OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2"

Transkript

1 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende poster, angivet i vilkårlig rækkefølge: Arbejdsløn kr Maskiners værdi kr Afskrivning på maskiner kr Råmaterialeforbrug kr Ejendommens værdi kr Ejendommens overskud kr Varesalg kr Kassebeholdning kr Prioritetsgæld kr Renteindtægter kr Kassekredit kr Obligationsbeholdning kr Leverandørgæld kr Egenkapital kr Administrationsomkostninger kr Er årets overskud: a) b) c) Var Danmarks Bruttonationalprodukt i 1949: a) ca. 21 mia. kr. b) ca. 90 mia. kr. c) ca. 200 mia. kr.

3 03. En vare kan fremstilles for 33 kr. pr. enhed. Hvis varen koster 40 kr. pr. enhed, er forbrugerne villige til at aftage enheder pr. år. Men fabrikanten er kun i stand til at producere enheder. Bliver varens pris på det frie marked: a) under 40 kr. pr. enhed b) netop 40 kr. pr. enhed c) over 40 kr. pr. enhed 04. Den principielle forskel på en bank og en sparekasse er: a) en bank er et aktieselskab, mens en sparekasse er en selvejende institution. b) en bank må handle med udenlandsk valuta. Det må en sparekasse ikke. c) en bank giver lån til virksomheder. En sparekasse giver lån til lønmodtagere. d) en bank må optage lån i udlandet. Det må en sparekasse ikke. 05. Et annuitetslån er et a) lån i fast ejendom. b) lån, hvor ydelsen (renter + afdrag) pr. termin er konstant i lånets løbetid. c) lån, hvor afdraget er det samme hver termin. d) rentefrit lån. 06. Hvem har ret til at fremstille pengesedler i Danmark? a) Kongen/Dronningen b) Nationalbanken c) Regeringen

4 07. En 4 % kreditforeningsobligation (Realkredit Danmark) med 30 års løbetid stod den 14. september 2010 til kurs 98,10. Var den direkte rente: a) ca. 4.0 % b) ca. 4,1 % c) ca. 4,2 % 08. Ved udgangen af 2009 havde Danmarks Nationalbank en guldbeholdning til en værdi af kr. Var volumen af dette guld ca.: a) 3,4 kubikmeter b) 34.0 kubikmeter c) kubikmeter 09. Engang kunne lovlige pengesedler ikke udstedes i Danmark med mindre der var delvis dækning for beløbet i guld (den såkaldte seddeldækning). Denne seddeldækning blev ophævet i: a) 1873 b) 1931 c) Den er ikke ophævet

5 10. I årsregnskaber forekommer ofte posten "afskrivning på maskiner". Er denne post: a) en skattefidus uden relation til virksomhedens økonomiske forhold i øvrigt. b) en måde at vise, at maskinerne er slidt eller er blevet forældet i årets løb. c) en måde, hvorpå man angiver, at maskinerne er solgt i året 11. Den 5. marts 2002 kostede 1 US Dollar 8,57 kr. Den 15. september 2010 var kursen 5,76 kr.. Har dette medført (alt andet lige): a) at amerikanske varer er blevet dyrere i Danmark. b) at amerikanske varer er blevet billigere i Danmark. c) at danske varer er blevet dyrere i USA. d) at danske varer er blevet billigere i USA. 12. En virksomhed (et aktieselskab) har et finansieringsbehov. Dette kan dækkes på forskellige måder. I hvilket/hvilke tilfælde ændres virksomhedens egenkapital: a) hvis der optages et obligationslån i en kreditforening. b) hvis der optages et banklån. c) hvis aktionærerne foretager nye indskud.

6 OPGAVE 2A En vares afsætning i januar år 3 var 1400 stk. Pr. 1. februar blev prisen hævet fra 450 til 500 kr. pr. stk. Som resultat heraf faldt afsætningen til 1200 stk. i februar år 3. Beregn varens priselasticitet. OPGAVE 2B Angiv krydspriselasticitetens fortegn for Begrund svaret. a. Mursten og mørtel b. Bagmursten og gasbetonplader til bagmur c. Eternittagplader og cementtagsten OPGAVE 2C Angiv om efterspørgselen efter følgende varer kan forventes at være uelastisk, henholdsvis elastisk: Begrund svaret. a. Rugbrød b. Engangslightere c. Cognac d. Fyringsolie e. Plantemargarine f. Brevpapir g. Energiruder

7 OPGAVE 3 En vare fremstilles her i landet af en række producenter, hvoraf ingen er større end de fem mindste til sammen. Varerne fra de enkelte producenter adskiller sig ikke så meget fra hinanden, at kunderne har nogen præference for en enkelt producents vare. Der er ingen import af varen fra udlandet, ligesom der kan ses bort fra en - i øvrigt meget lille - eksport. Prisen bestemmes således af indenlandsk efterspørgsel og udbud alene. Følgende efterspørgsels- og udbudssituation forventes i det kommende år: Spm. 1. Efterspørgsel Udbud Pris Afsætning Pris Udbud Kr./stk stk. Kr./stk stk Under forudsætning af, at prisdannelsen foregår under fuld konkurrence ønskes angivet, hvilken markedspris, der må forventes, og hvilken mængde af varen, der må forventes udbudt i året.

8 En af producenternes udbudsforhold kan illustreres af følgende tabel: Pris Udbud Kr./stk. Stk Spm. 2. Hvilken mængde af varen bør denne producent udbyde, og til hvilken pris?

9 OPGAVE 4 Et savværk overvejer, om det skal optage en produktion af forskallingskassetter. Kassetterne skal fremstilles af 50 x 100 mm fyrretræ og en støbeflade af 19 mm finsk, vandfast krydsfiner. Et nødvendigt produktionsanlæg kan anskaffes for kr. Dette anlæg vil kunne producere kassetter årligt. Kapaciteten kan udvides til kassetter årligt mod yderligere investering af kr. Anlægget skal regnes nedskrevet lineært til 10 % af anskaffelsessummen over 10 år. Afskrivningen opfattes som en fast omkostning. Dvs. at den årlige afskrivning på anlægget til 1,5 million kr. bliver kr., og afskrivningen på udvidelsen kr. pr. år. Nedenstående skema giver en detaljeret oversigt over de variable omkostninger som funktion af produktionens størrelse: Produktion Arbejdsløn Finer Fyr Søm Spørgsmål. 1. Stk kr kr kr kr Optegn de totale produktionsomkostninger som en funktion af den årligt producerede mængde. (abscisse: 1000 stk./år = 4 cm. Ordinat kr. = 0,5 cm). Spørgsmål. 2. Angiv den produktionsmængde (antal kassetter pr. år), hvor de totale enhedsomkostninger er mindst.

10 Spørgsmål. 3. Beregn differensomkostningen i intervallet kassetter pr. år. Spørgsmål. 4. Afsætningen af kassetterne skal ske på et marked præget af konkurrence. Afsætningen er derfor afhængig af den pris, som forlanges for kassetterne. Savværket skønner, at sammenhængen mellem den opnåelige salgspris pr. kassette og afsætningsmulighederne kan beskrives således: Mulig salgspris pr. kassette Kr. pr. stk. Afsætningsmulighed Stk. pr. år Under forudsætning af, at denne salgsprognose er korrekt, ønskes bestemt den mest fordelagtige produktionsmængde, dels for anlægget til kr. og dels for det udvidede anlæg. Find størrelsen af forskellen mellem salgsindtægten og de beregnede omkostninger for de fundne mest fordelagtige produktionsmængder. Kommenter kort resultatet.

11 OPGAVE 5 En VVS-installatør, hvis virksomhed i længere tid har manglet ordrer, ønsker at opgive at være selvstændig erhvervsdrivende i den nærmeste fremtid. Virksomheden har til huse i en tilbygning til VVS-installatørens bolig. Han ønsker ikke at leje tilbygningen ud til andre, også selv om den kommer til at stå ubenyttet. Maskiner og værktøj forventes at kunne afhændes til den værdi, de reelt havde og var nedskrevet til ved årets begyndelse, for 2 måneder siden. VVS-installatøren kan, når han opgiver sin virksomhed, få varig beskæftigelse til en løn af kr. pr. måned hos en anden VVS-installatør i byen. En oversigt over de gennemsnitlige månedlige omkostninger, baseret på sidste års regnskabstal, ser således ud: Husleje (200 m 2 á 50 kr./ m 2 ) Afskrivninger på maskiner og værktøj Rep. og vedligehold af maskiner Svendelønninger Egen arbejdsløn I alt kr kr kr kr kr kr. En sidste ordremulighed har vist sig, idet en kunde har anmodet om et tilbud på en større VVS installation, hvortil der behøves en vis produktion på værkstedet. Produktionstiden på værkstedet vil være 1½ måned og vil kunne forløbe parallelt med installationsarbejdet "i marken". Arbejdet forventes at kunne udføres med VVS-installatørens sædvanlige arbejdsstyrke, og de samlede materialeomkostninger vil udgøre kr. Spørgsmål 1. Hvad er den mindste tilbudspris, som VVS-installatøren bør angive?

12 OPGAVE 6 I en virksomhed har man i længere tid produceret og afsat produktet SKRÅSTANGSGITTER til en række virksomhedskunder i Danmark. Produktionen og afsætningen af SKRÅSTANGSGITTER til de nuværende kunder er i det kommende år planlagt til stk. Virksomheden har kapacitet til at producere mindst 25 % mere inden for dens nuværende kapacitetsramme. Man har imidlertid fået en forespørgsel fra en kunde i det nære udland. Kunden er interesseret i at aftage stk. af produktet, såfremt der kan opnås en betydelig rabat. Forkalkulationen for 1 stk. SKRÅSTANGSGITTER ser således ud: Råvarer, incl. spild: kr. 800 Arbejdsløn kr. 330 Øvrige variable omkostninger: kr. 70 I alt: kr Virksomhedens råvareleverandør er imidlertid villig til at yde en kvantumsrabat på 7 % på hele købet, såfremt der købes råvarer mindst svarende til produktionen af stk. af produktet. Spørgsmål 1: Hvad er den laveste salgspris pr. stk., som virksomheden skal sælge de ekstra stk. SKRÅSTANGSGITTER til uden at lide tab, når der i forhold til afsætning på det indenlandske marked er en ekstraomkostning på 55 kr. pr. stk. til forsendelsesomkostninger til udlandet?

13 OPGAVE 7 En virksomhed har i en længere periode haft ledig produktionskapacitet og overvejer at optage et nyt produkt i sit sortiment. I den forbindelse undersøges to produkter, A og B. Om de to produkter haves følgende oplysninger: Produkt A Produkt B Materialeforbrug 100,00 kr./stk. 150,00 kr./stk. Akkordløn. 150,00 kr./stk. 192,50 kr./stk. Salgsprovision (fast beløb) 45,00 kr./stk. 47,50 kr./stk. Øvrige variable omkostninger 120,00 kr./stk. 90,00 kr./stk. Tildelt andel af virksomhedens faste omkostninger 150,00 kr./stk. 80,00 kr./stk. Egenpris 565,00 kr./stk. 560,00 kr./stk. Forventet årligt salg stk stk. Forventet salgspris 565,00 kr./stk. 650,00 kr./stk. De variable omkostninger kan regnes at forløbe proportionalt. Spørgsmål 1. Vis ved en beregning, hvilket af de to produkterne, som virksomheden bør vælge Salgsledelsen i virksomheden er af den opfattelse, at salgsprisen for det i spørgsmål 1 valgte produkt er for høj og foreslår derfor en nedsættelse af salgsprisen med 10 % samtidig med at der iværksættes en reklamekampagne til kr. Afsætningen forventes som følge heraf at stige til stk. pr. år. Spørgsmål 2. Beregn, om det af salgsledelsen fremlagte forslag er lønsomt.

14 OPGAVE 8 Kalkulationsprincipper anvendt på en betonelementfabrik. Virksomhedens produkter: Betonelementfabrikken producerer såvel standardelementer som specialelementer. Standardelementerne produceres til lager, således at en indkommet ordre så vidt muligt vil kunne effektueres straks. Specialelementer produceres kun efter ordre på grundlag af tegninger, der leveres af rådgivende ingeniørfirmaer. Produktionskapacitet: Elementfabrikkens produktionskapacitet for såvel standard- som specialelementer blev sidste år forøget betydeligt, således at man i det kommende år forventer at have nogen overskudskapacitet selv under hensyntagen til sæsonsvingninger i efterspørgselen. Lagerforhold: Virksomhedens lagerplads er af begrænset størrelse. Den er opdelt i et standardelementlager på m 2 og et specialelementlager på m 2. Standardelementlageret vil ikke kunne ændres i det kommende år, mens der er visse muligheder for udvidelse af specialelementlageret. Problem: Sammensætning af standardelementproduktionen Virksomheden har på sit produktionsprogram en række standardelementtyper, hvis data fremgår af tabellen på næste side. Tabellen angiver data pr. løbende meter (lb.m.), idet de enkelte elementtyper kan produceres i varierende længder. I tallene for de enkelte typers lagerbehov er indregnet mulighed for stabling, plads for løftegrej, adgangsveje o. lign. Priserne på standardelementer er fastsat under hensyntagen til markedsforholdene og kan betragtes som faste. Spørgsmål 1. Angiv, hvordan produktionen af standardelementer i det kommende år skal sammensættes, når virksomhedens årsoverskud ønskes så stort som muligt.

15 Standardelementer. Budgetterede data for årets produktion Type Vægt Lager-arealbehov Variable omkostninger Salgspris Mulig afsætning Gnst. lagertid arb.løn materialer øvrige nr. kg/lb.m. m 2 /lb.m. kr./lb.m. kr./lb.m. kr./lb.m. kr./lb.m. lb.m./år mdr. SP , ,1 SP , ,4 SP , ,7 SP , ,8 SØ , ,5 SØ , ,9 SØ , ,7 TT , ,8 TT , ,3

16 OPGAVE 9 En betonfabrik indkøbte pr. 2.1.år 3 et anlæg til blanding af beton. Anlægget kostede kr. og er nu pr år 6 nedskrevet til kr. Betonen ventes fremstillet og afsat også i årene 7, 8, 9 og 10, hvorefter blandemetoden ventes stort set at være udgået. I disse fire år forventes følgende produktion og afsætning: År Produktion/ Afsætning Omkostninger Pris Variable Kontante faste m 3 kr. kr. kr./m Ved udgangen af året 10 forventes anlægget solgt til en pris, der netop dækker nedtagningsomkostningerne. Virksomhedens kalkulationsrentefod er 12 %. Spørgsmål 1. Beregn den mindste pris, virksomheden med fordel kan sælge anlægget til ved år 7's begyndelse.

17 OPGAVE 10 I en større privatejet beboelse ønskes undersøgt, om det kan betale sig at installere automatik for udetemperaturafhængig fremløbsregulering med nat- og weekendsænkning. Der er indhentet tilbud på et anlæg incl. montering m.v. på i alt kr. Anlæggets levetid regnes til 10 år, hvorefter dets værdi kan sættes til 0 kr. Bygningens brugstid er ca. 50 timer pr. uge, og den årlige besparelse skønnes til ca liter gasolie, der koster 3,50 kr. pr. liter. Det antages, at der i gennemsnit vil være service- og vedligeholdelsesomkostninger på kr. pr. år. Kalkulationsrenten kan sættes til 12 % p.a. før skat. Inflation for hele 10-års perioden skønnes til 2 % p.a. Der kan regnes med, at renteomkostninger på grund af skattereglerne reduceres med 33 % for en privatperson. Spørgsmål 1. Er det under de ovenfor angivne forudsætninger økonomisk fordelagtigt at installere anlægget? * Et alternativ til en besparelse på energiomkosningerne er en udskiftning af vinduesglas til særligt energibesparende termoruder. Også på dette alternativ er der indhentet tilbud. Udskiftningen af termoruderne, der kan regnes at have en gennemsnitlig levetid på 10 år, vil koste i alt kr. Spørgsmål 2. Bør det sidste alternativ (termoruderne) foretrækkes frem for det første (automatik)?

18 OPGAVE 11 Entreprenørvirksomheden GODTBYG har netop fået kontrakt på udførelse af en byggesag. I den forbindelse skal firmaet bruge en større byggekran i perioden 1. oktober 2001 til 30. september Den har undersøgt kranmarkedet og fundet to alternative muligheder for at få kranen til rådighed i perioden: 1. Kranen købes for i alt 6,0 mio. kr. hos kranfirmaet STRIT. Betalingsbetingelserne er følgende: 30 % betales ved ordreafgivelse den 1. juli % betales når opstillingen af kranen er færdig den 1. oktober % betales den 31. december 2001 Resten betales 1. april Opstilling af kranen beløber sig til kr. Beløbet betales så snart kranen er opstillet. Nedtagning koster kr. Serviceeftersyn inkl. reservedele og reparationer påregnes at koste kr. pr. måned. Disse serviceeftersyn betales kontant. Kranen har et månedligt elforbrug på kr. GODTBYG vurderer, at firmaet efter at have anvendt kranen i to år på byggeriet vil kunne afhænde kranen for 4 mio. kr. kontant. Dette kræver, at kranen er serviceret ved afslutningen af anvendelsesperioden. 2. Kranen lejes. Kranfirmaet STRIT tilbyder i stedet en lejeaftale, sådan at der betales en månedlig leje på kr. inkl. alle omkostninger til opstilling og nedtagning samt den fornødne service. Den månedlige leje betales forud. Elforbruget forudsættes betalt af byggepladsen. Spørgsmål 1: Idet der anvendes en kalkulationsrente på 1 % pr. måned, svarende til ca. 3,03 % pr. kvartal og ca. 12,7 % pr. år, ønskes en anbefaling af, hvilken af de to muligheder, GODTBYG bør vælge. Anbefalingen støttes af beregninger og kommenteres.

19 OPGAVE 12 BALANCEN En betonelementfabriks balance pr x1 indeholder følgende poster angivet i tilfældig rækkefølge (egenkapitalen er ikke nævnt): Skyldig A-skat Udlejningsejendomme Kreditorer Maskiner Kassekredit Inventar Lager af færdige elementer Råvarelager Obligationer Prioritetsgæld Kassebeholdning Debitorer Fabriksejendom kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Spm. 1: Opstil balancen i kontoform og beregn egenkapitalens størrelse. Spm. 2: Opstil balancen påny, idet der tages hensyn til følgende: a) Skyldig A-skat, kr., betales med en check trukket på kassekreditkontoen. b) En udlejningsejendom, bogført til kr. sælges for kr. Køberen overtager prioritetsgælden i ejendommen på kr., mens resten betales med en check. Der kan ses bort fra omkostninger i forbindelse med handelen. c) En debitor indfrier sin gæld på kr. kontant. d) En kreditor, som virksomheden skylder kr., betales med en check trukket på kassekreditkontoen. e) Checken, fra b), kr., indsættes på kassekreditkontoen.

20 OPGAVE 13A BOGFØRING AF DAGLIGE TRANSAKTIONER Et mindre entreprenørfirma (enkeltmandsvirksomhed) har i en periode en række forretningstransaktioner, der fremgår af nedenstående bilagsresuméer. 1. Terminsydelse til Realkredit Danmark, kr , betales kontant. Af beløbet er kr. renter. 2. Salg på 1 mdr. kredit af materialer fra firmaets grusgrav, kr Lastbilen repareres for kr. 4. Fra trælageret leveres til firmaets ejer for 700 kr. træ til et plankeværk. 5. Renter af firmaets obligationer, kr., indsættes på virksomhedens kassekredit. 6. Maskinværkstedet har opstillet et blandeanlæg for entreprise 217, omkostning i alt kr. 7. En underentreprenør har udført flisearbejder på entreprise 217, hvorfor vi modtager en a conto begæring på kr. 8. En check på kr. sendes til underentreprenøren. 9. Firmaets ejer indskyder kr. kontant i firmaet. 10. Kr indsættes i banken. 11. En kunde er gået i betalingsstandsning. Kunden skylder os kr. Det vurderes, at der er stor risiko for, at hele tilgodehavendet er tabt. 12. Forsikring af firmaets gravemaskiner, i alt kr. betales med en check. 13. Klippespild fra entreprise 217 sælges for kr. 400 kontant til en produkthandler. 14. Kunden i betalingsstandsning gik konkurs, og konkursboet er nu endeligt opgjort. Det viste sig, at vores firma tabte kr. mens de resterende kr. er blevet udbetalt kontant. 15. Firmaets ejendom udvides for kr De kr. betales kontant, mens resten lånes i banken mod sikkerhed i ejendommen. 16. Firmaets afdelingsingeniør betaler kr. pr. check for leje af en bil, som firmaet ejer. Spørgsmål 1 Bogfør ovennævnte transaktioner på kontoskitser således, at hver transaktion føres på sit eget sæt af kontoskitser.

21 OPGAVE 13 B BOGFØRING AF DAGLIGE TRANSAKTIONER En virksomheds årsregnskab pr. 31/12 2xx1 indeholdt bl.a. følgende balance (forenklet betydeligt): Balance pr. 31/12 2xx1 (beløb i kr.) Aktiver: Passiver: Kassebeholdning 10 Skyldig A-skat 17 Bankbeholdning 42 Kreditorer 100 Debitorer 70 Banklån 45 Obligationer 20 Prioritetsgæld 155 Igangværende arbejder ( E72) 70 Afskr. på debitorer 20 Materialelagre 30 Egenkapital 385 Biler og maskiner 280 Ejendomme 200 Aktiver i alt 722 Passiver i alt 722 Spm. 1. Udfør på kontoskitser primoposteringerne (åbningen af bogholderiet) I løbet af januar 2xx2 sker følgende økonomiske transaktioner: 1. En kunde går konkurs. Et forsigtigt skøn giver til resultat, at virksomheden taber kr. på dette forhold. 2. Entreprise 72 indkøber for kr. armeringsjern. Betalingen skal ske om 3 måneder. 3. På Entreprise 72 udbetales kr. i arbejdsløn. Beløbet overføres fra virksomhedens kassekreditkonto til de enkelte medarbejderes lønkonti i deres pengeinstitutter. 4. Der indkøbes for kr. brændstof til maskinerne. Der betales med en check. 5. Vedrørende Entreprise 72: En acontobegæring på kr. fremsendes til bygherren. 6. På en kunde er der konstateret et tab på kr. Tabet er tidligere afskrevet.

22 7. Gager på hovedkontor, kr. overføres til de ansattes lønkonti. 8. Fra bygherren på Entreprise 72 modtages en check på kr. som betaling for en a conto begæring fremsendt x1. 9. Checken indløses i banken, der kontant udbetaler til virksomheden kr., og krediterer resten på virksomhedens kassekreditkonto. 10. På Entreprise 72 er afholdt diverse omkostninger, i alt kr., der er betalt kontant. 11. Entreprise 72 sælger klippespild til en produkthandler for i alt kr. kontant. 12. Banken meddeler til virksomheden, at den har debiteret virksomhedens kassekreditkonto med kr. i rente. 13. For virksomhedens indehaver udføres af virksomhedens egne maskiner en del reguleringsarbejde i hans have. Arbejdet har en værdi af i alt kr. 14. Entreprise 72 lejer i 2 dage en gravemaskine fra virksomhedens maskinpark. Leje pr. dag incl. førerløn: kr. 15. En af virksomhedens kunder gik konkurs sidste år. Kunden skyldte dengang virksomheden kr. og det ansås for sandsynligt, at hele beløbet ville gå tabt. Nu er konkursen afsluttet, og virksomheden modtager kr. pr. check. Resten af beløbet, kr. er altså definitivt tabt. Spm. 2. Bogfør de økonomiske transaktioner på kontoskitser. Nye konti oprettes efter behov. Spm. 3 Opstil rå- og saldobalance pr. ultimo januar 2xx2.

23 OPGAVE 14 A OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB En mindre virksomhed har netop afsluttet sit regnskabsår. Fra bogføringen er modtaget nedenstående oversigt over saldobeløbene på de enkelte konti vedrørende omkostninger og indtægter samt aktiver og passiver. INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER I ÅRET 200X AKTIVER OG PASSIVER 31/12 ÅR 200X Afskrivning på maskiner 115 Aktiekapital 300 Afskrivning på inventar 25 Reservefonds 270 Fortjeneste på salg af gammelt udstyr 32 Debitorer 901 Driftsomkostninger på ejendommen 150 Ejendom Forsikringer 90 Lager af færdige produkter 104 Gager 430 Produkter under forarbejdning 42 Huslejeomkostninger 150 Inventar 100 Huslejeindtægter 225 Kassebeholdning 3 Indgået på tidligere afskrevne debitorer 50 Kassekredit 800 Lønninger, inkl. sociale omk. mv Leverandørgæld 325 Reparation og vedligeholdelse 50 Maskiner og udstyr 520 Rejse- og repræsentationsomkostninger 105 Prioritetsgæld Reklame 110 Lager af råmaterialer 150 Renteomkostninger 310 Skyldig selskabsskat 45 Råmaterialeforbrug Skyldig moms 100 Skat af årets resultat 45 Skyldig A-skat 50 Tab på salg af gammelt inventar 10 Udbytte 30 Omsætning Elforbrug 100 Telefon, kontorhold 45 Spørgsmål: Opstil et eksternt regnskab for den netop afsluttede regnskabsperiode, idet resultatopgørelsen opstilles i beretningsform, artsopdelt og balancen i kontoform.

24 OPGAVE 14B OVERSKUDSDISPONERING Nedenstående oplysninger stammer fra bogholderiet i en dansk virksomhed. Oplysningerne vedrører virksomhedens omkostninger, indtægter, formue og gæld. Kassebeholdning Skyldige lønninger Varesalg Funktionærlønninger Renteomkostning Bankbeholdning Debitorer Materialeforbrug Aktiekapital Værdi af ejendom Forbrug af halvfabrikata Omkostninger på ejendom Reservefonds, primo Lønninger i produktionen Salgsomkostninger Variable produktionsomkostninger. i øvrigt Afskrivning på automobiler Afskrivning. på inventar og maskiner Lånekreditorer Prioritetsgæld Afskrivning på ejendom Faste produktionsomkostninger Kørselsomkostninger Tab på debitorer Værdi af inventar og maskiner Værdi af automobiler Indtægter på ejendommen Kreditorer Varebeholdninger Kassekredit kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

25 Henlæggelser med videre kan bestemmes ud fra følgende overskudsdisponeringsskema: Til disposition før skat Beregnede skatter Udbytte 3 % af aktiekapitalen Tantiemer Henlæggelse til reservefonds Anvendt af beløb til disposition kr kr. kr kr. kr. kr. Spørgsmål 1. Beregn årets overskud Spørgsmål 2. Udfyld overskudsdisponeringsskemaet Spørgsmål 3. Beregn egenkapitalens størrelse ved begyndelsen af det følgende regnskabsår.

26 OPGAVE 15 REGNSKABSANALYSE Nedenstående regnskabstal er opstillet for året 20x1 og vedrører en virksomhed, der fremstiller betonvarer. Resultatopgørelse for året 20x1. Beløb i kr. Omkostninger: Indtægter: Lønninger Salg af betonelementer Materialeforbrug Obligationsrenter 60 Leje af fremmed materiel 122 Overskud, udlejn.ejd. 40 El, vand, drivmidler 111 Administrationsomk. 480 Afskrivning på bygninger 40 Afskrivning på maskiner Renter 70 Tab ved brand 110 Salgs- og reklameomk. 240 Forsikringer 20 Tab ved salg af maskiner 60 Beregnede skatter 180 Nettoresultat Balance pr x1. Beløb i kr. Aktiver: Passiver: Kassebeholdning 3 Udbytte til aktionærer 100 Bankbeholdning 82 Tantieme til bestyrelsen 30 Obligationer 603 Skyldig A-skat 17 Debitorer 787 Kassekredit 200 Råvarelager 23 Kreditorer 380 Lager af færdige elementer 104 Prioritetsgæld, fabrik 980 Forudbetalte omkostninger 12 Prioritetsgæld, udlejn.ejd. 700 Inventar 32 Aktiekapital Maskiner Reservefond Fabriksejendom Reservefond Udlejningsejendom 985 Reservefond Samlede aktiver Samlede passiver 7.331

27 Spm. 1 Opstil årsregnskabet, således at en analyse kan foretages. Spm. 2. Beregn nøgletal og giv ud fra disse en vurdering af virksomhedens økonomiske tilstand. Spm. 3. Burde den sekundære aktivitet udvides på bekostning af den primære aktivitet? Spm. 4. Hvad ville den indre værdi blive, hvis virksomheden udstedte for 1 mill. kr. fondsaktier? Spm. 5. Hvad ville aktiernes indre værdi blive, hvis aktiekapitalen ud over de 1 mill. kr. fondsaktier blev udvidet med 1 mill. kr. aktier, der af de gamle aktionærer kunne tegnes til kurs 100? Spm. 6. Hvordan ville virksomhedens likviditet blive påvirket af udstedelsen af fondsaktier? Spm. 7. Hvordan ville virksomhedens likviditet blive påvirket af udstedelsen af nye aktier til kurs 100?

28 OPGAVE 16 A BETONELEMENTFABRIKKEN UDVIDELSE AF LAGER Betonelementvirksomheden, der var involveret i opgave 6, har også problemer med lagerplads til sine specialelementer. Den har imidlertid netop modtaget et tilbud om leje af et areal i umiddelbar tilknytning til specialelementlageret. Såfremt dette lager lejes, ophæves de begrænsninger, der hidtil har været på specialelementproduktion og salg, og som skyldtes størrelsen af lageret til specialelementer. Lagerudvidelsen i kombination med de nedenfor beskrevne investeringer i øget produktionsudstyr mm. gør det muligt at udvide produktion og salg med 50 %. Denne mængdeforøgelse kan dog kun forventes afsat, såfremt virksomheden samtidig sænker priserne på den samlede produktion af specialelementer. Produktionsudvidelsen vil medføre proportionalt voksende variable omkostninger. Lejen af arealet er kr. pr. år. Lejen reguleres i forhold til prisudviklingen (de kr. er altså i faste priser), og lejemålet er uopsigeligt fra begge sider i 10 år. Virksomheden må ud over lejen ofre: Engangsomkostning til dræning, veje, overfladebehandling og hegn, kr. Anskaffelse af ekstra produktions- og transportudstyr, kontantpris kr. Dette udstyrs levetid er 5 år, hvorefter der kan regnes med en kontant scrapværdi på kr. Ekstra kontante faste omkostninger: kr. pr. år. Alle ovennævnte tal er i faste priser, hvorfor det anses for rimeligt i beregningerne at anvende en kalkulationsrentefod på 8 % p.a. Betonelementvirksomheden udarbejdede for et stykke tid siden et foreløbigt resultatbudget og balancebudget for det kommende år. Dette år kan betragtes som rimelig repræsentativt i beregningerne. Budgetterne, der er vist på side 2, omfatter virksomhedens samlede betonelementproduktion. Spørgsmål. Beregn den nødvendige dækningsgrad for virksomhedens samlede omsætning af specialelementer, såfremt lejen af arealet og dermed udvidelsen af produktion og salg af specialelementer skal være fordelagtig.

29 FORELØBIGT RESULTATBUDGET FOR ÅRET 200X Standardelementer Specialelementer Omsætning Materialeforbrug Arbejdsløn Var. omk. i øvrigt Dækningsbidrag Gager Husleje Salg og administration Afskrivninger Renter Overskud før skat Selskabsskat Overskud efter skat Overskud efter skat tænkes anvendt således: Udbytte til aktionærer Henlæggelse til reserver Kasse, bank Debitorer Varelagre Produktionsanlæg I alt FORELØBIGT BALANCEBUDGET PR X Aktiver Passiver Udbytte Varekreditorer Kassekredit Prioritetsgæld Aktiekapital Reservefonds Aktiver i alt Passiver i alt

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere

Undervisningsnoter. Nr. September 2003. Erhvervsøkonomi. Christian Hjorth-Andersen

Undervisningsnoter. Nr. September 2003. Erhvervsøkonomi. Christian Hjorth-Andersen Undervisningsnoter Nr. 90 September 2003 "OPGAVER OG NOTER TIL ERHVERVSØKONOMI" Erhvervsøkonomi Christian Hjorth-Andersen Københavns Universitets Økonomiske Institut Studiestræde 6 DK-1455 København K.

Læs mere

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi Undervisningsnoter 92 September 2004 Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi Chr. Hjorth-Andersen Fag: Erhvervsøkonomi ØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Studiestræde 6 DK-1455 København K www.econ.ku.dk

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. 7. udgave. Peter Lynggaard

Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. 7. udgave. Peter Lynggaard Color profile: Generic CMYK printer profile Composite 150 lpi at 45 degrees Virksomhedsformer Målsætninger Balanced Scorecard Produktions- og omkostningsteori Markedsformer Optimering Logistik og supply

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE BETÆNKNING ANGÅENDE VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET UNDER 15. MAJ 1957 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 230 1959 Det administrative bibliotek

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen ET GODT TILBUD Seks elementer i tilbudskalkulationen Timens pris Maskinens pris Dækningsbidrag og dækningsgrad A contobegæringen Indeksreguleringen Akkordarbejdet Af Henrik Ward Poulsen Hæftet er baseret

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere