BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDR. LEVERING... SIDE 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDR. LEVERING... SIDE 3"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDR. LEVERING... SIDE 3 Nr D.0 EUROTOP 771 A (Type SK 289 : ) Dobbelt rotorrive Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Kære landmand Du har netop foretaget et godt valg. Vi er naturligvis meget glade herfor og ønsker at lykønske dig for dit valg af Pöttinger. Som din parter indenfor jordbrug tilbyder vi kvalitet og effektivitet samt en pålidelig service. For at kunne imødekomme behovet for reservedele til vore landbrugsmaskiner, og for at kunne tage denne efterspørgsel i betragtning, når vi udvikler nye maskiner, vil vi bede dig hjælpe os med nogle oplysninger. Således bliver vi endvidere i stand til at kunne informere dig om den nyeste udvikling. Vigtig information vedrørende produktansvar: I henhold til loven om produktansvar, skal producenten og forhandleren give kunden en instruktionsbog på salgstidspunktet. Endvidere skal kunden modtage instruktion i de anbefalede betjenings-, sikkerheds- og vedligeholdelsesforskrifter. Det er derfor nødvendigt med en skriftlig bekræftelse på, at dette er sket. Med henblik herpå, skal dokument A underskrives og sendes til Pöttinger. Dokument B beholder forhandleren og dokument C modtager kunden. I henhold til loven om produktansvar er enhver landmand en driftsherre. I henhold til loven om produktansvar gælder det, at den omfatter skade på ejendom forårsaget af en maskine og ikke skade på maskinen. Der ydes en godtgørelse på 500 Euro ved ansvar. I overensstemmelse med loven om produktansvar, er driftsherre betingede skader på ejendom ikke dækket af produktansvar. BEMÆRK! Skulle kunden senere sælge maskinen, skal instruktionsvejledningen overdrages til den nye ejer, som i forbindelse med salget ligeledes skal instrueres i de heri anbefalede forskrifter. ALLG./BA SEITE 2 / 9300-D/F/GB

3 INSTRUKTIONER FOR LEVERING AF MASKINER Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) I henhold til produktansvar bedes De venligst checke nedenstående: Sæt kryds X Maskinen er gennemgået iht. leveringssedlen. Alle vedlagte løse dele er fjernet. Alt sikkerhedsudstyr, kraftoverføringsaksel og alle betjeningsdele forefindes. Betjening og vedligeholdelse af maskinen og/eller udstyret er forklaret til kunden iht. instruktionsbogen. Dækkene er checket for korrekt tryk. Hjulmøtrikker er efterspændt for korrekt spænding. Kraftoverføringsakslen er afkortet til den korrekte længde. Korrekt power-take-off hastigheds indikation. Montage til traktor via tre-punkts-ophæng er foretaget. Testkørsel foretaget og der blev ikke fundet fejl og mangler. Funktionerne blev forklaret, mens testkørslen blev foretaget. Løft af redskab under transport og driftsposition blev gennemgået. Information om ekstraudstyr blev givet. Den absolutte nødvendighed af at læse instruktionsbogen blev påpeget. For at bevise, at maskinen og instruktionsbogen er blevet leveret korrekt, er en bekræftelse herpå nødvendig. Med henblik herpå, bedes De gøre følgende: - underskriv Dokument A og send det til firmaet Pöttinger (i tilfælde af Landsberg leveret udstyr: til firmaet i Landsberg) - Dokument B opbevares af forhandleren, der leverer maskinen. - Dokument C opbevares af kunden Dokum D Anbaugeräte - 3 -

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærk de gode råd om sikkerhed i bilagene! Indholdsfortegnelse Betydningen af advarselssymbolerne... 4 Tilkobling... 5 Hydraulik forbindelsen EUROTOP 771 A / 881 A... 5 Hydraulik forbindelsen EUROTOP 701 A... 5 Tilslut hydrauliksystemet til traktoren... 5 Udløserrebet... 5 Kraftoverføringsaklens længde... 6 Sænkning af maskinen... 6 Kørsel på offentlige veje... 6 Kørsel på offentlige veje... 7 Omstilling fra arbejds- til transportposition... 7 Arbejdsposition... 8 Omstilling fra transport- til arbejdsposition... 8 Klargøring til arbejde... 9 Tilpasning af arbejdsbredden... 9 Rotorrive med MULTITAST-systemet Generelle retningslinier for arbejdet med maskinen Gode råd om sikkerhed PTO-hastighed Vendemanøvre i arbejdsposition Pas på, når der vendes i kuperet terræn! KØRSEL I KUPERET TERRÆN Generelle tips til vedligeholdelse Rengøring af maskindelene VEDLIGEHOLDELSE Udendørs parkering Vinter opbevaring Kraftoverføringsaksler Hydraulikken Gearkassen Smørediagram Tekniske data Nødvendige forbindelser Placering af maskinens ID-plade Ekstra udstyr Defineret anvendelse af rotorriven BILAg KRAFTOVERFØRINGSAKSLER Enkeltvirkende olieudtag Drift Kombinationen traktor og redskab CE symbolet CE-symbolet påsættes af producenten og beviser, at maskinen lever op til konstruktionsforskrifter og andre relevante EU-direktiver. EU-Overensstemmelseserklæring (se tillægget) Ved underskrivelse af EU-overensstemmelseserklæringen erklærer producenten, at den leverede maskine, imødekommer samtlige relevante sikkerheds- og sundhedsforskrifter. Betydningen af advarselssymbolerne Ræk aldrig hånden ind i områder, hvor der er risiko for knusning, så længe der er dele, der kan bevæge sig. Gå ikke ind i rotorens område, mens traktorens motor er startet. Hold dig ude fra maskinens svingområde D.0 INHALT - 4 -

5 TILKOBLING Tilkobling Sikkerhedsanvisninger: Se bilag A1, punkterne 8a.-8h.) - Tilkobling til traktorens lift. - Tilpas liftarmene (U) således, at maskinen ikke kan svinge sideværts. Tilslut hydrauliksystemet til traktoren - Tilslut kun hydrauliksystemet til traktoren, når stophanen er lukket (position A). TD50/96/21 A E Isæt hydraulikstikket kaldet EW i det enkeltvirkende olieudtag. Isæt begge hydraulikstik kaldet DW i de dobbeltvirkende olieudtag. - Hæv støttebenet (5a) og isæt bolten (B). 5b Udløserrebet - Træk rebet (S) ind i traktorens kabine. B a Hydraulik forbindelsen EUROTOP 771 A / 881 A DW Der skal minimum være et dobbeltvirkende og et enkeltvirkende hydraulikudtag til rådighed på traktoren (DW,EW). Enkeltvirkende hydraulikudtag: Hvis traktoren kun har et enkelt virkende olieudtag, kan der monteres et ekstra olieudtag (Se bilagene). - Dette betyder, at et hvert hydraulisk kredsløb kan vælges. EW EL GW Hydraulik forbindelsen EUROTOP 701 A WW Der skal være et enkeltvirkende olieudtag til rådighed på traktoren (EW). WW= Vidvinkel akselled ANBAU_

6 TILKOBLING Kraftoverføringsaklens længde - Forinden maskinen tages i brug første gang, skal kraftoverføringsakslens længde checkes og om nødvendigt tilpasses (se også bilag B Tilpasning af kraftoverføringsakler ). Sænkning af maskinen Maskinen kan sænkes både fra arbejds- og fra transportposition. Parker maskinen stabilt! Sænk støttebenet (5a). Sørg for at låsesplitten B) sidder korrekt. Skulle der opstå problemer ved frakoblingen: - Flyt hydraulikhåndtaget (ST) kort til laveste position (s). Ved at gøre dette, vil et evt. resttryk i hydraulikenheden blive reduceret og gøre det muligt uden problemer at frakoble hydraulikslangerne. - Fjern udløserrebet fra traktorens kabine. - Frakobl maskinen fra traktoren. Bemærk: Parkerings højde og bredde kan formindskes ved at fjerne rivearmene (1a). - Træk kraftoverføringsakslen (GW) af, og lad den hvile på holderen. - Luk for stophanen (Pos.A) - Frakobl hydraulikslangerne (EW,DW) fra traktoren. EW,DW =EUROTOP 771 A / 881 A EW =EUROTOP 701 A B 5a 5b DW EW EL GW Kørsel på offentlige veje Kend til dit lands officielle regler på området. Kørsel på veje må kun foretages som beskrevet i afsnittet Transportposition. Beskyttelsesanordninger skal være i god stand. Forinden kørsel på vej, skal alle roterende dele fastgøres i deres korrekte positioner og tilsikres mod farlige ændringer. Check at lyset virker korrekt, forinden du kører. Vigtige informationer kan også ses i bilagene til denne instruktionsbog. Liftarmene Fastgør liftarmene (U) på en sådan måde, at maskinen ikke kan svinge sideværts. 0 ST h s E TD 26/92/16 A ANBAU_

7 TRANSPORTPOSITION Kørsel på offentlige veje 3. Sving beskyttelsesværnet opad, både venstre og højre, og isæt låsesplit. Maskinen må kun køres med i transport position (H2)! Omstilling fra arbejds- til transportposition Af sikkerhedsmæssige årsager skal PTO-en slås fra, og rotoren skal være helt stoppet. Omstillingen fra arbejds- til transportposition må kun foretages på fast underlag. 4. Sørg for at rotorområdet er frit, og at der ikke opholder sig personer i farezonen. 5. Hæv begge rotorenheder lidt. Anvend olieudtagshåndtaget (ST) til dette. 6. Placer den yderste rotor i den smalleste arbejdsposition. Dette bør kun foretages, hvis det fx er nødvendigt at reducere maskinens totale højde. 7. Sving begge rotorenheder i transportposition (H2). Anvend olieudtagshåndtaget (ST) til dette. ST Pas på! Check at låsekrogene (10) er korrekt fastlåst i position. A E TD44/94/8 1. Stophanen åbnes (position E). 2. Flyt rivearmene (1a) fra begge rotorer. Flytning af rivearmene (1a) må alene foretages, når det fx er nødvendigt at reducerer maskinens totale højde TD33/97/8 8. Sving beskyttelsesrøret (10) bagud (pos.t). Beskyttelsesrøret (10) i transport position. 10 A T Placer rivearmene (1a) i holderen på bærerammen og fixer dem med en split. TD 50/96/10 TRANSPORTSTELLUNG (288) - 7 -

8 ARBEJDSPOSITION Arbejdsposition Hold dig uden for maskinens rotationsområde. 4. Sænk begge rotorenheder til arbejdsposition. Stophanen åbnes (position E). Flyt hydraulikhåndtaget (ST) kort til løfte position samtidig trækkes i rebet (S). Dette udløser stoplås støtterne (10). Flyt så håndtaget (ST) til sænke position og sænk rotorenhederne til jorden. Omstilling fra transport- til arbejdsposition Omstilling fra arbejds- til transportposition må kun foretages på fast underlag. 10 S TD Stophanen åbnes (position E). 10 ST 5. Klap beskyttelsesværnet (6), både venstre og højre side, nedad og fastgør med en låsesålit (6a). TD44/94/8 A E 6a 6 2. Sving begge beskyttelsesbøjler (10) opad (pos.a). A 10 T TD 44/94/10 TD 50/96/10 3. Sørg for, at svingområdet er frit, og der ikke opholder sig personer i farezonen. TD 44/94/16 ARBEITSSTELLUNG (289) - 8 -

9 ARBEJDSPOSITION Klargøring til arbejde Pas på! Gå ikke ind i rotorområdet, mens motoren kører. Tilpasning af arbejdsbredden Det er muligt at indstille maskinens arbejdsbredde til mellem 7 og 7,8 m, afhængig af afgrødens type og betingelser, ligesom maskinen kan tilpasses til følgende udstyr (snitter, opsamlervogn). 1. Isæt alle rivearme på begge rotorer. Placer fjederarmeholderne (1a) på rotorarmene og fastgør dem med låsesplit (V). TD 44/94/15 A1 A2 Ændring af arbejdsbredden (A1 -A2) 2. Sving sikkerhedsværnet (6), både venstre og højre, udad og fastgør det med en låsesplit (6a). Olieudtaget er åbent (Pos.E) A k t i v e r hydraulikhåndtaget (ST) ST TD50/96/21 A E 6a 6 Vigtigt! Smør jævntligt glidefladerne. TD 44/94/10 ARBEITSSTELLUNG (289) - 9 -

10 MULTITAST-SYSTEMET Rotorrive med MULTITAST-systemet Roterbare ledsamlinger (1) Rotorenhederne er ikke placeret på faste lejer, men i roterbare ledsamlinger (1). Jockeyhjul (2) Ved anvendelse af jockeyhjulet opnår rivefjedrene optimal tilpasning til underlaget (6 ) selv på ekstrem ujævne overflader. Da rivefjedrene er placeret helt tæt på jockeyhjulet, er de i stand til at følge den ujævne jord optimalt. Resultatet er en meget ren rivning. Anvendelse af maskinen uden jockeyhjulet (2) Særlige arbejdsbetingelser kan kræve, at jockeyhjulet (2) afmonteres. Hvis der rives uden jockeyhjulet (2), skal følgende observeresøje: Det er altafgørende, at rotorens trækhjul vender fremad (4). - ellers er der fare for, at maskindele knækker pga. overbelastning Den roterbare ledsamling (1) på rotorenheden skal være fastgjort - ellers vil rotorenheden tippe ned, og rivefjedrene vil gå i jorden. Jordtilpasningen med en fast drejesamling er ikke længere optimal. Denne slags opgaver bør derfor undgås så vidt muligt. Omstilling og fastgørelse af rotorenhederne - se næste side MULTITAST_

11 MULTITAST-SYSTEMET EUROTOP 701 A /771 A / 881 A Klargøring af rotorenheden: Fjern akslen Fjern 6 (M14x35) bolte Sving akselbærearmen rundt 180 bagud (4a) og sæt den på plads igen Sæt akslen på igen (pos.4) Sæt begge rotorenheder så parallelt på linie som muligt på jævnt underlag. Monter begge sekskantede bolte 3a - bolte M16 x 70 Fjern (2) jockeyhjulet 3a M16 x 70 3b TD b EUROTOP 701 A /771 A / 881 A Omstilling til normal drift (kørsel med jockeyhjulet (2)): Fjern akslen Fjern 6 (M14x35) bolte Sving akselbærearmen rundt180 bag ud (5a) og sæt den på plads igen Sæt akslen på igen (pos.5) Sænk begge rotorenheder på jævnt underlag Monter jockeyhjulet (2) Fjern begge skruer 3a Monter begge gummiklodser 3b MULTITAST_

12 ARBEJDET Generelle retningslinier for arbejdet med maskinen - Alle former for arbejde i rotorernes område må kun foretages, når PTO en er koblet fra. Pas på! Gå aldrig ind i rotorområdet, mens motoren kører. Vælg den hastighed, hvormed alt afgrøden rives væk. - I tilfælde af overbelastning, gear ned Slå PTO en til. Gode råd om sikkerhed Slå kun PTO en til, når alle sikkerhedsanordninger (skærme, beskyttelsesskørter mv.) er i god stand og sidder på maskinen i de korrekte beskyttelses- positioner. 2. Start kun maskinen i arbejdsposition og overskrid ikke den anbefalede PTO- hastighed (fx maks. 540 omdr/min). En label placeret tæt på gearet angiver, hvilken PTOhastighed din maskine er beregnet til. Sæt traktorens kontrolhåndtag (ST) i flydende position eller lavere. Liftarmene kan således bevæge sig frit, således at rotorenhederne bedre kan tilpasse sig det ujævne underlag. TD 26/92/16 s 0 ST h A E PTO-hastighed PTO-hastighed maks. = 540 omdr/min Den mest optimale PTO-hastighed er ca. 450 omdr/min. - Skulle afgrøden ske at blive trukket tilbage fra skårets rene rækker (urent arbejde), så skal PTO-hastigheden sænkes. Indstil højden på liften (H1) - For opnåelse af rene skår skal rotoren stå så vandret som muligt. En let forover hældning er OK. - Rivearmenes kurvestyr kan justeres (optimal brug af fjederkontrollen). - Traktorens liftarme (U) må indstilles således, at der ingen frigang er sideværts, så riven forhindres i at svinge frem og tilbage. TD 27/99/11 Håndtaget (8) - Rivehøjde indstilles vha. håndtaget (8). Fjedrene skal røre matrialet ganske let. H1 Vendemanøvre i arbejdsposition Rotorerne kan hæves (pos. H1) ved at bruge det enkeltvirkende olieudtag (ST). PTO-én skal kobles fra for at gøre dette. Pas på! Gå aldrig ind i rotorens område, så længe maskinen er i bevægelse. H1 En justering, som er for dyb, vil tilsmudse afgrøden eller ødelægge græsunderlaget. - Check ofte indstillingen under arbejdet. TD 50/96/17 Vigtige punkter forinden arbejdet påbegyndes (se bilag A1, punkterne 1, 2, 3 og 4) 272 / EINSATZ

13 TD 33/97/2 KØRSEL I KUPERET TERRÆN Pas på, når der vendes i kuperet terræn! Traktorens kørselskarakteristika er under indflydelse af vægten (G) fra rotorriven. Dette kan føre til farlige situation, især i kuperet terræn. Fare for, at maskinen tipper Når rotorenhederne er hævet. TD 33/97/1 G - Den rotorenhed, der vender opad bakken, hæves altid først, hvilket resulterer i en uens vægtfordeling (G). Når der køres i et sving med rotorenhederne hævet. Gode råd om sikkerhed Nedsæt omgående hastigheden i svinget. Det er bedre at køre baglæns på en bakke end at foretage en risikabel vendemanøvre. (288) 9700-D HANGFAHRT

14 VEDLIGEHOLDELSE Sikkerhedsanvisninger Stop altid maskinen, når der skal justeres, foretages service og ved reparationsarbejde. Arbejd ikke under maskinen, hvis ikke den er placeret på støttebenet. Efterspænd samtlige skruer efter de første driftstimer. Generelle tips til vedligeholdelse For at holde maskinen i god stand, bør følgende punkter nøje efterleves: - Efterspænd samtlige skruer efter de første driftstimer. Reservedele a. De originale komponenter og ekstraudstyr er specielt designet til disse maskiner og applikationer. b. Vi gør det hermed helt klart, at komponenter og tilbehør, der ikke er leveret af os, ikke er testet af os. c. Installation og/eller anvendelse af sådanne produkter kan derfor have en negativ effekt eller indflydelse på maskinens konstruktion/ ydelse. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader forårsaget ved brug af uoriginale dele. d. Ændringer og brug af uoriginale dele, der ikke anbefales af forhandleren gør, at al erstatningspligt bortfalder. Udendørs parkering Når maskinen parkeres udendørs i en længere periode, skal man rense stemplerne og smøre med fedt. Vinter opbevaring - Rens maskinen grundigt forinden opbevaring. - Sørg for presenning eller tag. - Skift eller efterfyld olie på gearkassen. - Beskyt udsatte dele mod rust. - Smør alle nipler iht. smørediagrammet. - Smør begge aksler for hver 8. driftstime. - Træk de glidende dele fra hinanden og smør godt. Kraftoverføringsaksler Hydraulikken TD49/93/2 FETT 8 h FETT Pas på! Risiko for tilskadekomst eller infektion! Under højt tryk kan flydende væsker trænge ind i huden sker dette skal man omgående søge lægehjælp! Rengøring af maskindelene Pas på! Anvend ikke højtryksrenser til rengøring af lejer og hydrauliske dele! - Fare for rust! - Efter rengøringen smøres maskinen iht. smørediagrammet, og en kort test gennemføres. - Rensning ved for stort tryk kan skade lakken. Efter de første 10 driftstimer og så for hver 50. driftstime - Check hydraulikenheden og slangerne for lækage og efterspænd evt. skrueforbindelser om nødvendigt. Forinden maskinen tages i brug - Check hydraulikslangerne for slitage. Udskift slidte eller ødelagte hydraulikslanger omgående. De nye slanger skal opfylde producentens tekniske krav (286) WARTUNG ALLG D

15 VEDLIGEHOLDELSE Smørediagram 20 h efter hver 20. driftstime 1 J en gang årligt FETT FEDT (IV) se bilaget Smøremidler Liter Liter Gearkassen Mængde:1 L SAE 90 Olieniveau check: Olieniveauet er korrekt, når olien kommer op til niveauskruen (1). Udskift olien efter maks. 500 ha. 20 h IV OIL 20 h IV WARTUNG_

16 TEKNISKE DATA Tekniske data Ekstra udstyr EUROTOP 771 A Type SK 289 Advarselstavle Lygtesæt Antal rotorer 2 Antal rivearme pr. rotor 12 Arbejdsbredde 7,0-7,8 m Maskinens bredde i arbejdsposition 7,0-7,8 m Transportbredde slået op 2,9 m Arbejdslængde 5,3 m Transportlængde 5,3 m Transporthøjde rotorerne svinget op max. 4,4 m / min. 4,0 m HK behov ab 50 kw (68 PS) Vægt med kraftoverføringsaksel 1770 kg PTO-hastighed maks. omdrejninger 540 Dæk på rotorerne 16x6,5-8 / 4 Ply rating / 1,2 bar Dæk (variant-1) på chassiset 215/65-15 / 6 Ply rating / 2,0-2,5 bar Dæk (variant-2) på chassiset 10,0/80-12 / 6 Ply rating / 2,0-2,5 bar Højeste tilladte hastighed 30 km/h Permanent lydniveau 80,2 db(a) Uforbindende data Nødvendige forbindelser Defineret anvendelse af rotorriven EUROTOP 771 A rotorrive er udelukkende fremstillet til normal brug inden for landbruget. Rivning af græs, ensilage og strå. Enhver anden anvendelse må derfor anses som ikke henhørende under denne definition. Producenten afskriver sig al ansvar fra nu af for en hver skade, som må forekomme. Brugeren bærer alene risikoen. Overholdelse af drifts-, service og vedligeholdelsesforskrifterne fra producenten henhører også under overskriften Defineret anvendelse. 1 dobbeltvirkende hydraulikudtag Min. tryk.: 60 bar Maks. tryk.: 180 bar 1 enkeltvirkende hydraulikudtag Min. tryk.:120 bar Maks. tryk.:180 bar 7-polet stik til lys (12 Volt) Placering af maskinens ID-plade A. P ttinger Maschinenfabrik Ges. m. b. H. A-4710 Grieskirchen Ober sterreich Modell Fabrikkens nummer er præget på maskinens ID-plade (som vist) og på rammen. Garantiforhold og yderligere forespørgsler kan ikke behandles uden opgivelse af fabrikationsnummeret. Type Masch.Nr. Ges.Gew Anfør venligst nummeret på forreste side af instruktionsbogen umiddelbart efter modtagelse af maskinen. Ihre/Your/Votre Masch.Nr. / Fgst.Ident.Nr. 289 / TECHN. DATEN

17 BILAG -Anhang Titelblatt _341

18 Det originale kan ikke kopieres Det køre bedre med originale Pöttinger dele kvalitet og nemmere at montere - Større sikkerhed ved brug. Stabil i brug. Holder længere - Bedre økonomi Garanteret leveringssikkerhed gennem din lokale Pöttinger Salg og Service forretning. En beslutning skal tages, original eller uoriginal? Denne beslutning tages ofte på grundlag af pris og nogle gange kan billige priser være et meget dyrt valg. Vær sikker at du køber Original, dele med kløverblads symbolet stemplet i sliddelen! -Anhang Titelblatt _341

19 Anbefalinger vedr. arbejdssikkerhed BILAG-A Anbefalinger vedr. arbejdssikkerhed Alle punkter, der i denne manual ophandler sikkerhed, er angivet ved dette symbol. 1.) Defineret anvendelse a. Se Tekniske data. b. Overholdelse af drifts-, service og vedligeholdelsesforskrifterne vedtaget af fabrikanten henhører også under overskriften Defineret anvendelse. 2.) Reservedele a. De originale komponenter og tilbehør er designet specielt til disse maskiner og udstyr. b. Vi skal hermed gøre det helt klart, at komponenter og tilbehør, som ikke er leveret fra os, ikke er testet hos os. c. Montering og/eller anvendelse af sådanne produkter kan have en negativ ændring eller indflydelse på konstruktionen og maskinens egenskaber. Vi kan ikke holdes ansvarlig for skader opstået ved brug af komponenter og tilbehør, der ikke er leveret af os. d. Ved ændringer og anvendelse af uoriginale dele, som ikke er tilladte fra fabrikantens side, bortfalder garantien. 3.) Beskyttelsesanordninger Alle beskyttelsesanordninger skal forblive på maskinen og holdes i god stand. Præcis udskiftning af slidte og ødelagte værn er helt essentielt. 4.) Forinden maskinen tages i drift a. Forinden arbejdet påbegyndes, skal føreren have kendskab til alle betjeningsanordninger og funktioner. Det er for sent at lære dette, når arbejdet er påbegyndt! b. Maskinen skal testes for trafik- og betjeningssikkerhed forinden enhver opgave. 5.) Asbest Nogle specifikke medleverede komponenter på maskinen kan af tekniske årsager ske at indeholde asbest. Vær opmærksom på advarslen på reservedelene. 6.) Transport af personer er forbudt a. Transport af personer på maskinen er ikke tilladt. b. Maskinen må kun køre på offentlige veje, når maskinen er i transportposition. 7.) Køreegenskaber med hjælpeudstyr a. Det trækkende køretøj skal være udstyret med tilstrækkelig vægt på fronten eller bagtil for at garantere styre og bremsekapacitet (minimum 20% af køretøjets taravægt på frontakslen). b. Under kørsel er styreegenskaberne influeret af terrænet og af hjælpeudstyret. Kørslen skal t i l p a s s e s omgivelserne og jord bundsforholdene. Kg 20% c. Når der køres gennem kurver med en maskine efter, skal man observere maskinens radius og svingareal. d. Når der køres gennem en kurve med et liftophængt eller halvbugseret redskab, skal man huske at tage maskinens arbejdsbredde og svingareal i betragtning! 8.) Generelt a. Forinden maskinen kobles til liftophænget, skal man sænke lifthåndtaget til en position, hvor uhensigtsmæssig hævning eller sænkning ikke kan ske! b. Der er altid fare for ulykker, når et redskab skal tilkobles til traktoren! c. Risiko for skade ved knusning og skæring er altid tilstede i liftområdet! d. Stå aldrig mellem traktor og redskab, når liften løftes! e. Tilkobl kun kraftoverføring, når motoren er stoppet. f. Når der køres med redskabet løftet, skal man sikre sig imod at håndtaget kan sænkes! g. Forinden traktoren forlades, skal redskabet sænkes til jorden, og nøglen skal fjernes! h. Ingen må stå imellem traktor og redskab uden at traktoren er sikret imod at rulle vha. håndbremsen og/eller hjulbremserne! i. Ved alle former for vedligeholdelses-, service- og modifikationsarbejde skal motoren slukkes for og kraftoverføringsakslen skal fjernes. 9.) Rengøring af maskinen Anvend aldrig højtryksrenser ved rengøring af lejer og hydrauliske dele. (341) SICHERHEIT A 1 -

20 Bilag - B KRAFTOVERFØRINGSAKSEL KRAFTOVERFØRINGSAKSEL Vigtigt! Anvend kun den viste eller medleverede aksel, ellers bortfalder retten til at reklamere under garantien. Tilpasning af kraftoverføringsakslen til traktoren For at bestemme den aktuelle længde, holdes de to halvdele af akslen op side mod side. Arbejdsgang ved afkortning af aksler - For at bestemme den korrekte længde sættes maskinen i t æ t t e s t e arbejdsposition (L2) på traktoren. Hold de to akselhalvdele ved siden af hinanden og marker længden. Vigtigt! Bemærk maks. driftslængde (L1) - Forsøg at opnå den størst mulige akseloverlapning (min.1 /2 X)! Afkort inder- og yderrøret med samme længde. Fastgør akslens momentbegrænser (2) til maskinens side af akslen! Check altid, at akslen er sikkert fastlåst forinden arbejdet påbegyndes. Sikkerhedskæde - Anvend kæden for at sikre at beskyttelsesrøret ikke roterer. Pas på at kæden ikke påvirker akslens rotation. X L2 X L1 X min. X TD 52/97/37 1) Således arbejder en kardanakselkobling: Denne kardanakselkobling er en overbelastningskobling. Ved overbelastning slår den tilbage på nul. For at vende tilbage til normal operation, skal pto-akslen standses kort. Kardanakselkoblingen slår til igen ved en hastighed under 200 omdr/ min. VIGTIGT! Overbelastningskoblingen er ikke en fyldt-op indikator. Det er kun en overbelastningssikring, der er konstrueret til at forhindre maskinen i at blive ødelagt. Ved at køre fornuftigt, vil man ikke opleve at overbelastningskoblingen slår til ret ofte, hvorved man forhindrer unødig slitage på maskinen. 2) Vidvinkel akselled : Maksimum frigang under drift og stilstand: 70 3) Standard akselled : Maksimum frigang under parkering: 90 Maksimum frigang under arbejde: 35 Vedligeholdelse Udskift slidte beskyttelsess-kørter og skærme med det samme. - Smør med et anerkendt fedtprodukt forinden arbejdet påbegyndes og for hver 8. arbejdstime. - Forinden enhver længerevarende periode, hvor maskinen ikke er i brug, skal kraftoverføringsakslerne renses og smøres. 8 h FETT Ved vinterarbejde, skal beskyttelsesrørene smøres for at forhindre dem i at fryse fast. K90,K90/4,K94/1 L Arbejdsregler Overskrid aldrig maks. p.t.o.-omdrejninger, når maskinen anvendes. - Når p.t.o.-en er slukket for, må man påregne, at maskinen ikke stopper med det samme. - Gå ikke hen til maskinen før al bevægelse er stoppet først da kan arbejdet på maskinen begyndes. - Nå maskinen står parkeret, skal man enten fjerne kraftoverføringsakslen eller sikre den med en kæde. (Anvend ikke beskyttelseskæden (H) til dette). Vigtigt for aksler med friktionskobling Forinden maskinen tages ibrug første gang og efter en længere pause uden brug skal man checke, at friktionskoblingen fungerer korrekt. a.) Mål L ved trykfjedren på K90,K90/4 og K94/ 1 eller ved trykstiften L på K92E og K92/4E. b.) Løsn skruerne for at løsne trykket på friktionsskiven. c.) Spænd skruerne til mål L. Koblingen er nu klar til brug. K92E,K92/4E L GELENKWELLE (341) - B 1 -

21 SMØRINGSDIAGRAM 1997 UDGAVE Landbrugsmaskinens ydeevne og holdbarhed afhænger meget af, om maskinen er blevet korrekt vedligeholdt, efterset og smurt. Dette smøringsdiagram gør det nemt at vælge blandt de egnede produkter. De brugbare smøremidler er vist med nedenstående symboler fx III. Ud fra smøremidlets kodenummer, varedeklaration, kvalitet og varemærke er det nemt at afgøre, hvem der er producent. Listen over producenter af olie er ikke komplet. - Gearolier påfyldes iht. manualen, dog minimum 1 gang årligt. - Fjern oliehætten, lad olien løbe ud og afskaf olien på behørig vis. Forinden maskinen køres ind (for vinteren) skal der foretages et olieskift og smøring af samtlige nipler. Ydersider af ubeskyttede metaldele (samlinger etc.) skal beskyttes mod rust med en gruppe IV fedttype, som det er angivet herunder. (II) FETT I II III IV (IV) V VI VII ÖL Smøremiddel-kode Kvalitetskrav Hydraulikolie HLP DIN 51524, del 2 Se bemærkninger. * ** *** Motorolie SAE 30 iht. API CD/SF Gearolie, SAE 90 svarende til SAE 85 W-140 iht. API-GL 4 eller API-GL 5 Litium fedt (DIN , KP2K) Transmissionsfedt (DIN : G0H) Komplex fedt (DIN : KP1R) Gearolie SAE 90 svarende til SAE 85 W- 140 iht. API-GL 5 - D 21 -

22 Producent AGIP ARAL I II FETT III IV V VI VII (IV) ÖL AVIA BAYWA BP CASTROL ELAN ELF ESSO EVVA FINA FUCHS GENOL MOBIL RHG SHELL TOTAL VALVOLINE VEEDOL WINTERSHALL (II) OSO 32/46/68 ARNICA 22/46 MOTOROLIE HD 30 SIGMA MULTI 15 W-40 SUPER TRAKTOR OLIE UNIVERSAL 15 W-30 ROTRA HY 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140 GR MU 2 GR SLL GR LFO - ROTRA MP 80W-90 ROTRA MP 85W-140 VITAM GF 32/46/68 VITAM HF 32/46 AVILUB RL 32/46 AVILUB VG 32/46 SUPER KOWAL 30 MULTI TURBORAL SUPER TRAKTORAL 15W-30 MOTOROLIE HD 30 MULTIGRADE HDC 15W-40 TRACTAVIA HF SUPER 10W-30 GEAROLIE EP 90 HYP 85W- 90 GEAROLIE MZ 90 M HULTIHYP 85W-140 ARALUB HL 2 ARALUB FDP 00 ARALUB FK 2 GETRIEBEÖL HYP 90 AVIA SMØREFEDT AVIA FLYDENDE TRANSMISSIONSFEDT AVIALUB SPECIALFEDT GETRIEBEÖL HYP 90 EP MULTIHYP 85W-140 EP HYDRAULIKOLIE HLP 32/46/68 SUPER 2000 CD-MC* HYDRA HYDR. FLUID* HYDRAULIKOLIE MC 530** PLANTOHYD 40N *** SUPER 2000 CD-MC SUPER 2000 CD HD SUPERIOR 20 W-30 HD SUPERIOR SAE 30 ENERGOL SHF 32/46/68 VISCO 2000 ENERGOL HD 30 VANELLUS M 30 SUPER 8090 MC HYPOID 80W-90 HYPOID 85W-140 GEAROLIE 90 EP HYPOGEAR 90 EP MULTIFEDT 2 SPECIALFEDT FLM PLANTOGEL 2 N TRANSMISSIONSFEDT NLGI 0 RENOLIT DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00n ENERGREASE LS-EP 2 FLYDENDE FEDT NO ENERGREASE HTO RENOPLEX EP 1 HYPOID 85W-140 OLEX PR 9142 HYPOGEAR 90 EP HYPOGEAR 85W-140 EP HYSPIN AWS 32/46/68 HYSPIN AWH 32/46 HLP 32/46/68 HLP-M M32/M46 OLNA 32/46/68 HYDRELF 47/68 RX SUPER DIESEL 15W-40 POWERTRANS MOTOROLIE 100 MS SAE 30 MOTOROLIE 104 CM 15W-40 AUSTROTRAC 15W-30 PERFORMANCE 2 B SAE TOURS 20W-30 TRACTORELF ST 15W-30 EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140 GEAROLIE MP 85W-90 GEAROLIE B 85W-90 GEAROLIE C 85W-90 TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF TYP BSL 85 W-140 CASTROLGREASE LM IMPERVIA MMO CASTROLGREASE LMX EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140 LORENA 46 LITORA 27 EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2 RHENOX 34 GA O EP POLY G O GEAROLIE B 85W-90 GEAROLIE C 85W-140 MULTIMOTIVE 1 TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF TYP BLS 80 W-90 NUTO H 32/46/68 NUTO HP 32/46/68 PLUS MOTOROLIE 20W-30 UNIFARM 15 W-30 GEAROLIE GP 80W-90 GEAROLIE GP 85W-140 MULTI PURPOSE GREASE H FIBRAX EP 370 NEBULA EP 1 GP GREASE GEAROLIE GX 80W-90 GEAROLIE GX 85W-140 ENAK HLP 32/46/68 ENAK MULTI 46/68 HYDRAN 32/46/68 SUPER EVVAROL HD/B SAE 30 UNIVERSAL TRAKTOROLIE SUPER DELTA PLUS SAE 30 SUPER UNIVERSALOLIE HYPOID GA 90 HYPOID GB 90 PONTONIC N 85W-90 PONTONIC MP 85W-90, 85W- 140 SUPER UNIVERSALOLIE HØJTRYKSFEDT LT/SC 280 TRANSMISSIONSFEDT MO 370 EVVA CA 300 HYPOID GB 90 MARSON EP L 2 NATRAN 00 MARSON AX 2 PONTONIC MP 85W-140 RENOLIN 1025 MC *** TITAN HYDRAMOT 1030 MC ** RENOGEAR HYDRA * PLANTOHYD 40N *** HYDRAULIKOLIE HLP/32/46/68 HYDRAMOT 1030 MC* HYDRAULIKOLIE 520 ** PLANTOHYD 40N *** DTE 22/24/25 DTE 13/15 RENOLIN B 10/15/20 RENOLIN B 32 HVI/46HVI TELLUS S32/S 46/S48 TELLUS T 32/T46 TITAN HYDRAMOT 1O3O MC TITAN UNIVERSAL HD MULTI TC HYDRAMOT 15W-30 HYDRAMOT 1030 MC HD 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UNIVERSAL 15W-30 EXTRA HD 30 SUPER HD 20 W-30 AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA 15W-40 RENOGEAR SUPER 8090 MC RENOGEAR HYPOID 85 W-140 RENOGEAR HYPOID 90 GEAROLIE MP 90 HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140 MOBILUBE GX 90 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140 KRAFTIG GEAROLIE SAE 90 HYPOID EW 90 SPIRAX 90 EP SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85/140 RENOLIT MP RENOLIT FLM 2 RENOLIT ADHESIV 2 PLANTOGEL 2 N HØJTRYKDSFEDT SPECIALFEDT GLM PLANTOGEL 00N MOBILGREASE MP MOBILUX EP 004 MOBILPLEX 47 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140 HØJTRYKDSFEDT RENOLIT MP DUREPLEX EP RETINAX A ALVANIA EP 2 RENOSOD GFO 35 DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N TRANSMISSIONSFEDT PLANTOGEL 00N SPEC. TRANSMISSIONSFEDT h SIMMNIA GREASE O RENOPLEX EP 1 RENOGEAR SUPER 8090 MC RENOGEAR HYPOID 85W-140 RENOGEAR HYPOID 90 RENOPLEX EP 1 HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140 RENOSOD GFO 35 RENOPLEX EP 1 HYPOID EW 90 AEROSHELL GREASE 22 DOLIUM GREASE R SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85W-140 AZOLLA ZS 32, 46, 68 EQUIVIS ZS 32, 46, 68 RUBIA H 30 MULTAGRI TM 15W-20 TOTAL EP 85 W-90 TOTAL EP B 85W-90 MULTIS EP 2 MULTIS EP 200 MULTIS HT 1 TOTAL EP B 85W-90 ULTRAMX HLP 32/46/68 SUPERTRAC FE 10W-30* ULTRAMAX HVLP 32 ** ULTRAPLANT 40 *** SUPER HPO 30 STOU 15W-30 SUPER TRAC FE 10W-30 ALL FLEET PLUS 15W-40 HP GEAROLIE 90 ELLER 85W-140 TRANSGEAROLIE 80W-90 MULTILUBE EP 2 VAL-PLEX EP 2 PLANTOGEL 2 N RENOLIT LZR 000 DEGRALUB ZSA 000 DURAPLEX EP 1 HP GEAR OIL 90 oder 85W-140 ANDARIN 32/46/68 HD PLUS DAE 30 MULTIGRADE SAE 80/90 MULTIGEAR B 90 MULTIGEAR C SAE 85W-140 AL SLAGS BRUG MULTIGEAR B 90 - MULTI C SAE 85W WIOLAN HS (HG) 32/46/68 WIOLAN HVG 46 ** WIOLAN HR 32/46 *** HYDROLFLUID * MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30 HYPOID GEAROLIE 80W-90, 85W-140 KRAFTIG GEAROLIE 80W-90 WIOLUB LFP 2 WIOLUB GFW WIOLUB AFK 2 HYPOID GEAROLIE 80W-90, 85W D 22 - Bemærkninger: *) Når der arbejdes med traktor med vådbremsesystem gælder de internationale specifikationer J 20 A. **) Hydraulikolie HLP-(D) + HV ***) Hydraulikolie, hvis vegetabilske oliebase HLP + HV er biologisk nedbrydelig og derfor er særlig miljøvenlig. -

23 Bilag - Z Kontrolboks for traktorer med et enkeltvirkende hydraulikudtag Enkeltvirkende olieudtag Hvis traktoren kun har et enkeltvirkende olieudtag med tilbageløb, så kan (en ekstra) kontrolboks monteres. EW - Herefter kan et hvilket som helst hydraulisk kredsløb vælges individuelt. Forbind hydraulikslangerne til kontrolboksen - Forbind kun hydraulikslanger med stophanen lukket (Pos.G). EW = Enkeltvirkende hydraulisk kredsløb. DW = Dobbeltvirkende hydraulisk kredsløb. P = Trykslange T = Tilbageløbsslange ;; QQ DW ;Q ;Q DW TD 62/96/9 T Drift P Kørsel og betjening foregår primært som beskrevet i afsnittet Arbejdsposition og Transportposition. Herudover skal man dog være opmærksom på følgende punkter: Hævning af begge rotorenheder (H1). Olieudtaget EW åbnes (Pos. O) Begge olieudtagene DW-1, DW-2 lukkes (Pos. G) Håndtaget på kontrolboksen sættes i position A ; ; Q DW-2 B A ;Q ;Q G G EW DW-1 O O O H ;Q TD 62/96/10 TD 50/96/ ;Q Ændring af arbejdsbredden (A1 -A2) Begge olieudtag DW-1,DW-2 åbnes (Pos. O) TD 44/94/15 Olieudtaget EW lukkes (Pos. G) Flyt håndtaget på kontrolboksen til position A eller B - den hydrauliske cylinder forlænges forholdsvis A1 A ZUS. STEUERBL. (289) - Z23 -

24 Vigtigt! Yderligere lnformation Kombinationen traktor og redskab 3-punktsophængning af redskaber på fronten eller bagpå skal ikke resultere i overskridelse af den tilladte totalvægt, det tilladte akseltryk og dækkenes bæreevnekapacitet. En traktors frontaksel må altid kun belastes med min. 20% af traktorens totalvægt. Forinden man køber et redskab skal man søger for, at disse betingelser er opfyldt ved at man laver nedenstående beregning eller ved at veje traktor/redskabs- kombinationen. Bestemmelse af totalvægt, akseltryk, dækkenes bæreevne og den nødvendige minimumbelastning. Til beregningen skal man bruge følgende data: T L [kg] T V [kg] Traktorens vægt Traktorens frontaksel tryk 1 1 a [m] afstand fra tyngdekraftcentret for det kombinerede frontmonterede redskab/ front ballast på frontaksel centret 2 3 T H [kg] Bagaksel tryk 1 b [m] traktorens hjulbase 1 3 G H [kg] G V [kg] Kombineret vægt af bagmonteret redskab, vægt bag Kombineret vægt af frontmonteret redskab/vægt for 2 2 c [m] d [m] afstand fra midten af bagakslen til liftens midtpunkt afstand fra liftens midtpunkt til tyngdepunktet for det eftermonterede redskab/ballast Se traktorens instruktionsbog 2 Se prislisten og/eller redskabets instruktionsbog 3 Skal måles Betragtninger ved bagmonteret redskab og front/bag kombinationer: 1. BEREGNING AF MIN. BALLAST PÅ FRONT G V min Indsæt den kalkulerede minimumsballast, som er nødvendig bag på traktoren, i skemaet s. 37. Frontmonteret redskab: 2. BEREGNING AF MINIMUM G H min Indsæt i skemaet på næste side den kalkulerede min. ballast, som er nødvendig bag på traktoren ZUSINFO / BA-EL ALLG. - Z.24 -

25 Vigtigt! Yderligere lnformation Kombinationen traktor og redskab 3. BEREGNING AF DET REELLE FRONTAKSELTRYK T V tat (Hvis ikke man, med det frontmonterede redskab (G V ) kan opnå minimum frontballast (G V min ), skal vægten af det frontmonterede redskab øges til minimums frontballasten!) Indsæt det beregnede reelle frontakseltryk og traktorens tilladte frontakseltryk i skemaet. 4. BEREGNING AF DET REELLE FRONTAKSELTRYK G tat (Hvis man ikke kan opnå den krævede minimumballast bag (G H ) med det bagmonterede redskab (G H tat ) er man nødt til mindst at øge vægten på det bagmonterede redskab til minimumballast vægten bag.) Indsæt den reelle og tilladte totalvægt i skemaet, som den står angivet i traktorens instruktionsbog. 5. BEREGNING AF DET REELLE FRONTAKSELTRYK T H tat Indsæt det beregnede og tilladte bagakseltryk i skemaet, som det står angivet i traktorens instruktionsbog. 6. DÆKKENES BÆREEVNE KAPACITET Indsæt den dobbelte (2 dæk) værdi af den tilladte bæreevne i skemaet (se fx dokumentation fra dækleverandøren). SKEMA Reel værdi iht. beregning Tilladt værdi iht. instruktionsbog Dobbelt tilladte bæreevne (2 dæk) Min. ballast front/bag Total vægt Frontaksel tryk Bagaksel tryk Minimum ballasten skal være fastgjort til traktoren enten i form af et monteret redskab eller ballastvægt! De kalkulerede værdier skal være mindre end eller lig med de tilladte værdier! ZUSINFO / BA-EL ALLG. - Z.25 -

26 EC overensstemmelseserklæring opfyldende EU direktiverne 98/37 Vi ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h. (Navn på producent) A-4710 Grieskirchen; Industriegelände 1 (Fuld adresse på virksomheden hvor det vedrører autoriserede forhandlere indenfor EU, oplys også firmaets navn og producent) erklærer som eneansvarlig, at produkterne: Schwadkreisel EUROTOP 771 A Type SK 289 (Art, model) for hvilke dette certifikat gælder, lever op til de basale sikkerheds og sundhedsforskrifter i EU direktiverne 98/37, (hvis anvendelig) og til andre relevante EU-direktiver. (Titel og/eller nr. på udstedelse af de andre EU-direktiver) (hvis anvendelig) For at gøre den korrekte anvendelse af sikkerheds- og sundhedsforskrifterne i EU direktiverne gældende, blev følgende standarder og/eller tekniske specifikationer afprøvet. EN : 1991 EN : 1991 (Titel og/eller nr. og dato for udstedelse af standarder og/eller specifikationer) Grieskirchen, (Ort und Datum der Ausstellung) pa. Ing. W. Leposa Entwicklungsleitung (Name, Funktion und Unterschrift des Befugten)

27 Im Zuge der technischen Weiterentwicklung D arbeitet die PÖTTINGER Ges.m.b.H ständig an der Verbesserung ihrer Produkte. Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung müssen wir uns darum vorbehalten, ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten. Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h. A-4710 Grieskirchen. Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrecht vorbehalten. La société PÖTTINGER Ges.m.b.H améliore F constamment ses produits grâce au progrès technique. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier descriptions et illustrations de cette notice d'utilisation, sans qu'on en puisse faire découler un droit à modifications sur des machines déjà livrées. Caractéristiques techniques, dimensions et poids sont sans engagement. Des erreurs sont possibles. Copie ou traduction, même d'extraits, seulement avec la permission écrite de ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h. A-4710 Grieskirchen. Tous droits réservés selon la réglementation des droits d'auteurs. Following the policy of the PÖTTINGER GB Ges.m.b.H to improve their products as technical developments continue, PÖTTINGER reserve the right to make alterations which must not necessarily correspond to text and illustrations contained in this publication, and without incurring obligation to alter any machines previously delivered. Technical data, dimensions and weights are given as an indication only. Responsibility for errors or omissions not accepted. Reproduction or translation of this publication, in whole or part, is not permitted without the written consent of the ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h. A-4710 Grieskirchen. All rights under the provision of the Copyright Act are reserved. De PÖTTINGER Ges.m.b.H werkt permanent aan de verbetering van hun produkten in NL het kader van hun technische ontwikkelingen. Daarom moeten wij ons veranderingen van de afbeeldingen en beschrijvingen van deze gebruiksaanwijzing voorbehouden, zonder dat daaruit een aanspraak op veranderingen van reeds geieverde machines kan worden afgeleid. Technische gegevens, maten en gewichten zijn niet bindend. Vergissingen voorbehouden. Nadruk of vertailing ook gedeeltelijk, slechts met schiftelijke toestemming van de ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h. A-4710 Grieskirchen. Alle rechten naar de wet over het auteursrecht voorbehouden. Beroende på den tekniska utvecklingen S arbetar PÖTTINGER Ges.m.b.H. på att förbättra sina produkter. Vi måste därför förbehålla oss förändringar gentemot avbildningarna och beskrivningarna i denna bruksanvisning. Däremot består det inget anspråk på förändringar av produkter beroende av denna bruksanvisning. Tekniska uppgifter, mått och vikter är oförbindliga. Fel förbehållna. Ett eftertryck och översättningar, även utdrag, får endast genomföras med skriftlig tillåtelse av ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h. A 4710 Grieskirchen Alla rättigheter enligt lagen om upphovsmannarätten förbehålls. E La empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H se esfuerza contínuamente en la mejora constante de sus productos, adaptándolos a la evolución técnica. Por ello nos vamos obligados a reservarnos todos los derechos de cualquier modificación de los productos con relación a las ilustraciones y a los textos del presente manual, sin que por ello pueda ser deducido derecho alguno a la modificación de máquinas ya suministradas. Los datos técnicos, las medidas y los pesos se entienden sin compromiso alguno. La reproducción o la traducción del presente manual de instrucciones, aunque sea tan solo parcial, requiere de la autorización por escrito de ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h. A-4710 Grieskirchen. Todos los derechos están protegidos por la ley de la propiedad industrial. I La PÖTTINGER Ges.m.b.H è costantemente al lavoro per migliorare i suoi prodotti mantenendoli aggiornati rispetto allo sviluppo della tecnica. Per questo motivo siamo costretti a riservarci la facoltà di apportare eventuali modifiche alle illustrazioni e alle descrizioni di queste istruzioni per l uso. Allo stesso tempo ciò non comporta il diritto di fare apportare modifiche a macchine già fornite. I dati tecnici, le misure e i pesi non sono impegnativi. Non rispondiamo di eventuali errori. Ristampa o traduzione, anche solo parziale, solo dietro consenso scritto della ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h. A-4710 Grieskirchen. Ci riserviamo tutti i diritti previsti dalla legge sul diritto d autore. W sensie dalszego rozwoju technicznego PL Poettinger nieustannie pracuje nad ulepszaniem swoich produktûw. W zwiπzku z powyøszym zastrzegamy sobie prawo do zmian w schematach i opisach znajdujπcych sií w niniejszej instrukcji obs ugi. Nie wyklucza sií prawa do zmian rûwnieø w przypadku juø dostarczonych maszyn. Dane techniczne, wymiary i ciíøary nie sπ wielkoúciami ostatecznymi. Dopuszcza sií moøliwoúê pojawienia sií b edûw. Powielanie bπdü t umaczenia, rûwnieø wyrywkowe, wy πcznie za pisemnπ zgodπ ALOIS POTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h. A-4710 Grieskirchen Wszelkie prawa w πcznie z prawami autorskimi zastrzeøone. CZ V d sledku technickèho v voje pracuje firma PÖTTINGER Ges.m.b.H neust le na zlepöenì sv ch v robk. ZmÏny v n vodu k pouûìv nì si v robce vyhrazuje. Poûadavky na zmïnu n vodu k pouûìv nì na pr vï dodanè stroje nemohou b t vyvozov ny. TechnickÈ daje, rozmïry a hmotnosti jsou nez vaznè. Dotisk nebo nov p eklad je moûn pouze za pìsemnèho souhlasu firmy ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h. A-4710 Grieskirchen Vöechna pr va podlèhajì autorskèmu pr vu. A mûszaki termékfejlesztés folyamatában a HU Pöttinger Ges.m.b.H. folyamatosan dolgozik termékei minôségének javításán. Ezen kezelési utasítás ábráinak és leírásainak változtatási jogát fenntartjuk, emiatt nem lehet követeléssel fellépni egy már kiszállított gép megváltoztatásával kapcsolatban. A mûszaki adatok, méretek, tömegek, kötelezettség nélküliek. A tévedések joga fenntartva. Utánnyomás vagy fordítás, akárcsak kivonatosan is, csak az ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h. A-4710 Grieskirchen írásos engedélyével történhet. A szerzôi jogi törvény értelmében minden jog fenntartva. В ходе технического развития фирма RUS «ПЁТТИНГЕР Гез.м.б.Х.» постоянно занимается усовершенствованием своей продукции. В связи с этим мы сохраняем за собой право вносить изменения в рисунки и описания этой инструкции по эксплуатации, однако,требование вносить такие изменения в уже поставленные машины предъявлению не подлежит. Технические данные, указание размеров и массы даются без обязательств. Ошибки не исключены. Перепечатка или перевод, в том числе отрывками, разрешается только с письменного согласия фирмы «АЛОЙС ПЁТТИНГЕР Машиненфабрик Гезельшафт м.б.х.» А-4710 Грискирхен. С сохранением всех прав в соответствии с авторским правом.

28 ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h A-4710 Grieskirchen Telefon: 0043 (0) Telefax: 0043 (0) Internet: GEBR. PÖTTINGER GMBH Stützpunkt Nord Wentruper Mark 10 D Greven Telefon: ( ) Ersatzteildienst: ( ) Kundendienst: ( ) Telefax: ( ) PÖTTINGER France 129 b, la Chapelle F Le Bonhomme Tél.: Fax: GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum Spöttinger-Straße 24 Postfach 1561 D LANDSBERG / LECH Telefon: Ersatzteildienst: / od. 169 Kundendienst: / od. 231 Telefax: /

HIT 69 N EUROHIT 69 N. Høvender 99 213.DK.80C.0. ( Type ZK 213 : +.. 01001 ) ( Type ZK 213 : +.. 01356 )

HIT 69 N EUROHIT 69 N. Høvender 99 213.DK.80C.0. ( Type ZK 213 : +.. 01001 ) ( Type ZK 213 : +.. 01356 ) 99 213..80C.0 HIT 69 N ( Type ZK 213 : +.. 01001 ) EUROHIT 69 N ( Type ZK 213 : +.. 01356 ) Høvender Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget

Læs mere

99 250.DK.80I.0. EUROTOP 881 A (Type SK 250 : +.. 01001) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 250.DK.80I.0. EUROTOP 881 A (Type SK 250 : +.. 01001) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 250..80I.0 EUROTOP 881 A (Type SK 250 : +.. 01001) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

99 288.DK.80I.0 EUROTOP 701 A. (Type SK 288 : +.. 01436) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 288.DK.80I.0 EUROTOP 701 A. (Type SK 288 : +.. 01436) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 288..80I.0 EUROTOP 701 A (Type SK 288 : +.. 01436) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

HIT 69 AZ HIT 69 NZ EUROHIT 69 AZ EUROHIT 69 NZ. Høvender Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 209.DK.80H.

HIT 69 AZ HIT 69 NZ EUROHIT 69 AZ EUROHIT 69 NZ. Høvender Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 209.DK.80H. 99 209..80H.0 HIT 69 AZ ( Type ZK 209 : +.. 01001 ) HIT 69 NZ ( Type ZK 209 : +.. 01001 ) EUROHIT 69 AZ ( Type ZK 209 : +.. 04656 ) EUROHIT 69 NZ ( Type ZK 209 : +.. 04656 ) Høvender Ihre /Your / /Deres

Læs mere

EUROHIT 54 A / 54 N / 54 N-sp

EUROHIT 54 A / 54 N / 54 N-sp Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER FOR LEVERING AF MASKINER... PAGE 3 Nr. 99 203..80C.0 EUROHIT 40 A / 40 N / 40 H (Type ZK 203 : +.. 01001) EUROHIT 47 A / 47 N / 47 H (Type ZK 204 : +.. 01001) EUROHIT

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Page 3

BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Page 3 BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Page 3 Nr. 99 272..80G.0 TOP 650 multitast (Type SK 272 : +.. 01001) EUROTOP 650 multitast (Type SK 272 : +.. 01201) EUROTOP 651

Læs mere

TOP 800 multitast. EUROTOP 800 multitast EUROTOP 801 A. Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

TOP 800 multitast. EUROTOP 800 multitast EUROTOP 801 A. Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 286..80I.0 TOP 800 multitast (Type SK 286 : +.. 01001) EUROTOP 800 multitast (Type SK 286 : +.. 01441) EUROTOP 801 A (Type SK 286 : +.. 01541) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr.

Læs mere

99 389.DK.80I.0. NOVADISC 400 (Type PSM 389 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 389.DK.80I.0. NOVADISC 400 (Type PSM 389 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 389..80I.0 NOVADISC 400 (Type PSM 389 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

HIT 910 N HIT 910 NZ HIT 910 A HIT 910 AZ. Høvender Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 2171.DK.80I.

HIT 910 N HIT 910 NZ HIT 910 A HIT 910 AZ. Høvender Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 2171.DK.80I. 99 2171..80I.0 HIT 910 N (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 NZ (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 A (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 AZ (Type 2171 : +.. 01001) Høvender Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr.

Læs mere

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 9762..80I.1 SYNKRO 3003 (Type 9762 : +.. 01001) Stub harver Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

99 360.DK.80I.0 CAT NOVA 360 T. (Model PSM 360 : +..01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 360.DK.80I.0 CAT NOVA 360 T. (Model PSM 360 : +..01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 360..80I.0 CAT NOVA 360 T (Model PSM 360 : +..01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 2861..80K.0 EUROTOP 851 A multitast (Type SK 2861 : +.. 01001) Dobbelt

Læs mere

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online PÖTTINGER HIT Bugseret rotorvender Alle oplysninger online 97+025.07.0712 HIT 10.11 T / HIT 12.14 T Bugseret rotorvender En tidssvarende landbrugsteknik skal svare til landbrugets voksende behov. Denne

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C

Læs mere

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde River med 2 rotorer Side- og midterskårsriver Powered by Kongskilde Midterskårsriver - 3-punktsophængt R 655 DS en 3-punktsophængt midterskårsrive. Artikuleret ophæng (3-punktsophæng). Bevægeligt rotorophæng

Læs mere

TOP. Rotorriver 97+022.DA.0814

TOP. Rotorriver 97+022.DA.0814 TOP Rotorriver 97+022.DA.0814 River til alle brug Let kørende PÖTTINGER river med perfekt tilpasning til underlaget, og ekstremt manøvredygtige, opfylder alle specifikationer i landbruget. Ren rivning

Læs mere

99 353.DK.80I.0 CAT NOVA 310 T ED. (Type PSM 353 : +..01001) Slåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 353.DK.80I.0 CAT NOVA 310 T ED. (Type PSM 353 : +..01001) Slåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 353..80I.0 CAT NOVA 310 T ED (Type PSM 353 : +..01001) Slåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 9765..80I.1 SYNKRO 4003 K +T (Type 9763 : +.. 01001) SYNKRO 5003 K +T (Type 9764 : +.. 01001) SYNKRO 6003 T (Type 9765 :

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

NOVADISC 730 NOVADISC 900. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 3904.DK.80I.0

NOVADISC 730 NOVADISC 900. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 3904.DK.80I.0 99 3904..80I.0 NOVADISC 730 (Model PSM 3902 : +.. 01001) NOVADISC 900 (Model PSM 3904 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har

Læs mere

TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.DK.80I.0

TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.DK.80I.0 99 261..80I.0 TOP 420 N (Type SK 261 : +.. 01001) EUROTOP 420 N (Type SK 261 : +.. 04591) EUROTOP 421 N (Type SK 261 : +.. 05211) Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Læs mere

PÖTTINGER TOP / TOP C

PÖTTINGER TOP / TOP C PÖTTINGER TOP / TOP C Dobbelt rotorrive til side- og centerskår Alle oplysninger online 97+027.07.0813 Dobbelt rotorrive til enhver anvendelse PÖTTINGER tilbyder nu en bred palette af nye dobbelte rotorriver

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

1. GENEREL INFORMATION OG DATA

1. GENEREL INFORMATION OG DATA BRUGERHÅNDBOG 1. GENEREL INFORMATION OG DATA 1.1.Producent 1.2. C.E. FALC S.r.l. via Proventa n. 41 FAENZA (RAVENNA) ITALY 1.3. Dækkende modellerne: ALCE SLAGLESLÅMASKINE SUPER ALCE SLAGLESLÅMASKINE SUPER

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

TOP 460 N EUROTOP 460 N EUROTOP 461 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr DK.80I.0

TOP 460 N EUROTOP 460 N EUROTOP 461 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr DK.80I.0 99 299..80I.0 TOP 460 N (Type SK 299 : +.. 01001) EUROTOP 460 N Type SK 299 : +.. 01491) EUROTOP 461 N Type SK 299 : +.. 01651) Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 3552..80M.1 EUROCAT 271 classic (Model PSM 3542 : +.. 01001) EUROCAT

Læs mere

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 988..80E.0 SERVO SERVO 45 PLUS 45 NOVA PLUS Plov Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

PROFESSIONELLE SLAGLEKLIPPERE, TRAKTORFRÆSERE & ROTORHARVER WWW.KOM-PLET.COM

PROFESSIONELLE SLAGLEKLIPPERE, TRAKTORFRÆSERE & ROTORHARVER WWW.KOM-PLET.COM PROFESSIONELLE SLAGLEKLIPPERE, TRAKTORFRÆSERE & ROTORHARVER WWW.KOM-PLET.COM SLAGLEKLIPPERE Med Concept Peruginis store, gennemprøvede program af slagleklippere med arbejdsbredder op til 6 meter findes

Læs mere

LION 5000 LION Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr DK.80I.0. (Type 5000: +..

LION 5000 LION Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr DK.80I.0. (Type 5000: +.. 99 877..80I.0 LION 5000 (Type 5000: +.. 01001) LION 6000 (Type 6000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende

Læs mere

NOVACAT 305 ED NOVACAT 350. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 379.DK.80I.0. (Type PSM 379 : +..

NOVACAT 305 ED NOVACAT 350. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 379.DK.80I.0. (Type PSM 379 : +.. 99 379..80I.0 NOVACAT 305 ED (Type PSM 379 : +.. 01001) NOVACAT 350 (Type PSM 380 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online PÖTTINGER TERRADISC Tallerkenharver, ny serie 1001 Alle oplysninger online 97+236.07.0612 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 Allrounder indenfor jordbehandling Tallerkenharver fra 3,0 til 4,0 m arbejdsbredde

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugervejledning for

Brugervejledning for Brugervejledning for continental-klipper Model FRB maskintec A /S A C H oppesvej 5 Tlf. +45 9787 2000 DK-7790 Thyholm Fax +45 9787 2002 www.cmn.dk mail@cmn.dk 2 Vi ønsker Dem tillykke med Deres continental-klipper

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE

P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE MANUFACTURED MANUFACTURED 2 PICHON 40 ÅRS ERFARING TIL DERES RÅDIGHED PICHON KNOW-HOW I mere end 40 år har PICHON været

Læs mere

PROFESSIONELLE SLAGLEKLIPPERE, TRAKTORFRÆSERE & ROTORHARVER WWW.KOM-PLET.COM

PROFESSIONELLE SLAGLEKLIPPERE, TRAKTORFRÆSERE & ROTORHARVER WWW.KOM-PLET.COM PROFESSIONELLE SLAGLEKLIPPERE, TRAKTORFRÆSERE & ROTORHARVER WWW.KOM-PLET.COM SLAGLEKLIPPERE Med Concept Peruginis store, gennemprøvede program af slagleklippere med arbejdsbredder op til 6 meter findes

Læs mere

TERRADISC 4000 K +T (Type 9753 : ) TERRADISC 5000 K +T (Type 9754 : ) TERRADISC 6000 K +T

TERRADISC 4000 K +T (Type 9753 : ) TERRADISC 5000 K +T (Type 9754 : ) TERRADISC 6000 K +T 99 9755..80I.0 TERRADISC 4000 K +T (Type 9753 : +.. 01001) TERRADISC 5000 K +T (Type 9754 : +.. 01001) TERRADISC 6000 K +T (Type 9755 : +.. 01001) Tallerkenharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr.

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

99 9750.DK.80I.0. VINODISC (Type 9750 : +.. 01001) Tallerkenharve. Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 9750.DK.80I.0. VINODISC (Type 9750 : +.. 01001) Tallerkenharve. Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 9750..80I.0 VINODISC (Type 9750 : +.. 01001) Tallerkenharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis er

Læs mere

NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013

NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013 NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013 Der tages forbehold for rettelser i priser og specifikationer PRÆSTBRO Sneskær Dette sneskær leveres som standard med gummiskær men kan på bestilling leveres

Læs mere

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet.

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 & SERIE 500 2 FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn

Læs mere

UT ET BRUGERVEJLEDNING

UT ET BRUGERVEJLEDNING SLAGLEKLIPPERE AT UT ET PT TT MT-MX KT XT YT HT MP ST BRUGERVEJLEDNING Manufacturer: CONCEPT PERUGINI S.R.L. Via Dell Artigianato, 11-13-15 47014 Meldola Italia +39.0543.494602 +39.0543.494727 www.conceptagri.com

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning VIBRO MASTER 3000 DK Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Beskrivelse af symboler... 4 Sikkerhed... 5 Generelle sikkerhedsvejledninger... 5 Til- og frakobling... 5 3-punktsophæng...

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

.R DK.80I.0 NOVADISC

.R DK.80I.0 NOVADISC 99 385..80I.0 NOVADISC 225 (Model PSM 385 : +.. 01001) NOVADISC 265 (Model PSM 386 : +.. 01001) NOVADISC 305 (Model PSM 387 : +.. 01001) NOVADISC 350 (Model PSM 388 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Tripelsæt slåmaskiner

Tripelsæt slåmaskiner Tripelsæt slåmaskiner GXT-serien, arbejdsbredde 12,3 m Knivbjælke GXT Store arbejdsbredder øger effektiviteten, perfekt til faste kørespor Størst mulig effektivitet hænger sammen med store arbejdsbredder.

Læs mere

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR Vakuumaggregat Indholdsfortegnelse Denne Manual... Side 2 Forord.. Side 3 Vigtigt. Side 3 Sikkerhedsforeskrifter. Side 4 Montering på maskinen... Side 5 Opstilling... Side 6

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Brugsanvisning Knivslibemaskine

Brugsanvisning Knivslibemaskine Brugsanvisning Knivslibemaskine Side 1 af 12 Forord Kære Kunde Ved at købe en Pöttinger knivslibemaskine har De bestemt Dem for et produkt af høj kvalitet. Pöttinger knivslibemaskinen er kendetegnet ved

Læs mere

Vector - Stubharven. Optimal ydelse non-stop. Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele:

Vector - Stubharven. Optimal ydelse non-stop. Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele: Vector Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele: Optimal ydelse non-stop 4 rækket stubharve til øverlig samt dybde harvning. En optimal opblanding af jord og halm Med Topmix

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Vingeskærs stubharve SYNKRO

Vingeskærs stubharve SYNKRO 97+220.07.0103 Vingeskærs stubharve SYNKRO Successfuld SYNKRO En af landmanden s nøgleopgaver Er at behandle jorden rigtigt efter høst En rigtig behandling efter host, vil sige en god stubharvning. 2 c

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

99 384.DK.80I.0. NOVACAT 8600 (Model PSM 384 : +.. 01403) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 384.DK.80I.0. NOVACAT 8600 (Model PSM 384 : +.. 01403) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 384..80I.0 NOVACAT 8600 (Model PSM 384 : +.. 01403) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540

BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540 BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

EUROPROFI 4000 EUROPROFI 4500 EUROPROFI 5000. Opsamlervogne Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 1622.DK.80G.

EUROPROFI 4000 EUROPROFI 4500 EUROPROFI 5000. Opsamlervogne Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 1622.DK.80G. 99 1622..80G.2 EUROPROFI 4000 (Model 1622 : +.. 01001) EUROPROFI 4500 (Model 1623 : +.. 01001) EUROPROFI 5000 (Model 1624 : +.. 01001) Opsamlervogne Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROHIT 91 AZ EUROHIT 91 NZ. Høvender Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Nr DK.80F.0

Betjeningsvejledning EUROHIT 91 AZ EUROHIT 91 NZ. Høvender Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Nr DK.80F.0 Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER FOR LEVERING AF MASKINER... Page 3 Nr. 99 217..80F.0 EUROHIT 91 AZ (Type ZK 217 : +.. 01001) EUROHIT 91 NZ (Type ZK 217 : +.. 01001) Høvender Ihre / Your / Votre Masch.Nr.

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Horisontal brændekløver Splitty D104 0221 - Udgave 1998/06

Horisontal brændekløver Splitty D104 0221 - Udgave 1998/06 Horisontal brændekløver Splitty D104 0221 - Udgave 1998/06 BEMÆRK Kun personer, som er fortrolig med denne brugsanvisning og gældende forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker,

Læs mere

MANUAL for BRUG og VEDLIGEHOLDELSE

MANUAL for BRUG og VEDLIGEHOLDELSE MANUAL for BRUG og VEDLIGEHOLDELSE 1.1. Fremstillet hos firmaet: FALC S.r.l. via Proventa nr. 41 - Faenza (Ravenna) - ITALIEN - Tlf. ++39 0546 29050 Fax ++39 0546 663986 e-mail: info@falc1960.com http:

Læs mere

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 873..80F.0 LION 3000 LION 3001 (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

Ultra 100 BS-GS/120 B-G

Ultra 100 BS-GS/120 B-G 100 BS-GS/120 B-G Gulvvaskemaskiner Den nye generation af gulvvaskemaskiner i stor størrelse og med en fantastisk ydelse Maskinen fås i vaske-/fejeversion med en arbejdsbredde på 100 cm og en vaskeversion

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg

Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg Serie nr Årgang. Timan A/S Fabriksvej 13, hal 1 DK-6980 Tim Tlf. +45 97 330 360 CE-01 Kære kunde Tillykke med Deres nye feje- suge anlæg til VPM3400

Læs mere

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning Advarsel: Ved anvendelse af Hi-Force Hydraulikværktøjer kommer der et meget højt tryk til anvendelse. For at undgå ulykker er

Læs mere