5 Tårns Motion. Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 Tårns Motion. Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012"

Transkript

1 5 Tårns Motion Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar Valg af dirigent Lars Illemann blev valgt som dirigent. Lars kunne meddele de fremmødte at generalforsamlingen var varslet korrekt. 2. Bestyrelsens beretning v/formanden Formand Erik Johnsen fremlagde beretning 3. Det reviderede regnskab ved kassereren Lone Kjærulff fremlagde det reviderede regnskab, - der var ingen spørgsmål fra salen til regnskabet. 4. Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag til behandling 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år Bestyrelsen anbefalede uændret kontingent for det næste år, - vedtaget. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen b) Lone blev genvalgt som kasserer c) Debbie og Kenneth modtog genvalg til bestyrelsen d) Vivi modtog genvalg som suppleant til bestyrelsen John ønskede ikke genvalg, bestyrelsen foreslog Ib Nielsen og han blev valgt e) Lars Illemann og Bjarne Nielsen modtog begge genvalg som revisorer f) Finn Christiansen ønskede ikke genvalg som revisorsuppleant, Finn Ottesen blev valgt. 7. Eventuelt John Gerved kom med forslag til Jobbank for hjælpere, som bestyrelsen skal arbejde videre med at få på plads, folk skal kunne tilmelde sig via nettet. Erik Johnsen gav status på vores klubhus byggeri og økonomien heri. Referant Vivi Christiansen

2 5 Tårns Motion Formandsberetning 2012 Året i 5 Tårns Motion har i høj grad været præget af at der skulle bygges klubhus. Og det har været et år med mange aktiviteter. På løbssiden har klubben arrangeret: Vintermarathon - En af klubbens ubetingede succeser. 8. januar blev løbet gennemført, igen med rekordstort deltagerantal på den rigtige rute, hvilket jo ikke skete året før p.g.a. is og sne. Triplemarathon Vores triplemarathon som egentlig startede som en double, blev i juni gennemført for anden gang. Samtidig gav vi også mulighed for at man kunne løbe halvmarathon, og det gav rigtig mange ekstra deltagere. I 2012 ændres triple til quatro, så der kan løbes fire dage i træk i slutningen af juni. Tilmelding er startet og det bliver helt sikkert et tilløbsstykke. Det er så vidt vi ved det eneste af slagsen i Danmark. 5 Tårns Marathon omdøbt til 5 Tårns Løbet Fandt sted søndag den 14. august. Der deltog 32 helmarathonløbere, 67 halvmarathonløbere, 89 på 8,4 km ruten og 51 løb en omgang. I alt 239 deltagere. 12 deltagere mere end året før. Men værtshusholderne har tilkendegivet at de har tabt interessen og vi tror, at løbet søndag den 12. august afvikles på anden rute. Måske vintermarathonruten som mange gerne vil se i sommervejr. Amfi-løbet I forbindelse med kulturdøgnet på amfi-scenen i Bregninge, lavede vi en kort rute fra Amfi-scenen og hen i den nærliggende grusgrav. Desværre var det regnvejrdage, og hele arrangementet kom til at mangle publikum. 1

3 Mineslund Økoløb 3. gang løbet på Asnæs blev gennemført. Løbet startede i 2009 med 174 deltagere i strålende solskin. I 2010 var vejrguderne ikke med os. Det regnede og regnede, men alligevel var der også eftertilmeldinger og i alt 238 ville løbe på Asnæs. I 2011 blev antallet af tilmeldte 19 færre, men flere løb og gennemførte, fordi mange ikke dukkede op i 2010 p.g.a regnvejret. Julemandsløbet. I år blev det holdt en søndag med omkring 150 deltagere. Mange færre end startåret 2008, hvor skolerne stort set var gratis med. Det gav i alt 1134 deltagere. I 2009 var 700 med, i 2010 ca. 300 og i år altså kun 150. Medmindre medlemmerne kan se en udvikling i løbet, og vil være med til at vende til en ny succes, laver vi ikke Julemandsløbet mere. Vi har ikke brugt løbsudvalget så meget som tidligere. Vi fandt ud af, at vi havde alt for mange møder og dermed brugte alt for meget tid i opstartsfasen. Og selvom afvikling af løb aldrig må blive rutine, har vi alligevel efterhånden fået stykket nogle drejebøger sammen, som gør planlægning meget lettere og derfor kræver færre folk i planlægningen. Øvrige løb Klubbens medlemmer har som sædvanlig deltaget i mange løb i hele Danmark og uden for landets grænser. Igen var vi mange af sted til BT kvart- og halvmaraton, der er et af de løb som 5 Tårns Motions medlemmer mere eller mindre ser som et must, ligesom Møllebakken rundt plejer at stå højt på vores løbsliste. Med fare for at gentage mig selv fra sidste år: Til Eremitageløbet havde vi som sædvanligt også en busfuld af sted og det er altid hyggeligt. Af de lidt større løb har vi haft ca. 20 løbere til Copenhagen Marathon som er en god flad rute at have marathon debut på, HC Andersenløbet i Odense, Kalkmineløbet i Viborg som er en sjov rute gennem Mønsted og Daubjerg Kalkminer, Rudersdal maraton osv. Og i år har vi også haft 6 deltagere med til 6 timers løb, ligesom hele 57 medlemmer havde fundet vej til halvmarathon over Storebæltsbroen. Også det store udland har som sædvanlig trukket løbere fra 5 Tårns Motion til sig. Her er Berlin også blevet en slags nødvendighed. Tilsammen har vi løbet over km i officielle løb hvor Finn Christiansen var den flittigste med 607 km. Vi løb tilsammen over 2500 km mere end året før. 2

4 Løbehold I 2011 startede vi 0-5 km løbehold i foråret, ligesom der på mange niveauer blev gennemført 5-10 km hold og halvmarathonhold. Det er kun muligt at starte løbehold op, når der er nogen som har tid og lyst til at tage teten, selvom det ofte går ud over deres egen træning. Så rigtig mange tak til jer som tog den pind. Andre aktiviteter: Flag 5 Tårns Motion satte også i 2011 flag op i byen og på havnen ca. 20 gange i løbet af sommeren. Det giver klubben en god indtjening hvert år. I 2010 blev der etableret en tilmeldefunktion på hjemmesiden, så det er nemt at se hvornår der er folk nok til at sætte flagene op og tage dem ned igen. Der skal bruges 5 personer hver gang. Nogle gange holder det dog lidt hårdt og der er en tendens til at det er de samme folk hver gang. Kalundborgmesse Også i år havde vi en lille stand på Kalundborg-messen. Vi fik os vist frem for rigtig mange messedeltagere, men kunne med en anden placering end i vandrehallen nok have fået endnu større opmærksomhed. Vi tjente ligeledes en tudse på at sætte vejviserskilte op fra Gørlev mod Kalundborg og fra Svebølle mod Kalundborg. Kurser Kenneth er tosset med kurser og er flittig til at suge løbelærdom til sig. Han og andre har brugt mulighederne flittigt, og hvis andre kunne tænke sig at deltage i de kurser vi bliver tilbudt, kan de bare sige det til Kenneth. Nogle af de kurser Kenneth har deltaget i, er bl.a. kursus i løbeskader samt lederkurser. Eget tidtagningssystem I 2011 fik vi til Triplemarathon, i klubben og til 5 Tårns Løbet afprøvet armbåndstidtagning, og det resulterede i, at vi sidst på året købte vores eget system. Det giver os stor fleksibilitet samtidig med at vi sparer en del penge og tid ved ikke at skulle leje tidtagning andet sted fra. I mediebilledet I marts måned var klubben med i en ca. ½ time lang udsendelse på TV2Øst og lidt senere var 6 af vores piger på forsiden af Femina. Vi har også tiltrukket os så meget opmærksomhed med vores klubliv og arrangementer, at vi har været i de lokale aviser gennemsnitligt hver 10. dag året igennem. 3

5 Klubhus Status på klubhusbyggeri er meget positiv. Den 3. oktober havde vi besøg af borgmester Martin Damm, som tog spadestik til vores klubhusbyggeri. Håndværkerne har arbejdet hurtigt og omkring nytår var de i det væsentligste færdige med deres arbejde og resten af arbejdet kunne overlades til medlemmerne som har været i gang med isolering, opsætning af plader m.v. Der resterer stadig en del medlemsarbejde til Sponsorer Det er lykkedes os, både i forbindelse med klubhusbyggeriet, men også mere permanent at lave nogle gode sponsoraftaler. Vi skylder disse sponsorer stor tak for deres hjælp. De kan alle ses på vores hjemmeside under sponsorer og fremadrettet vil vi altid sørge for at reklamere med dem i forbindelse med vores løb. Om fremtiden Kontingent Bestyrelsen har valgt ikke at foreslå forhøjelse af kontingent for Selvom prisen evt. bliver hævet med en halvtredser, fylder det ikke pengekassen så det har nogen stor værdi. Til gengæld har det meget, meget mere værdi for klubben at medlemmerne yder en indsats, når vi har aktiviteter. Det eneste I som medlemmer behøver, er at tage nogle gode løbeture, bære jeres del af det sociale ansvar, få jer en god hyggesnak, skabe gode relationer, repræsentere klubben på sædvanlige gode vis ved fremmede løb, og ellers være parat til at yde lidt hjælp som vejvisere, depotmedhjælpere osv. til vores egne løb, så skal vi nok sørge for at I kan få vand, saft og kaffe, at der er toiletpapir når I skal træde af, vaske op når I er taget hjem, feje, vaske gulv, rydde ukrudt væk, skaffe sponsoraftaler, søge fonde, holde styr på finanserne, sørge for at holde klubbens gode renomme ved lige gennem pressen, lave aftaler om flagopsætning, søge kommune og politi om løbstilladelser, sørge for diplomer og medaljer, snakke med hjemmeværn og samaritter, lave løbsruter, gå til byggemøder og alle de andre småting der skal til for at have en velfungerende klub. Vi vil prøve at finde et system, hvor tilmelding til jeres hjælp kan foregå på en måde så vi altid ved, at der er folk nok til opgaverne uden vi behøver tigge os frem. Måske er der nogen som har et godt forslag. Begynderhold 7. februar og måske også i efteråret. Vi har mange forskellige hold i gang i øjeblikket med henblik på både maraton og halvmaraton. Mange flag i år. Der kommer 13 krydstogtskibe og det giver mange flagdage, hvor vi som tidlige nævnt skal bruge 5 personer til opsætning og 5 personer til nedtagning hver gang. Datoerne ligger i en pdf fil på hjemmesiden. 4

6 Fællesløb og Sundhedsmesse 28. april arrangerer vi et lille løb sammen med kommunens øvrige 4 løbeklubber og deltager i en fælles stand på sundhedsmessen. Vi er også i gang, sammen med de andre løbeklubber, at få etableret nogle faste løberuter i hele kommunen, som kan markedsføres i forbindelse med VisitKalundborgs bestræbelser på at få turister til at synes godt om Kalundborg. Natløb Fredag den 1. juni er der kulturnat i Kalundborg og 5 Tårns Motion arrangerer natløb. Quattro løb Torsdag den 21. søndag den 24. juni på to forskellige ruter med udgangspunkt fra det nye klubhus. 5 Tårns Løbet Afvikles søndag den 12. august formentlig på Vintermarathonruten Ekstremt tøseløb 6,66 km på Dyrehøj Vingaard Og så kommer vi selvfølgelig til at nyde frugterne af vores indsats med bygning af klubhus. Inden sommerferien skulle vi gerne kunne indvi huset. Og til slut, en gentagelse mere fra sidste år: Vi skal, selvom vi har mange aktiviteter på programmet ikke glemme det sociale. Men det plejer vi jo at være gode til at huske. Tak for en god klub at være formand og bestyrelsesmedlem i. Tak for et godt løbeår. Håber på et lige så spændende og socialt 2012 som 2011 har været. Erik Johnsen Formand 5 Tårns Motion 7. februar

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev Generalforsamling: Lørdag, den 13. marts 2010 kl. 14:00 i klubhuset. 1. Valg af dirigent.. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Rene Knudsen som dirigent, og da der ingen modkandidater

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere