FN s definition på hustruvold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FN s definition på hustruvold:"

Transkript

1 Årsskrift

2 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte, sparke, ramme ud efter, slå med knytnæve, chokere, brænde, slå med kølle, stikke med kniv, smide med kogende vand eller syre og sætte ild til. Resultatet af sådan fysisk vold kan strække sig fra brud til drab; det, der begynder som et mindre overgreb, kan eskalere i både intensitet og hyppighed. Psykisk vold kan bestå i gentagne mundtlige overgreb og plagerier, indskrænkninger i og berøvelse af fysiske, finansielle og personlige ressourcer. Kontakt med familiemedlemmer og venner bliver kontrolleret. 2

3 Indholdsfortegnelse Formandens klumme side 4 Bestyrelsens årsberetning side 7 Bidragsydere side 10 Statistik side 12 Politiaften side års jubilar Margrethe side 24 Aktivitetsplan side 26 Loppemarked på Rønhavegård side 29 Mandlige brugere på Sønderborg Krisecenter? side 30 Fra medierne side 32 Julearrangement side 34 Kvindedag den 8.3. og Kvindeprisen side 36 Årsberetning fra Etikgruppen side 38 Faktiske og praktiske oplysninger side 44 Vedtægter side 46 Børnepolitik side 52 Den internationale deklaration af etiske principper" side 53 Årsskriftet er tilrettet i henhold til strukturreformen. 3

4 Formandens klumme! Af Lis Augustenborg Børnene er heldigvis i centrum! En dag blev jeg ringet op af en eller anden call-center stemme, der fortalte han ringede fra Børns vilkår: om jeg havde hørt om Tønder-sagen? Jo, da, det havde jeg jo. Herefter fortæller stemmen mig om Børns vilkårs heroiske indsats for at få gang i den sag. Herefter afsluttede han med, at Børns vilkår ikke kunne eksistere uden mit bidrag (økonomisk forstås), heller ikke selv om det var ganske lille. Jeg fnøs af raseri, tænk sig at slå plat af den sag, på den måde. Skammeligt. Bedre vilkår for dem, børnene altså!... - ønsker vi alle og tænker grumt på netop Tønder-sagen. - ryster på hovedet, når vores tidligere tilsynsførende fra amtet fortæller os om bandepiger i Aabenraa-området. - rynker panden, når brosten, ildspåsættelse m.m. igen er forhandlingsstrategier på Jagtvejen i København. Jeg modtog den anden dag en kopi af en artikel fra Ruth M. Den handlede om de gode gamle dage. Tænk, der er sørme nogen, der tror på, de virkelig har været der, de gode gamle dage! Artiklen fortalte, at alt det Retro igen er moderne: -at fortiden er på mode. -I 30érne er det byen, der er i centrum. De voksne vil vise børn den moderne verden med biler og flyvemaskiner. 4

5 -I 50érne skal børnene lære om tolerance og antiracisme. -I 70érne drejer det sig om lighed mellem kønnene, modstand mod forurening. -I dag skal børnene skabe sine egne liv og værdier. Skolelærerne er bare for dårlige til at udnytte børns interesse for computeren, moderne legetøj og underholdning, -der egentlig bare varsler: leg og lær! Vi har åbenbart svært ved at tro på fremtiden, siden vi vender os mod fortiden, når vi skal finde værdierne, sandheden. På tv ruller reklamen: Skriv barnets historie om Bliv planfadder. Herefter fortæller vores familie-og forbrugerminister ud i æteren, at der fødes for få børn i Danmark. Hun vil have at familierne får tre børn i snit og ikke 1,8. Det er flere børn om året. God familiepolitik, fortsætter hun, skal måles på om familierne får de børn, de vil have! Det er fordi, vi vil en hel masse selv (have Bo Bedre hjem, på dyre rejser og i øvrigt begge lave karriere), -fortsætter hun. Ja, så får vi ikke de børn vi skal. Det kan ikke være meningen Tænk, det sagde hun. God familiepolitik måles kvantitativt på antal børn i familien! Heldigvis har Eva Kjær Hansen givet penge til det SJOVE børneliv! I mit stille sind, kunne jeg ønske dette tiltag er opstået efter besøg hos os, hvor vi netop vægtede det sjove i vores præsentation af vores hus for hende. 5

6 Dannerhuset har reklameret i tv, at det skal være sjovt at gå på vagt i Dannerhuset. (Desværre synes de kun at fokusere på vagterne). Amanda (11 år) fortæller til Jyske, hvad god barndom handler om: man er der op til 11 år, men jeg synes, at når man går op i 12 år, så bliver man lidt mere kedelig. Jeg kan godt mærke på mig selv, at de ting, jeg plejer at lave, dem gider jeg ikke så meget mere, lege med dukker for eksempel. Det er jeg lidt ked af, for det var rigtig sjovt at lege med dukker. Man får ikke så meget lyst til at bruge sin fantasi mere, Vi har heldigvis i lang tid drøftet: hvad vores sjove hus skal være.med fokus på børnene. God familiepolitik, mener jeg handler om, at det er sjovt at være barn! 6

7 Bestyrelsens årsberetning 2006 Det har været et lidt bemærkelsesværdigt år for bestyrelsen. Mange ting har været sat lidt på stand by. Vi har ventet på kommunalreformen og på amternes nedlæggelse: Hvad sker der for os? Hvor skal vi høre til? Hvorledes kommer økonomien til at se ud? Hvordan skal alt vort skriftlige materiale mon se ud i fremtiden? -hvad mon skal rettes? Og sidst men ikke mindst: hvem skal overtage tilsynet? I den forbindelse vil vi gerne takke vores tilsynsførende fra Sønderjyllands Amt, Lene Kofoed for hendes altid nærværende interesse, lyst og hjælp til at besvare vore mange sikkert mærkelige spørgsmål. Amterne er således nu nedlagt og kommunalreformen gennemført. Vi kom til at høre under Sønderborg Kommunes nye afdeling: Fagcenter Sundhed med Knud Bundsgaard som chef og herfra skal vores nye tilsynsførende rekrutteres. Det er vi meget glade for og vi ser frem til et godt samarbejde. Socialministeriet indkaldte Krisecentrene, Børne- og Kulturchefforeningen, socialchefforeningen og LOKK til en drøftelse af de problemer, der kan opstå i forbindelse med børns ophold på krisecentre. Vi sendte Betina Rump herfra. Betinas indlæg vakte gehør og der er ingen tvivl om, at Betina repræsenterede os godt. Vi er godt i gang med at udarbejde velkomstfolder til vore kriseramte børn. Især arbejdede vi med FN-konventionens lov om børns rettigheder. Vi håber snart at lægge sidste hånd få værket. Vi modtog kr. fra Kvindekomiteens arrangement på Den internationale Kvindedag, den 08. marts. 7

8 Det vil vi gerne takke for, beløbet er bl.a. anvendt til at skaffe kriseramte børn hurtig psykologhjælp uafhængig af ventetider hos kommunale og psykiatriske behandlingssystemer. Desuden er udslusningsgruppen også betænkt økonomisk. I fortsættelse af sidste års generalforsamling forespurgte vi socialministeren om muligheden for forsøgsvis at indskrive voldsramte mænd på KKC. Her var svaret klart negativt. Lovparagraffen (om refusion til krisecentrene) omhandler udelukkende kvinder og der kan ikke dispenseres herfra. Bestyrelsen afviklede endnu et heldagsseminar, hvor vi især drøftede emnet psykopati. Siden har temaet været tilbudt som undervisning til krisevagterne. At de frivillige udfører et kæmpearbejde på centeret er næppe nye toner, nu er det også lykkedes os, at vore samarbejdspartnere ved det. Således kan vi med glæde fortælle, at der i de fremtidige driftsbudgetter er bevilget til kurser, undervisning m.m. for de frivillige. Det er en befrielse, at vi ikke længere skal søge fondsmidler til dette. Det er et vigtigt signal, at netop uddannelsen af frivillige har fået status som noget væsentligt og nødvendigt. Statistisk kan det ses, at den ambulante krisesamtale kræver stadig flere ressourcer, henvendelserne er steget fra 604 til 901. Der har i 2006 boet i alt 40 voksne og 63 børn. Således holder tallene sig på samme niveau som i år Dog ses, at flere børn har været ramt af forældrenes krise. Der var kun 37 børn involveret i

9 Desværre synes der at være en svag forværring af volden. På denne måde er der 37 rapporteringer om tilfælde af fysisk og psykisk vold mod 31 året før. Igen i år var vores julearrangement den 12. december godt besøgt. I alt havde vi ca. 250 gæster, hvoraf de ca. 90 var børn. Julens melodier blev spillet på sækkepibe, så det gav genklang i hele huset. I år igen skal der lyde en tak til Bagermester Kai Bonde fra Kvickly for at vi sammen med Søsterlogen Odd Fellow 84 Svanen kunne være med til klejnebageriet til salget til jul. FN s internationale dag den for bekæmpelse af vold mod kvinder` den blev nydt i Mariekirken med musik leveret af The Middle East Peace Orchestra. Det var en særlig oplevelse. Der har været mange andre gode tiltag og alle skal have en stor tak for Jeres indsats. På bestyrelsens vegne Lis Augustenborg formand Yderligere oplysninger på: 9

10 Bidragsydere Tusind tak til alle jer, der i året 2006 har støttet Sønderborg Kvinde- & Krisecenter dels med økonomiske midler og dels med personlig indsats. Det har medført, at Centeret har haft mulighed for at arbejde med at omsætte foreningens vedtægter til handling. Årsregnskabet for 2006 er godkendt af revisor og foreningens generalforsamling den 20. marts 2006, og kan indhentes ved skriftligt tilsagn i forbindelse med sagsbehandling af fonds- og puljeansøgninger. Her udtrykker vi blot en særlig tak til følgende tilskudsgivere og private bidragsydere. De fleste beløb er øremærkede til særlige opgaver midler: Sydals Nordborg Sundeved Broager Augustenborg Løgumkloster Skærbæk Bredebro Sønderjyllands Amt Statspuljer: Statens Uddannelsespulje Andre statslige puljer kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 10

11 Samlet offentligt driftstilskud: 7 Alssundkommuner, Sdr.Jyll. Amt + Staten kr. Fonde, legater, gaver og tilskud: Jubilæumsfonden af Danmarks Radio Giro 413 Kvindekomitéen Sønderborg Fabrikant Mads Clausens Fond Ernst & Vibeke Husmans Fond Otto & Gerda Bings Mindelegat J.P. Lund & Hustru Vilhelmine Bugge s Legat Rotary Sønderborg Asta & Jul. p. Justesen Fond Marie & M.C. Richters Fond Louis Petersens Legat Det Wartburgske Legat Sydbank Sønderborg Dansk Metal Sønderborg Grethe & Johan Herholdts Fond Arbejdernes Landsbank Sønderborg Marie Christensens Legat Henry & Rigmor Jørgensens Fond E.H. Ludvigsen & Hustrus Legat Wille Heises Boliglegat Als Offset, Augustenborg, sponsorgaver: Trykning af Årsskrift, foldere, og Juleinvitationer Egne aktiviteter: Klejnevridning i samarbejde med bagermesteren i Kvickly Sønderborg og Søsterlogen Odd Fellow 84 Svanen Amerikansk lotteri til julehyggedag Loppemarked Andet: Støttemedlemmer Diverse gaver Tusind tak til alle for gaver og hilsner i årets løb kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 500 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 800 kr. 953 kr. 11

12 Statistik Nedenstående statistikker i hhv. henvendelser og i ophold. Henvendelser: I 2005 var der 604 registrerede henvendelser til akut krisesamtale. I 2006 var tallet steget til 901. I år 2005 fordelte de 604 henvendelser sig på 221 personlige og 383 telefoniske henvendelser. I år 2006 fordeler de 901 henvendelser sig på 284 personlige, 536 telefoniske og 81 skriftlige henvendelser. Stigning i henvendelser fra år 2005 til 2006 er således 49 %. Henvendelser fordelt på ugedage: Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage Fredage Lørdage Søndage I alt

13 Registrerede henvendelser til akut krisesamtale fordelt på nationalitet: år 2005 år 2006 antal % antal % Norden , ,1 Vesteuropa 5 0,8 9 1,0 Østeuropa 12 2,0 52 5,8 Balkan 15 2,5 3 0,3 Mellemøsten 7 1,2 12 1,3 Fjernøsten 6 1,0 23 2,6 Afrika , ,0 Sydamerika 0 0,0 0 0,0 Uoplyst 43 7, ,8 USA 2 0,2 I alt Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på indtægtsoplysninger: år 2005 år 2006 antal antal Ordinært ansættelsesforhold Pension/efterløn/ overgangsydelse Kontanthjælp/Sprogskole/ uddannelse/aktivering Arbejdsløshedsdagpenge/ jobtræning/aktivering Sygedagpenge/barsel Selvstændig virksomhed 1 1 Medhjælpende hustru 0 0 Under uddannelse via SU Hjemmearbejdende 2 2 Ingen forsørgelse 19 0 Uoplyst Skoleelever under 18 år 5 33 I alt

14 Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på alder: år 2005 år 2006 antal antal Under 18 år år år år år over 60 år Uoplyst I alt Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på personer: år 2005 år 2006 antal antal Mænd 15 5 Kvinder voldsramte Andre pva. kvinden *) Uoplyst 0 0 I alt *) Andre p.v.a. kvinden: sagsbehandler, politi, sygehus, andet krisecenter, veninde, social bagvagt/døgnvagt, familiemedlem, arbejdsplads, lægevagt, praktiserende læge, faglig organisation. 14

15 Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på kommuner: år 2005 år 2006 antal antal A. Alssundkommunerne i alt Sønderborg Gråsten Broager Augustenborg 8 4 Sundeved 9 10 Sydals Nordborg B. Øvrige sønderjyske kommuner C. Kommuner uden for amtet D. Uoplyst I alt Fordeling i Alssundkommunerne Nordborg Sydals Sundeved Augustenb Broager Gråsten Sydals Sundeved Augustenborg Broager Gråsten Sønderborg Sønderborg Signatur : år 2005 år

16 Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på måneder: 16 år 2005 år 2006 antal antal Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Ophold: Der har i 2006 boet 40 voksne og 63 børn på centeret mod hhv. 41 og 37 i år Det vil for år 2006 sige i alt 103 beboere med et samlet antal overnatninger på 1881 døgn mod 785 døgn året før. Gennemsnitsophold år 2006 er 18 døgn mod 10 døgn i Tallene gælder antal voksne, der har haft midlertidigt ophold på Centeret. På side 24 findes en samlet statistik gennem 22 år. Indflytning fordelt på ugedage: år 2005 år 2006 antal antal Mandage 9 4 Tirsdage 5 8 Onsdage 5 2 Torsdage 5 8 Fredage 5 5 Lørdage 7 5 Søndage 5 8 I alt 41 40

17 Om de voksne beboere er der oplyst følgende om indtægtsforhold: år 2005 år 2006 antal antal Ordinært ansættelsesforhold 8 10 Pension/efterløn/ overgangsydelse 4 4 Kontanthjælp/Sprogskole/ uddannelse/aktivering 11 9 Arbejdsløshedsdagpenge/ jobtræning/aktivering 2 0 Sygedagpenge/barsel 8 10 Selvstændig virksomhed 1 1 Medhjælpende hustru 0 0 Under uddannelse via SU 1 3 Hjemmearbejdende 0 1 Andet 1 0 Uoplyst 5 2 I alt Om de voksne beboere er der oplyst følgende om nationalitetsfordeling: år 2005 år 2006 antal antal Norden *) Vesteuropa 1 0 Østeuropa 1 3 Balkan 2 0 Mellemøsten 1 4 Fjernøsten 1 3 Afrika 0 0 Sydamerika 0 0 I alt *) Norden : Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island, Færøerne 17

18 Om de voksne beboere er der oplyst følgende om aldersfordeling: år 2005 år 2006 antal antal Under 18 år år år år år år 1 1 Uoplyst 1 2 I alt Om voldens art fortæller de voksne beboere: år 2005 år 2006 antal antal Trusler om vold Psykisk vold 18 7 Fysisk og psykisk vold * Anvendt våben/genstande 2 1 Materiel vold ** 8 8 Økonomisk vold *** 7 7 Uoplyst 2 1 * Ved fysisk vold forstås eksempelvis: Slag, spark, kvælningsforsøg, voldtægt og voldtægtsforsøg, bid, brændemærker, hårafrivning. ** Smadret indbo, døre osv. *** Indskrænkning/berøvelse af finansielle ressourcer. Det skal bemærkes, at flere kvinder figurerer med mere end én form for vold. 18

19 Ved fraflytning valgtes følgende boform: år 2005 år 2006 antal antal Egen ny bolig Egen tidligere bolig, samlever fraflyttet 1 3 Tilbage til samlever uden samfundsstøtte 10 9 Tilbage til samlever med samfundsstøtte 6 2 Til familie, indtil indflytning i egen ny bolig 2 2 Til venner, indtil indflytning i egen ny bolig 5 4 Andet krisecenter 3 2 Andet 2 5 Uoplyst 2 2 I alt Afvisninger til beboerafdelingen grundet: år 2005 år 2006 antal antal Pladsmangel 1 4 Aktuel fysisk sygdom 1 0 Aktuel psykisk sygdom 4 3 Aktuel misbruger af stoffer/alkohol 2 0 Andet Uoplyst 0 0 I alt Andet = Andet tilbud eller eksempelvis ikke voldsramt eller ikke vores målgruppe. 19

20 Overnatninger: år 2005 år 2006 personer døgn personer døgn Børn ekskl. samværsbørn Voksne I alt Børnebeboere ekskl. samværsbørn - Aldersfordeling: 20 år 2005 år 2006 antal antal 0-2 år år år år år år 3 7 Uoplyst 0 1 I alt Børnebeboere ekskl. samværsbørn - Nationalitetsfordeling: år 2005 år 2006 antal antal Norden *) Vesteuropa 2 0 Østeuropa 1 3 Balkan 2 0 Mellemøsten 1 7 Fjernøsten 1 7 Afrika 0 0 I alt Samværsbørn i alt 7 *) Norden: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island, Færøerne

21 Voldens følgevirkninger: Samlivsvold har en række følgevirkninger. Eksempelvis sundhedsmæssigt (psykisk/fysisk), socialt og juridisk. Det medfører ofte kontakt til en række instanser. Om de 901 henvendelser og 40 voksne beboere oplyses det, at samlivsvold har medført kontakt til eksempelvis: Statsforvaltning/eks.: Separation, skilsmisse, forældrerådgivning, samvær. Sundhedsområdet/eks.: Sygehus, læge, psykolog, zoneterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, afspænding. Socialområdet/eks.: Økonomisk hjælp, familie- børn- og ungevejledning, dag- og døgninstitution, sygedagpenge, rådgivningscenter. Politi/eks.: Opholdstilladelse, polititilhold, anmeldelse af vold, anmodning om alarm, samtale, råd og vejledning. Advokat/eks.: Statsforvaltning, byret/landsret vedr. sep./skilsmisse, voldssager, forældremyndighed, bodeling. Andet/eks.: Faglige organisationer, arbejdsmarkedscenter, pengeinstitut, posthus, boligformidling, arbejdspladser, folkeregister. Vedr. dansk statsborgerskab. Mange kvinder af etnisk oprindelse har søgt og fået dansk statsborgerskab. Denne statistik fortæller intet om etnisk oprindelse hvad angår fødeland. 21

22 År Krisesamt. ambulant Overnatn. voksne Overnatn. børn Overnatn i alt Antal voksne Antal ,0 13,4 13, ,4 12,9 12, ,7 8,4 8, ,4 9,7 10, ,6 24,8 20, ,9 18,4 16, ,4 7,0 7, ,0 26,2 23, ,7 23,0 22, ,7 31,5 22, ,0 17,6 16, ,1 11,3 11, ,2 16,3 16, ,1 23,4 23, ,6 37,3 23, ,9 20,8 21, ,7 22,8 25, ,6 12,3 16, ,1 42,7 31, ,1 19,2 23, ,2 22,0 25, ,3 9,8 10,1 22 år ,4 19,6 18,3 børn Beboere i alt G snit døgn voksne G snit døgn børn G snit døgn i alt Samværsbørn er ikke talt med i statistikken. 22

23 Vores årlige politiaften. Vores gode samarbejde med Sønderborg Politi giver os en stor sikkerhed for, at vi sammen med politiet kan hjælpe vores voldsramte kvinder og børn på bedste vis i forbindelse med rådgivning, anmeldelse, begæring om tilhold og ansøgning om overfaldsalarmer. I år havde vi den store glæde, at byde den kommende leder af Sønderborg Politi, Preben Westh og Orla Kruse, som bl.a. tager sig af videoafhøringer af børn, velkommen. Preben Westh fortalte bl.a. om sit arbejde og ændringerne i forbindelse med omstruktureringen af landets politikredse. Orla Kruse gav os et meget godt indblik i videoafhøring af børn fra 4 til 12 år, der gav stof til eftertanke. Efter kaffepausen havde vi rig mulighed for at stille spørgsmål til gæsterne fra politiet og der blev udtrykt stor gensidig tilfredshed med arrangementet. 23

24 Margrethe, vores første 20-års jubilar. Margrethe har været frivillig krisevagt på Sønderborg Kvinde- & Krisecenter siden 1987, og i den forbindelse har vi stillet hende nogle spørgsmål om dengang og nu. Hvad var grunden til, at du startede på Krisecenteret i 1987? Vi var 2 kvinder i 50-års alderen der så en annonce i avisen om at Krisecenteret søgte frivillige og vi ville gerne arbejde med mennesker. Det er et arbejde, som har givet mig en masse selvtillid. Er der forskel på at være frivillig dengang og nu? Nej, det er næsten det samme. Dengang var der kun Ruth og 2 langtidsledige på skift og så os frivillige, så der var et stort sammenhold. Er der forskel på beboerne dengang og nu? De var vist nok lidt ældre dengang, sådan i 50-års alderen. Vi har nok flere udenlandske kvinder nu, men der kom også udenlandske kvinder dengang. Vi var endda inviteret med til et bryllup ved en udenlandsk kvinde dengang. Hun havde fundet sin nye mand via en kontaktannonce. Vi tog da også nogle gange beboere med hjem til kaffe, der var i hele taget en tættere kontakt til beboerne dengang. Er der forskel på volden fra dengang og nu? Nej, det er hverken værre eller bedre. Hvad er grunden til, at du har holdt ved som frivillig i 20 år? Interesse. Krisecenteret er efter alle disse år blevet som mit 2. hjem. Der er et fantastisk sammenhold blandt alle ansatte og frivillige og jeg har fået venner her. Jeg har mange gode minder fra de 20 år. 24

25 Tit har jeg tænkt, om jeg er ved at være for gammel, men jeg kan ikke undvære det, at komme på krisecenteret. Har du været i den samme vagtgruppe i alle årene? Ja, jeg er konservativ, jeg skifter ikke så meget. Jeg har været i mandagsgruppen i alle årene. Har du deltaget i kurser, foredrag og seminarer? Ja, jeg har været med til fællesarrangementerne et par gange og én gang har jeg været med til LOKK s landsseminar. Før i tiden var der jo slet ikke det samme tilbud som der er i dag. Hvordan har din familie det med, at vi har lånt dig så tit? Familien har altid stået bag mig, der har aldrig været problemer på hjemmefronten. Tværtimod, de syntes det var godt at jeg havde den fritidsinteresse. Hvordan har din arbejdsplads reageret på dit arbejde som frivillig? De syntes, det var flot og de anerkendte mig fordi jeg gjorde noget godt i fritiden. Jeg er endda på mit arbejde i hjemmeplejen kommet til at tage telefonen og sige: Krisecenteret Manden i den anden ende blev helt forskrækket, det var midt om natten og han skulle snakke med hjemmeplejen. Har du nogensinde været bange for at have ansvaret for huset? Aldrig, slet ikke. Har du nogensinde været udsat for trusler fra de voldelige mænd i de 20 år? Aldrig. Hvordan går det med at sove når du har nattevagt? Jeg har følt mig sikker. Jeg kan sove godt og alligevel hører jeg alt. Telefonen har ikke ringet så ofte om natten, og jeg ligger så godt i den seng. 25

26 Foreningens Aktivitetsplan 2006: Måned Dato Aktivitet Kl. Januar 9. Etikgr. møde Bestyrelsesmøde Onsdagsgr. møde Torsdagsgr. møde Intro Børnegr. møde 17 Februar 6. Mandagsgr. møde Udslusningsgr. møde birkeflet Etikgr. møde Politiaften med fællesspisning m. Keld Jørgensen, Allan Laustsen 28. Børnegr. møde Løsgængermøde 17 Marts 1. Onsdagsgr. møde Hjælpskursus Mandagsgr. møde Tirsdagsgr. møde International Kvindedag Comwell Hjælpskursus Etikgr. møde Udslusningsgr. møde Hjælpskursus Generalforsamling Hjælpskursus Intro Børnegr. møde Torsdagsgr. møde 19 April 3. Mandagsgr, møde Etikgr. møde Udslusningsgr. møde 17 26

27 19. Onsdagsgr. møde Børnegr. møde Løsgængergr. møde Tavshedspligt v. advokat 19 Jonna Hjeds Maj 1. Mandagsgr. møde Tirsdagsgr. møde Etikgr. møde Udslusningsgr. møde Intro Kunstterapi Børnegr. møde Torsdagsgr. møde 19 Juni 7. Onsdagsgr. møde Etikgr.møde Udslusningsgr. møde Sommerudflugt Teglværksmuseet Børnegr. møde Løsgængergr. møde 17 Juli Mødefri. August 1. Tirsdagsgr. møde Onsdagsgr. møde Mandagsgr. møde Etikgr. møde Intro Børnegr. møde Torsdagsgr. møde 19 September 4. Mandagsgr. møde Etikgr. møde Udslusningsgr. møde Onsdagsgr. møde Psykopati 19 27

28 25. Løsgængergr. møde Børnegr. møde 17 Oktober 2. Mandagsgr. møde Intro Tirsdagsgr. møde Etikgr. møde Udslusningsgr. møde Torsdagsgr. møde Børnegr. møde 17 November 4. Fællesarr. Aabenraa+Haderslev Psykopati Mandagsgr. møde Etikgr. møde Udslusningsgr. møde Løsgængergr. møde Onsdagsgr. møde FN s internationale dag til bekæmpelse af vold mod kvinder Børnegr. møde Intro 17 December 4. Etikgr. julemøde Tirsdagsgr. møde Julehyggedag Torsdagsgr. julemøde 18 Mandage året rundt er der personalemøde for dagholdet fra kl. 10 til 12. Herudover en serie af udflugter, aktiviteter og småferier for tidligere og nuværende brugere af Centeret - børn såvel som voksne - planlagt og gennemført af frivillige i "Leg med børn", eller Den frivillige udslusningsgruppe eller Dagholdet 28

29 Udslusningsgruppens loppemarked på Rønhavegård. Centerets frivillige udslusningsgruppe har lejede lokaler på Rønhavegård. Gruppen efterlyser og får mange møbler, service, bestik, husholdningsmaskiner, sengelinned m.m., som vore beboere har brug for til indretning af det nyt hjem. Mange beboere gør brug af dette gratis tilbud. På et tidspunkt var der dog så mange effekter, at der opstod pladsmangel. Sønderborg Garden blev kontaktet og gruppen fik lov til at holde loppemarked på samme tid og sted midt imellem Sønderborg Gardens lokaler og cafeteriet. Med hjælp fra en kollega og 3 ægtefæller gik gruppen i gang med opstilling af telt og borde og lopperne blev båret ud og sat frem sammen med Bente s store flotte skilte. Vi opnåede et virkelig flot resultat på 4.300,00 kr. Højeste bud for bamsen. 29

30 Mandlige brugere på Sønderborg Kvinde- & Krisecenter? På generalforsamlingen i 2006 blev det besluttet at undersøge, om der var mulighed for at huse mænd, der har været udsat for familievold. Projektet var tænkt som et forsøg, der i første omgang skulle vare i ét år. Der blev skrevet brev til Socialministeren, hvor vi fremlagde vores anliggende. Derpå fik vi følgende svar: Vedrørende dispensationsansøgning ved mail 29. august 2006 fra Sønderborg kvinde og krisecenter. Jeg kan oplyse, at Socialministeriet ikke kan gives dispensation i forhold til bestemmelserne i SEL 93a - i forbindelse med ønsket om at kunne optage mænd på Sønderborg Kvinde - og Krisecenter. Der er ikke på nuværende tidspunkt ikke aftalt finansieringsgrundlag for eventuel etablering af mandekrisecentre. Det fremgår blandt andet af bemærkningerne til L104 at:"..tilbud til mænd, der har været udsat for vold, ydes efter 94 i serviceloven i form af tilbud om midlertidigt ophold på herberger, særlige krisecentre for mænd og lignede..." Der henvises således til anvendelse af bestemmelserne i SEL 94. Der kan i øvrigt henvises til Nordjyllands Krisecenter for mænd, "stedet" krisecenter for mænd i Fredericia, ""Fundamentet" i København, eller Horsens krisecenter for mænd. Med venlig hilsen Gert Nisted M. Christensen 30

31 Sådan en skøn tegning fra et barn varmer og giver bjørnekræfter. 31

32 32

33 33

34 Julearrangement. I december fejrede vi vores traditionelle julehyggedag på Centeret. Vi planlagde og afholdt en hyggedag for tidligere og nuværende brugere, frivillige og daghold med familie, venner af huset og samarbejdspartnere m.m. Vi havde den store glæde at kunne byde velkommen til ca. 250 gæster, hvoraf de 90 var børn. Mille underholdt børnene. 34

35 Julemanden kom med godteposerne og Jørgen Rump spillede de flotteste julesange på sækkepibe. 35

36 Den Internationale Kvindedag den 8. marts. I forbindelse med afholdelsen af Den Internationale Kvindedag på Hotel Comwell, var der fremmødt ca. 400 gæster som hyggede sig med de mange boder, modeshow og causerier om Kvindeliv ved Lisbeth Petersen. Kvindeprisen gik i år til Suad Zubeid for sit store arbejde med at skabe kvindeforeningen HAWAA for etniske kvinder. Hun er født og opvokset i Irak, er 33 år og har boet i Danmark i 8 år som familiesammenført. Suad Zubeid har dannet et netværk, der bygger bro mellem forskellige kulturer, og hun er med til at give børn med en anden etnisk baggrund end dansk en lettere tilværelse. Sådan lød nogle af begrundelserne for, hvorfor hun fik tildelt kvindeprisen

37 37

38 Årsberetning fra Etikgruppen Etikgruppen blev oprettet af generalforsamlingen i 1999 og har bl.a. til opgave at sørge for, at den etik, som følger Kvindeforeningens kultur med fokus på ligeværdighed og medmenneskelighed, bliver varetaget. Andre vigtige opgaver er bl.a.: - at arrangere relevante foredrag og kurser til kvindeforeningens medlemmer. - at udarbejde den årlige aktivitetskalender og et nyhedsbrev hver 3. måned. - at medvirke til udarbejdelse af etiske retningslinier for frivillige og ansatte. Det forgangne år har været præget af flere spændende opgaver. Dansk/tysk erfaringsudveksling. På dette område har der været lidt stille i det forgangne år. Vi var dog som planlagt på besøg på Krisecenteret i Rendsborg. Vi fik en hjertelig modtagelse med rundvisning og gode samtaler om, hvordan deres arbejdsforhold er. Kvindehandel. Sønderborg Kvinde- & Krisecenter, ProVest og forskellige kvindeorganisationer fra Schleswig-Holsten er sammen i en arbejdsgruppe, som arbejder på tværs af den dansk-tyske grænse mod kvindehandel og tvangsprostitution. Arbejdsgruppen lavede en kampagne i forbindelse med fodboldverdensmesterskabet i Tyskland, hvor gruppen ønskede at sensibilisere kunderne til de mange prostituerede, der var rejst/bragt til VM-byerne. Gruppen fik trykt kort med tekst på dansk, tysk og engelsk, 38

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsskrift 2011 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte,

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD September 2013 Nr. 93 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD Fremtidens psykiatri Mens vi venter på rapporten

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE

1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE 1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE J Y L L A N D Indledning I løbet af 1985 kom der 250 iranske flygtninge til Sønderjylland, og der var på det tidspunkt en forventning i Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Et landsdækkende brugerblad om psykiatri Nr. 41 Marts & April 2003 OUT sideren ser psykiatrien indefra TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Foreningen Tidsskriftet

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere