Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen"

Transkript

1 Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

2 Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder samt samtaleformer. Endvidere vil der være fokus på metoder og teorier i relation til psykomotorisk behandling. På modulet indgår forskellige tilgange til krop-psyke sammenhænge. Modulet vil også være rettet mod den studerendes egen faglige og fagpersonlige udvikling i relation til den professionelle rolle. Modulets læringsmål og tilhørende fag Læringsmål: Fag: 1. Redegøre for generelle og specifikke teorier om Psykomotorisk teori og metode krop-psyke sammenhænge Psykologi 2. Redegøre for udvalgte fysiologiske temaer Fysiologi 3. Redegøre for udvalgte pædagogiske retninger og Pædagogik (almen) læringsteorier 4. Begrunde og anvende grundlæggende Psykomotorisk behandling psykologiske og psykomotoriske metoder til Ergonomi og sundhedsfremme iagttagelse, Psykologi vurdering og intervention 5. Redegøre for og anvende udvalgte interview- og Psykomotorisk behandling samtaleformer 6. Anvende grundlæggende behandlingsmetoder, greb og øvelser herunder anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger Psykologi Psykomotorisk behandling Psykomotorisk teori og metode Psykomotoriske basisøvelser Ergonomi og sundhedsfremme 7. Redegøre for og identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler 8. Indgå i samarbejde med klienten om udvikling af egen krop-psyke-forståelse 9. Tilrettelægge, udføre og evaluere behandling med anvendelse af systematiske optegnelser 10. Identificere og redegøre for egne faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen professionelle rolle Psykomotorisk behandling Psykologi Psykomotorisk behandling Psykomotorisk behandling Psykomotorisk behandling Fordeling af ECTS-point på modul 6 Psykomotorisk behandling: 5 Fysiologi: 2 Psykomotorisk teori og metode: 2 Psykologi: 3 Psykomotoriske basisøvelser: 1 Pædagogik: 1 Ergonomi og Sundhedsfremme: 1 2

3 FAGBESKRIVELSER TIL MODUL 6 Modul: 6 Fag: Psykomotorisk behandling ECTS-point: 5 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Begrunde og anvende grundlæggende psykomotoriske metoder til iagttagelse, vurdering og intervention Integrere forskellige metoder i behandlingen: Jf. læringsmål 4) på modul 6 psykomotoriske iagttagelser, øvelser og tests. palpation og iagttagelse - med henblik på muskeltonus bestemmelse. Muskeltest af holdningsmuskulatur. Ebbe, Grete: Oplæg til kursus om Muskelpalpationstesten. 3 sider Ebbe, Grete: Muskeltest. 1 side Ebbe, Grete: Kropsomrids. 1 side Flammild, Manja: Teoretisk oplæg: Test- hvorfor(hvornår), hvad, hvordan? 3 sider Iagttagelse, vurdering og intervention i interaktion med klienten. Ladeby, Karin: Samtale om test, 2 sider Ladeby, Karin: Tolkning og behandlingsplan. Powerpoint, 23 slides Anvende udvalgte interview- og samtaleformer Jf. læringsmål 5) på modul 6 Anvende grundlæggende behandlingsmetoder, greb og øvelser herunder anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger Jf. læringsmål 6) på modul 6 Forskellige interview former og samtaleformer: Dialog om klientens forståelse af kroppsykesammenhænge. Støttende og udforskende samtale. Billedsprog Integration af behandlingsmetoder, greb og øvelser: Behandling i stående, siddende og liggende stillinger. Opspændende og afspændende behandling. Jürgensen, Carsten: Muskeltest. Skolen for psykomotorik. 6 sider Zachariæ. Bobby. Visualisering og Helbredelse. Munksgaaard, Side Ladeby, Karin: Forskellige spørgsmålstyper. 2 sider Halkjær, Helga: Der er sammenhæng mellem krop og stemme sider Johansen, Birgit Dines: Psykomotorisk behandling. Forlaget for Afspænding og Psykomotorik. 40 sider. Ladeby, Karin: Repetition af behandling sider 3

4 Personlighedsudviklende og jeg-støttende behandling. Dobbeltsidig behandling Greb til detalje-palpation og behandling. Øvelser: afspændende, opspændende, koordinerende og bevidstgørende øvelser, kredsløbsforbedrende øvelser. Supplerende litteratur (øvelser): Olesen, Anne-Marie: Afspændingkoncentration-sansetræning. Speciale daps Masteruddannelse Side 5-11 og side Johansen, Birgit Dines: Spænd op- Spænd af. Forlag for Aspænding og Psykomotorik, Side Identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler Jf. læringsmål 7) på modul 6 Indgå i samarbejde med klienten om udvikling af klientens egen krop-psykeforståelse Jf. læringsmål 8) på modul 6 Tilrettelægge, udføre og evaluere behandling med anvendelse af systematiske optegnelser Jf. læringsmål 9) på modul 6 Håndtering af forhold der indvirker på relationen: Overføring og modoverføring. Modstand. Magtforhold. Om empati og aktiv lytning. Metoder til arbejde med klientens krop-psykeforståelse. Kontekstafklaring Mål Kontrakt Journalføring Evaluering Jørgensen, Grete: Har du ondt i ryggen? Rosinante,side Lowen, Alexander: Bioenergetiske øvelser. Borgen Side 18, 22-26, 43,44, 50-52, 54,68-86,88-125, Wiboe, Anne: Venepumpeøvleser, Høst &Søn, side 6-48 Gotved: Bækkenbundens optræning. Munksgaard, 2001 Side Ingrid Røder: Holistisk Afspænding - Teori & Metode, Forlaget Underskoven Side Reich, Wilhelm: Orgasmens funktion. Rhodos. Side Sørensen, Jesper Brøsted: Motorik og kropsoplevelse. Fra Køppe: Kroppen i psyken. Hans Reitzel, s Damgaard, Kirsten: At leve med kropsbevidsthed. 11 sider Zachariasen, Ingeborg: Den afpændingspædagogiske dialog. Ladeby, Karin og Flammild, Manja: Journal, 3 sider Ladeby, Karin: Symboloversigt. 1 side 4

5 Identificere og redegøre for egne faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen professionelle rolle Jf. læringsmål 10) på modul 6 Om feedforward som metode til at arbejde med egne læringsmål. Arbejde med målbeskrivelser til brug i praktikken på 7.modul Supervision: reflekterende teams Ladeby, Karin og Zachariassen, Ingeborg: Behandlingsnotat. 4 sider Blumenthal, Bjørn: The Psychotherapist s Body. Norsk institut for vegetoterapi Ladeby, Karin: Refleksion over eget arbejde og egen læring Ladeby, Karin: Feedforward Undervisnings- og arbejdsformer: Gruppearbejde Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Logbogsarbejde Hjemmeopgaver Rollespil Praksis- og metodetræning Andersen, Tom: Reflekterende processer. Psykologisk forlag. Side i alt 50 sider 5

6 Modul: 6 Fag: Psykomotorisk teori og metode ECTS-point: 2 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Efter modulet kan den studerende vurdere psykomotoriske basisøvelsers anvendelsesmuligheder i psykomotorisk behandlings sammenhæng Krop-psyke sammenhæng i arbejdet med psykomotoriske basisøvelser Jf. læringsmål 1 og 6) på modul 6 Analyse af basisøvelser med anvendelse af naturvidenskabelige, humanistiske og psykomotoriske teorier. Vurdering af øvelsernes anvendelsesmuligheder på baggrund af analyse. Refleksion over formidling af øvelserne på baggrund af overvejelser over formål med øvelsen og klientens læringsmæssige forudsætninger og -behov. Selvvalgt litteratur til analyse, fra litteratur tidligere i studiet. Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning, gruppearbejde, hjemmeopgaver, skriftlige opgaver, præsentation ved studerende, vejledning og supervision, IT-baserede undervisnings- og arbejdsformer 6

7 Modul: 6 Fag: Psykomotoriske basisøvelser ECTS-point: 1 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Efter modulet kan den studerende formidle psykomotoriske basisøvelser til klient/deltager, verbalt og manuelt, med et klart formål og fokus, og under hensyntagen til klient/deltagers læringsforudsætninger og - behov. Formidle basisøvelser Tilpasse formidling på baggrund af iagttagelser af klient/deltager Jf. læringsmål 6) på modul 6 Indgå i dialog med klient/deltager om dennes kropsoplevelse, samt perspektivere denne i forhold til formål og iagttagelser Reflektere over egne kropsoplevelser med inddragelse af teori. De studerendes analyser i faget Teori og metode, modul 6 Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver, gruppearbejde, præsentation ved studerende, vejledning og supervision, hjemmeopgaver, praksis og metodetræning 7

8 FAGBESKRIVELSER TIL MODUL 6 Modul: 6 Fag: Ergonomi og sundhedsfremme ECTS-point: 1 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Overordnede mål for faget: At den studerende opnår psykomotorikfaglige kompetencer, teoretisk og praktisk, til at undervise grupper og enkeltpersoner indenfor ergonomi, forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Jf. læringsmål 4) og 6) på modul 6 Begrebsafklaring; Ergonomi, forebyggelse og sundhedsfremme Torben K. Jensen og Tommy J. Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis Forlaget Philosophia. s Orientere sig i arbejdsmiljølov, og udvalgte arbejdsvejledninger Jf. læringsmål 6) på modul 6 Analysere og redegøre for fysiske, psykiske og sociale belastningsfaktorer ud fra iagttagelse af og dialog med mennesker i konkrete arbejdssituationer Jf. læringsmål 4) og 6) på modul 6 Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling, problembaseret læring, Gruppearbejde, Praksis- og metodetræning Arbejdsmiljølov og vejledninger Overvejelser om og metoder til iagttagelse af arbejdsstillinger Analysere egne arbejdsstillinger ved behandling Følgende 5 vejledninger findes på Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø*), Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af 7. september 2010, Specielt Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser, At-meddelelse nr ,Marts 1998 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær. At-vejledning d.3.4,maj 2005 Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde, At-vejledning d.3.2 August 2002 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer, At-vejledning d.3.3, Juli 2004 Schwab, Mai Britt: Kompendium til teori og metode 8

9 Modul: 6 Fag: Fysiologi ECTS-point: 2 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur At kunne redegøre for - Reflekser - Neuromuskulær kontrol - Det autonome nervesystems opbygning og funktion Jf. læringsmål 2) på modul 6 Reflekser - Reflekser generelt - Myotatisk refleks - Antimyotatisk refleks - Andre reflekser Neuromuskulær kontrol - Den stående stilling og postural stabilitet - Koordinering af kendte og ukendte bevægelser Schibye, Bente & Klausen, Klaus (2005): Menneskets Fysiologi hvile og arbejde, 2. Udgave, København, FADL s Forlag. Side Evt. supplerende artikler såfremt det vurderes nødvendigt At kunne redegøre for - Skeletmusklernes opbygning og funktion - Muskelkontraktioner - Glatte musklers opbygning og funktion Jf. læringsmål 2) på modul 6 At kunne redegøre for - Åndedrætsorganernes opbygning og funktion - Lungeventilation - Åndedrætsregulering Jf. læringsmål 2) på modul 6 Undervisnings- og arbejdsformer: forelæsning, gruppearbejde, skriftlige opgaver, fremlæggelser Det autonome nervesystem - Opbygning og funktion - sympaticus og parasympaticus - Regulering Skeletmusklernes - Opbygning og funktion - Isometrisk og dynamiske kontraktioner - Muskelfiber energistofskifte - Muskelfibertyper - Naturlige muskelkontraktioner Glatte muskler - Opbygning og funktion - Kontraktion Åndedrætsorganerne - Opbygning - Åndedrætsbevægelser Lungeventilation - I hvile og under arbejde Åndedrætsregulering - I hvile og under arbejde Schibye, Bente & Klausen, Klaus (2005): Menneskets Fysiologi hvile og arbejde, 2. Udgave, København, FADL s Forlag. Side Evt. supplerende artikler såfremt det vurderes nødvendigt Schibye, Bente & Klausen, Klaus (2005): Menneskets Fysiologi hvile og arbejde, 2. Udgave, København, FADL s Forlag. Side , og Evt. supplerende sider fra kapitel 7 Åndedrættet samt artikler, såfremt det vurderes nødvendigt 9

10 Modul: 6 Fag: Psykologi ECTS-point: 3 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Kende principielle synsvinkler på krop-psyke sammenhænge Jf. læringsmål 1) på modul 6 Indføring i generelle historiske og nutidige perspektiver på krop-psyke sammenhænge Køppe, S. (2004), Kroppens historie; i: Køppe, S. m. fl., Kroppen i psyken. Hans Reitzels Forlag. København. S Harder, S. (2004), Kroppens betydning for psykens udvikling et psykoanalytisk perspektiv; i: Køppe, S. m. fl., Kroppen i psyken. Hans Reitzels Forlag. København. S Kende nogle principielle former for klientsamtaler Jf. læringsmål 5) på modul 6 Oversigt over nogle principielle tilgange til psykologisk intervention som metode. Nielsen,T. : Begrebet psykosomatik i Friis-Hasché,E. et al.: Klinisk sundhedspsykologi (Kap. 2 p33-37), Munksgaard, Kbh. Mose, A. H.: Rådgivning og patientundervisning i Friis-Hasché,E. et al.: Klinisk sundhedspsykologi (Kap. 24 p ), Munksgaard, Kbh. Herz,E. F.: Social støtte som intervention i Friis-Hasché,E. et al.: Klinisk sundhedspsykologi (Kap. 29 p ), Munksgaard, Kbh. Gennemgang af typiske aspekter af klient-behandlerrelationen i en psykodynamisk forståelse, såsom: Neutralitet og overføring, den terapeutiske alliance, afdækkende eller støttende samtale, forsvarsmekanismer og modstand, selvindsigt og selvbedrag samt forskellen på Hougaard, E. (2004), Psykoterapi teori og forskning. Dansk Psykologisk Forlag. S (S) Bateman, A. og Holmes, J. (1996), Introduktion til psykoanalyse Nutidig teori og praksis. Hans Reitzels Forlag, København. S (S) 10

11 Kende udvalgte psykologiske interventionsmetoder Jf. læringsmål 4) på modul 6 adfærds- eller psykodynamisk orienteret fokus Der arbejdes med de væsentligste hovedretninger inden for samtaleterapi: Psykodynamisk terapi, kognitiv terapi, eksistentiel/fænomenologisk terapi og familieterapi/systemisk terapi. Disse retninger eksemplificeres i litteraturen gennem cases, der anskuer de samme cases ud fra de forskellige terapeutiske metoder. I undervisningen vil der være fokus på anvendeligheden af (elementer af) disse terapiformer, sat i relation til den psykomotoriske dialog, og den psykomotoriske terapeuts arbejde med den terapeutiske alliance mellem behandler og klient. (1996), Indledning; i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S (1996), Dynamisk psykoterapi ; i: (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Gulbrandsen, O. (1996), Eksistentiel/fænomenologisk psykoterapi; i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Stiles, T. (1996), Kognitiv psykoterapi; i Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Tjersland, O. (1996), Familieterapi; Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Cases: Oversigt + introduktion til cases: Case I: Agnes N. behandlet med (1996), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S

12 dynamisk terapi og kognitiv adfærdsterapi (1996), Case I. Agnes N.; i: (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Hartmann, E. og Hartmann, T. (1996), Når en kvinde fortæller sin historie (dynamisk psykoterapi Agnes N.); i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Støylen, I. (1996), Angsten som lammer og binder (kognitiv adfærdsterapi Agnes N.); i: i: (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Case II: Tore B. behandlet med dynamisk psykoterapi og familieterapi (1996), Case II. Tore B.; i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Nielsen, G. (1996), Symptomet som både skjuler og afslører (dynamisk psykoterapi - Tore B.); i: (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Reichelt, S. (1996), En dreng på vej ud i verden (familieterapi Tore B.); i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S

13 Case III: Tone R. behandlet med eksistentiel/fænomenologisk psykoterapi og kognitiv terapi (1996), Case III. Tone R.; i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Kende nogle typiske aspekter af klient-behandler relationen Jf. læringsmål 7) på modul 6 Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Øvelser Forskningsresultater omhandlende de virksomme faktorer i behandlingsrelationen, samt kritisk stillingtagen til forholdet mellem teknik/metode og behandlingens resultat. Gulbrandsen, O. (1996), En lydig kvinde i et indelukket rum (Eksistentiel/fænomenologisk psykoterapi Tone R.); i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Stiles, T. (1996), Når negative tanker styrer tilværelsen (kognitiv adfærdsterapi Tone R.); i: (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Hougaard, E. (1999), Fælles virksomme faktorer i forskellige psykoterapiformer; i: PsykologNyt, nr. 17. S (S) Hougaard, E., Asthorsdottir, H., Finnbogadottir, H., Mortensen, A., Nørr, H. og Piet, J. (2008), Hvad virker i Psykoterapi?; i: PsykologNyt, nr. 17. S (S) 13

14 Modul: 6 Fag: Pædagogik (almen) ECTS-point: 1 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Viden om centrale almenpædagogiske, klassiske og moderne teorier Jf. læringsmål 3) på modul 6 Viden om centrale læringsteorier og læringsteoriernes betydning for pædagogiske praksisformer Jf. læringsmål 3) på modul 6 Pædagogisk teori i forhold til andre teori- og vidensfelter som psykologi, sociologi, antropologi og filosofi Hovedtræk i pædagogisk filosofihistorie og tænkning, præsentation af centrale pædagogiske filosoffer Grundlæggende forståelse af læringsteoriers betydning og indflydelse på forestillinger og teorier om opdragelse, dannelse, vejledning og undervisning Sprogøe, Jonas (2003). Pædagogik hvad er det? I: Pécseli, Benedicta m.fl. (red.): Idéhistorie for de pædagogiske fag. København, Gyldendal, s (S) Andersen, Peter Østergaard (2007). Pædagogik og pædagogiske teorier i Danmark fra I: Andersen, Peter Østergaard m.fl. (red.): Klassisk og moderne pædagogisk teori. København, Hans Reitzel s Forlag, s (S) Scheibel, Astrid Kielland (2005). Læring (kap. 3). I: Brøbecher, Helle og Mulbjerg, Ulla (red.): Klinisk vejledning og pædagogisk kompetence i professionsuddannelserne. Viborg, Munksgaard Danmark, (S) Illeris, Knud (2001). Læring. I: Bruun, Birgit og Knudsen, Anne (red.). Moderne psykologi - temaer. Værløse, Billesøe og Baltzer, (S) Færdigheder i at kunne identificere pædagogisk teori, viden og grundsyn i beskrivelse og analyse af pædagogiske principper og målformuleringer Jf. læringsmål 3) på modul 6 Sammenhænge mellem menneske- og samfundssyn, pædagogiske teorier og pædagogiske praksisformer Præsentation af og analyse af og refleksion over eksemplariske pædagogiske praksisformer og udviklingstendenser Indsigt i udfordringerne i det pædagogiske paradigme - pædagogiske paradokser Henriksen, Jan-Olav og Vetlesen, Arne Joahn (2000). Omsorgens etik grundlag, værdier og etiske teorier i arbejdet med mennesker. København, Gyldendal, s (Kap. 8: Meneskesyn og livssyn). (S) Viden om centrale læringsteorier i relation til pædagogiske Pædagogisk teori og udfordringer i professionelle lærings- og Løve, Tove (2005). Vejledning ansigt til ansigt teorier og 14

15 forandringsprocesser Færdigheder i at kunne anvende pædagogisk teori og læringsteoretiske positioner i begrundelser og argumentation og i analyse af sundhedspædagogiske problemstillinger og udfordringer Jf. læringsmål 3) på modul 6 forandringskontekster. Pædagogisk teori, læringsteori og sundhedspædagogik betydninger for mødet med den anden Forståelse af og refleksion over pædagogisk teori og læringsteori i forhold til psykomotorisk arbejde. metoder i den individuelle vejledning (2. udgave). Hillerød, Studie og Erhverv. S (Kap. 2: Vejlederrollen). (S) Undervisnings- og arbejdsformer: Problembaseret læring, vidensformidling, dialogbaseret undervisning, gruppearbejde, studierelateret læsning 15

16 Modul: 6 Fag: Supervisions- og erfaringsgrupper Supervisions- og erfaringsgrupper har ECTS-point fra de humanistiske fag og de psykomotoriske fag. Supervisions- og erfaringsgrupper har et omfang af 3 ECTS-point i alt igennem uddannelsesforløbet. På dette modul er supervisions- og erfaringsgruppen knyttet til fagene psykomotorisk behandling samt psykologi. Relevant litteratur vedr. indhold i Supervisions- og erfaringsgrupper på dette modul, henvises til litteraturen til de to fag, psykomotorisk behandling samt psykologi. Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Anvende udvalgte interview- og At give og modtage supervision. Litteratur fra psykomotorisk samtaleformer Reflekterende teams. behandling og psykologi Jf. læringsmål 5) på modul 6 Identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler Jf. læringsmål 7) på modul 6 Identificere og redegøre for egne faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen professionelle rolle. Jf. læringsmål 10) på modul 6 Undervisnings- og arbejdsformer: Gruppearbejde Professionelle relationer. Faglige og fagpersonlige læringsmål. Egen professionel rolle. Litteratur fra psykomotorisk behandling og psykologi Litteratur fra psykomotorisk behandling og psykologi 16

17 INDSTILLING TIL PRØVEN: For at den studerende kan gå til prøve i modul 6 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene psykomotorisk behandling, ergonomi og basisøvelser. Aflevering af 1 skriftlig analyse i psykomotorisk teori & metode. Der informeres om analysens omfang og indholdskrav i faget Teori og metode ved modulets start. Aflevering af skriftlig journal over et behandlingsforløb samt refleksion over eget arbejde, som beskrevet i undervisningsplanen for faget Psykomotorisk behandling. Deltaget i vejledning i forhold til læringsmål PRØVEN: MC spørgsmål inden for læringsmål 1-3. Prøven er intern og bedømmes efter 7-trins skalaen. 17

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Modul 6 Psykomotorisk behandling

Modul 6 Psykomotorisk behandling Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 4 Gældende for forårssemestret 2015

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling Modul 7 Den professionelle rolle - behandling 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 7 Gældende fra efterårssemestret 2015

Læs mere

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4) TEMA 1 Studieplan DEN SUNDHED SFAGLIGE DIPLOM UDDANNELSE FORANDRINGS- OG LÆREPROCESSER Hensigten med dette tema er - at skabe forståelse for, hvilke faktorer der er i spil, når målet er at ændre viden,

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester, efterår

Læs mere

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30)

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) Den professionelle uddannelse opfylder kravene til RAB Registreret Alternativ Behandler Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) www.skole-kbh.dk e-mail: info@skole-kbh.dk 1 Danmarks først Zoneterapeutskolen

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Fælles del for alle uddannelsesinstitutioner Studieordningen bygger på: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotoriske specialområder Tema: Modulet retter sig mod sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession 15 ECTS point Modulbeskrivelse 1 Gældende fra efterårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING Modul 2 Om grupper Milgrams forsøg Lidt om terpiformer 1 SOCIALPSYKOLOGI Handler om psykologiske processer i forhold til andre mennesker f. eks. Grupper Undervisningen skal bruges:

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Sys Keller. Sys Keller. Profil. Relevant erhvervs erfaring. 2012 - Nu *Body Bliss. 2006-2011 Marienberg Skole

Sys Keller. Sys Keller. Profil. Relevant erhvervs erfaring. 2012 - Nu *Body Bliss. 2006-2011 Marienberg Skole CV Sys Keller Sys Keller Profil I rollen som underviser, samtalepartner og rådgiver ser jeg relationen - mødet i gensidig anerkendelse - som grundlæggende forudsætning for trivsel, kompetenceudvikling

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1 De 4 et udviklingsprojekt for de tyske børnehaver i Uge, Tinglev, Ravsted, Bylderup : At lære at lære en ny fælles fremtid Mål: At give grobund for fortsat praksisudvikling af institutionerne At fremme

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VAF Psykologi B Johan Poulsen

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Kursusprogram E11. Foredrag: Konflikthåndtering

Kursusprogram E11. Foredrag: Konflikthåndtering Kursusprogram E11 Foredrag: Konflikthåndtering ved Cand. Phil i pædagogik Karin Nielsen I de fleste situationer, hvor vi er sammen med andre mennesker, interagerer vi uden de store problemer, men engang

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Veje til tilstedeværelse i kropsterapien Somatic Experience Psykomotorik Mindfulness med multitraumatiserede

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere