Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet"

Transkript

1 Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet

2 Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter. Pjecen beskriver de forhold, som vil være af betydning i medlemssager om sygefravær og/eller nedsat arbejdsevne, samt muligheder for at iværksætte midlertidige eller varige støtteordninger med henblik arbejdsfastholdelse. Redaktion: Eske Nielsen og Christian W. Larsen Politisk ansvarlig: Mona Striib Illustartion: Bob Katzenelson Layout: Joe Anderson Grafoa Tryk: FOAs trykkeri Oplag: 3000 ISBN:

3 Indledning...4 Hvis du er sygemeldt?...5 Om sygedagpenge...7 Rundbordssamtalen...10 Delvis raskmelding...12 Delvis sygemelding...14 De langvarige sygdomsforløb en 56-aftale...16 Ressourceprofil...18 Specielle arbejdsredskaber og indretning af arbejdspladsen...20 Revalidering med løntilskud...22 Revalidering i form af uddannelse...24 Fleksjob og job på særlige vilkår...26 Skånejob kan aftales på arbejdspladsen...29 Hvis du vil klage over kommunens afgørelse...31 Det kan du bruge FOA til...33 Kontaktpersoner...36 FOA Fag og Arbejde 3

4 Indledning Måske er du i øjeblikket sygemeldt i en kortere eller længere periode. Måske går du med overvejelser om at sygemelde dig? Måske har du svært ved at klare dit arbejde, og måske beder du hele tiden om hjælp. Eller måske prøver du at skjule dine vanskeligheder med at klare dine opgaver? Inderst inde ved du godt, at det ikke kan fortsætte på denne måde, men usikkerheden om, hvad du kan gøre i din konkrete situation, forhindrer dig i at ændre på forholdene. Når du har det værst, har du måske endda overvejet at sige din stilling op? Det må du ikke gøre. Der er mange gode støttemuligheder, så du kan beholde dit arbejde. Også på vilkår som både du og din arbejdsplads kan være tilfredse med. Det er vigtigt, at du får taget fat på problemerne så hurtigt som muligt, så du får den nødvendige støtte og opbakning såvel fra din arbejdsplads som din faglige organisation og kommune. Jo hurtigere I får taget fat på problemerne, desto bedre er mulighederne for at finde en egnet løsning, så du beholder jobbet, og arbejdspladsen og kollegerne er tilfredse. Denne pjece orienterer dig om, hvordan du skal forholde dig, hvis du af helbredsmæssige årsager bliver sygemeldt, eller har svært ved at fastholde dit arbejde. Pjecen fortæller dig også, hvilke muligheder du har, så du kan beholde dit job. Du er altid velkommen til at henvende dig til din FOAafdeling, hvis du vil have yderligere vejledning. 4 FOA fag og Arbejde

5 Hvis du er sygemeldt? Der er regler for dine rettigheder og pligter som sygemeldt. De står i sociallovgivningen og i overens komsterne. Hvordan man ellers skal forholde sig, findes der ikke en facitliste til. Sygdomsforløb og ansættelsesforhold kan variere meget i individuelle tilfælde, og det er derfor op til dig selv at vurdere sammen med din arbejdsplads og FOA. Her følger dog 10 gode råd, du kan vælge at gøre brug af: 1. Gå i dialog Det er vigtigt, at du så tidligt som muligt kommer i dialog med din arbejdsplads, din læge og din sagsbehandler. Alle erfaringer viser, at jo tidligere der bliver gjort en indsats, desto større er chancerne for et positivt resultat. 2. Vær ærlig Den vigtigste brik i spillet om dine muligheder for at beholde arbejdet er dig selv. Det er dine oplevelser af, hvad du kan og ikke kan klare, der afgør dine jobmuligheder. Du bestemmer selv, hvilke oplysninger du vil give videre, men det er vigtigt, at du melder klart ud om, hvordan du oplever dit helbred og dine overvejelser om jobbet. 3. Undersøg mulighederne for at beholde jobbet Overvej hvilke muligheder du har. Det skal være muligheder, der passer til netop din situation. Så kan du også bedre indstille dig på, hvad du kan forvente. Brug for eksempel denne guide. 4. Brug FOA Fag og Arbejde Du kan altid henvende dig til din tillidsrepræsentant eller i din lokale afdeling for råd og vejledning, og støtte i et forløb omkring din situation på jobbet. 5. Vær åben for forslag om handlemuligheder Det er ikke altid, dine handlemuligheder vil svare til dine FOA Fag og Arbejde 5

6 forventninger. Det er dog vigtigt, at du indgår positivt i dit forløb på arbejdspladsen. Er du usikker, kan du altid drøfte dit forløb med din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling. 6. Tag ansvar I sidste ende er det dig og dit arbejdsliv, det hele handler om. Hvis du synes, der sker for lidt fra kommunens side, eller der er behov for at få drøftet justeringer af dit forløb, må du selv tage initiativ. Tag endelig din tillidsrepræsentant, lokale afdeling eller din leder med på råd, men lad være at sidde og vente på, at andre skal opfatte tingene ligesom dig. Brug én af dine nærmeste, en god ven eller en kollega, som du kan være fortrolig med. 10. Bevar perspektivet Måske bliver det hele lidt uoverskueligt? Der er mange samtaler, møder, lægebesøg og papirer alle vegne. Husk på, at det hele drejer sig om, at du skal blive rask og kunne komme på arbejde igen. Det skal nok gå. 7. Skab overblik over din sag Du vil gennem forløbet skulle deltage i opfølgningssamtaler og møder, modtage breve, referater af samtaler og møder, sagsakter, journalnotater og lignende. Det kan være svært at overskue, hvilke aftaler der bliver lavet, og hvad der skal ske indenfor den nærmeste fremtid. Derfor kan det være en god idé at samle alle papirer i en mappe, og evt. lave en kalender for aftaler. Se kapitlet Egne notater. 8. Overhold aftaler Det kan have store konsekvenser, hvis du ikke overholder dine aftaler under forløbet. Også selvom det sker på grund af en forglemmelse. Sørg for at møde til alle dine aftaler, eller meld afbud i god tid. 9. Få en partner Ofte vil du have behov for at tale om din situation, spørge om råd, eller blive husket på meningen med en aftale. 6 FOA fag og Arbejde

7 Om sygedagpenge Hvis du er ansat som månedslønnet og bliver syg, skal du ifølge overenskomsten have udbetalt løn under sygefravær, så længe du er ansat. Din arbejdsgiver vil i denne forbindelse modtage refusion af sygedagpenge fra din kommune. Hvis du er ansat som timelønnet, vil du være berettiget til sygedagpenge fra kommunen. Derfor er du forpligtet til at udfylde de dagpengeskemaer, som du enten får fra din arbejdsgiver, eller får tilsendt fra din kommune. Skemaerne sendes straks retur til kommunen. Kommunens sygedagpengeafdeling skal, inden 8 uger fra anmeldelsen af din sygdom, følge op på din sag. Du skal være opmærksom på, at du under hele forløbet har pligt til at medvirke til sagens afklaring ved at aflevere dokumentation, deltage i opfølgningssamtaler og møde til lægelige undersøgelser og behandling. Opfølgning Når du er sygemeldt, skal der ske en opfølgning. Opfølgningen påbegyndes i forbindelse med anmeldelsen, hvor du vil få tilsendt et oplysningsskema samt en attest, som skal udfyldes af din læge. Formålet med en tidlig opfølgning er at sikre din tilknytning til arbejdspladsen, eller afklare hvilke andre muligheder, der findes for dig. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt, sker det i samarbejde med din læge, din arbejdsgiver og din faglige organisation. FOA Fag og Arbejde 7

8 For eksempel skal din læge og evt. din arbejdsplads oplyse sagen. Disse oplysninger kan kun indhentes med dit skriftlige samtykke. Senest i forlængelse af 2. opfølgningssamtale skal der udarbejdes en opfølgningsplan i samarbejde med dig. Uarbejdsdygtighed Kommunen har pligt til løbende at vurdere, om du fortsat er uarbejdsdygtig. Vurderingen sker med udgangspunkt i det arbejde, du havde før sygemeldingen. Ved uarbejdsdygtighed forstås, at du er ude af stand til at udføre noget af det arbejde, som ligger indenfor dit arbejdsområde. Hvis din arbejdsgiver har mulighed for at sætte dig til andet arbejde, som er foreneligt med din lidelse, anses du ikke for uarbejdsdygtig. Hvis du er ledig, foretages vurderingen indenfor det område, som du står til rådighed for. Såfremt du efter 3 måneder fortsat er sygemeldt, skal din uarbejdsdygtighed vurderes på et bredere grundlag dvs. om sygdommen afskærer dig fra at påtage dig andet arbejde. Vurderingen sker, uanset om du fortsat får løn og/eller er ansat hos din arbejdsgiver. Hvor længe kan man modtage sygedagpenge? Udbetaling af sygedagpenge er en midlertidig ydelse. Som hovedregel stopper udbetalingen af sygedagpenge, når du har fået sygedagpenge for 52 uger (12 måneder) indenfor de seneste 18 måneder. De 52 uger kan godt være stykket sammen af flere sygeperioder. Der er dog mulighed for en forlængelse udover 52 uger, hvis du har udsigt til raskmelding, hvis du har en verserende arbejdsskadesag, hvis det er overvejende sandsynligt, at du skal revalideres, eller hvis du har rejst en sag om førtidspension. Gradvis tilbagevenden til arbejdet Under dit sygeforløb skal det forsøges, om du kan vende gradvis tilbage til arbejdet. Dette skal som udgangspunkt ske i samarbejde med dig og din arbejdsgiver og i samråd med din læge. Ferie Inden du holder ferie, eller søger om evt. udbetaling af feriepenge, skal du altid kontakte din sagsbehandler, da det kan have betydning for din fortsatte berettigelse til sygedagpenge. Der gælder særlige regler for afholdelse af ferie under sygdom. Kontakt din afdeling for yderligere vejledning. Særlige situationer hvor sygedagpengene kan bortfalde Som sygemeldt har du pligt til at medvirke til sagens afklaring. Du skal derfor være opmærksom på, at sygedagpengene kan bortfalde, hvis: Oplysningsskemaet ikke returneres senest 8 dage efter kommunen har sendt meddelelsen medmindre du har truffet anden aftale med din sagsbehandler. Du trods lægens anbefalinger nægter at lade dig indlægge på sygehus, eller modtage den nødvendige lægebehandling, eller deltage i optræning. 8 FOA fag og Arbejde

9 Du undlader at medvirke i kommunens opfølgning, for eksempel hvis du ikke møder til opfølgningssamtale eller udebliver fra en anden afklarende foranstaltning. Du forhaler helbredelsen, f.eks. ved at udskyde operation, optræning eller undersøgelser som har betydning for uarbejdsdygtigheden. Din økonomi hvis sygedagpengene bortfalder Hvis dine sygedagpenge bortfalder, og du ikke har et arbejde at vende tilbage til, eller ikke er berettiget til understøttelse i din a-kasse, vil du have mulighed for at søge om kontanthjælp. Retten til kontanthjælpen afhænger af din økonomiske situation, bla. om du har formue. Er du gift, vil retten også afhænge af din ægtefælles indtægt. FOA Fag og Arbejde 9

10 Rundbordssamtalen Rundbordssamtalen kan ofte være en god metode til at skabe ro og overblik over situationen, give idéer til løsninger og planlægge det videre forløb. Eksempel Jens, en 35-årig portør er sygemeldt på 3. måned efter en trafikulykke, hvor han pådrog sig flere komplicerede brud i fod og ankel. Lægebehandlingen er ikke afsluttet, men lægerne vurderer, at han sandsynligvis ikke bliver så rask, at han kan påtage sig et arbejde, hvor han skal gå meget. Jens er meget usikker på, hvornår han kan vende tilbage til arbejdet og om han kan klare sine fremtidige arbejdsmuligheder på sygehuset. Efter en snak med tillidsrepræsentanten, kontaktes lederen. De bliver enige om, at lederen indkalder til en rundbordssamtale. Der er behov for at indkalde lægen, der kan udtale sig om behandlingsmulighederne og udsigterne for helbredelse. Der er behov for at indkalde kommunens sagsbehandler, der kan vurdere, om der er mulighed for enten at støtte Jens i at blive fastholdt på sygehuset, eller om kommunen kan give økonomisk hjælp til uddannelse, på grund af nedsat arbejdsevne. Desuden indkaldes FOA, der vejleder og støtter Jens under hele sygeforløbet. Rundbordssamtalen er en mulighed for at du og de parter, som er involverede i dit sygdomsforløb, kan drøfte mulige løsninger på din arbejdssituation. Under rundbordssamtalen afdækkes mulighederne. Jens får lavet en aftale om delvis raskmelding, hvor der tages hensyn til hans behov for skånehensyn, og aftaler om behandling og genoptræ- 10 FOA fag og Arbejde

11 ning. Mulighederne for tilrettelæggelse af en ansættelse med permanente skånehensyn eller en omplacering undersøges. Da det kan vise sig vanskeligt at fastholde Jens i beskæftigelse på sygehuset, aftales det, at han går i gang med at overveje eventuelle uddannelsesmuligheder. Han tilbydes en samtale med en sagsbehandler i Jobcentret om revalidering. Fremgangsmåde Ved rundbordssamtalen deltager du og din tillidsrepræsentant, din leder og kommunens sagsbehandler. Andre relevante personer kan deltage efter behov. Det kan f.eks. være din læge, en repræsentant fra FOA, en god kollega eller andre, som ved noget om din sygdomssituation eller muligheder for at vende tilbage til arbejdspladsen. Du har med andre ord ret til at have et menneske, du stoler på, med til rundbordssamtalen. Rundbordssamtalen forløber som regel efter følgende dagsorden: Velkomst og præsentation af deltagerne Beskrivelse af samtalens forudsætninger og spilleregler Den ansattes beskrivelse af egen arbejdssituation suppleret med beskrivelser fra arbejdspladsen og FOA Fælles dialog om idéer til mulige løsninger Aftale om plan for det videre forløb. Ved rundbordsamtalen drøftes f.eks. muligheder for en delvis raskmelding, omplacering på arbejdspladsen, særlige arbejdsredskaber, revalidering eller fleksjob. For at kunne finde frem til den optimale løsning, er det derfor vigtigt, at du har forberedt dig grundigt inden samtalen. Du skal bl.a. overveje: Hvad der fungerer godt i dit nuværende arbejde Hvilke belastninger der er i arbejdet Hvad der skal til for at arbejdssituationen kan forbedres. Vær opmærksom på: Alle parter kan tage initiativ til en rundbordssamtale. Dette kan ske, så snart du bliver vidende om, at der kan blive behov for en indsats til arbejdsfastholdelse. Jo tidligere indsatsen sker, des bedre er mulighederne for at finde en holdbar løsning. En rundbordssamtale må ikke have som mål at afskedige dig. Kommer det på tale i samtalen, er der tale om en ny situation, som må behandles i et andet regi mellem FOA og din arbejdsgiver, uden de øvrige deltagere. Ofte skal der mere end én rundbordssamtale til, før der sker en endelig afklaring af dine muligheder for at vende tilbage til arbejdspladsen. FOA Fag og Arbejde 11

12 Delvis raskmelding Længerevarende helbredsproblemer kan betyde, at man har vanskeligt ved at klare sit normale arbejde i en periode, men at man godt kan varetage en del af arbejdet. Der er mulighed for, at du genoptager dit arbejde delvist, efter at du har været sygemeldt i en periode. Kommunen skal som led i sin opfølgningspligt undersøge muligheden for, at du vender delvist tilbage på arbejdspladsen. En delvis raskmelding skal godkendes af kommunen og vil som udgangspunkt ske i samråd med din læge. En delvis raskmelding kan være en god idé i forbindelse med gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen efter længere tids sygdom, hvor du stadig ikke er helt rask, eller har behov for en skånsom tilvænning til arbejdsrutinerne. Formålet er, at du og din arbejdsplads laver en aftale om, hvilken arbejdstid og hvilke arbejdsopgaver du magter. Fordelen ved af talen er, at du gradvist kommer i gang igen. Derved undgås en unødvendig forlængelse af en fuldtidssygemelding. Eksempler Bodil, en 58-årig afdelingsleder får konstateret kræft og sygemeldes et år, hvor hun blandt andet gennemgår en operation. Bodil er færdigbehandlet og ønsker at genoptage arbejdet. Hun føler sig dog endnu noget afkræftet efter sygdomsforløbet. Efter aftale med arbejdspladsen og kommunen, arbejder Bodil i fem måneder på nedsat tid, inden hun igen genoptager sit arbejde på fuld tid. Helle, en 45-årig køkkenassistent er sygemeldt pga. en operation i højre arm. Efter aftale mellem arbejdspladsen, kommunen og køkkenassistenten påbegyndes arbejdet på halv tid, for langsomt at optrappe arbejdstiden over en periode af otte måneder, indtil hun igen er på fuld tid. Aftalen betyder for dig Hvis overenskomsten giver dig ret til løn under sygdom, modtager du fortsat din fulde løn. Hvis overenskomsten ikke giver ret til løn under sygdom, modtager du en løn fra arbejdspladsen for de timer, du er på arbejde, og sygedagpenge for timerne, hvor du er sygemeldt. Aftalen betyder for din arbejdsplads Hvis overenskomsten giver den ansatte ret til løn under sygdom, refunderer kommunen arbejdspladsen sygedagpengebeløbet for sygefraværstimerne efter de første to uger. Hvis overenskomsten ikke giver ret til løn under sygdom, udbetaler arbejdspladsen løn til den ansatte for antallet af udførte arbejdstimer, og vil ikke have udgifter til vedkommendes fraværstimer udover de to første uger af sygefraværet. Fremgangsmåde Du og din leder træffer aftale om arbejdstid og arbejdsmængde. Kommunen skal godkende aftalen. Aftalen bør 12 FOA fag og Arbejde

13 som udgangspunkt altid drøftes med din læge, så det sikres, at planen er forsvarlig. Kommunen foretager dagpengeopfølgning som ved en fuldtidssygemelding og indhenter lægelige oplysninger, hvis det skønnes nødvendigt. Ved delvis raskmelding fortsætter din arbejdsgiver med at fremsende sædvanlig refusionsbegæring, men med angivelse af antal sygefraværstimer. Vær opmærksom på Udbetaling af sygedagpenge kan kun ydes midlertidigt, og såfremt der er fraværstimer pga. sygdom eller behandling på mindst 4 timer ugentlig. For at sikre at en aftale om en delvis raskmelding bliver en succes, er det væsentligt at være opmærksom på evt. behov for hjælpemidler, planlægning af arbejdet samt information til og opbakning fra kolleger. FOA Fag og Arbejde 13

14 Delvis sygemelding Helbredsproblemer kan betyde, at man har vanskeligt ved at klare sin fulde normale arbejdsmængde i en periode, men at man godt kan varetage en del af arbejdet. Du har mulighed for at blive delvist sygemeldt i en periode frem for at sygemelde dig helt, hvis dit sygefravær vil udgøre mindst 4 timer ugentligt. Delvis sygemelding skal anmeldes til kommunen. Formålet er, at du og din arbejdsplads kan lave en aftale om, hvilken arbejdstid og hvilke arbejdsopgaver du kan magte, samt omfanget af dit behov for lægelige undersøgelser og behandling og derved undgå en fuldtidssygemelding. Eksempel Lotte, en 40-årig pædagogmedhjælper har smerter i ryggen samt i højre skulder og arm. Lotte kan ikke magte sit fuldtidsarbejde, og det aftales for en 2 måneders periode, at hun arbejder 2 timer mindre 4 arbejdsdage om ugen, og at hun er helt fraværende om onsdagen for at deltage i rygskole og behandling. Den delvise sygemelding anmeldes til kommunen. Aftalen betyder for dig Hvis overenskomsten giver dig ret til løn under sygdom, modtager du fortsat din fulde løn. Hvis overenskomsten ikke giver ret til løn under sygdom, modtager du løn fra 14 FOA fag og Arbejde

15 arbejdspladsen for de timer, du er på arbejde, og sygedagpenge for timerne, hvor du er sygemeldt. Aftalen betyder for din arbejdsplads Hvis overenskomsten giver den ansatte ret til løn under sygdom, refunderer kommunen arbejdspladsen sygedagpengebeløbet for sygefraværstimerne efter de første to uger. En aftale om delvis sygemelding vil ikke have nogen konsekvenser for din berettigelse til arbejdsløshedsdagpenge. Hvis overenskomsten ikke giver ret til løn under sygdom, udbetaler arbejdspladsen løn til dig for antallet af udførte arbejdstimer, og vil ikke have udgifter til dine fraværstimer udover de to første uger af sygefraværet. Fremgangsmåde Ved delvis sygdom skal der sendes en anmeldelse om sygdom til kommunen. Udbetaling af sygedagpenge og sygedagpengerefusion kan kun ydes midlertidigt. Kommunen foretager dagpengeopfølgning som ved en fuldtidssygemelding og indhenter lægelige oplysninger, hvis det skønnes nødvendigt. Vær opmærksom på: For at sikre at en aftale om en delvis sygemelding bliver en god aflastning i en periode, er det vigtigt at være opmærksom på evt. behov for hjælpemidler, planlægning af arbejdet samt information til og opbakning fra kolleger. Det er vigtigt, at der bliver fulgt op på aftalen om delvis sygemelding således at I jævnligt drøfter, hvorvidt den eksisterende ordning er tilstrækkelig, eller der er behov for justeringer af timetal og arbejdsopgaver. FOA Fag og Arbejde 15

16 De langvarige sygdomsforløb en 56-aftale Langvarige eller kroniske sygdomme og lidelser medfører ofte flere fraværsdage. Du og din arbejdsplads kan med kommunens godkendelse indgå en 56-aftale, hvis du har en langvarig eller kronisk lidelse, som medfører mindst 10 fraværsdage på ét år, hvis du på ansættelsestidspunktet har planlagt ambulant behandling på sygehus eller indlægges på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution, eller hvis din arbejdsgiver allerede har udbetalt dagpenge eller løn i 2 uger for samme lidelse indenfor 12 måneder. Formålet med en 56-aftale er at give plads til, at du har det nødvendige fravær uden at risikere at miste dit arbejde. Hensigten er at mindske arbejdsgiverens lønudgift under sygefravær i arbejdsgiverperioden. Eksempler Fravær pga. sygdom Karin, en 48-årig social- og sundheds-assistent, har fået konstateret leddegigt. I perioder sker der en opblussen af ledsmerter, hvilket betyder, at hun i disse perioder vil have enkelte hele fraværsdage. Fravær pga. behandling Mogens, en 53-årig portør, beskadiger armen på jobbet. Han er sygemeldt i en periode. Ved genoptagelsen af arbejdet går han til efterbehandlinger ved fysioterapeut og i sygehusvæsenet, hvilket betyder fravær fra arbejdet. 16 FOA fag og Arbejde

17 Aftalen betyder for dig: Under sygdom modtager du løn under sygdom eller sygedagpenge, afhængigt af overenskomsten. Det bliver lettere at tage det nødvendige fravær. Da du og din arbejdsplads har indgået en fælles forståelse om omfanget af dit sygefravær grundet den aktuelle lidelse. Aftalen betyder for din arbejdsplads: Indgåelse af en 56-aftale betyder, at din arbejdsplads kompenseres økonomisk ved fravær pga. sygdommen fra første sygedag, dvs. Hvis overenskomsten giver ret til løn under sygdom, refunderer kommunen arbejdspladsen sygedagpengebeløbet allerede fra første fraværsdag. Hvis overenskomsten ikke giver ret til løn under sygdom, har arbejdspladsen ingen udgifter for fraværsdage. det vigtigt at være opmærksom på planlægning af dit daglige arbejde. Blandt andet bør behovet for skånehensyn overvejes. Det er vigtigt at sikre, at der gives information om aftalen til dine nærmeste kolleger, så de er vidende om ordningen og kan bakke op om den. En 56-aftale vil ikke have nogen konsekvenser for din berettigelse til arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn Fremgangsmåde Du og din leder på arbejdspladsen indgår aftalen og indsender en særlig blanket til din kommune, som skal godkende aftalen. Kommunen indhenter selv den nødvendige lægelige dokumentation. Blanketten kan fås ved henvendelse i din bopælskommune. Ofte kan den hentes på kommunens hjemmeside. En 56-aftale er en personlig aftale, der gælder op til 2 år. Aftalen omfatter kun den sygdom eller lidelse, som ligger til grund for indgåelsen af aftalen. En ny aftale kan indgås efter et år, hvis din lidelse har medført mindst 10 fraværsdage i det forløbne år, eller der er forventning om, at den vil medføre dette fremover. Vær opmærksom på: For at sikre at en 56-aftale er en holdbar løsning, er FOA Fag og Arbejde 17

18 Ressourceprofil I forbindelse med behandlingen af din sag skal sagsbehandleren udarbejde en ressourceprofil, hvis du er sygemeldt, og der er tvivl om, hvorvidt du kan vende tilbage til dit tidligere arbejde. Ressourceprofilen er nødvendig for at kunne træffe afgørelse i sager om revalidering, fleksjob og førtidspension. Formålet med profilen er at få en grundig beskrivelse af din arbejdsevne og at sikre, at du får mulighed for at udnytte din arbejdsevne i det omfang, du kan og får den ydelse, som du lovmæssigt har krav på. Omstillingsevne (hvordan har du det med at tilpasse dig, og fungere i nye og uvante arbejdssammenhænge eller nye arbejdsopgaver) Indlæringsevne (har du let eller svært ved at tilegne dig ny viden) Arbejdsrelevante ønsker (dine egne forestillinger og ønsker i forhold til job) Præstationsforventninger (har du positive eller negative forventninger til dine præstationer på arbejdsmarkedet) Sagsbehandleren skal lave ressourceprofilen på baggrund af samtaler med dig, oplysninger fra læger, rundbordssamtaler på din arbejdsplads og evt. andre personer, som du i forvejen har givet tilladelse til, at sagsbehandleren må indhente oplysninger fra. Det indgår i ressourceprofilen: Uddannelse (skolegang, afsluttende uddannelser, kursusforløb) Arbejdserfaring (hvor har du arbejdet, arbejdsfunktioner, arbejdsmæssige kompetencer) Interesser (hvad laver du i din fritid) Sociale kompetencer (hvordan begår du dig på en arbejdsplads, hvordan håndterer du konflikter og samarbejdsproblemer, mødestabilitet m.v.) 18 FOA fag og Arbejde

19 Arbejdsidentitet (hvilken betydning har det for dig at have et arbejde, hvilke forestillinger har du om dig selv som selvforsørgende fremover) Bolig og økonomi Socialt netværk (hvilken støtte har du fra familie og venner) Helbred (hvordan oplever du dit eget helbred). Inden for hvert punkt skal sagsbehandleren lave en beskrivelse af dine stærke og svage sider. Sagsbehandleren skal også vurdere, om der er mulighed for helt eller delvist at mindske dine svage sider og udvikle dine stærke sider (fx gennem kurser, yderligere uddannelse eller optræning på en arbejdsplads). Du skal have mulighed for at kommentere hvert punkt og kommentarerne skrives ind i profilen. Den endelige ressourceprofil skal også godkendes af dig. Hver gang, der sker ændringer i din situation, skal profilen ændres. Vær opmærksom på Det er en fordel, hvis du inden samtalen med din sagsbehandler om ressourceprofilen overvejer punkterne og evt. skriver dine kommentarer ned. Du bestemmer selv, hvor meget du vil fortælle om punkterne i ressourceprofilen. Hvis du f.eks. ikke har lyst til at drøfte detaljer, du finder for personlige, må du gerne sige det. Sagsbehandleren må så behandle sagen på de foreliggende oplysninger. FOA Fag og Arbejde 19

20 Specielle arbejdsredskaber og indretning af arbejdspladsen Begrænsninger i arbejdsevnen kan betyde, at du har svært ved at opnå ansættelse eller at varetage din arbejdsfunktion. Begrænsninger i arbejdsevnen kan betyde, at du har brug for, at dette afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller en mere hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen. En arbejdsplads og den ansatte kan få hjælp til at afklare, hvad der kan afhjælpe, og søge tilskud til dækning af udgifterne via kommunen. Der kan ikke opnås hjælp til dækning af udgifterne, såfremt det drejer sig om hjælpemidler eller indretninger, der generelt er nødvendige på arbejdspladsen eller er almindelig arbejdsmiljøkrav. Formålet er at undgå en sygemelding og skabe en holdbar arbejdssituation. Eksempel Lene, en 42-årig social- og sundheds-assistent med koordinatorfunktioner døjer med smerter i nakke og skuldre, når hun udfører længerevarende administrativt arbejde. Der iværksættes en special-indretning af hendes arbejdsplads, hvor en ergoterapeut fra kommunen besøger Lenes arbejdsplads og hjælper med korrekt indstilling af stol, bord og arbejdsredskaber. Ergoterapeuten anbefaler, at Lene får en ståstøttestol. Da denne stol ikke er et almindeligt arbejdsmiljøkrav, søges der om bevilling af denne via jobcentrets handikapkonsulent. 20 FOA fag og Arbejde

21 Betydning for dig: Du vil ikke have udgifter Bevilgede arbejdsredskaber eller hjælpemidler vil følge dig, hvis du skifter arbejdsplads. Sikkerhedsrepræsentanten skal være inddraget ved sådanne ændringer på arbejdspladsen. Det kan i den forbindelse have betydning også at vurdere, på hvilken måde ændringerne kommer øvrige kolleger til gode. Betydning for din arbejdsplads: Arbejdspladsen eller den ansatte kan ansøge kommunen om at afholde udgifterne helt eller delvist, og hjælpemidlet vil følge dig, hvis du skifter job. Arbejdspladsen kan vælge selv at finansiere udgifterne til særlige arbejdsredskaber eller særlig indretning af arbejdspladsen. Fremgangsmåde Hvis der er tale om hjælpemidler og særlig indretning af arbejdspladsen, som ligger ud over, hvad din arbejdsplads normalt ville kunne forventes at stille til rådighed for dig som ansat, skal ansøgning ske til jobcentrets handikapkonsulent. Arbejdspladsen kan kontakte Arbejdsmiljørådgiveren (tidligere BST) om hjælp til at vurdere, hvilke arbejdsredskaber eller hvilke forandringer af arbejdspladsen der skal til, for at du bedre kan løse sine arbejdsopgaver. Kommunen kan også have en samarbejdspartner, der kan være behjælpelig med at afklare, hvordan hjælpemidlet eller indretningen sker mest hensigtsmæssigt. Det kan f.eks. være et lokalt arbejds-fastholdelsesteam eller arbejdsmedicinsk klinik. FOA Fag og Arbejde 21

22 Revalidering med løntilskud Hvis du har varige begrænsninger i arbejdsevnen, kan det betyde, at du ikke længere er i stand til at varetage dine hidtidige arbejdsfunktioner. I sådanne tilfælde kan andre arbejdsopgaver på din arbejdsplads eller andre arbejdspladser komme på tale. At overgå til en anden arbejdsfunktion kan indebære, at du i en periode har brug for optræning og/eller uddannelse for at kunne klare opgaverne. Du og din arbejdsgiver kan indgå en aftale med kommunen om ansættelse med løntilskud i en periode som revalidering. Det forudsætter dog, at du og din sagsbehandler udarbejder en jobplan. Når Ole har gennemført uddannelsesforløbet, garanteres han fastansættelse i stillingen. Per, en 35-årig rådhusbetjent, er flere gange blevet opereret i benene og kan ikke fremover fortsætte sit arbejde, der betyder, at han går og står meget. Per har interesse for IT, og det aftales, at han får oplæring i den afdeling, der varetager lagerstyring. Det er et arbejde, der primært er siddende, men også giver mulighed for at veksle i arbejdsstillingerne. Det kræver samtidig en række IT- kurser. Der aftales en oplæringsperiode på 6 måneder. Eksempler Ole, en 43-årig hospitalsansat sygehjælper, har dårlig ryg og oplever desuden stærke smerter i begge skuldre. Han sygemeldes, og efter behandlinger i sygehusvæsenet følger kommunen op på sagen. Det vurderes, at Ole ikke vil være i stand til at vende tilbage til sit hidtidige arbejde, og kommunen iværksætter en revalidering i samarbejde med Ole og arbejdspladsen. Arbejdspladsen foreslår, at Ole overgår til en stilling som hospitalsteknisk assistent på samme arbejdsplads, da arbejdsfunktionen giver mulighed for skånehensyn og variation i arbejdsopgaverne. Der iværksættes et optræningsforløb, der giver kompetence til visse dele af jobbet. Herefter indgås en uddannelsesaftale med Ole om, at han kan gennemføre uddannelsen med undervisning på skole og praktisk arbejde på arbejdspladsen over en 2-årig periode. Aftalen betyder for dig: Du vil som minimum modtage startlønnen indenfor det pågældende arbejdsområde. Såfremt din alder svarer til den normale uddannelsesmæssige alder, vil du modtage revalideringsydelse fra kommunen. Aftalen betyder for din arbejdsplads: Arbejdspladsen udbetaler som minimum startlønnen for det pågældende arbejdsområde. En offentlig arbejdsplads modtager løntilskud med 103,59 kr. i timen (2007 niveau). Såfremt der er tale om en ansat i den normale uddannelsesmæssige alder udbetales en revalideringsydelse fra kommunen. Revalideringsydelsen træder i stedet for den ansattes løn. 22 FOA fag og Arbejde

23 Fremgangsmåde Forud for en godkendelse i kommunen vil der ske en afklaring af dine videre muligheder for at blive på arbejdsmarkedet. Det sker ved, at kommunens sagsbehandler sammen med dig udarbejder en ressourceprofil. Afhængigt af den konkrete situation kan der være et behov for afprøvning af det relevante arbejdsområde ved en kortere arbejdspladspraktik. Kommunens sagsbehandler indhenter nødvendig lægelig dokumentation. Efter afklaringen fastlægger kommunens sagsbehandler en jobplan i samarbejde med dig og din arbejdsplads. Jobplanen er en beskrivelse af det planlagte kvalificerende forløb, hvortil der gives økonomisk hjælp fra kommunen. Den økonomiske støtte kan bestå i løntilskud eller revaliderings-ydelse og evt. uddannelsesudgifter. Forud for ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet drøftes mellem lederen og de ansatte. Ofte igangsættes ansættelse med løntilskud i forlængelse af en afprøvning i arbejdspladspraktik, og efter at aftalen har været drøftet ved rundbordssamtale på arbejdspladsen. Vær opmærksom på: Det er et lovkrav, at der sker en inddragelse af arbejdspladsens repræsentanter, når der er tale om ansættelse med løntilskud. Herudover er det væsentligt at være opmærksom på, hvordan de nærmeste kolleger informeres og inddrages. Ansættelse med løntilskud kan kombineres med hjælpemidler, personlig assistance og mentorordning. FOA Fag og Arbejde 23

24 24 FOA fag og Arbejde Revalidering i form af uddannelse

25 Hvis du har nedsat arbejdsevne og ikke længere kan klare dit hidtidige arbejde, og det er nødvendigt, at du får en uddannelse, har du mulighed for at blive revalideret til et andet fag. Under et revalideringsforløb med uddannelse vil du modtage revalideringsydelse fra kommunen. Du har mulighed for at få dækket udgifter til undervisningsmaterialer, transport og hjælpemidler, som er nødvendige for, at du kan gennemføre uddannelsen. Eksempel Jette er 40 år og ansat som pædagogmedhjælper på døgninstitution for fysisk og psykisk handicappede. I forbindelse med en arbejdsulykke, hvor hun bliver overfaldet af en beboer, må hun lade sig afskedige pga. sygefravær. Hun kan af psykiske årsager ikke længere beskæftige sig med arbejde af denne karakter. Hun er sygemeldt under et længerevarende behandlingsforløb og får igen mod på at få et arbejde. Det skal være et arbejde i rolige omgivelser med ikke for mange mennesker omkring sig. Kommunen vurderer, at hun har brug for omskoling, og Jette finder i samarbejde med sagsbehandleren ud af, at hun vil kunne klare at arbejde på en tandklinik, såfremt hun uddannes til tandplejer. Kommunen bevilger revalideringsydelse, så Jette får mulighed for at gennemføre den år lange tandplejeruddannelse. Aftalens betydning for dig: Du vil under hele uddannelsen modtage revalideringsydelse svarende til dagpengenes maksimum. Du skal efter endt uddannelse søge arbejde på samme vilkår som dine medstuderende med samme rettigheder til arbejdsløshedsdagpenge. Aftalens betydning for din arbejdsplads: Det har ingen betydning for din kommende arbejdsplads, at du har fået revalideringsydelse under uddannelsen. Fremgangsmåde Før kommunen godkender en jobplan, hvor du får mulighed for en uddannelse, skal kommunen afklare, i hvor høj grad din arbejdsevne er nedsat. Det skal kommunen for at vurdere, om det er nødvendigt at give dig en uddannelse. Først afdækker kommunen dine ressourcer ved udarbejdelse af en ressourceprofil. Dernæst udarbejder kommunen en jobplan sammen med dig, som beskriver uddannelsesforløbet. Valg af uddannelse skal foretages i samarbejde med kommunen, som har mulighed for at vælge den kortest mulige uddannelse. Det har kommunen ret til, uanset om du selv ønsker en længere uddannelse. Det er vigtigt, at du kan argumentere for, hvorfor du netop har brug for en længerevarende uddannelse. Kommunen vil kun i meget særlige tilfælde kunne godkende en jobplan af mere end 5 års varighed. FOA Fag og Arbejde 25

26 Fleksjob og job på særlige vilkår Din arbejdsevne kan være varigt nedsat i væsentlig grad, så du ikke er i stand til at arbejde på almindelige vilkår, men har behov for en ansættelse på særlige vilkår. Fleksjob er et tilbud til personer mellem 18 og 65 år, som har en varig og væsentlig begrænsning i deres arbejdsevne, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, og som ikke modtager social pension. Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper i både private og offentlige arbejdspladser. Arbejdsevnen vurderes og fastsættes i forhold til det konkrete fleksjob. Hvis din arbejdsevne vurderes til 1 2, vil arbejdspladsen således modtage et tilskud på 1 2 af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende område. Din arbejdsevnebegrænsning skal være af et sådant omfang, at det ikke er muligt at fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Du kan således kun overgå til fleksjob, hvis det ikke er muligt f.eks. ved revalidering, støtte til særlige arbejdsredskaber, personlig assistent eller andre tiltag, at fastholde din ansættelse i beskæftigelse, på ordinære vilkår. Det vil sige, at du skal have forsøgt at arbejde på almindelige vilkår, før kommunen må bevilge fleksjob. Med mindre det er helt udelukket, at du kan arbejde på almindelige vilkår. Fleksjob tilbydes på det timetal, du hidtil har været ansat i. Der gælder særlige regler for personer, som tidligere har arbejdet på deltid og fremover ønsker ansættelse på fuld tid. Særlige vilkår kan f.eks. dreje sig om, at man har behov for hvilepauser i løbet af dagen, mulighed for fravær, mindre belastende arbejdsopgaver, færre arbejdstimer eller færre arbejdsdage. Du og din arbejdsplads har, i samarbejde med kommunen, mulighed for at ændre arbejdsvilkårene til ansættelse i fleksjob. Formålet er, at du som ansat kan opretholde en lønindtægt, samtidig med at arbejdspladsen får et løntilskud, der modsvarer graden af din nedsatte arbejdsevne. Eksempel En 51-årig servicemedarbejder har problemer med skulder, ryg og ben. Arbejdspladsen har tidligere lagt arbejdsopgaverne om pga. smerterne og sygemelding, men hverken arbejdsplads eller service-medarbejderen oplever nu, at dette er tilstrækkeligt til at kunne forsætte. Ved en rundbordssamtale aftales en delvis sygemelding på 7 timer ugentlig til påbegyndelse af afspænding/træning en gang ugentlig. Det giver luft her og nu som alternativ til en fuldtidssygemelding. Kommunen godkender dette. Arbejdsfastholdelseskonsulent og fysioterapeut inddrages til at gennemgå arbejdsopgaver og arbejdsstillinger i det nuværende arbejde. Den delvise sygemelding afløses af en arbejdspladspraktik, idet det bliver klart, at der er brug for en anden arbejdsrytme og andre opgaver. 26 FOA fag og Arbejde

27 Arbejdspladspraktikken sker med fuld sygedagpengerefusion. Arbejdsprøvningen sker på et nedsat timetal med udgangspunkt i servicemedarbejderens aktuelle formåen. Arbejdspladspraktikken bliver grundlaget for en etablering af fleksjob på nedsat timetal og tilpassede arbejdsopgaver. Aftalen betyder for dig: Dit arbejde tilrettelægges med tilstrækkelige skånehensyn, så du vil kunne overkomme dine arbejdsopgaver. Du vil modtage normal månedsløn fra din arbejdsgiver efter den gældende overenskomst på området. Der er særlige regler, hvis du bliver ledig eller ønsker at ophøre på arbejdsmarkedet (se ledighedsydelse og fleksydelse nedenfor). Aftalen betyder for din arbejdsplads: Arbejdspladsen udbetaler normal månedsløn til dig i fleksjob og modtager refusion på 1 2 eller 2 3 af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende område, afhængigt af din arbejdsevne. Løntilskuddet beregnes med tillæg for udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag. Hvis du får sygefravær, vil din arbejdsgiver få refunderet sygedagpenge allerede fra 1. sygedag. Hvis du er i fleksjob, erstattes retten til arbejdsløshedsdagpenge og efterløn fra a-kassen med: FOA Fag og Arbejde 27

28 Ledighedsydelse Ved uforskyldt ledighed udbetaler kommunen ledighedsydelse, som er en ydelse, der træder i stedet for arbejdsløshedsdagpenge. Ledighedsydelsen svarer til 91% af den højeste sats for arbejdsløshedsdagpenge. Hvis du ikke har ret til ledighedsydelse, kan du optjene ret til ledighedsydelse ved 9 måneders ansættelse i fleksjob inden for 18 måneder. Fleksydelse Fleksydelse er en efterlønslignende tilbagetrækningsordning for personer over 60 år. Kravene ved overgangen til fleksydelse er, at man har været ansat i et fleksjob eller modtaget ledighedsydelse inden overgangen til fleksydelse, betaler fleksydelsesbidrag, har indbetalt fleksydelses- eller efterlønsbidrag i mindst 25 år ud af de sidste 30 år, har fået indberettet værdien af pensionsformuen og har bopæl i Danmark eller et andet EU-land. Ydelsen kan højst udgøre 91 % af den højeste dagpengesats i hele perioden. Fremgangsmåde Hvis du ønsker at ansøge om et fleksjob, skal du rette henvendelse til din kommune. Du bør så tidligt som muligt informere din leder og din tillidsrepræsentant om dine overvejelser, da en evt. etablering af fleksjob også skal godkendes af din arbejdsplads. Det kan være hensigtsmæssigt at få indkaldt til en rundbordssamtale så tidligt som muligt for at få en foreløbig afklaring af dine muligheder for at få etableret et fleksjob på din arbejdsplads. Behandlingen af en ansøgning om fleksjob kan opleves som meget omstændig og langvarig, da kommunen ifølge loven har pligt til at belyse sagen grundigt, inden der kan træffes afgørelse om bevilling. Det er derfor nødvendigt at indhente de fornødne lægelige oplysninger, afdække om du vil kunne komme til at varetage ordinært arbejde på anden vis (eksempelvis ved revalidering) og udfærdige en ressourceprofil, før der træffes en afgørelse. For at sikre at indgåelse af en aftale om fleksjob bliver en holdbar løsning, er det væsentligt at være opmærksom på, at tilrettelæggelse af arbejdet sker ud fra, at det er muligt at overholde skånehensyn, samt at kolleger informeres. FOA skal inddrages ved fastsættelsen af løn og øvrige arbejdsvilkår. Vær opmærksom på: Et fleksjob kan kombineres med hjælpemidler, uddannelse, mentorordning og personlig assistance. Ved oprettelsen af et fleksjob er kommunen forpligtet til opfølgning og kontakt med arbejdspladsen og den ansatte én gang årligt, dog første gang efter 6 måneder. Da kravene til dokumentation i sager om fleksjob er meget skrappe, kan sagsbehandlingstiden i nogle sager være langvarig, afhængigt af den enkelte sags problemstillinger og hvor meget dokumentation der i forvejen ligger på sagen. 28 FOA fag og Arbejde

29 Skånejob kan aftales på arbejdspladsen I de fleste overenskomster er der indføjet sociale kapitler. Indholdet i disse kapitler kan variere og være mere eller mindre detaljerede. Alle sociale kapitler beskriver mulighederne for at indgå lokale aftaler om job på særlige vilkår for ansatte med nedsat arbejdsevne, hvor der dispenseres fra overenskomstens/aftalens almindelige bestemmelser. Du og din arbejdsplads har mulighed for at indgå aftale om et skånejob, hvor du kan få tilrettelagt dit arbejde med skånehensyn, uden at kommunen er involveret. En sådan ordning bruges oftest i tilfælde, hvor støttemulighederne i den sociale lovgivning er utilstrækkelige eller opbrugt. Formålet er at kunne lave en aftale om løn- og arbejdsvilkår, der tager udgangspunkt i den enkelte ansattes helbredsmæssige eller sociale behov for et job på særlige vilkår. FOA Fag og Arbejde 29

30 Eksempel En 49-årig pædagogmedhjælper har i årevis døjet med en nakkelidelse. Efter et længere forløb med delvis raskmelding og afdækning af muligheder for revalidering og fleksjob, træffer kommunen afgørelse om at stoppe hendes sygedagpenge. Kommunen træffer samtidigt afgørelse om afslag på revalidering og fleksjob, da man mener, hun vil kunne raskmeldes og indtil da klare et arbejde på normale vilkår med nogle få skånehensyn. På arbejdspladsen vil man gerne beholde hende, og der træffes derfor i samarbejde med den faglige organisation aftale om oprettelse af et aftalebaseret skånejob, hvor hun fremover vil få tilrettelagt sit arbejde med skånehensyn i form af nedsat tid og fritagelse for fysisk belastende arbejdsopgaver. Der følges jævnligt op på aftalen om det aftalebaserede skånejob, som kan justeres, men aftalen gælder, indtil hun bliver helt rask. Betydning for dig: Du får mulighed for at få tilrettelagt dit arbejde med skånehensyn. Du ansættes med løn- og arbejdsvilkår efter bestemmelserne i de sociale kapitler. Du bevarer din ret til dagpenge og efterløn. Betydning for din arbejdsplads: Arbejdspladsen udbetaler løn til dig efter den indgåede aftale i henhold til det sociale kapitel. Fremgangsmåde Job på særlige vilkår efter de sociale kapitler etableres efter en lokal aftale mellem dig, din arbejdsgiver og din tillidsrepræsentant eller din faglige organisation. 30 FOA fag og Arbejde

31 Hvis du vil klage over kommunens afgørelse Det er ikke altid, du er enig i kommunens afgørelse af din sag. Du kan i et sådant tilfælde søge råd og vejledning i din lokale FOA-afdeling om mulighederne for at klage over afgørelsen. Du skal være opmærksom på, at der er en klagefrist på 4 uger fra du har modtaget en skriftlig afgørelse. Kommunen vil i forbindelse med din klage revurdere sagen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes sagen videre til behandling i Beskæftigelsesankenævnet. Beskæftigelsesankenævnet behandler sagen helt forfra. Du modtager så en kvittering for at sagen genoptages, og du har mulighed for igen at bidrage med oplysninger. Oftest får du samtidig at vide, hvor lang tid den nye sagsbehandling varer. Beskæftigelsesankenævnet kan fastholde eller ændre kommunens afgørelse. Eller ankenævnet kan anbefale en ny behandling på grund af mangler i sagsbehandlingen. Det kan her være en god idé at drøfte afgørelsen og det videre sagsforløb med din lokale FOA-afdeling og kommunens sagsbehandler. Afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet kan ankes til Ankestyrelsen. Igen er ankefristen 4 uger. Ankestyrelsen er sidste klageinstans i sociale sager, og sagen behandles kun, FOA Fag og Arbejde 31

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Særlige ansættelser. September/2009. Hold fast i jobbet F O A F A G O G A R B E J D E

Særlige ansættelser. September/2009. Hold fast i jobbet F O A F A G O G A R B E J D E September/2009 Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne

Læs mere

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension.

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension. 106 106 Revalidering xx Revalidering Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

FORBUND. Hold fast i jobbet. Muligheder for støtte til dig og din arbejdsplads SEPTEMBER 2015

FORBUND. Hold fast i jobbet. Muligheder for støtte til dig og din arbejdsplads SEPTEMBER 2015 FORBUND Hold fast i jobbet Muligheder for støtte til dig og din arbejdsplads SEPTEMBER 2015 Indhold Hvordan skal du forholde dig som sygemeldt? 4 Sygemeldt fra arbejdet eller a-kassen 6 Mulighedserklæring

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE 1 Fastholdelsesteam Jobcenter Guldborgsund Arbejdsmarkedskonsulent Lone Hemmingsen - kontor og administration Arbejdsmarkedskonsulent Anna Fridbjørg Olsen - udkørende konsulent

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

Fast Track og kompenserende ordninger, kommunal arbejdsgiver. Jobcenter Thisted

Fast Track og kompenserende ordninger, kommunal arbejdsgiver. Jobcenter Thisted Fast Track og kompenserende ordninger, kommunal arbejdsgiver Jobcenter Thisted Hvilke muligheder har jeg som kommunal arbejdsgiver, hvis jeg har en medarbejder, der bliver sygemeldt? LINDA MØLLER LARSEN

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR GOD HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Forord God håndtering af sygefravær handler om at give de bedste betingelser

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

GODE RÅD. Det gode samarbejde med din kommune ULYKKESPATIENTFORENINGEN.DK

GODE RÅD. Det gode samarbejde med din kommune ULYKKESPATIENTFORENINGEN.DK GODE RÅD Det gode samarbejde med din kommune ULYKKESPATIENTFORENINGEN.DK Økonomi og job efter ulykken Tiden efter ulykken er ofte en turbulent tid, hvor mange møder bekymringer omkring økonomi og arbejdssituation.

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

6.6 Opfølgning på sygdom

6.6 Opfølgning på sygdom HR Jura Forlaget Andersen 6.6 Opfølgning på sygdom Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående opfølgning på sygdom - har følgende indhold: 1.

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

BUPL BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 1 / 8

BUPL BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 1 / 8 1 / 8 Med reformen af fleksjob og førtidspension den 1. januar 2013 er den hidtidige fleksjobordning blevet omlagt og målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne. I denne forbindelse blev løn-

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt.

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt. 66 66 Fleksjob xx Fleksjob Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Der kan både oprettes fleksjob hos private og offentlige arbejdsgivere. Ønsker man mulighederne for et fleksjob undersøgt, skal man

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP

RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP JANUAR 2019 GULDBORGSUND HANDICAP STUBBEKØBINGVEJ 83 4800 NYKØBING F TLF. 5473 2340 MAIL: HANDICAP@GULDBORGSUND.DK WWW.HANDICAP.NU Åbningstider: Mandag fra 8.00 til

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere Dialog med jobcentret Fastholdelse af medarbejdere Introduktion Delvis uarbejdsdygtig Denne guide er udarbejdet til dig, som har ansvaret for medarbejdere som af fysiske og/eller psykiske grunde har svært

Læs mere

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version Guide til arbejdsgivere Brug k Fast tikroafocr ved ris sygeige langvar ger meldin KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV Hvis en medarbejder bliver syg Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version 020715

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Betingelser: 1. punkt for at i kan få viden om, hvor i især skal være opmærksomme i det følgende

Betingelser: 1. punkt for at i kan få viden om, hvor i især skal være opmærksomme i det følgende 1 Præsentation: Helga Madsen, fagbevægelsen, rehabilitering Codan, Gigtforeningens rådgivning siden december 2016 rådgivningen 2 socialrådgivere, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, læge, kostvejleder

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Reglerne om sygedagpenge skal afbureaukratiseres

Reglerne om sygedagpenge skal afbureaukratiseres NOTAT 13. juni 2008 Reglerne om sygedagpenge skal afbureaukratiseres Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske aftaler.

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

Bjørnø-Konsulenten. Træfpunkt Fyn / Autisme- og Aspergerforeningen

Bjørnø-Konsulenten. Træfpunkt Fyn / Autisme- og Aspergerforeningen Træfpunkt Fyn / Autisme- og Aspergerforeningen Torsdag 31. maj 2018 kl. 19.00 til 21.30 Kulturmaskinen i Lokale Petersen, Farvergården 7, 1. sal, 5000 Odense Relevant lovgivning ift. voksne autister og

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Fast Track og kompenserende ordninger

Fast Track og kompenserende ordninger Fast Track og kompenserende ordninger Jobcenter Thisted Hvilke muligheder har jeg som arbejdsgiver, hvis jeg har en medarbejder, der bliver sygemeldt? FASTHOLDELSE AF MEDARBEJDERE Hvis du som arbejdsgiver

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse.

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse. Dato: 15-10-2018 Afdeling: HR Retningslinjer for håndtering af sygefravær En åben, ærlig og nærværende dialog om sygefravær er afgørende både for at nedsætte eller fastholde et lavt sygefravær, men også

Læs mere

Principmeddelelse. J.nr

Principmeddelelse. J.nr Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - Bilag 305 Offentligt Principmeddelelse J.nr. 19-9956 Ankestyrelsens principafgørelse 12-19 om seniorførtidspension arbejdsevne fleksjob meget begrænset arbejdsevne

Læs mere

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Ved 0-5 uger varighed Alle nye sygemeldte gennemgås ud fra oplysningsskema og/eller allerede kendte oplysninger på borgeren. Sagerne fordeles på de tre Match grupper

Læs mere

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter Information for sygemeldte Rettigheder, muligheder og pligter Retten til sygedagpenge: Hvorfor blander vi os i borgernes sygdom? Kommunen har pligt til i henhold til Lov om sygedagpenge, at: yde økonomisk

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Odder Kommune arbejder efter en 1-4-14 model, som indebærer, at der skal være kontakt mellem den sygemeldte og dennes nærmeste leder på første fraværsdag og herefter senest på

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere