Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den kl på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1 Referat Godkendelse af regnskab Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET Personale. LUKKET Overenskomst OK13. LUKKET Ændringer i tilstedeværelse AVU, OBU og FVU lærerne HF lærerne Pædagogisk udvikling Personaleseminar AVU udviklingsprojekt Orientering om udbud EUD forberedende forløb HF2 tilmeldinger Uddannelsesudvalg Eventuelt VEU Henvendelse fra departementschefen Forslag om dagstur... 5 Bestyrelsen: Ole Husum Lars Sørensen Peter Krog-Meyer Stig Toftgaard Jensen Jens Kappel Hansen Erik Leimand Jens Christian Juul Dolmer Kathrine Thorsen Rasmussen Lars Østergaard, LØ udpeget af Djurslands Erhvervsråd udpeget af kommuneforeningen udpeget af Region Midt selvsupplering udpeget af personalet udpeget af personalet udpeget af kursistrådet i med udpeget af kursistrådet i Hornslet forstander / referent Side 1 af 6

2 1 Referat Referat 39 er godkendt, men der mangler underskrifter. Godkendelse og underskrift af referat 39 Referat 39 blev underskrevet 2 Godkendelse af regnskab 2014 Ernst og Young (EY), der den 19. november 2013 fusionerede med vores hidtidige revisionsselskab KPMG, har udformet regnskabet for VUC Djursland har således ikke skiftet revisionsselskab. EY gennemgår regnskabet for 2014 i samarbejde med forstanderen på VUC Djursland. Forstanderen indstiller R2014 til godkendelse Regnskabet for 2014 blev godkendt med en blank revisorpåtegning. Samtidig gav bestyrelsen økonomichefen bemyndigelse til at bruge digital signatur ved videre indrapportering af regnskabet for Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET 4 Personale. LUKKET 5 Overenskomst OK13. LUKKET 6 Ændringer i tilstedeværelse 6.1 AVU, OBU og FVU lærerne TR, AVU afdelingslederen og forstanderen har igennem skoleåret haft møder vedrørende en mere hensigtsmæssig arbejdstid/tilstedeværelse i det kommende skoleår. Jævnfør vedlagte bilag indeholder oplægget til bestyrelsen følgende væsentlige elementer. Fast mødetid for alle hver dag Ved sygdom/fravær må der ikke være aflysninger, og lærerne dækker ind for hinanden Ingen merarbejde/overarbejde. Der arbejdes kun på nul-dage ved forud indgået aftale med lederen, men det tilstræbes at være på et minimums niveau Side 2 af 6

3 Arbejdsugen er på grund af 17 nul-dage i skoleåret 2015/2016 på 40,05 timer per uge. Bestyrelsen beslutter, hvor mange timer, der skal være tilstedeværelse på skolen. Oplægget er på 30 timer. Forstanderen indstiller, at AVU skal tilbydes vedlagte ordning, idet bestyrelsen fastlægger, hvor mange timers tilstedeværelse AVU lærerne skal have på skolen. Bestyrelsen besluttede, at fremadrettet arbejder efter oplægget med disse kommentarer. 31,5 timers tilstedeværelse per uge Alle bruger brikken til tidsregistrering på skolerne Løbende evaluering af tiltaget Bestyrelsen forbeholder sig ret til ændringer 6.2 HF lærerne På bestyrelsesmødet den 12. december 2014 behandlede bestyrelsen en henvendelse fra HF TR omkring utilfredshed med tilstedeværelsen, der virker meningsløs og irrationel på lærerne. Der ønskes en mere fleksibel tilgang. HF TR vil gerne tage udgangspunkt i den ordning, som AVU nu er ved at indgå med forstanderen og bestyrelsen. Der er aftalt møde mellem HF TR og forstanderen den 24. marts. Forstanderen indstiller, at HF lærerne skal tilbydes en ordning på samme vilkår som AVU lærerne Bestyrelsen godkendte, at HF lærerne kan få det samme tilbud som AVU lærerne. Såfremt HF lærerne ikke ønsker dette, er de velkomne til at komme med et oplæg til det kommende bestyrelsesmøde. 7 Pædagogisk udvikling 7.1 Personaleseminar Den 30. januar 2015 afholdte personalet et seminar på Kystvejens Hotel i, hvor der blev sat fokus på vores identitet. VUCD bestyrelsesmedlem Stig Toftgaard var tovholder på dagen. Et resultat af dagen var nedsættelse af et PUF udvalg (pædagogisk udviklingsforum) til erstatning af PR (pædagogisk råd) møderne samt PU (pædagogisk udvalg). Dog fastholdes der et årligt lovgivningsmæssigt PR møde. Orienteringen blev taget til efterretning Side 3 af 6

4 7.2 AVU udviklingsprojekt AVU arbejder fortsat med udviklingsprojektet, hvor såvel medarbejdere som ledere løbende deltager på kursus. Det forløber godt og delvis efter planen, idet vi afslutter projektet i efteråret 2015, hvilket er senere end den oprindelige plan. Orienteringen blev taget til efterretning 8 Orientering om udbud 8.1 EUD forberedende forløb I henhold til lovgivningen skal VUC samarbejde med erhvervsskolerne omkring EUD-forberedende forløb. Vi har i samarbejde med jobcentrene på Djursland oprettet en flexklasse i. Flexklassen er opbygget af samlæste niveauer fra Basis til F på fagene dansk, matematik og engelsk. Flex-holdets fag afsluttes ikke med en prøve. Hvis der er kursister på flex-holdet, som fagligt er stærke nok til at gå til prøve til sommer, visiteres de over på VUCs ordinære 9. eller 10. kl, så de på den måde får mulighed for at gå til prøve til juni og dermed hurtigt får opfyldt adgangskravet til EUD (02 i dansk og matematik på G-niveau). Der er løbende optag på flex-holdet, og vi har sat en maksimal grænse på 24 kursister, hvorefter der er venteliste. Når vi flytter kursister fra flex-holdet til de ordinære hold på 9. og 10. kl, så optager vi nye kursister fra ventelisten til flex. Ventetiden er på max 2 uger. Ved slutningen af marts måned kan vi optage nye på flex-holdet, da der er et krav om min. 3 mdrs sammenhængende undervisning for at opretholde retten til SU. De kursister, der forbliver på flex-holdet forventes at fortsætte/tilmeldes på de nye ordinære AVUhold (9. og 10 kl.) til august. Flere kursister har brug for mere tid til at klargøre sig til EUD, da kravet om 02 i dansk og matematik ikke kan klargøre til alle EUD-retninger. Karakterkravene til diverse EUD-uddannelser er komplekst, idet der i flere EUD-retninger forholdsvist hurtigt stilles krav om, at flere fag skal bestås på F-niveau, og dermed er et 02 i dansk og matematik på G-niveau (9.kl) ikke altid er ensbetydende med, at den unge har kompetencerne til at kunne gennemføre en EUD. I erhvervsskolernes brobygningsprojekt, Brobygning Djursland, deltager VUC med FVUundervisning i dansk og matematik på Teknisk Skole i. Her spottes unge borgere, der er stærke nok til at komme over på flex-holdet og dermed tættere på at få opfyldt 02-kravet til EUD. Orienteringen blev taget til efterretning Side 4 af 6

5 8.2 HF2 tilmeldinger Den 15. marts havde vi 26 kursister i kursister i 2014 og 9 kursister i Vi skal hvert år opnå et optag på minimum 40 kursister, hvis vi skal beholde vores udbudsret til HF2. Det forventes, at det kan blive vanskeligt. Hvis det f.eks. ender med 30 tilmeldinger ved opstart i august, kører vi holdet igennem på 2 år, men vi mister samtidigt retten til at etablere HF2 hold i Desværre kan vi ikke blot tro, at alle fremtidige HF2 kursister i stedet vil vælge vores HFE tilbud, og det kan derfor medføre en nedgang af HF kursister. Bestyrelsen besluttede at nedlægge HF2, da det vurderes som urealistisk, at vi når det ønskede optag på minimum 40 kursister til opstart i august Uddannelsesudvalg Henvendelse fra LO vedrørende uddannelsesudvalg. Bilag vedlagt. Bestyrelsen besluttede, at Ole Husum skulle sende det svar til LO Djursland, som blev læst op på bestyrelsesmødet 9 Eventuelt 9.1 VEU Jens Kappel er indtrådt i VEU, og Jens har været til sit første møde med VEU Centerrådet. 9.2 Henvendelse fra departementschefen Ole Husum gennemgik den henvendelse, som undervisningsministeriets departementschef Jesper Fisker har rettet til alle bestyrelsesformænd. 9.3 Forslag om dagstur Som inspiration for bestyrelsen foreslog forstanderen, at bestyrelsen besøger et par andre VUC i Danmark. Ideen findes god, så nu skal vi blot finde et tidspunkt, hvor alle kan. Punktet tages derfor op på et kommende bestyrelsesmøde Side 5 af 6

6 Ole Husum Peter Krog-Meyer Jens Kappel Hansen Jens Christian Juul Dolmer Lars Sørensen Stig Toftgaard Jensen Erik Leimand Kathrine Thorsen Rasmussen Side 6 af 6

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 9.12.2014

Referat fra bestyrelsesmøde 9.12.2014 fra bestyrelsesmøde 9.12.2014 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Stefanie

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg Til stede: Lars Gaardbo (LG + TR) Allan V. Nielsen (AVN) Michael T. Olesen (MTO + SR) Nina Dyrhberg (ND) Preben I. Jensen (PIJ) Lars Hærvig

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

1. Fastholdelse og motivation

1. Fastholdelse og motivation Roskilde, den 25. august 2014 Endelig evaluering Indsatsområder for 2013/2014 Indsatsområderne for 2013-2014 er lavet ud fra VUC Roskildes målsætninger for 2011-2014. Indsatområderne er udarbejdet sammen

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere