Resultatopgørelse for perioden 1/ / INDTÆGTER:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:"

Transkript

1 Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/ INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr ,00 kr ,50 2 Indtægter ture og lejre kr ,00 kr ,33 3 Kurser kr ,00 kr ,00 4 Andre indtægtsgivende aktiviteter kr ,50 kr ,50 5 Finansielle indtægter kr 4.003,88 kr 5.337,48 6 Diverse indtægter kr ,05 kr ,89 Indtægter i alt: kr ,43 kr ,70 UDGIFTER: 21 Medlemsbaserede udgifter: kr ,50 kr ,00 22 Daglige spejdermøder: kr ,39 kr ,69 23 Ture og lejre: kr ,67 kr ,37 24 Kurser: kr ,28 kr ,22 25 Lederpleje: kr 5.026,20 kr 7.975,43 26 Gruppens udgifter: kr ,78 kr ,82 27 Varekøb og lotteri: kr ,00 kr 9.928,00 28 Gruppens hytter: kr ,89 kr ,74 29 Administration kr ,62 kr 6.330,85 30 Finansielle udgifter kr 2.737,23 kr Udgifter i alt: kr ,56 kr ,12 Årets resultat: kr ,87 kr ,42 Note Aktiver Balance pr. 31/ Bankkonti og Likvider: kr ,00 kr ,65 42 Værdipapirer kr ,25 kr ,48 43 Tilgodehavender kr ,11 kr ,00 44 Tilgodehavender medl. kr 600,00 kr Aktiver i alt kr ,36 kr ,13 Passiver Egenkapital primo kr ,25 kr ,67 Årets resultat kr ,87 kr ,42 Egenkapital i alt: kr ,12 kr ,25 61 Skyldige og hensatte poster kr ,24 kr ,88 Passiver i alt kr ,36 kr ,13

2 Note Indtægter: Note Udgifter: Regnskab 2013 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab Medlemsbasrede indtægter: 21 Medl. Bas. Udgifter Medlemskontingent: kr ,00 kr ,50 Korpskontingent kr ,50 kr ,00 Indmeldelsesgebyrer kr 3.900,00 kr 6.900,00 Divisionskontingent kr 3.570,00 kr 3.360,00 Aktivitets og medlemstilskud kr ,00 kr ,00 Medl. Bas. Udgifter i alt: kr ,50 kr ,00 Rykkergebyrer kr kr Lederkontingenter kr 1.325,00 kr 1.350,00 Daglige spejdermøder: Medlemsbaserede indtægter i alt: kr ,00 kr ,50 22 Aktiviteter ved møder: kr ,39 kr ,69 Daglige spejdermøder i alt: kr ,39 kr ,69 2 Indtægter ture og lejre: Lokaletilskud, hytte og lejrpladser kr ,00 kr ,53 Ture og lejre: Deltagerbetaling, ture og lejre kr ,00 kr ,80 23 Hytte og lejrpladsleje kr ,27 kr ,18 Div. Indtægter (salg øl/vand m.m.) kr 2.500,00 kr Aktiviteter og mad på ture kr ,61 kr ,55 Sommerlejr, Deltagerbetaling kr ,00 kr ,00 Transportudg. + lejrbil kr ,79 kr 9.674,64 Indtægter ture og lejre i alt kr ,00 kr ,33 Hensat til tropstur, udland kr kr ,00 Blå Sommer / Spejdernes Lejr kr kr ,00 3 Kurser: Ture og lejre i alt kr ,67 kr ,37 Kommunalt kursustilskud kr ,00 kr ,00 Deltagerbetaling ved kursusdeltagelse kr kr 24 Kurser: Kurser i alt kr ,00 kr ,00 Kursusgebyrer (delt. Bet.) kr ,56 kr ,22 Besp. Ved kurser kr kr 4 Andre indtægtsgivende aktiviteter: Transportudgifter kurser kr 2.624,72 kr 2.559,00 Omdeling af telefonbøger kr kr ,00 Kurser i alt kr ,28 kr ,22 Salg af Tshirts kr. 60,00 kr. 360,00 Andre indtægter kr ,00 kr. 25 Lederpleje: Oprydning Sølund kr ,00 kr ,00 Nytårskur kr 4.398,00 kr 7.033,13 Vestermølle kr kr 4.500,00 Uniform til nye ledere kr 628,20 kr 942,30 Salg af lodsedler kr ,50 kr ,50 Lederpleje i alt kr 5.026,20 kr 7.975,43 Andre indtægter i alt kr ,50 kr ,50 26 Gruppens udgifter 5 Finansielle indtægter: Ekstra ordinære udgifter kr 1.550,00 kr 5.994,00 Renteindtægter bank kr 316,98 kr 87,40 Materiel og inv. Indkøb kr ,23 kr ,97 Renteindtægter, værdipapirer kr 3.686,90 kr 2.850,75 Grupperådsmøde kr kr 424,00 Kursgevinster kr kr 2.399,33 Div. Og korpsrådsmøder kr 2.472,00 kr 1.596,00 Finansielle indtægter i alt kr 4.003,88 kr 5.337,48 Gaver kr 701,20 kr 632,85 BUS kontingent kr kr 200,00 6 Diverse indtægter: Annoncer/markedsføring kr kr Afregning Regnbuevænget kr ,30 kr Hjemmeside og internet kr 3.170,00 kr 180,00 Sct. Georgs Gilde tilskud kr kr Bestyrelsesmøder kr 134,35 kr Spildop kr kr Arb. dage på Vestermølle kr kr Jubilæumsgave fra Skb. Kommune kr kr Gruppens udgifter i alt kr ,78 kr ,82 Gaver kr kr 300,00 Aktiverede hensættelser kr ,00 kr ,39 27 Vareindkøb: Renosyd kr kr 2.061,50 Varerindkøb, lodsedler kr ,00 kr 9.928,00 Ekstraordinære indtægter kr 2.164,75 kr Vareindkøb i alt kr ,00 kr 9.928,00 Diverse indtægter i alt kr ,05 kr ,89 28 Gruppens hytter: Vestermølle varme, vand og el kr kr Vedligehold og rengøring kr ,03 kr ,24 Skatter, afgifter og forsikringer kr 6.853,86 kr 6.548,50 Gruppens hytter i alt kr ,89 kr ,74 29 Administration Kontorhold og bogholderi kr 4.117,45 kr 607,85 Porto kr 548,00 kr 258,00 Telefon, incl. Lederbetaling kr 4.600,00 kr 4.175,00 Komunale tilskud Winkas Pro kr 1.290,00 kr 1.290, PBSkontingentopkrævninger kr 1.629,17 kr Medlemstilskud kr ,00 kr ,00 Bankgebyrer kr 99,00 kr Lokaletilskud regnskab kr ,00 kr ,53 Adm. i alt kr ,62 kr 6.330,85 Lokaletilskud aconto kr ,00 Tilskud til træner/lederuddannelse kr ,00 kr ,00 30 Finansielle udgifter: Materieltilskud, Skb. Kommune kr kr Renteudgifter, incl. Prio. Renter kr kr Fondskurtage kr kr Kursreguleringer kr 2.737,23 kr Finansielle udgifter i alt kr 2.737,23 kr

3 Note Aktiver Note Passiver 41 Bankkonto og likvider: 61 Skyldige poster: Kassebeholdning kr Acontotilskud Skb. kommune kr Omsætningskonto DB kr ,33 Skyldig husleje, Regnbuevænget kr Omsætningskonto Nordea kr Skyldigt korpskontingent kr Indlånskonto DB kr ,67 Skyldigt beløb Divisionen kr 800,00 Bankkonto og likvider i alt kr ,00 Skyldige ledere mv. kr 4.711,05 Samlekonto kr 42 Værdipapirer i alt: Hensat til udlanstur, troppen kr ,18 Værdipapirer Danske Bank kr ,25 Delt. bet. fr. t. ture (Blå sommer) kr Værdipapirer i alt kr ,25 Skyldige udgifter til korpset kr 3.052,00 Skyldig løn, feriepenge, løngebyr kr 436,40 43 Tilgodehavender: Hensat Vestermølle kr 3.917,61 Medlemstilskud Skb. Kommune kr Skyldige omkostninger i alt kr ,24 Depositum (Hytte) kr 2.850,00 Materialetilskud, Skb. Kommune kr Tilgodehavende kontingenter kr Tilgodehavende hytteleje Skb. Kommunekr ,00 A'conto el og varme kr 5.117,00 Forskud (ture og lejre) kr ,61 Udlæg løn vicevært kr Diverse tilgodehavender kr 1.168,50 Tilgodehavender i alt kr ,11 44 Tilgodehavender medlemmer: Samlekonto kr 600,00 Konto for slettede medlemmer kr Tilgodehavender medlemmer i alt kr 600,00

4 INDTÆGTER: budget regnskab budget regnskab Medlemsbaserede indtægter: kr kr ,00 kr kr ,50 Indtægter ture og lejre kr kr ,00 kr kr ,33 Kurser kr kr ,00 kr kr ,00 Andre indtægtsgivende aktiviteter kr kr ,50 kr kr ,50 Finansielle indtægter kr kr 4.003,88 kr kr 5.337,48 Diverse indtægter kr kr ,05 kr kr ,89 Indtægter i alt: kr kr ,43 kr kr ,70 UDGIFTER: Medlemsbaserede udgifter: kr kr ,50 kr kr ,00 Daglige spejdermøder: kr kr ,39 kr kr ,69 Ture og lejre: kr kr ,67 kr kr ,37 Kurser: kr kr ,28 kr kr ,22 Lederpleje: kr kr 5.026,20 kr kr 7.975,43 Gruppens udgifter: kr kr ,78 kr kr ,82 Varekøb og lotteri: kr kr ,00 kr kr 9.928,00 Gruppens hytter: kr kr ,89 kr kr ,74 Administration kr kr ,62 kr kr 6.330,85 Finansielle udgifter kr kr 2.737,23 kr kr Finansielle udgifter i alt: kr kr ,56 kr kr ,12 Årets resultat: kr kr ,87 kr kr ,42

5 Indtægter 1/131/ Medlemsbaserede indtægter: Indtægter ture og lejre Kurser Andre indtægtsgivende aktiviteter Finansielle indtægter Diverse indtægter

6 Udgifter 1/131/ Medlemsbaserede udgifter: Daglige spejdermøder: Ture og lejre: Kurser: Lederpleje: Gruppens udgifter: Varekøb og lotteri: Gruppens hytter: Administration Finansielle udgifter

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Note Ridecentret 2011 2012 Budget 2012 Budget 2013 Medlemskontingent 98.830 128.162 139.000 138.000 Ridehuskontingent 216.890 212.692 207.000 214.000 Skabsleje

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Note Ridecentret 2010 2011 Budget 2011 Budget 2012 Medlemskontingent 101.131 98.830 120.000 139.000 Ridehuskontingent 242.070 216.890 227.000 207.000 Skabsleje

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2004

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2004 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2004 Note Ridecentret 2003 2004 Budget 2005 Medlemskontingent 71.669 72.415 89.000 Ridehuskontingent 190.986 175.288 229.000 Skabsleje 1.175 1.600 1.500 1 Øvrige 665

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

BDO DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR. 18 05 00 13. www.bclo.dk. Tlf: 98 28 18 22 hjallerup@bdo.dk

BDO DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR. 18 05 00 13. www.bclo.dk. Tlf: 98 28 18 22 hjallerup@bdo.dk BDO Tlf: 98 28 18 22 hjallerup@bdo.dk www.bclo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gammel Markedsvej 1 DK-9320 Hjallerup CVR-nr. 20 22 26 70 DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR.

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011 Sønderjysk Pigekor Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. januar 2011-31. december 2011 Fremlagt på den ordinære generalforsamling den 7.marts 2012 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere