GISP. Nr. 155 September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GISP. Nr. 155 September 2014"

Transkript

1 GISP Nr. 155 September 2014 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING

2 Idræt B ny udgave af papirbogen og nu også ibog Idræt B idrætsteori behandler teoretiske emner som den moderne idræts historie, idrætten som kulturelt fænomen, sundhed, fysiologi, anatomi og træningslære. Indholdet i papirbogen er blevet opdateret og udvidet med helt nye afsnit om fitness, løb og cykling de nye folkeidrætter. Papirbogens indhold er kernen i den nye ibog. Her suppleres det idrætshistoriske afsnit med tekster om de klassiske olympiske lege og gode forslag til casearbejde. Herudover er flere kapitler udvidet med videointerviews med bl.a. elever, og der er videoklip og lyd, så eleven får et endnu bedre indtryk af så forskellige personligheder som Kaptajn Jespersen, Gunnar Nu, Ragnhild Hveger, en ørebidende Mike Tyson og en skallenikkende Zidane. Per Jørgensen, Niels Vogensen, Bo Isaksen og Jesper Franch Bog ibog 304 sider idraetb.systime.dk Videoklip 30 opgaver 140 billeder 3 cases ebog Se priser og licenser på systime.dk Læs systime.dk Ring Skriv Deltag lab.systime.dk

3 GISP nr. 155 September 2014 Redaktion Malene Løye Kristensen Niels Paludan Marie Lind Brandtoft Redaktionens adresse Marie Lind Brandtoft Strøybergsvej Aalborg Pris pr. år Abonnement: 400 kr. Studerende og pensionister: 200 kr. Foto Bestyrelsen og redaktionen m.fl. Udgiver Gymnasieskolernes Idrætslærerforening (GI) Tryk Rosendahls De anførte synspunkter, der fremføres i artiklerne deles ikke nødvendigvis af GI eller af redaktionen. I N D H O L D. Leder Fra bestyrelsen Bestyrelsens skriflige beretning GF indkaldelse... 8 Regnskab Nyt fra fagkonsulenten Aktuel forskning Gymnasieelever finder karaktergivningen i idræt vilkårlig og uforståelig GISP artikel august 2014 afhandling Testcenter genåbner på Idræt Træneruddannelse på gymnasiet Kurser Den reflekterende idrætsudøver Kursus fagdidaktik GI Skikursus januar Naturkursus Boganmeldelse Matidræt Boldbasis Stævner Beretning fra stævneudvalgene Beretning fra finalestævne i volley Beretning fra finalestævne i håndbold Stævner og stævneudvalg Regioner regionssekretærer Adresser bestyrelsen, redaktionen mv

4 Leder Leder Så er arbejdet skudt i gang igen efter endnu en sommer, hvor vi i hvert fald ikke kan brokke os over vejret. Sikke oplagt det har været til udendørsaktivitet! Om ikke så længe mødes en stor del af os til det årlige generalforsamlingskursus i Sønderborg, hvor der igen i år er et utroligt alsidigt kursusudbud: Swingdans, crossfitt, flagfootball, musikteori og performance, for ikke at tale om den prestigefyldte bordcurlingturnering. Vi der skal afsted, glæder os! Ud over GF14 er der naturligvis også andre kursustilbud på vej: Et skikursus, et kursus i fagdidaktik, et kursus i samarbejde med SDU om den reflekterende idrætsudøver og allerede nu er der et friluftskursus i september 2015 i støbeskeen, som formentlig holdes i Norge. Hvis man går som idrætslærer og inderligt ønsker sig et bestemt kursus, er der også hjælp at hente. Se bagerst i bladet og find din nærmeste regionssekretær. Regionssekretærerne hjælper gerne med at arrangere kurser på de enkelte skoler der gives sågar tilskud fra GI til dette. Det er også tit sådan, at hvis man ønsker sig et kursus i noget bestemt, så er man ikke alene. Således kan regionskurser hurtigt blive fyldt til randen. Og ud over at være fagligt givende, er det jo også skægt og hyggeligt at mødes med kolleger fra skoler tæt på. Det eneste det kræver er en tanke, et initiativ og en kontakt til regionssekretærerne. Dette nummer af GISP står i den kommende generalforsamlings tegn, men byder også på nyt fra forskningens verden: En masterafhandling og et bachelorprojekt har afdækket, at eleverne ofte har det indtryk, at de får karakter i idræt primært ud fra deres engagement i timerne. Det er vigtigt for os som fagpersoner at tydeliggøre for eleverne, at det ikke er korrekt, ud over at engagement giver en vigtig forudsætning for at lære noget i timerne. Måder at ændre denne elevopfattelse på har Andreas Schiørring og Morten Mahler Eriksen beskrevet i deres Masterafhandling, og dette kan man læse mere om i dette blad. Næste nummer af GISP byder blandt andet på anmeldelser af kurserne på GF 14, og derudover vil vi meget gerne høre fra JER medlemmerne hvad I gerne vil læse om. Det kan være, at I har et ønske til et tema i et blad eller en ide til nogle forløb eller artikelskrivere og vi vil meget gerne høre fra jer, hvis det er tilfældet. Som det nævnes i Bestyrelsens beretning, så bliver vi færre og færre her i redaktionen på GISP, da to af vores faste medlemmer ønsker at drosle ned efter mange års arbejde med bladet. Derfor vil vi på redaktionen allerede nu sige en stor tak til Mikkel Toudahl Clausen for arbejdet her du vil blive savnet! Nu lyder det som om arbejdsbyrderne i GISP er store, men det er faktisk ikke tilfældet. Til gengæld udvider det den faglige og sociale horisont, og det er dejligt. Og skulle DU have lyst til at være med i redaktionen, så tøv ikke med at kontakte os. Vi vil så gerne være flere! Et af de faste indslag i bladet er boganmeldelserne. Vi ønsker os også et lidt større anmelderkorps, så hvis du har lyst til ind i mellem at anmelde en bog, så skriv det til Marie Lind Brandtoft, Belønningen for en anmeldelse er ikke enorm men man får 2 flasker vin og lov at beholde bogen! En anden måde, hvorpå man kan engagere sig i idrætsfaget er det mere lokale: GI mangler i øjeblikket regionssekretærer i en række regioner, og har man lyst til at prøve sig af som regionssekretær disse steder, så tøv ikke med at kontakte en regionssekretær eller en fra bestyrelsen som beskrevet i bestyrelsens beretning. På vegne af GISP-redaktionen Malene Løye Kristensen, Rosborg Gymnasium og HF og Marie Lind Brandtoft, Nørresundby Gymnasium og HF 4

5 Nyt fra bestyrelsen Bestyrelsens skriftlige beretning 2014 En helt afgørende hjørnesten i bestyrelsesarbejdet i GI er idéudviklingen og gennemførslen af faglig relevant efteruddannelse for vores medlemmer. Det fylder en stor del af vores arbejdstid på vores ca. 6 årlige møder i bestyrelsen. Derfor er det naturligvis også glædeligt, når interessen for efteruddannelsestilbuddene er stor og vi tilsyneladende har ramt rigtigt med udbuddet. Når interessen så af og til er knap så stor, ja så melder undskyldningerne sig: Så er det dommerens skyld eller boldens eller vejrets!! Spøg til side, kursusåret 13/14 har budt på både stor interesse for nogle kurser og mindre interesse for andre. Vores GF-kursus på IHS i Sønderborg i oktober 2013 var meget velbesøgt oven i købet i et efterår, hvor vi også arrangerede et stort udenlandskursus til La Santa. Sidstnævnte var tæt på udsolgt, og der blev afviklet 4 gode kurser dernede. Til gengæld afviklede vi et par kurser i Idræt og IT i april, som ikke var så godt besøgt, og i maj havde vi et kursus om den reflekterende idrætsudøver på tapetet til afholdelse i samarbejde med SDU. Dette kursus blev vi nødt til at aflyse/udskyde, da der var alt for få tilmeldte kursister. Og så var der det med undskyldningerne i forhold til den vigende tilslutning til disse kurser: OK13! Overenskomstmonstret har uden tvivl generelt haft en stor effekt på dagligdagen rundt omkring på skolerne, og man kan kun gisne om, hvad effekten har været i forhold til kursusdeltagelse. De andre faglige foreninger har forskellige erfaringer, nogle har markant færre efteruddannelseskursister efter OK13, andre kan ikke mærke nogen forskel. I bestyrelsen tror vi dog på, at OK13 i sammenhæng med den forholdsvis sene kursusafholdelse (april/maj) har spillet en betydelig rolle i det manglende antal kursister. Derfor er det ekstra glædeligt, at tilmeldingen til dette års Generalforsamlingskursus går strygende og faktisk i skrivende stund er overtegnet og lukket ned før tilmeldingsfristens udløb. For god ordens skyld skal det nævnes, at vi genudbyder det nævnte SDU-kursus om den reflekterende idrætsudøver. Det kommer til at foregå tirsdag d. 9. december på SDU, Odense, i en periode hvor mange har lidt luft i skemaet, fordi 3.g erne skriver SRP. Ligeledes udbyder vi til stadighed kurset om Ny praksis nødvendig i Idræt C for hele faggrupper. Man kan se annoncer for begge kurser længere inde i bladet. Øvrige indsatsområder Bestyrelsens indsatsområde om at arbejde for indførelsen af eksamen på idræt C har det sidste år taget en drejning hen imod arbejdet med evalueringsformer på Idræt C. I det forgangne skoleår ( ) har GI stået i spidsen for et evalueringsforsøg i idræt C, der er blevet afviklet på en række gymnasier. Rammen for forsøget var, at der i alle længere undervisningsforløb skulle der være en tydelig italesættelse af de faglige mål, samt en afsluttende forløbsprøve, hvor eleverne blev bedømt. Umiddelbart ser evalueringerne af forsøget ud til, at den tydelige italesættelse af de faglige mål og forløbsprøven betyder, at eleverne oplever mere faglighed og læring i faget, samt har større kendskab til, hvad de bliver bedømt på i forhold til karakter. I næste GISP vil vi i en artikel præsentere evalueringsforsøget og resultat. 5

6 Nyt fra bestyrelsen Derudover har vi stadig en ansøgning liggende hos ministeren om at indføre medtællende årskarakterer på idræt C på HF. Det har vi haft i et godt stykke tid efterhånden, men der er endnu ikke sket noget på dette område. Bestyrelsen er desværre ikke herre over alle de politiske beslutningsprocesser på Christiansborg, så for en interesseorganisation som vores kan det naturligvis opleves frustrerende, når en politisk beslutning, der virker til at være lige oppe over, udskydes og måske oven i købet skydes til hjørne. Vi må blot forsøge at påvirke så godt vi kan og så krydse fingre for, at politikerne, når tiden er til det, kan se det fornuftige i dette tiltag med medtællende årskarakterer, da det vil kunne give et tiltrængt statusløft til idræt C på HF. Stævner I forhold til stævneaktiviteten i GI er vi i bestyrelsen meget glade for den store stævneaktivitet rundt omkring i landet og for stævneudvalgets utrættelige arbejde. Bliv endelig ved med at støtte op om disse stævner. Læs i øvrigt stævnekoordinatorens beretning andetsteds i bladet. GISP, Facebook og Dropbox Idrætsforeningens blad GISP er det sidste år udkommet med 3 numre. Den form fortsætter indtil videre, også med bladet i den fysiske form som medlemmerne får hjem i postkassen. Der er overvejelser og undersøgelser omkring at lave bladet elektronisk på sigt. Muligvis med bladet også i App-form. Det ville naturligvis give nogle økonomiske besparelser ikke at skulle trykke og sende bladet ud, men en del medlemmer foretrækker også det trykte blad, så måske skal det være en bådeog løsning. Bestyrelsen arbejder videre med denne problematik og er i dialog med andre faglige foreninger i samme situation. Redaktionen modtager som altid gerne indlæg og billeder fra spændende undervisningsforløb eller studieture mm. Det kvitteres med en dejlig flaske rødvin. Selvom det at sidde i redaktionen ikke er voldsomt belastende, men tværtimod meget hyggeligt, er redaktionen ikke overfyldt. Derfor meld dig hvis du har lyst til at være med til at præge foreningens blad og arbejde sammen med nogle meget hyggelige idrætsfolk fra hele landet. GI s facebookgruppe er nu lavet til en lukket gruppe kun for medlemmer og det samme vil snart ske for vores fælles Dropbox-mappe. Så er der flere fordele ved at være medlem af foreningen. Facebookgruppen er et godt sted at få hurtig hjælp og inspiration fra andre idrætskollegaer og i Dropbox-mappen er der adgang til masser af materiale til brug i undervisningen. Regionerne Vi har i GI en ret stærk tradition for god og inspirerende kursusvirksomhed i regionerne arrangeret af de frivillige regionssekretærer, der yder et vigtigt arbejde med at sikre, at der er tilbud om løbende efteruddannelse i et regi, der både tidsmæssigt og økonomisk skulle være til at overskue. Men gad vide om OK13 alligevel er ved at sætte sit aftryk på idrætslærerhverdagen rundt omkring? På sidste års generalforsamling rapporteredes der endnu ikke om de store forandringer rundt omkring på skolerne, men at dømme ud fra tilbagemeldinger fra regionssekretærerne i år, er der ikke den samme aktivitet, som der plejer at være. Flere melder, at kollegerne har for travlt til at prioritere regionskurserne, og blandt regionssekretærerne selv er der også flere, der efter lang og tro tjeneste ønsker at give posten som regionssekretær videre, men som ikke lige kan finde en afløser. 6

7 Nyt fra bestyrelsen Vi glæder os over at der i det forløbne år været afholdt regionskurser i kettlebell, beachvolley, crossfit og dans, og i en af regionerne er der allerede planer for det kommende år om et praktisk kursus i springgymnastik og et teoretisk kursus i Ny praksis nødvendig på Idræt C? Så der er gang i den flere steder til stor gavn for både idrætslærere og elever. Men der er som sagt også ledige poster at besætte rundt omkring, så vi vil kraftigt opfordre jer ude på landets gymnasier til at overveje om det ikke var noget for jer at tage tjansen et par år som regionssekretær. Det er et utrolig vigtigt arbejde, dels af hensyn til efteruddannelsen, men også fordi kurserne, der ofte efterfølges af et fagligt møde, giver anledning til videndeling og erfaringsudveksling vedr. arbejdsforhold mm, hvilket kan give en uvurderlig støtte i hverdagen. Og så er det jo altid hyggeligt at mødes og lave idræt med gode idrætskolleger. Så der er mange gode grunde til at bakke op om denne regionsstruktur, som er vigtig for sammenhængkraften i vores faggruppe. Vestjylland) og region 12 (Vejle Amt) ønsker afløsning på regionssekretærposten. Kontakt gerne en af dem eller bestyrelsen, så de og vi kan fortælle dig mere om, hvad tjansen indebærer. Økonomi I lighed med sidste år kommer foreningen også ud af 2013 med et pænt overskud. Nærmere bestemt ca kr., hvilket er kr. mere end budgetteret. Dette skyldes primært, som man kan se af regnskabet, at bestyrelsesmøder, generalforsamlingen og administration ikke har brugt de budgetterede beløb. De faglige- og regionale aktiviteter er steget en anelse i forhold til sidste år, men har stadig ikke det omfang som bestyrelsen kunne ønske. Vi vil derfor endnu en gang opfordre medlemmerne til at søge tilskud fra foreningen, hvis man laver lokale tiltag. Man kan se regnskabet for 2013 andetsteds i nærværende blad. På gensyn i Sønderborg! Bestyrelsen Husk at der også er økonomisk støtte til regionskurser og -aktiviteter på op til 2000 kr. Henvend jer til bestyrelsen, hvis ikke arrangementerne kan løbe rundt i sig selv. Henvend jer også endelig, hvis I ønsker at en fra bestyrelsen skal deltage i et møde i forbindelse med et kursus. Vi vil gerne være med til at sikre den gode kontakt mellem bestyrelsen og regionerne. Hvis du sidder og hopper i stolen for at kunne tage regionssekretærkasketten på, så tøv ikke med at henvende dig til bestyrelsen. Foreløbig ved vi at region 2 (Vestsjælland), region 6 (København II), region 11 (Syd- og 7

8 Nyt fra bestyrelsen Generalforsamling Gymnasieskolernes Idrætslærerforening Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Gymnasieskolernes Idrætslærerforening: Torsdag den 2. oktober 2014 kl på Sønderborg Idrætshøjskole (IHS), Friheds allé 42, 6400 Sønderborg. Efter generalforsamlingen vil der være møde med fagkonsulenten. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Offentliggørelse af kandidater til bestyrelsesvalget 7. Valg af 2 revisorer 8. Valg af revisorsuppleanter 9. Evt. Ad punkt. 5: Forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest torsdag den 12. september Bedes sendt til: Anders Bergholdt pr. mail: Ad punkt 6: På valg er følgende: Andreas Schiørring (villig til genvalg) Michala Hammer (villig til genvalg) Line Rasmussen (ønsker ikke genvalg) Ad punkt 7: På valg er følgende: Erik Bagger og Lars Westergaard (villige til genvalg) Ad punkt 8: På valg er følgende: Jan Holst og Jens Færch (villige til genvalg) Forslag til kandidater til punkt 6, 7 og 8 skal være Anders Bergholdt i hænde senest torsdag den 11. september For generalforsamlingsdeltagere, som ikke samtidig er på generalforsamlingskursus, og som ønsker at deltage i den efterfølgende middag og evt. ønsker overnatning og morgenmad, kan tilmelding ske via Emu en GI giver middag ved festen efter generalforsamlingen, mens vi må opkræve kr. 300 for overnatning og morgenmad. De 300 kr. bedes indbetalt på reg.nr kontonr Foreningens vedtægter kan ses på modul/vedtægter-gymnasieskolernes-idrætslærerforening På gensyn GI s bestyrelse Anders Bergholdt, formand 8

9 Regnskab og budget Daglig drift Regnskab 2013 Budget 2013 Indtægter Kontingent ,00 Renter ,04 Annoncer og Copydan ,23 Div... I alt ,27 Udgifter Renter/gebyrer ,00 Bestyrelsesmøder ,85 Regionale akt ,00 Faglige aktiviteter ,40 Generalforsamling ,25 Telefon ,00 Porto ,04 Administration ,56 GISP ,35 Medlemskab... 0,00 Gaver ,85 IT ,50 Diverse ,00 Kurser... 0,00 Ialt ,80 Overskud/underskud daglig drift ,47 Indtægter Kontingent ,00 Renter ,00 Annoncer og Copy Dan ,00 Div... I alt ,00 Udgifter Renter/gebyrer ,00 Bestyrelsesmøder ,00 Regionale akt ,00 Faglige aktiviteter ,00 Generalforsamling ,00 Telefon ,00 Porto ,00 Administration ,00 GISP ,00 Medlemskab... 0,00 Gaver ,00 IT ,00 Diverse ,00 Ialt ,00 Overskud ,00 Regnskabet er revideret og godkendt d. 28. maj 2014 Bankindestående er kontrolleret Erik Bagger Lars Westergaard 9

10 Regnskab og budget Budget 2014 Daglig drift Budget 2015 Indtægter Kontingent ,00 Renter ,00 Annoncer og Copy Dan ,00 Div... I alt ,00 Udgifter Renter/gebyrer ,00 Bestyrelsesmøder ,00 Regionale akt ,00 Faglige aktiviteter ,00 Generalforsamling ,00 Telefon ,00 Porto ,00 Administration ,00 GISP ,00 Medlemskab... 0,00 Gaver ,00 IT ,00 Diverse ,00 Ialt ,00 Overskud ,00 Indtægter Kontingent ,00 Renter ,00 Annoncer og Copy Dan ,00 Div... I alt ,00 Udgifter Renter/gebyrer ,00 Bestyrelsesmøder ,00 Regionale akt ,00 Faglige aktiviteter ,00 Generalforsamling ,00 Telefon ,00 Porto ,00 Administration ,00 GISP ,00 Medlemskab... 0,00 Gaver ,00 IT ,00 Diverse ,00 Ialt ,00 Overskud ,00 Kassebeholdning pr. 1. januar 2013 daglig drift Beholdninger i alt (Aktiver) Overskud/underskud på daglig drift Kassebeholdning pr. 31. december 2013 daglig drift Beholdninger i alt

11 Regnskab og budget Kursus kontoen Regnskab 2013 Budget 2014 Indtægter Generalforsamlingskurset ,00 Idræt og IT ,00 Renter ,42 Metodekursus ,00 La Santa ,00 Tilskud fra UVM ,00 I alt ,42 Indtægter Generalforsamlingskurset ,00 Udgifter Generalforsamlingskurset ,62 Idræt og IT ,50 Metodekursus ,00 La Santa ,90 Skriftlighed i idræt ,00 Ialt ,02 Overskud/underskud kursus kontoen ,40 Kassebeholdning pr. 1. januar 2013 kursuskonto Beholdninger i alt (Aktiver) Overskud/underskud på kursusvirksomhed Kassebeholdning pr. 31. december 2013 kursuskonto Beholdninger i alt

12 Nyt fra fagkonsulenten Kære kollegaer Kære kollegaer, Så sluttede en fantastisk varm sommer. Rygterne fra den politiske verden antyder, at vi også skal have et varmt efterår med reform af de gymnasiale uddannelser. Det er endnu uvist, hvor det ender, eller om det drukner i politisk profilering op til folketingsvalget næste år, men i skrivende stund er der ikke noget der tyder på de store ændringer for idræt. Den faglige forening har spurgt ministeren om muligheden for at få en medtællende årskarakter på hf med det formål at styrke fagets status. Forslaget er afhængig af, at det politisk besluttes at åbne for hf-loven og det er endnu ikke sikkert, at det sker inden valget Ude på skolerne er det ved at være tid til at ledelsen skal indstille censorer til ministeriet. Husk at hvis I ønsker at blive SRP/SSO censorer, så skal jeres ledelse indstille jer. Husk også, at hvis I ikke har haft B-niveau i mange år og ikke ønsker at komme ud som censor på idræt b-niveau, så er det ledelsen på jeres skole, der skal lade være med at indstille jer med censorkapacitet i idræt. Karakterdebatten er jo altid aktuel, men i de seneste år er den blevet aktualiseret af Andreas Schiørrings bacheloropgave og senest igen i en artikel andetsteds i dette blad. Det er rigtig vigtigt at understrege, at karakteren i idræt, ligesom karakteren i alle andre fag, er et udtryk for i hvilket omfang eleven har opfyldt de faglige mål. Der gives ikke karakterer for deltagelse og/ eller engagement. Det er imidlertid ikke det samme som, at deltagelse og engagement ikke er vigtige krav at stille til eleverne, for kun gennem deltagelse og engagement får eleven mulighed for at forbedre sit faglige standpunkt. Det er også ved at være tid til at eleverne skal vælge hvad de vil skrive SRP/SSO opgave om. Jeg har tidligere distribueret en fil med en masse opgaveformuleringer, som i kan hente inspiration fra. Det er stadig en mulighed, så hvis I gerne vil have den, så send mig en . Når I kommer til at skulle lave opgaveformuleringerne, så er det vigtigt at sikre, at det idræt bidrager med adskiller sig fra det, det andet fag bidrager med. Problemet opstår specielt i samarbejder med biologi og samfundsfag, hvor nogle opgaver ender med at kunne besvares alene af samfundsfag eller biologi. Grunden er naturligvis, at alle opgaver i princippet kan skrives alene i idræt, fordi vi er et tværfakultært fag. Opgaven for jer er at sikre, at idræts bidrag adskiller sig tydeligt fra det andet fags bidrag altså f.eks. at idræt lægger op til en samfundsfaglig, humanistisk eller træningslæring vinkel når faget arbejder sammen med biologi. 12

13 Nyt fra fagkonsulenten Ingen sommer uden regnvejrsdage og ingen eksamenssæson uden indberetninger. En halv snes indberetninger ud af ca. 600 unikke eksamensbegivenheder er jo ikke meget, men da de stort set alle sammen handler om det samme, så kunne det tyde på en generel udfordring for faget. DET HANDLER OM UNDERVISNINGSBE- SKRIVELSER! Alle indberetningerne omhandler bl.a. mangelfulde beskrivelser af forløbslængde og af de faglige mål og fokuspunkter i de enkelte forløb. Det er en essentiel del af det juridiske grundlag for eksamen, og uden det har censor meget svært ved at give en kvalificeret bedømmelse af eleverne. Husk også, at man går til eksamen i forløb, og at elever i tværdisciplinære forløb (f.eks. ketsjerspil) skal op i mere end en af de indgående discipliner. I den nærmeste fremtid bliver der afholdt to konferencer om innovation i fagene, hvor Thomas Andersen, Esben Grunnet og Lars Bo Kristensen vil give bud på hvordan man kan arbejde med innovation i idræt. Jeg håber at møde jer til generalforsamlingen eller rundt omkring i landet. 13

14 Aktuel forskning Gymnasieelever finder karaktergivningen i idræt vilkårlig og uforståelig Af Marianne Effersøe Martens, stud. cand. scient. idræt og sundhed, Syddansk Universitet Hvis man giver sig selv 100%, så har man måske lige et lod mere med i skålen, når der skal trækkes karakterer. Altså. Det er nok lidt den tankegang man får, ikke? Elev, 3.g, fynsk gymnasium Dette synspunkt kan virke som en spand koldt vand i ansigtet på de mange dedikerede og dygtige gymnasieundervisere, der er i stand til at tydeliggøre en faglig begrundet karaktergivning. Imidlertid er det ikke det, der præger konklusionen på et nyligt afsluttet bachelorprojekt, der har undersøgt tilfredsheden med karaktergivningen i idrætsfaget. I alt 221 elever fra to gymnasier har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse og opfølgende in- 14 Marianne Effersøe Martens terviews. Undersøgelsens hovedresultat er, at 43 % ikke mener, at karaktergivningens grundlag er tydeligt for dem. To ud af tre mener ikke, at deres idrætslærer forklarer, hvorfor de får en given karakter. Tilsyneladende er eleverne af den opfattelse, at engagement og fedteri er blandt de vigtigste adfærdsformer, hvis man skal opnå en god karakter. Utilfredsheden med karaktergivningen er størst blandt de fynske elever i undersøgelsen, og især hos dem med karakteren 7 og derunder. I undersøgelsen kommer det blandt andet frem, at nogle af eleverne mener, at der finder en forskelsbehandling sted der manifesterer sig, ved at de elever, der indynder sig hos lærerne, får en højere karakter qua deres lærervenlige adfærd. Nogle føler sig decideret overset i idrætsundervisningen grundet det høje elevtal, og andre udtaler, at de bliver oplyst om forkerte vurderingsgrundlag. Drengene er generelt mere tilfredse end pigerne, og samtidig er det også drengene, der får de højeste karakterer. Mange af eleverne svarer i spørgeskemaundersøgelsen, at de mener, at de bliver bedømt på engagement i undervisningen. Der er sket en kollektiv misforståelse af dette engagement -begreb, men det er i nærværende undersøgelse ikke tilstrækkeligt undersøgt, om det er lærerne, der fejlinformerer, eller om det er eleverne, der misforstår

15 Aktuel forskning den information de får. I kølvandet på spørgeskemaundersøgelsen er der blevet foretaget en dokumentanalyse af to tilfældigt udvalgte gymnasiers hjemmesider. I begge tilfælde nævnes engagement eksplicit som det første bedømmelseskriterium under idrætsfaget. Bekendtgørelsen lægger derimod op til, at eleverne skal vurderes ud fra aktiv deltagelse og sociale kompetencer. Måske er det dette, der af mange tolkes som engagement. Fagkonsulent Mads Olsen udtaler, at han i praksis kan se, at mange elever selv i 3.g er usikre på, hvad de bliver bedømt på. Fagkonsulenten nævner endvidere, at der kommer flere end 20 klager årligt til Undervisningsministeriet omkring karaktergivning i idræt. På baggrund af nærværende pilotundersøgelse må dette tal betragtes som forholdsvis beskedent, når man ser på hvor mange potentielle klagesager, der findes på gymnasierne. I forbindelse med kandidatafhandlingen har jeg interesse i at se nærmere på, hvordan meningskonstruktionen foregår hos såvel lærere som elever. Det kunne endvidere være yderst relevant at undersøge, hvilke kriterier idrætslærerne fremhæver i forbindelse med karaktergivningen. 15

16 Aktuel forskning Er det nødvendigt med ny praksis i idræt c? masterafhandling i gymnasiepædagogik (august 2013) Morten Mahler Eriksen, Haderslev Katedralskole og Andreas Schiørring, Aarhus Katedralskole Lektor i idræt og psykologi, Morten Mahler Eriksen, Haderslev Katedralskole Lektor i idræt og historie, Andreas Schiørring, Aarhus Katedralskole I løbet af dette semester var der bl.a. en problemstilling, der flere gange blev diskuteret og det var karaktergivningen på idræt C og elevernes spørgsmål hertil, når de havde fået karakteren. Mange elever vil gerne snakke med idrætslæreren, når de ikke forstår, hvorfor de kun har fået f.eks. 4 i standpunktskarakter. De er jo altid positive og deltagende i idrætsundervisningen, siger de for eksempel. Det gav mange rigtige gode diskussioner og ovenstående problematik var bl.a. medvirkende til, at vi valgte at fokusere vores masterafhandling på idræt C i gymnasieskolen (STX). For hvordan ser og oplever elever såvel som idrætslærere faget i relation til læreplanen? Og hvordan kan man komme denne eventuelle problemstilling til livs? Hvorfor en masterafhandling i idræt? Vi har sjældent selv læst om forskning i idrætsfaget på gymnasieniveau, men på tredje semester af masteruddannelen i gymnasiepædagogik på SDU skulle vi have fagdidaktik. Det betød, at vi bl.a. fik mulighed for at fordybe os i forskning og teorier omkring idrætsfaget og i forlængelse af dette koble det til vores egne idrætslige erfaringer fra undervisningen. Afhandlingen Vi ønskede at få et så bredt billede af idrætsfaget som muligt, så derfor valgte vi at tage udgangspunkt i flere aktørers opfattelse af faget. For at adskille de forskellige aktørers opfattelse skelnede vi mellem lovgivere, idrætslærere og elever og deres opfattelse af henholdsvis den formelle læreplan, den opfattede læreplan og den erfarede læreplan. Den formelle læreplan er bestemt af lovgivere, den opfattede er den måde som idrætslærerne opfatter indholdet af læreplanen, og den erfarede læreplan er indholdet erfaret af eleverne. 16

17 Aktuel forskning Analysestrategi Første del af undersøgelsen var at undersøge, hvordan de forskellige aktørers syn var på idræt C. Grundlaget for dette var en kritisk diskursanalyse af den formelle læreplan. For at afdække lærernes opfattede læreplan og elevernes erfarede læreplan blev der benyttet spørgeskemaer til hele 2.g årgangen og idrætslærerne på to gymnasier (Haderslev- og Aarhus Katedralskole). Dertil kom interviews med elever fra et 2.g idrætshold og deres idrætslærere. Efter undersøgelsen søgte vi gennem to interventions-casestudier af to forløb at ændre elevernes erfarede læreplan. Interventionerne gik ud på, dels at læreren skulle være meget eksplicit i en italesættelse af de faglige mål i forløbet, dels at forløbet skulle afsluttes med en praktisk forløbsprøve. Et illustrativt overblik over afhandlingen fremgår af figur 1. Til analysen af lærerenes opfattede læreplan og elevernes erfarede læreplan blev en operationel analysemodel udviklet (tabel 1). Analysemodellen bygger primært på eksisterende idrætsdidaktik, nærmere bestemt seks diskurser vi udledte af den formelle læreplan. Som et nyt selvstændigt bidrag til den eksisterende idrætsdidaktik tilføjede vi diskursen performance. Begrebet henviser til det, som vi nævnte i indledningen, at vi som idrætslærere til tider oplever, og samtidig undrer os over, at eleverne argumenterer for en højere karakter i faget med den begrundelse, at de prøver, og de f.eks. altid er omklædte at de er engagerede! Ikke at de kan det de skal kunne, men at de altid er aktive. Performancediskursen forstår vi således som en italesættelse af en kunstfærdig aktivitet udført foran en publikum og publikummet er her primært idrætslæreren, sekundært klassen men den kunstfærdige aktivitet indeholder ikke et idrætsfagligt niveau, den er en slags tom performance, der kun handler om at prøve. Den samlede analysemodellen kom derfor til at se ud som den fremstilles i tabel 1. Tabel 1: 7 diskurser, der karakteriserer diskursordenen i idræt C Fysisk form Idrætsfærdigheder Teori Bevægelsesglæde Personlig og Social kompetence Kropsbevidsthed Figur 1: Illustration af undersøgelsesdesignet, hvor AKAT står for Aarhus Katedralskole, mens HAKA står for Haderslev Katedralskole. Performance 17

18 Aktuel forskning Undersøgelsen af den opfattede og erfarede læreplan I det følgende fokuserer vi på den måde, idrætslærerne og eleverne opfatter og forstår faget på, dvs. fagets diskursorden, hvor vi skelner mellem dominerende, mindre dominerende og underordnede diskurser. Fælles for lærernes opfattede læreplan på de to gymnasier er, at den dominerende diskurs er bevægelsesglædediskursen. Det gælder for alle idrætslærere uafhængigt af alder, køn, om de har idræt som hovedfag eller bifag. Men mellem de mindre dominerende og underordnede diskurser er der forskellige fortolkninger af den formelle læreplan. Det er illustreret i figur 2. Figuren forstås udefra og ind, hvor den dominerende diskurs er yderst i den store firkant, og indlejret heri er de mindre dominerende og underordnede diskurser. Magtforholdene mellem diskurserne er derved ikke et enten-eller forhold, men de påvirker hinanden i mere eller mindre grad. Bevægelsesglædediskursen er en del af fagets identitet beskrevet i paragraf 1 i den formelle læreplan og har historisk set altid været en dominerende del af fagets formål, men den fremgår ikke i dag af fagets faglige mål. Figur 2: Idrætslærernes opfattede læreplan på de to gymnasier. Den mørkeblå tekst/venstre side viser diskursordenen på Haderslev Katedralskole (HAKA), mens den lyseblå tekst/højre side er diskursordenen på Aarhus Katedralskole (AKAT). Figur 3: Elevernes erfarede læreplan, hvor den mærkeblå tekst/venstre side viser eleverne diskursorden på Haderslev Katedralskole (HAKA), mens den lyseblå tekst/højre side er elevernes diskursorden på Aarhus Katedralskole (AKAT). 18

19 Aktuel forskning Det til trods er den klart den dominerende diskurs hos idrætslærerne. Som det fremgår af figuren findes også performance-diskursen, dvs. bare det at prøve, i idrætslærernes forståelse af faget. Hos eleverne er der en anden forståelse af faget, som nedenstående figur 3 viser, og på de to gymnasier er eleverne enige om opfattelsen af den dominerende diskurs performancediskursen. Eleverne tillægger altså det, at de prøver, eller som de også kan formulere det: Er engagerede i undervisningen, størst betydning i fagets faglighed. Denne opfattelse betyder, at eleverne tror, at performance/engagement er den væsentligste faktor i bedømmelseskriterierne i karaktergivningen. Og samtidig siger eleverne selv, at de ikke har styr på, hvad de faktisk bliver bedømt på i forhold til karaktergivningen. Sat lidt på spidsen kan man sige, at eleverne godt ved, at de ikke ved, hvad de får karakter for. Interventionsforløbene Interventionsforløbene på begge gymnasier blev afviklet ud fra de principper som er beskrevet tidligere med tydelig italesættelse af de faglige mål og en afsluttende forløbsprøve. Vi havde sikret os at forløbene var inden for samme genre, men de to deltagende idrætslærere kunne frit vælge, hvilket forløb de ønskede at afvikle. Det betød, at forløbene der blev afviklet var et forløb i akrobatik og springgymnastik, samt et i parkour. Vi kunne via vores observationer se, at lærerne lagde forskellig vægt på induktive og deduktive tilgange i forhold til afviklingen af forløbene, og med hensyn til afviklingen af forløbsprøven så var der forskellige forhold, som de to idrætslærere valgte at afvikle dem under. Det ene sted var alle de øvrige elever til stede i salen, hvor de skiftevis skulle vise deres øvelser. Stemningen var god, med tilråb og klappen. Eleverne fik ikke en direkte feedback på deres forløbsprøve, men kunne indirekte se den i den efterfølgende karaktergivning. Modsat dette fik eleverne det andet sted en kort feedback på deres forløbsprøve. Samtidig blev forløbsprøven ikke overværet af alle de andre elever. Det var i stedet op til den enkelte elev, om de andre måtte se på. Resultat Eleverne tilkendegav i interviewene, at de på begge gymnasier var meget bevidste om, hvilke faglige mål, der var i fokus, og eleverne oplevede derfor forløbene som mere strukturerede og var positive over for forløbene. De to lærere fremhævede derimod, at de ikke havde forberedt sig anderledes end normalt til disse forløb, ud over at være bevidst om italesættelsen af de faglige mål, samt hvad forløbsprøven skulle indeholde. Begge lærere påpegede at forløbsprøven betød, at det var rigtig let at bedømme eleverne. Resultatet af forløbene var, at eleverne italesatte en øget faglighed ved f.eks. at idrætsfærdighedsdiskursen fik et løft frem for performancediskursen, men at det ikke var på bekostning af bevægelsesglædediskursen. Et overblik over diskursordenen efter interventionen fremstilles i figur 4, hvor de ændrede diskurser fremhæves. 19

20 Aktuel forskning For at ændre elevernes opfattelse af idræt c vil vi med udgangspunkt i vores undersøgelse anbefale fem forhold: Figur 4: Elevernes erfarede læreplan efter interventionen, hvor den mærkeblå tekst/venstre side viser eleverne diskursorden på HAKA, mens den lyseblå tekst/højre side er elevernes diskursorden på AKAT. En bølgestreg betyder, at diskursen er blevet mindre, mens en lige understregning betyder, at den er blevet mere dominerende. En dybdegående undersøgelse af den samlede erfarede læreplan blev ikke udført efter interventionen. Anbefalinger: Vores masterafhandling peger på en fagdidaktisk udfordring i idræt C, og vi har forsøgt at fremhæve de væsentligste fund i denne artikel (en fyldestgørende redegørelse og analyse kan læses i masterafhandlingen, der kan hentes på ved_sdu/din_uddannelse/master/master_i_gymnasiepaedagogik/masterafhandlinger). 1) At idrætslæreren afvikler en forløbsprøve som afslutning på længere forløb og dette typisk inden for idrætsfærdighedsdiskursen, for bl.a. at sikre en større overensstemmelsen mellem ministeriets formelle-, lærernes opfattede- og elevernes erfarede læreplan. 2) En tydelige italesættelse af de faglige mål i løbet af forløbet vil tydeliggøre helhedsvurderingen af bedømmelseskriterierne for eleverne, samt fagets faglighed. 3) Det er vigtigt at idrætslæreren tydeligt får beskrevet engagement, men ikke som et fagligt mål i sig selv. At udvise engagement er en elementær forudsætning, men ikke et kriterium for at have opnået de faglige mål. Hvis man ikke er tydelig omkring dette forhold, så oplever eleverne det som et fagligt mål og måske det eneste faglige mål. 4) Standpunktskarakter skal gives således, at eleverne oplever, at de bedømmes i de/det forløb, der har været siden sidste karaktergivningen. Det indebærer, at idrætskarakteren vil gå op og ned alt efter elevens faglige niveau i de forskellige forløb og idrætsfaglige genrer. 5) Karaktersamtaler I relation til resultatet af denne undersøgelse har GI igangsat et forsøg på en række gymnasieskoler i skoleåret Resultatet af disse forsøg vil blive præsenteret i en artikel i næste nummer af GISP. 20

GISP. Nr. 148 Maj 2012

GISP. Nr. 148 Maj 2012 GISP Nr. 148 Maj 2012 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt...meget pædagogisk, med mange rigtig gode og overskuelige tabeller og figurer Malene Meincke om B-for bedre idræt i GISP 13869 Fås som

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Biofag. Nr.5 november 2012

Biofag. Nr.5 november 2012 Biofag Nr.5 november 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

187» september 2012. samfundsfagsnyt USA. optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG

187» september 2012. samfundsfagsnyt USA. optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG 187» september 2012 samfundsfagsnyt USA optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG Deadline: Blad nr. 188: 15.11.2012 Indhold Redaktion: Marie-Louise Bach og Janne Bisgaard

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010 179» september 2010 samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 180: 15. nov. 2010 Redaktion:

Læs mere

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden?

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? INNOVATION: Hvad er vigtigere end hvordan KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? EVIDENS: Styrker eller svækker evidens den pædagogiske dømmekraft? KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag 180» december 2010 samfundsfagsnyt Ny bestyrelse for FALS Landbrugets store fallit Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 181: 15.02.2011 Redaktion:

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer Klasserumskultur og inklusion: Opgør med elevernes frie valg Teamsamarbejde: Fra budbringer til pædagogisk dirigent Kompetence og dannelse: Jeg har i årevis gået rundt i al denne kompetence Jeg har åndet

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Unge søges. - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb. Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen

Unge søges. - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb. Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen Unge søges - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb Roskilde Universitet Master i Professionel Kommunikation modul 1 2011 Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen

Læs mere