Qaasuitsup Kommunia Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisarneq pillugu malittarisassat ilitsersuutit / Vejledende retningslinjer om hjemmehjælp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Qaasuitsup Kommunia Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisarneq pillugu malittarisassat ilitsersuutit / Vejledende retningslinjer om hjemmehjælp"

Transkript

1 Qaasuitsup Kommuniani angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisarneq pillugu malittarisassat ilitersuutit Vejledende retningslinjer om hjemmehjælp i Qaasuitsup kommunia 1). Atuunnera: Matumani malittarisassat ilitsersuutit Qaasuitsup Kommuniani isumaginninnermut immikkoortortaqarfinni nunaqarfiillu allaffiini tamani atuupput. 2). Sullissineq: Qaasuitsup Kommuniani angerlarsimaffinni ikiorteqartitsisarnermi makku suliarineqarsinnaapput: 2.1). Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsinermi inummut ikiuisoqarsinnaavoq (timikkut ikiorneqarneq paarineqarner-lu, eqqiluisaarneq, il.il.) suliassanullu ikiuisoqarsinnaal-luni(eqqiaaneq, pisiniarneq, il.il.) ). Timikkut ikiorneqarnissamut pisariaqartitsineq (soorlu innuttaasup uffarnissaanik perusuersariartornissaa-nik ikiuineq) peqqinnissaqarfimmit kommunimilu sullissi-sunit (pingaartumik innarluutilinnut immikkoortortaqarfimmit) paasissutissat tunuliaqutaralugit pulaarnermi naliler-sorneqartassaaq. Pulaarnermi innuttaasup suut nammineer-luni angerlarsimaffimmini sapinnginnerai pineqartorlu sumut kajumissaarneqassanersoq ilitsersorneqassanersor-luunniit nalilersorneqartassapput. Pingaaruteqarpoq innuttaasoq sooq aalasarnissaq timersornissarlu pingaaruteqar-nersut nassuiaannissaa. Tamanna pillugu angerlarsimaf-fimmi ikiortit ilinniartinneqarnissaat pisariaqarpoq. 2.2). Ikiuineq nalinginnaasumik piffissami nal miit aamma mut ingerlanneqartarpoq. Immikkut ittumik pisoqarsimatillugu inummut ataasiakkaamut naliliineq pillugu malittarisassaq tunngavigalugu immikkut ittumik akuersisoqarsinnaavoq, inuilli paaqqutarineqarnissaminnut annertuumik pisariaqartitsisut nalinginnaasumik ullukkut unnuakkullu paaqqinnittarfimmut, isumaginnittoqarfiup peqqinnissaqarfiulluunniit akisussaaffigisaani, naleqquttunut innersuunneqartariaqarput. 2.3). Paarineqarnissamut pisariaqartitsinermik inummut ataasiakkaamut naliliinerit tunngavigalugit inuttut paaqqutarineqarnissamut ikiorsiisoqarsinnaavoq. 2.4). Pisariaqartitat najukkamilu periarfissat pillugit inum-mut ataasiakkaamut naliliinerit tunngavigalugit suliassanut ikiorsiisoqarsinnaavoq soorlu eqqiaaneq, errorsineq kiisalu uuliamik imermillu aallernermut. Tamanna periarfissaappat taava suliassat taakku sanaartugassanik suliassinneqar-tartunut suliaritinneqartassapput. 2.5). Pisariaqartitat pillugit inummut ataasiakkaamut naliliinerit tunngavigalugit pensionistinut ukiukkut aputaajaassinissamut neqeroortoqarsinnaavoq. 2.6). Pisariaqartitat pillugit inummut ataasiakkaamut naliliinerit, siumoortumik isumaqatigiissutit najukkamilu periarfissat tunngavigalugit immikkorluinnaq pisoqarsima-tillugu illumik tamakkiisumik eqqiaanissamut neqeroortoqarsinnaavoq. Illumik tamakkiisumik eqqiaanissaq neqeroorutigineqarsinnaavoq aatsaat peqqinnissaqarfimmi imaluunniit innarluutilinnut immikkoortortaqarfimmi immikkut ilisimasalinnit siunnersuutigineqarpat 2.7). Pisariaqartitat pillugit inummut ataasiakkaamut naliliinerit najukkamilu periarfissat tunngavigalugit inuit angerlarsimaffinni ikiorserneqartartut najukkami utoqqaat illuanit kingumoortumik akiliisarnikkut nerisassiuunneqar-tarnissaannut errorsissunneqartarnissaannut innersuunne-qarsinnaapput (PBS-ikkut akiliisoqartarnissaa imaluunniit akissarsianik ilanngaassisoqartarnissaa pitsaanerussaaq). 2.8). Pisariaqartitat pillugit inummut ataasiakkaamut naliliinerit najukkamilu periarfissat tunngavigalugit inuit angerlarsimaffinni ikiorserneqartartut kingumoortumik akiliisarnikkut nerisassanik pajunneqartarnissaannut innersuunneqarsinnaapput (PBS-ikkut akiliisoqartarnissaa imaluunniit akissarsianik ilanngaassisoqartarnissaa pitsaanerussaaq). 2.9). Pisariaqartitat pillugit inummut ataasiakkaamut naliliinerit najukkamilu periarfissat tunngavigalugit angerlarsimaffinni ikiortit angerlarsimaffimmi ikiorserneqartartut nerisassiornerini ikiuussinnaapput. 2.10). Pisariaqartitat pillugit inummut ataasiakkaamut naliliinerit najukkamilu periarfissat tunngavigalugit inuit angerlarsimaffinni ikiorserneqartartut napparsimmavim-mut, naapiffinnut, pisiniarfinnut, ilaquttaminnut qanigisaminnut naalagiarnissaannut assigisaanulluunniit ingerlan-neqartalernissaannut innersuunneqarsinnaapput. Peqqissut-sikkut pisariaqartitat taamaallaat tunuliaqutaralugit ikiorsii-soqarsinnaavoq. Ingerlassisarnerit piffissaqqissukkut pilersaarusiorneqartariaqarput, pisariaqarpallu ingerlassas-sat allattorsimaffiat, ingerlassinissamut pilersaarut, inniminniiffinnut immersuiviit assigisaaluunniit atorneqarsinnaapput 2.11). Pisariaqartitat pillugit inummut ataasiakkaamut naliliinerit najukkamilu periarfissat tunngavigalugit inuit kommunip illoqarfiini angerlarsimaffinni ikiorserneqartar-tut najukkami utoqqaat illuani, ingammik naapiffinnut, sammisassaqartitsinernut peqataanissaannut innersuunne-qarsinnaapput, soorlu bankortitsinernut, pisittuarnernut, assassornernut erinarsornernut nipilersornernullu. Taakku-nunnga sammisassaqartitsinernut aningaasartuutaasunut atuisumit akiliisoqarnissaanut piumasaqartoqarsinnaavoq. 2.12). Pisariaqartitat pillugit inummut ataasiakkaamut nali-liinerit najukkamilu periarfissat tunngavigalugit inuit nuna-qarfinni angerlarsimaffinni 1). Gyldighed: Nærværende vejledende retningslinjer gælder i alle socialafdelinger og bygdefilialer i Qaasuitsup kommunia. 2). Serviceniveau: Der er efterfølgende serviceniveau på hjemmehjælpsområdet i Qaasuitsup kommunia: 2.1). Som hjemmehjælp kan der ydes både personlig hjælp (fysisk støtte og pleje, hygiejne, etc.) og praktisk hjælp (rengøring, indkøb, etc.) ). Behov for fysisk støtte (fx for at hjælpe borgeren med at komme i bad eller på toilet) bliver evalueret under et vurderingsbesøg på baggrund af oplysninger fra sundhedsvæsenet og kommunale sagsbehandlere (især på handicapområdet). Under besøget vurderes der hvad borgeren er selv i stand til at overkomme i eget hjem og hvad vedkommende skal motiveres eller guides til. Det er vigtigt at kunne forklare borgeren, hvorfor det er vigtigt at bibeholde bevægeapparatet og bruge sig selv fysisk. Det er nødvendigt at hjemmehjælpere får undervisning på det område. 2.2). Hjælpen ydes normalt i perioden fra kl og I ganske særlige tilfælde kan der dispenseres fra den regel i henhold til individuel vurdering, men personer med stor plejebehov bør normalt visiteres til en egnet døgninstitution, enten på socialområdet eller i sundhedsvæsenets regi. 2.3). I henhold til individuel vurdering af plejebehov (plejetyngde) kan der ydes hjælp til personlig pleje. 2.4). I henhold til individuel vurdering af behov og lokale muligheder kan der ydes praktisk hjælp til rengøring, tøjvask samt hjælp til afhentning af olie og vand. Hvis dette er muligt bør disse opgaver uddelegeres til lokale entreprenørafdelinger. 2.5). I henhold til individuel vurdering af behov kan der tilbydes snerydning til pensionister i vinterperioden. 2.6). I henhold til individuel vurdering af behov, forudgående aftale og lokale muligheder kan der tilbydes hovedrengøring i ganske særlige tilfælde. Hovedrengøring tilbydes altid kun på baggrund af klare anbefalinger fra sagkyndige personer i sundhedsvæsenet eller på handicapområdet. 2.7). I henholdt til individuel vurdering af behov og lokale muligheder kan man visitere personer der modtager hjemmehjælp til madordning og vaskeriordning på det lokale alderdomshjem mod bagudbetaling (der bør foretrækkes tilmelding til PBS eller løntrækaftale). 2.8). I henhold til individuel vurdering af behov og lokale muligheder kan man visitere personer der modtager hjemmehjælp til en madudleveringsordning mod bagudbetaling (der bør foretrækkes tilmelding til PBS eller løntrækaftale). 2.9). I henhold til individuel vurdering af behov og lokale muligheder kan hjemmehjælpere bistå personer der modtager hjemmehjælp med tilberedning af mad. 2.10). I henhold til individuel vurdering af behov og lokale muligheder kan man visitere personer der modtager hjemmehjælp til kørsel til sygehuset, dagcenter, det lokale butik, nærstående familiemedlem, gudstjeneste eller lignende. Hjælpen ydes altid på baggrund af helbredsmæssige behov. Kørselsordningerne bør planlægges godt i forvejen, hvis nødvendigt ved hjælp af kørselslister, kørselsplaner, bestillingsskemaer eller lignende. 2.11). I henhold til individuel vurdering af behov og lokale muligheder kan man visitere personer der modtager hjemmehjælp i kommunens byer til aktiviteter på det lokale alderdomshjem, især dagcenter, så som bankospil, ture ud af huset, håndarbejde og sang og musik. Der kan opkræves brugerbetaling for omkostninger der er forbundne med disse aktiviteter. 2.12). I henhold til individuel vurdering af behov og lokale muligheder kan man visitere personer der modtager hjemmehjælp i bygder til aktiviteter, så som bankospil, ture ud af huset, håndarbejde og sang og musik. Der kan opkræves brugerbetaling for omkostninger der er forbundne med disse aktiviteter. 2.13). I henhold til individuel vurdering af behov kan man visitere personer der modtager hjemmehjælp til aflastningsophold eller permanent ophold på alderdomshjemmet eller til ophold i en beskyttet bolig ved alderdomshjemmet. 2.14). I henhold til individuel vurdering af behov og lokale muligheder kan man visitere personer de modtager hjemmehjælp til fysioterapi og lignende behandlingsindsatser der fokuserer på genoptræning af kroppen med fysiske midler, fx varmebehandling, massage eller gymnastik. 1

2 ikiorserneqartartut sammisassa-qartitsinernut peqataanissaannut innersuunneqarsinnaapput, soorlu bankortitsinernut, pisittuarnernut, assassornernut erinarsornernut nipilersornernullu. Taakkununnga sammisassaqartitsinernut aningaasartuutaasunut atuisumit akiliisoqarnissaanut piumasaqartoqarsinnaavoq. 2.13). Pisariaqartitat pillugit inummut ataasiakkaamut nali-liinerit tunngavigalugit inuit angerlarsimaffinni ikiorserne-qartartut oqilisaassiffinnut imaluunniit utoqqaat illuannut nuunnissaannut imaluunniit utoqqaat illuanni inissiami illersugaasumut nuunnissaannut innersuunneqarsinnaapput. 2.14). Pisariaqartitat pillugit inummut ataasiakkaamut nali-liinerit najukkamilu periarfissat tunngavigalugit inuit angerlarsimaffinni ikiorserneqartartut tagiartuisarfimmut timimillu atortut atorlugit, soorlu kissartoq atorlugu katsorsaanerit, tagiartortinneq imaluunniit eqaarsaarneq, sungiusaasarfimmut assigisaanut innersuunenqarsinnaapput. 2.15). Pisariaqartitat pillugit ilisimasalimmit naliliinerit inatsisillu atuuttut tunngavigalugit angerlarsimaffimmi ikiorserneqartartut ikiorsiissutinik tunineqarsinnaapput pineqartup pisinnaasami annikillinerinut iluaqutaasussanik nukittorsaataasussanillu. 2.16). Kommunimi inuit 65-it sinnerlugit ukiullit tamarmik ukiumut ataasiarluni inuttut ikiorserneqarnissamut (timikkut ikiorneqarneq paarineqarnerlu, eqqiluisaarneq, il.il.) suliassanullu ikiorserneqarnissamut (eqqiaaneq, pisiniarneq, il.il.) pinaveersaartitsinissaq siunertaralugu angerlarsimaffimmut nalilersortikkiartorneqarnissamut sapinngisamik pulaarneqartassapput. 2.17). Angerlarsimaffimmi ikiorsiissutinik tunniussinermi tamatigut suliassat ataasiakkaat qitiutinneqartassapput salliutinneqarlutillu tamatumalu kingorna sapaatip-akunneranut angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisarnermi akunnerit atorneqartut qissiminneqartassallutik. 3). Nammineq aaqqissukkamik angerlarsimaffimmi ikiorserneqartarneq: Kommunip tungaaniit innersuussisoqarsimatinnagu nammineq isumaqatigiissuteqarnikkut innuttaasut inuttut suliassatigulluunniit ikiorneqartarnerannut atatillugu Qaasuitsup Kommunia pisussaatitaanngilaq. 4). Inummut ataasiakkaamut naliliineq Qinnuteqarsimasup ataasiakkaap pisinnaasaanik nalilersui-nerit angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisarnissamik akuer-sinermi aallaaviujuaannarput, taamaalilluni inuup suliassat suut nammineerluni suliarisinnaanerai suliassanullu sorler-nut ikiorsiisoqassanersoq aalajangersarneqarsinnaaniassam-mat. 5). Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisarneq inuillu najugaqatigiit. 5.1). Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisoqarnissaanut qinnuteqartup inersimasut najugaqataasa ataatsimut nukissaat nalilersorneqarnerisigut angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsarneq tamatigut pisarpoq. 5.2). Qinnuteqartoq inersimasunik allanik najugaqateqar-nersoq apeqqutaatinnagu inuttut paaqqutarineqarnissamut angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisarneq (timikkut ikiorne-qarneq eqqiluisaarnerlu) tunniunneqarsinnaavoq, aatsaalli qinnuteqartup aappaata, nalunaarsorneqarsimasutut inooqataata suliassat taakku suliarisinnaanngippagit. 5.3). Suliassanut (eqqiaaneq, pisiniarneq, il.il.) angerlarsi-maffimmi taamaallaat ikiorteqartitsisoqarsinnaavoq, qinnu-teqartup meeraasa inersimasut inersimasulluunniit allat najugaqatigisaasa suliassat taakku suliarisinnaanngippatigit. Inersimasut najugaqatigiit illumi silataanilu suliassanik pisariaqartunut ikioqatigiillutik suliaqarnissaat nalinginnaasumik naatsorsuutigineqartarpoq. 5.4). Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsinermut tunngatillu-gu akuersissutit isumaqatigiissutillu tamarmik naliliilluni pulaareernerup kingorna innuttaasup mappeanut allanne-qartariaqarput, taamaalilluni angerlarsimaffimmi ikiortip, innuttaasup inersimasullu najugaqatiginnittut isumaqatigiis-sutigineqarsimasut takoreersinnaaniassammatigit. 6). Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsineq innarluutilinnullu immikkoortortaqarfimmit ikiorsiissutit. 6.1). Annertuumik innarluutilinnut ikiorsiissutit pillugit inatsisartut peqqussutaani inuit pineqartut ingerlaavartumik angerlarsimaffimmi ikiorteqartinneqarsinnaapput, suliassat namminneerlutik suliarisinnaanngippatigit. 6.2). Innarluutillit pillugit peqqussut tunngavigalugu ikior-siissutinik aningaasaliineq angerlarsimaffimmi ikiorteqar-titsisarnermut sanilliullugu aningaasatigut ikiorsiissutaa-voq. Isumaginninnermi inatsisit allat, matumani ilanngul-lugu angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisarneq pillugu nalunaarut, tunngavigalugit ikiorsiisoqarsinnaanngippat innarluutilinnut inatsit taamaallaat atorneqassaaq. 6.3). Inummut annertuumik innarluutlimmut iliuusissatut pilersaarusiortoqartillugu tamatigut inuup ataasiakkaap angerlarsimaffimmi ikiorteqarnissaminut pisariaqartitsinera nalilersorneqartarnissaa pingaaruteqarpoq. 6.4). Amerlanertigut inuit annertuumik innarluutillit sulias-sanut aamma inuttut ikiorneqarnissamut eqqiluisaarnissa-mullu angerlarsimaffimmi ikiorneqarnissaminnut pisariaqartitsisassapput. 6.5). Ilaqutariinnut innarluutilimmik meeralinnut imaluun-niit ilaqutaminnik innarluutilimmik najugaqateqartunut angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisoqarsinnaavoq. Taama-tut pisoqartillugu angerlarsimaffimmi suliassanut oqalisaa-niarluni angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisoqartassaaq, taamaalilluni angajoqqaat ilaatigooriarlutik angerlarsimaf-fimmi suliassaqaratik qasuersaarsinnaniassammata. 6.6). Meeqqanut imaluunniit innarluutilinnut immikkoor-tortaqarfimmi sullissisut kiisalu najukkami tapersersortinik ataqatigiissaarisut meeqqanut imaluunniit inersimasunut innarluutilinnut ilaatigut angerlarsimaffimmi ikiorteqartit-sisarneq tapersersorteqarnermut taputartuunnissaa pillugu, ingammik perorsaanermi 2.15). I henhold til individuel sagkyndig vurdering af behov og i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser kan modtagere af hjemmehjælp få udleveret hjælpemidler der kompensere for vedkommendes nedsat funktionsniveau og til styrkelse af funktionsniveauet. 2.16). Alle personer over 65 år i kommunen bør så vidt muligt modtage 1 forebyggende hjemmebesøg årligt til vurdering af eventuelt behov for både personlig hjælp (fysisk støtte og pleje, hygiejne, etc.) og praktisk hjælp (rengøring, indkøb, etc.). 2.17). Bevillinger på hjemmehjælpsområdet bør altid fokusere først og fremmest på de konkrete opgaver og kun sekundært på antal hjemmehjælpstimer pr uge. 3). Privatarrangeret hjemmehjælp: Qaasuitsup kommunia har ingen forpligtelser i forhold til personlig eller praktisk hjælp kommunens indbyggere modtager i henholdt til private aftaler, uden forudgående visitation fra kommunens side. 4). Individuel vurdering Al tildeling af hjemmehjælp tager udgangspunkt i individuel, konkret vurdering af ansøgerens funktionsniveau, så man kan afgøre hvilke opgaver personen selv kan udføre og hvilke opgaver der skal ydes hjælp til. 5). Hjemmehjælp og samboende personer. 5.1). Al tildeling af hjemmehjælp sker på baggrund af individuel vurdering af samlede ressourcer blandt de voksne personer der bor sammen med ansøgeren om hjemmehjælp. 5.2). Hjemmehjælp til personlig pleje (fysisk støtte og hygiejne) kan tildeles uanset, om der bor andre voksne personer sammen med ansøgeren, medmindre ansøgerens ægtefælle, registreret partner eller samlever er i stand til at tage sig af disse opgaver. 5.3). Hjemmehjælp til praktiske gøremål (rengøring, indkøb, etc.) ydes kun, hvis ansøgerens voksne samboende børn eller andre samboende voksne personer ikke er i stand til at tage sig af disse opgaver. Der forventes normalt, at alle samboende voksne personer hjælper hinanden ved at udføre de nødvendige praktiske opgaver i og omkring huset. 5.4). Alle bevillinger og aftaler omkring hjemmehjælp bør skrives i borgerens sagsmappe efter vurderingsbesøg, så både hjemmehjælperen, borgeren og samboende voksne personer ved på forhånd hvad der er aftalt. Samboende voksne bør nævnes i hjemmehjælpsydelser så de er opmærksomme på, at de også har pligter i deres eget hjem. 6). Hjemmehjælp og støtteordninger på handicapområdet. 6.1). Personer der er omfattet af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap kan tilbydes varig hjemmehjælp, i det omfang de ikke er i stand til at udføre opgaverne selv. 6.2). Bevilling af støtte i henhold til handicapforordningen er subsidiær i forhold hjemmehjælp. Handicapreglerne skal således kun bruges, hvis der ikke er hjælpemuligheder i forhold til anden social lovgivning, herunder bekendtgørelse om hjemmehjælp. 6.3). Det er vigtigt, at man vurderer den enkelte persons behov for hjemmehjælp, hver gang der udarbejdes en handlingsplan for en person med vidtgående handicap. 6.4). Ofte vil personer med vidtgående handicap, have behov for hjemmehjælp til både praktiske gøremål og til personlig støtte og hygiejne. 6.5). Hjemmehjælp kan også tilbydes familier, der har et handicappet barn eller et handicappet familiemedlem boende. Der kan i disse tilfælde ydes hjemmehjælp til aflastning for huslige opgaver, således at forældrene lejlighedsvist kan få et frirum fra de daglige praktiske gøremål. 6.6). Sagsbehandler på børne- og eller handicapområdet samt den lokale støttepersonkoordinator bør deltage aktivt i udarbejdelse af handlingsplan for handicappede børn eller voksne, bl.a. for at sammenkøre hjemmehjælpsindsats med støttepersonsordning, især pædagogisk støtte og Almindelig Daglig Levevis (ADL). 2

3 tapersersuinermut Ulluinnarni Nalinginnaasumik Inooriaaseqarneq (ADL), iliuusissatut pilersaarusiornermi peqataasassapput. 7). Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsineq napparsimasunillu paarsineq. 7.1). Angerlarsimaffimmi napparsimasunik paarsineq angerlarsimaffimmi ikiortip suliassarpiaanut ilaanngilaq. Angerlarsimaffimmi ikiortip napparsimasunut atatillugu suliassai ass. tassaapput inuttut eqqiluisaarnissamut, isumaginninnermut paaqqutarinninnermut, tarnikkut tapersersuilluni ikiuineq, nerinissamut ikiuineq, nakorsaatinik tunniunneqarsimasunik iisinissamut ikiuineq kiisalu angerlarsimaffimmi suliassanut nalinginnaasunut ikiuineq. 7.2). Peqqinnissaqarfiup napparsimasunut atatillugu suliassai ass. tassaapput mattutinik taarsiineq, ikinik saliineq kiisalu kapuutit atorlugit nakorsaasiineq. 8). Ingerlaavartumik angerlarsimaffimmi ikiorteqartit-sineq utaqqiisaagallartumillu angerlarsimaffimmi ikior-teqartitsineq (iliuusissatut pilersaarut tunngavigalugu ikiorteqartitsineq). 8.1). Suliassanut inuttulluunniit ikiorneqarnissamut pisaria-qartitsisunut tamanut ingerlaavartumik angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisoqarsinnaavoq. Utoqqarmut annertuumil-luunniit innarluutilimmut angerlarsimaffimmi ikiorteqartit-sisoqarpat taava innuttaasup sapinngisamik sivisunerpaa-mik angerlarsimaffimmiiginnarnissaa pissutsinilu sungiusi-masamiiginnarnissaa siuneqartarineqassaaq isumaginnitto-qarfiullu ataaniittumut ullukkut unnuakkullu paaqqinnittar-fimmut nuuttariaqarani imaluunniit peqqinnissaqarfiup ataaniittumut ullukkut unnuakkullu paaqqinnittarfimmut inissinneqartariaqarani. Suliniuteqarnermi anguniarneqas-saaq innuttaasup ataasiakkaap najukkamini pissutsiniigin-narnissaa najukkaminilu attaveqarfigisartakkaminiiginnar-nissaa ilaquttaminullu ikinngutiminullu qanigisaminut attaveqaannarnissaa. 8.2). Atukkat ataavartuunnginnerat pissutigalugu utaqqii-saagallartumik angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisoqarsin-naavoq. Naartunermut erninermullu, innuttaasup ilaqutaa-sulluunniit piffissami sivisunngitsumi angerlarsimaffimmi suliassanut oqilisaavigineqarnissaminnut pisariaqartitsisu-nut, atatillugu aamma utaqqiisaagallartumik angerlarsimaf-fimmi ikiorteqartitsisoqarsinnaavoq. Innuttaasup napparsi-mareernerup kingorna peqqissarnissamini pisariaqartitsisumut aamma utaqqiisaagallartumik angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisoqarsinnaavoq. Matumani angerlarsimaffim-mi ikiortip innuttaasoq katsorsarneqarnissaminut pisaria-qanngitsumik napparsimmavimmiinnersoq qulakkeersin-naavaa. Naartunermut erninermullu atatillugu angerlarsi-maffimmi ikiorteqartitsisoqarsinnaavoq taamaallaat naar-tunermut aamma/imaluunniit erninermut peqqinnissamut atatillugu ajornartorsiuteqartoqalersimaneranik uppernar-saasoqarsinnaappat, imaluunniit isumaginninnikkut iliuu-sissatut pilersaarummut atatillugu. 8.3). Isumaginninnermut immikkoortortaqarfiup imaluun-niit nunaqarfimmi allaffiup iliuusissatut pilersaarusiaannut atatillugu Qaasuitsup Kommuniata utaqqiisaagallartumik angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisinnaavoq. Taamatuttaaq ass. ilaqutariinnut, inooqatigiinnitsigut arlaannik pissute-qartumik ataaseq arlallilluunniit angerlarsimaffimmi sulias-sanut ikiuutaasinnaanngippata imaluunniit arlaatigut anger-larsimaffimmi ikiuutaasinnaanngippata, angerlarsimaffim-mi ikiorteqartitsisoqarsinnaavoq. Inooqatigiinnikkut arlaa-tigut pissuteqartumik angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsiso-qarsimappat taava iliuusissatut pilersaarummi ersarissumik allanneqassaaq innuttaasup inooqatigiinnikkut suut ajornartorsiutiginerai. 8.4). Meeqqanut imaluunniit innarluutilinnut immikkoor-tortaqarfimmi sullissisut kiisalu najukkami tapersersortinik ataqatigiissaarisut ilaatigut angerlarsimaffimmi ikiorteqar-titsisarneq tapersersorteqarnermut taputartuunnissaa pillugu, ingammik perorsaanermi tapersersuinermut Ulluinnarni Nalinginnaasumik Inooriaaseqarneq (ADL), isumaginninnermi iliuusissatut pilersaarusiornermi peqataasassapput. 9). Toqulersumik paarsinissamut angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsineq. Ilaqutariinni perlululluni napparsimasoqarpat toqulertoqar-palluunniit Qaasuitsup Kommunia ilaqutariinnut utaqqii-saagallartumik piffissami sivisunngitsumi angerlarsimaf-fimmi ikiorteqartitsisinnaavoq. Matumani napparsimasu-mut toqulersumulluunniit toqqissisimasumik avatangiise-qartitsinissaq qulakkeerniarlugu angerlarsimaffimmi ikior-teqartitsisoqartassaaq ilaqutariit oqilisaaviginiarlugit. Taa-matut pisoqartillugu napparsimasup toqulersulluunniit ilaqutaasa perululluni napparsimasumut ilaquttaminnul-luunniit toqulersumut peqateqarnissamut nukitik tamaasa atorsinnaaniassammatigit utaqqiisaagallartumik angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisoqartassaaq. 10). Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisarnermut tunngatillugu akuersissutinik aqutsisarneq. 10.1). Peqqinnissaqarfimmi sulisut innuttaasoq ilisimasa-qarfigisartik sinnerlugu najukkami isumaginninnermut immikkoortortaqarfimmut nunaqarfimmiluunniit allaffimmut qinnuteqarnerisigut angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisoqarsinnaavoq. 10.2). taamatuttaaq najukkami isumaginninnermi immikkoortortaqarfimmi nunaqarfimmiluunniit allaffimmi namminneq innuttaasoq angerlarsimaffimmi ikiorteqartinneqarnissaanut inassuteqarsinnaapput. 10.3). Aamma innuttaasoq nammineerluni taassumaluunniit ilaqutaasa angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisoqarnissaanut qinnuteqarsinnaapput, innuttaasup ilaqutaasulluunniit naatsorsuutigippassuk inuttut paaqqutaqartoqarnissaanut suliassanulluunniit ikiuisoqarnissaanut pisariaqartitsisoqartoq. 10.4). Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsinissamut qinnute-qaatit najukkami angerlarsimaffimmi ikiortit pisortaanit nalilersorneqartassapput. Angerlarsimaffimmi ikiortit pisortaata qinnuteqaatit sapinngisamik innersuussutinik suliaqartartunit suleqatigisartakkanillu (ilaatigut 7). Hjemmehjælp og sygepleje. 7.1). Hjemmehjælpens arbejde omfatter ikke egentlig sygepleje i hjemmet. Hjemmehjælpens arbejde i relation til syge, består fx i hjælp til personlig hygiejne, omsorg og pleje, psykisk støtte, hjælp til at spise, hjælp til indtagelse af ordineret medicin samt hjælp til almindelige praktiske gøremål i hjemmet. 7.2). Sundhedsvæsenets opgave i relation til syge består fx i skift af forbindinger, sårpleje samt medicingivning i form af injektioner. 8). Varig hjemmehjælp og midlertidig hjemmehjælp (hjælp i.h.t. en handlingsplan). 8.1). Varig hjemmehjælp kan ydes til alle, der har behov for bistand til praktisk eller personlig hjælp. Når der bevilges hjemmehjælp til en ældre person eller person med vidtgående handicap, bør det ske med et formål om, at den enkelte borger, kan blive længst muligt i eget hjem og under egnede forhold og ikke behøver at overflytte til en social døgninstitution eller indlægges på en døgninstitution i sundhedsvæsenets regi. Indsatsen bør således medvirke til, at den enkelte borger kan blive i lokale omgivelser og opretholde det lokale netværk og tætte relationer til familie og venner. 8.2). Midlertidig hjemmehjælp kan tildeles på grund af forhold der ikke er varige. Midlertidig hjemmehjælp kan således gives i forbindelse med graviditet og fødsel, hvor borgeren eller familien i en kortere periode har behov for aflastning fra de daglige huslige gøremål. Midlertidig hjemmehjælp kan også gives til en borger, der har brug for en rekreationsperiode efter et sygdomsforløb. Hjemmehjælpen kan her sikre, at ingen borger opholder sig længere på sygehus end der er baggrund for, rent behandlingsmæssigt. Hjemmehjælp i forbindelse med graviditet og fødsel kun ydes på grund af dokumenterede komplikationer i forbindelse med graviditet og/eller fødsel eller lignende helbredsmæssige årsager, eller som led i den sociale handlingsplan. Såfremt hjemmehjælpen bevilges på grund af helbredsmæssige årsager, skal den altid ydes i tæt samarbejde med sundhedsvæsenet. 8.3). Qaasuitsup kommunia kan også bevilge midlertidig hjemmehjælp som led i en handlingsplan udarbejdet af socialafdelingen eller bygdefilialen. Der kan således fx ydes hjemmehjælp til en familie, hvor én eller flere voksne af sociale årsager ikke kan deltage i den daglige husførelse eller på anden måde bidrage til hjemmets opretholdelse. Formålet med at yde hjemmehjælp af sociale årsager, skal være klart beskrevet i den handlingsplan, der omfatter de sociale problemstillinger borgeren har. 8.4). Sagsbehandler på børne- og eller handicapområdet samt den lokale støttepersonkoordinator bør deltage aktivt i udarbejdelse af den sociale handlingsplan, bl.a. for at sammenkøre hjemmehjælpsindsats med støttepersonsordning, især pædagogisk støtte og Almindelig Daglig Levevis (ADL). 9). Hjemmehjælp til pasning af døende. Qaasuitsup kommunia kan yde midlertidig hjemmehjælp i kortere perioder, når det drejer sig om en familie, hvor et familiemedlem er alvorligt sygt eller døende. Hjemmehjælpen ydes her som en aflastning til familien, for at sikre så trygge rammer som muligt for den syge eller døende. Midlertidig hjemmehjælp ydes i disse tilfælde, så den syge eller døendes familie kan bruge al energi i samværet med det alvorligt syge eller det døende familiemedlem. 10). Administration af bevillinger på hjemmehjælpsområdet. 10.1). Hjemmehjælp kan opnås ved, at ansatte i sundhedssektoren ansøger om dette til den lokale socialafdeling eller bygdefilial på vegne af en borger de har kendskab til. 10.2). Ligeledes kan ansatte i den lokale socialafdeling eller bygdefilial af egen drift indstille en borger til hjemmehjælp. 10.3). Hjemmehjælp kan også søges af borgeren selv eller dennes familie, hvis borgeren eller familien skønner at der er behov for bistand til personlig pleje eller praktiske gøremål. 10.4). Ansøgning om hjemmehjælp vurderes af den lokale hjemmehjælpsleder. Hjemmehjælpslederen sørger for at ansøgningerne bliver så vidt muligt altid drøftet i visiteringsteamet med samarbejdspartnere (bl.a. ansatte i sundhedssektoren) samt at trufne beslutninger bliver ført ud i livet hurtigst muligt. 10.5). Ansøger om hjemmehjælp har ret til at modtage en skriftlig afgørelse (bevilling eller afslag) på sin ansøgning om hjemmehjælp med begrundelse og klagevejledning. 10.6). Borgeren har ret til at kende alle konkrete opgaver pågældendes tildelte hjemmehjælp omfatter samt hvem og hvornår vil udføre opgaverne. Alle 3

4 peqqinnissaqarfimmi sulisut) oqallisigineqarnissaat kiisalu aalajangiunneqartut piviusunngortinneqarnissaat isumagisassavaa. 10.5). Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsinissamut qinnuteqartoq pisussaavoq allakkatigut nassuiaaffigineqarnissami-nut (akuersineq itigartitsinerluunniit) tunngavilersuivigineqarnissaminut maalaarnissamullu ilitsersuunneqarnissami-nut. 10.6). Innuttaasoq pisussaatitaavoq ilisimassallugu suliassat sorpiaat angerlarsimaffimmi ikiortimit suliarineqartassaner-sut kiisalu kiap qaqugulu suliassat suliarisassanerai. Anger-larsimaffimmi ikiuisarneq pillugu paasissutissat naleqquttut nutarterneqarsimasullu sapinngisamik innuttaasup angerlarsimaffiani nassaariuminartumiitinneqartassapput. 10.7). Inuk Qaasuitsup Kommuniani angerlarsimaffimmi ikiorteqartinneqartoq pisussaatitaavoq angerlarsimaffimmi ikiortimik toqqaaqataanissaminut, ingammik inuttut paaqqutarineqarnissamut tunngassuteqarpat. Taamatuttaaq innuttaasoq angerlarsimaffimmi ikiortimit aalajangersima-sumit ikiorteqarusunnani itigartitsisinnaavoq imaluunniit ikiorti aalajangersimasoq siunnersuutigisinnaallugu, isuma-ginninnermulli immikkoortortaqarfiup nunaqarfimmiluun-niit allaffiup angerlarsimaffimmi ikiorti alla imaluunniit pineqartup kissaatigisaata pissarsiarinissaata tungaanut utaqqeqqaartariaqassaaq. Immikkorluinnaq taamaallaat pisoqarsimatillugu ilaqutaasut angerlarsimaffimmi ikiortitut atorfinitsinneqarsinnaapput, ingammik innuttaasut perulul-lutik napparsimanerminni tamanna kissaatigippassuk. Pisuni ataasiakkaani ilaqutaasumik angerlarsimaffimmi ikiortitut atorfinititsinermi inummut angerlarsimaffimmi ikiorteqartinneqartumut iluaqutaanersoq ingerlaavartumik qulakkeerneqartariaqarpoq. 10.8). Qaasuitsup Kommuniani angerlarsimaffimmi ikiorte-qartitsinermi akuersissutit nutaat tamarmik tunngaviusumik qaammatip ataatsip tungaanut akuersissutigineqartassapput. Tamatuma kingorna akuersissutit Qaasuitsup Kommuniani Isumaginninnermut Ilaqutareeqarnermullu Ataatsimiititali-amit akuersissutigineqartassapput. Tamanna nalinginnaasu-mik pisassaaq ataatsimiititaliamut allattorsimaffimmik akuersissutigisassanngorlugu nassiussinikkut. Isumaginnin-nermut ataatsimiititaliap akuersissuteqannginnermini piffinni aalajangersimasuni angerlarsimaffimmi ikiorteqar-titsinermi passissutissat tamarmik nassiunneqartassapput, ataatsimiititaliap tamanna kissaatigippagu. Taamatuttaaq ataatsimiititaliap noqqaassutigisinnaavaa angerlarsimaf-fimmi ikiorteqartitsinermut tunngatillugu akuersissutigineqarsimasut aalajangersimasut misissuiffigineqaqqaarnissaat. 11). Innuttaasup aningaasarneranut pisuussu-taanullu tunngatillugu pissamaarussiussineq. 11.1). Angerlarsimaffimmi ikiorti kommunimiinnaq ani-ngaasarsisinneqartarpoq taamaattumillu inummit angerlar-simaffimmi ikiorteqartinneqartumit aningaasarsisinneqaq-qusaanngilaq, taarsigassarsisinneqaqqusaanngilaq, akissarsisinneqaqqusaanngilaq imaluunniit arlaatigut tunineqaqqusaanani. 11.2). Immikkut ittumik pisoqarsimatinnagu angerlarsimaf-fimmi ikiorti innuttaasumit angerlarsimaffimmi ikiortip sullitaanit tunissutinik tunineqaqqusaanngilaq, tunissut kr. 300-t sinnerlugu naleqaqqusaanngilaq tunniunneqassananilu angerlarsimaffinni ikiortit pisortaat najukkamilu isumaginninnermi immikkoortortaqarfimmi pisortaq akerseqqaartinnagit. Taamatuttaaq pisariaqartitsineq naapertorlugu innuttaasup qanigisaaninngaanniit akuersissut pissarsiarineqassaaq. 11.3). Sulinerup nalaani angerlarsimaffimmi ikiortip nerisassat nammineerluni akilertassavai. Taamaattumillu nerisassat innuttaasumit pissarsiarineqaqqusaanngillat. 12). Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsinermi atuisut akiliisarnerat. 12.1). Ikiorneqartup inoqutigiillutik isertitaat apeqqutaatillugit angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsinermut akiliisoqartarpoq. Taamatuttaaq ataatsimut isertitaat apeqqutaatillugu angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsinermut akiliisoqassanersoq aalajangerneqartarpoq. Inoqutigiit uani tassapput angerlarsimaffimmi ikiorneqartartoq kiisalu taassumi aappaa, nalunaarsorneqarsimasutut inooqataa taamaattumillu naligiimmik inooqatigalugu. 12.2). Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut pillugit Ilaqutariinnut Naalakkersuisoqarfiup kaajallaa-sitaani akiliinissamut akigititat sukkulluunniit atuuttuni takuneqarsinnaapput. Innuttaasup angerlarsimaffimmi ikiorteqarnermut akiliutigisartagaasa angerlarsimaffimmi ikiortip aningaasarsiai sinnissanngilai. 12.3). Inooqatigiinneq isumaginninnermilu ikiorsiissutinut allanut tunngatillugu isumaginninnermi iliuusissatut piler-saarusiornermut atatillugu angerlarsimaffimmi utaqqiisaa-gallartumik ikiorteqartitsisoqarpat taava tassunga, inoquti-giit katillugu aningaasarsiaat apeqqutaatinnagit, akiliisoqar-tassanngilaq. Atuisumit akiliinertaqanngitsumik angerlar-simaffimmi ikiortitsisoqarnera pissutigalugu aningaasartuu-teqarnerunissamik naatsorsuuteqarnermut paasissutissat ingerlaavartumik nalunaarsuinermut ilanngunneqartariaqar-put, taamaalilluni kommunalbestyrelsimit malugineqarsin-naaniassammat angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsinermi aningaasartuutit ikiorsiissutit taakku pissutigalugit qaffassinnaasut. 12.4). Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsinerup annertussusaa imarisaalu ulluinnarni qanimut nakkutigineqartariaqar-poq ). Nakkutiginninneq assigiinngitsutigut ingerlanne-qarsinnaavoq, ilaatigut atsiortitsisarnikkut, tamatumani innuttaasup suliassap suliarineqarnissaanut uppernarsaal-luni atsiortassaaq. Taamaalilluni ikiorteqartinneqartup akuerissavaa angerlarsimaffimmi ikiorteqartinneqarluni ikiorteqartitsinerullu annertussusaa imarisaalu atsiornermigut akuerisassallugit ). Taamatuttaaq nakkutiginninneq ingerlanneqarsin-naavoq pappiaqqakkut imaluunniit qarasaasiakkut kikkut kikkunnut angerlarsimaffimmi ikiortaanersut relevante og ajourførte oplysninger om hjemmehjælpen bør så vidt muligt opbevares i en let overskuelig form hjemme hos borgeren. 10.7). En person der har fået tildelt hjemmehjælp i Qaasuitsup kommunia har medbestemmelsesret med hensyn til valg af sine hjemmehjælpere, især når det gælder hjemmehjælp til personlig pleje. Borgeren kan således nægte at acceptere en bestemt person som sin hjemmehjælper eller foreslå en anden bestemt person, men vil så være nødt til at vente indtil det lykkes for socialafdelingen eller bygdefilialen at rekruttere en anden hjemmehjælper eller den hjemmehjælper vedkommende ønsker. Familiemedlemmer kan ansættes som hjemmehjælpere kun i ganske særlige tilfælde, især når det gælder alvorlig syge borgere der selv ønsker dette. Man bør i hvert enkelt tilfælde sikre sig løbende at ansættelse af familiemedlem som hjemmehjælper er til gavn for den person der har fået tildelt hjemmehjælpen. 10.8). Alle nye bevillinger på hjemmehjælpsområdet i Qaasuitsup kommunia ydes som udgangspunkt til op til 1 måned. Derefter skal bevillingerne godkendes af Udvalget for Social og Familie i Qaasuitsup kommunia. Normalt sker det via en liste tilsendt udvalget til godkendelse. Hvis udvalget ønsker det, skal der tilsendes alle oplysninger om tildelt hjemmehjælp i bestemte tilfælde til socialudvalgets godkendelse. Udvalget kan ligeledes bede om nærmere undersøgelser af bestemte bevillinger på hjemmehjælpsområdet. 11). Forbehold omkring borgerens økonomiske midler og formue. 11.1). Hjemmehjælper aflønnes udelukkende af kommunen og må derfor hverken modtage løn, lån, vederlag eller andre ydelser fra den person, hos hvem hjemmehjælpen udføres. 11.2). Hjemmehjælper må ikke modtage gaver fra den borger hjemmehjælperen yder bistand til medmindre det drejer sig om en særlig anledning, gavens værdi er under bagatelgrænse (300 kr.) og både den lokale hjemmehjælpsleder og leder af den lokale socialafdeling har givet hjemmehjælperen tilladelse til det. Efter behov skal tilladelsen ligeledes indhentes fra borgerens nærmeste pårørende. 11.3). Hjemmehjælperen skal selv afholde udgifter til kost i arbejdstiden. Kosten kan således ikke modtages fra borgeren. 12). Brugerbetaling for hjemmehjælp. 12.1). Betaling for hjemmehjælp er afhængig af modtagerens husstandsindkomst. Det er således den samlede indtægt, der lægges til grund for, om der skal betales for hjemmehjælp. Husstand i denne sammenhæng skal forstås som kun bestående af den person som modtager hjemmehjælp samt denne persons ægtefælle, registreret partner eller dermed sidestillet samlever. 12.2). De til enhver tid gældende takster for betaling, fremgår af Familiedepartementets cirkulære om gældende sociale kontantydelser. Borgerens betaling for hjemmehjælp må dog ikke overstige den reelle lønudgift til hjemmehjælperen. 12.3). Når der bevilges midlertidig hjemmehjælp med baggrund i sociale forhold og som led i en social handlingsplan i sammenhæng med andre sociale foranstaltninger til en familie, skal der ikke ydes betaling for denne, uanset husstandens samlede indtægt. Informationer om forventede merudgifter på grund af hjemmehjælp ydet uden brugerbetaling bør medtages i den løbende statistik, så kommunalbestyrelsen er opmærksom på at hjemmehjælpsudgifterne kan stige på grund af disse hjælpeforanstaltninger. 12.4). Der bør være tæt dagligt tilsyn med den bevilget hjemmehjælps omfang og indhold ). Tilsyn kan udføres på forskellige måder, herunder gennem en kvitteringsordning, hvor borgeren kvitterer for arbejdets udførsel. Den enkelte modtager af ydelsen accepterer herved, at have modtaget hjemmehjælp og giver ved sin kvittering accept af hjælpens omfang og indhold ). Ligeledes kan tilsyn udføres gennem anvendelse af en fysisk eller elektronisk tavle med navne på hjemmehjælpere og de borgere de yder hjemmehjælp til på tilhørende kort ). Desuden bør man holde regelmæssige møder med medarbejdere på 4

5 allanneqarsinnaapput ). Tamatuma saniatigut angerlarsimaffimmi ikiorte-qartitsinermi sulisut akulikitsumik ataatsimeeqatigineqar-tariaqarput taakku attaveqatigilluarneqarniassammata, nap-parsimasoqartillugu, feeriartoqartillugu il.il. angerlarsimaf-fimmi ikiorteqartitsinermi sulianik ilisimatitseqatigiittoqartarniassammat ataqatigiissaarisoqarlunilu. Ajornanngippat angerlarsimaffimmi ikiortit angerlarsimaffimmi ikiorteqar-titsisarnermi arlaatigut nikingasoqartillugu naleqqussaaner-mut akisussaaqataasariaqarput. 12.5). Siusinaartumik pensionisiallit utoqqalinermiluunniit pensionisiallit aningaasaqarnikkut mianernarnerusumik inissisimasut, imaluunniit aningaasaqarnikkut annertuumik ajornartorsiulernissaminnut aarlerinaatillit inummut ataa-siakkaamut nalilersuinerit tunngavigalugit angerlarsimaf-fimmi ikiorteqartinneqarnerminni atuisutut akilersuinissa-minnut pensioniminnut inuttut tapisiaqartinneqarsinnaap-put. Pingaartumik maluginiarneqartariaqarpoq pensionistit katisimasut inooqateqartulluunniit aappaasoq utoqqaat illuani oqilisaanneqarluni nerisaqarnermut ineqarnermullu aningaasartuutinut akiliisarnissaq pissutigalugu aningaasaqarnikkut ajornartorsiulersinnaammata. 13). Paasissutissiinissamut pisussaatitaaneq. 13.1). Angerlarsimaffimmi ikiorteqartinneqartoq pisussaa-voq aningaasaqarnerminut tunngasunik Qaasuitsup Kom-munianut paasissutissanik tamanik tunniussinissaminut, taamaalilluni kommunip aalajangersinnaaniassammagu angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsinissamut tunngavissaqar-nersoq angerlarsimaffimmi ikiorteqartinneqarnermut qanoq annertutigisumik akiliisoqartassanersoq. 13.2). Inuttut aningaasaqarnermulluunniit tunngasut paasissutissat eqqunngitsut tunniunneqarsimaneri pissutigalugit angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsinermik pisassarinngisaraluarmik tunniussisoqarsimappat, atuisoq kingumoortumik akileeqquneqarsinnaavoq. 14). Maalaarutinik suliaqartarneq. 14.1). Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisarnermut tunngatillugu innuttaasup qinnuteqaataanut tamakkiisumik tapersersuinngitsumik aalajngiinerit tamarmik maalaarnissamut ilitsersuuserneqartassapput. 14.2). Innuttaasoq isumaqaruni pisassaminik tunineqarsi-manani aalajangiineq pillugu maalaaruteqarsinnaavoq. Innuttaasup aamma kommuni peqqusinnaavaa (ass. Isuma-ginninnermut immikkoortortaqarfim-mi sullissisoq) aalajangiineq pillugu maalaarnissaminut ikioqqulluni. 14.3). Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsineq akiliisitsillu-nilu ikiorteqartitsineq pillugit aalajangiinerit, qinnuteqartup aalajangiinerup tigoreernerata kingorna sapaatitakunneri sisamat qaangiutsinnagit, Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut anngunneqarsinnaapput. 14.4). Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik aalangiussereeraangat allaffissornikkut maalaaruteqarnissamut periarfissaaruttarpoq. 14.5). Innuttaasup Isumaginninnermi Naammagittaalliuute-qartarfiup aalajangiinera naammaginngikkuniuk periarfissaqarpoq eqqartuussivimmut suliassiinissaminut imaluunniit ombudsmandimut maalaaruteqarnissaminut. 14.6). Angerlarsimaffimmi ikiortip suliaanut allatigullu pissusilersorneranut maalaarutit nalinginnaasumik angerlarsimaffimmi ikiortip qullersaanut imaluunniit najukkami angerlarsimaffinni ikiortit pisortaanut tunniunneqartassapput. 15). Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsinermut tunngatillugu naatsorsueqqissaarnermut atugassatut paasissutissat nalunaarsorneqartartussat: 15.1). Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisarnermut tunnga-tillugu akuersissutigineqartut pillugit najukkami qaamma-tikkaartumik takussutissiortoqartassaaq. Takussutissiat qarasaasiakkut isumaginninnermi qitiusumik ingerlatsivim-mi immikkoortortaqarfimmi pisortamut siunnersortimullu immikkut ilisimasalimmut nassiunneqartassapput. 15.2). Takussutissiat assigiimmik iluseqartariaqarput makkuninngalu paasissutissanik imaqartariaqarlutik: ). Innuttaasup inuup-normau15.2.2). Innuttaasup aqqa15.2.3). Innuttaasup ukiui15.2.4). Innuttaasup najugaa (illoqarfiup / nunaqarfiup aqqa aqquserngullu aqqa illup nr. imaluunniit B-normua ilanngullugit) ). Inuttut paaqqutarineqarnissamut innuttaasu-mut angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsinissamut sapaatip-akunneranut akunnerit atorneqartartut ). Angerlarsimaffimmi suliassanut ikiorneqarnissa-mut innuttaasumut angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsinissa-mut sapaatip-akunneranut akunnerit atorneqartartut ). Uuliamik, imermik assigiaanillu aallernissamut innuttaasumut angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsinissamut sapaatip-akunneranut akunnerit atorneqartartut ). Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsinermut sapaatip-akunneranut katillugu akunnerit atorneqartartut ). Akigititat atuuttut tunngavigalugit atuisunik akiliisitsisarneq: angerlarsimaffimmut ikiorteqartitsinermut atatillugu aningaasarsianut aningaasartuuti-nit 0 %, 33,33 % 66,67 % imaluunniit 100 % ). Oqaaseqaatit (matumani pingaartumik ulloq unnuarlu paaqqutarineqarneq, suliassat immikkut ittut, napparsimasumik paarsineq, pineqartoq oqilisaanneqarnis-samut imaluunniit isumaginnittoqarfiup ataani ullukkut unnuakkullu paaqqinnittarfimmut, il.il. allattorsimaffimmi utaqqisuniitinneqarnersoq pillugu paasissutissat.). Isuma-ginninnikkut iliuusissatut pilersaarummut atatillugu atuisu-mit akiliinertaqanngitsumik angerlarsimaffimmi ikiorteqar-titsisarneq pissutigalugu hjemmehjælpsområdet for at opretholde kontakt med dem, foretage gensidige orienteringer og koordinere hjemmehjælpsindsatsen under sygefravær, sommerferier m.m. Så vidt dette er muligt bør hjemmehjælpere have medansvar for at tilpasse hjemmehjælpsordningerne ved diverse afvigelser. 12.5). Førtidspensionister eller alderspensionister hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige, eller såfremt der ellers er risiko for, at de vil komme i alvorlig økonomisk nød kan på baggrund af en individuel vurdering modtage personligt tillæg til deres pension til at afholde udgifter til brugerbetaling for hjemmehjælp. Man bør især være opmærksom på at gifte eller samlevende pensionister kan komme i økonomiske vanskeligheder når den ene er på aflastningsophold på alderdomshjem og skal betale udgifter til kost under opholdet. 13). Oplysningspligten. 13.1). Den der ønsker hjemmehjælp, er forpligtiget til, at afgive Qaasuitsup kommunia alle nødvendige oplysninger om sine personlige og økonomiske forhold, for at kommunen kan bedømme, om der er grundlag for at yde hjemmehjælp og hvad der skal betales for modtagelse af hjemmehjælpen. 13.2). Er der uberettiget bevilget hjemmehjælp uden brugerbetaling på grund af urigtige oplysninger om personlige eller økonomiske forhold, kan brugerbetalingen kræves betalt med tilbagevirkende kraft. 14). Klagehåndteringen. 14.1). Alle afgørelser vedr. tildeling af hjemmehjælp der ikke giver borgeren fuldt ud medhold i det ansøgte, skal være ledsaget af en klagevejledning. 14.2). Borgeren kan klage over en afgørelse, hvis borgeren ikke mener at have fået det hun/han har krav på. Borgeren kan også vælge at bede kommunen (fx sin sagsbehandler i socialafdelingen) om at hjælpe sig med at klage over afgørelsen. 14.3). Afgørelser omkring tildeling af og betaling for hjemmehjælp, kan indbringes for Det Sociale Ankenævn, indenfor en frist på 4 uger efter afgørelsen er modtaget af ansøgeren. 14.4). Når Set Sociale Ankenævn har truffet en afgørelse, er alle administrative klagemuligheder udtømte. 14.5). Hvis den enkelte borger er utilfreds med afgørelsen fra Det Sociale Ankenævn, er det muligt at anlægge sag ved kredsretten eller klage til ombudsmanden. 14.6). Klager over hjemmehjælpernes udførsel af arbejdsopgaver og øvrig opførsel bør normalt indgives til hjemmehjælpernes nærmeste overordnede eller den lokale hjemmehjælpsleder. 15). Indberetning af oplysninger til statistik på hjemmehjælpsområdet: 15.1). Der skal udarbejdes lokalt løbende månedlige oversigter over bevillinger på hjemmehjælpsområdet. Oversigterne skal sendes i elektronisk form til fagchefen og specialkonsulenten i den centrale socialforvaltning. 15.2). Oversigterne bør udarbejdes i ensartet form og bør indeholde efterfølgende oplysninger: ). Borgerens CPR ). Borgerens navn ). Borgerens alder ). Borgerens adresse (inklusivt navn af by / byg og gade hus nr. eller B- nummer) ). Antal hjemmehjælpstimer pr uge borgeren får tildelt til personlig pleje ). Antal hjemmehjælpstimer pr uge borgeren får tildelt til praktiske gøremål i huset ). Antal hjemmehjælpstimer pr uge borgeren får tildelt til indhentning af olie, vand og lignende ). Antal hjemmehjælpstimer pr uge i alt ). Brugerbetaling i henhold til gældende satser: 0 %, 33,33 % 66,67 % eller 100 % af lønudgifter i forbindelse med hjemmehjælpen ). Bemærkninger (herunder især oplysninger om eventuel døgnpleje, særlige opgaver, sygepleje, om vedkommende er på venteliste til aflastning eller varigt ophold på en social døgninstitution, etc.). Bemærkningerne bør ligeledes indholde informationer om forventede merudgifter på grund af hjemmehjælp ydet uden brugerbetaling som led i en social handlingsplan. 15.3). Oversigterne skal på opfordring indsendes til den centrale socialforvaltning til udarbejdelse af statistik og vurdering af serviceniveau på 5

6 aningaasartuuteqarnerunissamut naatsorsuutinut paasissutissat oqaaseqaatinut ilanngunneqartariaqarput. 15.3). Inassutigineqartillugu takussutissiat qitiusumik isumaginninnermut ingerlatsivimmut nassiunneqartassapput naatsorsueqqissaarnermut angerlarsimaffimmilu ikiorteqartitsisarnermi sullisseriaatsimik nalilersuinissamut atugassanngorlugit. 16). Inatsit tunngavigisaq (status pr oktober 2011): 16.1). Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 20. november 2006-imeersoq (Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfiup allaffissornermi pisortanit ikiorsiissutit pillugit inatsisartut peqqussutaanik katiterilluni allaqqiinera - juli 2010). 16.2). Pisortanit ikiorsiissutit tunniunneqartarnerat pillugu, iliuusissatut pilersaarutit, sulisinnaassuseq il.il. pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 4, 15. marts 2007-imeersoq. 16.3). Pisortanit ikiorsiissutit pillugit peqqussummut ilitsersuut - december ). Angerlarsimaffimmi ikiorteqartarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 32, 26. juli 1994-imeersoq. 16.5). Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisarneq pillugu ilitsersuut. December ). Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut 1. januari 2011-imi atuuttut pillugit kaajallaasitaq nr hjemmehjælpsområdet. 16). Lovhjemmel (status pr oktober 2011): 16.1). Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp (Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om offentlig hjælp - juli 2010). 16.2). Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. 16.3). Vejledning om offentlig hjælp - december ). Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp. 16.5). Vejledning om hjemmehjælp. December ). Cirkulære nr. 271 om gældende sociale kontantydelser pr. 1. januar Ilulissat, ulloq Pisortaaneq Adm. direktør Isumaginninnermut pisortaaneq Socialdirektør Uppernarsaaneq Matumuuna malittarisassat ilitsersuutini matumani allassimasut paasilluarsimallugit uppernarsarpara. Bekræftelse Jeg bekræfter hermed, at jeg er blevet gjort bekendt med indhold af nærværende vejledende retningslinjer. Angerlarsimaffimmi ikiorteqartinneqartup atsiornera, inuup-normua ullorlu / Underskrift af modtageren af hjemmehjælp, CPR og dato Angerlarsimaffimmi ikiortip atsiornera, inuup-normua ullorlu / Hjemmehjælperens underskrift, CPR og dato Najukkami angerlarsimaffimmi ikiortinut ataqatigiissaarisup atsiornera, atorfia ullorlu / Den lokale hjemmehjælpskoordinators underskrift, stilling og dato 6

ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET. Vejledning om hjemmehjælp

ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET. Vejledning om hjemmehjælp ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET Vejledning om hjemmehjælp Vejledning om hjemmehjælp december 2003 Vejledning om hjemmehjælp Vejledningen om hjemmehjælp er en vejledning til brug i

Læs mere

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr.

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik Det Sociale Ankenævn Sags nr. 40.72.03 xxxx Postboks 689 3900 Nuuk Tlf. (+299) 34 50 00 Fax (+299) 32

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005 Ineqarnermi ATTARTORNERMUT ISUMAQATIGIISSUT 2005-imi juulip aallaqqaataani Namminersornerullutik Oqartussanit akuerineqartoq LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli

Læs mere

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut 8. september 2008. Nalunaarut nr. 900. Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut Matumuuna danskit naalagaaffianni innuttaasut il.il. passeqartarnerannik inatsit

Læs mere

2. Naalakkersuisunut ilaasortat Naalakkersuisunut ilaasortat tamanna kissaatigunikku akeqanngitsumik oqarasuaateqartinneqassapput.

2. Naalakkersuisunut ilaasortat Naalakkersuisunut ilaasortat tamanna kissaatigunikku akeqanngitsumik oqarasuaateqartinneqassapput. Namminersornerullutik Oqartussat Naalakkersuisut Allattoqarfiat Aqutsinermut Allattoqarfik J.nr. 21.16+1999 Ulloq 18. januar 1999 Qitiusumik allattoqarfimmi oqarasuaatit angallattakkat angerlarsimaffimmilu

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

Mikropuljefonden IKIOQATIGIITTA-mut qinnuteqaat. Mikropuljefonden IKIOQATIGIITTA Ansøgningsskema

Mikropuljefonden IKIOQATIGIITTA-mut qinnuteqaat. Mikropuljefonden IKIOQATIGIITTA Ansøgningsskema TAKUUK!/ BEMÆRK! Immersuinnginnermi ilitsersuut atuaruk! Læs vejledning før udfyldelse! Mikropuljefonden IKIOQATIGIITTA-mut qinnuteqaat Mikropuljefonden IKIOQATIGIITTA Ansøgningsskema 1. Qinnuteqartoq/Ansøger

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 21. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Ulloq: 17-01-2014 Brev nr.: 14-11-0001-0016 Journal nr.: 25.02.02 Sagsbehandler: grni Tlf.: (+299)

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet Ulloq / Dato : 15. 01. 2014 Brevnr.: 14.11.01.007 Journal nr. 02.02.09 Sull./Sagsbeh.: STUL Tlf.: 367001 Mail:stul@sermersooq.gl

Læs mere

Nalunaarut/Meddelelse

Nalunaarut/Meddelelse Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2014-imut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Læs mere

Siusinaartumik pensionit annertussusaat aamma isertitanut killissarititaasut pillugit kaajallaasitaq, 1. januari 2010-imeersoq

Siusinaartumik pensionit annertussusaat aamma isertitanut killissarititaasut pillugit kaajallaasitaq, 1. januari 2010-imeersoq Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Nr. 265 Siusinaartumik pensionit annertussusaat aamma isertitanut killissarititaasut pillugit kaajallaasitaq, 1. januari 2010-imeersoq

Læs mere

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Vedtaget på generalforsamlingen Ataatsimeersuarnermi akuersissutigineqarpoq 13. maj 1997 13. maj 1997 Med ændringer 19. maj 1998 Allannguuteqartinneqarlutik

Læs mere

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut Inatsisartut Akileraartarnermut Akileraarusiisarnermullu Ataatsimiititaliaat Maani Nuummi ulloq 15. marts 2007 UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut akissuteqaatit

Læs mere

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING Samtlige prøveafholdende skoler Samtlige skoleforvaltninger Samtlige beskikkede censorer til de mundtlige prøver Ulloq/dato Allat/init. Journal nr. Brev

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

ISUMAGINNINNERMI NAAMMAGITTAALLIUU- TEQARTARFIUP 2008-MUT NALUNAARUSIAA

ISUMAGINNINNERMI NAAMMAGITTAALLIUU- TEQARTARFIUP 2008-MUT NALUNAARUSIAA ISUMAGINNINNERMI NAAMMAGITTAALLIUU- TEQARTARFIUP 2008-MUT NALUNAARUSIAA 1 Imaasa allattorsimaffiat Siulequt. 3 Naammagittaalliuuteqartarfiup inatsisitigut tunngavigisai. 4 Naammagittaalliuuteqartarfiup

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af:

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af: Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq All.: Jørgen Wæver Johansen, Siumut, Kommune Kujallermi borgmesteri Siullermik Naalakkersuisut nersualaarusuppakka aalajangiiffigisassaq imaannaanngitsoq, nuannarineqanngitsussaasorlu,

Læs mere

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa Sendt: 25. oktober 2012 10:20 Til: Frants Torp Madsen; Officiel post til Bureau of Minerals and Petroleum Emne: NNPANs høringssvar vedr. London Minings ansøgning om udnyttelsestilladelse ved Isua, Nuuk

Læs mere

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Meeqqat sulisinneqartarneranni ajornerpaatut taaneqartartunik inerteqquteqartitsinissaq aammalu

Læs mere

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa Isumassarsissutissanngorluni oqallissaarutitut saqqummiussaq KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet 08-12-2011 1 Oqallissaaraluni saqqummiussap

Læs mere

Immikkoortumut pilersaarut

Immikkoortumut pilersaarut Kommuneqarfik Sermersooq Immikkoortumut pilersaarut Utoqqarnut suliassaqarfik Erseqqissaaneq Utoqqarnut suliassaqarfimmik ingerlatsinermik takussutissiaq Immikkoortoq 1 Ineriartorneq Utoqqarnut suliassaqarfiup

Læs mere

Ansøgning om adoption af stedbarn Qitornassamik qitornavissiartaarnissamut qinnutqeaat

Ansøgning om adoption af stedbarn Qitornassamik qitornavissiartaarnissamut qinnutqeaat RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND / KALAALLIT NUNAANNI RIGSOMBUDSMANDI Postboks 1030, 3900 Nuuk, Telefon: 321001, Fax: 324171 E-mail: riomgr@gl.stm.dk Ansøgerens fulde navn: Qinnuteqartup atii tamaasa: Fødselsdato

Læs mere

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ 1 EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ Ulloq 11. november 2013 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi sulialiami sul.all.no.

Læs mere

SERMERSUUP EQQARTUUSSIVIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA

SERMERSUUP EQQARTUUSSIVIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA SERMERSUUP EQQARTUUSSIVIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA Bilag K-10 Ulloq 30. aggusti 2014 Ittoqqortoormiit Eqqartuussivianit suliami suliassat allattorsimaffiini no. SER-ILL-KS 0031-2014

Læs mere

Imigassartornerup kinguneranik ajoqutissarsisinnaavutit

Imigassartornerup kinguneranik ajoqutissarsisinnaavutit Imigassartornerup kinguneranik ajoqutissarsisinnaavutit Imigassartornerup kinguneranik ajoqutit Timinni assigiinngitsunik imigassartoruit ajoqutissarsisinnaavutit Imigassartornerup kinguneranik ajoqutit

Læs mere

Isumaalunnermi uuttuut. Bekymringsbarometer

Isumaalunnermi uuttuut. Bekymringsbarometer 1 Isumaalunnermi uuttuut Bekymringsbarometer Nalinginnaasumik ingerlassaaq Nammineq aaqqiivigineqassaaq Generel indsats - Klares i det daglige rum Ajortoqarunarpoq Ikiorteqarluni aaqqiivigineqassaaq Risiko

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 9. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

Jeg erklærer hermed på tro og love at alle oplysninger herunder er i overensstemmelse med sandheden

Jeg erklærer hermed på tro og love at alle oplysninger herunder er i overensstemmelse med sandheden Qaasuitsup Kommunia Ansøgning om offentlig hjælp Qaanaaq Upernavik Uummannaq Qeqertarsuaq Ilulissat Qasigiannguit Aasiaat Kangaatsiaq Lovgrundlag: 1). Peqqussutaat / Landstingsforordningen: Pisortanit

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

Ilulissani Atuartunik oqaloqatiginnittartut.

Ilulissani Atuartunik oqaloqatiginnittartut. Ilulissani Atuartunik oqaloqatiginnittartut. Ilulissani atuartunik oqaloqatiginnittartumik 1. januar 2003-mi atorfinitsitisoqaqqaarpoq inummik ataatsimik, atorfinittullu atuarfiit arfiniliusut tassa illoqarfimmi

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk I medfør af 3 stk. 2, 5, 8 stk. 3, 8 a, 11, 12, 15, 18 stk. 3, 18 a stk. 3, 20 stk. 3, 22 stk.

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 9. januar 2015 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.all.no. K

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, Marsip 19-anni 2015, nal. 9.00 Oqaasileriffimmi. Peqataasut: Carl Chr. Olsen, Stephen Heilmann, Karl Møller, Eva Møller Thomassen Erninermut atatillugu sulinngiffeqartoq:

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr. 43 Tillæg nr.

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr. 43 Tillæg nr. QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr. 43 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.43

Læs mere

Kapitali 1. AALLAQQAASIUT

Kapitali 1. AALLAQQAASIUT Kapitali 1. AALLAQQAASIUT Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup inatsisitigut tunngavissarisaa tassaavoq Peqqinnissaqarfiup aqunneqarnissaa aaqqissugaanissaalu pillugit Inatsisartut Peqqussutaat nr. 3,

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 29. decembari 2014 Kalaallit Nunaanni Eqqartuussisuuneqarfimmit suliami

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Kalaallit Nunaata avataani ilinniarnernut ilinniartuunersiutit/immikkut tapiissutinut qinnuteqaat Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser uden for Grønland 1. Namminermut paasissutissat

Læs mere

TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT

TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT TAPILIUT 39 KOMMUNEMI PILERSAARUT 1992-2005 OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT TILLÆG 39

Læs mere

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT FORSLAG TIL

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT FORSLAG TIL KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE 2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI FORSLAG TIL NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 14. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./pkt. 37-5: Sul. / Beh. 16/5 Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq

Læs mere

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

Læs mere

Nalunaarut/Meddelelse

Nalunaarut/Meddelelse Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2015-imut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Læs mere

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat.

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Inatsisartuni ilaasortamut Isak Hammond-imut, Inuit Ataqatigiit 37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi

Læs mere

Maannakkut issiavutit PISPSavisiia siulleq tigummillugu.

Maannakkut issiavutit PISPSavisiia siulleq tigummillugu. PISPSavisiia 1. udgave, februar 2013 PI/SPS den nye bygning 10. januar 2013, Anita & Stinnanguaq Maannakkut issiavutit PISPSavisiia siulleq tigummillugu. Aviisi qaammammut ataasiarluni saqqummertassaaq

Læs mere

Utoqqalinermi pensionit annertussusaat aamma isertitanut killissarititaasut pillugit kaajallaasitaq, 1. juuli 2007-imeersoq

Utoqqalinermi pensionit annertussusaat aamma isertitanut killissarititaasut pillugit kaajallaasitaq, 1. juuli 2007-imeersoq Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Nr. 253 Utoqqalinermi pensionit annertussusaat aamma isertitanut killissarititaasut pillugit kaajallaasitaq, 1. juuli 2007-imeersoq Utoqqalinermi pensionisiat

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik.

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Inatsisartuni ilaasortaq Suka K. Frederiksen, Siumut 37 naapertorlugu apeqquteqaammut,

Læs mere

KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT. Når der er sket et seksuelt overgreb

KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT. Når der er sket et seksuelt overgreb KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT Når der er sket et seksuelt overgreb 2 3 KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT Paasillugu pasitsaasineqarpalluunniit meerarisaq

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Isumassuineq Uummarinnarpoq

Isumassuineq Uummarinnarpoq Der er i omsorgen Isumassuineq Uummarinnarpoq Ilagiit akornanni pisariaqartitsisunut isumassuisunut katuffeqatigiit pillugu 2 VÆRESTEDER Væresteder eller sognets dagligstue bliver ofte stedet, hvor voksne

Læs mere

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11 Inatsisartut Allattoqarfiat 25. november 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./Punkt 2. Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse

Læs mere

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2012-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa. Boligklagenævnets årsberetning 2012

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2012-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa. Boligklagenævnets årsberetning 2012 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2012-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2012 1 Årsberetning Boligklagenævnet 2012 / Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik

Læs mere

Akiitsut amerligaluttuinnarput Namminermini tamanna tupinnanngilaq aamma tupinnartuliaanngilaq, aasit taamatut innuttaasut tassa pisuupput, uanga qujaannarpunga aamma tigorusunngilara pisuutitaaneq manna

Læs mere

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT TAPILIUT 38 KOMMUNEMI PILERSAARUT 1992-2005 BOLIGOMRÅDE PÅ AKIA SISIMIUT TILLÆG 38 KOMMUNEPLAN 1992-2005 Qeqqata Kommunia Nr 38 Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 38

Læs mere

KPT QAAKOM Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiissutigineqartumut malittarisassat. KPT QAAKOM Retningslinier for arealtildelinger til hundehold

KPT QAAKOM Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiissutigineqartumut malittarisassat. KPT QAAKOM Retningslinier for arealtildelinger til hundehold QAAKOM KPT QAAKOM Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiissutigineqartumut malittarisassat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 24. Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiinermi

Læs mere

kujataamlu Naqiterisoq / Udgives af: Q-offset Kommunistivissuit suleriaasiannut uteqqinneq? Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Naqiterisoq / Udgives af: Q-offset Kommunistivissuit suleriaasiannut uteqqinneq? Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Kommunistivissuit suleriaasiannut uteqqinneq? 1 Inuup aningaasarsiornera akiligassanut malinnaasinnaanngilaq. Kommuni Kujallermi, Jørgen Wæver siuttoralugu, inuit inigisaminnut akiligassaat inatsisilornikkut

Læs mere

Helbredserklæring til brug ved adoption Peqqissuseq pillugu nalunaarut qitornavissiartaartitsinermi atugassaq

Helbredserklæring til brug ved adoption Peqqissuseq pillugu nalunaarut qitornavissiartaartitsinermi atugassaq RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND / KALAALLIT NUNAANNI RIGSOMBUDSMANDI Postboks 1030, 3900 Nuuk, Telefon: 321001, Fax: 324171 E-mail: riomgr@gl.stm.dk Udfyldes af adoptionsafdeling Qitornavissiartaartitsisarfimmit

Læs mere

EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Ulloq 27. august 2014 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. SER-NUU-KS-0669-2014

Læs mere

Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri.

Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri. Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri. Gennemgang af indsigelser og bemærkninger til: Forslag til Kommuneplan 2014-2026 for Qaasuitsup Kommunia.

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd kujataa syd Aqqaluaq Egede Narsaq 226976 aqqaluaq@ia.gl aqqaluaq.ia.gl Bena Olsen Nanortalik 490218 613978 bena@ia.gl bena.ia.gl Kujataani Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Nutaarsiassaaleqiffik qaangiuppoq (IB) Aasaanera nutaarsiassaaleqiffiusartuuvoq. Inuit sulinngiffeqartarput, sorpassuit uninngasarput aamma naalakkersuinermik suliallit akornanni. Taamaammat nutaarsiassani

Læs mere

TUNINIAGAQ - angallat meqqia MASTER 740 HT Nuna Advokater v/advokat Charlotte Pedersen-ip toqukkut qimagussimasoq Kaj Olsen Egede sinnerlugu pigisai makkua tuniniarpai: Angallat meqqia Master 740 HT Inissaqarluartoq,

Læs mere

Kalaallit peqqissartut Illuannut tikilluarit

Kalaallit peqqissartut Illuannut tikilluarit Kalaallit peqqissartut Illuannut tikilluarit Kalaallit peqqissartut Illuat/ Det grønlandske Patienthjem Omøgade 3 2100 København Ø. Tlf. 3826 4600 Fax: 3826 4601 På dansk/qallunaatut: side/qupp. 17-25

Læs mere

VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT

VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT Indledning 4 Aallaqqaasiut 5 Danskuddannelse 6 Danmark pillugu ilinniartitaaneq 7 Tolkning 8 Oqalutseqarneq 9 Folkeregister og lægevalg 8 Inuit allattorsimaffiat

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011 Tapiliut nr. 57 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, marsip 13-ianni 2014, nal. 10.00 Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen, Stephen Heilmann, Karl Møller aamma Katti

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 26. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./pkt. 37-5: Sul. / Beh. 16/5 Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2015-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Inuusuttut suliffissaaleqinerat: Inuusuttut

Læs mere

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE 2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Akuerisaq Vedtaget. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015

QAASUITSUP KOMMUNIA. Akuerisaq Vedtaget. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 QAASUITSUP KOMMUNIA Akuerisaq Vedtaget Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 Tapiliut nr. 1 Qaasuitsup Kommuniani Kommuneplani 2014-26 Tillæg nr. 1 Kommuneplan

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Samtlige kultur-og undervisningsfor- valtninger Journal nr.: 603-00-02(00) JKo/- Vedr.: Ferieformular i undervisningsplan:

Samtlige kultur-og undervisningsfor- valtninger Journal nr.: 603-00-02(00) JKo/- Vedr.: Ferieformular i undervisningsplan: Samtlige kultur-og undervisningsfor- Ulloq/dato: All./brev nr.: valtninger Journal nr.: 603-00-02(00) JKo/- Vedr.: Ferieformular i undervisningsplan: Under henvisning til tidligere fremsendte undervisningsplaner,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr.

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr. QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr.55 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

- Pikkorissartinneqarsimasunik pissarsianik suleqatinut ingerlatitseqqittarneq piumasaqataasariaqarpoq

- Pikkorissartinneqarsimasunik pissarsianik suleqatinut ingerlatitseqqittarneq piumasaqataasariaqarpoq Gruppe nr. 1 fredag eftermiddag Gruppearbejde / nr.: 1 Ordstyrer: Kirsten Lyberth Referent: Bitten Heilmann Fremlægger: Efraim Olsen Pikkorissartarnerit/ilinniarsimanerit: - Pikkorissarnerpassuit atorluarneqarnerusariaqarput

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Asiariartortarfiup Eqip nunaminertaata allilerneratigut asiariartortarfik allisinniarlugu siunertaq immikkut aalajangersaavigineqarpoq.

Asiariartortarfiup Eqip nunaminertaata allilerneratigut asiariartortarfik allisinniarlugu siunertaq immikkut aalajangersaavigineqarpoq. SIUNNERSUUT - FORSLAG Tamanut tusarniutigineqarpoq - Offentlig høring: 01.04.2015-04.06.2015 0003-L01 Eqip eqqaani takornariartarfik 0003-N06 Eqip eqqaani nunaannarmi qulimiguulimmut mittarfik, Asi QAASUITSUP

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Nuuk den 12. november 2012

Nuuk den 12. november 2012 Nuuk den 12. november 2012 Nye ska(eregler er et alvorligt benspænd for lokale virksomheder Europas højeste selskabsskat suppleres i nyt lovforslag af forringede afskrivningsregler, der risikerer at bremse

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere