1. Valg af Dirigent Bjørn fra Grindsted blev valgt, og konkludere at landsmødet var rettidigt varslet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Valg af Dirigent Bjørn fra Grindsted blev valgt, og konkludere at landsmødet var rettidigt varslet."

Transkript

1 Referat fra Landsmødet i Hockey og Floorball i Grindsted d Valg af Dirigent Bjørn fra Grindsted blev valgt, og konkludere at landsmødet var rettidigt varslet. 2. Valg af stemmetællere Sussanne og Maibritt fra Grindsted blev valgt. 3. Valg af referant Alex fra Thisted blev valgt. 4. Godkendelse af Udvalgets beretninger (bilag 1 og 2) Vedr. kursus ønskes de nuværende kursusarrangører at der på sigt komme nye kræfter til, så der kan læres en ny underviser op. Sussanne fra Grindsted kunne være interesseret i dette. Vedr. region 3. Vera håber at klubberne fra fyn vil mødes med region3 for at tale om muligheder. Der vil muligvis kunne søges penge til den ekstra udgift til broen. Man mener festen og venskabet også er vigtig. Region 3 holder ikke weekend stævner længere, men det er fordi det ikke er økonomisk muligt med så få hold. Hvis der kommer flere vil de sikkert og så kunne feste lidt mere. Bjørne fra Breddeudvalget og Carsten fra DHIF kan godt se det er meget uheldigt at Hockey er taget af festvallen, netop denne gang, når det er på sjælland, hvor man mangler hold. Det er postivt at se at der er nye deltagere blandt de tilmeldte floorball hold.. Vedr. Floorball, Hockey spillere kan også få gode oplevelser ved at deltager i samlinger og komme med til udlandet. Da vi ikke har fået det budget der er blevet søgt om, er vi nød til at søge aktivetetspuljen hvergang der skal laves noget særligt floorball orienteret. Beregtninger blev godkendt. 5. Fremlæggelse af regnskab (Bilag 3) Alex vil give Flemming ret i at det et stort arbejde at finde rund ti Systemet, især det faktiske er mange forskellige regnskaber, en til Kørsel, en til Administration, en til kursus, en pr. aktivitetspulje tilskud, og en fælles træner. Det er forsøgt samlet i et regnskab til landmødet for overskueligheden. Kommentarer, det højre kørselstal skyldes stor geogratisk spredning på medlemmerne af landsudvalget. Man kunne måske holde nogle møde på skype?, Vi har de sidste år blandt andet holdt et weekendmøde, for at få mest muligt tid ud af kørslen, og ordwin har kunnet arrangere gratis overnatning. Vedr. Materiale puljen, skyldes faldet i beholdning, at der først fra det kommende FM igen skal indbetales 20 kr. pr deltager ved FM til materiale puljen. Det var været i sat i bero de sidste 3 år for at få nedbragt beholdningen, og jeg håber de 20 kr. vil få det til at løbe rundt unden at man igen får opbygget et stort beløb på kontoen. Dommer udgiften var kørslen til en ekstra indkaldt dommer, da en klub ikke kunne stille med dommer. Klubben havde selv betalt opholdet ved FM for dommeren. Der var ros for godt over overskueligt regnskab.

2 6. Budget for 2015 fremlægges (bilag 4) Kommentarer: Man vil forsøge at søge om 2 fælles trænere, en til Hockey og en til Floorball hvis det er muligt, som det lyder til. Det er vigtigt at begrunde hvorfor man skal bruge flere penge til floorball delen, altså hvorfor den del ikke kan klare på de møder der holdes i forvejen. 7. Indkomne forslag A) Inga fra Ålestrup have forslået at FM skal holdes i første halvdel af april. I år er det først i maj, hvilket gør at det ligger oven i Fodboldens første stævne, og dermed kan de ikke deltage i fodbold i år. Hockey er en vintersport og har ikke noget at gøre i Maj. Grindsted giver ret i at det er forsent i maj, det har været iklarhed i regionen om hvem der skulle arranger det denne gang og derfor har de for sent fået mulighed for at booke hal mens tiden var ledig. Det er for kort en periode med første halvdel af april, da Påsken kan ramme der. Idrætsudvalget forslog at rette forslaget til atfm skal afholdes i April, og få det tilføjet i reglsættet, Inga godtog dette og forslaget blev godkendt. B) Idrætsudvalget forslog en tilføjelse til 2.1.Inden en turneringsrunde afleveres HOLDKORT med navne på spillerne, samt ved FM (de forskellige turneringsansvarlige i regionerne, skal søger for at alle holdkort fra sæsonen er tilstede ved FM). Tilføjes: For at en spiller kan deltage ved FM, skal han have spillet ved mindste et af sæsonens regionsstævner for klubben. Begrundelse: Det skal sikre at det så vidt muligt er de spillere der har kvalificeret sig til FM, som også kommer med til FM. Samt sikre imod spillere man ikke har set i kamp i denne sæson evt. kommer med til FM i en række som de ikke er klassificeret til. Kommentarer: Sådan er det også i andre idrætter, der må stadig der rykkes op fra laverere liggende hold fra samme klub. Forslaget blev godkendt Kommentar: Region 1 har i denne sæson brugt det nye holdkort, hvor der er plads til at krydse af ved hvilke stævner den enkelte spiller har deltaget. Dette kan varmt anbefales det det kan give et hurtigere overblik. 8. Handlingplan for den kommende periode (Bilag 5) Vedr. Floorball. De klubber der har lyst må meget gerne deltage i alle 3 stævner og altså ikke kun i deres egen region. Man kan også lave mix hold, hvor trænerne må spille med sammen med spillerne. Vedr. region 3. Hvad vil man gøre?, Ordwin vil tage fat i Søren og Anette, da konsulenternepå sjælland har henvist til dem. Han vil også deltager i de kommende dialog møde for at få fokus på det. Vedr. Børnehold. Hvor mange skal der være for at man kan lave børnerække. Det kan ikke passe de voksne spiller skal vise særlig hensyn til børnespillere, da de jo ikke har bedt om at spille imod børn.

3 I Reg. 2 Har 3 klubber med børnehold og Kolding arbejder også på at få et hold. Børnehold kan også have stort niveau forskel, så de får mere ud af at møde hold på deres eget niveau. Der bør ikke tages særlige hensyn til børnespillerne. Børnehold bør ikke altid starte i E rækken, da de er meget hurtigere end de rigtige E spillere. Børnehold udvikler sig meget i løbet af en sæson 9. Valg af Idrætsudvalg A) Valg af formand: Ordwin blev genvalgt B) Valg af udvalgsmedlem: Vera blev genvalgt 10. Valg af Repræsentant til repræsentantskabet Ordwin blev genvalgt. 11. Diverse Region 3 er i gang med at undersøge om de kan afholde FM næste år. De håber på at kunne give besked ved FM i Grindsted. Mangler Region 3 folk til noget praktisk, kan de måske trække på folk fra de andre regioner. Ordwin *Opfordre til at deltage i Dialogmøder, hvor han vil tage følgende ting op Fællestræner, SO festival uden Hockey samt Region 3 hjælp til Hockey rekrutering. Bjørne takkede af for at rigtigt godt møde,.

4 Bilag 1 Udvalgets beretning til landsmødet den Siden sidste landsmøde i 2013 havde vi 3 udvalgsmøder, henholdsvis i maj og september sidste år og i januar FM Men jeg starter med sidste års FM, som blev afholdt i Ålestrup. Der blev spillet mange tætte kampe, og efter min opfordring ved træner/ledermødet om fredagen, om at dommere skal være meget aktiv og stoppe det hårde spil og taklinger, blev der dømt meget ihærdig og kontant, og der blev uddelt kort ud ret hurtig for mindre forseelser. Måske en gang imellem for hurtig, men det er ind imellem også vanskelig at finde den rette mellemvej. Vi undgik dog først og fremmest voldelig spil og taklinger, og det var formålet. Tak i hvert fald til Inga og den flok glade pensionister, som sørgede på bedste vis for deltagerne og deres trænere. Behandlede sager ved udvalgsmøderne Rækkeinddeling.: Også i det forløbene år kom vi ikke igennem året uden diskussioner om Region 2's dominans ved FM, og den efterfølgende rækkeinddeling i Region 2, efter at observatørerne har været på besøg ved deres første stævne. Man rykkede godt nok 2 D-hold op i C-rækken, men opfordringen til at bringe orden i A + B-rækken, ved at rykke 1 eller 2 hold i A-rækken blev forkastet trods at vores regelværk forskriver, at man skal have mindst 6 hold i A-rækken hvis man har mindst 30 hold i regionen. Region 3 Da dette er tilfælde i Region 2, har de mislighold vores regler, og skal bringe det i orden til næste sæson. Desværre er nedgangen af tilmeldte hold igen i nedadgående i Region 3, og det er vi da meget bekymret over. Vi drøftede mulighederne, hvordan man også fremover kan fastholde en god turneringsafvikling der. En af mulighederne som Region 3 har drøftet, er om det var en mulighed af Fynsklubberne kunne sammen-lægges og indlæmmes i Region 3. Dette forslag forelagde undertegnede alle klubber i Region 2 på den 2.stævne vi holdte i starten af året, og her var der ingen positive tilbagemeldinger at høre. Nogle af udsagn var, - det er ikke Region 2's problem - man kan sende nogle hold til Sjælland, for at de for flere kampe og mere modstand - Region 3's hold kan spille med i Region 2's turnering Men jeg fik ingen positiv feed back. Kursus Desværre måtte vi aflyse Trin 2 kursus i jan pga. sygdom og dårlig tilslutning af den sene udsendelse. Licensbetaling Brøndby er den eneste klub, som ikke har bragt deres licenser i orden inden årets udgang, som det var fastlagt af landsudvalget. Klubben spiller derfor kun træningskampe i den indeværende sæson, og kan ikke deltage i FM i starten af maj i år.

5 FM-pladsfordeling i 2014 A-række.: Region 1, 3 pladser. Region 2, 2 pladser Region 3, 1 plads B-række.: Region 1, 2 pl. Region 2, 2 pl. Region 3, 2 pladser C-række.: Region 1, 2 pl. Region 2, 2 pl. Region 3, 2 pl. D-række.: Region 1, 2 pl. Region 2, 2 pl. Region 3, 2 pl. E-række.: Region1, 3 pl. Region 2, 3 pl. Region 3, 0 pl. Floorball Dette emne har fyldt rigtig meget i løbet af det sidste års tid. Først blev delingen mellem Hockey og Floorball forkastet ved sidste års landsmøde, men DHIF bevilligede heller ikke nogen budget til Floorball til trods, at gerne man ville fokusere næsten udelukkende på Floorball, da den blev anerkendt som en international idrætsgren, og også er med i programmet for de WWG i Østrig i Mere om dette i den beretning om floorball fra Alex. Speciel Olympics Festival i Frederikssund Ja her har man fra Breddeudvalgets side sløjfet Hockey fra programmet til fordel for Floorball, trods at Hockey er den største idræt under DHIF. På udvalgets vegne Ordwin Maecker, formand

6 Bilag 2 Floorball Beretning Igen i år været har der været godt gang i floorball aktiviteterne. Lige før sidste års landsmøde havde vi haft et hold i sydkorea og flere danske hold med til malmø Open, og allerede i efteråret var det igen tid til at sende et hold udenlands. Denne gang var det til et stævne i Rosenheim i sydtyskland. Indbydelsen kom kort tid før sommerferien, at der ikke blev mulighed for at arrangerer samlinger til en udtagelse af et hold. Derfor blev sendt en indbydelse ud til klubberne og bladt de spillerer der var interesseret blev der udtaget et hold på 10 spiller fordelt på 4 klubber. På tros af at spillerne ikke nåede at træne sammen før stævnet gik de alligevel hen og vandt det hele. Kort tid efter kom så endnu en indbydelse til at udlandlansk stævne, denne gang i Østrig til april. Der blev i februar og marts afhold to samlinger, en i Haslev og en i Kolding, der var 24 spiller der kæmpede om de 16 pladser, da vi denne gang både skulle spille med et A hold og et B/C hold. Spillerne til de 2 hold er nu blevet udtaget og vi vendte spændt på hvordan det kommer til at gå dem. Der var i år 3 danske hold med til Malmø Open. Lavuk stillede med et hold i 2. division og vika stillede med 1 hold i 2 og et hold i 3.division. Vika gik hen og vandt 2. division. Det ertilmeldt 35 spiller til floorball turneringen ved SO festivallen i Frederiksund, fordelt på 1 svensk hold og 2 danske hold (helsingør og Klub liv og motion), samt enkelte spillere fra Team 2010, ikast og haslev Efter sidste års landsmøde afstemning, hvor vi valgte at Hockey og Floorball skulle forblive i samme udvalg, fik vi en plads i den nye tænketank / samarbejdsudvalg, som bestod at repræsentanter fra Dansk Floorball Union, DHIF (en konsulent), Idrætsudvalget for Hockey og Floorball, samt Kørselstolsfloorball. Vi følte dog hurtigt at vi blot havde vores plads af orienterende grund, da DHIF Konsulenten og DAFU havde travlt med at få sat en masse ting i gang inden resten af udvalget blev taget med på råd. Det klagede vi over, og på et efterfølgende møde med Carsten Mortensen, ser vi nu mere lyst på mulighederne for at sambejde med udvalget. Carsten Mortensen har også overtaget DHIF plads i udvalget i stedet for den til konsultent.

7 Bilag 3 Regnskab for Hockey og floorball 2013 Indtægter Udgifter Kursus Deltagerbetaling (note 1) kr 5.000,00 Licens midler kr ,00 Rammebeløb kr ,00 Kursus bevilling kr 1.231,38 Aktivitetspuljen kr 6.927,00 Kontor / Administration (note 2) kr 2.978,00 Kursus (note 3) kr 6.231,38 Møder (Note 4) kr 3.136,58 Kørsel (Note 5) kr ,00 Gebyr/Andet (note 6) kr 0,00 Licens (note 7) kr ,00 Floorball tur til rosenheim kr 5.500,00 Balance kr ,38 kr ,96 Over/underskud kr 1.549,42 Regnskab for Hockey og floorball Materialekonto 2013 Indtægter Udgifter Regionsindbetalinger (note 1) kr 8.700,00 Administration (note 2) kr 153,50 Medaljer (note 3) kr ,50 Dommer (Note 4) kr 1.725,46 Balance kr 8.700,00 kr ,46 Indestående ved Årets start kr ,70 Over/underskud -kr 4.633,46 Nuværende beholdning kr 9.232,24 Indestående På Materialekonto kr 9.232,24 Bilag 4

8 Budget Hockey og Floorball 2015 Til Hockey Adminstration 3.500,00 Møde 4.000,00 PR 3.000,00 Kørsel , ,00 Kursus, hockey 5.000,00 Fælles træner 8.500,00 Til Floorball Kontor 1.000,00 Møde 2.000,00 PR 5.000,00 Kørsel , ,00 Fælles træner 8.500,00

9 Bilag 5 HANDLINGSPLAN FLOORBALL At fortsætte PR arbejdet for orientering om floorball, så der kan afvikles turneringer på landsplan i lighed med halhockey. Startende i sæsson 2014/15 med 3 stævner, 1 i hver region At få ansat en fællestræner At sammen med fællestræner at forberede spillerne til internationale og andre stævner bl.a. Special Olympic. At drage børn og unge ind i Mini/-Floorball, så tidligt som muligt. At rekruttere og uddanne trænere og dommere i Floorball med Special Olympic konceptet som udgangspunkt. At gøre forsøg med at lave mixede hold i Floorball/ Minifloorball HANDLINGSPLAN HALHOCKEY At drage børn/unge ind i hockey så tidligt som muligt, ved bl.a. at besøge Specialskolernes Landsidrætsstævner og Værkstedernes idrætdage, for at fortælle om klubber og turneringer, for at imødekomme afgangen af ældre spillere, og spillere, der har mistet interessen, samt udbrede viden om spillets regler, samt hjælpe ved opstart af klubber, hvis dette er nødvendigt. At gøre det muligt, ved nedsat betaling for børn/ unge, at deltage i den løbende turnering, da der ikke er nok børn/unge til egen turnering. Dette gøres ved at sikre licensmidlerne primært kommer ud i regionerne og arbejde. At vedligeholde det nuværende niveau, dog således, at der arbejdes på at opnå, at der er hold i hver region. I Region 3 bør konsultere / fællestræner inddrages i rekutering af spillere / klubber At afvikle turneringen med afsluttende FM inden udgangen af april måned. At indkalde ekspertbistand for rigtig indplacering i rigtig række, hvis der stadig er behov for det. At arbejde for at optage fysisk handicappede i turneringen. At vedligeholde og udvikle trænere/dommere ved årlige seminarer, for at få en så ensartet dommerstand som muligt. At opretholde og udvikle spillernes medvirken og indflydelse på turneringen og regelsæt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent.

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent. Himmelev-Veddelev Roskilde Idræts Unions Repræsentantskab Referat af repræsentantskabsmode 2009 Repræsentantskabsmødet blev afholdt tirsdag den 10. marts 2009 i Roskilde-Hallerne. bød velkommen her til

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFU NYT Nr. 1 2011 Husk at tilmelde jer til årets Firma Multi Motions løb. Se siderne 4 & 5 inde i bladet

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Indledning En stor tak til Gitta Ny struktur og formand 40 års fødselsdag

Indledning En stor tak til Gitta Ny struktur og formand 40 års fødselsdag Indledning Endnu et godt år er nu overstået. Der er sket rigtig meget i klubben i årets løb, meget har været rigtigt godt, men der har også været noget, vi ikke har været glade for. I denne beretning vil

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere