FREELANCEGRUPPEN DANSK JOURNALISTFORBUND REGNSKAB FOR PERIODEN Godkendt af bestyrelsen 8 Marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREELANCEGRUPPEN DANSK JOURNALISTFORBUND REGNSKAB FOR PERIODEN 01.01.2011 31.12.2011. Godkendt af bestyrelsen 8 Marts 2012"

Transkript

1 FREELANCEGRUPPEN DANSKJOURNALISTFORBUND REGNSKABFORPERIODEN Godkendtafbestyrelsen8Marts2012 Revideret,København23Februar2012

2 Revisionspåtegning DEVALGTEREVISORERSBEMÆRKNINGER. Viharrevideretdetfremlagteregnskabforår2011forFreelanceGruppen,specialgruppeiDanskJournalistforbund. Viharkonstateretatindeståendepåbankkontiogdepotererioverensstemmelsemeddetbogførte. Vihargennemgåetkassererensegnebemærkningertilregnskabetogkantilslutteosdem. Viharikkeivoresgennemgangafregnskabogbilagsmaterialefundetanledningtilyderligerebemærkninger,hvorfor vianbefalerregnskabettilgeneralforsamlingensgodkendelseudenforbehold. København23Februar2012 CarstenTolbøl MogensLaier Genvalgterevisorerpågeneralforsamlingen2011

3 KOMMENTARER TIL 2011 REGNSKABET MEDLEMSINDTÆGTERNE Konto1010: Herharviramt55.000Kr.Vedsidenaf.Detteerdogidenpositiveretning. UDGIFTER: BESTYRELSEN: Konto1330: Derharværetenoverskridelsepå20.483Kr.Detteskyldesekstramødeaktivitetsamtatvinuhar bestyrelsesmedlemmeroverdetmesteafeuropaogscandinavien. Konto1370: Hererenvoldsomoverskridelsepå81.381Kr.somskyldesatvisombekendtharhaftudskiftning påformandsposten. MEDLEMSAKTIVITETER Konto2750: Detteskyldestransportudgiftersomjoerstørrenårviikkeerienafhovedbyerne. Konto2754: Herertaleomdrikkevaretildelegeretmødethvorvihavdedejligtmangedeltagere Konto2770: Viharværetsuperaktivepåkursusfronten. Konto2800: Hererderbrugtlidtflerepengeindendermodregnesfrakonto2801sånettoerseminaret blevetlidtbilligere Konto2811: Mangedeltagereog,superoplægsholdereoglavdeltagerprisgiverenstorudgift.Igenskalder modregnesfradeltagerbetalingskontoensåvieratterindenforbudgettet. Konto2830: HerharDJikkeafholdtdetaftaltekursusfordelangtidsarbejdsløse,såforbrugeteretpar enkeltetilskudtilnetværksbegivenhederogforsøgsordningenmedmandagmorgen Konto2895: Hererrefusionenfraophavsretsfondentilkurserogseminarsomsermindreudmendeterså fordideflestebeløbnustårunderaktiviteternesomdevedrørersamleterdertaleometbeløb på kr. NORDISK&INTERNATIONAL Dækkesafforbundet. HJEMMESIDE. Harholdtsigfintindenforbudgettet. DIVERSEUDGIFTER. Konto3621:Hererindkøbtenprinter,viharværetmedpåendeleromatfåindrammetbillederfrataltiløjet konferencenogsåerderabb.påsurveymonkey. Konto3630:HererudgifternefordelttilfølgendeposterBolscher,fragt,rygsække,førstehjælpsæt. RENTEINDTÆGTERNE: Konto4310: Detgikbedreendforventet,viharnusatendelafvorespengeindpåenformueflexkontoi ArbejdernesLandsbanksåledesatvierdækketaf Kr.reglen.

4 KONKLUSION Takketværetstramudgiftsstyringog entilfredsstillendeudviklingi indtægterneopnås etpositivtresultatpå Kr.modetbudgetteretunderskudpå84.800Kr. Kassereri2011 MikaelHjuler Gennemgåetogaccepteret København23Februar2012 CarstenTolbøll MogensLaier

5 FreelanceGruppen Dansk Journalistforbund https://www.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp... Rapport» Regnskab» Saldobalance for perioden Nr. Navn Budgetteret Perioden Difference RESULTATOPGØRELSE Indtægter 1010 Medlemskontingent , , ,62 Indtægt i alt , , ,62 Udgifter Bestyrelsen 1310 Bestyrelsen, fortæring , , , Bestyrelsen, overnatning m.v , , , Bestyrelsen, transport , , , Gaver og repræsentation , , , Telefon, porto m.v , , , Regnskabsassistance , ,90-670, Fagligt frikøb , , ,36 Bestyrelsen i alt , , ,74 Medlemsaktiviteter 2750 Generalforsamling , , , Delegeret/valgmøder , , , Diverse medlemsmøder/ Kurser , , , Deltagerbetaling kurser 0, , , Refusion OPH Kurser 0, , , Nordisk Seminar , , , Deltagerbetaling Nordisk sem 0, , , Refusion OPH Nordisk sem 0, , , FreelanceSeminar , , , Deltagerbetaling seminar 0, , , Refusion OPH Seminar 0, , , DK-Nyt , , , Mediawatch , , , Aktivitetskonto mm , , , Deltagerbetaling ,00 0, , Refusion ophavsretsfond , , ,94 Medlemsaktiviteter i alt , , ,98 Nordisk 3110 Nordisk transport , , , Nordisk møder , , , Refusion fra DJ , , ,28 Internationalt Hjemmeside 1 af 4 21/02/

6 FreelanceGruppen Dansk Journalistforbund https://www.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp Webmaster , , , Hjemmeside tekn.vedligehold , , , Hjemmeside Serverdrift , , , Hjemmesider abb. -500,00-135,00 365,00 hjemmesideomkostninger i alt , , ,38 Diverse udgifter 3620 Gebyrer -800,00-850,00-50, Diverse , , , Safety Fund , ,00 0, Indkøb af PR-Materiale , , , Regnskabsprogram abb , ,00 220,00 Diverse i alt , , ,05 Mellemregningskonto DJ 3660 Udlæg DJ 0, , , Refusion DJ 0, , ,24 Resultat før renter , , ,29 Renteindtægter 4310 Renteindtægt, bank 7.500, , ,97 Renteindtægter i alt 7.500, , ,97 Renteudgifter Resultat før ekstraordinære poster , , ,26 Ekstraordinære poster PERIODENS RESULTAT , , ,26 2 af 4 21/02/

7 FreelanceGruppen Dansk Journalistforbund https://www.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp... Nr. Navn Budgetteret Perioden Difference AKTIVER Omsætningsaktiver 5820 Foreningsgiro 0, , , AL_Formueflex 0, , , BG Depot 0, , ,27 Omsætningsaktiver i alt 0, , ,11 AKTIVER I ALT 0, , ,11 3 af 4 21/02/

8 FreelanceGruppen Dansk Journalistforbund https://www.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp... Nr. Navn Budgetteret Perioden Difference PASSIVER EGENKAPITAL 6110 Kapitalkonto, primo 0, , ,85 Hævninger, netto: Hævet netto i alt , , ,26 EGENKAPITAL I ALT , , ,11 GÆLD PASSIVER I ALT , , ,11 Nulkontrol ,00 0, ,00 4 af 4 21/02/

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Generalforsamling 2012. IndustriFarmaceutForeningen

Generalforsamling 2012. IndustriFarmaceutForeningen Generalforsamling 2012 IndustriFarmaceutForeningen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab 4. Behandling af evt. indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Landsforeningen CISV Danmark. Årsrapport for 2009

Landsforeningen CISV Danmark. Årsrapport for 2009 Landsforeningen CISV Danmark Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen side 3 Årsberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Revisionspåtegning side 6 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår DIRF DANSK INVESTOR RELATIONS FORENING Regnskab for Aret 1. juli 2006-30. juni 2007 19. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1.juli 2006-30.juni 2007 Indtægter: Note 2006/07 2005/06 Medlemskontingenter

Læs mere

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9 2000 Frederiksberg CVR nr. 32585051 Matr. nr. 18-az Frederiksberg Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

BDO DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR. 18 05 00 13. www.bclo.dk. Tlf: 98 28 18 22 hjallerup@bdo.dk

BDO DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR. 18 05 00 13. www.bclo.dk. Tlf: 98 28 18 22 hjallerup@bdo.dk BDO Tlf: 98 28 18 22 hjallerup@bdo.dk www.bclo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gammel Markedsvej 1 DK-9320 Hjallerup CVR-nr. 20 22 26 70 DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR.

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRSEBÆRDALEN. Kirsebærdalen 1 11. 8654 Bryrup. CVR nummer 30 29 66 56 Å R S R E G N S K A B

ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRSEBÆRDALEN. Kirsebærdalen 1 11. 8654 Bryrup. CVR nummer 30 29 66 56 Å R S R E G N S K A B ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRSEBÆRDALEN Kirsebærdalen 1 11 8654 Bryrup CVR nummer 30 29 66 56 Å R S R E G N S K A B 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 26. marts 2012 Dirigent 2 Bestyrelsens

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den

IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS Statsautoriseret revisor IT Intergroup A/S Årsrapport for 2004 --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06 Vedtaget på ordinær generalforsamling den

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere