Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/ AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE."

Transkript

1 VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF INDSENDTE DAGSORDENSPUNKTER AD. 4 POLITISK PRIORITERING V. FORMANDEN AD. 5 VALG AF FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 6 AFSLUTNING VED AFGÅENDE FORMAND Bilag BILAG 1 BILAG 2A REGNSKAB VIADSR 2012 BILAG 2B REGNSKAB VIADSR FONDEN 2012 BILAG 2C BUDGET VIADSR Side 1 af 9

2 VIADSR, VIA University College 2 Ad 1. Valg af ordstyrer, referent og 2 stemmetællere Valg Valgt blev: Ordstyrer: Gyrit Poulsen, FTF s studiepolitiske netværk Referent: Gyrit Poulsen, FTF s studiepolitiske netværk Stemmetællere; Thomas Rank ( EIA) og Stine Munk ( PIV) Orientering fra ordstyrer: Alle beslutninger besluttes jf. vedtægterne ved simpelt flertal, undtagen vedtægtændringer som kræver at 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for. Ad. 2 VIADSR s årsberetning ved formand og næstformand Orientering og vedtagelse Årsberetning: Bilag 1. Efterfølgende drøftelse: Jeppe Hvas Andersen sidder i det udvalg der står for inventar ifbm. det nye campus på Ceres grunden. Har der været et udbytte af PR tur/road trip? Det vigtigste var, at møde de studerende der hvor de er, og møde de studerende som ikke sidder i de lokale DSR. De studerende har det rigtig godt, og er glade. Der er problemer med stikdåser, stikdåser og dårlige stole. Rart at mærke hvor lang afstand der er til Nørre Nissum og Grenå. Årsberetningen er enstemmigt vedtaget. Regnskab for VIA-DSR: Bilag 2a Der er et samlet overskud på ,12 kr. Disse penge er tabte, da der ikke kan spares op. Udforudsete udgifter dækker over: Indkøb af ny telefon til formandsskabet. Kurser på kr. dækker over: tilskud til et kursus i MVUregi. Dette kursus var et opkvalificeringskursus for alle studiepolitisk aktive. Telefonposten på 0 kr. dækker over: VIADSR betaler ikke selv formandsskabets telefonregning. Regnskabet er enstemmigt vedtaget. Regnskab for VIA-DSR Fonden: Bilag 2b Udgør 50% af VIADSR s rammebevilling. Herfra kan lokale DSR søger midler. Der er ved 1. uddeling uddelt ,95 kr., ved anden uddeling er der uddelt ,00 kr. Der er brugt ,95 kr. i alt i VIADSR fonden. De ubrugte midler, er tabte. Spørgsmål om hvem der skal søges til: der findes guide på VIA s hjemmeside. VIADSR vælger en bestyrelse, som uddeler disse midler. Side 2 af 9

3 VIADSR, VIA University College 3 Begrundelse for, hvorfor ErgoDSR ikke har brugt de midler de egentlig var bevilliget; de fik penge fra TRYG fonden, til det planlagte kursus. Det opfordres til at alle søger midler fra VIADSR fonden. Der ligger retningslinjer for ansøgning og ansøgningsskema på: Note: Vigtigt at ansøgninger skrives rigtigt, da de ellers ikke bliver imødekommet. Regnskabet er enstemmigt vedtaget. Budget for VIA-DSR 2013: Bilag 2c Der er afsat kr. til kurser, det besluttes senere om det skal fordeles over flere eller et enkelt kursus. Budgettet er enstemmigt vedtaget. Ad. 3 Behandling af indsendte dagsordenspunkter Drføtelse og vedtagelse Orientering fra ordstyrer: Ved stemmelighed falder forslaget. Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af de stemmeberettigede stemme for. Drøftelse: Der spørges til dato for afholdelse af konvent; skal jf. vedtægter afholdes i 1. kvartal, men fremover bør det medtænkes at regnskab først kommer i januar, samt at mange har eksamen i januar, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at lægge konventet i februar/marts. Ændringsforslag til vedtægter: (Overstreget slettes) (Fed skrift tilføjes) 25.2 Indkaldelsen skal som minimum indeholde: tid, sted, dagsorden, vedtægter for VIADSR, regnskab samt kommentarer fra kritiske revisorer til regnskab og referat fra forrige konvent. Enstemmigt vedtaget 25.3 Hvis ikke regnskabet foreligger ved indkaldelsen til konventet, offentliggøres det på VIA-DSR s hjemmeside senest 14 dage før konventets afholdelse. Enstemmigt vedtaget 26.1 Punkter til behandling på konventet skal være formandsskabet i hænde senest en uge før konventets afholdelse. Side 3 af 9

4 VIADSR, VIA University College 4 Enstemmigt vedtaget Konsekvensrettelse: Konvent ændres til generalforsamling, Antal stemmeberettigede: 19 For: 18 Imod: 1 Vedtaget De nye vedtægter sendes med referatet. Ad. 4 Politisk prioritering v. formanden Orientering og drøftelse Drøftelse: Hvad skal VIA-DSR lave i 2013? Billigere mad i kantinerne VIADSR skal arbejde for mere info til de almene studerende, så de ved hvad DSR er og kan. VIADSR skal arbejde for en fællesskabsfølelse på hele VIA (ikke campus og udd. opdelt) VIA ånd VIADSR skal arbejde for at være mere mål og resultatorienteret, da det giver mere engagement og aktivitet. Mere kortsigtede konkrete projekter. VIADSR skal arbejde for at undervisere har dokumentation for at kunne undervise på engelsk. VIADSR skal arbejde for optimering af internet og maillister (mere geografisk orienteret). Også vigtigt at informationer på studerende flyttes med den studerende, når de skifter uddannelsessted. Bedre informationsdeling; VIRVAR, her kunne VIADSR godt vise fanen, og fortælle om VIADSR. VIADSR skal støtte alle uddannelser til at opstarte et lokalt DSR. Derefter skal der være campus DSR på alle campus. Fokus på at retningslinjerne i de lokale DSR bliver overholdt, således det er de studerende der bliver hørt. Fokus på undervisningens værdi, at man ser vigtigheden ved deltagelse i fastlagt undervisning. Ved mødepligt, er det vigtigt at det fastholdes, og at det respekteres fra undervisernes side, og ikke negligerer det. Drøftelse: Hvad kunne være interessant at bruge en dag/weekend på? Hvordan engagerer vi de studerende i deres studie. Et kursus for alle studerende, som vejledning til det rette studiepolitiske engagement. Hvordan kommunikerer vi DSR budskabet ud? Værktøjer til at udføre studiepolitisk arbejde, så man har nogle konkrete ting at arbejde med. Hvordan får vi samlet hinanden, hvordan får vi alle med? Både de med børn og de uden børn. Først og fremmest rettet mod studiepolitik. For at vise at man godt kan være med, selvom man har børn. Opkvalificerende kursus om hvordan man kan få indflydelse på skolen og på campus. Hvordan foregår det på andre skoler. Oplæg fra andre studiepolitisk aktive Side 4 af 9

5 VIADSR, VIA University College 5 Bredt tema, som ligger et grundlag for bedre tværfagligt samarbejde. Kursusweekend med teambuilding, som bonus for de aktive studiepolitikere, fokus på kommunikation, salesmanship, organisering. Gøre det mere attraktivt at være en del af fællesskabet. Kan bruges som rekruttering og fastholdelse af aktive. Der arbejdes videre med forslagene på de kommende VIADSR møder. Ad. 5 Valg af formand og næstformand Valg Orientering fra ordstyreren: Hvis der er mere end en kandidat til en af posterne, foretages der skriftligt valg. Også her gælder simpelt flertal. Hvis der er mere end to opstillede, afholdes der flere valgrunder. Hvis der kun er en kandidat til en af posterne, vælges denne ved tillidsvalg. Opstillede kandidater: Formand: Allan Meineche ( LISKI) Næstformand: Sandra Ileby Andersen ( SIV) Valgt blev: Formand: Allan Meineche ( LISKI) Næstformand: Sandra Ileby Andersen ( SIV) Disse er begge to ligeledes repræsentanter for de studerende i VIA University College s bestyrelse. Ad. 6 Afslutning ved afgående formand Orientering Afgående formand Jeppe Hvas Andersen takker for et godt konvent, takker for et godt år som formand for VIADSR og ønsker det nye formandskab held og lykke med arbejdet. Side 5 af 9

6 VIADSR, VIA University College 6 Bilag 1 Side 6 af 9

7 Side 7 af 9 VIADSR, VIA University College 7

8 VIADSR, VIA University College 8 Bilag 2a Regnskab VIADSR 2012 Bilag 2b Regnskab VIADSR Fonden 2012 Side 8 af 9

9 VIADSR, VIA University College 9 Bilag 2c Budget VIADSR 2013 Side 9 af 9

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/10 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/10 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 56 (til afstemning) VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/10 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 1. Valg af dirigent [B]: Carsten Jensen, Formand DDD 2. Formalia [B] Valg af to referenter: o Ane Laursen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere