FN s definition på hustruvold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FN s definition på hustruvold:"

Transkript

1 Årsskrift

2 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte, sparke, ramme ud efter, slå med knytnæve, chokere, brænde, slå med kølle, stikke med kniv, smide med kogende vand eller syre og sætte ild til. Resultatet af sådan fysisk vold kan strække sig fra brud til drab; det, der begynder som et mindre overgreb, kan eskalere i både intensitet og hyppighed. Psykisk vold kan bestå i gentagne mundtlige overgreb og plagerier, indskrænkninger i og berøvelse af fysiske, finansielle og personlige ressourcer. Kontakt med familiemedlemmer og venner bliver kontrolleret. 2

3 Indholdsfortegnelse Formandens klumme side 4 Bestyrelsens årsberetning side 7 Bidragsydere side 10 Statistik side 12 Politiaften side års jubilar Margrethe side 24 Aktivitetsplan side 26 Loppemarked på Rønhavegård side 29 Mandlige brugere på Sønderborg Krisecenter? side 30 Fra medierne side 32 Julearrangement side 34 Kvindedag den 8.3. og Kvindeprisen side 36 Årsberetning fra Etikgruppen side 38 Faktiske og praktiske oplysninger side 44 Vedtægter side 46 Børnepolitik side 52 Den internationale deklaration af etiske principper" side 53 Årsskriftet er tilrettet i henhold til strukturreformen. 3

4 Formandens klumme! Af Lis Augustenborg Børnene er heldigvis i centrum! En dag blev jeg ringet op af en eller anden call-center stemme, der fortalte han ringede fra Børns vilkår: om jeg havde hørt om Tønder-sagen? Jo, da, det havde jeg jo. Herefter fortæller stemmen mig om Børns vilkårs heroiske indsats for at få gang i den sag. Herefter afsluttede han med, at Børns vilkår ikke kunne eksistere uden mit bidrag (økonomisk forstås), heller ikke selv om det var ganske lille. Jeg fnøs af raseri, tænk sig at slå plat af den sag, på den måde. Skammeligt. Bedre vilkår for dem, børnene altså!... - ønsker vi alle og tænker grumt på netop Tønder-sagen. - ryster på hovedet, når vores tidligere tilsynsførende fra amtet fortæller os om bandepiger i Aabenraa-området. - rynker panden, når brosten, ildspåsættelse m.m. igen er forhandlingsstrategier på Jagtvejen i København. Jeg modtog den anden dag en kopi af en artikel fra Ruth M. Den handlede om de gode gamle dage. Tænk, der er sørme nogen, der tror på, de virkelig har været der, de gode gamle dage! Artiklen fortalte, at alt det Retro igen er moderne: -at fortiden er på mode. -I 30érne er det byen, der er i centrum. De voksne vil vise børn den moderne verden med biler og flyvemaskiner. 4

5 -I 50érne skal børnene lære om tolerance og antiracisme. -I 70érne drejer det sig om lighed mellem kønnene, modstand mod forurening. -I dag skal børnene skabe sine egne liv og værdier. Skolelærerne er bare for dårlige til at udnytte børns interesse for computeren, moderne legetøj og underholdning, -der egentlig bare varsler: leg og lær! Vi har åbenbart svært ved at tro på fremtiden, siden vi vender os mod fortiden, når vi skal finde værdierne, sandheden. På tv ruller reklamen: Skriv barnets historie om Bliv planfadder. Herefter fortæller vores familie-og forbrugerminister ud i æteren, at der fødes for få børn i Danmark. Hun vil have at familierne får tre børn i snit og ikke 1,8. Det er flere børn om året. God familiepolitik, fortsætter hun, skal måles på om familierne får de børn, de vil have! Det er fordi, vi vil en hel masse selv (have Bo Bedre hjem, på dyre rejser og i øvrigt begge lave karriere), -fortsætter hun. Ja, så får vi ikke de børn vi skal. Det kan ikke være meningen Tænk, det sagde hun. God familiepolitik måles kvantitativt på antal børn i familien! Heldigvis har Eva Kjær Hansen givet penge til det SJOVE børneliv! I mit stille sind, kunne jeg ønske dette tiltag er opstået efter besøg hos os, hvor vi netop vægtede det sjove i vores præsentation af vores hus for hende. 5

6 Dannerhuset har reklameret i tv, at det skal være sjovt at gå på vagt i Dannerhuset. (Desværre synes de kun at fokusere på vagterne). Amanda (11 år) fortæller til Jyske, hvad god barndom handler om: man er der op til 11 år, men jeg synes, at når man går op i 12 år, så bliver man lidt mere kedelig. Jeg kan godt mærke på mig selv, at de ting, jeg plejer at lave, dem gider jeg ikke så meget mere, lege med dukker for eksempel. Det er jeg lidt ked af, for det var rigtig sjovt at lege med dukker. Man får ikke så meget lyst til at bruge sin fantasi mere, Vi har heldigvis i lang tid drøftet: hvad vores sjove hus skal være.med fokus på børnene. God familiepolitik, mener jeg handler om, at det er sjovt at være barn! 6

7 Bestyrelsens årsberetning 2006 Det har været et lidt bemærkelsesværdigt år for bestyrelsen. Mange ting har været sat lidt på stand by. Vi har ventet på kommunalreformen og på amternes nedlæggelse: Hvad sker der for os? Hvor skal vi høre til? Hvorledes kommer økonomien til at se ud? Hvordan skal alt vort skriftlige materiale mon se ud i fremtiden? -hvad mon skal rettes? Og sidst men ikke mindst: hvem skal overtage tilsynet? I den forbindelse vil vi gerne takke vores tilsynsførende fra Sønderjyllands Amt, Lene Kofoed for hendes altid nærværende interesse, lyst og hjælp til at besvare vore mange sikkert mærkelige spørgsmål. Amterne er således nu nedlagt og kommunalreformen gennemført. Vi kom til at høre under Sønderborg Kommunes nye afdeling: Fagcenter Sundhed med Knud Bundsgaard som chef og herfra skal vores nye tilsynsførende rekrutteres. Det er vi meget glade for og vi ser frem til et godt samarbejde. Socialministeriet indkaldte Krisecentrene, Børne- og Kulturchefforeningen, socialchefforeningen og LOKK til en drøftelse af de problemer, der kan opstå i forbindelse med børns ophold på krisecentre. Vi sendte Betina Rump herfra. Betinas indlæg vakte gehør og der er ingen tvivl om, at Betina repræsenterede os godt. Vi er godt i gang med at udarbejde velkomstfolder til vore kriseramte børn. Især arbejdede vi med FN-konventionens lov om børns rettigheder. Vi håber snart at lægge sidste hånd få værket. Vi modtog kr. fra Kvindekomiteens arrangement på Den internationale Kvindedag, den 08. marts. 7

8 Det vil vi gerne takke for, beløbet er bl.a. anvendt til at skaffe kriseramte børn hurtig psykologhjælp uafhængig af ventetider hos kommunale og psykiatriske behandlingssystemer. Desuden er udslusningsgruppen også betænkt økonomisk. I fortsættelse af sidste års generalforsamling forespurgte vi socialministeren om muligheden for forsøgsvis at indskrive voldsramte mænd på KKC. Her var svaret klart negativt. Lovparagraffen (om refusion til krisecentrene) omhandler udelukkende kvinder og der kan ikke dispenseres herfra. Bestyrelsen afviklede endnu et heldagsseminar, hvor vi især drøftede emnet psykopati. Siden har temaet været tilbudt som undervisning til krisevagterne. At de frivillige udfører et kæmpearbejde på centeret er næppe nye toner, nu er det også lykkedes os, at vore samarbejdspartnere ved det. Således kan vi med glæde fortælle, at der i de fremtidige driftsbudgetter er bevilget til kurser, undervisning m.m. for de frivillige. Det er en befrielse, at vi ikke længere skal søge fondsmidler til dette. Det er et vigtigt signal, at netop uddannelsen af frivillige har fået status som noget væsentligt og nødvendigt. Statistisk kan det ses, at den ambulante krisesamtale kræver stadig flere ressourcer, henvendelserne er steget fra 604 til 901. Der har i 2006 boet i alt 40 voksne og 63 børn. Således holder tallene sig på samme niveau som i år Dog ses, at flere børn har været ramt af forældrenes krise. Der var kun 37 børn involveret i

9 Desværre synes der at være en svag forværring af volden. På denne måde er der 37 rapporteringer om tilfælde af fysisk og psykisk vold mod 31 året før. Igen i år var vores julearrangement den 12. december godt besøgt. I alt havde vi ca. 250 gæster, hvoraf de ca. 90 var børn. Julens melodier blev spillet på sækkepibe, så det gav genklang i hele huset. I år igen skal der lyde en tak til Bagermester Kai Bonde fra Kvickly for at vi sammen med Søsterlogen Odd Fellow 84 Svanen kunne være med til klejnebageriet til salget til jul. FN s internationale dag den for bekæmpelse af vold mod kvinder` den blev nydt i Mariekirken med musik leveret af The Middle East Peace Orchestra. Det var en særlig oplevelse. Der har været mange andre gode tiltag og alle skal have en stor tak for Jeres indsats. På bestyrelsens vegne Lis Augustenborg formand Yderligere oplysninger på: 9

10 Bidragsydere Tusind tak til alle jer, der i året 2006 har støttet Sønderborg Kvinde- & Krisecenter dels med økonomiske midler og dels med personlig indsats. Det har medført, at Centeret har haft mulighed for at arbejde med at omsætte foreningens vedtægter til handling. Årsregnskabet for 2006 er godkendt af revisor og foreningens generalforsamling den 20. marts 2006, og kan indhentes ved skriftligt tilsagn i forbindelse med sagsbehandling af fonds- og puljeansøgninger. Her udtrykker vi blot en særlig tak til følgende tilskudsgivere og private bidragsydere. De fleste beløb er øremærkede til særlige opgaver midler: Sydals Nordborg Sundeved Broager Augustenborg Løgumkloster Skærbæk Bredebro Sønderjyllands Amt Statspuljer: Statens Uddannelsespulje Andre statslige puljer kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 10

11 Samlet offentligt driftstilskud: 7 Alssundkommuner, Sdr.Jyll. Amt + Staten kr. Fonde, legater, gaver og tilskud: Jubilæumsfonden af Danmarks Radio Giro 413 Kvindekomitéen Sønderborg Fabrikant Mads Clausens Fond Ernst & Vibeke Husmans Fond Otto & Gerda Bings Mindelegat J.P. Lund & Hustru Vilhelmine Bugge s Legat Rotary Sønderborg Asta & Jul. p. Justesen Fond Marie & M.C. Richters Fond Louis Petersens Legat Det Wartburgske Legat Sydbank Sønderborg Dansk Metal Sønderborg Grethe & Johan Herholdts Fond Arbejdernes Landsbank Sønderborg Marie Christensens Legat Henry & Rigmor Jørgensens Fond E.H. Ludvigsen & Hustrus Legat Wille Heises Boliglegat Als Offset, Augustenborg, sponsorgaver: Trykning af Årsskrift, foldere, og Juleinvitationer Egne aktiviteter: Klejnevridning i samarbejde med bagermesteren i Kvickly Sønderborg og Søsterlogen Odd Fellow 84 Svanen Amerikansk lotteri til julehyggedag Loppemarked Andet: Støttemedlemmer Diverse gaver Tusind tak til alle for gaver og hilsner i årets løb kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 500 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 800 kr. 953 kr. 11

12 Statistik Nedenstående statistikker i hhv. henvendelser og i ophold. Henvendelser: I 2005 var der 604 registrerede henvendelser til akut krisesamtale. I 2006 var tallet steget til 901. I år 2005 fordelte de 604 henvendelser sig på 221 personlige og 383 telefoniske henvendelser. I år 2006 fordeler de 901 henvendelser sig på 284 personlige, 536 telefoniske og 81 skriftlige henvendelser. Stigning i henvendelser fra år 2005 til 2006 er således 49 %. Henvendelser fordelt på ugedage: Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage Fredage Lørdage Søndage I alt

13 Registrerede henvendelser til akut krisesamtale fordelt på nationalitet: år 2005 år 2006 antal % antal % Norden , ,1 Vesteuropa 5 0,8 9 1,0 Østeuropa 12 2,0 52 5,8 Balkan 15 2,5 3 0,3 Mellemøsten 7 1,2 12 1,3 Fjernøsten 6 1,0 23 2,6 Afrika , ,0 Sydamerika 0 0,0 0 0,0 Uoplyst 43 7, ,8 USA 2 0,2 I alt Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på indtægtsoplysninger: år 2005 år 2006 antal antal Ordinært ansættelsesforhold Pension/efterløn/ overgangsydelse Kontanthjælp/Sprogskole/ uddannelse/aktivering Arbejdsløshedsdagpenge/ jobtræning/aktivering Sygedagpenge/barsel Selvstændig virksomhed 1 1 Medhjælpende hustru 0 0 Under uddannelse via SU Hjemmearbejdende 2 2 Ingen forsørgelse 19 0 Uoplyst Skoleelever under 18 år 5 33 I alt

14 Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på alder: år 2005 år 2006 antal antal Under 18 år år år år år over 60 år Uoplyst I alt Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på personer: år 2005 år 2006 antal antal Mænd 15 5 Kvinder voldsramte Andre pva. kvinden *) Uoplyst 0 0 I alt *) Andre p.v.a. kvinden: sagsbehandler, politi, sygehus, andet krisecenter, veninde, social bagvagt/døgnvagt, familiemedlem, arbejdsplads, lægevagt, praktiserende læge, faglig organisation. 14

15 Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på kommuner: år 2005 år 2006 antal antal A. Alssundkommunerne i alt Sønderborg Gråsten Broager Augustenborg 8 4 Sundeved 9 10 Sydals Nordborg B. Øvrige sønderjyske kommuner C. Kommuner uden for amtet D. Uoplyst I alt Fordeling i Alssundkommunerne Nordborg Sydals Sundeved Augustenb Broager Gråsten Sydals Sundeved Augustenborg Broager Gråsten Sønderborg Sønderborg Signatur : år 2005 år

16 Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på måneder: 16 år 2005 år 2006 antal antal Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Ophold: Der har i 2006 boet 40 voksne og 63 børn på centeret mod hhv. 41 og 37 i år Det vil for år 2006 sige i alt 103 beboere med et samlet antal overnatninger på 1881 døgn mod 785 døgn året før. Gennemsnitsophold år 2006 er 18 døgn mod 10 døgn i Tallene gælder antal voksne, der har haft midlertidigt ophold på Centeret. På side 24 findes en samlet statistik gennem 22 år. Indflytning fordelt på ugedage: år 2005 år 2006 antal antal Mandage 9 4 Tirsdage 5 8 Onsdage 5 2 Torsdage 5 8 Fredage 5 5 Lørdage 7 5 Søndage 5 8 I alt 41 40

17 Om de voksne beboere er der oplyst følgende om indtægtsforhold: år 2005 år 2006 antal antal Ordinært ansættelsesforhold 8 10 Pension/efterløn/ overgangsydelse 4 4 Kontanthjælp/Sprogskole/ uddannelse/aktivering 11 9 Arbejdsløshedsdagpenge/ jobtræning/aktivering 2 0 Sygedagpenge/barsel 8 10 Selvstændig virksomhed 1 1 Medhjælpende hustru 0 0 Under uddannelse via SU 1 3 Hjemmearbejdende 0 1 Andet 1 0 Uoplyst 5 2 I alt Om de voksne beboere er der oplyst følgende om nationalitetsfordeling: år 2005 år 2006 antal antal Norden *) Vesteuropa 1 0 Østeuropa 1 3 Balkan 2 0 Mellemøsten 1 4 Fjernøsten 1 3 Afrika 0 0 Sydamerika 0 0 I alt *) Norden : Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island, Færøerne 17

18 Om de voksne beboere er der oplyst følgende om aldersfordeling: år 2005 år 2006 antal antal Under 18 år år år år år år 1 1 Uoplyst 1 2 I alt Om voldens art fortæller de voksne beboere: år 2005 år 2006 antal antal Trusler om vold Psykisk vold 18 7 Fysisk og psykisk vold * Anvendt våben/genstande 2 1 Materiel vold ** 8 8 Økonomisk vold *** 7 7 Uoplyst 2 1 * Ved fysisk vold forstås eksempelvis: Slag, spark, kvælningsforsøg, voldtægt og voldtægtsforsøg, bid, brændemærker, hårafrivning. ** Smadret indbo, døre osv. *** Indskrænkning/berøvelse af finansielle ressourcer. Det skal bemærkes, at flere kvinder figurerer med mere end én form for vold. 18

19 Ved fraflytning valgtes følgende boform: år 2005 år 2006 antal antal Egen ny bolig Egen tidligere bolig, samlever fraflyttet 1 3 Tilbage til samlever uden samfundsstøtte 10 9 Tilbage til samlever med samfundsstøtte 6 2 Til familie, indtil indflytning i egen ny bolig 2 2 Til venner, indtil indflytning i egen ny bolig 5 4 Andet krisecenter 3 2 Andet 2 5 Uoplyst 2 2 I alt Afvisninger til beboerafdelingen grundet: år 2005 år 2006 antal antal Pladsmangel 1 4 Aktuel fysisk sygdom 1 0 Aktuel psykisk sygdom 4 3 Aktuel misbruger af stoffer/alkohol 2 0 Andet Uoplyst 0 0 I alt Andet = Andet tilbud eller eksempelvis ikke voldsramt eller ikke vores målgruppe. 19

20 Overnatninger: år 2005 år 2006 personer døgn personer døgn Børn ekskl. samværsbørn Voksne I alt Børnebeboere ekskl. samværsbørn - Aldersfordeling: 20 år 2005 år 2006 antal antal 0-2 år år år år år år 3 7 Uoplyst 0 1 I alt Børnebeboere ekskl. samværsbørn - Nationalitetsfordeling: år 2005 år 2006 antal antal Norden *) Vesteuropa 2 0 Østeuropa 1 3 Balkan 2 0 Mellemøsten 1 7 Fjernøsten 1 7 Afrika 0 0 I alt Samværsbørn i alt 7 *) Norden: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island, Færøerne

21 Voldens følgevirkninger: Samlivsvold har en række følgevirkninger. Eksempelvis sundhedsmæssigt (psykisk/fysisk), socialt og juridisk. Det medfører ofte kontakt til en række instanser. Om de 901 henvendelser og 40 voksne beboere oplyses det, at samlivsvold har medført kontakt til eksempelvis: Statsforvaltning/eks.: Separation, skilsmisse, forældrerådgivning, samvær. Sundhedsområdet/eks.: Sygehus, læge, psykolog, zoneterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, afspænding. Socialområdet/eks.: Økonomisk hjælp, familie- børn- og ungevejledning, dag- og døgninstitution, sygedagpenge, rådgivningscenter. Politi/eks.: Opholdstilladelse, polititilhold, anmeldelse af vold, anmodning om alarm, samtale, råd og vejledning. Advokat/eks.: Statsforvaltning, byret/landsret vedr. sep./skilsmisse, voldssager, forældremyndighed, bodeling. Andet/eks.: Faglige organisationer, arbejdsmarkedscenter, pengeinstitut, posthus, boligformidling, arbejdspladser, folkeregister. Vedr. dansk statsborgerskab. Mange kvinder af etnisk oprindelse har søgt og fået dansk statsborgerskab. Denne statistik fortæller intet om etnisk oprindelse hvad angår fødeland. 21

22 År Krisesamt. ambulant Overnatn. voksne Overnatn. børn Overnatn i alt Antal voksne Antal ,0 13,4 13, ,4 12,9 12, ,7 8,4 8, ,4 9,7 10, ,6 24,8 20, ,9 18,4 16, ,4 7,0 7, ,0 26,2 23, ,7 23,0 22, ,7 31,5 22, ,0 17,6 16, ,1 11,3 11, ,2 16,3 16, ,1 23,4 23, ,6 37,3 23, ,9 20,8 21, ,7 22,8 25, ,6 12,3 16, ,1 42,7 31, ,1 19,2 23, ,2 22,0 25, ,3 9,8 10,1 22 år ,4 19,6 18,3 børn Beboere i alt G snit døgn voksne G snit døgn børn G snit døgn i alt Samværsbørn er ikke talt med i statistikken. 22

23 Vores årlige politiaften. Vores gode samarbejde med Sønderborg Politi giver os en stor sikkerhed for, at vi sammen med politiet kan hjælpe vores voldsramte kvinder og børn på bedste vis i forbindelse med rådgivning, anmeldelse, begæring om tilhold og ansøgning om overfaldsalarmer. I år havde vi den store glæde, at byde den kommende leder af Sønderborg Politi, Preben Westh og Orla Kruse, som bl.a. tager sig af videoafhøringer af børn, velkommen. Preben Westh fortalte bl.a. om sit arbejde og ændringerne i forbindelse med omstruktureringen af landets politikredse. Orla Kruse gav os et meget godt indblik i videoafhøring af børn fra 4 til 12 år, der gav stof til eftertanke. Efter kaffepausen havde vi rig mulighed for at stille spørgsmål til gæsterne fra politiet og der blev udtrykt stor gensidig tilfredshed med arrangementet. 23

24 Margrethe, vores første 20-års jubilar. Margrethe har været frivillig krisevagt på Sønderborg Kvinde- & Krisecenter siden 1987, og i den forbindelse har vi stillet hende nogle spørgsmål om dengang og nu. Hvad var grunden til, at du startede på Krisecenteret i 1987? Vi var 2 kvinder i 50-års alderen der så en annonce i avisen om at Krisecenteret søgte frivillige og vi ville gerne arbejde med mennesker. Det er et arbejde, som har givet mig en masse selvtillid. Er der forskel på at være frivillig dengang og nu? Nej, det er næsten det samme. Dengang var der kun Ruth og 2 langtidsledige på skift og så os frivillige, så der var et stort sammenhold. Er der forskel på beboerne dengang og nu? De var vist nok lidt ældre dengang, sådan i 50-års alderen. Vi har nok flere udenlandske kvinder nu, men der kom også udenlandske kvinder dengang. Vi var endda inviteret med til et bryllup ved en udenlandsk kvinde dengang. Hun havde fundet sin nye mand via en kontaktannonce. Vi tog da også nogle gange beboere med hjem til kaffe, der var i hele taget en tættere kontakt til beboerne dengang. Er der forskel på volden fra dengang og nu? Nej, det er hverken værre eller bedre. Hvad er grunden til, at du har holdt ved som frivillig i 20 år? Interesse. Krisecenteret er efter alle disse år blevet som mit 2. hjem. Der er et fantastisk sammenhold blandt alle ansatte og frivillige og jeg har fået venner her. Jeg har mange gode minder fra de 20 år. 24

25 Tit har jeg tænkt, om jeg er ved at være for gammel, men jeg kan ikke undvære det, at komme på krisecenteret. Har du været i den samme vagtgruppe i alle årene? Ja, jeg er konservativ, jeg skifter ikke så meget. Jeg har været i mandagsgruppen i alle årene. Har du deltaget i kurser, foredrag og seminarer? Ja, jeg har været med til fællesarrangementerne et par gange og én gang har jeg været med til LOKK s landsseminar. Før i tiden var der jo slet ikke det samme tilbud som der er i dag. Hvordan har din familie det med, at vi har lånt dig så tit? Familien har altid stået bag mig, der har aldrig været problemer på hjemmefronten. Tværtimod, de syntes det var godt at jeg havde den fritidsinteresse. Hvordan har din arbejdsplads reageret på dit arbejde som frivillig? De syntes, det var flot og de anerkendte mig fordi jeg gjorde noget godt i fritiden. Jeg er endda på mit arbejde i hjemmeplejen kommet til at tage telefonen og sige: Krisecenteret Manden i den anden ende blev helt forskrækket, det var midt om natten og han skulle snakke med hjemmeplejen. Har du nogensinde været bange for at have ansvaret for huset? Aldrig, slet ikke. Har du nogensinde været udsat for trusler fra de voldelige mænd i de 20 år? Aldrig. Hvordan går det med at sove når du har nattevagt? Jeg har følt mig sikker. Jeg kan sove godt og alligevel hører jeg alt. Telefonen har ikke ringet så ofte om natten, og jeg ligger så godt i den seng. 25

26 Foreningens Aktivitetsplan 2006: Måned Dato Aktivitet Kl. Januar 9. Etikgr. møde Bestyrelsesmøde Onsdagsgr. møde Torsdagsgr. møde Intro Børnegr. møde 17 Februar 6. Mandagsgr. møde Udslusningsgr. møde birkeflet Etikgr. møde Politiaften med fællesspisning m. Keld Jørgensen, Allan Laustsen 28. Børnegr. møde Løsgængermøde 17 Marts 1. Onsdagsgr. møde Hjælpskursus Mandagsgr. møde Tirsdagsgr. møde International Kvindedag Comwell Hjælpskursus Etikgr. møde Udslusningsgr. møde Hjælpskursus Generalforsamling Hjælpskursus Intro Børnegr. møde Torsdagsgr. møde 19 April 3. Mandagsgr, møde Etikgr. møde Udslusningsgr. møde 17 26

27 19. Onsdagsgr. møde Børnegr. møde Løsgængergr. møde Tavshedspligt v. advokat 19 Jonna Hjeds Maj 1. Mandagsgr. møde Tirsdagsgr. møde Etikgr. møde Udslusningsgr. møde Intro Kunstterapi Børnegr. møde Torsdagsgr. møde 19 Juni 7. Onsdagsgr. møde Etikgr.møde Udslusningsgr. møde Sommerudflugt Teglværksmuseet Børnegr. møde Løsgængergr. møde 17 Juli Mødefri. August 1. Tirsdagsgr. møde Onsdagsgr. møde Mandagsgr. møde Etikgr. møde Intro Børnegr. møde Torsdagsgr. møde 19 September 4. Mandagsgr. møde Etikgr. møde Udslusningsgr. møde Onsdagsgr. møde Psykopati 19 27

28 25. Løsgængergr. møde Børnegr. møde 17 Oktober 2. Mandagsgr. møde Intro Tirsdagsgr. møde Etikgr. møde Udslusningsgr. møde Torsdagsgr. møde Børnegr. møde 17 November 4. Fællesarr. Aabenraa+Haderslev Psykopati Mandagsgr. møde Etikgr. møde Udslusningsgr. møde Løsgængergr. møde Onsdagsgr. møde FN s internationale dag til bekæmpelse af vold mod kvinder Børnegr. møde Intro 17 December 4. Etikgr. julemøde Tirsdagsgr. møde Julehyggedag Torsdagsgr. julemøde 18 Mandage året rundt er der personalemøde for dagholdet fra kl. 10 til 12. Herudover en serie af udflugter, aktiviteter og småferier for tidligere og nuværende brugere af Centeret - børn såvel som voksne - planlagt og gennemført af frivillige i "Leg med børn", eller Den frivillige udslusningsgruppe eller Dagholdet 28

29 Udslusningsgruppens loppemarked på Rønhavegård. Centerets frivillige udslusningsgruppe har lejede lokaler på Rønhavegård. Gruppen efterlyser og får mange møbler, service, bestik, husholdningsmaskiner, sengelinned m.m., som vore beboere har brug for til indretning af det nyt hjem. Mange beboere gør brug af dette gratis tilbud. På et tidspunkt var der dog så mange effekter, at der opstod pladsmangel. Sønderborg Garden blev kontaktet og gruppen fik lov til at holde loppemarked på samme tid og sted midt imellem Sønderborg Gardens lokaler og cafeteriet. Med hjælp fra en kollega og 3 ægtefæller gik gruppen i gang med opstilling af telt og borde og lopperne blev båret ud og sat frem sammen med Bente s store flotte skilte. Vi opnåede et virkelig flot resultat på 4.300,00 kr. Højeste bud for bamsen. 29

30 Mandlige brugere på Sønderborg Kvinde- & Krisecenter? På generalforsamlingen i 2006 blev det besluttet at undersøge, om der var mulighed for at huse mænd, der har været udsat for familievold. Projektet var tænkt som et forsøg, der i første omgang skulle vare i ét år. Der blev skrevet brev til Socialministeren, hvor vi fremlagde vores anliggende. Derpå fik vi følgende svar: Vedrørende dispensationsansøgning ved mail 29. august 2006 fra Sønderborg kvinde og krisecenter. Jeg kan oplyse, at Socialministeriet ikke kan gives dispensation i forhold til bestemmelserne i SEL 93a - i forbindelse med ønsket om at kunne optage mænd på Sønderborg Kvinde - og Krisecenter. Der er ikke på nuværende tidspunkt ikke aftalt finansieringsgrundlag for eventuel etablering af mandekrisecentre. Det fremgår blandt andet af bemærkningerne til L104 at:"..tilbud til mænd, der har været udsat for vold, ydes efter 94 i serviceloven i form af tilbud om midlertidigt ophold på herberger, særlige krisecentre for mænd og lignede..." Der henvises således til anvendelse af bestemmelserne i SEL 94. Der kan i øvrigt henvises til Nordjyllands Krisecenter for mænd, "stedet" krisecenter for mænd i Fredericia, ""Fundamentet" i København, eller Horsens krisecenter for mænd. Med venlig hilsen Gert Nisted M. Christensen 30

31 Sådan en skøn tegning fra et barn varmer og giver bjørnekræfter. 31

32 32

33 33

34 Julearrangement. I december fejrede vi vores traditionelle julehyggedag på Centeret. Vi planlagde og afholdt en hyggedag for tidligere og nuværende brugere, frivillige og daghold med familie, venner af huset og samarbejdspartnere m.m. Vi havde den store glæde at kunne byde velkommen til ca. 250 gæster, hvoraf de 90 var børn. Mille underholdt børnene. 34

35 Julemanden kom med godteposerne og Jørgen Rump spillede de flotteste julesange på sækkepibe. 35

36 Den Internationale Kvindedag den 8. marts. I forbindelse med afholdelsen af Den Internationale Kvindedag på Hotel Comwell, var der fremmødt ca. 400 gæster som hyggede sig med de mange boder, modeshow og causerier om Kvindeliv ved Lisbeth Petersen. Kvindeprisen gik i år til Suad Zubeid for sit store arbejde med at skabe kvindeforeningen HAWAA for etniske kvinder. Hun er født og opvokset i Irak, er 33 år og har boet i Danmark i 8 år som familiesammenført. Suad Zubeid har dannet et netværk, der bygger bro mellem forskellige kulturer, og hun er med til at give børn med en anden etnisk baggrund end dansk en lettere tilværelse. Sådan lød nogle af begrundelserne for, hvorfor hun fik tildelt kvindeprisen

37 37

38 Årsberetning fra Etikgruppen Etikgruppen blev oprettet af generalforsamlingen i 1999 og har bl.a. til opgave at sørge for, at den etik, som følger Kvindeforeningens kultur med fokus på ligeværdighed og medmenneskelighed, bliver varetaget. Andre vigtige opgaver er bl.a.: - at arrangere relevante foredrag og kurser til kvindeforeningens medlemmer. - at udarbejde den årlige aktivitetskalender og et nyhedsbrev hver 3. måned. - at medvirke til udarbejdelse af etiske retningslinier for frivillige og ansatte. Det forgangne år har været præget af flere spændende opgaver. Dansk/tysk erfaringsudveksling. På dette område har der været lidt stille i det forgangne år. Vi var dog som planlagt på besøg på Krisecenteret i Rendsborg. Vi fik en hjertelig modtagelse med rundvisning og gode samtaler om, hvordan deres arbejdsforhold er. Kvindehandel. Sønderborg Kvinde- & Krisecenter, ProVest og forskellige kvindeorganisationer fra Schleswig-Holsten er sammen i en arbejdsgruppe, som arbejder på tværs af den dansk-tyske grænse mod kvindehandel og tvangsprostitution. Arbejdsgruppen lavede en kampagne i forbindelse med fodboldverdensmesterskabet i Tyskland, hvor gruppen ønskede at sensibilisere kunderne til de mange prostituerede, der var rejst/bragt til VM-byerne. Gruppen fik trykt kort med tekst på dansk, tysk og engelsk, 38

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsberetning 2004 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme,

Læs mere

FN s definition på hustruvold

FN s definition på hustruvold Årsskrift 2007 FN s definition på hustruvold Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte,

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsskrift 2011 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte,

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

FN s definition på hustruvold

FN s definition på hustruvold Årsskrift 2008 FN s definition på hustruvold Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

FN S DEFINITION PÅ HUSTRUVOLD

FN S DEFINITION PÅ HUSTRUVOLD Årsberetning 2005 FN S DEFINITION PÅ HUSTRUVOLD Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsskrift 2009 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte,

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere