Dette dokument beskriver principperne for organiseringen af ungdomsfodbolden og børnefodbolden i HG Fodbold med størst fokus på børnefodbolden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument beskriver principperne for organiseringen af ungdomsfodbolden og børnefodbolden i HG Fodbold med størst fokus på børnefodbolden."

Transkript

1 HG Fodbold Food Dette dokumet bekive picippee fo oieie f udomfodbolde o bøefodbolde i HG Fodbold med tøt foku på bøefodbolde. Idholdfoteele Oveodede picippe...2 Udviklilije i HG Fodbold:...2 Udomfodbold...2 Bøefodbold...3 Fuktiobekivele fo Udomudvlet:...4 Udomudvlet opve:...4 Jobbekivele Udomfomd...5 Fuktiobekivele fo Bøeudvlet...6 Bøeudvlet opve...6 Stuktu i fik fom...7 Jobbekivele Bøefomd...7 De ye tuktu i fik fom...9 Bemækie...9 Oiei f bøefodbold i HG...10 Jobpofile...14 Chef-tæe...14 Holdtæe (fte)...14 Flextæe (flekible)...14 Åvli...16 Holdlede...16 Det ode fodboldmiljø...18 Skbelo fo opttmøde (foældemøde)...20 Veio

2 HG Fodbold Oveodede picippe At lle i HG Fodbold - f yte til ældte, pillee, ledee, vee o foælde bejde med de mme mål i hele de peiode målætie løbe. Do k de ekelte hold o fdelie - idefo mmee f dee målæti - fomulee dee ee elvtædie mål. Udviklilije i HG Fodbold: Fo t ike e optiml udvikli f de ekelte pille på de le be kl lle tæee i HG Fodbold bejde ud f edetåede picippe kldet "Udviklilije", om kl udlevee til lle tæee/ledee: At udviklilije ike: At lle medlemme f HG Fodbold få e tæi de ve til hede - elle h iveu, fodbold-lde o mulihede. At de kbe e mmehæ o kotiuitet i klubbe tæi o udvikli f pillee, f de yte pode til de ældte ylie. At dee tæi foeå på bi f de målætie om HG Fodbold i fællekb h beluttet. At udviklilije ekitee o fuee om e mmebekivele f hvd de tekik, tktik, fyik o metlt kl tæe fo hve å f U6 til U18. At tæee vl f midle o tæimetode tulivi e h - elle hede eet vl, fo å vidt å udomfodbold, å læe die befide i idefo mmee f udviklilije o dee målætibekivele. Fo Bøefodbold ælde t lle hold kl tæe efte Sttiotæipicippet f o med Udomfodbold At lle komme til t pille på et hold de oelude ve til dee eve, ålede t pillee føle lyt til pillet, o e i hmoi med i elv, ie omivele o holdet. At klubbe bedte udomhold pille i de ække om pillee potetile beettie til. F o med U13 Pie o dee tiltæbe det t tille tækete hold, om 1. hold. Pie U13 pille 7-md fodbold o evt. tilbyde 9:9. Dee U13 pille 9 md fodbold. Fo øvie hold: - t lle pillee kl hve pilletid de ve til midt e hlvle i hve kmp o t pillee ikke jævlit blive ykket fem o tilbe på 2 hold. Spillee kl føle i tye o foældee kl kue pllæe divee tue. At klubbe fovete, t tæee tle mme o mbejde om t kbe de bedte mme fo de ekelte pille fodboldmæie udvikli. Det tiltæbe t lle hold i de ekelte fdelie betå f lie me pillee. HG Fodbold ætte ælit foku på juioåee fo t udå tot ffld. Veio

3 HG Fodbold Bøefodbold HG Fodbold vil føle de f SBU udtuke etilije med hey til bøefodbold. U6 kl pille 3-md fodbold. U7 o U8 o pille 5-md fodbold. U9 o U10 pille 5-md fodbold. U9 o U10 k evt. pille 7-md. U11 o U12 pille 7-md fodbold. U12 k evt. pille 9-md. U7 (U6) Pie pille 3-md fodbold. U9 (U8) Pie pille 5-md fodbold. U11 (U10) Pie pille 7-md fodbold. U10 k evt. tilbyde t pille 5-md. U13 (U12) Pie pille 7-md fodbold. U12 o U13 Pie k evt. tilbyde 9:9. Fo lle 3-, 5- o 7-md hold ælde HAK-picippet. Dv. t lle pillee kl pille midt hlvdele f kmpe ude, t blive udkiftet / idkiftet flee e i kmpe. Klubbe kl bejde på t fholde e ite 3- / 5-md tuei e hve de måed. I lle åe ælde det, t det føt o femmet e de pillee de komme til tæi de komme til t pille kmp. Fo tidli opyki kl ALTID å ieem klubbe ekpet uppe o omlt ku hvi de e tle om pilleudvikli. Såfemt pillee opykke fø tid kl det omlt væe til 1. holdet. Klubbe edætte e ekpet uppe, om k hjælpe med åd, vejledi o upeviio i de dlie tæi, å de bu fo det (Guppe betå f x-peo fo dee o x-peo fo pie o e d hoc peo udef, om hye efte opve, f.ek. e ituktø f SBU). Veio

4 Udomfodbold i HG Fuktiobekivele fo Udomudvlet: Udomudvlet betå f de åvlie f U13 til U19 fo både dee o pie. Betyele væle e fomd kldet Udomfomde. Udomudvlet opve: Fomål: Sike t de kbe optimle mme omki bejdet med udomfodbolde, å HG ftholde å me pillee om mulit. Mål: Sike t åee føle de picippe, de e udtukket f klubbe omki udomholdee. Sike t de dlie dift f holdee hvile på å me peoe om mulit i kokete opve, å de fo hve å kbe optimle mme fo udvikli f de ekelte pille. Opve: Foledie t de fholdele 2 ålie tæetæf med det fomål t føe Udviklilije ud i livet fo lle åe o hold. Sike t klubbe målæti fo udomfodbolde eemføele, heude t de tilbyde e odetli o od tæi fo lle klubbe pillee. At ee o fholde et opttmøde med lle tæee ide de kommede æo pllæe. Medvike til t ike t klubbe til tdihed ekuttee tæee/ledee, å klubbe om miimum h 2 tæee/ledee til hvet hold. Sike t klubbe tæee/ledee opfode til t delte i kue, om ø dem bede kvlificeet i dlide. Oiee t lle ye pillee o dee foælde byde velkomme i HG Fodbold o oietee om klubbe målæti, mme, kv ov. At lle ye tæee o ledee byde velkomme i HG Fodbold o oietee om målæti, mme mt t de modte lle pktike oplyie om, hvod hvede i HG Fodbold fuee (Tæefoldee). Hjælpe e pille ved et evt. klubkifte, åfemt e pille h eve til, o øke om, t pille fodbold på; et højee iveu ed det HG Fodbold k tilbyde. Omvedt kl udomudvlet oå byde tilbevedte pillee "velkomme etu", åfemt et klubkifte ikke v e. At komme med idee o fol til t udytte o fobede foholdee i fobidele med klublivet. Koodiee tilmeldie f hold til tueie efte måd med holdet tæe ud f klubbe etilije. Veio

5 Udomfodbold i HG Jobbekivele Udomfomd Kv: Skl helt ekuttee f klubbe ålede t de på fohåd ekitee et kedkb til klubbe. Skl pe i klubbe pofil o tæe/lede pofil. Opve: Sidde i betyele i HG fodbold. E dli lede f udomfdelie. Sike t HG Fodbold etilije o picippe efteleve i fdelie. H vet fo t lle kede dee opve. Idklde til o lede udomudvlmødee. Udbejde mødepl, ftætte tid o ted fo udvlet bejde. Pllæe æoe: o Aktivitetpl. o Ftætte tæiktivitet. o Mteile (bolde, coekot m.m.) o Tilmelde tueihold. Geelfommlie: Udbejde udomfdelie beeti. Aætte ye tæee/ledee o ved løet tæe ke dette i mbejde med klubbe ledele. Koodiee ekuttei o uddele f tæee/ledee m.v. HG Fodbold Pædofilpolitik. E udomfdelie tleø til ledele o ledele tleø til fdelie hold. Budetvli. E betyele epæett omki peole pømål. Rektioe: Betyele, Udomudvlet Veio

6 Bøefodbold i HG Fuktiobekivele fo Bøeudvlet Bøeudvlet betå f de vlte åvlie ho deee o ho piee. Udvlet væle elv e fomd på it føte møde, om på det potlie pl efeee til Udomfomde. På it bø Bøefomde væe epæeteet i betyele o dee o pie bø væle e fælle epæett. Bøeudvlet opve Fomål: At foælde idde i o omki bejdet med bøefodbolde, å de kbe optimle mme fo bøefodbolde iteeete bø, tæee, foælde o HG Fodbold. Mål: Sike t åee føle de picippe, de e udtukket f klubbe omki tæi f bøehold. Sike t de dlie dift f holdee hvile på me peoe om mulit i må kokete opve, om tidmæit e tilpet de Dmk. Opve: Klubbe epæett i hvede, om ike t lle bejde efte de ældede picippe fo odt idætmiljø 1 i bøefodbolde. Sike t foældee føle DBU foældebud om od opføele ved kmpe. Medvike til t få oieet de dlie tæi med heblik på t fide de foøde kvlificeede tæee i fte o flekible tæee. Oiee t hvet hold h e holdlede, om ode de pktike ti omki holdet deltele i tæve o tueie køel, vk f tøj, jf. holdledee opvebekivele. Aee foældemøde fo hve å med e ft dode. Die møde kl fholde 14 de efte tæioptt. Koodiee holdee øke om ocile ktivitete o tæileje ud f de picippe, om e udtukket f betyele fo fodbold (bl.. økoomike). At klubbe hjemmeide ltid e opdteet med de idte ye oplyie o dt fo bøefodbolde. Koodiee tilmeldie f hold til tæve o tueie. Hold til tæve tilmelde ud f hvo me pillee, de e i åe. Hold til tueie tilmelde efte måd med holdet tæe. Reitee ye pillee, om flevee til klubbe kee (De e lvet et kem, om kl udfylde). 1 Det ode fodboldmiljø e bil. Veio

7 Bøefodbold i HG Veio Stuktu i fik fom I dette ekempel e vit deee: Jobbekivele Bøefomd Kv: Skl ekuttee f klubbe bldt de vlte åvlie ålede t de på fohåd ekitee et kedkb til klubbe. Skl pe i klubbe pofil o tæe/lede pofil. Opve: E dli lede f bøefdelie. Sike t HG Fodbold etilije o picippe efteleve i fdelie. H vet fo t lle kede dee opve. Leliede U6 o U7 Udvikli U11 o U12 Beyde U8, U9 o U10 Å v l i U 6 Å v l i U 7 Å v l i U 8 Å v l i U 9 Å v l i U 1 0 Å v l i U 1 1 Å v l i U 1 2 Væle e fomd fo bøeudvlet B ø e u d v l

8 Bøefodbold i HG Idklde til o lede bøeudvlmødee. Udbejde mødepl, ftætte tid o ted fo udvlet bejde. Pllæe æoe i måd med udvlet: o Aktivitetpl. o Ftætte tæiktivitet. o Mteile (bolde, coekot m.m.) o Tilmelde tueihold. Geelfommlie: Udbejde Bøefdelie beeti. Koodiee ekuttei o uddele f tæee/ledee m.v. HG Fodbold Pædofilpolitik. E bøefdelie tleø til ledele o ledele tleø til fdelie hold. Budetvli. Rektioe: Udomudvlfomd, Bøeudvlet Veio

9 Bøefodbold i HG De ye tuktu i fik fom Dift Spot Udomudvl Bøeudvl Ekpet-uppe Udviklilije Tæee - tte Tæee - foælde Bemækie Ekpet-uppe: Betyele edætte e ekpet-uppe, om h det oveodede v fo t klubbe Udviklilije eemføe på de le be. Guppe hjælpe med åd, vejledi o upeviio i de dlie tæi, å de bu fo det. Guppe betå f e peo fo deee o e peo fo piee o e d hoc peo udef, om hye efte opve, f.ek. e ituktø f SBU. Peole-pømål: Udomfomde e klubbe epæett omki peole-pømål. Veio

10 Bøefodbold i HG Oiei f bøefodbold i HG Idlui U4 o U5 (dee o pie) tte i Idluife, hvo målet e t få idluet foældee i klubbe, om e viti eouce fo t kbe pefekte mme om et odt udviklimiljø. Alde: U5 (U6). Kmp: 3-md tæve. Mål: Idlui f foælde o bø (dee o pie). Tæimetode: Sttiotæi. Metode: HG føle klubbe pl fo Idlui. Rekutteie foeå efte e ft pl, å bøee tte i bøehvekle på de kole de lie tættet på Helufholm læ, efte ommefeie. Foældee: Betyele h vedtet t ie bø k tte i HG ude t foældee oå delte ktivt i t kbe et odt fodboldmiljø ved t hjælpe til med lt det pktike. Tem: Leliede 2 Alde: U6 o U7 Kmp: U6: 3:3 tæve U7: 5:5 tæve Mål: Bøee kl pøve. Støt kocettio på motoik tæi o idlæi f de fokellie pk Tæimetode: Sttiotæi Tem: Gudlæede Alde: U8 o U9 (beyde) U10 (idlæi) Kmp: U8 o U9: 5:5 tæve U9 o U10: 7:7 tuei fo de bedte Mål: Læe de tekike væktøjke mt foku på kocettio, modte e kollektiv beked, føle fiplyelee mt læe t ucce e hådt bejde Tæimetode: Sttiotæi Hve å fide 2 tekike eme, 1 tktik eme (idlæi) o 1 motoik eme, om de tæe i hele ået. Dli tæi: De 10 bud f H&H kl efteleve. Tem: Udvikli Alde: U11 o U12 Kmp: 7:7 tuei Mål: Spilliede fe med tøe væt på de tktike o tekike picippe. Betydie f holdfællekb yliøe. Alle kl kue pille lle plde. Fite o diblie vitie elemete Tæimetode: Idividuel tæi eem ttiotæi. Hve å fide 2 tekike eme o 1 tktik eme, om de tæe i hele ået. Guppe dele efte øvelee. Dli tæi: De 10 bud 2 Leliede defiee om kotolleet led med et fodboldmæit ite, om belutte f TEAM tæee. Veio

11 Bøefodbold i HG Pocet: 80% le 20% tekik Chef-tæe: Chef-tæee e vli fo t oiee o pllæe de dlie tæi Hold-tæe: Skl i mbejde med cheftæee vete tæie fo hele åe. H vet fo et f holdee i åe i fobidele med kmp Flex-tæe: De flekible tæee kl i mbejde med holdtæee hjælpe til i de dlie tæi efte e ft tuu-odi mt væe Pocet: 50/60/80% tekik 0/0/10% tktik 50/40/20% le Tæimiljø: Spillee o foælde kl vide, t de ikke ke e eetli udvælele (elektio) f pillee i fte 1. o 2. hold, me t pillee få lov til t væe i mme uppe, om dee kmmete, me t holdiddelie e flekibel f til fo t ike de optimle udvikli fo lle pillee i uppe. Fx, k det ofte væe e fodel t iddele pillee efte dee ktuelle iveu på tvæ f åee, å m tæe til dlit i ttioee. Udviklipl: De lve e udviklipl fo hve pille (kot-l) opdelt i te kteoie A, B, C Chef-tæe: Chef-tæee e vli fo t oiee o pllæe de dlie tæi Hold-tæe: Skl i mbejde med cheftæee vete tæie fo hele åe. H vet fo et f holdee i åe i fobidele med kmp Flex-tæe: De flekible tæee kl i mbejde med holdtæee hjælpe til i de dlie tæi efte e ft tuu-odi mt væe f H&H kl efteleve. Pocet: 60/50% tekik 35/40% tktik 5/10% fyik Tæimiljø: Spillee o foælde kl vide, t de ikke ke e eetli udvælele (elektio) f pillee i fte 1. o 2. hold, me t pillee få lov til t væe i mme uppe, om dee kmmete, me t holdiddelie e flekibel f til fo t ike de optimle udvikli fo lle pillee i uppe. Fx, k det ofte væe e fodel t iddele pillee efte dee ktuelle iveu på tvæ f åee, å m tæe til dlit i ttioee. Udviklipl: Fotætte bejdet med de ekelte pille udviklipl (kot-l). Spillee idde Chef-tæe: Chef-tæee e vli fo t oiee o pllæe de dlie tæi Hold-tæe: Skl i mbejde med cheftæee vete tæie fo hele åe. H vet fo et f holdee i åe i fobidele med kmp Flex-tæe: De flekible tæee kl i mbejde med holdtæee hjælpe til i de dlie tæi efte e ft tuu-odi mt væe Veio

12 Bøefodbold i HG e buffe, å de mle tæee Åvli: Hve å væle e foældeepæett fo hele æoe (efteåfoå). Klubbe lve e lite ove opve, om dee peo kl oiee omki holdet. Bldt de vlte Åvlie væle e epæett til Bøeudvlet fo temet Holdlede: Hvet hold væle e holdlede bldt foældee, om h e ække pktike opve omki holdet. Klubbe lve e lite ove opve, om dee peo kl oiee omki holdet. e buffe, å de mle tæee Åvli: Hve å væle e foældeepæett fo hele æoe (efteåfoå). Klubbe lve e lite ove opve, om dee peo kl oiee omki holdet. Bldt de vlte Åvlie væle e epæett til Bøeudvlet fo temet Holdlede: Hvet hold væle e holdlede bldt foældee, om h e ække pktike opve omki holdet. Klubbe lve e lite ove opve, om dee peo kl oiee omki holdet. e buffe, å de mle tæee Åvli: Hve å væle e foældeepæett fo hele æoe (efteåfoå). Klubbe lve e lite ove opve, om dee peo kl oiee omki holdet. Bldt de vlte Åvlie væle e epæett til Bøeudvlet fo temet Holdlede: Hvet hold væle e holdlede bldt foældee, om h e ække pktike opve omki holdet. Klubbe lve e lite ove opve, om dee peo kl oiee omki holdet. Bøefodbolde i HG bejde efte DBU Holdie o hdlie o følede picippe e oveodet ældede fo bøefodbolde i HG: Se elektio pld til lle Udviklimiljø fejl føe til meti Kv om idividuel læi Tilpede dimeioe fodbold e et boldpil, hvo lle e ivolveede o læe Miimee ffld o mkimee tletme Højee idividuelt lutiveu Bøepolitik: HG bejde efte mme holdie om DBU Holdie o Hdlie o efte de picippe, om e bekevet i Aldeelteet tæi. Udvikli fø eultte: Foku op de ekelte pille udvikli på de kote o de le be (Udviklilije) - fem fo eulttee. Oiei: Alle pillee tæe de mme ti (teme), me i fokellie tuppe (diffeetieet tæi). Guppee dele op efte øvelee o e ålede ikke fte. Altå fokellie uppe fo hve tæifte. Åee tæe mtidi i temee på tvæ. Veio

13 Bøefodbold i HG Spillee o foælde kl vide, t de ikke ke e eetli udvælele (elektio) f pillee i fte 1. o 2. hold, me t pillee få lov til t væe i mme uppe, om dee kmmete, me t holdiddelie e flekibel f til fo t ike de optimle udvikli fo lle pillee i uppe. Fx, k det ofte væe e fodel t iddele pillee efte dee ktuelle iveu på tvæ f åee, å m tæe til dlit i ttioee. Aktivitetiveu: Tuei o tæve bette om e ktivitet. De dlie tæi e de vitite. Alle hold pille fo t vide, me tillie e ikke viti. Foældembejdet: Til foået 2009 kl de fholde foældemøde fo hve å, hvo foælde kl oietee om de ye picippe. Foældee kl idde meet mee, f.ek. ved t: Foælde hjælpe med ttioee, Stævehold kl lede f kiftede foælde, om få de ødvedie vejledi om de picippe, vi øke t køe efte Veio

14 Bøefodbold i HG Jobpofile Chef-tæe Kv: Chef-tæee udpee f klubbe. Chef-tæee må ikke væe holdtæe mtidi 3. Chef-tæee kl hve eemået 14-time kuet Aldeelteet tæi. Opve: Chef-tæee h vet fo pllæie o oieie f tæie fo åuppe. Fø hve tæi h Chef-tæee pllt, hvd m kl tæe på de ekelte ttioe, mt hvo me itettæee m h bu fo. I Le-uppe fide tæee bldt foælde fø tæie. Foældee få udleveet lmieede kot med tæiøvele, de øjti bekive øvele. I uppee Beyde o Udvikli møde Chef-tæee o Hold-tæee 20. mi. fø tæi o eemå øvelee på ttioee, om udlevee i ppifom, mt uppeiddelie f bøee. De lve ltid e foælde-ttio, å m h e buffe, hvi de møde me bø fem til tæi. Chef-tæee e i bevidt, t hele åoitioe e til fo t optimee åe fodboldhved o t et mbejde med lle pte e e ødvedi foudæti. Chef-tæee o holdtæee møde fø efteå o foå o ftlæe temee, jf. klubbe potlie udviklipl. Holdtæe (fte) Kv: Holdtæee udpee f klubbe bldt foældee i åe. Holdtæee kl føle de mme, de e udtukket f klubbe omki tæi o kmp fo bøefodbolde. Holdtæee kl hve eemået kuet Bøefodbolde bi. Opve: Skl i mbejde med chef-tæee (o flek-tæee) vete tæie fo hele åuppe. H vet fo et hold i fobidele med kmpe o tæve. Skl delte på 1-2 kue, om klubbe tilbyde. Klubbe fholde udiftee i fobidele med die. Skl delte i 1-3 tæemøde i løbet f æoe Flextæe (flekible) Kv: Skl føle de mme, de e udtukket f klubbe omki tæi fo bøefodbolde 3 Som e oveodi i 2009 må e cheftæe ee væe holdtæe. Veio

15 Bøefodbold i HG Opve: Skl hjælpe i de dlie tæi fo hele åuppe efte behov, hvi tæee e foiket elle fohidet. Skl delte på 1-2 kue, om klubbe tilbyde. Klubbe fholde udiftee i fobidele med die. Veio

16 Bøefodbold i HG Åvli Hve å kl væle e åvli fo hele æoe, om h til v t koodiee de pktike øemål omki holdee i åe efte de udtuke etilije mt Klubbe epæett i hvede, om ike t lle bejde efte de ældede picippe fo odt idætmiljø 4 i bøefodbolde. Du læe mme med dit Tæe Tem et ålit pom o budet fo de potlie mål o ktivitete de fovete med åe. Du ftemme mål, ple, budette o.l. med klubbe bøeudvl. Koodiee tilmeldie f hold til tæve o tueie. Hold til tæve tilmelde ud f hvo me pillee, de e i åe. Hold til tueie tilmelde efte måd med holdet tæe. Du ike, t åe få eiteet ye pillee til klubbe kee efte de ældede etilije. Væe med til t kbe et odt mbejde mellem åe tæee, ledee o foælde. På mødet d.11/ i bøeudvlet blev det beluttet t lle åvlie kl delte i bøeudvlet møde. På åe opttmøde kl de væle e åvli. Jobbet om åvli k f pktike åe fodele på flee peoe, me de kl ltid udpee e vli, om delte i bøeudvlet o modte klubbe pot. Holdlede HG vædætte meet det toe bejde om e holdlede ø fo holdet. He e de opve om e holdlede i HG løe elle tye: Skive kmpkot (med hjem) Skive holdkot ved kmpee Fylde vdflke (o ike eøi f die!) Søe fo ipoe o divee pleje i holdet læetke Søe fo ovetæktøje, opvmibolde o det mteiel Idtelefoee eultte til SBU Hjælpe pillee de komme til kde Idmle pee til emete Køelodi (lve oveit fo æoe) Tøjvk odi (lve oveit fo æoe) 4 Det ode fodboldmiljø e bil. Veio

17 Bøefodbold i HG Det e be et eomt tot tykke bejde die peoe lve huk det epekt! Veio

18 Bil b Det ode fodboldmiljø Et odt fodboldmiljø ike, t å me om mulit, å læe om mulit, få d til miljøe, om h betydi fo dee udvikli. Klubbee kl kbe ode fodboldmiljøe, hvo bø o ue tive o opleve læde ved fodbolde. Defo kl vi me tede ibe tiee lidt delede, ed vi ø i d. Vitie elemete i et odt fodboldmiljø: Tyhed: Tæee kl væe bevidt om miljøet fø, ude o efte tæi. Rmme kl væe både ekedeli, ty o tbil, hvilket bl.. idebæe, t de kl væe fte voke omki holdet. Godt fodboldmiljø e kedeteet ved: Glæde Tyhed Tilkyti Vitio Både o (elle ete/elle) Pllæi o oiei Tilkyti: Spillee o foældee kl vide, t de ikke ke e eetli udvælele (elektio) f pillee til fte 1. o 2. hold i miko- o bøefodbold. Spillee få ltid lov t væe i mme uppe om dee kmmete til tæi o tæve, me opleve elvføleli t holdiddelie e flekibel f til fo t ike de optimle udvikli fo lle pillee i tuppe. Fx k det ofte væe e fodel t iddele pillee efte dee ktuelle iveu, å de kl pille 2v2 elle 1v1, me i tekike øvele e dette ikke ltid påkævet. Vitio: Idholdet f tæie kl viee o udvikle å miljøet opleve udfodede o meiivede fo pillee. Både o: Hvi du kl kbe et odt miljø, e det både o i tedet fo ete elle. Fx e det både diblie o pk; det e både fomel o fuktioel tæi; det e både iveudelt o ikke-iveudelt tæi. Sålede e det fx fodelie f fomel o fuktioel tæi på det ekelte udvikliti, de kl vudee fem fo et ete-elle. Pllæi o oitio: Fo t ike e optiml oitio f tæie fo miko o bøepillee e é f de tøte udfodie t fide flee kvlificeede tæee til de 5-10 åie. Føt o femmet ælde det om t fide e cheftæe, de få vet fo pllæie o oieie f tæie fo åe. Deefte e udfodie t fide både et p fte o et p flekible itettæee. He kl klubbee blive edu bede til t bue foældee. Umiddelbt fø tte f e tæi vudee cheftæee, hvo me itettæee h få bu fo (det bedte e 6-8 pillee p. tæe). Nå die e fudet, e det fx e od idé i ttiotæi, t cheftæee k udlevee lmieede kot med tæiøvele, de øjtit bekive øvele ved ttioe. Fodelie f Veio

19 Bil b itettæee kue ekempelvi væe e foælde til t fvikle e fele o e de foælde til t fvikle ttioe, hvo de pille 3v3. Fodele ved dee oitiofom (ttiotæi) e, t de til e tup på bø ltid e ok foælde t te f. På dee måde k e cheftæe i mbejde med ie fte o flekible itettæee kbe mmee fo et odt fodboldmiljø. Veio

20 Bil b Skbelo fo opttmøde (foældemøde) (Die møde fholde 14 de efte tæitt) Velkomt o pæettio De åvlie elle Cheftæee fo åe byde velkomme o pæetee åe øvie tæee o holdledee. Tiltedevæede deltee f bøeudvlet få oå mulihed fo t pæetee i. Ifomtio om, hvod HG vil øe t efteleve holdie o hdlie E epæett f Bøeudvlet eemå om de ye picippe fo bøefodbolde i HG (De lve et PP, om kl vede). I fobidele med dette pukt udlevee ifo-beve til foældee. Ået Cheftæee oietee om ple fo de ekelte hold ktivitete i løbet f ået Foældeivolvei Cheftæee eemå foældevejledie mt læe op til, hvilke opve foældee med fodel k hjælpe med. Kokete ftle k idå. De væle e foælde om åvli. Foældefoeie HG foældefoei oietee om dee vike. Evetuelt Veio

BEVISER TIL SÆTNINGER I BOGEN

BEVISER TIL SÆTNINGER I BOGEN MTEMK Mtemtik o hh C-iveu BEVISER TIL SÆTNINGER I BOGEN Dette e e smlig ove lle e sætige og evise e e i oge. Det e met som suppleee mteile isæ til e eleve, e skl hve mtemtik på B- elle -iveu. ee i ku metget

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel Cykelfysik 1/7 Cykelfysik Om udvekslig og kaftoveføsel Idhold 2. Kaftoveføsel og abejde...2 3. Abejde ved cykelkøsel...4 4. Regeeksemple fo e acecykel...5 5. Det e hådt at køe op ad bakke...6 6. Simple

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Summeret for kommuner og region

Summeret for kommuner og region Summeet fo kommue o eio Tilbud Tilsy o odkedelse i åsvæk Løudift Øvie Oveheadomkostie Omkostie Atal tilbud, de ha Ledelse Admiistatio Tilsy Godkedelse tilsy o i alt diftsudifte 1-7 8-24 25-49 odkedelse

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

Beregningsgrundlag. Forsikringsselskab Alm. Brand Liv og Pension A/S. Beregningsgrundlag Side 1 af 53

Beregningsgrundlag. Forsikringsselskab Alm. Brand Liv og Pension A/S. Beregningsgrundlag Side 1 af 53 Beegigsgulg Fosikigsselskb Alm. B Liv og Pesio A/S Beegigsgulg Sie f 53 Ihol.0.0. Risikoelemete... 3.0.0. Rete... 6 3.0.0. Nettogulg... 7 4.0.0. Buttogulg... 8 5.0.0. Nettopssive fo etlivsfosikige... 0

Læs mere

Rumgeometri Side 1 af 20

Rumgeometri Side 1 af 20 Rumgeometi Side af Idhold. Puktmægde i ummet..... Lije i ummet..... Pla... Paametefemstillige fo e pla i ummet e givet ved... Fa ligig til paametefemstillig... Fa paametefemstillig til ligig..... Kugle

Læs mere

SAMMENHÆNG I LISBJERG PROCES - VIA EN STI LISBJERG

SAMMENHÆNG I LISBJERG PROCES - VIA EN STI LISBJERG MMENÆNG I LIBJEG CE - VI EN TI LIBJEG mkbene poce me bogee f Lbjeg, mebejee f kommne og eene f kekkolen UDGNGUNT GUEBEJDE MIN CE ET BÆEDYGTIGT LIBJEG TILBUD G FÆLLEMÆE Mngle lb l e vokne Enzym, noge e

Læs mere

Oure Friskole. Utrygheder ved skolen. Utrygge punkter Antal udpegninger. Utrygge strækninger Antal udpegninger 5 til til til 5.

Oure Friskole. Utrygheder ved skolen. Utrygge punkter Antal udpegninger. Utrygge strækninger Antal udpegninger 5 til til til 5. Oue ikole Uyghede ved kolen Piv-/ikole, Oue ikole Uygge punke Anl udpegninge 5 il 5 il 5 3 il il 3 il Uygge ækninge Anl udpegninge 5 il il 5 3 il il 3 il Svfodeling Skolefikken fodeling Svpocen f kolevejlyen

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Dmk ekke Uetet Sde f 6 de Skftlg pøe, de 4. deceme, Kuu yk Kuu. //4 Vghed: 4 tme lle hjælpemdle: Ige hjælpemdle "Vægtg": eele edømme om e helhed. Alle kl egude med mde det e get. Alle mellemegge kl mege.

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

2016-2019 RESUMÉ/LÆSEVEJLEDNING

2016-2019 RESUMÉ/LÆSEVEJLEDNING Nyudda ede i SMV e e 2016-2019 RESUMÉ/LÆSEVEJLEDNING Nedenfo flge e ko amle eum fo indaen Nyuddannede i SMV ene am levejledning il o undeende pojeke/angninge il hhv. Regionale Udvikli g idle Mle i g og

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T: Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = BILTYPEKODER E = REAR AXLE C4 F = AKSELAFSTAND G = TYPE CODES G1 = VERSION H = MOTORTYPEKODER

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = BILTYPEKODER E = REAR AXLE C4 F = AKSELAFSTAND G = TYPE CODES G1 = VERSION H = MOTORTYPEKODER lik på VI-pladen nedenfor for at gå til det ønskede afsnit. = TYEGOEEEOE FO = IE EIEUE = TIT TOTVÆGT = TOTVÆGT FO I OG ÆGE = TIT FOEETIG C5 = TIT GEETIG = ITYEOE E = E XE F = EFT FOO - TIT 2000 ETTE EEVEETOG

Læs mere

KYSTLINJE. Interiørperspektiv +-0 +2.5 +3 +3. Havkanten. Materialer

KYSTLINJE. Interiørperspektiv +-0 +2.5 +3 +3. Havkanten. Materialer KYSTLINJE 1 Inteiøpepektiv +3 +3 +3 +-0 +-0 +-0 +.5 +.5 +.5 Diaga tilpaning topogafi Diaga konept Havkant Mateiale Maitit Vitte i Tungevåg, Randabeg feje d Noke kytlinje. ygning akee linj de fobinde land

Læs mere

Trekantsberegning. for B- og A- niveau i stx og hf udgave 2. 2014 Karsten Juul

Trekantsberegning. for B- og A- niveau i stx og hf udgave 2. 2014 Karsten Juul Tekansbeegning fo - og - niea i sx og hf dgae l 34 8 014 Kasen Jl Indhold 1. Vinkle... 1. Tekans häjde og aeal... 1.1 HÄjde.... 1. HÄjde-gndlinje-fomel fo ekans aeal... 1.3 Eksemel ho aeal e kend... 1

Læs mere

Matematisk Formelsamling

Matematisk Formelsamling Udge Alle eghede foeholde Jck Schmd og Reé Agd edee emk Fomelmlg fo og 4 emee Id Clgeøe Alog Uee Udge Alle eghede foeholde Jck Schmd og Reé Agd edee FORORD Dee memke fomelmlg e opdelg dejde l å geødeede

Læs mere

Lokalplan nr. 391. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 391. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalpla r. 391 For et område til erhvervsformål ved Tøstrupvej syd for Ådum o Tillæ r. 59 til Kommuepla 2013-2025 Rikøbi-Skjer Kommue Ortofoto@Rikøbi-Skjer Kommue Rikøbi-Skjer Kommue 12. april 2016 Lokalplae

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere Appendiks B: Koosion og esleveid fo ådbindee I de følgende omales koosionspocessene fo ådbindee og hvodan man beegne esleveiden fo en koodee ådbinde. Tådbindee ha i idens løb væe udfø af: messing (en legeing

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v Tigonometi teoi mundtlig femlæggelse 2 v v B v B Indhold 1. Sætning om ensvinklede teknte og målestoksfohold (uden bevis)... 2 2. Vinkelsummen i en teknt... 2 3. Pythgos sætning om ETVINKLEDE TEKNTE...

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Arealet af en sfærisk trekant m.m.

Arealet af en sfærisk trekant m.m. ealet af en sfæisk tekant m.m. Tillæg til side 103 104 i Matematik højniveau 1 fa TRI, af Eik Vestegaad. Sfæisk tokant Givet en kugle. En plan, de passee igennem kuglens centum, skæe kuglen i en såkaldt

Læs mere

Lidt Om Fibonacci tal

Lidt Om Fibonacci tal Lidt om Fioi tl Lidt Om Fioi tl Idhold. Defiitio f Fioi tllee.... Kivl... 3. Telefokæder....3 4. E formel for Fioi tllee...4 Ole Witt-Hse 008 Lidt om Fioi tl. Defiitio f Fioi tllee Fioi tllee er opkldt

Læs mere

BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER. Lyd for lyd

BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER. Lyd for lyd BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER 19 1 GENEREL INDFØRING Velkommen ordlæsekursus. Her skal I lære nogle strategier til at læse ord, I ikke kender forhånd. I skal være smarte og bruge strategier, når I ser

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Rasmus Joensen formand Sláið Ring raj@effo.fo. Maria Kristiansdóttir Nordlek repræsentant Sláið Ring E-mail: trygvi.samuelsen@skulin.

Rasmus Joensen formand Sláið Ring raj@effo.fo. Maria Kristiansdóttir Nordlek repræsentant Sláið Ring E-mail: trygvi.samuelsen@skulin. 5.-8. juli 2017 S TÆ V N E U D VA L G Rasmus Joensen fomand Sláið Ring aj@effo.fo Maia Kistiansdótti Nodle epæsentant Sláið Ring E-mail: tygvi.samuelsen@sulin.fo Elin Sydebø Klasvía Dansifelag E-mail:

Læs mere

( ) ( ) ( ) Størrelsesorden for funktionerne a x, x a og ln(x) (opgaveforløb v/ Bjørn Grøn og John Schächter) > ( )

( ) ( ) ( ) Størrelsesorden for funktionerne a x, x a og ln(x) (opgaveforløb v/ Bjørn Grøn og John Schächter) > ( ) Støelsesoden fo funktionene, og ln() Side f 5 Støelsesoden fo funktionene, og ln() (opgvefoløb v/ Bjøn Gøn og John Schächte) Intoduktion I dette foløb vil vi dels få et edskb til t smmenligne, hvo hutigt

Læs mere

Variansanalyse (ANOVA) Repetition, ANOVA Tjek af model antagelser Konfidensintervaller for middelværdierne Tukey s test for parvise sammenligninger

Variansanalyse (ANOVA) Repetition, ANOVA Tjek af model antagelser Konfidensintervaller for middelværdierne Tukey s test for parvise sammenligninger Vaansanalyse (ANOVA) Repetton, ANOVA Tjek af model antagelse Konfdensntevalle fo mddelvædene Tukey s test fo pavse sammenlgnnge ANOVA - defnton ANOVA (ANalyss Of VAance), også kaldet vaansanalyse e en

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

MATEMATISK FORMELSAMLING

MATEMATISK FORMELSAMLING MATEMATISK FORMELSAMLING GUX Grøld Mtemtisk formelsmlig til C-iveu, GUX Grøld Deprtemetet for uddelse 05 Redktio: Rsmus Aderse, Jes Thostrup MtemtiskformelsmligtilC-iveu GUX Grøld FORORD Dee formelsmlig

Læs mere

Alvorlig konflikt med skole

Alvorlig konflikt med skole Alvorlig konflikt med skole Om samarbejdsproblemer S p ø r g s m å l : He j Je g ha r e t s æt tvilling e r på 8 å r, s o m g å r i 1. kla s s e på e n fo lke s ko le. De t he dde r s ig, a t s ko le n

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

mal og gæt padder og krybdyr - fra skoven

mal og gæt padder og krybdyr - fra skoven t o te wwwtupotedk m og gæt pdde og kybdy - f skove Amideigt fibe Bjegsmde Bjegsmde Butsudet fø Hugom Lie vdsmde Lie vdsmde Løvfø Skubtudse Sog Spidssudet fø Spigfø Stovdsmde Stovdsmde Ståom Må ku kopiees

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse

Bamse Polle. i 1. klasse Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Bogstvregig - supplerede eksepler Reduktio... Ligiger... d Bogstvregig Side Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Reduktio M gger to preteser ed hide ved -

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fomde h odet... medlem f Dmks Spotsfiskefobd 5 blev i bd og gd et igtigt godt å fo foeige. Det e gske vidst på små mgile, me fo føste gg i mge å, e vi he ved dgge f foeigsået lidt flee medlemme ed sidste

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

LITE-HOUSE.DK CUP 2012 STÆVNESPONSOR: LITE-HOUSE.DK

LITE-HOUSE.DK CUP 2012 STÆVNESPONSOR: LITE-HOUSE.DK LITE-HOUSE.DK CUP 2012 STÆVNESPONSOR: LITE-HOUSE.DK Kære klubber, ledere, trænere og spillere Haslev Fodbold Club har i samarbejde med LITE-HOUSE.DK hermed fornøjelsen at byde velkommen til LITE-HOUSE.DK

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fomde h odet... medlem f Dmks Spotsfiskefobd å bg oet i Spotsfiskefoeige ALS. J det e toligt, som tide gå. Jeg vil gee beytte lejlighede til t bige e STOR TAK til lle de, de mødte op elle på de ee elle

Læs mere

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul Kot om Potenssmmenhænge 011 Ksten Juul Dette hæfte indeholde pensum i potenssmmenhænge, heunde popotionle og omvendt popotionle vible, fo gymnsiet og hf. Indhold 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge...

Læs mere

Formandens mundtlige beretning ved Vindenergi Danmarks generalforsamling lørdag den 17. april 2010

Formandens mundtlige beretning ved Vindenergi Danmarks generalforsamling lørdag den 17. april 2010 Fmde mudtlie beeti ved Videei Dm eelfmli lød de 1. il 1 Velmt Je vil ee byde velmme til dette å eelfmli i Videei Dm. Dee beeti e et ulemet til de iftlie beeti, m e udedt mme med idldele til eelfmlie. Hvd

Læs mere

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole.

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole. Po amu dvik lin Desin up k c Ba ed Sikkeh S e v el øs nin af Ne t m Poam væ k Da ta e e i n se ba Bu e s e vi ce Se m Poam ve løs nin e Fe e i n n di jl f in Softwae ae Hadw D at aba se Si k he d ERHVERVSUDDANNELSER

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Kommuneplantillæg 16. til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 16. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev

Kommuneplantillæg 16. til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 16. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev asu ssu su su Sy Sy Ou Oue O ue rup alsår a als alsår s år år til Kommuepla 2013 Kie Kielstrup Ki K i l p Stie Sti S ii e esmi e e ørby ø ørrrby byy b Skole Skoleby Sk S kole kko ole eby eby eb by Asses

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Sammensætning af regnearterne - supplerende eksempler

Sammensætning af regnearterne - supplerende eksempler Mtetik på AVU Ekseplet til iveu F, E og D Sesætig f regertere - supplerede eksepler Poteser... Rødder... d 0-tls-poteser... e Sesætig f regertere Side Mtetik på AVU Ekseplet til iveu F, E og D Sesætig

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Songs for Winter and X-mas Vol I

Songs for Winter and X-mas Vol I Songs fo Winte and X-mas ol I Lyics in Danish oice, Guita Aanged by ohn acobsen wwwstamolecom Songs fo Winte and X-mas, ol I 1 ohn acobsen 00 Anitta Sound and Music, Copenhagen 00 Stamole, Copenhagen Pinting

Læs mere

SFO 2 Brandholms Alle` 8-10 2610 Rødovre Tlf. 36707532

SFO 2 Brandholms Alle` 8-10 2610 Rødovre Tlf. 36707532 BYBJERGETS FRITIDSCENTER SFO 2 Brandholms Alle` 8-10 2610 Rødovre Tlf. 36707532 Kære forældre. Velkommen til mangfoldighedens hus. Mangfoldigt både fordi Bybjerget er en SFO II, med mange muligheder og

Læs mere

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser.

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser. Betonø ha den støste vandføingskapacitet Et afløbssystems opgave e at lede vand samt uenhede til ensningsanlæg elle ecipient. Evnen til at gøe dette afhænge af systemets hydauliske egenskabe næmee betegnet

Læs mere

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017 Pivatøkonomi og kvotientække KLADDE Thomas Heide-Jøgensen, Rosbog Gymnasium & HF, 2017 Indhold 1 Endelige kvotientække 3 1.1 Hvad e en ække?............................ 3 1.2 Kvotientække..............................

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Er jeg klam, hvis jeg er til slam?

Er jeg klam, hvis jeg er til slam? ft her Er je klam, hvis je er til slam? older Jesper Lassen KU Lektor i fødevaresocioloi Sektion for Forbru, Bioetik & Reulerin Institut for Fødevare o Ressourceøkonomi Københavns Universitet jlas@ifro.ku.dk

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00 1 Fomål 1. At bestemme acceleationen fo et legeme med et kendt inetimoment, nå det ulle ned ad et skåplan - i teoi og paksis.. I teoi og paksis at bestemme acceleationen fo et legeme med kendt inetimoment,

Læs mere

VRÅ - EM AUGUST SEPTEMBER 2015

VRÅ - EM AUGUST SEPTEMBER 2015 VRÅ - EM E K R KI T E D BLA tale m a i l o - en fot o e l Sjæ ikeåd på Em k e n i d Æn t ce Kikekon andin v d å e Kik tjenete d u ft Filu 4 AUGUST SEPTEMBER 2015 Kontaktlite Sonepæt: Telefon: 98 98 10

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 1 Guø. Du. Læ o på. B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: hå. H h å u på u j. øhå. H u å u, o u v. oå hå. H u h ø o å. h u hå. H u o å v. h ø u på. T p på h. Foæ, hv h! Ev ho. 1 1 Guø. Hvo? Du æ. 1 Guø. Hv? S

Læs mere

Udbudsannonce. Udbud af Budolfi Plads, Aalborg - Prækvalifikation. Udvælgelseskriterier. Aarhus December 2015

Udbudsannonce. Udbud af Budolfi Plads, Aalborg - Prækvalifikation. Udvælgelseskriterier. Aarhus December 2015 Aarhus December 2015 Sagsnr. 020789-0092 tb/tb/kkp Udbudsannonce Udbud af Budolfi Plads, Aalborg - Prækvalifikation Udvælgelseskriterier København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallatione Vae Fodelingssyste 3.0 Røbeegning 3.0 Røbeegninge 3.1 Røbeegningens foudsætninge 3. Tyktabsbeegning geneelt 3.3 Paktiske hjælpeidle 3.4 Beegningspincip fo tostengsanlæg

Læs mere

Tredimensional grafik

Tredimensional grafik Teimensionl gfi 6 Ksten Juul Inhol I Homogene oointsæt og gngning f mtie sie Vi vil fose og eje figue i ummet og æne ees støelse Defo inføe vi homogene oointsæt og gngning f mtie II th sie Et olsninge

Læs mere

Ref erat Inte grat ions råd et's mø de Ons dag den Kl. 19: 00 Udv algs vær else 5

Ref erat Inte grat ions råd et's mø de Ons dag den Kl. 19: 00 Udv algs vær else 5 Ref erat Ite grat ios råd et's mø de Os dag de 06-05- 200 9 Kl. 19: 00 Udv algs vær else 5 Delt ager e: Kim Ngu ye, Fad il Buc a, Kobr a Kari mi, Ahm et Cora p, G reily Mikk else, B ete Kjæ r, C urt Søre

Læs mere

MSLT: Undersøgelse af søvnlatens

MSLT: Undersøgelse af søvnlatens MSLT: Udesøgelse af laes Du skal have foeage e Mulipel Søv Laes Tes - MSLT. Søvlaes e de id, de gå, fa du ha lag hovede på pude fo a, il du. SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN Udesøgelse age e hel dag. Med 2

Læs mere

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer afdækning af nyankomne og øvrige toprogede elever kompetencer til brug i underviningen Afdækning af prog og erfaringer TRIN Afdækning af nyankomne elever prog

Læs mere

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen,

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen, ekommandation ovespændingsafledee til højspændingsnet Udabejdet af: Enst Boye Nielsen & Pete Mathiasen, DESITEK A/S Denne publikation e en ekommandation fo valg af ovespændingsafledee til højspændingsnet

Læs mere

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com ESBILAC - modermælkserstatig til hvalpe VEJLEDNING De bedste start på livet, e yfødt hvalp ka få, er aturligvis at stille si sult med si mors mælk. Modermælk ideholder alt, hvad de små har brug for af

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Dks Tekske Uvestet Sde f Skftlg pøve, e dg de??. decebe,, kl. 9:-3: Kusus v: ysk Kusus. Tlle hjælpedle: Ige hjælpedle. "Vægtg": esvelse bedøes so e helhed. Alle sv skl begudes ed de det e gvet. Sættet

Læs mere

CITTASLOW CITTASLOW SVENDBORG UDVIKLING OG OMTANKE

CITTASLOW CITTASLOW SVENDBORG UDVIKLING OG OMTANKE CITTASLOW CITTASLOW SVENDBORG UDVIKLING OG OMTANKE As fas as necessay as slow as possible KONTAKT TEKST: PR konoe SVENDBORG KOMMUNE RAMSHERRED 5 5700 SVENDBORG FOTO: Gei Haukusson WWW.SVENDBORG.DK WWW.CITTASLOW-SVENDBORG.DK

Læs mere

, idet der jo af ovenstående udregninger (hvor vi har regnet ensbetydende, dvs vi kan slutte begge veje) følger at > K.

, idet der jo af ovenstående udregninger (hvor vi har regnet ensbetydende, dvs vi kan slutte begge veje) følger at > K. Hvd e mtemtik? A ISBN 978-87-766-497-4 Pojekte: Kpitel 2. Pojekt 2.4 Støelsesoden fo funktione Pojekt 2.4. Støelsesoden fo funktionene Intoduktion, og ln( ) I dette foløb vil vi dels få et edskb til t

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Elementær Matematik. Polynomier

Elementær Matematik. Polynomier Elemetær Matematik Polyomier Ole Witt-Hase 2008 Køge Gymasium Idhold 1. Geerelle polyomier...1 2. Divisio med hele tal....1 3. Polyomiers divisio...2 4. Polyomiers rødder....4 5. Bestemmelse af røddere

Læs mere

for C-niveau i stx 2013 Karsten Juul

for C-niveau i stx 2013 Karsten Juul fo C-niea i sx 01 Kasen Jl 1. En sides modsäende inkel... 1. Ensinklede ekane... 1. Od fo sidene i en einkle ekan.... Pyhagoas sçning.... Udegn hyoense nä i kende de o kaee. Udegn kaee nä i kende kaee

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere