Årsberetning og regnskab 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning og regnskab 2008"

Transkript

1 Årsberetning og regnskab 2008

2 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske udvikling, skabe ramme for et rigt kulturliv, synliggøre de kulturelle tilbud og placere området på det nationale og internationale landkort. Kultursamarbejdets konkrete mål er - ifølge foreningens vedtægter: at støtte og rådgive kulturstederne, at informere om og markedsføre regionens kulturtilbud, at forene de kulturelle kræfter i regionale netværk, at inspirere og udvikle tværgående kulturprojekter, at koordinere større strategiske satsninger. Indsatsen i 2008 har især fokuseret på at styrke netværket gennem udviklingen af en større fælles satsning: Kulturfestival Mørket, at styrke kursusvirksomheden og kompetenceudviklingen. Kultursamarbejdets medlemmer er Lemvig Kommune, Struer Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og 51 kultursteder hjemhørende i de 6 kommuner. Kultursamarbejdet blev i 2008 udvidet med 5 nye medlemmer: Bovbjerg Fyr og Holstebro Balletskole, Nordvestjysk Talentcenter, LokomotivTeatret og Herning Billedskole. Det følgende er en beretning om Kultursamarbejdets virke i 2008 med resultatopgørelse og regnskab. Nye medlemmer i 2008: Nordvestjysk Talentcenter, Bovbjerg Fyr, Balletskolen Holstebro, LokomotivTeatret og Herning Billedskole

3 2 1. Videreudvikling af netværket i Kultursamarbejdet Resultatmål Medlemsaktiviteter i form af kurser, m.v. En kommune er kulturvært for Generalforsamlingen. Udvikling af netværk, synliggørelse af Kultursamarbejdet og fremtidige større fælles indsatser. Medlemsaktiviteter har været deltagelse i det strategiske udviklingsarbejde, generalforsamling, Kulturspot og kurser. Kulturspot er nærmere beskrevet under indsats 3. Kurserne er nærmere beskrevet under indsats 4. Generalforsamlingen blev holdt i Folkets Hus i Struer med Struer Kommune som kulturværter. En større fælles satsning Kulturfestival Mørket er i planlægning. Festivalen foregår i perioden den oktober Arbejdsgruppe 1 og sekretariatet er tovholdere for festivalen. Fællesmøder i forbindelse med festivalen er holdt på Bundsbæk Møllegård i Dejbjerg, Ringkøbing-Skjern Museum og i Bakkehuset i Ikast. Generalforsamlingen drøftede den fælles satsning gennem workshoppen Den store fælles satsning - er vi på rette kurs? Udvikling af Kultursamarbejdets strategi og de strategiske indsatser fremover. I alt 5 grupper arbejder med forskellige aspekter af den administrative og strategiske udvikling af Kultursamarbejdet. Evaluering af Kommunikations- og pressestrategi Skriftligt præsentationsmateriale. Indsatsen er løbende tilpasset. Der er ikke foretaget en særskilt evaluering af kommunikations- og pressestrategi. opdateres løbende. Der er lanceret en engelsk udgave af Der kan abonneres på et elektronisk Nyhedsbrev. Der er udsendt 4 Nyhedsbreve i Være opsøgende overfor potentielle nye medlemmer. Kultursamarbejdet har optaget 5 nye medlemmer. Netværket mellem Kultursamarbejdets medlemmer er forudsætning for at kunne realisere kultursamarbejdets vision og mål. Konsolideringen af netværket er i 2008 sket gennem kursusafholdelse, generalforsamling og 5 arbejdsgrupper. 155 forskellige personer fra 40 medlemsinstitutioner har været på kursus. 37 medlemsinstitutioner var tilmeldt årets generalforsamling. 21 personer fra 16 medlemsinstitutioner deltager i arbejdsgrupperne. 7 personer fra 7 kulturinstitutioner er tovholdere for Kulturfestival Mørket

4 3 2. Strategisk udvikling i forhold til turisme, erhverv og uddannelse. Resultatmål Dialog med relevante parter og etablering af netværk mellem turist- og kultursektoren Dialog med relevante parter og nedsættelse af arbejdsgruppe i forhold til strategisk udvikling mellem erhvervslivet og kultursektoren. Der har været møder med Visit Denmark og MidtJysk Turisme. Fokus er nu rettet mod indsats i forbindelse med Kulturfestival Mørket Arbejdsgruppen er nedsat og i funktion. Der har været tilknyttet en konsulent til procesudvikling. Der er udarbejdet et udkast til en strategi. Dialog med relevante parter og etablering af netværk mellem uddannelsesområdet og kultursektoren. Arbejdsgruppen er nedsat og i funktion. Konkret projekt er i planlægning. Generalforsamlingen lagde rum til workshoppen Den større fælles satsning er vi på rette kurs? Et notat om workshoppen kan læses på intranettet. 3 arbejdsgrupper arbejder særskilt med strategisk udvikling i forhold til henholdsvis turismeerhvervet, erhvervslivet og uddannelsesområdet. Fra Fællesmøderne den 15. september på Bundsbæk Møllegård og 1. december i Bakkehuset

5 4 3. Markedsføring. Handleplan Holstebro Kommune indgår en aftale med Herning Bibliotekerne om driften af og aktivitetskalenderen i områdets ugeaviser i perioden Evaluering af Udsendelse af elektroniske Nyhedsbreve Uddeling af KulturPris og KulturVækstPris Evaluering af pressestrategi for sekretariat og medlemmer. Holstebro Kommune har indgået en aftale med Herning Bibliotekerne om driften af og aktivitetskalenderen i områdets ugeaviser i perioden Der er ikke foretaget en evaluering af hjemmesiden. Der er udsendt 4 elektroniske Nyhedsbreve De to kulturpriser uddeltes for første gang i Uddelingen foregik på Generalforsamlingen Der er ikke foretaget en evaluering af kommunikations- og pressestrategi. Udvikling af hjemmesidens engelske udgave Anden synliggørelse Tværgående konkrete samarbejder mellem turistområdet. Undersøge muligheder for samarbejde mellem turisme, erhvervs- og uddannelsesområdet Opdateres løbende Sekretariatet har deltaget i lokale stormøder i 3 kommuner som optakt til festivalen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med strategisk udvikling i forhold til turisterhvervet. Herning Bibliotekerne har det redaktionelle ansvar for kulturspot.dk. Antallet af indtastede arrangementer i en 14 dages periode ligger i gennemsnit på ca. 600 arrangementer. Antallet af besøgende var i 2008 på godt unikke besøgende i gennemsnit om måneden, hvilket er en stigning fra 2007, hvor tallet var ca Herning Bibliotekerne varetager redaktionen af de ugentlige udtræk, der bringes i De Bergske Blade og Herning Bladet. Derved når den trykte kalender ud til de fleste husstande i regionen. I 2008 fik Kulturspot tilføjet RSS feed funktionalitet, som gør det muligt at abonnere på udvalgte nyheder, så man automatisk får besked om disse. Kultursamarbejdets hjemmeside bliver løbende udbygget og opdateret. Kultursamarbejdet indstiftede i 2007 en kulturpris, der er delt i to: KulturPrisen og KulturVækstPrisen. KulturPrisen 2007 tildeltes Birgit Vinge, Foreningen Kulturremisen. KulturVækstPrisen blev tildelt MidtJysk Pigekor.

6 4. Kompetenceudvikling Resultatmål Der gennemføres min. 10 kurser i temaarrangementer/fyraftensmøder Videreudvikling af kulturlederkursets modul 8 Kurser til særlige målgrupper Alle kurser evalueres skriftlig efter afslutning. Forslag til kurser sendes i høring i foråret Der er afholdt et kulturlederkursus med internat og 12 redskabskurser fordelt på 6 IT-kurser og 6 andre kurser, heraf et internatkursus. I alt 21 kursusdage. Der er afholdt 1 fyraftensmøde og en dagskonference. Der er afholdt et 2-dages kulturlederkursus hvor 25 kulturledere deltog. Der er gennemført et kursus målrettet til servicemedarbejderne, samt et kursus om ledelse af frivillige. Deltagerne har evalueret kurset skriftligt efter hvert kursus. Der er lavet en samlet evaluering. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse i april/maj. 5 Undersøgelsens resultater ligger til grund for udvikling af kursustilbud i efterår 2008 og forår Arbejdsgruppe videreudvikler kursus- og kompetenceudviklingen. En arbejdsgruppe, der arbejder med kursus- og kompetenceudvikling. Kurserne udbydes løbende. Der er udviklet nye kursustilbud indenfor IT, organisation/ledelse og medie/presse. I 2008 blev der gennemført 12 redskabskurser. Det har været vigtigt at udvikle nye kursustilbud i det omfang at medlemsønskerne skal imødekommes. Således blev der gennemført 6 IT-kurser (heraf 2 ikke tidligere udbudte kurser), 3 kurser var indenfor medier og markedsføring. 3 kurser var emnemæssigt rettet mod personale og ledelse. Derudover er der afholdt et kulturlederkurset. Der er afholdt fyraftensmøde om Kunstrådets nye puljebekendtgørelse samt en dagskonference om EU fonde og programmer. Kursustilmeldingerne foregår on-line. Sekretariatet orienterer løbende pr. om udbud, tilmeldingsfrister og ledige pladser. I alt 214 kursister, fordelt på 154 forskellige deltagere, har været på kursus. I alt 36 kultursteder og 4 kommuner har deltaget i kurser. Der er gennemgående pæn tilfredshed med kurserne. En samlet evaluering giver følgende vurdering af kurserne som helhed: 38 % tilkendegiver, at kurset var særdeles godt, 54 % tilkendegiver, at kurset var meget godt, 6 % tilkendegiver, at kurset hverken var godt eller dårligt. 2 % tilkendegiver, at kurset var mindre godt.

7 Regnskab 2008: 6 Regnskab Budget 2008 Regnskab 2008 Udgifter Kurser Netværk Strategisk Udvikling (aktiviteter) Professionel bistand Større strategisk satsning opsparing til Generalforsamling Kulturpris Befordring Diverse Anden markedsføring Host Kulturspot KultuNaut I alt udgifter Indtægt: Budget 2008 Regnskab 2008 Overgangsordning/Staten Kommunalt tilskud Kultursteder Kommuner vedr. KultuNaut Kulturaftale/kulturpris Overført fra I alt indtægter Restbeløb Opsparing Der er opsparet midler på kr. til en fælles større satsning. Der overføres i alt kr. til 2009.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur, Årsberetning Fra etablering til konsolidering. Beretning om det første år i Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidlers treårige bevillingsperiode fra september 2007 til september 2008. Etablering

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2006 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3. sal 1450 København K Telefon: 33 93 52

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Foto: fra forberedelserne til Aquarium

Foto: fra forberedelserne til Aquarium Foto: fra forberedelserne til Aquarium Virksomhedsplan 2014/2015 Herning Musikskole Virksomhedsplan 2014/2015 Indhold Virksomhedsplan... 4 Statusbeskrivelse pr. april 2014... 5 Formål... 6 Musikskolens

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2013-2014 GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer DEL AF KULTURAFTALEN 2011-2014

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

Læs mere