Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø"

Transkript

1 Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø

2 Indholdsfortegnelse 066. Orientering fra Ældrerådets formand Orientering fra Knud Bech Jensen, medlem af Danske Ældreråd Projekt Sundhedscenter Vesthimmerland Møde med Teknisk forvaltning Diætist Klinikken Himmerland v. Diætist Mette Pilegaard oplæg for Ældrerådet Madpriser Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 i Valmuen på Ældrecenter Aaglimt, Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Åglimt, Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Bøgely Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Bøgely, Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Gedsted, Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Ulstruplund, Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Solvang, Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Gedsted, Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Kærbo, Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Kærbo,

3 Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Østermarken, Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Solvang, Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecentre Højgården og Hesselvang, Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecentrene Højgården og Hesselvang, Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på det selvejende Røde Kors Hjemmet,

4 Medlemmer Erik Pallisgaard Jørgen Carlsen Minna Sørensen Dan Stisen Annie Christensen Gudrun Pedersen Marie Nielsen Lis Svendsen Aksel Jakobsen Bodil Bach Andersen Hans Jørgen Lau Jeppesen Egon Andersen Knud Beck Jensen Fraværende Hans Jørgen Lau Jeppesen Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 5 Vesthimmerlands Kommune, Ældreråds møde den 09. december 2008

6 066. Orientering fra Ældrerådets formand Sagsnr.: 08/552 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: Sagsfremstilling a) Møde vedrørende tilskud til Pensionistforeningerne b) Møde i Vejle 20. november 2008 mellem Repræsentanter for Ældrerådene og Regionerne c) Besøg på Plejecenter Kærbo, 11.november 2008 Beslutning i Ældreråd den Ad. a) Den eksisterende tilskudsmodel fastholdes. Ad. b) Erilk Pallisgaard orienterer om drøftelserne på mødet: valg til nyt Ældreråd, Regionsråd. Ad. c) Et godt besøg på Kærbo herunder demenspolitikken. d. Møde i Vingstedcentret. Fokus på pressedækning af ældrerådets arbejde. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 6

7 067. Orientering fra Knud Bech Jensen, medlem af Danske Ældreråd Sagsnr.: 08/552 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: Sagsfremstilling Beslutning i Ældreråd den november 2008 møde i Danske Ældreråd. Ny skrivelse til Velfærdsministeret om kommunernes anvendelse af bloktilskud til Ældreområdet. Ældrerådet bruger pressen for lidt. Arbejdet i Regionsældrerådene. 6. og 7. maj 2009 kongres for Danske Ældreråd. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 7

8 068. Projekt Sundhedscenter Vesthimmerland Sagsnr.: 08/28662 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: Sagsfremstilling Projekt Sundhedscenter Vesthimmerland ophører pr Efterfølgende vil sundhedscentret overgå til normal drift dog med reducerede aktiviteter. Forebyggelseskonsulent Torben Duelund vil orientere om sundhedscentret arbejde og præsentere lokalerne. Beslutning i Ældreråd den Projektkoordinator Torben Duelund Jensen gav en rundvisning på Sundhedscentret. Orienteringen tages til efterretning. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 8

9 069. Møde med Teknisk forvaltning Sagsnr.: 08/9056 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: Sagsfremstilling Forvaltningschef for Teknik og Miljø Jens Christian Olesen deltager i mødet, hvor Ældrerådets medlemmer har mulighed for at fremføre diverse problemstillinger, ønsker, afklarende spørgsmål til drøftelse. Forvaltningschef Jens Christian Olesen er orienteret om nogle af temaerne forud for mødet herunder: Parkeringspladserne ved Kirken i Aars Snævre fortove ved MC og Colorama i Farsø Mangel på parkeringspladser ved sundhedscentret Oplysningsbehov om betalingsparkering / gratis parkering i byerne Trappetilgangen ved Marinaen i Hvalpsund Fortovsrenovering i Aalestrup Beslutning i Ældreråd den Jens Christian Olesen præsenteres for diverse problemstillinger som Ældrerådet er blevet bekendt med af teknisk/planmæssig karakter. De 5 første punkter tages til efterretning og undersøges nærmere i forvaltningen. I forhold til snævre fortove p.g.a. udstilling/reklamer anmodes Ældrerådet om at være behjælpelig med at sige til forretningerne at fortovet ikke kan anvendes. Fortovsrenoveringer indgår i andre planer eks. Kloakrenoveringer, TDC gravearbejder m.v. I Gedsted og Aalestrup er der indenfor 1-2 måneder sket renoveringer af kloaknettet undervejs. Har indtænkt fortovsrenoveringerne. Problemer med for brede kanter anmodes oplyst til teknisk forvaltning. Adgangsvejen for gående til Kvickly i Års er vanskeliggjort. Forvaltningen vil forbindelse med rundkørselbyggeri, rutebilstationen også kigge på gangarealerne i området. Endelig drøftes problemer med parkering ved Storetorv i Farsø. 9

10 Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 10

11 070. Diætist Klinikken Himmerland v. Diætist Mette Pilegaard oplæg for Ældrerådet Sagsnr.: 08/28668 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: 96839/08Åben Gratis kostvejledning til ældre over 60 år som er undervægtige.pdf 96836/08Åben Optimal ernæring af ældre.pdf Sagsfremstilling Diætist Mette Pilegaard informerer om sit arbejde med Diætist Klinikken Himmerland. Klinikken tilbyder blandt andet: Som noget ekstraordinært tilbyder klinikken i 2008 og 2009 gratis kostvejledning til alle ældre i Vesthimmerland Kommune som fx. har mistet appetitten, er underernærede eller i risiko for at blive underernærede Tilbudet om kostvejledning gælder også ældre som har haft et utilsigtet vægttab i forbindelse med sygdom og hospitalsindlæggelse Der tilbydes kostvejledning til ældre med tygge- og synkebevær, som fx. har haft en blodprop i hjernen Diætist Klinikken Himmerland har indgået samarbejde med Himmerlands Hjemme Service og Velfærdsministeriet Der er bevilget økonomiske midler fra puljen Bedre ældrepleje. Målet er på sigt, at medvirke til at forebygge underernæring blandt ældre i Vesthimmerland Kommune. Beslutning i Ældreråd den Diætist Mette Pilegaard orienterer om sit arbejde med fokus på undervægt blandt ældre. Aktuelt gives et konkret tilbud til leve-bo-tilbuddene i plejecentrene om optimal ernæring til ældre. Projektet er et fælles initiativ mellem det kommunale køkken og Mette Pilegaard. Materialet udleveres på mødet. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i 11

12 behandlingen af punktet. 12

13 071. Madpriser 2009 Sagsnr.: 08/28654 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: 84613/08Åben Madpriser beregnet på henholdsvis 3 og 2 køkkenproduktionssteder. Takster på mad og udbringning /08Åben Indsigelse mod pristigningen på mad 2009 Sagsfremstilling Formand og næstformand har på Ældrerådets vegne fremsendt udtalelse til sundhedsudvalgets indstilling til økonomiudvalg og byråd om madpriserne for Beslutning i Ældreråd den Taget til efterretning. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 13

14 072. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 i Valmuen på Ældrecenter Aaglimt, Sagsnr.: 08/8652 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: 26989/08Åben Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Valmuen Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at de lovpligtige tilsyn iht. Servicelovens 151 udføres af konsulentfirmaet Revas. Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det uanmeldte besøg i Valmuen på Ældrecenter Aaglimt, 2008 med følgende konklusioner: Beboerne giver indtryk af tilfredshed med den omsorg, de modtager. Her er god og respektfuld omgangstone. Det er med til at give tryghed og skaber en god atmosfære På baggrund af gennemgangen af den skriftlige dokumentation og oplysninger fra personalet vurderer vi, t den hjælp og støtte, der er aftalt med beboerne, leveres som aftalt og på en ordentlig måde Gennem en fleksibel tilrettelæggelse af opgaveløsningen søger medarbejderne at skabe livskvalitet for beboerne. Det sker f.eks. gennem inddragelse i hverdagens gøremål Omgivelserne fremtræder rene og pæne Den skriftlige dokumentation er i overensstemmelse med de krav, der stilles for området. Der foreligger ajourførte individuelle handleplaner og beskrivelser af, hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. Der foreligger endnu ikke udtalelse fra Bruger- og pårørenderådet. Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. 14

15 Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Ældrerådet. - at tilsynsrapporten godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Beslutning i Ældreråd den Tages til efterretning. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 15

16 073. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Åglimt, Sagsnr.: 08/8654 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: 26994/08Åben Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Ældrecenter Åglimt Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at de lovpligtige tilsyn iht. Servicelovens 151 udføres af konsulentfirmaet Revas. Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det anmeldte besøg på Ældrecenter Aaglimt, 2008 med følgende konklusioner: Omgivelserne fremtræder hyggelige, rene og pæne. De beboere, vi har talt med, oplever en god omgangstone, hvilket også svarer til vores indtryk Beboerne giver udtryk for, at de modtager hjælp og støtte som aftalt samt tilfredshed med den måde, hvorpå hjælp og støtte ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering Pårørende udtrykker tilfredshed med kvaliteten af pleje og omsorg, herunder også de aktivitetstilbud, der gives deres pårørende Det er vores vurdering, at der er en bred vifte af tilbud om aktiviteter for beboerne. Organiseringen af aktiviteterne er velfungerende og tilgodeser i vid udstrækning de særlige behov, beboerne har. Det er også vores vurdering, at det vil være fordelagtigt at fortsætte arbejdet med at udvikle aktiviteter, som er rettet specifikt mod de svageste beboere. Dette kan medvirke til at give deres dag yderligere indhold og mening Der tilbydes både aktiviteter for større og mindre fællesskaber. Medarbejderne har en god forståelse af beboernes varierende behov og ønsker om deltagelse i aktiviteter og samtidig respekt for den enkeltes beslutninger Den skriftlige dokumentation er generelt i overensstemmelse med de krav, der stilles for området. Der er udarbejdet individuelle beskrivelser af hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen. Det anbefales løbende at have fokus på revidere pleje- og omsorgsplanerne 16

17 Her leves der op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. Bruger og Pårørende rådet udtaler: Ingen kommentarer Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Ældrerådet. - at tilsynsrapporten godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Beslutning i Ældreråd den Tages til efterretning. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 17

18 074. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Bøgely Sagsnr.: 08/8661 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: 27010/08Åben Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Ældrecenter Bøgely Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at de lovpligtige tilsyn iht. Servicelovens 151 udføres af konsulentfirmaet Revas. Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det anmeldte besøg på Ældrecenter Bøgely, 2008 med følgende konklusioner: Omgivelserne fremtræder hyggelige, rene og pæne. De beboere, vi har talt med, oplever en god omgangstone, hvilket også svarer til vores indtryk Beboerne giver udtryk for, at de modtager hjælp og støtte som aftalt samt tilfredshed med den måde, hvorpå hjælp og støtte ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje samt til løsningen af de praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering De pårørende udtrykker tilfredshed med kvaliteten af pleje og omsorg, herunder også de aktivitetstilbud, der gives deres pårørende Det er vores vurdering, at der er en bred tilbudsvifte af aktiviteter for beboerne. Organiseringen af aktiviteterne er velfungerende og tilgodeser i vid udstrækning de særlige behov, som beboerne har. Det er også vores vurdering, at det vil være fordelagtigt, at fortsætte arbejdet med at udvikle aktiviteter, som er rettet specifikt mod de svageste beboere Der tilbydes både aktiviteter for større og mindre fællesskaber og en-til-en aktiviteter. Medarbejderne har en god forståelse af beboernes varierende behov og ønsker om deltagelse i aktiviteter og samtidigt respekt for den enkeltes beslutninger Den skriftlige dokumentation er generelt i overensstemmelse med de krav, der stilles for området. Der er udarbejdet individuelle beskrivelser af, hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen. Det anbefales løbende af have fokus på at revidere og følge op på den del Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for 18

19 området. Bruger og Pårørende rådet udtaler: Beboer og pårørenderådet tager tilsynsrapporten til efterretning, uden yderligere kommentarer andet end: At der udtales ros til ÆC Bøgelys personale i plejeomsorgsdelen og medarbejdere og ledelse generelt. Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Ældrerådet. - at tilsynsrapporten godkendes. 19

20 Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Beslutning i Ældreråd den Tages til efterretning. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 20

21 075. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Bøgely, Sagsnr.: 08/25529 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: 84511/08Åben VS: Tilsynsrapport Ældrecenter Bøgely uanmeldt pdf Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at de lovpligtige tilsyn iht. Servicelovens 151 udføres af konsulentfirmaet Revas. 21 Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det uanmeldte besøg på Ældrecenter Bøgely, 2008 med følgende konklusioner: Beboerne giver udtryk for eller indtryk af, at de modtager hjælp og støtte som aftalt samt tilfredshed med den måde hvorpå den praktiske hjælp ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering Omgivelserne fremtræder hyggelige, rene og pæne. De beboere, vi har talt, oplever en god omgangstone, hvilket også svarer til vores indtryk Generelt er det vores vurdering, at medarbejderne har en positiv, engageret og empatisk tilgang til beboerne. Det medvirker til en god atmosfære i huset Medarbejderne søger bedst muligt gennem tilrettelæggelsen af opgaveløsningen at skabe livskvalitet for beboerne. Det sker fx gennem inddragelse i hverdagens gøremål. Desuden afspejles det i mulighederne for deltagelse i flere forskellige former for aktiviteter og samvær. Det er i tråd med tankegangen bag et leve-bo-miljø Det er vores vurdering, at medarbejderne udviser god forståelse for og indsigt i de behov, beboerne har, hvilket sikrer en god og etisk behandling af beboerne på deres egne præmisser Medarbejderne udtrykker tilfredshed med deres arbejde og arbejdspladsen, hvilket har en positivt afsmittende effekt på beboernes vedbefindende Den skriftlige dokumentation er i overensstemmelse med de krav, der stilles for området. Der foreligger ajourførte individuelle handleplaner og beskrivelser af, hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen for beboer. De er

22 meget udførlige for de beboere, der har behov for megen hjælp og støtte Her leves der op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivnings krav for området. Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Ældrerådet samt Bruger- og pårørenderådet. - at tilsynsrapporten godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Beslutning i Ældreråd den Tages til efterretning. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 22

23 076. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Gedsted, Sagsnr.: 08/8650 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: 26985/08Åben Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Ældrecenter Gedsted Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at de lovpligtige tilsyn iht. Servicelovens 151 udføres af konsulentfirmaet Revas. Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det uanmeldte besøg på Ældrecenter Gedsted, 2008 med følgende konklusioner: Beboerne udtrykker og giver udtryk af tilfredshed med den omsorg, de modtager. Her er en god og respektfuld omgangstone. Det er med til at give tryghed og skaber en god atmosfære Beboerne i øvrigt giver udtryk for eller indtryk af, at de modtager hjælp og støtte som aftalt samt tilfredshed med den måde hvorpå den praktiske hjælp ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering Gennem tilrettelæggelsen af opgaveløsningen skaber medarbejderne livskvalitet for beboerne. Det sker f.eks. gennem inddragelse af hverdagens gøremål Omgivelserne fremtræder rene og pæne Den skriftlige dokumentation er i overensstemmelse med de krav, der stilles for området. Der foreligger ajourførte individuelle handleplaner og beskrivelser af, hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen for beboerne. De er meget udførlige for de beboere, der har behov for megen hjælp og støtte Her leves der op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. Bruger og Pårørende rådet udtaler: 23 En pårørende repræsentants eneste kommentar var at det er dejlig, at personalet er opmærksomme på hinandens trivsel, ellers ingen kommentar.

24 Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Ældrerådet. - at tilsynsrapporten godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Beslutning i Ældreråd den Tages til efterretning. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 24

25 077. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Ulstruplund, Sagsnr.: 08/8653 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: 26992/08Åben Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Ældrecenter Ulstruplund Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at de lovpligtige tilsyn iht. Servicelovens 151 udføres af konsulentfirmaet Revas. Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det anmeldte besøg på Ældrecenter Ulstruplund, 2008 med følgende konklusioner: Omgivelserne fremtræder hyggelige, rene og pæne. De beboere, vi har talt med, oplever en god omgangstone, hvilket også svarer til vores indtryk Beboerne giver udtryk for, at de modtager hjælp og støtte som aftalt samt tilfredshed med den måde, hvorpå hjælp og støtte ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer til vores vurdering Pårørende udtrykker tilfredshed med kvaliteten af pleje og omsorg, herunder også de aktivitetstilbud, der gives deres pårørende Det er vores vurdering, at der er en bred vifte af tilbud af aktiviteter for beboerne. Organiseringen af aktiviteterne er velfungerende og tilgodeser i vid udstrækning de særlige behov, beboerne har Der tilbydes både aktiviteter og mindre fællesskaber. Medarbejderne har en god forståelse af beboernes varierende behov og ønsker om deltagelse i aktiviteter og samtidig respekt for den enkeltes beslutninger Den skriftlige dokumentation er generelt i overensstemmelse med de krav, der stilles for området. Der er udarbejdet individuelle beskrivelser af, hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen. Det anbefales løbende at have fokus på at revidere pleje- og omsorgsplanerne. Her leves der op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. Bruger og Pårørende rådet udtaler: 25

26 Ikke yderligere kommentarer fra beboer- og pårørende rådet. Dog mener rådet, at det er til store frustrationer for beboere og pårørende, at der bor demente blandt ikke demente i de enkelte enheder. Det opleves det giver uro og enkelte beboere føler sig utrygge. Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Ældrerådet. - at tilsynsrapporten godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Beslutning i Ældreråd den Tages til efterretning. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 26

27 078. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Solvang, Sagsnr.: 08/8647 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: 26981/08Åben Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Ældrecenter Solvang Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at de lovpligtige tilsyn iht. Servicelovens 151 udføres af konsulentfirmaet Revas. Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det anmeldte besøg på Ældrecenter Solvang, 2008 med følgende konklusioner: Omgivelserne fremtræder hyggelige, rene og pæne. De beboere, vi har talt med, oplever en god omgangstone, hvilket også svarer til vores indtryk Beboerne giver udtryk for, at de modtager hjælp og støtte som aftalt samt tilfredshed med den måde, hvorpå hjælp og støtte ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering Pårørende udtrykker tilfredshed med kvaliteten af pleje og omsorg, herunder også de aktivitetstilbud, der gives deres pårørende Det er vores vurdering, at der er en bred vifte af tilbud om aktiviteter for beboerne. Organiseringen af aktiviteterne er velfungerende og tilgodeser i vid udstrækning de særlige behov, beboerne har Der tilbydes både aktiviteter for større og mindre fællesskaber og en-til-en aktiviteter. Medarbejderne har en god forståelse af beboernes varierende behov og ønsker om deltagelse i aktiviteter og samtidig respekt for den enkeltes beslutninger Den skriftlige dokumentation er generelt i overensstemmelse med de krav, der stilles for området. Der er udarbejdet individuelle beskrivelser af, hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen. Det anbefales løbende at have fokus på at revidere pleje- og omsorgsplanerne Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 27

28 Bruger og Pårørende rådet udtaler: Rapporten giver ikke anledning til bemærkninger udover det er en flot og fortjent rapport. Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Ældrerådet. - at tilsynsrapporten godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Beslutning i Ældreråd den Tages til efterretning. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 28

29 079. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Gedsted, Sagsnr.: 08/25528 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: 84510/08Åben VS: Tilsynsrapport Ældrecenter Gedsted anmeldt tilsyn pdf Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at de lovpligtige tilsyn iht. Servicelovens 151 udføres af konsulentfirmaet Revas. Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det anmeldte besøg på Ældrecenter Gedsted, 2008 med følgende konklusioner: Omgivelserne fremtræder hyggelige, rene og pæne. De beboere, vi har talt med, oplever en god omgangstone, hvilket også svarer til vores indtryk Beboerne giver udtryk for, at de modtager hjælp og støtte som aftalt samt tilfredshed med den måde, hvorpå hjælpen og støtte ydes: Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering Pårørende udtrykker tilfredshed med kvaliteten af pleje og omsorg, herunder også de aktivitetstilbud, der gives deres pårørende Det er vores vurdering, at der er en bred vifte af tilbud om aktiviteter for beboerne. Organiseringen af aktiviteterne er velfungerende og tilgodeser i vid udstrækning de behov, beboerne har Der tilbydes både aktiviteter for større og mindre fællesskaber og en-til-en aktiviteter. Medarbejderne har en god forståelse af beboernes varierende behov og ønsker om deltagelse i aktiviteter og samtidig respekt for den enkeltes beslutninger Den skriftlige dokumentation er generelt i overensstemmelse med de krav, der stilles for området. Der er udarbejdet individuelle beskrivelser af, hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen. Det anbefales løbende at have fokus på at revidere pleje- og omsorgsplanerne Her leves der op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivnings krav for området. 29

30 Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Ældrerådet samt Bruger- og pårørenderådet. - at tilsynsrapporten godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Beslutning i Ældreråd den Tages til efterretning. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 30

31 080. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Kærbo, Sagsnr.: 08/8648 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: 26982/08Åben Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Ældrecenter Kærbo Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at de lovpligtige tilsyn iht. Servicelovens 151 udføres af konsulentfirmaet Revas. Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det uanmeldte besøg på Ældrecenter Kærbo, 2008 med følgende konklusioner: Beboerne udtrykker eller giver indtryk af tilfredshed med den omsorg, de modtager. Her er en god og respektfuld omgangstone. Det er med til at give tryghed og en god atmosfære Beboerne giver udtryk for eller indtryk af, at de modtager hjælp og støtte som aftalt samt tilfredshed med den måde hvorpå den praktiske hjælp ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsning af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering Omgivelserne fremtræder rene og pæne Den skriftlige dokumentation er generelt i overensstemmelse med de krav, der stilles for området. Der foreligger individuelle handleplaner og beskrivelser af, hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen for nogle beboere, og for andre er der behov for at ajourføre aftaler og indsats Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. Bruger og Pårørende rådet udtaler: Der er enighed om, det er godt der kommer tilsyn, da det kan forstyrre hverdagslivet i en positiv retning. Der arbejdes videre med måltids kultur en anbefaling fra REVAS så der opleves der forskel på hverdag og weekend/helligdage. Lovgrundlag Lov om social service. 31

32 Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Ældrerådet. - at tilsynsrapporten godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Beslutning i Ældreråd den Tages til efterretning. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 32

33 081. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Kærbo, Sagsnr.: 08/25527 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: 84509/08Åben VS: Tilsynsrapport Ældrecenter Kærbo anmeldt tilsyn.pdf Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at de lovpligtige tilsyn iht. Servicelovens 151 udføres af konsulentfirmaet Revas. Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det anmeldte besøg på Ældrecenter Kærbo, 2008 med følgende konklusioner: Omgivelserne fremtræder hyggelige, rene og pæne. De beboere, vi har talt med, oplever en god omgangstone, hvilket også svarer til vores indtryk Beboerne og pårørende giver udtryk for, at de modtager hjælp og støtte som aftalt samt tilfredshed med den måde, hvorpå hjælpen og støtten ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsning af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering Det er vores vurdering, at der er en bred vifte af tilbud om aktiviteter for beboerne. Organiseringen af aktiviteterne er velfungerende og tilgodeser i vid udstrækning de behov, beboerne har Der tilbydes både aktiviteter for større og mindre fællesskaber og en en-til-en aktivitet. Medarbejderne har en god forståelse af beboernes varierende behov og ønsker om deltagelse i aktiviteter og samtidig respekt for den enkeltes beslutninger Den skriftlige dokumentation er generelt i overensstemmelse med de krav, der stilles for området. Der er udarbejdet individuelle beskrivelser af, hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen. Det anbefales løbende at have fokus på at revidere pleje- og omsorgsplanerne Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. Lovgrundlag Lov om social service. 33

34 Sagen afgøres i Lov om social service. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Ældrerådet samt Bruger- og pårørenderådet. - at tilsynsrapporten godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Beslutning i Ældreråd den Tages til efterretning. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 34

35 082. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Østermarken, Sagsnr.: 08/8655 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: 26996/08Åben Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Ældrecenter Østermarken Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at de lovpligtige tilsyn iht. Servicelovens 151 udføres af konsulentfirmaet Revas. Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det uanmeldte besøg på Ældrecenter Østermarken, 2008 med følgende konklusioner: Beboerne udtrykker eller giver indtryk af tilfredshed med den omsorg, de modtager. Her er en god og respektfuld omgangstone. Det er med til at give tryghed og skaber en god atmosfære Beboerne giver ligeledes udtryk for eller indtryk af, at de modtager hjælp og støtte som aftalt samt tilfredshed med den måde, hvorpå hjælpen ydes. Det gælder til såvel personlig pleje samt til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering Gennem tilrettelæggelsen af opgaveløsningen søger medarbejderne at skabe livskvalitet for beboerne. Det sker f.eks. gennem fleksibel planlægning, der tager hensyn til individuelle behov Omgivelserne fremtræder rene og pæne Den skriftlige dokumentation er i overensstemmelse med de krav, der stilles for området. Der foreligger ajourførte individuelle handleplaner og beskrivelser af, hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. Bruger og Pårørende rådet udtaler: Rapporten gav ikke anledning til bemærkninger. Lovgrundlag Lov om social service. 35

36 Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Ældrerådet. - at tilsynsrapporten godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Beslutning i Ældreråd den Tages til efterretning. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 36

37 083. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecenter Solvang, Sagsnr.: 08/25531 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: 84513/08Åben VS: Tilsynsrapport Ældrecenter Solvang uanmeldt tilsyn pdf Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at de lovpligtige tilsyn iht. Servicelovens 151 udføres af konsulentfirmaet Revas. Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det uanmeldte besøg på Ældrecenter Solvang, 2008 med følgende konklusioner: Beboerne udtrykker eller giver indtryk af tilfredshed med den omsorg, de modtager. Her er en god og respektfuld omgangstone. Det er med til at give tryghed og skaber en god atmosfære Beboerne i øvrigt giver udtryk for eller indtryk af, at de modtager hjælp og støtte som aftalt samt tilfredshed med den måde hvorpå den praktiske hjælp ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering Gennem tilrettelæggelsen af opgaveløsningen skaber medarbejderne livskvalitet for beboerne. Det sker f.eks. gennem inddragelse i hverdagens gøremål Omgivelserne fremtræder rene og pæne Den skriftlige dokumentation er generelt i overensstemmelse med de krav, der stilles for området. Der foreligger individuelle handleplaner og beskrivelser af, hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen for beboer. Der er behov for fokus på ajourføring og en konkretisering af hjælpens omfang Her leves der op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivnings krav for området. Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. 37

38 Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Ældrerådet samt Bruger- og pårørenderådet. - at tilsynsrapporten godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Beslutning i Ældreråd den Tages til efterretning. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 38

39 084. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecentre Højgården og Hesselvang, Sagsnr.: 08/8658 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: 27006/08Åben Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Ældrecenter Højgården og Hesselvang Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at de lovpligtige tilsyn iht. Servicelovens 151 udføres af konsulentfirmaet Revas. Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det uanmeldte besøg Ældrecentre Højgården og Hesselvang, 2008 med følgende konklusioner: Beboerne udtrykker eller giver indtryk af tilfredshed med den omsorg, de modtager. Her er en god og respektfuld omgangstone. Det er med til at give tryghed og skaber en god atmosfære Beboerne giver udtryk for eller indtryk af, at de modtager hjælp og støtte som aftalt, samt tilfredshed med den måde hvorpå den praktiske hjælp ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering Her kan man med fordel fortsat sætte fokus på de forhold, der knytter sig til maden og måltidet, herunder måltidets aktiverende karakter Blandt de adspurgte efterlyses muligheder for aktiviteter i de enkelte enheder Omgivelserne fremtræder rene og pæne Den skriftlige dokumentation er generelt i overensstemmelse med de krav, der stilles for området. I enkelte tilfælde er der behov for at tydeliggøre aftaler og indsats Her leves der op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området Bruger og Pårørende rådet udtaler: Ingen kommentarer Lovgrundlag 39

40 Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Ældrerådet. - at tilsynsrapporten godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Beslutning i Ældreråd den Tages til efterretning. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 40

41 085. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Ældrecentrene Højgården og Hesselvang, Sagsnr.: 08/25530 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: 84512/08Åben VS: Tilsynsrapport Ældrecentre Højgården og Hesselvang anmeldt tilsyn pdf Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at de lovpligtige tilsyn iht. Servicelovens 151 udføres af konsulentfirmaet Revas. Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det anmeldte besøg på Ældrecentre Højgården og Hesselvang, 2008 med følgende konklusioner: Omgivelserne fremtræder hyggelige, rene og pæne. De beboere, vi har talt med, oplever en god omgangstone, hvilket også svarer til vores indtryk Beboerne giver udtryk for, at de modtager hjælp og støtte som aftalt samt tilfredshed med den måde, hvorpå hjælp og støtte ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering Generelt er det vores vurdering, at medarbejderne har en positiv, engageret og empatisk tilgang til beboerne Det er vores vurdering, at der er en bred vifte af tilbud om aktiviteter for beboerne. Organiseringen af aktiviteterne er velfungerende og tilgodeser i vid udstrækning de behov, beboerne har Der tilbydes både aktiviteter for større og minder fællesskaber og en-til-en aktiviteter. Medarbejderne har en god forståelse af beboernes varierende behov og ønsker om deltagelse i aktiviteter og samtidig respekt for den enkeltes beslutninger Den skriftlige dokumentation er generelt i overensstemmelse med de krav, der stilles for området. Der er udarbejdet individuelle beskrivelser af, hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen. Det anbefales løbende at have fokus på at revidere pleje- og omsorgsplanerne Her leves der op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivnings krav for området. 41

42 Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Ældrerådet samt Bruger- og pårørenderådet. - at tilsynsrapporten godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Beslutning i Ældreråd den Tages til efterretning. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 42

43 086. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på det selvejende Røde Kors Hjemmet, Sagsnr.: 08/8649 Fraværende: Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: 26983/08Åben Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Røde Kors Hjemmet Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at de lovpligtige tilsyn iht. Servicelovens 151 udføres af konsulentfirmaet Revas. Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det uanmeldte besøg på det selvejende Ældrecenter Røde Kors Hjemmet, 2008 med følgende konklusioner: Beboerne udtrykker eller giver indtryk af tilfredshed med den omsorg, de modtager. Her er en god og respektfuld omgangstone. Det er med til at give tryghed og skabe en god atmosfære Beboerne i øvrigt giver udtryk for eller indtryk af, at de modtagerhjælp og støtte som aftalt samt tilfredshed med den måde hvorpå den praktiske hjælp ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering Gennem tilrettelæggelsen af opgaveløsningen søger medarbejderne at skabe livskvalitet for beboerne. Det sker f.eks. gennem inddragelse i hverdagens gøremål Omgivelserne fremtræder rene og pæne Den skriftlige dokumentation er i overensstemmelse med de krav, der stilles for området. Der foreligger ajourførte individuelle handleplaner og beskrivelser af, hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen for beboerne Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. Bruger og Pårørende rådet udtaler: Fuld tilfredshed. Lovgrundlag Lov om social service. 43

44 Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Ældrerådet. - at tilsynsrapporten godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Beslutning i Ældreråd den Tages til efterretning. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 44

45 Underskrifter Erik Pallisgaard Jørgen Carlsen Minna Sørensen Dan Stisen Annie Christensen Gudrun Pedersen Marie Nielsen Lis Svendsen Aksel Jakobsen Bodil Bach Andersen Hans Jørgen Lau Jeppesen Egon Andersen Knud Beck Jensen 45

46 46 Vesthimmerlands Kommune, Ældreråds møde den 09. december 2008

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 30. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 30. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 30. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 8. Lovpligtig tilsyn i h.t. Servicelovens 151 på kommunens Ældrecentre i 2007

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 15. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 15. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 15. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 1. Orientering fra Ældrerådets formand 3 2. Orientering fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 041. Orientering fra Ældrerådets formand 89 042. Budgetopfølgning 30.april

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Indholdsfortegnelse 011. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2010 25 012.

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 055. Orientering fra Ældrerådets formand 89 056. Orientering fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 08. april 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 08. april 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 08. april 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 23. Orientering fra Ældrerådets formand 37 24. Orientering fra Knud Bech Jensen,

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 24. februar 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 24. februar 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 24. februar 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 011. Orientering fra Ældrerådets formand 29 012. Orientering fra Knud

Læs mere

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 023. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 22. april 2010 43 024. Orientering

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 10. december 2008 kl. 13:00 i Års Rådhus, mødelokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 10. december 2008 kl. 13:00 i Års Rådhus, mødelokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 10. december 2008 kl. 13:00 i Års Rådhus, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse 035. Meddelelser til Handicaprådets møde den 10. december 2008 79 036. Børnehaven Sneglehuset

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Birkelse Plejecenter.

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.35 Fraværende: Anna Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 5 Planlægning af ældrerådsvalg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 14.10.2010 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 181. Tilsynsrapport fra Hune Plejecenter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 025. Nybyggeri ved Plejecenter Højgården - status 61 026. Meddelelser fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 16. november 2010 kl. 10:00 i mødelokale "Søen", Aalestrup, Aagade 25, Aalestrup

Åbent møde for Handicapråds møde den 16. november 2010 kl. 10:00 i mødelokale Søen, Aalestrup, Aagade 25, Aalestrup Åbent møde for Handicapråds møde den 16. november 2010 kl. 10:00 i mødelokale "Søen", Aalestrup, Aagade 25, Aalestrup Indholdsfortegnelse 034. Orienteringspunkt 79 035. Meddelelser - Handicaprådets møde

Læs mere

Vi ser borgerne som aktive medspillere og lytter aktivt til deres meninger og ideer

Vi ser borgerne som aktive medspillere og lytter aktivt til deres meninger og ideer Forslag til VISIONSPAPIR for social- og specialundervisningsområdet i Jammerbugt Kommune Bilag til forslag til Visionspapir: Jammerbugt Kommunes værdigrundlag Vi sætter borgerne i centrum Vi ser borgerne

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Pensionatet Mette

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet

blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet Revas tilsyn Hovedkonklusioner anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg ved Revas fra BP-råd / områdeleder Caspershus Anmeldt tilsynsbesøg 7.6.2007 på baggrund af gennemgangen og oplysninger fra beboere og personale

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 17. marts 2011 kl. 08:30 i Lokale 60b, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars

Åbent møde for Handicapråds møde den 17. marts 2011 kl. 08:30 i Lokale 60b, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars Åbent møde for Handicapråds møde den 17. marts 2011 kl. 08:30 i Lokale 60b, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 001. Orienteringspunkt 3 002. Meddelelser - Handicaprådets møde den

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 09. februar 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen i Farsø, lokale i kældere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 09. februar 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen i Farsø, lokale i kældere Referat for Sundhedsudvalgets møde den 09. februar 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen i Farsø, lokale i kældere Indholdsfortegnelse 023. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 9. februar 2009

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 02. december 2010 kl. 09:30 i Plejecenter Bøgely, Løgstør, Dagcenter

Åbent møde for Ældrerådets møde den 02. december 2010 kl. 09:30 i Plejecenter Bøgely, Løgstør, Dagcenter Åbent møde for Ældrerådets møde den 02. december 2010 kl. 09:30 i Plejecenter Bøgely, Løgstør, Dagcenter Indholdsfortegnelse 063. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 2. december 2010 123

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Solbakken, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 25. november 2009 fra kl. 12.00

Anmeldt tilsyn på Solbakken, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 25. november 2009 fra kl. 12.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Solbakken, Jammerbugt Kommune Onsdag den 25. november 2009 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solbakken. Generelt er

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.7, Egedal Rådhus

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 20. september 2011 12 008. Sundhedsaftale

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Hjørring Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Plejecentre og den selvejende institution Havglimt Indledning Hjørring Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de uanmeldte lovpligtige kommunale

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 561. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 15. september 2011

Læs mere

Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet Mødedato: 25. august 2015 Mødelokale: Hjælpemiddelcentrale n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder Starttidspunkt for møde: 15:30 Fraværende: Poul Erik Kjær, Lisbeth Bang Pedersen og Jette Moshage ved afbud 25.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET PRINSESSE BENEDIKTE SANKT NIKOLAJ VEJ 4 1953 FREDERIKSBERG C CENTERLEDER HELLE BAGGER [ Tilsynet er aflagt

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 21. FEBRUAR 2006 KL. 16.00 MØDELOKALE 612, FARSØ RÅDHUS Indholdsfortegnelse 1. Meddelelser

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn d.5.marts 2008 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Per Ludvig Pedersen, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 18. august 2009 kl. 08:30 i Plejecenter Højgården, Højgårdsvej 10, Farsø

Åbent møde for Ældreråds møde den 18. august 2009 kl. 08:30 i Plejecenter Højgården, Højgårdsvej 10, Farsø Åbent møde for Ældreråds møde den 18. august 2009 kl. 08:30 i Plejecenter Højgården, Højgårdsvej 10, Farsø Indholdsfortegnelse 055. Meddelelser til Ældrerådets møde den 18. august 2009 113 056. Orientering

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Sted Grønnegadecentret, 1. sal lokale Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Regnar Berdiin Referent Birgit Vejby Afbud

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og refer 3 2 Orientering fra

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 27. januar 2009 kl. 08:00 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 27. januar 2009 kl. 08:00 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 27. januar 2009 kl. 08:00 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra Ældrerådets formand 3 002. Orientering fra Knud Bech

Læs mere

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 11. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Orientering om nye udpegninger til Handicaprådet... 2 2. Orientering og visitering til Heldagsskolen... 2 3. Invitation

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende. Anmeldt kommunalt tilsyn Dialogmøde Lyngbygård 30. september 2008

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende. Anmeldt kommunalt tilsyn Dialogmøde Lyngbygård 30. september 2008 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Anmeldt kommunalt tilsyn Dialogmøde Lyngbygård 30. september 2008 10. november 2008 1 Plejecenter Lyngbygård anmeldt kommunalt tilsyn den 30. september

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune ÅRSBERETNING 2009 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Møder: Ældrerådet har i 2009 holdt 12 ordinære møder. Herudover har de af ældrerådet nedsatte arbejdsgrupper holdt et antal møder: Arbejdsgruppe for sundhed

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 11. oktober 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Meta Mariehjemmet Friplejehjem

Meta Mariehjemmet Friplejehjem Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2015 Meta Mariehjemmet Friplejehjem Tilsynsrapport udarbejdet af Velfærdsstaben Ved Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow 2 Indhold Tilsynets Konklusion... 3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Syd den 9. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Rudkøbing Plejehjem

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør

Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør Indholdsfortegnelse 1. Orientering fra formanden... 3 2. Dialog møde vedrørende anbringelsesområdet...

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:45 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Hvis du har brug for en plejebolig

Hvis du har brug for en plejebolig VI HJÆLPER DIG MED AT HJÆLPE DIG SELV DU BRUGER DINE RESSOURCER AKTIVT Hvis du har brug for en plejebolig Kvalitetsstandard for plejeboliger 2010/2011 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

1. Dialog med Esben Vognsen og Erik Petersen. Bilag: Ref.: Div. drøftelser vedr. byggeri af Rådhus, Sundhedscenter og midlertidige boliger.

1. Dialog med Esben Vognsen og Erik Petersen. Bilag: Ref.: Div. drøftelser vedr. byggeri af Rådhus, Sundhedscenter og midlertidige boliger. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 08.04.2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 8. april 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Indholdsfortegnelse 1. Drøftelse af forskellige generelle spørgsmål henhørende under teknisk Forvaltning 3 2. Evaluering

Læs mere

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN...

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere