Referat fra Landsmøde 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Landsmøde 2013"

Transkript

1 Postmodtager i 4H klubber, regions-områdeformænd, landsledelsen, medarbejdere og øvrige deltagere. 7. januar 2014 Referat fra Landsmøde 2013 Mødet blev afholdt den 16. november 2013 på Skovly, Bakkevej 54, Ribe Deltagere Se vedlagte deltagerliste. Bilag 1. Mødeleder Referent Dagsorden 1. Velkomst og valg af to mødeledere 2. Valg af to stemmetællere og referent 3. Godkendelse af dagsorden Mads Mortensen Jytte Brokholm 1. Velkomst og valg af to mødeledere 2. Valg af to stemmetællere og referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Forslag til kontingent og budget for næste år 6. Handlingsplan 7. Orientering om haveprojekt 8. Orientering fra bestyrelsesudvalget 9. Orientering fra kursusudvalget 10. Orientering om nyt medlemsregistreringssystem 11. Indkomne forslag 12. Forum for udveksling af erfaringer og ideer mellem klubber 13. Valg 14. Evt. Velkomst ved formand Carsten Andersen Carsten foreslog Mads Mortensen fra LandboUngdoms landsledelse som mødeleder. Mads blev valgt. Det har ikke været muligt at finde en ung med-mødeleder. Derfor er Mads eneste mødeleder. Jytte blev valgt som referent. Dorte Kimer og Knud Rasmussen blev valgt som stemmetællere. Mads konstaterede, at landsmødet var indvarslet i rette tid. Dagsorden og bilag udsendt i rette tid. Punkt 12. Forum for udveksling af erfaringer og idéer mellem klubber, blev flyttet til sidste punkt på dagsordenen. Der er 37 stemmeberettigede

2 4. Formandens beretning Carsten Andersen: Takkede for mange fremmødte. God repræsentation. Landsmødet er muligheden for at gøre sin stemme gældende. Henrik Dalum, landsledelsen landsmøde i februar. Der arbejdes på at implementere strukturændringerne. Ledelsen har deltaget i de første områdemøder. Der er steder hvor det er svært med den nye struktur. Den nye struktur giver nogle udfordringer, men det skal nok komme til at fungere. Det tager tid. Carsten: Rikke Boss har trukket sig som formand pr. 1. september da hendes mand kom til skade. Hun havde meddelt at hun ville trække sig til årsmødet. Carsten takkede Rikke for det store arbejde hun harhavde ydet i 4H. Fremover bliver hun inviteret til at deltage som gæst på 4Hs landsmøder. Carsten Andersen og Henrik Dalum stiller begge op til dagens formandsvalg. Marieke Van Straaten: Orientering om internationale aktiviteter: NSU lederskole er netop afholdt på Skovly med 22 deltagere, dog ingen deltagere fra 4H. Planlægning af efterårsseminar næste efterår er så småt i gang og der er nedsat en styregruppe. Titlen for seminaret er Bæredygtig fødevareproduktion Forårsseminar 2013, ingen deltagere fra 4H. Invitation fra Irland, én deltager 23 deltagere til Nordisk lejr. 2 voksne ledere. Europa Rally i Irland med to deltagere. Emnet var Vær med til, at skabe fremtiden i dit lokalområde Nordisk ungdomsuge på Island med to deltagere. Lederkursus med én deltager i Irland Efterårsseminar 2013 med to deltagere. Innovation og entreprenørship Nordisk temaseminar i Tyskland. Carsten: Jette Riis valgte at stoppe som kontorleder pr. 1. marts.. Hanne Damm er ny kontorleder pr. 1. marts. Hanne er blevet mødt med mange udfordringer. Ledelsen ser frem til et godt samarbejde. Marieke: Ungerådet arbejder med bedre og flere aktiviteter for de unge i 4H. Det er vigtigt at de unge bliver i 4H. Ungerådet har lavet tøj med logo til brug på Nordisk Lejr. Ungerådet afholder eget landsmøde i foråret Hans Kristian Madsen: 135 Madskoler med 2000 børn i års Jubilæum. Samarbejde med REMA 1000 har været en succes. REMA 1000 har ved hjælp af deres egen huskok udviklet opskrifter til Madskolerne. Strategigruppen arbejder med at gøre Madskoler- 2 / 11

3 ne endnu bedre. Dialog med de frivillige instruktører er meget vigtig. Kristina Vanggaard Brødbæk: Juniorlederkursus 1 med 10 deltagere og Juniorlederkursus 2 med 13 deltagere. Juniorlederkursus 3 blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Det er gode kurser. Kristina opfordrede klubberne til at sende de unge 4H ere af sted. Kursusudvalget arbejder med, at ændre kurserne. Hans Kristian: Der bliver lavet en Banya (russisk sauna.red) på Skovly. Smedehuset er flyttet over i banyaområdet. Tegningerne blev godkendt i marts, og arbejdet blev påbegyndt i august. Formålet med banyaprojektet er øget udlejning på Skovly. Firmaer er målgruppen. Skolerne kommer ikke i så stort antal, de skal spare. Tysk udlejningsbureau har sørget for rimelig belægning i sommer. Flere uger er forhåndsreserveret til næste år. Den private udlejningsdel er hævet. Fårene på Skovly er solgt til naboen, så Skovly har ikke udgifterne til dem mere, bl.a. er dyrlægeregningen faldet væsentligt. Men fårene går stadig på marken lige ved siden af Skovly. Det er målet at Skovly skal have mange forskellige dyr. Skovly har fået ny hjemmeside. Skovly er blevet brugt til Landsmøde og ekstraordinært Landsmøde. I vinterhalvåret kan 4H klubber leje Skovly til halv pris. Henrik: Rundede beretning af. Dejligt med ris og ros ude fra landet. Tak for samarbejdet til bestyrelsesmedlemmer. Tak til konsulenter. Tak til samarbejdspartnere. Spørgsmål og kommentarer til beretningen: Marianne Morthorst, Brørup-Folding 4H: Hvor er Tina Lauridsen fra ledelsen? Ønskede en præsentation af de tilstedeværende ledelsesmedlemmer. Hvordan finder de unge ud af, at de kan komme på rejse. Invitationer/Informationer stopper hos lokalformanden. Svar: Nyt medlemssystem, mere direkte vej til at tilmelde sig. Ungerådet arbejder på et system der sikrer, at der er flere unge der deltager. Præsentation af ledelsen. Helena Pandell, Odense 4H: Det er kun Madskolerne der får plads i beretningen, 4H s andre aktiviteter skulle også være nævnt. Bl.a. dyreskoler som er en stor aktivitet mange steder. Palle Jakobsen, Ålborg og omegns 4H: Hvis vi fortsat skal udbyde dyreskoler, så skal der laves t-shirts. Marianne Morthorst: Hvilken dato afholder de unge landsmøde, 3 / 11

4 hvor der vælges repræsentanter til ungerådet. Hvor gammel skal man være for at deltage i de unges landsmøde. Svar: Der er endnu ikke fastsat en dato. Ungemålgruppen er i alderen år. Steen Holm, Søholm 4H: Der er for stor fokus på Madskolerne, pas på 4H ikke forsvinder. Det er 4H der skal have goodwill for Madskolerne. Kirsten Weidmann, Viborg 4H: 4H fremstår som Madskoler og ikke andet. 4H forsvinder. Læst god artikel om Madskolerne, men kun Landbrug & Fødevarer der bliver nævnt. Det er 4Hs Madskoler. Svar: 4Hs klandres ellers for at L&F ikke bliver nævnt. Presseomtale denne sommer svarende til 2,6 millioner. Kirsten Weidmann: Vi er ikke kommet længere med strukturændringerne. Svaret er, hver gang vi spørger, Vi finder ud af det., Der kommer ikke svar på vores spørgsmål. I brev fra Carsten er der brugt ordlyden Tidligere regioner i forbindelse med øremærkning af midler. Man kan ikke øremærke midler til noget der ikke findes. Svar: Ledelsen har svaret på de spørgsmål der er stillet til dem. Der er svaret på samme spørgsmål mange gange. Marianne Morthorst: God beretning. Anette Lauritsen, Vendsyssel 4H: Der er for meget proppet i programmet til Madskolerne. Instruktørerne har svært ved at nå det. Svar: Der bliver lavet om til næste år. Færre ting i programmet. Madskoleprogrammet skal planlægges i mindste detalje. Tager det med til strategiudvalget. Palle Jakobsen: Det blev lovet at konsulentsituationen i Ålborg havde højeste prioritet. Det er 9,5 måneder siden det blev lovet. Det er først kommet på plads i denne uge. Svar: Hvis en ting har højeste prioritet, så må der ikke gå 9,5 måneder. Steen Holm: Er alt på plads omkring ansættelse af medarbejder. Hvordan ser økonomien ud. Svar: Ansættelse af medarbejdere er på plads. 4Hs egenkapital skal fungere som buffer. 5. Forslag til kontingent og budget for kommende år Hans Kristian gennemgik regnskab og budget Orienterede om, at kontingent til Landsorganisationen 4H fra 2014 er på kr. 175,00 pr. medlem. Afvigelser ved drift og serviceydelser vedrører Nordisk lejr. Afvigel- 4 / 11

5 se på både indtægter og udgifter. Ikke tilfredsstillende med underskud på kr Afskrivning på Skovly på Egenkapital på kr. 7 mill. Kirsten Weidmann: Kontingent, hvad gør vi med Madskolerne? 25 kr. i underskud på madskolebørn. Er der et foreløbigt regnskab for 2013? Er der fulgt op pr. 1. oktober? Svar: Der skal være overensstemmelse mellem det beløb klubberne skal betale videre til Landsorganisationen pr., og det beløb de får retur fra Madskolerne. Måske stiger Madskolegebyret 25 kr. næste år. Kr. 175 er et gennemsnit, beregnet ud fra det beløb klubberne tidligere betalte til regionen og landsorganisationen på landsplan. Det er ikke muligt at lave et foreløbigt regnskab for 2013, da der stadig mangler refusionsopgørelser fra nogle regioner. Kirsten Weidmann: Det er vigtigt at økonomien følges tæt. Mikael Kreiner, Agri Nord 4H klub: Er Rema 1000 midler med i projektmidlerne. Steen Holm: Hvordan ser budgettet ud fremadrettet. Bliver det bedre i fremtiden. Svar: Det er ikke acceptabelt at der fremadrettet budgetteres med underskud på budgettet, men vi er stadig i en opstartsfase. Hanne Dam: I fremtiden er der særlig fokus på fundraising. Jytte Brokholm i spidsen for fundraising. Projekterne skal beskrives, så der er mulighed for at søge midler.. Forslag om kontingent til Landsorganisationen på kr. 175 pr. medlem blev sat til afstemning. To stemte imod. Forslaget blev vedtaget. 6. Handlingsplan Ikke aktuel. Handlingsplan vedtages for to år, så det er først aktuelt igen i Orientering om haveprojekt Lisbeth Aarup Nielsen præsenterede haveprojektet. Haveprojektet skal bæres af Fra jord til bord tanken. Kobling mellem havehold og madhold. Haveprojektet skal være landsdækkende med lokalt forankring. Facebook skal bruges til kommentarer og ideer. 4-5 modelklubber fordelt i landet. Samarbejdsrelationer Havearkitekter, uddannelsesinstitutioner, skolehaver, boligforeninger m.v. 5 / 11

6 Samarbejde med boligforening. Renovering af boligkompleks. Ved tilbageflytning skal de grønne områder bruges til haveprojektet. Fælles have hvor man kan plante sine aflagte påskeliljer, så det blomstrer til fælles fornøjelse året efter. Krydderurter der kan plukkes frit. Projektet mangler et navn. Spørgsmål: Er haveprojektet et byprojekt. Lisbeth: Skal kunne fungere i land og by. Frederik Smedegaard, Nordfalster 4H: Vi har haft Havehold i flere år Vendsyssel 4H: Mangler nyt til vores haveprojektet. Vi vil gerne være med. Marianne Morthorst: Er blevet kontaktet af Brørup bibliotek, vedr. et fælles haveprojekt med Ældresagen. Navnet til haveprojektet skal være 4H haver. Line Davidsen, Fuglebjerg 4H: Hvornår kommer der noget ud om projektet. Vil gerne være med - har instruktør. Kirsten Weidmann: Mange har allerede haver. Brug erfaringerne derfra. Kirsten Nielsen, Friluftsrådet: Lokale og anlægsfonden kunne være et sted at hente midler til projektet. Helena Pandell: Odense 4H vil gerne være med i haveprojektet. Ole Hedelund, Dianalund 4H: Titel på projektet - Haven er din, 4H er min bedste ven. 8. Orientering fra bestyrelsesudvalget Steen Holm, Søholm 4H fremlagde bestyrelsesudvalgets arbejde. Udvalgets primære mål var at forenkle bestyrelsesarbejdet i 4H og gøre det attraktivt at sidde i en 4H bestyrelse. I forbindelse med arbejdet havde udvalget arbejdet med, spørgeskemaundersøgelse, informationsindhentning, interviews og workshops. Udvalget troede fra starten, at de skulle udvikle en ny bestyrelseshåndbog, men det viste sig at bestyrelseshåndbøger fra andre foreninger ligger tilgængelige på nettet. 4Hs hjemmeside, intranetforum, skal bruges til debatforum. Stedet hvor vi uddeler ros og ris til hinanden. Intranettet er et glimrende sted at diskutere dagsordenpunkter forud for landsmødet næste år. Steen demonstrerede hvordan man kommer ind på debatforum på hjemmesiden. Bestyrelsesudvalget betragter sit hverv som nedlagt med denne præsentation. Ungerådet bruger facebook til at kommunikere. Jesper er teknisk rengøringsassistent på hjemmesiden/intranettet. 6 / 11

7 Lene, Stevns 4H: Hvordan får vi struktur på hjemmesiden/intranettet. Svar: Det er Jesper Hall der står for strukturering. Elsebeth, Vejrup-Gørding 4H: Opfordring til ungerådet om, at de lægger informationer tilgængelig for alle. Svar: Alle der har været med på juniorlederkurser bliver indbudt til facebookgruppe. Spørgsmål: De unge i klubberne får ikke information om ungeråd. Hvordan sikrer vi det i fremtiden? Svar: Husk at mund til mund metoden stadig er den bedste. Elsebeth, Vejrup Gørding 4H: Hvordan får vi fat i de unge der ikke deltager i landsdækkende arrangementer? 9. Orientering fra kursusudvalget Kirsten Nielsen, Friluftsrådet: Friluftsrådet består af 23 kredse. Det giver genlyd når 4H møder op til møderne. Ny strategi i Friluftsrådet Der er fokus på Friluftstid,. Uddannelse og formidling og Landskab og Natur. 22 hovedpunkter under tre områder. På hjemmesiden står der hvem der er kredsformænd. Michael Boon, afløser Kirsten til næste forår som bestyrelsesmedlem. Det er vigtigt, at 4H og LandboUngdom støtter op om hans kandidatur. Kristina orienterede fra kursusudvalget. Målgruppen for kurser og lederudvikling i 4H, er alle ledere og instruktører, ikke kun nytilkomne. Ny kursusstruktur er på vej. Kurser kan være landsdækkende eller afholdes i de enkelte områder. Varighed og pris afhænger af kursus. Kan være weekend eller enkeltdage. Udbuddet afhænger af behov. Instruktører kan rekrutteres internt eller eksternt. Gode instruktører er en selvfølge. Kurser i 2014: Ny i 4H Juniorlederkurser ændres i 2014 Multikursus den marts på Dalum Landbrugsskole. Fagkurser Mikael Kreiner: Hvad indgår i Multikursus. Knud Rasmussen, 4H SYD: Hvad med landsdelskurser 7 / 11

8 10. Orientering om nyt medlemsregistreringssystem Steen Holm: Samarbejde med andre ungdomsforeninger. Marianne Morthorst: Bevar landsdelskurser alle Jakobsen: Ålborg 4H Grøn weekend for årige. Mikael Kreiner: Det er godt at komme af sted på kursus som årig. Svar: Multikurser er endnu ikke planlagt. Virker i LandboUngdom. Henrik orienterede om Winkas, der bliver det nye medlemsregistreringssystem. Styr på medlemsregistrering. Der kan sendes sms og mail fra systemet. PBS betaling. Sparer tid konsulenter på landsplan er superbrugere. Slut december start januar oprettes alle medlemmer i det nye system. Systemet er webbaseret. Ulla Frederiksen, Nordøsthimmerlands 4H: Dårlig idé at der betales via nettet. Palle Jakobsen: Hvis man indmelder sig i juli, er man så kun medlem ½ år? Steen Holm: Vi har mange forskellige former for opkrævning. Det bliver svært at integrere sig i det nye system. Kirsten Weidmann: Central medlemsregistrering er ok, men kontingentopkrævning er noget andet. Det kan klubberne selv. Lene Toftebæk, Stevns 4H: Sikker på, at det bliver godt med det nye system. Klubbens kasserer glæder sig meget, da hun bruger meget tid på at registrere medlemmer. Elsebeth Toldshøj, Vejrup-Gørding 4H: Der er ingen problemer med at registrere medlemmerne. Der udfyldes en blanket med gennemslag og kopi sendes til formanden. Michael Kreiner: Det bliver godt med centralt medlemssystem. Svar: Ledelsen indkalder til møde med arbejdsgruppen, således at alle bekymringer og spørgsmål bliver diskuteret. 11. Indkomne forslag A.. Forslag fra ledelsen om forenkling af årsnåle På nuværende tidspunkt er det muligt at bestille 48 forskellige nåle. Ledelsens forslag går ud på, at bevare voksennålen med tal fra årstal. Der er i år bestilt 714 nåle. For at få dem til aftalt pris skal der bestilles mindst 1500 nåle. Det er et stort logistikarbejde at tage mod bestilling og distribuere nålene. Spørgsmål: Nålene kommer for sent til klubberne. Kan man bestille nåle i løbet af året? 8 / 11

9 Afstemingsresultat: 2 nej 26 ja 8 blanke Forslaget blev vedtaget. B. Forslag fra Åbakkens 4H om mulighed for brevstemning til 4H s landsmøde 12 ja 23 nej 1 blank Forslaget blev ikke vedtaget. C. Forslag fra Birgitte Stenhøj Larsen om mulighed for brevstemning. 23 nej 12 ja 1 blank Forslaget blev ikke vedtaget. D. Forslag fra Viborg 4H om de gamle regioners bevarelse. Kirsten argumenterede for forslaget fra Viborg 4H/ hende selv. Regionerne skal selv bestemme om de ønsker at indgå i områdesamarbejdet. Områderne duer ikke til det nære samarbejde, klubberne får ikke den optimale støtte og opbakning. Seniororganisationerne ønsker at støtte det lokale foreningsarbejde. Glostrup 4H: Hvorfor kan I ikke samarbejde som I gjorde før. Aff: Sjælland fungerer godt nu, men det har været svært i starten. Et stort område kan også samarbejde. 30 nej 5 for 1 blank Forslaget blev ikke vedtaget. E. Forslag fra Bornholm om at blive 5. område. 9 / 11

10 33 stemmer for 2 imod 1 ugyldig Forslaget blev vedtaget. 12. Forum for udveksling af erfaringer og ideer mellem klubber Flyttet til sidste punkt på dagsordenen. Referat er alligevel indsat her. Udeskoler fra Søholm 4H. Forslag til juniorlederkurser Henrik har fået input Dyreskoler Involvering af juniorlederne. Fastholdelse. Havehold Invitere bedsteforældrene Hvad er populært i 4H Fra jord til bord. Mange drenge på holdene. Madlavningshold udelukkende med drenge. Gribe trenden med at det er populært at leve sundt. Dyrehold Det skal ændres til de dyr der er populære. Foreninger går sammen til fælles arrangementer. Udendørs madlavning. Bålmad. Der mangler undervisningsmaterialer til børn ældre end 8 år. De gamle skal give ansvaret videre til nye instruktører. Græskardag. Svært at få sponsorer. Bornholm har lavet en skrivelse til at tage med rundt til sponsorer. Så er det nemmere at få små gaver og gevinster. Der skal gøres noget for forældrene. Forældrene skal inviteres til at deltage i aktiviteterne. Pleje forældrerelationen. De skal være en del af 4H, ellers smuldrer det. 13. Valg A. Valg af formand Karsten Andersen 8 stemmer Henrik Dalum 29 stemmer Henrik Dalum er valgt. B. Valg til ledelsen Forslag til ledelsen: Tina Dyrholm Marianne Morthorst Rene Mejer Lauritsen Frederik Kirk 10 / 11

11 Tina Dyrholm, Marianne Morthorst og Frederik Kirk er valgt til ledelsen for to år. René Mejer Lauritsen opnåede ingen førstevalg og er derfor valgt for ét år. Forslag til suppleanter: Karina Olsson Helena Pandell Lene Toftebæk Helena Pandell, første suppleant Lene Toftebæk, anden suppleant 14. Evt. Knud, konsulent: Medlemstal på nuværende tidspunkt. Svar: Der er ikke nogle nye tal. Spørgsmål om pengestrømmen for kontingent. Klubben får med faste mellemrum hele kontingentbeløbet retur og sidst på året skal der indbetales kr. 175 til Landsorganisationen. 11 / 11

Dagsorden til 4Hs Landsmøde

Dagsorden til 4Hs Landsmøde Til: Postmodtager I 4H klubber, 4H områdeformænd, IFYE, 4H konsulenter og 4Hs landsledelse Cc: Sven-Aage Steenholdt Århus, den 7. april 2016 Dagsorden til 4Hs Landsmøde 4H afholder Landsmøde lørdag den

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber gennem regionen og danner derved landsorganisationen

Læs mere

Referat fra Landsmøde 2017

Referat fra Landsmøde 2017 Postmodtager i 4H klubber, landsledelsen, 4H konsulenter og deltagere på landsmødet samt mødeleder. 29. maj 2017 Referat fra Landsmøde 2017 Mødet blev afholdt den 25. marts 2017 på Dalum Landbrugsskole,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra Landsmøde 2016

Referat fra Landsmøde 2016 Postmodtager i 4H klubber, landsledelsen, 4H konsulenter og øvrige deltagere samt mødeleder. 18. maj 2016 Referat fra Landsmøde 2016 Mødet blev afholdt den 30. april 2016 på Dalum Landbrugsskole, Odense.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er Rejs med LU - din mulighed for at opleve verden som LU er Sådan gør du Kig i folderen og find det arrangement, du har mest lyst til at deltage i. Sidst i folderen finder du et ansøgningsskema, som du kan

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30 I kantinen på Magleblikskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Christian Brolle Sørensen blev foreslået som dirigent

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015

REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015 REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015 Efter spisningen indledte lokalformanden Hans Jeppsen årsmødet med henvise til dagsordenen for årsmødet, og gik straks til Dagsordenens

Læs mere

Referat af Landsmøde den 16. april 2016

Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Pkt. 1 Birgit von der Recke blev valgt til dirigent. Jeanne Bau-Madsen var referent. Stemmetællere: Annam al- Hayali og Ulla Lunde Hansen Dirigenten konstaterede,

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vedtægter LandboUngdom. Vedtaget 28. marts 2015

Vedtægter LandboUngdom. Vedtaget 28. marts 2015 Vedtægter LandboUngdom Vedtaget 28. marts 2015 LandboUngdoms landsledelse, valgt på Årsmøde 28. marts 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsorganisationen LandboUngdom og har hjemsted på adressen

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning.

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning. Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning. Til generalforsamlingen var der mødt 32 deltagere heraf 18 stemmeberettigede. Jens Koch bød velkommen. Jens

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde ved Håndbold Region Øst Formand

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling 109 I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 19. mar. 2009 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 56 stemmesedler heraf 15 ved fuldmagt Der var i alt 63 fremmødte

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Udvikling Ligestilling Forskellighed

Udvikling Ligestilling Forskellighed Udvikling Ligestilling Forskellighed ULF VEDTÆGTER 2011 Navn og hjemsted Vedtægt nr.1 Stk. 1 Udviklingshæmmedes LandsForbund, i daglig tale ULF. Formål Vedtægt nr. 2 Stk. 1 ULF s formål er, at arbejde

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Referat fra LandboUngdoms Årsmøde 2015

Referat fra LandboUngdoms Årsmøde 2015 Til postmodtagere: Lokalforeningsformænd, regionrådsformænd, ungdomskonsulenter, landsledelsen og samarbejdspartnere LandboUngdom Agro Food Park 15 8200 Aarhus N Tel 8740 5000 Fax 8740 5010 www.landboungdom.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ 20 2300 KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Generalforsamlingen startede kl. 10:20. Der var 53 medlemmer repræsenteret 1. Valg

Læs mere

YaSally Støtteorganisation for Gambia

YaSally Støtteorganisation for Gambia Den 20. marts 2015 Referat fra generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00-22.00 i Sognehuset i Højby (nabo til kirken), Højbyvej 37, 5260 Odense S Deltagere: Winnie Andersen, Kristian Bjerg,

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt 2. Beretning af foreningens Formand Anne-Marie Toftensberg berettede om klubbens aktiviteter

Læs mere

Nr Kløverblad. Aalborg Omegns 4H klub. Informationer Medlemsfest Forårsprogram Siden Sidst

Nr Kløverblad. Aalborg Omegns 4H klub. Informationer Medlemsfest Forårsprogram Siden Sidst Nr. 1 2014 Kløverblad Aalborg Omegns 4H klub Informationer Medlemsfest Forårsprogram Siden Sidst Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informaoner 4 En hilsen fra den Nye Konsulent 5

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere