DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten"

Transkript

1 DIALOG om indvandrere på arbejdspladsen Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten Maj 2005

2 2 DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN Der er brug for dialog LO Århus har i 2004 gennemført en undersøgelse af medlemmernes holdninger til at modtage indvandrere på arbejdspladsen. Undersøgelsen viser, at LO medlemmer er positive over for at få indvandrere ind på deres arbejdspladser. Men den viser sig også, at der er mange arbejdspladser, hvor integration aldrig har været på tale, og hvor tillidsrepræsentant, kolleger og ledelsen ikke kender hinandens holdninger. Som tillidsrepræsentant kan du være med til at sikre, at der bliver taget hul på dialogen om indvandrere på din arbejdsplads. Til din hjælp har vi lavet dette hæfte, hvor du kan hente inspiration og gode råd. Der er eksempler på spørgsmål, du kan tage op med ledelsen og kollegerne; enten hvis I står for at skulle modtage indvandrere på jeres arbejdsplads, eller hvis du blot ønsker, at I får taget hul på en debat om emnet. Det synes LO medlemmerne i Århus Flere indvandrere skal ind på arbejdsmarkedet. Mange har positive erfaringer med integration. Især når der er tale om indslusningsforløb, hvor der fra begyndelsen er klare mål med indsatsen, og hvor formålet med forløbet er klart for alle parter. Mange er bekymrede for, at der vil ske en polarisering af arbejdspladsen, hvis der bliver praktiseret religion eller talt fremmedsprog. Mange lægger vægt på, at indvandrere både kan samarbejde og arbejde selvstændigt, og at de besidder så gode danskkundskaber, når de ansættes, at de kan følge med i både faglige og sociale samtaler. Erfaringer påvirker holdninger, og det har stor betydning for integrationsviljen på arbejdspladsen, om der bliver fulgt op på de negative og de positiver forløb, så eventuelle negative erfaringer ikke bliver til negative holdninger. Endelig viser undersøgelsen, at dialogen om religion, fremmedsprog, sproglige og sociale kvalifikationer og om dagligdagens erfaringer er med til at fjerne barrierer, myter og fordomme om indvandrere på arbejdsmarkedet. Derfor skal der være mere dialog om modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen. Læs mere om resultaterne af holdningsundersøgelsen på de følgende sider eller på Kolofon: Titel: LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen Udgivet af: LO Århus i maj 2005 Oplag: stk. Tekst og idé: DISCUS A/S Layout og produktion: TimeOut Finansieret af: Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt LO.

3 DIALOGVÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER 3 Dialog hvordan? I dialoghæftet giver vi dig en række gode råd og forslag til, hvordan du som tillidsvalgt eller medarbejderrepræsentant kan indlede dialogen om modtagelse af indvandrere på din arbejdsplads. Både i formelle rammer ved samarbejdsudvalgsmøder eller andre møder - og i uformelle rammer i kantinen, kopirummet eller i produktionen. Indhold På side 4 og 5 På side 6 og 7 På side 8 og 9 På side 10 På side 11 På side På side På side 21 kan du læse om medlemmernes holdninger til religiøs og sproglig forskellighed på arbejdspladsen. Der er desuden forslag til, hvordan du som tillidsvalgt kan tage spørgsmålet om kulturel forskellighed op på din arbejdsplads. kan du læse om medlemmernes forventninger til nyansatte indvandreres sproglige og sociale kvalifikationer. Der er desuden forslag til, hvordan du som tillidsvalgt kan tage hul på diskussionen om, hvilke kvalifikationer, der er nødvendige på netop din arbejdsplads. kan du læse om medlemmernes forskellige erfaringer med ansættelse af indvandrere på arbejdspladser. Der er desuden forslag til, hvordan du kan tage spørgsmålet om særlige integrationsforløb op på din arbejdsplads. præsenteres du for de forskellige former for ansættelse på særlige vilkår, som integrationsloven åbner mulighed for. præsenteres du for ideer til, hvordan du kan afvikle enten et møde med kolleger eller et dialogseminar med ledere, mellemledere, tillidsvalgte, medarbejderrepræsentanter og gruppeledere om modtagelse af indvandrere på din arbejdsplads. finder du tre skemaer, som kan benyttes ved mødet eller seminaret. finder du tre skabeloner for, hvordan du samler op på mødets/dialogseminarets drøftelser og aftaler for det videre forløb. finder du en huskeliste, du kan anvende ved ansættelse af en indvandrer.

4 4 DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN Hvad er holdningerne til kulturel forskellighed på arbejdspladsen? Over halvdelen af LO medlemmerne synes ikke, at indvandrere bør have mulighed for at bære tørklæde på arbejdspladsen, og de bør ikke tale deres eget sprog med andre indvandrerkolleger eller praktisere religion på arbejdspladsen. Man er simpelthen bekymret for, at det vil føre til en opsplitning og polarisering af arbejdspladsen. Og der er først og fremmest tale om konkrete og praktiske hensyn. Mange medlemmer er af den opfattelse, at indvandrere, som bærer tørklæde, signalerer udelukkelse fra det sociale fællesskab på arbejdspladsen. Og når indvandrere taler deres eget sprog med andre indvandrerkolleger, kan der let opstå mistro og rygtedannelse på arbejdspladsen. Åbenlys praktisering af religion på arbejdspladsen bliver mødt med modvilje og modstand hos mange medlemmer, og denne modvilje er mere følelsesmæssigt end praktisk og rationelt begrundet. Religion er for mange et privat anliggende, som ikke hører hjemme på arbejdspladsen. LO medlemmers holdninger til kulturel forskellighed på arbejdspladsen ANDELEN AF LO MEDLEMMER, SOM ER ENIGE I, AT INDVANDRERE......må bære tørklæde på arbejdspladsen enig uenig...må tale eget sprog med andre indvandrerkolleger på arbejdspladsen enig uenig...må praktisere religion på arbejdspladsen, i et rum som er indrettet til dette enig uenig 0% 50% 100% Kilde: LO medlemmers modtagelse af indvandere på arbejdspladsen, DISCUS A/S, Der er altså delte meninger, når det drejer sig om kulturel forskellighed på arbejdspladsen. Kender du dine kollegers holdningerne til kulturel forskellighed på din arbejdsplads? Og hvad er egentlig deres begrundelser?

5 DIALOGVÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER 5 Spørgsmål, du kan stille til kolleger og ledelse om holdninger Hvis man på arbejdspladsen kender hinandens holdninger til praktisering af religion eller til, at der tales et andet sprog end dansk, kan man forebygge, at holdningerne bliver en barriere for integration. Dialog kan medvirke til at opbløde myter og fordomme, og ofte kan der gøres noget konkret ved de praktiske forhold, som kan være forbundet med fx at overholde faste eller på anden måde praktisere religion. Som tillidsrepræsentant kan du tage initiativ til dialog med kollegerne og ledelsen om deres holdninger til kulturel forskellighed på arbejdspladsen. Sæt fokus på de praktiske problemer først. Du kan fx spørge ind til, om holdningerne er baseret på egne erfaringer eller på noget, man har hørt andre steder. Du kan også spørge, om eventuel modstand er praktisk eller følelsesmæssigt begrundet. Endelig kan du informere nyansatte indvandrere om, hvad der er praktisk muligt, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Forklar grundigt hvorfor. Fortæl, at fremmedsprog og religion på arbejdspladsen kan bekymre mange kolleger og at mange føler, at det medvirker til at opsplitte arbejdspladsen. Forslag til spørgsmål til kolleger og ledelse: 1. Vil det give anledning til praktiske problemer (og hvilke) hvis indvandrerkolleger ønsker, a. at tale andet sprog end dansk med andre indvandrerkolleger på arbejdspladsen b. bede på bestemte tidspunkter af dagen c. gå med tørklæde i arbejdstiden. 2. Kan der indrettes bederum på arbejdspladsen, og kan det accepteres, at indvandrerkolleger holder pauser ved bedetider? 3. Præsenteres indvandrere for arbejdspladsens holdning til spørgsmålet om kulturel forskellighed, inden de ansættes? Indgår denne information i den eksisterende ansættelsesprocedure?

6 6 DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN Hvilke krav er der til sproglige og sociale kvalifikationer? På mange arbejdspladser har de ansatte en stor del af ansvaret for den daglige produktion. På nogle arbejdspladser har det længe været en realitet, mens man andre steder først for nylig har indført selvstyrende eller medstyrende arbejdsgrupper. I disse grupper står de ansatte selv står for at planlægge og udføre størstedelen af de rutineprægede arbejdsopgaver samtidig med, at de ofte er med til at udvikle og skabe forandringer og forbedringer i dagligdagen. Det gælder både i den offentlige og i den private sektor, og i mange små, mellemstore og store virksomheder. Disse nye organisationsformer stiller nye krav til de ansatte. Man skal både kunne samarbejde og selvstændigt træffe beslutninger om arbejdets udførelse, og man skal være både fleksibel og stabil. Der stilles krav om, at man kan kommunikere på dansk, både mundtligt og skriftligt. Og på mange arbejdspladser betyder det tættere samarbejde i dagligdagen, at kollegerne får større indsigt i hinandens familie og fritidsinteresser. Bl.a. derfor mener LO medlemmerne, at indvandrere skal have de sproglige og sociale kvalifikationer på plads, inden de ansættes. LO medlemmers vurdering af nødvendige kvalifikationer ANDELEN AF LO MEDLEMMER, SOM FINDER DET VIGTIGT AT INDVANDRERE har så gode danskkundskaber, når de ansættes, at de kan klare sig fagligt enig uenig... er indstillede på hurtigst muligt at lære arbejdspladsens omgangsform enig uenig...er indstillet på selv at træffe beslutninger og udvise initiativ, når de skal løse en arbejdsopgave enig uenig 0% 50% 100% Kilde: LO medlemmers modtagelse af indvandere på arbejdspladsen, DISCUS A/S, De nye organisationsformer stiller naturligvis også krav til de ansatte med indvandrerbaggrund. Kender du dine kollegers forventninger til sproglige og sociale kvalifikationer på din arbejdsplads? Og er der arbejdsopgaver, hvor der stilles færre krav til nyansattes kvalifikationer?

7 DIALOGVÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER 7 Spørgsmål, du kan stille til kolleger og ledelse om kvalifikationer Forventningerne om at også indvandrere har de sproglige og de sociale kvalifikationer på plads, inden de ansættes, kan i sig selv være en barriere for deres adgang til arbejdsmarkedet. Som tillidsrepræsentant kan du være med til at rejse spørgsmålet om, hvilke kvalifikationer ud over de rent faglige, som er nødvendige på din arbejdsplads. Du kan fx være med til at afklare, om der er områder eller arbejdsfunktioner på jeres arbejdsplads, hvor der ikke er så høje krav til danskkundskaber, og hvor man ikke selvstændigt skal kunne løse arbejdsopgaverne, udvise initiativ og beslutsomhed. Med andre ord: er der arbejdsopgaver, som egner sig til indslusning af en medarbejder på særlige vilkår, fordi kravet til sproglige og sociale kvalifikationer er lidt mindre end ved andre arbejdsopgaver. Informér nyansatte indvandrere om jeres forventninger til deltagelse i det sociale på arbejdspladsen. Fx samtaler om familier og fritidsinteresser. Fortæl, at det forventes, at man klart giver udtryk for, hvis der er beskeder, der ikke er forstået, og hvorfor. Forslag til spørgsmål til kolleger og ledelse: 1. Hvilke krav og forventninger stiller vi til indvandreres kvalifikationer inden ansættelsen? a. hvor vigtigt er det, at indvandrere har gode sproglige og sociale kvalifikationer inden ansættelsen? b. har vi arbejdsopgaver, som ikke kræver så mange danskkundskaber som andre arbejdsopgaver? 2. Er vi opmærksomme på, om der er fagområder eller arbejdsopgaver, som kræver knap så høje faglige kvalifikationer som andre arbejdsopgaver? 3. Hvordan sikrer vi, at vi fremover får afgrænset arbejdsopgaver med de laveste kompetencekrav?

8 8 DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN Hvordan påvirker tidligere erfaringer vores holdninger? LO medlemmers holdninger til indvandrere hænger bl.a. sammen med deres tidligere erfaringer. Positive erfaringer med integration giver alt andet lige positive holdninger til at modtage nye indvandrere på arbejdspladsen og negative erfaringer med integration kan give negative holdninger. En succesfuld modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen er afgørende for det videre forløb. Det er vigtigt, at arbejdspladsen samler op på både gode og dårlige erfaringerne. For netop de arbejdspladser, som gør det, har de bedste resultater med integration. LO medlemmerne foretrækker særlige indslusningsforløb til at afhjælpe indvandreres manglende kvalifikationer frem for, at indvandrere ansættes ved positiv særbehandling eller, at de indsluses til en lavere løn. På mange arbejdspladser har man gode erfaringer med særlige indslusningsforløb. Især forløb, hvor formålet er klart for alle fra begyndelsen, og hvor der på forhånd er aftalt et mål med forløbet. Indslusningsforløb med diffuse mål giver derimod ofte anledning til gnidninger, som i sidste ende kan resultere i negative erfaringer. De fleste tillidsvalgte har positive erfaringer med: Sprogpraktik, hvor ledige indvandrere er i praktik i en virksomhed samtidig med, at de modtager danskundervisning, fx i et lokale på arbejdspladsen. Jobrotation, hvor erfarne medarbejdere efteruddannes samtidig med, at ledige indvandrere, efter at have modtaget målrettet undervisning, løser nogle af den erfarnes arbejdsopgaver. Mentorordning, hvor en erfaren medarbejder (ofte tillidsrepræsentanten) tager sig af den nyansatte i den første tid og introducerer denne til det sociale liv på arbejdspladsen. Ulønnet praktik/jobtræning, hvor ledige indvandrere optrænes i arbejdsmarkedsrelaterede færdigheder, hvis målet med forløbet er fastlagt og klart for alle fra begyndelsen.

9 DIALOGVÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER 9 Spørgsmål, du kan stille til kolleger og ledelse om erfaringer med indvandrere Som tidligere nævnt kan positive erfaringer altså være med til at nedbryde holdningsmæssige barrierer. Og omvendt kan negative erfaringer påvirke holdninger til integration i negativ retning, så der opstår barrierer for modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen. Som tillidsrepræsentant kan du være med til at sikre, at eventuelle dårlige erfaringer ikke bliver til negative holdninger hos dine kolleger og hos ledelsen. Du kan fx være opmærksom på at fremhæve, hvad der gik godt ved de positive forløb, og ligeledes åbent tage fat på, hvad der gik galt ved eventuelle negative forløb. Med andre ord kan du medvirke til at sætte fokus på de gode erfaringer, så de ikke glemmes og så I sikrer, at I lærer af de dårlige erfaringer. Du kan også tage initiativ til at drøfte, om I er villige til at lade arbejdspladsen afsætte ressourcer til integration, fx afsætte timer til en mentor, eller udpege bestemte arbejdsopgaver i produktionen, hvor der i en periode kan slækkes på de økonomiske effektivitetskrav. Endelig kan du tage initiativ til at drøfte med ledelsen, om jeres arbejdsplads kan samarbejde med det offentlige om særlige indslusningsforløb for indvandrere. Tilskynd ledelsen til at undersøge mulighederne for ansættelse i særlige indslusningsforløb og til at melde klart ud, hvad der er virksomhedens politik på området. Forslag til spørgsmål til kolleger og ledelse: 1. Har vi generelt gode eller dårlige erfaringer med særlige indslusningsforløb som fx sprogpraktik, jobrotation, mentorordning osv.? Hvad er de positive erfaringer, og hvad er de negative erfaringer, og hvorfor? 2. Er der klare mål med de særlige indslusningsforløb, som påbegyndes på virksomheden? 3. Har vi tilstrækkelig viden om årsagerne til, at nogle indslusningsforløb går godt og nogle dårligt, dvs. hvordan integration lykkes bedst muligt. Har vi mulighed for at drøfte modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen? 4. Fremmer arbejdspladsens ansættelsespolitik, at flere indvandrere kommer i job? Overvejer vi i tilstrækkelig grad mulighederne for at ansætte indvandrere, når der skal ansættes en ny kollega.

10 1 0 DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN Redskaber i integrationsindsatsen Der er i lovgivningen en række redskaber, der har til formål at fremme integrationen af flygtninge og indvandrere på det danske arbejdsmarked. Redskaberne indgår som en del af den 4-partsaftale, der i maj 2002 blev indgået mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter og de kommunale, og de er efterfølgende implementeret i lovgivningen. Virksomhedspraktik Formålet med virksomhedspraktik er at give introduktion til arbejdspladsen. Det kan fx ske gennem introduktion til kultur og arbejdsforhold, arbejdsprøvning, kompetenceafklaring, introduktion til brancher og virksomheder eller faglig og/eller sproglig opkvalificering. Den ledige modtager den ydelse, vedkommende i forvejen er berettiget til, og der er ikke tale om et egentligt ansættelsesforhold. Udgifter til sproglig og faglig opkvalificering betales af kommunen. Forløbet kan have en varighed på 4-26 uger, og ved forlængelse ud over 13 uger skal medarbejderrepræsentanten inddrages. I helt særlige tilfælde kan forløbet forlænges ud over 26 uger. Job med løntilskud Formålet med ansættelse i et job med løntilskud er en hurtig opkvalificering til at varetage et ordinært job. Løntilskud kan gives i op til 1 år, og kommunen afholder udgifter til løntilskud samt eventuel opkvalificering. Der er tre satser for løntilskud, der bl.a. afhænger af forudsætningerne for at varetage arbejdet på lige fod med kollegerne. Tilskudsperioden er tidsbegrænset, mens ansættelsen er tidsubegrænset. Derfor kræver en opsigelse, at de frister, der ligger i overenskomsten eller lovgivningen, overholdes. Særlige løn- og ansættelsesvilkår De overenskomstberettigede parter kan aftale særlige løn- og ansættelsesvilkår for flygtninge og indvandrere samt kontanthjælpsmodtagere, der har mangelfulde sproglige og faglige kompetencer. Formålet er at kombinere fx danskundervisning med oplæring på arbejdspladsen. Kommunen afholder udgiften til faglig og sproglig opkvalificering under ansættelsen. Det er en forudsætning, at de overenskomstberettigede organisationer har aftalt de særlige løn og ansættelsesvilkår. Vejledning og opkvalificering I forbindelse med en ordinær ansættelse kan der gives tilskud til korte vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Formålet er at sikre opkvalificeringen til arbejdsmarkedet samt udviklingen af faglige og sproglige kompetencer. Det kan fx være ordinær uddannelse, særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb eller korte afklaringsforløb. Kilde: Landsorganisationen i Danmark, Faktablad: Integration og mangfoldighed

11 DIALOGVÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER 1 1 Dialogseminar På de foregående sider er du blevet præsenteret for LO medlemmers holdninger til kulturel forskellighed på arbejdspladsen, forventninger til sociale og sproglige kvalifikationer og erfaringer med integration. Du har også fået forslag og gode råd til, hvordan du som medarbejderrepræsentant kan indlede en dialog på din arbejdsplads. Du kan også indlede dialogen ved at arrangere et møde eller et dialogseminar om modtagelse at indvandrere. Størrelsen på arbejdspladsen afgør, hvor stort arrangementet skal slås op. På små og mellemstore arbejdspladser kan alle kollegerne sammen med ledelsen inviteres til et møde om emnet. På mellemstore og store arbejdspladser kan ledere og mellemledere, tillidsvalgte, medarbejderrepræsentanter og gruppeledere inviteres til at deltage i et dialogseminar. Hvis en afdeling eller arbejdsgruppe står for at skulle modtage en eller flere indvandrere, kan I lave et dialogmøde for alle ansatte i afdelingen eller gruppen. Det er en god ide at lade en ekstern tovholder lede mødet eller seminaret, da alle tillidsvalgte og ledere bør være med som deltagere. Dagsorden på dialogseminar Dagsordenen på et seminar af ca. 2 timers varighed kan fx være et oplæg om integration, eventuelt med inspiration fra de foregående sider og fra den rapport, som er udarbejdet på baggrund af LO s undersøgelse. Rapporten kan hentes på LO Århus s hjemmeside Efter oplægget udfylder deltagerne tre dialogskemaer, enten individuelt eller i mindre grupper. På de følgende sider finder du de tre skemaer, som kan benyttes ved seminaret: SKEMA 1. skema 1 om deltagernes holdninger til kulturel forskellighed, SKEMA 2. skema 2 om deres vurdering af sproglige og sociale kvalifikationer og SKEMA 3. skema 3 om, hvordan jeres arbejdsplads modtager nyankomne samt om positive og negative erfaringer med integration. Skemaerne og de tilhørende spørgsmål kopieres og uddeles til alle deltagere, evt. nogle dage inden seminaret. Når alle har udfyldt de tre skemaer, fremlægger hver deltager sin besvarelse. Tovholderen noterer denne på overhead eller på white board. Interessante besvarelser drøftes og uddybes jævnfør de tillægsspørgsmål, som findes under de tre skemaer. Formålet med dialogen er at prøve at nå til enighed og få en fælles forståelse for, hvordan I bedst modtager indvandrere på jeres arbejdsplads. Bagerst i hæftet er der ligeledes tre blanke ark, hvor tovholderen kan skrive noter undervejs og til slut samle op på, om der skal handles på nogle af de drøftelser og forslag, som forhåbentlig kommer frem på mødet. Fx om hvilke indsatsområder der er enighed om at arbejde videre med efter dialogseminaret, hvilke konkrete aktiviteter der skal sættes i værk, hvem der er ansvarlig, økonomi, tidsplan osv. Endelig en tjekliste, hvor aftaler kan krydses af efterhånden som de gennemføres i et integrationsforløb. I kan eventuelt invitere en repræsentant fra Århus Kommune, som kan informere om relevante ordninger som fx sprogpraktik eller mentorordningen. I kan også bede en oplægsholder fra Integrationsrådet eller Etnisk Booking komme og fortælle om nogle indvandreres ønsker om at overholde Ramadanen, bede eller gå med tørklæde.

12 1 2 KOPIÉR OG UDDEL TIL MØDEDELTAGERNE DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN SKEMA 1 HOLDNINGER TIL INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN Spørgsmålene i dette skema handler om dine holdninger til kulturel forskellighed på arbejdspladsen. Skemaet udfyldes af alle. Man kan udfylde det alene eller sammen med en kollega. Uanset om du svarer enig eller uenig på spørgsmålene, bedes du begrunde din besvarelse over for de andre ved fremlæggelse. Du må meget gerne bruge et praktisk eksempel fra din hverdag. Hvis der er områder, hvor du er enig, men hvor du synes, at det går dårligt på din arbejdsplads, bedes du overveje, hvad der skal til, for at det kan blive bedre. ER DU ENIG ELLER UENIG I FØLGENDE UDSAGN OM INDVANDRERE PÅ DIN ARBEJDSPLADS? Spørgsmål Enig Uenig Ved ikke Indvandrere på vores arbejdsplads bør have mulighed for at tale deres eget sprog med indvandrerkolleger på arbejdspladsen Indvandrere på vores arbejdsplads bør have mulighed for at gå med tørklæde i arbejdstiden Indvandrere på vores arbejdsplads bør have mulighed for at praktisere deres religion ved at bede i et rum, som er indrettet til dette Indvandrere på vores arbejdsplads bør have mulighed for at praktisere deres religion ved at overholde Ramadanen (dvs. faste i dagtimerne ca. en måned om året)

13 KOPIÉR OG UDDEL TIL MØDEDELTAGERNE DIALOGVÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER 1 3 Uddybende spørgsmål til holdninger til kulturel forskellighed på arbejdspladsen: 1. Vil det give anledning til praktiske problemer (og hvilke) hvis indvandrerkolleger ønsker at a. tale andet sprog end dansk med andre indvandrerkolleger på arbejdspladsen? b. bede på bestemte tidspunkter af dagen? c. gå med tørklæde i arbejdstiden? 2. Kan der indrettes bederum på arbejdspladsen, og kan det accepteres, at indvandrerkolleger holder pauser ved bedetider? 3. Præsenteres indvandrere for arbejdspladsens holdning til spørgsmålet om kulturel forskellighed, inden de ansættes? Indgår denne information i den eksisterende ansættelsesprocedure?

14 1 4 KOPIÉR OG UDDEL TIL MØDEDELTAGERNE DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN SKEMA 2 SPROGLIGE OG SOCIALE KVALIFIKATIONER PÅ ARBEJDSPLADSEN Spørgsmålene i dette skema handler om, hvilke kvalifikationer, du mener, det er vigtigt, at indvandrere besidder ved ansættelsen på din arbejdsplads. Skemaet udfyldes af alle. Man kan udfylde det alene eller sammen med en kollega. Hvis du mener, at der er kvalifikationer, som er særlig vigtige, bedes du begrunde dette over for de andre i din gruppe. Du må meget gerne bruge et eksempel fra din hverdag. Hvis der er områder, hvor du synes, at det går dårligt eller meget dårligt, bedes du overveje, hvad der skal til, for at det kan blive bedre. ER DU ENIG ELLER UENIG I FØLGENDE SPØRGSMÅL OM INDVANDRERE PÅ DIN ARBEJDSPLADS? Spørgsmål Enig Uenig Ved ikke Indvandrere på min arbejdsplads skal klart give udtryk for, hvis der er beskeder, som de ikke forstår Indvandrere på min arbejdsplads skal have så gode danskkundskaber, når de ansættes, at de kan klare sig fagligt Indvandrere på min arbejdsplads skal være indstillede på hurtigst muligt at lære arbejdspladsens omgangsform Indvandrere på min arbejdsplads skal være indstillede på selv at træffe beslutninger og udvise initiativ, når de skal løse en arbejdsopgave Indvandrere på min arbejdsplads skal have så gode danskkundskaber, når de ansættes, at de kan snakke med kollegerne om familie og fritidsinteresser

15 KOPIÉR OG UDDEL TIL MØDEDELTAGERNE DIALOGVÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER 1 5 Uddybende spørgsmål til indvandreres sproglige og sociale kvalifikationer: 1. Hvilke krav og forventninger stiller vi til indvandreres kvalifikationer inden ansættelsen? a. hvor vigtigt er det, at indvandrere har gode sproglige og sociale kvalifikationer inden ansættelsen? b. har vi arbejdsopgaver, som ikke kræver så mange danskkundskaber som andre arbejdsopgaver? 2. Er vi opmærksomme på, om der er arbejdsopgaver, som ikke kræver faglige kvalifikationer som andre arbejdsopgaver? 3. Hvordan sikrer vi, at vi fremover får afgrænset arbejdsopgaver med de laveste kompetencekrav?

16 1 6 KOPIÉR OG UDDEL TIL MØDEDELTAGERNE DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN SKEMA 3 MODTAGELSE AF INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN Spørgsmålene i dette skema handler om, hvor gode, du mener, I er til at modtage indvandrere på arbejdspladsen. Skemaet udfyldes af alle. Man kan udfylde det alene eller sammen med en kollega. Hvis du mener, at det går godt/meget godt eller dårligt/meget dårligt, skal du kunne begrunde dette over for de andre i din gruppe. Du må meget gerne bruge et eksempel fra din hverdag. Hvis der er områder, hvor du synes, at det går dårligt eller meget dårligt, bedes du overveje, hvad der skal til, for at det kan blive bedre. HVORDAN GÅR DET MED AT MODTAGE INDVANDERE PÅ DIN ARBEJDSPLADS? Spørgsmål Meget dårligt Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Hvordan går det med at sikre, at kvalificerede indvandrere ikke møder barrierer, når vi rekrutterer? Hvordan tager virksomheden generelt imod nyansatte med indvandrerbaggrund? Hvordan er opgavefordelingen i forhold til integration? Hvordan bakker kollegerne, ledelsen og tillidsrepræsentanten op om integration i dagligdagen? Hvordan følger vi op på særlige introduktionsforløb eller ordinære ansættelser af indvandrere? Hvordan samler vi op på erfaringer med at have indvandrere som kolleger på arbejdspladsen?

17 KOPIÉR OG UDDEL TIL MØDEDELTAGERNE DIALOGVÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER 1 7 Uddybende spørgsmål om erfaringer 1. Har vi generelt gode eller dårlige erfaringer med særlige indslusningsforløb som fx sprogpraktik, jobrotation, mentorordning osv.? Hvad er de positive erfaringer? Hvad er de negative erfaringer? Hvorfor? 2. Er der klare mål med de særlige indslusningsforløb, som påbegyndes på virksomheden? 3. Har vi tilstrækkelig viden om årsagerne til, at nogle indslusningsforløb går godt eller dårligt, dvs. hvordan integration lykkes bedst muligt? Har vi mulighed for at drøfte modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen? 4. Fremmer arbejdspladsens ansættelsespolitik, at flere indvandrere kommer i job? Overvejer vi i tilstrækkelig grad mulighederne for at ansætte indvandrere, når der skal ansættes en ny kollega?

18 1 8 DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN OPSUMMERING AF DIALOGEN OM HOLDNINGER Tovholder summerer op på det foregående og noterer i stikordsform dialogen på seminaret samt handlingsforslag, der skal følges op på. Spørgsmål Notater Handling tale eget sprog med indvandrerkolleger gå med tørklæde i arbejdstiden praktisere religion ved at bede i et rum indrettet til formålet praktisere religion ved at overholde Ramadanen (dvs. faste i dagtimerne ca. en måned om året)

19 DIALOGVÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER 1 9 OPSUMMERING AF DIALOGEN OM KVALIFIKATIONER Tovholder summerer op på det foregående og noterer i stikordsform dialogen på seminaret samt handlingsforslag, der skal følges op på. Spørgsmål Notater Handling give udtryk for, hvis der er beskeder, de ikke forstår så gode danskkundskaber, når de ansættes, at de kan klare sig fagligt indstillede på hurtigst muligt at lære arbejdspladsens omgangsform indstillede på selv at træffe beslutninger og udvise initiativ, når de skal løse en arbejdsopgave så gode danskkundskaber, når de ansættes, at de kan snakke med kollegerne om familie og fritidsinteresser

20 2 0 DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN OPSUMMERING AF DIALOGEN OM ERFARINGER Tovholder summerer op på det foregående og noterer i stikordsform dialogen på seminaret samt handlingsforslag, der skal følges op på. Spørgsmål Notater Handling sikring mod barrierer, når der rekrutteres tage imod nyansatte med indvandrerbaggrund opgavefordelingen i forhold til integration opbakning fra kolleger i dagligdagen opfølgning af særlige introduktionsforløb eller ordinære ansættelser opsamling af erfaringer

21 DIALOGVÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER 2 1 Huskeliste ved ansættelse af indvandrere på arbejdspladsen Dette er en tjekliste med forslag til, hvad der skal ske inden ansættelse, ved ansættelsessamtalen, den første dag og de efterfølgende dage. Tilføj selv andre punkter, så det passer til netop din virksomhed, og skriv evt. hvem, der har ansvaret, hvornår det skal gøres og hvor mange ressourcer, I vil sætte af til opgaven. Inden samtalen Benyt jeres eksisterende procedure. Ta desuden en dialog på arbejdspladsen om jeres krav og forventninger. Få afstemt, hvad der kræves af faglige, sproglige og sociale kvalifikationer til jobbet Er der mulighed for at afsætte ekstra ressourcer til evt. særlige indslusningsforløb? Er relevante tillidsvalgte/mentorer informeret om evt. særlige indslusningsforløb? Samtalen Benyt jeres eksisterende procedure. Informér desuden jobsøgeren om vigtigheden af at kunne forstå beskeder og gøre opmærksom på, hvis beskeden ikke er forstået vigtigheden af at kunne samarbejde og udvise ansvarlighed vigtigheden af at deltage i uddannelse og det sociale samvær på arbejdspladsen at overholde arbejdspladsens regler for at praktisere religion og fremmedsprog på arbejdspladsen. Dag 1 og de efterfølgende 5 arbejdsdage Benyt jeres eksisterende procedure, herunder præsentér den nyansatte indvandrer for tillids- og sikkerhedsrepræsentant/mentor for kollegerne for arbejdspladsens udkast til aftale om oplæring/rotation Opfølgning jf. aftalte intervaller Benyt eksisterende procedure og vær opmærksom på, at den tillidsvalgte/mentor, nærmeste leder følger op på forløbet: Følge op på den foregående periodes aftaler og mål Hvis ansættelsen forløber planmæssigt, hvad gik godt og hvorfor? Hvis ansættelsen ikke forløber planmæssigt, hvad gik galt og hvorfor?

22 2 2 DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN

23 DIALOGVÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER

24 LO ÅRHUS Amaliegade Århus C tlf

Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og

Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og /2PHGOHPPHUVPRGWDJHOVHDI LQGYDQGUHUHSnDUEHMGVSODGVHQ Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling - Borgmesterens Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling - Borgmesterens Afdeling ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling - Borgmesterens Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 10-08-04 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3110 Jour. nr.: Ref.: Anne Marie Frederiksen Undersøgelse af LO medlemmers

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen

LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen Januar 2005 LO medlemmers modtagelse af indvandrere på Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikerne medvirker til at styrke integration og beskæftigelse af flygtninge på det danske arbejdsmarked hurtigt og

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Mangfoldighedstilbud August 2009

Mangfoldighedstilbud August 2009 Mangfoldighedstilbud stholdelsesberedskab 1 2 3 Danskundervisning på arbejdspladsen Oplever I, at begrænsede danskkundskaber hos medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk er en udfordring for

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT TILLYKKE NY TILLIDSVALGT KÆRE TILLIDSVALGT (TV) Først og fremmest vil vi ønske dig velkommen i din nye rolle som frontfigur for kollegerne på din arbejdsplads og ikke mindst, som aktiv medspiller i HK

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

GODE INTRODUKTIONSFORLØB. HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV

GODE INTRODUKTIONSFORLØB. HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV GODE INTRODUKTIONSFORLØB HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV Godt begyndt... Det er vigtigt, at komme godt i gang på en ny arbejdsplads.

Læs mere

Bilag 1. Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren

Bilag 1. Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren Bilag 1 Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren Før interviewet: Kort præsentation af mig selv. Kort forklaring af afhandlingens emne. Hvorfor interviewet blev optaget og filmet. Hvad der bliver

Læs mere

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING LÆS MERE PÅ REGNSKABSSPECIALISTEN.DK ELLER FACEBOOK.COM/REGNSKABSSPECIALISTEN Indhold Gratis råd og vejledning til den administrative håndtering af ansættelsen...

Læs mere

Sundt arbejdsliv sundt liv

Sundt arbejdsliv sundt liv Sundt arbejdsliv sundt liv Udgivet af Sundhedsprojektet@3f.dk Kontaktpersoner: Projektleder Peter Hamborg Faarbæk peter.faarbaek@3f.dk Tlf.nr. 889 20376 Sekretær Katrine Tryde Berger katrine.berger@3f.dk

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Drejebog LO - overenskomstmøder

Drejebog LO - overenskomstmøder Drejebog LO - overenskomstmøder Denne drejebog handler kun om den del af møderne, der involverer dugene og samarbejdet omkring bordene. Dvs. den tager ikke højde for Lizettes forudgående præsentation eller

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Forbundsformand Thorkild E. Jensens. oplæg ved CO-industris og Dansk Industris. Integrationskonference. 13. marts 2006. [dias 1]

Forbundsformand Thorkild E. Jensens. oplæg ved CO-industris og Dansk Industris. Integrationskonference. 13. marts 2006. [dias 1] 1 Forbundsformand Thorkild E. Jensens oplæg ved CO-industris og Dansk Industris Integrationskonference 13. marts 2006 [dias 1] Indledning [Dias 2 Rupan] Integration og beskæftigelse handler om mennesker

Læs mere

Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen

Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen 1. Selve ansættelsen 2. Forbered modtagelsen 3. Den første dag 4. De første 3 måneder Drejebog for ansættelse og modtagelse af nye medarbejdere Yes! Sådan tænker

Læs mere

Løntilskud. Muligheder og faldgrupper

Løntilskud. Muligheder og faldgrupper Løntilskud Muligheder og faldgrupper 5DSSRUWHQYLVHUDWGHUHUNRQVWDWHUHW IRUWU QJQLQJLSFWDIGHXQGHUV JWH O QWLOVNXGVIRUO E$UEHMGVPDUNHGVVW\UHOVHQV GLUHNW U0DULH+DQVHQVLJHUWLOGHW $WGHUHUVNHWIRUWU QJQLQJLSURFHQWDI

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om fyring af på barsel og sikring af at flere fædre tager barsel

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Mentorskab på arbejdspladsen

Mentorskab på arbejdspladsen Fra sidemand til mentor Hvad er er Mentorskab? Bruges i i mange sammenhænge - på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, sportsforeninger, blandt iværksættere, mv. Mentorordning på arbejdspladser, socialt

Læs mere

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger:

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger: Opsamling Informationsseminar om integrationspålæg 22. oktober 2014, Bella Center I dette notat gives en kort opsamling på informationsseminar afholdt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende

Læs mere

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv Integrationsindsatsen i Vejle Kommune - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv 1 Vejle Kommune tænker helhedsorienteret I Vejle Kommune har vi det udgangspunkt, at job er vækst for alle.

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret beb/ Holbergsgade 6 1057 København K

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret beb/ Holbergsgade 6 1057 København K Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret Ref. beb/ Holbergsgade 6 1057 København K Høring: forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Læs mere

Lønsamtalen et ledelsesværktøj

Lønsamtalen et ledelsesværktøj Lønsamtalen et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse 1.Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen. 2 3. Løntilfredshed..2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse..3 4.1.1 Medarbejdervurdering 3 4.2 Gennemførsel.4

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Sund mad på arbejdet et ledelsesansvar!

Sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! Sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SUND MAD PÅ ARBEJDET Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik for maden inden udgangen af 2008. Målsætninger for sund

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING TIL MUS...................................... 6 MUS-SKEMA.................................................

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Quick ringeguide til jobkonsulenter Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Generelle råd til samtalen Vær godt forberedt Halvér dit taletempo Tal tydeligt med entusiasme og

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi?

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Først og fremmest tak for invitationen og muligheden for at tale ved denne konference.

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Nedsæt tempoet, når du gør rent

Nedsæt tempoet, når du gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når du gør rent - til dig, som arbejder med rengøring Helbred og arbejde i højt tempo Du og dine kolleger, som arbejder med rengøring er sandsynligvis på benene stort set hele

Læs mere

Bilag 13. Hvordan er opstartsperioden forløbet?

Bilag 13. Hvordan er opstartsperioden forløbet? Om ungerådgiveren i headspace+ Vil du fortælle lidt om dig selv? - Hvor længe har du været i Headspace og headspace+? - Har du altid arbejdet indenfor den frivillige sektor? - Uddannelses/beskæftigelsesbaggrund?

Læs mere

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer NFT 4/2005 TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer af Flemming Steffensen Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt i læring,

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken HJ03_3 Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken Tag udfordringen op Der hersker stadig for stor forskel på flygtninge og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet i forhold til danskeres -

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER HOVEDKONKLUSIONER Om sygefraværspolitikker Følgende konklusioner bygger på undersøgelsens kvalitative data fra dobbeltinterviews med 12 centrale personalechefer og 12 næstformænd i hovedmed: Alle 10 kommuner

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning. September 2013

Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning. September 2013 Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning September 2013 Indhold Del 1: Fordele og ulemper ved individuel lønforhandling... 2 1.1. Individuel lønforhandling i de offentlige overenskomster...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning nå næste NIVEAU Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning - introduktion og inspiration til Mentee Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning

Læs mere

4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer

4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer 4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer Formål: Varighed: Deltagere: Materialer: Konsulent: Dialogværktøjet om 4R-modellen (Rammer, Retning, Råderum og Relationer) er rigtig nyttigt, når der er sket

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser Februar 2007 mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser DJØF har foretaget en undersøgelse af livsfaser og i den forbindelse spurgt medlemmerne om, hvad de anser for at være de centrale omdrejningspunkter i

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

Overdommere i Dansk Svømmeunion

Overdommere i Dansk Svømmeunion Overdommere i Dansk Svømmeunion 1. Dokumentets Omfang 1 1.1 Definitioner 1 2. Overdommer Kategorier 1 2.1 Danske Kategorier 1 2.2 FINA Overdommere og Startere 3 3. Særlige Kvalifikationskrav til Overdommere

Læs mere

Model til forandringer i almen praksis

Model til forandringer i almen praksis Model til forandringer i almen praksis Kom godt i gang Det afklarende møde Målsætnings- og planlægningsmøde Udviklingsarbejdet Tydelige tovholdere med klare beføjelser Brug af projektets værktøjer og konsulenter

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere