KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009"

Transkript

1 KURSUS-KATALOG for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 Haderslev i december 2008 Til nye og gamle menighedsrådsmedlemmer Ved begyndelsen af en ny menighedsrådsperiode kan der for nye medlemmer være mange spørgsmål, især hvis man har fået en særlig opgave. Men det gælder såmænd også garvede medlemmer. Provstiudvalgene og distriktsforeningerne arrangerer traditionelt en række kurser for at klæde menighedsrådene ordentligt på. Stiftet plejer ligeledes at byde ind med kurser. Igen i år har vi valgt at samle tilbuddene i et fælles-katalog, som hermed udsendes til alle menighedsrådsmedlemmer i Haderslev Stift. Jeg håber, at dette brede udbud af kurser kan give svar på de fleste spørgsmål og lyst og mod til det kommende arbejde. Med venlig hilsen Niels Henrik Arendt

2

3 Den Sønderjyske Forening af Menighedsrådsmedlemmer Kursusdage (i samarbejde med Løgumkloster Højskole) for sønderjyske menighedsrådsmedlemmer 27. februar 2009 kl februar kl på Løgumkloster Højskole. Fredag Bent F. Petersen: Præsentation af Landsforeningens og Distriktsforeningens arbejde Biskop Niels Henrik Arendt: Mausolæum eller eksperimentarium? Udfordringer til folkekirken om kristendommen og kristendommens fremtid. Lørdag Kirsten Moesgaard kommer med oplæg og leder efterfølgende gruppearbejde. Menighedsrådene står over for store og spændende udfordringer i forbindelse med reformarbejdet. Hvad kan det enkelte sogn selv? Hvad kan sognet med fordel sammen med andre, og hvad kan sognet ikke uden at samarbejde med andre? Valggrupper: a) Kirken og de unge. Gadepræst Maria Krogsøe Mienert fra Esbjerg giver ideer til, hvordan kirken kan henvende sig til unge. Organist Mie Schmidt fra Brøns fortæller om babysalmesang i landsbykirken. b) Historien bag vores gudstjeneste. Hvorfor ser liturgien ud, som den gør? Kunne vi forestille os andre måder at holde gudstjeneste på? Provst Thala Juul Holm, Løgumkloster, lægger op til debat om gudstjenestens form og indhold. c) Hvordan bevarer vi vore gamle kirker og præstegårde? ved sognepræst Ole Werth Sørensen, Oksbøl. d) Ud med kirken via kirkeblade og hjemmesider m.m. ved journalist Stefan Vase fra Danmarks Kirkelige Mediecenter, Århus. Kursus for nyvalgte kasserere Lørdag den 7. februar 2009 kl Stubbæk forsamlingshus Torsdag den 19. februar 2009 kl Agerskov Kro Instruktør: Ole Werth Sørensen Der er tale om det samme kursus, men altså to forskellige dage. Kurset vil omfatte en kort gennemgang af folkekirkens økonomi i almindelighed og kirkekassens regnskab i særdeleshed. Den praktiske del af kurset koncentreres om en gennemgang af budget- og regnskabsskemaerne, kontering, afstemning, momsregler mm. Kurset henvender sig især de nye kasserere så vel valgte som ikke-valgte kasserere men også "gamle", der ønsker at blive "opladet" er velkomne. Indbydelse til de to kurser vil tilgå menighedsrådene straks i begyndelsen af det nye år. Kursusdag for nye og gamle menighedsrådsmedlemmer Lørdag den 31. januar 2009 Som nyvalgt medlem af menighedsrådet kan der være mange spørgsmål, især hvis man har fået en særlig opgave. Men det gælder såmænd også garvede medlemmer. For at klæde menighedsrådsmedlemmerne ordentligt på indbyder Haderslev Domprovsti, Sønderborg Provsti og Aabenraa Provsti i samarbejde med Den Sønderjyske Forening af menighedsråd til en kursusdag for nye og gamle menighedsrådsmedlemmer. Kursusdagen finder sted på Folkehjem i Aabenraa lørdag d. 31. januar 2009 fra kl til ca

4 Program: 9,00 Morgenkaffe i Kongesalen 9,30 9,45 Velkomst ved. formanden for distriktsforeningen Bent F. Petersen 9,45 10,30 Biskop Niels Henrik Arendt: Visioner for menighedsrådenes arbejde 10,40 11,45 Arbejdsgrupper 12,00 13,00 Frokost 13,00 14,00 Arbejdsgrupper 14,00 14,15 Kaffe 14,15 15,00 Formand for Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer Inge Lise Pedersen: Visioner for kirkens arbejde. Der vil på kursusdagen være fire arbejdsgrupper, som menighedsrådsmedlemmerne kan tilmelde sig: Gruppe 1. Formænd og næstformænd: Gruppen ledes af provst Marlys A. Uhrenholt, Aabenraa Provsti. På baggrund af oplæg fra Kirsten Moesgaard, menighedsrådsformand i Løgumkloster, og Marius Nørgaard, menighedsrådsformand i Bov, drøftes formandens og næstformandens opgaver, herunder bl.a. forberedelse af menighedsrådsmøde, udfærdigelse af dagsorden, mødeledelse, kompetencer, konfliktforebyggelse og fokusering på menighedsrådets visioner. Gruppe 2. Kirkeværger: Gruppen ledes af formanden for distriktsforeningen Bent F. Petersen, Brøns. På baggrund af oplæg fra kirkeværge Paul Anton Martinussen, Løgumkloster, og stiftsfuldmægtig Margrethe Wind, Haderslev stift, drøftes kirkeværgens opgaver i henhold til vedtægten for kirke-værger herunder samarbejdet med menighedsrådet, tilsyn og kompetencer. Gruppe 3. Kontaktpersoner: Gruppen ledes af domprovst Kim Eriksen, Haderslev Domprovsti. På baggrund af oplæg af kontaktperson Rosemarie Østergaard, Bov, og Stiftskontorchef Lars Christian Kjærgaard, Haderslev Stift, drøftes kontaktpersonens opgaver og ansvar herunder MUS og APV, kontaktpersonens rolle i forhold til personalet og menighedsrådet, kirkeværgen og præsten, medarbejdermøde, m.m. Gruppe 4. Aktiviteter i kirkelivet: Gruppen ledes af provst Anne Margrethe Hvas, Sønderborg Provsti På baggrund af oplæg af menighedsrådsformand Erik Petersen, Gl. Haderslev Sogn (Bysogn), og sognepræst Eva Wiwe Løbner, Kliplev (landsogn), drøftes aktivitetsudvalgets opgaver herunder samarbejde med sognepræsten, organisten og andre sogne. Tilmeldingsfristen er den 5. januar 2009, og man tilmelder sig til Aabenraa Provsti på eller pr. post til Aabenraa Provsti Det gamle Rådhus, Storegade 30, 2. sal, 6200 Aabenraa. Ved tilmeldingen bedes oplyst: deltagerens navn, hjemsogn og provsti nyvalgt eller gammelt menighedsrådsmedlem. gruppe, man ønsker at deltage i. Betaling: Kursusdagen koster kr. 425,00 pr. deltager (alt incl.), og beløbet indbetales til: Den Sønderjyske Forening af menighedsråd, v/cicilie Slot Andersen, Slotsgade 12, 6270 Tønder i form af enten: Vedlagt check Giro Danske Bank:

5 Aabenraa Provsti Møde med revisor Dorte Bastkjær og orienterende møde vedrørende valg til provstiudvalg og stiftsråd onsdag den 21. januar 2009 på Folkehjem Kl møde med revisor fra PriceWaterhouseCoopers Dorte Bastkjær, som vil gennemgå regnskabsproblemer og svare på spørgsmål, der måtte være herom. Henvender sig især til formænd og kasserere. Kl møde for Aabenraa Provsti. I henhold til bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd skal der afholdes et orienterende møde med nedenstående dagsorden i tidsrummet januar Til dette møde inviteres alle menighedsrådsmedlemmer. Formændene bedes venligst orientere alle menighedsrådets medlemmer herom. Dagsorden for mødet d. 21.januar 2009 kl : 1. Valg af dirigent. 2. Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed. 3. Redegørelse for stiftsrådets virksomhed. 4. Gennemgang af reglerne for valg til provstiudvalg og stiftsråd. 5. Fastsættelse af læge medlemmer til provstiudvalg 6. Valg af valgbestyrelse. 7. Drøftelse og eventuel opstilling af kandidater til valgene. 8. Eventuelt Hvis der på mødet er stemning for det, vil der ligesom for 4 år siden blive forsøgt opstillet en kandidatliste til både provstiudvalget og stiftsrådet. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at Henrik Alsted, Ib Krogh Nielsen, Søren Hansen, Laura Madsen og Bodil Nissen er villig til genvalg til provstiudvalget. Hilda Seidel ønsker ikke genvalg. Henrik Alsted er ligeledes villig til genvalg til stiftsrådet. Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling på Folkehjem, og tilmeldingen skal være provstikontoret i hænde senest d. 10. januar 2009 med antal deltagere. Tilmelding pr. Betaling for kaffe og kage koster 55 kr. person, der kan dækkes af kirkekassen og betales ved mødet. Kursus vedr. forholdet mellem den valgte kasserer og regnskabsfører onsdag den 4. februar 2009 kl på Folkehjem i Aabenraa Revisor Dorte Bastkjær vil gennemgå vedtægten for den valgte kasserer. Kurset henvender sig til den valgte kasserer og regnskabsføreren. Tilmeldingsfrist på til senest den 23. januar 2009

6 Vejle og Hedensted provstier Kursus for kontaktpersoner onsdag den 21. januar 2009 kl , Nørremarkskirken, Moldevej 1A, 7100 Vejle. Tilmelding senest 14. januar 2009 til Mogens Lützen På kurset gennemgås hovedlinjerne i et ansættelsesforløb inden for folkekirken. Med udgangspunkt i eksemplet folder vi emnet ud og taler om løn og ansættelse generelt. Hovedvægten ligger på følgende emner: - Kontaktpersonens rolle - Løn- og ansættelsesvilkår - Ansættelsesforløb herunder ansættelsesbrev - Stillings-/arbejdsbeskrivelse - Hverdagen som arbejdsgiver, herunder o Arbejdsmiljø o Personalepolitik o Medarbejderudviklingssamtaler o Hvad gør menighedsrådet, hvis I ikke får det I betaler for? Form: Der arbejdes med såvel generelle som konkrete problemstillinger, skiftende mellem oplæg fra underviser og casearbejde. Kursus for formænd og næstformænd onsdag den 28. januar 2009 kl , Nørremarkskirken, Moldevej 1A, 7100 Vejle. Tilmelding senest 21. januar 2009 til Mogens Lützen Formandens opgaver er meget forskelligartede og udfordrende, og det er den vifte af udfordringer, der er kernen i Landsforeningens kursus for formænd og næstformænd. Er du ny på området, får du et godt kendskab til opgaverne og et solidt grundlag for dit virke i funktionsperioden. Har du prøvet det før, får du nu muligheden for at få frisket din viden op i forhold til den nyeste lovgivning på området. Menighedsrådet er en offentlig myndighed, og det skaber forskellige krav fra myndigheder til bl.a. administration og forvaltning. Dem gennemgår vi, samtidig med at vi giver en introduktion til de folkekirkelige tilsynsmyndigheders funktion og sanktionsmuligheder. Desuden placeres menighedsrådene i den folkekirkelige struktur. Regler og vedtægter for menighedsrådets møder er vigtig viden for formanden, og vi introducerer til emnet, og berører desuden emner som fællesmøder og menighedsmøder. Kursus for kasserere onsdag den 25. februar 2009 kl , Vinding Sognegård, Svinholtvej 4 A, 7100 Vejle. Tilmelding senest 18. februar 2009 til Anne Bach Larsen Kurset henvender sig specielt til kasserere valgt inden for rådet, men også regnskabsførende kasserere eller menighedsrådsmedlemmer med begrænset viden om folkekirkens økonomi kan tilmelde sig. Deltagelse kræver ingen særlige forudsætninger. Der er ikke tale om et kursus i bogføring eller andre praktiske opgaver for menighedsrådets regnskabsfører. Kurset gennemgår relevante emner i relation til den valgte kasserers opgaver, herunder rammerne for menighedsrådets disponeringsmuligheder. I gennemgangen præsenteres deltageren bl.a. for folkekirkens overordnede økonomiske struktur, det nuværende regelgrundlag og implementeringen af betænkning Da det økonomiske område er under forandring, tages der aktuelle emner op, eksempelvis ny lovgivning på området.

7 Haderslev Stift Åbent hus i bispegården og på stiftsadministrationen 27. maj 2009 kl.19.00: De fire nordlige provstier 28. maj 2009 kl : De tre sydlige provstier For nye menighedsrådsmedlemmer og medlemmer, som ikke tidligere har besøgt Haderslev Stift. Rundvisning og fortælling om stiftets forskellige funktioner ved biskop, kontorchef, fuldmægtig og stiftskasserer. Efterfølgende kaffebord i Gl. Haderslev Sognehus med orientering om aktuelle kirkelige forhold ved biskoppen. Der vil senere blive fremsendt særskilt indbydelse med tilmeldingsdato. Kursus i præsteansættelse Tirsdag den 21. april kl i Havsteen-Stuen ved St. Jørgens Kirke, Aabenraa (de sønderjyske provstier) Onsdag den 13. maj kl i menighedslokalerne ved Løget Kirke, Vejle (de nordlige provstier) For menighedsråd, som i de kommende år kan forvente at skulle ansætte ny præst. Ansættelsesprocedure. Hvilke forventninger kan et menighedsråd have til en præst? Hvad skal man spørge om og lytte efter? Sognets profil - teologiske holdninger. Ved biskoppen, kontorchefen og provsterne. Der vil senere blive fremsendt særskilt indbydelse med tilmeldingsdato. Planlagte kurser fra Haderslev Stifts kursusudvalg: I efteråret 2009: Eftermiddags/aften-kursus for formænd/næstformænd. I efteråret 2009: Eftermiddags/aften-kursus for kontaktpersoner. I foråret 2010: Eftermiddags/aften-kursus for kasserere. I foråret 2010: Eftermiddags/aften-kursus for kirkeværger. Alle kurser vil have fokus på praktiske problemstillinger og praktisk arbejdstilrettelæggelse samt erfaringsudveksling. Undervisere forventes at være erfarne formænd / kontaktpersoner / kasserere / kirkeværger, stiftsmedarbejdere og provster. Der vil senere blive udsendt særskilt indbydelse til kurserne.

8 Kalender SD = Sønderjyske Distriktsforening SP = Sønderborg Provsti AaP = Aabenraa Provsti HadP = Haderslev Domprovsti KP = Kolding Provsti FP = Fredericia Provsti VP = Vejle Provsti HP = Hedensted Provsti KD = Kolding provstis distriktsforening FD = Fredericia provstis distriktsforening VD = Vejle provstis distriktsforening HD = Hedensted provstis distriktsforening STIFT = Haderslev Stift 21. jan. Kursus for kontaktpersoner (VP og HP) 21. jan. Møde for formænd og kasserere (AaP) 21. jan. Orienteringsmøde vedr. valg til provstiudvalg og stiftsråd (AaP) 28. jan. Kursus for formænd og næstformænd (VP og HP) 31. jan. Kursusdag for nye og gamle menighedsrådsmedlemmer (SD) 4. febr. Kursus vedr. forholdet mellem kasserer og regnskabsfører (AaP) 7. febr. Kursus for nyvalgte kasserere (SD) 19. febr. Kursus for nyvalgte kasserere (SD) 25. febr. Kursus for kasserer (VP og HP) febr. Kursusdage, Løgumkloster (SD) 21. april Kursus i præsteansættelse (STIFT) 13. maj Kursus i præsteansættelse (STIFT) 27. maj Åbent hus i bispegården og på stiftsadministrationen (STIFT) 28. maj Åbent hus i bispegården og på stiftsadministrationen (STIFT)

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Dato: 25. januar 2006 Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Ordstyrer: Leif Thulstrup Bruhn bød velkommen til de ca. 210 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske oplysninger

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien.

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

irkebladet Spiller op - og Birgit Jepsen spiller også af Sdr. Bjert Sogn 37. årg. Juni - Juli - August 2012 Se side 4-5 og side 12 Fotocollage

irkebladet Spiller op - og Birgit Jepsen spiller også af Sdr. Bjert Sogn 37. årg. Juni - Juli - August 2012 Se side 4-5 og side 12 Fotocollage K Sdr. Bjert Sogn irkebladet 37. årg. Juni - Juli - August 2012 Fotocollage Spiller op - og Birgit Jepsen spiller også af Se side 4-5 og side 12 Fællesskabet bærer os Vi er også en kristen organisation,

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 N r. 1 J ANUAR 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 PRÆLUDIUM MED NYT TIL ALLE FJERN OG NÆR Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Med

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø September 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Knud Erik Christensen 200 ud af mere end 5.000.000 Venø har grund til at glæde sig over det besøg, som øen får den 4.-5.

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2. I dette nummer bl.a.:

KIRKE OG SOGN. Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2. I dette nummer bl.a.: KIRKE OG SOGN Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2 I dette nummer bl.a.: Præstens side Havegudstjeneste Spaghettigudstjeneste Høstgudstjeneste Halloween Spejderne henter lopper Nye konfirmander

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Sabro, den 1. april 2009 Vor ref.: 67.09/0330A ILP/EHU Høring om betænkning 1503 om uddannelse og

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015

KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015 KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Kordegnenes blad Nr. 2 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale lokale Folkekirkens økonomi økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere