KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Økonominøgletal)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Økonominøgletal)"

Transkript

1 KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2018 (Økonominøgletal)

2 KU s statistikberedskab 2018 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet... 4 Nøgletal B: UFM-formålsstatistikken i denne forbindelse med Bygninger som selvstændigt hovedformål... 5 Nøgletal C: Formålsfordelte årsværksoplysninger pr. hovedområde... 6 Nøgletal D: Balance... 7 Nøgletal E: Bygninger... 7 Nøgletal I: Forskeruddannelse... 8 Nøgletal K: Samarbejde med omverdenen

3 Indledning Udover de data der direkte indgår i universitetets årsrapport udarbejdes der et omfattende tillægsmateriale i form af diverse nøgletal. Omfanget og udformningen af nøgletallene er udarbejdet i regi af Danske Universiteter, Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) og er identiske for alle universiteterne. Nøgletallene indgår i et statistisk beredskab og indsendes til Danske Universiteter, der står for videreformidling til ministeriet m.fl. Definitioner for opgørelsesprincipper kan findes på Danske Universiteters hjemmeside: Nøgletallene der indsendes til Danske Universiteter og SIU opererer kun med fire hovedområder. Til universitetets interne brug er vores afrapportering udvidet til at omfatte alle hovedområder (6 fakulteter) samt kategorien Udenfor hovedområde (fællesadministrationen samt div. enheder). Universiteternes statistiske beredskab indberettes i to faser. Studienøgletallene F-H (aktivitetsog produktionsoplysninger vedr. studerende, gennemførelsesoplysninger og internationalisering) blev offentliggjort i marts Følgende nøgletal i universiteternes statistiske beredskab offentliggøres medio 2019: Nøgletal A (Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet) Nøgletal B (UFM - Formålsstatistikken - i denne forbindelse med bygninger som selvstændigt hovedformål) Nøgletal C (Formålsfordelt årsværksoplysninger pr. hovedområde) Nøgletal D (Balance) Nøgletal E (Bygninger) Nøgletal I (Forskeruddannelse) Nøgletal K (Samarbejde med omverdenen) Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger Nøgletallene for universitetets omkostninger fordelt på formål er udarbejdet i henhold til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes Vejledning om hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger pr. december Vejledningen indebærer fordeling på følgende hovedformål: 1) Uddannelse 2) Forskning 3) Formidling og vidensudveksling 4) Forskningsbaseret myndighedsbetjening 5) Generel ledelse, administration og service Vejledningen implicerer, at bygningsdrift fordeles på og inkluderes under de enkelte hovedformål efter bestemt angivet metode. I denne forbindelse har vi valgt at bibeholde bygningsdrift som et særskilt hovedformål. Ovenstående liste suppleres derfor med: 6) Bygninger 2

4 Institutter, administrations- og driftsafdelinger har formålsfordelt årets omkostninger i henhold til SIU s vejledning, herunder konkrete angivelser angående anvendelse af fordelingsnøgler. Der er udarbejdet nøgler for alle enheder og for alle virksomhedstyper ud fra en ensrettet inddateringsskabelon. Skabelonen indeholder diverse personalekategorier inden for henholdsvis det videnskabelige personale (VIP), deltidsansatte (DVIP) samt det teknisk administrative personale (TAP). Derudover indeholder skabelonen kategorierne drift og investeringer der aktiveres. Inden for den enkelte personale- og driftskategori er fordelingsnøglen specificeret på ovenstående formål. Med henblik på konsolidering til koncernregnskabet er fakulteternes regnskaber fratrukket intern handel samt interne overførsler mellem de forskellige virksomhedstyper. I lighed med note 2 i årsrapporten er omkostningsbasen reguleret med følgende forhold: 1) Omkostninger tilsvarende indtægter fra eksterne lejere er fratrukket idet omkostningerne ikke kan henføres til universitetets egentlige formål 2) Nedskrivningen af donationsforpligtelser er reguleret, idet disse i resultatopgørelsen er modregnet i de samlede afskrivninger og nedskrivninger Reguleringerne er placeret uden for hovedområderne. 3

5 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet Angivet i tusinde kr Universitetets kommentarer til indberetningen 1 Uddannelse Heltidsuddannelse A. Bachelor/kandidat B. Selvbetalende studerende C. Færdiggørelsesbonus D. Aktiverede (AF) 225 E. Småfag Deltidsuddannelse A. Tilskud B. Deltagerbetaling C. Aktiverede (AF) Udvekslingsstuderende Fripladser og stipendier Øvrige uddannelsestilskud herunder tilskud fra UVM 2 Forskning Forskning A. Basistilskud B. Sektorrelateret forskning 3 Eksterne midler Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed A. Danske offentlige kilder B. Danske private kilder C. EU D. Øvrige udenlandske kilder E. Heraf overhead Medregnes ikke i summen for Andre tilskudsfinansierede aktiviteter A. Andre tilskud B. Heraf overhead Medregnes ikke i summen for Retsmedicin Kommerciel indtægtsdækket virksomhed Forskningsbaseret myndighedsbetjening 4.1 Tilskudsbevilling Basistilskud fra UBST Øvrige tilskud Kapitaltilskud 5.2 Øvrige formål Administrative effektiviseringer Øvrige indtægter Finansielle indtægter (netto) Indtægter fra tech-trans selskaber 6.3 Udlejning og fremleje Øvrige indtægter Øvrige indtægter er positivt påvirket af at der i 2018 er sket et ophør af neutralisering af investeringer på eksternt finansierede projekter. Tallet er derfor ikke direkte sammenligneligt med foregående år. Investeringerne udgør 82,4 mio. kr. af Øvrige Indtægter i Indtægter i alt

6 Nøgletal B: UFM-formålsstatistikken i denne forbindelse med Bygninger som selvstændigt hovedformål Angivet i tusinde kr HUM JUR SCIENCE SAMF SUND TEO Uden for hovedområde 1 Uddannelse Heltidsuddannelse Deltidsuddannelse Øvrige uddannelser Uddannelsesledelse og administration I alt 2 Forskning Forskning Forskeruddannelse Forskningsledelse og administration Formidling og vidensudveksling Formidling Vidensudveksling Formidlingsledelse og administration Forskningsbaseret Myndighedsbetjening Myndighedsbetjeningsopgaver Ledelse og administration af myndighedsbetjening Generel ledelse, administration og service Generel ledelse, administration og service Bygninger Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) Omkostninger i alt

7 Nøgletal C: Formålsfordelte årsværksoplysninger pr. hovedområde Angivet i årsværk 2018 HUM JUR SCIENCE SAMF SUND TEO Uden for hovedområde I alt 1 VIP 568,77 129, ,29 351, ,86 45,49 0, , Uddannelse 192,87 29,18 303,23 78,96 321,53 16,76 0,03 942, Forskning 357,66 97, ,70 261, ,66 28,73 0, , Formidling og vidensudveksling 11,39 3,30 48,36 7,32 30,82 0,00 0,37 101, Forskningsbaseret myndighedsbetjening 4,95 0,00 16,01 3,86 13,90 0,00 0,00 38, Generel ledelse, administration og service 1,90 0,00 0,00 0,32 0,95 0,00 0,00 3, Bygninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 DVIP 91,87 58,76 98,39 95,87 113,04 3,54 0,28 461, Uddannelse 86,98 56,60 88,76 91,60 95,41 2,90 0,18 422, Forskning 4,10 2,13 8,02 3,74 17,39 0,60 0,04 36, Formidling og vidensudveksling 0,00 0,03 1,37 0,39 0,18 0,03 0,02 2, Forskningsbaseret myndighedsbetjening 0,00 0,00 0,24 0,15 0,06 0,00 0,00 0, Generel ledelse, administration og service 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0, Bygninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 TAP 380,72 87, ,23 214, ,03 19,40 642, , Uddannelse 145,98 47,23 288,24 73,34 385,17 8,67 177, , Forskning 70,31 23,99 493,30 59,26 609,09 4,59 144, , Formidling og vidensudveksling 14,72 1,22 137,01 3,63 29,23 2,42 35,72 223, Forskningsbaseret myndighedsbetjening 0,32 0,00 10,66 1,32 185,27 0,00 5,77 203, Generel ledelse, administration og service 57,82 13,87 178,70 77,09 193,74 3,45 240,57 765, Bygninger 91,57 1,00 95,31 0,20 79,53 0,27 38,32 306,19 TOTAL ÅRSVÆRK I ALT 1.041,36 276, ,91 662, ,94 68,43 643, ,68 6

8 Nøgletal D: Balance Angivet i tusinde kr Universitetets kommentarer til indberetningen 1. Balance 1.1 Egenkapital Balancesum Nøgletal E: Bygninger 2018 HUM JUR SCIENCE SAMF SUND TEO Uden for hovedområde I alt Kommentar 1. Bygningsareal (brutto-54.50areal)* Forskningsareal Brutto-areal opgjort i m² 1.2 Undervisningsareal Brutto-areal opgjort i m² 1.3 Øvrige arealer Brutto-areal opgjort i m² 7

9 Nøgletal I: Forskeruddannelse 2018 HUM JUR NAT SAMF SUND TEO I alt Universitetets kommentarer til indberetningen 1 Ph.d.-studerende 1.1 Antal indskrevne ph.d.-studerende Antal nyindskrevne ph.d.-studerende Antal tildelte grader A Effektiv studietid 5+3-ordningen 3,16 3,22 3,36 3,39 3,17 3,58 3,25 Måling af studietid baseret på 728 observationer. 63 er udeladt pga. merit, selvstudium m.m. 1.4.B Effektiv studietid 4+4-ordningen - - 4,15 3, ,06 Måling af studietid baseret på 17 observationer. 1 er udeladt pga. merit, selvstudium m.m. 1.4.C Effektiv studietid 3+5-ordningen ,83 3,92-4,38 Måling af studietid baseret på 2 observationer. 0 er udeladt pga. merit, selvstudium m.m. 8

10 Nøgletal K: Samarbejde med omverdenen 2018 HUM JUR SCIENCE SAMF SUND TEO Øvrige I alt Kommentar 1 Tilskudsfinansierede forskningsprojekter 1.1 Antal tilskudsfinansierede forskningsprojekter A. Danske offentlige kilder B. Danske private kilder C. EU D. Øvrige udenlandske kilder

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2017 (Økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2017 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2009 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2009 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2007 KU s statistikberedskab 2007 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2005 KU s statistikberedskab 2005 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

Statistikberedskab Begrebet tilstande

Statistikberedskab Begrebet tilstande KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2014 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt Indledning...2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...3 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende... 3 Nøgletal

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende... 3 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2017 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2017 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2017

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2017 7. september 2018 J.nr. 17/16036 STM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2017 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Strategisk fysisk planlægning Københavns Universitet

Strategisk fysisk planlægning Københavns Universitet > Strategisk fysisk planlægning Københavns Universitet Københavns Universitet, Bygningsstyrelsen og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering marts 2012 Indhold > 1. Baggrund for rapporten 5

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 16. marts 2015 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TAL

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TAL A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TA L 2003 AU i tal 2003 For andet år i træk fremlægger Aarhus Universitet denne publikation med statistiske oplysninger for universitetets virke. Virksomhedsregnskabet

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TA L 2004 AU i tal 2004 På tredje år i træk fremlægger Aarhus Universitet denne publikation med statistiske oplysninger for universitetets virke. Virksomhedsregnskabet

Læs mere

AU I TAL 2014 FORORD FORORD

AU I TAL 2014 FORORD FORORD AU I TAL 2014 FORORD 1 FORORD AU i tal 2014 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling,

Læs mere

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder au i tal 2010 Fire hovedområder au AARHUS UNIVERSITET forord 1 Forord I lyset af den omstrukturering af universitetet, som er implementeret i løbet af 2011, udsendes hermed AU i tal 2010. Denne udgave

Læs mere

A1. Nøgletal for studerende i perioden A2. Nøgletal for personale og forskning i perioden

A1. Nøgletal for studerende i perioden A2. Nøgletal for personale og forskning i perioden AU I TAL 2016 FORORD AU i tal præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling, videnudveksling,

Læs mere

AU I TAL 2015 FORORD FORORD

AU I TAL 2015 FORORD FORORD AU I TAL 2015 FORORD AU I TAL 2015 1 FORORD AU i tal præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse,

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

AU i tal 2009 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2009.

AU i tal 2009 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2009. forord AU i tal 2009 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2009. Enkelte tidsserier er konstrueret på basis af tidligere årsrapporter fra de institutioner, som Aarhus Universitet

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 15. marts 2017 J.nr. 16/46704/283 MZ Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2016 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber

Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber 25. juni 2013 J.nr. 2012-3200-07 Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber Uddannelsesministeriet besluttede i 2012, at universiteterne fra og med regnskabsåret 2012 skal opgøre det formålsfordelte

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2009 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

A1. Nøgletal for studerende i perioden A2. Nøgletal for personale og forskning i perioden

A1. Nøgletal for studerende i perioden A2. Nøgletal for personale og forskning i perioden au i tal 2017 forord AU i tal præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling, videnudveksling,

Læs mere

AU i tal 2008 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2008.

AU i tal 2008 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2008. forord AU i tal 2008 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2008. Enkelte tidsserier er konstrueret på basis af tidligere årsrapporter fra de institutioner, som Aarhus Universitet

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2008 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1 Tillæg til Årsrapport 2003 Tillæg til Årsrapport 2003 - side 1 Forskning Tabel 1 Forskningsudgifter og forskningsårsværk Tabel 2 Videnskabelige publikationer Forskeruddannelse Tabel 3 Aktivitetstal for

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet 20. februar 2013 J.nr. 2013-5617-04 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 4 Bilag 1. Til Bestyrelsen. Vedr.: Kvartalsrapport Q Sagsbehandler: Økonomistyringssektionen.

Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 4 Bilag 1. Til Bestyrelsen. Vedr.: Kvartalsrapport Q Sagsbehandler: Økonomistyringssektionen. Ø K O N O M I & P E R S O N A L E Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 4 Bilag 1. Til Bestyrelsen SAGSNOTAT 1. SEPTEMBER 2008 Vedr.: Kvartalsrapport Q2 2008 Sagsbehandler: Økonomistyringssektionen.

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Årsrapport Bilagsmateriale

Årsrapport Bilagsmateriale K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Årsrapport 2004 Bilagsmateriale Indhold 1. Indledning...2 2. STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger...3 2.1 STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger Københavns

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2017

Universiteternes Statistiske Beredskab 2017 Universiteternes Statistiske Beredskab 2017 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2018

Universiteternes Statistiske Beredskab 2018 Universiteternes Statistiske Beredskab 2018 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Indledende bemærkninger: Det statistiske beredskab 2007 omfatter de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004.

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004. Indhold 1. Indledning...3 2. Københavns Universitets ledelse og faglige struktur...5 3. Regnskab...7 4. STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger...9 4.1 STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger.

Læs mere

Formålsfordeling af omkostninger

Formålsfordeling af omkostninger December 2012 Vejledning om hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger Indledning Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har besluttet, at der i regi af

Læs mere

fordeling af budgetramme

fordeling af budgetramme 4. Fordeling af budgetrammen for 2002 4.1 Fordelingsprincipper Ved fordelingen af budgetrammen er videreført det generelle princip, at hovedområderne får tilført de bevillinger og indtægter som de selv

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5a. Bilag 1. Vedr.: Hovedretning for budget 2016 og rammerne for

Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5a. Bilag 1. Vedr.: Hovedretning for budget 2016 og rammerne for KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5a. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 15. OKTOBER 2015 Vedr.: Hovedretning for budget 2016 og rammerne for 2016-19

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2017

Universiteternes Statistiske Beredskab 2017 Universiteternes Statistiske Beredskab 2017 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

Definitionsmanual til universiteternes statistiske beredskab 2011

Definitionsmanual til universiteternes statistiske beredskab 2011 Definitionsmanual til universiteternes statistiske beredskab 2011 Indledning Formålet med universiteternes statistiske beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede af, hvad de mange

Læs mere

Velkommen til Sandbjerg

Velkommen til Sandbjerg Aarhus Universitet Velkommen til Sandbjerg Velkommen til Aarhus Universitet og velkommen til Sandbjerg! I befinder jer på et historisk sted! Sandbjerggård blev første gang nævnt omkring år 1500 Ca. 1570

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

S A G S N O T A T Vedr. KONCERN-ØKONOMI Sagsbehandler Resumé Indhold

S A G S N O T A T Vedr. KONCERN-ØKONOMI Sagsbehandler Resumé Indhold K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 88 d. 4. april 2017 Punkt 8. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 21. MARTS 2017 Vedr. Økonomiske vilkår for KU frem

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt. 6. Bilag 1. København Universitets bestyrelse. Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2019

Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt. 6. Bilag 1. København Universitets bestyrelse. Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2019 KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt. 6. Bilag 1 København Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 13. MARTS 2018 Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2019 Sagsbehandler Koncern-økonomi

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 14. februar 2011 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 Indledende bemærkninger: Universiteternes statistiske beredskab er opdelt i to faser; studienøgletallene (tabel

Læs mere

Resumé. Bestyrelsesmøde nr. 83, d. 27. april 2016 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Resumé. Bestyrelsesmøde nr. 83, d. 27. april 2016 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 83, d. 27. april 2016 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 15. APRIL 2016 Vedr. De økonomiske rammer for 2016-2019 og tilpasninger frem

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING 2004

BUDGETOPFØLGNING 2004 BUDGETOPFØLGNING 2004 20-10-2004 15:56 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR. 2-2004 (8 MD.) mio. kr. i niv. 2004 HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2004 Budgetkontoret primo 2004

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 67, den 19. marts 2013 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden

Bestyrelsesmøde nr. 67, den 19. marts 2013 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 67, den 19. marts 2013 Pkt. 4. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 11. MARTS 2013 Vedr.: KU's estimerede indtægter

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING 2004

BUDGETOPFØLGNING 2004 Aarhus Universitet BUDGETOPFØLGNING 2004 10:50 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2004 1. kvartal 2004 mio. kr. i niv. 2004 HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2004 Budgetkontoret

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 91 d. 24. oktober 2017 Pkt. 10a. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 91 d. 24. oktober 2017 Pkt. 10a. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 91 d. 24. oktober 2017 Pkt. 10a. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 13. OKTOBER 2017 Vedr. Hovedretning for budget 2018 og rammerne for 2018-2021

Læs mere

Universiteternes statistiske beredskab 2010

Universiteternes statistiske beredskab 2010 Universiteternes statistiske beredskab 2010 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med universiteternes statistiske beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009 7. JANUAR 2009 2008 et godt og travlt år for AU Strategi 2008-2012 Kvalitet og mangfoldighed 2 2008 et godt og travlt år for AU Strategien føres ud i livet Integrations- og forandringsprocessen Reorganisering

Læs mere

Centrale parametre for CBS,

Centrale parametre for CBS, BUDGET 2015 FORORD I 2015 budgetteres der med et omkostningsniveau på 1.284 mio. kr. og et underskud på 35 mio. kr. Idet CBS ikke har udsigt til at få forøgede strukturelle indtægter, tager CBS med budget

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013

det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013 det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 213 Forord Denne folder forklarer fakultetets budgetmodel og beskriver hovedtallene i fakultetets budget for 213. Budgetmodellen er en

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012 Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne August 2012 BERETNING OM UNDERVISNINGEN PÅ UNIVERSITETERNE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 6

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne UDKAST af 15. december 2014 Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne I medfør af 19, stk. 8, 9 og 12, og 28, stk. 6, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august

Læs mere

5. Budgetrammer for hovedområderne

5. Budgetrammer for hovedområderne 5. Budgetrammer for hovedområderne I nedenstående afsnit følger en mere detaljeret opgørelse af budgetrammerne for fakulteterne, AUB og AUA. Til forskel fra IB 2001 er budgetrammerne for fællesaktiviteterne

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 99, d. 8. april 2019 Pkt. 8. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2020

Bestyrelsesmøde nr. 99, d. 8. april 2019 Pkt. 8. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2020 KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 99, d. 8. april 2019 Pkt. 8. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 21. MARTS 2019 Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2020 Sagsbehandler Koncern-økonomi

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

Status på fase 2: 300 mio.kr. med effekt fra Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 6. Bilag 1. Købehavns Universitets bestyrelse

Status på fase 2: 300 mio.kr. med effekt fra Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 6. Bilag 1. Købehavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 6. Bilag 1 Købehavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 24. MAJ 2016 Vedr. Status på tilpasningsplanen ved Q1 2016 Sagsbehandler Koncern-økonomi

Læs mere

Notat om rebudget Indledning. Ledelsesresumé

Notat om rebudget Indledning. Ledelsesresumé Notat om rebudget 2019 Økonomiafdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Michael Siglev Telefon: 9940 3959 Email: msi@adm.aau.dk Dato: 06/03-2019 Sagsnr.: 2019-122-00177 Indledning

Læs mere

Kvartalsrapport Q (intern regnskabsrapportering) KONCERN-ØKONOMI

Kvartalsrapport Q (intern regnskabsrapportering) KONCERN-ØKONOMI KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 95, d. 12. juni 2018 Pkt. 4. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 30. MAJ 2018 Vedr. Kvartalsrapport Q1-2018 (intern regnskabsrapportering) KONCERN-ØKONOMI

Læs mere

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012 I N S T I T U T F O R K U N S T O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Rapportering til overliggende niveau S A G S N O T A T 25. JUNI 2012 Vedr.: Sagsbehandler: Marianne

Læs mere

Direkte finansiering af dansk forskning

Direkte finansiering af dansk forskning Direkte finansiering af dansk forskning 2 3 Indhold Forord Forord 3 Offentlig investering i forskning balancen mellem direkte og konkurrenceudsatte forskningsmidler 4 International sammenligning: Direkte

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 64, den 9. oktober 2012 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden

Bestyrelsesmøde nr. 64, den 9. oktober 2012 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 64, den 9. oktober 2012 Pkt. 4. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 5. SEPTEMBER 2012 Vedr.: KU's estimerede indtægter

Læs mere

1. kvartals økonomirapport 2006

1. kvartals økonomirapport 2006 AARHUS UNIVERSITET Maj 2006 Budget- og planlægningskontoret 1. s økonomirapport 2006 Hermed fremlægges 1. srapport 2006 for Aarhus Universitet uden HIH. Opbygningen af srapporten er ændret således, at

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

KONCERN-ØKONOMI ØKONOMISTYRINGSSEKTIONEN

KONCERN-ØKONOMI ØKONOMISTYRINGSSEKTIONEN KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 69, den 29. oktober 2013 Pkt. 4. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 17. OKTOBER 2013 Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden 2014-2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden Sagsbehandler: Koncern-økonomi

Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden Sagsbehandler: Koncern-økonomi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 10. APRIL 2014 Vedr.: KU's estimerede indtægter

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 26. MAJ 2014 Vedr.: Kvartalsrapport Q1 2014 (intern

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne BEK nr 1281 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Bilag 2 PKU-møde 14-03-2012

Bilag 2 PKU-møde 14-03-2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bilag 2 PKU-møde 14-03-2012 S A G S N O T A T MARTS 2012 Vedr.: Afrapportering vedr. Kompetencefondens midler sommer 2011 HR & ORGANISATION NØRREGADE 10 Sagsbehandler:

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Kvalitetsenheden www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 15-09-2017 Sagsnr.: nr. 2017-412-00361 Notatet er gældende fra oktober 2017 og nøgletallene

Læs mere

Resumé. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 5. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Resumé. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 5. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 5. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 25. MAJ 2016 Vedr.: Kvartalsrapport Q1-2016 (Intern regnskabsrapportering) Sagsbehandler:

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Ph. d. stipendium pr. 1. oktober 2009 (SAMF, HUM) Side

Ph. d. stipendium pr. 1. oktober 2009 (SAMF, HUM) Side Ph. d. stipendium pr. 1. oktober 2009 (SAMF, HUM) Side Indledning 1 Satser for 5+3 på ordinært stipendium pr. 1. oktober 2009 Løntrin 4 (0 års anciennitet) samt totaler for de andre løntrin 2 Løntrin 4

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Juridiske Fakultet Afrapporteringsår 2018 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse Der er

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE AUGUST 2014

MEDARBEJDERMØDE AUGUST 2014 MEDARBEJDERMØDE AUGUST 2014 LONE DIRCKINCK -HOLMFELD & JØRGEN STIGEL Det Humanistiske Fakultet: Udvikling i indtægter 2010-2014 Engagerede medarbejdere & ledere Stor tak til alle samarbejde og deltagelse

Læs mere

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler Notat Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler 30. november 2007 1 Indledning... 2 2 Definition af universitet... 2 3 Definition af hovedområder... 2 4

Læs mere