Referat fra Landsmøde 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Landsmøde 2013"

Transkript

1 Postmodtager i 4H klubber, regions-områdeformænd, landsledelsen, medarbejdere og øvrige deltagere. 7. januar 2014 Referat fra Landsmøde 2013 Mødet blev afholdt den 16. november 2013 på Skovly, Bakkevej 54, Ribe Deltagere Se vedlagte deltagerliste. Bilag 1. Mødeleder Referent Dagsorden 1. Velkomst og valg af to mødeledere 2. Valg af to stemmetællere og referent 3. Godkendelse af dagsorden Mads Mortensen Jytte Brokholm 1. Velkomst og valg af to mødeledere 2. Valg af to stemmetællere og referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Forslag til kontingent og budget for næste år 6. Handlingsplan 7. Orientering om haveprojekt 8. Orientering fra bestyrelsesudvalget 9. Orientering fra kursusudvalget 10. Orientering om nyt medlemsregistreringssystem 11. Indkomne forslag 12. Forum for udveksling af erfaringer og ideer mellem klubber 13. Valg 14. Evt. Velkomst ved formand Carsten Andersen Carsten foreslog Mads Mortensen fra LandboUngdoms landsledelse som mødeleder. Mads blev valgt. Det har ikke været muligt at finde en ung med-mødeleder. Derfor er Mads eneste mødeleder. Jytte blev valgt som referent. Dorte Kimer og Knud Rasmussen blev valgt som stemmetællere. Mads konstaterede, at landsmødet var indvarslet i rette tid. Dagsorden og bilag udsendt i rette tid. Punkt 12. Forum for udveksling af erfaringer og idéer mellem klubber, blev flyttet til sidste punkt på dagsordenen. Der er 37 stemmeberettigede

2 4. Formandens beretning Carsten Andersen: Takkede for mange fremmødte. God repræsentation. Landsmødet er muligheden for at gøre sin stemme gældende. Henrik Dalum, landsledelsen landsmøde i februar. Der arbejdes på at implementere strukturændringerne. Ledelsen har deltaget i de første områdemøder. Der er steder hvor det er svært med den nye struktur. Den nye struktur giver nogle udfordringer, men det skal nok komme til at fungere. Det tager tid. Carsten: Rikke Boss har trukket sig som formand pr. 1. september da hendes mand kom til skade. Hun havde meddelt at hun ville trække sig til årsmødet. Carsten takkede Rikke for det store arbejde hun harhavde ydet i 4H. Fremover bliver hun inviteret til at deltage som gæst på 4Hs landsmøder. Carsten Andersen og Henrik Dalum stiller begge op til dagens formandsvalg. Marieke Van Straaten: Orientering om internationale aktiviteter: NSU lederskole er netop afholdt på Skovly med 22 deltagere, dog ingen deltagere fra 4H. Planlægning af efterårsseminar næste efterår er så småt i gang og der er nedsat en styregruppe. Titlen for seminaret er Bæredygtig fødevareproduktion Forårsseminar 2013, ingen deltagere fra 4H. Invitation fra Irland, én deltager 23 deltagere til Nordisk lejr. 2 voksne ledere. Europa Rally i Irland med to deltagere. Emnet var Vær med til, at skabe fremtiden i dit lokalområde Nordisk ungdomsuge på Island med to deltagere. Lederkursus med én deltager i Irland Efterårsseminar 2013 med to deltagere. Innovation og entreprenørship Nordisk temaseminar i Tyskland. Carsten: Jette Riis valgte at stoppe som kontorleder pr. 1. marts.. Hanne Damm er ny kontorleder pr. 1. marts. Hanne er blevet mødt med mange udfordringer. Ledelsen ser frem til et godt samarbejde. Marieke: Ungerådet arbejder med bedre og flere aktiviteter for de unge i 4H. Det er vigtigt at de unge bliver i 4H. Ungerådet har lavet tøj med logo til brug på Nordisk Lejr. Ungerådet afholder eget landsmøde i foråret Hans Kristian Madsen: 135 Madskoler med 2000 børn i års Jubilæum. Samarbejde med REMA 1000 har været en succes. REMA 1000 har ved hjælp af deres egen huskok udviklet opskrifter til Madskolerne. Strategigruppen arbejder med at gøre Madskoler- 2 / 11

3 ne endnu bedre. Dialog med de frivillige instruktører er meget vigtig. Kristina Vanggaard Brødbæk: Juniorlederkursus 1 med 10 deltagere og Juniorlederkursus 2 med 13 deltagere. Juniorlederkursus 3 blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Det er gode kurser. Kristina opfordrede klubberne til at sende de unge 4H ere af sted. Kursusudvalget arbejder med, at ændre kurserne. Hans Kristian: Der bliver lavet en Banya (russisk sauna.red) på Skovly. Smedehuset er flyttet over i banyaområdet. Tegningerne blev godkendt i marts, og arbejdet blev påbegyndt i august. Formålet med banyaprojektet er øget udlejning på Skovly. Firmaer er målgruppen. Skolerne kommer ikke i så stort antal, de skal spare. Tysk udlejningsbureau har sørget for rimelig belægning i sommer. Flere uger er forhåndsreserveret til næste år. Den private udlejningsdel er hævet. Fårene på Skovly er solgt til naboen, så Skovly har ikke udgifterne til dem mere, bl.a. er dyrlægeregningen faldet væsentligt. Men fårene går stadig på marken lige ved siden af Skovly. Det er målet at Skovly skal have mange forskellige dyr. Skovly har fået ny hjemmeside. Skovly er blevet brugt til Landsmøde og ekstraordinært Landsmøde. I vinterhalvåret kan 4H klubber leje Skovly til halv pris. Henrik: Rundede beretning af. Dejligt med ris og ros ude fra landet. Tak for samarbejdet til bestyrelsesmedlemmer. Tak til konsulenter. Tak til samarbejdspartnere. Spørgsmål og kommentarer til beretningen: Marianne Morthorst, Brørup-Folding 4H: Hvor er Tina Lauridsen fra ledelsen? Ønskede en præsentation af de tilstedeværende ledelsesmedlemmer. Hvordan finder de unge ud af, at de kan komme på rejse. Invitationer/Informationer stopper hos lokalformanden. Svar: Nyt medlemssystem, mere direkte vej til at tilmelde sig. Ungerådet arbejder på et system der sikrer, at der er flere unge der deltager. Præsentation af ledelsen. Helena Pandell, Odense 4H: Det er kun Madskolerne der får plads i beretningen, 4H s andre aktiviteter skulle også være nævnt. Bl.a. dyreskoler som er en stor aktivitet mange steder. Palle Jakobsen, Ålborg og omegns 4H: Hvis vi fortsat skal udbyde dyreskoler, så skal der laves t-shirts. Marianne Morthorst: Hvilken dato afholder de unge landsmøde, 3 / 11

4 hvor der vælges repræsentanter til ungerådet. Hvor gammel skal man være for at deltage i de unges landsmøde. Svar: Der er endnu ikke fastsat en dato. Ungemålgruppen er i alderen år. Steen Holm, Søholm 4H: Der er for stor fokus på Madskolerne, pas på 4H ikke forsvinder. Det er 4H der skal have goodwill for Madskolerne. Kirsten Weidmann, Viborg 4H: 4H fremstår som Madskoler og ikke andet. 4H forsvinder. Læst god artikel om Madskolerne, men kun Landbrug & Fødevarer der bliver nævnt. Det er 4Hs Madskoler. Svar: 4Hs klandres ellers for at L&F ikke bliver nævnt. Presseomtale denne sommer svarende til 2,6 millioner. Kirsten Weidmann: Vi er ikke kommet længere med strukturændringerne. Svaret er, hver gang vi spørger, Vi finder ud af det., Der kommer ikke svar på vores spørgsmål. I brev fra Carsten er der brugt ordlyden Tidligere regioner i forbindelse med øremærkning af midler. Man kan ikke øremærke midler til noget der ikke findes. Svar: Ledelsen har svaret på de spørgsmål der er stillet til dem. Der er svaret på samme spørgsmål mange gange. Marianne Morthorst: God beretning. Anette Lauritsen, Vendsyssel 4H: Der er for meget proppet i programmet til Madskolerne. Instruktørerne har svært ved at nå det. Svar: Der bliver lavet om til næste år. Færre ting i programmet. Madskoleprogrammet skal planlægges i mindste detalje. Tager det med til strategiudvalget. Palle Jakobsen: Det blev lovet at konsulentsituationen i Ålborg havde højeste prioritet. Det er 9,5 måneder siden det blev lovet. Det er først kommet på plads i denne uge. Svar: Hvis en ting har højeste prioritet, så må der ikke gå 9,5 måneder. Steen Holm: Er alt på plads omkring ansættelse af medarbejder. Hvordan ser økonomien ud. Svar: Ansættelse af medarbejdere er på plads. 4Hs egenkapital skal fungere som buffer. 5. Forslag til kontingent og budget for kommende år Hans Kristian gennemgik regnskab og budget Orienterede om, at kontingent til Landsorganisationen 4H fra 2014 er på kr. 175,00 pr. medlem. Afvigelser ved drift og serviceydelser vedrører Nordisk lejr. Afvigel- 4 / 11

5 se på både indtægter og udgifter. Ikke tilfredsstillende med underskud på kr Afskrivning på Skovly på Egenkapital på kr. 7 mill. Kirsten Weidmann: Kontingent, hvad gør vi med Madskolerne? 25 kr. i underskud på madskolebørn. Er der et foreløbigt regnskab for 2013? Er der fulgt op pr. 1. oktober? Svar: Der skal være overensstemmelse mellem det beløb klubberne skal betale videre til Landsorganisationen pr., og det beløb de får retur fra Madskolerne. Måske stiger Madskolegebyret 25 kr. næste år. Kr. 175 er et gennemsnit, beregnet ud fra det beløb klubberne tidligere betalte til regionen og landsorganisationen på landsplan. Det er ikke muligt at lave et foreløbigt regnskab for 2013, da der stadig mangler refusionsopgørelser fra nogle regioner. Kirsten Weidmann: Det er vigtigt at økonomien følges tæt. Mikael Kreiner, Agri Nord 4H klub: Er Rema 1000 midler med i projektmidlerne. Steen Holm: Hvordan ser budgettet ud fremadrettet. Bliver det bedre i fremtiden. Svar: Det er ikke acceptabelt at der fremadrettet budgetteres med underskud på budgettet, men vi er stadig i en opstartsfase. Hanne Dam: I fremtiden er der særlig fokus på fundraising. Jytte Brokholm i spidsen for fundraising. Projekterne skal beskrives, så der er mulighed for at søge midler.. Forslag om kontingent til Landsorganisationen på kr. 175 pr. medlem blev sat til afstemning. To stemte imod. Forslaget blev vedtaget. 6. Handlingsplan Ikke aktuel. Handlingsplan vedtages for to år, så det er først aktuelt igen i Orientering om haveprojekt Lisbeth Aarup Nielsen præsenterede haveprojektet. Haveprojektet skal bæres af Fra jord til bord tanken. Kobling mellem havehold og madhold. Haveprojektet skal være landsdækkende med lokalt forankring. Facebook skal bruges til kommentarer og ideer. 4-5 modelklubber fordelt i landet. Samarbejdsrelationer Havearkitekter, uddannelsesinstitutioner, skolehaver, boligforeninger m.v. 5 / 11

6 Samarbejde med boligforening. Renovering af boligkompleks. Ved tilbageflytning skal de grønne områder bruges til haveprojektet. Fælles have hvor man kan plante sine aflagte påskeliljer, så det blomstrer til fælles fornøjelse året efter. Krydderurter der kan plukkes frit. Projektet mangler et navn. Spørgsmål: Er haveprojektet et byprojekt. Lisbeth: Skal kunne fungere i land og by. Frederik Smedegaard, Nordfalster 4H: Vi har haft Havehold i flere år Vendsyssel 4H: Mangler nyt til vores haveprojektet. Vi vil gerne være med. Marianne Morthorst: Er blevet kontaktet af Brørup bibliotek, vedr. et fælles haveprojekt med Ældresagen. Navnet til haveprojektet skal være 4H haver. Line Davidsen, Fuglebjerg 4H: Hvornår kommer der noget ud om projektet. Vil gerne være med - har instruktør. Kirsten Weidmann: Mange har allerede haver. Brug erfaringerne derfra. Kirsten Nielsen, Friluftsrådet: Lokale og anlægsfonden kunne være et sted at hente midler til projektet. Helena Pandell: Odense 4H vil gerne være med i haveprojektet. Ole Hedelund, Dianalund 4H: Titel på projektet - Haven er din, 4H er min bedste ven. 8. Orientering fra bestyrelsesudvalget Steen Holm, Søholm 4H fremlagde bestyrelsesudvalgets arbejde. Udvalgets primære mål var at forenkle bestyrelsesarbejdet i 4H og gøre det attraktivt at sidde i en 4H bestyrelse. I forbindelse med arbejdet havde udvalget arbejdet med, spørgeskemaundersøgelse, informationsindhentning, interviews og workshops. Udvalget troede fra starten, at de skulle udvikle en ny bestyrelseshåndbog, men det viste sig at bestyrelseshåndbøger fra andre foreninger ligger tilgængelige på nettet. 4Hs hjemmeside, intranetforum, skal bruges til debatforum. Stedet hvor vi uddeler ros og ris til hinanden. Intranettet er et glimrende sted at diskutere dagsordenpunkter forud for landsmødet næste år. Steen demonstrerede hvordan man kommer ind på debatforum på hjemmesiden. Bestyrelsesudvalget betragter sit hverv som nedlagt med denne præsentation. Ungerådet bruger facebook til at kommunikere. Jesper er teknisk rengøringsassistent på hjemmesiden/intranettet. 6 / 11

7 Lene, Stevns 4H: Hvordan får vi struktur på hjemmesiden/intranettet. Svar: Det er Jesper Hall der står for strukturering. Elsebeth, Vejrup-Gørding 4H: Opfordring til ungerådet om, at de lægger informationer tilgængelig for alle. Svar: Alle der har været med på juniorlederkurser bliver indbudt til facebookgruppe. Spørgsmål: De unge i klubberne får ikke information om ungeråd. Hvordan sikrer vi det i fremtiden? Svar: Husk at mund til mund metoden stadig er den bedste. Elsebeth, Vejrup Gørding 4H: Hvordan får vi fat i de unge der ikke deltager i landsdækkende arrangementer? 9. Orientering fra kursusudvalget Kirsten Nielsen, Friluftsrådet: Friluftsrådet består af 23 kredse. Det giver genlyd når 4H møder op til møderne. Ny strategi i Friluftsrådet Der er fokus på Friluftstid,. Uddannelse og formidling og Landskab og Natur. 22 hovedpunkter under tre områder. På hjemmesiden står der hvem der er kredsformænd. Michael Boon, afløser Kirsten til næste forår som bestyrelsesmedlem. Det er vigtigt, at 4H og LandboUngdom støtter op om hans kandidatur. Kristina orienterede fra kursusudvalget. Målgruppen for kurser og lederudvikling i 4H, er alle ledere og instruktører, ikke kun nytilkomne. Ny kursusstruktur er på vej. Kurser kan være landsdækkende eller afholdes i de enkelte områder. Varighed og pris afhænger af kursus. Kan være weekend eller enkeltdage. Udbuddet afhænger af behov. Instruktører kan rekrutteres internt eller eksternt. Gode instruktører er en selvfølge. Kurser i 2014: Ny i 4H Juniorlederkurser ændres i 2014 Multikursus den marts på Dalum Landbrugsskole. Fagkurser Mikael Kreiner: Hvad indgår i Multikursus. Knud Rasmussen, 4H SYD: Hvad med landsdelskurser 7 / 11

8 10. Orientering om nyt medlemsregistreringssystem Steen Holm: Samarbejde med andre ungdomsforeninger. Marianne Morthorst: Bevar landsdelskurser alle Jakobsen: Ålborg 4H Grøn weekend for årige. Mikael Kreiner: Det er godt at komme af sted på kursus som årig. Svar: Multikurser er endnu ikke planlagt. Virker i LandboUngdom. Henrik orienterede om Winkas, der bliver det nye medlemsregistreringssystem. Styr på medlemsregistrering. Der kan sendes sms og mail fra systemet. PBS betaling. Sparer tid konsulenter på landsplan er superbrugere. Slut december start januar oprettes alle medlemmer i det nye system. Systemet er webbaseret. Ulla Frederiksen, Nordøsthimmerlands 4H: Dårlig idé at der betales via nettet. Palle Jakobsen: Hvis man indmelder sig i juli, er man så kun medlem ½ år? Steen Holm: Vi har mange forskellige former for opkrævning. Det bliver svært at integrere sig i det nye system. Kirsten Weidmann: Central medlemsregistrering er ok, men kontingentopkrævning er noget andet. Det kan klubberne selv. Lene Toftebæk, Stevns 4H: Sikker på, at det bliver godt med det nye system. Klubbens kasserer glæder sig meget, da hun bruger meget tid på at registrere medlemmer. Elsebeth Toldshøj, Vejrup-Gørding 4H: Der er ingen problemer med at registrere medlemmerne. Der udfyldes en blanket med gennemslag og kopi sendes til formanden. Michael Kreiner: Det bliver godt med centralt medlemssystem. Svar: Ledelsen indkalder til møde med arbejdsgruppen, således at alle bekymringer og spørgsmål bliver diskuteret. 11. Indkomne forslag A.. Forslag fra ledelsen om forenkling af årsnåle På nuværende tidspunkt er det muligt at bestille 48 forskellige nåle. Ledelsens forslag går ud på, at bevare voksennålen med tal fra årstal. Der er i år bestilt 714 nåle. For at få dem til aftalt pris skal der bestilles mindst 1500 nåle. Det er et stort logistikarbejde at tage mod bestilling og distribuere nålene. Spørgsmål: Nålene kommer for sent til klubberne. Kan man bestille nåle i løbet af året? 8 / 11

9 Afstemingsresultat: 2 nej 26 ja 8 blanke Forslaget blev vedtaget. B. Forslag fra Åbakkens 4H om mulighed for brevstemning til 4H s landsmøde 12 ja 23 nej 1 blank Forslaget blev ikke vedtaget. C. Forslag fra Birgitte Stenhøj Larsen om mulighed for brevstemning. 23 nej 12 ja 1 blank Forslaget blev ikke vedtaget. D. Forslag fra Viborg 4H om de gamle regioners bevarelse. Kirsten argumenterede for forslaget fra Viborg 4H/ hende selv. Regionerne skal selv bestemme om de ønsker at indgå i områdesamarbejdet. Områderne duer ikke til det nære samarbejde, klubberne får ikke den optimale støtte og opbakning. Seniororganisationerne ønsker at støtte det lokale foreningsarbejde. Glostrup 4H: Hvorfor kan I ikke samarbejde som I gjorde før. Aff: Sjælland fungerer godt nu, men det har været svært i starten. Et stort område kan også samarbejde. 30 nej 5 for 1 blank Forslaget blev ikke vedtaget. E. Forslag fra Bornholm om at blive 5. område. 9 / 11

10 33 stemmer for 2 imod 1 ugyldig Forslaget blev vedtaget. 12. Forum for udveksling af erfaringer og ideer mellem klubber Flyttet til sidste punkt på dagsordenen. Referat er alligevel indsat her. Udeskoler fra Søholm 4H. Forslag til juniorlederkurser Henrik har fået input Dyreskoler Involvering af juniorlederne. Fastholdelse. Havehold Invitere bedsteforældrene Hvad er populært i 4H Fra jord til bord. Mange drenge på holdene. Madlavningshold udelukkende med drenge. Gribe trenden med at det er populært at leve sundt. Dyrehold Det skal ændres til de dyr der er populære. Foreninger går sammen til fælles arrangementer. Udendørs madlavning. Bålmad. Der mangler undervisningsmaterialer til børn ældre end 8 år. De gamle skal give ansvaret videre til nye instruktører. Græskardag. Svært at få sponsorer. Bornholm har lavet en skrivelse til at tage med rundt til sponsorer. Så er det nemmere at få små gaver og gevinster. Der skal gøres noget for forældrene. Forældrene skal inviteres til at deltage i aktiviteterne. Pleje forældrerelationen. De skal være en del af 4H, ellers smuldrer det. 13. Valg A. Valg af formand Karsten Andersen 8 stemmer Henrik Dalum 29 stemmer Henrik Dalum er valgt. B. Valg til ledelsen Forslag til ledelsen: Tina Dyrholm Marianne Morthorst Rene Mejer Lauritsen Frederik Kirk 10 / 11

11 Tina Dyrholm, Marianne Morthorst og Frederik Kirk er valgt til ledelsen for to år. René Mejer Lauritsen opnåede ingen førstevalg og er derfor valgt for ét år. Forslag til suppleanter: Karina Olsson Helena Pandell Lene Toftebæk Helena Pandell, første suppleant Lene Toftebæk, anden suppleant 14. Evt. Knud, konsulent: Medlemstal på nuværende tidspunkt. Svar: Der er ikke nogle nye tal. Spørgsmål om pengestrømmen for kontingent. Klubben får med faste mellemrum hele kontingentbeløbet retur og sidst på året skal der indbetales kr. 175 til Landsorganisationen. 11 / 11

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere