Den lokale dykkersprøjte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lokale dykkersprøjte"

Transkript

1 Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring : 1. januar 1. april 1. juli 1. Oktober Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse : 1. december 1. marts 1. juni 1. September Sallingsund Sportsdykkerklub Sallingsund Sportsdykkerklub er stiftet i Roslev den 1. oktober 1974, og er registreret under Dansk Sportsdykker Forbund som klub nr. 33 i kreds 1. Alle klubbens medlemmer er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund. Bestyrelsen: Formand: Ejner Pedersen Kontakt: Turudvalget Næstformand: Nic A. Bitsch Bladudvalget Kasserer: Mitsie Kruse Uddannelse / Junior Sekretær: Bo Hansen Hegnetudvalget Bestyrelsesmedlem: Morten Bache Teknisk udvalg Suppleanter: 1. Bo Thomassen 2. Ingen Revisorer: 1. Svend Åge Jakobsen 2. Svend Åge Høj Teknisk udvalg Morten Bache Blad udvalg Bo Thomassen Bo Hansen Søren Sohn Jensen ekom.dk Gert Laursen Nic A. Bitsch Hegnet udvalg Bent Kristensen Tur udvalg Ejner Pedersen Finn Sørensen Morten Bache Junior Svend Åge Høj UV-rugby Johnny Ø. Jensen Jan Opstrup Uddannelse Mick Hellegaard Tryk : Søe Knudsen Offset, Hammeren 5, 7850 Stoholm,

2 Bestyrelsesmøde 28/10 Post: Girokort ang. vægtafgift på bådtrailer. Økonomi: Gennemgået Hegnet: Vi vil gerne have mere gang i pølsesalget om onsdagene. Bowling 1/11- der er 13 tilmeldte. UV: Der er god fremmøde, og det er rart at se så mange gamle medlemmer. Teknisk: Arbejdsdag 9/11 kl.9,00. Der skal foretages vinterklargøring af hus og grej. Blad/PR: Der afholdes møde 9/11 ang. hjemmeside. Tur: Der dykkes efter turplanen, hvis vejret tillader det. Der arrangeres tur til Heemoor snarest. Junior. 3 nye juniordykkere. Holdet fungerer fint. Der er indkøbt blybælter til undervisningen. Uddannelse: De interesserede kontaktes af Mick, efter forlydende er der 4 der er 90% sikre på at de vil starte. Derudover 4 mulige. Evt: Der er udsendt seddel til sponsorer og medlemmer, ang. økonomisk hjælp til ny motor. Der søges desuden ved fonde og tipsmidler ang. ovenstående. Der er mulighed for at bestille klubtrøjer indtil ½, hvor næste ordre afgives. Se opslag i klubben. Klubben har 30 års jubilæum 1/ I den forbindelse bestilles Nautrup forsamlingshus til 2/10. Ved næste best.møde medbringes forslag til tema/afvikling. Næste møde: 9/ og 6/ Bestyrelsesmødet 9/11 Aflyst

3 Fastelavn er mit navn Der afholdes tøndeslagning i Glyngøre havn, søndag 22/ Vi mødes omklædte og udklædte kl. 14,00 hvor vi går i vandet. Der vil være præmier til kattekongen/dronningen og til bedste udklædning. Efter vandgangen kører vi til klubben, hvor der vil være mulighed for fællessang, hygge og almindeligt socialt samvær. Førstehjælpskursus og flaskeeftersyn Der vil igen i 2004 blive afholdt førstehjælpskursus i løbet af foråret. De aktive medlemmer opfordres til at vedligeholde færdigheder der kan være afgørende i en livstruende situation. Tilmelding hos Mick på tlf.: / Der vil samme dags formiddag være flaskeeftersyn i klubben. Husk at få checket din flaske inden sæsonen starter. Datoen offentliggøres senere i klubben, så kig lige efter når du er der. Generalforsamling Fredag d. 16. januar 2004 KL i klubbens lokaler Dagsorden i følge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Revideret regnskab forelægges 4. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 2. januar 2004) 5. Valg af bestyrelse og (2 revisorer). - På valg: Ejner Pedersen og Bo Hansen 6. Eventuelt OBS!! Der er indkommet flere forslag til vedtægtsændringer, så det er VIGTIGT at DU MØDER OP. Mellem punkt 5 og 6, afsløres: ÅRETS DYKKER 2003 (HUSK at stemme).

4 Klubben serverer (med garanti) lidt mundgodt. Med venlig dykkerhilsen Bestyrelsen Hvem bliver årets dykker 2003 Så er det igen tid for alle medlemmer, at stemme på ÅRETS DYKKER. Du kan stemme på ethvert medlem af klubben. ÅRETS DYKKER, kan være: En junior, en UV spiller, en dykker, eller noget helt fjerde. Stemmesedler afl. i postkassen i klubben SENEST D før generalforsamlingen påbegyndes. KLIP ELLER RIV HER Jeg stemmer på: Fordi:

5 Dykke tur til Oddesund Lørdag d. 22/11, efter næsten at have opgivet, lykkedes det mig endelig at finde et enkelt medlem af klubben der mente at var klar til at begynde på at dykke igen!. Så kl drog Morten og undertegnede af sted mod Oddesund. Der var vindstille og solen havde næsten skinnet hele formiddagen, men vi var lovet regn hen på eftermiddagen, så vi var spændte på forholdene ved Oddesund. Vi parkerede ved bropillerne og gik ned på stranden. Det så fint ud men med en del indadgående strøm. Vi fik samlet grejet og gjorde os klar, Morten havde varmt vand med til handskerne (eller var det kaffe?), og så var det baggang mod 1. bro pille. Der var fint sigt, omkring 4 meter. Vi tog kurs 300 mod 2. pille og tog en omgang, der var ikke meget liv men et par taske krabber så jeg da. Vi fortsatte mod 3. pille, her var en del strøm men Morten kørte bare derud af til ca. 22 meter, da begyndte han at se lidt opgivende ud. Jeg undrede mig godt nok over at mit kompas viste 140º, det viste sig så at han var kørt derud af med kompasset i lommen?. Nåh men nu var vi jo godt og grundigt afsporet fra bropillerne, så kunne vi jo lige så godt kigge os lidt omkring her på syd vest siden af broen. En fin stor han ulke kom svømmende lige op forbi mig med sin rød hvide bug og ler bunden var totalt til plastret i små 4 5 cm lange grå brune fisk. Vi lod os drive med strømmen langs skrænten, og efter et stykke tid ramte vi ind i 2. pille igen!. Da vi kun havde 120 bar tilbage og Morten dykkede uden pony, droppede vi at nå 3. pille. Så vi tog endnu en tur rundt om 2. pille, men stadig uden at se noget til hummere. Vi svømmede derefter medstrøms op langs skrænten og dykkede ud efter et godt dyk på 40 minutter. Ejner Pedersen

6 Undervands scooter og full face maske. Onsdag d. 28 / 1 04 får vi besøg af Hans Henrik fra CDC import i Nr. Sundby. Kom og prøv en rigtig undervands scooter og full face maske i svømmehallen. Måske vi kan lokke ham til at montere fuld audio / video udstyr på masken og tage sine nye typer lamper med!. Vi ses i svømmehallen kl , og fortsætter i klubhuset med en snak om udstyret samt det løse. Ejner Husk sikkerhedsprøve Sikkerhedsprøven aflægges ALLE ONSDAGE I FEBRUAR. Hvis du er forhindret, skal du kontakte en fra bestyrelsen. Prøven aflægges i svømmehallen, EFTER UV. Prøven skal som bekendt ikke bestås, men - hvis du vil ud at dykke, SKAL ALLE prøvens punkter forsøges gennemført. Sikkerhedsprøven udføres parvis, altså 2 dykkere sammen. Begge dykkere skal være iført: Maske, finner, snorkel, vest, regulator og tank. Opgave 1: - Dykker 1, er på bunden af det dybe. - Dykker 2, dykker UDEN brug af regulator, ned til sin makker, tager hans octopus som luftforsyning, og fjerner derefter dykker 1 s maske. - På denne måde svømmer makkerparret nu 100 m. under vandet. - Dykkerparret bytter roller og laver det hele en gang til. Opgave 2: - På bunden af det dybe, tager begge dykkere alt udstyr af, går til overfladen, dykker ned og tager alt udstyr på igen. Opgave 3: - Dykker 1, bjærger dykker 2, 50 m. - Efterfulgt af bjærgningen, fjerner bjærgeren alt udstyr fra begge dykkere, og hiver sin makker op på bassinkanten. - På bassinkanten, fortsætter bjærgeren med at vise og forklare, trinvis førstehjælp, afsluttende med aflåst sideleje. - Dykkerparret bytter roller og laver det hele en gang til.

7 Under den trinvise førstehjælp i opgave 3, vil sensor stille nogle spørgsmål til bjærgeren, ang. førstehjælp og dykkerfysiologi. Opgave 4: - Genoplivningsudstyr samles og anvendelse forklares. Se oplysninger om førstehjælpskursus andetsteds i bladet. Aadvanced nitrox - IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers) hvis du vil kunne mere. Kurset er af mange kaldt porten til teknisk dykning, men dette er misvisende. Advanced Nitrox kurset er meget mere og andet end titlen antyder. Det er et kursus for dem der har fået de basale færdigheder på plads, og som er HELT klar til at tilegne sig yderligere færdigheder. Det er et spændende forløb præget af praktiske og relevante øvelser. Det er et udfordrende kursus der kræver noget af en. Man skal være fokuseret, nærværende men ikke mindst være afklaret hvad man vil med sin dykning fremover. Teoridelen giver kursisterne en god og dyb indsigt i den almindelige dykkerteori, samt ikke mindst masser af udregninger m.m. De praktiske øvelser indeholder en række øvelser som uanset hvad, vil gøre kursisterne til bedre dykkere. Gennem hele kurset arbejdes der meget med holdninger til tingene. Man bliver hele tiden spurgt HVORFOR? IANTD er den internationale organisation som er toneangivende inden for uddannelse af nitrox og teknisk dykning, Den danner grundlag for denne type uddannelser inden for PADI og CMAS. På kurset lærer man at dykke med Nitrox blandinger op til 40% O2 til bundgas, samt op til 50% O2 til dekogas. Nitrox kan bruges på flere måder. Til at forlænge din bundtid på moderat dybde. Til dekogas (accelereret dekompression) Som Safeair Ikke deko tider Nitrox sammenlignet med luft Dybde (m) Luft (min)

8 Nitrox 32 (min) Nitrox 36 (min) Hovedessensen ved brug af nitrox er at mindske påvirkningen af N2 (kvælstof), der som vi ved er det der begrænser vores ophold under vandet. Ved brug af iltberiget luft (nitrox), mindskes N2 s partialtryk så vi kan forlænge dykkertiden. Ulempen er så at man begrænser sin max dybde, fordi O2 s partialtryk stiger tilsvarende. Nitrox kan dog stadig med fordel bruges til dekompression efter dybere dyk, fordi man får N2 hurtigere ud af kroppen igen. Dette giver kortere dekostop samt kortere overfladeintervaller, mellem flere på hinanden følgende dyk. En mulighed er at bruge nitrox beregnet til den planlagte max dybde, men stadig dykke efter lufttabellen. Kan med fordel benyttes når man bliver ældre, til stadig at bevare sine dybdegrænser. (Populært kaldet gammelmands nitrox). Man kan bruge sit almindelige dykker udstyr til dykning med nitrox op til 40% O2.

9 Nitrox - kursus i Norge Torsdag den 24/10/03 drog 2 af de sidste rigtige dykkere i Sallingsund Sportsdykkerklub, af sted til Norge for at deltage i et advanced nitrox kursus Med os var Kim Brandhøj fra Krabben, André fra Søsport-Import, Poul fra Cimbrene i Hadsund og Instruktøren Glenn Schmidt fra Thyborøn.

10 Vi tog med natfærgen til Kristianssand, og ankom fredag morgen, hvorefter vi kørte til Dvärgnes camping hvor vi blev indlogeret i en hytte. Vi fik vore tøj læsset af og kørte ca. 200m ned til vandet for at læsse bådene af, og gøre vores grej klar til dagens første dykning. Temperaturen var ca. -3 C, så det var hundekoldt. På første dyk skulle vi lave en masse stressøvelser hvor vi skulle svømme langs en udlagt line (ca. 12 m ), uden maske og luft. For enden af line ventede makkeren med sin octopus, hvorefter vi sammen svømmede retur. Af og påtagning af apparatudstyr, og afsluttende med opsending af dekobøje mens vi svævede i vandet. Mellem dykkene havde vi den første teorilektion.

11 På andet dyk blev vi udstyret med 1 stk 7 L stageflaske, for at vænne os til den. Vi afsluttede igen med opsending af dekobøje. Tilbage i hytten igen, godt trætte og sultne, blev vi igen overdænget med teori til sent på aftenen. TIDLIGT om morgenen lørdag blev vi vækket af en kuleskør englænder som var ved at lave morgenmad til os. Vi planlagde første dyk på TOM B, et vrag på ca 27m dybde. Dette blev vores første dyk med Nitrox i flaskerne, og gasskifte under dekompressionen. (Ingen grønne bobler eller lignende). Tilbage igen, endnu en teorilektion og planlægning af næste dyk. Eftermiddagens dykkermål var det nok så kendte vrag Seattle, med max dybde på 35m. (man kunne nå at se agterenden på skibet). Vi udlagde den dertil indrettede dekostation, som bestod af 2 bøjer, tværstænger og lodder. Dykket var planlagt til 15 min bundtid + dekostop på 15,12,9 og 6 m med gasskifte på 15 m. Teori igen til sent på aftenen.

12 På alle dykkene blev der arbejdet med afbalanceringen / stilling i vandet, op / ned lukning af flaskesæt, samt håndtering af stageflasker. Undervejs på kurset blev der arbejdet med udstyrskonfigurationer, med det formål at finde den bedste løsning til hver enkelt dykker/dykning. TIDLIGT om morgenen søndag blev vi vækket af en kuleskør englænder som var ved at lave morgenmad til os. Vi planlagde dagens dyk på M426 en motortorpedobåd som ligger på 20 m Vi fik mixet gas i flaskerne og sejlede ud til vraget, en dejlig sejltur i pragtfuldt vejr. Vraget blev udpeget efter GPSén og en bøje blev sat. André og Poul dykkede først med deres griselunger (rebreather), og sandelig om ikke bøjen stod lige på vraget. (Godt klaret uden ekkolod). Bagefter rullede vi i vandet og dykkede et flot dyk. Under dykket tog vi vores stageflasker af og lagde dem på vraget. Linehjulet blev monteret deri og vi fortsatte dykket ca. 5 min, hvorefter vi svømmede retur og tog stageflaskerne på igen. Vi afsluttede med dekompression på ankertovet som var MEGET slapt, og det var derfor nærmest umuligt at afbalancere sig på en bestemt dybde. Endnu en god grund til at medbringe sin dekobøje med linehjul, så man blot kan hænge roligt og sikkert under den.

13 Tilbage igen fik vi pakket alt udstyret sammen igen og returnerede til hytten, for at spise, samt lave teoriprøve til advanced nitrox. (Vi bestod begge to). Efter et veloverstået kursus, og en meget krævende men lærerig weekend pakkede vi bilerne og sejlede til Danmark igen, godt fulde af nye indtryk. En stor tak til Glenn for det veltilrettelagte kursus, og ikke mindst til de andre deltagere for det gode selskab. Tiden må vise om der er flere fra SSDK som har mod på at lære en masse nyt, og forbedre det allerede kendte. Nic A. Bitsch & Mick Hellegaard Turplan Søndag d. 11/01-04 Natur dyk ved Aggersund broen. Søndag d. 08/02-04 Natur dyk ved Klitmøller. (Kløfterne) Søndag d. 29/02-04 Natur dyk Hanstholm gl. mole. Søndag d.? /02-04 Slå katten af tønden. Søndag d. 07/03-04 Natur dyk ved Holmstensrevet på Djursland. Søndag d. 21/03-04 Natur dyk ved Ærtebølle.

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring: 1. januar 1. maj 1. Oktober Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse: 1. december 1.

Læs mere

I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger

I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger i dykkerparadis April 2009 Fra formanden: Der er kommet

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 Artikler i dette nummer: Isdyk omkring Hove-senderen (billedet ovenfor) Årsberetning og regnskab 2003. Minos i februar.

Læs mere

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001 Dybdemåleren Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON December 2001 Læs i dette nummer bl.a.: Indkaldelse til generelforsamling Prøv din viden De nye sikkerhedsregler Turkallender for vinteren Fællesspisning

Læs mere

November 2013 - Nr. 2

November 2013 - Nr. 2 November 2013 - Nr. 2 Indhold Side Sophieholmen 17 4800 Nykøbing F. mail@balticdyk.dk - klubblad for Baltic: Redaktion: Luise Riber - Tlf.: 23 96 16 42 E-mail: blad@balticdyk.dk BESTYRELSEN: Formand: Michael

Læs mere

Nr 3, September 2011

Nr 3, September 2011 Snorklen Sønderborg Sportsdykker Klub I dette nummer kan du læse om: 3 Tapetsering 4 Generalforsamling 5 En fin idé 6 En lille beretning fra Lillebælt 8 Torpedostationen 10 Jakker med klublogo 10 De nye

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale Nr. 1 marts 2009 Årets idrætsleder i Ballerup e 25 sid Borgmesterens tale Baracuda 39. årgang Nr. 1 marts 2009 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 44

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Efterår 3 Forsidebilledet 4 QRP Foredrag 4 Fyrweekend 2004 4 Fieldday 2004

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

SKAWDYKKEREN. Nr. 1-2005 Januar - Februar - marts. Mitschi Kruse på Seattle i Norge. Klubbladet kan ses i farve på www.skawdyk.dk

SKAWDYKKEREN. Nr. 1-2005 Januar - Februar - marts. Mitschi Kruse på Seattle i Norge. Klubbladet kan ses i farve på www.skawdyk.dk 40 1 SKAWDYKKEREN Nr. 1-2005 Januar - Februar - marts Mitschi Kruse på Seattle i Norge Klubbladet kan ses i farve på www.skawdyk.dk 2 SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB Chr. d. X's Vej 39. SKAWDYK Klubhus tlf.: 98442026

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

CMAS **** 4 stjernet hæder til Ken. Også i dette blad Klubaktier Åbningsdyk Fastelavn Flaskeeftersyn. Officielt klubblad for Rødovre Sportsdykker Klub

CMAS **** 4 stjernet hæder til Ken. Også i dette blad Klubaktier Åbningsdyk Fastelavn Flaskeeftersyn. Officielt klubblad for Rødovre Sportsdykker Klub Nummer 1 - Årgang 2010 Officielt klubblad for Rødovre Sportsdykker Klub CMAS **** 4 stjernet hæder til Ken Også i dette blad Klubaktier Åbningsdyk Fastelavn Flaskeeftersyn Medlem af Dansk Sportsdykker

Læs mere

Officielt klubblad for Rødovre Sportsdykker Klub TURSTATISTIKKEN

Officielt klubblad for Rødovre Sportsdykker Klub TURSTATISTIKKEN Nummer 4 - Årgang 2010 Officielt klubblad for Rødovre Sportsdykker Klub TURSTATISTIKKEN Opslåede ture Afholdte ture 10 Dykkerture statistik 09/10 Afholdte sidste år 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Aug Sep Okt Nov

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012 Jule Formanden funderer Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 3 / 2012 Jule Hårde tider Almindeligvis kan jeg bruge denne plads til at prale med, hvor

Læs mere

27. Årgang nr. 85 Marts 2005

27. Årgang nr. 85 Marts 2005 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 27. Årgang nr. 85 Marts 2005 Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet! Læs også referatet fra generalforsamlingen Der er også en spændende artikel

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Indbydelse til reception..!

Indbydelse til reception..! Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 3, september 2009 Indbydelse til reception..! Klubben fylder klubben 50 år i år, og vi afholder reception i klublokalerne. Ved receptionen byder vi på lidt lækkert

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Forår 2011. Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Forår 2011. Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7 Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Forår 2011 Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7 2 Generalforsamlingen den 10. marts 2011 Der var mødt

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere