Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006"

Transkript

1 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006

2 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer Verner Christensen, Solrød Sekretær Kasper Wilken Damm, Farum Kartoteksfører Niels Kløve, Nordkalotten Turneringsleder Per Rasmussen, Bornholm Juniorleder Lars K. Johansen, Allerød NSU Thomas Larsen, Frederikssund Roskildekredsen Vakant Jørgen Løvgren Nielsen, Roskilde Bornholm Bent Schiøtt Hansen, Rønne Jan T. Mortensen Niels Kløve Kasper Wilken Damm Verner Christensen Per Rasmussen Bent Schiøtt Hansen Lars K. Johansen Thomas Larsen Jørgen Løvgren Nielsen 2 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2005

3 Indhold Indhold 3 RESULTATOPGØRELSE BALANCE PR NOTER TIL REGNSKABET 6 BUDGET BUDGETFORUDSÆTNING 13 MEDLEMSUDVIKLING 14 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds

4 Resultatopgørelse Regnskab 2004 Note Tekst Budget 2005 Regnskab 2005 Indtægter Kontingentindtægter , Tilskud fra DSU vedr. holdturnering , Indskud holdturnering ,00 32 Renteindtægter Gebyrer for sent betaling ,00 0 Andre indtægter 0 816, Indtægter i alt ,91 Udgifter Kontorhold , Hjemmeside , Porto , Telefongodtgørelse , Rejser og møder , Gebyrer BG-Bank , Præmier holdturnering , Scoringspræmier holdturnering , Rejsetilskud holdturnering , Program holdturnering ,00 0 Bro-tilskud divisionshold ,00 0 TL-/kamplederkursus 300 0, Jubilæumsturnering , Junior aktivitetstilskud , Juniorinstruktør ,00 0 Andet aktivitetstilskud , Pokalturnering , Andre udgifter , Overførsel jubilæumsfond 0 0, Overførsel juniorfonden , Udgifter i alt , Periodens resultat ,01 4 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2005

5 Balance pr Note Tekst 2005 Aktiver BG-Bank ( ) , Udlån Blæksprutteskaklejren 0,00 58 Tilgode hos klubber 10,25 0 Tilgode hos enkeltmedlemmer 0, Forudbetalte udgifter 806, Aktiver i alt ,80 Passiver Forudbetalt kontingent 4.040, Forudbetalt tilskud 8.160,00 0 Kortfristet gæld 0, Dansk Skak Union 0, Nordsjællands Skak Union 0, Roskildekredsen 0,00 0 Øvrige kreditorer 0, Jubilæumsfond , Juniorfonden 6.239, Egenkapital, primo , Årets resultat , Egenkapital, ultimo , Passiver i alt ,80 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds

6 Noter til regnskabet Note 1: Kontingentindtægter Kontingentindtægterne fordeler sig således på delkredse og medlemstyper. Seniorer Pensionister Børn Juniorer I alt Tekst Delkreds # Kr # Kr # Kr # Kr # Kr Regu. NSU 7 168, , , , RK 2 48, ,00. BORN 3 72,00 1 6, ,00 ENKELT 0 0,00 I alt , , ,00 0 0, ,00 Januar NSU , , , , ,00 Kvartal RK , , ,00 0, , BORN , ,00 0, , ,00 ENKELT , ,00 0,00 0, ,00 I alt , , , , ,00 April NSU , , , , ,00 Kvartal RK , , , , , BORN , , , , ,00 ENKELT , ,00 0,00 0, ,00 I alt , , , , ,00 Juli NSU , , , , ,50 Kvartal RK , , , , , BORN , , , , ,00 ENKELT , ,00 0,00 0, ,00 I alt , , , , ,50 Oktober NSU , , , , ,00 Kvartal RK , , , , , BORN , , , , ,50 ENKELT , ,00 0,00 0, ,00 I alt , , , , ,00 I alt NSU , , , , , RK , , , , ,50 BORN , , , , ,50 ENKELT , ,00 0 0,00 0 0, ,00 I alt , , , , ,50 6 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2005

7 8. hovedkreds opkræver - foruden kontingent til hovedkredsen - også kontingent til Dansk Skak Union (note 16), samt til de sjællandske delkredse (note 17 og 18). Bornholm opkræver selv kontingent til delkredsen. Bortset fra 8. Hovedkreds har alle kontingentsatser været konstante i 2005 og har været følgende pr. kvartal. Seniorer Pensionister Børn Juniorer DSU 90,00 70,00 47,50 70,00 NSU 3,00 2,00 0,00 2,00 RK 2,00 1,00 0,00 1,00 Seniorer Pensionister Børn Juniorer 8 HK ,00 12,00 6,00 12,00 8 HK ,00 15,00 7,50 15,00 Note 2: Tilskud DSU holdturnering Overført fra ,00 Tilskud ,00 Overført til ,00 I alt ,00 Note 4: Kontorhold Kartoteksførerudgifter Holdturneringslederudgf ,00 Øvrige kontorhold 169,90 I alt 2.669,90 Note 3: Indskud holdturnering M-rækken, 8 hold 1.600,00 A-rækken, 14 hold 2.800,00 B-rækken, 8 hold 1.600,00 C-rækken, 6 hold 1.200,00 I alt 7.200,00 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds

8 Note 5: Rejser & møder HB-møder 1.898,00 8. HK bestyrelsesmøder 4.875,12 8. HK delegeretmøde 3.433,00 Andre møder 1.970,00 I alt ,12 Note 6 Præmier holdturneringen 5 rækkevindere 2.500,00 5 andenpræmier 1.500,00 I alt 4.000,00 Note 8: Rejsetilskud holdturneringen Hørsholm ( ) 2.900,00 Ålsgårde ( ) 2.900,00 Fr. Sund ( ) 2.900,00 Bornholm 8.160,00 I alt ,00 Note 9: Brotilskud divisionhold Roskilde 1.400,00 Nordkalotten 700,00 Helsingør 700,00 Helsinge 700,00 I alt 3.500,00 Note 10: Jubilæumsturnering Indskud ,00 Annonce Skakbladet 577,50 Ratingafgift 400,00 Præmier 3.600,00 Bulletin mv. 800,00 I alt 2.977,50 Note 7 Scorepræmier holdturneringen 2 topscorer 800,00 I alt 800,00 Note 11: Junior aktivitetstilskud Junior SM 3.000,00 Skole DM 2.544,00 Amtsmesterskab 380,00 JGP 150,00 T-Shirts ,50 Hovedkreds turn Tjele 4.036,00 Andet 1.439,00 I alt ,50 8 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2005

9 Note 12: Juniorinstruktør Espergærde 1.000,00 Hillerød 1.000,00 I alt 2.000,00 Note 13: Pokalturnering Spisebilletter 620,00 I alt 620,00 Note 14: Andre udgifter Software 288,55 Hovedkredslogo 500,00 DSU støtteforeningen 100,00 Afskr. Blækspruttelejr 6.475,00 Diverse 692,85 I alt 8.056,40 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds

10 Note 15: Forudbetalt kontingent Enkeltmedlemmer 4.040,00 I alt 4.040,00 Note 17: Nordsjællands Skak Union Pr ,00 Reguleringer ,00 Kontingent jan. kvt ,00 Kontingent apr. kvt ,00 Kontingent jul. kvt ,00 Kontingent okt. kvt ,00 Betalt til NSU ,00 Pr ,00 Note 16: Dansk Skak Union Pr ,00 Reguleringer ,50 Kontingent jan. kvt ,50 Kontingent apr. kvt ,50 Kontingent jul. kvt ,50 Kontingent okt. kvt ,00 Andet ,50 Betalt til DSU ,50 Pr ,00 Note 18: Roskildekredsen Pr ,00 Reguleringer ,00 Kontingent jan. kvt ,00 Kontingent apr. kvt ,00 Kontingent jul. kvt ,00 Kontingent okt. kvt ,00 Betalt til RK -552,00 Pr ,00 10 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2005

11 Bestyrelsens beretning: Regnskabet er godkendt på bestyrelsesmødet den 28. januar Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på hovedkredsens økonomiske situation. Regnskabet indstilles til delegeretmødets godkendelse. Allerød, den 20. april 2006 Allan Rasmussen Johannes Jensen Regnskab for DSU, 8. hovedkreds

12 Budget Note Tekst Budget 2006 Indtægter 1 Kontingentindtægter 8. hk Tilskud fra DSU holdturnering Indskud holdturneringen Renter Giro/bank 50 Gebyrer for sent indbetalt 500 Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter 4 Kontor Hjemmeside Porto Telefon Rejser og møder Gebyrer giro/bank Præmier, holdturnering Rejsetilskud, Bornholm Scoringspræmier, holdturnering Program, holdturnering Andet end junioraktiviteter TL/KL kursus Juniorarbejde Juniorinstruktør Pokalturnering Jubilæumsturnering Andre udgifter Overførsel juniorfonden Udgifter i alt Periodens resultat Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2005

13 Budgetforudsætning 1. Fremskrivning af medlemstal.. 2. Bornholm spiller i divisionen i sæsonen 2006/ Indskud uændret på 200 kr pr hold 4. Normalt leje 5. Webhotel. + domæneafgift 6. Portoniveau som foregående år. 7. Består af 6x400 kr (Formand, kartoteksfører, kasserer, turneringsleder, sekretær, juniorleder) samt 800 til webmaster. 8. Forhøjet med kr pga ændring af kmp fra 2,00 til 2,50 9. Normalt leje. 10. Førstepræmier( tårnur ) og andenpræmier ( skakspil ). 11. Se punkt 2 udligner hinanden. 12. Samme niveau som tidligere. 13. Samme niveau som tidligere. 14. Samme niveau som tidligere. 15. Vi skulle gerne have nogle flere TL/KL. 16. Samme niveau som sidste år. 17. DSU ordning, hvor HK skal supplere bliver normalt ikke brugt. 18. Frokost til deltagerne i finalestævnet. 19. Turnering af samme omfang som sidste år. 20. Samme ramme som i de foregående år. 21. Samme ramme som i de foregående år Regnskab for DSU, 8. hovedkreds

14 Medlemsudvikling Medlemsudvikling i 8. hk fra april 1996 til marts 2006 Medlemsudvikling i 8. Hovedkreds Pensionister Seniorer Juniorer Børn Pensionister Seniorer Juniorer Børn 96, kv II 97, kv I 97, kv IV 98, kv III 99, kv II 00, kv I 00, kv IV 01, kv III 02, kv II 03, kv I 03, kv IV 04, kv III 05, kv II 06, kv I Medlemsudvikling i NSU fra april 1996 til marts 2006 Medlemsudvikling i NSU Pensionister Seniorer Juniorer Børn Pensionister Seniorer Juniorer Børn 96, kv II 97, kv I 97, kv IV 98, kv III 99, kv II 00, kv I 00, kv IV 01, kv III 02, kv II 03, kv I 03, kv IV 04, kv III 05, kv II 06, kv I Medlemsudvikling i RK fra april 1996 til marts Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2005

15 Medlemsudvikling i Roskildekredsen Pensionister Seniorer Juniorer Børn Pensionister Seniorer Juniorer Børn 96, kv II 97, kv I 97, kv IV 98, kv III 99, kv II 00, kv I 00, kv IV 01, kv III 02, kv II 03, kv I 03, kv IV 04, kv III 05, kv II 06, kv I Medlemsudvikling på Bornholm fra april 1996 til marts 2006 Medlemsudvikling på Bornholm Pensionister Seniorer Juniorer Børn Pensionister Seniorer Juniorer Børn 96, kv II 97, kv I 97, kv IV 98, kv III 99, kv II 00, kv I 00, kv IV 01, kv III 02, kv II 03, kv I 03, kv IV 04, kv III 05, kv II 06, kv I Regnskab for DSU, 8. hovedkreds

16 Besøg hovedkredsens hjemmeside Du kan også finde den på eller eller 16 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2005

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001:

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Regnskab for 2001 Budget for 2002 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Formand 1.1.2001-31.12.2001 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Kasserer 1.1.2001-31.12.2001 Verner Christensen, Sydkysten Sekretær 1.1.2001-31.12.2001

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 34- August 2004 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Vigtige adresser Side 3 Sæsonstart Side 4 FU-møde Side 5 Ny webmaster Side 6 Holdskak Side 7 Holdskak debat Side 8 Pokal 2004 Side 9 Mestre

Læs mere

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011 Sønderjysk Pigekor Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. januar 2011-31. december 2011 Fremlagt på den ordinære generalforsamling den 7.marts 2012 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Trinord Årsrapport 2014

Trinord Årsrapport 2014 Trinord Årsrapport 2014 Trinord INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den kritiske revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelsen

Læs mere

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse.

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse. Generalforsamling 28. august 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ingolf Skousen). Ingolf Skousen blev valgt. 2. Beretning af formand. Se bilag. 3. Aflæggelse af regnskab. Se bilag.

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7. Løbenr.: 534 Generalforsamling den 27. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Interne træk. Septembert 1996 årgang 33, nr. 1. Generalforsamling

Interne træk. Septembert 1996 årgang 33, nr. 1. Generalforsamling Interne træk Septembert 1996 årgang 33, nr. 1 Generalforsamling Interne træk september 1996, årgang 33, nr. 1 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre Formand: Knud Hornhaver telefon 3537-2821

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007 Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere