DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning"

Transkript

1 DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning

2 Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport Opret en visualiseringsrapport Opret en plan... 36

3 Side 2 Opret en simpel listerapport Denne rapporttype kan indeholde meget data, og er derfor en informationsrig rapporttype. Denne rapporttype kan dermed være med til at give et overblik over detaljerne, og et godt udgangspunkt for at kunne arbejde videre med, eller kunne gå tilbage til, for at få overblik. 1. Gå til rapportcenteret Alt arbejde med rapporterne sker fra rapportcenteret, som findes i venstre fanemenu, hvor rapportcenteret er visualiseret med fire søjler. Fra forsiden i rapportcenteret har du mulighed for at se tidligere rapporter, eller oprette nye. Mens du arbejder med rapporter i denne arbejdssession (det vil sige fra du logger på systemet og til du logger af), har du mulighed for at finde dine rapporter under `Mine rapporter, og herefter vælg `seneste. Hvis du skal finde en rapport du har lavet tidligere går du over i venstre side, under fanen med `Rapportoversigt, klikker på pilen og finder den mappe hvor i rapporten er gemt. Åbner rapporten, eller klikker på `fuld skærm, for at få overblikket over rapporterne i mappen over i stor visning. 2. Opret ny rapport I venstre side under fanen `Handling findes `Rapporteditor, som klikkes på for at oprette en ny rapport.

4 Side 3 3. Vælg rapporttype Vælg simpel listerapport, og angiv hvilken retning papiret skal vende, afhængigt af hvor mange og hvilke informationer rapporten skal indeholde. Ved rapporter der indeholder oplysninger, med beskrivelser er det en fordel at vende papiret således at det er `Landskab, så det bliver så læsevenligt som muligt. 4. Angiv titel på rapporten Angiv en retvisende titel til rapporten, hvor undertitlerne er valgfrie, hvilket variabler også er.

5 Side 4 Tips: En retvisende titel indeholder hvilke(t) tilbud rapporten er gældende for. Det kan også være med til at skabe et hurtigt overblik over ens rapporter, hvis man yderligere tilføjer information om datointervallet for rapporten. Eksempel på en titel: Høj Strup Have, månedlig listerapport. Høj Strup Have, liste måned. Høj Strup Have, månedlig overblik. Egne noter:

6 Side 5 5. Tilføj listerapport detaljer Her vælges de data man ønsker rapporten skal indeholde, og man har også mulighed for at angive hvilke data der er styrende for rækkefølgen. Det kan for eksempel være at man ønsker at hændelsesdatoen stiger, således at de utilsigtede hændelser bliver listet med de ældste først og nyeste til sidst. Man tilføjer de ønskede informationer en af gangen ved at klikke på `Tilføj og herefter vælge det ønskede på en liste. Herefter kommer der en liste frem, hvor man kan vælge at gå igennem listen ved at bruge scrollbar, eller man kan søge. Tips: Hvis man ved hvilke information man ønsker, kan man med stor fordel søge efter dette, ved at skrive det nederst, som vist på billedet, hvor der søges efter hændelsesdato, som man kan vælge når det kommer frem på listen.

7 Side 6 Eksempler på informationer der ofte anvendes i en listerapport: Sagsnummer Stednavn Hændelsesdato (sorter: stigende) DPSD Hovedgruppe Alvorlighed Hændelsesbeskrivelses (bredde: 3) Forslag til forebyggelse (bredde: 3) Sagsstatus 6. Tilpasning af informationerne Når man har tilføjet en informationstype har man mulighed for at tilpasse den yderligere, hvilket ses på ovenstående billede, hvor man har mulighed for at angive hvis der er tale om et antal under funktion eller under resumé. Den anden mulighed er under sortér, hvor man har mulighed for at påvirke hvilken rækkefølge de enkelte utilsigtede hændelser kommer i rapporten, hvor man kan vælge om den skal være stigende eller faldende. Denne funktion bruges typisk ved dato eller ved stednavn (se ovenstående eksempel). Den sidste mulighed er cellens bredde når rapporten bliver dannet, det vil sige hvor bredt er det felt med den information. Her kan tekstfyldte felter såsom hændelsesbeskrivelse eller forslag til forebyggelse gøres bredere, så der er plads til mere i feltet (se ovenstående eksempel).

8 Side 7 7. Angiv datointerval for rapporten Når man skal vælge datointervallet for en rapport er der flere muligheder. Den første mulighed er at vælge alle datoer, det vil dog hurtigt give en lang og uoverskuelig liste, hvorfor dette som udgangspunkt ikke er hensigtsmæssigt. En anden mulighed er at man vælger et af de prædefineret intervaller, som man vælger ved at klikke af i det ønskede interval. Hvis denne mulighed anvendes skal man definere feltet `For: (markeret med en stjerne på nedenstående billede), hvor man ofte anvender hændelsesdatoen. En sidste mulighed er en manuel indtastning af det datointerval man ønsker rapporten skal dække over, hvor der ligeledes skal udfyldes feltet `For:. Tips: Hvis man ønsker at rapporten automatisk genereres af systemet og bliver udsendt hver måned eller hvert kvartal skal man anvende et af de prædefinerede intervaller. Her vil det typisk være et af datointervallerne i højre kolonne der skal anvendes, så man for eksempel i starten af måneden får et overblik over sidste måneds utilsigtede hændelser. Eksempel: Hændelsesdato

9 Side 8 8. Angiv betingelserne for rapporten I betingelserne angiver man hvilke utilsigtede hændelser der skal bidrage med informationer til rapporten. Betingelserne er baseret på baggrund af matematiske sætninger, med operatorer som er lig med, forskellig fra og større/mindre end. Her anvendes oftest lig med (=), da det sikrer at det kun er de utilsigtede hændelser med præcis det ønskede, der kommer med i rapporten og ikke andre. I `feltnavn anvendes der typisk `stednavn fra de utilsigtede hændelser som værdi, da man hermed sikrer at det kun er de utilsigtede hændelser, som har fundet sted på de steder rapporten dækker over, der medtages. DPSD hovedgruppe kan også anvendes i `feltnavn, hvis man kun ønsker en rapport over en af hovedgrupperne, eller man kan anvende værdien alvorlighed, hvis det er dette der ønskes. Når man skal angive hvilken værdi man ønsker i betingelserne, skal man tilføje en værdi af gangen, ved at vælge fra dropdownlisten der kommer frem når man klikker på pilen. Listen vil blive vist, hvor alle de mulige værdier vil fremgå alfabetisk, men man kan også søge, ved at starte med at skrive det man søger efter (se nedenstående billede).

10 Side 9 Når man har valgt en værdi i `feltnavn, skal man vælge hvilken operator man ønsker, som i forbindelse med stednavn ofte er =. Feltet `feltværdi er afhængigt af hvordan tilbud er identificeret i kommunen, det kan derfor både være tekst eller tal der er feltværdien. Systemet skelner ikke mellem tal eller bogstaver, men leder blot efter det man har angivet i feltet. Tips: Når man starter med at anvende stednavn i arbejdet med utilsigtede hændelser, er det vigtigt at man tænker over hvilke stednavne der bruges. Stednavne som kan staves forskelligt, skrives i et eller to ord, skrives med stort eller lille eller stednavne der nogle gange forkortes og så videre er ikke hensigtsmæssige stednavne, da dette kan medføre at sagsbehandleren af de utilsigtede hændelser skal rette stednavnene ofte. Helt korte forkortelser kan dog anvendes, som vist i nedenstående eksempel, eller tal. Yderligere kan man med fordel ligge en lille vejledning til personalet om utilsigtede hændelser og udfyldningen af disse, hvor det lokale stednavn fremgår. Eksempel: Stednavn = 111 Stednavn = 3191 Stednavn = HH1 Stednavn = HH2 Ved angivelse af flere betingelser er det vigtigt, at de bliver opstillet i lige linje, hvilket betyder at systemet leder efter utilsigtede hændelser, som opfylder en af de listede værdier. Tips: Ved tilføjelse af mere end to betingelser, skal man derfor klikke med musen, således at den nederste betingelse er markeret med gråt, inden man tilføjer den tredje betingelse. Herefter vil systemet automatisk kun markere den nederste betingelse.

11 Side 10 Eksempel på hvordan betingelserne skal stå: Egne noter:

12 Side Udfør rapporten Nu er alle informationerne om rapporten indtastet, og det er dermed muligt at få systemet til at vise, hvordan rapporten ser ud. Dette gøres ved at klikke nederst til højre på `Udfør rapport (se nedenstående billede). 10. Gennemgå rapporten Systemet har dannet rapporten på baggrund af de informationer der er angivet, samt struktureret det efter angivelserne for dette, herunder papirets retning, bredden på kolonnerne og så videre. Du har nu mulighed for at gennemgå rapporten med henblik på at finde fejl der skal rettes inden rapporten gemmes. Hvis der ønskes ændringer kan disse foretages ved at klikke på ikonet med de to stjerner (se nedenstående billede), som leder dig tilbage til de indtastede informationer du arbejdede med før.

13 Side Gem rapporten Når rapporten er som ønsket, skal den gemmes hvilket gøres ved at klikke på pilen der peger på en skuffe (se nedenstående billede), hvor efter der skal vælges hvad rapporten skal gemmes som, det vil sige de samme principper som når du gemmer et Word-dokument på din computer, det er bare ikke på din computer men i databasen at rapporten skal gemmes. Når rapporten gemmes første gang, gemmes denne som en ny rapport, hvorefter man skal skrive det ønskede navn på rapporten. Dette kan med fordel være det samme navn, som man har angivet i selve rapporten, da dette sikrer ensartethed i navngivningen og gør det lettere at finde den ønskede rapport efterfølgende. Hvis man har gemt rapporten tidligere (det vil sige en gammel version), men har ændret i informationerne eller opsætningen (så det er blevet en ny version), kan man vælge at gemme den ved at overskrive en rapport. Herefter vælges den mappe, hvor rapporten skal gemmes i, ved at klikke på den ønskede mappe, og klik på gem. Du kan se de andre kommuners mapper, men da rapporterne er personlige kan du kun se de rapporter du selv har lavet, selvom andre eventuelt har gemt rapporter i den samme mappe som der anvendes.

14 Egne noter: Side 13

15 Side 14 Opret en krydstabuleringsrapport Denne rapporttype indeholder kun få informationer, men med mulighed for at skabe et overblik over hele området. Den kan skabe overblik over fordelingen af utilsigtede hændelser, antallet og fordele det på de forskellige tilbud. 1. Gå til rapportcenteret Alt arbejde med rapporterne sker fra rapportcenteret, som findes i venstre fanemenu, hvor rapportcenteret er visualiseret med fire søjler. Fra forsiden i rapportcenteret har du mulighed for at se tidligere rapporter, eller oprette nye. Mens du arbejder med rapporter i denne arbejdssession (det vil sige fra du logger på systemet og til du logger af), har du mulighed for at finde dine rapporter under `Mine rapporter, og herefter vælg `seneste. Hvis du skal finde en rapport du har lavet tidligere går du over i venstre side, under fanen med `Rapportoversigt, klikker på pilen og finder den mappe hvori rapporten er gemt. Du kan åbne rapporten, eller klikke på `fuld skærm, for at få overblikket over rapporterne i mappen over i stor visning. 2. Opret ny rapport I venstre side under fanen `Handling findes `Rapporteditor, som klikkes på for at oprette en ny rapport.

16 Side Vælg rapporttype Vælg Krydstabuleringsrapport, og angiv hvilken retning papiret skal vende, afhængigt af hvor mange og hvilke informationer rapporten skal indeholde. Ved en krydstabuleringsrapport med mange forskellige tilbud er `Landskab mest optimal, således at det bliver så læsevenligt som muligt. 4. Angiv titel på rapporten Angiv en retvisende titel til rapporten, hvor undertitlerne er valgfrie, hvilket variabler også er.

17 Side 16 Tips: En retvisende titel indeholder hvilke(t) tilbud rapporten er gældende for. Det kan også være med til at skabe et hurtigt overblik over ens rapporter, hvis man yderligere tilføjer information om datointervallet for rapporten. Eksempel på en titel: Høj Strup Have, månedlig krydstabuleringsrapport. Høj Strup Have, kvartals krydstabel. Høj Strup Have, kvartals overblik. Egne noter:

18 Side Tilføj listerapport detaljer Her vælges de data man ønsker rapporten skal indeholde, og i den rækkefølge man ønsker informationerne skal være ordnet efter. Når man skal udfylde felterne klikkes på pilen, så der kommer en liste frem, hvor man kan anvende scrollbaren til at finde den ønskede værdi, eller man kan starte indtastningen af ordet i bunden af listen, således at de muligheder der stemmer overens kommer frem. Man kan yderligere vælge om det skal være stigende eller faldende, om dette giver et bedre overblik er afhængigt af hvilke informationer man anvender. Når man skal vælge hvilke informationer man ønsker til et helt overordnet overblik over hvilke utilsigtede hændelser der har fundet sted samt deres alvorlighed, vil der med stor fordel kunne anvendes de informationer der er skrevet i nedenstående eksempel. Tips: Hvis man ved hvilke informationer man ønsker, kan man med stor fordel søge efter dette, ved at skrive det nederst, som vist på billedet, hvor der søges efter hændelsesdato, som man kan vælge når det kommer frem på listen.

19 Side 18 Eksempler på informationer der ofte anvendes i en krydstabuleringsrapport: Aggregeringsfunktion til angivelse på graf: Antal Dataværdi der anvendes i krydstabulering: Sagsnummer Række gruppering: Grupperet via: DPSD hovedgruppe Undergrupperet via: Alvorlighed Kolonne gruppering: Grupperet via: Stednavn 6. Angiv datointerval for rapporten Når man skal vælge datointervallet for en rapport er der flere muligheder. Den første mulighed er at vælge alle datoer, det vil dog hurtigt give en lang og uoverskuelig liste, hvorfor dette som udgangspunkt ikke er hensigtsmæssigt. En anden mulighed er at man vælger et af de prædefinerede intervaller, som man vælger ved at klikke af i det ønskede interval. Hvis denne mulighed anvendes skal man definere feltet `For: (markeret på nedenstående billede med stjernen), hvor man ofte anvender hændelsesdatoen. En sidste mulighed er en manuel indtastning af det datointerval man ønsker at rapporten skal dække over, hvor der ligeledes skal udfyldes feltet `For:.

20 Side 19 Tips: Hvis man ønsker at rapporten automatisk genereres af systemet og bliver udsendt hver måned eller hvert kvartal skal man anvende et af de prædefinerede intervaller. Her vil det typisk være et af datointervallerne i højre kolonne der skal anvendes, så man for eksempel i starten af måneden får et overblik over sidste måneds utilsigtede hændelser. Eksempel: Hændelsesdato 7. Angiv betingelserne for rapporten I betingelserne angiver man hvilke utilsigtede hændelser der skal bidrage med informationer til rapporten. Betingelserne er baseret på baggrund af matematiske sætninger, med operatorer som er lig med, forskellig fra og større/mindre end. Her anvendes oftest lig med (=), da det sikrer at det kun er de utilsigtede hændelser med præcis det ønskede, der kommer med i rapporten og ikke andre. I `feltnavn feltet anvendes der typisk `stednavn fra de utilsigtede hændelser som værdi, da man hermed sikrer at det kun er de utilsigtede hændelser, som har fundet sted på de steder rapporten dækker over, der medtages.

21 Side 20 Når man skal angive hvilken værdi man ønsker i betingelserne, skal man tilføje en værdi af gangen, ved at vælge fra dropdownlisten der kommer frem når man klikker på pilen. Listen vil blive vist, hvor alle de mulige værdier vil fremgå alfabetisk, men man kan også søge, ved at starte med at skrive det man søger efter (se nedenstående billede). Når man har valgt en værdi i `feltnavn, skal man vælge hvilken operator man ønsker, som i forbindelse med stednavn ofte er =. Feltet `feltværdi er afhængigt af hvordan tilbud er identificeret i kommunen, det kan derfor både være tekst eller tal der er feltværdien. Systemet skelner ikke mellem tal eller bogstaver, men leder blot efter det man har angivet i feltet. Tips: Når man starter med at anvende stednavn i arbejdet med utilsigtede hændelser, er det vigtigt at man tænker over hvilke stednavne der bruges. Stednavne som kan staves forskelligt, skrives i et eller to ord, skrives med stort eller lille eller stednavne der nogle gange forkortes og så videre er ikke hensigtsmæssige stednavne, da dette kan medføre at sagsbehandleren af de utilsigtede hændelser skal rette stednavnene ofte. Helt korte forkortelser kan dog anvendes, som vist i nedenstående eksempel, eller tal. Yderligere kan man med fordel ligge en lille vejledning til personalet om utilsigtede hændelser og udfyldningen af disse, hvor det lokale stednavn fremgår.

22 Side 21 Eksempel: Stednavn = 111 Stednavn = 3191 Stednavn = HH1 Stednavn = HH2 Ved angivelse af flere betingelser er det vigtigt, at de bliver opstillet i lige linje, hvilket betyder at systemet leder efter utilsigtede hændelser, som opfylder en af de listede værdier. Tips: Ved tilføjelse af mere end to betingelser, skal man derfor klikke med musen, således at den nederste betingelse er markeret med gråt, inden man tilføjer den tredje betingelse. Herefter vil systemet automatisk kun markere den nederste betingelse. Eksempel på hvordan betingelserne skal stå: Egne noter:

23 Side Udfør rapporten Nu er alle informationerne om rapporten indtastet, og det er dermed muligt at få systemet til at vise, hvordan rapporten ser ud. Dette gøres ved at klikke nederst til højre på `Udfør rapport (se nedenstående billede). 9. Gennemgå rapporten Systemet har dannet rapporten på baggrund af de informationer der er angivet, samt struktureret det efter angivelserne for dette, herunder papirets retning, bredden på kolonnerne og så videre. Du har nu mulighed for at gennemgå rapporten med henblik på at finde fejl der skal rettes inden rapporten gemmes. Hvis der ønskes ændringer kan disse foretages ved at klikke på ikonet med de to stjerner (se nedenstående billede), som leder dig tilbage til de indtastede informationer du arbejdede med før.

24 Side Gem rapporten Når rapporten er som ønsket, skal den gemmes hvilket gøres ved at klikke på pilen der peger på en skuffe (se nedenstående billede), hvor efter der skal vælges hvad rapporten skal gemmes som, det vil sige de samme principper som når du gemmer et Word-dokument på din computer, det er bare ikke på din computer men i databasen at rapporten skal gemmes. Når rapporten gemmes første gang, gemmes denne som en ny rapport, hvorefter man skal skrive det ønskede navn på rapporten. Dette kan med fordel være det samme navn, som man har angivet i selve rapporten, da dette sikrer ensartethed i navngivningen og gør det lettere at finde den ønskede rapport efterfølgende. Hvis man har gemt rapporten tidligere (det vil sige en gammel version), men har ændret i informationerne eller opsætningen (så det er blevet en ny version), kan man vælge at gemme den ved at overskrive en rapport. Herefter vælges den mappe, hvor rapporten skal gemmes i, ved at klikke på den ønskede mappe, og klik på gem. Du kan se de andre kommuners mapper, men da rapporterne er personlige kan du kun se de rapporter du selv har lavet, selvom andre eventuelt har gemt rapporter i den samme mappe som der anvendes.

25 Egne noter: Side 24

26 Side 25 Opret en visualiseringsrapport Der er forskellige rapporttyper, som kan give et visuelt overblik over utilsigtede hændelser, og hvordan fordelingen af disse har været. Her kan der anvendes lagkagediagram, søjlediagram, linjediagram eller boblediagram. Principperne bag disse rapporter er de samme, og der gennemgås derfor kun hvordan man laver et søjlediagram, da opsætningen til de forskellige rapporttyper er ens. En visualiseringsrapport indeholder kun få data informationer, men skaber et visuelt overblik, som kan være et godt supplement til en overbliksrapport eller en informationsrig rapport. 1. Gå til rapportcenteret Alt arbejde med rapporterne sker fra rapportcenteret, som findes i venstre fanemenu, hvor rapportcenteret er visualiseret med fire søjler. Fra forsiden i rapportcenteret har du mulighed for at se tidligere rapporter, eller oprette nye. Mens du arbejder med rapporter i denne arbejdssession (det vil sige fra du logger på systemet og til du logger af), har du mulighed for at finde dine rapporter under `Mine rapporter, og herefter vælg `seneste. Hvis du skal finde en rapport du har lavet tidligere går du over i venstre side, under fanen med `Rapportoversigt, klikker på pilen og finder den mappe hvori rapporten er gemt. Du kan åbne rapporten, eller klikke på `fuld skærm, for at få overblikket over rapporterne i mappen over i stor visning.

27 Side Opret ny rapport I venstre side under fanen `Handling findes `Rapporteditor, som klikkes på for at oprette en ny rapport. 3. Vælg rapporttype Her vælges en af rapporttyperne: lagkagediagram, søjlediagram, linjediagram eller boblediagram. 4. Angiv titel på rapporten Angiv en retvisende titel til rapporten, hvor undertitlerne er valgfrie, hvilket variabler også er.

28 Side Tilføj diagram detaljer Udvælg de informationer du ønsker skal med i din rapport, de felter du skal være opmærksom på at udfylde er nedenfor markeret med en stjerne. De andre felter behøver du ikke at have fokus på til at starte med, da de er sat til standardopsætningen, men hvis du har behov for at lave ændringer til visualiseringen af dine informationer er der mulighed for det. Når man skal udfylde felterne klikkes på pilen, så der kommer en liste frem, hvor man kan anvende scrollbaren til at finde den ønskede værdi, eller man kan starte indtastningen af ordet i bunden af listen, således at de muligheder der stemmer overens kommer frem. Man kan yderligere vælge om det skal være stigende eller faldende, om dette giver et bedre overblik er afhængigt af hvilke informationer man anvender. Når man skal vælge hvilke informationer man ønsker til et helt overordnet overblik over hvilke utilsigtede hændelser der har fundet sted samt deres alvorlighed, vil der med stor fordel kunne anvendes de informationer der er skrevet i nedenstående eksempel.

29 Side 28 Tips: Ved oprettelsen af en visualiseringsrapport er det en god ide at sætte lidt ekstra tid af, i forhold til at prøve sig frem for hvilke indstillinger der giver det bedste billede, specielt i forhold til den mængde af informationer der medtages i rapporten. Eksempel: En visualiseringsrapport som medtager de samme data som i en overbliksrapport. Aggregeringsfunktion til angivelse på graf: Antal Dataværdi der anvendes på graf: Sagsnummer Række gruppering: Grupperet via: DPSD hovedgruppe Undergrupperet via: Alvorlighed

30 Side Angiv datointerval for rapporten Når man skal vælge datointervallet for en rapport er der flere muligheder. Den første mulighed er at vælge alle datoer, det vil dog hurtigt give en lang og uoverskuelig liste, hvorfor dette som udgangspunkt ikke er hensigtsmæssigt. En anden mulighed er at man vælger et af de prædefinerede intervaller, som man vælger ved at klikke af i det ønskede interval. Hvis denne mulighed anvendes skal man definere feltet `For: (markeret på nedenstående billede med stjernen), hvor man ofte anvender hændelsesdatoen. En sidste mulighed er en manuel indtastning af det datointerval man ønsker at rapporten skal dække over, hvor der ligeledes skal udfyldes feltet `For:. Egne noter:

31 Side Angiv betingelserne for diagrammet I betingelserne angiver man hvilke utilsigtede hændelser der skal bidrage med informationer til diagrammet. Betingelserne er baseret på baggrund af matematiske sætninger, med operatorer som er lig med, forskellig fra og større/mindre end. Her anvendes oftest lig med (=), da det sikrer at det kun er de utilsigtede hændelser med præcis det ønskede, der kommer med i diagrammet og ikke andre. I `feltnavn feltet anvendes der typisk `stednavn fra de utilsigtede hændelser som værdi, da man hermed sikrer at det kun er de utilsigtede hændelser, som har fundet sted på de steder diagrammet dækker over, der medtages. Når man skal angive hvilken værdi man ønsker i betingelserne, skal man tilføje en værdi af gangen, ved at vælge fra dropdownlisten der kommer frem når man klikker på pilen. Listen vil blive vist, hvor alle de mulige værdier vil fremgå alfabetisk, men man kan også søge, ved at starte med at skrive det man søger efter (se nedenstående billede). Når man har valgt en værdi i `feltnavn, skal man vælge hvilken operator man ønsker, som i forbindelse med stednavn ofte er =.

32 Side 31 Feltet `feltværdi er afhængig af hvordan tilbud er identificeret i kommunen, det kan derfor både være tekst eller tal der er feltværdien. Systemet skelner ikke mellem tal eller bogstaver, men leder blot efter det man har angivet i feltet. Tips: Når man starter med at anvende stednavn i arbejdet med utilsigtede hændelser, er det vigtigt at man tænker over hvilke stednavne der bruges. Stednavne som kan staves forskelligt, skrives i et eller to ord, skrives med stort eller lille eller stednavne der nogle gange forkortes og så videre er ikke hensigtsmæssige stednavne, da dette kan medføre at sagsbehandleren af de utilsigtede hændelser skal rette stednavnene ofte. Helt korte forkortelser kan dog anvendes, som vist i nedenstående eksempel, eller tal. Yderligere kan man med fordel ligge en lille vejledning til personalet om utilsigtede hændelser og udfyldningen af disse, hvor det lokale stednavn fremgår. Eksempel: Stednavn = 111 Stednavn = 3191 Stednavn = HH1 Stednavn = HH2 Ved angivelse af flere betingelser er det vigtigt, at de bliver opstillet i lige linje, hvilket betyder at systemet leder efter utilsigtede hændelser, som opfylder en af de listede værdier. Tips: Ved tilføjelse af mere end to betingelser, skal man derfor klikke med musen, således at den nederste betingelse er markeret med gråt, inden man tilføjer den tredje betingelse. Herefter vil systemet automatisk kun markere den nederste betingelse.

33 Side 32 Eksempel på hvordan betingelserne skal stå: 8. Udfør rapporten Nu er alle informationerne om diagrammet indtastet, og det er dermed muligt at få systemet til at vise, hvordan diagrammet ser ud. Dette gøres ved at klikke nederst til højre på `Udfør rapport (se nedenstående billede).

34 Side Gennemgå diagrammet Systemet har dannet diagrammet på baggrund af de informationer der er angivet, samt struktureret det efter angivelserne for dette, herunder papirets retning, bredden på kolonnerne og så videre. Du har nu mulighed for at gennemgå rapporten med henblik på at finde fejl der skal rettes inden rapporten gemmes. Hvis der ønskes ændringer kan disse foretages ved at klikke på ikonet med de to stjerner (se nedenstående billede), som leder dig tilbage til de indtastede informationer du arbejdede med før. 10. Gem diagrammet Når diagrammet er som ønsket, skal det gemmes hvilket gøres ved at klikke på pilen der peger på en skuffe (se nedenstående billede), hvorefter der skal vælges hvad diagrammet skal gemmes som, det vil sige de samme principper som når du gemmer et Word-dokument på din computer, det er bare ikke på din computer men i databasen at diagrammet skal gemmes. Når diagrammet gemmes første gang, gemmes denne som et nyt diagram, hvorefter man skal skrive den ønskede titel på diagrammet. Dette kan med fordel være den samme titel, som man har angivet i selve diagrammet, da dette sikrer ensartethed i navngivningen og gør det lettere at finde det ønskede diagram efterfølgende. Hvis man har gemt diagrammet tidligere (det vil sige en gammel version), men har ændret i informationerne eller opsætningen (så det er blevet en ny version), kan man vælge at gemme det ved at overskrive det tidligere diagram.

35 Side 34 Herefter vælges den mappe, hvor diagrammet skal gemmes i, ved at klikke på den ønskede mappe, og klik på gem. Du kan se de andre kommuners mapper, men da rapporterne og diagrammerne er personlige kan du kun se dem du selv har lavet, selvom andre eventuelt har gemt rapporter eller diagrammer i den samme mappe som der anvendes.

36 Egne noter: Side 35

37 Side 36 Opret en plan Rapporterne ligger i DPSD og er personlige, hvilket betyder at de kun er tilgængelige for den der har oprettet rapporten. Hvis man ønsker at dele en eller flere rapporter med andre, skal man derfor sende rapporterne til de personer man ønsker at dele rapporterne med. Hvis man ønsker denne deling skal ske kontinuerligt og med et fast interval, kan man med stor fordel oprette en plan til at sende rapporten afsted på et angivet tidspunkt, med et defineret interval. Dette kan også gøres, hvis man i arbejdet har behov for rapporten kontinuerligt i sit arbejde, så man får den automatisk tilsendt i en mail, i stedet for at man skal ind og hente den i DPSD. En plan er med andre ord det, som gør at rapporterne bliver sendt ud til en række foruddefinerede modtagere på et angivet tidspunkt, og da de sendes ud af systemet, har man også mulighed for at sende til modtagere der ikke har adgang til DPSD. 1. Gå til indstillinger for at oprette en plan Under indstillinger (tandhjulet), finder du funktionen plan, som du klikker på for at komme hen til planadministration.

38 Side Opret ny plan Alt arbejdet med planer sker via planadministrationssiden, da det er herfra at planer oprettes, ændres eller slettes. For at kunne ændre eller slette en plan, sættes et flueben ud fra den rapport der skal ændres eller slettes, hvorefter man i toppen kan vælge at ændre, kopiere, slette rapporten. Der er yderligere to muligheder, hvilket er at aktivere eller deaktivere en plan. For at oprette en ny rapport klikkes på `tilføj. Hvorefter der kommer et pop-up vindue frem, med opgavestyring for den plan man ønsker at oprette. Opgavestyringen består af fem faner, som alle skal udfyldes inden der klikkes på ok. 3. Udfyld første fane under Opgavestyring Generelt Den første fane omhandler det generelle for planen, såsom et navn på den plan du er i gang med at oprette, samt eventuelt en planbeskrivelse. Herudover vil du være angivet som planejer, og der vil fremstå en oprettelsesdato. Det vigtigste felt på denne fane er Plannavn, da det er dette navn der vil stå i din planadministration, og navnet skal derfor være sigende så du kan huske hvem den sender den til, hvor tit den sendes og hvad der sendes med planen. De andre felter er ikke obligatoriske, men du kan lave en planbeskrivelse, hvis du har behov for dette.

39 Side 38 Tips: Det kan være en god ide, at navngive planen efter hvilke rapporter der skal vedhæftes planen, da det dermed fortæller hvad planen indeholder i forhold til område, men også om det er en kvartalsrapport eller månedlig eller andet. Eksempler på plannavne: Høj Strup Have, månedlige overblik Høj Strup Have, månedlig liste Høj Strup Have, kvartalsrapport til arbejdsgruppen Høj Strup Have, kvartalsrapport orientering til chefer

40 Side Udfyld første fane under Opgavestyring Gentagelse Her skal der defineres hvor tit planen skal afsendes (dette skal stemme overens med rapportens opsætning af datointerval). Da det er sjældent at man opsætter en plan der gentages hvert minut, time, daglig eller årlig er disse muligheder ikke med i vejledningen, men principperne bag er de samme, at man vælger for hvert minut/ time eller dag man ønsker planen skal afsendes. Gentagelse - ugentlig: De informationer der er obligatoriske at udfylde er markeret med en rød cirkel på nedenstående billede. Informationerne om afgræsning af gentagelse, er præudfyldt således at start dato er den aktuelle dato, og der er klikket af i `Ingen slutdato, man skal derfor kun ændre i disse, hvis man ikke ønsker den prædefinerede løsning. Den røde cirkel markerer to muligheder som giver dig mulighed for at angive intervallet for hvor ofte du ønsker planen skal afsendes, og herefter kan du vælge hvilken ugedag planen skal afsendes. Herudover er det vigtigt, at angive på hvilket tidspunkt af døgnet planen skal sendes afsted, hvilket du gør ved at klikke på pilen ud for de tre prikker, der er markeret inden i cirklen på nedenstående billede.

41 Side 40 Gentagelse -månedlig: De informationer der er obligatoriske at udfylde er markeret med en rød cirkel på nedenstående billede. Informationerne om afgræsning af gentagelse, er præudfyldt således at start dato er den aktuelle dato, og der er klikket af i `Ingen slutdato, man skal derfor kun ændre i disse, hvis man ikke ønsker den prædefinerede løsning. Her kan du vælge imellem to muligheder. Den første giver dig mulighed for at angive hvilken numerisk dato i måneden og hvor ofte du ønsker planen skal afsendes angivet i x-antal måned. Den anden giver dig mulighed for at vælge på hvilken ugedag samt for hvert x-antal måned at planen skal afsendes. Herudover er det vigtigt, at angive på hvilket tidspunkt af døgnet at planen skal sendes afsted, hvilket du gør ved at klikke på pilen ud for de tre prikker, der er markeret inden i cirklen på nedenstående billede.

42 Side 41 Gentagelse -kvartal: De informationer der er obligatoriske at udfylde er markeret med en rød cirkel på nedenstående billede. Informationerne om afgræsning af gentagelse, er præudfyldt således at start dato er den aktuelle dato, og der er klikket af i `Ingen slutdato, man skal derfor kun ændre i disse, hvis man ikke ønsker den prædefinerede løsning. Til at begynde med skal du angive hvilke type af kvartal du ønsker at anvende, hvor der klikkes af i kalender kvartal. Her kan du vælge imellem to muligheder. Den første giver dig mulighed for at angive hvilken numerisk dato i kvartalet og hvor ofte du ønsker planen skal afsendes angivet i x-antal kvartaler. Den anden giver dig mulighed for at vælge på hvilken ugedag samt for hvert x-antal kvartaler at planen skal afsendes. Herudover er det vigtigt, at angive på hvilket tidspunkt af døgnet at planen skal sendes afsted, hvilket du gør ved at klikke på pilen ud for de tre prikker, der er markeret inden i cirklen på nedenstående billede. Tips: Når du angiver hvilket tidspunkt planen skal afsendes, husk at dette er det tidspunkt for hvornår der også tikker en mail ind hos modtageren, og det er derfor god skik at sende den indenfor normal arbejdstid.

43 Side Udfyld første fane under Opgavestyring Besked Felterne `beskedskabelon og feltet `Fra: er automatisk udfyldt, og disse behøver du ikke at gøre noget ved. Til gengæld skal du udfylde `Beskedemne og `Beskedindhold (markeret med en rød cirkel), som bliver sendt med rapporten, og er det som vil fremgå i modtagerens mail. Skriv derfor emnet og beskeden til modtageren, således at modtageren hurtigt kan få en forståelse for rapportens indhold. Tips: Når du skriver en besked til modtageren har du mulighed for at anvende nogle prædefinerede variabler, såsom modtagerens fornavn, efternavn, plannavn og så videre. Dette betyder at den vil indsætte informationen i besked automatisk, men også at hvis du ændre en af variablerne automatisk for eksempel plannavn, skal du ikke ind i beskedindholdet og ændre dette, men blot ændre det i plannavnet under generelt.

44 Side Udfyld første fane under Opgavestyring Modtager Under modtager fanen kan du tilføje modtager, redigerer eller slette modtager. Hvis du ønsker at redigerer en modtager eller slette, skal du sætte et flueben ud for den aktuelle modtager og nederst vælge hvilke handling du ønsker. Ønsker du at tilføje en ny modtager klikkes på tilføj (markeret med en rød cirkel), hvorefter et pop-up vindue kommer frem. Vinduet `Tilføj modtager skal udfyldes for én modtager af gangen, og der skal derfor klikkes ok, efter indtastning af én modtager. Man har mulighed for at tilføje forskellige typer af modtagere, en modtager der har adgang til DPSD og en modtager der ikke har adgang til DPSD. Hvis modtageren har adgang anvendes den øverste mulighed, og der klikkes på vælg, hvorefter man kan søge efter personens navn og herefter vælge den korrekte modtager. Hvis man ønsker at tilføje en modtager der ikke har adgang til DPSD, anvendes den anden mulighed, hvor der indtastes modtagerens navn, arbejdstitel samt mail. Disse brugere kan dog kun modtage PDFfiler, hvilket du skal være opmærksom på når du vælger hvilke(n) rapport(er) der skal være i planen.

45 Side Udfyld første fane under Opgavestyring Indhold Under `Indhold fanen kan du tilføje, redigere eller slette rapporter. Hvis du ønsker at redigere eller slette en rapport, skal du sætte et flueben ud for den aktuelle rapport og vælge hvilken handling du ønsker. Ønsker du at tilføje en ny rapport klikkes på `Tilføj (markeret med en rød cirkel), hvorefter et pop-up vindue kommer frem. Vinduet `Tilføj indhold skal udfyldes for én rapport ad gangen, og der skal derfor klikkes ok, efter indtastning af én rapport.

46 Side 45 Når du skal tilføje en rapport, skal du anvende scrollbaren for at finde den mappe hvori du har gemt din rapport. Herefter klikker du på den lille pil ud for mappens navn, således at mappens indhold vises, og du kan se din(e) rapport(er). Når du har fundet den ønskede rapport markerer du den med musen, således at den bliver lysegrå, og rapport id samt navn udfyldes under `Rapport information. Til sidst klikker du af i vedhæftet fil (PDFformat) og i link (til DPSD) (begge er markeret med en rød cirkel på billedet) inden du klikker på ok. Dette skal gentages for hver rapport som planen skal indeholde. 8. Kontrol af oplysninger i opgavestyringen Inden du klikker på `OK, er det en god idé at gå alle fanerne igennem for at se om alle informationerne er som du ønsker dem, specielt om modtagerne er de korrekte, men også indholdet og tidspunkt for gentagelsen for planen. Når du har gennemgået dette, kan du klikke på OK, skulle der være noget du har overset og ikke fået udfyldt, som er obligatorisk vil systemet give dig en fejlmeddelelse om dette, hvor der står hvad du mangler at udfylde, for eksempel at du skal angive tidspunkt for afsendelsen, som er under gentagelsesfanen. Når du har klikket på `ok, og planen er udfyldt korrekt, vil den fremgå på listen i din planadministration.

47 Egne noter: Side 46

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Formularer Flytte- og måleraflæsning 1 Manual til Vandværksløsninger 8. Formularer Flytte- og måleraflæsning Formularer Flytte- og måleraflæsning 2 Sådan arbejder du med formularen Formularer er et modul,

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse Revideret d. 15. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Status for Sprogvurderingen... 2 2. Opret en sprogvurdering og indtast besvarelser... 3 3. Opret forælder og send mail... 5 4. Afslut aktuel sprogvurdering...

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND

GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND INDHOLDSFORTEGNELSE Login og ændring af adgangskode 2 Oprettelse/redigering af artikler 3 Indsæt billede i en artikel 7 Sæt et link i en artikel 13

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Kort brugervejledning til Vindsiden

Kort brugervejledning til Vindsiden Kort brugervejledning til Vindsiden Vejledningen beskriver kun de mest anvendte funktioner, og er meget kortfattet. Vejledningen udvides efterhånden, som der sker ændringer i sidens opbygning og/eller

Læs mere

Indlæs Beretning på www.deberejstesklub.dk

Indlæs Beretning på www.deberejstesklub.dk Indlæs Beretning på www.deberejstesklub.dk www.deberejstesklub.dk Log ind som medlem. Opret indhold Beretning Nedenstående giver en beskrivelse til oprettelse af en rejseberetning. Visse af felterne er

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Søge- og Rapportmodul i DPSD2

Søge- og Rapportmodul i DPSD2 Kontakt Anna Marie Fink Kvalitetskonsulent Tel. +45 7843 8702 Mob. +45 30463676 Mail: Anna.Marie.Fink@vest.rm.dk Jeanette Henriksen Kvalitetskonsulent Tel. +45 7843 8704 (lokalt 38 704) Mob. +45 3046 3677

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Contents. WorkZone Process 2013

Contents. WorkZone Process 2013 2013 Onlinehjælp WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 3 Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Sådan logges på databasen... 3 Før data skal indtastes... 4 CPOP Patientoplysninger... 5 Oprettelse af nye patienter (kun for lokale og regionale

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Manual til brug af youtube

Manual til brug af youtube Manual til brug af youtube For at kunne bruge din nye video på din hjemmeside, facebook med videre, skal du først uploade den til youtube. Vi gennem gennemgår hele processen her i fire nemme trin. 1. Sådan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ANSØGNINGSMETODE 10 ANSØGNINGSDATO 12-13 DEN ENKELTE

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

11.1 Behandling af indkomne ansøgninger - Kandidatlisten

11.1 Behandling af indkomne ansøgninger - Kandidatlisten 11.1 Behandling af indkomne ansøgninger - Kandidatlisten - Kandidatlisten Klik på projektets navn og følgende vindue åbner sig: WorkflowSteps Alle kandidater - viser alle kandidater i projektet, hvor de

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Rapportcenteret i DPSD2

Rapportcenteret i DPSD2 Rapportcenteret i DPSD2 Introduktion: Dette dokument indeholder en vejledning i at anvende Rapportcenteret i DPSD2. Afsnit 1: Vejledningen indledes i afsnit 1 med en introduktion til de arbejdsredskaber,

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler.

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger og er hjemmehørende i Greve Kommune samt offentlige institutioner, kan ansøge

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Du får personlig hjælp og svar på spørgsmål ved at kontakte podio@dn.dk

Du får personlig hjælp og svar på spørgsmål ved at kontakte podio@dn.dk Dato: 22. maj 2013 Til: DN s lokale afdelinger Sagsbehandler: Kathrine Hegelund, khe@dn.dk, 61 68 80 72. Vejledning til Podio Alle DN s lokale afdelinger har hver sit arbejdsrum i Podio. Her kan man finde

Læs mere

Kvik-guide til ny Karbase

Kvik-guide til ny Karbase Kvik-guide til ny Karbase Log-in skærmen i Karbase Opret helt ny patient Hent patient - søg efter patient Oversigt over patientens forløb kontakter - skemaer Patient Cpr-nummer Forløb Kontakt Skemaer Indskriv/rediger

Læs mere

Arrangementsoprettelse guide til detaljer

Arrangementsoprettelse guide til detaljer Arrangementsoprettelse guide til detaljer 25. maj 2016 Oprettelse af arrangementsdetaljer... 2 Filer... 3 Billede... 4 Foredragsholdere... 5 Annoncering... 6 Pris for annoncering... 6 Spørgsmål... 7 Publicer

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Jobcenter Vinduet. Version 01.00 Light 2014

Jobcenter Vinduet. Version 01.00 Light 2014 Jobcenter Vinduet Version 01.00 Light 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2014 Jobcenter vinduet Jobcenter vinduet giver mulighed for, at det enkelte jobcenter kan kommunikere direkte til

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Privat-konferencer... 4 2 Oprettelse af hovedkonference... 5 2.1 Fremgangsmåde... 5 2.2 Standardopsætning

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN.

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. FOR AT LETTE PROCESSEN FOR DIG, DER SKAL TIL AT LÆGGE ARRANGEMENTER OP PÅ WWW.LUNGE.DK, HAR VI UDARBEJDET DENNE GUIDE. PÅ DEN MÅDE KAN DU

Læs mere

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af printere i Soho og Noho med standard PCL I dette eksempel bruges SohoCanon1F (Printer i Soho på første 1.sal) under installation

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har fremsøgt en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Guide til. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Guide til. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Guide til e-bevillingssystemet 2 Indholdsfortegnelse Side 2-3 Log ind Side 8-9 Find en eksisterende bevilling Side 3 Brugere, roller og arbejdsområder Side 9-11 Ret borgerens bevilling Side 3-4 Opret en

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

ØKONOMIOVERBLIK - kom godt i gang

ØKONOMIOVERBLIK - kom godt i gang ØKONOMIOVERBLIK - kom godt i gang ØKONOMIOVERBLIK - KOM GODT I GANG Du skal nu i gang med at udfylde dit økonomioverblik. Det er heldigvis nemt. For at komme godt i gang, anbefaler vi, at du har forberedt

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0 22. januar 2015 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opret en ny formular... 4 Skjult

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Stednavne og Googlemaps

Stednavne og Googlemaps Stednavne og Googlemaps Google modulet vedligeholdes kun via admin-modulet. Stednavne redigeres under det enkelte individ og herefter til lægges koordinaterne via google-modulet. Check allerførst om modulet

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten

Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten 1 Denne vejledning Sådan opretter og udsender du et boligtilbud til boligsøgende på en venteliste. Sidst i dokumentet finder du en vejledning til at svare

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Beregn gennemsnitlig BMI

Beregn gennemsnitlig BMI Beregn gennemsnitlig BMI I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den gennemsnitlige BMI ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

05.060 E-mail mailinglister i Revimentor

05.060 E-mail mailinglister i Revimentor 05.060 E-mail mailinglister i Revimentor Revimentor giver mulighed for at revisor kan benytte mailinglister til sende e-mails kunder eller kontaktpersoner hos kunder. Dette kan bruges til nyhedsmail eller

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DAO - MAGENTO INTEGRATION MODUL VERSION 1.0.4 BRUGERVEJLEDNING DAO MAGENTO INTEGRATION

BRUGERVEJLEDNING DAO - MAGENTO INTEGRATION MODUL VERSION 1.0.4 BRUGERVEJLEDNING DAO MAGENTO INTEGRATION BRUGERVEJLEDNING DAO - MAGENTO INTEGRATION MODUL VERSION 1.0.4 Vejledning: DAO Magento integration. Version 2015.07.21 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM GODT I GANG 3 Generelt 4 Indstillinger 5 Design

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere