Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen"

Transkript

1 Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

2 Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder samt samtaleformer. Endvidere vil der være fokus på metoder og teorier i relation til psykomotorisk behandling. På modulet indgår forskellige tilgange til krop-psyke sammenhænge. Modulet vil også være rettet mod den studerendes egen faglige og fagpersonlige udvikling i relation til den professionelle rolle. Modulets læringsmål og tilhørende fag Læringsmål: Fag: 1. Redegøre for generelle og specifikke teorier om Psykomotorisk teori og metode krop-psyke sammenhænge Psykologi 2. Redegøre for udvalgte fysiologiske temaer Fysiologi 3. Redegøre for udvalgte pædagogiske retninger og Pædagogik (almen) læringsteorier 4. Begrunde og anvende grundlæggende Psykomotorisk behandling psykologiske og psykomotoriske metoder til Ergonomi og sundhedsfremme iagttagelse, Psykologi vurdering og intervention 5. Redegøre for og anvende udvalgte interview- og Psykomotorisk behandling samtaleformer 6. Anvende grundlæggende behandlingsmetoder, greb og øvelser herunder anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger Psykologi Psykomotorisk behandling Psykomotorisk teori og metode Psykomotoriske basisøvelser Ergonomi og sundhedsfremme 7. Redegøre for og identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler 8. Indgå i samarbejde med klienten om udvikling af egen krop-psyke-forståelse 9. Tilrettelægge, udføre og evaluere behandling med anvendelse af systematiske optegnelser 10. Identificere og redegøre for egne faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen professionelle rolle Psykomotorisk behandling Psykologi Psykomotorisk behandling Psykomotorisk behandling Psykomotorisk behandling Fordeling af ECTS-point på modul 6 Psykomotorisk behandling: 5 Fysiologi: 2 Psykomotorisk teori og metode: 2 Psykologi: 3 Psykomotoriske basisøvelser: 1 Pædagogik: 1 Ergonomi og Sundhedsfremme: 1 2

3 FAGBESKRIVELSER TIL MODUL 6 Modul: 6 Fag: Psykomotorisk behandling ECTS-point: 5 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Begrunde og anvende grundlæggende psykomotoriske metoder til iagttagelse, vurdering og intervention Integrere forskellige metoder i behandlingen: Jf. læringsmål 4) på modul 6 psykomotoriske iagttagelser, øvelser og tests. palpation og iagttagelse - med henblik på muskeltonus bestemmelse. Muskeltest af holdningsmuskulatur. Ebbe, Grete: Oplæg til kursus om Muskelpalpationstesten. 3 sider Ebbe, Grete: Muskeltest. 1 side Ebbe, Grete: Kropsomrids. 1 side Flammild, Manja: Teoretisk oplæg: Test- hvorfor(hvornår), hvad, hvordan? 3 sider Iagttagelse, vurdering og intervention i interaktion med klienten. Ladeby, Karin: Samtale om test, 2 sider Ladeby, Karin: Tolkning og behandlingsplan. Powerpoint, 23 slides Anvende udvalgte interview- og samtaleformer Jf. læringsmål 5) på modul 6 Anvende grundlæggende behandlingsmetoder, greb og øvelser herunder anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger Jf. læringsmål 6) på modul 6 Forskellige interview former og samtaleformer: Dialog om klientens forståelse af kroppsykesammenhænge. Støttende og udforskende samtale. Billedsprog Integration af behandlingsmetoder, greb og øvelser: Behandling i stående, siddende og liggende stillinger. Opspændende og afspændende behandling. Jürgensen, Carsten: Muskeltest. Skolen for psykomotorik. 6 sider Zachariæ. Bobby. Visualisering og Helbredelse. Munksgaaard, Side Ladeby, Karin: Forskellige spørgsmålstyper. 2 sider Halkjær, Helga: Der er sammenhæng mellem krop og stemme sider Johansen, Birgit Dines: Psykomotorisk behandling. Forlaget for Afspænding og Psykomotorik. 40 sider. Ladeby, Karin: Repetition af behandling sider 3

4 Personlighedsudviklende og jeg-støttende behandling. Dobbeltsidig behandling Greb til detalje-palpation og behandling. Øvelser: afspændende, opspændende, koordinerende og bevidstgørende øvelser, kredsløbsforbedrende øvelser. Supplerende litteratur (øvelser): Olesen, Anne-Marie: Afspændingkoncentration-sansetræning. Speciale daps Masteruddannelse Side 5-11 og side Johansen, Birgit Dines: Spænd op- Spænd af. Forlag for Aspænding og Psykomotorik, Side Identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler Jf. læringsmål 7) på modul 6 Indgå i samarbejde med klienten om udvikling af klientens egen krop-psykeforståelse Jf. læringsmål 8) på modul 6 Tilrettelægge, udføre og evaluere behandling med anvendelse af systematiske optegnelser Jf. læringsmål 9) på modul 6 Håndtering af forhold der indvirker på relationen: Overføring og modoverføring. Modstand. Magtforhold. Om empati og aktiv lytning. Metoder til arbejde med klientens krop-psykeforståelse. Kontekstafklaring Mål Kontrakt Journalføring Evaluering Jørgensen, Grete: Har du ondt i ryggen? Rosinante,side Lowen, Alexander: Bioenergetiske øvelser. Borgen Side 18, 22-26, 43,44, 50-52, 54,68-86,88-125, Wiboe, Anne: Venepumpeøvleser, Høst &Søn, side 6-48 Gotved: Bækkenbundens optræning. Munksgaard, 2001 Side Ingrid Røder: Holistisk Afspænding - Teori & Metode, Forlaget Underskoven Side Reich, Wilhelm: Orgasmens funktion. Rhodos. Side Sørensen, Jesper Brøsted: Motorik og kropsoplevelse. Fra Køppe: Kroppen i psyken. Hans Reitzel, s Damgaard, Kirsten: At leve med kropsbevidsthed. 11 sider Zachariasen, Ingeborg: Den afpændingspædagogiske dialog. Ladeby, Karin og Flammild, Manja: Journal, 3 sider Ladeby, Karin: Symboloversigt. 1 side 4

5 Identificere og redegøre for egne faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen professionelle rolle Jf. læringsmål 10) på modul 6 Om feedforward som metode til at arbejde med egne læringsmål. Arbejde med målbeskrivelser til brug i praktikken på 7.modul Supervision: reflekterende teams Ladeby, Karin og Zachariassen, Ingeborg: Behandlingsnotat. 4 sider Blumenthal, Bjørn: The Psychotherapist s Body. Norsk institut for vegetoterapi Ladeby, Karin: Refleksion over eget arbejde og egen læring Ladeby, Karin: Feedforward Undervisnings- og arbejdsformer: Gruppearbejde Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Logbogsarbejde Hjemmeopgaver Rollespil Praksis- og metodetræning Andersen, Tom: Reflekterende processer. Psykologisk forlag. Side i alt 50 sider 5

6 Modul: 6 Fag: Psykomotorisk teori og metode ECTS-point: 2 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Efter modulet kan den studerende vurdere psykomotoriske basisøvelsers anvendelsesmuligheder i psykomotorisk behandlings sammenhæng Krop-psyke sammenhæng i arbejdet med psykomotoriske basisøvelser Jf. læringsmål 1 og 6) på modul 6 Analyse af basisøvelser med anvendelse af naturvidenskabelige, humanistiske og psykomotoriske teorier. Vurdering af øvelsernes anvendelsesmuligheder på baggrund af analyse. Refleksion over formidling af øvelserne på baggrund af overvejelser over formål med øvelsen og klientens læringsmæssige forudsætninger og -behov. Selvvalgt litteratur til analyse, fra litteratur tidligere i studiet. Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning, gruppearbejde, hjemmeopgaver, skriftlige opgaver, præsentation ved studerende, vejledning og supervision, IT-baserede undervisnings- og arbejdsformer 6

7 Modul: 6 Fag: Psykomotoriske basisøvelser ECTS-point: 1 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Efter modulet kan den studerende formidle psykomotoriske basisøvelser til klient/deltager, verbalt og manuelt, med et klart formål og fokus, og under hensyntagen til klient/deltagers læringsforudsætninger og - behov. Formidle basisøvelser Tilpasse formidling på baggrund af iagttagelser af klient/deltager Jf. læringsmål 6) på modul 6 Indgå i dialog med klient/deltager om dennes kropsoplevelse, samt perspektivere denne i forhold til formål og iagttagelser Reflektere over egne kropsoplevelser med inddragelse af teori. De studerendes analyser i faget Teori og metode, modul 6 Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver, gruppearbejde, præsentation ved studerende, vejledning og supervision, hjemmeopgaver, praksis og metodetræning 7

8 FAGBESKRIVELSER TIL MODUL 6 Modul: 6 Fag: Ergonomi og sundhedsfremme ECTS-point: 1 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Overordnede mål for faget: At den studerende opnår psykomotorikfaglige kompetencer, teoretisk og praktisk, til at undervise grupper og enkeltpersoner indenfor ergonomi, forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Jf. læringsmål 4) og 6) på modul 6 Begrebsafklaring; Ergonomi, forebyggelse og sundhedsfremme Torben K. Jensen og Tommy J. Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis Forlaget Philosophia. s Orientere sig i arbejdsmiljølov, og udvalgte arbejdsvejledninger Jf. læringsmål 6) på modul 6 Analysere og redegøre for fysiske, psykiske og sociale belastningsfaktorer ud fra iagttagelse af og dialog med mennesker i konkrete arbejdssituationer Jf. læringsmål 4) og 6) på modul 6 Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling, problembaseret læring, Gruppearbejde, Praksis- og metodetræning Arbejdsmiljølov og vejledninger Overvejelser om og metoder til iagttagelse af arbejdsstillinger Analysere egne arbejdsstillinger ved behandling Følgende 5 vejledninger findes på Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø*), Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af 7. september 2010, Specielt Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser, At-meddelelse nr ,Marts 1998 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær. At-vejledning d.3.4,maj 2005 Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde, At-vejledning d.3.2 August 2002 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer, At-vejledning d.3.3, Juli 2004 Schwab, Mai Britt: Kompendium til teori og metode 8

9 Modul: 6 Fag: Fysiologi ECTS-point: 2 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur At kunne redegøre for - Reflekser - Neuromuskulær kontrol - Det autonome nervesystems opbygning og funktion Jf. læringsmål 2) på modul 6 Reflekser - Reflekser generelt - Myotatisk refleks - Antimyotatisk refleks - Andre reflekser Neuromuskulær kontrol - Den stående stilling og postural stabilitet - Koordinering af kendte og ukendte bevægelser Schibye, Bente & Klausen, Klaus (2005): Menneskets Fysiologi hvile og arbejde, 2. Udgave, København, FADL s Forlag. Side Evt. supplerende artikler såfremt det vurderes nødvendigt At kunne redegøre for - Skeletmusklernes opbygning og funktion - Muskelkontraktioner - Glatte musklers opbygning og funktion Jf. læringsmål 2) på modul 6 At kunne redegøre for - Åndedrætsorganernes opbygning og funktion - Lungeventilation - Åndedrætsregulering Jf. læringsmål 2) på modul 6 Undervisnings- og arbejdsformer: forelæsning, gruppearbejde, skriftlige opgaver, fremlæggelser Det autonome nervesystem - Opbygning og funktion - sympaticus og parasympaticus - Regulering Skeletmusklernes - Opbygning og funktion - Isometrisk og dynamiske kontraktioner - Muskelfiber energistofskifte - Muskelfibertyper - Naturlige muskelkontraktioner Glatte muskler - Opbygning og funktion - Kontraktion Åndedrætsorganerne - Opbygning - Åndedrætsbevægelser Lungeventilation - I hvile og under arbejde Åndedrætsregulering - I hvile og under arbejde Schibye, Bente & Klausen, Klaus (2005): Menneskets Fysiologi hvile og arbejde, 2. Udgave, København, FADL s Forlag. Side Evt. supplerende artikler såfremt det vurderes nødvendigt Schibye, Bente & Klausen, Klaus (2005): Menneskets Fysiologi hvile og arbejde, 2. Udgave, København, FADL s Forlag. Side , og Evt. supplerende sider fra kapitel 7 Åndedrættet samt artikler, såfremt det vurderes nødvendigt 9

10 Modul: 6 Fag: Psykologi ECTS-point: 3 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Kende principielle synsvinkler på krop-psyke sammenhænge Jf. læringsmål 1) på modul 6 Indføring i generelle historiske og nutidige perspektiver på krop-psyke sammenhænge Køppe, S. (2004), Kroppens historie; i: Køppe, S. m. fl., Kroppen i psyken. Hans Reitzels Forlag. København. S Harder, S. (2004), Kroppens betydning for psykens udvikling et psykoanalytisk perspektiv; i: Køppe, S. m. fl., Kroppen i psyken. Hans Reitzels Forlag. København. S Kende nogle principielle former for klientsamtaler Jf. læringsmål 5) på modul 6 Oversigt over nogle principielle tilgange til psykologisk intervention som metode. Nielsen,T. : Begrebet psykosomatik i Friis-Hasché,E. et al.: Klinisk sundhedspsykologi (Kap. 2 p33-37), Munksgaard, Kbh. Mose, A. H.: Rådgivning og patientundervisning i Friis-Hasché,E. et al.: Klinisk sundhedspsykologi (Kap. 24 p ), Munksgaard, Kbh. Herz,E. F.: Social støtte som intervention i Friis-Hasché,E. et al.: Klinisk sundhedspsykologi (Kap. 29 p ), Munksgaard, Kbh. Gennemgang af typiske aspekter af klient-behandlerrelationen i en psykodynamisk forståelse, såsom: Neutralitet og overføring, den terapeutiske alliance, afdækkende eller støttende samtale, forsvarsmekanismer og modstand, selvindsigt og selvbedrag samt forskellen på Hougaard, E. (2004), Psykoterapi teori og forskning. Dansk Psykologisk Forlag. S (S) Bateman, A. og Holmes, J. (1996), Introduktion til psykoanalyse Nutidig teori og praksis. Hans Reitzels Forlag, København. S (S) 10

11 Kende udvalgte psykologiske interventionsmetoder Jf. læringsmål 4) på modul 6 adfærds- eller psykodynamisk orienteret fokus Der arbejdes med de væsentligste hovedretninger inden for samtaleterapi: Psykodynamisk terapi, kognitiv terapi, eksistentiel/fænomenologisk terapi og familieterapi/systemisk terapi. Disse retninger eksemplificeres i litteraturen gennem cases, der anskuer de samme cases ud fra de forskellige terapeutiske metoder. I undervisningen vil der være fokus på anvendeligheden af (elementer af) disse terapiformer, sat i relation til den psykomotoriske dialog, og den psykomotoriske terapeuts arbejde med den terapeutiske alliance mellem behandler og klient. (1996), Indledning; i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S (1996), Dynamisk psykoterapi ; i: (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Gulbrandsen, O. (1996), Eksistentiel/fænomenologisk psykoterapi; i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Stiles, T. (1996), Kognitiv psykoterapi; i Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Tjersland, O. (1996), Familieterapi; Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Cases: Oversigt + introduktion til cases: Case I: Agnes N. behandlet med (1996), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S

12 dynamisk terapi og kognitiv adfærdsterapi (1996), Case I. Agnes N.; i: (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Hartmann, E. og Hartmann, T. (1996), Når en kvinde fortæller sin historie (dynamisk psykoterapi Agnes N.); i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Støylen, I. (1996), Angsten som lammer og binder (kognitiv adfærdsterapi Agnes N.); i: i: (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Case II: Tore B. behandlet med dynamisk psykoterapi og familieterapi (1996), Case II. Tore B.; i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Nielsen, G. (1996), Symptomet som både skjuler og afslører (dynamisk psykoterapi - Tore B.); i: (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Reichelt, S. (1996), En dreng på vej ud i verden (familieterapi Tore B.); i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S

13 Case III: Tone R. behandlet med eksistentiel/fænomenologisk psykoterapi og kognitiv terapi (1996), Case III. Tone R.; i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Kende nogle typiske aspekter af klient-behandler relationen Jf. læringsmål 7) på modul 6 Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Øvelser Forskningsresultater omhandlende de virksomme faktorer i behandlingsrelationen, samt kritisk stillingtagen til forholdet mellem teknik/metode og behandlingens resultat. Gulbrandsen, O. (1996), En lydig kvinde i et indelukket rum (Eksistentiel/fænomenologisk psykoterapi Tone R.); i: Nielsen, G. og Von der Lippe, A. (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Stiles, T. (1996), Når negative tanker styrer tilværelsen (kognitiv adfærdsterapi Tone R.); i: (red.), Psykoterapi med voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Hans Reitzels Forlag. København. S Hougaard, E. (1999), Fælles virksomme faktorer i forskellige psykoterapiformer; i: PsykologNyt, nr. 17. S (S) Hougaard, E., Asthorsdottir, H., Finnbogadottir, H., Mortensen, A., Nørr, H. og Piet, J. (2008), Hvad virker i Psykoterapi?; i: PsykologNyt, nr. 17. S (S) 13

14 Modul: 6 Fag: Pædagogik (almen) ECTS-point: 1 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Viden om centrale almenpædagogiske, klassiske og moderne teorier Jf. læringsmål 3) på modul 6 Viden om centrale læringsteorier og læringsteoriernes betydning for pædagogiske praksisformer Jf. læringsmål 3) på modul 6 Pædagogisk teori i forhold til andre teori- og vidensfelter som psykologi, sociologi, antropologi og filosofi Hovedtræk i pædagogisk filosofihistorie og tænkning, præsentation af centrale pædagogiske filosoffer Grundlæggende forståelse af læringsteoriers betydning og indflydelse på forestillinger og teorier om opdragelse, dannelse, vejledning og undervisning Sprogøe, Jonas (2003). Pædagogik hvad er det? I: Pécseli, Benedicta m.fl. (red.): Idéhistorie for de pædagogiske fag. København, Gyldendal, s (S) Andersen, Peter Østergaard (2007). Pædagogik og pædagogiske teorier i Danmark fra I: Andersen, Peter Østergaard m.fl. (red.): Klassisk og moderne pædagogisk teori. København, Hans Reitzel s Forlag, s (S) Scheibel, Astrid Kielland (2005). Læring (kap. 3). I: Brøbecher, Helle og Mulbjerg, Ulla (red.): Klinisk vejledning og pædagogisk kompetence i professionsuddannelserne. Viborg, Munksgaard Danmark, (S) Illeris, Knud (2001). Læring. I: Bruun, Birgit og Knudsen, Anne (red.). Moderne psykologi - temaer. Værløse, Billesøe og Baltzer, (S) Færdigheder i at kunne identificere pædagogisk teori, viden og grundsyn i beskrivelse og analyse af pædagogiske principper og målformuleringer Jf. læringsmål 3) på modul 6 Sammenhænge mellem menneske- og samfundssyn, pædagogiske teorier og pædagogiske praksisformer Præsentation af og analyse af og refleksion over eksemplariske pædagogiske praksisformer og udviklingstendenser Indsigt i udfordringerne i det pædagogiske paradigme - pædagogiske paradokser Henriksen, Jan-Olav og Vetlesen, Arne Joahn (2000). Omsorgens etik grundlag, værdier og etiske teorier i arbejdet med mennesker. København, Gyldendal, s (Kap. 8: Meneskesyn og livssyn). (S) Viden om centrale læringsteorier i relation til pædagogiske Pædagogisk teori og udfordringer i professionelle lærings- og Løve, Tove (2005). Vejledning ansigt til ansigt teorier og 14

15 forandringsprocesser Færdigheder i at kunne anvende pædagogisk teori og læringsteoretiske positioner i begrundelser og argumentation og i analyse af sundhedspædagogiske problemstillinger og udfordringer Jf. læringsmål 3) på modul 6 forandringskontekster. Pædagogisk teori, læringsteori og sundhedspædagogik betydninger for mødet med den anden Forståelse af og refleksion over pædagogisk teori og læringsteori i forhold til psykomotorisk arbejde. metoder i den individuelle vejledning (2. udgave). Hillerød, Studie og Erhverv. S (Kap. 2: Vejlederrollen). (S) Undervisnings- og arbejdsformer: Problembaseret læring, vidensformidling, dialogbaseret undervisning, gruppearbejde, studierelateret læsning 15

16 Modul: 6 Fag: Supervisions- og erfaringsgrupper Supervisions- og erfaringsgrupper har ECTS-point fra de humanistiske fag og de psykomotoriske fag. Supervisions- og erfaringsgrupper har et omfang af 3 ECTS-point i alt igennem uddannelsesforløbet. På dette modul er supervisions- og erfaringsgruppen knyttet til fagene psykomotorisk behandling samt psykologi. Relevant litteratur vedr. indhold i Supervisions- og erfaringsgrupper på dette modul, henvises til litteraturen til de to fag, psykomotorisk behandling samt psykologi. Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Anvende udvalgte interview- og At give og modtage supervision. Litteratur fra psykomotorisk samtaleformer Reflekterende teams. behandling og psykologi Jf. læringsmål 5) på modul 6 Identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler Jf. læringsmål 7) på modul 6 Identificere og redegøre for egne faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen professionelle rolle. Jf. læringsmål 10) på modul 6 Undervisnings- og arbejdsformer: Gruppearbejde Professionelle relationer. Faglige og fagpersonlige læringsmål. Egen professionel rolle. Litteratur fra psykomotorisk behandling og psykologi Litteratur fra psykomotorisk behandling og psykologi 16

17 INDSTILLING TIL PRØVEN: For at den studerende kan gå til prøve i modul 6 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene psykomotorisk behandling, ergonomi og basisøvelser. Aflevering af 1 skriftlig analyse i psykomotorisk teori & metode. Der informeres om analysens omfang og indholdskrav i faget Teori og metode ved modulets start. Aflevering af skriftlig journal over et behandlingsforløb samt refleksion over eget arbejde, som beskrevet i undervisningsplanen for faget Psykomotorisk behandling. Deltaget i vejledning i forhold til læringsmål PRØVEN: MC spørgsmål inden for læringsmål 1-3. Prøven er intern og bedømmes efter 7-trins skalaen. 17

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER VÆGTNING 4 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1., 3. og 5. semester. Endvidere indgår grundøvelser i det tværfaglige fag anvendt anatomi placeret ved

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Læringsmål: Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modul 6 Psykomotorisk behandling

Modul 6 Psykomotorisk behandling Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulets

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra efterårssemestret 2015 Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modul 6 Psykomotorisk behandling

Modul 6 Psykomotorisk behandling Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk November 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for efterårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Træd i karakter. VIA University College. Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Træd i karakter. VIA University College. Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Træd i karakter VIA University College Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle,

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Dato Uge 44 27.10 Tidspunkt Emne Underviser Litteratur Kl. 9.15 15.00

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Skema og studieplan - HOLD 371 Efteråret 2013

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Skema og studieplan - HOLD 371 Efteråret 2013 KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Skema og studieplan - HOLD 371 Efteråret 2013 Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 28.10 P1.02 9.15-11.00 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål, opbygning, indhold

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod rollen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Deltagere: Tid og sted:

Deltagere: Tid og sted: Der er mulighed for at gennemføre en uddannelse til ISTDP-terapeut på dansk. Undervisningsplan, øvelser og materiale er udviklet af Jon Frederickson fra ISTDP-institute i Washington efter samme pædagogiske

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 4 Gældende for forårssemestret 2015

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Psykologi C Kirsten

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Oktober 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 7 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2 Modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point November 2015 Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 2 Gældende for efterårssemestret

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 11?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 11? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 11? Målet er, at du efter modulet kan: - Analysere og forholde sig kritisk til det fysioterapeutiske teorigrundlag, herunder teorier der knytter sig til den psykologiske

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere