Kontoplan. Ungekurserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontoplan. Ungekurserne"

Transkript

1 for for... 1 Intro... 1 Del 1: Tips & Tricks... 2 Få styr på økonomien... 2 Sig fra... 2 Læg budget... 2 Madplanen... 3 Indkøb... 3 Materialer... 3 Pas på kørsel... 4 Del 2: De 11 poster... 5 Udgifter: Foredrag Rejsegodtgørelse, Ledelse Rejsegodtgørelse, Deltagere Opholdsudgifter Lokaleleje Administration og materialer Andre udgifter... 6 Indtægter Bevilget paragraf 45-tilskud Deltagerbetaling Andre tilskud Andre indtægter... 6 Del 3: Jeg har et bilag hvor skal jeg kontere det?... 6 Intro en er tænkt som et supplement til Kursuslederhåndbogen for og som en hjælp til Kursusleder, når der skal laves regnskab efter et Ungekursus. Første gang du skal lave regnskabet for et Ungekursus, er det en god idé at læse første og anden del af kontoplanen. De indeholder en række Tips & Tricks, og en generel beskrivelse af de 11 poster som regnskabet skal opdeles i jf. bilagene til Kursuslederhåndbogen for. Du kan med fordel læse afsnittene med Kursuslederhåndbogen i umiddelbar nærhed. Den tredje og sidste del af kontoplanen er den mest konkrete. Her finder du et stikordsregister, der er opbygget udfra devisen: Jeg har et bilag hvor skal jeg kontere det? Hvorfor denne ensretning af regnskaberne og hvorfor kan jeg ikke bare lave regnskabet som jeg plejer? UngekursusUdvalget (UKU) bruger regnskabet fra dit og alle de andre Ungekurser til at fastlægge deltagerpriser og budgetter for de kommende kurser. For at kunne gøre det så godt og præcist som muligt er det nødvendigt at have så ensartede regnskaber som muligt. Sagt med andre ord Hvis du følger kontoplanen er du med til at give UKU de bedste forudsætninger for at fastsætte priser og budgetter for dit kursus til næste år! - 1 -

2 Da en er et nyt værktøj, er den sikkert ikke fuldstædigt dækkende endnu. Derfor vil UKU opfordre dig til at sende en , hvis du finder mangle eller blot har forslag til forbedringer af en. Send dine kommentarer til: Del 1: Tips & Tricks Styr på økonomien At afholde et kursus betyder typiske også, at der løber en del penge igennem kursets pengekasse. Der er mad til en del mennesker, materialer, kørsel, telefon og en hel masse mere, som alt sammen koster penge. Det er derfor en god ide, inden selve kurset, og inden I begynder at bruge penge, at sætte sig ned og kigge alle poster igennem, og danne sig et overblik over, hvor og til hvad der skal bruges penge. Tit er det på grund af det manglende overblik, at økonomien løber løbsk. Og når først man har sagt Ja til turen til svømmehallen, og deltagerne sidder i bussen, er det for sent at finde ud af, at det havde vi faktisk ikke råd til! Så skal regningen betales, og i sidste ende kan det betyde, at distriktet eller korpset kommer til at skulle betale unødigt for ting, som måske kunne være sagt fra eller droppet. Penge der måske kunne være brugt på andre spejderaktiviteter. Sig fra Det er helt OK at sige fra! En kursusleder har rigtig mange ting at se til, både før, under og efter et kursus. Så derfor er det også bedre at sige fra, end bare lade stå til. Så er det bedre, at man finder en i staben, der kan agere som kasse-mester, og forestå regnskabet. Men fordi man siger fra, betyder det desværre ikke, at man også vinker farvel til ansvaret! Husk på, at det er dig som kursusleder der skal skrive under på regnskabet, og derved også lægge navn til. Så brug din kasse-mester til alt det praktiske med føring af kassekladde mv. men husk også selv at have et øje på budgettet og hvad I bruger penge på. Læg budget Inden kurset starter, og gerne flere måneder før, skal du enten have lagt et budget sammen med din DTU eller du skal have modtaget et budget. Når du har modtaget budgettet er det ofte en god ide at splitte de større poster op i mindre bidder. For eksempel vil det være en god ide at splitte materiale omkostningerne op, således at de ved hvor meget du skal bruge før kurset på frimærker og lignede, og så materialemanden kan få at vide at han/hun for eksempel har 2.000,- kr til materialer. Når du detailplanlægger budgettet, så være så realistisk som muligt, og forsøg at tænke værste og bedste scenario ind. Det kan være I er uheldige kun at få 25 deltagere, og så er det jo ikke godt, hvis der er budgetteret med 36 deltagere! Så husk at have dette i ho

3 vedet, og tænk også meget gerne over, hvad vil der ske med færre deltagere, og hvilke aktiviteter skal skæres væk hvis ikke kurset bliver fyldt. Madplanen En stor post på alle kurser er opholdsudgifterne. Tit udgør denne post næste halvdelen af hele budgettet, og det er derfor vigtigt at der detailbudgetteres ved opholdsudgifterne. Tag den køkkenansvarlige med på råd når der detailbudgetteres, og prøv evt, at dele dagene på kurset op, så I ved hvor meget der må købes ind for til de enkelte dage. Husk at tage højde for, at nogle dage kan være dyrere end andre, fx projekt-dage eller fester. Et typisk madbudget kan tage udgangspunkt i ca kr. per person per dag, eller ca. 10 kr per person til morgenmad, 10 kr. til frokost og 15 kr. til aftensmad. Men det afhænger selvfølgeligt meget af, hvilken mad I skal have, samt om der er nogle specielle forhold. Indkøb Indkøb til et kursus kan betyde meget. Det er jo fx ikke helt ubetydeligt om man køber ind på en tankstation eller i et supermarked. Så planlæg efter hvilke indkøbsmuligheder I har. Nogen gangen kan man med fordel lave aftaler med supermarkeder omkring pakning af varer, og andre gange skal man selv rundt i butikken. Sørg for, at der findes en detaljeret indkøbsliste inden kurset, så pludselige hovsa indkøb undgås. Vær også opmærksom på, hvor I køber materialer ind. Ofte kan det betale sig at samle sammen, og så købe ind i tømmerhandler, på nettet eller andre større steder. Nogle kan måske endda udnytte indkøbsrabatter gennem ens arbejde eller skole. Igen gælder det, at hovsa indkøb typisk er dyrere end de planlagte, og de kan være med til at ødelægge et budget. Materialer Ikke alle materialer behøver blive købt ind til hvert kursus. Mange grønne centre råder over mere eller mindre store lagre fyldt med alverdens grej. Tag en snak med centret når jeres materialeliste er klar, og se om det ikke skulle være noget de ligger inde med. Andre gange kan det være, at man med fordel kan høre lokale forretninger, om ikke de har rester liggende. Fx hvis der skal bruges træ, kan man jo godt lige høre den lokale tømre om ikke han har nogle rester liggende, i stedet for at købe det i et byggemarked. Det samme gælder elektriker, blikkenslager, maler m.v. Andre materialer skal man skaffe andre steder fra, fx telte og patruljekasser. Men pas på med at leje alt udstyret. Husk på, at hvis I som kursus skal betale for leje af spejder-udstyr, kan I risikere at lave underskud, og hvis det sker, vil det distriktet der skal dække dette. Ergo der flyttes blot penge fra distriktet til gruppen! - 3 -

4 Pas på kørsel Kørsel i egen bil koster penge for kurset. Men I skal jo også komme frem og tilbage! Men turen ned til tanken for at hente is, kan hurtigt komme til at koste mere end det budgetteret, idet der pludselig også skal tillægges kørselsgodtgørelse til bilens ejer. Og så kan det godt være det bliver nogle dyre is! Det samme gælder med hovsa indkøb. Det kan godt være man lige kan smutte i Netto og købe de 5 kg sukker der lige mangler, men de 5 kilo sukker kommer til at koste en del mere, fordi der skal kørsel med. Så overvej nøje hvad kursets kørselspolitik skal være

5 Del 2: De 11 poster Udgifter: 1. Foredrag Denne konto bruges udelukkende til honorar for foredrag afholdt af ikke-medlemmer af KFUM-Spejderne i Danmark. Der må ikke ydes honorar til medlemmer af KFUM- Spejderne i Danmark. Se i øvrigt under Foredrag, ikke-medlemmer og Foredrag, medlemmer. Eventuel rejsegodtgørelse der ligger ud over honoraret føres under Rejsegodtgørelse, Ledelse. 2. Rejsegodtgørelse, Ledelse Der kan udbetales rejsegodtgørelse til ledelsen for transport til og fra kursusstedet, aktivitetsrelateret transport under kurset samt eventuelle rejseudgifter i forbindelse med forberedelsesmøder. Billigste offentlige transportmidler skal i videst mulig omfang anvendes. Benyttes eget befordringsmiddel, kan der ydes kørselsgodtgørelse ifølge gældende takster, med tillæg af eventuel færge- eller bro udgifter. De Aktuelle satser for kørselsgodtgørelse findes i bilaget til Kursuslederhåndbogen. Taxaregninger godtgøres kun i særlige tilfælde og kun efter forudgående aftale med den kursusansvarlige. Eventuelle forplejningsudgifter under transport føres under Opholdsudgifter. 3. Rejsegodtgørelse, Deltagere Der ydes normalt ikke rejsegodtgørelse til deltagerne i forbindelse med,.for fuldstændighedens skyld er korpsets regler for rejsegodtgørelse til deltagere medtaget efterfølgende: Under forudsætning af, at rejsegodtgørelse ikke kan opnås i hjemkommunen eller andetsteds, kan der udbetales rejsegodtgørelse for dokumenterede transportudgifter til og fra kursusstedet, fratrukket 100 km hver vej. Såfremt offentlige transportmidler er benyttet, kan der udbetales efter billigste transportmåde. Såfremt eget befordringsmiddel er benyttet, kan der ydes kørselsgodtgørelse med korpsets gældende sats pr. km + evt. færgebillet/brofafgift. (OBS! Satsen for deltagere er ikke den samme som for ledelsen). Taxaregninger godtgøres kun i særlige tilfælde og kun efter forudgående aftale med den kursusansvarlige. 4. Opholdsudgifter Opholdsudgifter dækker udgifter til forplejning på kursuset samt eventuelle forberedelsesmøder. Eventuelle forplejningsudgifter under ledelsens transport til og fra kursusstedet føres ligeledes på denne konto

6 5. Lokaleleje Lokaleleje dækker udgifter til leje af kursusstedet samt eventuel lokaleleje i forbindelse med forberedelsesmøder. Leje af telte, patruljekasser, kanoer ol. føres under Administration og materialer. 6. Administration og materialer Her føres alle kursusrelevante udgifter til administration og materialer, herunder papir, porto, telefon, kopier, lejrmærker, præmier, leje af Av-midler, fragtudgifter for materialer samt udgifter til anskaffelse/udarbejdelse af kursusmaterialer. Husk at medtage udgift til stabskursus og materialer fra hhv. Korpskontoret og 55nord. 7. Andre udgifter Udgifter, der ikke har noget direkte med selve kursusdriften at gøre og derfor ikke kan føres under de seks ovenstående konti f.eks. køb af bøger, billeder, trøjer ol. til videresalg og til erstatninger af mistede eller ituslåede ting. Indtægter 8. Bevilget paragraf 45-tilskud Her føres det samlede paragraf 45-tilskud. Se de aktuelle satser i bilaget til Kursuslederhåndbogen. 9. Deltagerbetaling Hele deltagerbetalingen indtægtsføres her, selvom det ikke er hele deltagerbetalingen der kommer til udbetaling. Korpskontoret trækker nemlig et beløb til Stabskursus og materialer fra 55nord. Se den aktuelle kursuspris i bilaget til Kursuslederhåndbogen. 10. Andre tilskud Får dit kursus tilskud f.eks. lokaletilskud fra kommunen eller amtet indtægtsføres det her. 11. Andre indtægter Indtægter, der ikke har noget direkte med selve kursusdriften at gøre og derfor ikke kan føres under de tre ovenstående konti f.eks. salg af bøger, billeder, trøjer ol. Del 3: Jeg har et bilag hvor skal jeg kontere det? 55nord Av-midler Benzin Korpskontoret trækker et beløb til de materialer der automatisk sendes direkte fra 55nord til kurset. Den aktuelle sats kan findes i bilaget til Kursuslederhåndbogen. Udgiften føres under Administration og materialer sammen med eventuelle andre materialer der købes i 55nord. Varer fra 55nord til videresalg føres under Andre udgifter, mens indtægten fra salget føres under Andre indtægter. Se Leje af materialer. Bilag på benzin og diesel refunderes som udgangspunkt ikke, men der ydes rejsegodtgørelse se Transportudgifter

7 Bil Billede cd Bus Cd-rom Deltagerbetaling Diesel Erstatninger Flaskepant Foredrag Forplejning Hvis købet af benzin eller diesel er en udgift i forbindelse med en lejet bil, refunderes bilaget naturligvis og det konteres under Rejsegodtgørelse, Ledelsen. Se Transportudgifter. Se Foto. Se Transportudgifter. Cd-rom til deltagerne med arbejdsark, billeder m.m. se Foto. Deltagerbetalingen føres med det fulde beløb under Deltagerbetaling, uanset om det er det fulde beløb der kommer til udbetaling. Se i øvrigt Korpskontoret. Se Benzin. Erstatning for mistede eller ituslåede ting føres under Andre udgifter. Se Pant Foredrag kan opdeles i foredrag hold af ikke-medlemmer og foredrag holdt af medlemmer af KFUM-Spejderne i Danmark. Foredrag, ikke-medlemmer: Honorar for foredrag må kun ydes til ikke-medlemmer af KFUM-Spejderne i Danmark. Foredragsholderen udfylder og kvitterer på Honorar for foredrag (bilag til Kursuslederhåndbogen). Udbetales der rejsegodtgørelse til foredragsholderen ud over honoraret, udfylder og kvitterer foredragsholderen på Rejsegodtgørelse (bilag til Kursuslederhåndbogen) og rejsegodtgørelsen føres under Rejsegodtgørelse, Ledelsen. Indberetningspligten til Skattevæsenet påhviler kursusarrangør, men da Korpskontoret i forvejen har diverse indberetninger, vil Korpskontoret normalt opfylde indberetningspligten. Derfor skal Honorar for foredrag vedlægges regnskabet! Foredrag, medlemmer: Ved foredrag holdt af medlemmer af KFUM-Spejderne må ikke udløse et honorar. Udgifterne i forbindelse med foredraget dækkes dog på samme måde som den øvrige stabs udgifter dvs. transportudgifter føres under Rejsegodtgørelse, Ledelse og materialeudgifter under Administration og materialer. Husk at foredragsholderen (som er medlem) skal skrives på Instruktør- /Lederlisten (bilag til Kursuslederhåndbogen) og kvittere på samme. Udgifter til forplejning før, under og efter kurset føres under Opholdsudgifter. Det gælder også mad til forberedelsesmøder, eventuelt evalueringsmøde, ledelsens forplejning under transport samt mad på hiken og projektdagen

8 Foto Fragt Gruppebillede Hike Honorar for foredrag Internet Kanoer Klippekort Kopier Korpskontoret Kursusmaterialer Leje af Av-midler Leje af bil Leje af bus Udgifter til film, fremkaldelse m.m. der direkte har noget med selve kurset at gøre f.eks. Foto til et foto-løb på kurset føres under Administration og materialer. Foto udgifter der ikke direkte har noget med selve kurset at gøre f.eks. Gruppebilleder og Billede cd'er til salg for kursisterne føres under Andre udgifter. Indtægter fra salg af Gruppebilleder, Billede cd'er o.l. føres under Andre indtægter. Se Porto og fragt. Se Foto. Udgifter i forbindelse med hiken til forplejning føres under Opholdsudgifter. Materialeudgifter til hiken føres under Administration og materialer. Eventuelle udgifter til bus transport føres under Rejsegodtgørelse, Deltagere. Det er uden betydning om transporten er sket med bybus eller en lejet bus se i øvrigt Transportudgifter. Se Foredrag. Se Telefon. Se Leje af materialer. Et klippekort kan bruges som bilag for transportudgifter. Hvis der er flere klip på klippekortet, når kurset er slut, så udfyld Rejsegodtgørelse som er et bilag til Kursuslederhåndbogen. Se i øvrigt Transportudgifter. Udgifter til kopier på kopicentre, Korpskontoret ol. føres med det tilhørende bilag under Administration og materialer. Udgifter til printerudskrifter, kopier ol. fra private printere/kopimaskiner kan godtgøres, hvis der laves et bilag med pris pr. udskrift/kopi og antal udskrifter/kopier. Udgiften føres ligeledes under Administration og materialer. Korpskontoret trækker et beløb pr. deltager til Stabskurset og materialer fra 55nord. Se henholdsvis Stabskursus og 55Nord. Udgifter til anskaffelse eller udarbejdelse af kursusmaterialer føres under Administration og materialer. Se Leje af materialer. Se Transportudgifter. Se Transportudgifter

9 Leje af materialer Lejrmærker Lokaletilskud Mad Materialer Mærker Pant Papir Paragraf 45-tilskud Patruljekasser Porto og fragt Printerudskrifter Projektet Præmier Refundering af billetter ol. Udgifter til leje af materialer f.eks. leje af patruljekasser, telte og kanoer, Av-midler ol. føres under Administration og materialer. Udgifter til lejrmærker føres under Administration og materialer. Se Tilskud. Se Forplejning. Udgifter til materialer føres som hovedregel under Administration og materialer. Dog for materialer fra 55nord se 55nord. Se Lejrmærker. Pant indregnes under den konto det hidrører f.eks. indregnes køb og salg af flaskepant under Opholdsudgifter. Udgifter til papir føres under Administration og materialer. Paragraf 45-tilskudet føres under Paragraf 45-tilskud. Øvrige tilskud se Tilskud. Se Leje af materialer. Portoudgifter føres normalt under Administration og materialer, men kan også føres sammen med det der sendes f.eks. hvis kurset har haft varer fra 55nord til videresalg, kan portoen til returneringen af de varer, der ikke er blevet solgt, føres under andre udgifter. Fragtudgifter til ekstern fragtmand ol. anføres sammen med det der transporteres, dvs. udgifter til fragt af madvarer føres under Opholdsudgifter og fragt af materialer føres under Administration og materialer. Fragtudgifter som ledelsen selv afholder føres under Rejsegodtgørelse, Ledelsen. Se i øvrigt Transportudgifter. Se kopier. Udgifter til projektet på f.eks. Roland 2 føres på de konti udgifterne omhandler dvs. materialeudgifter føres under Administration og materialer, forplejningsudgifter føres under Opholdsudgifter. Ved eventuelle transportudgifter i forbindelse med projektet se Transportudgifter. Udgifter til eventuelle præmier i forbindelse med kurset føres under Administration og materialer. Refundering f.eks. ved refundering af togbilletter eller overskydende klip på klippekort modregnes på den konto det oprindeligt blev ført på. Refundering af togbilletter skal derfor - 9 -

10 Sliksalg Stabskursus Taxa Telefon Telte Tilskud Tog Transportudgifter føres på Rejsegodtgørelse, Ledelsen eller Rejsegodtgørelse, Deltagere. Se Tutten Det beløb som Korpskontoret trækker til Stabskurset føres under Andre udgifter. Den aktuelle sats kan findes i bilaget til Kursuslederhåndbogen. OBS! Beløbet bliver for Roland 1, Roland 2, Diamant og ULK trukket uanset om staben deltager på stabskurset eller ej. Der godtgøres kun i særlige tilfælde taxaregninger og kun efter forudgående aftale med den kursusansvarlige. Udgiften føres under Rejsegodtgørelse, Ledelsen eller Rejsegodtgørelse, Deltagerne se i øvrigt Transportudgifter. Ledelsens telefonudgifter kan godtgøres, hvis der laves et bilag med en opgørelse for hver samtale af pris pr. minut og antal minutter. Udgiften føres under Administration og materialer. Udgifter til brug af privat Internet kan dækkes på tilsvarende vis. Se Leje af materialer. Tilskud f.eks. lokaletilskud fra amtet eller kommunen føres under Andre tilskud. Dog ikke Paragraf 45-tilskuddet se Paragraf 45-tilskud. Se Transportudgifter. Udgifter til transport kan deles op i tre: transport af ledelsen, transport af deltagerne og fragt/porto. Transport af ledelsen: Der kan udbetales rejsegodtgørelse for transport af ledelsen til og fra kursusstedet, transport af materialer eller deltagere i private befordringsmidler, aktivitetsrelateret transport under kurset samt eventuelle rejseudgifter i forbindelse med forberedelsesmøder. Billigste offentlige transportmidler skal i videst mulig omfang anvendes. Benyttes eget befordringsmiddel, kan der ydes kørselsgodtgørelse ifølge gældende takster, med tillæg af eventuel færge- eller bro udgifter. De Aktuelle takster findes i bilaget til Kursuslederhåndbogen. Taxaregninger godtgøres kun i særlige tilfælde og kun efter forudgående aftale med den kursusansvarlige. Udgifter til transport af ledelsen føres under Rejsegodtgørelse, Ledelsen. Eventuelle forplejningsudgifter under transport føres under Opholdsudgifter. Udgifter til leje af bil, varevogn ol. i forbindelse med transport af ledelsen eller materialer føres ligeledes under Rejsegodtgørelse, Ledelsen

11 Trøjesalg Tutten Udenlandske bilag Valuta Transport af deltagere: Der ydes normalt ikke decideret rejsegodtgørelse i forbindelse med. Udgifter til transport af deltagerne til og fra stationen eller i forbindelse med aktiviteter her under hiken og projektet føres ligeledes under Rejsegodtgørelse, Deltagere. Det er ikke afgørende om transporten sker i en lejet bus eller med offentlig transport. Hvis deltagerne selv betaler hele eller dele af udgiften til bussen føres det under Øvrige indtægter. Salg af overskydende billetter, klip ol. se Refundering af billetter ol. Fragt/Porto: Udgifter til eksterne fragt eller porto se Porto og fragt. Hvis ledelsen selv står for fragten føres udgifterne under Rejsegodtgørelse, Ledelsen. Udgifter til køb af trøjer føres under Andre udgifter, mens indtægterne fra salg af trøjer føres under Andre indtægter. Udgifter til køb af slik m.m. til tutten føres under Andre udgifter, mens alle indtægter fra Tutten føres under Andre indtægter. Bilag på varer som er købt i udlandet føres under de respektive konti, dog skal der ske en omregning fra den udenlandske valuta til danske kroner. Der må kun være beløb i danske kroner i regnskabet. Valuta omregningen kan enten ske ved at bruge den effektive vekselkurs dvs. kursen inklusiv vekselgebyr ol. eller ved at bruge den aktuelle kurs for dagen hvor varen er købt. I begge tilfælde vedlægges der et bilag med valutaomregningen for hvert enkelt bilag. Se Udenlandske bilag

Gode råd til budgetlægning for projekter

Gode råd til budgetlægning for projekter Gode råd til budgetlægning for projekter Fælles for alle projekter: Mødebudget Hver projektgruppe har sin specielle egenart alt efter, hvordan deres kommissorium er formuleret. Fælles for projektgrupperne

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Service- og Økonomivejledning

Service- og Økonomivejledning Service- og Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er godkendt af korpsledelsen i februar 2012

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Til medarbejdere. Kursus og uddannelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Kursus og uddannelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Kursus og uddannelse Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 For at sikre en ensartet håndtering af kursus og uddannelse i Ortopædkirurgisk Afdeling er der udarbejdet

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ansvar Formænd for udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer er ansvarlige overfor KOL for arbejdet og opfyldelsen af kommissorium/opgavebeskrivelse, herunder ansvarlig for at budgetterne og retningslinierne

Læs mere

Forbrugsundersøgelsen Regnskabshæfte

Forbrugsundersøgelsen Regnskabshæfte Forbrugsundersøgelsen Regnskabshæfte Regnskab føres: fra og med dag den til og med dag den Afsluttende interview er aftalt til: dag den kl. Jeres interviewer er: IP-nummer: År Uge Klynge Nr. Kan kontaktes

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

Budget INDLEDNING

Budget INDLEDNING Budget 2015 - INDLEDNING Retningslinier Til brug for budgetbehandlingen skal udvalgene aflevere budgetforslag for de forskellige områder: Kurser Stævner Turneringer Skoler/Lejre aktiviteter Udvalgsarbejde

Læs mere

Ansøgning om tilskud til uddannelse for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ og HK/Privat

Ansøgning om tilskud til uddannelse for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ og HK/Privat Ansøgningen udfyldes og indsendes inden kursusstart Selvvalgt uddannelse (sæt X): Virksomhedsansøgt uddannelse (sæt X): Firmanavn: Adresse: CVR-nr.: Tlf.nr.: Postnr.: By: E-mail Registreringsnr.: Kontonr.:

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

Økonomivejledning. Husk, at du for at godkende afregninger skal underskrive en 'Bemyndigelsesog. Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket

Økonomivejledning. Husk, at du for at godkende afregninger skal underskrive en 'Bemyndigelsesog. Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den fælles organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. februar 2016. Den erstatter

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 Kbh. Ø., Tlf. 3529 8100 MIDLER TIL FORANSTALTNINGER PÅ TANDLÆGEOMRÅDET REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Deltagerbrev. Kære Roland 2- deltager

Deltagerbrev. Kære Roland 2- deltager Kære Roland 2- deltager Vi er rigtig glade for at kunne byde dig velkommen til Det Skabende Roland 2 2014. Vi glæder os rigtig mega meget til at se dig og de 41 andre deltagere til en uforglemmelig uge.

Læs mere

DOF - vejledning til regnskab og bogføring

DOF - vejledning til regnskab og bogføring DOF - vejledning til regnskab og bogføring Ordet regnskab lyder for mange som noget kedeligt og vanskeligt noget. Sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, bare man overholder de to væsentligst ting:

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Regionale kurser Nationale kurser (en eller flere dage) Rejsekurser Kurser i samarbejde med andre fag Udviklingskurser (økonomisk støtte fra MBU) Samarbejde

Læs mere

1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl.

1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl. LOKALE REGLER FOR DANSK VANDRELAUG, AARHUS AFDELING 5.udgave, januar 2015. 1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl.dk

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Instruks om tjenesterejser Sektion 5.2

Instruks om tjenesterejser Sektion 5.2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Område... 2 Anvendelse af rejseafregningsmodulet i XAL og IRIS... 2 Rejser og hotel... 2 Hotelreservation... 3 Forskud / Rejsebudget... 3 Betalingskort... 4 Udbetaling

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 23.november 2006 1. Kørsel mellem midlertidige adresser og tjenestesteder 2. Flytning af tinglysningsservere og pc ere 3. Inventar og flytning 4.

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

bemærkninger Forvaltningen vurderer, at RIU s forslag principiel en Folkeoplysningsudvalget

bemærkninger Forvaltningen vurderer, at RIU s forslag principiel en Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget 2014-2017 Kultur og Idræt Sagsnr. 278445 Brevid. 2323182 Ref. LODI Dir. tlf. lottedi@roskilde.dk NOTAT: Revidering af retningslinier for Leder- og Trænerudviklingspuljen (RIU) 28.

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 6 9990 1.6 lolo ISZ I7 1, FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

Vi glæder os til et godt samarbejde!

Vi glæder os til et godt samarbejde! Vi byder dig velkommen som censor til Administrationsbacheloruddannelsen VIA University College Kontaktoplysninger: Administrationsbacheloruddannelsen i Aarhus og Viborg Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund 11/2016 Præambel En ikke ubetydelig del af Danmarks Bowling Forbunds (forbundet) indtægter kommer fra Danmarks Idrætsforbund (DIF). Disse

Læs mere

BBU Medarbejderhåndbog

BBU Medarbejderhåndbog BBU Medarbejderhåndbog En guide for ansatte, valgte og frivillige i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. BBU Medarbejderhåndbog Side 1 af 12 Vedtaget af Landsledelsen den 12. september 2010 Denne håndbog

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Tilskudsmidler til jagtforeninger 2017 Vejledning og ansøgning

Tilskudsmidler til jagtforeninger 2017 Vejledning og ansøgning Tilskudsmidler til jagtforeninger 2017 Vejledning og ansøgning 26. september 2016 Danmarks Jægerforbund har fastsat en bevilling på 950.000 kr. for 2017. Bevillingen fordeles mellem kredsene efter medlemstal.

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

DØE Region København: Sådan søger du underskudsgaranti

DØE Region København: Sådan søger du underskudsgaranti DØE Region København: Sådan søger du underskudsgaranti (Forfattet at regionsnæstformand Morten Larsen) Ved søgning om underskudsgaranti er det vigtigt at vi (regionsformandsskabet og/eller regionsbestyrelsen)

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Ansøgningsfristen er den 10. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 375,00 131.250. Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 210,00 73.500

Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 375,00 131.250. Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 210,00 73.500 Business LF Personaleudgifter Beskrivelse af arbejdsopgaver regel for arbejdstid enhedens type Omk pr. enhed DKK Timer Udgifter i alt NN Turismeudviklingschef Koncept- og produkt- og markedsudvikling i

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Økonomivejledning. Økonomiansvar

Økonomivejledning. Økonomiansvar Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. august 2014. Den erstatter

Læs mere

Økonomi, når du starter virksomhed

Økonomi, når du starter virksomhed Økonomi, når du starter virksomhed 7 ting, du skal vide og 4 ting, du skal gøre 1 Ejerforhold PMV Personligt ejet mindre virksomhed IVS Iværksætterselskab EMV Enkeltmandsvirksomhed ApS Anpartsselskab I/S

Læs mere

V e j l e d n i n g. værgemålsregnskab. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r

V e j l e d n i n g. værgemålsregnskab. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r V e j l e d n i n g værgemålsregnskab Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Med denne vejledning håber vi at tydeliggøre de regnskabsregler, der gælder for beskikkede

Læs mere

VEJLEDNING OM BUDGETANSØGNING SPECIALESPECIFIKKE KURSER

VEJLEDNING OM BUDGETANSØGNING SPECIALESPECIFIKKE KURSER VEJLEDNING OM BUDGETANSØGNING SPECIALESPECIFIKKE KURSER ANSØGNINGEN SENDES TIL: Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Samt elektronisk til aah@sst.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere

tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere 7 tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere Julen er hjerternes fest, og for dig, der driver en webshop, er det med stor sandsynlighed også den travleste og vigtigste tid på året.

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Et lynkursus i dobbelt bogholderi

Et lynkursus i dobbelt bogholderi Den lille bogholder Et lynkursus i dobbelt bogholderi Omkring år 1500 o pfandt man i Italien et regnskabssystem, der kaldes dobbelt bogholderi. Alle beløb noteres to gange, det er derfor, det kaldes dobbelt

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Spørgeskema til ansøger (Børnebil)

Spørgeskema til ansøger (Børnebil) Spørgeskema til ansøger (Børnebil) Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at dit barns ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af dit

Læs mere

CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer starter med 40XXXX/50XXXX.

CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer starter med 40XXXX/50XXXX. 29.01.2014/REB Nyttige informationer ved oprettelse af rejser i RUS Basisinformation CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.)

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) Følgende opgørelsesmetoder for beregning af censorvederlag gælder alle censorer i læreruddannelsen, såvel eksterne som interne. I foråret 2014 har LLN

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Nogle vigtige ting om fleksible tilrettelæggelsesformer Der er tale om en KAN bestemmelse! I behøver ikke lave fleksible tilrettelæggelsesformer, hvis I ikke vil. Der

Læs mere

Mål og rammebeskrivelse for Diamant Extrem

Mål og rammebeskrivelse for Diamant Extrem Mål og rammebeskrivelse for Diamant Extrem Formål Formålet med Diamant Extrem-kurset er, med den enkelte spejder i centrum, at kunne analysere egne og andres reaktionsmønstre, arbejde under pres og være

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Målgruppe... 2. 4 Ansøgningspuljens forventede resultater...

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Målgruppe... 2. 4 Ansøgningspuljens forventede resultater... Vejledning til ansøgning om støtte fra Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde 15.13.28.30. (støtteform A Økonomisk støtte til organisationer og foreningers egne kursusaktiviteter) Ansøgningsfrist

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere