DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40)"

Transkript

1 DKKF-Nyt Nr. 1 - marts 2006 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40) Nogle tanker omkring DKKF's nye formålsparagraf Foredrag af forfatteren Else Marie Kjerkegaard Kvinden som fredsskaber Om ligeværd Vores Caritas-projekt Økumene 1

2 Indhold Hilsen fra DKKF's landsleder... 3 Resultatet af urafstemningen... 4 Redaktionelt... 6 Nogle tanker omkring DKKF's nye formålsparagraf... 7 Kvinden som fredsskaber... 8 Vores Caritas-projekt... 9 DKKF-Nyt Medlemsblad for Danmarks Katolske Kvindeforening. REDAKTIONSGRUPPE: Hanne Bjerrum Kate Hovgaard Jakobsen Lisbeth Poulsen Ruth Christophersen Ruth Pallisgaard Meyer, ansv. Vivian Tiedemann REDAKTIONENS ADRESSE : Ruth P. Meyer Østbanegade 45, 5. th København Ø Telefon Telefax Opsætning & tryk: J. Toft Køb af sex er ikke sport... 9 Foredrag af forfatteren Else Marie Kjerkegaard Fra kassereren Om ligeværd Økumene DKKF-weekend september Ved Agnethe Emmerich s død Mødekalenderen Næste nummer af bladet forventes at ud komme medio juni Deadline for indsendelse af stof og mødemeddelelser til næste nummer er den 20. maj Send om muligt stof og meddelelser på diskette eller pr. . 2

3 Hilsen fra DKKF s landsleder Kære katolske kvinder. Uden for mit vindue smelter sneen. Der ligger små bunker tilbage på gruset. Det er tung tøsne, og det ligger en hvid tung dyne. Hvis det bliver ved med at være tøvejr, er det væk om et par dage. Jeg ved, at nedenunder sneen er der små spirer af forårsblomsterne, og selvom jeg ikke kan se dem nu, lyser og varmer de op midt i kulden. Denne glæde ved, at noget skjult om kort tid vil være fremme, således at vi kan se og sanse det, kender vi fra mange andre områder. De sidste måneder har i medier og i den offentlige debat været meget præget af de satiriske Muhammed-tegninger, som en af vore aviser bragte i efteråret. Det var som om der i løbet af de næste måneder blev lagt en våd og tung dyne over religiøse meninger og symboler, en dyne, der består af at ville have ret til at gøre, hvad man selv vil, en dyne, der består af mistænkeliggørelse over for andres meninger. Man oplevede noget, der kunne ligne en konfrontation mellem religion og frihed. I Danmark er vi ikke så meget vant til, at religion bliver taget alvorligt, næsten tværtimod; vi oplever ofte, at vi kan grine af en vits, som gør grin med religiøse emner. Men nedenunder denne tunge dyne af tung mistænkeliggørelse og rethaveri spirer respekten for det enkelte menneske. I en verden, hvor vi er tæt på mennesker af mange nationaliteter, kulturer og religioner må vi bede om, at Gud vil smelte denne dyne, der kan knuse enhver respekt for den anden person. Lad os være Guds medarbejdere på den plan, der udbreder kærlighed og fred mellem mennesker. Med ønsket om en god fastetid sender jeg de bedste hilsener til jer alle Birgit Clausen 3

4 Resultatet af urafstemningen blandt DKKF s medlemmer. På DKKF s ekstraordinære generalforsamling d. 12. november 2005 blev der bl.a. behandlet 2 forslag vedr. DKKF s love. Det var følgende: Berigtigelse af 3: Ved den ordinære generalforsamlingen d. 28. maj var der sket en beklagelig fejl, således at den vedtagne 3 ikke var i overensstemmelse med det indsendte forslag: 3. Danmarks Katolske Kvindeforening har til formål at 1. skabe rammer, hvor katolske kvinder kan mødes omkring deres tro og dele den med hinanden og med andre 2. vidne om Kristus og bevidstgøre om menneskets værdighed som mand og kvinde, skabt i Guds billede 3. repræsentere katolske kvinder i de paraplyorganisationer, som er nævnt i 2 Tilføjelse til 6: 6 stk.10: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af lighed tæller landslederens stemme dobbelt. Ifølge vores love skal ændringer af vores love til urafstemning blandt foreningens medlemmer. Denne urafstemning blev afviklet i januar måned, og resultatet foreligger nu: 80 af foreningens medlemmer deltog i afstemningen. 78 stemte for berigtigelse af formålsparagraffen ( 3), 1 stemte imod og 1 undlod at stemme. 77 stemte for tilføjelsen til 6, og 3 stemte imod. 4

5 Konklusionen af urafstemningen er altså klar: Ordlyden i formålsparagraffen er den, der blev indsendt af Vivian Tiedemann, og 6 består af 10 punkter. Lovene skal nu godkendes af biskop Czeslaw Kozon, og de reviderede love bliver senere sendt ud til alle medlemmer. Det var en stor glæde, at så mange af medlemmerne deltog i denne urafstemning. På bestyrelsens vegne Birgit Clausen DALUM KLOSTER - RETRÆTE 21. AUGUST TIL 25. AUGUST RETRÆTELEDER pater Paul Marx OMI TEMA: "Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os" (Joh.,14) ADR: Dalumvej 105, 5250 Odense SV PRIS: 875,00 - Deltagerantal 22. Tilmelding til Ruth P. Meyer, (adr. m.m. på bladets bagside) inden 1. juni. Skriftlig, bindende og gældende efter indbetaling af depositum kr Kun indbetaling via bank (ikke check) til konto: BG Bank reg. nr Venligst husk at medsende indbetalers navn og adr. Oplys venligst hvis der ønskes diæt - Håndklæde medbringes Alle vil modtage bekræftelse, inden 1. juli Praktisk leder: Ruth P. Meyer 5

6 Fra Redaktionen Pave Benedikt XVI har udsendt sin første encyklika Gud er kærligked - adresseret til alle troende altså også til os medlemmer i Danmarks Katolske Kvindeforening. For mange vil det være svært og måske uforstående i en verden, hvor ondskaben på så mange områder vinder terræn, hvor naturens kræfter faretruende viser ansigt, og hvor vi står magtesløse over for de negative og uhæmmede kræfter at fastholde tanken og troen på, at Gud er kærlighed. Vi hænger ofte fast i vor undskyldende magtesløshed og kommer ikke videre; men erkender vi den - står ved den, kan Gud bruge vor magtesløshed som udgangspunkt for det nye, han vil give os. Uden mig kan I slet intet gøre siger Jesus en svær, men vigtig lektie at skulle lære! Foran os har vi fastetiden, den tid Kirken giver os til besindelse, til eftertanke, til omvendelse det sidste nok et upopulært ord i vor moderne begrebsverden. Men Gud har givet os nogle redskaber til at modvirke den ovennævnte udvikling: Bøn, faste og omvendelse. Heri ligger en magt ikke at forstå som en verdslig magt, og alligevel lytter vi ikke, gør ikke brug af dem. Det er også i denne tid, at Kirken indbyder os til bodens sakramente, et sted Gud sætter os stævne ikke fordi han kommer med nogen kendelse over os på grund af vor synd. Hans kærlighed er dommen over os i den ligger tilgivelsen, i den er han os nær. Og i hans nærhed er synden ikke mere det centrale punkt, midtpunktet er Gud selv Den frihed det moderne menneske jagter, det være sig i materielle ting, i selvrealisering, i selvprofilering, i succes, i behov etc, er på en eller anden måde bundet til omvendelsen, uden at vi tænker derover. Netop i disse dage tales der meget om dialogen, som et vigtigt redskab til at løse de mange konflikter, verden i dag er vidne til. Når Gud giver sin kærlighed, giver han dermed også os et vigtigt redskab, som vi kan bruge i vor dialog med hinanden. Og netop som katolske kvinder bærer vi et medansvar ikke mindst i vor egen Kirke, i vore menigheder, i vore familier her, at give rum for kærligheden, for freden, for respekten for hinanden. Så vil dialogen blive konstruktiv, så vil noget nyt kunne spire frem i vor forening. Og måske her ligger den største opgave og udfordring, vi som katolske kvinder kan tage op: Ved vore handlinger, vor adfærd, vore ord og evner, at vise vore omgivelser Gud er kærlighed. R.C. 6

7 Nogle tanker omkring DKKF's nye formålsparagraf Af Vivian Tiedemann I enhver forening kan der med mellemrum være behov for at justere dens formålsparagraf. Dette er også sket i DKKF's 80-årige historie. Sidste gang, formålsparagraffen blev ændret, var i Formålsparagraffen, som nu er vedtaget, er i følgende tre punkter. Punkt 1: Skabe rammer, hvor katolske kvinder kan mødes omkring deres tro og dele den med hinanden og med andre. Det betyder meget, at vi som katolske kvinder af og til får lejlighed til at mødes med andre katolske kvinder omkring vores tro; det er jo den, vi har fælles med hinanden og behov for at uddybe. Det er derfor et overordnet formål for DKKF at tage initiativ til møder, weekends og retræter - også i områder, hvor katolikker bor spredt og derfor kan have vanskeligt ved at "finde hinanden". I deres isolation har de behov for at mødes med andre katolske kvinder. Men hvorfor kun kvinder? Fordi kvinder og mænd i deres ligeværdighed har forskellige "forcer" og indfaldsvinkler til tilværelsen og måder at tale på. Punkt 2: Vidne om Kristus og bevidstgøre om menneskets værdighed som mand og kvinde, skabt i Guds billede. Det er vigtigt, at vi i dag vidner om Kristus, for i Ham bliver vores kristne tro konkretiseret, i Ham er Gud blevet menneske og har givet sig til kende for os mennesker. Det er vigtigt som kristne at tale om, hvad vi tror på - men især hvem vi tror på! Mand og kvinde er ligeværdige, skabt i Guds billede, hvor både det mandlige og det kvindelige afspejler Hans væsen. Punkt 3: Repræsentere katolske kvinder i de paraplyorganisationer, som er nævnt i 2 Det er væsentligt, at katolske kvinder også er repræsenteret i paraplyorganisationer, så vi har mulighed for at komme med vores holdninger og også for at tage del i samfundsdebatten. HJERTESUK FRA MEDLEMSREGISTRATOR Det ville hjælpe os meget hvis medlemmerne meddelte flytning til medlemsregistrator Ruth Pallisgaard Meyer 7

8 KVINDEN SOM FREDSSKABER forenet i tro og handling Lørdag d. 8. april 2006 afholder Danmarks Katolske Kvindeforening en Temadag på Dalum Kloster. Vi begynder med messe i klosterkirken kl Efter middagsmad vil der være et kort oplæg af Karl Heinz Westarp om vores Caritas-projekt: et skolehjem for piger i Nordøst-Indien. Karl Heinz Westarp fra Århus har besøgt Caritasprojekter i området og rejser rundt i Danmark og fortæller om Caritas og dets arbejde rundt i verden. Dette er starten på DKKF s engagement i et projekt, som skal hjælpe piger i en meget fattig del af verden til at få en tålelig hverdag. Dagens emne Kvinden som fredsskaber forenet i tro og handling vil blive belyst i et oplæg af Kirsten Kjærulff, Randers, og derefter vil der være samtaler i grupper og i plenum. Oplægget og samtalerne vil give os mulighed for at beskæftige os med flere aspekter af dette vigtige tema: fred i verden, i Kirken, i vores venne- og bekendtskabskredse, i vore familier, mellem mig selv og Gud. Emnet er temaet for WUC- WOs studiedage inden generalforsamlingen i Arlington, USA, og vores temadag er en måde at være sammen med katolske kvinder over hele jorden om at finde ud af, hvordan vi som kvinder kan være med til at skabe fred. Dagen slutter kl. 17. Pris for middagsmad og eftermiddagskaffe: 50 kr, som betales ved ankomsten. Alle kvinder er velkomne. Tilmelding senest mandag d. 3. april 2006 til sekretæren Linda Larsen - se bagsiden. 8

9 VORES CARITAS-PROJEKT På DKKF s ekstraordinære generalforsamling 12. november 2005 blev det vedtaget, at vi beder Caritas pege på et projekt, som på en særlig måde støtter piger og kvinder i nød til at få en tålelig tilværelse. Generalsekretær Mogens Jeppesen, Caritas Danmark, var ikke i tvivl: Han var meget taknemmelig for, at vi vil være med til at støtte etablering af et skolehjem for piger fra stammesamfund i Karbi Anglong i Nordøstindien. På temadagen i Dalum d. 8. april vil der være et oplæg om dette projekt, og vi vil lave den første indsamling til projektet. I næste nummer af DKKF-Nyt vil der komme en uddybende artikel om projektet. På bestyrelsens vegne Birgit Clausen KØB AF SEX ER IKKE SPORT Forleden dag kom en mail fra WUCWO med en opfordring: Sig nej til Tysklands prostitution af kvinder under verdensmesterskabet i fodbold i I juli måned vil 12 tyske byer være værter for verdensmesterskabet. Man forventer, at ca. 3 millioner fodboldsfan flest mænd vil deltage. Endvidere forventer man, at omkring kvinder bliver importeret fra Central- og Østeuropa til Tyskland for at give sexuel service til dem. Dette protesterer The Coalition against Traffing in Women (CATW) imod. På DKKF s vegne har jeg skrevet protesten under og opfordrer også DKKF s medlemmer til individuelt at gøre det samme. Det kan gøres på CATW s hjemmeside: Birgit Clausen 9

10 Mødet i DKKF-Øst den 8. februar 2006 med foredrag af forfatteren Else Marie Kjerkegaard. Onsdag den 8. februar 2006 var der foredragsaften i DKKF-Øst med Else Marie Kjerkegaard (EMK), som bl.a. har skrevet bogen Vejen vi går. Efter messen kl samledes ca. 25 medlemmer af DKKF i Jesu Hjerte Kirkes menighedssal for at høre EMK s foredrag Vinden blæser, hvorhen den vil fra ateisme til kristentro. EMK indledte foredraget med at fortælle, at hun selv var blevet optaget i Den Katolske Kirke for et par år siden. Hun ville denne aften fortælle om sin egen udviklingsvej til kristendommen, og det overordnede tema for aftenen var, hvordan man inspirerer søgende mennesker til at fordybe sig i kristendommen i stedet for at shoppe rundt mellem flere forskellige religioner. EMK er vokset op i et traditionelt landbrugsmiljø i Østjylland. Tro og religiøse overvejelser var ikke et samtaleemne, og kirkegang var heller ikke en del af familielivet bortset fra de traditionelle begivenheder. Hendes mor var datter af en overlærer, der som bijob var organist ved kirken.heller ikke moderens hjem var særlig religiøst præget. I barndomshjemmet blev børnene opdraget til at bede aftenbøn, for det hørte sig nu en gang til. Som barn spekulerede EMK meget over eksistentielle spørgsmål som fødsel og død, synd og skyld og det ondes eksistens, og barndommen var også trods det relativt trygge liv på landet - præget af, at EMK var barn under krigen. Der var imidlertid ikke nogen at drøfte de store spørgsmål med, og som ca. 10-årig mistede EMK troen. En aften meddelte hun sin mor, der altid overværede 10

11 aftenbønnen, at hun ikke troede på Gud længere og derfor ikke ville bede aftenbøn. Moderen havde svært ved at håndtere meddelelsen. Hun kommenterede den ikke men valgte at forlade værelset og kom ikke siden op for at bede aftenbøn med hende. Denne hændelse skabte en ubevidst skyldfølelse hos EMK og en følelse af at være forkert i religiøs henseende. Men hun bevarede alligevel et lille håb om, at Gud fandtes. Da hun skulle konfirmeres, håbede hun på, der ville ske et mirakel, men det udeblev. På selve konfirmationsdagen skulle hun sammen med sin familie besøge sin yndlingsmoster, som lå syg af brystkræft. Under besøget gik det pludselig op for hende, at mosteren var døende, og det skete også kort tid efter. Selv om alle var meget kede af det, blev der ikke talt nærmere om døden i familien, så EMK måtte gå med sine overvejelser alene. Oplevelserne under konfirmationen betød, at hun opgav håbet om, at der fandtes en kærlig og almægtig Gud. Da hun forlod barndomshjemmet som 17-årig, var hun overbevist ateist. 11

12 Alt i alt var EMK s barndom præget af et fravær af troende mennesker, som kunne inspirere en spirende religiøsitet. Der var dog enkelte mennesker, som var med til at så de frø af troværdig religiøsitet, som senere skulle vise sig at spire hos hende. Efter at have forladt hjemmet blev EMK først uddannet som trafikassistent i DSB og senere i en kort periode ansat som ground hostess i SAS. Herfra gik vejen over England og Frankrig for at lære sprog som au pair pige. Både den engelske og den franske værtsfamilie var troende, og med sin engelske familie fik EMK for første gang en dialog om tro. Efter årene i udlandet vendte EMK som 22-årig tilbage til Danmark, hvor hun meldte sig ud af folkekirken. Efter sin hjemkomst begyndte EMK at læse. Hun tog først studentereksamen på aftenkursus, hvorefter hun blev politstuderende. I studietiden var hun politisk aktiv på venstrefløjen. Efter 10 år meldte EMK sig ud af politik. Hun havde da giftet sig, var blevet cand.polit. og havde fået 3 børn. Efter 19 års ægteskab blev hun skilt, og efter et par år blev hun ramt af en livskrise, som fik hende til at gå i psykoterapi. Hun beskrev det på den måde, at hvis man afskærer sig fra den åndelige dimension i tilværelsen, hævner det sig før eller siden. En psykoterapeut, som var interesseret i meditation og spiritualitet vakte EMK s interesse for meditation som en vej til et bedre liv. Fra dette tidspunkt startede et langt forløb, som førte EMK igennem flere forskellige religioner. Først kom hun regelmæssigt på et hinduistisk inspireret center. Siden blev hun elev af den zenbuddhistiske vietnamesiske munk Thich Nhat Hanh, og det var ham, der under en forelæsning pegede på, at hun skulle søge 12

13 tilbage til sine kristne rødder. I nogle år kom hun i folkekirken, men syntes, den var for intellektuel i sin tilgang til troen. Hendes optagethed af meditation førte hende derfor sideløbende på retræter på klosteret Karmelgården i Skåne. Under den første retræte, hun deltog i, fik hun under en meditation nytårsmorgen det kald, at hun skulle blive kristen meditationslærer. Det fulgte hun op på forskellig måde og endte med at tilmelde sig den meditationslederuddannelse, som findes på det økumeniske Berget i Sverige I flere år havde EMK Wilfrid Stinissen på Karmelgården som åndelig vejleder, samtidig med at hun kom i folkekirken. Under opholdene på Karmelgården og også på Rögle kloster fik hun flere uforklarlige religiøse oplevelser, som fastholdt hende i den kristne tro og medførte, at hun til sidst blev overbevist om, at hun skulle bli- ve katolik. EMK har i dag en stærk oplevelse af, at Den Katolske Kirke har været det rigtige valg, og hun konkluderede, at det især var klostertraditionen og dens spiritualitet, der førte hende hjem til kristendommen. Efter foredraget diskuterede vi gruppevis spørgsmålet Hvad er vigtigt, hvis vi vil inspirere mennesker til at søge dybere ind i kristendommen?. EMK gav en meget stærk, personlig og levende beskrivelse af sin vej til troen og Den Katolske Kirke, og det var tydeligt, at det meget lydhøre publikum tog beretningen til sig, ligesom mange kunne identificere sig med de mange og store overvejelser, som EMK måtte gøre sig i sin søgen. Foredragsholderen fik under stor applaus overrakt Wilfred Stinissens seneste bog, inden vi sluttede aftenmødet med den dejlige salme Nu takker alle Gud. HB 13

14 Fra kassereren Nyheder fra bestyrelsen. Det at være bestyrelsesmedlem og kasserer for DKKF er tillidshverv, som jeg varetager i min fritid. På opfordring har jeg så her skrevet lidt om mig selv, mit liv og mine tanker om DKKF. Jeg og min ægtefælle er begge barnefødte katolikker fra København. Nu bor vi i Kolding med vore to yngste børn. Jeg er uddannet sygeog sundhedsplejerske, og en ansættelse indenfor psykiatrien førte mig videre til mit nuværende hverv som psykolog. Jeg er et tvivlende menneske, og jeg opfatter dette med at tro som et personligt valg, jeg hver dag skal tage stilling til. Jeg må forholde mig til fornuftige argumenter for og imod. Så jeg vil udtrykke mit valg med slutningen af Dostojevskijs Min Trosbekendelse : Hvis nogen bragte mig beviset for, at sandheden om vort liv ikke er i Kristus, og hvis sandheden i virkeligheden ikke var i Kristus, så ville jeg hellere være med Kristus end med sandheden. Det er vigtigt for mig at være parat med forståelse og dialog om det, som vi har fælles. Min erfaring er, at vi let misforstår hinanden, når det religiøse bliver alt for regelret eller abstrakt. Derfor oplever jeg styrke ved det åbne og naive vidnesbyrd. For eksempel som Biskop Desmond Tutu har forfattet i Gud har en drøm. Evnen til at beskrive det ubeskrivelige i konkret form, det er en gave, som er få beskåret. Lige nu er jeg ved at læse Tro mod Tro af sognepræst i Folkekirken: Kathrine Lilleør og Naser Khader. Det er en spændende bog, der er en dialog mellem de to forfattere. I DKKF var jeg aktivt medlem for en del år tilbage, det var efter pavens rundskrivelse: Kvindens værdighed og kald i Jeg blev igen aktiv, da jeg kom i bestyrelsen for snart 3 år siden. Med 14

15 stor taknemmelighed kan jeg berette, at jeg og mine voksne døtre i DKKF har fundet et katolsk kvindenetværk, der spænder over by og landegrænser. Som katolsk kvinde, ligger det mig meget på sinde, hvorledes jeg kan styrke mit personlige gudsforhold og om muligt give min tro videre. Kirken priser os som mødre. Pavens rundskrivelse og livslange anerkendelse har bestemt højnet vores selvværd som kvinder og mødre. Men jeg mangler me- re fra os selv. Faktisk er det jo, som Iben Thranholm redegjorde for på ØM, en næsten uforenelig tilværelse - især mens børnene er små. For øvrigt har jeg lige læst Ibens bog, og den er interessant med holdninger og erfaringer fra lærde mænd og enkelte kvinder om deres personlige gudsforhold. I DKKF kan vi møde andre katolske kvinder. Vi kan vise hinanden forståelse og dele de konkrete erfaringer, som vi hver især kommer med fra familie og sogn! Et stort Tak skal lyde til alle de medlemmer, som har betalt kontingent for 2006, men der mangler stadig en del: I skrivende stund har 100 medlemmer betalt, så der mangler stadig 69 kontingenter. Fristen var i år sat allerede 1. februar, dette er nyt, og det kan nogen have overset. Det er jo samtidig med mange andre beløb, der skal foreligge ved årsskiftet. Er girokortet blevet væk, kan der indbetales direkte til DKKFs konto, husk dog at skrive tydeligt navn på indbetalingen. 15

16 Om ligeværd "Gud har skabt os alle ens, med samme værdighed uanset religion og nationalitet", sådan sagde pave Benedikt i Kølns synagoge. De ord rammer centralt ned i et Europa, hvor frygten for fremmede kulturer bliver stadig mere udbredt og dermed også antisemitismen. Der er tale om en ond cirkel af mistro og had. Når den ene mistror den anden, så mistror den anden den ene. Skal den cirkel brydes, kræver det andet og mere end politisk lighedstænkning, det kræver en bevidsthed om, at vi alle er skabt i Guds billede. Gud har skabt os i al vor mangfoldighed, og universet i al dets mangfoldighed - og se det var såre godt (1 Mos 1,31), som der står i den gamle oversættelse fra Når vi mistror og/ eller ringeagter den fremmede, så gør vi Gud lille, for Han elsker mangfoldigheden. Der skal være plads til både nye og gamle europæere. Vi må aldrig glemme, at menneskets sande værdighed beror på at det er skabt - og ikke på dets egne fortjenester. Sådan skrev Sr. Rut Maria Schmidt OSB i det lille blad "Fra Kirkens Missionsmark i december, ord hvis betydning ikke er blevet mindre siden da. Hvad kan man så gøre for at imødegå den mistro, der er til hinanden. Det er væsentligt at vise de fremmede, at man respekterer dem og har positive følelser overfor dem, om det så blot er med et smil, når man møder dem på gaden eller i en af deres butikker, eller måske sætter sig ved siden af den fremmede i bussen, som udtryk for at man ikke søger at undgå dem og er det en muslimsk kvinder med tørklæde, ja så behøver man jo ikke at være i tvivl. Ja, netop det at mødes har enorm betydning for vores holdning overfor hinanden, men hvor kan man da gøre 16

17 det udover på gaden og i butikkerne i et flygtigt møde. Det kan man i "Mødestedet", som jeg blev bekendt med for nylig. Mødestedet er Kirkens Indvan-drearbejde Thyra, mødestedets daglige leder, og Gönul fra Tyrkiet på Vesterbro. Det er et samarbejde mellem Danmission 14,3 på Vesterbro i Køben- Adressen er Valdemarsgade og Kirkerne på Vesterbro. havn og der var åbent mandag - torsdag kl Det startede for godt 20 år siden. Det er lykkedes at for kvinder og børn, og skabe et sted, hvor mennesker uanset religiøs eller kul- for alle kl turet bag-grund kan mødes Hvorfor ikke gå derhen med på ligeværdig vis og gennem det samme! - og som tænkt samvær og samtaler kan så gjort. For hvornår ville det mødes på en ligeværdig måde og gennem samvær og skridt til "en bro", men det ellers blive til noget? Et lille samtaler kan nå frem til gensidig respekt. Man står i ne tage. Og enhver må jo var nu det lille skridt jeg kun- "Møde-stedet" ved sin kristne identitet, samtidig med at hvor man er. begynde med sig selv, der man lytter til den anden i respekt for den andens identisækken fuld af garn fra vo- Jeg drog af sted med rygtet. Det kan man bl. andet res "overskudslager", da jeg læse i forordet til jubilæumsskriftet udgivet i anledning af strikket firkanter til Mother havde hørt, at der også blev de 20 år. Teresassøstrene! 17

18 Jeg bevægede mig op på tredje sal og gik ind ad den åbne dør og befandt mig i nogle dejlige lokaler, hvor 15 tyrkiske kvinder sad i en livlig hyggesnak omkring en kop kaffe. Mange forskellige kvinder finder vej til "Mødestedet" i løbet af ugen. Jeg blev modtaget med et smil og fik venligt anvist en plads, men at deltage i snakken var lidt vanskeligt, da den jo foregik på tyrkisk og de fleste af kvinderne ikke kunne meget dansk, men lidt snak kunne det dog blive til - og om hvad? Børn og børne-børn! På et tidspunkt blev en stor gryde med suppe sat på bordet. Det var en muslimsk hel-ligdag,og i den anledning serverede en af kvinderne en dejlig suppe for os. Var samtalen begrænset på tyrkisk, så kunne det blive til en snak med de to meget engagerede heltidsansatte, der var i centeret. De kunne fortælle om de mange forskellige opgaver, de kom ud for i løbet af dagen lige fra at lægge et par bukser op på deres symaskine, til at ringe til kommunekontoret, yde lektiehjælp og meget mere, der var ikke to dag, der var ens! PÅ det tidspunkt jeg var der, var der ikke andre danskfødte end mig, men de så meget gerne at flere danske kom på besøg i centeret om det så blot var til en kop kaffe. De spurgte, hvornår jeg kom igen? Det er bestemt ikke sidste gang jeg kommer der, og jeg vil opfordrer andre til til at besø-ge centeret. Eventuelt kan vi følges ad, og vil I gerne vide mere, er I velkomne til at sætte jer i forbindelse med mig. Tlf VT 18

19 ØKUMENE Her nogle billeder, der giver et lille indtryk af de forskellige arrangementer Formand f. Danmarks Økumeniske Kvindekomité, Kanny Kruse indleder inspirationsdagen i Tølløse den 21.januar med at tænde tre lys for vore tre bededagspartnere: Litauen, Ukraine og Malawi. Inspirationsdagene som jo er en forberedelse til selve bededagen. Forklædet Kanny har på er fra de sydafrikanske kvinder med teksten: Saved to serve. - Frelst for at tjene. En forberedelse til Kvindernes Internationale Bededag er også en årlig tilbagevendende økumenisk aften på Vesterbro, Kbh. denne gang i Eliakirkens krypt. Det er en gruppe bestående af kvinder fra Frelsens Hær, Folkekirken og DKKF der tager initiativet hvert år. Vi mødes, spiser sammen og taler derefter i grupper om en af bibelteksterne fra dette års bededagstema. Aftenen slutter med bøn i Kirken. En god anledning til at mødes i et økumenisk fællesskab. (Kontakt: Vivian Tiedemann) 19

20 Ved samværet før Aftengudstjenesten i Nazaretkirken på Østerbro, Kbh.fortalte Beatrixe fra Metodisternes project i Congo, som en del af kollekten fra Bededagens Gudstjenester går til i år. En lille sundheds- og fødeklinik, langt ude i bush'en, hvor Beatrixe bor og er meget engageret. Bededagen drejer sig jo om både bøn og handling i form af hjælp til steder i verden, der har behov for støtte. Lene Suh Nicolaisen, som er generalsekretær i Danske Kirkes Råd, talte ved den efterfølgende bededagsgudstjeneste i Nazaret Kirken, hun sagde bl. andet at hun for 1 1/2 uge siden var kommet tilbage fra Kirkernes Verdensråds 9. generalforsamling, hvor hun havde haft den oplevelse at møde Desmond Tutu, Sydafrikas kendeste og elskede ærkebiskop. Ærkebiskoppen fortalte om, hvordan det umulige er sket. Sydafrika havde det tilsyneladende uløselige problem - apartheid. Men det blev løst. Derfor kan ingen sige at deres situation er uløselig, hverken i Nordirland, Israel- Palæstina, Sudan etc. Sydafrika har vist at det umulige er muligt, Sydafrika er et håbsikon for alle, der ikke kan få øje på håbet. Tidernes tegn står under håbets fortegn. "Hvorfor gør I det svært at håbe?" kunne man måske spørge med en lille omskrivning af Jesu spørgsmål til disciplene. Han stiller det spørgsmål på baggrund af bl. a. Ez. Teksten (37, 1-10), hvor vi hører, at alt er muligt, for den der tror, fordi Gud er Gud, selv over døden og er den eneste, der kan give det 20

21 døde liv. Det er på baggrund af denne erfaring at al livserfaring, god som barsk må forstås. Tidernes tegn sættes i perspektiv af, at Gud i sin store kærlighed har givet os livet i gave. Heri grundes al håb. Det er den samme Gud, der andetsteds siger til hver enkelt: "Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min". Det er den Gud, som siger:"jeg ved hvilke planer jeg har lagt for dig. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer fremtid og håb." Men nogle gange kan det være svært ikke at frygte og svært at se håb. "Hvorfor gør du det så svært at håbe, Gud?" Kunne man have lyst til at spørge med en anden omskrivning, når man hører Jesu tale i læsningen fra Lukas (21, 5-19). Folk skal rejse sig mod folk, hungersnød, pest, jordskælv,forfølgerser. Er der måske noget af dette, der ikke er genkendeligt for os i dag? Hvis vi ikke hører rædselsberetningerne fra Bibelen og fra vores egen virkeligelighed i lyset af beretninger om Guds kærlighed og omsorg, så de sættes under håbets fortegn, er der ikke noget at sige til at mennesket knægtes. Det er netop det Desmond Tutu vil have os til at forstå. (Forkortet m. tilladelse fra Lene Sue N.) R. I. P. Den 22. dec døde Dora Sørensen, København og den 28, december, Ellen Henrichsen, Svendborg. Gennem mange år, trofaste deltagere på Dalum Retræterne.Under messen før DKKF-mødet den 8. febr. i Jesu Hjerte Kirke, Kbh, blev de afdøde medlemmer mindet. Herre, hør vor bøn! RPM 21

22 Ved Agnethe Emmerich s død i Odense den 14. januar Agnethe døde efter et rigt og spændende liv, ikke mindst i DKKF regi. Hun tog ivrigt del i den nye struktur i DKKF, som blev en realitet fra Hun var især meget engageret i Odense-kredsens arbejde. Odense-kredsen fik gennem hende en venskabskreds i Hildesheim i Tyskland. De to kvindekredse besøgte ofte hinanden. I Dalum-retræterne lagde Agnethe også mange kræfter, hvilket disse stadig bærer præg af. Ikke mindst i bestyrelsens arbejde gjorde Agnethe, som Odense-kredsens repræsentant, et stort arbejde. Hun kæmpede sammen med Fredericia og Vejle en indædt kamp for at bevare kredsenes selvstændighed, hvilket lykkedes for Odense i mange år. Agnethe efterlader et stort savn hos mange. Æret være hendes minde. Marianne Plum og Marlene Henrichsen Agnethe voksede op på børnehjem hos Skt. Hedvigsøstrene i Kolding. Agnethe var en pige med gå-på-mod og sørgede selv for sin uddannelse til damefrisør. I mange år havde hun salon i Odense; men under krigen fik hun næsten ødelagt sine hænder af den dårlige erstatningssæbe. Agnethe rejste til Schweiz, hvor hun arbejdede i et par år. Hun giftede sig med Fridtjof Emmerich, som havde en boghandel i Odense. De fik aldrig børn, men de var meget lykkelige. Agnethe var enke i mange år. Hun elskede sin kirke, var urokkelig i sin tro og gjorde et stort arbejde i DKKF og den lokale kreds i Odense. Hun var sammen med Anna Cæcilie Rasmussen primus motor ved retræterne for kvinder på Dalum Kloster, og Agnethe var indtil for få år siden stadig med i arrangementet af retræterne. Agnethe var en stor hjælp i menigheden i Odense - utrættelig til at hjælpe, flittig, dygtig, slagfærdig og gæstfri. Altid kunne man stole på hende. Vi er en stor flok, der har kendt Agnethe i mange år; hun var en personlig ven. Herre - giv hende den evige hvile, og lad det evige lys lyse for hende. Anna Cæcilie Rasmussen & Lisbeth Poulsen 22

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Indhold. www.dkkf.dk. Danmarks Katolske Kvindeforening

Indhold. www.dkkf.dk. Danmarks Katolske Kvindeforening 1 Indhold Kort over pilgrimsruten v/ Inger Wierød Pilgrimsvandring på Hærvejen v/ Benedicte Knudsen Indonesisk aften v/ Inger Harbo Andersen Maria Goretti-dag i Viborg og bønskort v/ Birgit Clausen Dalumretræte

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2007. Forstår I, hvad jeg har gjort imod jer?

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2007. Forstår I, hvad jeg har gjort imod jer? Nr. 1 - marts 2007 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING DKKF-Nyt Forstår I, hvad jeg har gjort imod jer? Johs. 13 v. 14-17 Om Caritas-projektet NKKF s Landsmøde i Halden. Kirkelige Stemmer i EU Fra WUCWO Mødet

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Orientering fra Hellig Kors Kloster

Orientering fra Hellig Kors Kloster Orientering fra Hellig Kors Kloster November 2014 KÆRE VENNER AF HELLIG KORS KLOSTER! Det er efterhånden nogen tid siden, at vi har udsendt et nyhedsbrev fra HKK. Måske så lang tid siden, at nogle tror,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog 7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog En af styrkerne ved mange bibelstudiegrupper er, at vi er gode til at snakke og diskutere forskellige aspekter ved troen på Jesus. Det skal vi ikke i aften. I

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Nyt fra Pottemagerens Hus

Nyt fra Pottemagerens Hus Nr. 4. dec. 2014 Nyt fra Pottemagerens Hus Glædelig Jul og Godt Nytår Glædelig Jul og Godt I nat er jeres Frelser født i Davids by. Det er Messias, og Han er jeres Herre. Det vil være et tegn for jer:

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere