FN s definition på hustruvold:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FN s definition på hustruvold:"

Transkript

1 Årsskrift

2 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte, sparke, ramme ud efter, slå med knytnæve, chokere, brænde, slå med kølle, stikke med kniv, smide med kogende vand eller syre og sætte ild til. Resultatet af sådan fysisk vold kan strække sig fra brud til drab; det, der begynder som et mindre overgreb, kan eskalere i både intensitet og hyppighed. Psykisk vold kan bestå i gentagne mundtlige overgreb og plagerier, indskrænkninger i og berøvelse af fysiske, finansielle og personlige ressourcer. Kontakt med familiemedlemmer og venner bliver kontrolleret. 2

3 Indholdsfortegnelse Formandens klumme side 4 Bestyrelsens årsberetning side 7 Bidragsydere side 10 Statistik side 12 Politiaften side års jubilar Margrethe side 24 Aktivitetsplan side 26 Loppemarked på Rønhavegård side 29 Mandlige brugere på Sønderborg Krisecenter? side 30 Fra medierne side 32 Julearrangement side 34 Kvindedag den 8.3. og Kvindeprisen side 36 Årsberetning fra Etikgruppen side 38 Faktiske og praktiske oplysninger side 44 Vedtægter side 46 Børnepolitik side 52 Den internationale deklaration af etiske principper" side 53 Årsskriftet er tilrettet i henhold til strukturreformen. 3

4 Formandens klumme! Af Lis Augustenborg Børnene er heldigvis i centrum! En dag blev jeg ringet op af en eller anden call-center stemme, der fortalte han ringede fra Børns vilkår: om jeg havde hørt om Tønder-sagen? Jo, da, det havde jeg jo. Herefter fortæller stemmen mig om Børns vilkårs heroiske indsats for at få gang i den sag. Herefter afsluttede han med, at Børns vilkår ikke kunne eksistere uden mit bidrag (økonomisk forstås), heller ikke selv om det var ganske lille. Jeg fnøs af raseri, tænk sig at slå plat af den sag, på den måde. Skammeligt. Bedre vilkår for dem, børnene altså!... - ønsker vi alle og tænker grumt på netop Tønder-sagen. - ryster på hovedet, når vores tidligere tilsynsførende fra amtet fortæller os om bandepiger i Aabenraa-området. - rynker panden, når brosten, ildspåsættelse m.m. igen er forhandlingsstrategier på Jagtvejen i København. Jeg modtog den anden dag en kopi af en artikel fra Ruth M. Den handlede om de gode gamle dage. Tænk, der er sørme nogen, der tror på, de virkelig har været der, de gode gamle dage! Artiklen fortalte, at alt det Retro igen er moderne: -at fortiden er på mode. -I 30érne er det byen, der er i centrum. De voksne vil vise børn den moderne verden med biler og flyvemaskiner. 4

5 -I 50érne skal børnene lære om tolerance og antiracisme. -I 70érne drejer det sig om lighed mellem kønnene, modstand mod forurening. -I dag skal børnene skabe sine egne liv og værdier. Skolelærerne er bare for dårlige til at udnytte børns interesse for computeren, moderne legetøj og underholdning, -der egentlig bare varsler: leg og lær! Vi har åbenbart svært ved at tro på fremtiden, siden vi vender os mod fortiden, når vi skal finde værdierne, sandheden. På tv ruller reklamen: Skriv barnets historie om Bliv planfadder. Herefter fortæller vores familie-og forbrugerminister ud i æteren, at der fødes for få børn i Danmark. Hun vil have at familierne får tre børn i snit og ikke 1,8. Det er flere børn om året. God familiepolitik, fortsætter hun, skal måles på om familierne får de børn, de vil have! Det er fordi, vi vil en hel masse selv (have Bo Bedre hjem, på dyre rejser og i øvrigt begge lave karriere), -fortsætter hun. Ja, så får vi ikke de børn vi skal. Det kan ikke være meningen Tænk, det sagde hun. God familiepolitik måles kvantitativt på antal børn i familien! Heldigvis har Eva Kjær Hansen givet penge til det SJOVE børneliv! I mit stille sind, kunne jeg ønske dette tiltag er opstået efter besøg hos os, hvor vi netop vægtede det sjove i vores præsentation af vores hus for hende. 5

6 Dannerhuset har reklameret i tv, at det skal være sjovt at gå på vagt i Dannerhuset. (Desværre synes de kun at fokusere på vagterne). Amanda (11 år) fortæller til Jyske, hvad god barndom handler om: man er der op til 11 år, men jeg synes, at når man går op i 12 år, så bliver man lidt mere kedelig. Jeg kan godt mærke på mig selv, at de ting, jeg plejer at lave, dem gider jeg ikke så meget mere, lege med dukker for eksempel. Det er jeg lidt ked af, for det var rigtig sjovt at lege med dukker. Man får ikke så meget lyst til at bruge sin fantasi mere, Vi har heldigvis i lang tid drøftet: hvad vores sjove hus skal være.med fokus på børnene. God familiepolitik, mener jeg handler om, at det er sjovt at være barn! 6

7 Bestyrelsens årsberetning 2006 Det har været et lidt bemærkelsesværdigt år for bestyrelsen. Mange ting har været sat lidt på stand by. Vi har ventet på kommunalreformen og på amternes nedlæggelse: Hvad sker der for os? Hvor skal vi høre til? Hvorledes kommer økonomien til at se ud? Hvordan skal alt vort skriftlige materiale mon se ud i fremtiden? -hvad mon skal rettes? Og sidst men ikke mindst: hvem skal overtage tilsynet? I den forbindelse vil vi gerne takke vores tilsynsførende fra Sønderjyllands Amt, Lene Kofoed for hendes altid nærværende interesse, lyst og hjælp til at besvare vore mange sikkert mærkelige spørgsmål. Amterne er således nu nedlagt og kommunalreformen gennemført. Vi kom til at høre under Sønderborg Kommunes nye afdeling: Fagcenter Sundhed med Knud Bundsgaard som chef og herfra skal vores nye tilsynsførende rekrutteres. Det er vi meget glade for og vi ser frem til et godt samarbejde. Socialministeriet indkaldte Krisecentrene, Børne- og Kulturchefforeningen, socialchefforeningen og LOKK til en drøftelse af de problemer, der kan opstå i forbindelse med børns ophold på krisecentre. Vi sendte Betina Rump herfra. Betinas indlæg vakte gehør og der er ingen tvivl om, at Betina repræsenterede os godt. Vi er godt i gang med at udarbejde velkomstfolder til vore kriseramte børn. Især arbejdede vi med FN-konventionens lov om børns rettigheder. Vi håber snart at lægge sidste hånd få værket. Vi modtog kr. fra Kvindekomiteens arrangement på Den internationale Kvindedag, den 08. marts. 7

8 Det vil vi gerne takke for, beløbet er bl.a. anvendt til at skaffe kriseramte børn hurtig psykologhjælp uafhængig af ventetider hos kommunale og psykiatriske behandlingssystemer. Desuden er udslusningsgruppen også betænkt økonomisk. I fortsættelse af sidste års generalforsamling forespurgte vi socialministeren om muligheden for forsøgsvis at indskrive voldsramte mænd på KKC. Her var svaret klart negativt. Lovparagraffen (om refusion til krisecentrene) omhandler udelukkende kvinder og der kan ikke dispenseres herfra. Bestyrelsen afviklede endnu et heldagsseminar, hvor vi især drøftede emnet psykopati. Siden har temaet været tilbudt som undervisning til krisevagterne. At de frivillige udfører et kæmpearbejde på centeret er næppe nye toner, nu er det også lykkedes os, at vore samarbejdspartnere ved det. Således kan vi med glæde fortælle, at der i de fremtidige driftsbudgetter er bevilget til kurser, undervisning m.m. for de frivillige. Det er en befrielse, at vi ikke længere skal søge fondsmidler til dette. Det er et vigtigt signal, at netop uddannelsen af frivillige har fået status som noget væsentligt og nødvendigt. Statistisk kan det ses, at den ambulante krisesamtale kræver stadig flere ressourcer, henvendelserne er steget fra 604 til 901. Der har i 2006 boet i alt 40 voksne og 63 børn. Således holder tallene sig på samme niveau som i år Dog ses, at flere børn har været ramt af forældrenes krise. Der var kun 37 børn involveret i

9 Desværre synes der at være en svag forværring af volden. På denne måde er der 37 rapporteringer om tilfælde af fysisk og psykisk vold mod 31 året før. Igen i år var vores julearrangement den 12. december godt besøgt. I alt havde vi ca. 250 gæster, hvoraf de ca. 90 var børn. Julens melodier blev spillet på sækkepibe, så det gav genklang i hele huset. I år igen skal der lyde en tak til Bagermester Kai Bonde fra Kvickly for at vi sammen med Søsterlogen Odd Fellow 84 Svanen kunne være med til klejnebageriet til salget til jul. FN s internationale dag den for bekæmpelse af vold mod kvinder` den blev nydt i Mariekirken med musik leveret af The Middle East Peace Orchestra. Det var en særlig oplevelse. Der har været mange andre gode tiltag og alle skal have en stor tak for Jeres indsats. På bestyrelsens vegne Lis Augustenborg formand Yderligere oplysninger på: 9

10 Bidragsydere Tusind tak til alle jer, der i året 2006 har støttet Sønderborg Kvinde- & Krisecenter dels med økonomiske midler og dels med personlig indsats. Det har medført, at Centeret har haft mulighed for at arbejde med at omsætte foreningens vedtægter til handling. Årsregnskabet for 2006 er godkendt af revisor og foreningens generalforsamling den 20. marts 2006, og kan indhentes ved skriftligt tilsagn i forbindelse med sagsbehandling af fonds- og puljeansøgninger. Her udtrykker vi blot en særlig tak til følgende tilskudsgivere og private bidragsydere. De fleste beløb er øremærkede til særlige opgaver midler: Sydals Nordborg Sundeved Broager Augustenborg Løgumkloster Skærbæk Bredebro Sønderjyllands Amt Statspuljer: Statens Uddannelsespulje Andre statslige puljer kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 10

11 Samlet offentligt driftstilskud: 7 Alssundkommuner, Sdr.Jyll. Amt + Staten kr. Fonde, legater, gaver og tilskud: Jubilæumsfonden af Danmarks Radio Giro 413 Kvindekomitéen Sønderborg Fabrikant Mads Clausens Fond Ernst & Vibeke Husmans Fond Otto & Gerda Bings Mindelegat J.P. Lund & Hustru Vilhelmine Bugge s Legat Rotary Sønderborg Asta & Jul. p. Justesen Fond Marie & M.C. Richters Fond Louis Petersens Legat Det Wartburgske Legat Sydbank Sønderborg Dansk Metal Sønderborg Grethe & Johan Herholdts Fond Arbejdernes Landsbank Sønderborg Marie Christensens Legat Henry & Rigmor Jørgensens Fond E.H. Ludvigsen & Hustrus Legat Wille Heises Boliglegat Als Offset, Augustenborg, sponsorgaver: Trykning af Årsskrift, foldere, og Juleinvitationer Egne aktiviteter: Klejnevridning i samarbejde med bagermesteren i Kvickly Sønderborg og Søsterlogen Odd Fellow 84 Svanen Amerikansk lotteri til julehyggedag Loppemarked Andet: Støttemedlemmer Diverse gaver Tusind tak til alle for gaver og hilsner i årets løb kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 500 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 800 kr. 953 kr. 11

12 Statistik Nedenstående statistikker i hhv. henvendelser og i ophold. Henvendelser: I 2005 var der 604 registrerede henvendelser til akut krisesamtale. I 2006 var tallet steget til 901. I år 2005 fordelte de 604 henvendelser sig på 221 personlige og 383 telefoniske henvendelser. I år 2006 fordeler de 901 henvendelser sig på 284 personlige, 536 telefoniske og 81 skriftlige henvendelser. Stigning i henvendelser fra år 2005 til 2006 er således 49 %. Henvendelser fordelt på ugedage: Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage Fredage Lørdage Søndage I alt

13 Registrerede henvendelser til akut krisesamtale fordelt på nationalitet: år 2005 år 2006 antal % antal % Norden , ,1 Vesteuropa 5 0,8 9 1,0 Østeuropa 12 2,0 52 5,8 Balkan 15 2,5 3 0,3 Mellemøsten 7 1,2 12 1,3 Fjernøsten 6 1,0 23 2,6 Afrika , ,0 Sydamerika 0 0,0 0 0,0 Uoplyst 43 7, ,8 USA 2 0,2 I alt Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på indtægtsoplysninger: år 2005 år 2006 antal antal Ordinært ansættelsesforhold Pension/efterløn/ overgangsydelse Kontanthjælp/Sprogskole/ uddannelse/aktivering Arbejdsløshedsdagpenge/ jobtræning/aktivering Sygedagpenge/barsel Selvstændig virksomhed 1 1 Medhjælpende hustru 0 0 Under uddannelse via SU Hjemmearbejdende 2 2 Ingen forsørgelse 19 0 Uoplyst Skoleelever under 18 år 5 33 I alt

14 Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på alder: år 2005 år 2006 antal antal Under 18 år år år år år over 60 år Uoplyst I alt Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på personer: år 2005 år 2006 antal antal Mænd 15 5 Kvinder voldsramte Andre pva. kvinden *) Uoplyst 0 0 I alt *) Andre p.v.a. kvinden: sagsbehandler, politi, sygehus, andet krisecenter, veninde, social bagvagt/døgnvagt, familiemedlem, arbejdsplads, lægevagt, praktiserende læge, faglig organisation. 14

15 Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på kommuner: år 2005 år 2006 antal antal A. Alssundkommunerne i alt Sønderborg Gråsten Broager Augustenborg 8 4 Sundeved 9 10 Sydals Nordborg B. Øvrige sønderjyske kommuner C. Kommuner uden for amtet D. Uoplyst I alt Fordeling i Alssundkommunerne Nordborg Sydals Sundeved Augustenb Broager Gråsten Sydals Sundeved Augustenborg Broager Gråsten Sønderborg Sønderborg Signatur : år 2005 år

16 Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på måneder: 16 år 2005 år 2006 antal antal Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Ophold: Der har i 2006 boet 40 voksne og 63 børn på centeret mod hhv. 41 og 37 i år Det vil for år 2006 sige i alt 103 beboere med et samlet antal overnatninger på 1881 døgn mod 785 døgn året før. Gennemsnitsophold år 2006 er 18 døgn mod 10 døgn i Tallene gælder antal voksne, der har haft midlertidigt ophold på Centeret. På side 24 findes en samlet statistik gennem 22 år. Indflytning fordelt på ugedage: år 2005 år 2006 antal antal Mandage 9 4 Tirsdage 5 8 Onsdage 5 2 Torsdage 5 8 Fredage 5 5 Lørdage 7 5 Søndage 5 8 I alt 41 40

17 Om de voksne beboere er der oplyst følgende om indtægtsforhold: år 2005 år 2006 antal antal Ordinært ansættelsesforhold 8 10 Pension/efterløn/ overgangsydelse 4 4 Kontanthjælp/Sprogskole/ uddannelse/aktivering 11 9 Arbejdsløshedsdagpenge/ jobtræning/aktivering 2 0 Sygedagpenge/barsel 8 10 Selvstændig virksomhed 1 1 Medhjælpende hustru 0 0 Under uddannelse via SU 1 3 Hjemmearbejdende 0 1 Andet 1 0 Uoplyst 5 2 I alt Om de voksne beboere er der oplyst følgende om nationalitetsfordeling: år 2005 år 2006 antal antal Norden *) Vesteuropa 1 0 Østeuropa 1 3 Balkan 2 0 Mellemøsten 1 4 Fjernøsten 1 3 Afrika 0 0 Sydamerika 0 0 I alt *) Norden : Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island, Færøerne 17

18 Om de voksne beboere er der oplyst følgende om aldersfordeling: år 2005 år 2006 antal antal Under 18 år år år år år år 1 1 Uoplyst 1 2 I alt Om voldens art fortæller de voksne beboere: år 2005 år 2006 antal antal Trusler om vold Psykisk vold 18 7 Fysisk og psykisk vold * Anvendt våben/genstande 2 1 Materiel vold ** 8 8 Økonomisk vold *** 7 7 Uoplyst 2 1 * Ved fysisk vold forstås eksempelvis: Slag, spark, kvælningsforsøg, voldtægt og voldtægtsforsøg, bid, brændemærker, hårafrivning. ** Smadret indbo, døre osv. *** Indskrænkning/berøvelse af finansielle ressourcer. Det skal bemærkes, at flere kvinder figurerer med mere end én form for vold. 18

19 Ved fraflytning valgtes følgende boform: år 2005 år 2006 antal antal Egen ny bolig Egen tidligere bolig, samlever fraflyttet 1 3 Tilbage til samlever uden samfundsstøtte 10 9 Tilbage til samlever med samfundsstøtte 6 2 Til familie, indtil indflytning i egen ny bolig 2 2 Til venner, indtil indflytning i egen ny bolig 5 4 Andet krisecenter 3 2 Andet 2 5 Uoplyst 2 2 I alt Afvisninger til beboerafdelingen grundet: år 2005 år 2006 antal antal Pladsmangel 1 4 Aktuel fysisk sygdom 1 0 Aktuel psykisk sygdom 4 3 Aktuel misbruger af stoffer/alkohol 2 0 Andet Uoplyst 0 0 I alt Andet = Andet tilbud eller eksempelvis ikke voldsramt eller ikke vores målgruppe. 19

20 Overnatninger: år 2005 år 2006 personer døgn personer døgn Børn ekskl. samværsbørn Voksne I alt Børnebeboere ekskl. samværsbørn - Aldersfordeling: 20 år 2005 år 2006 antal antal 0-2 år år år år år år 3 7 Uoplyst 0 1 I alt Børnebeboere ekskl. samværsbørn - Nationalitetsfordeling: år 2005 år 2006 antal antal Norden *) Vesteuropa 2 0 Østeuropa 1 3 Balkan 2 0 Mellemøsten 1 7 Fjernøsten 1 7 Afrika 0 0 I alt Samværsbørn i alt 7 *) Norden: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island, Færøerne

21 Voldens følgevirkninger: Samlivsvold har en række følgevirkninger. Eksempelvis sundhedsmæssigt (psykisk/fysisk), socialt og juridisk. Det medfører ofte kontakt til en række instanser. Om de 901 henvendelser og 40 voksne beboere oplyses det, at samlivsvold har medført kontakt til eksempelvis: Statsforvaltning/eks.: Separation, skilsmisse, forældrerådgivning, samvær. Sundhedsområdet/eks.: Sygehus, læge, psykolog, zoneterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, afspænding. Socialområdet/eks.: Økonomisk hjælp, familie- børn- og ungevejledning, dag- og døgninstitution, sygedagpenge, rådgivningscenter. Politi/eks.: Opholdstilladelse, polititilhold, anmeldelse af vold, anmodning om alarm, samtale, råd og vejledning. Advokat/eks.: Statsforvaltning, byret/landsret vedr. sep./skilsmisse, voldssager, forældremyndighed, bodeling. Andet/eks.: Faglige organisationer, arbejdsmarkedscenter, pengeinstitut, posthus, boligformidling, arbejdspladser, folkeregister. Vedr. dansk statsborgerskab. Mange kvinder af etnisk oprindelse har søgt og fået dansk statsborgerskab. Denne statistik fortæller intet om etnisk oprindelse hvad angår fødeland. 21

22 År Krisesamt. ambulant Overnatn. voksne Overnatn. børn Overnatn i alt Antal voksne Antal ,0 13,4 13, ,4 12,9 12, ,7 8,4 8, ,4 9,7 10, ,6 24,8 20, ,9 18,4 16, ,4 7,0 7, ,0 26,2 23, ,7 23,0 22, ,7 31,5 22, ,0 17,6 16, ,1 11,3 11, ,2 16,3 16, ,1 23,4 23, ,6 37,3 23, ,9 20,8 21, ,7 22,8 25, ,6 12,3 16, ,1 42,7 31, ,1 19,2 23, ,2 22,0 25, ,3 9,8 10,1 22 år ,4 19,6 18,3 børn Beboere i alt G snit døgn voksne G snit døgn børn G snit døgn i alt Samværsbørn er ikke talt med i statistikken. 22

23 Vores årlige politiaften. Vores gode samarbejde med Sønderborg Politi giver os en stor sikkerhed for, at vi sammen med politiet kan hjælpe vores voldsramte kvinder og børn på bedste vis i forbindelse med rådgivning, anmeldelse, begæring om tilhold og ansøgning om overfaldsalarmer. I år havde vi den store glæde, at byde den kommende leder af Sønderborg Politi, Preben Westh og Orla Kruse, som bl.a. tager sig af videoafhøringer af børn, velkommen. Preben Westh fortalte bl.a. om sit arbejde og ændringerne i forbindelse med omstruktureringen af landets politikredse. Orla Kruse gav os et meget godt indblik i videoafhøring af børn fra 4 til 12 år, der gav stof til eftertanke. Efter kaffepausen havde vi rig mulighed for at stille spørgsmål til gæsterne fra politiet og der blev udtrykt stor gensidig tilfredshed med arrangementet. 23

24 Margrethe, vores første 20-års jubilar. Margrethe har været frivillig krisevagt på Sønderborg Kvinde- & Krisecenter siden 1987, og i den forbindelse har vi stillet hende nogle spørgsmål om dengang og nu. Hvad var grunden til, at du startede på Krisecenteret i 1987? Vi var 2 kvinder i 50-års alderen der så en annonce i avisen om at Krisecenteret søgte frivillige og vi ville gerne arbejde med mennesker. Det er et arbejde, som har givet mig en masse selvtillid. Er der forskel på at være frivillig dengang og nu? Nej, det er næsten det samme. Dengang var der kun Ruth og 2 langtidsledige på skift og så os frivillige, så der var et stort sammenhold. Er der forskel på beboerne dengang og nu? De var vist nok lidt ældre dengang, sådan i 50-års alderen. Vi har nok flere udenlandske kvinder nu, men der kom også udenlandske kvinder dengang. Vi var endda inviteret med til et bryllup ved en udenlandsk kvinde dengang. Hun havde fundet sin nye mand via en kontaktannonce. Vi tog da også nogle gange beboere med hjem til kaffe, der var i hele taget en tættere kontakt til beboerne dengang. Er der forskel på volden fra dengang og nu? Nej, det er hverken værre eller bedre. Hvad er grunden til, at du har holdt ved som frivillig i 20 år? Interesse. Krisecenteret er efter alle disse år blevet som mit 2. hjem. Der er et fantastisk sammenhold blandt alle ansatte og frivillige og jeg har fået venner her. Jeg har mange gode minder fra de 20 år. 24

25 Tit har jeg tænkt, om jeg er ved at være for gammel, men jeg kan ikke undvære det, at komme på krisecenteret. Har du været i den samme vagtgruppe i alle årene? Ja, jeg er konservativ, jeg skifter ikke så meget. Jeg har været i mandagsgruppen i alle årene. Har du deltaget i kurser, foredrag og seminarer? Ja, jeg har været med til fællesarrangementerne et par gange og én gang har jeg været med til LOKK s landsseminar. Før i tiden var der jo slet ikke det samme tilbud som der er i dag. Hvordan har din familie det med, at vi har lånt dig så tit? Familien har altid stået bag mig, der har aldrig været problemer på hjemmefronten. Tværtimod, de syntes det var godt at jeg havde den fritidsinteresse. Hvordan har din arbejdsplads reageret på dit arbejde som frivillig? De syntes, det var flot og de anerkendte mig fordi jeg gjorde noget godt i fritiden. Jeg er endda på mit arbejde i hjemmeplejen kommet til at tage telefonen og sige: Krisecenteret Manden i den anden ende blev helt forskrækket, det var midt om natten og han skulle snakke med hjemmeplejen. Har du nogensinde været bange for at have ansvaret for huset? Aldrig, slet ikke. Har du nogensinde været udsat for trusler fra de voldelige mænd i de 20 år? Aldrig. Hvordan går det med at sove når du har nattevagt? Jeg har følt mig sikker. Jeg kan sove godt og alligevel hører jeg alt. Telefonen har ikke ringet så ofte om natten, og jeg ligger så godt i den seng. 25

26 Foreningens Aktivitetsplan 2006: Måned Dato Aktivitet Kl. Januar 9. Etikgr. møde Bestyrelsesmøde Onsdagsgr. møde Torsdagsgr. møde Intro Børnegr. møde 17 Februar 6. Mandagsgr. møde Udslusningsgr. møde birkeflet Etikgr. møde Politiaften med fællesspisning m. Keld Jørgensen, Allan Laustsen 28. Børnegr. møde Løsgængermøde 17 Marts 1. Onsdagsgr. møde Hjælpskursus Mandagsgr. møde Tirsdagsgr. møde International Kvindedag Comwell Hjælpskursus Etikgr. møde Udslusningsgr. møde Hjælpskursus Generalforsamling Hjælpskursus Intro Børnegr. møde Torsdagsgr. møde 19 April 3. Mandagsgr, møde Etikgr. møde Udslusningsgr. møde 17 26

27 19. Onsdagsgr. møde Børnegr. møde Løsgængergr. møde Tavshedspligt v. advokat 19 Jonna Hjeds Maj 1. Mandagsgr. møde Tirsdagsgr. møde Etikgr. møde Udslusningsgr. møde Intro Kunstterapi Børnegr. møde Torsdagsgr. møde 19 Juni 7. Onsdagsgr. møde Etikgr.møde Udslusningsgr. møde Sommerudflugt Teglværksmuseet Børnegr. møde Løsgængergr. møde 17 Juli Mødefri. August 1. Tirsdagsgr. møde Onsdagsgr. møde Mandagsgr. møde Etikgr. møde Intro Børnegr. møde Torsdagsgr. møde 19 September 4. Mandagsgr. møde Etikgr. møde Udslusningsgr. møde Onsdagsgr. møde Psykopati 19 27

28 25. Løsgængergr. møde Børnegr. møde 17 Oktober 2. Mandagsgr. møde Intro Tirsdagsgr. møde Etikgr. møde Udslusningsgr. møde Torsdagsgr. møde Børnegr. møde 17 November 4. Fællesarr. Aabenraa+Haderslev Psykopati Mandagsgr. møde Etikgr. møde Udslusningsgr. møde Løsgængergr. møde Onsdagsgr. møde FN s internationale dag til bekæmpelse af vold mod kvinder Børnegr. møde Intro 17 December 4. Etikgr. julemøde Tirsdagsgr. møde Julehyggedag Torsdagsgr. julemøde 18 Mandage året rundt er der personalemøde for dagholdet fra kl. 10 til 12. Herudover en serie af udflugter, aktiviteter og småferier for tidligere og nuværende brugere af Centeret - børn såvel som voksne - planlagt og gennemført af frivillige i "Leg med børn", eller Den frivillige udslusningsgruppe eller Dagholdet 28

29 Udslusningsgruppens loppemarked på Rønhavegård. Centerets frivillige udslusningsgruppe har lejede lokaler på Rønhavegård. Gruppen efterlyser og får mange møbler, service, bestik, husholdningsmaskiner, sengelinned m.m., som vore beboere har brug for til indretning af det nyt hjem. Mange beboere gør brug af dette gratis tilbud. På et tidspunkt var der dog så mange effekter, at der opstod pladsmangel. Sønderborg Garden blev kontaktet og gruppen fik lov til at holde loppemarked på samme tid og sted midt imellem Sønderborg Gardens lokaler og cafeteriet. Med hjælp fra en kollega og 3 ægtefæller gik gruppen i gang med opstilling af telt og borde og lopperne blev båret ud og sat frem sammen med Bente s store flotte skilte. Vi opnåede et virkelig flot resultat på 4.300,00 kr. Højeste bud for bamsen. 29

30 Mandlige brugere på Sønderborg Kvinde- & Krisecenter? På generalforsamlingen i 2006 blev det besluttet at undersøge, om der var mulighed for at huse mænd, der har været udsat for familievold. Projektet var tænkt som et forsøg, der i første omgang skulle vare i ét år. Der blev skrevet brev til Socialministeren, hvor vi fremlagde vores anliggende. Derpå fik vi følgende svar: Vedrørende dispensationsansøgning ved mail 29. august 2006 fra Sønderborg kvinde og krisecenter. Jeg kan oplyse, at Socialministeriet ikke kan gives dispensation i forhold til bestemmelserne i SEL 93a - i forbindelse med ønsket om at kunne optage mænd på Sønderborg Kvinde - og Krisecenter. Der er ikke på nuværende tidspunkt ikke aftalt finansieringsgrundlag for eventuel etablering af mandekrisecentre. Det fremgår blandt andet af bemærkningerne til L104 at:"..tilbud til mænd, der har været udsat for vold, ydes efter 94 i serviceloven i form af tilbud om midlertidigt ophold på herberger, særlige krisecentre for mænd og lignede..." Der henvises således til anvendelse af bestemmelserne i SEL 94. Der kan i øvrigt henvises til Nordjyllands Krisecenter for mænd, "stedet" krisecenter for mænd i Fredericia, ""Fundamentet" i København, eller Horsens krisecenter for mænd. Med venlig hilsen Gert Nisted M. Christensen 30

31 Sådan en skøn tegning fra et barn varmer og giver bjørnekræfter. 31

32 32

33 33

34 Julearrangement. I december fejrede vi vores traditionelle julehyggedag på Centeret. Vi planlagde og afholdt en hyggedag for tidligere og nuværende brugere, frivillige og daghold med familie, venner af huset og samarbejdspartnere m.m. Vi havde den store glæde at kunne byde velkommen til ca. 250 gæster, hvoraf de 90 var børn. Mille underholdt børnene. 34

35 Julemanden kom med godteposerne og Jørgen Rump spillede de flotteste julesange på sækkepibe. 35

36 Den Internationale Kvindedag den 8. marts. I forbindelse med afholdelsen af Den Internationale Kvindedag på Hotel Comwell, var der fremmødt ca. 400 gæster som hyggede sig med de mange boder, modeshow og causerier om Kvindeliv ved Lisbeth Petersen. Kvindeprisen gik i år til Suad Zubeid for sit store arbejde med at skabe kvindeforeningen HAWAA for etniske kvinder. Hun er født og opvokset i Irak, er 33 år og har boet i Danmark i 8 år som familiesammenført. Suad Zubeid har dannet et netværk, der bygger bro mellem forskellige kulturer, og hun er med til at give børn med en anden etnisk baggrund end dansk en lettere tilværelse. Sådan lød nogle af begrundelserne for, hvorfor hun fik tildelt kvindeprisen

37 37

38 Årsberetning fra Etikgruppen Etikgruppen blev oprettet af generalforsamlingen i 1999 og har bl.a. til opgave at sørge for, at den etik, som følger Kvindeforeningens kultur med fokus på ligeværdighed og medmenneskelighed, bliver varetaget. Andre vigtige opgaver er bl.a.: - at arrangere relevante foredrag og kurser til kvindeforeningens medlemmer. - at udarbejde den årlige aktivitetskalender og et nyhedsbrev hver 3. måned. - at medvirke til udarbejdelse af etiske retningslinier for frivillige og ansatte. Det forgangne år har været præget af flere spændende opgaver. Dansk/tysk erfaringsudveksling. På dette område har der været lidt stille i det forgangne år. Vi var dog som planlagt på besøg på Krisecenteret i Rendsborg. Vi fik en hjertelig modtagelse med rundvisning og gode samtaler om, hvordan deres arbejdsforhold er. Kvindehandel. Sønderborg Kvinde- & Krisecenter, ProVest og forskellige kvindeorganisationer fra Schleswig-Holsten er sammen i en arbejdsgruppe, som arbejder på tværs af den dansk-tyske grænse mod kvindehandel og tvangsprostitution. Arbejdsgruppen lavede en kampagne i forbindelse med fodboldverdensmesterskabet i Tyskland, hvor gruppen ønskede at sensibilisere kunderne til de mange prostituerede, der var rejst/bragt til VM-byerne. Gruppen fik trykt kort med tekst på dansk, tysk og engelsk, 38

Formålsparagraffen 1. Navn, hjemsted og formål: Stk. 1 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. VÆRDIER VÆRDIER

Formålsparagraffen 1. Navn, hjemsted og formål: Stk. 1 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. VÆRDIER VÆRDIER VÆRDIER ANSVARLIGHED - Vi passer på og beskytter voldsramte kvinder og deres børn, os selv og hinanden. - Vi respekterer og overholder tavshedspligten. - Vi overholder aftaler. - Vi har fokus på løbende

Læs mere

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsberetning 2004 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme,

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

F O R E N I N G S V E D T Æ G T

F O R E N I N G S V E D T Æ G T F O R E N I N G S V E D T Æ G T 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Navn Foreningens navn er Nepal 2010. Foreningen er stiftet den 2. januar 2010 af Anne-Sofie og Tommy Legène Jørgensen. Stk. 2. Hjemsted Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

FN s definition på hustruvold

FN s definition på hustruvold Årsskrift 2007 FN s definition på hustruvold Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte,

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 1 Baggrund: Filminstruktør Finn Nørgaards blev dræbt lørdag den 14. februar 2015. Familie og venner ønsker ved stiftelse af denne forening at ære

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning

Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning 1. Foreningens navn er SIND Pårørenderådgivning. 2. Foreningens formål: SIND Pårørenderådgivnings formål er: at tilbyde pårørende til sindslidende rådgivning,

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsskrift 2011 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte,

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Bydelsmødrene. 1.2 Foreningens navn og lokalitet står i samarbejdsaftalen

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring Ændret 10-10-2016 Vedtægter for LILLE SKOLE for VOKSNE i HJØRRING. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Lille Skole for Voksne i Hjørring, forkortet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter Familieidræt København

Vedtægter Familieidræt København Vedtægter Familieidræt København 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Familieidræt København. 1.2 Foreningen hører hjemme i Københavns Kommune. 1.3 Foreningen er medlem af DGI. 2. Formål 2.1

Læs mere

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. Vedtægter SAND Fyn 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter,

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2.

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. V E D T Æ G T E R F O R G A T E 2 1 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate 21. 1.2 Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER Vedtægter for B1950 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Boldklubben af 1950 og hjemsted er Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, 2100 København Ø. Klubben er stiftet d. 19. januar 1950 på Nørrebro. Boldklubben

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet.

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i kommune. 2 Formål/Opgaver Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere]

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere