GISP. Nr. 155 September 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GISP. Nr. 155 September 2014"

Transkript

1 GISP Nr. 155 September 2014 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING

2 Idræt B ny udgave af papirbogen og nu også ibog Idræt B idrætsteori behandler teoretiske emner som den moderne idræts historie, idrætten som kulturelt fænomen, sundhed, fysiologi, anatomi og træningslære. Indholdet i papirbogen er blevet opdateret og udvidet med helt nye afsnit om fitness, løb og cykling de nye folkeidrætter. Papirbogens indhold er kernen i den nye ibog. Her suppleres det idrætshistoriske afsnit med tekster om de klassiske olympiske lege og gode forslag til casearbejde. Herudover er flere kapitler udvidet med videointerviews med bl.a. elever, og der er videoklip og lyd, så eleven får et endnu bedre indtryk af så forskellige personligheder som Kaptajn Jespersen, Gunnar Nu, Ragnhild Hveger, en ørebidende Mike Tyson og en skallenikkende Zidane. Per Jørgensen, Niels Vogensen, Bo Isaksen og Jesper Franch Bog ibog 304 sider idraetb.systime.dk Videoklip 30 opgaver 140 billeder 3 cases ebog Se priser og licenser på systime.dk Læs systime.dk Ring Skriv Deltag lab.systime.dk

3 GISP nr. 155 September 2014 Redaktion Malene Løye Kristensen Niels Paludan Marie Lind Brandtoft Redaktionens adresse Marie Lind Brandtoft Strøybergsvej Aalborg Pris pr. år Abonnement: 400 kr. Studerende og pensionister: 200 kr. Foto Bestyrelsen og redaktionen m.fl. Udgiver Gymnasieskolernes Idrætslærerforening (GI) Tryk Rosendahls De anførte synspunkter, der fremføres i artiklerne deles ikke nødvendigvis af GI eller af redaktionen. I N D H O L D. Leder Fra bestyrelsen Bestyrelsens skriflige beretning GF indkaldelse... 8 Regnskab Nyt fra fagkonsulenten Aktuel forskning Gymnasieelever finder karaktergivningen i idræt vilkårlig og uforståelig GISP artikel august 2014 afhandling Testcenter genåbner på Idræt Træneruddannelse på gymnasiet Kurser Den reflekterende idrætsudøver Kursus fagdidaktik GI Skikursus januar Naturkursus Boganmeldelse Matidræt Boldbasis Stævner Beretning fra stævneudvalgene Beretning fra finalestævne i volley Beretning fra finalestævne i håndbold Stævner og stævneudvalg Regioner regionssekretærer Adresser bestyrelsen, redaktionen mv

4 Leder Leder Så er arbejdet skudt i gang igen efter endnu en sommer, hvor vi i hvert fald ikke kan brokke os over vejret. Sikke oplagt det har været til udendørsaktivitet! Om ikke så længe mødes en stor del af os til det årlige generalforsamlingskursus i Sønderborg, hvor der igen i år er et utroligt alsidigt kursusudbud: Swingdans, crossfitt, flagfootball, musikteori og performance, for ikke at tale om den prestigefyldte bordcurlingturnering. Vi der skal afsted, glæder os! Ud over GF14 er der naturligvis også andre kursustilbud på vej: Et skikursus, et kursus i fagdidaktik, et kursus i samarbejde med SDU om den reflekterende idrætsudøver og allerede nu er der et friluftskursus i september 2015 i støbeskeen, som formentlig holdes i Norge. Hvis man går som idrætslærer og inderligt ønsker sig et bestemt kursus, er der også hjælp at hente. Se bagerst i bladet og find din nærmeste regionssekretær. Regionssekretærerne hjælper gerne med at arrangere kurser på de enkelte skoler der gives sågar tilskud fra GI til dette. Det er også tit sådan, at hvis man ønsker sig et kursus i noget bestemt, så er man ikke alene. Således kan regionskurser hurtigt blive fyldt til randen. Og ud over at være fagligt givende, er det jo også skægt og hyggeligt at mødes med kolleger fra skoler tæt på. Det eneste det kræver er en tanke, et initiativ og en kontakt til regionssekretærerne. Dette nummer af GISP står i den kommende generalforsamlings tegn, men byder også på nyt fra forskningens verden: En masterafhandling og et bachelorprojekt har afdækket, at eleverne ofte har det indtryk, at de får karakter i idræt primært ud fra deres engagement i timerne. Det er vigtigt for os som fagpersoner at tydeliggøre for eleverne, at det ikke er korrekt, ud over at engagement giver en vigtig forudsætning for at lære noget i timerne. Måder at ændre denne elevopfattelse på har Andreas Schiørring og Morten Mahler Eriksen beskrevet i deres Masterafhandling, og dette kan man læse mere om i dette blad. Næste nummer af GISP byder blandt andet på anmeldelser af kurserne på GF 14, og derudover vil vi meget gerne høre fra JER medlemmerne hvad I gerne vil læse om. Det kan være, at I har et ønske til et tema i et blad eller en ide til nogle forløb eller artikelskrivere og vi vil meget gerne høre fra jer, hvis det er tilfældet. Som det nævnes i Bestyrelsens beretning, så bliver vi færre og færre her i redaktionen på GISP, da to af vores faste medlemmer ønsker at drosle ned efter mange års arbejde med bladet. Derfor vil vi på redaktionen allerede nu sige en stor tak til Mikkel Toudahl Clausen for arbejdet her du vil blive savnet! Nu lyder det som om arbejdsbyrderne i GISP er store, men det er faktisk ikke tilfældet. Til gengæld udvider det den faglige og sociale horisont, og det er dejligt. Og skulle DU have lyst til at være med i redaktionen, så tøv ikke med at kontakte os. Vi vil så gerne være flere! Et af de faste indslag i bladet er boganmeldelserne. Vi ønsker os også et lidt større anmelderkorps, så hvis du har lyst til ind i mellem at anmelde en bog, så skriv det til Marie Lind Brandtoft, Belønningen for en anmeldelse er ikke enorm men man får 2 flasker vin og lov at beholde bogen! En anden måde, hvorpå man kan engagere sig i idrætsfaget er det mere lokale: GI mangler i øjeblikket regionssekretærer i en række regioner, og har man lyst til at prøve sig af som regionssekretær disse steder, så tøv ikke med at kontakte en regionssekretær eller en fra bestyrelsen som beskrevet i bestyrelsens beretning. På vegne af GISP-redaktionen Malene Løye Kristensen, Rosborg Gymnasium og HF og Marie Lind Brandtoft, Nørresundby Gymnasium og HF 4

5 Nyt fra bestyrelsen Bestyrelsens skriftlige beretning 2014 En helt afgørende hjørnesten i bestyrelsesarbejdet i GI er idéudviklingen og gennemførslen af faglig relevant efteruddannelse for vores medlemmer. Det fylder en stor del af vores arbejdstid på vores ca. 6 årlige møder i bestyrelsen. Derfor er det naturligvis også glædeligt, når interessen for efteruddannelsestilbuddene er stor og vi tilsyneladende har ramt rigtigt med udbuddet. Når interessen så af og til er knap så stor, ja så melder undskyldningerne sig: Så er det dommerens skyld eller boldens eller vejrets!! Spøg til side, kursusåret 13/14 har budt på både stor interesse for nogle kurser og mindre interesse for andre. Vores GF-kursus på IHS i Sønderborg i oktober 2013 var meget velbesøgt oven i købet i et efterår, hvor vi også arrangerede et stort udenlandskursus til La Santa. Sidstnævnte var tæt på udsolgt, og der blev afviklet 4 gode kurser dernede. Til gengæld afviklede vi et par kurser i Idræt og IT i april, som ikke var så godt besøgt, og i maj havde vi et kursus om den reflekterende idrætsudøver på tapetet til afholdelse i samarbejde med SDU. Dette kursus blev vi nødt til at aflyse/udskyde, da der var alt for få tilmeldte kursister. Og så var der det med undskyldningerne i forhold til den vigende tilslutning til disse kurser: OK13! Overenskomstmonstret har uden tvivl generelt haft en stor effekt på dagligdagen rundt omkring på skolerne, og man kan kun gisne om, hvad effekten har været i forhold til kursusdeltagelse. De andre faglige foreninger har forskellige erfaringer, nogle har markant færre efteruddannelseskursister efter OK13, andre kan ikke mærke nogen forskel. I bestyrelsen tror vi dog på, at OK13 i sammenhæng med den forholdsvis sene kursusafholdelse (april/maj) har spillet en betydelig rolle i det manglende antal kursister. Derfor er det ekstra glædeligt, at tilmeldingen til dette års Generalforsamlingskursus går strygende og faktisk i skrivende stund er overtegnet og lukket ned før tilmeldingsfristens udløb. For god ordens skyld skal det nævnes, at vi genudbyder det nævnte SDU-kursus om den reflekterende idrætsudøver. Det kommer til at foregå tirsdag d. 9. december på SDU, Odense, i en periode hvor mange har lidt luft i skemaet, fordi 3.g erne skriver SRP. Ligeledes udbyder vi til stadighed kurset om Ny praksis nødvendig i Idræt C for hele faggrupper. Man kan se annoncer for begge kurser længere inde i bladet. Øvrige indsatsområder Bestyrelsens indsatsområde om at arbejde for indførelsen af eksamen på idræt C har det sidste år taget en drejning hen imod arbejdet med evalueringsformer på Idræt C. I det forgangne skoleår ( ) har GI stået i spidsen for et evalueringsforsøg i idræt C, der er blevet afviklet på en række gymnasier. Rammen for forsøget var, at der i alle længere undervisningsforløb skulle der være en tydelig italesættelse af de faglige mål, samt en afsluttende forløbsprøve, hvor eleverne blev bedømt. Umiddelbart ser evalueringerne af forsøget ud til, at den tydelige italesættelse af de faglige mål og forløbsprøven betyder, at eleverne oplever mere faglighed og læring i faget, samt har større kendskab til, hvad de bliver bedømt på i forhold til karakter. I næste GISP vil vi i en artikel præsentere evalueringsforsøget og resultat. 5

6 Nyt fra bestyrelsen Derudover har vi stadig en ansøgning liggende hos ministeren om at indføre medtællende årskarakterer på idræt C på HF. Det har vi haft i et godt stykke tid efterhånden, men der er endnu ikke sket noget på dette område. Bestyrelsen er desværre ikke herre over alle de politiske beslutningsprocesser på Christiansborg, så for en interesseorganisation som vores kan det naturligvis opleves frustrerende, når en politisk beslutning, der virker til at være lige oppe over, udskydes og måske oven i købet skydes til hjørne. Vi må blot forsøge at påvirke så godt vi kan og så krydse fingre for, at politikerne, når tiden er til det, kan se det fornuftige i dette tiltag med medtællende årskarakterer, da det vil kunne give et tiltrængt statusløft til idræt C på HF. Stævner I forhold til stævneaktiviteten i GI er vi i bestyrelsen meget glade for den store stævneaktivitet rundt omkring i landet og for stævneudvalgets utrættelige arbejde. Bliv endelig ved med at støtte op om disse stævner. Læs i øvrigt stævnekoordinatorens beretning andetsteds i bladet. GISP, Facebook og Dropbox Idrætsforeningens blad GISP er det sidste år udkommet med 3 numre. Den form fortsætter indtil videre, også med bladet i den fysiske form som medlemmerne får hjem i postkassen. Der er overvejelser og undersøgelser omkring at lave bladet elektronisk på sigt. Muligvis med bladet også i App-form. Det ville naturligvis give nogle økonomiske besparelser ikke at skulle trykke og sende bladet ud, men en del medlemmer foretrækker også det trykte blad, så måske skal det være en bådeog løsning. Bestyrelsen arbejder videre med denne problematik og er i dialog med andre faglige foreninger i samme situation. Redaktionen modtager som altid gerne indlæg og billeder fra spændende undervisningsforløb eller studieture mm. Det kvitteres med en dejlig flaske rødvin. Selvom det at sidde i redaktionen ikke er voldsomt belastende, men tværtimod meget hyggeligt, er redaktionen ikke overfyldt. Derfor meld dig hvis du har lyst til at være med til at præge foreningens blad og arbejde sammen med nogle meget hyggelige idrætsfolk fra hele landet. GI s facebookgruppe er nu lavet til en lukket gruppe kun for medlemmer og det samme vil snart ske for vores fælles Dropbox-mappe. Så er der flere fordele ved at være medlem af foreningen. Facebookgruppen er et godt sted at få hurtig hjælp og inspiration fra andre idrætskollegaer og i Dropbox-mappen er der adgang til masser af materiale til brug i undervisningen. Regionerne Vi har i GI en ret stærk tradition for god og inspirerende kursusvirksomhed i regionerne arrangeret af de frivillige regionssekretærer, der yder et vigtigt arbejde med at sikre, at der er tilbud om løbende efteruddannelse i et regi, der både tidsmæssigt og økonomisk skulle være til at overskue. Men gad vide om OK13 alligevel er ved at sætte sit aftryk på idrætslærerhverdagen rundt omkring? På sidste års generalforsamling rapporteredes der endnu ikke om de store forandringer rundt omkring på skolerne, men at dømme ud fra tilbagemeldinger fra regionssekretærerne i år, er der ikke den samme aktivitet, som der plejer at være. Flere melder, at kollegerne har for travlt til at prioritere regionskurserne, og blandt regionssekretærerne selv er der også flere, der efter lang og tro tjeneste ønsker at give posten som regionssekretær videre, men som ikke lige kan finde en afløser. 6

7 Nyt fra bestyrelsen Vi glæder os over at der i det forløbne år været afholdt regionskurser i kettlebell, beachvolley, crossfit og dans, og i en af regionerne er der allerede planer for det kommende år om et praktisk kursus i springgymnastik og et teoretisk kursus i Ny praksis nødvendig på Idræt C? Så der er gang i den flere steder til stor gavn for både idrætslærere og elever. Men der er som sagt også ledige poster at besætte rundt omkring, så vi vil kraftigt opfordre jer ude på landets gymnasier til at overveje om det ikke var noget for jer at tage tjansen et par år som regionssekretær. Det er et utrolig vigtigt arbejde, dels af hensyn til efteruddannelsen, men også fordi kurserne, der ofte efterfølges af et fagligt møde, giver anledning til videndeling og erfaringsudveksling vedr. arbejdsforhold mm, hvilket kan give en uvurderlig støtte i hverdagen. Og så er det jo altid hyggeligt at mødes og lave idræt med gode idrætskolleger. Så der er mange gode grunde til at bakke op om denne regionsstruktur, som er vigtig for sammenhængkraften i vores faggruppe. Vestjylland) og region 12 (Vejle Amt) ønsker afløsning på regionssekretærposten. Kontakt gerne en af dem eller bestyrelsen, så de og vi kan fortælle dig mere om, hvad tjansen indebærer. Økonomi I lighed med sidste år kommer foreningen også ud af 2013 med et pænt overskud. Nærmere bestemt ca kr., hvilket er kr. mere end budgetteret. Dette skyldes primært, som man kan se af regnskabet, at bestyrelsesmøder, generalforsamlingen og administration ikke har brugt de budgetterede beløb. De faglige- og regionale aktiviteter er steget en anelse i forhold til sidste år, men har stadig ikke det omfang som bestyrelsen kunne ønske. Vi vil derfor endnu en gang opfordre medlemmerne til at søge tilskud fra foreningen, hvis man laver lokale tiltag. Man kan se regnskabet for 2013 andetsteds i nærværende blad. På gensyn i Sønderborg! Bestyrelsen Husk at der også er økonomisk støtte til regionskurser og -aktiviteter på op til 2000 kr. Henvend jer til bestyrelsen, hvis ikke arrangementerne kan løbe rundt i sig selv. Henvend jer også endelig, hvis I ønsker at en fra bestyrelsen skal deltage i et møde i forbindelse med et kursus. Vi vil gerne være med til at sikre den gode kontakt mellem bestyrelsen og regionerne. Hvis du sidder og hopper i stolen for at kunne tage regionssekretærkasketten på, så tøv ikke med at henvende dig til bestyrelsen. Foreløbig ved vi at region 2 (Vestsjælland), region 6 (København II), region 11 (Syd- og 7

8 Nyt fra bestyrelsen Generalforsamling Gymnasieskolernes Idrætslærerforening Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Gymnasieskolernes Idrætslærerforening: Torsdag den 2. oktober 2014 kl på Sønderborg Idrætshøjskole (IHS), Friheds allé 42, 6400 Sønderborg. Efter generalforsamlingen vil der være møde med fagkonsulenten. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Offentliggørelse af kandidater til bestyrelsesvalget 7. Valg af 2 revisorer 8. Valg af revisorsuppleanter 9. Evt. Ad punkt. 5: Forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest torsdag den 12. september Bedes sendt til: Anders Bergholdt pr. mail: Ad punkt 6: På valg er følgende: Andreas Schiørring (villig til genvalg) Michala Hammer (villig til genvalg) Line Rasmussen (ønsker ikke genvalg) Ad punkt 7: På valg er følgende: Erik Bagger og Lars Westergaard (villige til genvalg) Ad punkt 8: På valg er følgende: Jan Holst og Jens Færch (villige til genvalg) Forslag til kandidater til punkt 6, 7 og 8 skal være Anders Bergholdt i hænde senest torsdag den 11. september For generalforsamlingsdeltagere, som ikke samtidig er på generalforsamlingskursus, og som ønsker at deltage i den efterfølgende middag og evt. ønsker overnatning og morgenmad, kan tilmelding ske via Emu en GI giver middag ved festen efter generalforsamlingen, mens vi må opkræve kr. 300 for overnatning og morgenmad. De 300 kr. bedes indbetalt på reg.nr kontonr Foreningens vedtægter kan ses på modul/vedtægter-gymnasieskolernes-idrætslærerforening På gensyn GI s bestyrelse Anders Bergholdt, formand 8

9 Regnskab og budget Daglig drift Regnskab 2013 Budget 2013 Indtægter Kontingent ,00 Renter ,04 Annoncer og Copydan ,23 Div... I alt ,27 Udgifter Renter/gebyrer ,00 Bestyrelsesmøder ,85 Regionale akt ,00 Faglige aktiviteter ,40 Generalforsamling ,25 Telefon ,00 Porto ,04 Administration ,56 GISP ,35 Medlemskab... 0,00 Gaver ,85 IT ,50 Diverse ,00 Kurser... 0,00 Ialt ,80 Overskud/underskud daglig drift ,47 Indtægter Kontingent ,00 Renter ,00 Annoncer og Copy Dan ,00 Div... I alt ,00 Udgifter Renter/gebyrer ,00 Bestyrelsesmøder ,00 Regionale akt ,00 Faglige aktiviteter ,00 Generalforsamling ,00 Telefon ,00 Porto ,00 Administration ,00 GISP ,00 Medlemskab... 0,00 Gaver ,00 IT ,00 Diverse ,00 Ialt ,00 Overskud ,00 Regnskabet er revideret og godkendt d. 28. maj 2014 Bankindestående er kontrolleret Erik Bagger Lars Westergaard 9

10 Regnskab og budget Budget 2014 Daglig drift Budget 2015 Indtægter Kontingent ,00 Renter ,00 Annoncer og Copy Dan ,00 Div... I alt ,00 Udgifter Renter/gebyrer ,00 Bestyrelsesmøder ,00 Regionale akt ,00 Faglige aktiviteter ,00 Generalforsamling ,00 Telefon ,00 Porto ,00 Administration ,00 GISP ,00 Medlemskab... 0,00 Gaver ,00 IT ,00 Diverse ,00 Ialt ,00 Overskud ,00 Indtægter Kontingent ,00 Renter ,00 Annoncer og Copy Dan ,00 Div... I alt ,00 Udgifter Renter/gebyrer ,00 Bestyrelsesmøder ,00 Regionale akt ,00 Faglige aktiviteter ,00 Generalforsamling ,00 Telefon ,00 Porto ,00 Administration ,00 GISP ,00 Medlemskab... 0,00 Gaver ,00 IT ,00 Diverse ,00 Ialt ,00 Overskud ,00 Kassebeholdning pr. 1. januar 2013 daglig drift Beholdninger i alt (Aktiver) Overskud/underskud på daglig drift Kassebeholdning pr. 31. december 2013 daglig drift Beholdninger i alt

11 Regnskab og budget Kursus kontoen Regnskab 2013 Budget 2014 Indtægter Generalforsamlingskurset ,00 Idræt og IT ,00 Renter ,42 Metodekursus ,00 La Santa ,00 Tilskud fra UVM ,00 I alt ,42 Indtægter Generalforsamlingskurset ,00 Udgifter Generalforsamlingskurset ,62 Idræt og IT ,50 Metodekursus ,00 La Santa ,90 Skriftlighed i idræt ,00 Ialt ,02 Overskud/underskud kursus kontoen ,40 Kassebeholdning pr. 1. januar 2013 kursuskonto Beholdninger i alt (Aktiver) Overskud/underskud på kursusvirksomhed Kassebeholdning pr. 31. december 2013 kursuskonto Beholdninger i alt

12 Nyt fra fagkonsulenten Kære kollegaer Kære kollegaer, Så sluttede en fantastisk varm sommer. Rygterne fra den politiske verden antyder, at vi også skal have et varmt efterår med reform af de gymnasiale uddannelser. Det er endnu uvist, hvor det ender, eller om det drukner i politisk profilering op til folketingsvalget næste år, men i skrivende stund er der ikke noget der tyder på de store ændringer for idræt. Den faglige forening har spurgt ministeren om muligheden for at få en medtællende årskarakter på hf med det formål at styrke fagets status. Forslaget er afhængig af, at det politisk besluttes at åbne for hf-loven og det er endnu ikke sikkert, at det sker inden valget Ude på skolerne er det ved at være tid til at ledelsen skal indstille censorer til ministeriet. Husk at hvis I ønsker at blive SRP/SSO censorer, så skal jeres ledelse indstille jer. Husk også, at hvis I ikke har haft B-niveau i mange år og ikke ønsker at komme ud som censor på idræt b-niveau, så er det ledelsen på jeres skole, der skal lade være med at indstille jer med censorkapacitet i idræt. Karakterdebatten er jo altid aktuel, men i de seneste år er den blevet aktualiseret af Andreas Schiørrings bacheloropgave og senest igen i en artikel andetsteds i dette blad. Det er rigtig vigtigt at understrege, at karakteren i idræt, ligesom karakteren i alle andre fag, er et udtryk for i hvilket omfang eleven har opfyldt de faglige mål. Der gives ikke karakterer for deltagelse og/ eller engagement. Det er imidlertid ikke det samme som, at deltagelse og engagement ikke er vigtige krav at stille til eleverne, for kun gennem deltagelse og engagement får eleven mulighed for at forbedre sit faglige standpunkt. Det er også ved at være tid til at eleverne skal vælge hvad de vil skrive SRP/SSO opgave om. Jeg har tidligere distribueret en fil med en masse opgaveformuleringer, som i kan hente inspiration fra. Det er stadig en mulighed, så hvis I gerne vil have den, så send mig en . Når I kommer til at skulle lave opgaveformuleringerne, så er det vigtigt at sikre, at det idræt bidrager med adskiller sig fra det, det andet fag bidrager med. Problemet opstår specielt i samarbejder med biologi og samfundsfag, hvor nogle opgaver ender med at kunne besvares alene af samfundsfag eller biologi. Grunden er naturligvis, at alle opgaver i princippet kan skrives alene i idræt, fordi vi er et tværfakultært fag. Opgaven for jer er at sikre, at idræts bidrag adskiller sig tydeligt fra det andet fags bidrag altså f.eks. at idræt lægger op til en samfundsfaglig, humanistisk eller træningslæring vinkel når faget arbejder sammen med biologi. 12

13 Nyt fra fagkonsulenten Ingen sommer uden regnvejrsdage og ingen eksamenssæson uden indberetninger. En halv snes indberetninger ud af ca. 600 unikke eksamensbegivenheder er jo ikke meget, men da de stort set alle sammen handler om det samme, så kunne det tyde på en generel udfordring for faget. DET HANDLER OM UNDERVISNINGSBE- SKRIVELSER! Alle indberetningerne omhandler bl.a. mangelfulde beskrivelser af forløbslængde og af de faglige mål og fokuspunkter i de enkelte forløb. Det er en essentiel del af det juridiske grundlag for eksamen, og uden det har censor meget svært ved at give en kvalificeret bedømmelse af eleverne. Husk også, at man går til eksamen i forløb, og at elever i tværdisciplinære forløb (f.eks. ketsjerspil) skal op i mere end en af de indgående discipliner. I den nærmeste fremtid bliver der afholdt to konferencer om innovation i fagene, hvor Thomas Andersen, Esben Grunnet og Lars Bo Kristensen vil give bud på hvordan man kan arbejde med innovation i idræt. Jeg håber at møde jer til generalforsamlingen eller rundt omkring i landet. 13

14 Aktuel forskning Gymnasieelever finder karaktergivningen i idræt vilkårlig og uforståelig Af Marianne Effersøe Martens, stud. cand. scient. idræt og sundhed, Syddansk Universitet Hvis man giver sig selv 100%, så har man måske lige et lod mere med i skålen, når der skal trækkes karakterer. Altså. Det er nok lidt den tankegang man får, ikke? Elev, 3.g, fynsk gymnasium Dette synspunkt kan virke som en spand koldt vand i ansigtet på de mange dedikerede og dygtige gymnasieundervisere, der er i stand til at tydeliggøre en faglig begrundet karaktergivning. Imidlertid er det ikke det, der præger konklusionen på et nyligt afsluttet bachelorprojekt, der har undersøgt tilfredsheden med karaktergivningen i idrætsfaget. I alt 221 elever fra to gymnasier har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse og opfølgende in- 14 Marianne Effersøe Martens terviews. Undersøgelsens hovedresultat er, at 43 % ikke mener, at karaktergivningens grundlag er tydeligt for dem. To ud af tre mener ikke, at deres idrætslærer forklarer, hvorfor de får en given karakter. Tilsyneladende er eleverne af den opfattelse, at engagement og fedteri er blandt de vigtigste adfærdsformer, hvis man skal opnå en god karakter. Utilfredsheden med karaktergivningen er størst blandt de fynske elever i undersøgelsen, og især hos dem med karakteren 7 og derunder. I undersøgelsen kommer det blandt andet frem, at nogle af eleverne mener, at der finder en forskelsbehandling sted der manifesterer sig, ved at de elever, der indynder sig hos lærerne, får en højere karakter qua deres lærervenlige adfærd. Nogle føler sig decideret overset i idrætsundervisningen grundet det høje elevtal, og andre udtaler, at de bliver oplyst om forkerte vurderingsgrundlag. Drengene er generelt mere tilfredse end pigerne, og samtidig er det også drengene, der får de højeste karakterer. Mange af eleverne svarer i spørgeskemaundersøgelsen, at de mener, at de bliver bedømt på engagement i undervisningen. Der er sket en kollektiv misforståelse af dette engagement -begreb, men det er i nærværende undersøgelse ikke tilstrækkeligt undersøgt, om det er lærerne, der fejlinformerer, eller om det er eleverne, der misforstår

15 Aktuel forskning den information de får. I kølvandet på spørgeskemaundersøgelsen er der blevet foretaget en dokumentanalyse af to tilfældigt udvalgte gymnasiers hjemmesider. I begge tilfælde nævnes engagement eksplicit som det første bedømmelseskriterium under idrætsfaget. Bekendtgørelsen lægger derimod op til, at eleverne skal vurderes ud fra aktiv deltagelse og sociale kompetencer. Måske er det dette, der af mange tolkes som engagement. Fagkonsulent Mads Olsen udtaler, at han i praksis kan se, at mange elever selv i 3.g er usikre på, hvad de bliver bedømt på. Fagkonsulenten nævner endvidere, at der kommer flere end 20 klager årligt til Undervisningsministeriet omkring karaktergivning i idræt. På baggrund af nærværende pilotundersøgelse må dette tal betragtes som forholdsvis beskedent, når man ser på hvor mange potentielle klagesager, der findes på gymnasierne. I forbindelse med kandidatafhandlingen har jeg interesse i at se nærmere på, hvordan meningskonstruktionen foregår hos såvel lærere som elever. Det kunne endvidere være yderst relevant at undersøge, hvilke kriterier idrætslærerne fremhæver i forbindelse med karaktergivningen. 15

16 Aktuel forskning Er det nødvendigt med ny praksis i idræt c? masterafhandling i gymnasiepædagogik (august 2013) Morten Mahler Eriksen, Haderslev Katedralskole og Andreas Schiørring, Aarhus Katedralskole Lektor i idræt og psykologi, Morten Mahler Eriksen, Haderslev Katedralskole Lektor i idræt og historie, Andreas Schiørring, Aarhus Katedralskole I løbet af dette semester var der bl.a. en problemstilling, der flere gange blev diskuteret og det var karaktergivningen på idræt C og elevernes spørgsmål hertil, når de havde fået karakteren. Mange elever vil gerne snakke med idrætslæreren, når de ikke forstår, hvorfor de kun har fået f.eks. 4 i standpunktskarakter. De er jo altid positive og deltagende i idrætsundervisningen, siger de for eksempel. Det gav mange rigtige gode diskussioner og ovenstående problematik var bl.a. medvirkende til, at vi valgte at fokusere vores masterafhandling på idræt C i gymnasieskolen (STX). For hvordan ser og oplever elever såvel som idrætslærere faget i relation til læreplanen? Og hvordan kan man komme denne eventuelle problemstilling til livs? Hvorfor en masterafhandling i idræt? Vi har sjældent selv læst om forskning i idrætsfaget på gymnasieniveau, men på tredje semester af masteruddannelen i gymnasiepædagogik på SDU skulle vi have fagdidaktik. Det betød, at vi bl.a. fik mulighed for at fordybe os i forskning og teorier omkring idrætsfaget og i forlængelse af dette koble det til vores egne idrætslige erfaringer fra undervisningen. Afhandlingen Vi ønskede at få et så bredt billede af idrætsfaget som muligt, så derfor valgte vi at tage udgangspunkt i flere aktørers opfattelse af faget. For at adskille de forskellige aktørers opfattelse skelnede vi mellem lovgivere, idrætslærere og elever og deres opfattelse af henholdsvis den formelle læreplan, den opfattede læreplan og den erfarede læreplan. Den formelle læreplan er bestemt af lovgivere, den opfattede er den måde som idrætslærerne opfatter indholdet af læreplanen, og den erfarede læreplan er indholdet erfaret af eleverne. 16

17 Aktuel forskning Analysestrategi Første del af undersøgelsen var at undersøge, hvordan de forskellige aktørers syn var på idræt C. Grundlaget for dette var en kritisk diskursanalyse af den formelle læreplan. For at afdække lærernes opfattede læreplan og elevernes erfarede læreplan blev der benyttet spørgeskemaer til hele 2.g årgangen og idrætslærerne på to gymnasier (Haderslev- og Aarhus Katedralskole). Dertil kom interviews med elever fra et 2.g idrætshold og deres idrætslærere. Efter undersøgelsen søgte vi gennem to interventions-casestudier af to forløb at ændre elevernes erfarede læreplan. Interventionerne gik ud på, dels at læreren skulle være meget eksplicit i en italesættelse af de faglige mål i forløbet, dels at forløbet skulle afsluttes med en praktisk forløbsprøve. Et illustrativt overblik over afhandlingen fremgår af figur 1. Til analysen af lærerenes opfattede læreplan og elevernes erfarede læreplan blev en operationel analysemodel udviklet (tabel 1). Analysemodellen bygger primært på eksisterende idrætsdidaktik, nærmere bestemt seks diskurser vi udledte af den formelle læreplan. Som et nyt selvstændigt bidrag til den eksisterende idrætsdidaktik tilføjede vi diskursen performance. Begrebet henviser til det, som vi nævnte i indledningen, at vi som idrætslærere til tider oplever, og samtidig undrer os over, at eleverne argumenterer for en højere karakter i faget med den begrundelse, at de prøver, og de f.eks. altid er omklædte at de er engagerede! Ikke at de kan det de skal kunne, men at de altid er aktive. Performancediskursen forstår vi således som en italesættelse af en kunstfærdig aktivitet udført foran en publikum og publikummet er her primært idrætslæreren, sekundært klassen men den kunstfærdige aktivitet indeholder ikke et idrætsfagligt niveau, den er en slags tom performance, der kun handler om at prøve. Den samlede analysemodellen kom derfor til at se ud som den fremstilles i tabel 1. Tabel 1: 7 diskurser, der karakteriserer diskursordenen i idræt C Fysisk form Idrætsfærdigheder Teori Bevægelsesglæde Personlig og Social kompetence Kropsbevidsthed Figur 1: Illustration af undersøgelsesdesignet, hvor AKAT står for Aarhus Katedralskole, mens HAKA står for Haderslev Katedralskole. Performance 17

18 Aktuel forskning Undersøgelsen af den opfattede og erfarede læreplan I det følgende fokuserer vi på den måde, idrætslærerne og eleverne opfatter og forstår faget på, dvs. fagets diskursorden, hvor vi skelner mellem dominerende, mindre dominerende og underordnede diskurser. Fælles for lærernes opfattede læreplan på de to gymnasier er, at den dominerende diskurs er bevægelsesglædediskursen. Det gælder for alle idrætslærere uafhængigt af alder, køn, om de har idræt som hovedfag eller bifag. Men mellem de mindre dominerende og underordnede diskurser er der forskellige fortolkninger af den formelle læreplan. Det er illustreret i figur 2. Figuren forstås udefra og ind, hvor den dominerende diskurs er yderst i den store firkant, og indlejret heri er de mindre dominerende og underordnede diskurser. Magtforholdene mellem diskurserne er derved ikke et enten-eller forhold, men de påvirker hinanden i mere eller mindre grad. Bevægelsesglædediskursen er en del af fagets identitet beskrevet i paragraf 1 i den formelle læreplan og har historisk set altid været en dominerende del af fagets formål, men den fremgår ikke i dag af fagets faglige mål. Figur 2: Idrætslærernes opfattede læreplan på de to gymnasier. Den mørkeblå tekst/venstre side viser diskursordenen på Haderslev Katedralskole (HAKA), mens den lyseblå tekst/højre side er diskursordenen på Aarhus Katedralskole (AKAT). Figur 3: Elevernes erfarede læreplan, hvor den mærkeblå tekst/venstre side viser eleverne diskursorden på Haderslev Katedralskole (HAKA), mens den lyseblå tekst/højre side er elevernes diskursorden på Aarhus Katedralskole (AKAT). 18

19 Aktuel forskning Det til trods er den klart den dominerende diskurs hos idrætslærerne. Som det fremgår af figuren findes også performance-diskursen, dvs. bare det at prøve, i idrætslærernes forståelse af faget. Hos eleverne er der en anden forståelse af faget, som nedenstående figur 3 viser, og på de to gymnasier er eleverne enige om opfattelsen af den dominerende diskurs performancediskursen. Eleverne tillægger altså det, at de prøver, eller som de også kan formulere det: Er engagerede i undervisningen, størst betydning i fagets faglighed. Denne opfattelse betyder, at eleverne tror, at performance/engagement er den væsentligste faktor i bedømmelseskriterierne i karaktergivningen. Og samtidig siger eleverne selv, at de ikke har styr på, hvad de faktisk bliver bedømt på i forhold til karaktergivningen. Sat lidt på spidsen kan man sige, at eleverne godt ved, at de ikke ved, hvad de får karakter for. Interventionsforløbene Interventionsforløbene på begge gymnasier blev afviklet ud fra de principper som er beskrevet tidligere med tydelig italesættelse af de faglige mål og en afsluttende forløbsprøve. Vi havde sikret os at forløbene var inden for samme genre, men de to deltagende idrætslærere kunne frit vælge, hvilket forløb de ønskede at afvikle. Det betød, at forløbene der blev afviklet var et forløb i akrobatik og springgymnastik, samt et i parkour. Vi kunne via vores observationer se, at lærerne lagde forskellig vægt på induktive og deduktive tilgange i forhold til afviklingen af forløbene, og med hensyn til afviklingen af forløbsprøven så var der forskellige forhold, som de to idrætslærere valgte at afvikle dem under. Det ene sted var alle de øvrige elever til stede i salen, hvor de skiftevis skulle vise deres øvelser. Stemningen var god, med tilråb og klappen. Eleverne fik ikke en direkte feedback på deres forløbsprøve, men kunne indirekte se den i den efterfølgende karaktergivning. Modsat dette fik eleverne det andet sted en kort feedback på deres forløbsprøve. Samtidig blev forløbsprøven ikke overværet af alle de andre elever. Det var i stedet op til den enkelte elev, om de andre måtte se på. Resultat Eleverne tilkendegav i interviewene, at de på begge gymnasier var meget bevidste om, hvilke faglige mål, der var i fokus, og eleverne oplevede derfor forløbene som mere strukturerede og var positive over for forløbene. De to lærere fremhævede derimod, at de ikke havde forberedt sig anderledes end normalt til disse forløb, ud over at være bevidst om italesættelsen af de faglige mål, samt hvad forløbsprøven skulle indeholde. Begge lærere påpegede at forløbsprøven betød, at det var rigtig let at bedømme eleverne. Resultatet af forløbene var, at eleverne italesatte en øget faglighed ved f.eks. at idrætsfærdighedsdiskursen fik et løft frem for performancediskursen, men at det ikke var på bekostning af bevægelsesglædediskursen. Et overblik over diskursordenen efter interventionen fremstilles i figur 4, hvor de ændrede diskurser fremhæves. 19

20 Aktuel forskning For at ændre elevernes opfattelse af idræt c vil vi med udgangspunkt i vores undersøgelse anbefale fem forhold: Figur 4: Elevernes erfarede læreplan efter interventionen, hvor den mærkeblå tekst/venstre side viser eleverne diskursorden på HAKA, mens den lyseblå tekst/højre side er elevernes diskursorden på AKAT. En bølgestreg betyder, at diskursen er blevet mindre, mens en lige understregning betyder, at den er blevet mere dominerende. En dybdegående undersøgelse af den samlede erfarede læreplan blev ikke udført efter interventionen. Anbefalinger: Vores masterafhandling peger på en fagdidaktisk udfordring i idræt C, og vi har forsøgt at fremhæve de væsentligste fund i denne artikel (en fyldestgørende redegørelse og analyse kan læses i masterafhandlingen, der kan hentes på ved_sdu/din_uddannelse/master/master_i_gymnasiepaedagogik/masterafhandlinger). 1) At idrætslæreren afvikler en forløbsprøve som afslutning på længere forløb og dette typisk inden for idrætsfærdighedsdiskursen, for bl.a. at sikre en større overensstemmelsen mellem ministeriets formelle-, lærernes opfattede- og elevernes erfarede læreplan. 2) En tydelige italesættelse af de faglige mål i løbet af forløbet vil tydeliggøre helhedsvurderingen af bedømmelseskriterierne for eleverne, samt fagets faglighed. 3) Det er vigtigt at idrætslæreren tydeligt får beskrevet engagement, men ikke som et fagligt mål i sig selv. At udvise engagement er en elementær forudsætning, men ikke et kriterium for at have opnået de faglige mål. Hvis man ikke er tydelig omkring dette forhold, så oplever eleverne det som et fagligt mål og måske det eneste faglige mål. 4) Standpunktskarakter skal gives således, at eleverne oplever, at de bedømmes i de/det forløb, der har været siden sidste karaktergivningen. Det indebærer, at idrætskarakteren vil gå op og ned alt efter elevens faglige niveau i de forskellige forløb og idrætsfaglige genrer. 5) Karaktersamtaler I relation til resultatet af denne undersøgelse har GI igangsat et forsøg på en række gymnasieskoler i skoleåret Resultatet af disse forsøg vil blive præsenteret i en artikel i næste nummer af GISP. 20

Basketball ABC - teknik og taktik 1. udgave, 2002

Basketball ABC - teknik og taktik 1. udgave, 2002 Idræt Basketball ABC - teknik og taktik 1. udgave, 2002 ISBN 13 9788761602206 Forfatter(e) Ole Nedergaard, Rob Friedrich, Jesper Hauge En grundbog, der udvikler spillernes basketball-færdigheder og glæden

Læs mere

Vejledning/Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Idræt C

Vejledning/Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Idræt C Vejledning/Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Idræt C Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Vejledning/Råd og vink hf-bekendtgørelsen 2013 Idræt C 1 Vejledning/Råd og

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE Netbrev nr. 20 Marts 2014 NYT FRA UVM UDVIKLINGSPLANEN FASE 3 Undervisningsministeriet har for nylig udmeldt 3. fase af Udviklingsplanen, der fortsat har fokus

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kursusprogram for GF 2016 på IHS i Sønderborg

Kursusprogram for GF 2016 på IHS i Sønderborg Kursusprogram for GF 2016 på IHS i Sønderborg Fra onsdag d. 5/10 til fredag d. 7/10 inviterer GI til kursus, generalforsamling og fest på Idrætshøjskolen i Sønderborg, Friheds Allé 42, 6400 Sønderborg.

Læs mere

Overgangen fra grundskole til gymnasium

Overgangen fra grundskole til gymnasium Overgangen fra grundskole til gymnasium Oplæg på konference om Faglig udvikling i Praksis Odense, Roskilde, Horsens November 2015 Lars Ulriksen www.ind.ku.dk Overgange kan være udfordrende Institut for

Læs mere

Idræt B valgfag, juni 2010

Idræt B valgfag, juni 2010 Bilag 15 Idræt B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Regionale kurser Nationale kurser (en eller flere dage) Rejsekurser Kurser i samarbejde med andre fag Udviklingskurser (økonomisk støtte fra MBU) Samarbejde

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

NYHEDER FRA MINISTERIET

NYHEDER FRA MINISTERIET 6.OKTOBER 2015 NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLOGI NYHEDER FRA MINISTERIET Siden sidst har Danmark fået ny regering og ny minister Ellen Trane Nørby. Vores ministerium har også fået nyt navn. Det hedder

Læs mere

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren?

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren? Hvad er din alder? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Cand. scient. og meritlærer Cand.merc. i Organisation og virksomhedsledelse, samt HD i Informatik Erhvervssproglig korrespondent Cand. mag tysk

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Skriftlighed i studieretningerne

Skriftlighed i studieretningerne Skriftlighed i studieretningerne Indholdsfortegnelse 1. Projektets formål 2. Projektets organisering 3. Projektets proces og produkter 4. Evaluering af projektet 5. Hovedresultater og erfaringer ift. projektet

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

FIP-kursus i samfundsfag

FIP-kursus i samfundsfag FIP-kursus i samfundsfag Mål: Inspirere til faglig udvikling i praksis elever får et endnu bedre udbytte 5 bud på indsatsområder i oplæg og workshops Hvilke/hvilken faglig udvikling vil vi foreslå hjemme

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating Danmarks Rulleskøjte Union Træneruddannelser Fitness & speedskating Niveau I Niveau II Kursusstart efterår 2010 Information Idrætsudøvere - uanset alder og niveau stiller krav om et højt fagligt niveau

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 11 for dansklærere på htx

Nyhedsbrev nr. 11 for dansklærere på htx Nyhedsbrev nr. 11 for dansklærere på htx August 2013 Kære danskkolleger Jeg vil starte det nye skoleår med at se et par måneder tilbage i tiden, nemlig til den skriftlige prøve i dansk A, som er hovedemnet

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Råd og vink til SRP og SSO

Råd og vink til SRP og SSO Råd og vink til SRP og SSO Af Anne Bang Larsen, ansat på Svendborg Gymnasium og regionalsekretær på Fyn, og Signe Elise Bro, ansat på Viborg Katedralskole og formand for Religionslærerforeningen for gymnasiet

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013)

NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013) NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013) NYHEDER FRA UVM Den nye sæson for forsøg og udvikling er sparket i gang med en konference i Høje Tåstrup den 13.september, hvor en række skoler fremlagde

Læs mere

Håndbog og retningslinjer

Håndbog og retningslinjer Håndbog og retningslinjer - for nye studenterundervisere ved Det rullende Universitet Aarhus Universitet Velkommen til Det rullende Universitet Denne håndbog er tiltænkt nye og nuværende ansatte ved Det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

10.00: Fagkonsulenternes bud på problematikker i KS 10.35: Workshop 1 hvilke problematikker har I hos jer? 11.20: Pause

10.00: Fagkonsulenternes bud på problematikker i KS 10.35: Workshop 1 hvilke problematikker har I hos jer? 11.20: Pause Program 10.00: Fagkonsulenternes bud på problematikker i KS 10.35: Workshop 1 hvilke problematikker har I hos jer? 11.20: Pause 11.30: Lektieintegration, lærersamarbejde og faglighed på en ny måde 12.30:

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i samfundsfag på stx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I Praksis (FIP) i

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 Instruktører: Mads Hjortshøj, Niels Christian Pedersen, Martin Hjortshøj & Nicolej

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia

Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia Kursets identitet På det fagdidaktiske kursus i organisation undervises både om didaktik, men specielt i didaktik, forstået

Læs mere

FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me. Marts 2017

FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me. Marts 2017 FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me Marts 2017 Dagsorden for i dag 9.30-10.00 Morgenkaffe 10.00-11.00 Opsamling fra sidst - Kort oplæg om de nye læreplaner til faget. Claus

Læs mere

Sportsdykkerens oktober udgave 2013.

Sportsdykkerens oktober udgave 2013. Sportsdykkerens oktober udgave 2013. Dykkerlederkursus hos Vedbæk Sportsdykkerklub Som et led i TU s handlingsplan om at tilbyde kurser til afvikling lokalt i klubberne, blev der i weekenden den 24-26.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Velkommen Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015 Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Possibilityisnowhere! Possibilityisnowhere! Matematikfagets status digitalisering

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser

Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser Projektets titel. Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser, FOU projektnr 116417, Pulje USS2003 Iværksætterkultur (BU) 1. Projektets

Læs mere

Rapport vedr. Udviklingsprojektet Skriftlighed på tværs. - Ny skriftlighed på tværs af fagene

Rapport vedr. Udviklingsprojektet Skriftlighed på tværs. - Ny skriftlighed på tværs af fagene Rapport vedr. Udviklingsprojektet Skriftlighed på tværs - Ny skriftlighed på tværs af fagene 2011 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om projektet 1 2. Redegørelse for problemstilling/målsætning 2 3. Redegørelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Hvordan kan man måle og dokumentere de initiativer, som afprøves i de enkelte projekter?

Hvordan kan man måle og dokumentere de initiativer, som afprøves i de enkelte projekter? Hvordan kan man måle og dokumentere de initiativer, som afprøves i de enkelte projekter? Lars Ulriksen, Christine Holm, Aase B. Ebbensgaard Hvordan vi skal måle, dokumentere og evaluere de forskellige

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 10. august 2014. Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 10. august 2014. Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 10. august 2014 Deltagere: Afbud: Referent: Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla Susanne, Rie Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Præsentationsrunde...

Læs mere

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Samspilskursus for hf d. 20.-22. januar 2014 Program, hjemmeopgaver og litteraturliste Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Kursussted: Hotel LEGOLAND, Aastvej 10, DK-7190 Billund, Tel. + 45 7533

Læs mere

DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: Når du vil være blandt de bedste DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Træningsprojekt på Frb. VUF

Træningsprojekt på Frb. VUF 2015 Træningsprojekt på Frb. VUF Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Idræt 0-B Formalia På Hf og stx s B-niveau er der krav om udarbejdelse og gennemførelse af eget træningsprojekt af 5-7 ugers varighed.

Læs mere