Beretning for året 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for året 2008"

Transkript

1 Beretning for året 2008 Indledning Ensomhed, angst og et uopfyldt behov for at dele sine oplevelser med andre er desværre følelser, som præger hverdagen for alt for mange mennesker til Linien i 2008 taler deres tydelige sprog der er hårdt brug for et tilbud om medmenneskelig samtale og kontakt. Det var derfor fantastisk glædeligt, at Velfærdsministeriet ved udgangen af året valgte at forlænge Liniens bevilling med yderligere fire år og dermed gjorde det muligt at fortsætte og udvikle den værdifulde indsats for mennesker, der af forskellige årsager oplever, at sindet og livet kan gøre ondt. Den væsentligste forudsætning for Liniens succes er et stort antal frivillige medarbejdere, der dagligt bemander telefonerne med stort engagement og menneskelig indføling. En vigtig del af de ansattes arbejde omhandler derfor uddannelsen af og omsorgen for Liniens frivillige. Linien skal ganske enkelt være et rart sted at komme, og man skal som frivillig føle sig klædt ordentligt på til trygt at kunne fungere som samtalepartner. Konkurrencen om frivillige medarbejderes gunst synes at blive stadigt større, og det har betydet, at der skal ydes en særlig indsats for at tiltrække de frivilliges opmærksomhed, og at man samtidig skal stille nogle rammer til rådighed, som de frivillige ønsker at forblive i. På Linien har respekten for de frivillige altid været i højsædet, og der lægges vægt på, at frivillige føler det samme ejerskab til stedet som de lønnede medarbejdere. Med ejerskab følger også indflydelse, og dette kommer blandt andet til udtryk ved, at de frivillige er repræsenteret i Liniens bestyrelse og udvalg. Alligevel bør man løbende stille spørgsmålet: Kan det gøres endnu bedre?. Og i 2008 har Liniens frivillige og lønnede medarbejdere sat særligt fokus på rekruttering af nye frivillige og fastholdelse af gamle. Liniens brugere På Linien indhentes løbende data om mængden og indholdet af de samtaler, som finder sted. Statistikken anvendes som et vigtigt pejlemærke i det daglige arbejde. 1

2 Statistik for samtalernes varighed, frekvens, brugertyper og indhold Helt overordnet modtog Linien i Heraf var af meget kort varighed eller så godt som uden kontakt, og disse indgår følgelig ikke i det statistiske materiale. Efterfølgende er derfor baseret på de evalueringsskemaer, som samtalepartnerne har udfyldt umiddelbart efter hver af de resterende samtaler Samtalernes varighed Under 20 minutter % 37 % Mellem 21 og 40 minutter % 43 % Mellem 41 og 60 minutter % 16 % Over 60 minutter % 4 % Nye eller gamle brugere Ny er % 7 % Ringer sjældent % 10 % I mellem ringer sjældent og fast % 26 % bruger Fast bruger % 45 % Vides ikke % 12 % Køn Kvinder % 70 % Mænd % 30 % Alder Personer under 20 år 71 1 % 1 % år % 13 % år % 34 % år % 39 % Over % 1 % Vides ikke % 12 % 2

3 Hvem ringer? Sindslidende mennesker % 87 % Pårørende 98 1 % 2 % Vides ikke/andet % 15 % Hvor ringes der fra? Sjælland % 62 % Fyn og øer % 2 % Jylland % 21 % Vides ikke/andet % 16 % Boform Gift eller samlevende % 6 % Bor alene % 81 % Ene voksen med barn/børn 75 1 % 1 % Bor hos forældre/anden familie 69 1 % 1 % Psykiatrisk botilbud % 3 % Vides ikke/andet % 9 % Social status I arbejde % 8 % Under uddannelse % 3 % Kontanthjælpsmodtager 35 ½ % 2 % Pensioneret % 70 % Arbejdsløshedsunderstøttelse 39 ½ % 1 % Vides ikke/andet % 15 % Temaer i samtalen Ensomhed % 48 % Glæde % 5 % Fortælle om hverdagen % 58 % Sorg % 7 % Krise % 7 % Behov for sparring % 14 % Familiære problemer % 11 % Fysisk sygdom % 15 % Psykisk sygdom % 21 % 3

4 Seksualitet % 4 % Incest % 4 % Økonomiske/juridiske % 2 % problemer Klage over behandling % 3 % Problemer med medicin % 5 % Tilfredshed med medicin % 2 % Angst % 18 % Hallucinationer % 4 % Tvangstanker, - handlinger % 5 % Depression % 7 % Selvmordstanker % 5 % Spiseforstyrrelser 77 1 % 1 % Selvskadende adfærd % 4 % Misbrugsproblemer % 8 % Filosofi og livets store % 2 % spørgsmål Søgte konkrete oplysninger 61 1 % 1 % Andet % 18 % Generelle udviklingstendenser Blandt de generelle udviklingstendenser kan fremhæves følgende: Den gennemsnitlige samtaletid er faldet fra 29,2 minutter i 2007 til 26,7 minutter i Dette ses som effekten af en målrettet indsats for at gøre plads for flere brugere af Liniens tilbud. En anden målsætning for Linien har været at nedbringe antallet af faste brugere med henblik på at øge antallet af nye brugere. Det er lykkedes at reducere antallet af faste brugere, idet denne gruppe udgjorde 44,9 % i 2007 mod 41,3 % i Desværre har det ikke resulteret i en stigning i antallet af nye brugere. Antallet af nye brugere er derimod faldet fra 7,2 % i 2007 til 5,6 % i Det vil derfor være et vigtigt indsatsområde for Linien i Til gengæld er der sket en stigning i antallet af brugere, der ringer sjældent. I 2007 tegnede de sig for 10 % af samtalerne, i 2008 for 12 %. Den største udvikling i forhold til samtalernes indhold ses for temaet angst, der får en stadig mere central placering i ene. Her er således sket en stigning fra 17,9 % i 2007 til hele 28,4 % i Et illustrativt eksempel: 4

5 Lene er i starten af 20 erne. Når hun ringer til Linien, er hun sommetider midt i et anfald af angst. Hun har svært ved at få ordene frem, og de frivillige samtalepartnere beskriver, hvordan angsten på det nærmeste forplanter sig gennem telefonrøret. Det kan være en temmelig voldsom oplevelse. Lene kan ikke selv forklare, hvad det er, der fremkalder hendes angstanfald. Det var dog tydeligt, at anfaldene blev hyppigere, da Lene valgte at forlade sin hjemby for at studere i en af de større byer. Alene - uden sine bedsteforældres støtte og samværet med veninderne - blev Lenes behov for at bruge Liniens samtaletilbud langt større. Og der er meget at forholde sig til, når Lene fortæller om sit liv, der har været præget af moderens misbrug og sindslidelse. Alligevel har Lene flere gange forsøgt tage initiativet i sin tilværelse, som eksempelvis ønsket om at tage en uddannelse. Men det er en hård kamp, og angsten har indtil videre været skyld i, at meget har måttet opgives også studierne. Undersøgelse af kønsspecifikke forskelle blandt brugerne Undertiden udvælges særlige fokusområder, såsom vægtningen i henvendelsesårsag, samtalernes længde eller antallet af nye eller faste brugere. I 2008 har Liniens frivillige og ansatte blandt andet iværksat en miniundersøgelse med henblik på at skabe et klarere billede af, om der synes at være kønsspecifikke forskelle i henvendelsesmønster og samtaleindhold inden for brugergruppen. Undersøgelsen tog udgangspunkt i et evalueringsskema, som de frivillige i løbet af en periode udfyldte efter hver samtale. Resultatet af undersøgelsen viste umiddelbart, at der er en klar overvægt af henvendelser fra kvinder dog fremgår det af Liniens øvrige statistiske materiale, at der er en jævn stigning i antallet af fra mænd. Henvendelser fra mandlige brugere udgjorde således 24 % i 2006, 30 % i 2007 og 34 % i Der kunne desuden registreres en forskel i samtalernes længde, idet samtalerne med kvinderne generelt er længere. Ligeledes er der en tendens til, at kvinderne ringer oftere. 5

6 Også i aldersfordelingen kunne der konstateres forskelle, idet Linien får flest henvendelser fra kvinder i alderen år, hvorimod den største gruppe af mandlige brugere findes i aldersgruppen år. Hvad angår boform, så tyder undersøgelsen på, at langt flere kvinder end mænd vælger forskellige former for botilbud. Mændene bor typisk alene. Derimod synes der ikke at forekomme de store kønsspecifikke forskelle i forhold til brugernes sociale status dog er mændene mindre meddelsomme med hensyn til dette punkt end kvinderne. Ud fra undersøgelsen kunne det desuden konkluderes, at der set i et generelt perspektiv var forskel i vægtningen af temaer i samtalerne. Mændene taler hovedsageligt om sorg, psykiske sygdomme, seksualitet, tvangstanker/handlinger, medicin, misbrug samt økonomiske og juridiske problemer. Mens kvindernes samtaler i højere grad kredser om ensomhed, familiære relationer, hverdags- og følelsesliv. Liniens frivillige Ved udgangen af 2008 havde Linien 68 aktive og særdeles engagerede frivillige. Blandt dem havde hele 22 været frivillige på Linien mellem 5 og 10 år, 13 i tre til fire år og 12 frivillige havde været her ca. to år. I løbet af året rekrutterede og uddannede Linien 27 nye frivillige af dem er seks siden fratrådt. Det er dog interessant, at hovedparten af dem, der vælger at fratræde, trækker sig i indkøringsperioden. For nogens vedkommende har det handlet om, at opgaven har været for overvældende. Ud over de to frivilligindtag der gennem flere år har været afholdt henholdsvis forår og efterår, blev der i 2008 afholdt et tredje indtag. Dette blev afviklet over 3 sammenhængende hverdage og en søndag i juni måned. Generelt har alle tre indtag resulteret i små hold på mellem 6 10 frivillige pr. hold. Indtagene har derfor som noget nyt været afviklet i Liniens egne lokaler. Det har haft den positive effekt, at de nye frivillige meget hurtigt er blevet integreret i huset. Men det har krævet ekstra ressourcer fra de lønnede medarbejdere, som ud over undervisningen også har skullet sørge for diverse praktiske opgaver. Hvad angår ideen med tre årlige optag, har det for både husets øvrige frivillige og Liniens brugere været meget at skulle forholde sig til, at der så jævnligt kom nye mennesker i huset. Det skal derfor nøje overvejes, om der fremover igen kun skal være to årlige indtag. 6

7 Som nævnt skal der gøres en særlig indsats for at skaffe nye frivillige. I forbindelse med et weekend-kursus for frivillige, der havde været ansat i 2 år eller mere på Linien, blev der etableret et lille udvalg, der skulle arbejde videre med nye ideer til rekruttering. Det resulterede bl.a. i nogle flyers som blev uddelt på steder som kulturhuse, biblioteker og cafeer. Herudover blev der i samarbejde med Dansk Biblioteksreklame fremstillet nogle bogmærker med Liniens logo og en lille tekst med opfordring til at blive frivillig på Linien. Bogmærkerne blev distribueret til biblioteker i København og på Frederiksberg. De frivilliges motivation Såvel bestyrelse som lønnede medarbejdere kan jo have rigtig mange ideer om, hvad man lægger vægt på som ny frivillig på Linien. Men dybest set er vel ingen bedre til at svare på det end de frivillige selv. Derfor gives her stemme til en af Liniens nye frivillige: Jeg startede på Linien i efteråret 2008, og det var for mig en naturlig udløber af min personlige udvikling, samt et udtryk for mit personlige ansvar som samfundsborger i et samfund, hvis opfattelse af næstekærlighed er i voldsomt forfald. Rent fagligt passer det at være frivillig på Linien perfekt til den samtaledel, der indgår i den terapeutiske uddannelse, jeg er i gang med. Jeg responderede på et opslag i en af gratisaviserne. Opslaget fangede min opmærksomhed, da jeg længe havde puslet med tanken om noget frivilligt arbejde. Ansættelsesproceduren var enkel og seriøs. Først kom jeg til et informationsmøde, hvor Solvej på bedste vis informerede om Linien, dens arbejde og dens værdigrundlag. Så sendte jeg en ansøgning, kom til samtale og var sidenhen så heldig at blive tilbudt job som frivillig på Linien. Modtagelsen på Linien røbede jo straks, at her er vi en familie -atmosfære. Introweekenden foregik i en hyggelig/tryg atmosfære. Der blev diskuteret en del omkring værdigrundlaget en diskussion der i den grad synliggjorde dette. Så sku der leges rollespil - undertegnede havde en del skepsis til det autentiske niveau i disse spil. Denne skepsis blev dog hurtigt gjort til skamme efter, at jeg havde leget frivillig i en må jeg i dag sige- meget autentisk situation. Så det var en super weekend. I den aktive opstart som frivillig på Linien blev der taget rigtig godt hånd om mig. Bagvagten sad med ved telefonen i starten, og det gav mig en tryghed i det møde, jeg havde med brugeren. En tryghed der understøttedes af 7

8 bagvagten efter samtalen med brugeren, hvor der var tid til at tale samtalen med brugeren igennem. Hvad var godt? Hvad kunne gøres bedre? Perspektivering i forhold til ny bruger/fast bruger og mange andre ting. Det er jo svært at være forberedt på alt for ikke at sige umuligt. Det er jo også dér, at den store udfordring ligger som frivillig ny som gammel. Udover at jeg som frivillig får en masse ud af at tale med brugerne, er der en kæmpe gevinst for mig som person i at deltage i de tilbud, som Linien tilbyder. Det være sig kurser, foredrag, info-møder og supervision. En personlig udvikling, som ingen skole kan give mig. Jeg må sige, at der på Frederiksberg ligger en oase for brugerne, skabt af de frivillige. Og en oase for de frivillige skabt af de ansatte. Jan Jan er ingen undtagelse. Det generelle billede er, at de nye frivillige føler, at Liniens omfattende introduktionsforløb, som bl.a. består af to weekendkurser og flere lyttevagter har rustet dem særdeles godt til at påtage sig opgaven som samtalepartner. Desuden føler de en stor tryghed ved, at der altid er en ansat til stede på vagterne den såkaldte bagvagt. For at sikre at eventuelle frustrationer bliver taget i opløbet afholdes en medarbejdersamtale med hver enkelt tre måneder efter introduktionsforløbet. Ligesom det er vigtigt at tage godt imod de nye frivillige, er det mindst ligeså væsentligt at skabe de rammer, der motiverer dem til at blive. Som nævnt havde ca. 2/3 af de frivillige ved udgangen af 2008 været på Linien mere end to år. Linien har således stor succes med at fastholde de frivillige, og det tages som tegn på, at de frivillige oplever, at de til gengæld for deres indsats får noget værdifuldt tilbage. Ifølge de frivilliges egne tilbagemeldinger omfatter dette først og fremmest glæden ved at gøre en forskel for medmennesker, der har det svært. Derudover fremhæves Liniens omfattende uddannelses- og kursusprogram, de frivilliges inddragelse i diskussioner og ideudvikling, og deres aktive medvirken i oplæringen af nye. Det positive samvær med Liniens ansatte og øvrige frivillige spiller også en stor rolle. Der er ingen sladder i krogene. Tonen er varm og respektfuld. Endelig har Liniens sociale arrangementer stor betydning. 8

9 Det siger sig selv, at der kan være forskel på, hvad der motiverer de frivillige til at blive på Linien. Her et bud fra en frivillig, der har været på Linien siden 2004: Jeg har altid følt mig utroligt godt modtaget på Linien, og jeg tror, at det er en af grundene til, at jeg nu er frivillig på femte år. Der er altid en god stemning og et lyttende øre hos bagvagten, hvis en samtale har været svær. Vi ved aldrig, hvem der er i den anden ende, når vi løfter røret, og den nysgerrighed er drivkraften til at besvare endnu et. I min tid på Linien har jeg været i kontakt med mennesker, som jeg aldrig ville have mødt i mit eget liv og hørt beretninger om svigt, misbrug og overgreb, som jeg ikke troede mulige. Jeg har mødt massiv ensomhed, men også et utroligt overskud og livskraft hos dem, der ikke burde have det. Jeg kan godt blive bekymret for en bruger, hvis det er længe siden, jeg har snakket med vedkommende, og jeg glæder mig med dem, når der er godt nyt og bliver trist på deres vegne, når deres liv tager en negativ drejning. Sætter en samtale sig fast, har jeg mit gode supervisionshold, hvor meget er blevet vendt og drejet i årenes løb. Da jeg var ny og usikker, var det guld værd at suge erfaringer til sig fra de erfarne frivillige. Jeg har efterhånden besvaret rigtig mange på Linien, og det er min erfaring, at der i løbet af en vagt altid er en samtale, der skiller sig ud. En samtale, hvor jeg som frivillig føler, at jeg har gjort en forskel. Det er den samtale, jeg har i hovedet, når jeg cykler hjem efter en vagt, og det er den samtale, der gør, at jeg hiver mig selv op fra sofaens dyb en kold vinteraften og tager endnu en tørn på Linien. Vibeke En særlig gestus til de gamle frivillige Som en tak til de mange frivillige, der har bevaret en mangeårig tilknytning til Linien, blev der i 2008 planlagt et weekendkursus specielt for denne gruppe. Midler til afholdelse af kurset blev søgt via en særlig uddannelsespulje til frivilligt socialt arbejde, samt en række private fonde. Uddannelsespuljen havde desværre fået langt flere ansøgninger, end der var midler til, hvorfor der blev givet afslag på ansøgningen. Kurset blev dog anset for at være så vigtigt, at det i første omgang blev afholdt med midler fra det normale driftsbudget, og en del af udgiften blev efterfølgende dækket ind ved hjælp af en yderst velvillig donation fra J.L. Fonden. Weekenden blev afholdt i april måned på Tune 9

10 Kursuscenter med lektor Jørn Foss som ekstern underviser. Arbejdsformen var fremtidsværksted, og i løbet af weekenden kom der rigtig mange gode bud på dels nye veje til rekruttering af frivillige, dels ideer til fastholdelse af disse. Supervision Ud over den supervision, som de lønnede medarbejdere tilbyder på vagterne, har alle Liniens frivillige mulighed for supervision i grupper hos eksternt tilknyttede psykologer 10 gange om året. Oprindeligt har grupperne været sammensat med en blanding af gamle og nye frivillige. Imidlertid har flere og flere frivillige givet udtryk for et stigende behov for en større differentiering i sammensætningen. Eksempelvis har frivillige, der har været længe i huset, andre behov i supervisionen end de, der lige er startet som frivillige. Som en konsekvens af det etableredes i 2008 supervisionshold for frivillige, der har været i huset op til ca. 2 år, og andre for frivillige, der har været her mere end 2 år. En ordning der er blevet godt modtaget af de frivillige. Behov for personlig og faglig udvikling Selv om mange af Liniens frivillige er mennesker med travle liv, har de alligevel valgt uge efter uge at give af deres tid og overskud til de mennesker, der ringer. Men det varme hjerte og den gode vilje gør det ikke alene. De frivillige ønsker naturligvis også noget tilbage for deres indsats. Som nævnt prioriteres kurser og foredrag rigtig højt på Linien. Et udvalg af lønnede og frivillige medarbejdere udarbejder en kursusplan for et år ad gangen. I 2008 havde kursusplanen følgende tilbud: Samtalen som værktøj v. psykoterapeut Ea Vedel Emneløs dag hvor de frivillige på selve mødet fastlagde de emner(alle relaterede til arbejdet ved telefonerne), de ønskede at drøfte. Mødet blev ledet af en af de frivillige medarbejdere Hverdagens betydning v. forfatter Frederik Dessau Mennesker med borderlineforstyrrelse v. psykolog Mette Harpsøe Cutting v. psykiater Henrik Balch 10

11 Livshistoriefortælling v. psykolog Jonas Gustafsson De ovennævnte temaer blev alle afviklede som dagskurser. Herudover blev der afholdt to liniemøder, der fungerer som de frivilliges personalemøde. På møderne fortælles nyt fra Linien, og der gives mulighed for at drøfte, hvad der rører sig på Linien i øjeblikket. En af årets store kursusaktiviteter var det årlige weekendkursus, som fandt sted på Tune Kursuscenter. Lørdagen blev brugt til at arbejde med offerbøddel-frelser trekanten. Underviser var psykoterapeut Vibeke Dyhrcrone. Søndagen blev dækket af to af Liniens frivilllige, Rikke Aggernæs og Hanne Skipper, der fortalte om hhv. arbejdet som støttekontaktperson i socialpsykiatrien, og om det at leve med et fysisk handicap (blindhed). Lørdag aften blev som altid brugt til socialt samvær. Et andet festligt indslag var den årlige nytårskur for frivillige, ansatte og bestyrelse. En festlig aften med god mad og underholdning, hvor det sociale samvær er i fokus. Og en kærkommen anledning til at takke alle for deres indsats i det forløbne år. Arbejdsmiljø Linien har løbende foretaget arbejdsmiljøundersøgelser blandt såvel frivillige som ansatte medarbejdere. Undersøgelser der hver gang har vist, at både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø er rigtig godt. I efteråret 2008 kom Arbejdstilsynet på uanmeldt besøg. Medarbejderen derfra gav udtryk for, at Linien på alle punkter lå højt indenfor såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø. Så besøget resulterede i en glad smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Udadrettede aktiviteter Liniens ansatte må efterhånden betragtes som en gammel personalegruppe. På nær en enkelt medarbejder, der kom til i 2006, har alle været ansat siden Alle har i årets løb ydet deres bedste i bestræbelserne på at vedligeholde og videreudvikle Linien og dens aktiviteter. Ud over de mange aktiviteter internt i huset, har søgelyset også været rettet ud i verden, bl.a. for at gøre stedet endnu mere kendt i den brede offentlighed. I foråret blev Linien kontaktet af Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet. De holder til i Kolding, og yder gratis uvildig råd og vejledning til forskellige handicapgrupper. Årsagen til deres henvendelse var, 11

12 at de oplevede en stigning i antallet af sindslidende mennesker, der henvendte sig til dem, og de fandt det vanskeligt at etablere en god kontakt med denne gruppe. To af Liniens ansatte tog derfor over og holdt en temadag om dette emne. I efteråret var en anden af Liniens ansatte inviteret til et værested for psykisk syge mennesker, beliggende i Skjern. Anledningen var et ønske fra værestedets ansatte om, at deres brugere skulle få kendskab til Linien og have det som en yderligere kontaktmulighed. Herudover har Liniens leder medvirket i et par radiointerviews og endelig har en af de ansatte medvirket som oplægsholder ved en temadag afholdt af foreningen Forum for telefonrådgivning. En leder siger farvel Efteråret 2008 har for de ansatte været en både travl og bevæget tid. Liniens daglige leder, Lisbet Møller, valgte nemlig at gå på efterløn efter 10 års ansættelse. I december blev der holdt en afskedsreception, hvor bestyrelse, ansatte og frivillige fik mulighed for at sige en stor og velfortjent tak for de mange år og for Lisbets store bidrag til at gøre stedet til en lille organisation, som alle kan være stolte af. Samtidig skulle ny lederprofil tegnes og ansættelsesudvalg etableres. I november blev der gennemført ansættelsesinterview, og det lykkedes at opnå fuld enighed om ansættelse af Jessy Mikkelsen, som starter januar Alle ser frem til et godt og frugtbart samarbejde. Bestyrelsen Linien ledes af en bredt sammensat bestyrelse, hvoraf de fleste har været medlemmer, siden bestyrelsens etablering i I 2008 var bestyrelsen sammensat på følgende måde: Formand for bestyrelsen, direktør i SUS, Per Holm udpeget af velfærdsministeren Bodil Brask, Virksomhedsleder i Næstved kommunes socialpsykiatri. Udpeget af socialministeriet som særligt sagkyndig Johanne Bratbo, centerchef i Videnscenter for socialpsykiatri. Udpeget af velfærdsministeriet som særligt sagkyndig 12

13 Ellinor Palm Pedersen, lokalkredsformand i SIND. Udpeget af Landsforeningen SIND Anne Dorthe Sørensen. Konsulent. Udpeget af Danske Regioner Sigrid Fleckner. Fuldmægtig Udpeget af kommunernes Landsforening. Grundet jobskifte har pladsen siden efteråret været besat af Tina Levysohn, fuldmægtig Kjeld Ploug. Frivillig på Linien. Valgt af de frivillige medarbejdere Lilli Davids, konsulent på Linien og valgt af Liniens ansatte I bestyrelsens møder deltager som sekretær den daglige leder, som i 2008 var Lisbet Møller, og som referent, stedfortræder Solvej Eskildsen Bestyrelsens medlemmer er alle meget optagede af stedet, og fungerer som kompetente sparringspartnere i forhold til Liniens virksomhed, ligesom de gerne bidrager med inspirerende input fra deres faglige områder. Fokusområder i 2009 Der vil på Linien blive sat fokus på, at nye brugere kommer til at tegne sig for en langt større andel af de, som modtages i Det vil i den forbindelse blive drøftet, om der skal gøres en særlig indsats for at øge kendskabet til Linien blandt potentielle brugere med en specifik profil. Det kunne eksempelvis dreje sig om unge sindslidende i alderen 18 til 30 år, der ofte kommer i klemme i systemet. Desuden vil hvervningen af frivillige være et fortsat prioriteringsområde, hvor nye hvervningsmetoder vil blive afprøvet. Der vil her blive fokuseret på metoder, som tager udgangspunkt i den personlige kontakt, og det er bl.a. tanken at uddanne Liniens nuværende frivillige til at kunne holde oplæg i relevante foreninger, sammenslutninger og ved fyraftensmøder på udvalgte virksomheder og arbejdspladser. 13

Beretning for året 2007

Beretning for året 2007 Beretning for året 2007 Det bliver mere og mere klart, hvor vigtigt det er for en frivilligorganisation, at have et klart og tydeligt værdigrundlag. Søger man ind som frivillig, må man vide, hvad man går

Læs mere

Liniens virksomhed 2005. Samtalerne

Liniens virksomhed 2005. Samtalerne Liniens virksomhed 2005 Vi kan se tilbage på året 2005 med glæde og stolthed. Vi gjorde vores arbejde ordentligt. Det har været et år med store udfordringer, hvor Liniens brugere, mere end nogensinde tidligere,

Læs mere

Beretning for Liniens aktiviteter i 2006

Beretning for Liniens aktiviteter i 2006 Beretning for Liniens aktiviteter i 2006 Mennesker i nød skal have mad og drikke og tag over hovedet. Det sikrer vores danske velfærdssystem. Vi kan ikke have, at nogen sulter eller fryser. Men det er

Læs mere

Liniens virksomhed i år 2002

Liniens virksomhed i år 2002 Liniens virksomhed i år 2002 Året 2002 blev et godt år for Linien. Det blev vores 3. år som en selvejende institution, og vi har fundet vores ben. Vi har fundet gode rutiner og arbejdsmåder og har fået

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig i Selvhjælp Sydvest og gør en forskel! Kunne du tænke dig at arbejde med mennesker, der står i en vanskelig livssituation? I Selvhjælp Sydvest arbejder

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk SEXOLOG og PARterapeut Skolen Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk Sexolog uddannelse Max. 14 elever. 8 weekender og et ugekursus inkl. kost, logi og materialer.

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Det anerkendende møde Oplægsholder: Projektleder, psykolog Johanne Bratbo

Det anerkendende møde Oplægsholder: Projektleder, psykolog Johanne Bratbo Temadag: Mødet mellem mennesker Region Sjælland, den 7.november 2013 Det anerkendende møde Oplægsholder: Projektleder, psykolog Johanne Bratbo EN AF OS en kampagne for alle Disposition Meget kort om Landskampagnen

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Hvad er kollegastøtte? At gå som katten om den varme grød skal/ skal ikke Mistrivsel/ ubalance

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

ENGAGERET I FREMTIDEN

ENGAGERET I FREMTIDEN L A N D S MØ D E 1 3.-14. AP R I L 2015 - C O M WELL KO LDIN G ENGAGERET I FREMTIDEN LEDERSKAB OG UDFORDRINGER INFORMATION LOS Landsmøde 2015 afholdes på: Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Tilmelding

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Redskaber og handlemuligheder 3 Spørgsmål Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv 25 kommuner med i projektet fra start Følgegruppe: Ensomme Gamles Værn Frivilligcentre

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere