CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk"

Transkript

1 CO2-regnskab 2011 For virksomheden Silkeborg Kommune

2 Silkeborg Kommune har nået sparemål før tid Silkeborg Kommunes CO2-regnskab for 2011 viser, at kommunens mål om at sænke udledningen med 2 % inden 2012 er mere end nået et helt år før lovet. Kommunen udledte sidste år 7,2 % mindre CO 2 end året før. Faldet svarer til 1238 ton CO 2 eller mere end den samlede CO 2 -udledning fra vejbelysning og trafiklys. CO2-regnskabet er det fjerde, siden Silkeborg Kommune i april 2009 forpligtede sig som klimakommune. Aftalen med Danmarks Naturfredningsforening lyder på en samlet CO 2 -reduktion på 2 % i årene rundt regnet svarende til CO 2 -udledningen fra alle kommunens daginstitutioner i 2008 til sammen. Aftalen med Danmarks Naturfredningsforening lyder på, at Silkeborg Kommune som virksomhed højst udleder ton CO 2 ved udgangen af 2012 men det mål har Silkeborg Kommune allerede nået, viser regnskabet for Ved årsskiftet var CO 2 -udslippet nemlig faldet til ton 285 ton mindre end aftalt. I forhold til baseline i 2008 har Silkeborg Kommune samlet set reduceret CO 2 -udledningen med 1651 ton. Det er tydeligt, at Silkeborg Kommune i 2011 har høstet frugterne af de planlagte energisparetiltag. Helt i top ligger CO 2 -besparelsen på vejbelysning, hvor især natslukningen af gadelys har sparet 563 ton CO 2. Udledningen af CO 2 fra de kommunale bygninger herunder skoler, daginstitutioner og ældrecentre er faldet med 401 ton, mens den kommunale transport, der dækker tjeneste- og entreprenørkørsel, er faldet med 226 ton CO 2. Tjenestekørsel har været et af indsatsområderne gennem flere år, og der er i 2011 sket et fald på km som svarer til 75 ton CO 2. Fra maj 2011 er der tilsat 7 % bio-komponenter til dieselolien, der anvendes i køretøjer og maskiner på Entreprenørgården. Det giver en reduceret CO 2 -udledning på 26 ton, men der er set bort fra bidraget i overensstemmelse med Danmarks Naturfrednings vejledning til opgørelsen. Almindelige udsving i driften har sænket CO 2 - udledningen med 171 ton. Besparelsen skyldes, at en mild vinter har krævet mindre saltkørsel, at et udendørs svømmebassin har været tømt for vand i en periode, og at tre plejecentre er lukket ned. Derfor forventer vi også en stigning, hvis vinteren bliver hård, når svømmebassinet igen tages i brug, og når plejecentrene er ombygget til nye formål. Variationen indeholder også, at CO 2 -udledningen på daginstitutionsområdet året før var steget på grund af en ny madordning i kommunens børnehaver. Madordningen fandt i 2011 sit naturlige leje, og det giver bonus i CO 2 -regnskabet. 139 ton er hentet på justering af de tekniske anlæg. Bl.a. er varmeanlæggene i mange administrationsbygninger, på skoler, i daginstitutioner og haller nu justeret med hjælp fra Danfoss Energytrim-projekt, ligesom der er udskiftet cirkulationspumper i en række bygninger. I alt har Silkeborg Kommune udskiftet cirka 250 cirkulationspumper siden På Svømmecenter Nordvest er der indkøbt termotæpper, ventilationsanlæg, saunadøre og energieffektive belysningsanlæg, som giver en CO 2 -besparelse på 37 ton om året. Tekniske bemærkninger til CO2-regnskabet 2011 Baseline - det vil sige aftalegrundlaget - er udarbejdet med gennemsnitlige emissionsfaktorer* jfr. beregningsforudsætningerne. I aftalens løbetid fastholdes disse forudsætninger uændrede, selvom der løbende foregår en omlægning af Danmarks energiproduktion til mere grøn drift. Denne disposition er valgt, fordi en ændring af forudsætninger, som ikke er en afledt årsag af bevidste handlinger i virksomheden, flytter fokus væk fra aftalens egentlige mål. Nemlig målet om at nedbringe virksomhedens CO 2 udledninger ved hjælp af investeringer i energi-besparelser, grøn teknologi og ændret adfærd. CO2-regnskabet 2010 er udarbejdet af ingeniør Thomas Kjems Lyngvad, der siger tak til alle, der har bidraget med oplysninger til rapporten. God læselyst! *emissionsfaktor er den mængde CO 2 der udledes pr. forbrugt kwh energi. Som eks. har fjernvarme en emissionsfaktor på 0,126 kg CO 2 /kwh mens el har en faktor på 0,459 kg CO 2 /kwh

3 Samlet opgørelse Område / delområde Udledning [ton CO2/år] Bemærkninger (datakilde) Ændring Kommunale bygninger i alt (Agenda2100) Administrationsbygninger Energispareprojekter = 24 ton Skoler og SFO Energispareprojekter = 70 ton Daginstitutioner Energispareprojekter = 10 ton Fritids- og ungdomsklubber Energispareprojekter = 4 ton Ældrepleje Energispareprojekter = 65 ton Specialinstitutioner Energispareprojekter = 5 ton Kulturinstitutioner Energispareprojekter = 29 ton Andre kommunale bygninger Idrætsanlæg i alt (Agenda2100) Svømmecentre (inkl. badeanstalt) Energispareprojekter = 42 ton Sportshaller (inkl. skolehaller) Energispareprojekter = 35 ton Omklædningsbygninger Klublokaler Kommunal transport og nonroad Tjenestekørsel i private biler Fald i kørsel på km Plejepersonale kørsel (Brændstofforbrug) Brand og Redning kørsel (Brændstofforbrug) Øvrig tjenestekørsel (Estimat baseret på bilpark) Entreprenørsektion, kørsel Variationer i driften Entreprenørsektion, større maskiner Variationer i driften Entreprenørsektionen, Kommunale mindre bygninger maskiner Variationer i driften Vejbelysning i alt Idrætsanlæg Kommunal transport og nonroad (Energimidt) Vejbelysning, traffiklys Vejbelysning mv Reduceret driftstid Øvrige Øvrige energiforbrug i alt (Agenda2100) Springvandet i Langsøen inkl. lys Variationer i driften Serverrum, Rådhuset inkl. køling Reduktion af servere Samlet udledning Reduktion = 7,2 % Aftalens udvikling Baseline 2008 = ton Reduktionsmål 2012 = ton Øvrige energiforbrug Vejbelysning Kommunal transport og nonroad Idrætsanlæg Kommunale bygninger

4 Relativ udledning pr. borger Indbyggertal pr. 31/ : Indbyggertal pr. 31/ : Indbyggertal pr. 31/ : Indbyggertal pr. 31/ : Område Udledning [tons CO 2 /borger/år] Ændring Kommunale bygninger 0,1263 0,1214-0,0049 Idrætsanlæg 0,0172 0,0167-0,0006 Kommunal transport 0,0278 0,0252-0,0026 Vejbelysning 0,0198 0,0134-0,0064 Øvrige energiforbrug 0,0021 0,0021 0,0000 Samlet udledning pr. borger 0,1933 0,1788-0,0145 Energiforbrug og CO2 udledning pr. m² Samlet areal Område / delområde Elforbrug [kwh/m²] Varmeforbrug [kwh/m²] CO2 udledning [kg CO2/m²] Ændring Ændring Ændring Kommunale bygninger gennemsnit 27,1 25,2-1, ,7-3,29 0,028 0,027-0,001 Administrationsbygninger 41,4 38,6-2,72 80,4 77,0-3,46 0,030 0,028-0,002 Skoler og SFO 18,7 18,7-0, ,6-0,78 0,023 0,023 0,000 Daginstitutioner 36,3 33,1-3, ,69 0,035 0,034-0,001 Fritids- og ungdomsklubber 24,8 22,2-2,54 91,6 93,6 2,04 0,028 0,027-0,001 Ældrepleje 32,2 27,1-5, ,35 0,033 0,030-0,003 Specialinstitutioner 33,4 30,6-2, ,52 0,035 0,035 0,000 Kulturinstitutioner 44,8 43,1-1,77 74,5 70,9-3,57 0,031 0,029-0,001 Andre kommunale bygninger 27,2 27,8 0,60 56,9 80,9 24,01 0,020 0,023 0,003 Kommunale idrætsanlæg gennemsnit 38,0 36,7-1, ,15 0,034 0,033-0,001 Svømmecentre (inkl. badeanstalt) , ,57 0,104 0,096-0,009 Sportshaller (inkl. skolehaller) 28,4 27,5-0,89 76,8 71,9-4,87 0,025 0,024-0,001 Omklædningsbygninger 24,7 42,8 18,10 64,7 39,6-25,12 0,020 0,063 0,044 Klublokaler 16,6 15,4-1, ,8 19,73 0,019 0,022 0,003

5 Kortlægning af CO2 udledningen og beregningsforudsætninger Silkeborg Kommunes første kortlægning af CO2-udledningen er for Kortlægningen omfatter: 1. CO 2 -udledning fra energiforbrug i kommunale bygninger og idrætsanlæg Opgørelsen, der bygger på dataudtræk fra kommunens energiregistreringssystem Agenda 2100, dækker over 95 % af den kommunale ejendomsmasse, svarende til et samlet areal på i alt m². De sidste ca. 5 %, omfatter ejendomme uden fast tilknyttet driftspersonale, f.eks. udlejningsejendomme, omklædningsbygninger mv. Varmeforbruget i bygningerne er graddøgnskorrigeret efter vejrmålinger fra DMI i Karup. Bygningsarealerne er de fulde etagearealer inkl. kældre og udnyttede tagetager fra BBR. 2. CO 2 -udledningen fra transport og nonroad. Opgørelsen, der bygger på kilometerregnskaber fra de enkelte afdelinger, omfatter både tjeneste kørsel i private og kommunale køretøjer. Til alt kørsel opgjort i km, uden et direkte kendskab til brændstofforbruget, er der anvendt en gennemsnitlig CO 2 emission på 0,178 g/km fra FDM. For en stor del af de kommunale tjenestebiler bygger opgørelsen på et estimat over det samlede antal km. På sigt arbejdes der på en mere nøjagtig opgørelse. Til nonroad bygger opgørelsen på mængden og typen af det forbrugte brændstof. 3. CO 2 -udledning fra energiforbrug til vejbelysning, trafiklys og lignende. Opgørelsen bygger på de registrerede forbrug oplyst af EnergiMidt A/S. 4. Øvrige energiforbrug, Opgørelsen bygger på forbrug, der ikke kan henføres under pkt. 1-3 CO 2 emissioner anvendt til beregningen I beregningen er følgende CO 2 emissioner anvendt, jfr. teknisk baggrundsrapport fra Danmarks Naturfredningsforening: - Fjernvarme: 0,126 kg/kwh (landsgennemsnit) - El: 0,459 kg/kwh (Vestdanmark 2006) - Naturgas: 0,2044 kg/kwh - Benzin: 2,4 kg/l - Diesel: 2,65kg/l CO 2 opgørelsens usikkerhed CO 2 opgørelsen er baseret på aflæsninger af varmeog elmålere, på kørselsregnskaber samt estimater. Størstedelen af målerne i Silkeborg Kommune aflæses manuelt. Kørselsregnskaberne er ligeledes baseret på manuelt aflæste trip- og timetællere. Manuelle aflæsninger er både behæftet med grove, tilfældige og systematiske fejlkilder. Ved grove fejl er der tale om forkert aflæste målere, hvilket der må forventes at være en hel del af. Selve beregningen kan også være behæftet med grove fejl, hvilket vi har forsøgt at minimere ved at gennemføre systematisk kontrol af beregningerne. Tilfældige fejl skyldes også menneskelige faktorer, men vurderes at være begrænsede ved denne type målinger. Systematiske fejl skyldes f.eks. de enkelte måleres unøjagtighed, hvilket aldrig kan fjernes helt. Samlet set vurderes CO 2 opgørelsen at have en resulterende usikkerhed på +-10 %

6 Oversigt over tiltag i 2011 Kommunale bygninger og idrætsanlæg Sejs- Rødegård-, Funder,- og Toftevang Plejecentre: Justering af varmeanlæg (Danfoss Energytrim) CO2 besparelse = 24 ton/år Silkeborg Bibliotek: Justering af varmeanlæg (Danfoss Energytrim) CO2 besparelse = 18 ton/år Kulturhuset Mosaikken: Justering af varmeanlæg (Danfoss Energytrim) CO2 besparelse = 11 ton/år Fårvang Hallen, Vestergadehallen, Voel Hallen, Gødvadhallen, Silkeborghallerne: Justering af varmeanlæg (Danfoss Energytrim) CO2 besparelse = 15 ton/år Idrætshaller: Sejsskolen, Buskelundskole, Kjellerup Skole og Langsøskolen: Justering af varmeanlæg (Danfoss Energytrim) CO2 besparelse = 20 ton/år Svømmecenter Nordvest: Etablering af termotæpper, nye ventilationsanlæg, nye saunadøre, energieffektive belysningsanlæg. CO2 besparelse = 37 ton/år Administrationsbygninger Søvej 1-3: Justering af varmeanlæg (Danfoss Energytrim) CO2 besparelse = 9 ton/år Ungdomsskolen, Kjellerup,- Frisholm-, Sorring- og Voel Skoler: Justering af varmeanlæg (Danfoss Energytrim) CO2 besparelse = 42 ton/år Funder Skole: Energispareprojekt CO2 besparelse = 23 ton/år Nørskovlund Specialklasser: Konvertering til Biofyringsolie og renovering af varmeanlæg. CO2 besparelse = 25 ton/år Flere bygninger: Udskiftning af 250 gl. cirkulationspumper i forskellige bygninger: CO2 besparelse = 60 ton/år Kommunal transport og nonroad Fra maj 2011 er der tilsat 7% bio-komponenter til dieselolien, der anvendes i køretøjer og maskiner på Entreprenørgården. Dette medfører en reduceret CO2 udledning, men der er set bort fra bidraget i overensstemmelse med Danmarks Naturfrednings vejledning til opgørelsen. Vejbelysning: Reduceret tændingsperiode: CO2 besparelse = 563 ton/år Samlet bidrag fra alle energispareprojekter: 847 ton/år

7 Klimakommuneaftale mellem Silkeborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening Handlingsplan 2012 Silkeborg Kommune har ved indgåelse af Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening tilkendegivet at ville arbejde målrettet for reduktion af virksomheden Silkeborgs Kommunes udledning af CO 2 med 2 % om året frem til Udgangspunktet for den aftalte CO2 -reduktion er virksomheden Silkeborg Kommunes CO 2 -regnskab 2008, hvor følgende store sektorer indgår i beregningerne: Kommunale bygninger og Idrætsanlæg Kommunal transport og nonroad Vejbelysning Øvrigt energiforbrug Der er således fokus på det direkte kommunale energiforbrug til opvarmning, el, transport m.m. Silkeborg Kommune udledte sidste år 7,2 % mindre CO 2 end året før. Faldet svarer til 1238 ton CO2 eller mere end kommunens samlede CO 2 -udledning fra vejbelysning og trafiklys. Det betyder, at Silkeborg Kommune allerede i 2011 nåede 2012-målet om at udlede 2 % mindre CO 2 end i Mange af initiativerne i handlingsplanen er gennemført. I 2012 er der især fokus på at få gennemført allerede igangsatte initiativer.

8 Indsatsområde Initiativ Forventet CO2-effekt (kun angivet hvor det har været muligt at foretage egentlige beregninger) Status Kommunale bygninger og Idrætsanlæg Energirenovering af kommunale ejendomme med stort energiforbrug: Klimaskærm Isolering Flere projekter er under planlægning/ udførelse bl.a. 2 skolerenoveringer og 1 børnehave Udskiftning / renovering af ineffektive varmeanlæg Ca. 70 ton / år Projektet er under udførelse Udskiftning optimering af ineffektive varmeanlæg Trimning af varmeanlæg og efteruddannelse af drifts-personale i 60 ejendomme (skoler, idrætshaller, pleje centre, dagsinstitutioner, svømme haller og rådhuset) i samarbejde med Silkeborg Forsyning og Danfoss Ca. 700 ton/år Projektet er under udførelse Udskiftning af cirkulationspumper og bedre isolering af rør Projektet er under udførelse Optimering af energiforbrug til el og varme i samarbejde med forsyningsselskaber: Sensorer vedr. belysning Energispareskinner på alt udstyr Udsat til 2012 Systematisk politik for indkøb af energi rigtig udstyr og elektronik Specielt fokus i centrale indkøbsaftaler vedr. IT, AV-udstyr, hårde hvidevarer, belysning, Adfærdspåvirkning Information til medarbejdere og brugere om sluk af IT-udstyr, belysning, printere m.m. Energisparekonkurrencer

9 Indsats område Transport og nonroad Vejbelysning Øvrige energiforbrug Initiativ Investering i energieffektive transportmidler til medarbejdertransport: Indkøb af El-biler Investering i energirigtige køretøjer og redskaber til nonroad og entreprenørsektionen Anvendelse af grønt brændstof i kommunens bil- og maskinpark Fra maj 2011 tilsættes 7% biokomponenter til diesel Adfærdspåvirkning Incitamenter til samkørsel Kurser i energirigtig kørsel med entreprenørmaskiner Minimere tomgang Investering i energirigtig udstyr LED-teknologi i alle former for belysning og trafiklys Energibesparende drift: Reduktion i tændingsperiode for vejbelysning Etablering af 2 solcelleanlæg på folkeskoler, i alt ca 400m². Energibesparende servere Forventet CO2-effekt Status Der er indkøbt 1 el-bil til rådhuset 26 ton /år Gennemført, men er ikke medtaget i opgørelsen i overensstemmelse med DN s vejledning. Er gennemført Effekt opgøres Projektet er afsluttet. i opgørelse for ton/år 25 ton/år Gennemføres i 2. halvår 2012

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid : 2013-10847 Dokid: 2013-59647 www.odder.dk Ver.: 0 Udgivelsesdato : 10-06-2013 Udarbejdet af : Byggeri

Læs mere

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-4161 Dokid: 2014-36694 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivelsesdato: 24. september 2014 Udarbejdet af: Byrådsservice

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Version: Juni 2015 Udarbejdet af: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe (lsk@viegandmaagoe.dk) Kvalitetssikret af: Louise Hedelund Sørensen

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund Foto: Mogens Bjørnlund Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Forbruget af el, varme og vand 7 - Totalforbrug hospitalerne 9

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 260323 Brevid. 1930553 Ref. TKS Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 13 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-296806-001 Adresse: Kongohus, Kastrupvej 149 m.fl. Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010

Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010 Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010 Dette regnskab gør status over, hvordan kommunens aktiviteter belaster miljøet. Regnskabet viser, hvordan det er gået i 2010 med at nå de miljø- op naturpolitiske

Læs mere

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner Herning Kommune Klimaplan del III Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner December 2008 Herning Kommune Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning

Læs mere

August 2013. Status på Klimaplan 2011 2012

August 2013. Status på Klimaplan 2011 2012 August 2013 Status på Klimaplan 2011 2012 Indholdsfortegnelse Klimapolitikkens 3 hovedmål... 5 Det har vi nået... 7 Indsatsområde 1: Varme og el... 8 Indsatsområde 2: Planlægning og Byudvikling... 10 Indsatsområde

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013. www.albertslund.dk/groentregnskab

GRØNT REGNSKAB 2013. www.albertslund.dk/groentregnskab GRØNT REGNSKAB 2013 www.albertslund.dk/groentregnskab Indhold Forord 3 Varme 4 El 6 Vand 8 Affald 10 Transport 12 Natur 14 Indkøb 16 CO 2 18 2 GRØNT REGNSKAB 2013 // INDHOLD Forord Med Grønt Regnskab 2013

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-625214-001 Adresse: A/B Ve - Bo, Vesterbrogade 98 A-E Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Indhold Nykredit Miljø- og Klimaregnskab 2010...3 Klima i Nykredit...4 Tema 1: Klimatiltag i Krystallen...6 Elektricitetsforbrug i Nykredit...8

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere