GISP. Nr. 155 September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GISP. Nr. 155 September 2014"

Transkript

1 GISP Nr. 155 September 2014 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING

2 Idræt B ny udgave af papirbogen og nu også ibog Idræt B idrætsteori behandler teoretiske emner som den moderne idræts historie, idrætten som kulturelt fænomen, sundhed, fysiologi, anatomi og træningslære. Indholdet i papirbogen er blevet opdateret og udvidet med helt nye afsnit om fitness, løb og cykling de nye folkeidrætter. Papirbogens indhold er kernen i den nye ibog. Her suppleres det idrætshistoriske afsnit med tekster om de klassiske olympiske lege og gode forslag til casearbejde. Herudover er flere kapitler udvidet med videointerviews med bl.a. elever, og der er videoklip og lyd, så eleven får et endnu bedre indtryk af så forskellige personligheder som Kaptajn Jespersen, Gunnar Nu, Ragnhild Hveger, en ørebidende Mike Tyson og en skallenikkende Zidane. Per Jørgensen, Niels Vogensen, Bo Isaksen og Jesper Franch Bog ibog 304 sider idraetb.systime.dk Videoklip 30 opgaver 140 billeder 3 cases ebog Se priser og licenser på systime.dk Læs systime.dk Ring Skriv Deltag lab.systime.dk

3 GISP nr. 155 September 2014 Redaktion Malene Løye Kristensen Niels Paludan Marie Lind Brandtoft Redaktionens adresse Marie Lind Brandtoft Strøybergsvej Aalborg Pris pr. år Abonnement: 400 kr. Studerende og pensionister: 200 kr. Foto Bestyrelsen og redaktionen m.fl. Udgiver Gymnasieskolernes Idrætslærerforening (GI) Tryk Rosendahls De anførte synspunkter, der fremføres i artiklerne deles ikke nødvendigvis af GI eller af redaktionen. I N D H O L D. Leder Fra bestyrelsen Bestyrelsens skriflige beretning GF indkaldelse... 8 Regnskab Nyt fra fagkonsulenten Aktuel forskning Gymnasieelever finder karaktergivningen i idræt vilkårlig og uforståelig GISP artikel august 2014 afhandling Testcenter genåbner på Idræt Træneruddannelse på gymnasiet Kurser Den reflekterende idrætsudøver Kursus fagdidaktik GI Skikursus januar Naturkursus Boganmeldelse Matidræt Boldbasis Stævner Beretning fra stævneudvalgene Beretning fra finalestævne i volley Beretning fra finalestævne i håndbold Stævner og stævneudvalg Regioner regionssekretærer Adresser bestyrelsen, redaktionen mv

4 Leder Leder Så er arbejdet skudt i gang igen efter endnu en sommer, hvor vi i hvert fald ikke kan brokke os over vejret. Sikke oplagt det har været til udendørsaktivitet! Om ikke så længe mødes en stor del af os til det årlige generalforsamlingskursus i Sønderborg, hvor der igen i år er et utroligt alsidigt kursusudbud: Swingdans, crossfitt, flagfootball, musikteori og performance, for ikke at tale om den prestigefyldte bordcurlingturnering. Vi der skal afsted, glæder os! Ud over GF14 er der naturligvis også andre kursustilbud på vej: Et skikursus, et kursus i fagdidaktik, et kursus i samarbejde med SDU om den reflekterende idrætsudøver og allerede nu er der et friluftskursus i september 2015 i støbeskeen, som formentlig holdes i Norge. Hvis man går som idrætslærer og inderligt ønsker sig et bestemt kursus, er der også hjælp at hente. Se bagerst i bladet og find din nærmeste regionssekretær. Regionssekretærerne hjælper gerne med at arrangere kurser på de enkelte skoler der gives sågar tilskud fra GI til dette. Det er også tit sådan, at hvis man ønsker sig et kursus i noget bestemt, så er man ikke alene. Således kan regionskurser hurtigt blive fyldt til randen. Og ud over at være fagligt givende, er det jo også skægt og hyggeligt at mødes med kolleger fra skoler tæt på. Det eneste det kræver er en tanke, et initiativ og en kontakt til regionssekretærerne. Dette nummer af GISP står i den kommende generalforsamlings tegn, men byder også på nyt fra forskningens verden: En masterafhandling og et bachelorprojekt har afdækket, at eleverne ofte har det indtryk, at de får karakter i idræt primært ud fra deres engagement i timerne. Det er vigtigt for os som fagpersoner at tydeliggøre for eleverne, at det ikke er korrekt, ud over at engagement giver en vigtig forudsætning for at lære noget i timerne. Måder at ændre denne elevopfattelse på har Andreas Schiørring og Morten Mahler Eriksen beskrevet i deres Masterafhandling, og dette kan man læse mere om i dette blad. Næste nummer af GISP byder blandt andet på anmeldelser af kurserne på GF 14, og derudover vil vi meget gerne høre fra JER medlemmerne hvad I gerne vil læse om. Det kan være, at I har et ønske til et tema i et blad eller en ide til nogle forløb eller artikelskrivere og vi vil meget gerne høre fra jer, hvis det er tilfældet. Som det nævnes i Bestyrelsens beretning, så bliver vi færre og færre her i redaktionen på GISP, da to af vores faste medlemmer ønsker at drosle ned efter mange års arbejde med bladet. Derfor vil vi på redaktionen allerede nu sige en stor tak til Mikkel Toudahl Clausen for arbejdet her du vil blive savnet! Nu lyder det som om arbejdsbyrderne i GISP er store, men det er faktisk ikke tilfældet. Til gengæld udvider det den faglige og sociale horisont, og det er dejligt. Og skulle DU have lyst til at være med i redaktionen, så tøv ikke med at kontakte os. Vi vil så gerne være flere! Et af de faste indslag i bladet er boganmeldelserne. Vi ønsker os også et lidt større anmelderkorps, så hvis du har lyst til ind i mellem at anmelde en bog, så skriv det til Marie Lind Brandtoft, Belønningen for en anmeldelse er ikke enorm men man får 2 flasker vin og lov at beholde bogen! En anden måde, hvorpå man kan engagere sig i idrætsfaget er det mere lokale: GI mangler i øjeblikket regionssekretærer i en række regioner, og har man lyst til at prøve sig af som regionssekretær disse steder, så tøv ikke med at kontakte en regionssekretær eller en fra bestyrelsen som beskrevet i bestyrelsens beretning. På vegne af GISP-redaktionen Malene Løye Kristensen, Rosborg Gymnasium og HF og Marie Lind Brandtoft, Nørresundby Gymnasium og HF 4

5 Nyt fra bestyrelsen Bestyrelsens skriftlige beretning 2014 En helt afgørende hjørnesten i bestyrelsesarbejdet i GI er idéudviklingen og gennemførslen af faglig relevant efteruddannelse for vores medlemmer. Det fylder en stor del af vores arbejdstid på vores ca. 6 årlige møder i bestyrelsen. Derfor er det naturligvis også glædeligt, når interessen for efteruddannelsestilbuddene er stor og vi tilsyneladende har ramt rigtigt med udbuddet. Når interessen så af og til er knap så stor, ja så melder undskyldningerne sig: Så er det dommerens skyld eller boldens eller vejrets!! Spøg til side, kursusåret 13/14 har budt på både stor interesse for nogle kurser og mindre interesse for andre. Vores GF-kursus på IHS i Sønderborg i oktober 2013 var meget velbesøgt oven i købet i et efterår, hvor vi også arrangerede et stort udenlandskursus til La Santa. Sidstnævnte var tæt på udsolgt, og der blev afviklet 4 gode kurser dernede. Til gengæld afviklede vi et par kurser i Idræt og IT i april, som ikke var så godt besøgt, og i maj havde vi et kursus om den reflekterende idrætsudøver på tapetet til afholdelse i samarbejde med SDU. Dette kursus blev vi nødt til at aflyse/udskyde, da der var alt for få tilmeldte kursister. Og så var der det med undskyldningerne i forhold til den vigende tilslutning til disse kurser: OK13! Overenskomstmonstret har uden tvivl generelt haft en stor effekt på dagligdagen rundt omkring på skolerne, og man kan kun gisne om, hvad effekten har været i forhold til kursusdeltagelse. De andre faglige foreninger har forskellige erfaringer, nogle har markant færre efteruddannelseskursister efter OK13, andre kan ikke mærke nogen forskel. I bestyrelsen tror vi dog på, at OK13 i sammenhæng med den forholdsvis sene kursusafholdelse (april/maj) har spillet en betydelig rolle i det manglende antal kursister. Derfor er det ekstra glædeligt, at tilmeldingen til dette års Generalforsamlingskursus går strygende og faktisk i skrivende stund er overtegnet og lukket ned før tilmeldingsfristens udløb. For god ordens skyld skal det nævnes, at vi genudbyder det nævnte SDU-kursus om den reflekterende idrætsudøver. Det kommer til at foregå tirsdag d. 9. december på SDU, Odense, i en periode hvor mange har lidt luft i skemaet, fordi 3.g erne skriver SRP. Ligeledes udbyder vi til stadighed kurset om Ny praksis nødvendig i Idræt C for hele faggrupper. Man kan se annoncer for begge kurser længere inde i bladet. Øvrige indsatsområder Bestyrelsens indsatsområde om at arbejde for indførelsen af eksamen på idræt C har det sidste år taget en drejning hen imod arbejdet med evalueringsformer på Idræt C. I det forgangne skoleår ( ) har GI stået i spidsen for et evalueringsforsøg i idræt C, der er blevet afviklet på en række gymnasier. Rammen for forsøget var, at der i alle længere undervisningsforløb skulle der være en tydelig italesættelse af de faglige mål, samt en afsluttende forløbsprøve, hvor eleverne blev bedømt. Umiddelbart ser evalueringerne af forsøget ud til, at den tydelige italesættelse af de faglige mål og forløbsprøven betyder, at eleverne oplever mere faglighed og læring i faget, samt har større kendskab til, hvad de bliver bedømt på i forhold til karakter. I næste GISP vil vi i en artikel præsentere evalueringsforsøget og resultat. 5

6 Nyt fra bestyrelsen Derudover har vi stadig en ansøgning liggende hos ministeren om at indføre medtællende årskarakterer på idræt C på HF. Det har vi haft i et godt stykke tid efterhånden, men der er endnu ikke sket noget på dette område. Bestyrelsen er desværre ikke herre over alle de politiske beslutningsprocesser på Christiansborg, så for en interesseorganisation som vores kan det naturligvis opleves frustrerende, når en politisk beslutning, der virker til at være lige oppe over, udskydes og måske oven i købet skydes til hjørne. Vi må blot forsøge at påvirke så godt vi kan og så krydse fingre for, at politikerne, når tiden er til det, kan se det fornuftige i dette tiltag med medtællende årskarakterer, da det vil kunne give et tiltrængt statusløft til idræt C på HF. Stævner I forhold til stævneaktiviteten i GI er vi i bestyrelsen meget glade for den store stævneaktivitet rundt omkring i landet og for stævneudvalgets utrættelige arbejde. Bliv endelig ved med at støtte op om disse stævner. Læs i øvrigt stævnekoordinatorens beretning andetsteds i bladet. GISP, Facebook og Dropbox Idrætsforeningens blad GISP er det sidste år udkommet med 3 numre. Den form fortsætter indtil videre, også med bladet i den fysiske form som medlemmerne får hjem i postkassen. Der er overvejelser og undersøgelser omkring at lave bladet elektronisk på sigt. Muligvis med bladet også i App-form. Det ville naturligvis give nogle økonomiske besparelser ikke at skulle trykke og sende bladet ud, men en del medlemmer foretrækker også det trykte blad, så måske skal det være en bådeog løsning. Bestyrelsen arbejder videre med denne problematik og er i dialog med andre faglige foreninger i samme situation. Redaktionen modtager som altid gerne indlæg og billeder fra spændende undervisningsforløb eller studieture mm. Det kvitteres med en dejlig flaske rødvin. Selvom det at sidde i redaktionen ikke er voldsomt belastende, men tværtimod meget hyggeligt, er redaktionen ikke overfyldt. Derfor meld dig hvis du har lyst til at være med til at præge foreningens blad og arbejde sammen med nogle meget hyggelige idrætsfolk fra hele landet. GI s facebookgruppe er nu lavet til en lukket gruppe kun for medlemmer og det samme vil snart ske for vores fælles Dropbox-mappe. Så er der flere fordele ved at være medlem af foreningen. Facebookgruppen er et godt sted at få hurtig hjælp og inspiration fra andre idrætskollegaer og i Dropbox-mappen er der adgang til masser af materiale til brug i undervisningen. Regionerne Vi har i GI en ret stærk tradition for god og inspirerende kursusvirksomhed i regionerne arrangeret af de frivillige regionssekretærer, der yder et vigtigt arbejde med at sikre, at der er tilbud om løbende efteruddannelse i et regi, der både tidsmæssigt og økonomisk skulle være til at overskue. Men gad vide om OK13 alligevel er ved at sætte sit aftryk på idrætslærerhverdagen rundt omkring? På sidste års generalforsamling rapporteredes der endnu ikke om de store forandringer rundt omkring på skolerne, men at dømme ud fra tilbagemeldinger fra regionssekretærerne i år, er der ikke den samme aktivitet, som der plejer at være. Flere melder, at kollegerne har for travlt til at prioritere regionskurserne, og blandt regionssekretærerne selv er der også flere, der efter lang og tro tjeneste ønsker at give posten som regionssekretær videre, men som ikke lige kan finde en afløser. 6

7 Nyt fra bestyrelsen Vi glæder os over at der i det forløbne år været afholdt regionskurser i kettlebell, beachvolley, crossfit og dans, og i en af regionerne er der allerede planer for det kommende år om et praktisk kursus i springgymnastik og et teoretisk kursus i Ny praksis nødvendig på Idræt C? Så der er gang i den flere steder til stor gavn for både idrætslærere og elever. Men der er som sagt også ledige poster at besætte rundt omkring, så vi vil kraftigt opfordre jer ude på landets gymnasier til at overveje om det ikke var noget for jer at tage tjansen et par år som regionssekretær. Det er et utrolig vigtigt arbejde, dels af hensyn til efteruddannelsen, men også fordi kurserne, der ofte efterfølges af et fagligt møde, giver anledning til videndeling og erfaringsudveksling vedr. arbejdsforhold mm, hvilket kan give en uvurderlig støtte i hverdagen. Og så er det jo altid hyggeligt at mødes og lave idræt med gode idrætskolleger. Så der er mange gode grunde til at bakke op om denne regionsstruktur, som er vigtig for sammenhængkraften i vores faggruppe. Vestjylland) og region 12 (Vejle Amt) ønsker afløsning på regionssekretærposten. Kontakt gerne en af dem eller bestyrelsen, så de og vi kan fortælle dig mere om, hvad tjansen indebærer. Økonomi I lighed med sidste år kommer foreningen også ud af 2013 med et pænt overskud. Nærmere bestemt ca kr., hvilket er kr. mere end budgetteret. Dette skyldes primært, som man kan se af regnskabet, at bestyrelsesmøder, generalforsamlingen og administration ikke har brugt de budgetterede beløb. De faglige- og regionale aktiviteter er steget en anelse i forhold til sidste år, men har stadig ikke det omfang som bestyrelsen kunne ønske. Vi vil derfor endnu en gang opfordre medlemmerne til at søge tilskud fra foreningen, hvis man laver lokale tiltag. Man kan se regnskabet for 2013 andetsteds i nærværende blad. På gensyn i Sønderborg! Bestyrelsen Husk at der også er økonomisk støtte til regionskurser og -aktiviteter på op til 2000 kr. Henvend jer til bestyrelsen, hvis ikke arrangementerne kan løbe rundt i sig selv. Henvend jer også endelig, hvis I ønsker at en fra bestyrelsen skal deltage i et møde i forbindelse med et kursus. Vi vil gerne være med til at sikre den gode kontakt mellem bestyrelsen og regionerne. Hvis du sidder og hopper i stolen for at kunne tage regionssekretærkasketten på, så tøv ikke med at henvende dig til bestyrelsen. Foreløbig ved vi at region 2 (Vestsjælland), region 6 (København II), region 11 (Syd- og 7

8 Nyt fra bestyrelsen Generalforsamling Gymnasieskolernes Idrætslærerforening Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Gymnasieskolernes Idrætslærerforening: Torsdag den 2. oktober 2014 kl på Sønderborg Idrætshøjskole (IHS), Friheds allé 42, 6400 Sønderborg. Efter generalforsamlingen vil der være møde med fagkonsulenten. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Offentliggørelse af kandidater til bestyrelsesvalget 7. Valg af 2 revisorer 8. Valg af revisorsuppleanter 9. Evt. Ad punkt. 5: Forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest torsdag den 12. september Bedes sendt til: Anders Bergholdt pr. mail: Ad punkt 6: På valg er følgende: Andreas Schiørring (villig til genvalg) Michala Hammer (villig til genvalg) Line Rasmussen (ønsker ikke genvalg) Ad punkt 7: På valg er følgende: Erik Bagger og Lars Westergaard (villige til genvalg) Ad punkt 8: På valg er følgende: Jan Holst og Jens Færch (villige til genvalg) Forslag til kandidater til punkt 6, 7 og 8 skal være Anders Bergholdt i hænde senest torsdag den 11. september For generalforsamlingsdeltagere, som ikke samtidig er på generalforsamlingskursus, og som ønsker at deltage i den efterfølgende middag og evt. ønsker overnatning og morgenmad, kan tilmelding ske via Emu en GI giver middag ved festen efter generalforsamlingen, mens vi må opkræve kr. 300 for overnatning og morgenmad. De 300 kr. bedes indbetalt på reg.nr kontonr Foreningens vedtægter kan ses på modul/vedtægter-gymnasieskolernes-idrætslærerforening På gensyn GI s bestyrelse Anders Bergholdt, formand 8

9 Regnskab og budget Daglig drift Regnskab 2013 Budget 2013 Indtægter Kontingent ,00 Renter ,04 Annoncer og Copydan ,23 Div... I alt ,27 Udgifter Renter/gebyrer ,00 Bestyrelsesmøder ,85 Regionale akt ,00 Faglige aktiviteter ,40 Generalforsamling ,25 Telefon ,00 Porto ,04 Administration ,56 GISP ,35 Medlemskab... 0,00 Gaver ,85 IT ,50 Diverse ,00 Kurser... 0,00 Ialt ,80 Overskud/underskud daglig drift ,47 Indtægter Kontingent ,00 Renter ,00 Annoncer og Copy Dan ,00 Div... I alt ,00 Udgifter Renter/gebyrer ,00 Bestyrelsesmøder ,00 Regionale akt ,00 Faglige aktiviteter ,00 Generalforsamling ,00 Telefon ,00 Porto ,00 Administration ,00 GISP ,00 Medlemskab... 0,00 Gaver ,00 IT ,00 Diverse ,00 Ialt ,00 Overskud ,00 Regnskabet er revideret og godkendt d. 28. maj 2014 Bankindestående er kontrolleret Erik Bagger Lars Westergaard 9

10 Regnskab og budget Budget 2014 Daglig drift Budget 2015 Indtægter Kontingent ,00 Renter ,00 Annoncer og Copy Dan ,00 Div... I alt ,00 Udgifter Renter/gebyrer ,00 Bestyrelsesmøder ,00 Regionale akt ,00 Faglige aktiviteter ,00 Generalforsamling ,00 Telefon ,00 Porto ,00 Administration ,00 GISP ,00 Medlemskab... 0,00 Gaver ,00 IT ,00 Diverse ,00 Ialt ,00 Overskud ,00 Indtægter Kontingent ,00 Renter ,00 Annoncer og Copy Dan ,00 Div... I alt ,00 Udgifter Renter/gebyrer ,00 Bestyrelsesmøder ,00 Regionale akt ,00 Faglige aktiviteter ,00 Generalforsamling ,00 Telefon ,00 Porto ,00 Administration ,00 GISP ,00 Medlemskab... 0,00 Gaver ,00 IT ,00 Diverse ,00 Ialt ,00 Overskud ,00 Kassebeholdning pr. 1. januar 2013 daglig drift Beholdninger i alt (Aktiver) Overskud/underskud på daglig drift Kassebeholdning pr. 31. december 2013 daglig drift Beholdninger i alt

11 Regnskab og budget Kursus kontoen Regnskab 2013 Budget 2014 Indtægter Generalforsamlingskurset ,00 Idræt og IT ,00 Renter ,42 Metodekursus ,00 La Santa ,00 Tilskud fra UVM ,00 I alt ,42 Indtægter Generalforsamlingskurset ,00 Udgifter Generalforsamlingskurset ,62 Idræt og IT ,50 Metodekursus ,00 La Santa ,90 Skriftlighed i idræt ,00 Ialt ,02 Overskud/underskud kursus kontoen ,40 Kassebeholdning pr. 1. januar 2013 kursuskonto Beholdninger i alt (Aktiver) Overskud/underskud på kursusvirksomhed Kassebeholdning pr. 31. december 2013 kursuskonto Beholdninger i alt

12 Nyt fra fagkonsulenten Kære kollegaer Kære kollegaer, Så sluttede en fantastisk varm sommer. Rygterne fra den politiske verden antyder, at vi også skal have et varmt efterår med reform af de gymnasiale uddannelser. Det er endnu uvist, hvor det ender, eller om det drukner i politisk profilering op til folketingsvalget næste år, men i skrivende stund er der ikke noget der tyder på de store ændringer for idræt. Den faglige forening har spurgt ministeren om muligheden for at få en medtællende årskarakter på hf med det formål at styrke fagets status. Forslaget er afhængig af, at det politisk besluttes at åbne for hf-loven og det er endnu ikke sikkert, at det sker inden valget Ude på skolerne er det ved at være tid til at ledelsen skal indstille censorer til ministeriet. Husk at hvis I ønsker at blive SRP/SSO censorer, så skal jeres ledelse indstille jer. Husk også, at hvis I ikke har haft B-niveau i mange år og ikke ønsker at komme ud som censor på idræt b-niveau, så er det ledelsen på jeres skole, der skal lade være med at indstille jer med censorkapacitet i idræt. Karakterdebatten er jo altid aktuel, men i de seneste år er den blevet aktualiseret af Andreas Schiørrings bacheloropgave og senest igen i en artikel andetsteds i dette blad. Det er rigtig vigtigt at understrege, at karakteren i idræt, ligesom karakteren i alle andre fag, er et udtryk for i hvilket omfang eleven har opfyldt de faglige mål. Der gives ikke karakterer for deltagelse og/ eller engagement. Det er imidlertid ikke det samme som, at deltagelse og engagement ikke er vigtige krav at stille til eleverne, for kun gennem deltagelse og engagement får eleven mulighed for at forbedre sit faglige standpunkt. Det er også ved at være tid til at eleverne skal vælge hvad de vil skrive SRP/SSO opgave om. Jeg har tidligere distribueret en fil med en masse opgaveformuleringer, som i kan hente inspiration fra. Det er stadig en mulighed, så hvis I gerne vil have den, så send mig en . Når I kommer til at skulle lave opgaveformuleringerne, så er det vigtigt at sikre, at det idræt bidrager med adskiller sig fra det, det andet fag bidrager med. Problemet opstår specielt i samarbejder med biologi og samfundsfag, hvor nogle opgaver ender med at kunne besvares alene af samfundsfag eller biologi. Grunden er naturligvis, at alle opgaver i princippet kan skrives alene i idræt, fordi vi er et tværfakultært fag. Opgaven for jer er at sikre, at idræts bidrag adskiller sig tydeligt fra det andet fags bidrag altså f.eks. at idræt lægger op til en samfundsfaglig, humanistisk eller træningslæring vinkel når faget arbejder sammen med biologi. 12

13 Nyt fra fagkonsulenten Ingen sommer uden regnvejrsdage og ingen eksamenssæson uden indberetninger. En halv snes indberetninger ud af ca. 600 unikke eksamensbegivenheder er jo ikke meget, men da de stort set alle sammen handler om det samme, så kunne det tyde på en generel udfordring for faget. DET HANDLER OM UNDERVISNINGSBE- SKRIVELSER! Alle indberetningerne omhandler bl.a. mangelfulde beskrivelser af forløbslængde og af de faglige mål og fokuspunkter i de enkelte forløb. Det er en essentiel del af det juridiske grundlag for eksamen, og uden det har censor meget svært ved at give en kvalificeret bedømmelse af eleverne. Husk også, at man går til eksamen i forløb, og at elever i tværdisciplinære forløb (f.eks. ketsjerspil) skal op i mere end en af de indgående discipliner. I den nærmeste fremtid bliver der afholdt to konferencer om innovation i fagene, hvor Thomas Andersen, Esben Grunnet og Lars Bo Kristensen vil give bud på hvordan man kan arbejde med innovation i idræt. Jeg håber at møde jer til generalforsamlingen eller rundt omkring i landet. 13

14 Aktuel forskning Gymnasieelever finder karaktergivningen i idræt vilkårlig og uforståelig Af Marianne Effersøe Martens, stud. cand. scient. idræt og sundhed, Syddansk Universitet Hvis man giver sig selv 100%, så har man måske lige et lod mere med i skålen, når der skal trækkes karakterer. Altså. Det er nok lidt den tankegang man får, ikke? Elev, 3.g, fynsk gymnasium Dette synspunkt kan virke som en spand koldt vand i ansigtet på de mange dedikerede og dygtige gymnasieundervisere, der er i stand til at tydeliggøre en faglig begrundet karaktergivning. Imidlertid er det ikke det, der præger konklusionen på et nyligt afsluttet bachelorprojekt, der har undersøgt tilfredsheden med karaktergivningen i idrætsfaget. I alt 221 elever fra to gymnasier har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse og opfølgende in- 14 Marianne Effersøe Martens terviews. Undersøgelsens hovedresultat er, at 43 % ikke mener, at karaktergivningens grundlag er tydeligt for dem. To ud af tre mener ikke, at deres idrætslærer forklarer, hvorfor de får en given karakter. Tilsyneladende er eleverne af den opfattelse, at engagement og fedteri er blandt de vigtigste adfærdsformer, hvis man skal opnå en god karakter. Utilfredsheden med karaktergivningen er størst blandt de fynske elever i undersøgelsen, og især hos dem med karakteren 7 og derunder. I undersøgelsen kommer det blandt andet frem, at nogle af eleverne mener, at der finder en forskelsbehandling sted der manifesterer sig, ved at de elever, der indynder sig hos lærerne, får en højere karakter qua deres lærervenlige adfærd. Nogle føler sig decideret overset i idrætsundervisningen grundet det høje elevtal, og andre udtaler, at de bliver oplyst om forkerte vurderingsgrundlag. Drengene er generelt mere tilfredse end pigerne, og samtidig er det også drengene, der får de højeste karakterer. Mange af eleverne svarer i spørgeskemaundersøgelsen, at de mener, at de bliver bedømt på engagement i undervisningen. Der er sket en kollektiv misforståelse af dette engagement -begreb, men det er i nærværende undersøgelse ikke tilstrækkeligt undersøgt, om det er lærerne, der fejlinformerer, eller om det er eleverne, der misforstår

15 Aktuel forskning den information de får. I kølvandet på spørgeskemaundersøgelsen er der blevet foretaget en dokumentanalyse af to tilfældigt udvalgte gymnasiers hjemmesider. I begge tilfælde nævnes engagement eksplicit som det første bedømmelseskriterium under idrætsfaget. Bekendtgørelsen lægger derimod op til, at eleverne skal vurderes ud fra aktiv deltagelse og sociale kompetencer. Måske er det dette, der af mange tolkes som engagement. Fagkonsulent Mads Olsen udtaler, at han i praksis kan se, at mange elever selv i 3.g er usikre på, hvad de bliver bedømt på. Fagkonsulenten nævner endvidere, at der kommer flere end 20 klager årligt til Undervisningsministeriet omkring karaktergivning i idræt. På baggrund af nærværende pilotundersøgelse må dette tal betragtes som forholdsvis beskedent, når man ser på hvor mange potentielle klagesager, der findes på gymnasierne. I forbindelse med kandidatafhandlingen har jeg interesse i at se nærmere på, hvordan meningskonstruktionen foregår hos såvel lærere som elever. Det kunne endvidere være yderst relevant at undersøge, hvilke kriterier idrætslærerne fremhæver i forbindelse med karaktergivningen. 15

16 Aktuel forskning Er det nødvendigt med ny praksis i idræt c? masterafhandling i gymnasiepædagogik (august 2013) Morten Mahler Eriksen, Haderslev Katedralskole og Andreas Schiørring, Aarhus Katedralskole Lektor i idræt og psykologi, Morten Mahler Eriksen, Haderslev Katedralskole Lektor i idræt og historie, Andreas Schiørring, Aarhus Katedralskole I løbet af dette semester var der bl.a. en problemstilling, der flere gange blev diskuteret og det var karaktergivningen på idræt C og elevernes spørgsmål hertil, når de havde fået karakteren. Mange elever vil gerne snakke med idrætslæreren, når de ikke forstår, hvorfor de kun har fået f.eks. 4 i standpunktskarakter. De er jo altid positive og deltagende i idrætsundervisningen, siger de for eksempel. Det gav mange rigtige gode diskussioner og ovenstående problematik var bl.a. medvirkende til, at vi valgte at fokusere vores masterafhandling på idræt C i gymnasieskolen (STX). For hvordan ser og oplever elever såvel som idrætslærere faget i relation til læreplanen? Og hvordan kan man komme denne eventuelle problemstilling til livs? Hvorfor en masterafhandling i idræt? Vi har sjældent selv læst om forskning i idrætsfaget på gymnasieniveau, men på tredje semester af masteruddannelen i gymnasiepædagogik på SDU skulle vi have fagdidaktik. Det betød, at vi bl.a. fik mulighed for at fordybe os i forskning og teorier omkring idrætsfaget og i forlængelse af dette koble det til vores egne idrætslige erfaringer fra undervisningen. Afhandlingen Vi ønskede at få et så bredt billede af idrætsfaget som muligt, så derfor valgte vi at tage udgangspunkt i flere aktørers opfattelse af faget. For at adskille de forskellige aktørers opfattelse skelnede vi mellem lovgivere, idrætslærere og elever og deres opfattelse af henholdsvis den formelle læreplan, den opfattede læreplan og den erfarede læreplan. Den formelle læreplan er bestemt af lovgivere, den opfattede er den måde som idrætslærerne opfatter indholdet af læreplanen, og den erfarede læreplan er indholdet erfaret af eleverne. 16

17 Aktuel forskning Analysestrategi Første del af undersøgelsen var at undersøge, hvordan de forskellige aktørers syn var på idræt C. Grundlaget for dette var en kritisk diskursanalyse af den formelle læreplan. For at afdække lærernes opfattede læreplan og elevernes erfarede læreplan blev der benyttet spørgeskemaer til hele 2.g årgangen og idrætslærerne på to gymnasier (Haderslev- og Aarhus Katedralskole). Dertil kom interviews med elever fra et 2.g idrætshold og deres idrætslærere. Efter undersøgelsen søgte vi gennem to interventions-casestudier af to forløb at ændre elevernes erfarede læreplan. Interventionerne gik ud på, dels at læreren skulle være meget eksplicit i en italesættelse af de faglige mål i forløbet, dels at forløbet skulle afsluttes med en praktisk forløbsprøve. Et illustrativt overblik over afhandlingen fremgår af figur 1. Til analysen af lærerenes opfattede læreplan og elevernes erfarede læreplan blev en operationel analysemodel udviklet (tabel 1). Analysemodellen bygger primært på eksisterende idrætsdidaktik, nærmere bestemt seks diskurser vi udledte af den formelle læreplan. Som et nyt selvstændigt bidrag til den eksisterende idrætsdidaktik tilføjede vi diskursen performance. Begrebet henviser til det, som vi nævnte i indledningen, at vi som idrætslærere til tider oplever, og samtidig undrer os over, at eleverne argumenterer for en højere karakter i faget med den begrundelse, at de prøver, og de f.eks. altid er omklædte at de er engagerede! Ikke at de kan det de skal kunne, men at de altid er aktive. Performancediskursen forstår vi således som en italesættelse af en kunstfærdig aktivitet udført foran en publikum og publikummet er her primært idrætslæreren, sekundært klassen men den kunstfærdige aktivitet indeholder ikke et idrætsfagligt niveau, den er en slags tom performance, der kun handler om at prøve. Den samlede analysemodellen kom derfor til at se ud som den fremstilles i tabel 1. Tabel 1: 7 diskurser, der karakteriserer diskursordenen i idræt C Fysisk form Idrætsfærdigheder Teori Bevægelsesglæde Personlig og Social kompetence Kropsbevidsthed Figur 1: Illustration af undersøgelsesdesignet, hvor AKAT står for Aarhus Katedralskole, mens HAKA står for Haderslev Katedralskole. Performance 17

18 Aktuel forskning Undersøgelsen af den opfattede og erfarede læreplan I det følgende fokuserer vi på den måde, idrætslærerne og eleverne opfatter og forstår faget på, dvs. fagets diskursorden, hvor vi skelner mellem dominerende, mindre dominerende og underordnede diskurser. Fælles for lærernes opfattede læreplan på de to gymnasier er, at den dominerende diskurs er bevægelsesglædediskursen. Det gælder for alle idrætslærere uafhængigt af alder, køn, om de har idræt som hovedfag eller bifag. Men mellem de mindre dominerende og underordnede diskurser er der forskellige fortolkninger af den formelle læreplan. Det er illustreret i figur 2. Figuren forstås udefra og ind, hvor den dominerende diskurs er yderst i den store firkant, og indlejret heri er de mindre dominerende og underordnede diskurser. Magtforholdene mellem diskurserne er derved ikke et enten-eller forhold, men de påvirker hinanden i mere eller mindre grad. Bevægelsesglædediskursen er en del af fagets identitet beskrevet i paragraf 1 i den formelle læreplan og har historisk set altid været en dominerende del af fagets formål, men den fremgår ikke i dag af fagets faglige mål. Figur 2: Idrætslærernes opfattede læreplan på de to gymnasier. Den mørkeblå tekst/venstre side viser diskursordenen på Haderslev Katedralskole (HAKA), mens den lyseblå tekst/højre side er diskursordenen på Aarhus Katedralskole (AKAT). Figur 3: Elevernes erfarede læreplan, hvor den mærkeblå tekst/venstre side viser eleverne diskursorden på Haderslev Katedralskole (HAKA), mens den lyseblå tekst/højre side er elevernes diskursorden på Aarhus Katedralskole (AKAT). 18

19 Aktuel forskning Det til trods er den klart den dominerende diskurs hos idrætslærerne. Som det fremgår af figuren findes også performance-diskursen, dvs. bare det at prøve, i idrætslærernes forståelse af faget. Hos eleverne er der en anden forståelse af faget, som nedenstående figur 3 viser, og på de to gymnasier er eleverne enige om opfattelsen af den dominerende diskurs performancediskursen. Eleverne tillægger altså det, at de prøver, eller som de også kan formulere det: Er engagerede i undervisningen, størst betydning i fagets faglighed. Denne opfattelse betyder, at eleverne tror, at performance/engagement er den væsentligste faktor i bedømmelseskriterierne i karaktergivningen. Og samtidig siger eleverne selv, at de ikke har styr på, hvad de faktisk bliver bedømt på i forhold til karaktergivningen. Sat lidt på spidsen kan man sige, at eleverne godt ved, at de ikke ved, hvad de får karakter for. Interventionsforløbene Interventionsforløbene på begge gymnasier blev afviklet ud fra de principper som er beskrevet tidligere med tydelig italesættelse af de faglige mål og en afsluttende forløbsprøve. Vi havde sikret os at forløbene var inden for samme genre, men de to deltagende idrætslærere kunne frit vælge, hvilket forløb de ønskede at afvikle. Det betød, at forløbene der blev afviklet var et forløb i akrobatik og springgymnastik, samt et i parkour. Vi kunne via vores observationer se, at lærerne lagde forskellig vægt på induktive og deduktive tilgange i forhold til afviklingen af forløbene, og med hensyn til afviklingen af forløbsprøven så var der forskellige forhold, som de to idrætslærere valgte at afvikle dem under. Det ene sted var alle de øvrige elever til stede i salen, hvor de skiftevis skulle vise deres øvelser. Stemningen var god, med tilråb og klappen. Eleverne fik ikke en direkte feedback på deres forløbsprøve, men kunne indirekte se den i den efterfølgende karaktergivning. Modsat dette fik eleverne det andet sted en kort feedback på deres forløbsprøve. Samtidig blev forløbsprøven ikke overværet af alle de andre elever. Det var i stedet op til den enkelte elev, om de andre måtte se på. Resultat Eleverne tilkendegav i interviewene, at de på begge gymnasier var meget bevidste om, hvilke faglige mål, der var i fokus, og eleverne oplevede derfor forløbene som mere strukturerede og var positive over for forløbene. De to lærere fremhævede derimod, at de ikke havde forberedt sig anderledes end normalt til disse forløb, ud over at være bevidst om italesættelsen af de faglige mål, samt hvad forløbsprøven skulle indeholde. Begge lærere påpegede at forløbsprøven betød, at det var rigtig let at bedømme eleverne. Resultatet af forløbene var, at eleverne italesatte en øget faglighed ved f.eks. at idrætsfærdighedsdiskursen fik et løft frem for performancediskursen, men at det ikke var på bekostning af bevægelsesglædediskursen. Et overblik over diskursordenen efter interventionen fremstilles i figur 4, hvor de ændrede diskurser fremhæves. 19

20 Aktuel forskning For at ændre elevernes opfattelse af idræt c vil vi med udgangspunkt i vores undersøgelse anbefale fem forhold: Figur 4: Elevernes erfarede læreplan efter interventionen, hvor den mærkeblå tekst/venstre side viser eleverne diskursorden på HAKA, mens den lyseblå tekst/højre side er elevernes diskursorden på AKAT. En bølgestreg betyder, at diskursen er blevet mindre, mens en lige understregning betyder, at den er blevet mere dominerende. En dybdegående undersøgelse af den samlede erfarede læreplan blev ikke udført efter interventionen. Anbefalinger: Vores masterafhandling peger på en fagdidaktisk udfordring i idræt C, og vi har forsøgt at fremhæve de væsentligste fund i denne artikel (en fyldestgørende redegørelse og analyse kan læses i masterafhandlingen, der kan hentes på ved_sdu/din_uddannelse/master/master_i_gymnasiepaedagogik/masterafhandlinger). 1) At idrætslæreren afvikler en forløbsprøve som afslutning på længere forløb og dette typisk inden for idrætsfærdighedsdiskursen, for bl.a. at sikre en større overensstemmelsen mellem ministeriets formelle-, lærernes opfattede- og elevernes erfarede læreplan. 2) En tydelige italesættelse af de faglige mål i løbet af forløbet vil tydeliggøre helhedsvurderingen af bedømmelseskriterierne for eleverne, samt fagets faglighed. 3) Det er vigtigt at idrætslæreren tydeligt får beskrevet engagement, men ikke som et fagligt mål i sig selv. At udvise engagement er en elementær forudsætning, men ikke et kriterium for at have opnået de faglige mål. Hvis man ikke er tydelig omkring dette forhold, så oplever eleverne det som et fagligt mål og måske det eneste faglige mål. 4) Standpunktskarakter skal gives således, at eleverne oplever, at de bedømmes i de/det forløb, der har været siden sidste karaktergivningen. Det indebærer, at idrætskarakteren vil gå op og ned alt efter elevens faglige niveau i de forskellige forløb og idrætsfaglige genrer. 5) Karaktersamtaler I relation til resultatet af denne undersøgelse har GI igangsat et forsøg på en række gymnasieskoler i skoleåret Resultatet af disse forsøg vil blive præsenteret i en artikel i næste nummer af GISP. 20

Stomp rytme og bevægelse

Stomp rytme og bevægelse Stomp rytme og bevægelse Stomp er spændende og anderledes rytmisk undervisning med sjove og udfordrende rytmer. Du bliver udfordret og får mulighed for at slippe hæmningerne og grine løs, når din indre

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

GISP. Nr. 157 Maj 2015

GISP. Nr. 157 Maj 2015 GISP Nr. 157 Maj 2015 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Træningsprojekt.dk er et værktøj til at understøtte en procesorienteret tilgang til træningsprojektet i idræt C på STX. Eleverne fører træningsdagbog

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni, 10-11 VIA UC, Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog.

Læs mere

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald Foto: Andreas Merrald DIF Diplomtræner NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med i eliten

Læs mere

Mellem lighed og ledelse

Mellem lighed og ledelse Teamsamarbejdet bliver nemt til en masse møder, hvor der snakkes og snakkes og træffes en masse ikke-beslutninger. Men sådan behøver det ikke være, siger Thomas R. S. Albrechtsen, der har undersøgt ts

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating Danmarks Rulleskøjte Union Træneruddannelser Fitness & speedskating Niveau I Niveau II Kursusstart efterår 2010 Information Idrætsudøvere - uanset alder og niveau stiller krav om et højt fagligt niveau

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Påsketuren til Tignes, uge 14-2014

Påsketuren til Tignes, uge 14-2014 Tignes, uge 14, 2015 Påsketuren til Tignes, uge 14-2014 Målgruppe: Klubbens store familiefamilie og medlemstur i påsken for alle uanset niveau. Der er undervisning til alle, kombineret med mange alternative

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

GISP. Nr. 152 September 2013

GISP. Nr. 152 September 2013 GISP Nr. 152 September 2013 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING gør idræt levende ibog Bog Idræt C gennemgår områder inden for idrættens verden. Bl.a. boldspil, musik og bevægelse, historiske afsnit

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni, 14/15 Vestegnen

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

HF s elitetræneruddannelse

HF s elitetræneruddannelse HF s elitetræneruddannelse Oversigt Dansk Håndbold Forbund s Elitetræneruddannelse blev omstruktureret i 2000. Siden er den løbende blevet opdateret og tilpasset de aktuelle krav. Denne folder beskriver

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFAFDELINGEN Foreningens hjemsted er: Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Østrig, Oberndorf, Uge 7, 2015

Østrig, Oberndorf, Uge 7, 2015 Tag med andre børnefamilier på skitur til Østrig og få introduceret børnene til skiløb på en afslappet facon af danske skiinstruktører. Vi skal bo i superlækre omgivelser på hotel Penzinghof i Oberndorf.

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2010/2011

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere