Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 15. juni 2012 er underskrevet. 3. Revisionsprotokol. Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af protokol side Meddelelser. Nybyggeri, afd. 61. Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Landsbyggefonden har på grundlag af kommunalbestyrelsens godkendelse og den endelige godkendte anskaffelsessum, fastsat fondens lån i henhold til kap. 9 i lov om almene boliger m.v. Erhvervslejemål Erhvervslejemålet, Nylandsvej 29 (tidligere slagter) er opsagt pr. 1. oktober Renoveringsprojekter af større karakter. Afd. 13 Renoveringsprojektet er afsluttet og sagen gjort op. Hjemtagelse af eksternt lån er afsluttet. Afd. 52, Resedavej I forbindelse med drøftelserne omkring afhændelse af ejendommen til Silkeborg Kommune er Skat ud fra gældende lovgivning, anmodet om iværksættelse af en 4 vurdering

2 4. Meddelelser (fortsat). Afd. 52, Resedavej (fortsat). Den endelige beslutning omkring evt. salg til Silkeborg Kommune er internt ved Arbejdernes Byggeforening en repræsentantskabsbeslutning. EDB WebZone. Indførelsen af EDB (Webzone) har længe været på tale, bl.a. med baggrund i efterspørgslen fra afdelingsbestyrelserne. EDB (WebZone) er et arbejdsredskab i afdelingerne med henblik på kommunikation med administrationen, afdelingsbestyrelsen m.fl. og etableres på de 8 områdekontorer indenfor serviceområdet ved AB. Etablerings- og driftsudgiften henhører under afdelingerne, og er af mindre økonomisk karakter med baggrund i fordelingen ud fra lejemålsenheder. Implementeringen af WebZone forventes gennemført med virkning pr. 1. januar Kredsweekendkonference. Invitation til kredsweekendkonferencen for organisationsbestyrelsesmedlemmer den oktober Tilmelding Grethe, Poul, Karen, Paw, René. Kvotemøde 2012, Silkeborg kommune. Torsdag den 13. september 2012 afholdes kvotemøde med Silkeborg Kommune. RKR deltager ved mødet. Grethe deltager ikke grundet ferie. Medarbejderdag ved AB. Arbejdernes Byggeforening holder medarbejderdag fredag den 31. august AB`s administration og servicekontorer holder i den forbindelse lukket. 5. Råbalance (boligorganisationen). Råbalance for boligorganisationen er udsendt til bestyrelsen sammen med de øvrige månedsbalancer. Ingen bemærkninger. 6. Udlejningssituationen/fraflytning. Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. Ingen bemærkninger

3 7. Helhedsplans- og renoveringsstøtteprojekter. Afd. 02, 05, 06, 10, 15, 19, 20 og 21. På projektmøde af 25. juni 2012 blev der fremlagt en foreløbig overordnet procesplan dateret 21. juni 2012 med relation til bygherre, bygherrerådgiver og totalrådgiver. Den overordnede procestidsplan af 21. juni 2012 følges i store træk omkring oplæg til foreløbige helhedsplaner med henblik på inddragelse af de respektive afdelingsbestyrelser og senere fremsendelse af prækvalifikationsansøgningerne til Landsbyggefonden. Der er den 21. august 2012 afholdt det første projektmøde med afdelingsbestyrelserne i AB`s afd. 20 og 21 med oplæg til grundlaget for det videre arbejde med de foreløbige helhedsplaner (renoveringsstøttesag) med henblik på prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden. De respektive afdelingsbestyrelser traf på mødet beslutning omkring grundlaget for det videre arbejde, og udarbejdelsen af foreløbig helhedsplan samt prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden pågår. 8. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden. Afd. 61 (nybyggeri). Fra AB`s side har vi måttet konstatere, at det afsatte budgettal vedr. ejendomsskat er sat for lavt. I forbindelse med budgetlægningen som finder sted i forbindelse med udarbejdelsen af skema A, er der skelet til ejendomsskatteniveauet i de nyeste af AB`s øvrige afdelinger, heriblandt afd. 59, Buskelundhøjen I 2011 har man i afd. 59 betalt kr ,23 i ejendomsskat. Afd lejemål, 7860 m² grundareal. I afd. 61 er der i budgettet for 2012 afsat kr ,00. Afd lejemål, 5605 m ² grundareal. Afd. 61 (nybyggeri)(fortsat). I afd. 61 blev afdelingen i første omgang opkrævet kr ,82 i ejendomsskat. Dette med baggrund i ejendomsvurderingen pr. 1. oktober Efter henvendelse til Skat blev ejendomsvurderingen ændret, således at ejendomsskatten for 2012 udgør kr ,09. En væsentlig stigning i forhold til det afsatte budgettal

4 8. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden (fortsat). Det der gør udslaget og forskellen ejendomsskattemæssigt de to afdelinger imellem, er basisåret for skattestoppets begyndelse. Forklaring fra Skat: Ejendomsskatten for 2012 beregnes på baggrund af 2010 vurderingen, hvor skattesystemet hos kommunen vælger den laveste af følgende værdier: det regulerede grundskatteloft eller aktuel grundværdi. Fakta er, at de to ejendomme har forskelligt basisår. Buskelundhøjen har basisår 2008 og Buskelundhøjen har basisår Det betyder, at systemet anvender eks. (Buskelundhøjen ) grundværdien i 2004 niveau på kr. og fratrækker aktuelt fradrag for forbedringer på kr. = kr. (grundskatteloftsværdi) Denne værdi reguleres efterfølgende med de mellemliggende års reguleringsprocenter og ender på kr. Aktuel grundværdi i 2010 er kr. minus fradrag for forbedringer på kr. = kr. Systemet vælger nu kr. til beregning af ejendomsskatten for 2010, idet det er den laveste værdi. For Buskelundhøjen anvendes grundværdien i 2008 niveau på kr. og fratrækker aktuel fradrag for forbedringer på kr. = kr. Værdien reguleres med de mellemliggende års reguleringsprocenter og ender på kr. Aktuel grundværdi 2010 er kr. minus fradrag for forbedringer på kr. = kr. Systemet vælger nu kr. til beregning af ejendomsskatten for 2010, idet det er den laveste værdi. Med baggrund i konsekvenserne vedr. det afsatte budget og de faktiske udgifter på ejendomsskatteområdet vil afdelingens beboere få en gennemsnitlig lejeregulering på 8 %. En voldsom stigning efter 1. regnskabsår i en ny indflyttet bolig med en relativ høj startleje. Boligorganisationens dispositionsfond ansøges derfor om tilskud til udjævning af denne stigning over en periode på 4 år Det vil sige, at afdelingen overtager den fulde udgift vedr. ejendomsskat i Godkendt af bestyrelsen d.d. særskilt bilag udarbejdes til underskrift af bestyrelsen

5 8. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden (fortsat). Afd. 08. På ekstraordinært afdelingsmøde i AB`s afd. 08, Vestre Ringvej 16-18, den 26. november 2001, blev det besluttet at gennemføre et større renoveringsprojekt i afdelingen (se vedlagte bilag). Finansieringen af projektet skulle ske via henlagte midler, anvendelse af egen trækningsret ved Landsbyggefonden og optagelse af et 10-årigt lån af afdelingens egne midler. Dette er også tilfældet, men af uforklarlige årsager er der tilbage i tiden (2002/2003) begået en fejl fra administrationens side, da afskrivningen på lånet er mindre end afskrivningen set over en 10-årig periode. Dermed er lånet ikke afskrevet her 10 år efter, hvor beboerbetalingen skal sættes ned. Beboerne har i perioden betalt den fulde ydelse, men en del af beløbet er anvendt til dækning af øvrige omkostninger i afdelingen. Var der afskrevet med det rigtige beløb skulle basislejen have været reguleret (steget) budgetmæssigt fra og med Samlet set udgør ansøgningen til dispositionsfonden kr ,32. Godkendt af bestyrelsen d.d. særskilt bilag udarbejdes til underskrift af bestyrelsen. 9. Kursusaktivitet, organisationsbestyrelsen. Kursus bestyrelsesansvar, Haraldskær den september Grethe og Flemming deltager. 10. Personaleorientering. Administration. Personalesituationen er stabil. Ejendomsfunktionærer 2 ejendomsfunktionærer, ( afd. 20, m.fl. og afd. 16, m.fl.) er under uddannelse som ejendomsserviceteknikere og er på skole i perioden 1. oktober november Næste bestyrelsesmøde. Onsdag den 19. september 2012, kl Afbud fra Poul Meisler

6 12. Eventuelt. EDB organisationsbestyrelsen, punkt på dagsordenen til næste møde OBS! beskatning. Grethe Rasmussen Poul Meisler Anders O. Sørensen Karen Rod Jensen Ulla Dinesen Paw Andreassen Flemming Kristensen René K. Rasmussen

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4128 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. GÆLDENDE Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 1540 af 16. december 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere