Jungshoved Nr. 1 Forår 2008 Årgang 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jungshoved Nr. 1 Forår 2008 Årgang 4"

Transkript

1 Jungshoved Nr. 1 Forår 2008 Årgang 4

2 INDHOLD Løst og fast... 4 Med Holger på farten (4)... 6 Jungshoved Skole Foredrag om Galathea Spiseklubben JIF Forsamlingshuset Lokalråd Pensionistforeningen Fastelavn Gåsejagt Kirkenyt. Gudstjenester Kirkenyt. Praktiske oplysninger Biskoppens arbejde Ligsten i Jungshoved Kirke Fugle på Jungshoved Stafetten (5). Tenna Capion fortæller. 32 Motorcykeltur til Nordkap En arbejdsplads på Jungshoved (8) Håndboldstævne Åbent hus, Lynggården Fra Brugsen Jungshoved kalender REDAKTION Knud Jacobsen, ansvarshavende Tlf.: Hanne Rasmussen Tlf.: Merete Siegumfeldt Tlf.: Majbritt Nielsen Tlf.: Deadline for indlæg til næste nummer: 1. maj 2008 Forsidefoto: Frede Jørgensen Tegninger: Lise Jacobsen Opsætning: Frede Jørgensen Synspunkter i bladet står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen. Redaktionen forbeholder sig ret til at bearbejde og forkorte læserindlæg. Læserindlæg skal afleveres inden deadline og kan være skrevet i hånden, på skrivemaskine eller på pc. Indlæg skrevet på pc behøver ikke have et særligt format. Billeder til indlæg skal være forsynet med tilladelse fra ophavsrettens indehaver. Bladet udkommer i ca eksemplarer og omdeles medio marts, juni, september og december. Bladet udgives af Jungshoved Menighedsråd, Jungshoved Idrætsforening, Jungshoved Lokalråd og Styregruppen for Jungshoved Skole. Tryk: Nordfalster Bogtrykkeri 2

3 Fra redaktionen Så har vi taget hul på 4. årgang af JUNGSHOVED. I redaktionen glæder vi os endnu engang over alle de mange dejlige bidrag til bladet 1000 tak! Vi eksperimenterer lidt med layoutet, og omdelingen er lagt i gode hænder. I dette nummer kommer vi vidt omkring. Tenna Capion har sendt os en fin og bevægende beretning om sit arbejde hos børnene i Bogotá. Vi kommer med Per Sellebjerg på gåsejagt og når helt til Nordkap, når René Bonde ta r os med bag på motorcyklen, og på kirkesiderne fortæller Torben Møllenbach biskoppens arbejde. Der er ingen konkurrencer i dette nummer, da der kun var få deltagere. Måske dukker de op igen. Frede Jørgensen har arbejdet med layoutet, bl.a. med henblik på at begrænse antallet af sider, uden det går ud over læsevenligheden, så vi på den måde kan spare lidt på trykomkostningerne. Derfor er enkelte artikler denne gang opsat med lidt mindre teksttyper og i 3 spalter som et forsøg. Hvis der ikke opleves problemer ved det, vil vi bruge det lidt mere. Vi modtager meget gerne kommentarer hertil, så ring eller skriv til os (kontaktoplysninger findes på side 2). Omdelingen af JUNGSHOVED har til tider voldt en del besvær, og flere har klaget over ikke at få bladet med posten. Vi har været så heldige, at to friske drenge har tilbudt at påtage sig opgaven tak til Nicklas og Joachim! God læselyst Med venlig hilsen Redaktionen KONTAKTADRESSER: Jungshoved Lokalråd Jørgen Hein Jungshoved Menighedsråd Bente Wermuth Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth Jungshoved Idrætsforening Majbritt Nielsen Strandjagtforeningen Per Sellebjerg Pensionistforeningen Karen Carlsson Amatørfiskeforeningen Gert Jensen Dagplejen Lissi Henriksen Jule-/påskemarked Margrethe Christensen

4 Den 2. februar er det kyndelmisse. Kyndelmisse eller Kjørmes Knud er oprindelig en fordanskning af det latinske missa candalarum, der betyder lysets messe. Kyndelmisse falder 40 dage efter Jesu fødsel. I Blichers vintervise fra 1838 skriver han: Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude, overmåde hvas og hård, hvidt forneden, hvidt foroven, pudret tykt står træ i skoven, som udi min abildgaard Dagen markerer også, at halvdelen af vinteren er gået. Med et vinterbillede fra Stenstrup d , kan vi måske sige, at det var så den vinter? * * * Bladet JUNGSHOVED er hidtil blevet uddelt på det meste af Jungshoved af postvæsenet. Postvæsenet har nu gjort det så besværligt (bl.a. skal hvert blad nu forsynes med individuel vejadresse selv om der er tale om adresseløse forsendelser) at få uddelt blade, at vi har valgt selv at stå for omdelingen. To friske bude, Nicklas og Joachim, har påtaget sig opgaven. Tag godt imod dem. * * * I starten af det nye år fik vi en mail fra Kirsten Pedersen, Vordingborg. Kirsten er født på Stavreby Strandvej nr. 6 i Her boede hendes farfar, Peter Olsen. Senere boede Kirsten med sine forældre på Over Lyngen 2. Hendes far var fodermester på Lynggården, indtil familien flyttede fra egnen i Kirsten skrev til os for at få svar på et spørgsmål, som hun havde diskuteret med sine to brødre. Spørgsmålet var, om der tidligere havde været et sygehus i Præstø. Kirsten og hendes lillebror mente nej. Deres storebror kunne huske, at deres far havde fortalt om et sygehus i Præstø. Vi spurgte Holger Andersen, Bønsvig, og Holger tøvede ikke et øjeblik. Jo, sandelig har der været et 4 sygehus med fuld lægelige bemanding i Præstø. Det lå i Jomfrustræde, i den røde lange bygning, som senere kom til at rumme lægepraksis og boliger. Sygehuset lukkede i Der var 6 stuer. * * * Den nye åbne spiseklub på Jungshoved Skole kom flot fra start d. 31. januar. 35 deltagere havde meldt sig. Alle var de åbne for at være med til at prøve noget nyt og nyde samværet med andre over et godt måltid mad. Der var både mødt børn, unge, ældre, familier og enlige op. Det var en rigtig hyggelig og vellykket aften, hvor alle blev mætte. De næste arrangementer bliver d , og Derefter holder spiseklubben pause og vender tilbage i september. Se artikel om spiseklubben andet sted i bladet. * * * Vi har også fået en mail fra tidligere skovfoged i St. Hestehave, C. J. Skovbo Jørgensen. Han flyttede fra Jungshoved i 1964, men har stadig gode minder fra sin tid på Jungshoved. Skovbo Jørgensen fortæller, at han med interesse har læst flere numre

5 af bladet JUNGSHOVED. Det er vi glade for. * * * På Jungshoved Skole har Per Onsberg og Kirsten Hansen sørget for, at en række gamle skolebilleder m. navne er kommet op at hænge i rammer. Billederne er ophængt i skolens vestlokale. Kik ind og se dem. * * * D tog en busfuld forventningsfulde lystfiskere fra Jungshoved til Kalkbrænderihavnen i København. Vi håber i næste nummer at kunne fortælle noget mere om dagens fangster evt. suppleret med nogle billeder og gode lystfiskerhistorier. * * * Igen i år vil vi gerne have beretninger og billeder af de første nye kartofler, som vores læsere har gravet op, inden vi udkommer næste gang. Sidste år kom Henning Petersen, Bønsvigvej 14 suverænt i mål som nr. 1. Det skete d , hvor Henning Petersen stolt kunne præsenterer en hel grydefuld nyopgravede kartofler. * * * Bogbussen kommer fortsat til Jungshoved hver mandag kl En af bogbussens flittige brugere oplyser, at det vil være godt, hvis mange flere benytter dette tilbud. Hvis vi fortsat ønsker at få besøg af bogbussen i Jungshoved, så kræver det et større udlån. * * * Per Onsberg, Stavreby har sat ørredgarn ud hele vinteren. Han regner nu med, at de første aborrer går i garnene en af dagene (5.2.) et sikkert forårstegn! I min have vrimler det med forårstegn. Mælkebøtter og brændenælder lige lovligt tidligt, synes jeg nok! Knud Jacobsen Stenstrup Spiseklubben på Jungshoved Skole fik en god start 5

6 Med Holger på farten nr. 4 Holger Andersen er født i 1925 på Togeholt. Holger har altid boet på Jungshoved. Han har kørt lillebil på Jungshoved i 16 år og arbejdet i amtets vejvæsen i 25 år. Holger er en strålende fortæller med en fantastisk hukommelse. Efter turen til Batterierne ved Roneklint vender vi nu om og kører tilbage til øen igen. I Roneklint drejer vi ind på Fuglsangvej. Alene vejens navn kan kun hensætte en i det allerbedste humør. I nr. 15 var der indtil engang i 60 erne en smedje, og i nr. 6 var der skole indtil På skolens vestgavl havde eleverne gennem tiderne Den gamle smedje 6

7 ridset et utal af navne, tegninger, kærlighedserklæringer og lignende datidens graffiti! De er nu gemt under bygningens maling. Den gamle skole, Fuglsangvej nr. 6 Fra Fuglsang kører vi ind på Dyremarken. Huset på nr. 3 er den tidligere Roneklint Skole. Skolen blev indviet i Holger startede sin skolegang her i 1. klasse i Holgers første lærerinde var fru Nørskov, f. Frederiksen. Senere fik Roneklint Skole, Dyremarken 3 han også frk. Larsen. I 1939 blev frk. Jensen lærerinde på skolen. Hun havde indtil da været lærerinde i rytterskolen i Stenstrup, men havde ønsket at flytte skole for at slippe for larmen fra smedjen i Stenstrup. Roneklint Skole ophørte som skole først i 60 erne. På vores tur gennem Dyremarken kan Holger også udpege proprietærgården, Marienlund, som har været ejet af Molther-familien. Den sidste ejer var Anders Molther. På venstre side af vejen ned mod skoven kan vi lige ane de tre skorstene på Bredagergård. Gården ejes nu af Ole Falck. Ved gården Skovly drejer Holger raskt til venstre og ind i skoven. Vi er nu inde i St. Hestehaveskov. Området til højre for vejen hedder Rakket, formentligt fordi der engang har været et rettersted her. Men hov, vi kører jo videre ind i skoven i bil - må vi nu det? Ja, det må vi godt. Forklaring følger senere. På venstre side af skovvejen ser vi resterne af en stor gravhøj. Det er Grønhøj, en langdysse på ca. 45 m. Den blev udgravet i 1924 under ledelse af godsejer Collet fra Lundbygård. Man fandt nogle stenøkser ellers intet. Efter Grønhøj drejer vi til højre, og snart åbner skoven sig med marker til højre og havet til venstre. Vi kører forbi en åben plads, Sandtoften. Navnet kommer af, at man tidligere opbevarede sand fra stranden her. Sand til sand på gulvet, og hvad man nu ellers brugte sand til før i tiden. Vi gør et lille stop her, 7

8 Holger Andersens ejendom i Bønsvig og Holger fortæller, at markerne på vores højre hånd hører med til hans ejendom. Han har selv dyrket jorden i mange år, men har nu forpagtet den ud. I 1939 blev markerne gennemdrænet. I store områder af marken blev der fundet stenøkser og andre stenredskaber fra oldtiden. Overalt lå der flækker (stykker, hugget af flinteblokke under arbejdet med at frembringe stenøkser m.m.) så mange, at man kørte dem væk i trillebør. Så her tæt ved havet, har der for flere tusind år siden boet en af stenalderens flintesmede. En dag Holgers mormor lå på knæ og pillede kartofler op i marken op mod skoven, fandt hun et lille stenkors på ca. 10 cm. I mange år opbevarede hun det i sit syskrin, men nu er det forsvundet. Holger forestiller sig, at der måske engang har været et kapel eller et bedested her på marken. Vi er jo nær på Bønsvig Bønnens Vig. Lige ud for skoven her er der et meget dybt hul i havbunden. Det bliver kaldt Boels Hul. Her er en dybde på 4 favne vand (ca. 8 meter). Svend Gønges Hule I nordøstlig retning, ca. 50 meter fra vandkanten, kan man ved lavvande se en stensætning, som er lavet af menneskehænder. Snart kommer vi til en jættestue på vores højre hånd. I 1830 blev der anlagt en skovvej ved jættestuen. Samtidig fjernede man nogle af stenene fra jættestuen og forsøgte at flække andre. Man kan stadig se mærker af de sprængladninger, der er boret ind i stenene. Den store overliggersten har fået sprængt et stykke af. I 1941 fik jættestuen navnet Svend Gønges Hule. Et navn, der refererer til, at stedet måske er blevet brugt som gemmested af Gøngehøvdingen under Svenskekrigene ( ). I dag er Svend Gønges Hule en lille perle midt i skoven. Et yndet udflugtsmål for mange. Holger har i mange år stået for pasningen af området omkring jættestuen, slået græs m.m. Det er derfor, at har han en særlig tilladelse til at færdes i skoven i bil. Vores næste stop er ved det gamle lodshus i Bønsvighoved Skov. 8

9 Lodshuset blev nedlagt i Ind til da var det beboet af lodsfamilier Lodshuset fra Nyord. De boede her på skift en måned af gangen. Den sidste lods hed Karl Petersen. Hans datter, Lilly Petersen, drev i mange år den kendte købmandshandel på Nyord. Skibstrafikken er i mange år blev ledt gennem den snævre Bøgestrøm af Sandhave Fyr og Stenhave Fyr. Tidligere var der længere ude i farvandet også en fløjtetønde, som frembragte sine dybe fløjtelyde ved hjælp af havets bølger. Ved lodshuset stod tidligere en høj bøg på ca. 50 meter. Den blev kaldt for Lodsbøgen. Den brugte lodsen, som udkigstræ. Herfra kunne han se, om de opankrede skibe havde hejst lodsflaget som signal til, at de ønskede lodsassistance på deres videre sejlads. I stille aftener kunne man ved lodshuset høre maskinlydene fra de forbipasserende skibe. Stemningsbillede fra Lodshuset 9

10 Til højre for lodshuset står der den dag i dag et stort egetræ. Det kaldes for Bådegen. Bådegen ved Lodshuset Under den store stormflod i 1872 søgte en engelsk fregat ly ud for kysten. Havet stod højt. For at redde skibet bandt besætningen skibets fortøjninger fast til træet. På det sted, hvor fortøjningerne sad, har træet senere forgrenet sig med tre grene. På vej ud ad skoven kommer vi forbi det gule skovhus. Det har Holgers tipoldefar, Jacob Petersen, bygget i Holgers oldefar, Peter Jacobsen, og morfar, Niels Jacob Petersen, og deres familier har også boet her. Skovhuset Men nu kan vi ikke køre videre der er bom for vejen. Intet problem! Holger har nøgle til bommen. Vi kører op ad den lille skovvej til Bønsvigvej. Den del af Bønsvigvej, der går ned mod Bønsvig Strand, var indtil 1957 en privat markvej. Holger husker den som en pløret vej, der var svær at komme igennem med lillebilen. Efter at kommunen overtog den, er den blevet asfalteret og har fået sit nuværende udseende. Vi kører til højre ind gennem Bønsvig by. Holger er nu helt på hjemmebane. Vi møder Lisbeth, som spørger om, hvad vi to har gang i. Vi er bare på farten, siger vi. Snart er hun og Holger i gang med at snakke om Bønsvig i gamle dage. Jeg siger tak til Holger for endnu en dejlig tur. I næste nummer fortæller Holger bl.a. om de to gårde i Bønsvig, der nedbrændte d Knud Jacobsen, Stenstrup 10

11 HVAD SKER DER I DEN GAMLE SKOLE? Kom med indenfor i en mørk vintermåned. Mandag formiddag kan man møde daghjemmets gæster i østlokalet i færd med at spille kegler, ved 16- tiden kommer eliteholdet i køkkenet for at lave lækker mad og senere denne dag svømmer det halve af Jungshoved ude på Tokai, men der er stadig folk i skolen. Nu kommer yogafolket med tæpperne under armen og indtager skolen, mens andre spiller badminton. Tirsdag eftermiddag myldrer det i skolen med pensionister, der spiller kort, spiller yatzy, syr, strikker, snakker eller spiller petanque på de nye tæpper i gymnastiksalen. Om aftenen dukker en flok mænd op med værktøjskasse og fiskegarn for at sy ruser. I vestlokalet holdes møde i styregruppen, og her går snakken livligt, der drikkes kaffe, lægges planer for den kommende tid og laves aftaler om diverse indkøb. Onsdag kommer der børn i skolen. De er fra Bøgestrøm Skole og nu lyder der glade børnestemmer, mens der spilles badminton o.a. i gymnastiksalen. I vestlokalet sidder en masse damer ved symaskinerne og er flittige. Senere spilles der badminton og oppe i køkkenet går en gruppe mænd i gang med finere madlavning. De er rutinerede og har lavet mad her i en lang årrække, så deres opskriftmappe bugner med spændende retter. Torsdag er den dag, hvor man skal være hurtig for at få en parkeringsplads i skolegården. Morgenfriske badmintonspillere afløses af lige så friske pensionister til gymnastik i salen. 11

12 Om aftenen kommer knipledamerne med kniplebræt og poser fulde af spændende arbejder, og der arbejdes lige til kl Op ad trapperne til tegnestuen myldrer nu damer i bekvemt tøj til afspænding. Ad den anden trappe er der trafik til strandjagtslokalet, hvor der diskuteres jagt og spilles billard. Fra gymnastiksalen høres dybe mandsstemmer, jubel eller vredesudbrud alt efter hvilket hold, der tog point i double-badminton. I østlokalet er der kulturaften med et spændende foredrag om Afrika eller måske om Galathea 3 ekspeditionen. En torsdag kunne man også se ikke mindre end 35 til spisning i den nye madklub. Her blev serveret forloren hare med lækkert tilbehør til Jungshoved borgere fra 1 til måske 80 år. Stemningen var god, og der var trængsel om pladserne. Fredag og lørdag er normalt de stille dage, hvis der altså ikke lige er lejet ud til en flok spejdere eller skolebørn på overnatning, det giver liv i huset og indtægter til forbedringer. Én søndag om måneden kan man møde tegneholdet med papir og blyant klar til at tegne croquis efter model i tegnestuen. Blev du nysgerrig efter at kikke indenfor i skolen i virkeligheden? Her er også plads til dig. Vi holder åbent hus søndag d. 16. marts kl Alle er velkomne. Se programmet her i bladet. Venlig hilsen Lise, styregruppen. PS. Har du lyst til at læse referat fra vores møder i styregruppen? Se på opslagstavlen. 12

13 Resumé af foredrag om Galathea. Tusind tak til alle Jer, som kiggede forbi Jungshoved Skole tirsdag d. 22. januar Det var en fornøjelse at holde foredrag for jer om Galathea 3. Især var jeg imponeret over, at I havde fravalgt en vigtig håndboldkamp samme aften! Op mod 30 mennesker var mødt op med masser af nysgerrighed. Alle stillede gode spørgsmål om livet på et skib, om forskningen ombord og om mødet med de adskillige lande, som vi kom til. Først fortalte jeg om, hvilke problemer, der er forbundet med forurening af kviksølv. Hvordan kviksølv kan komme ud af en skorsten på et kulkraftværk i Kina og til sidst kan ende i kroppen på mennesker, som lever i Arktiske områder, herunder Grønland. Her kom vi også ind på amalgamfyldninger i tænderne, som de fleste blandt publikum kunne nikke genkendende til. Derefter var det tid til at høre om livet på et skib. Hvordan 100 mennesker kan leve sammen uden et rigtigt privatliv. Skibets besætning var sammensat af folk fra Søværnet, forskere og mediefolk, en usædvanlig blanding. Jeg berettede om dage der lignede hinanden, krydret med et fantastisk kammeratskab. I pausen var der kaffe og kage, bagt af Hanne og Lise. Efterfølgende viste jeg billeder fra de områder af verden, vi sejlede til. Der var billeder af pingviner i Antarktis, landskildpadder på Galapagos, isbjerge ved Grønland, kratere i Australien og meget mere. Folk virkede, som om de virkelig havde hygget sig og lært en masse; bl.a. om videnskab, søsyge og ikke mindst pingviner! Jeg kørte fra Jungshoved med et stort smil på læben. Det havde været en fantastisk aften med et publikum, som blev nærmest lige så begejstrede for videnskab, opdagelse og uddannelse, som jeg er! Dét er netop årsagen til, at jeg elsker at formidle. Jeg håber, at vores veje krydser igen. Britt Tang Sørensen 13

14 Jungshoved Skoles åbne spiseklub Formålet med spiseklubben er at give alle mulighed for at mødes på Jungshoved skole til en hyggelig snak, mens man får maden serveret. Alle er meget velkomne. Man kan komme og spise fra kl til Køkkenet lukker kl Prisen for et måltid mad er: 30 kr. pr. voksen, børn (4 år-12 år) 15 kr. og børn under 4 år gratis. Til maden serveres vand. Øl, sodavand og vin kan medbringes. Deltagerantallet er max Tilmelding foregår efter først-tilmølle-princippet. Datoer i spiseklubben: er afholdt, er afholdt. De næste er d og Herefter holder vi sommerpause, men vender tilbage i september. Se opslag i skolen, brugsen og klubhuset med dagens menu. Husk tilmelding i god tid! senest d og d Tilmelding til Kurt Andersen, Jungshovedvej 53, tlf eller Knud Jacobsen, Ambæk Mark 10, tlf / Vi glæder os meget til at se dig. Mange hilsener fra Kurt og Knud 14

15 Idrætsforeningen Formandens beretning. Så er der gået endnu et år i Jungshoved Idrætsforening, og det er tid til formandens beretning. Det går godt i foreningen, i kraft af gode trænere og hjælpere. Vi har haft problemer med at finde trænere til svømning, men på en eller anden måde formår Connie at finde en løsning. Det kan være svært at skaffe trænere, det er en anden tid, hvor folk har rigeligt at gøre, plus at der jo ikke følger en fyrstelig løn med. Vi gør, hvad vi kan, for at holde på de trænere, vi har. Vi kunne så godt tænke os i bestyrelsen, at vi kunne få fat på de unge medlemmer, først som hjælpetrænere, og senere som faste trænere. Vi håber ad denne vej at få de unge til at føle klubånden. Det vil vi arbejde videre med. Vi har igen holdt den årlige sommerfest med fodboldturnering og Landliggerstævne om eftermiddagen. Gris på grillen til aften og Ole og Ole, som spillede op til dans. Et godt arrangement med stor tilslutning, og vi var igen heldige med vejret, sol hele dagen. I september afholdt vi for 3. gang traktortræk over en hel weekend. Der var tilmeldt ca. 30 trækkere, som gjorde alt for at underholde de ca tilskuere, som var der i løbet af weekenden. Også her var vi heldige med vejret, sol og ingen regn. Serie 6 måtte trække sig fra turneringen, da Olfort ikke kunne stille hold, ærgerligt. Veteranerne må finde ny holdleder, da Sofus stopper. I december var alle trænere inviteret til gløgg og æbleskiver i klubhuset, og Kurt havde, som han plejer, gjort det rigtig hyggeligt. Telefonbøgerne blev igen omdelt, ca bøger. Med stor hjælp fra Claus. Sidst i januar afholdt vi vores første svømmestævne på Tokai. Ca. 60 svømmere var mødt op med lige så mange forældre til et rigtig godt stævne. Ja hvad sker der med Tokai? På nuværende tidspunkt (februar) ved vi ikke, om vi kan få lov til at benytte hallen. Vi får så mange forskellige informationer, men vi håber, at vi fortsat kan komme i hallen. 3. februar afholdt vi fastelavn på skolen, der kom 21 betalende børn, færre end sidste år, men en hyggelig dag. Tusind tak for hjælpen til alle jer, der yder en stor hjælp Majbritt Nielsen 15

16 Gave til klubhuset. Flagstangen i JIF I anledning af Erik Olsens (Præstø) 70 års fødselsdag, ønskede han ikke gaver, men alle gæster blev afkrævet 100 kr., som skulle gå til en ny flagstang til Jungshoved Idrætsforening. Den gamle er rådden og ville knække over ved boltene. Den fine gave blev på 5500 kr. Erik Olsen flyttede til Stavreby i 1975 med fruen Gudrun, datteren Anita og sønnen Max. De flyttede ind på Eghus Frugtplantage, som de drev med frugtavl og -salg fra gården og ved juletid grantræer og grønt. I den tid, de boede på gården, nød de dagene med frugtavl, grantræer, kornmarker, hjortefold, løsgående køer, både og kajakker ved vandet, samt alle de dejlige ture i plantagen og til vandet med udsigt til Slotsbanken, Jungshoved Kirke og Bøgestrømmen. De har sponsoreret trøjer til Jungshoved Idrætsforening, da datteren spillede fodbold i ca De solgte gården i 2002 og flyttede til Præstø, på Svanevej, og nyder dagene som pensionister. Med udsigt til Præstø Fjord, skov og strand, hvor deres både og kajakker ligger. Erik Olsen har de sidste 16 år, sammen med sønnen, gået til svømning i JIF. Med venlig hilsen og mange tak. JIF og sønnen Max Bestyrelsen har snakket om en flagstang med vippebeslag og et flag, evt. med logo på. 16

17 Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus Så er vi kommet godt i gang med årets dilettantstykke, som har premiere 12. april og genopføres 16. april. Stykket hedder Sæt aldrig din kone på spil i poker og er skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen. Et herligt stykke, hvor der er de sædvanlige intriger og skærmydsler man kan godt kalde det et sovekammerstykke, da det foregår i et soveværelse. Det er gode, gamle aktører, der er på scenen, og de har moret sig bravt indtil videre, så det skal nok blive en munter aften den 12. april, hvor der som sædvanlig er generalprøve om eftermiddagen og premiere om aftenen med efterfølgende bal. Nærmere oplysninger vil komme i Ugeavisen. HUSK! Dilettant i Forsamlingshuset Sæt aldrig din kone på spil i poker 12. og 16. april 2008 Jungshoved Forsamlingshus - hele øens samlingssted JUNGSHOVED HJEMMESIDE Ja, vi må indrømme, at der er problemer med hjemmesiden! Flere har spurgt til det, efter at have læst artiklen i sidste nummer af Jungshovedbladet. Vi gør vores bedste for at rette fejlen hurtigst muligt. Adresseskiftet til en nemmere adresse har desværre vist sig at være mere besværlig end forventet. Det gør, at det tager lidt tid, inden det hele kører perfekt, men vi håber, I venter tålmodigt sammen med os, til alle børnesygdomme er overstået. Når det hele fungerer igen, vil hjemmesiden være at finde på følgende adresse: WWW. JUNGSHOVED.NET På vegne af lokalrådet Ann Helen 17

18 Nyt fra Jungshoved Pensionistforening Mandag d Generalforsamling kl i forsamlingshuset. Forhenværende borgmester, Peter Madsen, kommer og fortæller lidt om regionen. Hvis der er tid, vil han også fortælle lidt om Sydafrika. Kl. ca er foreningen vært ved 3 stk. smørrebrød 1 øl/vand. Kl : Sæsonens sidste banko. Torsdag d Udflugt til Møn Vi besøger Elmelunde Kirke, Geocentret og Møns Bolcher. Vi spiser på Hotel Præstekilde, og kaffen får vi på Bogø Kro. Pris for denne tur er 300 kr. for medlemmer og 325 kr. for ikke medlemmer Tilmelding senest d på tlf eller dages tur til Friedrichstadt fra d Med sejltur på søer, kanaler og til øen Sylt, derfra til Rømø m.m. Program følger. PRIS 2.995,00 kr. Tillæg ved enkelværelse 450 kr. Tilmelding hurtigst muligt, da vi deler bussen med Langebæk Pensionistforening. Pensionisternes julefrokost 18 Tirsdag d holdt vi julefrokost i JIF s klubhus. Vi var ca. 25 personer, der hyggede sig med medbragt mad. Vi sang julesalmer og lavede gæt og grimasser. Alle havde haft en pakke med, som vi holdt auktion over. Vi sluttede med kaffe og hyggeligt samvær. Bestyrelsen.

19 Fastelavnsfest Fastelavnsfesten på Jungshoved skole, som vi afholdt søndag d. 3. februar, blev igen i år en rar og hyggelig dag. Der var desværre kun mødt 21 meget flot udklædte børn frem, men de havde et par sjove timer. Vi startede med at slå katten af tønden. Vi var delt op i en tønde til de mindre og en til de store børn. Bunden røg først hos de store, men de måtte kæmpe endnu 40 minutter, inden de sidste pinde var nede. Da var de små færdige, havde klaret fotografering og ikke mindst slikspisning. Kattedronningerne blev Jeppe og Karoline Madsen, og kongerne blev Peter Andreas Neerup og Lukas Wermuth. Nu skulle der bides til Bolle og det blev der. Store som små var med. Det er ret svært, da det er forbudt at bruge armene, så der skal en speciel teknik til ja, og en stor mund er jo også godt, for så kan man have hele bollen i munden på én gang. Inden festen sluttede, skulle vi slå til potte. Det er, hvor man får bind for øjnene, bliver snurret rundt og rundt, får et boldtræ og skal så forsøge at ramme en urtepotte, som står på gulvet. Prøv selv, det er ret svært. Ungerne holder meget af den leg. Nu var dagen så ved at være slut, og alle havde haft mulighed for at købe kaffe, kage, slik og vand. Jeg vil tro, at langt de fleste af børnene havde fået dækket deres sukkerbehov denne dag. JIF siger tak til de flot udklædte børn og de hjælpsomme forældre. Vi håber at se jer igen til næste år. På Jungshoved Idrætsforenings vegne. Solveig Madsen Karoline, Peter, Jeppe og Lukas 19

20 Gåsejagt Jagt på gæs på stranden er en meget krævende jagt. Man skal finde ud af, hvor gæssenes trækruter er, og hvilken vind der skal til, for at trækket går den vej, hvor man ønsker at jage. Det er vigtigt, at man har lavet et godt forarbejde for at få et godt resultat. Man tager jo ud for at få gæs med hjem. Gåsejægerens største problem er, at gæssene har det med at trække højt. Man undrer sig over, hvordan en gås kan flyve så højt uden at falde ned på grund af iltmangel. Den biologiske forklaring er, at mens der af den luft, et menneske indånder, går 11% ilt retur i udåndingsluften, er den tilsvarende mængde ilt i udåndingen hos en gås kun 2%. Det, der kan få gæssene til at trække lavt, er hård vind og regn, sne og slud. Gæs er meget skudstærke, så det er vigtigt, at man får dem tæt på. Nogen vil mene, at det er let at skyde gæs, men for så stor en fugl er gåsen utrolig hurtig. Den kan flytte sig op til 7 meter mellem 1. og 2. skud, hvis der ikke er træf i 1. skud. Ja, der skal lige så meget sving i bøssen som ved skud til en hurtig krikand. I Danmark har vi generel jagttid på 5 gåsearter: grågås, sædgås, blisgås, canadagås og kortnæbbet gås. Jeg vælger ikke at angive jagttider, da disse ændres konstant. Selv politiet kan ikke finde ud af det. Når de kommer for at fortælle os, at vi ikke må skyde de gæs nu, så er det bare om at komme frem med en kopi af jagttiderne, og så ender det med, at de må undskylde for forstyrrelse af jagten. 20

21 Som gåsejæger skal man være stærk i troen på, at det kan lykkes at få skudt gås/gæs. Tro mig, når jeg siger, at der er mange dage, hvor det slår fejl. Men når Diana (jagtens gudinde) er med én, så er glæden stor. Jeg havde i en periode kørt og holdt øje med, hvor grågæssene trak ind til markerne. Jeg fandt ud af, at de godt kunne lide at raste på grundene. På grundene er der ca cm vand ved normal vandstand. Det var i september, hvor vejret kan være ganske godt, og jeg bestemte mig for at prøve at jage dem en lørdag. Gæs og ænder må jages 1½ time før solopgang og 1½ time efter solnedgang, så jeg var tidligt oppe og af sted med motorpram og sænkepram. En sænkepram er en pram med rum, som man fylder op med vand, hvilket får prammen til at syne mindre på vandet - man ligger bogstaveligt talt i vandoverfladen. Jeg kommer ud på grundene, får ankret motorprammen op og får trukket sænkeprammen på plads. Nu er det med at få lagt sine lokkegæs ud, over i prammen og lade haglbøssen op. Så er det ellers med at komme godt ned i prammen man ligger ned på ryggen i denne type pram. Vejret var ganske godt den dag, men ikke det bedste til gåsejagt. Det var meget på chancen den dag. Men en morgenstund, med bølgernes svage klukken mod prammen, er som ren medicin. Der er ikke kommet nogen trækkende gæs ind endnu, men pludselig kommer en pibeand ind til lokkerne. Jeg rejser mig, finder fuglen og svinger forbi bang! Den falder mod vandet, og så ligger den på ryggen, og det er bare om at hente den. Så er der da and med hjem. Nu er det bare om at vente. Der begynder at komme aktivitet på land. Gæssene lader stadig vente på sig, men pludselig kommer der en flok på fem. Et par afstemte kald med gåsekaldet leder deres opmærksomhed hen på mine lokkere. Ro på, det er om at holde sig stille, indtil man er sikker på, at gæssene er på skud. Nu op i en fart bang! En gås falder, resten slår af, for mig til den forkerte side. Til den side kan jeg ikke få sving nok i bøssen til et velrettet skud. Ja, det er kunsten at lade være med at skyde, hvis chancen ikke er optimal. Henter gåsen ind. Nu skinner solen fra en skyfri himmel. En fisker er i gang med at rygte garn. Klokken er nu 9, det er nok tvivlsomt, om der kommer flere gæs. Jeg giver det en chance. Der går lidt tid, før der kommer to gæs trækkende fra land. Kalder på dem med gåsekaldet, men de smider sig langt fra mig. Kalder med jævne mellemrum på dem, og så sker der noget helt uventet. De letter, kommer lige ret på mine lok- 21

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2012-2013 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til:

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: 1 Professoren -går i skole! Forkortet læseprøve 2015 af Kim Christensen Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: Annette Thomsen, Hundemassør. Dyrehospitalet Sønderborg. Århus Dyrehospital. Hvor

Læs mere

H E L E E Nr 3 marts 2015

H E L E E Nr 3 marts 2015 H E L E E Nr 3 marts 2015 HELENENYT Nr. 3 (marts årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften.

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften. Vilja, mor og morfar bor på en gård, der ligger øverst oppe på en bakke. Herfra løber Vilja ned ad stien, når hun skal i skole. Når skolen er slut, maser hun igen op ad bakken, træt og sulten. Om vinteren

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00.

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00. Plejecenter Skovvænget April 2015 har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes i cafeen kl. 16.00. I dette nummer: skriver 1 Fødselsdage mv. Skovvængets venner Bruger/ pårørende

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til Forord Små historier, som jeg har hørt fra Serafim Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til mig i nattens stille timer og fortæller alle de historier, som jeg skriver. Det er ikke mine

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/ Uge 11 Emne: Dyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge11_dyr.indd 1 06/07/10 12.02 Uge 11 l Dyr Hipp og Hopp står under træet. Det er koldt, og de fryser. De

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere