NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad"

Transkript

1 NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober/november 2009 Årgang 36. Nr. 8. Nyt fra Beboerrådet Nyt Beboerrådsmøde Tirsdag d. 3/ Kl. 19 i GH-Kælderen Klagenævnet informerer Det er ikke tilladt at have nogen former for effekter stående på gangarealet samt svalegangene, da der skal være ryddet af hensyn til brandfare. Kontrolbesøg fra Brandsynet kan medføre en betragtelig bøde. BESKÆRING AF KOLLEGIETS TRÆER OG BUSKE - I sidste uge var De Blå Mænd på hårdt arbejde med at klippe grene af træer og buske forskellige steder på kollegiet. Blandt andet dette træ (billedet) fra EFJK-gården fik den helt store omgang, så kun selve stammen står tilbage. Også buskene fik så hatten passede, og alle buske er nu lige høje - i hvert fald i ABCD-gården! KØKKENHYGIEJNEKONTROL I OKTOBER - Læs om besøget fra hygiejnekontrollen på tre nye køkkener i denne måned, og følg med i konkurrencen om, hvilket køkken, der har det mest rene og mest beskidte køkken. Side 4 og 5 LØBEKONKURRENCEN FÆRDIGLØ- Nu er de fem uger færdigløbet, og selvom alle deltagere kæmpede bravt, var det ikke til at skjule resultatet. Læs om, hvor langt deltagerne løb tilsammen og hvem der løb længst. Side 7 BET KÆLDERCAFÉEN FYLDER 20 ÅR - I denne måned holder KælderCaféen stor jubilæumsfest, og du er inviteret. De har fundet på et festligt tema og sjove events, som skal gøre aftenen endnu bedre. Læs mere om, hvad det handler om. Side 8 og 9

2 SIDE 2 NYBROTIDENDE ÅRGANG 36. NR. 8. Så kom varmen til Nybrogård Kollegiet Desværre hentyder overskriften ikke til varmen i vejret - det er og bliver efterår med kulde, blæst og regn. Til gengæld er varmen kommet til kollegiet indenfor. Lars Kaj tændte i starten af oktober for varmen, så alle nu kan få opvarmet deres værelser og lejligheder. Og med de seneste ugers kolde vejr in mente, må man sige det var på høje tid! Men varmeforbruget skal fra nu af kunne måles på den enkelte husstand, ligesom det er sket med elforbruget. Derfor vil der komme en montør rundt på alle værelser og i alle lejligheder i den kommende tid for at installere varmefordelingsmålere på radiatorerne, samt montere et radiomodul på elmåleren. Varsling nogle uger før Hver husstand vil få brev om dagen og tidsrummet for selve monteringen nogle uger i forvejen - enkelte husstande har allerede fået deres brev. For at sikre en hurtig og smertefri montering er det vigtigt, at alle beboere gør plads foran alle deres radiatorer i husstanden. På værelserne skal man altså fjerne alle ting, Nu kan man igen skrue op for varmen i radiatoren. Men snart kommer nok til at betale for sit eget forbrug. der kan stå foran radiatoren på værelset (evt. hvis man har en på badeværelset), mens det for lejlighederne er vigtigt både at huske radiatoren i gangen, i køkkenet og på badeværelset ud over de to i værelserne. Hvis ikke montøren kan komme til radiatoren(e) på den pågældende dag, vil det betyde et merbeløb pr. husstand på 312,50 kr for et ekstrabesøg fra montøren. Dette beløb kommer beboerne højst sandsynligt selv til at betale på den ene eller anden måde. Så hold øje med postkassen og husk at frigøre jeres radiatorer! Cecilie, D-5 Fakta om NybroTidende Ansvarshavende redaktør Cecilie Kristiansen (D-05) Udkommer en gang om måneden senest fire dage før næste beboerrådsmøde. Deadline for indlæg: den 20. i hver måned Oplagstal: ca. 200 NybroTidendes redaktion forbeholder sig ret til at rette i indlæg, samt fravælge indlæg, som ikke synes at have relevans for andre. Fra kollegianer til kollegianer: Nu forsøger NybroTidende sig med et nyt, mere interaktivt tiltag, hvor det er muligt for den enkelte kollegianer at få en bestemt besked ud til alle andre på kollegiet via NybroTidende. Et alternativ til mailinglisten, som ofte kan ende i spam-bakken. Send derfor en mail til med din besked senest d. 20. i hver måned, og så vil den komme i Nybro- Tidende den følgende gang. Annonce: Haves: En stor rusten kædesav Ønskes: Nosserne på de ukendte gerningsmænd, der en tirsdag nat i oktober måned tømte det ene LM-lige køkken for næste samtlige mad- og fryser varer. Henvendelse på LM liges køkken. Husk at lukke døren til cykelskurene! Mandag d. 19. oktober 2009 kl ca. 20:30 Blev to-tre cykler eller måske flere stjålet i ABCD-cykelskuret. Tre indvandredrenge på år tog cyklerne og smed dem ind i en blå, gammel, varevogn, (Folkevogn), og kørte af sted med dem. Det er meldt til politiet, men de kan ikke gøre så meget. Nummerpladen huskes ikke fuldt ud, men de første tal var 96. Derfor er det meget vigtigt, at alle husker at lukke skurene og tjekke, at de er låst. Fra Lars Kaj: Miele Turvask har fået nyt system Miele har skiftet system til online reservation af vaskemaskinerne. I den forbindelse er man nødt til at bruge sit oprindelige brugernavn og adgangskode modtaget ved indflytning. Hvis man har mistet dette, kan man besøge varmemesteren i åbningstiden.

3 ÅRGANG 36. NR. 8. NYBROTIDENDE SIDE 3 Referat af beboerrådsmøde mandag den 5. oktober 2009 Kl. 19 i GH-Kælderen Til stede: Søren B50, Cecilie D5, Pernille D55, Jonas D59, Micki F55, Mikkel J21, Sandra M47, Lasse M59, Camilla N31, Mathias O5, Jonas P27, Mia S03, Morten S21, Bo S30 Afbud: Scott, J31 Ad 1) Mathias valgt til ordstyrer Ad 2) 9 stemmeberettigede mødt Ad 3) Referat godkendt for sidste beboerrådsmøde Ad 4) Dagordenen godkendt med tilføjelsen om, at Kanolaugets ekstrabevilling under punkt 8E er på 3058,75 kr. Ad 5) Økonomi: Der er endnu ikke udbetalt løn til netværksgruppen, sekretær eller NybroTidenes redaktør. Der står pt ,87kr. på NYK s konto og ,98 kr. på Netværkgruppens konto. Ad 6) Avisaffald: For at undgå at der kommer for mange reklamer på gangene ved postkasserne, skal alle have en mærkat med Nej tak til reklamer på postkassen. Disse mærkater kan bestilles over nettet på e-posthuset. Alle beboere skal registreres individuelt, da det er elektronisk omdeling. Der kan derfor ikke gøres noget fra kollegiets side for at undgå de store mængder reklamer, der kommer. Fredag den 2. oktober blev elrenoveringen af alle lejemål færdiggjort. Der blev desuden tændt for varmen. Ad 7) Der er blevet afholdt bestyrelsesmøde. Hele referatet ses som bilag til dette referat men hovedpunkterne er: - Udlejningen af antennepositionen til Telia er blevet vedtaget. Dermed betaler Telia årligt kr. til kollegiet. Kontrakten kan ikke opsiges af hverken udlejer eller teleoperatør i 5 år. - Der er sket ændringer i ordensreglementet, så det nu kun er tilladt at køre inden for bommene efter aftale med Ejendomsmesteren inden for dennes normale arbejdstid: mandag til fredag. - Det er blevet besluttet at bruge kr. inkl. moms på vedligeholdelse af gulvarealer i KælderCaféen og GH-kælderen. - Det er endnu ikke besluttet, hvordan afregningen af el og varme sker på fælleskøkkenerne. - Ventetiden på at få tilbudt et værelse er i øjeblikket 2-3 måneder, mens den for lejligheder er 3-6 måneder. Ad 8A) Filmklubben Det er endnu ikke besluttet, hvor der er et lokale til klubben. Der kan muligvis laves en udvidelse af KælderCaféens forsikring, så den kan dække filmklubbens inventar. På denne baggrund blev der stemt om oprettelse af en filmklub. For: 8 Imod: 1 Blank: 0 Ad 8B) Regnskab for KælderCaféen Efter 1. og 2. kvartal er der et overskud på kr. Fratrækkes ca kr. haves resultatet for 2. kvartal. Resultatet er muligvis lidt for højt, da kassebeholdningen umiddelbart virker for stor. Resultatet for 3. kvartal kommer til næste beboerrådsmøde, og det skulle også gerne give svar på nogle af tallene fra det første halve år. Ad 8C) Kopimaskine Behovet vurderes ikke til at være så stort for den enkelte beboer lige nu i forhold til at investere i en kopimaskine, der kan benyttes af alle beboere. Det er vigtigt, at en ny kopimaskine kan printe 150 eksemplarer af NybroTidende 10 gange om året. Bo undersøger muligheden for udlicitering og køb af en ny printer, der kan klare opgaven med NybroTidende. Ad 8D) Ekstraordinær åbning af KælderCaféen torsdag den 15. oktober Der blev stemt om mulighed for åbning af KælderCaféen i tidsrummet 21-03(05) For: 8 Imod: 1 Blank: 0 Ad 8E) Ekstrabevilling til Kanolauget på 3058,75 kr. For: 8 Imod: 0 Blank: 1 Ad 9) Indvalg af nye medlemmer og suppleanter: Kasper P31 ny suppleant for PRulige Ad 10) Evt.: Mikkel skal på dirrigent/ordstyrer kursus, så han er klar til tjansen fremover! Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er tirsdag den 3. november 2009 kl. 19 i GH-kælderen. Punkter til dagsordnen skal være Pernille D55, i hænde senest 10 dage før. Tak for god ro og orden! Fra opeepl: 14% af danskerne har tabt mobilen i toilettet. 67% af alle danskere tror, at kildevand er sundere end postevand. 20% af alle danskere har lånt en cykel på vej hjem fra byen. 42% af alle danskere har pruttet i toget og ladet som om det var sidemanden. 27% af alle danskere afleverer aldrig lånt tøj tilbage. Hvad gør du?

4 SIDE 4 NY HE DS BRE V Å RG A NG 36. NR. 8. Køkkenhygiejnekontrol i oktober: besøg på AB, LM og PR For anden gang har køkkenhygiejnepolitiet været på besøg på tre mere eller mindre tilfældigt udvalgte fælleskøkkener på kollegiet for at tjekke den generelle hygiejnestandard. Men hvordan klarer køkkenerne sig i den samlede konkurrence om titlen som hhv. Nybrogård Kollegiets mest rene køkken og Nybrogård Kollegiets mest uhumske køkken? Læs med her. AB-ulige forskellig standard Vores runde startede på AB-ulige, og førstehåndsindtrykket var ganske udmærket. På højre køkken stod der ganske vist en smule opvask i form af nogle glas fremme, men ellers bar køkkenet ikke præg af at være uhygiejnisk. Den relativt lille opvask kan dog skyldes, at man på dette køkken har valgt at placere mikroovnen i opvaskhjørnet, hvor der ellers på andre køkkener kan være tendens til stabling af opvask. Denne gode ide er hermed givet videre til resten af kollegiet. Der var ingen madrester på bordene og alle urene viskestykker lå allerede i vasketøjskurven. Køleskabene var beskidte i bunden, men der var ingen dårlig lugt, og på trods af gryderne med madrester hvilket er en forholdsvis uhygiejnisk opbevaringsmetode for madvarer så det ud til, at beboerne holdt deres køleskabe fri for skidt og for gammel mad. Det venstre køkken var i en smule I kontrollen af de enkelte køkkener, benytter vi os af Fødevarestyrelsens smiley-ordning. På den måde kan alle beboere se, om deres køkken overholder de gældende krav for fødevarehygiejne. værre stand. Her blev vi mødt af en brugt pande på komfuret med indtørret fedt, der sandsynligvis ikke havde været brugt længe. Derudover var der smør og rugbrød på spisebordet på trods af, at der ikke var andre tegn på, at nogle skulle spise der eller ville komme og rydde op. Dette er et klart minus i forhold til den generelle hygiejne af madvarer, fordi smør skal opbevares i køleskabet. Køleskabene på dette køkken var heller ikke udpræget hygiejniske. De fleste af dem var ulækre i bunden, og et sted var der endda løbet en form for kødsaft eller anden væske ud på hylderne, og det havde efterfølgende smurt de omkringliggende ting ind. Til gengæld fik vi at vide, at der med jævne mellemrum er fælles køkkenrengøring, og at gardinerne for nyligt var blevet vaskede. De to køkkener var af ret forskellig standard, men da der skal gives en samlet bedømmelse af gangenes køkkener, kan det kun blive til en smiley med et mindre stort smil. LM-lige opvask på opvask Efter AB-ulige kom turen til køkkenerne på LM-lige. Igen var første besøg på det højre køkken, og her var første indtryk en del opvask både ren opvask i opvaskestativet, men også beskidt opvask i vasken og på bordene. Køkkenbordet var endvidere fyldt med krummer, og der var generelt ret rodet i køkkenet. I mange af køleskabene var bunden beskidt, som det også er set på mange af de andre køkkener, men ingen tegn på for gammel mad eller rester, der lå løst i køleskabet. Turen ind i venstre køkken blev lidt af en overraskelse. Vi havde først noteret os en rimelig stor mængde opvask på det højre køkken, men denne opvask blev i sandhed gjort til skamme i forhold til, hvad der mødte os i venstre køkken. Her var opvasken enorm, og det så ikke umiddelbart ud til, at dette skyldtes en enkelt person. Fortsættes på næste side...

5 Å RG A NG 36. NR. 8. Fortsat fra forrige side Resterne på de tallerkener, der stod på bordet, så ikke ud til at komme fra samme ret, og der var desuden både dybe og flade tallerkener samt flere forskellige gryder, pander og fade. NY HE DS BRE V må vi være kommet forbi, før den ansvarlige havde planlagt at udføre sit arbejde. LM-lige har ikke levet op til kravene om køkkenhygiejne, og især den voldsomme opvask trækker nedad i regnskabet. Det må derfor kun blive til en smiley med en stram mine for denne gang. Vi håber, det snart bliver bedre. PR-ulige meget rene køleskabe Også i dette køkken var der ubestemmelige madrester og skidt i bunden af de fleste køleskabe, og endda gryder med madrester uden låg i et af køleskabene! På hylderne i køkkenet stod en åben melpakke, hvor diverse insekter har frit spil. Og da køkkenet i forvejen havde besøg af fluer, er sandsynligheden stor for, at der har været ubudne gæster i melet. En sidste observation var, at sovesofaen på køkkenet var udslået, hvilket indikerer, at nogle har sovet der. Hvis dette har været tilfældet, er det endnu et dyk i smiley-bogen. Men på dette køkken har brugerne faktisk på trods af ovenstående indført en ugentlig rengøringsplan, hvor alle skiftes til at have tjansen. Om denne ordning fungerer på andre af ugens dage, melder historien ikke noget om i så fald PR-ulige var dagens sidste besøg, og højre køkken stod for tur først. Her var ingen beskidt opvask, men til gengæld en del rent opvask på bordene. Køleskabene var ikke rene i bunden, men der var ikke tegn på hverken for gammel mad eller madrester. SIDE 5 rene også i bunden! Dette er klart et plus for køkkenhygiejnen. En enkelt kniv med smørrester blev fundet i det ene af køleskabene, men ellers var der intet at se. Dog var en af fryserne oppe på hele 25 plusgrader, hvilket betød, at de få ting, der lå tilbage i fryseren, var optøede og nu udsendte en ubehagelig lugt i hele køkkenet. Dette bør man få taget hånd om hurtigst muligt, da det ikke er godt for hygiejnen, og så er det endvidere ubehageligt at færdes og endnu mere at lave mad i et køkken, der lugter dårligt. Dog var oplevelsen af PRuliges køkkener generelt positiv, og de får hermed tildelt en næsten glad smiley som bevis. I køkkenet var der en stærk lugt af røg, så det formodes, at folk enten ryger på køkkenet eller i døren ud til haven, hvilket er uhygiejnisk. På venstre køkken var der nogle få glas som opvask, og en tom mælkekarton lå på køkkenbordet. Selve køkkenet bar dog ikke præg af voldsom dårlig hygiejne, og den tomme mælkekarton kan være en glemsel. Det mest bemærkelsesværdigt ved dette køkken var dog køleskabene. Ulig mange af de andre besøgte køkkener var samtlige køleskabe på dette køkken helt Det var denne måneds køkkenhygiejnekontrol. Læs med i næste måned, hvor tre nye gange står for tur! Pernille, D-55, og Cecilie, D-5 Køkkenhygiejnekontrol på Nybrogård Kollegiet Læs med i næste måned, hvor tre nye fælleskøkkener bliver udsat for streng hygiejnekontrol. Måske er det dit køkken, der står for tur? Hvem ved?

6 SIDE 6 NYHEDSBREV ÅRGANG 36. NR. 8. Indkaldelse til Beboerrådsmøde tirsdag d. 3. november 2009 Kl. 19 i GH-Kælderen Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer 2) Antal stemmeberettigede 3) Godkendelse af referat fra sidste beboerrådsmøde 4) Godkendelse af dagsorden 5) Økonomi 6) Øvrige meddelelser 7) Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde eller dagsorden for det næste. 8) Indkomne punkter: A) Kanolauget søger om 5000 kr. reparation af en kano samt en ny pagaj og evt. et par nye veste B) KælderCaféens regnskab for 3. kvartal C) Ny kopimaskine, forskellige forslag ved Bo, S30 9) Evt. indvalg af nye medlemmer og suppleanter, herunder orientering om beboerrådsmedlemmer der træder ud af Beboerrådet. 10) Evt. 11) Ny mødedato Evt. afbud skal ske til Pernille, D- 55, senest mandag den 2. november. Vel mødt! FC Nybro: en sand slutspurt i overtiden! Så er turneringen slut for FC Nybros vedkommende, og man må sige, at holdet satte en sand slutspurt ind rent pointmæssigt i de to sidste kampe og det gav udslag i den samlede stilling. Gennem hele turneringen har FC Nybros tætteste modstander været kammeraterne fra POP. Desværre tabte vores kollegiehold deres indbyrdes kamp i slutningen af september, hvorved POP rykkede op på pladsen over FC Nybro med tre point til deres fordel. Med to kampe igen for begge hold var det derfor vigtigt for FC Nybro at vinde begge deres kampe, hvis de skulle gøre sig forhåbninger om at vinde 7. pladsen tilbage. POP med to svære kampe POP skulle først møde Bergsøeholdet på hjemmebane og til sidst de regerende mestre fra Egmont på udebane, og de havde derfor to svære kampe foran sig. FC Nybro skulle først møde Regensen på hjemmebane og til sidst Kampsax, der har holdt sikkert fast i sidstepladsen gennem det meste af turneringen. FC Nybro havde tidligere på sæsonen vundet over begge hold, så der var derfor pres på spillerne om at leve op til både forventninger og forhåbninger. Første kamp blev afgjort hurtigere end planlagt, da Regensen måtte melde afbud på grund af for få spillere, og således var første kamp vundet 3-0. Samtidig havde POP Hold Kampe V U T Score Diff Point Egmont OMK Nonstars Studentergaarden Bergsøe Regensen Hjortespring Nybrogaard POP Kampsax tabt til Bergsøe med 1-6, så Nybrogård og POP lå derfor pointmæssigt lige. Sidste kamp for Nybrogård blev spillet søndag d. 11. oktober samtidig med kampen mellem POP og Egmont. Målfest i sidste kamp Kampen mod Kampsax var en sand målfest for spillerne på FC Nybro. Vores kollegiehold pressede på fra start af, og det blev til flere store chancer foran modstanderens mål. Kampsax kom omvendt ikke til særlig mange chancer, og de få gange bolden kom over midterstregen, stod FC Nybros forsvar fast og fik bolden den anden vej. I den modsatte ende var angriberne ekstra kreative, og tilsammen med de mange udskiftere, der gav FC Nybro fornyet energi, betød det klar overlegenhed i forhold til Kampsax. Første halvleg endte 1-0 til FC Nybro, men det skulle vise sig at blive til en del mere efter pausen. Cirka et kvarter inde i anden halvleg havde Kampsax deres eneste store chance foran mål, men bolden gik halvanden meter forbi mål. Ganske kort tid efter scorede FC Nybro i den anden ende, og herefter var der ingen tvivl om udfaldet af kampen. FC Nybro spillede mildest talt Kampsax ud af banen med det ene mål efter det andet, selvom Kampsax satte alt ind på at få scoret det sidste kvarter af kampen dog uden større held. Kampen endte 7-0 til vores kollegiehold. Efter kampen var holdet særligt tilfreds med det stabile forsvar, det kreative angrebsspil og ikke mindst det faktum, at de havde holdt nullet. Resultatet blev altså, at Nybrogård overhalede POP i sidste kamp og derfor kunne indtage 7. pladsen i den endelige stilling for denne sæson. Godt gået, FC Nybro! Cecilie, D-5

7 ÅRGANG 36. NR. 8. NYHEDSBREV SIDE 7 Løbekonkurrencen færdigløbet Efter fem uger er løbekonkurrencen på Nybrogård ved vejs ende. Løberne på begge hold har kæmpet bravt, men trods en ihærdig indsats kunne pigerne ikke nå drengenes antal kilometre. I alt endte drengene således med at løbe1635,3 km, hvilket er 222,1 km mere end pigernes 1423,2 km. Selvom drengene formåede at vinde med over 200 km på de fem uger, fulgtes de to hold ad kilometermæssigt de fleste uger. Efter første uge havde drengene og pigerne stort set løbet samme distance, dog med drengene som vinder med bare 13,2 km. Uge to endte ligeledes tæt, men denne uge var det pigerne, der havde løbet længst, og drengenes forspring skrumpede. Efter de to ugers løb havde de to hold tilsammen løbet en distance, der svarer til at løbe fra Lyngby til Venedig (se kort). Uge tre var ugen, hvor drengene for alvor trak fra pigerne med over 100 km på den ene uge. Tilsammen havde løbekonkurrenterne nu løbet lidt længere end til Rom, og der var i den grad lagt op til et spændende kapløb om, hvorvidt pigerne kunne nå at hale ind på drengene på de sidste to uger, eller om drengene kunne formå at holde eller øge deres forspring indtil konkurrencen var slut. Uge fire var tættere end uge tre, men dog til drengenes fordel, og de øgede derfor deres forspring yderligere. Deltagerne ville nu være nået til Messinastrædet mellem Italien og Sicilien, hvis man lagde deres distancer sammen. Den sidste uge, uge fem, var omtrent lige så tæt som uge et og to, men det betød også, at pigerne ikke havde formået at indhente drengenes forspring fra uge tre. Pigerne måtte således se sig slået, og drengene kan med god samvittighed danse sejrsdansen. Kort over løbedistancer for de forskellige uger. Uge 2: 1447,4 km (Venedig), uge 3: 2002,4 km (Rom), uge 4: 2508,9 (Messinastrædet) og uge 5: 3058,5 km (Gibraltar). Der er dog ingen tvivl om, at alle har kæmpet flot i konkurrencen og mon ikke pigernes brændende ønske om revanche (?) resulterer i endnu en konkurrence til foråret? Vi får se. Uanset hvad var det et godt initiativ og et flot deltagerantal, der blot beviser, at Nybrogård også er et aktivt kollegium med løbeglade mennesker, der nyder at udnytte den spektakulære natur, som omgiver os her i Lyngby. Vi ses på stierne til foråret! Løbekonkurrencen i tal: Redaktionen Bedste pige: Cathrine, B-52 (136,3 km) Bedste dreng: Irnis, G-23 (165,0 km) Gennemsnit pigerne: Gennemsnit drengene: Løbedistance pigerne: Løbedistance drengene: Løbedistance i alt: Gennemsnitlig distance fordelt på ture 37,5 km 43,0 km 1423,2 km 1635,3 km 3058,5 km Løbedistance for hver uge Totale løbedistance

8 SIDE 8 NY HE DS BRE V Å RG A NG 36. NR. 8. KælderCaféen fylder 20 år! I denne måned fylder KælderCaféen 20 år, og det skal fejres med et brag af en jubilæumsfest. Lørdag den 21. november inviteres alle kollegianere derfor til stor fest i KælderCaféen fra kl. 20 og til langt ud på natten. KælderCaféen har lagt i støbeskeen til en af de største fester på kollegiet i mange år. De har hyret DJ Clement, aftalt med kioskmanden Ahmed om at sælge mad, og så har de arrangeret en pokerturnering i ægte kasino-stil. Temaet for aftenen er også kasino, så det forventes, at folk møder op i deres festligste tøj det kan være jakkesæt for drengene og kjole for pigerne. Man vil blive modtaget af en rød løber, og aftenens flotteste outfit vil blive kåret og belønnet med en gratis drink. KælderCaféen giver til gengæld første fustage øl gratis, og resten af natten er der drinks og øl til fordelagtige kollegiepriser. Som et ekstra tiltag har de endda planlagt to specielle drinks til anledningen. Den Kom ned og ønsk KælderCaféen tillykke med de 20 år. Vores lokale kollegieene er en FC Nybro Drink til 15 kr. bar har holdt utallige fester for os gennem årene. Senest var det fastelavn, bød mens den anden kaldes Nybro Spe- på tøndeslagning, udklædningskonkurrence og slikspisning. cial, der indeholder 3 gange så meget alkohol som normale drinks og velkomne til at komme og heppe på Der kommer yderligere informatiosælges for 40 kr. deres gangrepræsentant også venner om tilmelding m.m. på mail Pokerturnering ner udefra. Der vil være ekstra forsnarest. Pokerturneringen er aftenens højdelagtige tilbud på øl og drinks unresten af aftenen depunkt. Hver gang deltager med der selve turneringen. Øl koster 15 Efter at pokerturneringen er færen repræsentant, der spiller mod de kr. for ½ liter og martinidrinksene i digspillet, og vinderen er kåret, resterende 17 gangrepræsentanter. ægte James Bond-stil kan købes for bliver KælderCaféen igen til en cafe Hvis man på gangen har flere kanen flad tyver. Under hele turnerinmed musik og dansegulv. DJ Cledidater til pladsen, må man selv gen vil der ligeledes være servering indbyrdes afgøved bordene, så spillerne er forsynet, ment går på kl. 24 og spiller det meste af natten. Kioskmanden Ahre det med en og alle deltagere i pokerturneringen med kommer også forbi med en bod gangfår derudover en øl eller en standard til salg af kebab, så pokerspillerne pokerturnering, drink gratis. og de resterende gæster ikke skal så den bedste De 18 pokerspillere bliver fordelt ved gå sultne i seng. pokerspiller tre borde med hver seks personer ved kommer til at Så kom ned og fejr KælderCaféens og spiller den indledende runde. Når spille den 20 års jubilæum LØRDAG D. 21. der kun er to spillere tilbage ved egentlig turnenovember 2009 fra kl ! hvert bord, slås det sammen til ét ring. Der er nemlig flotte præmier Som de selv siger: Vi ses i Kælderbord finalebordet. Herefter spilles på højkant til vinderen! Og bor du i Caféen Hvor ellers? finalen indtil vinderen er fundet. lejlighed og føler dig udenfor, så KælderCaféen har endda fået fat i en Cecilie, D-5 fortvivl ikke. Alle lejligheder er dealer udefra, så der garanteres fair nemlig med hos det køkken, man spil. deler bogstav med bor man derfor i H-1 skal man deltage i gangturne- Pokerreglerne er de traditionelle Texas Hold em (se boks) og blinds stiger ringen på GH-ulige køkkenet. på tid for at spillet ikke skal trække Turneringen løber af stabelen kl. 20 ud. i KælderCaféens lokaler, og alle er

9 ÅRGANG 36. NR. 8. NYHEDSBREV SIDE 9 Arrangementer i Kældercaféen for okt/nov måned: 30. oktober Julebryg 31. oktober Halloween 21. november 20 års jubilæum GODE TILBUD TIL JUBILÆUM: FC Nybro Drink 15 kr. Nybro Special (3 x alkohol) 40 kr. Under pokerturnering: Øl (½ liter) Martini (James Bond) 15 kr. 20 kr. Åbningstider i KælderCaféen: Onsdag kun efter aftale Fredag (05) Lørdag (05) Vi ses i KælderCaféen Hvor ellers? Regler: Sådan spilles Texas Hold em poker Hver spiller får tildelt to kort, de andre spillere ikke kan se. Der bliver tildelt fem åbne kort på bordet. Du kan bruge alle fem kort sammen med dine to lukkede kort, så de i alt giver den bedste pokerhånd á 5 kort. Spillet starter Når blinds lagt, får hver spiller 2 Overskrift på indersiden lukkede kort og budrunderne begynder. Den første der skal spille sine kort er spilleren til venstre for big blind. Du har følgende muligheder: Bet, Check, Call, Raise og Fold. Alle spillere skal betale lige meget til puljen, før den er slut. (Spil kun de bedste starthænder). The Flop Efter den første budrunde, bliver der tildelt 3 åbne kort på bordet. Dette kaldes the flop. Flop kortene er fælles for alle spillere, der stadig er med i hånden. Anden budrunde starter ved spilleren til venstre for dealer button. Første og anden budrunde er minimumsindsatsen på bordet. F. eks. hvis bordet er et $10- $20 limit bord, er hvert bud på $10. Du har følgende muligheder: Bet, Check, Call, Raise og Fold. Alle spillere skal betale lige meget til puljen, før den er slut. The Turn Efter denne budrunde, kommer det fjerde fælleskort på bordet. Dette kort hedder turn. I denne runde stiger indsatsen fra minimum til det dobbelte. Du har følgende muligheder: Bet, Check, Call, Raise og Fold. Alle spillere skal betale lige meget til puljen, før den er slut. The River Når denne budrunde er overstået, bliver det femte fælleskort delt. Dette kort hedder river. The River er det sidste fælleskort i Hold em spillet. Du har følgende muligheder: Bet, Check, Call, Raise og Fold. Alle spillere skal betale lige meget til puljen, før den er slut. Showdown Når den sidste budrunde er overstået og der er flere end én spiller tilbage, så er det den spiller der enten har bettet eller raised der skal vise sine kort. Den spiller der i alt har de fem bedste kort vinder potten. Hvis to eller flere spillere har de samme kort, vil potten blive fordelt lige i mellem dem. Når kortene er vist og potten fordelt, begynder en ny runde. Held og lykke!

10 ÅRGANG 36. NR. 8. NYBROTIDENDE SIDE 10 Kæledyr i juletiden Skal du ud at rejse i juleferien, eller skal du være væk hjemmefra juleaften eller nytårsaften? Og har du et kæledyr, du helst ikke vil lade alene? Du kan trygt rejse, hvis du laver en aftale med mig. Jeg ser gerne efter dyret i flere dage af gangen, men eksempelvis nytårsaften kan vi sagtens lave en aftens-aftale. I anledning af højtiden ser jeg også efter og lufter hunde, hvis jeg inden er blevet introduceret for dyret og blevet accepteret. Jeg glæder mig til at høre fra dig! Line, M01 Priser: Kattepasning pr. døgn: 50 kr. Pasning af dyr i bur pr. døgn: 50 kr. Hundeluftning eller tilsyn: 20 kr. Se KatteKollegiet.dk/pasning eller kontakt mig på eller for mere information. El-renovering: afsluttende kommentarer Så har alle på kollegiet været igennem en omgang el-renovering og genhusning, mens elektrikerne har arbejdet på højtryk for at blive færdig til tiden. Nu er de næsten færdige, og i den forbindelse har jeg spurgt projektleder Alexander om, hvordan han fornemmer, at hele forløbet generelt set har været. Hvordan synes du forløbet med elrenoveringen generelt set har været? Forløbet med el-renoveringen er generelt gået godt. Der var meget at se til i starten med hensyn til hvordan opgaven bedst skulle løses. Dette var dog på plads efter første blok var færdig. Var der komplikationer undervejs? Hvilke? Ja, vi har haft problemer med nogle leverancer, som i et enkelt tilfælde er blevet løst ved at opsætte et tilsvarende produkt efter bygherres godkendelse. Er den oprindelige tidsplan overholdt? Hvis nej, hvad er skredet? Tidsplanen skred kun en dag i forbindelse med arbejdet på første blok i stueplan, da der blev brugt megen tid på at finde løsninger til, hvordan opgaven skulle løses i praksis. Har I været nødt til at revidere be- slutninger undervejs? Nej, ikke i større omfang. Hvad var det mest komplicerede for jer under renoveringen (både for elektrikerne og som projektleder)? Problemer med leverancer har været det største problem for begge parter. Dette var dog løst efter blok CD. Hvad har I helt præcist lavet? (en kort beskrivelse af, hvad I har sat op/skiftet/fjernet m.m. og hvordan det vil påvirke beboerne fremover) I forbindelse med denne renovering er hele el-installationen udskiftet i værelser/lejligheder. Der er opsat nye lamper i entre, bad samt køkkener som fast belysning. Derudover er der opsat røgalarm, som er koblet sammen med de røgalarmer, der er opsat på gangarealerne og fælleskøkkenerne. Dette betyder, at hvis der opstår en brand på gangarealerne, vil alle røgalarmerne aktiveres, men hvis det kun er på værelserne eller i et af fælleskøkkenerne, vil kun den aktiverede alarm give lyd fra sig. Der er sat nye gruppetavler op i alle boliger samt fælleskøkkener. Denne gruppetavle er forsynet med et HPFI -relæ samt Automat sikringer, som, hvis der skulle ske en fejl/ overbelastning af elinstallationen, vil udkoble en af disse, og der vil herefter ikke længere være strøm i den pågældende bolig. Brugeren vil så selv have mulighed for at indkoble det igen, hvis fejlen/ overbelastningen er fjernet. Derudover vil det være muligt at følge med i sit eget elforbrug Har beboerne generelt været gode eller mindre gode til at pakke deres ting sammen på den rigtige måde? (var bunken med møbler for stor, havde nogle glemt at fjerne møbler, hylder m.m.) Generelt har der været 2-4 boliger pr plan, der ikke har været ryddet. Dette har varmemesteren så sørget for. Er I så helt færdige nu? Hvis nej, hvad mangler? Vi er helt færdige den 6/11-09 Andet? Det er min opfattelse, at der alt i alt har været et godt sammenarbejde mellem KAB, varmemesteren, beboerne og os i hele perioden, og hvor de fleste spørgsmål/problemer er besvaret/løst hurtigt og uden nogle konflikter. De folk, jeg har haft gående herude, har udtrykt, at de har været glade for at være her. Tak til Alexander for svarene. Cecilie, D-5

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Marts/april 2010 Årgang 37. Nr. 3. Nyt fra Beboerrådet Ny formand for cykelværkstedet søges Det er forår, og det betyder klargøring af cykler for manges vedkommende.

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2010 Årgang 37. Nr. 9. Nyt fra Beboerrådet Klagenævnets nye åbningstider er Tirsdage kl. 20-20:30 i GH-kælderen. ------------------Kære alle beboere

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 5. Juni 2012 Nyt fra Beboerrådet Nye åbningstider i Klagenævnet: Fremover holdes åbent tirsdage kl.19.30-20.00. Operation Grønt Kollegium Udskydes

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 38. Nr. 1. Januar 2011 NYT FRA BEBOERRÅDET PAS PÅ INDBRUDSTYVE! I den seneste tid har der været en mængde indbrud på værelser i stuen, og derfor bør

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

H H. Madskoler VIL DU MED?

H H. Madskoler VIL DU MED? Madskoler VIL DU MED? 2015 FÅ EN SJOV OG LÆRERIG SOMMERFERIE MED MADSKOLERNE Madskolerne giver børn og unge i alderen 8-12 år viden om mad, måltider og motion på en sjov, lærerig og aktiverende måde -

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Maj 8 Årgang 36. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet! Husk at melde jer til Aktion Grønt Kollegium / Cykeloprydningsdag: Søndag d. 7. juni 9 kl. Mød op på plænen ved

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 7 Nyt fra Beboerrådet Oktober 2013 Alexander L-17 er udnævnt som ny kasser for NYK. Thomas C-05 er ny formand for beboerrådet. Kristoffer L-10

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.14. Referat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.03.14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: KLAUS JUELKERT AD. 1 Fremmødte / Fraværende.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2010 Årgang 37. Nr. 8. Nyt fra Beboerrådet Vil du gerne være ny Beboerrådsrepræsentant for din gang? Så kom ned og besøg os i Beboerrådet Onsdag d.

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse mere om: Lektiecafe Fridas Psykologbureau Påskeferien PC-udvalg Street-Onsdag Lagkagekonkurrence Fastelavn Personalenyt

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 2 Nyt fra Beboerrådet Marts 2013 Kollegiets fodboldherrer får ikke nye trøjer alligevel. Der forsøges at finde et nyt depotrum til kollegiets

Læs mere

POKER. Information. Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00)

POKER. Information. Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00) Information Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00) POKER Entré: 90 kr. Garderobe: 15 kr. Påklædning: Pænt tøj ingen sportstøj Mindstealder 18 år Billedlegitimation

Læs mere

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD MESTERSLAGTEREN VINTERMAD ØLBRAISERET NAKKEFILET 2 4 PERSONER INGREDIENSER: 1 kg Nakkefilet 100 g røget bacon 3 gulerødder 2 løg 1 porre 4 fed hvidløg 1 mørk øl (Ale eller lign) 1,5 kg kartofler 100 g

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Mikkel Munch Jensen

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Lammekølle uden ben med hvidløg, persille og enebær Sørwi: 425 Kg: 60764 Ce: 800094 Lammekød, salt, peber, 0,1% hvidløg,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Bestyrelsen: Formand: Hans Chr. Kryger Havesalg- Ankesager It. Træffes Mandag 18-20 tlf.: 51895211 Kasserer: Maria Næss-Schmidt Træffes Onsdag 18-20 tlf.: 91883261

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 39. Nr. 9. Nyt fra Beboerrådet December 2012 Eksamens perioderne nærmer sig hastigt og det betyder at der skal tages hensyn til ens naboer Der er brug

Læs mere

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Simon Kofoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2012 Årgang 39. Nr. 3, Nyt fra Beboerrådet HUSK Beboermøde Onsdag d. 11. april 2012 Kl. 19 i GH-Kælderen Alle beboere er velkomne. Næste Beboerrådsmøde

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Scandic klimamenu Du kan gøre en forskel Dit forbrug af mad og drikkevarer påvirker i høj grad klimaet. Ca. 30% af al CO2-udledning kommer fra verdens fødevareproduktion, så du kan gøre en forskel hjemme

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe,

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe, NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 4. Maj 2012 Nyt fra Beboerrådet Klagenævnet informerer: Eksamensperioden er så småt startet for mange. Derfor henstiller vi fra klagenævnets

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 Kapitel I: Spillet 1. Deltagelse i et Poker spil. Stk. 1. Bestemmelse omkring reserveringer og deltagelse ved Pokerbordet er udelukkende op til

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Opskrifter fra os til dig!

Opskrifter fra os til dig! Opskrifter fra os til dig! Hér finder du alle opskrifterne til den russiske menu, Buffet Russka, som vi serverede for FSL Kreds 10 i forbindelse med det årlige TR-træf på Hornstrup Kursuscenter. En dejlig

Læs mere

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014 DET ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN REP Gør en forskel! Dagsorden 1 Valg af mødedirigent 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 28. april 2009 kl. 19.30

Referat af bestyrelsesmødet 28. april 2009 kl. 19.30 Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 05/05/09 Referat af bestyrelsesmødet 28. april 2009 kl. 19.30 Til stede: Karen, Sanne, Ejvind, John, Jon, Anders, Preben og Jan. Desuden deltog 2 gæster i mødet. Ad

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe Ølmenu til fredag d. 6-1-2012 Bouillon af Svampe Madolie 1 dl Kalvefond 1,5-2 l Barleywine(stærk special øl) 1 dl Blandede svampe 300 g Skalotteløg, i små tern 2 Gulerødder, skrællede, i små tern 2 Porre,

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer David 16-90 2) Valg af referent Martin 10-7 Det blev på seneste AB-møde besluttet at vi forsøger os

Læs mere

Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Kostplan - uge 14 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienserne til weekendhygge ikke medtaget): Fokusgrønt Tomat Persille Løg Citron Øvrig frugt og grønt Rødløg Forårsløg Porrer Fennikel

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere