Beretning for året 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for året 2008"

Transkript

1 Beretning for året 2008 Indledning Ensomhed, angst og et uopfyldt behov for at dele sine oplevelser med andre er desværre følelser, som præger hverdagen for alt for mange mennesker til Linien i 2008 taler deres tydelige sprog der er hårdt brug for et tilbud om medmenneskelig samtale og kontakt. Det var derfor fantastisk glædeligt, at Velfærdsministeriet ved udgangen af året valgte at forlænge Liniens bevilling med yderligere fire år og dermed gjorde det muligt at fortsætte og udvikle den værdifulde indsats for mennesker, der af forskellige årsager oplever, at sindet og livet kan gøre ondt. Den væsentligste forudsætning for Liniens succes er et stort antal frivillige medarbejdere, der dagligt bemander telefonerne med stort engagement og menneskelig indføling. En vigtig del af de ansattes arbejde omhandler derfor uddannelsen af og omsorgen for Liniens frivillige. Linien skal ganske enkelt være et rart sted at komme, og man skal som frivillig føle sig klædt ordentligt på til trygt at kunne fungere som samtalepartner. Konkurrencen om frivillige medarbejderes gunst synes at blive stadigt større, og det har betydet, at der skal ydes en særlig indsats for at tiltrække de frivilliges opmærksomhed, og at man samtidig skal stille nogle rammer til rådighed, som de frivillige ønsker at forblive i. På Linien har respekten for de frivillige altid været i højsædet, og der lægges vægt på, at frivillige føler det samme ejerskab til stedet som de lønnede medarbejdere. Med ejerskab følger også indflydelse, og dette kommer blandt andet til udtryk ved, at de frivillige er repræsenteret i Liniens bestyrelse og udvalg. Alligevel bør man løbende stille spørgsmålet: Kan det gøres endnu bedre?. Og i 2008 har Liniens frivillige og lønnede medarbejdere sat særligt fokus på rekruttering af nye frivillige og fastholdelse af gamle. Liniens brugere På Linien indhentes løbende data om mængden og indholdet af de samtaler, som finder sted. Statistikken anvendes som et vigtigt pejlemærke i det daglige arbejde. 1

2 Statistik for samtalernes varighed, frekvens, brugertyper og indhold Helt overordnet modtog Linien i Heraf var af meget kort varighed eller så godt som uden kontakt, og disse indgår følgelig ikke i det statistiske materiale. Efterfølgende er derfor baseret på de evalueringsskemaer, som samtalepartnerne har udfyldt umiddelbart efter hver af de resterende samtaler Samtalernes varighed Under 20 minutter % 37 % Mellem 21 og 40 minutter % 43 % Mellem 41 og 60 minutter % 16 % Over 60 minutter % 4 % Nye eller gamle brugere Ny er % 7 % Ringer sjældent % 10 % I mellem ringer sjældent og fast % 26 % bruger Fast bruger % 45 % Vides ikke % 12 % Køn Kvinder % 70 % Mænd % 30 % Alder Personer under 20 år 71 1 % 1 % år % 13 % år % 34 % år % 39 % Over % 1 % Vides ikke % 12 % 2

3 Hvem ringer? Sindslidende mennesker % 87 % Pårørende 98 1 % 2 % Vides ikke/andet % 15 % Hvor ringes der fra? Sjælland % 62 % Fyn og øer % 2 % Jylland % 21 % Vides ikke/andet % 16 % Boform Gift eller samlevende % 6 % Bor alene % 81 % Ene voksen med barn/børn 75 1 % 1 % Bor hos forældre/anden familie 69 1 % 1 % Psykiatrisk botilbud % 3 % Vides ikke/andet % 9 % Social status I arbejde % 8 % Under uddannelse % 3 % Kontanthjælpsmodtager 35 ½ % 2 % Pensioneret % 70 % Arbejdsløshedsunderstøttelse 39 ½ % 1 % Vides ikke/andet % 15 % Temaer i samtalen Ensomhed % 48 % Glæde % 5 % Fortælle om hverdagen % 58 % Sorg % 7 % Krise % 7 % Behov for sparring % 14 % Familiære problemer % 11 % Fysisk sygdom % 15 % Psykisk sygdom % 21 % 3

4 Seksualitet % 4 % Incest % 4 % Økonomiske/juridiske % 2 % problemer Klage over behandling % 3 % Problemer med medicin % 5 % Tilfredshed med medicin % 2 % Angst % 18 % Hallucinationer % 4 % Tvangstanker, - handlinger % 5 % Depression % 7 % Selvmordstanker % 5 % Spiseforstyrrelser 77 1 % 1 % Selvskadende adfærd % 4 % Misbrugsproblemer % 8 % Filosofi og livets store % 2 % spørgsmål Søgte konkrete oplysninger 61 1 % 1 % Andet % 18 % Generelle udviklingstendenser Blandt de generelle udviklingstendenser kan fremhæves følgende: Den gennemsnitlige samtaletid er faldet fra 29,2 minutter i 2007 til 26,7 minutter i Dette ses som effekten af en målrettet indsats for at gøre plads for flere brugere af Liniens tilbud. En anden målsætning for Linien har været at nedbringe antallet af faste brugere med henblik på at øge antallet af nye brugere. Det er lykkedes at reducere antallet af faste brugere, idet denne gruppe udgjorde 44,9 % i 2007 mod 41,3 % i Desværre har det ikke resulteret i en stigning i antallet af nye brugere. Antallet af nye brugere er derimod faldet fra 7,2 % i 2007 til 5,6 % i Det vil derfor være et vigtigt indsatsområde for Linien i Til gengæld er der sket en stigning i antallet af brugere, der ringer sjældent. I 2007 tegnede de sig for 10 % af samtalerne, i 2008 for 12 %. Den største udvikling i forhold til samtalernes indhold ses for temaet angst, der får en stadig mere central placering i ene. Her er således sket en stigning fra 17,9 % i 2007 til hele 28,4 % i Et illustrativt eksempel: 4

5 Lene er i starten af 20 erne. Når hun ringer til Linien, er hun sommetider midt i et anfald af angst. Hun har svært ved at få ordene frem, og de frivillige samtalepartnere beskriver, hvordan angsten på det nærmeste forplanter sig gennem telefonrøret. Det kan være en temmelig voldsom oplevelse. Lene kan ikke selv forklare, hvad det er, der fremkalder hendes angstanfald. Det var dog tydeligt, at anfaldene blev hyppigere, da Lene valgte at forlade sin hjemby for at studere i en af de større byer. Alene - uden sine bedsteforældres støtte og samværet med veninderne - blev Lenes behov for at bruge Liniens samtaletilbud langt større. Og der er meget at forholde sig til, når Lene fortæller om sit liv, der har været præget af moderens misbrug og sindslidelse. Alligevel har Lene flere gange forsøgt tage initiativet i sin tilværelse, som eksempelvis ønsket om at tage en uddannelse. Men det er en hård kamp, og angsten har indtil videre været skyld i, at meget har måttet opgives også studierne. Undersøgelse af kønsspecifikke forskelle blandt brugerne Undertiden udvælges særlige fokusområder, såsom vægtningen i henvendelsesårsag, samtalernes længde eller antallet af nye eller faste brugere. I 2008 har Liniens frivillige og ansatte blandt andet iværksat en miniundersøgelse med henblik på at skabe et klarere billede af, om der synes at være kønsspecifikke forskelle i henvendelsesmønster og samtaleindhold inden for brugergruppen. Undersøgelsen tog udgangspunkt i et evalueringsskema, som de frivillige i løbet af en periode udfyldte efter hver samtale. Resultatet af undersøgelsen viste umiddelbart, at der er en klar overvægt af henvendelser fra kvinder dog fremgår det af Liniens øvrige statistiske materiale, at der er en jævn stigning i antallet af fra mænd. Henvendelser fra mandlige brugere udgjorde således 24 % i 2006, 30 % i 2007 og 34 % i Der kunne desuden registreres en forskel i samtalernes længde, idet samtalerne med kvinderne generelt er længere. Ligeledes er der en tendens til, at kvinderne ringer oftere. 5

6 Også i aldersfordelingen kunne der konstateres forskelle, idet Linien får flest henvendelser fra kvinder i alderen år, hvorimod den største gruppe af mandlige brugere findes i aldersgruppen år. Hvad angår boform, så tyder undersøgelsen på, at langt flere kvinder end mænd vælger forskellige former for botilbud. Mændene bor typisk alene. Derimod synes der ikke at forekomme de store kønsspecifikke forskelle i forhold til brugernes sociale status dog er mændene mindre meddelsomme med hensyn til dette punkt end kvinderne. Ud fra undersøgelsen kunne det desuden konkluderes, at der set i et generelt perspektiv var forskel i vægtningen af temaer i samtalerne. Mændene taler hovedsageligt om sorg, psykiske sygdomme, seksualitet, tvangstanker/handlinger, medicin, misbrug samt økonomiske og juridiske problemer. Mens kvindernes samtaler i højere grad kredser om ensomhed, familiære relationer, hverdags- og følelsesliv. Liniens frivillige Ved udgangen af 2008 havde Linien 68 aktive og særdeles engagerede frivillige. Blandt dem havde hele 22 været frivillige på Linien mellem 5 og 10 år, 13 i tre til fire år og 12 frivillige havde været her ca. to år. I løbet af året rekrutterede og uddannede Linien 27 nye frivillige af dem er seks siden fratrådt. Det er dog interessant, at hovedparten af dem, der vælger at fratræde, trækker sig i indkøringsperioden. For nogens vedkommende har det handlet om, at opgaven har været for overvældende. Ud over de to frivilligindtag der gennem flere år har været afholdt henholdsvis forår og efterår, blev der i 2008 afholdt et tredje indtag. Dette blev afviklet over 3 sammenhængende hverdage og en søndag i juni måned. Generelt har alle tre indtag resulteret i små hold på mellem 6 10 frivillige pr. hold. Indtagene har derfor som noget nyt været afviklet i Liniens egne lokaler. Det har haft den positive effekt, at de nye frivillige meget hurtigt er blevet integreret i huset. Men det har krævet ekstra ressourcer fra de lønnede medarbejdere, som ud over undervisningen også har skullet sørge for diverse praktiske opgaver. Hvad angår ideen med tre årlige optag, har det for både husets øvrige frivillige og Liniens brugere været meget at skulle forholde sig til, at der så jævnligt kom nye mennesker i huset. Det skal derfor nøje overvejes, om der fremover igen kun skal være to årlige indtag. 6

7 Som nævnt skal der gøres en særlig indsats for at skaffe nye frivillige. I forbindelse med et weekend-kursus for frivillige, der havde været ansat i 2 år eller mere på Linien, blev der etableret et lille udvalg, der skulle arbejde videre med nye ideer til rekruttering. Det resulterede bl.a. i nogle flyers som blev uddelt på steder som kulturhuse, biblioteker og cafeer. Herudover blev der i samarbejde med Dansk Biblioteksreklame fremstillet nogle bogmærker med Liniens logo og en lille tekst med opfordring til at blive frivillig på Linien. Bogmærkerne blev distribueret til biblioteker i København og på Frederiksberg. De frivilliges motivation Såvel bestyrelse som lønnede medarbejdere kan jo have rigtig mange ideer om, hvad man lægger vægt på som ny frivillig på Linien. Men dybest set er vel ingen bedre til at svare på det end de frivillige selv. Derfor gives her stemme til en af Liniens nye frivillige: Jeg startede på Linien i efteråret 2008, og det var for mig en naturlig udløber af min personlige udvikling, samt et udtryk for mit personlige ansvar som samfundsborger i et samfund, hvis opfattelse af næstekærlighed er i voldsomt forfald. Rent fagligt passer det at være frivillig på Linien perfekt til den samtaledel, der indgår i den terapeutiske uddannelse, jeg er i gang med. Jeg responderede på et opslag i en af gratisaviserne. Opslaget fangede min opmærksomhed, da jeg længe havde puslet med tanken om noget frivilligt arbejde. Ansættelsesproceduren var enkel og seriøs. Først kom jeg til et informationsmøde, hvor Solvej på bedste vis informerede om Linien, dens arbejde og dens værdigrundlag. Så sendte jeg en ansøgning, kom til samtale og var sidenhen så heldig at blive tilbudt job som frivillig på Linien. Modtagelsen på Linien røbede jo straks, at her er vi en familie -atmosfære. Introweekenden foregik i en hyggelig/tryg atmosfære. Der blev diskuteret en del omkring værdigrundlaget en diskussion der i den grad synliggjorde dette. Så sku der leges rollespil - undertegnede havde en del skepsis til det autentiske niveau i disse spil. Denne skepsis blev dog hurtigt gjort til skamme efter, at jeg havde leget frivillig i en må jeg i dag sige- meget autentisk situation. Så det var en super weekend. I den aktive opstart som frivillig på Linien blev der taget rigtig godt hånd om mig. Bagvagten sad med ved telefonen i starten, og det gav mig en tryghed i det møde, jeg havde med brugeren. En tryghed der understøttedes af 7

8 bagvagten efter samtalen med brugeren, hvor der var tid til at tale samtalen med brugeren igennem. Hvad var godt? Hvad kunne gøres bedre? Perspektivering i forhold til ny bruger/fast bruger og mange andre ting. Det er jo svært at være forberedt på alt for ikke at sige umuligt. Det er jo også dér, at den store udfordring ligger som frivillig ny som gammel. Udover at jeg som frivillig får en masse ud af at tale med brugerne, er der en kæmpe gevinst for mig som person i at deltage i de tilbud, som Linien tilbyder. Det være sig kurser, foredrag, info-møder og supervision. En personlig udvikling, som ingen skole kan give mig. Jeg må sige, at der på Frederiksberg ligger en oase for brugerne, skabt af de frivillige. Og en oase for de frivillige skabt af de ansatte. Jan Jan er ingen undtagelse. Det generelle billede er, at de nye frivillige føler, at Liniens omfattende introduktionsforløb, som bl.a. består af to weekendkurser og flere lyttevagter har rustet dem særdeles godt til at påtage sig opgaven som samtalepartner. Desuden føler de en stor tryghed ved, at der altid er en ansat til stede på vagterne den såkaldte bagvagt. For at sikre at eventuelle frustrationer bliver taget i opløbet afholdes en medarbejdersamtale med hver enkelt tre måneder efter introduktionsforløbet. Ligesom det er vigtigt at tage godt imod de nye frivillige, er det mindst ligeså væsentligt at skabe de rammer, der motiverer dem til at blive. Som nævnt havde ca. 2/3 af de frivillige ved udgangen af 2008 været på Linien mere end to år. Linien har således stor succes med at fastholde de frivillige, og det tages som tegn på, at de frivillige oplever, at de til gengæld for deres indsats får noget værdifuldt tilbage. Ifølge de frivilliges egne tilbagemeldinger omfatter dette først og fremmest glæden ved at gøre en forskel for medmennesker, der har det svært. Derudover fremhæves Liniens omfattende uddannelses- og kursusprogram, de frivilliges inddragelse i diskussioner og ideudvikling, og deres aktive medvirken i oplæringen af nye. Det positive samvær med Liniens ansatte og øvrige frivillige spiller også en stor rolle. Der er ingen sladder i krogene. Tonen er varm og respektfuld. Endelig har Liniens sociale arrangementer stor betydning. 8

9 Det siger sig selv, at der kan være forskel på, hvad der motiverer de frivillige til at blive på Linien. Her et bud fra en frivillig, der har været på Linien siden 2004: Jeg har altid følt mig utroligt godt modtaget på Linien, og jeg tror, at det er en af grundene til, at jeg nu er frivillig på femte år. Der er altid en god stemning og et lyttende øre hos bagvagten, hvis en samtale har været svær. Vi ved aldrig, hvem der er i den anden ende, når vi løfter røret, og den nysgerrighed er drivkraften til at besvare endnu et. I min tid på Linien har jeg været i kontakt med mennesker, som jeg aldrig ville have mødt i mit eget liv og hørt beretninger om svigt, misbrug og overgreb, som jeg ikke troede mulige. Jeg har mødt massiv ensomhed, men også et utroligt overskud og livskraft hos dem, der ikke burde have det. Jeg kan godt blive bekymret for en bruger, hvis det er længe siden, jeg har snakket med vedkommende, og jeg glæder mig med dem, når der er godt nyt og bliver trist på deres vegne, når deres liv tager en negativ drejning. Sætter en samtale sig fast, har jeg mit gode supervisionshold, hvor meget er blevet vendt og drejet i årenes løb. Da jeg var ny og usikker, var det guld værd at suge erfaringer til sig fra de erfarne frivillige. Jeg har efterhånden besvaret rigtig mange på Linien, og det er min erfaring, at der i løbet af en vagt altid er en samtale, der skiller sig ud. En samtale, hvor jeg som frivillig føler, at jeg har gjort en forskel. Det er den samtale, jeg har i hovedet, når jeg cykler hjem efter en vagt, og det er den samtale, der gør, at jeg hiver mig selv op fra sofaens dyb en kold vinteraften og tager endnu en tørn på Linien. Vibeke En særlig gestus til de gamle frivillige Som en tak til de mange frivillige, der har bevaret en mangeårig tilknytning til Linien, blev der i 2008 planlagt et weekendkursus specielt for denne gruppe. Midler til afholdelse af kurset blev søgt via en særlig uddannelsespulje til frivilligt socialt arbejde, samt en række private fonde. Uddannelsespuljen havde desværre fået langt flere ansøgninger, end der var midler til, hvorfor der blev givet afslag på ansøgningen. Kurset blev dog anset for at være så vigtigt, at det i første omgang blev afholdt med midler fra det normale driftsbudget, og en del af udgiften blev efterfølgende dækket ind ved hjælp af en yderst velvillig donation fra J.L. Fonden. Weekenden blev afholdt i april måned på Tune 9

10 Kursuscenter med lektor Jørn Foss som ekstern underviser. Arbejdsformen var fremtidsværksted, og i løbet af weekenden kom der rigtig mange gode bud på dels nye veje til rekruttering af frivillige, dels ideer til fastholdelse af disse. Supervision Ud over den supervision, som de lønnede medarbejdere tilbyder på vagterne, har alle Liniens frivillige mulighed for supervision i grupper hos eksternt tilknyttede psykologer 10 gange om året. Oprindeligt har grupperne været sammensat med en blanding af gamle og nye frivillige. Imidlertid har flere og flere frivillige givet udtryk for et stigende behov for en større differentiering i sammensætningen. Eksempelvis har frivillige, der har været længe i huset, andre behov i supervisionen end de, der lige er startet som frivillige. Som en konsekvens af det etableredes i 2008 supervisionshold for frivillige, der har været i huset op til ca. 2 år, og andre for frivillige, der har været her mere end 2 år. En ordning der er blevet godt modtaget af de frivillige. Behov for personlig og faglig udvikling Selv om mange af Liniens frivillige er mennesker med travle liv, har de alligevel valgt uge efter uge at give af deres tid og overskud til de mennesker, der ringer. Men det varme hjerte og den gode vilje gør det ikke alene. De frivillige ønsker naturligvis også noget tilbage for deres indsats. Som nævnt prioriteres kurser og foredrag rigtig højt på Linien. Et udvalg af lønnede og frivillige medarbejdere udarbejder en kursusplan for et år ad gangen. I 2008 havde kursusplanen følgende tilbud: Samtalen som værktøj v. psykoterapeut Ea Vedel Emneløs dag hvor de frivillige på selve mødet fastlagde de emner(alle relaterede til arbejdet ved telefonerne), de ønskede at drøfte. Mødet blev ledet af en af de frivillige medarbejdere Hverdagens betydning v. forfatter Frederik Dessau Mennesker med borderlineforstyrrelse v. psykolog Mette Harpsøe Cutting v. psykiater Henrik Balch 10

11 Livshistoriefortælling v. psykolog Jonas Gustafsson De ovennævnte temaer blev alle afviklede som dagskurser. Herudover blev der afholdt to liniemøder, der fungerer som de frivilliges personalemøde. På møderne fortælles nyt fra Linien, og der gives mulighed for at drøfte, hvad der rører sig på Linien i øjeblikket. En af årets store kursusaktiviteter var det årlige weekendkursus, som fandt sted på Tune Kursuscenter. Lørdagen blev brugt til at arbejde med offerbøddel-frelser trekanten. Underviser var psykoterapeut Vibeke Dyhrcrone. Søndagen blev dækket af to af Liniens frivilllige, Rikke Aggernæs og Hanne Skipper, der fortalte om hhv. arbejdet som støttekontaktperson i socialpsykiatrien, og om det at leve med et fysisk handicap (blindhed). Lørdag aften blev som altid brugt til socialt samvær. Et andet festligt indslag var den årlige nytårskur for frivillige, ansatte og bestyrelse. En festlig aften med god mad og underholdning, hvor det sociale samvær er i fokus. Og en kærkommen anledning til at takke alle for deres indsats i det forløbne år. Arbejdsmiljø Linien har løbende foretaget arbejdsmiljøundersøgelser blandt såvel frivillige som ansatte medarbejdere. Undersøgelser der hver gang har vist, at både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø er rigtig godt. I efteråret 2008 kom Arbejdstilsynet på uanmeldt besøg. Medarbejderen derfra gav udtryk for, at Linien på alle punkter lå højt indenfor såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø. Så besøget resulterede i en glad smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Udadrettede aktiviteter Liniens ansatte må efterhånden betragtes som en gammel personalegruppe. På nær en enkelt medarbejder, der kom til i 2006, har alle været ansat siden Alle har i årets løb ydet deres bedste i bestræbelserne på at vedligeholde og videreudvikle Linien og dens aktiviteter. Ud over de mange aktiviteter internt i huset, har søgelyset også været rettet ud i verden, bl.a. for at gøre stedet endnu mere kendt i den brede offentlighed. I foråret blev Linien kontaktet af Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet. De holder til i Kolding, og yder gratis uvildig råd og vejledning til forskellige handicapgrupper. Årsagen til deres henvendelse var, 11

12 at de oplevede en stigning i antallet af sindslidende mennesker, der henvendte sig til dem, og de fandt det vanskeligt at etablere en god kontakt med denne gruppe. To af Liniens ansatte tog derfor over og holdt en temadag om dette emne. I efteråret var en anden af Liniens ansatte inviteret til et værested for psykisk syge mennesker, beliggende i Skjern. Anledningen var et ønske fra værestedets ansatte om, at deres brugere skulle få kendskab til Linien og have det som en yderligere kontaktmulighed. Herudover har Liniens leder medvirket i et par radiointerviews og endelig har en af de ansatte medvirket som oplægsholder ved en temadag afholdt af foreningen Forum for telefonrådgivning. En leder siger farvel Efteråret 2008 har for de ansatte været en både travl og bevæget tid. Liniens daglige leder, Lisbet Møller, valgte nemlig at gå på efterløn efter 10 års ansættelse. I december blev der holdt en afskedsreception, hvor bestyrelse, ansatte og frivillige fik mulighed for at sige en stor og velfortjent tak for de mange år og for Lisbets store bidrag til at gøre stedet til en lille organisation, som alle kan være stolte af. Samtidig skulle ny lederprofil tegnes og ansættelsesudvalg etableres. I november blev der gennemført ansættelsesinterview, og det lykkedes at opnå fuld enighed om ansættelse af Jessy Mikkelsen, som starter januar Alle ser frem til et godt og frugtbart samarbejde. Bestyrelsen Linien ledes af en bredt sammensat bestyrelse, hvoraf de fleste har været medlemmer, siden bestyrelsens etablering i I 2008 var bestyrelsen sammensat på følgende måde: Formand for bestyrelsen, direktør i SUS, Per Holm udpeget af velfærdsministeren Bodil Brask, Virksomhedsleder i Næstved kommunes socialpsykiatri. Udpeget af socialministeriet som særligt sagkyndig Johanne Bratbo, centerchef i Videnscenter for socialpsykiatri. Udpeget af velfærdsministeriet som særligt sagkyndig 12

13 Ellinor Palm Pedersen, lokalkredsformand i SIND. Udpeget af Landsforeningen SIND Anne Dorthe Sørensen. Konsulent. Udpeget af Danske Regioner Sigrid Fleckner. Fuldmægtig Udpeget af kommunernes Landsforening. Grundet jobskifte har pladsen siden efteråret været besat af Tina Levysohn, fuldmægtig Kjeld Ploug. Frivillig på Linien. Valgt af de frivillige medarbejdere Lilli Davids, konsulent på Linien og valgt af Liniens ansatte I bestyrelsens møder deltager som sekretær den daglige leder, som i 2008 var Lisbet Møller, og som referent, stedfortræder Solvej Eskildsen Bestyrelsens medlemmer er alle meget optagede af stedet, og fungerer som kompetente sparringspartnere i forhold til Liniens virksomhed, ligesom de gerne bidrager med inspirerende input fra deres faglige områder. Fokusområder i 2009 Der vil på Linien blive sat fokus på, at nye brugere kommer til at tegne sig for en langt større andel af de, som modtages i Det vil i den forbindelse blive drøftet, om der skal gøres en særlig indsats for at øge kendskabet til Linien blandt potentielle brugere med en specifik profil. Det kunne eksempelvis dreje sig om unge sindslidende i alderen 18 til 30 år, der ofte kommer i klemme i systemet. Desuden vil hvervningen af frivillige være et fortsat prioriteringsområde, hvor nye hvervningsmetoder vil blive afprøvet. Der vil her blive fokuseret på metoder, som tager udgangspunkt i den personlige kontakt, og det er bl.a. tanken at uddanne Liniens nuværende frivillige til at kunne holde oplæg i relevante foreninger, sammenslutninger og ved fyraftensmøder på udvalgte virksomheder og arbejdspladser. 13

Beretning for året 2007

Beretning for året 2007 Beretning for året 2007 Det bliver mere og mere klart, hvor vigtigt det er for en frivilligorganisation, at have et klart og tydeligt værdigrundlag. Søger man ind som frivillig, må man vide, hvad man går

Læs mere

Liniens virksomhed 2005. Samtalerne

Liniens virksomhed 2005. Samtalerne Liniens virksomhed 2005 Vi kan se tilbage på året 2005 med glæde og stolthed. Vi gjorde vores arbejde ordentligt. Det har været et år med store udfordringer, hvor Liniens brugere, mere end nogensinde tidligere,

Læs mere

Liniens virksomhed i 2004

Liniens virksomhed i 2004 Liniens virksomhed i 2004 Lige inden årsskiftet kom den endelige bekræftelse fra Socialministeriet på, at Linien er sikret økonomisk i de kommende fire år. Der var spænding til det sidste og en utrolig

Læs mere

Beretning for Liniens aktiviteter i 2006

Beretning for Liniens aktiviteter i 2006 Beretning for Liniens aktiviteter i 2006 Mennesker i nød skal have mad og drikke og tag over hovedet. Det sikrer vores danske velfærdssystem. Vi kan ikke have, at nogen sulter eller fryser. Men det er

Læs mere

Liniens virksomhed i 2003

Liniens virksomhed i 2003 Liniens virksomhed i 2003 Linien har nu eksisteret i 4 år som selvejende institution: Og igen har vi oplevet et godt år med nye tiltag og nye udfordringer. Hvor vi i 2002 satte fokus på frivilligarbejdet,

Læs mere

Liniens virksomhed i år 2002

Liniens virksomhed i år 2002 Liniens virksomhed i år 2002 Året 2002 blev et godt år for Linien. Det blev vores 3. år som en selvejende institution, og vi har fundet vores ben. Vi har fundet gode rutiner og arbejdsmåder og har fået

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13. Årsberetning 2012 Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.00 Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Vækststedet og Savværket Tilbudstype: Aktivitets og samværstilbud jf. SEL. 104. Åbent i dagtimerne og

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig i Selvhjælp Sydvest og gør en forskel! Kunne du tænke dig at arbejde med mennesker, der står i en vanskelig livssituation? I Selvhjælp Sydvest arbejder

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2013-2014

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2013-2014 Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2013-2014 Evaluering af sidste års mål (2013) Mål A Vi vil gennem 2013 arbejde med at få yderligere narrative metoder implementeret i vores praksis. Handleplan

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening Oversigt August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening September Uge 39 Vindue for en forening Fredag d. 27. september Frivillig Fredag Oktober Torsdag den 3. oktober Infomøde om

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Hvad er kollegastøtte? At gå som katten om den varme grød skal/ skal ikke Mistrivsel/ ubalance

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2013 2014 Mål for 2013 Evaluering af mål A: Implementering af den narrative teori og metode Personalegruppen i DSI NETTET I og II er gennem tre år

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag D. 21. maj 2012 på Greve Bibliotek Evaluering af kursusforløb Erfaringer fra Greve Bibliotek På Greve Bibliotek har kursusforløbet fungeret rigtig godt. De

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

Indstillinger til. Patienternes Pris 2016 Psykiatrien

Indstillinger til. Patienternes Pris 2016 Psykiatrien Indstillinger til Patienternes Pris 2016 Psykiatrien Forord Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget ønsker at få tilfredsheden frem. Derfor er Patienternes Pris stiftet. Indstillingerne fortæller

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Ishøj Kommune 1 Indhold Indledende ord...3 Hvorfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner en pårørendepolitik?...5 Hvem er denne politik rettet mod?...5 Hvor

Læs mere

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Overordnet målsætning med handlingsplanen Klog på livet I FDF tror vi på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Derfor giver vi børn og unge

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene. Formålet

Læs mere

Mere hjælp og velvære i hverdagen? Ring PRIVAT HJEMMEHJÆLP FÅ FASTE HJÆLPERE OG MULIGHED FOR EKSTRA YDELSER

Mere hjælp og velvære i hverdagen? Ring PRIVAT HJEMMEHJÆLP FÅ FASTE HJÆLPERE OG MULIGHED FOR EKSTRA YDELSER Mere hjælp og velvære i hverdagen? Ring 70 20 13 25 PRIVAT HJEMMEHJÆLP FÅ FASTE HJÆLPERE OG MULIGHED FOR EKSTRA YDELSER OPNÅ TRYGHED GENNEM KVALITET OG FASTE HJEMMEHJÆLPERE er en privat hjemmehjælpsvirksomhed.

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL Værdigrundlaget er udarbejdet af både personale og brugere af Kulturhuset. Værdierne er diskuteret og bearbejdet ved lave nogle udsagn, der dækker indholdet og ved

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9.

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Årsberetning 2011 Til behandling på generalforsamlingen d. 7. juni 2012 Indledning 2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Presset på det psykiatriske område fortsatte

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2013 Lovgrundlag Lov om social service 79 a Målsætning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Løvfrøen Nylars Adresse: Bøgevej 11, 3720 Nylars Telefon: løv56 97 13 63 Leder: Lene Reiths Tilsynsførende: Faglig konsulent Lene

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Åhaven botilbud og udslusningsenhederne Ndr. Ringvej, Fynsvej og Stemmegaflen. Tilbudstype/typer/form:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere