Tråden 1. Midtsjællands Vævekreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tråden 1. Midtsjællands Vævekreds"

Transkript

1 Tråden Midtsjællands Vævekreds

2 Lokalesituationen Vævekredsen er i store problemer, i skrivende stund har vi intet lokale! Efter mere end 20 år har Osted Skole opsagt vores kontrakt på vævelokalerne lige før jul!!!! og det efter, at vi har ventet i et halvt år på at returnere til nyistandsatte lokaler. Man kunne mene, at det kunne de ha gjort noget før, OG DET MENER JEG OGSÅ! Det er så for dårligt ikke at have orienteret os tidligere, men sådan er det, det er vilkårene. Så - sammen med Lejre kommune er bestyrelsen gået i gang med at finde et brugbart lokale, hvor vi kan have vores væve stående, og hvor vi kan afholde kurser og foredrag. Godt nytår Det er ikke til at sige, hvor lang tid det tager, så - hjemmesiden er vigtigere end nogensinde før, hvis man vil holde sig informeret. Vi har været nødt til at aflyse vores kursus her i januar. Winnie Poulsen skulle ha undervist i kurset KANTER. Vi har udskudt kurset til SLUT I bestyrelsen har vi besluttet at gå over til nyhedsbreve på nettet. Grunden er klar - med dette blad slutter jeg en over 5 år lang periode med at være redaktør på TRÅDEN. Det har været spændende, lærerigt og absolut arbejdsomt. Skulle andre være ivrige efter at fortsætte, vil jeg være behjælpelig med det. Nyhedsbrevene vil komme ofte, og vil dermed være mere aktuelle. Jeg har indvilliget i at stå for nyhedsbrevene. Medlemmer uden computer får nyhedsbrevene tilsendt. Så kom det drønende, det nye år - og lige til tiden! Og sådan er det - og det går stærkere og stærkere. Det nye år betyder, at vi i vævekredsen bliver ældre og ældre. Så vi må hjælpes ad med at løse de opgaver, som vi sætter os for. Derfor mød op til generalforsamlingen. Vær med til beslutningerne omkring den fremtidige vævekreds. Susanne Rishede 2 Tråden 1, 2014 Tråden 1,

3 Kontingent kroner Indbetales inden generalforsamlingen til Vævekredsens Konto: reg. nr. 1551, konto Indkaldelse til generalforsamling i Midtsjællands Vævekreds den 23. marts 2014 kl Mødestedet er endnu ukendt. Det meldes ud på hjemmesiden og i en mail til alle medlemmer, og generalforsamlingen begynder klokken Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Godkendelse af regnskabet 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen: Karin Tobiasen, Hanne Kold og Jytte Jensen er på valg. 7. Valg af 2 suppleanter. Ninna Refsgaard og Susanne Rishede er på valg. G A R N, U L D, K A R T E F L O R, R O K K E. VÆVESTUEN KIRSTEN OPPFELDT BILLIGE PRISER STORT UDVALG AF FILTE-, SPINDE- OG VÆVEREDSKABER. FAGLIG EKSPERTISE OG RÅDGIVNING. SENDER OVERALT. BROCHURE SENDES GRATIS. VÆVESTUEN TJØRNEHUSVEJ 5, SÆRLØSE OVERDREV 4330 HVALSØ. TLF.: Tråden 1, Valg af revisor. Eva Kirkø er på valg. 9. Valg af revisorsuppleant. Pia Miller er på valg. 10. Vedtægtsændring. Se ændringsforslag på næste side. 11. Nyt fra arbejdsgrupperne. 12. Eventuelt. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen byder kredsen på ost og rødvin. Husk glas, tallerken og bestik. Vel mødt til alle i Vævekredsen! Tråden 1,

4 Ændringsforslag Nuværende ordlyd: Litra a: Der oprettes en Kursus - og Turfond. Formålet med Kursus - og Turfonden er at undgå aflysning af kurser og ture, hvis der mangler få deltagere for at gennemføre kurset/turen. Kursus - og Turfonden har eget regnskab og 10 % af kontingentet i Vævekredsen overføres til Kursus - og Turfonden. Bestyrelsen i Vævekredsen beslutter, hvornår der kan udbetales tilskud til kurser og ture. Kurser og ture er åbne for alle medlemmer og annonceres i medlemsbladet, på hjemmesiden og på et medlemsmøde. Til et kursus eller en tur kan der højst udbetales 50 % af, hvad der står i fonden. Hvert 3. år skal ordningen tages op på generalforsamlingen. Ny ordlyd 2014: Litra a: Formålet med Kursus - og Turfonden er at undgå aflysning af kurser og ture, hvis der mangler få deltagere for at gennemføre kurset/turen. Kursus - og Turfonden har eget regnskab. Bestyrelsen i Vævekredsen beslutter, hvornår der kan udbetales tilskud til kurser og ture. Kurser og ture er åbne for alle medlemmer og annonceres i medlemsbladet, på hjemmesiden og på et medlemsmøde. Til et kursus eller en tur kan der højst udbetales 50 % af, hvad der står i fonden. Indbetaling til turfonden tages op hvert år på generalforsamlingen. Aktivitetskalender Medlemsaften den 26. februar I skrivende stund gør den nuværende lokalesituation, at vi bare skal hygge os. Allerhelst ville jeg skrive, at vi skal indrette os, men vi får se, hvad der sker. Læs på hjemmesiden, hvor vi kan være. Generelforsamling den 26. marts Mødestedet meldes ud på hjemmesiden og i en mail til alle medlemmer, og generalforsamlingen begynder kl Mød talstærkt op! Sædvanen tro står vævekredsen for et lækkert traktement. Medbring tallerken, bestik og glas - og the/kaffe. Foredragsaften den 30. april Filt har mange ansigter Birgitte Krag Hansen, fuldtidsfilter og forfatter til 6 bøger Sted: Domus Felix kl Pris: For Vævekredsens medlemmer kr. 60 Pris: For ikke medlemmer kr. 80 På mit Power Point foredrag vil jeg vise billeder og fortælle om, hvordan jeg arbejder med filtenålen, og jeg vil medbringe nogle af mine ting, så man kan se, hvor livagtigt man kan arbejde med ulden på flere forskellige måder. Jeg vil også fortælle om mine rejser og mit arbejde med teater og TV. Med venlig hilsen Birgitte Krag Hansen 6 Tråden 1, 2014 Tråden 1,

5 Aktivitetskalender Medlemstur den 28. maj Turen går denne gang til Paulette Adam Nordrupvej 58, 4100 Ringsted Tlf.: , Mobil: Efter aftale samlers vi og fylder bilerne ved Osted Friskoles P-plads kl Sommerafslutning den 11. juni Sædvanen tro, og det er en fornøjelse at skrive det, skal vi mødes til vores sommerafslutning hos Kirsten Oppfeldt kl Kirsten bor ude i de dejlige bakker på: Tjørnehusvej 5 Særløse Overdrev Hvalsø. Du skal medbringe en lækker ret, det være sig hvad som helst. Vævekredsens bidrag er vin og vand. Husk glas, bestik, tallerkner, kop & kaffe Medlemsaften den 27. august Denne aften står i udstillingens navn. Tidspunktet og stedet for jeres aflevering af værker til udstillingen og ting til butikken har vi på plads, og vil blive annonceret denne aften. Vi har forhåbentlig fået trykt en flot plakat og et kort, som vi har med til uddeling. Tekstile Vitaminer UDSTILLING på Domus Felix i Lejre Lørdag den 27. september - søndag den 5. oktober Alle medlemmer i Vævekredsen er velkommen til at bidrage med egne tekstile værker. Fletteteknikker, papir, kurvemageri og kombinationer heraf ligger så tæt på det tekstile håndværk, at disse også accepteres. Så det er bare om at komme i gang. Alle er garanteret medtagelse af mindst en genstand. I bestyrelsen har vi tænkt, at det kunne være dejligt at genoptage en gammel succes, nemlig Mannequinopvisningen. vi kunne måske gøre det nutidigt og kalde det CATWALK. Aflevering af værker til udstillingen og butikken vil blive annonceret på hjemmesiden i god tid. Jeg kan dog allerede skrive, at ting til butikken kan afleveres på Domus Felix torsdag den 25. september inden kl eller fredag den 26. september mellem kl Det bliver Lis Teglbjærg og Karin Tobiasen, som skal hænge udstillingen op. Mærkning af dine værker er meget vigtig. Skabelon til mærkning Skabelonen er bagest i dette blad - lige til at klippe ud. Til brug for kataloget skal oplysningerne sendes elektronisk til ansvarshavende?? Navnet fås på medlemsmødet den 27. august. 8 Tråden 1, 2014 Tråden 1,

6 Boganmeldelse: Ny bog af Eva Sandermann Olsen Brikvævning Eva Sandermann Olsen har i mange år arbejdet med brikvævning. Det har til at begynde med givet en del brydrier med at tyde de mange forskellige måder at tegne og læse brikmønstre på, hvilket har ført til, at hun har udviklet sin egen måde at tegne mønstrene på. Dertil kommer gode praktiske anvisninger på opsætning og arbejdsstillinger. Bogen indleder med en kort gennemgang af de mest basale redskaber, og går derefter over til mønstertegningen. Her er det vigtigt at have styr på S og Z snoet tråd, S og Z trådede brikker og S og Z stillede brikker. Nogle kendte måder at tegne mønstre på gennemgås, men problemet er ofte, at det er svært at se af tegningen, hvordan det færdige bånd kommer til se ud. Først gennemgås et prøvebånd med mønstertegninger, herunder en grundig gennemgang af hvordan trådene lægger sig ved drejning af den enkelte brik og derved danner mønstret, samt opsætning og vævning. Derefter går Eva Sandermann Olsen over til at beskrive sin egen måde at tegne brikmønstre på. Hertil bruger hun et computerprogram til at tegne korsstingmønstre. Ved at angive farven på de to tråde i den lodrette brikkant i drejningsretningen ved 2 skråstreger, fremkommer et mønster, som tydeligt viser det mønster der skal væves. Ved hjælp af fine illustrationer forklares, hvad der sker ved drejning både frem og tilbage. I de næste afsnit gennemgås forskellige mønsterteknikker, alle med 2 lyse og 2 mørke tråde i brikkerne. Her er eksempler med samlet drejning af alle brikker, drejning i grupper og individuel drejning. 10 Tråden 1, 2014 Tråden 1,

7 De hidtil gennemgåede teknikker var alle med 4 tråde i brikkerne. Herefter beskrives teknikker med 3 og 2 tråde i hver brik. Først beskrives Missed-hole eller Vacant-hole, med 3 tråde i hver brik, dernæst lettiske mønstre med 2 tråde i brikkerne, og til sidst pletvævning, også med 2 tråde i hver brik, efter Marijke Van Epens teknik. Også disse teknikker giver en masse spændende mønstermuligheder. Hertil er der også udførlige tegninger og eksempler. Endelig er der en liste over litteratur og websider, hvor man kan fordybe sig yderligere i de enkelte teknikker. Bogen kommer godt rundt om de mange brikvævningsteknikker, den har en meget flot og indbydende opsætning med gode tegninger og fine billeder af forskellige bånd. Det er forfriskende med en ny og inspirerende bog på dette område. Bogen kommer både på dansk og engelsk, og i løbet af foråret vil der blive oprettet en hjemmeside, hvorfra den kan downloades. Interesserede kan kontakte Eva Sandermann Olsen på mail: Udstillingskalender DET DOBBELTE Væver Lotte Dalgaard, tøjdesigner Ann Schmidt-Christensen og fotograf Ole Akhøj udstiller i: Officinet Bredgade 66, København 27. marts april Åbningstider tirsdag- søndag fra Gratis adgang. Rundetårn Købmagergade 52A 3. maj juni Åbent alle dage Foreningen Danske Modister og Hattemagere præsenterer: En rundtur i modist- og hattemagerfagets forunderlige univers. Udstillerne inviterer indenfor i en verden af håndværk og design. Gå på opdagelse i modistens værksted. Oplev et bredt udvalg af danske og udenlandske hattedesigneres kreationer, hatte fra det danske kongehus, teaterhatte og gå ind i prøverummet, og find hatten, som passer til dig. Niels Riff Andersen Messe Alt om håndarbejde Rødovrehallen, Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre Den 31. januar - 2. februar Åbningstider. kl alle dage. 12 Tråden 1, 2014 Tråden 1,

8 Udstillingskalender På Gallerie Dragehøj udstiller tre medlemmer fra Midtsjællands Vævekreds deres modeller fra hæftet, som blev udgivet i efterår 2013, strik med garner som ter sig. Det er Lisbeth Degn, Paulette Adam og undertegnede. Desuden udstiller Pernille Feilberg sine skønne modeller, som er strikket på en gammel 10 er håndstrikkemaskine med påsat knallertmotor. Strikkemaskinen kører på solenergi. Pernille Feilberg strikker også sine modeller med garner, som ter sig. Der er en dejlig cafe på galleriet, hvor der altid kan købes kaffe og kage, desuden er kits - bøger - forskelligt aktuelt strik. Karl Ravn har lavet en flot fotoserie, som vil køre på en skærm i åbningstiden. Susanne Rishede 14 Tråden 1, 2014 Tråden 3,

9 En "verdensudstilling" gæster Gjethuset 11. januar til 2. marts Skabelon til mærkning af udstillingsgenstande Udstillingen Fiber Futures Japans Tekstil Pionerer er en udstilling med en gruppe bestående af 30 moderne japanske kunstnere, fra meget anerkendte etablerede til relativt nyankomne, som alle har det til fælles, at de er aktivt på forkant af den globale Fiber Art-bevægelse. Udstillingen er åben tirsdag-fredag 10-16, lørdag 10-13, søndag Aftenåbent onsdag d kl Udstillingen er IKKE en tekstiludstilling i traditionel forstand. Kunstnerne har skabt enestående skulpturer og installationer med fibre og teknikker, der normalt anvendes til stof og beklædning. Fibrene, som kunstnere har brugt, spænder fra silke, bomuld, genanvendte kokoner, antikke papirstumper, jute, hør og hamp til tråd af rustfrit stål, nylon, rayon, og polyester. Det er japansk, ultra moderne og traditionelt på én gang. Se video fra Japan Society Gallery i New York. Navn: Navn: Emne: Materiale: Binding: Pris: Navn: Emne: Materiale: Binding: Pris: Emne: Materiale: Binding: Pris: Navn: Emne: Materiale: Binding: Pris: 16 Tråden

10 DAGSORDEN TIL VORES MEDLEMSMØDE Vi mødes hvor?? Tjek hjemmesiden, for vi mødes altid, den sidste onsdag i hver måned, kl , undtagen juli. 1. Aftenens emne begynder kl Meddelelser. Oplysninger om udstillinger, kurser og arrangementer, som vi synes andre kan have glæde af at besøge. 3. Siden sidst. Dette punkt er tænkt til fremvisning af de ting, vi har lavet siden sidst. Aflysninger kan finde sted, på grund af enten vejr eller sygdom. Så husk altid at tjekke vores hjemmeside før mødet! TRÅDEN: udkommer i januarog i august til vores medlemsmøde. NYHEDSBREV: Ses på hjemmesiden i maj og oktober. KURSUSPLAN: Ses på hjemmesiden i juni. Deadline til Tråden er den 1. i udkommende måned. Indlæg og annoncer til bladet sendes til Susanne Rishede: Send mig noget når som helst. Foto eller indtryk af udstillinger, forslag til medlemsaftener, kurser, ture, vær gerne meget aktiv. En lille hilsen fra Lisbeth Degn Jensen, sendt til mig, den kan man jo kun blive glad for. Midtsjællands Vævekreds Konto: Reg. nr. 1551, konto KONTINGENT 2014: 200 kroner 18 Tråden ANNONCEPRISER: Medlemsannoncer er gratis Kvartside 25 kroner Halvside 50 kroner Helside 75 kroner Tråden 1,

11 Bestyrelsesmedlemmer Formand Jytte Jensen Tel Birkevej 7, 4180 Sorø Mob Næstformand Lis Løschenkohl Tel Presse Lammestrupvej 48, 4140 Borup Mob Hjemmeside Kasserer Karin Tobiasen Tel Elmevej 5, 4140 Borup Mob Referant Annette Hessing Tel Presse Vestervej 4, 4180 Sorø Medlem Hanne Kold Tel Sæbeindkøber Akacievej 21, 4684 Holmegård Mob Medlem Lis Teglbjærg Tel Limgården 7, 2 tv Kbh.S Mob Redaktion Susanne Rishede Tel Suppleant Gl. Byvej 22, 4320 Lejre Mob Bladtrykker Ninna Refsgård Tel Suppleant Tofthøjparken 1.1.K, 4130 Viby Sj Mob Skoleleder Hanne Doile Neergaardsparken 14, 4140 Borup Tel Revisor Eva Kirkø Tel Møllevang 54, 4140 Borup

Tråden 1 2009. Midtsjællands Vævekreds

Tråden 1 2009. Midtsjællands Vævekreds Tråden 1 2009 Midtsjællands Vævekreds 2 3 Siden sidst Hvor har hun dog været opfindsom - og flittig. Vores blad har fået ny forside: Billedet er vævestrik Vævestrik har været en stor fascination i mange

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en:

Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en: BESTYRELSEN INFO Formand: Berit Mathisen Bogøvej 4, 6710 Esbjerg mail: berit@gh-service.dk tlf.: 27 52 08 23 Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en: braart.dk brabilledkunstnerforening.blogspot.com

Læs mere

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011 Pilebladet nr. 56 Juli 2011 Generalforsamling Pilefestival Moesgaard Facebook INDHOLD Bestyrelsens klumme Af Lis Napstjert Bestyrelsens klumme 2 Facebook 4 Pileshoppen 4 Opdatering 4 Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Husflidsnyt. 20. årgang, nr. 2 december 2009. Østjysk Husflid

Husflidsnyt. 20. årgang, nr. 2 december 2009. Østjysk Husflid Husflidsnyt 20. årgang, nr. 2 december 2009 Billede: Inger Margrethe Frislev Foto: Inge Astrup Østjysk Husflid 1 Dansk Husflidsselskab Østjysk Husflid Vi er medlem af Østjysk Husflid bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html Nyhedsbrev udsendt d. 17. november 2011: Generalforsamling og honningkonkurrence Kære biavler i det nordfynske Her er lidt nyt fra generalforsamlingen d. 9. november, hvor honning fra Bo og Edith Nørret

Læs mere

Kursusprogram Forår 2014

Kursusprogram Forår 2014 Helene Juul Design, dansk design & tekstil formgivning Mønsterdesigns med "forbindelser" til det traditionelle, til historien - og samtidig innovative og tidssvarende. Flotte og anderledes designs til

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

førtidspensionisten Får du førtidspension efter gamle regler? Kvoter for tilkendelser af førtidspension?

førtidspensionisten Får du førtidspension efter gamle regler? Kvoter for tilkendelser af førtidspension? førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2013 Får du førtidspension efter gamle regler? Kvoter for tilkendelser af

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Siden sidst Nyt fra bestyrelsen Julegaven 2010 til Miniatureforening mini s medlemmer udbydes hermed. Alle medlemmer kan komme med tilbud

Siden sidst Nyt fra bestyrelsen Julegaven 2010 til Miniatureforening mini s medlemmer udbydes hermed. Alle medlemmer kan komme med tilbud Nyhedsbrev Nr.1/10 Marts 2010 Siden sidst Nyt fra bestyrelsen Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 4. marts i Teatersalen i Kulturhuset i Farum. Referatet af generalforsamlingen vedlægges dette

Læs mere

D e t B l i d e T r y k

D e t B l i d e T r y k D e t B l i d e T r y k Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Januar 2011 Årgang 12 NR. 1 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og kontaktoplysninger vedr. udvalg........3 Lederen..........................4

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. December 2013 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. Vi holder juleafslutning Tirsdag 17 december med Juleskydning og flotte præmier. Vi åbner kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen SØNDAG

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE KERTEMINDE SEJLKLUB Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE Fini og Henning klargør skibsmodeller i klubhuset. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt Bager & Café Delikatesse

Læs mere

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af nogle herrer. Projektet går ud på at se, om brug af

Læs mere

Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet.

Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet. ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: 0283 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

16. årgang Nr. 3 september 2012

16. årgang Nr. 3 september 2012 16. årgang Nr. 3 september 2012 Mad & Motion 2012 2 // Mad & Motion Nr. 3 september 2012 Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Rersnæs Nørreballe Pårup Østofte Erikstrup

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere