Jungshoved Nr. 1 Forår 2008 Årgang 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jungshoved Nr. 1 Forår 2008 Årgang 4"

Transkript

1 Jungshoved Nr. 1 Forår 2008 Årgang 4

2 INDHOLD Løst og fast... 4 Med Holger på farten (4)... 6 Jungshoved Skole Foredrag om Galathea Spiseklubben JIF Forsamlingshuset Lokalråd Pensionistforeningen Fastelavn Gåsejagt Kirkenyt. Gudstjenester Kirkenyt. Praktiske oplysninger Biskoppens arbejde Ligsten i Jungshoved Kirke Fugle på Jungshoved Stafetten (5). Tenna Capion fortæller. 32 Motorcykeltur til Nordkap En arbejdsplads på Jungshoved (8) Håndboldstævne Åbent hus, Lynggården Fra Brugsen Jungshoved kalender REDAKTION Knud Jacobsen, ansvarshavende Tlf.: Hanne Rasmussen Tlf.: Merete Siegumfeldt Tlf.: Majbritt Nielsen Tlf.: Deadline for indlæg til næste nummer: 1. maj 2008 Forsidefoto: Frede Jørgensen Tegninger: Lise Jacobsen Opsætning: Frede Jørgensen Synspunkter i bladet står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen. Redaktionen forbeholder sig ret til at bearbejde og forkorte læserindlæg. Læserindlæg skal afleveres inden deadline og kan være skrevet i hånden, på skrivemaskine eller på pc. Indlæg skrevet på pc behøver ikke have et særligt format. Billeder til indlæg skal være forsynet med tilladelse fra ophavsrettens indehaver. Bladet udkommer i ca eksemplarer og omdeles medio marts, juni, september og december. Bladet udgives af Jungshoved Menighedsråd, Jungshoved Idrætsforening, Jungshoved Lokalråd og Styregruppen for Jungshoved Skole. Tryk: Nordfalster Bogtrykkeri 2

3 Fra redaktionen Så har vi taget hul på 4. årgang af JUNGSHOVED. I redaktionen glæder vi os endnu engang over alle de mange dejlige bidrag til bladet 1000 tak! Vi eksperimenterer lidt med layoutet, og omdelingen er lagt i gode hænder. I dette nummer kommer vi vidt omkring. Tenna Capion har sendt os en fin og bevægende beretning om sit arbejde hos børnene i Bogotá. Vi kommer med Per Sellebjerg på gåsejagt og når helt til Nordkap, når René Bonde ta r os med bag på motorcyklen, og på kirkesiderne fortæller Torben Møllenbach biskoppens arbejde. Der er ingen konkurrencer i dette nummer, da der kun var få deltagere. Måske dukker de op igen. Frede Jørgensen har arbejdet med layoutet, bl.a. med henblik på at begrænse antallet af sider, uden det går ud over læsevenligheden, så vi på den måde kan spare lidt på trykomkostningerne. Derfor er enkelte artikler denne gang opsat med lidt mindre teksttyper og i 3 spalter som et forsøg. Hvis der ikke opleves problemer ved det, vil vi bruge det lidt mere. Vi modtager meget gerne kommentarer hertil, så ring eller skriv til os (kontaktoplysninger findes på side 2). Omdelingen af JUNGSHOVED har til tider voldt en del besvær, og flere har klaget over ikke at få bladet med posten. Vi har været så heldige, at to friske drenge har tilbudt at påtage sig opgaven tak til Nicklas og Joachim! God læselyst Med venlig hilsen Redaktionen KONTAKTADRESSER: Jungshoved Lokalråd Jørgen Hein Jungshoved Menighedsråd Bente Wermuth Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth Jungshoved Idrætsforening Majbritt Nielsen Strandjagtforeningen Per Sellebjerg Pensionistforeningen Karen Carlsson Amatørfiskeforeningen Gert Jensen Dagplejen Lissi Henriksen Jule-/påskemarked Margrethe Christensen

4 Den 2. februar er det kyndelmisse. Kyndelmisse eller Kjørmes Knud er oprindelig en fordanskning af det latinske missa candalarum, der betyder lysets messe. Kyndelmisse falder 40 dage efter Jesu fødsel. I Blichers vintervise fra 1838 skriver han: Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude, overmåde hvas og hård, hvidt forneden, hvidt foroven, pudret tykt står træ i skoven, som udi min abildgaard Dagen markerer også, at halvdelen af vinteren er gået. Med et vinterbillede fra Stenstrup d , kan vi måske sige, at det var så den vinter? * * * Bladet JUNGSHOVED er hidtil blevet uddelt på det meste af Jungshoved af postvæsenet. Postvæsenet har nu gjort det så besværligt (bl.a. skal hvert blad nu forsynes med individuel vejadresse selv om der er tale om adresseløse forsendelser) at få uddelt blade, at vi har valgt selv at stå for omdelingen. To friske bude, Nicklas og Joachim, har påtaget sig opgaven. Tag godt imod dem. * * * I starten af det nye år fik vi en mail fra Kirsten Pedersen, Vordingborg. Kirsten er født på Stavreby Strandvej nr. 6 i Her boede hendes farfar, Peter Olsen. Senere boede Kirsten med sine forældre på Over Lyngen 2. Hendes far var fodermester på Lynggården, indtil familien flyttede fra egnen i Kirsten skrev til os for at få svar på et spørgsmål, som hun havde diskuteret med sine to brødre. Spørgsmålet var, om der tidligere havde været et sygehus i Præstø. Kirsten og hendes lillebror mente nej. Deres storebror kunne huske, at deres far havde fortalt om et sygehus i Præstø. Vi spurgte Holger Andersen, Bønsvig, og Holger tøvede ikke et øjeblik. Jo, sandelig har der været et 4 sygehus med fuld lægelige bemanding i Præstø. Det lå i Jomfrustræde, i den røde lange bygning, som senere kom til at rumme lægepraksis og boliger. Sygehuset lukkede i Der var 6 stuer. * * * Den nye åbne spiseklub på Jungshoved Skole kom flot fra start d. 31. januar. 35 deltagere havde meldt sig. Alle var de åbne for at være med til at prøve noget nyt og nyde samværet med andre over et godt måltid mad. Der var både mødt børn, unge, ældre, familier og enlige op. Det var en rigtig hyggelig og vellykket aften, hvor alle blev mætte. De næste arrangementer bliver d , og Derefter holder spiseklubben pause og vender tilbage i september. Se artikel om spiseklubben andet sted i bladet. * * * Vi har også fået en mail fra tidligere skovfoged i St. Hestehave, C. J. Skovbo Jørgensen. Han flyttede fra Jungshoved i 1964, men har stadig gode minder fra sin tid på Jungshoved. Skovbo Jørgensen fortæller, at han med interesse har læst flere numre

5 af bladet JUNGSHOVED. Det er vi glade for. * * * På Jungshoved Skole har Per Onsberg og Kirsten Hansen sørget for, at en række gamle skolebilleder m. navne er kommet op at hænge i rammer. Billederne er ophængt i skolens vestlokale. Kik ind og se dem. * * * D tog en busfuld forventningsfulde lystfiskere fra Jungshoved til Kalkbrænderihavnen i København. Vi håber i næste nummer at kunne fortælle noget mere om dagens fangster evt. suppleret med nogle billeder og gode lystfiskerhistorier. * * * Igen i år vil vi gerne have beretninger og billeder af de første nye kartofler, som vores læsere har gravet op, inden vi udkommer næste gang. Sidste år kom Henning Petersen, Bønsvigvej 14 suverænt i mål som nr. 1. Det skete d , hvor Henning Petersen stolt kunne præsenterer en hel grydefuld nyopgravede kartofler. * * * Bogbussen kommer fortsat til Jungshoved hver mandag kl En af bogbussens flittige brugere oplyser, at det vil være godt, hvis mange flere benytter dette tilbud. Hvis vi fortsat ønsker at få besøg af bogbussen i Jungshoved, så kræver det et større udlån. * * * Per Onsberg, Stavreby har sat ørredgarn ud hele vinteren. Han regner nu med, at de første aborrer går i garnene en af dagene (5.2.) et sikkert forårstegn! I min have vrimler det med forårstegn. Mælkebøtter og brændenælder lige lovligt tidligt, synes jeg nok! Knud Jacobsen Stenstrup Spiseklubben på Jungshoved Skole fik en god start 5

6 Med Holger på farten nr. 4 Holger Andersen er født i 1925 på Togeholt. Holger har altid boet på Jungshoved. Han har kørt lillebil på Jungshoved i 16 år og arbejdet i amtets vejvæsen i 25 år. Holger er en strålende fortæller med en fantastisk hukommelse. Efter turen til Batterierne ved Roneklint vender vi nu om og kører tilbage til øen igen. I Roneklint drejer vi ind på Fuglsangvej. Alene vejens navn kan kun hensætte en i det allerbedste humør. I nr. 15 var der indtil engang i 60 erne en smedje, og i nr. 6 var der skole indtil På skolens vestgavl havde eleverne gennem tiderne Den gamle smedje 6

7 ridset et utal af navne, tegninger, kærlighedserklæringer og lignende datidens graffiti! De er nu gemt under bygningens maling. Den gamle skole, Fuglsangvej nr. 6 Fra Fuglsang kører vi ind på Dyremarken. Huset på nr. 3 er den tidligere Roneklint Skole. Skolen blev indviet i Holger startede sin skolegang her i 1. klasse i Holgers første lærerinde var fru Nørskov, f. Frederiksen. Senere fik Roneklint Skole, Dyremarken 3 han også frk. Larsen. I 1939 blev frk. Jensen lærerinde på skolen. Hun havde indtil da været lærerinde i rytterskolen i Stenstrup, men havde ønsket at flytte skole for at slippe for larmen fra smedjen i Stenstrup. Roneklint Skole ophørte som skole først i 60 erne. På vores tur gennem Dyremarken kan Holger også udpege proprietærgården, Marienlund, som har været ejet af Molther-familien. Den sidste ejer var Anders Molther. På venstre side af vejen ned mod skoven kan vi lige ane de tre skorstene på Bredagergård. Gården ejes nu af Ole Falck. Ved gården Skovly drejer Holger raskt til venstre og ind i skoven. Vi er nu inde i St. Hestehaveskov. Området til højre for vejen hedder Rakket, formentligt fordi der engang har været et rettersted her. Men hov, vi kører jo videre ind i skoven i bil - må vi nu det? Ja, det må vi godt. Forklaring følger senere. På venstre side af skovvejen ser vi resterne af en stor gravhøj. Det er Grønhøj, en langdysse på ca. 45 m. Den blev udgravet i 1924 under ledelse af godsejer Collet fra Lundbygård. Man fandt nogle stenøkser ellers intet. Efter Grønhøj drejer vi til højre, og snart åbner skoven sig med marker til højre og havet til venstre. Vi kører forbi en åben plads, Sandtoften. Navnet kommer af, at man tidligere opbevarede sand fra stranden her. Sand til sand på gulvet, og hvad man nu ellers brugte sand til før i tiden. Vi gør et lille stop her, 7

8 Holger Andersens ejendom i Bønsvig og Holger fortæller, at markerne på vores højre hånd hører med til hans ejendom. Han har selv dyrket jorden i mange år, men har nu forpagtet den ud. I 1939 blev markerne gennemdrænet. I store områder af marken blev der fundet stenøkser og andre stenredskaber fra oldtiden. Overalt lå der flækker (stykker, hugget af flinteblokke under arbejdet med at frembringe stenøkser m.m.) så mange, at man kørte dem væk i trillebør. Så her tæt ved havet, har der for flere tusind år siden boet en af stenalderens flintesmede. En dag Holgers mormor lå på knæ og pillede kartofler op i marken op mod skoven, fandt hun et lille stenkors på ca. 10 cm. I mange år opbevarede hun det i sit syskrin, men nu er det forsvundet. Holger forestiller sig, at der måske engang har været et kapel eller et bedested her på marken. Vi er jo nær på Bønsvig Bønnens Vig. Lige ud for skoven her er der et meget dybt hul i havbunden. Det bliver kaldt Boels Hul. Her er en dybde på 4 favne vand (ca. 8 meter). Svend Gønges Hule I nordøstlig retning, ca. 50 meter fra vandkanten, kan man ved lavvande se en stensætning, som er lavet af menneskehænder. Snart kommer vi til en jættestue på vores højre hånd. I 1830 blev der anlagt en skovvej ved jættestuen. Samtidig fjernede man nogle af stenene fra jættestuen og forsøgte at flække andre. Man kan stadig se mærker af de sprængladninger, der er boret ind i stenene. Den store overliggersten har fået sprængt et stykke af. I 1941 fik jættestuen navnet Svend Gønges Hule. Et navn, der refererer til, at stedet måske er blevet brugt som gemmested af Gøngehøvdingen under Svenskekrigene ( ). I dag er Svend Gønges Hule en lille perle midt i skoven. Et yndet udflugtsmål for mange. Holger har i mange år stået for pasningen af området omkring jættestuen, slået græs m.m. Det er derfor, at har han en særlig tilladelse til at færdes i skoven i bil. Vores næste stop er ved det gamle lodshus i Bønsvighoved Skov. 8

9 Lodshuset blev nedlagt i Ind til da var det beboet af lodsfamilier Lodshuset fra Nyord. De boede her på skift en måned af gangen. Den sidste lods hed Karl Petersen. Hans datter, Lilly Petersen, drev i mange år den kendte købmandshandel på Nyord. Skibstrafikken er i mange år blev ledt gennem den snævre Bøgestrøm af Sandhave Fyr og Stenhave Fyr. Tidligere var der længere ude i farvandet også en fløjtetønde, som frembragte sine dybe fløjtelyde ved hjælp af havets bølger. Ved lodshuset stod tidligere en høj bøg på ca. 50 meter. Den blev kaldt for Lodsbøgen. Den brugte lodsen, som udkigstræ. Herfra kunne han se, om de opankrede skibe havde hejst lodsflaget som signal til, at de ønskede lodsassistance på deres videre sejlads. I stille aftener kunne man ved lodshuset høre maskinlydene fra de forbipasserende skibe. Stemningsbillede fra Lodshuset 9

10 Til højre for lodshuset står der den dag i dag et stort egetræ. Det kaldes for Bådegen. Bådegen ved Lodshuset Under den store stormflod i 1872 søgte en engelsk fregat ly ud for kysten. Havet stod højt. For at redde skibet bandt besætningen skibets fortøjninger fast til træet. På det sted, hvor fortøjningerne sad, har træet senere forgrenet sig med tre grene. På vej ud ad skoven kommer vi forbi det gule skovhus. Det har Holgers tipoldefar, Jacob Petersen, bygget i Holgers oldefar, Peter Jacobsen, og morfar, Niels Jacob Petersen, og deres familier har også boet her. Skovhuset Men nu kan vi ikke køre videre der er bom for vejen. Intet problem! Holger har nøgle til bommen. Vi kører op ad den lille skovvej til Bønsvigvej. Den del af Bønsvigvej, der går ned mod Bønsvig Strand, var indtil 1957 en privat markvej. Holger husker den som en pløret vej, der var svær at komme igennem med lillebilen. Efter at kommunen overtog den, er den blevet asfalteret og har fået sit nuværende udseende. Vi kører til højre ind gennem Bønsvig by. Holger er nu helt på hjemmebane. Vi møder Lisbeth, som spørger om, hvad vi to har gang i. Vi er bare på farten, siger vi. Snart er hun og Holger i gang med at snakke om Bønsvig i gamle dage. Jeg siger tak til Holger for endnu en dejlig tur. I næste nummer fortæller Holger bl.a. om de to gårde i Bønsvig, der nedbrændte d Knud Jacobsen, Stenstrup 10

11 HVAD SKER DER I DEN GAMLE SKOLE? Kom med indenfor i en mørk vintermåned. Mandag formiddag kan man møde daghjemmets gæster i østlokalet i færd med at spille kegler, ved 16- tiden kommer eliteholdet i køkkenet for at lave lækker mad og senere denne dag svømmer det halve af Jungshoved ude på Tokai, men der er stadig folk i skolen. Nu kommer yogafolket med tæpperne under armen og indtager skolen, mens andre spiller badminton. Tirsdag eftermiddag myldrer det i skolen med pensionister, der spiller kort, spiller yatzy, syr, strikker, snakker eller spiller petanque på de nye tæpper i gymnastiksalen. Om aftenen dukker en flok mænd op med værktøjskasse og fiskegarn for at sy ruser. I vestlokalet holdes møde i styregruppen, og her går snakken livligt, der drikkes kaffe, lægges planer for den kommende tid og laves aftaler om diverse indkøb. Onsdag kommer der børn i skolen. De er fra Bøgestrøm Skole og nu lyder der glade børnestemmer, mens der spilles badminton o.a. i gymnastiksalen. I vestlokalet sidder en masse damer ved symaskinerne og er flittige. Senere spilles der badminton og oppe i køkkenet går en gruppe mænd i gang med finere madlavning. De er rutinerede og har lavet mad her i en lang årrække, så deres opskriftmappe bugner med spændende retter. Torsdag er den dag, hvor man skal være hurtig for at få en parkeringsplads i skolegården. Morgenfriske badmintonspillere afløses af lige så friske pensionister til gymnastik i salen. 11

12 Om aftenen kommer knipledamerne med kniplebræt og poser fulde af spændende arbejder, og der arbejdes lige til kl Op ad trapperne til tegnestuen myldrer nu damer i bekvemt tøj til afspænding. Ad den anden trappe er der trafik til strandjagtslokalet, hvor der diskuteres jagt og spilles billard. Fra gymnastiksalen høres dybe mandsstemmer, jubel eller vredesudbrud alt efter hvilket hold, der tog point i double-badminton. I østlokalet er der kulturaften med et spændende foredrag om Afrika eller måske om Galathea 3 ekspeditionen. En torsdag kunne man også se ikke mindre end 35 til spisning i den nye madklub. Her blev serveret forloren hare med lækkert tilbehør til Jungshoved borgere fra 1 til måske 80 år. Stemningen var god, og der var trængsel om pladserne. Fredag og lørdag er normalt de stille dage, hvis der altså ikke lige er lejet ud til en flok spejdere eller skolebørn på overnatning, det giver liv i huset og indtægter til forbedringer. Én søndag om måneden kan man møde tegneholdet med papir og blyant klar til at tegne croquis efter model i tegnestuen. Blev du nysgerrig efter at kikke indenfor i skolen i virkeligheden? Her er også plads til dig. Vi holder åbent hus søndag d. 16. marts kl Alle er velkomne. Se programmet her i bladet. Venlig hilsen Lise, styregruppen. PS. Har du lyst til at læse referat fra vores møder i styregruppen? Se på opslagstavlen. 12

13 Resumé af foredrag om Galathea. Tusind tak til alle Jer, som kiggede forbi Jungshoved Skole tirsdag d. 22. januar Det var en fornøjelse at holde foredrag for jer om Galathea 3. Især var jeg imponeret over, at I havde fravalgt en vigtig håndboldkamp samme aften! Op mod 30 mennesker var mødt op med masser af nysgerrighed. Alle stillede gode spørgsmål om livet på et skib, om forskningen ombord og om mødet med de adskillige lande, som vi kom til. Først fortalte jeg om, hvilke problemer, der er forbundet med forurening af kviksølv. Hvordan kviksølv kan komme ud af en skorsten på et kulkraftværk i Kina og til sidst kan ende i kroppen på mennesker, som lever i Arktiske områder, herunder Grønland. Her kom vi også ind på amalgamfyldninger i tænderne, som de fleste blandt publikum kunne nikke genkendende til. Derefter var det tid til at høre om livet på et skib. Hvordan 100 mennesker kan leve sammen uden et rigtigt privatliv. Skibets besætning var sammensat af folk fra Søværnet, forskere og mediefolk, en usædvanlig blanding. Jeg berettede om dage der lignede hinanden, krydret med et fantastisk kammeratskab. I pausen var der kaffe og kage, bagt af Hanne og Lise. Efterfølgende viste jeg billeder fra de områder af verden, vi sejlede til. Der var billeder af pingviner i Antarktis, landskildpadder på Galapagos, isbjerge ved Grønland, kratere i Australien og meget mere. Folk virkede, som om de virkelig havde hygget sig og lært en masse; bl.a. om videnskab, søsyge og ikke mindst pingviner! Jeg kørte fra Jungshoved med et stort smil på læben. Det havde været en fantastisk aften med et publikum, som blev nærmest lige så begejstrede for videnskab, opdagelse og uddannelse, som jeg er! Dét er netop årsagen til, at jeg elsker at formidle. Jeg håber, at vores veje krydser igen. Britt Tang Sørensen 13

14 Jungshoved Skoles åbne spiseklub Formålet med spiseklubben er at give alle mulighed for at mødes på Jungshoved skole til en hyggelig snak, mens man får maden serveret. Alle er meget velkomne. Man kan komme og spise fra kl til Køkkenet lukker kl Prisen for et måltid mad er: 30 kr. pr. voksen, børn (4 år-12 år) 15 kr. og børn under 4 år gratis. Til maden serveres vand. Øl, sodavand og vin kan medbringes. Deltagerantallet er max Tilmelding foregår efter først-tilmølle-princippet. Datoer i spiseklubben: er afholdt, er afholdt. De næste er d og Herefter holder vi sommerpause, men vender tilbage i september. Se opslag i skolen, brugsen og klubhuset med dagens menu. Husk tilmelding i god tid! senest d og d Tilmelding til Kurt Andersen, Jungshovedvej 53, tlf eller Knud Jacobsen, Ambæk Mark 10, tlf / Vi glæder os meget til at se dig. Mange hilsener fra Kurt og Knud 14

15 Idrætsforeningen Formandens beretning. Så er der gået endnu et år i Jungshoved Idrætsforening, og det er tid til formandens beretning. Det går godt i foreningen, i kraft af gode trænere og hjælpere. Vi har haft problemer med at finde trænere til svømning, men på en eller anden måde formår Connie at finde en løsning. Det kan være svært at skaffe trænere, det er en anden tid, hvor folk har rigeligt at gøre, plus at der jo ikke følger en fyrstelig løn med. Vi gør, hvad vi kan, for at holde på de trænere, vi har. Vi kunne så godt tænke os i bestyrelsen, at vi kunne få fat på de unge medlemmer, først som hjælpetrænere, og senere som faste trænere. Vi håber ad denne vej at få de unge til at føle klubånden. Det vil vi arbejde videre med. Vi har igen holdt den årlige sommerfest med fodboldturnering og Landliggerstævne om eftermiddagen. Gris på grillen til aften og Ole og Ole, som spillede op til dans. Et godt arrangement med stor tilslutning, og vi var igen heldige med vejret, sol hele dagen. I september afholdt vi for 3. gang traktortræk over en hel weekend. Der var tilmeldt ca. 30 trækkere, som gjorde alt for at underholde de ca tilskuere, som var der i løbet af weekenden. Også her var vi heldige med vejret, sol og ingen regn. Serie 6 måtte trække sig fra turneringen, da Olfort ikke kunne stille hold, ærgerligt. Veteranerne må finde ny holdleder, da Sofus stopper. I december var alle trænere inviteret til gløgg og æbleskiver i klubhuset, og Kurt havde, som han plejer, gjort det rigtig hyggeligt. Telefonbøgerne blev igen omdelt, ca bøger. Med stor hjælp fra Claus. Sidst i januar afholdt vi vores første svømmestævne på Tokai. Ca. 60 svømmere var mødt op med lige så mange forældre til et rigtig godt stævne. Ja hvad sker der med Tokai? På nuværende tidspunkt (februar) ved vi ikke, om vi kan få lov til at benytte hallen. Vi får så mange forskellige informationer, men vi håber, at vi fortsat kan komme i hallen. 3. februar afholdt vi fastelavn på skolen, der kom 21 betalende børn, færre end sidste år, men en hyggelig dag. Tusind tak for hjælpen til alle jer, der yder en stor hjælp Majbritt Nielsen 15

16 Gave til klubhuset. Flagstangen i JIF I anledning af Erik Olsens (Præstø) 70 års fødselsdag, ønskede han ikke gaver, men alle gæster blev afkrævet 100 kr., som skulle gå til en ny flagstang til Jungshoved Idrætsforening. Den gamle er rådden og ville knække over ved boltene. Den fine gave blev på 5500 kr. Erik Olsen flyttede til Stavreby i 1975 med fruen Gudrun, datteren Anita og sønnen Max. De flyttede ind på Eghus Frugtplantage, som de drev med frugtavl og -salg fra gården og ved juletid grantræer og grønt. I den tid, de boede på gården, nød de dagene med frugtavl, grantræer, kornmarker, hjortefold, løsgående køer, både og kajakker ved vandet, samt alle de dejlige ture i plantagen og til vandet med udsigt til Slotsbanken, Jungshoved Kirke og Bøgestrømmen. De har sponsoreret trøjer til Jungshoved Idrætsforening, da datteren spillede fodbold i ca De solgte gården i 2002 og flyttede til Præstø, på Svanevej, og nyder dagene som pensionister. Med udsigt til Præstø Fjord, skov og strand, hvor deres både og kajakker ligger. Erik Olsen har de sidste 16 år, sammen med sønnen, gået til svømning i JIF. Med venlig hilsen og mange tak. JIF og sønnen Max Bestyrelsen har snakket om en flagstang med vippebeslag og et flag, evt. med logo på. 16

17 Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus Så er vi kommet godt i gang med årets dilettantstykke, som har premiere 12. april og genopføres 16. april. Stykket hedder Sæt aldrig din kone på spil i poker og er skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen. Et herligt stykke, hvor der er de sædvanlige intriger og skærmydsler man kan godt kalde det et sovekammerstykke, da det foregår i et soveværelse. Det er gode, gamle aktører, der er på scenen, og de har moret sig bravt indtil videre, så det skal nok blive en munter aften den 12. april, hvor der som sædvanlig er generalprøve om eftermiddagen og premiere om aftenen med efterfølgende bal. Nærmere oplysninger vil komme i Ugeavisen. HUSK! Dilettant i Forsamlingshuset Sæt aldrig din kone på spil i poker 12. og 16. april 2008 Jungshoved Forsamlingshus - hele øens samlingssted JUNGSHOVED HJEMMESIDE Ja, vi må indrømme, at der er problemer med hjemmesiden! Flere har spurgt til det, efter at have læst artiklen i sidste nummer af Jungshovedbladet. Vi gør vores bedste for at rette fejlen hurtigst muligt. Adresseskiftet til en nemmere adresse har desværre vist sig at være mere besværlig end forventet. Det gør, at det tager lidt tid, inden det hele kører perfekt, men vi håber, I venter tålmodigt sammen med os, til alle børnesygdomme er overstået. Når det hele fungerer igen, vil hjemmesiden være at finde på følgende adresse: WWW. JUNGSHOVED.NET På vegne af lokalrådet Ann Helen 17

18 Nyt fra Jungshoved Pensionistforening Mandag d Generalforsamling kl i forsamlingshuset. Forhenværende borgmester, Peter Madsen, kommer og fortæller lidt om regionen. Hvis der er tid, vil han også fortælle lidt om Sydafrika. Kl. ca er foreningen vært ved 3 stk. smørrebrød 1 øl/vand. Kl : Sæsonens sidste banko. Torsdag d Udflugt til Møn Vi besøger Elmelunde Kirke, Geocentret og Møns Bolcher. Vi spiser på Hotel Præstekilde, og kaffen får vi på Bogø Kro. Pris for denne tur er 300 kr. for medlemmer og 325 kr. for ikke medlemmer Tilmelding senest d på tlf eller dages tur til Friedrichstadt fra d Med sejltur på søer, kanaler og til øen Sylt, derfra til Rømø m.m. Program følger. PRIS 2.995,00 kr. Tillæg ved enkelværelse 450 kr. Tilmelding hurtigst muligt, da vi deler bussen med Langebæk Pensionistforening. Pensionisternes julefrokost 18 Tirsdag d holdt vi julefrokost i JIF s klubhus. Vi var ca. 25 personer, der hyggede sig med medbragt mad. Vi sang julesalmer og lavede gæt og grimasser. Alle havde haft en pakke med, som vi holdt auktion over. Vi sluttede med kaffe og hyggeligt samvær. Bestyrelsen.

19 Fastelavnsfest Fastelavnsfesten på Jungshoved skole, som vi afholdt søndag d. 3. februar, blev igen i år en rar og hyggelig dag. Der var desværre kun mødt 21 meget flot udklædte børn frem, men de havde et par sjove timer. Vi startede med at slå katten af tønden. Vi var delt op i en tønde til de mindre og en til de store børn. Bunden røg først hos de store, men de måtte kæmpe endnu 40 minutter, inden de sidste pinde var nede. Da var de små færdige, havde klaret fotografering og ikke mindst slikspisning. Kattedronningerne blev Jeppe og Karoline Madsen, og kongerne blev Peter Andreas Neerup og Lukas Wermuth. Nu skulle der bides til Bolle og det blev der. Store som små var med. Det er ret svært, da det er forbudt at bruge armene, så der skal en speciel teknik til ja, og en stor mund er jo også godt, for så kan man have hele bollen i munden på én gang. Inden festen sluttede, skulle vi slå til potte. Det er, hvor man får bind for øjnene, bliver snurret rundt og rundt, får et boldtræ og skal så forsøge at ramme en urtepotte, som står på gulvet. Prøv selv, det er ret svært. Ungerne holder meget af den leg. Nu var dagen så ved at være slut, og alle havde haft mulighed for at købe kaffe, kage, slik og vand. Jeg vil tro, at langt de fleste af børnene havde fået dækket deres sukkerbehov denne dag. JIF siger tak til de flot udklædte børn og de hjælpsomme forældre. Vi håber at se jer igen til næste år. På Jungshoved Idrætsforenings vegne. Solveig Madsen Karoline, Peter, Jeppe og Lukas 19

20 Gåsejagt Jagt på gæs på stranden er en meget krævende jagt. Man skal finde ud af, hvor gæssenes trækruter er, og hvilken vind der skal til, for at trækket går den vej, hvor man ønsker at jage. Det er vigtigt, at man har lavet et godt forarbejde for at få et godt resultat. Man tager jo ud for at få gæs med hjem. Gåsejægerens største problem er, at gæssene har det med at trække højt. Man undrer sig over, hvordan en gås kan flyve så højt uden at falde ned på grund af iltmangel. Den biologiske forklaring er, at mens der af den luft, et menneske indånder, går 11% ilt retur i udåndingsluften, er den tilsvarende mængde ilt i udåndingen hos en gås kun 2%. Det, der kan få gæssene til at trække lavt, er hård vind og regn, sne og slud. Gæs er meget skudstærke, så det er vigtigt, at man får dem tæt på. Nogen vil mene, at det er let at skyde gæs, men for så stor en fugl er gåsen utrolig hurtig. Den kan flytte sig op til 7 meter mellem 1. og 2. skud, hvis der ikke er træf i 1. skud. Ja, der skal lige så meget sving i bøssen som ved skud til en hurtig krikand. I Danmark har vi generel jagttid på 5 gåsearter: grågås, sædgås, blisgås, canadagås og kortnæbbet gås. Jeg vælger ikke at angive jagttider, da disse ændres konstant. Selv politiet kan ikke finde ud af det. Når de kommer for at fortælle os, at vi ikke må skyde de gæs nu, så er det bare om at komme frem med en kopi af jagttiderne, og så ender det med, at de må undskylde for forstyrrelse af jagten. 20

21 Som gåsejæger skal man være stærk i troen på, at det kan lykkes at få skudt gås/gæs. Tro mig, når jeg siger, at der er mange dage, hvor det slår fejl. Men når Diana (jagtens gudinde) er med én, så er glæden stor. Jeg havde i en periode kørt og holdt øje med, hvor grågæssene trak ind til markerne. Jeg fandt ud af, at de godt kunne lide at raste på grundene. På grundene er der ca cm vand ved normal vandstand. Det var i september, hvor vejret kan være ganske godt, og jeg bestemte mig for at prøve at jage dem en lørdag. Gæs og ænder må jages 1½ time før solopgang og 1½ time efter solnedgang, så jeg var tidligt oppe og af sted med motorpram og sænkepram. En sænkepram er en pram med rum, som man fylder op med vand, hvilket får prammen til at syne mindre på vandet - man ligger bogstaveligt talt i vandoverfladen. Jeg kommer ud på grundene, får ankret motorprammen op og får trukket sænkeprammen på plads. Nu er det med at få lagt sine lokkegæs ud, over i prammen og lade haglbøssen op. Så er det ellers med at komme godt ned i prammen man ligger ned på ryggen i denne type pram. Vejret var ganske godt den dag, men ikke det bedste til gåsejagt. Det var meget på chancen den dag. Men en morgenstund, med bølgernes svage klukken mod prammen, er som ren medicin. Der er ikke kommet nogen trækkende gæs ind endnu, men pludselig kommer en pibeand ind til lokkerne. Jeg rejser mig, finder fuglen og svinger forbi bang! Den falder mod vandet, og så ligger den på ryggen, og det er bare om at hente den. Så er der da and med hjem. Nu er det bare om at vente. Der begynder at komme aktivitet på land. Gæssene lader stadig vente på sig, men pludselig kommer der en flok på fem. Et par afstemte kald med gåsekaldet leder deres opmærksomhed hen på mine lokkere. Ro på, det er om at holde sig stille, indtil man er sikker på, at gæssene er på skud. Nu op i en fart bang! En gås falder, resten slår af, for mig til den forkerte side. Til den side kan jeg ikke få sving nok i bøssen til et velrettet skud. Ja, det er kunsten at lade være med at skyde, hvis chancen ikke er optimal. Henter gåsen ind. Nu skinner solen fra en skyfri himmel. En fisker er i gang med at rygte garn. Klokken er nu 9, det er nok tvivlsomt, om der kommer flere gæs. Jeg giver det en chance. Der går lidt tid, før der kommer to gæs trækkende fra land. Kalder på dem med gåsekaldet, men de smider sig langt fra mig. Kalder med jævne mellemrum på dem, og så sker der noget helt uventet. De letter, kommer lige ret på mine lok- 21

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

31. årgang - NR. 2-2014 februar

31. årgang - NR. 2-2014 februar 31. årgang - NR. 2-2014 februar Shopping på markedet i Valloire: Cecilie, Majken og Alexander Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Minder

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere