Acapulco MP Daytona MP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310"

Transkript

1 Radio / CD Acapulco MP Daytona MP Betjeningsvejledning

2 2 Åbn her

3 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

4 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til åbning af fronten (Release-Panel) 2 Volumenknap 3 Afbryder tænd/sluk, tast til dæmpning af lyden (Mute) 4 RDS-tast, tænd/sluk af RDSkomfortfunktioner (Radio Data System) Valg af lysavis. 5 BND-tast (bånd), valg af lydkilde i radiodrift, valg af FM-hukommelsesniveauer og bølgeområder MB og LB TS til start af Travelstore-funktion 6 Display (visning) 7 DIS, skifte mellem forskellige displayer -tast til visning af klokkeslættet på displayet 8 MENU-tast, valg af menuer (grundindstillinger) 9 -tast til åbning af aftagelig front (Flip-Release-Panel) : Blok med piletaster ; OK-tast, bekræfter indkodninger og starter Scan-funktionen < DEQ+-tast (Digital Equalizer) Tænder/slukker for equalizeren. = AUDIO-tast, indstil bas, diskant, X-BASS, balance og fader > Taster 1-6? TRAF-tast, tænder/slukker for SRC-tast, til valg af lydkilder CD, MP3, Multi-CD hhv. Compact Drive MP3 og AUX. 278

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Henvisninger og tilbehør Aftagelig front Tænd/sluk Indstilling af lydstyrke Radiodrift Indstilling af tuner Tænd radiodrift RDS-komfortfunktion (AF, REG) Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau Indstilling af stationer Indstilling af stationssøgerens følsomhed Gemme stationer Automatisk lagring af stationer (Travelstore) Valg af radiostationer fra hukommelsen Aflytning af stationer, der kan modtages (SCAN) Indstilling af aflytningstid Programtype (PTY) Optimering af radiomodtagelse Visning af lysavis Indstilling af displayvisning Trafikradio CD-drift Start af CD-drift Valg af musiknummer Hurtigvalg af musiknummer Hurtig søgning (hørbar) Afspilning af musiknumre i vilkårlig rækkefølge (MIX) Aflytning af musiknumre (SCAN). 292 Gentagelse af musiknumre (REPEAT) Afbryde afspilningen (PAUSE) Skift af displayvisning Trafikmeldinger i CD-drift Indkodning af CD-navn Visning af CD-tekst Udtage CD er MP3-drift Klargøring af MP3-CD Start af MP3-drift Vælge register Vælge titel Hurtig søgning (kan høres) Afspilning af titler i tilfældig rækkefølge (MIX) Skanning af titler (SCAN) Gentage titler eller hele registre (REPEAT) Afbryde REPEAT-funktion (PAUSE) Indstilling af displayvisning Multi-CD-drift Start af Multi-CD-drift Valg af CD Valg af musiknummer Hurtig søgning (hørbar) Skifte displayvisning Gentage enkelte musiknumre eller CD er (REPEAT) Afspilning af musiknumre i vilkårlig rækkefølge (MIX) Aflytning af alle musiknumre på samtlige CD er (SCAN) Afbryde afspilningen (PAUSE) Indkodning af CD-navn CLOCK - klokkeslæt Klang og lydstyrkeforhold Equalizer til Acapulco MP Equalizer til Daytona MP Eksterne lydkilder TMC til dynamiske navigationssystemer Tekniske data DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 279

6 HENVISNINGER OG TILBEHØR Henvisninger og tilbehør Det glæder os, at du har valgt et Blaupunkt-produkt. Vi ønsker dig megen glæde af dit nye apparat. Før den første igangsætning bedes du læse denne betjeningsvejledning. Blaupunkt-redaktørerne arbejder permanent på at gøre betjeningsvejledningerne overskuelige og nemme at forstå. Hvis du dog alligevel har spørgsmål angående betjeningen, så kontakt din specialforretning eller telefon-hotline for dit land. Telefonnummeret finder du på bagsiden af denne vejledning. For vore produkter yder vi en producentgaranti for apparater, der er købt inden for den Europæiske Union. Garantibetingelserne kan du hente under eller bestille direkte hos: Blaupunkt GmbH Hotline Robert Bosch Str. 200 D Hildesheim Trafiksikkerhed Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Bilradioen må kun betjenes, når den aktuelle trafiksituation tillader det. Gør dig bekendt med apparatet før du anvender det i bilen. Advarselssignaler fra f.eks. politi, brandværn og redningskorps skal kunne opfattes i tide af bilens passagerer. Skru derfor ned for lyden under kørslen. Montering Hvis du selv monterer bilradioen, bør du læse monterings- og installationsanvisningerne bagest i vejledningen, inden du går i gang. Tilbehør Benyt kun tilbehør, der er godkendt af Blaupunkt. Fjernbetjening Med fjernbetjeningen RC 08, RC 10 eller RC 10H (fås som specialtilbehør) kan du betjene de fleste af bilradioens basisfunktioner sikkert og bekvemt. Fjernbetjeningen kan ikke benyttes til at tænde/slukke for radioen. Forstærker Alle Blaupunkt-forstærkere kan anvendes. 280

7 HENVISNINGER OG TILBEHØR Justeringsmikrofon Med justeringsmikrofonen (kan fås som ekstra tilbehør) kan du anvende equalizerens automatisk klangjusteringsfunktion. Multi-CD er Følgende Multi CD-apparater fra Blaupunkt kan tilsluttes: CDC A 02, CDC A 08 og IDC A 09. Compact Drive MP3 For at kunne have tilgang til MP3-musiknumre, kan du alternativt til Multi CDapparatet tilslutte Compact Drive MP3. Hos Compact Drive MP3 lagres MP3- musiknumrene først med en computer på Microdrive -harddisken af Compact Drive MP3 og kan, når Compact Drive MP3 er tilsluttet bilradioen, afspilles som normale CD-musiknumre. Compact Drive MP3 betjenes som et Multi CDapparat. De fleste Multi CD-funktioner kan også anvendes med Compact Drive MP3. Forstærker/Sub-Out Via bilradioens tilsvarende tilslutninger kan du tilslutte eksterne forstærkere eller en Subwoofer. Vi anbefaler at anvende passende produkter fra Blaupunkt- eller Velocity-produktrækken. Interface til køretøjsspecifikt display og ratfjernbetjening Enkelte køretøjer har bilproducenterne allerede forsynet med et display på instrumentbrættet og en ratfjernbetjening. Til forskellige køretøjstyper er der specifikke interfaces til rådighed, med hvilken du kan anvende displayet til visning af bilradioen og fjernbetjeningen. For hvilke køretøjstyper der findes sådan et interface, kan du få at vide hos din Blaupunkt-specialist eller Blaupunkthotline. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 281

8 AFTAGELIG FRONT Aftagelig front Tyverisikring Apparatet er udstyret med en aftagelig front (Flip-Release-Panel), der skal sikre det mod tyveri. Uden fronten er radioen fuldstændig værdiløs. Radioen sikres mod tyveri ved at du aftager fronten hver gang du forlader bilen. Efterlad aldrig fronten i bilen (synlig eller skjult). Frontens specielle konstruktion gør, at den er yderst nem at håndtere. Undgå så vidt muligt at tabe fronten. Udsæt ikke fronten for direkte sollys eller anden form for varmepåvirkning. Opbevar fronten i medfølgende etui. Undgå direkte berøring af frontens kontaktpunkter. Rens disse med en klud, dyppet i lidt rensesprit, efter behov. Aftagning af fronten 1 Tryk på -tasten 1. Fronten springer fri af holderen. Træk først fronten lodret ud af holderen, og drej den så mod venstre det sidste stykke. Når fronten er blevet aftaget, går apparatet ud af sig selv. De aktuelle indstillinger gemmes i hukommelsen. CD er forbliver i apparatet. Placering af front Isæt fronten fra venstre mod højre. Tryk venstre side af fronten ind i apparatet, så denne falder i hak. Undgå berøring af displayet, når fronten sættes i. Hvis apparatet var tændt, da betjeningsdelen blev fjernet, starter det automatisk igen efter påsætningen med den sidste indstilling (radio, CD, Multi CD hhv. Compact Drive MP 3 eller AUX). 282

9 TÆND/SLUK Tænd/sluk Du kan tænde/slukke for apparatet på flere måder: Tænd/sluk via bilens tænding Hvis apparatet er korrekt forbundet med bilens tænding, og der ikke er blevet slukket for det med tasten 3, kan det tændes og slukkes via bilens tænding. Du kan også tænde for apparatet med afbrudt tænding: Tryk på tast 3. Ved afbrudt tænding slukkes bilradioen automatisk efter ca. en time for at spare på bilbatteriet. Tænd/sluk med aftagelig front Aftag fronten. Apparatet slukker af sig selv. Isæt fronten. Radioen tændes. De seneste indstillinger (radio, CD, Multi-CD/Compact Drive MP3 eller AUX) aktiveres. Tænd/sluk med tast 3 Tænd for radioen med tast 3. Sluk for radioen ved at holde tast 3 trykket ind i over 2 sek. Apparatet slukker. INDSTILLING AF LYDSTYRKE Indstilling af lydstyrke Lydstyrken kan indstilles fra 0 (off) til 66 (maks.). Drej volumenknappen 2 mod højre for at skrue op for lyden. Drej volumenknappen 2 mod venstre for at skrue ned for lyden. Indstilling af startlydstyrke Du har mulighed for at indstille den lydstyrke, som radioen skal spille i, når der tændes for den. Tryk på MENU-tasten 8. Tryk på tasten eller :, til "ON VOLUME" vises på displayet. Indstil startlydstyrken med -tasterne :. Hvis du indstiller "LAST VOL", aktiveres den lydstyrke, som radioen spillede i, inden der blev slukket for den. For at beskytte hørelsen, vil startlydstyrken ved indstilling af "LAST VOL" være begrænset til værdien "38". Hvis lydstyrken var højere, da der blev slukket for radioen, og du har valgt "LAST VOL", vil værdien "38" gælde, når der tændes for radioen igen. Når du er færdig med indstillingen, trykkes på MENU-tasten 8 eller OK-tasten ;. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 283

10 INDSTILLING AF LYDSTYRKE Hurtig dæmpning af lyden (Mute) Du har mulighed for at dæmpe lyden lynhurtigt (Mute). Tryk kort på tast 3. "MUTE" vises på displayet. Telefon-audio / navigationsaudio Hvis bilradioen er forbundet med en mobiltelefon eller et navigationssystem, dæmpes radiolyden i det øjeblik, "røret løftes" eller navigationssystemet udsender en melding. Telefonsamtalen/meldingen gengives via bilradioens højttalere. En forudsætning er dog, at mobiltelefonen/navigationssystemet er tilsluttet bilradioen (se monteringsvejledning). Til dette skal du bruge et specielt kabel (Blaupunkt-nr.: ). Blaupunkt-forhandleren kan oplyse, hvilke navigationssystemer er bedst egnede til din bilradio. Trafikmeldinger, der sendes under en telefonsamtale eller en navigationsmelding, vil først blive gengivet, når samtalen/meldingen er afsluttet. Lydstyrken for telefonsamtaler/navigationsmeldinger kan indstilles efter behov. Tryk på MENU-tasten 8. Tryk på -tasten : så længe, at "TEL/NAVI VOL" kommer til syne på displayet. Indstil lydstyrken med -tasterne :. Slut af med at trykke på MENUtasten 8 eller OK-tasten ;. Lydstyrken for telefonsamtaler/meldinger kan indstilles direkte med volumenknappen 2 under gengivelsen. Automatic Sound Med denne funktion tilpasses bilradioens lydstyrke automatisk til kørselshastigheden. I den forbindelse skal bilradioen tilsluttes som beskrevet i monteringsvejledningen. Den automatiske volumenkontrol kan indstilles i seks trin (0-5). Tryk på MENU-tasten 8. Tryk på -tasten :, til "AUTO SOUND" vises på displayet. Indstil volumenjustering ved hjælp af -tasterne :. Slut af med at trykke på MENUtasten 8 eller OK-tasten ;. Optimal indstilling af den hastighedsafhængige volumenjustering afhænger af støjniveauet i bilen. Find ud af, hvilken værdi er bedst egnet til din bil ved at prøve dig frem. 284

11 Radiodrift Dette apparat er udstyret med en RDSradiomodtager. Mange af FM-stationerne udsender et signal, der ud over selve programmet indeholder informationer som f.eks. stationsnavn og programtype (PTY). Stationens navn vises på displayet, så snart den kan modtages. Indstilling af tuner For at opnå fuldstændig fejlfrie radiofunktioner, skal radioen indstilles efter det område, du befinder dig i. Du kan vælge mellem Europa (EUROPE) og USA (N AMERICA). På fabrikken indstilles tuneren efter den region, hvor radioen er blevet solgt. Hvis du har problemer med modtagelsen, bør du tjekke den pågældende indstilling. Denne betjeningsvejledning tager udgangspunkt i "EUROPE"-indstillingen. Tryk på MENU-tasten 8. Tryk på tasten :, til "TUNER AREA" vises på displayet. Tryk længere end 2 sekunder på tasten eller : for at vælge mellem "EUROPE" og "N AMERI- CA". Tryk på MENU-tasten 8 eller OKtasten ;. Tænd radiodrift Hvis du befinder dig i CD, Multi CD hhv. Compact Drive MP 3 eller AUX modus, tryk på BND/TS-tasten 5. RADIODRIFT RDS-komfortfunktion (AF, REG) RDS-komfortfunktionen AF (alternativ frekvens) og REG (regional) gør viften af anvendelsesmuligheder endnu bredere. AF: Når RDS er aktiveret, søger apparatet automatisk den bedste modtagefrekvens til den aktuelle station. REG: På bestemte tidspunkter af dagen sendes regionalprogrammer med skiftende indhold. Med REGfunktionen undgår man, at bilradioen skifter til alternative frekvenser med et andet regionalt programindhold. REG skal aktiveres/deaktiveres særskilt i menuen. REG tænd/sluk Tryk på MENU-tasten 8. Tryk på -tasten : så længe, at "REG" vises på displayet. Bagved "REG" vil der stå "OFF" (slukket) eller "ON" (tændt). Tænd/sluk for REG ved at trykke på tast eller :. Tryk på MENU-tasten 8 eller OKtasten ;. RDS tænd/sluk RDS-funktionerne AF og REG aktiveres ved at trykke på RDS-tasten 4. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 285

12 RADIODRIFT RDS-funktionerne er aktive, når symbolet for RDS lyser på displayet. Når der tændes eller slukkes for RDS-funktionen, vises "REG ON" resp. "REG OFF" et øjeblik. Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau Med bilradioen kan du modtage programmer fra frekvensbåndene VHF (FM), MB og LB. For bølgeområdet FM står der 3 hukommelsesniveauer til rådighed, mens bølgeområderne MB og LB har hvert et hukommelsesniveau. På hvert hukommelsesniveau kan der gemmes 6 stationer. Skifte mellem bølgeområde og hukommelsesniveau: Tryk kort på BND/TS-tasten 5. Indstilling af stationer Stationerne kan indstilles på flere måder: Automatisk stationssøgning Tryk på tast eller :. Den næste station, der kan modtages, indstilles. Manuel indstilling af stationer Stationerne kan også indstilles manuelt. Tryk på tast eller :. For at stationerne kan indstilles manuelt, skal RDS-komfortfunktionen være deaktiveret. Gennemblade stationskæderne (kun FM) Hvis en station sender flere programmer, kan man gennemblade den såkaldte "stationskæde". Tryk på tast eller : for at skifte til næste program i stationskæden. For at kunne benytte denne funktion, skal RDS-komfortfunktionen være aktiveret. På den måde kan du kun skifte til stationer, som du før har modtaget. Benyt i den forbindelse Scan- eller Travelstore-funktionen. Indstilling af stationssøgerens følsomhed Du kan vælge, om du vil have indstillet både de svage og de mere kraftige stationer. Tryk på MENU-tasten 8. Tryk på tast : så længe, at der kommer til at stå "SENS" på displayet. "SENS 6" er ensbetydende med maksimal og "SENS 1" med minimal følsomhed. Indstil den ønskede følsomhed med -tasterne :. Slut af med MENU-tasten 8 eller OK-tasten ;. 286

13 Gemme stationer Manuel lagring af stationer Vælg det ønskede hukommelsesniveau FM I, FM II, FMT eller et af bølgeområderne MB eller LB. Indstil den ønskede station. Hold en af stationstasterne 1-6 >, på hvilken stationen skal gemmes, trykket ind i over 2 sek. Automatisk lagring af stationer (Travelstore) De 6 kraftigste stationer i regionen kan gemmes automatisk (kun FM). Stationerne gemmes på hukommelsesniveau FMT. Stationer, der forinden er blevet gemt på dette niveau, slettes. Hold BND/TS-tasten 5 trykket ind i over 2 sek. Stationen gemmes. På displayet vises "TRAVEL-STORE". Når processen er afsluttet, kan stationen afspilles på plads 1/niveau FMT. Valg af radiostationer fra hukommelsen Vælg hukommelsesniveau resp. bølgeområde. Tryk på en af stationstasterne 1-6 >. RADIODRIFT Aflytning af stationer, der kan modtages (SCAN) Med denne funktion kan du kort aflytte alle de stationer, der kan modtages. Afspilningstiden (5 til 30 sek.) kan indstilles i menuen. Starte SCAN-funktion Hold OK-tasten ; trykket ind i over 2 sek. Afspilningen starter. "SCAN" vises et øjeblik på displayet, derefter vises det aktuelle stationsnavn med blinkende frekvens. Afslutte SCAN, lytte til station Tryk på OK-tasten ;. Scan-funktionen afsluttes, og du kan nu lytte videre til den senest indstillede station. Indstilling af aflytningstid Tryk på MENU-tasten 8. Tryk på -tasten : så længe, at "SCANTIME" vises på displayet. Indstil den ønskede aflytningstid med -tasterne :. Slut af med at trykke på MENUtasten 8 eller OK-tasten ;. Den indstillede scanningstid gælder også for scanning i CD-drift, men ikke til scanning i Multi CD-drift. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 287

14 RADIODRIFT Programtype (PTY) Ud over stationsnavnet udsender nogle FM-stationer også informationer om programtypen. Din bilradio kan modtage og vise sådanne informationer. Der kan f.eks. være tale om følgende programtyper: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS Med PTY-funktionen kan du målrettet vælge stationer med en bestemt programtype. PTY-EON Når du har valgt programtypen og den automatiske søgning er startet, skifter radioen fra den aktuelle station til en station med den ønskede programtype. Hvis radioen ikke kan finde en station med den ønskede programtype, høres en Beep-lyd, og på displayet vil der komme til at stå NO PTY. Derefter tunes der ind på den sidste station, du har lyttet til. Hvis den indstillede station eller en anden station i stationskæden på et senere tidspunkt sender den ønskede programtype, skifter radioen automatisk fra den aktuelle station, eller fra CD- eller Multi-CD-drift, til stationen med den pågældende programtype. PTY tænd/sluk Tryk på MENU-tasten 8. Tryk på tasten eller :, til "PTY ON" eller "PTY OFF" vises på displayet. Tryk på tasten eller :, for at tænde (ON) eller slukke (OFF) for PTY. Når PTY aktiveres, vil PTY blive fremhævet på displayet. Tryk på MENU-tasten 8 eller OKtasten ;. Vælge programtype og starte automatisk søgning Tryk på eller -tasten :. Den aktuelle programtype vises på displayet. I det tidsrum, hvor programtypen vises, kan du skifte til anden programtype ved at trykke på eller -tasten :. Eller Tryk på en af knapperne 1-6 >, for at vælge den programtype, der er blevet gemt på den pågældende knap. Den valgte programtype vises kort. Tryk på eller -tasten :. Automatisk søgning starter. Den næste sender med den pågældende programtype indstilles. Gemme programtyper på stationsknapperne Vælg programtype med eller - tasten :. Hold den pågældende stationsknap 1-6 > trykket i over 2 sekunder. 288

15 Programtypen lagres på den valgte knap 1-6 >. Optimering af radiomodtagelse Støjafhængig dæmpning af diskant (HICUT) HICUT-funktionen bevirker en klangforbedring, hvis modtagelsen er dårlig (kun FM). I tilfælde af forstyrrelser dæmpes diskanttonerne og dermed også støjniveauet automatisk. Tænd/sluk HICUT Tryk på MENU-tasten 8. Tryk på tasten : så længe, at "HICUT" kommer til syne på displayet. Tryk på tasten eller : for at indstille HICUT. "HICUT 0" betyder ingen, "HICUT 3" betyder kraftigste automatiske dæmpning af diskant og støjniveau. Afslut med MENU-tasten 8 eller OK-tasten ;. Støjafhængig ændring af båndbredde (SHARX) Med SHARX-funktionen forebygges forstyrrelser, der forårsages af nabostationer, i videst muligt omfang (kun FM). Aktiver SHARX-funktionen, hvis der findes mange stationer i området. SHARX tænd/sluk Tryk på MENU-tasten 8. Tryk på -tasten : så længe, at "SHARX" vises på displayet. Tryk på eller -tasten : for at tænde eller slukke for SHARX. "SHARX OFF" betyder ingen, "SHARX ON" betyder automatisk ændring af båndbredde. Afslut med MENU-tasten 8 eller OK-tasten ;. Visning af lysavis RADIODRIFT Nogle radiostationer benytter RDS-signalet til at vise reklamer eller andre informationer i stedet for stationsnavnet. En sådan "lysavis" vil løbe tværs hen over displayet. Visningen af "lysavis" fra radiostationer, som du har gemt på stationstasterne, kan afbrydes. Hold RDS-tasten 4 trykket ind så længe, at "NAME FIX" vises på displayet. Hvis funktionen skal aktiveres, holdes RDS-tasten 4 trykket ind, indtil "NAME VAR" vises på displayet. Henvisning: Hvis du indstiller en allerede lagret station via en anden funktion, som f.eks. SCAN eller søgning, vises "lysavis". Indstilling af displayvisning I radiodrift har du mulighed for at skifte mellem permanent visning af klokkeslæt og permanent visning af stationsnavnet og frekvensen. Hold DIS -tasten 7 trykket ind, indtil den ønskede visning kommer til syne på displayet. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 289

16 TRAFIKRADIO Trafikradio Apparatet er udstyret med en RDS- EON-modtager. EON står for Enhanced Other Network. I tilfælde af en trafikmelding (TA) skiftes der automatisk fra en station uden trafikradio til en station med trafikradio inden for stationskæden. Efter trafikmeldingen vender radioen tilbage til det program, du sidst har lyttet til. Tænd/sluk trafikradio-førsteret Tryk på TRAF-tasten?. Trafikradio-førsteret er aktiveret, når trafikprop-symbolet lyser på displayet. Du hører en signaltone, når du forlader dækningsområdet for trafikradiostationen, som du lytter til. når du forlader dækningsområdet for den aktuelle trafikradiostation, mens du lytter til en CD, og den påfølgende automatiske frekvenssøgning ikke giver noget resultat i form af en ny trafikradiostation. når du skifter fra en trafikradiostation til en station uden trafikradio. Sluk for trafikradio-førsteret eller skift til en station med trafikradio. Indstilling af lydstyrke for trafikradio Tryk på MENU-tasten 8. Tryk på tasten : så længe, at der kommer til at stå "TA VOLUME" på displayet. Indstil lydstyrken med -tasterne :. Afslut med MENU-tasten 8 eller OK-tasten ;. Lydstyrken for en bestemt trafikmelding kan også reguleres ved hjælp af volumenknappen 2. Du kan også indstille klang- og lydstyrkeforholdene for trafikmeldingerne. Læs kapitlet "Klang- og lydstyrkeforhold". 290

17 CD-drift Med denne bilradio kan du afspille de gængse CD er, CD-R er og CD-RW er, bare de har en diameter på 12 cm. Udover CD er med audiodata kan du også afspille CD er med MP3-filer. Læs kapitlet "MP3-drift" i følgende afsnit. For at sikre fejlfrie funktioner, må der kun benyttes CD er med Compact-Disclogo. CD er med kopibeskyttelse kan føre til problemer ved afspilningen. Blaupunkt garanterer ikke for fejlfrie funktioner i forbindelse med afspilning af kopibeskyttede CD er! Fare for ødelæggelse af CD-drevet! Single-CD er med en diameter på 8 cm og CD er med kontur (Shape- CDs) må ikke benyttes. Der hæftes ikke for skader på CDdrevet, der måtte være opstået som følge af brug af uegnede CD er. Start af CD-drift Hvis der ingen CD er i drevet, trykkes på -tasten 9. Fronten åbnes. Skub CD en forsigtigt ind i drevet med tekstsiden opad, indtil du kan mærke modstand. CD en trækkes ind i drevet. Grib aldrig forstyrrende ind i denne procedure. CD-DRIFT Luk fronten med et let tryk, så den falder i hak. CD-afspilningen starter. Hvis der allerede er en CD i drevet, trykkes på tasten så længe, at "CD" vises på displayet. Gengivelsen starter fra det sted, hvor den sidst blev afbrudt. Valg af musiknummer Tryk på en af tasterne på piletastblokken : for at vælge et nyt nummer eller for at vende tilbage til det foregående. Hvis der trykkes en gang på tasten eller :, starter det aktuelle musiknummer forfra. Hurtigvalg af musiknummer For et hurtigvalg af musiknummer tilbage hhv. fremad, tryk så længe på en af eller - tasterne :, indtil hurtigvalg af musiknummer tilbage eller fremad starter. Hurtig søgning (hørbar) Hurtig søgning frem eller tilbage: Hold en af -tasterne : trykket ind, indtil hurtig søgning frem eller tilbage starter. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 291

18 CD-DRIFT Afspilning af musiknumre i vilkårlig rækkefølge (MIX) Tryk på tasten 5 MIX >. "MIX CD" vises et øjeblik på displayet, og MIX-symbolet lyser. Det næste vilkårligt valgte musiknummer afspilles. Afbryde MIX Tryk igen på tasten 5 MIX >. "MIX OFF" vises et øjeblik på displayet, og MIX-symbolet forsvinder. Aflytning af musiknumre (SCAN) Du har mulighed for kort at aflytte alle musiknumrene på en CD. Tryk på OK-tasten ; i over 2 sek. Næste nummer spilles. Afspilningstiden kan indstilles. Læs afsnittet "Indstilling af aflytningstid" i kapitel "Radiodrift". Afbryde SCAN, lytte videre til musiknummer Tryk på OK-tasten ; for at afslutte Scan-funktionen. Det aktuelle musiknummer spilles videre. Gentagelse af musiknumre (REPEAT) Hvis du ønsker at gentage et bestemt musiknummer, trykker du på tasten 4 RPT >. "REPEAT TRCK" vises kort på displayet, og RPT-symbolet lyser. Nummeret gentages, indtil RPT deaktiveres. Afbryde REPEAT Tryk igen på tasten 4 RPT > for at afslutte Repeat-funktionen. "REPEAT OFF" vises kort på displayet, og RPT-symbolet går ud. Afspilningen fortsætter på normal vis. Afbryde afspilningen (PAUSE) Tryk på tasten 1 >. På displayet vises "PAUSE". Afslutte pause Tryk på 1 > under pausen. Afspilningen fortsætter på normal vis. Skift af displayvisning Hvis du ønsker at skifte mellem visning af musiknummer og klokkeslæt eller musiknummer og spilletid eller musiknummer og CD-navn, trykker du på tasten DIS 7 op til et par gange i over 2 sek., indtil den pågældende visning kommer til syne på displayet. Trafikmeldinger i CD-drift Hvis du ønsker at modtage trafikmeldinger i CD-drift, trykkes på TRAF-tasten?. Trafikradio-førsteretten er aktiveret, når trafikprop-symbolet vises på displayet. Læs også afsnittet "Trafikradio". 292

19 Indkodning af CD-navn For at give dig et bedre overblik kan navnene på op til 30 CD er indkodes. Navnene må maksimalt have 8 cifre. Hvis du prøver at indkode flere end 30 navne, vises "FULL" på displayet. Indkodning/ændring af CD-navn Lyt til den ønskede CD. Tryk på MENU-tasten 8. Vælg "CD NAME" med tasterne :. Tryk 2 gange på tasten eller :. Du befinder dig nu i redigeringsmodus. Hvis den valgte CD intet navn har, vises otte streger på displayet. Det aktuelle indkodningsfelt blinker. Vælg bogstaverne med tasterne :. Hvis en post skal springes over, vælges stregen. Med tasten eller : kan indkodningsfeltet ændres. Afslut med MENU-tasten 8 eller OK-tasten ;. Sletning af et CD-navn Lyt til CD en, hvis navn skal slettes. Tryk på tasten MENU 8. Vælg "CD NAME" med tasterne :. Tryk på eller -tasten :. Hold MENU-tasten 8 trykket ind. Efter 4 sek. høres en Beep-lyd og på displayet vises "DELETE NAME". CD-DRIFT Slip MENU-tasten 8. CD-navnet er nu slettet. Tryk på OK-tasten ; for at vende tilbage til menuen. Visning af CD-tekst Nogle CD er er forsynet med en såkaldt CD-tekst. Teksten kan f.eks. indeholde navnet på kunstneren, albummet og de enkelte titler. Du kan efter ønske få displayet til at vise CD-teksten som lysavis, når du skifter til en anden titel. Når CD-teksten er blevet vist en gang, skiftes til standardvisning. Læs også afsnittet Skifte visning. Hvis den aktuelle CD ikke har nogen CD-tekst, vil der komme til at stå "NO TEXT" på displayet, når CD-teksten er aktiveret. CD-tekst tænd/sluk Tryk på MENU-tasten 8. Tryk på tasten :, til "CD TEXT" vises på displayet. Tænd ("CD TEXT ON") eller sluk ("CD TEXT OFF") for CD-tekstfunktionen med -tasterne :. Når du er færdig med indstillingen, trykkes på MENU 8 eller OK ;. CD-tekster består af 20 tegn. Udtage CD er Tryk på tasten 9. Fronten åbnes og CD en køres ud. Udtag CD en og luk fronten igen. 293 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL

20 MP3-DRIFT MP3-drift Med denne bilradio kan du også afspille CD-R er og CD-RW er med MP3- musikfiler. MP3 er en teknik, der er blevet udviklet af det tyske Fraunhofer-Institut til komprimering af CD-audiodata. Komprimeringen skaber mulighed for at skære datamængden ned til 10% af dens oprindelige omfang uden hørbare kvalitetsforringelser (ved en bithastighed på 128 Kbit/s). Hvis der benyttes lavere bithastigheder ved generering af CDaudiodata til MP3, kan der opereres med mindre filer, dog vil kvalitetsforringelser ikke kunne undgås. Klargøring af MP3-CD Kombinationen af CD-brænder, software til at brænde CD er med og ubrændte CD er kan medføre problemer ved afspilning af CD er. Hvis der opstår problemer med selvbrændte CD er, bør du vælge en anden type CD er, en anden producent eller en anden farve. De bedste resultater opnås med ubrændte CD er med en spilletid på 74 minutter. CD ernes format skal svare til ISO 9660 niveau 1/niveau 2 eller Joliet. Alle andre formater kan ikke afspilles på tilfredsstillende vis. Undgå multisessions. Hvis du skriver mere end en session på CD en, er det kun den første session, der vil blive registreret. Du kan max. oprette 255 registre på CD en. Disse registre kan vælges enkeltvis. I hvert register er der plads til max. 255 enkelte titler (Tracks) og underregistre, der kan udvælges enkeltvis. Registerdybden må max. omfatte 8 niveauer. D01 D02 D03 T001 T002 T003 T004 T005 T001 T002 T003 T004 T005 T006 D04 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 T008 T009 T010 T011 Hvert register kan navngives via PC en. Navnet på det pågældende register vises på bilradioens display efter ønske. Navngiv hhv. registrene og titlerne i henhold til softwaren til at brænde CD er med. Nærmere oplysninger herom findes i software-vejledningen. Giv afkald på omlyde og specialtegn, når du navngiver registre og titler. Til navnene på der max. benyttes 32 tegn. 294

21 Hvis du ønsker, at filerne skal opstilles i korrekt rækkefølge, skal du benytte en software, som sorterer filerne i alfanumerisk rækkefølge. Hvis programmet ikke har denne funktion, kan du også sortere filerne manuelt. I den forbindelse skal du indlæse et nummer foran hvert filnavn, f.eks. "001", "002", osv. Husk, at nullerne skal med. MP3-titlerne kan indeholde supplerende informationer, som f.eks. interpret, titel og album (ID3-mærke). Bilradioen kan vise ID3-mærker, version 1, på displayet. I forbindelse med generering (kodning) af MP3-filer fra audiofilerne benyttes en max. bithastighed på 256 kb/sek. Brug af MP3-filer forudsætter, at disse har endelsen ".MP3". For at kunne være sikker på fejlfri gengivelse, skal du være opmærksom på følgende: Lad være med at forsyne andre filer end MP3-filerne med endelsen ".MP3" og afspille disse! Benyt aldrig "blandede" CD er med ikke-mp3-data og MP3-titler. Benyt aldrig Mix-Mode CD er med audiotitler og MP3-titler. Start af MP3-drift MP3-drift startes på samme måde som normal CD-drift. Læs afsnittet "Start af CD-drift/ Ilægning af CD" i kapitlet "CDdrift". MP3-DRIFT Vælge register For at skifte til andet register i op- eller nedadgående retning, trykkes på eller -tasten : én eller flere gange. Registre, der ikke indeholder MP3- filer, springes automatisk over. Hvis du f.eks. lytter til titler fra registeret D01 og vælger næste register ved hjælp af eller -tasten :, springes registeret D02, som ikke indeholder MP3-titler over, hvorefter D03 afspilles. Visningen på displayet skifter automatisk fra "D02" til "D03". Vælge titel For at skifte til en anden titel i det aktuelle register (op- eller nedadgående retning), trykkes på eller -tasten : én eller flere gange. Hvis der trykkes på tasten : én gang, starter den aktuelle titel forfra. Hurtig søgning (kan høres) Hurtig søgning (frem/tilbage): hold eller -tasten : trykket ind, til den hurtige søgefunktion (frem/ tilbage) starter. Afspilning af titler i tilfældig rækkefølge (MIX) Afspilning af titlerne i det aktuelle register i tilfældig rækkefølge sker ved at trykke kort på tasten 5 MIX >. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 295

22 MP3-DRIFT På displayet vises "MIX DIR", og MIXsymbolet lyser. Alle titler i MP3-CD en afspilles i tilfældig rækkefølge ved at trykke kort på tasten 5 MIX >. På displayet vises "MIX CD" og MIXsymbolet lyser. Samtlige titler i det aktuelle register afspilles i vilkårlig rækkefølge. Dernæst afspilles alle titler i påfølgende register i vilkårlig rækkefølge. Afslutte MIX For at afslutte MIX, trykkes på tasten 5 MIX >, til "MIX OFF" vises på displayet og MIXsymbolet forsvinder. Skanning af titler (SCAN) Skanning af samtlige titler på CD en: Tryk på OK-tasten ; i over 2 sek. Herefter spilles de første par takter af næste titel. På displayet vises "SCAN". Titlerne på CD en afspilles nu i stigende rækkefølge. Scan-tiden kan indstilles efter ønske. Læs om indstilling af Scantiden under afsnittet "Indstilling af Scan-tid" i kapitlet "Radiodrift". Afslutte SCAN, lytte videre til titel Tryk kort på OK-tasten ;. Titlen, som du netop har hørt begyndelsen af, fortsætter. Gentage titler eller hele registre (REPEAT) Hvis du ønsker at gentage den aktuelle titel, trykkes kort på tasten 4 RPT >. På displayet vises "REPEAT TRCK" og RPT lyser. For at gentage afspilningen af hele registreret, trykkes på tasten 4 RPT >, til der kommer til at stå "REPEAT DIR" på displayet. Afslutte REPEAT Gentagelse af den aktuelle titel eller det aktuelle register afsluttes ved at trykke på tasten 4 RPT >, til der kommer til at stå "REPEAT OFF" på displayet og RPT-symbolet forsvinder. Afbryde REPEAT-funktion (PAUSE) Tryk på tasten 1 >. På displayet vises "PAUSE". Ophæve pause Tryk på tasten 1 > i pausen. Afspilningen fortsætter. 296

23 MP3-DRIFT Indstilling af displayvisning Du kan få displayet til at vise forskellige informationer om den aktuelle titel: Filnavn Registernavn Titelnavn (kun hvis ID3-mærke findes) Navn på album (kun hvis ID3-mærke findes) Interpret (kun hvis ID3-mærke findes) Klokkeslæt De ovennævnte informationer (undtagen klokkeslæt) vil blive vist én gang på displayet i form af en lysavis, når der skiftes til anden titel. Valg af visning: Hold tasten DIS > trykket ind i over 2 sek., til den pågældende information vises på displayet. Kort visning af register og klokkeslæt Du kan få displayet til kort at vise registernummeret og klokkeslættet. Tryk kort på tasten DIS >. Multi-CD-drift MP3-DRIFT Oplysninger om håndtering af CD er og Multi-CD er samt ilægning af CD er findes i vejledningen til Multi-CD en. Start af Multi-CD-drift Tryk indtil der kommer til at stå "CHANGER" på displayet. Afspilningen starter med den første CD, som Multi-CD en finder frem til. Valg af CD For at skifte til en anden CD trykkes på eller -tasten : en eller flere gange. Valg af musiknummer For at skifte til et andet musiknummer på den aktuelle CD trykkes på tasten eller : en eller flere gange. Hurtig søgning (hørbar) Hurtig søgning frem eller tilbage: Hold en af -tasterne : trykket ind, indtil hurtig søgning frem eller tilbage starter. Skifte displayvisning Hvis du ønsker at skifte mellem visning af musiknummer og klokkeslæt eller musiknummer og spilletid eller musiknummer og CD-nummer eller musiknummer og CD-navn, trykker du på tasten DIS 7 op til et par gange i over 2 sek., indtil den pågældende visning kommer til syne på displayet. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 297

24 MULTI-CD-DRIFT Gentage enkelte musiknumre eller CD er (REPEAT) Tryk på tasten 4 RPT > for at gentage det aktuelle musiknummer. På displayet vises "REPEAT TRCK" et øjeblik, og RPT lyser. Tryk på tasten 4 RPT > igen for at gentage hele CD en. På displayet vises "REPEAT DISC" et øjeblik, og RPT lyser. Afslutte REPEAT Gentagelse af det aktuelle musiknummer eller hele CD en afbrydes ved at trykke på tasten 4 RPT >, indtil "REPEAT OFF" vises og RPT går ud. Afspilning af musiknumre i vilkårlig rækkefølge (MIX) For at afspille musiknumrene på den aktuelle CD i vilkårlig rækkefølge trykkes kort på tasten 5 MIX >. På displayet vises "MIX-CD" et øjeblik, og MIX lyser. For at spille musiknumrene på alle CD er i vilkårlig rækkefølge trykkes igen på tasten 5 MIX >. På displayet vises "MIX ALL" et øjeblik, og MIX lyser. Afslutte MIX Tryk på tasten 5 MIX >, indtil "MIX OFF" vises og MIX-tegnet forsvinder. Aflytning af alle musiknumre på samtlige CD er (SCAN) For kort at aflytte musiknumrene på samtlige CD er i kronologisk rækkefølge, trykkes på OK-tasten ; i over 2 sek. På displayet vises "SCAN". Afslutte SCAN Aflytningen afsluttes ved kort at trykke på OK-tasten ;. Det aktuelle musiknummer spilles videre. Afbryde afspilningen (PAUSE) Tryk på tasten 1 >. På displayet vises "PAUSE". Afslutte pause: Tryk på tast 1 > under pausen. Afspilningen fortsætter. Indkodning af CD-navn For at give dig et bedre overblik kan navnene på 99 CD er indkodes. Navnene må maksimalt have 7 cifre. Hvis man indkoder over 99 navne, vises "FULL" på displayet. Indkodning/ændring af CD-navn Tryk på tasten MENU 8. Vælg "CDC NAME" med tasterne :. Tryk på eller -tasten :. Navnet på CD en vises. 298

25 MULTI-CD-DRIFT Tryk på eller -tasten :. Du befinder dig nu i redigeringsmodus. Hvis den valgte CD endnu ikke har et navn, vises syv streger på displayet. Det aktuelle indkodningsfelt blinker. Vælg bogstaver med tasterne :. Hvis en position skal springes over, vælges stregen. Indkodningsfeltet kan ændres med tasten eller :. Afslut med MENU-tasten 8 eller OK-tasten ;. Sletning af et CD-navn Lyt til CD en, hvis navn skal slettes. Tryk på MENU 8. Vælg "CDC NAME" med tasterne :. Tryk på eller -tasten :. Hold MENU-tasten 8 trykket ind. Efter 4 sek. høres en Beep-lyd og displayet viser "DELETE NAME". Slip MENU-tasten 8. CD-navnet er nu slettet. Tryk på OK-tasten ; for at vende tilbage til menuen. Sletning af alle CD-navne Med denne funktion slettes samtlige CD-navne i hukommelsen. Lyt til en CD. Tryk på MENU 8. Vælg "CDC NAME" med tasterne :. Tryk på eller -tasten :. Hold MENU-tasten 8 trykket ind. Efter 4 sekunder høres en Beeplyd og på displayet vises "DELETE NAME". Hold MENU-tasten 8 trykket ind, indtil næste Beep-lyd høres og der kommer til at stå "DE- LETE ALL" på displayet. Slip MENU-tasten 8. Alle CD-navne i Multi-CD en slettes. Tryk på OK ; for at vende tilbage til menuen. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 299

26 CLOCK - KLOKKESLÆT CLOCK - klokkeslæt Kort visning af klokkeslæt Tryk kort på tasten DIS 7 for at se, hvor meget klokken er. Indstilling af klokkeslæt Klokkeslættet kan indstilles automatisk via RDS-signalet. Hvis der ikke kan modtages nogen RDS-station eller hvis RDS-stationen, som der lyttes til, ikke understøtter denne funktion, kan klokkeslættet også indstilles manuelt. Automatisk indstilling af klokkeslæt Tryk på MENU 8 for at indstille klokkeslættet automatisk. Tryk på tasten : så længe, at der kommer til at stå "CLK MANU- AL" (manuel) eller "CLK AUTO" (automatisk) på displayet. Tryk på :, indtil "CLK AUTO" vises på displayet. Tryk på MENU-tasten 8 eller OKtasten ; for at afslutte. Hvis radioen modtager en station med RDS-klokkeslætfunktion (RDS-CT), stilles uret automatisk. Manuel indstilling af klokkeslæt Tryk på MENU-tasten 8 for at indstille klokkeslættet. Tryk på : så længe, at der kommer til at stå "CLOCKSET" på displayet. Tryk på -tasten :. Klokkeslættet vises på displayet. Minutterne blinker, dvs. de kan indstilles. Indstil minutterne med -tasterne :. Tryk på :, når du har indstillet minutterne. Timerne blinker. Indstil timerne med -tasterne :. Tryk på MENU-tasten 8 eller OKtasten ;. Valg af 12- eller 24-timers modus Tryk på tasten MENU 8. På displayet vises "MENU". Tryk på tasten : så længe, at der kommer til at stå "24 H MODE" eller "12 H MODE" på displayet. Tryk på tasten eller : for at skifte modus. Tryk på MENU-tasten 8 eller OKtasten ; for at afslutte. 300

27 Klang og lydstyrkeforhold Lyden kan indstilles separat for hver lydkilde (radio, CD, Multi CD hhv. Compact Drive MP3, AUX og trafikmeldinger). Indstilling af lyd til trafikmeldinger kan kun foretages, mens trafikmeldingen sendes. Indstilling af bas Tryk på tasten AUDIO =. "BASS" vises på displayet. Tryk på tasten eller : for at indstille bassen. Afslut med AUDIO-tasten = eller OK-tasten ;. Indstilling af diskant Tryk på tasten AUDIO =. "BASS" vises på displayet. Tryk på tasten :, indtil "TRE- BLE" vises på displayet. Tryk på tasten eller : for at indstille diskanttonerne. Afslut med AUDIO-tasten = eller OK-tasten ;. Indstilling af X-BASS X-BASS betyder forstærkning af bastonerne i forbindelse med lav lydstyrke. Indstillingerne for X-BASS kan foretages separat for hver enkelt lydkilde. Når X-BASS er aktiveret, fremhæves X- BASS-symbolet på displayet. Tryk på AUDIO-tasten =. "BASS" vises på displayet. KLANG OG LYDSTYRKEFORHOLD Tryk på :, til "X-BASS" vises på displayet. Tryk på eller :, for at indstille X-BASS. "XBASS 0" betyder, at der er slukket for X-BASS. Når du er færdig med indstillingen, trykkes på AUDIO = eller OK ;. Indstilling af lydstyrkeforhold venstre/højre (balance) Tryk på tasten AUDIO = for at indstille venstre/højre balance. "BASS" vises på displayet. Tryk på -tasten :, indtil "BALAN- CE" vises på displayet. Tryk på tasten eller : for at indstille lydstyrkefordelingen højre/ venstre. Afslut med AUDIO-tasten = eller OK-tasten ;. Indstilling af lydstyrkeforhold for/bag (fader) Tryk på tasten AUDIO = for at indstille lydstyrkefordelingen for/ bag (fader). "BASS" vises på displayet. Tryk på tasten :, indtil der står "FADER" på displayet. Tryk på tasten eller : for at indstille lydstyrkefordelingen for/ bag. Afslut med AUDIO-tasten = eller OK-tasten ;. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 301

28 EQUALIZER (ACAPULCO MP52) Equalizer til Acapulco MP52 Bilradioen er udstyret med en anordning til automatisk, digital lydjustering. Til dette skal du bruge de tre selvjusterende 5-bånds-equalizere. Equalizerne USER1 - USER3 kan justeres automatisk ved hjælp af en speciel justeringsmikrofon. Mikrofonen kan købes hos din lokale Blaupunkt-forhandler. De automatisk målte værdier kan også ændres manuelt. Hvis equalizeren skal indstilles manuelt, bedes du læse afsnittet "Indstilling af digital equalizer". Derudover er bilradioen udstyret med forud fastsatte lydværdier. Equalizer tænd/sluk Equalizeren tændes ved at holde tasten DEQ+ < trykket, til DEQ lyser på displayet og "EQ ON" vises et øjeblik. Equalizeren slukkes ved at holde tasten DEQ+ < trykket ind, til DEQ forsvinder og "EQ OFF" vises et øjeblik. Automatisk lydjustering Der kan foretages elektronisk justering til tre forskellige situationer/brugere (værdierne lagres), f.eks.: USER 1 til føreren af bilen USER 2 til fører og passager på forsædet USER 3 til passagerer på for- og bagsædet I forbindelse med justeringen skal mikrofonen holdes i den pågældende position. Mikrofonens position for situation 1 (eksempel: Kun fører) skal være på højde med førerens hoved. Situation 2: Mikrofonen skal befinde sig mellem føreren og passageren på forsædet. Situation 3: Mikrofonen skal befinde sig i midten af kabinen (venstre/højre, for/ bag). Sørg for støjfrie omgivelser i forbindelse med justeringen, idet støj vil påvirke justeringen i negativ retning. Højttalernes udstråling må ikke blive påvirket af genstande e.lign. Alle højttalere skal være tilsluttet. Mikrofonen sluttes til bilradioen. Justering af equalizeren: Placer mikrofonen på det ønskede sted i bilen. Tryk på tasten DEQ+ <. Vælg AUTO med tasten :. eller Vælg mellem "USER 1", "USER 2" eller "USER 3" med tasten eller :. Start justeringen med tasten eller :. Mens der justeres, vises "ADJUSTING" på displayet. Justeringen varer ca. 1 min. 302

29 Hvis der sker en fejl i forbindelse med justeringen, eller mikrofonen ikke er sluttet ordentligt til, vil der komme til at stå NO MICRO på displayet og justeringen afbrydes. Afbryde automatisk justering Den automatiske justeringsfunktion afbrydes ved at trykke kort på tasten DEQ+ < eller OK ;. Indstilling af digital equalizer Foruden automatisk lydjustering har du også mulighed for at indstille den parametriske 5-bånds-equalizer manuelt. Parametrisk betyder her, at du for hvert af de fem bånd kan hæve eller sænke en frekvens individuelt (GAIN +8 til -8). Følgende bånd står til rådighed: SUB LOW EQ Hz LOW EQ Hz MID EQ Hz MID/HIGH EQ Hz HIGH EQ Hz Disse bånd kan indstilles uden måleudstyr. På den måde kan man påvirke lydegenskaberne i bilen i den ene eller anden retning. Vi anbefaler, at du ved justeringen benytter en CD, som du kender i forvejen. Inden du begynder at justere på equalizeren, skal du huske at nulstille værdierne for lyd og lydstyrkefordelingen og deaktivere loudness-funktionen. Læs kapitlet "Lyd og lydstyrkefordeling". EQUALIZER (ACAPULCO MP52) Lyt til CD en. Vurdér lydindtrykket efter, hvordan du gerne vil have, det skal være. Slå op i tabellen "Justeringshjælp for equalizer" under "Lydindtryk". Indstil værdierne for equalizeren som beskrevet under "Forholdsregler". Indstilling af equalizer Tryk på DEQ+-tasten <. Vælg "DIGITAL EQ" med -tasten :. eller Vælg den ønskede equalizertype "USER EQ1", "USER EQ2" eller "USER EQ3" med eller -tasten :. Vælg filter med eller -tasten :. Tryk på eller -tasten :. Vælg frekvensen ved at trykke på eller -tasten :. eller -ta- Indstil niveauet med sten :. Næste filter vælges ved først at trykke på OK-tasten ; og dernæst på eller -tasten :. Når du er færdig med alle indstillinger, trykkes på DEQ+-tasten <. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 303

30 EQUALIZER (ACAPULCO MP52) Valg af lydforhåndsindstilling Til følgende musiktyper kan der vælges lydforhåndsindstillinger. CLASSIC POP JAZZ ROCK TECHNO SPEECH Indstillingerne til disse musiktyper er forprogrammeret. Tryk på DEQ+-tasten <. Tryk på eller -tasten :, til SND PRESETS vises på displayet. Vælg den ønskede lydforhåndsindstilling med eller -tasten :. Tryk på tasten DEQ+ < eller OK ;. Indstilling af niveauvisning Niveauviseren (spektrometer) på displayet oplyser kort lydstyrken samt klang- og equalizerværdierne i form af symboler i forbindelse med indstillingen. Når der ikke foretages indstillinger, oplyser spektrometret bilradioens udgangsniveau. Spektrometertypen kan indstilles i menuen. Der kan vælges 2 forskellige typer. Valg af spektrometertype Tryk på MENU-tasten 8. På displayet vises "MENU". Tryk på tasten :, til "EQ DIS- PLAY" vises på displayet. Tryk på eller -tasten :, for at vælge mellem visning af "SPEC- TRUM 1" og "SPECTRUM 2" eller "EQ DISP OFF". Når du er færdig med indstillingen, trykkes på MENU 8 eller OK ;. 304

31 Equalizer til Daytona MP53 Bilradioen er udstyret med tre parametriske digital-equalizere, der kan indstilles uafhængigt af hinanden. Du kan gemme forskellige equalizer-indstillinger til forskellige kørselssituationer (f.eks. kun chauffør, chauffør og passager på forsædet eller passagerer på forog bagsædet). Parametrisk betyder, at du for hvert af de fem filtre kan hæve eller sænke lyden en frekvens (GAIN +8 bis -8). Følgende filtre står til rådighed: SUB LOW EQ Hz LOW EQ Hz MID EQ Hz MID/HIGH EQ Hz HIGH EQ Hz Filtrene kan indstilles uden måleinstrumenter. På den måde kan man påvirke lydbilledet i bilen i forskellige retninger. Derudover kan du vælge forudindstillinger for forskellige musikstile (SND PRE- SETS). Indstilling Vi anbefaler, at du ved indstillingen benytter en CD, du allerede kender. Inden du går i gang med at indstille equalizeren, skal du huske at nulstille værdierne for klangen og lydstyrkeforholdet. Læs også afsnittet "Klang og lydstyrkeforhold". Lyt til CD en. Vurdér klangindtrykket efter, hvordan du gerne vil have det. EQUALIZER (DAYTONA MP53) Slå op i tabellen "Indstillingshjælp til equalizer" under "Klangindtryk". Indstil equalizer-værdierne som beskrevet under "Foranstaltning". Equalizer tænd/sluk Eqalizeren tændes ved at holde DEQ-tasten < trykket ind, til EQ fremhæves på displayet og "EQ ON" vises. Equalizeren slukkes ved at holde DEQ-tasten < trykket ind, til EQ toner bort og displayet viser "EQ OFF". Indstilling af equalizer Tryk på DEQ-tasten <. Vælg "DIGITAL EQ" med -tasten :. eller Vælg equalizer "USER EQ1", "USER EQ2" eller "USER EQ3" med eller -tasten :. Vælg filter med eller -tasten :. Tryk på eller -tasten :. Frekvensen vælges ved at trykke på eller -tasten :. eller -ta- Indstil niveauet med sten :. Næste filter vælges ved at trykke først på OK-tasten ;, og dernæst på eller -tasten :. Når du er færdig med indstillingen, trykkes på DEQ-tasten <. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 305

32 EQUALIZER (DAYTONA MP53) Valg af klangforudindstilling Klangforudindstillinger kan vælges til følgende musikstile. CLASSIC POP JAZZ ROCK TECHNO SPEECH Indstillingerne til disse musikstile er forprogrammeret. Tryk på DEQ-tasten <. Tryk på eller -tasten :, til "SND PRESETS" vises på displayet. Vælg den ønskede musikforudindstilling med eller -tasten :. Tryk på DEQ < eller OK ;. Indstilling af niveauvisning Niveauviseren (spektrometer) på displayet oplyser kort lydstyrken samt klang- og equalizerværdierne i form af symboler i forbindelse med indstillingen. Når der ikke foretages indstillinger, oplyser spektrometret bilradioens udgangsniveau. Spektrometertypen kan indstilles i menuen. Der kan vælges 2 forskellige typer. Valg af spektrometertype Tryk på MENU-tasten 8. På displayet vises "MENU". Tryk på tasten :, til "EQ DIS- PLAY" vises på displayet. Tryk på eller -tasten :, for at vælge mellem visning af "SPEC- TRUM 1" og "SPECTRUM 2" eller "EQ DISP OFF". Når du er færdig med indstillingen, trykkes på MENU 8 eller OK ;. 306

33 EQUALIZER (ACAPULCO MP52 / DAYTONA MP53) Indstillingshjælp til equalizeren Start indstillingen i midter-/diskantområdet og slut af med basområdet. Klangindtryk/problem Basgengivelse for svag Uren bas Afspilning drøner Ubehageligt tryk på ørerne Klang for meget i forgrunden, aggressiv, ingen stereoeffekt Hul gengivelse For lidt transparens Ingen glans på instrumenterne Foranstaltning Bas hæves med frekvens: 50 til 100 Hz Niveau: +4 til +6 Midterlyde dæmpes med frekvens: 125 til 400 Hz Niveau: ca. -4 Midterlyde dæmpes med frekvens: til Hz Niveau: -4 til -6 Diskantområdet hæves med frekvens: ca Hz Niveau: +2 til +4 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 307

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Heidelberg CD

Heidelberg CD Radio / CD Heidelberg CD52 7 642 280 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

Los Angeles MP Toronto MP

Los Angeles MP Toronto MP Radio / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD San Francisco CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ITALIANO SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

Istanbul C

Istanbul C Radyo / Kasetçalar - Radio / Cassette Istanbul C73 7 643 815 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH TÜRKÇE 1 2

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning.

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning. DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD Woodstock DAB 53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS ITALIANO 16 SVENSKA

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 19 14 15 18 Option / tilbehør 2 1 21 20 3 17 16 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Fjernbetjening RC 08 (option)...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Kingston MP47 7 647 603 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrucciones de manejo Instruções

Læs mere

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning Radiophone Antares T60 Betjeningsvejledning APPARATOVERSIGT 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 APPARATOVERSIGT 1 Volumenknap, tænd-/slukknap 2 SRC-tast, kildevalg mellem radio, Multi CD (hvis tilsluttet)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

MMC Driver. MMC-Driver 01. Betjeningsvejledning

MMC Driver. MMC-Driver 01. Betjeningsvejledning MMC Driver MMC-Driver 01 Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Alment... 99 Installation af system... 99 Systemforudsætninger... 99 Tilslutning af MMC-driver... 99 Tilpasning af BIOS... 100 Software-installation...

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Swing Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

Lausanne RD 148 Nevada RD 148

Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Radio / CD Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Betjeningsvejledning 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Nyttig læsning... 9 Trafiksikkerhed...

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Brugsanvisning.................................... 2 Vigtige informationer..............................

Læs mere

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 226 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13

Læs mere

Car Radio SD USB MP3 WMA

Car Radio SD USB MP3 WMA Car Radio SD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Brisbane SD48 7 648 000 310 Victoria SD48 7 648 001 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning Radio / CD München RDM 126 Betjeningsvejledning 3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Hvad du absolut bør læse... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Telefon-Mute... 9

Læs mere

FEJLFINDINGSPROCEDURE SD-NAVI MED ANC (version 1.00) - Se forfra -

FEJLFINDINGSPROCEDURE SD-NAVI MED ANC (version 1.00) - Se forfra - 1 - INDHOLD Kundereklamation Fejlfinding Oversigt og afmærkning Kap. 2 FUNGERER SLET IKKE, TIL/FRA (ingen lyd og intet display) Kap. 3-1 INGEN LYD (display FUNGERER) Kap. 3-2 INTET DISPLAY (lyd FUNGERER)

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-381 BLUETOOTH 11 1 2 3 15 14 12 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 13 RDS 4 (1-6) FRONT AUX INDGANG Bluetooth Funktion til Mobiltelefon AFTAGELIGT

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ODA SURROUND 2 5.1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3311738

Din brugermanual BLAUPUNKT ODA SURROUND 2 5.1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3311738 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BRIGHTON MP27 BLUE

Din brugermanual BLAUPUNKT BRIGHTON MP27 BLUE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper.

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper. 911804 EA1251E - ipod Clarion EA1251E er et CeNet interface som kan tilsluttes de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en ipod eller ipod mini afspiller. Interface adapteren

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

TravelPilot DX-R4 / RNS4

TravelPilot DX-R4 / RNS4 TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R4 / RNS4 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 222 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15

Læs mere