Revis jon sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revis jon sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen"

Transkript

1 TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLiNÆR OG KLAGENÆVNET FOR BOSKIRKEDE BYGNINGSSAGKYNRIGE Forside Revis jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion 29. november2013 Påtale 28. november2016 Opfølgning på sanktion 24. juni 2013 Påtale 23. juni 2016 Skrivebordkontrol 8. januar 2013 Påtale 7. januar 2016 Få skader 23. september 201 i Ukendt Stikprøve 12. maj 2010 Acceptabel Skrivebordskontrol 12. august 2008 Godkendt Andet 8. maj 2007 Godkendt Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Syns- og skønsmand Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ja Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et Ejendommen Ejer Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Delvist Ejendom mens beliggenhed Billedtekst Litra A set fra indkørsel (fra øst) Oversigtsbilleder 17. december :12 Sagen lukket 1

2 Litra A og C, set fra havesiden (fra sydvest) Litra B (carport/udhus) Litra B (carport/udhus) Udhusdelen er uberettiget fravaigt. 17. december :12 Sagen lukket 2

3 Litra C (Udhus/skur) - Uberettiget fravalgt. Sag sfo ri Øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 02-sep-13 08:53 Udtrukket til kontrol ScanJourjournalnr. 02-sep-13 08:53 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 11-sep-13 11:44 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra 11 -sep-i 3 11:44 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 24-sep-13 10:00 Kontrolbesøg udført at Syn- og skønsmand 30-sep-i 3 23:00 Kontrolrapport udarbejdet 08-okt-13 15:41 Høring iværksat 16-okt-13 14:26 Søgt ny deadline: 30. okt okt-13 14:26 Ny deadline for BS kommentar: 30. okt okt-13 03:00 Bygningssagkyndigs tidsfrist udløb 31-okt-13 18:17 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 04-nov-i 3 09:15 Kontrolrapport godkendt at NS 04-nov-13 14:23 Indstilling til nævn 13-nov-13 10:11 Indkaldelse til nævnsmøde 29-nov-i 3 1 1:51 Sagen lukket at Nævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR j Tidligere tilstandsrapport nr. 17. december :12 Sagen lukket 3

4 Undergulve Energimærke Fejlangivelse Jvnf. HB , er den bygningssagkyndige forpligtiget til at undersøge, om der er Al udarbejdet energimærke for ejendommen. Hvis et nyt mærke er under udarbejdelse, skal dette også fremgå, med henvisning til at det er undersøgt på boligejer.dk, eller OIS. Punktet må aldrig være helt ubesvaret. Bygningssagkyndig Andre bygningsoplysninger Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. Der foreligger ingen tegninger eller andet materiale på bygningen. Byg ningsbeskrivelse Boligtype Hustype Ejend om m en Tagets restlevetid Note Enfamilieshus Individuelt hus 1970/1% plan (arkitekttegnet hus) Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 10 år eller længere. Tabelopslag for tagets restlevetid er baseret på tagbelægningen Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total ni2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage 1 A Beboelse 1986 i B Carportiudhus 0 i C Udhus/skur Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: A - der er tæppebelagt (værelser på 1 sal), eller med anden form for belægning er ikke ikke kunne besigtiges? besigtiget. Bygningen er med skrålofter, tagkonstruktionen er ikke kontrolleret.vinduer og døre er kun kontrolleret stikprøvevis. Skunke: skunkareal ved badeværelse besigtiget, dog kun i område ved skunklem.tilstødende skunkareal ved skunklem ikke tilgængelige for yderligere inspektion. Skunklemme i værelser og i stue på i sal(3 stk) var skruet fast og kunne ikke demonteres med skruetrækker. Der tages forbehold for ovenfor anførte bygningsdele. Der skal gøres opmærksom på, at terrasser havehegn ol. ikke er omfattet af tilstandsrapporten. Murede vægge i skel er ligeledes ikke omfattet at tilstandsrapporten. 17. december :12 Sagen lukket 4

5 i 3. Bemærkninger til Ja: A - Der tages forbehold for punkterede termoruder, da en punktering ofte kun kan konstateres termoruder? under_særlige_lys_og_temperaturforhold. Fejlangivelse Jvnf. HB kap er der tilladt fri tekst for angivelse af forbehold for punkterede Al termoruder. Men det skal understreges, at BS forbehold skal være begrundet specifikke omstændigheder (eks. vinduers tilsmudsning, eller vejrliget) og ikke må bære præg at at være for generelt, så de kan skabes usikkerhed om, hvorvidt termoruder overhovedet er besigtiget._dette_vurderes_at være_tilfældet_i_bs_aktuelle_tekst. Bygningssagkyndig Termoruder/energiruder er angivet med et generelt forbehold, hvilket er i overenstemmelsen med håndbogen, da en punktering ofte kun kan ses under særlige lys og temperaturforhold. I denne sag er der ikke konstateret punkterede ruder, forbeholdet er dog fortsat helt relevant. Havde jeg konstateret een eller flere punkteret ruder, var ruderne og rudernes placering blevet angivet. Havde der været tale om tilsmudsede vindure der ikke muliggjorde en kontrol var dette blevet angivet. BS forbehold bærer præg at en for generel ansvarsfraskrivelse. Teknisk_revisor_fastholder_argumentation_og_vurdering. Al 17. december :12 Sagen lukket 5

6 Litra 4. Fravalg af sekundære Ja: BC - B (skur) er ikke medtaget i rapporten på grund at bygningens tilstand. Carporten som bygninger? udgør en del af litra B er indeholdt i rapporten. Litra C som omfatter skur med tilhørende tagterrasse fremstår delvis ufærdig og er generelt i meget dårlig stand. Bygningen er undtaget i denne rapport. 17. december Sagen lukket 6

7 Fejlangivelse 17. december :12 Sagen lukket 7

8 17. december :12 Sagen lukket 8

9 Litra B - Carport/udhus, er udhusdelen uberettiget fravaigt. Selvom der forekommer en del skader og mangler ved bygningen, er den dog i en brugelig stand for en ny ejer. Litra C - Udhus/skur, er uberettiget fravalgt. Selvom der forekommer en del fatale konstruktive fejl, skader og mangler ved bygningen, er den dog i en brugelig stand for en ny ejer. Jvnf. HB afsnit skal alle bygninger over 4 m2 medtages vurderingen. Med mindre bygningen jvnf. HB afsnit som følge af nedslidning og ringe stand ikke er brugbar, eller anvendelig for en bruger. Samt hvis den byggetekniske værdi er ubetydelig. Det vurderes ikke at BS i tilstrækkeligt omfang har taget højde for fravalgskriteriet, jvnf. Håndbogens afsnit Den samlede fravalgte bygningsmasse skønnes at udgøre en værdi mellem kr Dvs. fejlplacering midt i niveau D 17. december :12 Sagen lukket 9

10 Bygningssagkyndig Litra B: Bygningen er sin nuværende stand uden brugsmæssig værdi. I henhold til sælger er bygningsværdien ved salg sat til 0 kr. Bygningskaderne udgør følgende: i Bygningen uden dør og vindue. 2. PVC tagbelægning med utætheder. 3. Facadebeklædninger under terræn rådskadet i stort omfang. 4. vand fra omgivende terræn løber ind i bygningen. 5..Trægulv med rådne brædder. Som bygningen fremstår er brugsværdien på grund at indtrængende vand ikke eksisterende. En genopretning af bygningen vil indebære en totalrenovering. Litra C: Bygningen er i sin nuværende stand uden brugsmæssig værdi. I henhold til sælger er bygningsværdien sat til 0 kr. Bygningsskaderne udgør følgende: 1. Bygningen er ikke godkendt af myndigheder. 2. Værn for tagterasse opbygget på paptag er livsfarligt hvadangår personsikkerhed. 3. Tagpaptag under tagterasse med større utætheder. Loft vandskadet i stort omfang. Det må antages at bjælkelag er med betydelige svampeskader på grund af utætheder i tag over en lang periode. Bygningen har efter konkurskøb stået til salg i min. i år. 4.Hældende terrænfald medfører at overfiadevand til stadighed løber ind i bygningen, således gulv til stadighed står under vand og ikke kan benyttes til opbevaring. 5.Vægoverfiader fremstår ufærdige. En genopretning af bygningen vil indebære krav til godkendelse/lovliggørelse. En skadeudbedring vil medføre, at tagterasse flernes for rep. af tagutætheder, hvorefter tagterasse skal genetableres og værn lovliggøres. At flisebelagt område med fald mod bygning ændres eller der etableres et dræn langs bygningens facade med vest. Skader i bjælkelag skal kontrolleres ved demontering af loft og skaderamte bjælker udskiftes. Nyt loft skal genetableres. Det burde være indlysende at et forsøg på en genopretning er en ny bygning. At de aktuelle bygninger har en del alvorlige skader/fejl indebærer ikke, at de pr. Dl 8 automatik kan fravælges. De nævnte skader medfører ikke at bygninger er uanvendelæige for en ny bruger. Derfor: Teknisk revisor fastholder argumentation og vurdering. 5. Afvigelser fra BBR? Ja: ABC - litra C: På tagkonstruktion af litra C er der etableret en tagterrasse på ca.24 kvm. Tagterrassen indgår i denne rapport som en del at litra C. Tagterrasse er ikke angivet på BBR. Bygninger der ikke er angivet i BBR må anses som værende ikke godkendt. 17. december :12 Sagen lukket 10

11 Bygning A (Beboelse - 188m2) 17. december :12 Sagen lukket 11

12 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.3 Ingen bemærkninger Skotrender/inddækninge 17. december :12 Sagen lukket 12

13 Fejlangivelse A3 17. december :12 Sagen lukket 13

14 Bygningssagkyndig 1.6 Tagrender/tagnedløb Ingen bemærkninger Beskrivelse af skadelmangel: Inddækning mellem hovedhus og tagterrasse (på fravaigt litra C), kan ses at være utæt, da der kan konstateres fugtskader ned ad gavimur. Note: Der kan ses at have været foretaget reparationer af murværk i de øverste skifter under loft i sidebygningen (litra C). Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Punktet relaterer til litra C som er fravalgt og således forudsat nedrevet eller totalrenoveret. Skaden har realtion til Litra A og skal derfor skadesbemærkes herunder. A3 17. december Sagen lukket 14

15 Fejlangivelse A3 - Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Tagrende i haveside (mod syd) har en del bagfald og er pt. overfyldt. Note: Bagfaldet - kan give anledning til overløb fra tagrende under kraftig regn. Hvilket med tiden giver risiko for fugtbetingede skader på facader. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Ved min besigtigelse var der intet vand i render. Jeg mener ikke det er muligt med de beskrevne hjælpemidler at vurdere om en tagrende ligger med korrekt fald. I øvrigt er karakteren K3 ikke rimelig, når der som her er tale om et udhæng på cm og hvor risikoen for at opfugte facademurværk ved overløb fra rende er minimal. 17. december :12 Sagen lukket 15

16 A3 Uanset tilfyldning med vand, burde det være muligt visuelt at konstatere at der forekommer bagfald på tagrenden. Som det fremgår af fotoet, er udhænget at normal størrelse og indebærer derfor en vis ririko for at overløb fra tagrende rammer facade under vindpåvirkning. Hvorvidt karakteren skulle være Kl - K2 eller K3 ændre ikke ved at forholdet ikke er beskrevet. Fejl vurderingen A3 vil bliv ens under alle omstændigheder Kl: Undertag er ikke afsluttet korrekt ved tagrende. Undertage/understrygnin g 17. december :12 Sagen lukket 16

17 Fejlangivelse Al I / - 4 Beskrivelse af skadelmangel: Undertag langs tagfod er ikke afskåret i et rent snit og der fremkommer flere steder understagsdug som blafre lidt ud i tagrenden. Desuden er undertag ikke klæbet til fodblik. Note: Den uensartet afskåret undertagsdug anses ikke at udgøre et problem i sig selv og er derfor ikke en skade, men en kosmetisk uhensigtsmæssighed. Den manglende klæbning af undertagsdugen til tagfoden kan give anledning til blafrelyde. Da tagdugen ligger rimelig tæt ned mod fodblikket, skønnes risiko for indtrængning at fygesne ikke aktuel. Karakter: Kl 17. december :12 Sagen lukket 17

18 0. CD 30 0 CD Da 0 C.C Da I m (n DCC D0 CD; DC 0 0 Ca DC CD CD

19 Fejlangivelse A3 A 17. december :12 Sagen lukket 19

20 Bygningssagkyndig 1.16 Bemærkninger til Ingen bemærkninger skorsten Beskrivelse af skadelmangel: Stålskorstenen er monteret skævt og hælder en del. tillige er der buler i yderkappen omkring taggennemførings inddækningen over taget. Note: Forholdet skønnes umiddelbart kun at have kosmetisk betydning, men da skorstenen rager relativt højt op over tagfladen, sammenholdt med en tynd og slank skorsten, kan det give anledning til bekymring for hvorvidt skorstenens forankring til tagkonstruktionen er tilstrækkelig. Forholdet bør undersøges. Karakter: UN Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke bemærket. Jeg vil erkende at hældningen på skorstenen kan stille spørgsmål til fastgørelse. Hvad angår buler og tykkelse af skorsten har sælger oplyst, at skorstenen er synet og godkendt af skorstensfejer. Teknisk revisor fastholder argumentation og vurdering. A3 17. december :12 Sagen lukket 20

21 Udførelsesstandarden Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Skorstens inddækningen ved taggennemføringen i tagfiaden bære præg at en ikke håndværksmæssig udførelse og er ikke tæt mod tagfiaden forneden, som følge af utilstrækkelig overlæg af inddækning over tagstenbølge, er der interimistisk tætnet med silikone fuge. Note: Den manglende tætning mod tagfiaden kan give anledning til indtrængning af fygesne og slagregn, som kan give fugtbetinget følgeskader. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Det er ikke et forhold der blev drøftet ved vores fælles gennemgang og en urimelig karaktergivning for en blyinddækning der ikke slutter helt tæt når der ikke er eller har været tegn på skader og når tagbelægningen er sikret med et undertag. Det skal medgives, at såfremt der forefindes en tætsiuttende manchet for skorstenens gennemførring i undertaget, kan karakteren reduceres til K2. - at udførete arbejder, kan dog give begrundet tvivl om denne udførelse. - Uanset denne omstændighed er forholdet ikke beskrevet - og det blev i øvrigt omtalt under gennemgangen. Teknisk_revisor_fastholder_argumentation_og_vurdering. A3 17. december :12 Sagen lukket 21

22 2. Ydervægge i bygning A 2.1 Facader/gavle Kl: Løse mursten ved bryggersdør Fejlangivelse Al Ç\ t. à. ) $ Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Der er enkelte løse mursten foroven i venstre side for bryggersdør. Note: (skaden var udbedret ved kontrolbesigtigelsen) Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Da skaden ikke er stedfæstet, kan der opstå tvivl om hvor den påpegede skade befinder sig. Specielt hvis man kun læser rapporten og ikke er ved huset (advokat bank, forsikringsselskab) Jeg er uenig hvad angår stadfæstelse af skaden. Det fremgår klar og tydeligt at skaden er ved bryggersdør. Da Tilstandsrapporten skal kunne forstås at bruger som ikke står ved selve bygningen, skal alle forhold være præcist stedfæstet, så der ikke kan opstå tvivl om hvad og hvor der er registreret skader. Teknisk revisor fastholder argumentation og vurdering. Bemærk_at_ fejlen _anses_som_af_mindre_formel_karakter Al 3. Vinduer og døre i bygning A 3.1 Døre Kl: Hoveddør er meget vanskelig at låse. Enkelte indvendige døre binder Der mangler een dør til værelse på 1 sal. Dør til badeværelse i stueplan går ikke i indgreb. Enkelte dørgreb løse. 3.1 Døre K2: Bundstykke for skydedør i stue destruktionskadet. 3.3 Fuger Kl: Bundfu 9er for vinduer er placeret forkert. Note: Fuger for bundkarme, skal placeres således, at drypnæse pa underside bundkarm er friholdt. ngen tegn på skader. 3.5 Andet K2: Skabsdøre i gavlværelse mod indkørsel går mod loft. Skabsdøre i værelse (haveside)bør tilpasses. 17. december :12 Sagen lukket 22

23 4. Fundament/sokler i bygning A 4.2 Sokkel Kl: Enkelte pudssvindrevner i sokler. 17. december :12 Sagen lukket 23

24 og Skønsmand s t--. : / rr 17. december :12 Sagen lukket 24

25 I - :-; Beskrivelse af skadelmangel: Sokkel er sortmalet og der kan ikke umiddelbart ses svindrevner. Dog er der antydning af en enkelt mindre mikroskopisk revne under skydedør ved terrasse. Bygningssagkyndig Karakter: Ingen Begrundelse for fejl: Den bygningssagkyndiges registrering bær præg af en standard bemærkning, da der som oftets er mindre svindrevner i sokkelpuds. I det aktuelle tilfælde bærer bemærkningen mere præg af en bemærkning for en sikkerheds skyld. Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. 4.3 Udvendige trapper Kl: Udvendig repose ved yderdør med mindre skader og skruk i pudslag. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A r5.o Kældre/krybekældre/terr ændæk IB: Ingen bemærkninger 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.4 Gulvafløb K2: Gulvafløb i badeværelse på 1 sal ej færdiggjort. 6.5 Fald mod gulvafløb Kl: Gulvfald i bruseniche (stueplan) med meget beskedent fald mod afløb. 17. december :12 Sagen lukket 25

26 De 6.7 Rumaftræk K2: Der mangler rumaftræk fra badeværelse på i sal samt fra bad og bryggers i stueplan. Note: Ingen Fejlangivelse Al Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Som BS tekst Note: Der er monteret ventiler i lofter for tidligere Genvex anlæg, som nu er fjernet i forbindelse med udnyttelse af 1. sal. Der er ikke udført ny rumaftræk nogen strder for kompensation af det sløjfede ventilationsanlæg. - manglende rumaftræk, kan give anledning til mug og skimmeldannelse, som følge af for høj luftfugtighed. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Der savnes en tilstrækkelig information til en bruger om årsagen til den manglende ventilation. Specielt da der fortsat kan ses de gamle ventiler i lofter, som ikke lænaere er virksomme. Det er oyst i rapporten at der mangler rumaftræk fra vådrum. Bemærkningene til manglende rumventilation på grund af nedlagt genvækstsystem er ikke en begrundelse for en karaktergivning. Denne bygning adskiller sig ikke fra tilsvarende bygninger opført i samme periode uden genvækstsystem. Hvis argumentet for en karaktergivning skulle have relevans skal alle bygninger fre denne periode have samme karreakter, hvilket naturlivis ikke kan gøres gældende. For god ordens skal det slås fast, at alle vådrum i beboelser skal have tilfredsstillende Al ventilation. Både i henhold til dagældende bygningsreglement på opførelses tidspunktet og i henhold til nugældende. I det aktuelle tilfælde forekommer der en ventil i loftet som kan give køber en illusion om at den lovbefalede ventilation forefindes- Hvilklet gør det nøædvendigt at beskrive manglen i forhold til dette. Teknisk_revisor_fastholder_argumentation_og_vurdering. 17. december :12 Sagen lukket 26

27 6.8 Andet K3: Glasafskærmning for bruserum i stueplan er ikke forsvarlig fastgjort. 17. december :12 Sagen lukket 27

28 ww Fejlangivelse - N I :,J 17 december Sagen lukket 28

29 Beskrivelse af skadelmangel: Glasafskærmning ved bruseniche mangler fastgørelse for neden og er samtidig løs i ophængingen foroven. Note: Der skønnes risiko for personskade, såfremt der stødes ind i glasvæggen og denne derved splintres. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: BS skadesbeskrivelse giver ikke en bruger en reel mulighed for at sætte sig ind i BS kriterie for at bedømme en simpel manglende fastgørelse til et K3 skadesforhold. Jvnf, HB afsnit : Det er afgørende for skadebeskrivelsen, at denne samlet set er fuld forståelig og korrekt fremstiller skadeforholdet, så brugeren kan tage forholdets reelle betydning i betragtning. Bygningssagkyndig Det forekommer urimeligt at den manglende tekstforklaring skal bedømmes som K3.Hvis skaden ikke var blevet registreret var bedømmelse ligelede K3 Jeg mener at oplysningerne om manglende fastgørelse ikke kan misforståes. BS kommentering virker umiddelbart uforståelig, da Teknisk revisor netop har fastholdt BS egen karaktergivning for forholdet. Der gives en mindre formel fejl for den utilstrækkelige beskrivelse af forholdet. Teknisk_revisor_fastholder_argumentation_og_vurdering. Al 7. Gulvkonstruktion og gupve i bygning A 7,2 Belægninger Kl: Klinkebelægning i gang, partielt skruk. Genereret HE-nr Xontroirapport status Side 17. december :12 Sagen lukket 29

30 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.1 Indvendige vægge Fejlangivelse Al Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Der er huller i gipspladevæg ved 2 elkontakter langs fodpanel th for hoveddør. Note: Der skønne dog ikke umiddelbart risiko for at komme i berøring med elførende dele. Karakter: Kl nii for fejl: Der mangler en præcis stedfæstning af skaden. (jvnf. HB ) Jeg mener ikke en stadfæstning af skaderne er uklar. I øvrigt mener jeg den supplerende forklaring er uden relevans. Teknisk revisor fastholder argumentation og vurdering. Al 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 10. Indvendige trapper i bygning A 10.O Indvendige trapper IB: Ingen bemærkninger II 17. december :12 Sagen lukket 30

31 11. VVS-installationer i bygning A 11.1 Vandinstallationer Ingen bemærkninger Genereret FIE-nr Kontrolrapport status Side 17. december :12 Sagen lukket 31

32 Fejlangivelse B8 Beskrivelse af skade/mangel: Vandinstallation under køkkenvask bære præg af en ikke håndværksmæssig udførelse. Rør er ikke monteret i lod og vage. Herudover er der monteret gavlvaniseret rørstykke efter en kobberørsinstallation. Note: Galvaniserede rør efter kobberør, vil med tiden medføre galvanisk tærring på det galvaniserede rør. Hvorved der er risiko for større fugtbetingede vandskader på køkkenelementer. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er overset. 17. december :12 Sagen lukket 32

33 Bygningssagkyndig BS mener ikke rørinstallationen så sådan ud ved hans gennemgang. Teknisk revisor er imidlertid rimelig overbevist om, at installationen bære præg af være af ældre dato - inklusive det galvaniserede rørstykke. Fejlens vægtning: Da en følgeskade kan vurderes op mod kr , placeres fejlen midt i niveau B Jeg kan kun gentage, at installationen ikke var udført ved min besigtigelse. I det aktuelle tilfælde vil teknisk revisor revurdere fejlvægtningen, da der ikke ses tegn på A5 en nært forstående skadeudvikling, der kan medføre omkostningskrævernde skadeudbedring. Da forholdet er et område der altid kræver BS skærpede ommærksomhed, sættes fejlvægtningen øverst i niveau A 11.3 Afløbsinstallationer I K2: gulvafløb i badeværelse på 1 sal under montering, ophugning udført. 17. december :12 Sagen lukket 33

34 - kælder - yder- - vinduer - lofter Bygning B (Carport/udhus - 26m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 1.1 K2: PVC-tagbelægning i carport utæt i samling. Tagbelægning/rygn ing Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE 1 Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1 2 i X 2 Ydervægge 3 Vinduer og døre 2 2 x 4 Fundamentisokler 2 5 Kældre/krybekældre/terrændæk x 6 Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i 2 i X 7 Gulvkonstruktion og gulve 8. Indervægge/skillevægge i 9. Lofter/etageadskillelser x 10 Indvendige trapper x 11. VVS-installationer Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Bygning litra A fremstå i rimelig stand.der er dog en del mindre arbejder der skal udføres, samt rumaftræk der skal etableres før en normal vedligeholdelse kan gennemføres. Litra B (carport / udhus), her er udhuset stort set uden bygningsmæssig værdi. Litra C (udhus med altan) Udhus er stort set uden bygningsmæssig værdi. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvem har bestilt tilstandsrapporten? Dig selv 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Ja 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 1 år i I hvilken periode har du boet på ejendommen? Jeg har ikke boet ejendommen. 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. Ja, Der er renoveret badeværelse i udskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, stueplan indretning af bad /toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, m.v.)? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Nej 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-. råd-, svampe- eller insektskader i: 2. Tage / krybekælder / ventileret hulrum? Ved ikke og indervægge / skillevægge? Nej / døre? Nej / etageadskillelser? Nej -gulve? -tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Nej 2.2 Er der, eller har der været, skader i / ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, Nej utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Ja, Tagrender samlet i 2012 Ja Nej Nej 17. december :12 Sagen lukket 34

35 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Ja, Blokeret men til at åbne ved at skrue lem af. Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervægge/skillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej i 4._Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet forbindelse med opførelsen? Ved ikke 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Ved ikke 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Ved ikke Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? Ved ikke 5. Kælder! krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder / krybekælder / ventileret hulrum? Nej 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafløb)? Nej 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen / krybekælderen / ventilerede hulrum? Nej 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Ved ikke 5.6 Er der en grundvandspumpe? Ved ikke 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af tæpper, møbler eller andet inventar? Ved ikke 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve gulve? Nej 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Ved ikke 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Nej åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8. Lofterletageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? Ved ikke 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller Ved ikke opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse / revnede fliser på gulv eller vægge? Nej 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Ved ikke 10.2 Er dele afvvs-installationerne(dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) udført af personer uden autorisation? Ved ikke 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Ved ikke 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak / skjulte rør? Ved ikke 10.5 Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? Nej Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde ikke udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet 17. december :12 Sagen lukket 35

36 CD 30 0 CD 0 0 r J x 0, 0 (I,.-I. -I -I. 0 CD -I Ci) CD 1 (i, 0 cl, D CO CD 1-7ç- CD CD -h CD cl) 7ç- I CD 0 CD Cn DC 0 CO CD 0 DC DC DC ø (.,CO 0. CD

37 3 0 ø Q_ cn, 0 (0 (0 0( H QQ x,,- w cn

38 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og Skønsmand 46 8% ikke angivet ikke angivet 42 Bygningssagkyndig 0 8% ikke angivet ikke angivet 0 Syns- og Skønsmand 43 8% ikke angivet ikke angivet 39 Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar Lav Der vurderes ikke forhold, som giver anledning til usikkerhed TR s bedømmelser. Bygningssagkyndig Ikke angivet Lav som ovenfor Andre forhold af betydning Aktør Bygningssagkyndig øvrige forhold 17. december :12 Sagen lukket 38

39 Nævnets afgørelse 17. december :12 Sagen lukket 39

40 Dato: 28. november2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten i Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn et sådant omfang, at den må betegnes som fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en påtale for fejl en tilstandsrapport. Der foreligger to gældende påtaler med udløb henholdsvis den 7. januar 2016 og den 23. juni 2016, der skal tages i betragtning ved tildeling af sanktion. Da disse er af henholdsvis middel og lav vægt, er det nævnets afgørelse, at de ikke skal have skærpen de virkning for den aktuelle sanktion. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 5. juli har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 31. oktober Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand og afsluttet den 1. november Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 18. november der var underrettet om muligheden for fremmøde, var ikke mødt. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten bortset fra nedenstående er veldokumenterede, og at af vejningen er foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Under Bemærkninger 4 revurderes den samlede vægt D18 for ubeføjetfravalg af litra B og 0 således, at litra B vægtes med B8, og litra 0 vægtes med C13. Under bygning A punkt 2.1 frafaldes Al, da det manglende stedfæste vurderes at være en fejl, der i dette tilfælde er uden særlig betydning. Under bygning A punkt 6.8 frafaldes Al, da den manglende angivelse af personskaderisiko som begrundelse for K3, vurderes at være en fejl, der i dette tilfælde er uden særlig betydning. Under bygning A punkt 8.1 frafaldes Al, da skaderne vurderes at være tilstrækkeligt præcist stedfæstet. Tilstandsrapporten vurderes samlet set at være fejlbehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen. 17. december :12 Sagen lukket 40

Kontaktoplysninger. Ejendommen

Kontaktoplysninger. Ejendommen . Skrivebordkontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion 24. juni 2013 Påtale 23. juni

Læs mere

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN I IM OR ESIIKKEDE BYGNINGSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn

Læs mere

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen 1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER DISCIPLINÆR- 00 I UN I I\ VI I P1 1k I I I... MIN IN FOR RFSKIFROE BYRNNGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG&

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Beboelse- S RE S Q A F s A DSR A PPORE DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 27. maj 2013 Advarsel 26. maj 2016 Opfølgning på sanktion

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012. Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 5. februar 2016 Påtale 4. februar 2019 H-13-00667-0147 Opfølgning

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30.

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 Kontaktoplysninger

Læs mere

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE I I K LG ESG REF OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE Forside Rev is jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til. I... I,,..., I....... Kontaktoplysninger Navn

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marianne Bech Larsen dresse Spelmanns Toft 53 Postnr. 6720 Dato 08-09-2010 By Fanø Udløbsdato 08-03-2011 H-10-0-0225 Kommunenr./Ejendomsnr. 563-59060 Matrikel/Ejerlav: 112DX Rindby

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janick ndré Navne dresse Hjortespringvej 108 Postnr. 2730 Dato 04-06-2011 By Herlev Udløbsdato 04-12-2011 H-11-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 163-18209 Matrikel/Ejerlav: 12S Herlev

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV KLAGESAG REF: 13123 Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-14-01005-0007 Opfølgning på sanktion 14. april 2014 Fejlbehæftet (uden sanktion) H-13-01005-0088

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Flemming & Stine Nielsen dresse Fjelstrupvej 61 Postnr. 6100 Dato 15-08-2010 By Haderslev Udløbsdato 15-02-2011 H-10-0-0074 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-4436 Matrikel/Ejerlav: 279

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nn Sofi Schou dresse Kildemarksvej 42 Postnr. 4700 Dato 03-11-2010 By Næstved Udløbsdato 03-05-2011 H-10-0-0289 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-16311 Matrikel/Ejerlav: 88 Næstved Markjorder

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heidi Starck Adresse Stenskovvej 40 Postnr. 4684 Dato 25-02-2011 By Holmegaard Udløbsdato 25-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-7863 Matrikel/Ejerlav: 7AI Fensmark By, Fensmark Internt

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ---------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0154

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bo Schou Jørgensen. By Martofte. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bo Schou Jørgensen. By Martofte. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars o Schou Jørgensen dresse Fynshovedvej 604 Postnr. 5390 Dato y Martofte Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 440-1154 Matrikel/Ejerlav: 18 Martofte y, Stubberup Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: jarne Højrup Nielsen dresse Egevænget 15 Postnr. 6051 Dato 11-04-2011 y lmind Udløbsdato 11-10-2011 H-11-000-0079 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-204041 Matrikel/Ejerlav: 9T lmind y,

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Dorte Nymand dresse Skovvænget 9 Postnr. 4862 Dato 31-05-2011 y Guldborg Udløbsdato 30-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-21051 Matrikel/Ejerlav: 19R Soesmarke y, Majbølle Internt

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ----------- --------------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporterne

Læs mere

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Scan-jour Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporterne H 05- -0179 og H 06- -0151. Påtalen tildeles i

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Ulla & Søren Hansen dresse Greve lle 7 Postnr. 2650 Dato 13-09-2010 By Hvidovre Udløbsdato 13-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-23231 Matrikel/Ejerlav: 14LD Hvidovre By, Risbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012 for ejendommen Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen dresse Vor Frue Hovedgade 35 Postnr. 4000 Dato 07-07-2011 By Roskilde Udløbsdato 07-01-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-45693 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette Kyvsgaard dresse Poppel lle 22 Postnr. 3500 Dato 23-07-2008 By Værløse Udløbsdato 23-01-2009 H-08-00-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-3618 Matrikel/Ejerlav: 316 Hareskov By,

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Lotte uhl Larsen og Henrik Larsen dresse Frydenlund Park 12 Postnr. 2950 Dato 20-06-2011 y Vedbæk Udløbsdato 20-12-2011 H-11-00-0213 Kommunenr./Ejendomsnr. 230-011474 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 12-12-2011. Lb. nr. H-11-02020-0046. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 12-12-2011. Lb. nr. H-11-02020-0046. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter Børge Kisbye Adresse Lille Sandbjerg 9 Postnr. 3210 Dato 12-06-2011 By Vejby Udløbsdato 12-12-2011 H-11-0-0046 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-6345 Matrikel/Ejerlav: 2EZ Hesselbjerg

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 25-08-2014 af factum2 aarhus for: Nr Ønløvvej 15 6230 Rødekro Kommunenr./Ejendomsnr.: 580/9184 Matrikel/Ejerlav: 13 NR. ØNLEV, RISE Anvendelse af og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 09-11-2011. Lb. nr. H-11-01818-0067. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 09-11-2011. Lb. nr. H-11-01818-0067. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: For Harry Christoffersen dresse Ellekratvej 1D Postnr. 5210 Dato 09-05-2011 y Odense NV Udløbsdato 09-11-2011 H-11-0-0067 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-597238 Matrikel/Ejerlav: 25U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen. By Hvidovre. Udløbsdato 23-12-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen. By Hvidovre. Udløbsdato 23-12-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen dresse Rylevej 3 Postnr. 2650 Dato 23-06-2010 By Hvidovre Udløbsdato 23-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-108113 Matrikel/Ejerlav: 9 K vedøre By,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Peter Søndergaard Kristensen dresse Solsortevej 24 Postnr. 6000 Dato 31-10-2010 y Kolding Udløbsdato 30-04-2011 H-10-0-0107 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-126571 Matrikel/Ejerlav: 101R

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour --------------- --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ------------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels R Bøgh dresse Snerlevej 6 Postnr. 9320 Dato 28-04-2010 By Hjallerup Udløbsdato 28-10-2010 H-10-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 810-11178 Matrikel/Ejerlav: 1EG Klokkerholm,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Industrivej 53 7620 Lemvig Granlunden 6, 1. 9310 Vodskov

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Industrivej 53 7620 Lemvig Granlunden 6, 1. 9310 Vodskov TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Stikprøve 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 H-14-02378-0029

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jens Paulsen dresse Ryes Møllevej 56 Postnr. 6100 Dato 19-09-2010 By Haderslev Udløbsdato 19-03-2011 H-10-0-0127 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-8987 Matrikel/Ejerlav: 518 Sdr. Otting

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Uwe Petersen dresse Kelstruphave 115 Postnr. 6100 Dato 13-01-2009 y Haderslev Udløbsdato 13-07-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-6739 Matrikel/Ejerlav: 31 Kelstrup, Vilstrup Internt

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 110005 Besigtigelse d. 30. maj 2011 Kl. 11:00 Slagelse den 1. juni 2011 Oversigt over klagepunkter: 1. Der er for stor spærafstand, 106 113 cm. 2. Forankring af taget overholder ikke

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato lafgørelse Gældende til 16. september2013 Advarsel I 15. september2016

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato lafgørelse Gældende til 16. september2013 Advarsel I 15. september2016 beliggenhed -- - - Stikprøve TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN DISCIPIJNÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato lafgørelse Gældende til 16.

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Ole Sahl Nielsen dresse Slagtergade 36 Postnr. 6100 Dato 08-11-2010 y Haderslev Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0179 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-9478 Matrikel/Ejerlav: 91 Haderslev Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011 for ejendommen Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen dresse Dryadevej 26B Postnr. 2650 Dato 31-01-2011 By Hvidovre Udløbsdato 31-07-2011 H-11-0-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-14364

Læs mere

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt)

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 4. HEweb system til at udarbejde

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.: Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tim Brockway Johansen dresse Tilst Vestervej 39 Postnr. 8381 Dato 27-09-2010 By Tilst Udløbsdato 27-03-2011 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-499590 Matrikel/Ejerlav: 8H Tilst

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Påtale 26. maj 2016 Skrivebordskontrol 8. maj 2008

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAG ENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket I is - - ndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08- -0049 af 31. marts 2008, jf. 10, stk. 2, i bekendtgørelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen. By Haderslev. Udløbsdato 07-04-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen. By Haderslev. Udløbsdato 07-04-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen dresse Øsbygade 15 Postnr. 6100 Dato 07-10-2009 y Haderslev Udløbsdato 07-04-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12445 Matrikel/Ejerlav: 43 Øsby Ejerlav,

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Henrik og Tina Mielke Ravn dresse Zeises Have 2 Postnr. 6100 Dato 20-02-2011 y Haderslev Udløbsdato 20-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-11155 Matrikel/Ejerlav: 1585 Sdr. Otting

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET PORRSKIKKEDEBVGNNGSSÅGKVNDIG Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Ole Hartmann Hede. By Haderslev. Udløbsdato 11-01-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Ole Hartmann Hede. By Haderslev. Udløbsdato 11-01-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Hans Ole Hartmann Hede dresse Solvang 35 Postnr. 6100 Dato 11-07-2011 y Haderslev Udløbsdato 11-01-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-11457 Matrikel/Ejerlav: 4112 Haderslev Internt

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Steffen Morris Floodness. By Ringe. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Steffen Morris Floodness. By Ringe. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Steffen Morris Floodness dresse Rynkebyvej 6 Postnr. 5750 Dato 31-03-2011 y Ringe Udløbsdato 30-09-2011 H-11-00-0047 Kommunenr./Ejendomsnr. 430-15034 Matrikel/Ejerlav: 4 Rynkeby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Kurt Alex Lykkemeier. By Højby. Udløbsdato 03-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Kurt Alex Lykkemeier. By Højby. Udløbsdato 03-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Kurt Alex Lykkemeier Adresse Syrenager 12 Postnr. 4573 Dato 03-06-2015 By Højby Udløbsdato 03-12-2015 H-15-0-0161 Kommunenr./Ejendomsnr. 306-26060 Matrikel/Ejerlav: 8AV

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10112 Besigtigelse dato: 11. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning og snit Bilag 1 Fotos

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.: Dato: 1. oktober 212 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vojens. Udløbsdato 23-07-2011. Lb. nr. H-11-02448-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vojens. Udløbsdato 23-07-2011. Lb. nr. H-11-02448-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars Lei Stokholm dresse Lokesager 15 Postnr. 6500 Dato 23-01-2011 y Vojens Udløbsdato 23-07-2011 H-11-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-17125 Matrikel/Ejerlav: 1653 Vojens Ejerlav,

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Påtale for fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 06- -0183 af 20.juni 2006, jf. 7 stk. 2, i bekendtgørelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Stephan S. Neimers. By Helsinge. Udløbsdato 01-05-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Stephan S. Neimers. By Helsinge. Udløbsdato 01-05-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Stephan S. Neimers dresse Skovbrynet 6 Postnr. 3200 Dato 01-11-2015 By Helsinge Udløbsdato 01-05-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-24788 Matrikel/Ejerlav: 2S Kagerup By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aarup. Udløbsdato 26-11-2011. Lb. nr. H-11-02709-0056. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aarup. Udløbsdato 26-11-2011. Lb. nr. H-11-02709-0056. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kurt Hugo Hansen dresse Skrænten 15 Postnr. 5560 Dato 26-05-2011 y arup Udløbsdato 26-11-2011 H-11-0-0056 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-019137 Matrikel/Ejerlav: 3 R Skydebjerg y, arup

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Carsten Andersen. By Vordingborg. Udløbsdato 18-08-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Carsten Andersen. By Vordingborg. Udløbsdato 18-08-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Hans Carsten ndersen dresse Valdemarsgade 36 Postnr. 4760 Dato 18-02-2016 By Vordingborg Udløbsdato 18-08-2016 H-16-0-0034 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-22200 Matrikel/Ejerlav: 245

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIFEDE BYGNINGSSAKYNOIC.R Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium øjslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7283 Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstedeværelse af rotter i ejendommen Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Martofte. Udløbsdato 07-01-2015. Lb. nr. H-14-00882-0106. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Martofte. Udløbsdato 07-01-2015. Lb. nr. H-14-00882-0106. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Evald Jensen dresse Sømærkevej 65 Postnr. 5390 Dato 07-07-2014 By Martofte Udløbsdato 07-01-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 440-4397 Matrikel/Ejerlav: 3E Nordskov By, Stubberup Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9066 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Lægter i tagkonstruktion (litra A) har fugtskjolder på hele sydsiden og taget er utæt. 2. Fugt i kælderen er mere omfattende

Læs mere

HE infomøder 2015 ARKITEKT JENS KIELDSEN SEKRETARIATET FOR DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

HE infomøder 2015 ARKITEKT JENS KIELDSEN SEKRETARIATET FOR DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE HE infomøder 2015 ARKITEKT JENS KIELDSEN SEKRETARIATET FOR DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Nævnets sammensætning Norman E. Cleaver Formand, Landsdommer Helen Amundsen Forbrugerrådet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susan Ockholm & Finn Ockholm. By Bjæverskov. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susan Ockholm & Finn Ockholm. By Bjæverskov. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Susan Ockholm & Finn Ockholm dresse Granlunden 5 Postnr. 4632 Dato 19-06-2015 By Bjæverskov Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0260 Kommunenr./Ejendomsnr. 259-157818 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere