DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40)"

Transkript

1 DKKF-Nyt Nr. 1 - marts 2006 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40) Nogle tanker omkring DKKF's nye formålsparagraf Foredrag af forfatteren Else Marie Kjerkegaard Kvinden som fredsskaber Om ligeværd Vores Caritas-projekt Økumene 1

2 Indhold Hilsen fra DKKF's landsleder... 3 Resultatet af urafstemningen... 4 Redaktionelt... 6 Nogle tanker omkring DKKF's nye formålsparagraf... 7 Kvinden som fredsskaber... 8 Vores Caritas-projekt... 9 DKKF-Nyt Medlemsblad for Danmarks Katolske Kvindeforening. REDAKTIONSGRUPPE: Hanne Bjerrum Kate Hovgaard Jakobsen Lisbeth Poulsen Ruth Christophersen Ruth Pallisgaard Meyer, ansv. Vivian Tiedemann REDAKTIONENS ADRESSE : Ruth P. Meyer Østbanegade 45, 5. th København Ø Telefon Telefax Opsætning & tryk: J. Toft Køb af sex er ikke sport... 9 Foredrag af forfatteren Else Marie Kjerkegaard Fra kassereren Om ligeværd Økumene DKKF-weekend september Ved Agnethe Emmerich s død Mødekalenderen Næste nummer af bladet forventes at ud komme medio juni Deadline for indsendelse af stof og mødemeddelelser til næste nummer er den 20. maj Send om muligt stof og meddelelser på diskette eller pr. . 2

3 Hilsen fra DKKF s landsleder Kære katolske kvinder. Uden for mit vindue smelter sneen. Der ligger små bunker tilbage på gruset. Det er tung tøsne, og det ligger en hvid tung dyne. Hvis det bliver ved med at være tøvejr, er det væk om et par dage. Jeg ved, at nedenunder sneen er der små spirer af forårsblomsterne, og selvom jeg ikke kan se dem nu, lyser og varmer de op midt i kulden. Denne glæde ved, at noget skjult om kort tid vil være fremme, således at vi kan se og sanse det, kender vi fra mange andre områder. De sidste måneder har i medier og i den offentlige debat været meget præget af de satiriske Muhammed-tegninger, som en af vore aviser bragte i efteråret. Det var som om der i løbet af de næste måneder blev lagt en våd og tung dyne over religiøse meninger og symboler, en dyne, der består af at ville have ret til at gøre, hvad man selv vil, en dyne, der består af mistænkeliggørelse over for andres meninger. Man oplevede noget, der kunne ligne en konfrontation mellem religion og frihed. I Danmark er vi ikke så meget vant til, at religion bliver taget alvorligt, næsten tværtimod; vi oplever ofte, at vi kan grine af en vits, som gør grin med religiøse emner. Men nedenunder denne tunge dyne af tung mistænkeliggørelse og rethaveri spirer respekten for det enkelte menneske. I en verden, hvor vi er tæt på mennesker af mange nationaliteter, kulturer og religioner må vi bede om, at Gud vil smelte denne dyne, der kan knuse enhver respekt for den anden person. Lad os være Guds medarbejdere på den plan, der udbreder kærlighed og fred mellem mennesker. Med ønsket om en god fastetid sender jeg de bedste hilsener til jer alle Birgit Clausen 3

4 Resultatet af urafstemningen blandt DKKF s medlemmer. På DKKF s ekstraordinære generalforsamling d. 12. november 2005 blev der bl.a. behandlet 2 forslag vedr. DKKF s love. Det var følgende: Berigtigelse af 3: Ved den ordinære generalforsamlingen d. 28. maj var der sket en beklagelig fejl, således at den vedtagne 3 ikke var i overensstemmelse med det indsendte forslag: 3. Danmarks Katolske Kvindeforening har til formål at 1. skabe rammer, hvor katolske kvinder kan mødes omkring deres tro og dele den med hinanden og med andre 2. vidne om Kristus og bevidstgøre om menneskets værdighed som mand og kvinde, skabt i Guds billede 3. repræsentere katolske kvinder i de paraplyorganisationer, som er nævnt i 2 Tilføjelse til 6: 6 stk.10: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af lighed tæller landslederens stemme dobbelt. Ifølge vores love skal ændringer af vores love til urafstemning blandt foreningens medlemmer. Denne urafstemning blev afviklet i januar måned, og resultatet foreligger nu: 80 af foreningens medlemmer deltog i afstemningen. 78 stemte for berigtigelse af formålsparagraffen ( 3), 1 stemte imod og 1 undlod at stemme. 77 stemte for tilføjelsen til 6, og 3 stemte imod. 4

5 Konklusionen af urafstemningen er altså klar: Ordlyden i formålsparagraffen er den, der blev indsendt af Vivian Tiedemann, og 6 består af 10 punkter. Lovene skal nu godkendes af biskop Czeslaw Kozon, og de reviderede love bliver senere sendt ud til alle medlemmer. Det var en stor glæde, at så mange af medlemmerne deltog i denne urafstemning. På bestyrelsens vegne Birgit Clausen DALUM KLOSTER - RETRÆTE 21. AUGUST TIL 25. AUGUST RETRÆTELEDER pater Paul Marx OMI TEMA: "Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os" (Joh.,14) ADR: Dalumvej 105, 5250 Odense SV PRIS: 875,00 - Deltagerantal 22. Tilmelding til Ruth P. Meyer, (adr. m.m. på bladets bagside) inden 1. juni. Skriftlig, bindende og gældende efter indbetaling af depositum kr Kun indbetaling via bank (ikke check) til konto: BG Bank reg. nr Venligst husk at medsende indbetalers navn og adr. Oplys venligst hvis der ønskes diæt - Håndklæde medbringes Alle vil modtage bekræftelse, inden 1. juli Praktisk leder: Ruth P. Meyer 5

6 Fra Redaktionen Pave Benedikt XVI har udsendt sin første encyklika Gud er kærligked - adresseret til alle troende altså også til os medlemmer i Danmarks Katolske Kvindeforening. For mange vil det være svært og måske uforstående i en verden, hvor ondskaben på så mange områder vinder terræn, hvor naturens kræfter faretruende viser ansigt, og hvor vi står magtesløse over for de negative og uhæmmede kræfter at fastholde tanken og troen på, at Gud er kærlighed. Vi hænger ofte fast i vor undskyldende magtesløshed og kommer ikke videre; men erkender vi den - står ved den, kan Gud bruge vor magtesløshed som udgangspunkt for det nye, han vil give os. Uden mig kan I slet intet gøre siger Jesus en svær, men vigtig lektie at skulle lære! Foran os har vi fastetiden, den tid Kirken giver os til besindelse, til eftertanke, til omvendelse det sidste nok et upopulært ord i vor moderne begrebsverden. Men Gud har givet os nogle redskaber til at modvirke den ovennævnte udvikling: Bøn, faste og omvendelse. Heri ligger en magt ikke at forstå som en verdslig magt, og alligevel lytter vi ikke, gør ikke brug af dem. Det er også i denne tid, at Kirken indbyder os til bodens sakramente, et sted Gud sætter os stævne ikke fordi han kommer med nogen kendelse over os på grund af vor synd. Hans kærlighed er dommen over os i den ligger tilgivelsen, i den er han os nær. Og i hans nærhed er synden ikke mere det centrale punkt, midtpunktet er Gud selv Den frihed det moderne menneske jagter, det være sig i materielle ting, i selvrealisering, i selvprofilering, i succes, i behov etc, er på en eller anden måde bundet til omvendelsen, uden at vi tænker derover. Netop i disse dage tales der meget om dialogen, som et vigtigt redskab til at løse de mange konflikter, verden i dag er vidne til. Når Gud giver sin kærlighed, giver han dermed også os et vigtigt redskab, som vi kan bruge i vor dialog med hinanden. Og netop som katolske kvinder bærer vi et medansvar ikke mindst i vor egen Kirke, i vore menigheder, i vore familier her, at give rum for kærligheden, for freden, for respekten for hinanden. Så vil dialogen blive konstruktiv, så vil noget nyt kunne spire frem i vor forening. Og måske her ligger den største opgave og udfordring, vi som katolske kvinder kan tage op: Ved vore handlinger, vor adfærd, vore ord og evner, at vise vore omgivelser Gud er kærlighed. R.C. 6

7 Nogle tanker omkring DKKF's nye formålsparagraf Af Vivian Tiedemann I enhver forening kan der med mellemrum være behov for at justere dens formålsparagraf. Dette er også sket i DKKF's 80-årige historie. Sidste gang, formålsparagraffen blev ændret, var i Formålsparagraffen, som nu er vedtaget, er i følgende tre punkter. Punkt 1: Skabe rammer, hvor katolske kvinder kan mødes omkring deres tro og dele den med hinanden og med andre. Det betyder meget, at vi som katolske kvinder af og til får lejlighed til at mødes med andre katolske kvinder omkring vores tro; det er jo den, vi har fælles med hinanden og behov for at uddybe. Det er derfor et overordnet formål for DKKF at tage initiativ til møder, weekends og retræter - også i områder, hvor katolikker bor spredt og derfor kan have vanskeligt ved at "finde hinanden". I deres isolation har de behov for at mødes med andre katolske kvinder. Men hvorfor kun kvinder? Fordi kvinder og mænd i deres ligeværdighed har forskellige "forcer" og indfaldsvinkler til tilværelsen og måder at tale på. Punkt 2: Vidne om Kristus og bevidstgøre om menneskets værdighed som mand og kvinde, skabt i Guds billede. Det er vigtigt, at vi i dag vidner om Kristus, for i Ham bliver vores kristne tro konkretiseret, i Ham er Gud blevet menneske og har givet sig til kende for os mennesker. Det er vigtigt som kristne at tale om, hvad vi tror på - men især hvem vi tror på! Mand og kvinde er ligeværdige, skabt i Guds billede, hvor både det mandlige og det kvindelige afspejler Hans væsen. Punkt 3: Repræsentere katolske kvinder i de paraplyorganisationer, som er nævnt i 2 Det er væsentligt, at katolske kvinder også er repræsenteret i paraplyorganisationer, så vi har mulighed for at komme med vores holdninger og også for at tage del i samfundsdebatten. HJERTESUK FRA MEDLEMSREGISTRATOR Det ville hjælpe os meget hvis medlemmerne meddelte flytning til medlemsregistrator Ruth Pallisgaard Meyer 7

8 KVINDEN SOM FREDSSKABER forenet i tro og handling Lørdag d. 8. april 2006 afholder Danmarks Katolske Kvindeforening en Temadag på Dalum Kloster. Vi begynder med messe i klosterkirken kl Efter middagsmad vil der være et kort oplæg af Karl Heinz Westarp om vores Caritas-projekt: et skolehjem for piger i Nordøst-Indien. Karl Heinz Westarp fra Århus har besøgt Caritasprojekter i området og rejser rundt i Danmark og fortæller om Caritas og dets arbejde rundt i verden. Dette er starten på DKKF s engagement i et projekt, som skal hjælpe piger i en meget fattig del af verden til at få en tålelig hverdag. Dagens emne Kvinden som fredsskaber forenet i tro og handling vil blive belyst i et oplæg af Kirsten Kjærulff, Randers, og derefter vil der være samtaler i grupper og i plenum. Oplægget og samtalerne vil give os mulighed for at beskæftige os med flere aspekter af dette vigtige tema: fred i verden, i Kirken, i vores venne- og bekendtskabskredse, i vore familier, mellem mig selv og Gud. Emnet er temaet for WUC- WOs studiedage inden generalforsamlingen i Arlington, USA, og vores temadag er en måde at være sammen med katolske kvinder over hele jorden om at finde ud af, hvordan vi som kvinder kan være med til at skabe fred. Dagen slutter kl. 17. Pris for middagsmad og eftermiddagskaffe: 50 kr, som betales ved ankomsten. Alle kvinder er velkomne. Tilmelding senest mandag d. 3. april 2006 til sekretæren Linda Larsen - se bagsiden. 8

9 VORES CARITAS-PROJEKT På DKKF s ekstraordinære generalforsamling 12. november 2005 blev det vedtaget, at vi beder Caritas pege på et projekt, som på en særlig måde støtter piger og kvinder i nød til at få en tålelig tilværelse. Generalsekretær Mogens Jeppesen, Caritas Danmark, var ikke i tvivl: Han var meget taknemmelig for, at vi vil være med til at støtte etablering af et skolehjem for piger fra stammesamfund i Karbi Anglong i Nordøstindien. På temadagen i Dalum d. 8. april vil der være et oplæg om dette projekt, og vi vil lave den første indsamling til projektet. I næste nummer af DKKF-Nyt vil der komme en uddybende artikel om projektet. På bestyrelsens vegne Birgit Clausen KØB AF SEX ER IKKE SPORT Forleden dag kom en mail fra WUCWO med en opfordring: Sig nej til Tysklands prostitution af kvinder under verdensmesterskabet i fodbold i I juli måned vil 12 tyske byer være værter for verdensmesterskabet. Man forventer, at ca. 3 millioner fodboldsfan flest mænd vil deltage. Endvidere forventer man, at omkring kvinder bliver importeret fra Central- og Østeuropa til Tyskland for at give sexuel service til dem. Dette protesterer The Coalition against Traffing in Women (CATW) imod. På DKKF s vegne har jeg skrevet protesten under og opfordrer også DKKF s medlemmer til individuelt at gøre det samme. Det kan gøres på CATW s hjemmeside: Birgit Clausen 9

10 Mødet i DKKF-Øst den 8. februar 2006 med foredrag af forfatteren Else Marie Kjerkegaard. Onsdag den 8. februar 2006 var der foredragsaften i DKKF-Øst med Else Marie Kjerkegaard (EMK), som bl.a. har skrevet bogen Vejen vi går. Efter messen kl samledes ca. 25 medlemmer af DKKF i Jesu Hjerte Kirkes menighedssal for at høre EMK s foredrag Vinden blæser, hvorhen den vil fra ateisme til kristentro. EMK indledte foredraget med at fortælle, at hun selv var blevet optaget i Den Katolske Kirke for et par år siden. Hun ville denne aften fortælle om sin egen udviklingsvej til kristendommen, og det overordnede tema for aftenen var, hvordan man inspirerer søgende mennesker til at fordybe sig i kristendommen i stedet for at shoppe rundt mellem flere forskellige religioner. EMK er vokset op i et traditionelt landbrugsmiljø i Østjylland. Tro og religiøse overvejelser var ikke et samtaleemne, og kirkegang var heller ikke en del af familielivet bortset fra de traditionelle begivenheder. Hendes mor var datter af en overlærer, der som bijob var organist ved kirken.heller ikke moderens hjem var særlig religiøst præget. I barndomshjemmet blev børnene opdraget til at bede aftenbøn, for det hørte sig nu en gang til. Som barn spekulerede EMK meget over eksistentielle spørgsmål som fødsel og død, synd og skyld og det ondes eksistens, og barndommen var også trods det relativt trygge liv på landet - præget af, at EMK var barn under krigen. Der var imidlertid ikke nogen at drøfte de store spørgsmål med, og som ca. 10-årig mistede EMK troen. En aften meddelte hun sin mor, der altid overværede 10

11 aftenbønnen, at hun ikke troede på Gud længere og derfor ikke ville bede aftenbøn. Moderen havde svært ved at håndtere meddelelsen. Hun kommenterede den ikke men valgte at forlade værelset og kom ikke siden op for at bede aftenbøn med hende. Denne hændelse skabte en ubevidst skyldfølelse hos EMK og en følelse af at være forkert i religiøs henseende. Men hun bevarede alligevel et lille håb om, at Gud fandtes. Da hun skulle konfirmeres, håbede hun på, der ville ske et mirakel, men det udeblev. På selve konfirmationsdagen skulle hun sammen med sin familie besøge sin yndlingsmoster, som lå syg af brystkræft. Under besøget gik det pludselig op for hende, at mosteren var døende, og det skete også kort tid efter. Selv om alle var meget kede af det, blev der ikke talt nærmere om døden i familien, så EMK måtte gå med sine overvejelser alene. Oplevelserne under konfirmationen betød, at hun opgav håbet om, at der fandtes en kærlig og almægtig Gud. Da hun forlod barndomshjemmet som 17-årig, var hun overbevist ateist. 11

12 Alt i alt var EMK s barndom præget af et fravær af troende mennesker, som kunne inspirere en spirende religiøsitet. Der var dog enkelte mennesker, som var med til at så de frø af troværdig religiøsitet, som senere skulle vise sig at spire hos hende. Efter at have forladt hjemmet blev EMK først uddannet som trafikassistent i DSB og senere i en kort periode ansat som ground hostess i SAS. Herfra gik vejen over England og Frankrig for at lære sprog som au pair pige. Både den engelske og den franske værtsfamilie var troende, og med sin engelske familie fik EMK for første gang en dialog om tro. Efter årene i udlandet vendte EMK som 22-årig tilbage til Danmark, hvor hun meldte sig ud af folkekirken. Efter sin hjemkomst begyndte EMK at læse. Hun tog først studentereksamen på aftenkursus, hvorefter hun blev politstuderende. I studietiden var hun politisk aktiv på venstrefløjen. Efter 10 år meldte EMK sig ud af politik. Hun havde da giftet sig, var blevet cand.polit. og havde fået 3 børn. Efter 19 års ægteskab blev hun skilt, og efter et par år blev hun ramt af en livskrise, som fik hende til at gå i psykoterapi. Hun beskrev det på den måde, at hvis man afskærer sig fra den åndelige dimension i tilværelsen, hævner det sig før eller siden. En psykoterapeut, som var interesseret i meditation og spiritualitet vakte EMK s interesse for meditation som en vej til et bedre liv. Fra dette tidspunkt startede et langt forløb, som førte EMK igennem flere forskellige religioner. Først kom hun regelmæssigt på et hinduistisk inspireret center. Siden blev hun elev af den zenbuddhistiske vietnamesiske munk Thich Nhat Hanh, og det var ham, der under en forelæsning pegede på, at hun skulle søge 12

13 tilbage til sine kristne rødder. I nogle år kom hun i folkekirken, men syntes, den var for intellektuel i sin tilgang til troen. Hendes optagethed af meditation førte hende derfor sideløbende på retræter på klosteret Karmelgården i Skåne. Under den første retræte, hun deltog i, fik hun under en meditation nytårsmorgen det kald, at hun skulle blive kristen meditationslærer. Det fulgte hun op på forskellig måde og endte med at tilmelde sig den meditationslederuddannelse, som findes på det økumeniske Berget i Sverige I flere år havde EMK Wilfrid Stinissen på Karmelgården som åndelig vejleder, samtidig med at hun kom i folkekirken. Under opholdene på Karmelgården og også på Rögle kloster fik hun flere uforklarlige religiøse oplevelser, som fastholdt hende i den kristne tro og medførte, at hun til sidst blev overbevist om, at hun skulle bli- ve katolik. EMK har i dag en stærk oplevelse af, at Den Katolske Kirke har været det rigtige valg, og hun konkluderede, at det især var klostertraditionen og dens spiritualitet, der førte hende hjem til kristendommen. Efter foredraget diskuterede vi gruppevis spørgsmålet Hvad er vigtigt, hvis vi vil inspirere mennesker til at søge dybere ind i kristendommen?. EMK gav en meget stærk, personlig og levende beskrivelse af sin vej til troen og Den Katolske Kirke, og det var tydeligt, at det meget lydhøre publikum tog beretningen til sig, ligesom mange kunne identificere sig med de mange og store overvejelser, som EMK måtte gøre sig i sin søgen. Foredragsholderen fik under stor applaus overrakt Wilfred Stinissens seneste bog, inden vi sluttede aftenmødet med den dejlige salme Nu takker alle Gud. HB 13

14 Fra kassereren Nyheder fra bestyrelsen. Det at være bestyrelsesmedlem og kasserer for DKKF er tillidshverv, som jeg varetager i min fritid. På opfordring har jeg så her skrevet lidt om mig selv, mit liv og mine tanker om DKKF. Jeg og min ægtefælle er begge barnefødte katolikker fra København. Nu bor vi i Kolding med vore to yngste børn. Jeg er uddannet sygeog sundhedsplejerske, og en ansættelse indenfor psykiatrien førte mig videre til mit nuværende hverv som psykolog. Jeg er et tvivlende menneske, og jeg opfatter dette med at tro som et personligt valg, jeg hver dag skal tage stilling til. Jeg må forholde mig til fornuftige argumenter for og imod. Så jeg vil udtrykke mit valg med slutningen af Dostojevskijs Min Trosbekendelse : Hvis nogen bragte mig beviset for, at sandheden om vort liv ikke er i Kristus, og hvis sandheden i virkeligheden ikke var i Kristus, så ville jeg hellere være med Kristus end med sandheden. Det er vigtigt for mig at være parat med forståelse og dialog om det, som vi har fælles. Min erfaring er, at vi let misforstår hinanden, når det religiøse bliver alt for regelret eller abstrakt. Derfor oplever jeg styrke ved det åbne og naive vidnesbyrd. For eksempel som Biskop Desmond Tutu har forfattet i Gud har en drøm. Evnen til at beskrive det ubeskrivelige i konkret form, det er en gave, som er få beskåret. Lige nu er jeg ved at læse Tro mod Tro af sognepræst i Folkekirken: Kathrine Lilleør og Naser Khader. Det er en spændende bog, der er en dialog mellem de to forfattere. I DKKF var jeg aktivt medlem for en del år tilbage, det var efter pavens rundskrivelse: Kvindens værdighed og kald i Jeg blev igen aktiv, da jeg kom i bestyrelsen for snart 3 år siden. Med 14

15 stor taknemmelighed kan jeg berette, at jeg og mine voksne døtre i DKKF har fundet et katolsk kvindenetværk, der spænder over by og landegrænser. Som katolsk kvinde, ligger det mig meget på sinde, hvorledes jeg kan styrke mit personlige gudsforhold og om muligt give min tro videre. Kirken priser os som mødre. Pavens rundskrivelse og livslange anerkendelse har bestemt højnet vores selvværd som kvinder og mødre. Men jeg mangler me- re fra os selv. Faktisk er det jo, som Iben Thranholm redegjorde for på ØM, en næsten uforenelig tilværelse - især mens børnene er små. For øvrigt har jeg lige læst Ibens bog, og den er interessant med holdninger og erfaringer fra lærde mænd og enkelte kvinder om deres personlige gudsforhold. I DKKF kan vi møde andre katolske kvinder. Vi kan vise hinanden forståelse og dele de konkrete erfaringer, som vi hver især kommer med fra familie og sogn! Et stort Tak skal lyde til alle de medlemmer, som har betalt kontingent for 2006, men der mangler stadig en del: I skrivende stund har 100 medlemmer betalt, så der mangler stadig 69 kontingenter. Fristen var i år sat allerede 1. februar, dette er nyt, og det kan nogen have overset. Det er jo samtidig med mange andre beløb, der skal foreligge ved årsskiftet. Er girokortet blevet væk, kan der indbetales direkte til DKKFs konto, husk dog at skrive tydeligt navn på indbetalingen. 15

16 Om ligeværd "Gud har skabt os alle ens, med samme værdighed uanset religion og nationalitet", sådan sagde pave Benedikt i Kølns synagoge. De ord rammer centralt ned i et Europa, hvor frygten for fremmede kulturer bliver stadig mere udbredt og dermed også antisemitismen. Der er tale om en ond cirkel af mistro og had. Når den ene mistror den anden, så mistror den anden den ene. Skal den cirkel brydes, kræver det andet og mere end politisk lighedstænkning, det kræver en bevidsthed om, at vi alle er skabt i Guds billede. Gud har skabt os i al vor mangfoldighed, og universet i al dets mangfoldighed - og se det var såre godt (1 Mos 1,31), som der står i den gamle oversættelse fra Når vi mistror og/ eller ringeagter den fremmede, så gør vi Gud lille, for Han elsker mangfoldigheden. Der skal være plads til både nye og gamle europæere. Vi må aldrig glemme, at menneskets sande værdighed beror på at det er skabt - og ikke på dets egne fortjenester. Sådan skrev Sr. Rut Maria Schmidt OSB i det lille blad "Fra Kirkens Missionsmark i december, ord hvis betydning ikke er blevet mindre siden da. Hvad kan man så gøre for at imødegå den mistro, der er til hinanden. Det er væsentligt at vise de fremmede, at man respekterer dem og har positive følelser overfor dem, om det så blot er med et smil, når man møder dem på gaden eller i en af deres butikker, eller måske sætter sig ved siden af den fremmede i bussen, som udtryk for at man ikke søger at undgå dem og er det en muslimsk kvinder med tørklæde, ja så behøver man jo ikke at være i tvivl. Ja, netop det at mødes har enorm betydning for vores holdning overfor hinanden, men hvor kan man da gøre 16

17 det udover på gaden og i butikkerne i et flygtigt møde. Det kan man i "Mødestedet", som jeg blev bekendt med for nylig. Mødestedet er Kirkens Indvan-drearbejde Thyra, mødestedets daglige leder, og Gönul fra Tyrkiet på Vesterbro. Det er et samarbejde mellem Danmission 14,3 på Vesterbro i Køben- Adressen er Valdemarsgade og Kirkerne på Vesterbro. havn og der var åbent mandag - torsdag kl Det startede for godt 20 år siden. Det er lykkedes at for kvinder og børn, og skabe et sted, hvor mennesker uanset religiøs eller kul- for alle kl turet bag-grund kan mødes Hvorfor ikke gå derhen med på ligeværdig vis og gennem det samme! - og som tænkt samvær og samtaler kan så gjort. For hvornår ville det mødes på en ligeværdig måde og gennem samvær og skridt til "en bro", men det ellers blive til noget? Et lille samtaler kan nå frem til gensidig respekt. Man står i ne tage. Og enhver må jo var nu det lille skridt jeg kun- "Møde-stedet" ved sin kristne identitet, samtidig med at hvor man er. begynde med sig selv, der man lytter til den anden i respekt for den andens identisækken fuld af garn fra vo- Jeg drog af sted med rygtet. Det kan man bl. andet res "overskudslager", da jeg læse i forordet til jubilæumsskriftet udgivet i anledning af strikket firkanter til Mother havde hørt, at der også blev de 20 år. Teresassøstrene! 17

18 Jeg bevægede mig op på tredje sal og gik ind ad den åbne dør og befandt mig i nogle dejlige lokaler, hvor 15 tyrkiske kvinder sad i en livlig hyggesnak omkring en kop kaffe. Mange forskellige kvinder finder vej til "Mødestedet" i løbet af ugen. Jeg blev modtaget med et smil og fik venligt anvist en plads, men at deltage i snakken var lidt vanskeligt, da den jo foregik på tyrkisk og de fleste af kvinderne ikke kunne meget dansk, men lidt snak kunne det dog blive til - og om hvad? Børn og børne-børn! På et tidspunkt blev en stor gryde med suppe sat på bordet. Det var en muslimsk hel-ligdag,og i den anledning serverede en af kvinderne en dejlig suppe for os. Var samtalen begrænset på tyrkisk, så kunne det blive til en snak med de to meget engagerede heltidsansatte, der var i centeret. De kunne fortælle om de mange forskellige opgaver, de kom ud for i løbet af dagen lige fra at lægge et par bukser op på deres symaskine, til at ringe til kommunekontoret, yde lektiehjælp og meget mere, der var ikke to dag, der var ens! PÅ det tidspunkt jeg var der, var der ikke andre danskfødte end mig, men de så meget gerne at flere danske kom på besøg i centeret om det så blot var til en kop kaffe. De spurgte, hvornår jeg kom igen? Det er bestemt ikke sidste gang jeg kommer der, og jeg vil opfordrer andre til til at besø-ge centeret. Eventuelt kan vi følges ad, og vil I gerne vide mere, er I velkomne til at sætte jer i forbindelse med mig. Tlf VT 18

19 ØKUMENE Her nogle billeder, der giver et lille indtryk af de forskellige arrangementer Formand f. Danmarks Økumeniske Kvindekomité, Kanny Kruse indleder inspirationsdagen i Tølløse den 21.januar med at tænde tre lys for vore tre bededagspartnere: Litauen, Ukraine og Malawi. Inspirationsdagene som jo er en forberedelse til selve bededagen. Forklædet Kanny har på er fra de sydafrikanske kvinder med teksten: Saved to serve. - Frelst for at tjene. En forberedelse til Kvindernes Internationale Bededag er også en årlig tilbagevendende økumenisk aften på Vesterbro, Kbh. denne gang i Eliakirkens krypt. Det er en gruppe bestående af kvinder fra Frelsens Hær, Folkekirken og DKKF der tager initiativet hvert år. Vi mødes, spiser sammen og taler derefter i grupper om en af bibelteksterne fra dette års bededagstema. Aftenen slutter med bøn i Kirken. En god anledning til at mødes i et økumenisk fællesskab. (Kontakt: Vivian Tiedemann) 19

20 Ved samværet før Aftengudstjenesten i Nazaretkirken på Østerbro, Kbh.fortalte Beatrixe fra Metodisternes project i Congo, som en del af kollekten fra Bededagens Gudstjenester går til i år. En lille sundheds- og fødeklinik, langt ude i bush'en, hvor Beatrixe bor og er meget engageret. Bededagen drejer sig jo om både bøn og handling i form af hjælp til steder i verden, der har behov for støtte. Lene Suh Nicolaisen, som er generalsekretær i Danske Kirkes Råd, talte ved den efterfølgende bededagsgudstjeneste i Nazaret Kirken, hun sagde bl. andet at hun for 1 1/2 uge siden var kommet tilbage fra Kirkernes Verdensråds 9. generalforsamling, hvor hun havde haft den oplevelse at møde Desmond Tutu, Sydafrikas kendeste og elskede ærkebiskop. Ærkebiskoppen fortalte om, hvordan det umulige er sket. Sydafrika havde det tilsyneladende uløselige problem - apartheid. Men det blev løst. Derfor kan ingen sige at deres situation er uløselig, hverken i Nordirland, Israel- Palæstina, Sudan etc. Sydafrika har vist at det umulige er muligt, Sydafrika er et håbsikon for alle, der ikke kan få øje på håbet. Tidernes tegn står under håbets fortegn. "Hvorfor gør I det svært at håbe?" kunne man måske spørge med en lille omskrivning af Jesu spørgsmål til disciplene. Han stiller det spørgsmål på baggrund af bl. a. Ez. Teksten (37, 1-10), hvor vi hører, at alt er muligt, for den der tror, fordi Gud er Gud, selv over døden og er den eneste, der kan give det 20

21 døde liv. Det er på baggrund af denne erfaring at al livserfaring, god som barsk må forstås. Tidernes tegn sættes i perspektiv af, at Gud i sin store kærlighed har givet os livet i gave. Heri grundes al håb. Det er den samme Gud, der andetsteds siger til hver enkelt: "Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min". Det er den Gud, som siger:"jeg ved hvilke planer jeg har lagt for dig. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer fremtid og håb." Men nogle gange kan det være svært ikke at frygte og svært at se håb. "Hvorfor gør du det så svært at håbe, Gud?" Kunne man have lyst til at spørge med en anden omskrivning, når man hører Jesu tale i læsningen fra Lukas (21, 5-19). Folk skal rejse sig mod folk, hungersnød, pest, jordskælv,forfølgerser. Er der måske noget af dette, der ikke er genkendeligt for os i dag? Hvis vi ikke hører rædselsberetningerne fra Bibelen og fra vores egen virkeligelighed i lyset af beretninger om Guds kærlighed og omsorg, så de sættes under håbets fortegn, er der ikke noget at sige til at mennesket knægtes. Det er netop det Desmond Tutu vil have os til at forstå. (Forkortet m. tilladelse fra Lene Sue N.) R. I. P. Den 22. dec døde Dora Sørensen, København og den 28, december, Ellen Henrichsen, Svendborg. Gennem mange år, trofaste deltagere på Dalum Retræterne.Under messen før DKKF-mødet den 8. febr. i Jesu Hjerte Kirke, Kbh, blev de afdøde medlemmer mindet. Herre, hør vor bøn! RPM 21

22 Ved Agnethe Emmerich s død i Odense den 14. januar Agnethe døde efter et rigt og spændende liv, ikke mindst i DKKF regi. Hun tog ivrigt del i den nye struktur i DKKF, som blev en realitet fra Hun var især meget engageret i Odense-kredsens arbejde. Odense-kredsen fik gennem hende en venskabskreds i Hildesheim i Tyskland. De to kvindekredse besøgte ofte hinanden. I Dalum-retræterne lagde Agnethe også mange kræfter, hvilket disse stadig bærer præg af. Ikke mindst i bestyrelsens arbejde gjorde Agnethe, som Odense-kredsens repræsentant, et stort arbejde. Hun kæmpede sammen med Fredericia og Vejle en indædt kamp for at bevare kredsenes selvstændighed, hvilket lykkedes for Odense i mange år. Agnethe efterlader et stort savn hos mange. Æret være hendes minde. Marianne Plum og Marlene Henrichsen Agnethe voksede op på børnehjem hos Skt. Hedvigsøstrene i Kolding. Agnethe var en pige med gå-på-mod og sørgede selv for sin uddannelse til damefrisør. I mange år havde hun salon i Odense; men under krigen fik hun næsten ødelagt sine hænder af den dårlige erstatningssæbe. Agnethe rejste til Schweiz, hvor hun arbejdede i et par år. Hun giftede sig med Fridtjof Emmerich, som havde en boghandel i Odense. De fik aldrig børn, men de var meget lykkelige. Agnethe var enke i mange år. Hun elskede sin kirke, var urokkelig i sin tro og gjorde et stort arbejde i DKKF og den lokale kreds i Odense. Hun var sammen med Anna Cæcilie Rasmussen primus motor ved retræterne for kvinder på Dalum Kloster, og Agnethe var indtil for få år siden stadig med i arrangementet af retræterne. Agnethe var en stor hjælp i menigheden i Odense - utrættelig til at hjælpe, flittig, dygtig, slagfærdig og gæstfri. Altid kunne man stole på hende. Vi er en stor flok, der har kendt Agnethe i mange år; hun var en personlig ven. Herre - giv hende den evige hvile, og lad det evige lys lyse for hende. Anna Cæcilie Rasmussen & Lisbeth Poulsen 22

Danmarks Katolske Kvindeforening

Danmarks Katolske Kvindeforening 1 Indhold DKKFs nye bestyrelse Hilsen fra landslederen v/ Anette Macko Kvindernes internationale Bededag v/ Marianne Plum Dalumretræte 2013 v/ Birgit Clausen Weekend i Maribo hos Birgittasøstrene Medlemsmøde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv.

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv. Den 23/6 2011 vil der blive afholdt Skt. Hans fest i kirken. Grillen vil blive tændt og der vil være forskelligt tilbehør at spise til det grillede kød. Man skal selv medbringe det kød man vil grille og

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Cellegruppeoplægget tager udgangspunkt i første del af menighedens mission nemlig Mødested og i første punkt under dette punkt: Mødested mellem Gud og

Læs mere

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at der i en by var et sted, hvor alle var lykkelige. Der

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Salmer: DDS: 13 Måne og sol DDS: 448 Fyldt af glæde DDS: 674 Sov sødt barnlille

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44 1 20. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 21. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/290,v.5-6/347//589/439/421/332 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen Vi er gået i kirke denne efterårssøndag.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores 6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores bror, det handler om tilgivelse. Og der bliver ikke lagt

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 24,15-28

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 24,15-28 1 25. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 17. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 732/4324/574/338//273/439/319/279 Uddelingssalme: se ovenfor: 319 Åbningshilsen Det er blevet meget mere efterår og

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015 Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Fører religion tl fanatsme og tl konfrontaton mellem os og de andre - og måske i sidste ende tl udøvelse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Maj 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi kører fra kirken kl. 9.30 og regner med at være

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere