Kontoplan. Ungekurserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontoplan. Ungekurserne"

Transkript

1 for for... 1 Intro... 1 Del 1: Tips & Tricks... 2 Få styr på økonomien... 2 Sig fra... 2 Læg budget... 2 Madplanen... 3 Indkøb... 3 Materialer... 3 Pas på kørsel... 4 Del 2: De 11 poster... 5 Udgifter: Foredrag Rejsegodtgørelse, Ledelse Rejsegodtgørelse, Deltagere Opholdsudgifter Lokaleleje Administration og materialer Andre udgifter... 6 Indtægter Bevilget paragraf 45-tilskud Deltagerbetaling Andre tilskud Andre indtægter... 6 Del 3: Jeg har et bilag hvor skal jeg kontere det?... 6 Intro en er tænkt som et supplement til Kursuslederhåndbogen for og som en hjælp til Kursusleder, når der skal laves regnskab efter et Ungekursus. Første gang du skal lave regnskabet for et Ungekursus, er det en god idé at læse første og anden del af kontoplanen. De indeholder en række Tips & Tricks, og en generel beskrivelse af de 11 poster som regnskabet skal opdeles i jf. bilagene til Kursuslederhåndbogen for. Du kan med fordel læse afsnittene med Kursuslederhåndbogen i umiddelbar nærhed. Den tredje og sidste del af kontoplanen er den mest konkrete. Her finder du et stikordsregister, der er opbygget udfra devisen: Jeg har et bilag hvor skal jeg kontere det? Hvorfor denne ensretning af regnskaberne og hvorfor kan jeg ikke bare lave regnskabet som jeg plejer? UngekursusUdvalget (UKU) bruger regnskabet fra dit og alle de andre Ungekurser til at fastlægge deltagerpriser og budgetter for de kommende kurser. For at kunne gøre det så godt og præcist som muligt er det nødvendigt at have så ensartede regnskaber som muligt. Sagt med andre ord Hvis du følger kontoplanen er du med til at give UKU de bedste forudsætninger for at fastsætte priser og budgetter for dit kursus til næste år! - 1 -

2 Da en er et nyt værktøj, er den sikkert ikke fuldstædigt dækkende endnu. Derfor vil UKU opfordre dig til at sende en , hvis du finder mangle eller blot har forslag til forbedringer af en. Send dine kommentarer til: Del 1: Tips & Tricks Styr på økonomien At afholde et kursus betyder typiske også, at der løber en del penge igennem kursets pengekasse. Der er mad til en del mennesker, materialer, kørsel, telefon og en hel masse mere, som alt sammen koster penge. Det er derfor en god ide, inden selve kurset, og inden I begynder at bruge penge, at sætte sig ned og kigge alle poster igennem, og danne sig et overblik over, hvor og til hvad der skal bruges penge. Tit er det på grund af det manglende overblik, at økonomien løber løbsk. Og når først man har sagt Ja til turen til svømmehallen, og deltagerne sidder i bussen, er det for sent at finde ud af, at det havde vi faktisk ikke råd til! Så skal regningen betales, og i sidste ende kan det betyde, at distriktet eller korpset kommer til at skulle betale unødigt for ting, som måske kunne være sagt fra eller droppet. Penge der måske kunne være brugt på andre spejderaktiviteter. Sig fra Det er helt OK at sige fra! En kursusleder har rigtig mange ting at se til, både før, under og efter et kursus. Så derfor er det også bedre at sige fra, end bare lade stå til. Så er det bedre, at man finder en i staben, der kan agere som kasse-mester, og forestå regnskabet. Men fordi man siger fra, betyder det desværre ikke, at man også vinker farvel til ansvaret! Husk på, at det er dig som kursusleder der skal skrive under på regnskabet, og derved også lægge navn til. Så brug din kasse-mester til alt det praktiske med føring af kassekladde mv. men husk også selv at have et øje på budgettet og hvad I bruger penge på. Læg budget Inden kurset starter, og gerne flere måneder før, skal du enten have lagt et budget sammen med din DTU eller du skal have modtaget et budget. Når du har modtaget budgettet er det ofte en god ide at splitte de større poster op i mindre bidder. For eksempel vil det være en god ide at splitte materiale omkostningerne op, således at de ved hvor meget du skal bruge før kurset på frimærker og lignede, og så materialemanden kan få at vide at han/hun for eksempel har 2.000,- kr til materialer. Når du detailplanlægger budgettet, så være så realistisk som muligt, og forsøg at tænke værste og bedste scenario ind. Det kan være I er uheldige kun at få 25 deltagere, og så er det jo ikke godt, hvis der er budgetteret med 36 deltagere! Så husk at have dette i ho

3 vedet, og tænk også meget gerne over, hvad vil der ske med færre deltagere, og hvilke aktiviteter skal skæres væk hvis ikke kurset bliver fyldt. Madplanen En stor post på alle kurser er opholdsudgifterne. Tit udgør denne post næste halvdelen af hele budgettet, og det er derfor vigtigt at der detailbudgetteres ved opholdsudgifterne. Tag den køkkenansvarlige med på råd når der detailbudgetteres, og prøv evt, at dele dagene på kurset op, så I ved hvor meget der må købes ind for til de enkelte dage. Husk at tage højde for, at nogle dage kan være dyrere end andre, fx projekt-dage eller fester. Et typisk madbudget kan tage udgangspunkt i ca kr. per person per dag, eller ca. 10 kr per person til morgenmad, 10 kr. til frokost og 15 kr. til aftensmad. Men det afhænger selvfølgeligt meget af, hvilken mad I skal have, samt om der er nogle specielle forhold. Indkøb Indkøb til et kursus kan betyde meget. Det er jo fx ikke helt ubetydeligt om man køber ind på en tankstation eller i et supermarked. Så planlæg efter hvilke indkøbsmuligheder I har. Nogen gangen kan man med fordel lave aftaler med supermarkeder omkring pakning af varer, og andre gange skal man selv rundt i butikken. Sørg for, at der findes en detaljeret indkøbsliste inden kurset, så pludselige hovsa indkøb undgås. Vær også opmærksom på, hvor I køber materialer ind. Ofte kan det betale sig at samle sammen, og så købe ind i tømmerhandler, på nettet eller andre større steder. Nogle kan måske endda udnytte indkøbsrabatter gennem ens arbejde eller skole. Igen gælder det, at hovsa indkøb typisk er dyrere end de planlagte, og de kan være med til at ødelægge et budget. Materialer Ikke alle materialer behøver blive købt ind til hvert kursus. Mange grønne centre råder over mere eller mindre store lagre fyldt med alverdens grej. Tag en snak med centret når jeres materialeliste er klar, og se om det ikke skulle være noget de ligger inde med. Andre gange kan det være, at man med fordel kan høre lokale forretninger, om ikke de har rester liggende. Fx hvis der skal bruges træ, kan man jo godt lige høre den lokale tømre om ikke han har nogle rester liggende, i stedet for at købe det i et byggemarked. Det samme gælder elektriker, blikkenslager, maler m.v. Andre materialer skal man skaffe andre steder fra, fx telte og patruljekasser. Men pas på med at leje alt udstyret. Husk på, at hvis I som kursus skal betale for leje af spejder-udstyr, kan I risikere at lave underskud, og hvis det sker, vil det distriktet der skal dække dette. Ergo der flyttes blot penge fra distriktet til gruppen! - 3 -

4 Pas på kørsel Kørsel i egen bil koster penge for kurset. Men I skal jo også komme frem og tilbage! Men turen ned til tanken for at hente is, kan hurtigt komme til at koste mere end det budgetteret, idet der pludselig også skal tillægges kørselsgodtgørelse til bilens ejer. Og så kan det godt være det bliver nogle dyre is! Det samme gælder med hovsa indkøb. Det kan godt være man lige kan smutte i Netto og købe de 5 kg sukker der lige mangler, men de 5 kilo sukker kommer til at koste en del mere, fordi der skal kørsel med. Så overvej nøje hvad kursets kørselspolitik skal være

5 Del 2: De 11 poster Udgifter: 1. Foredrag Denne konto bruges udelukkende til honorar for foredrag afholdt af ikke-medlemmer af KFUM-Spejderne i Danmark. Der må ikke ydes honorar til medlemmer af KFUM- Spejderne i Danmark. Se i øvrigt under Foredrag, ikke-medlemmer og Foredrag, medlemmer. Eventuel rejsegodtgørelse der ligger ud over honoraret føres under Rejsegodtgørelse, Ledelse. 2. Rejsegodtgørelse, Ledelse Der kan udbetales rejsegodtgørelse til ledelsen for transport til og fra kursusstedet, aktivitetsrelateret transport under kurset samt eventuelle rejseudgifter i forbindelse med forberedelsesmøder. Billigste offentlige transportmidler skal i videst mulig omfang anvendes. Benyttes eget befordringsmiddel, kan der ydes kørselsgodtgørelse ifølge gældende takster, med tillæg af eventuel færge- eller bro udgifter. De Aktuelle satser for kørselsgodtgørelse findes i bilaget til Kursuslederhåndbogen. Taxaregninger godtgøres kun i særlige tilfælde og kun efter forudgående aftale med den kursusansvarlige. Eventuelle forplejningsudgifter under transport føres under Opholdsudgifter. 3. Rejsegodtgørelse, Deltagere Der ydes normalt ikke rejsegodtgørelse til deltagerne i forbindelse med,.for fuldstændighedens skyld er korpsets regler for rejsegodtgørelse til deltagere medtaget efterfølgende: Under forudsætning af, at rejsegodtgørelse ikke kan opnås i hjemkommunen eller andetsteds, kan der udbetales rejsegodtgørelse for dokumenterede transportudgifter til og fra kursusstedet, fratrukket 100 km hver vej. Såfremt offentlige transportmidler er benyttet, kan der udbetales efter billigste transportmåde. Såfremt eget befordringsmiddel er benyttet, kan der ydes kørselsgodtgørelse med korpsets gældende sats pr. km + evt. færgebillet/brofafgift. (OBS! Satsen for deltagere er ikke den samme som for ledelsen). Taxaregninger godtgøres kun i særlige tilfælde og kun efter forudgående aftale med den kursusansvarlige. 4. Opholdsudgifter Opholdsudgifter dækker udgifter til forplejning på kursuset samt eventuelle forberedelsesmøder. Eventuelle forplejningsudgifter under ledelsens transport til og fra kursusstedet føres ligeledes på denne konto

6 5. Lokaleleje Lokaleleje dækker udgifter til leje af kursusstedet samt eventuel lokaleleje i forbindelse med forberedelsesmøder. Leje af telte, patruljekasser, kanoer ol. føres under Administration og materialer. 6. Administration og materialer Her føres alle kursusrelevante udgifter til administration og materialer, herunder papir, porto, telefon, kopier, lejrmærker, præmier, leje af Av-midler, fragtudgifter for materialer samt udgifter til anskaffelse/udarbejdelse af kursusmaterialer. Husk at medtage udgift til stabskursus og materialer fra hhv. Korpskontoret og 55nord. 7. Andre udgifter Udgifter, der ikke har noget direkte med selve kursusdriften at gøre og derfor ikke kan føres under de seks ovenstående konti f.eks. køb af bøger, billeder, trøjer ol. til videresalg og til erstatninger af mistede eller ituslåede ting. Indtægter 8. Bevilget paragraf 45-tilskud Her føres det samlede paragraf 45-tilskud. Se de aktuelle satser i bilaget til Kursuslederhåndbogen. 9. Deltagerbetaling Hele deltagerbetalingen indtægtsføres her, selvom det ikke er hele deltagerbetalingen der kommer til udbetaling. Korpskontoret trækker nemlig et beløb til Stabskursus og materialer fra 55nord. Se den aktuelle kursuspris i bilaget til Kursuslederhåndbogen. 10. Andre tilskud Får dit kursus tilskud f.eks. lokaletilskud fra kommunen eller amtet indtægtsføres det her. 11. Andre indtægter Indtægter, der ikke har noget direkte med selve kursusdriften at gøre og derfor ikke kan føres under de tre ovenstående konti f.eks. salg af bøger, billeder, trøjer ol. Del 3: Jeg har et bilag hvor skal jeg kontere det? 55nord Av-midler Benzin Korpskontoret trækker et beløb til de materialer der automatisk sendes direkte fra 55nord til kurset. Den aktuelle sats kan findes i bilaget til Kursuslederhåndbogen. Udgiften føres under Administration og materialer sammen med eventuelle andre materialer der købes i 55nord. Varer fra 55nord til videresalg føres under Andre udgifter, mens indtægten fra salget føres under Andre indtægter. Se Leje af materialer. Bilag på benzin og diesel refunderes som udgangspunkt ikke, men der ydes rejsegodtgørelse se Transportudgifter

7 Bil Billede cd Bus Cd-rom Deltagerbetaling Diesel Erstatninger Flaskepant Foredrag Forplejning Hvis købet af benzin eller diesel er en udgift i forbindelse med en lejet bil, refunderes bilaget naturligvis og det konteres under Rejsegodtgørelse, Ledelsen. Se Transportudgifter. Se Foto. Se Transportudgifter. Cd-rom til deltagerne med arbejdsark, billeder m.m. se Foto. Deltagerbetalingen føres med det fulde beløb under Deltagerbetaling, uanset om det er det fulde beløb der kommer til udbetaling. Se i øvrigt Korpskontoret. Se Benzin. Erstatning for mistede eller ituslåede ting føres under Andre udgifter. Se Pant Foredrag kan opdeles i foredrag hold af ikke-medlemmer og foredrag holdt af medlemmer af KFUM-Spejderne i Danmark. Foredrag, ikke-medlemmer: Honorar for foredrag må kun ydes til ikke-medlemmer af KFUM-Spejderne i Danmark. Foredragsholderen udfylder og kvitterer på Honorar for foredrag (bilag til Kursuslederhåndbogen). Udbetales der rejsegodtgørelse til foredragsholderen ud over honoraret, udfylder og kvitterer foredragsholderen på Rejsegodtgørelse (bilag til Kursuslederhåndbogen) og rejsegodtgørelsen føres under Rejsegodtgørelse, Ledelsen. Indberetningspligten til Skattevæsenet påhviler kursusarrangør, men da Korpskontoret i forvejen har diverse indberetninger, vil Korpskontoret normalt opfylde indberetningspligten. Derfor skal Honorar for foredrag vedlægges regnskabet! Foredrag, medlemmer: Ved foredrag holdt af medlemmer af KFUM-Spejderne må ikke udløse et honorar. Udgifterne i forbindelse med foredraget dækkes dog på samme måde som den øvrige stabs udgifter dvs. transportudgifter føres under Rejsegodtgørelse, Ledelse og materialeudgifter under Administration og materialer. Husk at foredragsholderen (som er medlem) skal skrives på Instruktør- /Lederlisten (bilag til Kursuslederhåndbogen) og kvittere på samme. Udgifter til forplejning før, under og efter kurset føres under Opholdsudgifter. Det gælder også mad til forberedelsesmøder, eventuelt evalueringsmøde, ledelsens forplejning under transport samt mad på hiken og projektdagen

8 Foto Fragt Gruppebillede Hike Honorar for foredrag Internet Kanoer Klippekort Kopier Korpskontoret Kursusmaterialer Leje af Av-midler Leje af bil Leje af bus Udgifter til film, fremkaldelse m.m. der direkte har noget med selve kurset at gøre f.eks. Foto til et foto-løb på kurset føres under Administration og materialer. Foto udgifter der ikke direkte har noget med selve kurset at gøre f.eks. Gruppebilleder og Billede cd'er til salg for kursisterne føres under Andre udgifter. Indtægter fra salg af Gruppebilleder, Billede cd'er o.l. føres under Andre indtægter. Se Porto og fragt. Se Foto. Udgifter i forbindelse med hiken til forplejning føres under Opholdsudgifter. Materialeudgifter til hiken føres under Administration og materialer. Eventuelle udgifter til bus transport føres under Rejsegodtgørelse, Deltagere. Det er uden betydning om transporten er sket med bybus eller en lejet bus se i øvrigt Transportudgifter. Se Foredrag. Se Telefon. Se Leje af materialer. Et klippekort kan bruges som bilag for transportudgifter. Hvis der er flere klip på klippekortet, når kurset er slut, så udfyld Rejsegodtgørelse som er et bilag til Kursuslederhåndbogen. Se i øvrigt Transportudgifter. Udgifter til kopier på kopicentre, Korpskontoret ol. føres med det tilhørende bilag under Administration og materialer. Udgifter til printerudskrifter, kopier ol. fra private printere/kopimaskiner kan godtgøres, hvis der laves et bilag med pris pr. udskrift/kopi og antal udskrifter/kopier. Udgiften føres ligeledes under Administration og materialer. Korpskontoret trækker et beløb pr. deltager til Stabskurset og materialer fra 55nord. Se henholdsvis Stabskursus og 55Nord. Udgifter til anskaffelse eller udarbejdelse af kursusmaterialer føres under Administration og materialer. Se Leje af materialer. Se Transportudgifter. Se Transportudgifter

9 Leje af materialer Lejrmærker Lokaletilskud Mad Materialer Mærker Pant Papir Paragraf 45-tilskud Patruljekasser Porto og fragt Printerudskrifter Projektet Præmier Refundering af billetter ol. Udgifter til leje af materialer f.eks. leje af patruljekasser, telte og kanoer, Av-midler ol. føres under Administration og materialer. Udgifter til lejrmærker føres under Administration og materialer. Se Tilskud. Se Forplejning. Udgifter til materialer føres som hovedregel under Administration og materialer. Dog for materialer fra 55nord se 55nord. Se Lejrmærker. Pant indregnes under den konto det hidrører f.eks. indregnes køb og salg af flaskepant under Opholdsudgifter. Udgifter til papir føres under Administration og materialer. Paragraf 45-tilskudet føres under Paragraf 45-tilskud. Øvrige tilskud se Tilskud. Se Leje af materialer. Portoudgifter føres normalt under Administration og materialer, men kan også føres sammen med det der sendes f.eks. hvis kurset har haft varer fra 55nord til videresalg, kan portoen til returneringen af de varer, der ikke er blevet solgt, føres under andre udgifter. Fragtudgifter til ekstern fragtmand ol. anføres sammen med det der transporteres, dvs. udgifter til fragt af madvarer føres under Opholdsudgifter og fragt af materialer føres under Administration og materialer. Fragtudgifter som ledelsen selv afholder føres under Rejsegodtgørelse, Ledelsen. Se i øvrigt Transportudgifter. Se kopier. Udgifter til projektet på f.eks. Roland 2 føres på de konti udgifterne omhandler dvs. materialeudgifter føres under Administration og materialer, forplejningsudgifter føres under Opholdsudgifter. Ved eventuelle transportudgifter i forbindelse med projektet se Transportudgifter. Udgifter til eventuelle præmier i forbindelse med kurset føres under Administration og materialer. Refundering f.eks. ved refundering af togbilletter eller overskydende klip på klippekort modregnes på den konto det oprindeligt blev ført på. Refundering af togbilletter skal derfor - 9 -

10 Sliksalg Stabskursus Taxa Telefon Telte Tilskud Tog Transportudgifter føres på Rejsegodtgørelse, Ledelsen eller Rejsegodtgørelse, Deltagere. Se Tutten Det beløb som Korpskontoret trækker til Stabskurset føres under Andre udgifter. Den aktuelle sats kan findes i bilaget til Kursuslederhåndbogen. OBS! Beløbet bliver for Roland 1, Roland 2, Diamant og ULK trukket uanset om staben deltager på stabskurset eller ej. Der godtgøres kun i særlige tilfælde taxaregninger og kun efter forudgående aftale med den kursusansvarlige. Udgiften føres under Rejsegodtgørelse, Ledelsen eller Rejsegodtgørelse, Deltagerne se i øvrigt Transportudgifter. Ledelsens telefonudgifter kan godtgøres, hvis der laves et bilag med en opgørelse for hver samtale af pris pr. minut og antal minutter. Udgiften føres under Administration og materialer. Udgifter til brug af privat Internet kan dækkes på tilsvarende vis. Se Leje af materialer. Tilskud f.eks. lokaletilskud fra amtet eller kommunen føres under Andre tilskud. Dog ikke Paragraf 45-tilskuddet se Paragraf 45-tilskud. Se Transportudgifter. Udgifter til transport kan deles op i tre: transport af ledelsen, transport af deltagerne og fragt/porto. Transport af ledelsen: Der kan udbetales rejsegodtgørelse for transport af ledelsen til og fra kursusstedet, transport af materialer eller deltagere i private befordringsmidler, aktivitetsrelateret transport under kurset samt eventuelle rejseudgifter i forbindelse med forberedelsesmøder. Billigste offentlige transportmidler skal i videst mulig omfang anvendes. Benyttes eget befordringsmiddel, kan der ydes kørselsgodtgørelse ifølge gældende takster, med tillæg af eventuel færge- eller bro udgifter. De Aktuelle takster findes i bilaget til Kursuslederhåndbogen. Taxaregninger godtgøres kun i særlige tilfælde og kun efter forudgående aftale med den kursusansvarlige. Udgifter til transport af ledelsen føres under Rejsegodtgørelse, Ledelsen. Eventuelle forplejningsudgifter under transport føres under Opholdsudgifter. Udgifter til leje af bil, varevogn ol. i forbindelse med transport af ledelsen eller materialer føres ligeledes under Rejsegodtgørelse, Ledelsen

11 Trøjesalg Tutten Udenlandske bilag Valuta Transport af deltagere: Der ydes normalt ikke decideret rejsegodtgørelse i forbindelse med. Udgifter til transport af deltagerne til og fra stationen eller i forbindelse med aktiviteter her under hiken og projektet føres ligeledes under Rejsegodtgørelse, Deltagere. Det er ikke afgørende om transporten sker i en lejet bus eller med offentlig transport. Hvis deltagerne selv betaler hele eller dele af udgiften til bussen føres det under Øvrige indtægter. Salg af overskydende billetter, klip ol. se Refundering af billetter ol. Fragt/Porto: Udgifter til eksterne fragt eller porto se Porto og fragt. Hvis ledelsen selv står for fragten føres udgifterne under Rejsegodtgørelse, Ledelsen. Udgifter til køb af trøjer føres under Andre udgifter, mens indtægterne fra salg af trøjer føres under Andre indtægter. Udgifter til køb af slik m.m. til tutten føres under Andre udgifter, mens alle indtægter fra Tutten føres under Andre indtægter. Bilag på varer som er købt i udlandet føres under de respektive konti, dog skal der ske en omregning fra den udenlandske valuta til danske kroner. Der må kun være beløb i danske kroner i regnskabet. Valuta omregningen kan enten ske ved at bruge den effektive vekselkurs dvs. kursen inklusiv vekselgebyr ol. eller ved at bruge den aktuelle kurs for dagen hvor varen er købt. I begge tilfælde vedlægges der et bilag med valutaomregningen for hvert enkelt bilag. Se Udenlandske bilag

Gode råd til budgetlægning for projekter

Gode råd til budgetlægning for projekter Gode råd til budgetlægning for projekter Fælles for alle projekter: Mødebudget Hver projektgruppe har sin specielle egenart alt efter, hvordan deres kommissorium er formuleret. Fælles for projektgrupperne

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ansvar Formænd for udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer er ansvarlige overfor KOL for arbejdet og opfyldelsen af kommissorium/opgavebeskrivelse, herunder ansvarlig for at budgetterne og retningslinierne

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

BBU Medarbejderhåndbog

BBU Medarbejderhåndbog BBU Medarbejderhåndbog En guide for ansatte, valgte og frivillige i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. BBU Medarbejderhåndbog Side 1 af 12 Vedtaget af Landsledelsen den 12. september 2010 Denne håndbog

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Økonomivejledning. Økonomiansvar

Økonomivejledning. Økonomiansvar Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. august 2014. Den erstatter

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Generelt om kurset. Kære De blå B-H

Generelt om kurset. Kære De blå B-H Kære De blå B-H Dette brev indeholder vigtig information om deltagelse, lejren, og om det I skal gøre, før vi kommer så langt. Læs hele brevet igennem først og gå derefter frem efter huskelisten som er

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

DØE Region København: Sådan søger du underskudsgaranti

DØE Region København: Sådan søger du underskudsgaranti DØE Region København: Sådan søger du underskudsgaranti (Forfattet at regionsnæstformand Morten Larsen) Ved søgning om underskudsgaranti er det vigtigt at vi (regionsformandsskabet og/eller regionsbestyrelsen)

Læs mere

Vi glæder os til et godt samarbejde!

Vi glæder os til et godt samarbejde! Vi byder dig velkommen som censor til Administrationsbacheloruddannelsen VIA University College Kontaktoplysninger: Administrationsbacheloruddannelsen i Aarhus og Viborg Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf.

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 6 9990 1.6 lolo ISZ I7 1, FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Et lynkursus i dobbelt bogholderi

Et lynkursus i dobbelt bogholderi Den lille bogholder Et lynkursus i dobbelt bogholderi Omkring år 1500 o pfandt man i Italien et regnskabssystem, der kaldes dobbelt bogholderi. Alle beløb noteres to gange, det er derfor, det kaldes dobbelt

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.)

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) Følgende opgørelsesmetoder for beregning af censorvederlag gælder alle censorer i læreruddannelsen, såvel eksterne som interne. I foråret 2014 har LLN

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

Budget- og revisionsinstruks

Budget- og revisionsinstruks Budget- og revisionsinstruks Indholdsfortegnelse 1. Generelt Side 1 2. Fyn-spend budget og Fyn-regnskab Side 1 3. FilmFyns område Side 1 4. Regional omsætning (specifikation af Fyn-spend) Side 2 5. Moms

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Information for censorer 2013

Information for censorer 2013 Information for censorer 2013 www.ucl.dk Læreruddannelsen på Fyn Middelfartvej 180 5200 Odense V Tlf. 63 18 43 00 Læreruddannelsen i Jelling Vejlevej 2 7300 Jelling Tlf. 63 18 46 00 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 23.november 2006 1. Kørsel mellem midlertidige adresser og tjenestesteder 2. Flytning af tinglysningsservere og pc ere 3. Inventar og flytning 4.

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 9.1 Registrering af andre eksterne Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 9.1 Registrering af andre eksterne Indholdsfortegnelse Konto 3100: Salgsfremmende Konto

Læs mere

WOC 2006 (inkl. WOC Tour 2006) Regnskab

WOC 2006 (inkl. WOC Tour 2006) Regnskab (inkl. WOC Tour 2006) Regnskab Indholdsfortegnelse Stævneledelsens beretning 3-4 Revisorerklæring 5 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 8-12 2 Stævneledelsens beretning Vi aflægger hermed regnskab over

Læs mere

Revideret årsregnskab 2008. Dagsordenspunkt 3.1

Revideret årsregnskab 2008. Dagsordenspunkt 3.1 Revideret årsregnskab 2008 Dagsordenspunkt 3.1 Noter til revideret årsregnskab for 2008 Årsregnskab, budgetoversigt samt noter er alene udspecificeret i forhold til centrale indtægter og afholdte udgifter.

Læs mere

LAUGESENS HAVE. Transport. Velkommen til. Få folderen læst højt på www.3f.dk/kursusinfo

LAUGESENS HAVE. Transport. Velkommen til. Få folderen læst højt på www.3f.dk/kursusinfo Transport Få folderen læst højt på www.3f.dk/kursusinfo Laugesens Have ligger ved Videbæk mellem Herning og Ringkøbing. I bil Der er en halv times kørsel fra Herning, Holstebro, Ringkøbing og Skjern. Se

Læs mere

V e j l e d n i n g. værgemålsregnskab. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r

V e j l e d n i n g. værgemålsregnskab. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r V e j l e d n i n g værgemålsregnskab Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Med denne vejledning håber vi at tydeliggøre de regnskabsregler, der gælder for beskikkede

Læs mere

KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER

KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 Postboks 1084 1008 Kbh. K. www.dsr.dk kursusadm@dsr.dk Kursuspakke 1 - grundpakke DSR kursusadministration varetager:

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 375,00 131.250. Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 210,00 73.500

Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 375,00 131.250. Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 210,00 73.500 Business LF Personaleudgifter Beskrivelse af arbejdsopgaver regel for arbejdstid enhedens type Omk pr. enhed DKK Timer Udgifter i alt NN Turismeudviklingschef Koncept- og produkt- og markedsudvikling i

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007 Beagle Klubbens Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks Rev.: Maj 2007 Træder i kraft 1. Januar 1994 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Regnskabs- Gebyr og Omkostningsinstruks....side 4 2.0 Kontingenter...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vi glæder os til et godt samarbejde!

Vi glæder os til et godt samarbejde! Vi byder dig velkommen som censor til VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus Vores kontaktoplysninger er: Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf.: 87 55 33 00 E-mail: socia@via.dk www.via.dk/socialraadgiver/aarhus

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2010

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2010 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Max Bank Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2010 Revisionsprotokollat 2010 - side 1 af 8 1. Interne/kritiske revisorers

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 6. december 2009 Sommerlejr Apuseni (Transsylvanien) 2010 Tidspunkt: Afrejse fra Odense, tirsdag den 27. juli klokken 00:50. Fly fra København til Budapest, tirsdag den 27. juli klokken 6:30. Fly

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber

ÅRSREGNSKAB 2014. Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber ÅRSREGNSKAB 2014 Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber 1. januar - 31. december 2014 Overblik budget/forbrug Underudvalg: Forbrug i alt Endeligt budget

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Sommer-slank. vil du ned i vægt hurtigt og effektivt? NYMANNS SLANKESKOLE

Sommer-slank. vil du ned i vægt hurtigt og effektivt? NYMANNS SLANKESKOLE Sommer-slank vil du ned i vægt hurtigt og effektivt? NYMANNS SLANKESKOLE Sommer-slank vil du ned i vægt hurtigt og effektivt? Kick-start dit vægttab og din sunde livsstil på vores 7 dages intensive kom-godt-i-gangmed-vægttabet-kursus.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Velkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S

Velkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S Velkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S S e r v i c e m i n d A / S, M a r i e l u n d v e j 4 3 A, 1., D K - 2 7 3 0 H e r l e v, D e n m a r k Vi vil gerne hjælpe dig så godt i gang med jobbet

Læs mere

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort kort og godt om kredit- og BetaLinGskort et velvalgt kreditkort i sparbank sikrer dig HandLeFriHed Hvor som HeLst når som HeLst d e n k o r t e s t e V e J t i l k r e d i t - e l l e r b e t a l i n g

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253 Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede

Læs mere

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 -

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 - Årsregnskab Rytmisk Musikforening Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347-1 - INDHOLD Årsregnskab Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse

Læs mere

Uddannelsespolitik for Solgaven

Uddannelsespolitik for Solgaven Uddannelsespolitik for Solgaven Formål med uddannelsespolitikken er: at alle faggrupper ansat på Solgaven er uddannet til at varetage de opgaver, der er i forbindelse med pleje og omsorg af Solgavens blinde

Læs mere

Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium

Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium Ankerhus Seminarium Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium J. nr. 7330-06-12-22 Slagelsevej 70-74 4180 Sorø December 2006 Tlf. 57 83 01 38 Fax. 57 83 21 75 1. Eksamens gennemførelse. Eksamen gennemføres

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Nogle vigtige ting om fleksible tilrettelæggelsesformer Der er tale om en KAN bestemmelse! I behøver ikke lave fleksible tilrettelæggelsesformer, hvis I ikke vil. Der

Læs mere