OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN"

Transkript

1 OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Formål Bemærkninger Forudsætninger Kalender Opret kalender Opdater helligdage Firma-Lønoplysninger Skattekode Overførsler PBS-ordninger Lønart og Tillæg/træk Parameterdefinition PBS-overførsel Fortryd PBS-overførslen PBS-fejlmeddelelser Kontakt os Side 0

3 1 Indledning Vejledningen beskriver, hvordan man i Epos opsætter PBS. 1.1 Formål At kunne foretage overførsel af penge fra firmaets bankkonto via PBS. Overførslen sker på baggrund af de transaktioner, der dannes ved lønberegning. Der skelnes mellem to typer af overførsler, nemlig Informationsoverførsel og Lønoverførsel. Informationsoverførsel er de beløb, der er tilknyttet en PBS-ordning, det kan f.eks. dreje sig om pensionsindbetalinger, A-skat eller offentlige indbetalinger. Transaktionerne tilknyttes en PBS-ordning, ved at der på lønarten vælges, at overførslen skal ske via en PBS-ordning, og der vælges en PBS-id enten på lønarten eller i Tillæg/træk. Lønoverførsel er overførsel af løn til en medarbejders bankkonto. Transaktionerne tilknyttes en bankkonto, ved at der på lønarten vælges, om udbetaling skal ske til en bankkonto, samt om det er til medarbejderens bankkonto, konto på lønarten, konto på Tillæg/træk eller en udbetalingskonto tilknyttet medarbejderen pr. lønart. 1.2 Bemærkninger Lønoverførsel er de samme beløb, som overføres via kørslen bankoverførsel, det vil sige, at man enten skal benytte PBS-overførsel eller Bankoverførsel til lønudbetaling, men aldrig begge. Når PBS-overførslen køres, vil de enkelte transaktioner blive stemplet med dato og brugernavn. Kører man PBS-overførslen igen, vil kun de transaktioner, der ikke allerede er markeret som værende overførte, blive medtaget. Man kan fortryde en overførsel, således at man kan danne en ny overførsel, ved at køre kørslen Fortryd PBS/DA-Barsel/Nul ind. skat. Køres lønberegningen om, efter at der er kørt PBS-overførsel, vil de eksisterende transaktioner blive overskrevet, uanset om de er markeret som overførte. Udover at eventuelle fejlmeddelelser vises i "meddelelse fra jobkø", kan de også ses i formularen PBS Fejlmeddelelse. Her har man mulighed for at se de enkelte transaktioner, der hører til en fejlmeddelelse. Hvis man har nogle transaktioner, som man ikke kan få overført, f.eks. fordi nettobeløbet er negativt, har man en mulighed for at fjerne transaktionerne, således at den samme fejl ikke vil blive ved med at opstå Side 1

4 1.3 Forudsætninger Dispositionsdatoen for overførslerne vil altid blive sat til en gyldig bankdag, men for at dette kan lade sig gøre, skal der defineres en kalender, der hedder "BANK". Dette gøres i formularerne Kalender og Kalenderdage, hvor feltet Timer skal være udfyldt på gyldige bankdage. For at informationsoverførslerne kan beregnes rigtigt, skal der foretages en opsætning i formularen Parameterdefinition. Denne opsætning skal laves for pension, skat og Feriekonto (fratrådt funktionær), mens de øvrige typer ikke kræver opsætning i parameterdefinition. Desuden skal der ved pensionsoverførsler til PenSam og SamPension, overføres en speciel faggruppe kode. Hvis faggrupperne i Epos har de samme koder, som benyttes af PenSam/- SamPension, skal der ikke foretages yderligere. Ellers skal man definere en oversættelse af Epos faggrupperne til PenSam og til SamPension fagrupperne Side 2

5 2 Kalender Dispositionsdatoen for overførslerne vil altid blive sat til en gyldig bankdag, men for at dette kan lade sig gøre, skal der defineres en kalender, der hedder "BANK". Dette gøres i formularerne Kalender og Kalenderdage, hvor feltet Timer skal være udfyldt på gyldige bankdage. Åben Løn/Opsætning-Løn og vælg formularen Kalender. Du skal i denne sammenhæng huske at angive ikke-bankdage. Det gøres ved at slette oplysninger i Starttid, Stoptid og Timer eller ved at højreklikke og vælge Opdater helligdage. Hvis kalenderen findes, men året ikke findes, skal året oprettes/tilføjes. Nedenfor er et eksempel på oprettelse af år 2009 i bankkalenderen. 2.1 Opret kalender Side 3

6 Hvis bankkalenderen ikke er oprettet, er det ved overførsel til bank ensbetydende med, at der altid trækkes en dag fra på dispositionsdatoen det giver bankdatoen. Det kan i forskellige tilfælde være forkert. Hvis f.eks. lønnen skal være til disposition om mandagen, og bankdatoen i Epos sættes til om søndagen, vil nettolønnen først blive trukket den førstkommende bankdag, som i dette tilfælde er mandag, eftersom søndag ikke er en bankdag. Nettolønnen vil da først være til disposition på medarbejderens konto om tirsdagen. Vi anbefaler derfor at oprette en bankkalender. Når bankkalenderen er oprettet, automatiserer Epos, hvornår sidste bankdag er før dispositionsdatoen. Eksempelvis hvis mandag er dispositionsdatoen, og kalenderen viser, at sidste bankdag er fredag. Nettoløn til medarbejderen vil så blive trukket fra arbejdsgiverens konto fredag og være til disposition på medarbejderens konto mandag. Bankkalenderen skal ikke knyttes til nogen medarbejder. Den behøver blot at være oprettet i kalenderen med navnet BANK (skrevet med store bogstaver). Når kalenderdagene er lavet i kalenderen BANK, skal du huske at fjerne helligdagene, da disse dage ligesom søndage ikke er bankdage. Eller man kan opdatere helligdage ved at højreklikke på kalenderen og vælge Opdater helligdage se nedenfor. 2.2 Opdater helligdage Ud over at kunne opdatere manuelt, kan man også oprette helligdage for derefter at tilrette kalender. Dette sker under Løn/Opsætning-Løn/Helligdag Side 4

7 Her kan man oprette de dage, som er kendte, og manuelt indsætte specielle dage/måneder for virksomheden. Når disse er oprettet, kan man så klikke ind på sin kalender for at opdatere helligdage Side 5

8 3 Firma-Lønoplysninger På firmaet skal der angives skattekode og hvilken type overførsel, man vil benytte. Disse kan være forskellige for et firma og skal derfor angives pr. firma. 3.1 Skattekode Åben Løn/Opsætning-Løn/Firma-Lønoplysninger. Skattekoden fortæller, hvilken betalingsfrist man har ved indbetaling af A-skat. Der skal derfor angives skattekode. Hvis der opsættes med kode 200 Privat arbejdsgiver betyder det for skat og AM-bidrag, at dette vil blive afregnet den 10. i den efterfølgende måned. Hvis der opsættes med kode 208 Store Private virksomheder betyder det for skat og AMbidrag, at dette vil blive afregnet den sidste hverdag i måneden. 3.2 Overførsler Der er mulighed for at vælge, om man vil overføre både nettoløn, pensioner og informationsoverførsler via PBS-kørslen. Det typiske er, at der på alle løn overførsler er et reg.nr. og kontonr. Desuden ser man typisk alle PBS-overførsler som de informationer, der er opsat med et PBS-nummer i Epos. Vælg hvordan henholdsvis Lønoverførsler og Info-overførsler skal foretages. - Lønoverførsler er alle overførsler fra kontonr. til kontonr. - Info-overførsler er alle overførsler, der sker til en PBS-ordning. For Lønoverførslerne kan man vælge mellem, om de skal overføres via kørslen Bankoverførsel eller via kørslen PBS-overførsel, eller at begge dele skal være mulige. For Info-overførslerne kan man vælge imellem, at de skal overføres via PBS-overførsel, eller Side 6

9 at de skal udskrives på listen Info-overførsler manuel, hvorefter man manuelt skal sørge for at overføre pengene Side 7

10 4 PBS-ordninger PBJ A/S har oprettet en del ordninger i modulet PBS-ordninger. Dette er eksempelvis skat, ATP, Feriekonto og en række pensionsordninger. Der skal oprettes PBS-ordninger i Epos med information, som enten kan oplyses af PBSmodtageren eller hos PBS. Her er linket til informationsmodtager: ce/ Der er tale om følgende informationstyper: 100 Pension og forsikring 150 Arbejdsmarkedspension 200 Fagforeninger 400 Feriepenge 800 ATP og Barselsordninger 900 Afregning til Told og Skat Nedenstående billede taget fra PBS hjemmeside giver alle de informationer, der skal bruges for at opsætte den anviste PBS-modtager med dispositionsdato og PBS-nummer Side 8

11 Informationerne skal udfyldes i PBS-ordninger som vist med nedenstående eksempel med ATP. Dette gøres i modulet PBS-ordninger under Løn/Opsætning-Løn/PBS-ordninger. En rigtig god hjælp til opsætning af PBS-ordninger er at benytte F1 (Hjælp), der beskriver alle disse formater, PBS-layout og hvilken modtager, der passer til dem Side 9

12 5 Lønart og Tillæg/træk På lønarten under Betaling skal man beslutte, om udbetalingen skal oprettes på lønarten, eller om den er individuel og derfor skal oprettes på medarbejderen under Tillæg/træk. Hvis der oprettes med bank og registreringsnummer, vil dette blive betragtet som en bankoverførsel. Man skal under Udbetaling sætte det op som bankkonto fra enten lønart eller bankkonto fra Tillæg/træk. Det sidste, hvis det er individuelt. Hvis man opretter PBS-modtageren under PBS-id., vil det blive betragtet som en PBSoverførsel. Man skal under Udbetaling sætte det op som PBS fra enten lønart eller PBS fra Tillæg/træk. Det sidste, hvis det er individuelt. Lønart 8710 vist som eksempel nedenfor er en pensions-lønart. Denne bliver på medarbejderen beregnet som et løntræk og er derfor negativ. I tabellen, som danner overførslerne til PBS, vil dette også stå negativt. Vi skal derfor ved overførslen tage stilling til, om fortegnet skal vendes, når der dannes informationer fra lønberegningen til tabellen. Dette kan man anføre i feltet Vend fortegn Side 10

13 Hvis der skal individuelle oplysninger på medarbejderen såsom reg.nr. og kontonr., eller der er forskellige PBS-modtagere på samme lønart, skal disse lønarter oprettes under Tillæg/træk. Det er dog undtagelser. Eksempel: Hvis pensionslønarten er styret via overenskomstkoden på medarbejderen, og denne lønart altid skal overføres til det samme PBS-nummer, skal den ikke oprettes i Tillæg/træk. Dette gælder for lønart 8730 og Åbn medarbejderen, højreklik og vælg detailoplysninger, vælg derefter Tillæg/træk. I dette tilfælde er der vist lønarterne 8710 og 8711, som er pension, både for lønmodtager- og arbejdsgiveroverførsel. På billedet kan man se, at der er mulighed for at vælge at sætte enten bank og konto eller PBS op. Som nævnt tidligere er det opsætningen på lønarten, der bestemmer dette Side 11

14 6 Parameterdefinition Selv om der nu er angivet på lønarten hvilken modtager, der skal have pengene, kan der stadig være flere krav for enkelte overførsler. Det er typisk pensionsselskaber, SKAT og Feriekonto, der gerne vil have at vide, hvem der indbetaler. Eller Feriekonto, der for funktionærerne gerne vil vide, hvilket ferieår beløbet vedrører. Åbner man derefter Løn Kørsler-løn og markerer kørslen PBS-overførsel, kan man højreklikke og vælge Parameterdefinition. Se billedet nedenfor. Når man kommer ind i parameterdefinition, får man dette billede: Alle pensionslønarter skal oprettes i parametrene. Her er taget beskrivelsen af parameteropsætning fra F1 (Hjælp) om PBS-opsætning. Firma Det firma opsætningen gælder for. Hvis blank, gælder denne opsætning generelt. Sekvensnr. Angiver hvad der er defineret i rækken for pension, skat, Feriekonto og forskellige specifikke pensionsformer: Pension: 1 = Lønarter der kan indeholde pensionsoverførsel fra medarbejder og/eller lønarter, der kan indeholde firmadelen af en pensionsoverførsel. 100 = Lønarter der indeholder medarbejderens grundlag (bruttoløn) for pensionstræk til alm.pension Side 12

15 150 = Lønarter der indeholder medarbejderens grundlag for arbejdsmarkedspension. Der kan godt findes flere rækker med sekvensnr. 1, mens sekvensnr. 100 og 150 kun må forekomme én gang. Skat: 10 = Lønarter der kan indeholde overførsler med A-skat. 11 = Lønarter der kan indeholde overførsler med Lønmodtagerbidrag til arbejdsmarkedsfonde (bruttoskat) og SP-bidrag. 12 = Lønarter der kan indeholde overførsler med Tilsagnsordningsbidrag. 13 = Angiver om indbetalingsdatoen skal sættes til absolut sidste mulige dato. Feriekonto (fratrådt funktionær): 20 = Lønarter der kan indeholde feriekontooverførsler og antal feriedage for indeværende år. 21 = Lønarter der kan indeholde feriekontooverførsler og antal feriedage for sidste år. 22 = Lønarter der kan indeholde feriekontooverførsler og antal feriedage for forrige år. PenSam faggruppe: 30 = Oversættelse af Epos faggrupper til PenSam faggrupper. Fratrædelse pension: 40 = Fratrædelsesårsager hvor der ikke skal indberettes til pensionsselskabet, at medarbejderen er fratrådt. SamPension faggruppe: 50 = Oversættelse af Epos faggrupper til SamPension faggrupper. 51 = Faggruppe der er afhængig af lønart til SamPension faggrupper. SamPension Kundenr. hos modtager: 52 = Kundenr. hos modtager. Værdi 1 Pension, Skat og feriekonto: Udfyld lønarten der skal benyttes til ovennævnte. For sekvensnr. 1 er det lønarten, der indeholder medarbejderdelen af en pensionsoverførsel, mens firmadelen defineres i Værdi 2. For sekvensnr. 13 skal feltet være blankt. PenSam faggruppe: Faggruppen, der er opsat i Epos, skal oversættes til en PenSam faggruppe. Hvis faggruppen ikke er defineret her, vil der ingen oversættelse ske, og faggruppen vil blive indberettet til PenSam. SamPension faggruppe: For sekvensnr. 50: Faggruppen, der er opsat i Epos, skal oversættes til en SamPension faggruppe. Hvis fag Side 13

16 gruppen ikke er defineret her, vil der ingen oversættelse ske, og faggruppen vil blive indberettet til SamPension. For sekvensnr. 51: Dette er lønarten, som SamPension faggruppen er afhængig af. Hvis lønartens faggruppe ikke er defineret her, vil faggruppen hentes via sekvensnr. 50. SamPension Kundenr. hos modtager: Kundenr. hos modtager defineres her. Eksempelvis Fratrædelse pension: Fratrædelsesårsag der ikke skal indberettes. Værdi 2 Pension: Benyttes kun til sekvensnr. 1. Lønarter der indeholder firmadelen af en pensionsoverførsel. Hvis både fra og til lønarten er udfyldt, vil de to lønarter blive betragtet som én pensionsoverførsel, hvor Værdi 1 er medarbejderens andel, og Værdi 2 er firmaets andel. I begge tilfælde er det lønarternes beløb, der sendes som pensionsindbetaling, og det er antal, der sendes som pensionsprocent. Bemærk, at hver lønart kun må findes én gang med sekvensnr. 1, uanset om det er i Værdi 1 eller Værdi 2. Skat: Benyttes kun til sekvensnr = Indbetalingsdato skal være absolut sidste mulige dato. 0 = Benyt de normale regler. PenSam faggruppe: PenSam faggruppen. SamPension faggruppe: SamPension faggruppe: 255 eller 256 Værdi 3 Benyttes kun til sekvensnr 1. Frivillig indbetaling: Værdi 3 = 2 hvis frivillig indbetaling. Værdi 3 = 1 eller blank ved obligatorisk indbetaling. Omsætter vi ovenstående til en tabel, vil dette se ud som nedenfor. Dette er PBJ A/S standardlønarter Side 14

17 Firma Sekvens Værdi Værdi2 Værdi3 Beskrivelse 1 = Lønarter der kan indeholde Pensionsoverførsel fra medarbejder. Og/eller lønarter der kan indeholde firmadelen af en pensionsoverførsel = Firmapension egen andel 8711 = Firmapension firma andel = Firmapension Egen indbetaling = Pension Frivillig indbetaling = Firmapension egen andel 8721 = Firmapension firma andel = Firmapension Egen indbetaling = Pension Frivillig indbetaling = Fritvalg Udbetaling pension Frivillig indbetaling Værdi 3 = 2 hvis frivillig indbetaling Værdi 3 = 1 eller blank ved obligatorisk indbetaling = Arbejdsmarkedspension egen andel 8731 = Arbejdsmarkedspension firma andel = Samlet overførsel af A-skat = Samlet overførsel af Am-bidrag Lønarter der kan indeholde overførsler med Tilsagnsordningsbidrag. Angiver om indbetalingsdatoen skal sættes til absolut sidste mulige dato. 1 = Indbetalingsdato skal være absolut sidste mulige dato. 0 = Benyt de normale regler. 20 = Lønarter der kan indeholde feriekonto overførsler samt antal feriedage for indeværende år. 21 = Lønarter der kan indeholde feriekonto overførsler samt antal feriedage for sidste år. 22 = Lønarter der kan indeholde feriekonto overførsler samt antal feriedage for forrige år. 100 = Lønarten der indeholder medarbejderens grundlag (bruttoløn) for pensionstræk til alm.pension. Der kan godt findes flere rækker med sekvensnr. 1, mens sekvensnr. 100 og 150 kun må forekomme én gang. 150 = Lønarten der indeholder medarbejderens grundlag for arbejdsmarkedspension. Der kan godt findes flere rækker med sekvensnr. 1, mens sekvensnr. 100 og 150 kun må forekomme én gang Side 15

18 7 PBS-overførsel Efter lønkørsel skal der dannes en PBS-fil, der overføres til PBS. Klik på Løn/Kørsler-Løn/PBS-overførsel. Vælg sti: Start med at vælge stien hvor filen skal placeres. Typisk Transfer. Vælg filnavn: Hvis der køres for flere firmaer i samme kørsel, vil der kun dannes én fil, som indeholder overførsler for alle firmaerne. Der vil som standard stå PBS.dat. Vælg Overfør for: Vælg om der både skal overføres informationsoverførsler og lønoverførslen, eller om der skal overføres enten informationsoverførsler eller lønoverførsler. Feltet skal udfyldes. Bemærk Hvis man benytter kørslen bankoverførsel til at overføre løn, skal der vælges "Kun informationsoverførsel" i kriteriet. Hvis man overfører lønnen mange gange om måneden, f.eks. dagligt, bør man ved de daglige overførsler vælge "Kun lønoverførsel" og så køre én gang om måneden med "Løn- og Informationsoverførsler" Side 16

19 Angiv PBS-id fra og PBS-id til: Man kan angive fra og til værdi, hvis man ønsker at begrænse hvilke PBS-ordninger, der skal overføres i denne kørsel. Er felterne blanke, medtages alle PBS-ordninger. Angiv Dispositionsdato fra og til: Her tales om PBS-modtagerens dispositionsdato. Hvis man kun angiver nettoløn dispositionsdato, fanger man ikke nødvendigvis alle overførsler. For at få alle PBS-overførsler fra den gældende lønperiode med, skal man være opmærksom på dispositionsdatoerne for informationsoverførslerne. Vælg eventuelt afregningsform: Hvis man kun ønsker at køre for en bestemt afregningsform, så kan man angive det her. Hvis der ikke angives en afregningsform, vil der blive kørt for alle afregningsformer. Angiv Firma: Man kan angive fra og til firma, hvis man ønsker at begrænse hvilke firmaer, overførslen skal køres for. Hvis felterne er blanke, køres der for alle firmaer. Anden dataleverandør: Det er muligt at vælge, at der til PBS skal indberettes en anden dataleverandør, end den der er defineret som standard i Epos. Hvis man ønsker at benytte standard dataleverandøren, skal man lade feltet være blankt. De datalevarandør CVR-numre, man kan vælge imellem, er dem, der er indtastet i Firma- Lønoplysninger i feltet Dataleverandør CVR. Hvis man vælger en anden dataleverandør, så vil kun de firmaer, hvor dette CVR-nr. er valgt som PBS-dataleverandør, blive medtaget i kørslen. Muligheden kan benyttes, hvis man f.eks. har flere regioner, som selvstændigt overfører PBS for et eller flere firmaer. Udskriv kontantliste: Vælg om der skal udskrives en liste over de beløb, der enten skal udbetales kontant eller udskrives på en check. Hvis der ikke er registreret en bankkonto på medarbejderen, så kan lønnen ikke blive overført i PBS-overførslen, men vil i stedet blive udskrevet på kontant listen. Jobkø: Når alle kriterier er udvalgt, kan man sætte kørslen i gang. Klik på Jobkø. Ved næste billede kan man så vælge, om der skal printes, eller om der skal dannes en PDFfil med PBS-overførsler. Disse PDF-filer kan gemmes som dokumentation for, hvad der var med i overførslen (anbefales) Side 17

20 HUSK! Efter en kørsel skal postkassen altid tjekkes. Hvis der både er løn/pension og PBS-overførsler i denne kørsel, kan der blive dannet op til fem filer. PBS.dat er filen, der skal overføres til PBS, når der er stemt af Side 18

21 PBS OverførselA.PDF: Denne indeholder informationsoverførsler pr. medarbejder. PBS OverførselB.PDF: Denne indeholder informationsoverførsler, eksempelvis pensioner, ATP og Feriepenge. PBS OverførselC.PDF: Denne indeholder lønoverførsler eller pensioner med reg.nr. og kontonr. PBS OverførselK.PDF: Denne indeholder overførsler, hvor der ikke er reg.nr. og kontonr. på Side 19

22 8 Fortryd PBS-overførslen Der er mulighed for at fortryde en PBS-overførsel. Alle transaktioner, der er markeret som værende overførte i den valgte PBS-overførsel, vil blive markeret som om, de endnu ikke er overført. Benyttes hvis man f.eks. har kaldt PBS-overførslen med forkerte parametre eller opdager, at der er nogle af beløbene, der ikke er korrekte. Man kan så fortryde PBS-overførslen, rette eventuelle fejl og køre en ny PBS-overførsel. Bemærk Man må ikke fortryde en PBS-overførsel, der allerede er sendt til PBS. Start kørslen ved at åbne Løn/Kørsler-Løn/Fortryd PBS-overførsel. Vælg den PBS-overførsel, der skal fortrydes. Dato, tidspunkt og brugeren er gemt for hver PBS-overførsel, og det er ud fra disse informationer, man vælger hvilken PBS-overførsel, der skal fortrydes Side 20

23 9 PBS-fejlmeddelelser Der gives mulighed for, at man kan fjerne transaktioner til PBS-overførslen, som ellers ville blive ved med at blev fejlmeldt af PBS-overførslen. Denne formular viser fejlmeddelelserne fra PBS-overførslen. I detail-formularen PBS Fejltransaktioner vises de enkelte transaktioner, der hører til fejlmeddelelsen. I detailformularen kan man vælge, om transaktionerne skal forsøges overført igen, eller om de skal fjernes fra PBS-overførslen. Bemærkninger Som udgangspunkt bør man forsøge at rette fejlene, og kun hvis dette ikke er muligt, bør man fjerne transaktionerne. Transaktionerne slettes ikke, men bliver blot markeret, så de ikke medtages i PBSoverførslen. Hvis man fortryder, at man har fjernet nogle transaktioner, kan man vælge, at de igen skal forsøges overført. Åben formularen ved at vælge Løn/Opsætning-Løn/PBS Fejlmeddelelser. Hvis denne ikke skal medtages i detail-formularen, kan man vælge, om transaktionerne skal forsøges overført igen, eller om de skal fjernes fra PBS-overførslen (se pilen på billedet nedenfor) Side 21

24 10 Kontakt os Har du spørgsmål til, hvordan man opsætter PBS, kan du naturligvis altid kontakte os på nedenstående telefon eller Kundeservice-telefon: Kundeservice Side 22

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

INDBERETNING TIL CFL EPOS PA

INDBERETNING TIL CFL EPOS PA INDBERETNING TIL CFL EPOS PA AUGUST 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indrapportering til CfL... 3 1.1 Forudsætninger for en god statistik... 3 2 Opsætning af Epos Løn/PA... 5 2.1 Obligatoriske variable... 5

Læs mere

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011 Velkomst Erfagruppens koordinator, Ann Langballe Madsen, startede dagen med at byde velkommen. Ann gennemgik agendaen og kunne i den forbindelse fortælle, at Jørgen Bærentzen desværre var blevet ramt af

Læs mere

ProLøn-Autobranchen Danmark

ProLøn-Autobranchen Danmark Serviceminded lønsystem med ProLøn-Autobranchen Danmark Introduktion til ProLøn-Autobranchen Danmark. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i

Læs mere

Årstemamøde 2013 LønService

Årstemamøde 2013 LønService Årstemamøde 2013 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Spørgsmål Tilføjelser er skrevet med blåt 2 Årsafslutningen sker ad to omgange.. Vi lukker fra og med 30. dec.

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

DATALØN. - vejledning til tidsplan

DATALØN. - vejledning til tidsplan DATALØN - vejledning til tidsplan INDHOLDSFORTEGNELSE Afleveringsfrister 3 DataLøn internet 3 DataLøn blanket 3 Send DataLøn blanketter til... 4 Løn for tidligere lønperiode 4 Returdata 4 E-arkiv 4 Returdata

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Spørgsmål og svar - Systemudbydere...

Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Hvilke medarbejdere skal der indberettes data på til ACF? Nettobeløb Som udgangspunkt skal der KUN indberettes beskattede feriepenge. Det svarer til, at I skal indberette

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

EINDKOMST INDBERETNING MED EPOS LØN

EINDKOMST INDBERETNING MED EPOS LØN EINDKOMST INDBERETNING MED EPOS LØN MAJ 2009 Indholdsfortegnelse 1 eindkomst indberetning... 1 2 Bestilling af eskattekort... 2 3 Rekvirer skattekort... 3 4 Importer eskattekort... 4 05/2009 KSA/jk Side

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Introduktion til ProLøn. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-GL ProLøn A/S og Guldsmedebranchens

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

Tilmelding til LetLøn

Tilmelding til LetLøn Tilmelding til LetLøn Denne vejledning skal følges nøje. Hver virksomhed skal oprettes i LetLøn via https://www.tastselv.skat.dk/erhvervlogin/pinlogin.do Angiv SE-nummer og TastSelv kode Klik på Ændre

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Introduktion til ProLøn-DRC. Lønsystem baseret på Horesta s og RAF-2000 s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Introduktion til ProLøn-Glarmester. Lønsystem baseret på Glarmesterlauget s overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Introduktion til ProLøn-Danske Service. Lønsystem baseret på Danske Services overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Eva Bundesen, Campus Vejle. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Eva Bundesen, Campus Vejle. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelserne 47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 40012 Personalejura i lønberegning 40013 Lønberegning og lønrapportering 47380 Overenskomster

Læs mere

Tillæg med eksempler

Tillæg med eksempler Tillægget er supplering med forskellige eksempler fra Løn-2000. Side Beskrivelse 2 S74 koder og Indtægtsarter 4 Lønkørsel december måned 8 Afstemning af månedens betalinger 10 Resume for lønkørsel december

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning DATALØN Hvornår overfører DataLøn vejledning 1. Generelt... 3 1.1. Arbejdsmarkedspension... 3 1.2. A-skat og am-bidrag... 4 1.3. Feriepenge og SH... 5 1.4. Samlet betaling... 5 1.5. ATP... 6 1.6. Bidrag

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Del 3. Det daglige arbejde

Del 3. Det daglige arbejde Del 3 31 07 2009 DOF Data 2009 Side 3 1 3. 3.1 Opret undervisningssteder og lokaler Skole > Undervisningssteder og Lokaler Alt + S + U I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen

Læs mere

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8 FIL TIL ØKONOMISYSTEM Inklusiv standard kontoplan Den 20. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisystem... 3 1.1. Fil til økonomisystem... 3 1.2. Til dig, der bruger e-conomic... 4 1.2.1. Overførsel af

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Introduktion til ProLøn-Danske Slagermestre. Lønsystem baseret på Danske Slagtermestres overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning for FMS_PBS

Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS... 1 Introduktion... 1 Demokunde... 1 Systemkrav... 1 Installation... 2 Import af kartotek for kunder og vareliste... 3 Betalingsoplysninger til PBS... 4 Supplerende

Læs mere

EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI

EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI VERSION 1 KUNDEVEJLEDNING MAJ 2014 Indholdsfortegnelse 1 Nyt ferieår... 2 1.1 Fritvalg i de kommende lønperioder... 2 1.2 Dispositionsdato

Læs mere

PROLØN- GLARMESTER ER DU KLAR TIL AT SPARE PENGE OG TID PÅ LØN?

PROLØN- GLARMESTER ER DU KLAR TIL AT SPARE PENGE OG TID PÅ LØN? PROLØN A/S LØN MED ET MENNESKELIGT ANSIGT Nem og enkel lønindberetning skræddersyet overenskomsten for Glarmesterlaugets medlemmer PROLØN- GLARMESTER ER DU KLAR TIL AT SPARE PENGE OG TID PÅ LØN? PROLOEN.DK/GLARMESTER

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad

Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad I det følgende vil vi gennemgå de forskellige funktioner, i web applikationen som skal anvendes til bestilling af mad. Trin for trin kan

Læs mere

1 Generelt...3 2 Medarbejder...3 2.1 Fanebladet Ansæt...3 2.1.1 Detailoplysning Løn... 3 2.2 Fanebladet Div...4

1 Generelt...3 2 Medarbejder...3 2.1 Fanebladet Ansæt...3 2.1.1 Detailoplysning Løn... 3 2.2 Fanebladet Div...4 Møde i Erfagruppen Epos Løn den 1. og 2. september 2010 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...3 2 Medarbejder...3 2.1 Fanebladet Ansæt...3 2.1.1 Detailoplysning Løn... 3 2.2 Fanebladet Div....4 3 Importskabeloner

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Ratepensioner i Skat Nova 2015

Ratepensioner i Skat Nova 2015 Ratepensioner i Skat Nova 2015 18. maj 2016 Indhold 1 Beskrivelse felt 21 ratepension i Skat Nova 2015.8 og tidligere versioner... 2 1.1 Eksempel hvor den ene ægtefælle har virksomhed og herudover lønindkomst,

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Arbejdstidsopgørelse/1 Afdelingen kan udlevere denne type opgørelse af arbejdstiden, eller den der vises længere fremme. Afsender

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 EPOS LØN SIDEN SIDST ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 Indholdsfortegnelse 1 Nye muligheder med Importeret eindkomst indberetning. 3 2 Validering ved benyttelse af kontoplan... 4 3 Filnavn ved

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Nemkonto... 4 3 Automatisk eindkomst indberetning... 5 4 e-feriekort (ACF)... 5 5 Import af satser... 5 6 Standardlønarter i Epos Løn...

Læs mere

Vejledning i brug af Golfbox

Vejledning i brug af Golfbox Vejledning i brug af Golfbox Golfens administrationssystem hedder Golfbox. Med dette system kan du reservere tider, se en oversigt over dine reservationer, tilmelde dig turneringer, se klubbens kalender

Læs mere

Ferieafregning i HR-Løn

Ferieafregning i HR-Løn Ferieafregning i HR-Løn Side 1 af 9 I denne vejledning kan du læse, hvilke oplysninger du skal indberette i ferieafregningsbilledet i HR-Løn. Indhold 1. Brug af ferieafregningsbilledet i HR-Løn... 2 2.

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ANSØGNINGSMETODE 10 ANSØGNINGSDATO 12-13 DEN ENKELTE

Læs mere

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling 3.8 Betalinger Når oplysningerne på tilmeldingssiden er udfyldt, så skal det skyldige beløb håndteres. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om en enkelt tilmelding med et skyldigt beløb, der skal

Læs mere

Vejledning til csv-fil

Vejledning til csv-fil Vejledning til csv-fil Dokumentversion csv-version Dato Beskrivelse 3.00 1.0.0 17.03.2015 Afvisningsårsag UDBKONK kan angives af udbetaler Indhold Beskrivelse af felter i csv-filen... 2 Udbetaler SE-nr....

Læs mere

VERSION 3.1.20 JULI 2013

VERSION 3.1.20 JULI 2013 HIGHLIGHTS EPOS LØN VERSION 3.1.20 JULI 2013 Indholdsfortegnelse 1 Tag skærmprint af gemte kriterier... 3 2 Nyhed: Definér lønseddel pr. lønseddelgruppe... 4 3 Ny importskabelon lønkonteringsfordeling...

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme

Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme For at tilføje en ny VVM-redegørelse til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag og vedtaget som status, samt at markere

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

DL-Bankon brugervejledning

DL-Bankon brugervejledning DL-Bankon brugervejledning Generelt: Denne vejledning beskriver installation og brug af DL-Bankon, samt indlæsning af debitorindbetalinger i AirBoss. Vejledningen er gældende fra DL-Bankon version 2.10B.

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

Vejledning til LG s digitale anmeldelse for fuldmagtshaver

Vejledning til LG s digitale anmeldelse for fuldmagtshaver Vejledning til LG s digitale anmeldelse for fuldmagtshaver 1. Udfyld anmeldelsen. 2. Gem anmeldelsen og adviser lønmodtager. 3. Lønmodtager godkender og sender anmeldelsen til LG. 4. I får en kvittering

Læs mere

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 4. og 5. februar 2014

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 4. og 5. februar 2014 Velkomst Netværkschef Ann Langballe Madsen startede dagen med at byde velkommen. Ann gennemgik agendaen og præsenterede dagens deltagere fra PBJ. Om Dialoggrupperne Herefter problematiserede Ann forskellen

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere