvis maskinen kører, bruges knappen som hastigheds vælger. Timer Drejeknap Start Stop Når STOP aktiveres ved endt arbejdsproces og værktøjet står stille, får drejeknappen igen løfte/ sænke funktion. Nødstop Fig. Drejeknappens skiftende funktion.

6 6 St e p f u n k t io n Maskinen er forsynet med en Stepfunktion. Denne funktion giver mulighed for at køre i step med værktøjet når kedlen er i øverste position. Stepfunktionen benyttes ved at holde STOP inde og samtidig steppe med START-knappen. Stepfunktionen benyttes for: At mindske støvdannelse ved start. At ændre værktøjets position inden det demonteres: f.eks. bør en skraber altid stoppes mens den trykker ind mod kedelbøjlerne. Stepfunktionen kan ikke benyttes, hvis nødstopknappen er aktiveret. Timeren skal altid være sat til en TID eller på HOLD. TIMER sættes på en tid eller HOLD Der steppes på START Procedure for opstart efter nødstop Hvis nødstop er aktiveret under løft eller sænk af kedel... Frigør nødstop (fig.) ved at dreje det mod uret. Løft/sænk af kedlen kan atter aktiveres. Hvis nødstop er aktiveret mens maskinen kører og man ikke ønsker at starte op i samme hastighed... Kedlen skal først sænkes, dette gøres ved at frigøre nødstoppet, tage låget af maskinen og trykke på en lille rød knap, som sidder på betjeningspanelets overside samt dreje drejeknappen imod uret (pil ned). Tag værktøjet ud af bajonetten. Luk sikkerhedsskærmen, kør kedelbøjlerne op i topposition (tomme eller med kedlen), start maskinen og kør tilbage til laveste hastighed ved at dreje drejeknappen imod uret. Stop maskinen. Der kan nu foretages normal betjening af maskinen. Hvis nødstop er aktiveret mens maskinen kører i lav has tighed og man ønsker at starte op i samme hastighed... Frigør nødstop (fig.) ved at dreje det mod uret. STOP holdes inde Tryk på start og maskinen starter i den hastighed, den blev stoppet i. Hastigheden kan nu reguleres med drejeknappen. Ov e r b e l a s t n in g: Maskinen må ikke overbelastes. Seje og tunge deje kan nedsætte maskinens kapacitet med 75%. Kapaciteten nedsættes yderligere, hvis røreværktøjets hastighed sættes op over det anbefalede, eller der benyttes forkert røreværktøj. Større klumper fedtstof eller nedkølede ingredienser skal fin deles før de lægges i kedlen. Længere tids overbelastning vil få maskinens motorværn til at afbryde maskinen. Lad maskinen hvile i ca. min. hvorefter den startes igen som beskrevet under Procedure for opstart efter nødstop.

7 Korrekt brug af værktøjer: Kødhakkeren må ikke bruges til fremstilling af rasp, da dette kan medføre unødigt slid på visse af maskinens dele. Piskeris bør ikke slås mod hårde genstande, som f.eks. kedelkanten. Denne behandling vil forkorte værktøjets levetid p.g.a. tiltagende deformering. Anbefalede anvendelsesområder for værktøj: Re n g ø r in g: Piskeris Spartel Krog Fløde Kagedej Brøddej Æggehvider Smørcreme Rugbrød Mayonnaise Pandekagedej eller lignende eller lignende Kødfars eller lignende Til fremstilling af kartoffelmos, anbefales det specielle røreris eller et ris med tykkere tråde. Alternativt bruges spartel og derefter det almindelige ris.! Maskinen bør rengøres daglig eller efter brug. Afvaskning bør foretages med en blød børste og rent vand. Sulfonerede sæber skal anvendes med forsigtighed, da de ødelægger maskinens smøremidler. Anvend aldrig højtryksspuler ved rengøring af maskine. Røreværktøjer af aluminium må ikke afvaskes med stærkt alkaliske midler (ph ikke større end 9.0). 7 Maskinen må ikke startes før skruerne, der fastholder låget, er isat. Start maskinen og kør tilbage til lav hastighed. Stop maskinen og fyld fedtsprøjten op med ny fedt, så den er klar til brug ved næste smøring. Smøring af øvrige bevægelige dele: Kedelarmenes bevægelige dele samt akslen og løftestangens bevægelige dele smøres med olie. Smøringen foretages ved at aftage maskinens bagbeklædning og, med oliekande, smøre de mar kerede steder (fig.4 pkt.2). Fe d t t y p e r: Til remskivesættenes aksler: Castrol LMX. Ved reparation af rørehoved: Tandhjul og tandkrans smøres med Alloy 96SF Heavy eller Castrol Grippa 55, nålelejerne i rørehoved et må ikke smøres med denne fedttype. Der må ikke anvendes andre fedttyper end den her angivne. Ved reparation af hjælpetræk: Hjælpetrækket fyldes med 0,5 liter ESSO Fibrax EP 70. fig.4 Smøring af trinløst gear og øvrige bevægelige dele: Sæbeleverandørerne kan være behjælpelig med at anbefale den rette type sæbe. Bemærk venligst, at plastik sikkerhedsskærmen kan tage skade, hvis den udsættes for høje temperaturer i længere tid. (Max. temperatur 65ºC) 2 Rengøring af hjælpetræk: efter brug af hjælpetrækket bør dette aftørres indvendigt med en klud. Vedligehold og smøring: Det trinløse gear smøres regelmæssigt, svarende til et smøringsinterval på ca. 60 timers kørsel med maskinen. Smøring af trinløst gear: OBS. Special fedt!! (Hertil bruges fedtsprøjten som leveres med maskinen.) Start maskinen og sæt hastigheden op til ca. 50%. Stop maskinen (brug nødstoppet), og åben låget i toppen af maskinen. Øverst på hver af de to remskivesæts aksler findes en smørenippel (fig.4 pkt.1). Pres fedt gennem smøreniplerne indtil fedtsprøjten føles hård at trykke på, eller til der presses fedt ud mellem akslen og remskiverne.

8 Fe j l l i s t e: Ved andre fejl, kontakt leverandøren l ø s n in g s m u l ig h e d: 8 Der kommer klaprende lyde fra maskinens lukkede del. Maskinen begynder at strejke ved æltning af dej, som normalt ikke volder problemer. Maskinen skifter hastighed af sig selv. Minimum- og maximum hastighed ændrer sig. Kedel sidder for stramt eller for løst. Værktøj slår mod siderne af kedel. Værktøj slår mod bunden af kedel. Justering af bredkilerem Justering af bredkilerem Justering af bredkilerem Justering af hastighed Justering af kedelfastspænding Justering af kedelcentrering Justering af kedelhøjde. Før en eventuel reparation eller justering, skal spændingen til maskinen afbrydes ved at demontere tilslutnings kablet fra tilslutningsstedet. Justering af bredkilerem: Afstanden (X) er kun retningsgivende, da den er afhængig af bredkileremmens tolerance. 1. Start med at stramme kileremmene ( * ). 2. Bredkileremmen (A) strammes ved at flytte 1 eller 2 skiver fra (V) til (T).. Start maskinen og lad den køre, når møtrikken (U) spændes. Den må ikke spændes for hårdt. 4. Tappen (E) på gearskifteringen (F) skal på forreste remskivesæt placeres inden i gearskiftegaflen (G), og på bageste remskivesæt placeres udenfor gaf fel for remstrammer (B), (begge skal vende bagud). 5. Tolerancer i transmissionen kan forårsage, at bredkileremmen (A) rammer remskivesættenes stifter (Z), når hastigheden er opjusteret. I disse tilfælde skal afstanden (X) mindskes. 6. Følg herefter afsnittet: Justering af hastighed. side 11 AR0 = 292 mm +/- mm. AR40 = 292 mm +/- mm. (X) AR60 = 05 mm +/- mm. AR80 = 05 mm +/- mm. AR100 = 05 mm +/- mm.

9 AR0 - AR40 - AR60 Justering af kedelfastspænding: Kedelbøjlerne skal være hævet til normal arbejdsposition. Kontramøtrikkerne (1) løsnes (fig.6). Udtag låsesplitterne (2). Drej boltene () indtil den korrekte fastspænding af kedlen er fundet. Ved at dreje boltene ud af udviderrøret øges fastspændingen. Start med at dreje den ene bolt ½ omgang. Justeringsdiameter måles indvendigt mellem kedelbøjlerne: Justeringsdiameter: AR0 = 61,8mm AR40 = 91,mm AR60 = 450,4mm 9 fig.6 Justering af kedelfastspænding og kedel - centrering. AR0 - AR40 - AR60: Justering af kedelcentrering: Kontramøtrikkerne (1) løsnes (fig.6). Udtag låsesplitterne (2). Drej boltene () indtil kedlen sidder i maskinens centrum. For ikke at ændre på kedlens fastspænding ved denne justering, skal den ene bolt drejes ud af udviderrøret og den anden ind i udviderrøret. Kontroller med spartlen og drej rørehovedet rundt med hånden, før spændingen til sluttes. AR80 - AR100 Justering af kedelfastspænding: Kedelbøjlerne skal være hævet til normal arbejdsposition. Justeringsdiameter (Y) måles indvendigt mellem kedelbøjlerne (fig.6a) : fig.6 Justering af kedelfastspænding og kedel - centrering: AR80 - AR100 Justeringsdiameter (Y): AR80 = 516mm AR100 = 554mm Ved for løs kedelfastspæning fjernes låsering (B) og lejet (A) trækkes af aksel (C). Lejet vendes 180 o og monteres på akslen igen. Evt skal begge lejer vendes. Til slut kontrolleres kedelcentreringen og justeres evt. Justering af kedelcentrering: Start med at finde den nuværende kedelcentrering: monter spartel og kedel og kør kedelbøjlerne op til normal arbejdsposition. Med hånden drejes spartlen rundt og afstanden mellem spartel og kedelkant måles. Ved at fjerne bagbeklædningen er der nu adgang til bøjlestyrepladen (E). Skruerne (D) løsnes og bøjlestyrepladen flyttes i den ønskede retning. Igen drejes spartlen rundt og afstanden mellem spartel og kedel måles. Når kedlen er centreret spændes bøjlestyrepladen fast i den ny position og bagbeklædningen skrues på. fig.6a Lejet (A) har to diametre. Som standard leveres maskinen med lejerne monteret således at den mindste dia. vender væk fra kedelbøjlerne, altså den løseste kedelfastspænding.

10 10 K L D A J F I G E M N H B C 1 mm fig.7a Remmens placering ved laveste hastighed. 2- mm fig.7b Remmens placering ved højeste hastighed. fig.8 Servomotorens dårlige position

11 Justering af hastighed (Kamskiver for lav og høj hastighed): 11 Inden der foretages nogen justeringer sikres det at maskinen ikke kører, at kedlen er i øverste position, og at sikkerhedsskærmen er lukket. For at sikre at der ikke er strøm på maskinen aktiveres nødstoppet. Afmonter maskinens låg. Servomotoren (A) kobles af servoarmen (B): Fjern splitten (C) og stiften (D). Servoarmen (B) må ikke løsnes fra akslen (E). Løsn pinolskruen (F) og udtag hastighedsindikatoren (G). Løsn skruen i spændstykket (H) og fjern skiven med pil (I). Placer håndtaget for manuel hastighedsregulering (J) i akslen (E) (hvor hastighedsindikatoren sad), således at det peger opad og fremad. Start maskinen. Drej håndtaget mod min. hastighed (mod maskinens front) indtil der er ca. 1 mm fra remmen ud til kanten af rørehovedremskiven, se fig. 7a. Stop maskinen på nødstoppet. Løsn skruerne på de to kamskiver (K) og (L). Drej kamskiven for min. hastighed (K) indtil den lige aktiverer mikroen (På AR0 og AR40 rammer skiven mikroen oppefra - på AR60, AR80 og AR100 rammer den nedefra). Spænd skruen. Frigør nødstoppet og start maskinen. Drej håndtaget mod max. hastighed (væk fra maskinens front) indtil der er ca. 2- mm fra remmen ud til kanten af motorremskiven, se fig. 7b. Stop maskinen på nødstoppet. Drej kamskiven for max. hastighed (L) indtil den lige aktiverer mikroen (På AR0 og AR40 rammer skiven mikroen nedefra - på AR60, AR80 og AR100 rammer den oppefra). Spænd skruen Fjern håndtaget Monter atter servomotoren på servoarmen og kontroller at motoren ikke klemmes mod stativet, akslen eller andre dele, samt at motoren ikke indtager den dårlige position (fig. 8) ved max. hastighed. Hvis servomotorens positioner ikke er optimale, løsnes skruene (M) og (N), der fastholder servoarmen på akslen, og servoarmen justeres. Herefter skal håndtaget atter monteres og kamskiverne justeres igen. Når justeringen af min. og maks. hastighed er færdig monteres spændstykke og skiven med pil, herefter monteres hastighedsindikatoren.

12 Måling af kedelhøjde: Afstanden (X) måles fra undersiden af bajonethullet til den flade på kedelbøjlerne, som kedlen hviler på (fig.9a). Kedelbøjlerne skal være hævet til normal arbejdsposition. 12 fig.9a Måling af kedelhøjde: AR0 = 162 mm. AR40 = 162 mm. Kedelhøjde (X): AR60 = 178 mm. AR80 = 178 mm. AR100 = 297 mm Justering af kedelhøjde: Kedlens øverste og nederste position bestemmes af microswitch (1) og (2), (fig.9b). De to mekaniske stop bestående af boltene () og (4) er indstillet således at de rammes ca. 1 mm efter microswitchen, hvis denne skulle svigte. Kedelbøjlernes øverste position justeres ved at bukke fjederarmen på microswitch (1) enten for- eller bag-over. fig.9b Justering af kedelhøjde: Det er meget vigtigt at stopskruen () herefter indstilles igen. På samme måde indstilles nederste position ved at bøje fjederarmen på microswitch (2). OBS : fjederarmen må ikke bøjes så langt bagover, at kedelbøjlerne ikke rammer den. Efterfølgende indstilles det mekaniske stop (4)

13 Elektrisk diagram: L1 L2 L stk. 16 Amp -F1 1,5 Amp -F -S1 NØDSTOP Side.1 L1 A UDENFOR LEVERANCE -K1 -F2 (5/) (5/) KONTAKTOR TERMO RELÆ -K1 (5/) -T a a1 TIMER -R 5 9 START RELÆ KONTAKT B N -M1 -X1 U V W M DRIVMOTOR -S2 -T2 a1 0 -T2 6 5/10 -K1 A2 A1 KONTAKTOR SPOLE -K1 1/ 2/6 5/6 4/10 Side.1 N Side L1 Side VDC Side 5.1 B P: 20 V S: 24V-9A CL80 NTC -TR1 8 Amp -F4 TRANS FORMER DIODE 0 + BRO -M2 +24VDC M LØFTE MOTOR 7/8 5/6 -K1 -R2 LØFTE MOTOR OUT CONTROL ENHED /4 (6/15) D1 LØFTE KONTAKT STYRE RELÆ2 -S a1 a14 a2 a24 SERVICE LØFT DREJE KNAP C NED KEDEL -B1 BUND -B2 MIKRO 1 1 IN KEDEL TOP MIKRO OP 0VDC 9 1/2 0VDC 0VDC N Side 2.17 Side 5.1 Side 2.17 Side VDC Side VDC C START RELÆ SPOLE -CE1 -G1 SIKKERHEDS MIKRO (CE) SKÆRM SIKKERHEDS MIKRO S4 START -R2 -R1 6 -F2 -R A2 A1 TERMO RELÆ -R 2/10 1 -K1 14 HJÆLPE KONTAKT -R1 9 b T -S5 b0 TIMER STOP A2 A1 RELÆ1 SPOLE 8 6/ 6/1 -R1 8 6/ 6/1 +24VDC SERVO -D1 -R2 HASTIGHED NED (15) (5/8) (15) 9 -R1 -R2 -V1 -D1 c14 c1 8 h1 h2 b2 b24 SERVO MAXIMUM MIKRO HASTIGHED OP -M M HASTIGHED OP SERVO MOTOR HASTIGHED NED c24 c2 b1 b14 DREJE KNAP DREJE KNAP -R1 (5/8) 7 -V2 s1 s2 SERVO MINIMUM MIKRO D 11 -R2 A2 -R2 5/6 4/10 A1 5 0VDC Side 4.17 Side 4.17

14 14 Indhold af CE Overensstemmelseserklæring, (Maskindirektivet, 2006/42/EC, Bilag II, del A) Contents of the EC Declaration of conformity for machinery, (Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., sub. A) Inhalt der EG Konformitätserklärung für Maschinen, (Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II, sub A) Contenu de la Déclaration CE de conformité d une machine, (Directive Machine 2006/42/CE, Annexe II.A) Inhoud van de EG verklaring van overeenstemming voor machines, (Richtlijn 2006/42/EC, Bijlage II, onder A) Contenido de la declaración "CE" de conformidad sobre máquinas, (Directiva 2006/42/EC, Anexo II, sub A) DK GB DE FR NL ES Fabrikant; Manufacturer; Hersteller; Fabricant; Fabrikant; Fabricante: Adresse; Address; Adresse; Adresse; Adres; Dirección: A/S. Wodschow & Co. Industrisvinget. 6, DK 2605 Brøndby, Denmark Navn og adresse på den person, som er bemyndiget til at udarbejde teknisk dossier: Name and address of the person authorised to compile the technical file Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique naam en adres van degene die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen nombre y dirección de la persona facultada para elaborar el expediente técnico Navn; Name; Name; Nom; Naam; Nombre: Kim. Jensen Adresse; Address; Adresse; Adresse; Adres; Dirección: Industrisvinget... 6, DK 2605 Brøndby, Denmark Sted, dato; Place, date; Ort, Datum; Lieu, date ; Plaats, datum ; Place, Fecha: Brøndby, Erklærer hermed at denne røremaskine Herewith we declare that this planetary mixer Erklärt hiermit, dass diese Rührmaschine Déclare que le batteur mélangeur ci dessous Verklaart hiermede dat Menger Declaramos que el producto batidora er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i Maskindirektivet (Direktiv 2006/42/EC) is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC) konform ist mit den Bestimmungen der EG Maschinenrichtlinie (Direktiv 2006/42/EG) Satisfait à l ensemble des dispositions pertinentes de la Directive Machines (2006/42/CE) voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn (Richtlijn 2006/42/EC) corresponde a las exigencias básicas de la Directiva sobre Máquinas (Directiva 2006/42/EC) er i overensstemmelse med følgende andre CE direktiver is in conformity with the provisions of the following other EC Directives konform ist mit den Bestimmungen folgender weiterer EG Richtlinien Est conforme aux dispositions des Directives Européennes suivantes voldoet aan de bepalingen van de volgende andere EG richtlijnen está en conformidad con las exigencias de las siguientes directivas de la CE 2004/108/EC... Endvidere erklæres det And furthermore, we declare that Und dass Et déclare par ailleurs que En dat Además declaramos que at de følgende (dele af) harmoniserede standarder, er blevet anvendt the following (parts/clauses of) European harmonised standards have been used folgende harmonisierte Normen (oder Teile/Klauseln hieraus) zur Anwendung gelangten Les (parties/articles des) normes européennes harmonisées suivantes ont été utilisées de volgende (onderdelen/bepalingen van) geharmoniseerde normen/nationale normen zijn toegepast las siguientes normas armonizadas y normas nacionales (o partes de ellas) fueron aplicadas EN454:2000 ; EN :2006; EN : EN :2005; EN :2007; EN :

15 15 Innehåll i EG försäkran om maskinens överensstämmelse, (Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 2, A) Contenuto della dichiarazione CE di conformità per macchine, (Direttiva 2006/42/CE, Allegato II, parte A) Sisukord EÜ masina vastavusdeklaratsioon, (Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, lisa II, punkt A) Treść Deklaracja zgodności WE dla maszyn (Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, pkt A) Sisältö EY vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A) SE IT EE PL FI Tillverkare; Fabbricante; Tootja; Producent; Valmistaja: Adress; Indirizzo; Aadress; Adres; Osoite: A/S. Wodschow & Co. Industrisvinget. 6, DK 2605 Brøndby, Denmark Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen: Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico Tehnilise kausta volitatud koostaja nimi ja aadress Imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston Namn; Nome e cognome; Nimi; Imię i nazwisko; Nimi: Kim. Jensen Adress; Indirizzo; Aadress; Adres; Osoite: Industrisvinget... 6, DK 2605 Brøndby, Denmark Ort och datum; Luogo e data; Koht, kuupäev; Miejscowość, data; Paikka, aika: Brøndby, Försäkrar härmed att denna blandningsmaskin Con la presente si dichiara che questo mixer planetaria Deklareerime käesolevaga, et Planetaarmikseri Niniejszym oświadczamy, że mikser planetarny vakuuttaa, että tämä mikseri tyyppi överensstämmer med tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet (2006/42/EG) is è conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE) vastab kehtivatele masinadirektiivi (2006/42/EÜ) nõuetele spełnia wymagania odpowiednich przepisów dyrektywy maszynowej (2006/42/WE) on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen överensstämmer med bestämmelser i följande andra EG direktiv è conforme alle disposizioni delle seguenti altre direttive CE vastab järgmiste EÜ direktiivide nõuetele spełnia wymagania przepisów innych dyrektyw WE on seuraavien muiden EY direktiivien säännösten mukainen 2004/108/EC... Vi försäkrar dessutom att e che Lisaks ülaltoodule deklareerime, et Ponadto oświadczamy, że ja lisäksi vakuuttaa, että följande (delar/paragrafer av) europeiska harmoniserade standarder har använts sono state applicate le seguenti (parti/clausole di) norme armonizzate kasutatud on järgmisi Euroopa harmoniseeritud standardeid (või nende osi/nõudeid) zastosowano następujące części/klauzule zharmonizowanych norm europejskich seuraavia eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja (tai niiden osia/kohtia) on sovellettu EN454:2000 ; EN :2006; EN : EN :2005; EN :2007; EN :

16 16 A/S WODSCHOW & CO. Industrisvinget 6 DK-2605 Brøndby Denmark Phone: Telefax:

RN10 VL-2. A/S Wodschow & Co. Denmark. Industrisvinget 6 DK-2605 Brøndby

RN10 VL-2. A/S Wodschow & Co. Denmark. Industrisvinget 6 DK-2605 Brøndby Betjeningsvejledning RN0 VL- 00 ORDER NO.: 00_VL DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Industrisvinget 6 DK-605 Brøndby Denmark Phone: +5 88 Telefax: +5 80 www.bearvarimixer.com info@wodschow.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING RN0 VL- 005 ORDER NO.: 00_VL DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Kirkebjerg Søpark 6 DK-605 Brøndby Denmark Phone: +5 88 www.bearvarimixer.com info@wodschow.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KODIAK CR30 082014 ORDER NO.: 00512 DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Kirkebjerg Søpark 6 DK-2605 Brøndby Denmark Phone: +45 43 44 22 88 www.bearvarimixer.com info@wodschow.dk

Læs mere

BJØRN VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING

BJØRN VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING BJØRN VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING 1 RN20 2 3 MASKIN NR.: MK-I I 0 Kedlen placeres i kedelarmene. Kontroller at kedlen sidder korrekt. 4 Røreværktøjet placeres i bajonetakslen. Tappen på røreværktøjet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40-AR40P AR60-AR60P

BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40-AR40P AR60-AR60P BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40-AR40P AR60-AR60P VL- 050 ORDER NO.: 003-VL DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Industrisvinget 6 DK-605 Brøndby Denmark Phone: +45 43 44 88 Telefax: +45 43

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING AR0 AR0 AR0P AR0 AR0P VL-S 0 ORDER NO.: 00-VL-S DK Original betjeningsvejledning AS Wodschow & Co. Industrisvinget DK-0 Brøndby Denmark Phone: + 88 Telefax: + 80 info@wodschow.dk www.bearvarimixer.dk

Læs mere

ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0. Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening

ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0. Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0 Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening S t a n d a r d u d s t y r O v e r b l i k Til ERGO BEAR i størrelserne 40, 60, 80 og 100 L leveres følgende udstyr: Vari-Logic

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING RN20/VL2 092017 ORDER NO.: 00009_VL2 DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Kirkebjerg Søpark 6 DK-2605 Brøndby Denmark Phone: +45 43 44 22 88 www.bearvarimixer.com info@wodschow.dk

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

AR140 - AR200 MK-III

AR140 - AR200 MK-III BJØRN - OURS BEAR - BÄR - OSO VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING BETJENING - INSTALLATION - VEDLIGEHOLDELSE - SERVICE AR140 - AR200 MK-III ISSUE - AUSGABE - UDGAVE 4 A/S WODSCHOW & CO. Denmark 032004 ORDRE

Læs mere

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan {D Vink Biggenstaartcoupeerder @ Vink Piglet's Tailcutter (G) vink Ldcoupe Queue de Porcelet GD Vink Ferkelschwanz-kupiergeråt ad Vink Tagliacode GD VinkGrisehateklipper Vink Livestock equipment {p Vink

Læs mere

BJØRN Varimixer RN10 VL-2 OG RN20 VL-2 - HELT VARIABLE TRINLØS HASTIGHED - FULD EFFEKT

BJØRN Varimixer RN10 VL-2 OG RN20 VL-2 - HELT VARIABLE TRINLØS HASTIGHED - FULD EFFEKT BJØRN Varimixer RN10 V-2 OG RN20 V-2 4 HASTIGHEDER - HET VARIABE TRINØS HASTIGHED - FUD EFFEKT SPECIA UDSTYR RN20 V-2 A B C D E F G H I J K M N O Kan kun anvendes til RN10 V-2 RN10 V-2 / RN20 V-2 Kan kun

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A Fabrikant Tvangsblander Manual SoRoTo Maskiner Aps Ved Damhussøen 2720 Vanløse Danmark erklærer hermed, at SoRoTo Tvangsblander Typer: 40L/30,

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T4

Original brugermanual for Skindrenser T4 Original brugermanual for Skindrenser T4 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Skindrenseautomat

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

MIX-IT... DET KOMPLETTE SORTIMENT AF BJØRN RØREMASKINER

MIX-IT... DET KOMPLETTE SORTIMENT AF BJØRN RØREMASKINER MIX-IT... DET KOMPLETTE SORTIMENT AF BJØRN RØREMASKINER DK TEDDY 5 L UDEN HJÆLPETRÆK MED HJÆLPETRÆK Hvid Sølv Rød Sort Hvid med hjælpetræk VÆRKTØJ INKLUDERET RUSTFRIT STÅL Skål og låg Stænkskærm Ifyldningsbakke

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer. Dansk kvalitet siden 1915

MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer. Dansk kvalitet siden 1915 MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer Dansk kvalitet siden 1915 DK TEDDY 5 L UDEN HJÆLPETRÆK MED HJÆLPETRÆK VÆRKTØJ INKLUDERET RUSTFRIT STÅL Kedel og låg TILBEHØR Stænkskærm Ifyldningstragt

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

2002/95/CE (RoHS) 2002/96/CE and 2003/108/CE (RAEE)

2002/95/CE (RoHS) 2002/96/CE and 2003/108/CE (RAEE) 1 Vigtigt! Denne betjeningsvejledning er en integreret del af dækmaskinen. Der må ikke tages kopi af denne betjeningsvejledning eller dele deraf uden tilladelse! Da den danner grundlag for forståelse og

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Brugsanvisning. UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster

Brugsanvisning. UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster Brugsanvisning UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster Version 2.0 JAN 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1. Fabrikant... 3 2.2.

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr. BRUGSANVISNING STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Montering

Læs mere

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01 Installationsplan Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP da - DK 08.11 09 235 190 / 01 09 235 190 / 01 2 Teknisk datablad Vaskemaskine: Opvarmningstype: PW 5082 AV/LP El (EL) Signaturforklaring Forkortelser

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Märklin og Fleischman har en fælles drejeskive med op til 48 tilslutningsspor. Drejeskiven har et mekanisk låsesystem der bevirker at broen kan stoppe præcis ud for tilslutningssporet.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Vaskemaskine. EKKO maskiner A/S. Beskrivelse for typen: EM 1323 Vasker

Vaskemaskine. EKKO maskiner A/S. Beskrivelse for typen: EM 1323 Vasker EKKO maskiner A/S Pottemagervej 14, DK-7100 Vejle. Telf. : + 45 75 88 19 11 Telefax: + 45 75 88 22 05 www.ekkoas.dk. E-mail: ekko@ekkoas.dk Vaskemaskine. Beskrivelse for typen: EM 1323 Vasker Vaskemaskine

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk Vejledning til mixer Indhold Dansk Sikker brug af mixeren Vigtige sikkerhedsforskrifter... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Dele og funktioner Dele og funktioner... 8 Tilbehørsguide...

Læs mere

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret.

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Denne guide omfatter også montering af omdrejnings tæller. Lednings nette på en Yamaha FS1 har grundlæggende

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING MAX 1. Sikkerhedsforskrifter Advarsel. Undgå alvorlig skade. Læs og forstå nedenstående sikkerhedsforskrifter inden værktøjet tages i brug. 1. Anvend

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Maskin Dokumentation. BELKI Separator type 211 H

Maskin Dokumentation. BELKI Separator type 211 H Maskin Dokumentation BELKI Separator type 211 H 0 Indholdsfortegnelse Maskin Dokumentation...0 Inholdsfortegnelse...1 Maskinbeskrivelse...2 Maskindata...3 Maskinskitse...4 Stykliste...5 Pumpeskitse...6

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere