Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen"

Transkript

1 Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

2 Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder samt samtaleformer. Endvidere vil der være fokus på metoder og teorier i relation til psykomotorisk behandling. På modulet indgår forskellige tilgange til krop-psyke sammenhænge. Modulet vil også være rettet mod den studerendes egen faglige og fagpersonlige udvikling i relation til den professionelle rolle. Modulets læringsmål og tilhørende fag Læringsmål: Fag: 1. Redegøre for generelle og specifikke teorier om Psykomotorisk teori og metode krop-psyke sammenhænge Psykologi 2. Redegøre for udvalgte fysiologiske temaer Fysiologi 3. Redegøre for udvalgte pædagogiske retninger og Pædagogik (almen) læringsteorier 4. Begrunde og anvende grundlæggende Psykomotorisk behandling psykologiske og psykomotoriske metoder til Ergonomi og sundhedsfremme iagttagelse, Psykologi vurdering og intervention 5. Redegøre for og anvende udvalgte interview- og Psykomotorisk behandling samtaleformer 6. Anvende grundlæggende behandlingsmetoder, greb og øvelser herunder anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger Psykologi Psykomotorisk behandling Psykomotorisk teori og metode Psykomotoriske basisøvelser Ergonomi og sundhedsfremme 7. Redegøre for og identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler 8. Indgå i samarbejde med klienten om udvikling af egen krop-psyke-forståelse 9. Tilrettelægge, udføre og evaluere behandling med anvendelse af systematiske optegnelser 10. Identificere og redegøre for egne faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen professionelle rolle Psykomotorisk behandling Psykologi Psykomotorisk behandling Psykomotorisk behandling Psykomotorisk behandling Fordeling af ECTS-point på modul 6 Psykomotorisk behandling: 5 Fysiologi: 2 Psykomotorisk teori og metode: 2 Psykologi: 3 Psykomotoriske basisøvelser: 1 Pædagogik: 1 Ergonomi og Sundhedsfremme: 1 2

3 FAGBESKRIVELSER TIL MODUL 6 Modul: 6 Fag: Psykomotorisk behandling ECTS-point: 5 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Begrunde og anvende grundlæggende psykomotoriske metoder til iagttagelse, vurdering og intervention Integrere forskellige metoder i behandlingen: Jf. læringsmål 4) på modul 6 psykomotoriske iagttagelser, øvelser og tests. palpation og iagttagelse - med henblik på muskeltonus bestemmelse. Muskeltest af holdningsmuskulatur. Ebbe, Grete: Oplæg til kursus om Muskelpalpationstesten. 3 sider Ebbe, Grete: Muskeltest. 1 side Ebbe, Grete: Kropsomrids. 1 side Flammild, Manja: Teoretisk oplæg: Test- hvorfor(hvornår), hvad, hvordan? 3 sider Iagttagelse, vurdering og intervention i interaktion med klienten. Ladeby, Karin: Samtale om test, 2 sider Ladeby, Karin: Tolkning og behandlingsplan. Powerpoint, 23 slides Anvende udvalgte interview- og samtaleformer Jf. læringsmål 5) på modul 6 Anvende grundlæggende behandlingsmetoder, greb og øvelser herunder anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger Jf. læringsmål 6) på modul 6 Forskellige interview former og samtaleformer: Dialog om klientens forståelse af kroppsykesammenhænge. Støttende og udforskende samtale. Billedsprog Integration af behandlingsmetoder, greb og øvelser: Behandling i stående, siddende og liggende stillinger. Opspændende og afspændende behandling. Jürgensen, Carsten: Muskeltest. Skolen for psykomotorik. 6 sider Zachariæ. Bobby. Visualisering og Helbredelse. Munksgaaard, Side Ladeby, Karin: Forskellige spørgsmålstyper. 2 sider Halkjær, Helga: Der er sammenhæng mellem krop og stemme sider Johansen, Birgit Dines: Psykomotorisk behandling. Forlaget for Afspænding og Psykomotorik. 40 sider. Ladeby, Karin: Repetition af behandling sider 3

4 Personlighedsudviklende og jeg-støttende behandling. Dobbeltsidig behandling Greb til detalje-palpation og behandling. Øvelser: afspændende, opspændende, koordinerende og bevidstgørende øvelser, kredsløbsforbedrende øvelser. Supplerende litteratur (øvelser): Olesen, Anne-Marie: Afspændingkoncentration-sansetræning. Speciale daps Masteruddannelse Side 5-11 og side Johansen, Birgit Dines: Spænd op- Spænd af. Forlag for Aspænding og Psykomotorik, Side Identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler Jf. læringsmål 7) på modul 6 Indgå i samarbejde med klienten om udvikling af klientens egen krop-psykeforståelse Jf. læringsmål 8) på modul 6 Tilrettelægge, udføre og evaluere behandling med anvendelse af systematiske optegnelser Jf. læringsmål 9) på modul 6 Håndtering af forhold der indvirker på relationen: Overføring og modoverføring. Modstand. Magtforhold. Om empati og aktiv lytning. Metoder til arbejde med klientens krop-psykeforståelse. Kontekstafklaring Mål Kontrakt Journalføring Evaluering Jørgensen, Grete: Har du ondt i ryggen? Rosinante,side Lowen, Alexander: Bioenergetiske øvelser. Borgen Side 18, 22-26, 43,44, 50-52, 54,68-86,88-125, Wiboe, Anne: Venepumpeøvleser, Høst &Søn, side 6-48 Gotved: Bækkenbundens optræning. Munksgaard, 2001 Side Ingrid Røder: Holistisk Afspænding - Teori & Metode, Forlaget Underskoven Side Reich, Wilhelm: Orgasmens funktion. Rhodos. Side Sørensen, Jesper Brøsted: Motorik og kropsoplevelse. Fra Køppe: Kroppen i psyken. Hans Reitzel, s Damgaard, Kirsten: At leve med kropsbevidsthed. 11 sider Zachariasen, Ingeborg: Den afpændingspædagogiske dialog. Ladeby, Karin og Flammild, Manja: Journal, 3 sider Ladeby, Karin: Symboloversigt. 1 side 4

5 Identificere og redegøre for egne faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen professionelle rolle Jf. læringsmål 10) på modul 6 Om feedforward som metode til at arbejde med egne læringsmål. Arbejde med målbeskrivelser til brug i praktikken på 7.modul Supervision: reflekterende teams Ladeby, Karin og Zachariassen, Ingeborg: Behandlingsnotat. 4 sider Blumenthal, Bjørn: The Psychotherapist s Body. Norsk institut for vegetoterapi Ladeby, Karin: Refleksion over eget arbejde og egen læring Ladeby, Karin: Feedforward Undervisnings- og arbejdsformer: Gruppearbejde Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Logbogsarbejde Hjemmeopgaver Rollespil Praksis- og metodetræning Andersen, Tom: Reflekterende processer. Psykologisk forlag. Side i alt 50 sider 5

6 Modul: 6 Fag: Psykomotorisk teori og metode ECTS-point: 2 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Efter modulet kan den studerende vurdere psykomotoriske basisøvelsers anvendelsesmuligheder i psykomotorisk behandlings sammenhæng Krop-psyke sammenhæng i arbejdet med psykomotoriske basisøvelser Jf. læringsmål 1 og 6) på modul 6 Analyse af basisøvelser med anvendelse af naturvidenskabelige, humanistiske og psykomotoriske teorier. Vurdering af øvelsernes anvendelsesmuligheder på baggrund af analyse. Refleksion over formidling af øvelserne på baggrund af overvejelser over formål med øvelsen og klientens læringsmæssige forudsætninger og -behov. Selvvalgt litteratur til analyse, fra litteratur tidligere i studiet. Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning, gruppearbejde, hjemmeopgaver, skriftlige opgaver, præsentation ved studerende, vejledning og supervision, IT-baserede undervisnings- og arbejdsformer 6

7 Modul: 6 Fag: Psykomotoriske basisøvelser ECTS-point: 1 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Efter modulet kan den studerende formidle psykomotoriske basisøvelser til klient/deltager, verbalt og manuelt, med et klart formål og fokus, og under hensyntagen til klient/deltagers læringsforudsætninger og - behov. Formidle basisøvelser Tilpasse formidling på baggrund af iagttagelser af klient/deltager Jf. læringsmål 6) på modul 6 Indgå i dialog med klient/deltager om dennes kropsoplevelse, samt perspektivere denne i forhold til formål og iagttagelser Reflektere over egne kropsoplevelser med inddragelse af teori. De studerendes analyser i faget Teori og metode, modul 6 Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver, gruppearbejde, præsentation ved studerende, vejledning og supervision, hjemmeopgaver, praksis og metodetræning 7

8 FAGBESKRIVELSER TIL MODUL 6 Modul: 6 Fag: Ergonomi og sundhedsfremme ECTS-point: 1 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Overordnede mål for faget: At den studerende opnår psykomotorikfaglige kompetencer, teoretisk og praktisk, til at undervise grupper og enkeltpersoner indenfor ergonomi, forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Jf. læringsmål 4) og 6) på modul 6 Begrebsafklaring; Ergonomi, forebyggelse og sundhedsfremme Torben K. Jensen og Tommy J. Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis Forlaget Philosophia. s Orientere sig i arbejdsmiljølov, og udvalgte arbejdsvejledninger Jf. læringsmål 6) på modul 6 Analysere og redegøre for fysiske, psykiske og sociale belastningsfaktorer ud fra iagttagelse af og dialog med mennesker i konkrete arbejdssituationer Jf. læringsmål 4) og 6) på modul 6 Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling, problembaseret læring, Gruppearbejde, Praksis- og metodetræning Arbejdsmiljølov og vejledninger Overvejelser om og metoder til iagttagelse af arbejdsstillinger Analysere egne arbejdsstillinger ved behandling Følgende 5 vejledninger findes på Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø*), Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af 7. september 2010, Specielt Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser, At-meddelelse nr ,Marts 1998 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær. At-vejledning d.3.4,maj 2005 Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde, At-vejledning d.3.2 August 2002 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer, At-vejledning d.3.3, Juli 2004 Schwab, Mai Britt: Kompendium til teori og metode 8

9 Modul: 6 Fag: Fysiologi ECTS-point: 2 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur At kunne redegøre for - Reflekser - Neuromuskulær kontrol - Det autonome nervesystems opbygning og funktion Jf. læringsmål 2) på modul 6 Reflekser - Reflekser generelt - Myotatisk refleks - Antimyotatisk refleks - Andre reflekser Neuromuskulær kontrol - Den stående stilling og postural stabilitet - Koordinering af kendte og ukendte bevægelser Schibye, Bente & Klausen, Klaus (2005): Menneskets Fysiologi hvile og arbejde, 2. Udgave, København, FADL s Forlag. Side Evt. supplerende artikler såfremt det vurderes nødvendigt At kunne redegøre for - Skeletmusklernes opbygning og funktion - Muskelkontraktioner - Glatte musklers opbygning og funktion Jf. læringsmål 2) på modul 6 At kunne redegøre for - Åndedrætsorganernes opbygning og funktion - Lungeventilation - Åndedrætsregulering Jf. læringsmål 2) på modul 6 Undervisnings- og arbejdsformer: forelæsning, gruppearbejde, skriftlige opgaver, fremlæggelser Det autonome nervesystem - Opbygning og funktion - sympaticus og parasympaticus - Regulering Skeletmusklernes - Opbygning og funktion - Isometrisk og dynamiske kontraktioner - Muskelfiber energistofskifte - Muskelfibertyper - Naturlige muskelkontraktioner Glatte muskler - Opbygning og funktion - Kontraktion Åndedrætsorganerne - Opbygning - Åndedrætsbevægelser Lungeventilation - I hvile og under arbejde Åndedrætsregulering - I hvile og under arbejde Schibye, Bente & Klausen, Klaus (2005): Menneskets Fysiologi hvile og arbejde, 2. Udgave, København, FADL s Forlag. Side Evt. supplerende artikler såfremt det vurderes nødvendigt Schibye, Bente & Klausen, Klaus (2005): Menneskets Fysiologi hvile og arbejde, 2. Udgave, København, FADL s Forlag. Side , og Evt. supplerende sider fra kapitel 7 Åndedrættet samt artikler, såfremt det vurderes nødvendigt 9

10 Modul: 6 Fag: Psykologi ECTS-point: 3 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Kende principielle synsvinkler på krop-psyke sammenhænge Jf. læringsmål 1) på modul 6 Indføring i generelle historiske og nutidige perspektiver på krop-psyke sammenhænge Køppe, S. (2004), Kroppens historie; i: Køppe, S. m. fl., Kroppen i psyken. Hans Reitzels Forlag. København. S Harder, S. (2004), Kroppens betydning for psykens udvikling et psykoanalytisk perspektiv; i: Køppe, S. m. fl., Kroppen i psyken. Hans Reitzels Forlag. København. S Kende nogle principielle former for klientsamtaler Jf. læringsmål 5) på modul 6 Oversigt over nogle principielle tilgange til psykologisk intervention som metode. Nielsen,T. : Begrebet psykosomatik i Friis-Hasché,E. et al.: Klinisk sundhedspsykologi (Kap. 2 p33-37), Munksgaard, Kbh. Mose, A. H.: Rådgivning og patientundervisning i Friis-Hasché,E. et al.: Klinisk sundhedspsykologi (Kap. 24 p ), Munksgaard, Kbh. Herz,E. F.: Social støtte som intervention i Friis-Hasché,E. et al.: Klinisk sundhedspsykologi (Kap. 29 p ), Munksgaard, Kbh. Gennemgang af typiske aspekter af klient-behandlerrelationen i en psykodynamisk forståelse, såsom: Neutralitet og overføring, den terapeutiske alliance, afdækkende eller støttende samtale, forsvarsmekanismer og modstand, selvindsigt og selvbedrag samt forskellen på Hougaard, E. (2004), Psykoterapi teori og forskning. Dansk Psykologisk Forlag. S (S) Bateman, A. og Holmes, J. (1996), Introduktion til psykoanalyse Nutidig teori og praksis. Hans Reitzels Forlag, København. S (S) 10

11 Kende udvalgte psykologiske interventionsmetoder Jf. læringsmål 4) på modul 6 adfærds- eller psykodynamisk orienteret fokus Der arbejdes med de væsentligste hovedretninger inden for samtaleterapi: Psykodynamisk terapi, kognitiv terapi, eksistentiel/fænomenologisk terapi og familieterapi/systemisk terapi. Disse retninger eksemplificeres i litteraturen gennem cases, der anskuer de samme cases ud fra de forskellige terapeutiske metoder. I undervisningen vil der være fokus på anvendeligheden af (elementer af) disse terapiformer, sat i relation til den psykomotoriske dialog, og den psykomotoriske terapeuts arbejde med den terapeutiske alliance mellem behandler og klient. (1996), Indledning; i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S (1996), Dynamisk psykoterapi ; i: (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Gulbrandsen, O. (1996), Eksistentiel/fænomenologisk psykoterapi; i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Stiles, T. (1996), Kognitiv psykoterapi; i Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Tjersland, O. (1996), Familieterapi; Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Cases: Oversigt + introduktion til cases: Case I: Agnes N. behandlet med (1996), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S

12 dynamisk terapi og kognitiv adfærdsterapi (1996), Case I. Agnes N.; i: (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Hartmann, E. og Hartmann, T. (1996), Når en kvinde fortæller sin historie (dynamisk psykoterapi Agnes N.); i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Støylen, I. (1996), Angsten som lammer og binder (kognitiv adfærdsterapi Agnes N.); i: i: (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Case II: Tore B. behandlet med dynamisk psykoterapi og familieterapi (1996), Case II. Tore B.; i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Nielsen, G. (1996), Symptomet som både skjuler og afslører (dynamisk psykoterapi - Tore B.); i: (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Reichelt, S. (1996), En dreng på vej ud i verden (familieterapi Tore B.); i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S

13 Case III: Tone R. behandlet med eksistentiel/fænomenologisk psykoterapi og kognitiv terapi (1996), Case III. Tone R.; i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Kende nogle typiske aspekter af klient-behandler relationen Jf. læringsmål 7) på modul 6 Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Øvelser Forskningsresultater omhandlende de virksomme faktorer i behandlingsrelationen, samt kritisk stillingtagen til forholdet mellem teknik/metode og behandlingens resultat. Gulbrandsen, O. (1996), En lydig kvinde i et indelukket rum (Eksistentiel/fænomenologisk psykoterapi Tone R.); i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Stiles, T. (1996), Når negative tanker styrer tilværelsen (kognitiv adfærdsterapi Tone R.); i: (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Hougaard, E. (1999), Fælles virksomme faktorer i forskellige psykoterapiformer; i: PsykologNyt, nr. 17. S (S) Hougaard, E., Asthorsdottir, H., Finnbogadottir, H., Mortensen, A., Nørr, H. og Piet, J. (2008), Hvad virker i Psykoterapi?; i: PsykologNyt, nr. 17. S (S) 13

14 Modul: 6 Fag: Pædagogik (almen) ECTS-point: 1 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Viden om centrale almenpædagogiske, klassiske og moderne teorier Jf. læringsmål 3) på modul 6 Viden om centrale læringsteorier og læringsteoriernes betydning for pædagogiske praksisformer Jf. læringsmål 3) på modul 6 Pædagogisk teori i forhold til andre teori- og vidensfelter som psykologi, sociologi, antropologi og filosofi Hovedtræk i pædagogisk filosofihistorie og tænkning, præsentation af centrale pædagogiske filosoffer Grundlæggende forståelse af læringsteoriers betydning og indflydelse på forestillinger og teorier om opdragelse, dannelse, vejledning og undervisning Sprogøe, Jonas (2003). Pædagogik hvad er det? I: Pécseli, Benedicta m.fl. (red.): Idéhistorie for de pædagogiske fag. København, Gyldendal, s (S) Andersen, Peter Østergaard (2007). Pædagogik og pædagogiske teorier i Danmark fra I: Andersen, Peter Østergaard m.fl. (red.): Klassisk og moderne pædagogisk teori. København, Hans Reitzel s Forlag, s (S) Scheibel, Astrid Kielland (2005). Læring (kap. 3). I: Brøbecher, Helle og Mulbjerg, Ulla (red.): Klinisk vejledning og pædagogisk kompetence i professionsuddannelserne. Viborg, Munksgaard Danmark, (S) Illeris, Knud (2001). Læring. I: Bruun, Birgit og Knudsen, Anne (red.). Moderne psykologi - temaer. Værløse, Billesøe og Baltzer, (S) Færdigheder i at kunne identificere pædagogisk teori, viden og grundsyn i beskrivelse og analyse af pædagogiske principper og målformuleringer Jf. læringsmål 3) på modul 6 Sammenhænge mellem menneske- og samfundssyn, pædagogiske teorier og pædagogiske praksisformer Præsentation af og analyse af og refleksion over eksemplariske pædagogiske praksisformer og udviklingstendenser Indsigt i udfordringerne i det pædagogiske paradigme - pædagogiske paradokser Henriksen, Jan-Olav og Vetlesen, Arne Joahn (2000). Omsorgens etik grundlag, værdier og etiske teorier i arbejdet med mennesker. København, Gyldendal, s (Kap. 8: Meneskesyn og livssyn). (S) Viden om centrale læringsteorier i relation til pædagogiske Pædagogisk teori og udfordringer i professionelle lærings- og Løve, Tove (2005). Vejledning ansigt til ansigt teorier og 14

15 forandringsprocesser Færdigheder i at kunne anvende pædagogisk teori og læringsteoretiske positioner i begrundelser og argumentation og i analyse af sundhedspædagogiske problemstillinger og udfordringer Jf. læringsmål 3) på modul 6 forandringskontekster. Pædagogisk teori, læringsteori og sundhedspædagogik betydninger for mødet med den anden Forståelse af og refleksion over pædagogisk teori og læringsteori i forhold til psykomotorisk arbejde. metoder i den individuelle vejledning (2. udgave). Hillerød, Studie og Erhverv. S (Kap. 2: Vejlederrollen). (S) Undervisnings- og arbejdsformer: Problembaseret læring, vidensformidling, dialogbaseret undervisning, gruppearbejde, studierelateret læsning 15

16 Modul: 6 Fag: Supervisions- og erfaringsgrupper Supervisions- og erfaringsgrupper har ECTS-point fra de humanistiske fag og de psykomotoriske fag. Supervisions- og erfaringsgrupper har et omfang af 3 ECTS-point i alt igennem uddannelsesforløbet. På dette modul er supervisions- og erfaringsgruppen knyttet til fagene psykomotorisk behandling samt psykologi. Relevant litteratur vedr. indhold i Supervisions- og erfaringsgrupper på dette modul, henvises til litteraturen til de to fag, psykomotorisk behandling samt psykologi. Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Anvende udvalgte interview- og At give og modtage supervision. Litteratur fra psykomotorisk samtaleformer Reflekterende teams. behandling og psykologi Jf. læringsmål 5) på modul 6 Identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler Jf. læringsmål 7) på modul 6 Identificere og redegøre for egne faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen professionelle rolle. Jf. læringsmål 10) på modul 6 Undervisnings- og arbejdsformer: Gruppearbejde Professionelle relationer. Faglige og fagpersonlige læringsmål. Egen professionel rolle. Litteratur fra psykomotorisk behandling og psykologi Litteratur fra psykomotorisk behandling og psykologi 16

17 INDSTILLING TIL PRØVEN: For at den studerende kan gå til prøve i modul 6 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene psykomotorisk behandling, ergonomi og basisøvelser. Aflevering af 1 skriftlig analyse i psykomotorisk teori & metode. Der informeres om analysens omfang og indholdskrav i faget Teori og metode ved modulets start. Aflevering af skriftlig journal over et behandlingsforløb samt refleksion over eget arbejde, som beskrevet i undervisningsplanen for faget Psykomotorisk behandling. Deltaget i vejledning i forhold til læringsmål PRØVEN: MC spørgsmål inden for læringsmål 1-3. Prøven er intern og bedømmes efter 7-trins skalaen. 17

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse for Den pædagogiske Diplomuddannelse 1. juli 2011 Almen Pædagogik Studieordningens historik 01-07-2011(gældende) 4. udgave i hh. til ny rammebekendtgørelse for diplomuddannelser (undtaget modulerne 18.1

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o-

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1 Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1) Vedfelt Instituttets formål, menneskesyn og værdigrundlag 2) Optagelseskriterier 3) Uddannelsens struktur og indhold a) Videnskabeligt udgangspunkt,

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år 1... 4 Læringsmål for Ledelse

Læs mere

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Studieordning September 2006 Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Jysk Center for Videregående Uddannelse Revideret juli 2007 Efter indhentet

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere