OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2"

Transkript

1 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende poster, angivet i vilkårlig rækkefølge: Arbejdsløn kr Maskiners værdi kr Afskrivning på maskiner kr Råmaterialeforbrug kr Ejendommens værdi kr Ejendommens overskud kr Varesalg kr Kassebeholdning kr Prioritetsgæld kr Renteindtægter kr Kassekredit kr Obligationsbeholdning kr Leverandørgæld kr Egenkapital kr Administrationsomkostninger kr Er årets overskud: a) b) c) Var Danmarks Bruttonationalprodukt i 1949: a) ca. 21 mia. kr. b) ca. 90 mia. kr. c) ca. 200 mia. kr.

3 03. En vare kan fremstilles for 33 kr. pr. enhed. Hvis varen koster 40 kr. pr. enhed, er forbrugerne villige til at aftage enheder pr. år. Men fabrikanten er kun i stand til at producere enheder. Bliver varens pris på det frie marked: a) under 40 kr. pr. enhed b) netop 40 kr. pr. enhed c) over 40 kr. pr. enhed 04. Den principielle forskel på en bank og en sparekasse er: a) en bank er et aktieselskab, mens en sparekasse er en selvejende institution. b) en bank må handle med udenlandsk valuta. Det må en sparekasse ikke. c) en bank giver lån til virksomheder. En sparekasse giver lån til lønmodtagere. d) en bank må optage lån i udlandet. Det må en sparekasse ikke. 05. Et annuitetslån er et a) lån i fast ejendom. b) lån, hvor ydelsen (renter + afdrag) pr. termin er konstant i lånets løbetid. c) lån, hvor afdraget er det samme hver termin. d) rentefrit lån. 06. Hvem har ret til at fremstille pengesedler i Danmark? a) Kongen/Dronningen b) Nationalbanken c) Regeringen

4 07. En 4 % kreditforeningsobligation (Realkredit Danmark) med 30 års løbetid stod den 14. september 2010 til kurs 98,10. Var den direkte rente: a) ca. 4.0 % b) ca. 4,1 % c) ca. 4,2 % 08. Ved udgangen af 2009 havde Danmarks Nationalbank en guldbeholdning til en værdi af kr. Var volumen af dette guld ca.: a) 3,4 kubikmeter b) 34.0 kubikmeter c) kubikmeter 09. Engang kunne lovlige pengesedler ikke udstedes i Danmark med mindre der var delvis dækning for beløbet i guld (den såkaldte seddeldækning). Denne seddeldækning blev ophævet i: a) 1873 b) 1931 c) Den er ikke ophævet

5 10. I årsregnskaber forekommer ofte posten "afskrivning på maskiner". Er denne post: a) en skattefidus uden relation til virksomhedens økonomiske forhold i øvrigt. b) en måde at vise, at maskinerne er slidt eller er blevet forældet i årets løb. c) en måde, hvorpå man angiver, at maskinerne er solgt i året 11. Den 5. marts 2002 kostede 1 US Dollar 8,57 kr. Den 15. september 2010 var kursen 5,76 kr.. Har dette medført (alt andet lige): a) at amerikanske varer er blevet dyrere i Danmark. b) at amerikanske varer er blevet billigere i Danmark. c) at danske varer er blevet dyrere i USA. d) at danske varer er blevet billigere i USA. 12. En virksomhed (et aktieselskab) har et finansieringsbehov. Dette kan dækkes på forskellige måder. I hvilket/hvilke tilfælde ændres virksomhedens egenkapital: a) hvis der optages et obligationslån i en kreditforening. b) hvis der optages et banklån. c) hvis aktionærerne foretager nye indskud.

6 OPGAVE 2A En vares afsætning i januar år 3 var 1400 stk. Pr. 1. februar blev prisen hævet fra 450 til 500 kr. pr. stk. Som resultat heraf faldt afsætningen til 1200 stk. i februar år 3. Beregn varens priselasticitet. OPGAVE 2B Angiv krydspriselasticitetens fortegn for Begrund svaret. a. Mursten og mørtel b. Bagmursten og gasbetonplader til bagmur c. Eternittagplader og cementtagsten OPGAVE 2C Angiv om efterspørgselen efter følgende varer kan forventes at være uelastisk, henholdsvis elastisk: Begrund svaret. a. Rugbrød b. Engangslightere c. Cognac d. Fyringsolie e. Plantemargarine f. Brevpapir g. Energiruder

7 OPGAVE 3 En vare fremstilles her i landet af en række producenter, hvoraf ingen er større end de fem mindste til sammen. Varerne fra de enkelte producenter adskiller sig ikke så meget fra hinanden, at kunderne har nogen præference for en enkelt producents vare. Der er ingen import af varen fra udlandet, ligesom der kan ses bort fra en - i øvrigt meget lille - eksport. Prisen bestemmes således af indenlandsk efterspørgsel og udbud alene. Følgende efterspørgsels- og udbudssituation forventes i det kommende år: Spm. 1. Efterspørgsel Udbud Pris Afsætning Pris Udbud Kr./stk stk. Kr./stk stk Under forudsætning af, at prisdannelsen foregår under fuld konkurrence ønskes angivet, hvilken markedspris, der må forventes, og hvilken mængde af varen, der må forventes udbudt i året.

8 En af producenternes udbudsforhold kan illustreres af følgende tabel: Pris Udbud Kr./stk. Stk Spm. 2. Hvilken mængde af varen bør denne producent udbyde, og til hvilken pris?

9 OPGAVE 4 Et savværk overvejer, om det skal optage en produktion af forskallingskassetter. Kassetterne skal fremstilles af 50 x 100 mm fyrretræ og en støbeflade af 19 mm finsk, vandfast krydsfiner. Et nødvendigt produktionsanlæg kan anskaffes for kr. Dette anlæg vil kunne producere kassetter årligt. Kapaciteten kan udvides til kassetter årligt mod yderligere investering af kr. Anlægget skal regnes nedskrevet lineært til 10 % af anskaffelsessummen over 10 år. Afskrivningen opfattes som en fast omkostning. Dvs. at den årlige afskrivning på anlægget til 1,5 million kr. bliver kr., og afskrivningen på udvidelsen kr. pr. år. Nedenstående skema giver en detaljeret oversigt over de variable omkostninger som funktion af produktionens størrelse: Produktion Arbejdsløn Finer Fyr Søm Spørgsmål. 1. Stk kr kr kr kr Optegn de totale produktionsomkostninger som en funktion af den årligt producerede mængde. (abscisse: 1000 stk./år = 4 cm. Ordinat kr. = 0,5 cm). Spørgsmål. 2. Angiv den produktionsmængde (antal kassetter pr. år), hvor de totale enhedsomkostninger er mindst.

10 Spørgsmål. 3. Beregn differensomkostningen i intervallet kassetter pr. år. Spørgsmål. 4. Afsætningen af kassetterne skal ske på et marked præget af konkurrence. Afsætningen er derfor afhængig af den pris, som forlanges for kassetterne. Savværket skønner, at sammenhængen mellem den opnåelige salgspris pr. kassette og afsætningsmulighederne kan beskrives således: Mulig salgspris pr. kassette Kr. pr. stk. Afsætningsmulighed Stk. pr. år Under forudsætning af, at denne salgsprognose er korrekt, ønskes bestemt den mest fordelagtige produktionsmængde, dels for anlægget til kr. og dels for det udvidede anlæg. Find størrelsen af forskellen mellem salgsindtægten og de beregnede omkostninger for de fundne mest fordelagtige produktionsmængder. Kommenter kort resultatet.

11 OPGAVE 5 En VVS-installatør, hvis virksomhed i længere tid har manglet ordrer, ønsker at opgive at være selvstændig erhvervsdrivende i den nærmeste fremtid. Virksomheden har til huse i en tilbygning til VVS-installatørens bolig. Han ønsker ikke at leje tilbygningen ud til andre, også selv om den kommer til at stå ubenyttet. Maskiner og værktøj forventes at kunne afhændes til den værdi, de reelt havde og var nedskrevet til ved årets begyndelse, for 2 måneder siden. VVS-installatøren kan, når han opgiver sin virksomhed, få varig beskæftigelse til en løn af kr. pr. måned hos en anden VVS-installatør i byen. En oversigt over de gennemsnitlige månedlige omkostninger, baseret på sidste års regnskabstal, ser således ud: Husleje (200 m 2 á 50 kr./ m 2 ) Afskrivninger på maskiner og værktøj Rep. og vedligehold af maskiner Svendelønninger Egen arbejdsløn I alt kr kr kr kr kr kr. En sidste ordremulighed har vist sig, idet en kunde har anmodet om et tilbud på en større VVS installation, hvortil der behøves en vis produktion på værkstedet. Produktionstiden på værkstedet vil være 1½ måned og vil kunne forløbe parallelt med installationsarbejdet "i marken". Arbejdet forventes at kunne udføres med VVS-installatørens sædvanlige arbejdsstyrke, og de samlede materialeomkostninger vil udgøre kr. Spørgsmål 1. Hvad er den mindste tilbudspris, som VVS-installatøren bør angive?

12 OPGAVE 6 I en virksomhed har man i længere tid produceret og afsat produktet SKRÅSTANGSGITTER til en række virksomhedskunder i Danmark. Produktionen og afsætningen af SKRÅSTANGSGITTER til de nuværende kunder er i det kommende år planlagt til stk. Virksomheden har kapacitet til at producere mindst 25 % mere inden for dens nuværende kapacitetsramme. Man har imidlertid fået en forespørgsel fra en kunde i det nære udland. Kunden er interesseret i at aftage stk. af produktet, såfremt der kan opnås en betydelig rabat. Forkalkulationen for 1 stk. SKRÅSTANGSGITTER ser således ud: Råvarer, incl. spild: kr. 800 Arbejdsløn kr. 330 Øvrige variable omkostninger: kr. 70 I alt: kr Virksomhedens råvareleverandør er imidlertid villig til at yde en kvantumsrabat på 7 % på hele købet, såfremt der købes råvarer mindst svarende til produktionen af stk. af produktet. Spørgsmål 1: Hvad er den laveste salgspris pr. stk., som virksomheden skal sælge de ekstra stk. SKRÅSTANGSGITTER til uden at lide tab, når der i forhold til afsætning på det indenlandske marked er en ekstraomkostning på 55 kr. pr. stk. til forsendelsesomkostninger til udlandet?

13 OPGAVE 7 En virksomhed har i en længere periode haft ledig produktionskapacitet og overvejer at optage et nyt produkt i sit sortiment. I den forbindelse undersøges to produkter, A og B. Om de to produkter haves følgende oplysninger: Produkt A Produkt B Materialeforbrug 100,00 kr./stk. 150,00 kr./stk. Akkordløn. 150,00 kr./stk. 192,50 kr./stk. Salgsprovision (fast beløb) 45,00 kr./stk. 47,50 kr./stk. Øvrige variable omkostninger 120,00 kr./stk. 90,00 kr./stk. Tildelt andel af virksomhedens faste omkostninger 150,00 kr./stk. 80,00 kr./stk. Egenpris 565,00 kr./stk. 560,00 kr./stk. Forventet årligt salg stk stk. Forventet salgspris 565,00 kr./stk. 650,00 kr./stk. De variable omkostninger kan regnes at forløbe proportionalt. Spørgsmål 1. Vis ved en beregning, hvilket af de to produkterne, som virksomheden bør vælge Salgsledelsen i virksomheden er af den opfattelse, at salgsprisen for det i spørgsmål 1 valgte produkt er for høj og foreslår derfor en nedsættelse af salgsprisen med 10 % samtidig med at der iværksættes en reklamekampagne til kr. Afsætningen forventes som følge heraf at stige til stk. pr. år. Spørgsmål 2. Beregn, om det af salgsledelsen fremlagte forslag er lønsomt.

14 OPGAVE 8 Kalkulationsprincipper anvendt på en betonelementfabrik. Virksomhedens produkter: Betonelementfabrikken producerer såvel standardelementer som specialelementer. Standardelementerne produceres til lager, således at en indkommet ordre så vidt muligt vil kunne effektueres straks. Specialelementer produceres kun efter ordre på grundlag af tegninger, der leveres af rådgivende ingeniørfirmaer. Produktionskapacitet: Elementfabrikkens produktionskapacitet for såvel standard- som specialelementer blev sidste år forøget betydeligt, således at man i det kommende år forventer at have nogen overskudskapacitet selv under hensyntagen til sæsonsvingninger i efterspørgselen. Lagerforhold: Virksomhedens lagerplads er af begrænset størrelse. Den er opdelt i et standardelementlager på m 2 og et specialelementlager på m 2. Standardelementlageret vil ikke kunne ændres i det kommende år, mens der er visse muligheder for udvidelse af specialelementlageret. Problem: Sammensætning af standardelementproduktionen Virksomheden har på sit produktionsprogram en række standardelementtyper, hvis data fremgår af tabellen på næste side. Tabellen angiver data pr. løbende meter (lb.m.), idet de enkelte elementtyper kan produceres i varierende længder. I tallene for de enkelte typers lagerbehov er indregnet mulighed for stabling, plads for løftegrej, adgangsveje o. lign. Priserne på standardelementer er fastsat under hensyntagen til markedsforholdene og kan betragtes som faste. Spørgsmål 1. Angiv, hvordan produktionen af standardelementer i det kommende år skal sammensættes, når virksomhedens årsoverskud ønskes så stort som muligt.

15 Standardelementer. Budgetterede data for årets produktion Type Vægt Lager-arealbehov Variable omkostninger Salgspris Mulig afsætning Gnst. lagertid arb.løn materialer øvrige nr. kg/lb.m. m 2 /lb.m. kr./lb.m. kr./lb.m. kr./lb.m. kr./lb.m. lb.m./år mdr. SP , ,1 SP , ,4 SP , ,7 SP , ,8 SØ , ,5 SØ , ,9 SØ , ,7 TT , ,8 TT , ,3

16 OPGAVE 9 En betonfabrik indkøbte pr. 2.1.år 3 et anlæg til blanding af beton. Anlægget kostede kr. og er nu pr år 6 nedskrevet til kr. Betonen ventes fremstillet og afsat også i årene 7, 8, 9 og 10, hvorefter blandemetoden ventes stort set at være udgået. I disse fire år forventes følgende produktion og afsætning: År Produktion/ Afsætning Omkostninger Pris Variable Kontante faste m 3 kr. kr. kr./m Ved udgangen af året 10 forventes anlægget solgt til en pris, der netop dækker nedtagningsomkostningerne. Virksomhedens kalkulationsrentefod er 12 %. Spørgsmål 1. Beregn den mindste pris, virksomheden med fordel kan sælge anlægget til ved år 7's begyndelse.

17 OPGAVE 10 I en større privatejet beboelse ønskes undersøgt, om det kan betale sig at installere automatik for udetemperaturafhængig fremløbsregulering med nat- og weekendsænkning. Der er indhentet tilbud på et anlæg incl. montering m.v. på i alt kr. Anlæggets levetid regnes til 10 år, hvorefter dets værdi kan sættes til 0 kr. Bygningens brugstid er ca. 50 timer pr. uge, og den årlige besparelse skønnes til ca liter gasolie, der koster 3,50 kr. pr. liter. Det antages, at der i gennemsnit vil være service- og vedligeholdelsesomkostninger på kr. pr. år. Kalkulationsrenten kan sættes til 12 % p.a. før skat. Inflation for hele 10-års perioden skønnes til 2 % p.a. Der kan regnes med, at renteomkostninger på grund af skattereglerne reduceres med 33 % for en privatperson. Spørgsmål 1. Er det under de ovenfor angivne forudsætninger økonomisk fordelagtigt at installere anlægget? * Et alternativ til en besparelse på energiomkosningerne er en udskiftning af vinduesglas til særligt energibesparende termoruder. Også på dette alternativ er der indhentet tilbud. Udskiftningen af termoruderne, der kan regnes at have en gennemsnitlig levetid på 10 år, vil koste i alt kr. Spørgsmål 2. Bør det sidste alternativ (termoruderne) foretrækkes frem for det første (automatik)?

18 OPGAVE 11 Entreprenørvirksomheden GODTBYG har netop fået kontrakt på udførelse af en byggesag. I den forbindelse skal firmaet bruge en større byggekran i perioden 1. oktober 2001 til 30. september Den har undersøgt kranmarkedet og fundet to alternative muligheder for at få kranen til rådighed i perioden: 1. Kranen købes for i alt 6,0 mio. kr. hos kranfirmaet STRIT. Betalingsbetingelserne er følgende: 30 % betales ved ordreafgivelse den 1. juli % betales når opstillingen af kranen er færdig den 1. oktober % betales den 31. december 2001 Resten betales 1. april Opstilling af kranen beløber sig til kr. Beløbet betales så snart kranen er opstillet. Nedtagning koster kr. Serviceeftersyn inkl. reservedele og reparationer påregnes at koste kr. pr. måned. Disse serviceeftersyn betales kontant. Kranen har et månedligt elforbrug på kr. GODTBYG vurderer, at firmaet efter at have anvendt kranen i to år på byggeriet vil kunne afhænde kranen for 4 mio. kr. kontant. Dette kræver, at kranen er serviceret ved afslutningen af anvendelsesperioden. 2. Kranen lejes. Kranfirmaet STRIT tilbyder i stedet en lejeaftale, sådan at der betales en månedlig leje på kr. inkl. alle omkostninger til opstilling og nedtagning samt den fornødne service. Den månedlige leje betales forud. Elforbruget forudsættes betalt af byggepladsen. Spørgsmål 1: Idet der anvendes en kalkulationsrente på 1 % pr. måned, svarende til ca. 3,03 % pr. kvartal og ca. 12,7 % pr. år, ønskes en anbefaling af, hvilken af de to muligheder, GODTBYG bør vælge. Anbefalingen støttes af beregninger og kommenteres.

19 OPGAVE 12 BALANCEN En betonelementfabriks balance pr x1 indeholder følgende poster angivet i tilfældig rækkefølge (egenkapitalen er ikke nævnt): Skyldig A-skat Udlejningsejendomme Kreditorer Maskiner Kassekredit Inventar Lager af færdige elementer Råvarelager Obligationer Prioritetsgæld Kassebeholdning Debitorer Fabriksejendom kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Spm. 1: Opstil balancen i kontoform og beregn egenkapitalens størrelse. Spm. 2: Opstil balancen påny, idet der tages hensyn til følgende: a) Skyldig A-skat, kr., betales med en check trukket på kassekreditkontoen. b) En udlejningsejendom, bogført til kr. sælges for kr. Køberen overtager prioritetsgælden i ejendommen på kr., mens resten betales med en check. Der kan ses bort fra omkostninger i forbindelse med handelen. c) En debitor indfrier sin gæld på kr. kontant. d) En kreditor, som virksomheden skylder kr., betales med en check trukket på kassekreditkontoen. e) Checken, fra b), kr., indsættes på kassekreditkontoen.

20 OPGAVE 13A BOGFØRING AF DAGLIGE TRANSAKTIONER Et mindre entreprenørfirma (enkeltmandsvirksomhed) har i en periode en række forretningstransaktioner, der fremgår af nedenstående bilagsresuméer. 1. Terminsydelse til Realkredit Danmark, kr , betales kontant. Af beløbet er kr. renter. 2. Salg på 1 mdr. kredit af materialer fra firmaets grusgrav, kr Lastbilen repareres for kr. 4. Fra trælageret leveres til firmaets ejer for 700 kr. træ til et plankeværk. 5. Renter af firmaets obligationer, kr., indsættes på virksomhedens kassekredit. 6. Maskinværkstedet har opstillet et blandeanlæg for entreprise 217, omkostning i alt kr. 7. En underentreprenør har udført flisearbejder på entreprise 217, hvorfor vi modtager en a conto begæring på kr. 8. En check på kr. sendes til underentreprenøren. 9. Firmaets ejer indskyder kr. kontant i firmaet. 10. Kr indsættes i banken. 11. En kunde er gået i betalingsstandsning. Kunden skylder os kr. Det vurderes, at der er stor risiko for, at hele tilgodehavendet er tabt. 12. Forsikring af firmaets gravemaskiner, i alt kr. betales med en check. 13. Klippespild fra entreprise 217 sælges for kr. 400 kontant til en produkthandler. 14. Kunden i betalingsstandsning gik konkurs, og konkursboet er nu endeligt opgjort. Det viste sig, at vores firma tabte kr. mens de resterende kr. er blevet udbetalt kontant. 15. Firmaets ejendom udvides for kr De kr. betales kontant, mens resten lånes i banken mod sikkerhed i ejendommen. 16. Firmaets afdelingsingeniør betaler kr. pr. check for leje af en bil, som firmaet ejer. Spørgsmål 1 Bogfør ovennævnte transaktioner på kontoskitser således, at hver transaktion føres på sit eget sæt af kontoskitser.

21 OPGAVE 13 B BOGFØRING AF DAGLIGE TRANSAKTIONER En virksomheds årsregnskab pr. 31/12 2xx1 indeholdt bl.a. følgende balance (forenklet betydeligt): Balance pr. 31/12 2xx1 (beløb i kr.) Aktiver: Passiver: Kassebeholdning 10 Skyldig A-skat 17 Bankbeholdning 42 Kreditorer 100 Debitorer 70 Banklån 45 Obligationer 20 Prioritetsgæld 155 Igangværende arbejder ( E72) 70 Afskr. på debitorer 20 Materialelagre 30 Egenkapital 385 Biler og maskiner 280 Ejendomme 200 Aktiver i alt 722 Passiver i alt 722 Spm. 1. Udfør på kontoskitser primoposteringerne (åbningen af bogholderiet) I løbet af januar 2xx2 sker følgende økonomiske transaktioner: 1. En kunde går konkurs. Et forsigtigt skøn giver til resultat, at virksomheden taber kr. på dette forhold. 2. Entreprise 72 indkøber for kr. armeringsjern. Betalingen skal ske om 3 måneder. 3. På Entreprise 72 udbetales kr. i arbejdsløn. Beløbet overføres fra virksomhedens kassekreditkonto til de enkelte medarbejderes lønkonti i deres pengeinstitutter. 4. Der indkøbes for kr. brændstof til maskinerne. Der betales med en check. 5. Vedrørende Entreprise 72: En acontobegæring på kr. fremsendes til bygherren. 6. På en kunde er der konstateret et tab på kr. Tabet er tidligere afskrevet.

22 7. Gager på hovedkontor, kr. overføres til de ansattes lønkonti. 8. Fra bygherren på Entreprise 72 modtages en check på kr. som betaling for en a conto begæring fremsendt x1. 9. Checken indløses i banken, der kontant udbetaler til virksomheden kr., og krediterer resten på virksomhedens kassekreditkonto. 10. På Entreprise 72 er afholdt diverse omkostninger, i alt kr., der er betalt kontant. 11. Entreprise 72 sælger klippespild til en produkthandler for i alt kr. kontant. 12. Banken meddeler til virksomheden, at den har debiteret virksomhedens kassekreditkonto med kr. i rente. 13. For virksomhedens indehaver udføres af virksomhedens egne maskiner en del reguleringsarbejde i hans have. Arbejdet har en værdi af i alt kr. 14. Entreprise 72 lejer i 2 dage en gravemaskine fra virksomhedens maskinpark. Leje pr. dag incl. førerløn: kr. 15. En af virksomhedens kunder gik konkurs sidste år. Kunden skyldte dengang virksomheden kr. og det ansås for sandsynligt, at hele beløbet ville gå tabt. Nu er konkursen afsluttet, og virksomheden modtager kr. pr. check. Resten af beløbet, kr. er altså definitivt tabt. Spm. 2. Bogfør de økonomiske transaktioner på kontoskitser. Nye konti oprettes efter behov. Spm. 3 Opstil rå- og saldobalance pr. ultimo januar 2xx2.

23 OPGAVE 14 A OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB En mindre virksomhed har netop afsluttet sit regnskabsår. Fra bogføringen er modtaget nedenstående oversigt over saldobeløbene på de enkelte konti vedrørende omkostninger og indtægter samt aktiver og passiver. INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER I ÅRET 200X AKTIVER OG PASSIVER 31/12 ÅR 200X Afskrivning på maskiner 115 Aktiekapital 300 Afskrivning på inventar 25 Reservefonds 270 Fortjeneste på salg af gammelt udstyr 32 Debitorer 901 Driftsomkostninger på ejendommen 150 Ejendom Forsikringer 90 Lager af færdige produkter 104 Gager 430 Produkter under forarbejdning 42 Huslejeomkostninger 150 Inventar 100 Huslejeindtægter 225 Kassebeholdning 3 Indgået på tidligere afskrevne debitorer 50 Kassekredit 800 Lønninger, inkl. sociale omk. mv Leverandørgæld 325 Reparation og vedligeholdelse 50 Maskiner og udstyr 520 Rejse- og repræsentationsomkostninger 105 Prioritetsgæld Reklame 110 Lager af råmaterialer 150 Renteomkostninger 310 Skyldig selskabsskat 45 Råmaterialeforbrug Skyldig moms 100 Skat af årets resultat 45 Skyldig A-skat 50 Tab på salg af gammelt inventar 10 Udbytte 30 Omsætning Elforbrug 100 Telefon, kontorhold 45 Spørgsmål: Opstil et eksternt regnskab for den netop afsluttede regnskabsperiode, idet resultatopgørelsen opstilles i beretningsform, artsopdelt og balancen i kontoform.

24 OPGAVE 14B OVERSKUDSDISPONERING Nedenstående oplysninger stammer fra bogholderiet i en dansk virksomhed. Oplysningerne vedrører virksomhedens omkostninger, indtægter, formue og gæld. Kassebeholdning Skyldige lønninger Varesalg Funktionærlønninger Renteomkostning Bankbeholdning Debitorer Materialeforbrug Aktiekapital Værdi af ejendom Forbrug af halvfabrikata Omkostninger på ejendom Reservefonds, primo Lønninger i produktionen Salgsomkostninger Variable produktionsomkostninger. i øvrigt Afskrivning på automobiler Afskrivning. på inventar og maskiner Lånekreditorer Prioritetsgæld Afskrivning på ejendom Faste produktionsomkostninger Kørselsomkostninger Tab på debitorer Værdi af inventar og maskiner Værdi af automobiler Indtægter på ejendommen Kreditorer Varebeholdninger Kassekredit kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

25 Henlæggelser med videre kan bestemmes ud fra følgende overskudsdisponeringsskema: Til disposition før skat Beregnede skatter Udbytte 3 % af aktiekapitalen Tantiemer Henlæggelse til reservefonds Anvendt af beløb til disposition kr kr. kr kr. kr. kr. Spørgsmål 1. Beregn årets overskud Spørgsmål 2. Udfyld overskudsdisponeringsskemaet Spørgsmål 3. Beregn egenkapitalens størrelse ved begyndelsen af det følgende regnskabsår.

26 OPGAVE 15 REGNSKABSANALYSE Nedenstående regnskabstal er opstillet for året 20x1 og vedrører en virksomhed, der fremstiller betonvarer. Resultatopgørelse for året 20x1. Beløb i kr. Omkostninger: Indtægter: Lønninger Salg af betonelementer Materialeforbrug Obligationsrenter 60 Leje af fremmed materiel 122 Overskud, udlejn.ejd. 40 El, vand, drivmidler 111 Administrationsomk. 480 Afskrivning på bygninger 40 Afskrivning på maskiner Renter 70 Tab ved brand 110 Salgs- og reklameomk. 240 Forsikringer 20 Tab ved salg af maskiner 60 Beregnede skatter 180 Nettoresultat Balance pr x1. Beløb i kr. Aktiver: Passiver: Kassebeholdning 3 Udbytte til aktionærer 100 Bankbeholdning 82 Tantieme til bestyrelsen 30 Obligationer 603 Skyldig A-skat 17 Debitorer 787 Kassekredit 200 Råvarelager 23 Kreditorer 380 Lager af færdige elementer 104 Prioritetsgæld, fabrik 980 Forudbetalte omkostninger 12 Prioritetsgæld, udlejn.ejd. 700 Inventar 32 Aktiekapital Maskiner Reservefond Fabriksejendom Reservefond Udlejningsejendom 985 Reservefond Samlede aktiver Samlede passiver 7.331

27 Spm. 1 Opstil årsregnskabet, således at en analyse kan foretages. Spm. 2. Beregn nøgletal og giv ud fra disse en vurdering af virksomhedens økonomiske tilstand. Spm. 3. Burde den sekundære aktivitet udvides på bekostning af den primære aktivitet? Spm. 4. Hvad ville den indre værdi blive, hvis virksomheden udstedte for 1 mill. kr. fondsaktier? Spm. 5. Hvad ville aktiernes indre værdi blive, hvis aktiekapitalen ud over de 1 mill. kr. fondsaktier blev udvidet med 1 mill. kr. aktier, der af de gamle aktionærer kunne tegnes til kurs 100? Spm. 6. Hvordan ville virksomhedens likviditet blive påvirket af udstedelsen af fondsaktier? Spm. 7. Hvordan ville virksomhedens likviditet blive påvirket af udstedelsen af nye aktier til kurs 100?

28 OPGAVE 16 A BETONELEMENTFABRIKKEN UDVIDELSE AF LAGER Betonelementvirksomheden, der var involveret i opgave 6, har også problemer med lagerplads til sine specialelementer. Den har imidlertid netop modtaget et tilbud om leje af et areal i umiddelbar tilknytning til specialelementlageret. Såfremt dette lager lejes, ophæves de begrænsninger, der hidtil har været på specialelementproduktion og salg, og som skyldtes størrelsen af lageret til specialelementer. Lagerudvidelsen i kombination med de nedenfor beskrevne investeringer i øget produktionsudstyr mm. gør det muligt at udvide produktion og salg med 50 %. Denne mængdeforøgelse kan dog kun forventes afsat, såfremt virksomheden samtidig sænker priserne på den samlede produktion af specialelementer. Produktionsudvidelsen vil medføre proportionalt voksende variable omkostninger. Lejen af arealet er kr. pr. år. Lejen reguleres i forhold til prisudviklingen (de kr. er altså i faste priser), og lejemålet er uopsigeligt fra begge sider i 10 år. Virksomheden må ud over lejen ofre: Engangsomkostning til dræning, veje, overfladebehandling og hegn, kr. Anskaffelse af ekstra produktions- og transportudstyr, kontantpris kr. Dette udstyrs levetid er 5 år, hvorefter der kan regnes med en kontant scrapværdi på kr. Ekstra kontante faste omkostninger: kr. pr. år. Alle ovennævnte tal er i faste priser, hvorfor det anses for rimeligt i beregningerne at anvende en kalkulationsrentefod på 8 % p.a. Betonelementvirksomheden udarbejdede for et stykke tid siden et foreløbigt resultatbudget og balancebudget for det kommende år. Dette år kan betragtes som rimelig repræsentativt i beregningerne. Budgetterne, der er vist på side 2, omfatter virksomhedens samlede betonelementproduktion. Spørgsmål. Beregn den nødvendige dækningsgrad for virksomhedens samlede omsætning af specialelementer, såfremt lejen af arealet og dermed udvidelsen af produktion og salg af specialelementer skal være fordelagtig.

29 FORELØBIGT RESULTATBUDGET FOR ÅRET 200X Standardelementer Specialelementer Omsætning Materialeforbrug Arbejdsløn Var. omk. i øvrigt Dækningsbidrag Gager Husleje Salg og administration Afskrivninger Renter Overskud før skat Selskabsskat Overskud efter skat Overskud efter skat tænkes anvendt således: Udbytte til aktionærer Henlæggelse til reserver Kasse, bank Debitorer Varelagre Produktionsanlæg I alt FORELØBIGT BALANCEBUDGET PR X Aktiver Passiver Udbytte Varekreditorer Kassekredit Prioritetsgæld Aktiekapital Reservefonds Aktiver i alt Passiver i alt

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl Side 1 af 5 sider Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Erhvervsøkonomi 2. delprøve Eksamen, juni 2008 Onsdag den 11. juni 2008 kl. 14.00-18.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder bøger, noter,

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Salgsprognose for halvår 2. halvår Total P super P alm

Salgsprognose for halvår 2. halvår Total P super P alm OPGAVE 3 Virksomheden Model2 A/S skal udarbejde budget for 2003. Model2 A/S producerer og sælger to elektroniske produkter, P super og P alm. Produktionen er organiseret i 2 produktionsafdelinger, A og

Læs mere

OPGAVE På adr. finder du

OPGAVE På adr.  finder du CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: C DATO: 13. juni 2016 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2016/ finder du INDHOLD Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Ny studieordning. Eksamen, januar 2002. Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Ny studieordning. Eksamen, januar 2002. Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI SYDDANSK UNIVERSITET HD-STUDIERNE Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Ny studieordning Eksamen, januar 2002 Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI Mandag, den 14. januar 2002 Kl. 14.00-18.00

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 3. maj 02 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer)

11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer) 1/'1 1 Aalborg Universitet HD-studiet 1.del ERHVERVSØKONOMI 11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Investering (optimal

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING LEKTION 3 Likviditetsbudgettering LIKVIDITETSBUDGETTERING Økonomistyring Lektion 3, Likviditetsbudgettering 2 1 LIKVIDITET OG BUDGETTERING LIKVIDITET er en vigtig forudsætning

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion)

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion) Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen

Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen Side 1 af 5 sider Syddansk Universitet HD - Studierne Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Eksamen, januar 2008 Skriftlig reeksamen i faget Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen

Læs mere

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S Case nr. 12: Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S CASE: ROKI A/S: Økonomistyring finansiering. ROKI (ROld og KIng) fremstiller styresystemer til industrielt brug. Produkterne har en kort levetid, men

Læs mere

Vareflow i en handelsvirksomhed

Vareflow i en handelsvirksomhed Vareflow i en handelsvirksomhed Leverandør Handelsvirksomhed Kunde Varer Lager Betaling Kreditor Varesalg Varer Faktura Vareforbrug Debitor Betaling Vareflow i en produktionsvirksomhed Leverandør Produktionsvirksomhed

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE LAGERLIGNINGEN Beholdning primo + Tilgang i perioden = Til rådighed for forbrug - Forbrug i perioden = Beholdning ultimo Gælder for alle balanceposter - såvel for fysiske

Læs mere

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 3. maj 007 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 11 KONCERNREGNSKABER (2)

EKSTERNT REGNSKAB 11 KONCERNREGNSKABER (2) EKSTERNT REGNSKAB 11 KONCERNREGNSKABER (2) KONCERNREGNSKABER 3 TYPER REGNSKABER I EN KONCERN: a) Et regnskab for modervirksomheden b) Et regnskab for hvert enkelt dattervirksomhed c) Et regnskab for hele

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte /13 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit Erhvervsøkonomi Opgave 1 Registrering, årsregnskabet, regnskabsanalyse, afskrivninger og budget. Se sekvens 8 På konto. Familien Skovby har udarbejdet et budget, hvor alle udgifter til ombygningen af sommerhuset

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 30.6 Præsentation af årsregnskabet Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 30.6 Præsentation af årsregnskabet Indholdsfortegnelse Resultatopgørelsen Balancen Afslutning

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Saldobalancen Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link til video Fashion SHOE skal nu i gang med

Læs mere

Finansiering. DATO: 17. juni På adr.

Finansiering. DATO: 17. juni På adr. CASEEKSAMEN Indhold Finansiering NIVEAU: C DATO: 17. juni 2016 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2016/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden GolfStrømmen For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH6. Søren Bjørn startede for ca. 2 år siden sin egen golfforretning i København. Han har

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Handelsvirksomheden EntrePreNøhren For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH5. Preben Nøhr overtog for et par år siden et firma i Vejle, som handler med

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRER Flere tilfælde afhængig af formålet: 1) Kortsigtet anbringelse. 2) Langsigtet anbringelse. a) Uden indflydelse (ren opsparing). a) Med nogen

Læs mere

Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie

Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie Sdr. Hygum Søndervang 19 6630 Rødding info@froes-tag.dk Tlf. 29 33 98 63 ÅRSRAPPORT 2012 FRØS HERREDS TAGDÆKNING APS Sdr. Hygum Søndervang 19 6630 Rødding

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Resultatopgørelsen grundlæggende begreber

Resultatopgørelsen grundlæggende begreber grundlæggende begreber Forstå definitionerne på hhv. Indtægter og omkostninger Forstå forskellen mellem regnskab aflagt på kontantbasis (cash flow accounting) og periodiserede regnskab (accrual accounting)

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI. Hjemmeopgave #2. Foråret 2010. Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13

ERHVERVSØKONOMI. Hjemmeopgave #2. Foråret 2010. Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13 ERHVERVSØKONOMI Hjemmeopgave #2 Foråret 2010 Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13 Spørgsmål 1 Soliditet vil sige en virksomheds evne til at bære tab, herunder risikoen for, at der

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI april 2000 Frivillig prøveeksamen Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI april 2000 Frivillig prøveeksamen Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Jo 9 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI april 2000 Frivillig prøveeksamen Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt beståraf3 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 6 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen Finansiel planlægning Torsdag den 12. juni 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E CASEEKSAMEN FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E DATO 8. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Opgave 1: Omprøve 11. august 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve 11. august 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve. august 04 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Taulov Vandværk generalforsamling 2014 ÅRSREGNSKAB 2013. Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357

Taulov Vandværk generalforsamling 2014 ÅRSREGNSKAB 2013. Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357 ÅRSREGNSKAB 2013 Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357 BERETNING: I 2013 har Taulov Vandværk haft et ikke tilfredsstillende resultat på den primære drift med et underskud på knap 100.000 kroner før renter.

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 9. august 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 17.2 Årsregnskab Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 17.2 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link 17.2 Årsregnskab På

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Henrik Clausen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Aalborg Universitet HD-studiet l.del l 139 Omeksamen ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder.

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Stedprøve April 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse n Afslutning af: Resultatopgørelsen n Afslutning Produktionsvirksomheden Friis Sko skal nu udarbejde

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FACTUM2 KØGE ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FACTUM2 KØGE ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FACTUM2 KØGE ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2013 Evan Christensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere