OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2"

Transkript

1 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende poster, angivet i vilkårlig rækkefølge: Arbejdsløn kr Maskiners værdi kr Afskrivning på maskiner kr Råmaterialeforbrug kr Ejendommens værdi kr Ejendommens overskud kr Varesalg kr Kassebeholdning kr Prioritetsgæld kr Renteindtægter kr Kassekredit kr Obligationsbeholdning kr Leverandørgæld kr Egenkapital kr Administrationsomkostninger kr Er årets overskud: a) b) c) Var Danmarks Bruttonationalprodukt i 1949: a) ca. 21 mia. kr. b) ca. 90 mia. kr. c) ca. 200 mia. kr.

3 03. En vare kan fremstilles for 33 kr. pr. enhed. Hvis varen koster 40 kr. pr. enhed, er forbrugerne villige til at aftage enheder pr. år. Men fabrikanten er kun i stand til at producere enheder. Bliver varens pris på det frie marked: a) under 40 kr. pr. enhed b) netop 40 kr. pr. enhed c) over 40 kr. pr. enhed 04. Den principielle forskel på en bank og en sparekasse er: a) en bank er et aktieselskab, mens en sparekasse er en selvejende institution. b) en bank må handle med udenlandsk valuta. Det må en sparekasse ikke. c) en bank giver lån til virksomheder. En sparekasse giver lån til lønmodtagere. d) en bank må optage lån i udlandet. Det må en sparekasse ikke. 05. Et annuitetslån er et a) lån i fast ejendom. b) lån, hvor ydelsen (renter + afdrag) pr. termin er konstant i lånets løbetid. c) lån, hvor afdraget er det samme hver termin. d) rentefrit lån. 06. Hvem har ret til at fremstille pengesedler i Danmark? a) Kongen/Dronningen b) Nationalbanken c) Regeringen

4 07. En 4 % kreditforeningsobligation (Realkredit Danmark) med 30 års løbetid stod den 14. september 2010 til kurs 98,10. Var den direkte rente: a) ca. 4.0 % b) ca. 4,1 % c) ca. 4,2 % 08. Ved udgangen af 2009 havde Danmarks Nationalbank en guldbeholdning til en værdi af kr. Var volumen af dette guld ca.: a) 3,4 kubikmeter b) 34.0 kubikmeter c) kubikmeter 09. Engang kunne lovlige pengesedler ikke udstedes i Danmark med mindre der var delvis dækning for beløbet i guld (den såkaldte seddeldækning). Denne seddeldækning blev ophævet i: a) 1873 b) 1931 c) Den er ikke ophævet

5 10. I årsregnskaber forekommer ofte posten "afskrivning på maskiner". Er denne post: a) en skattefidus uden relation til virksomhedens økonomiske forhold i øvrigt. b) en måde at vise, at maskinerne er slidt eller er blevet forældet i årets løb. c) en måde, hvorpå man angiver, at maskinerne er solgt i året 11. Den 5. marts 2002 kostede 1 US Dollar 8,57 kr. Den 15. september 2010 var kursen 5,76 kr.. Har dette medført (alt andet lige): a) at amerikanske varer er blevet dyrere i Danmark. b) at amerikanske varer er blevet billigere i Danmark. c) at danske varer er blevet dyrere i USA. d) at danske varer er blevet billigere i USA. 12. En virksomhed (et aktieselskab) har et finansieringsbehov. Dette kan dækkes på forskellige måder. I hvilket/hvilke tilfælde ændres virksomhedens egenkapital: a) hvis der optages et obligationslån i en kreditforening. b) hvis der optages et banklån. c) hvis aktionærerne foretager nye indskud.

6 OPGAVE 2A En vares afsætning i januar år 3 var 1400 stk. Pr. 1. februar blev prisen hævet fra 450 til 500 kr. pr. stk. Som resultat heraf faldt afsætningen til 1200 stk. i februar år 3. Beregn varens priselasticitet. OPGAVE 2B Angiv krydspriselasticitetens fortegn for Begrund svaret. a. Mursten og mørtel b. Bagmursten og gasbetonplader til bagmur c. Eternittagplader og cementtagsten OPGAVE 2C Angiv om efterspørgselen efter følgende varer kan forventes at være uelastisk, henholdsvis elastisk: Begrund svaret. a. Rugbrød b. Engangslightere c. Cognac d. Fyringsolie e. Plantemargarine f. Brevpapir g. Energiruder

7 OPGAVE 3 En vare fremstilles her i landet af en række producenter, hvoraf ingen er større end de fem mindste til sammen. Varerne fra de enkelte producenter adskiller sig ikke så meget fra hinanden, at kunderne har nogen præference for en enkelt producents vare. Der er ingen import af varen fra udlandet, ligesom der kan ses bort fra en - i øvrigt meget lille - eksport. Prisen bestemmes således af indenlandsk efterspørgsel og udbud alene. Følgende efterspørgsels- og udbudssituation forventes i det kommende år: Spm. 1. Efterspørgsel Udbud Pris Afsætning Pris Udbud Kr./stk stk. Kr./stk stk Under forudsætning af, at prisdannelsen foregår under fuld konkurrence ønskes angivet, hvilken markedspris, der må forventes, og hvilken mængde af varen, der må forventes udbudt i året.

8 En af producenternes udbudsforhold kan illustreres af følgende tabel: Pris Udbud Kr./stk. Stk Spm. 2. Hvilken mængde af varen bør denne producent udbyde, og til hvilken pris?

9 OPGAVE 4 Et savværk overvejer, om det skal optage en produktion af forskallingskassetter. Kassetterne skal fremstilles af 50 x 100 mm fyrretræ og en støbeflade af 19 mm finsk, vandfast krydsfiner. Et nødvendigt produktionsanlæg kan anskaffes for kr. Dette anlæg vil kunne producere kassetter årligt. Kapaciteten kan udvides til kassetter årligt mod yderligere investering af kr. Anlægget skal regnes nedskrevet lineært til 10 % af anskaffelsessummen over 10 år. Afskrivningen opfattes som en fast omkostning. Dvs. at den årlige afskrivning på anlægget til 1,5 million kr. bliver kr., og afskrivningen på udvidelsen kr. pr. år. Nedenstående skema giver en detaljeret oversigt over de variable omkostninger som funktion af produktionens størrelse: Produktion Arbejdsløn Finer Fyr Søm Spørgsmål. 1. Stk kr kr kr kr Optegn de totale produktionsomkostninger som en funktion af den årligt producerede mængde. (abscisse: 1000 stk./år = 4 cm. Ordinat kr. = 0,5 cm). Spørgsmål. 2. Angiv den produktionsmængde (antal kassetter pr. år), hvor de totale enhedsomkostninger er mindst.

10 Spørgsmål. 3. Beregn differensomkostningen i intervallet kassetter pr. år. Spørgsmål. 4. Afsætningen af kassetterne skal ske på et marked præget af konkurrence. Afsætningen er derfor afhængig af den pris, som forlanges for kassetterne. Savværket skønner, at sammenhængen mellem den opnåelige salgspris pr. kassette og afsætningsmulighederne kan beskrives således: Mulig salgspris pr. kassette Kr. pr. stk. Afsætningsmulighed Stk. pr. år Under forudsætning af, at denne salgsprognose er korrekt, ønskes bestemt den mest fordelagtige produktionsmængde, dels for anlægget til kr. og dels for det udvidede anlæg. Find størrelsen af forskellen mellem salgsindtægten og de beregnede omkostninger for de fundne mest fordelagtige produktionsmængder. Kommenter kort resultatet.

11 OPGAVE 5 En VVS-installatør, hvis virksomhed i længere tid har manglet ordrer, ønsker at opgive at være selvstændig erhvervsdrivende i den nærmeste fremtid. Virksomheden har til huse i en tilbygning til VVS-installatørens bolig. Han ønsker ikke at leje tilbygningen ud til andre, også selv om den kommer til at stå ubenyttet. Maskiner og værktøj forventes at kunne afhændes til den værdi, de reelt havde og var nedskrevet til ved årets begyndelse, for 2 måneder siden. VVS-installatøren kan, når han opgiver sin virksomhed, få varig beskæftigelse til en løn af kr. pr. måned hos en anden VVS-installatør i byen. En oversigt over de gennemsnitlige månedlige omkostninger, baseret på sidste års regnskabstal, ser således ud: Husleje (200 m 2 á 50 kr./ m 2 ) Afskrivninger på maskiner og værktøj Rep. og vedligehold af maskiner Svendelønninger Egen arbejdsløn I alt kr kr kr kr kr kr. En sidste ordremulighed har vist sig, idet en kunde har anmodet om et tilbud på en større VVS installation, hvortil der behøves en vis produktion på værkstedet. Produktionstiden på værkstedet vil være 1½ måned og vil kunne forløbe parallelt med installationsarbejdet "i marken". Arbejdet forventes at kunne udføres med VVS-installatørens sædvanlige arbejdsstyrke, og de samlede materialeomkostninger vil udgøre kr. Spørgsmål 1. Hvad er den mindste tilbudspris, som VVS-installatøren bør angive?

12 OPGAVE 6 I en virksomhed har man i længere tid produceret og afsat produktet SKRÅSTANGSGITTER til en række virksomhedskunder i Danmark. Produktionen og afsætningen af SKRÅSTANGSGITTER til de nuværende kunder er i det kommende år planlagt til stk. Virksomheden har kapacitet til at producere mindst 25 % mere inden for dens nuværende kapacitetsramme. Man har imidlertid fået en forespørgsel fra en kunde i det nære udland. Kunden er interesseret i at aftage stk. af produktet, såfremt der kan opnås en betydelig rabat. Forkalkulationen for 1 stk. SKRÅSTANGSGITTER ser således ud: Råvarer, incl. spild: kr. 800 Arbejdsløn kr. 330 Øvrige variable omkostninger: kr. 70 I alt: kr Virksomhedens råvareleverandør er imidlertid villig til at yde en kvantumsrabat på 7 % på hele købet, såfremt der købes råvarer mindst svarende til produktionen af stk. af produktet. Spørgsmål 1: Hvad er den laveste salgspris pr. stk., som virksomheden skal sælge de ekstra stk. SKRÅSTANGSGITTER til uden at lide tab, når der i forhold til afsætning på det indenlandske marked er en ekstraomkostning på 55 kr. pr. stk. til forsendelsesomkostninger til udlandet?

13 OPGAVE 7 En virksomhed har i en længere periode haft ledig produktionskapacitet og overvejer at optage et nyt produkt i sit sortiment. I den forbindelse undersøges to produkter, A og B. Om de to produkter haves følgende oplysninger: Produkt A Produkt B Materialeforbrug 100,00 kr./stk. 150,00 kr./stk. Akkordløn. 150,00 kr./stk. 192,50 kr./stk. Salgsprovision (fast beløb) 45,00 kr./stk. 47,50 kr./stk. Øvrige variable omkostninger 120,00 kr./stk. 90,00 kr./stk. Tildelt andel af virksomhedens faste omkostninger 150,00 kr./stk. 80,00 kr./stk. Egenpris 565,00 kr./stk. 560,00 kr./stk. Forventet årligt salg stk stk. Forventet salgspris 565,00 kr./stk. 650,00 kr./stk. De variable omkostninger kan regnes at forløbe proportionalt. Spørgsmål 1. Vis ved en beregning, hvilket af de to produkterne, som virksomheden bør vælge Salgsledelsen i virksomheden er af den opfattelse, at salgsprisen for det i spørgsmål 1 valgte produkt er for høj og foreslår derfor en nedsættelse af salgsprisen med 10 % samtidig med at der iværksættes en reklamekampagne til kr. Afsætningen forventes som følge heraf at stige til stk. pr. år. Spørgsmål 2. Beregn, om det af salgsledelsen fremlagte forslag er lønsomt.

14 OPGAVE 8 Kalkulationsprincipper anvendt på en betonelementfabrik. Virksomhedens produkter: Betonelementfabrikken producerer såvel standardelementer som specialelementer. Standardelementerne produceres til lager, således at en indkommet ordre så vidt muligt vil kunne effektueres straks. Specialelementer produceres kun efter ordre på grundlag af tegninger, der leveres af rådgivende ingeniørfirmaer. Produktionskapacitet: Elementfabrikkens produktionskapacitet for såvel standard- som specialelementer blev sidste år forøget betydeligt, således at man i det kommende år forventer at have nogen overskudskapacitet selv under hensyntagen til sæsonsvingninger i efterspørgselen. Lagerforhold: Virksomhedens lagerplads er af begrænset størrelse. Den er opdelt i et standardelementlager på m 2 og et specialelementlager på m 2. Standardelementlageret vil ikke kunne ændres i det kommende år, mens der er visse muligheder for udvidelse af specialelementlageret. Problem: Sammensætning af standardelementproduktionen Virksomheden har på sit produktionsprogram en række standardelementtyper, hvis data fremgår af tabellen på næste side. Tabellen angiver data pr. løbende meter (lb.m.), idet de enkelte elementtyper kan produceres i varierende længder. I tallene for de enkelte typers lagerbehov er indregnet mulighed for stabling, plads for løftegrej, adgangsveje o. lign. Priserne på standardelementer er fastsat under hensyntagen til markedsforholdene og kan betragtes som faste. Spørgsmål 1. Angiv, hvordan produktionen af standardelementer i det kommende år skal sammensættes, når virksomhedens årsoverskud ønskes så stort som muligt.

15 Standardelementer. Budgetterede data for årets produktion Type Vægt Lager-arealbehov Variable omkostninger Salgspris Mulig afsætning Gnst. lagertid arb.løn materialer øvrige nr. kg/lb.m. m 2 /lb.m. kr./lb.m. kr./lb.m. kr./lb.m. kr./lb.m. lb.m./år mdr. SP , ,1 SP , ,4 SP , ,7 SP , ,8 SØ , ,5 SØ , ,9 SØ , ,7 TT , ,8 TT , ,3

16 OPGAVE 9 En betonfabrik indkøbte pr. 2.1.år 3 et anlæg til blanding af beton. Anlægget kostede kr. og er nu pr år 6 nedskrevet til kr. Betonen ventes fremstillet og afsat også i årene 7, 8, 9 og 10, hvorefter blandemetoden ventes stort set at være udgået. I disse fire år forventes følgende produktion og afsætning: År Produktion/ Afsætning Omkostninger Pris Variable Kontante faste m 3 kr. kr. kr./m Ved udgangen af året 10 forventes anlægget solgt til en pris, der netop dækker nedtagningsomkostningerne. Virksomhedens kalkulationsrentefod er 12 %. Spørgsmål 1. Beregn den mindste pris, virksomheden med fordel kan sælge anlægget til ved år 7's begyndelse.

17 OPGAVE 10 I en større privatejet beboelse ønskes undersøgt, om det kan betale sig at installere automatik for udetemperaturafhængig fremløbsregulering med nat- og weekendsænkning. Der er indhentet tilbud på et anlæg incl. montering m.v. på i alt kr. Anlæggets levetid regnes til 10 år, hvorefter dets værdi kan sættes til 0 kr. Bygningens brugstid er ca. 50 timer pr. uge, og den årlige besparelse skønnes til ca liter gasolie, der koster 3,50 kr. pr. liter. Det antages, at der i gennemsnit vil være service- og vedligeholdelsesomkostninger på kr. pr. år. Kalkulationsrenten kan sættes til 12 % p.a. før skat. Inflation for hele 10-års perioden skønnes til 2 % p.a. Der kan regnes med, at renteomkostninger på grund af skattereglerne reduceres med 33 % for en privatperson. Spørgsmål 1. Er det under de ovenfor angivne forudsætninger økonomisk fordelagtigt at installere anlægget? * Et alternativ til en besparelse på energiomkosningerne er en udskiftning af vinduesglas til særligt energibesparende termoruder. Også på dette alternativ er der indhentet tilbud. Udskiftningen af termoruderne, der kan regnes at have en gennemsnitlig levetid på 10 år, vil koste i alt kr. Spørgsmål 2. Bør det sidste alternativ (termoruderne) foretrækkes frem for det første (automatik)?

18 OPGAVE 11 Entreprenørvirksomheden GODTBYG har netop fået kontrakt på udførelse af en byggesag. I den forbindelse skal firmaet bruge en større byggekran i perioden 1. oktober 2001 til 30. september Den har undersøgt kranmarkedet og fundet to alternative muligheder for at få kranen til rådighed i perioden: 1. Kranen købes for i alt 6,0 mio. kr. hos kranfirmaet STRIT. Betalingsbetingelserne er følgende: 30 % betales ved ordreafgivelse den 1. juli % betales når opstillingen af kranen er færdig den 1. oktober % betales den 31. december 2001 Resten betales 1. april Opstilling af kranen beløber sig til kr. Beløbet betales så snart kranen er opstillet. Nedtagning koster kr. Serviceeftersyn inkl. reservedele og reparationer påregnes at koste kr. pr. måned. Disse serviceeftersyn betales kontant. Kranen har et månedligt elforbrug på kr. GODTBYG vurderer, at firmaet efter at have anvendt kranen i to år på byggeriet vil kunne afhænde kranen for 4 mio. kr. kontant. Dette kræver, at kranen er serviceret ved afslutningen af anvendelsesperioden. 2. Kranen lejes. Kranfirmaet STRIT tilbyder i stedet en lejeaftale, sådan at der betales en månedlig leje på kr. inkl. alle omkostninger til opstilling og nedtagning samt den fornødne service. Den månedlige leje betales forud. Elforbruget forudsættes betalt af byggepladsen. Spørgsmål 1: Idet der anvendes en kalkulationsrente på 1 % pr. måned, svarende til ca. 3,03 % pr. kvartal og ca. 12,7 % pr. år, ønskes en anbefaling af, hvilken af de to muligheder, GODTBYG bør vælge. Anbefalingen støttes af beregninger og kommenteres.

19 OPGAVE 12 BALANCEN En betonelementfabriks balance pr x1 indeholder følgende poster angivet i tilfældig rækkefølge (egenkapitalen er ikke nævnt): Skyldig A-skat Udlejningsejendomme Kreditorer Maskiner Kassekredit Inventar Lager af færdige elementer Råvarelager Obligationer Prioritetsgæld Kassebeholdning Debitorer Fabriksejendom kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Spm. 1: Opstil balancen i kontoform og beregn egenkapitalens størrelse. Spm. 2: Opstil balancen påny, idet der tages hensyn til følgende: a) Skyldig A-skat, kr., betales med en check trukket på kassekreditkontoen. b) En udlejningsejendom, bogført til kr. sælges for kr. Køberen overtager prioritetsgælden i ejendommen på kr., mens resten betales med en check. Der kan ses bort fra omkostninger i forbindelse med handelen. c) En debitor indfrier sin gæld på kr. kontant. d) En kreditor, som virksomheden skylder kr., betales med en check trukket på kassekreditkontoen. e) Checken, fra b), kr., indsættes på kassekreditkontoen.

20 OPGAVE 13A BOGFØRING AF DAGLIGE TRANSAKTIONER Et mindre entreprenørfirma (enkeltmandsvirksomhed) har i en periode en række forretningstransaktioner, der fremgår af nedenstående bilagsresuméer. 1. Terminsydelse til Realkredit Danmark, kr , betales kontant. Af beløbet er kr. renter. 2. Salg på 1 mdr. kredit af materialer fra firmaets grusgrav, kr Lastbilen repareres for kr. 4. Fra trælageret leveres til firmaets ejer for 700 kr. træ til et plankeværk. 5. Renter af firmaets obligationer, kr., indsættes på virksomhedens kassekredit. 6. Maskinværkstedet har opstillet et blandeanlæg for entreprise 217, omkostning i alt kr. 7. En underentreprenør har udført flisearbejder på entreprise 217, hvorfor vi modtager en a conto begæring på kr. 8. En check på kr. sendes til underentreprenøren. 9. Firmaets ejer indskyder kr. kontant i firmaet. 10. Kr indsættes i banken. 11. En kunde er gået i betalingsstandsning. Kunden skylder os kr. Det vurderes, at der er stor risiko for, at hele tilgodehavendet er tabt. 12. Forsikring af firmaets gravemaskiner, i alt kr. betales med en check. 13. Klippespild fra entreprise 217 sælges for kr. 400 kontant til en produkthandler. 14. Kunden i betalingsstandsning gik konkurs, og konkursboet er nu endeligt opgjort. Det viste sig, at vores firma tabte kr. mens de resterende kr. er blevet udbetalt kontant. 15. Firmaets ejendom udvides for kr De kr. betales kontant, mens resten lånes i banken mod sikkerhed i ejendommen. 16. Firmaets afdelingsingeniør betaler kr. pr. check for leje af en bil, som firmaet ejer. Spørgsmål 1 Bogfør ovennævnte transaktioner på kontoskitser således, at hver transaktion føres på sit eget sæt af kontoskitser.

21 OPGAVE 13 B BOGFØRING AF DAGLIGE TRANSAKTIONER En virksomheds årsregnskab pr. 31/12 2xx1 indeholdt bl.a. følgende balance (forenklet betydeligt): Balance pr. 31/12 2xx1 (beløb i kr.) Aktiver: Passiver: Kassebeholdning 10 Skyldig A-skat 17 Bankbeholdning 42 Kreditorer 100 Debitorer 70 Banklån 45 Obligationer 20 Prioritetsgæld 155 Igangværende arbejder ( E72) 70 Afskr. på debitorer 20 Materialelagre 30 Egenkapital 385 Biler og maskiner 280 Ejendomme 200 Aktiver i alt 722 Passiver i alt 722 Spm. 1. Udfør på kontoskitser primoposteringerne (åbningen af bogholderiet) I løbet af januar 2xx2 sker følgende økonomiske transaktioner: 1. En kunde går konkurs. Et forsigtigt skøn giver til resultat, at virksomheden taber kr. på dette forhold. 2. Entreprise 72 indkøber for kr. armeringsjern. Betalingen skal ske om 3 måneder. 3. På Entreprise 72 udbetales kr. i arbejdsløn. Beløbet overføres fra virksomhedens kassekreditkonto til de enkelte medarbejderes lønkonti i deres pengeinstitutter. 4. Der indkøbes for kr. brændstof til maskinerne. Der betales med en check. 5. Vedrørende Entreprise 72: En acontobegæring på kr. fremsendes til bygherren. 6. På en kunde er der konstateret et tab på kr. Tabet er tidligere afskrevet.

22 7. Gager på hovedkontor, kr. overføres til de ansattes lønkonti. 8. Fra bygherren på Entreprise 72 modtages en check på kr. som betaling for en a conto begæring fremsendt x1. 9. Checken indløses i banken, der kontant udbetaler til virksomheden kr., og krediterer resten på virksomhedens kassekreditkonto. 10. På Entreprise 72 er afholdt diverse omkostninger, i alt kr., der er betalt kontant. 11. Entreprise 72 sælger klippespild til en produkthandler for i alt kr. kontant. 12. Banken meddeler til virksomheden, at den har debiteret virksomhedens kassekreditkonto med kr. i rente. 13. For virksomhedens indehaver udføres af virksomhedens egne maskiner en del reguleringsarbejde i hans have. Arbejdet har en værdi af i alt kr. 14. Entreprise 72 lejer i 2 dage en gravemaskine fra virksomhedens maskinpark. Leje pr. dag incl. førerløn: kr. 15. En af virksomhedens kunder gik konkurs sidste år. Kunden skyldte dengang virksomheden kr. og det ansås for sandsynligt, at hele beløbet ville gå tabt. Nu er konkursen afsluttet, og virksomheden modtager kr. pr. check. Resten af beløbet, kr. er altså definitivt tabt. Spm. 2. Bogfør de økonomiske transaktioner på kontoskitser. Nye konti oprettes efter behov. Spm. 3 Opstil rå- og saldobalance pr. ultimo januar 2xx2.

23 OPGAVE 14 A OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB En mindre virksomhed har netop afsluttet sit regnskabsår. Fra bogføringen er modtaget nedenstående oversigt over saldobeløbene på de enkelte konti vedrørende omkostninger og indtægter samt aktiver og passiver. INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER I ÅRET 200X AKTIVER OG PASSIVER 31/12 ÅR 200X Afskrivning på maskiner 115 Aktiekapital 300 Afskrivning på inventar 25 Reservefonds 270 Fortjeneste på salg af gammelt udstyr 32 Debitorer 901 Driftsomkostninger på ejendommen 150 Ejendom Forsikringer 90 Lager af færdige produkter 104 Gager 430 Produkter under forarbejdning 42 Huslejeomkostninger 150 Inventar 100 Huslejeindtægter 225 Kassebeholdning 3 Indgået på tidligere afskrevne debitorer 50 Kassekredit 800 Lønninger, inkl. sociale omk. mv Leverandørgæld 325 Reparation og vedligeholdelse 50 Maskiner og udstyr 520 Rejse- og repræsentationsomkostninger 105 Prioritetsgæld Reklame 110 Lager af råmaterialer 150 Renteomkostninger 310 Skyldig selskabsskat 45 Råmaterialeforbrug Skyldig moms 100 Skat af årets resultat 45 Skyldig A-skat 50 Tab på salg af gammelt inventar 10 Udbytte 30 Omsætning Elforbrug 100 Telefon, kontorhold 45 Spørgsmål: Opstil et eksternt regnskab for den netop afsluttede regnskabsperiode, idet resultatopgørelsen opstilles i beretningsform, artsopdelt og balancen i kontoform.

24 OPGAVE 14B OVERSKUDSDISPONERING Nedenstående oplysninger stammer fra bogholderiet i en dansk virksomhed. Oplysningerne vedrører virksomhedens omkostninger, indtægter, formue og gæld. Kassebeholdning Skyldige lønninger Varesalg Funktionærlønninger Renteomkostning Bankbeholdning Debitorer Materialeforbrug Aktiekapital Værdi af ejendom Forbrug af halvfabrikata Omkostninger på ejendom Reservefonds, primo Lønninger i produktionen Salgsomkostninger Variable produktionsomkostninger. i øvrigt Afskrivning på automobiler Afskrivning. på inventar og maskiner Lånekreditorer Prioritetsgæld Afskrivning på ejendom Faste produktionsomkostninger Kørselsomkostninger Tab på debitorer Værdi af inventar og maskiner Værdi af automobiler Indtægter på ejendommen Kreditorer Varebeholdninger Kassekredit kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

25 Henlæggelser med videre kan bestemmes ud fra følgende overskudsdisponeringsskema: Til disposition før skat Beregnede skatter Udbytte 3 % af aktiekapitalen Tantiemer Henlæggelse til reservefonds Anvendt af beløb til disposition kr kr. kr kr. kr. kr. Spørgsmål 1. Beregn årets overskud Spørgsmål 2. Udfyld overskudsdisponeringsskemaet Spørgsmål 3. Beregn egenkapitalens størrelse ved begyndelsen af det følgende regnskabsår.

26 OPGAVE 15 REGNSKABSANALYSE Nedenstående regnskabstal er opstillet for året 20x1 og vedrører en virksomhed, der fremstiller betonvarer. Resultatopgørelse for året 20x1. Beløb i kr. Omkostninger: Indtægter: Lønninger Salg af betonelementer Materialeforbrug Obligationsrenter 60 Leje af fremmed materiel 122 Overskud, udlejn.ejd. 40 El, vand, drivmidler 111 Administrationsomk. 480 Afskrivning på bygninger 40 Afskrivning på maskiner Renter 70 Tab ved brand 110 Salgs- og reklameomk. 240 Forsikringer 20 Tab ved salg af maskiner 60 Beregnede skatter 180 Nettoresultat Balance pr x1. Beløb i kr. Aktiver: Passiver: Kassebeholdning 3 Udbytte til aktionærer 100 Bankbeholdning 82 Tantieme til bestyrelsen 30 Obligationer 603 Skyldig A-skat 17 Debitorer 787 Kassekredit 200 Råvarelager 23 Kreditorer 380 Lager af færdige elementer 104 Prioritetsgæld, fabrik 980 Forudbetalte omkostninger 12 Prioritetsgæld, udlejn.ejd. 700 Inventar 32 Aktiekapital Maskiner Reservefond Fabriksejendom Reservefond Udlejningsejendom 985 Reservefond Samlede aktiver Samlede passiver 7.331

27 Spm. 1 Opstil årsregnskabet, således at en analyse kan foretages. Spm. 2. Beregn nøgletal og giv ud fra disse en vurdering af virksomhedens økonomiske tilstand. Spm. 3. Burde den sekundære aktivitet udvides på bekostning af den primære aktivitet? Spm. 4. Hvad ville den indre værdi blive, hvis virksomheden udstedte for 1 mill. kr. fondsaktier? Spm. 5. Hvad ville aktiernes indre værdi blive, hvis aktiekapitalen ud over de 1 mill. kr. fondsaktier blev udvidet med 1 mill. kr. aktier, der af de gamle aktionærer kunne tegnes til kurs 100? Spm. 6. Hvordan ville virksomhedens likviditet blive påvirket af udstedelsen af fondsaktier? Spm. 7. Hvordan ville virksomhedens likviditet blive påvirket af udstedelsen af nye aktier til kurs 100?

28 OPGAVE 16 A BETONELEMENTFABRIKKEN UDVIDELSE AF LAGER Betonelementvirksomheden, der var involveret i opgave 6, har også problemer med lagerplads til sine specialelementer. Den har imidlertid netop modtaget et tilbud om leje af et areal i umiddelbar tilknytning til specialelementlageret. Såfremt dette lager lejes, ophæves de begrænsninger, der hidtil har været på specialelementproduktion og salg, og som skyldtes størrelsen af lageret til specialelementer. Lagerudvidelsen i kombination med de nedenfor beskrevne investeringer i øget produktionsudstyr mm. gør det muligt at udvide produktion og salg med 50 %. Denne mængdeforøgelse kan dog kun forventes afsat, såfremt virksomheden samtidig sænker priserne på den samlede produktion af specialelementer. Produktionsudvidelsen vil medføre proportionalt voksende variable omkostninger. Lejen af arealet er kr. pr. år. Lejen reguleres i forhold til prisudviklingen (de kr. er altså i faste priser), og lejemålet er uopsigeligt fra begge sider i 10 år. Virksomheden må ud over lejen ofre: Engangsomkostning til dræning, veje, overfladebehandling og hegn, kr. Anskaffelse af ekstra produktions- og transportudstyr, kontantpris kr. Dette udstyrs levetid er 5 år, hvorefter der kan regnes med en kontant scrapværdi på kr. Ekstra kontante faste omkostninger: kr. pr. år. Alle ovennævnte tal er i faste priser, hvorfor det anses for rimeligt i beregningerne at anvende en kalkulationsrentefod på 8 % p.a. Betonelementvirksomheden udarbejdede for et stykke tid siden et foreløbigt resultatbudget og balancebudget for det kommende år. Dette år kan betragtes som rimelig repræsentativt i beregningerne. Budgetterne, der er vist på side 2, omfatter virksomhedens samlede betonelementproduktion. Spørgsmål. Beregn den nødvendige dækningsgrad for virksomhedens samlede omsætning af specialelementer, såfremt lejen af arealet og dermed udvidelsen af produktion og salg af specialelementer skal være fordelagtig.

29 FORELØBIGT RESULTATBUDGET FOR ÅRET 200X Standardelementer Specialelementer Omsætning Materialeforbrug Arbejdsløn Var. omk. i øvrigt Dækningsbidrag Gager Husleje Salg og administration Afskrivninger Renter Overskud før skat Selskabsskat Overskud efter skat Overskud efter skat tænkes anvendt således: Udbytte til aktionærer Henlæggelse til reserver Kasse, bank Debitorer Varelagre Produktionsanlæg I alt FORELØBIGT BALANCEBUDGET PR X Aktiver Passiver Udbytte Varekreditorer Kassekredit Prioritetsgæld Aktiekapital Reservefonds Aktiver i alt Passiver i alt

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S Case nr. 12: Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S CASE: ROKI A/S: Økonomistyring finansiering. ROKI (ROld og KIng) fremstiller styresystemer til industrielt brug. Produkterne har en kort levetid, men

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Investering (optimal

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Handelsvirksomheden EntrePreNøhren For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH5. Preben Nøhr overtog for et par år siden et firma i Vejle, som handler med

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 3. maj 007 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 17. januar 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden GolfStrømmen For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH6. Søren Bjørn startede for ca. 2 år siden sin egen golfforretning i København. Han har

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit Erhvervsøkonomi Opgave 1 Registrering, årsregnskabet, regnskabsanalyse, afskrivninger og budget. Se sekvens 8 På konto. Familien Skovby har udarbejdet et budget, hvor alle udgifter til ombygningen af sommerhuset

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 9. august 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Saldobalancen Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link til video Fashion SHOE skal nu i gang med

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år.

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 10. maj 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 dirigent

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E CASEEKSAMEN FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E DATO 8. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1:

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Opgave 4.1 Mikkels Dyrerige MIKKELS DYRERIGE Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Omsætning kr. 850.000 Salgsfremmende omk. kr. 20.000 Renteomkostninger kr.

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 18. januar 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. CVR 23 37 31 14

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. CVR 23 37 31 14 SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. CVR 23 37 31 14 ÅRSRAPPORT 2011 Selskabsoplysning Skamlebæk Vandværk a.m.b.a. Kildevangsvej 10 4540 Fårevejle Hjemmeside: www.skamlebaekvand.dk CVR-nummer: 23373114 Regnskabsperiode:

Læs mere

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015 CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: E Torsdag, den 21. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Økonomiske modeller og noter JV2000

Økonomiske modeller og noter JV2000 1 Økonomiske modeller og noter JV2000 2 Idegrundlag Planlægning/planer Målsætning Budgettering Politikker Registrering Strategisk analyse Kontrol/revision Komme til / Falde bort analyse (beslutning her)

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Angiv den optimale pris, hvis der reklameres. Undersøg dernæst, om den nævnte reklameindsats er fordelagtig.

2. Angiv den optimale pris, hvis der reklameres. Undersøg dernæst, om den nævnte reklameindsats er fordelagtig. Sommereksamen 1995 it pgave 1 (Vægt 80%) Virksomheden ARINC producerer en vare X, der udelukkende afsættes på hjemmemarkedet. Da virksomheden i sin tid lancerede denne vare, var den alene på markedet,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com 052420_EØ-D 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Løn Side 1 Opgave 2 Afskrivninger

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 -

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 - Årsregnskab Rytmisk Musikforening Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347-1 - INDHOLD Årsregnskab Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Investeringer ERHVERVSAKADEMI

Investeringer ERHVERVSAKADEMI ERHVERVSAKADEMI Investeringer En virksomheds daglige regnskabsføring består af en lang række kedsommelige ekspeditioner af små og store fakturaer. Enhver cykelsmed med nogle få timers kursus i bogføring

Læs mere

Revisionsfirmoet Jon Honsen

Revisionsfirmoet Jon Honsen Revisionsfirmoet Jon Honsen stotsoutoriseret revisionsoktieselskob STATUSECGINI Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Kallevadvej 5 476 Vordingborg Årsregnskab for214 Morievei 3, 263 Toostrup CVR-nr.

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed

AAA Højeste kreditværdighed Page 1 of 5 FirmaFakta 2009-05-14 Pernille Zdrinka IN-ITALIA A/S BLEGDAMSVEJ 104B, 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26089158 D&B D-U-N-S NR. 30-729-5175 TLF. NR. 33-15-13-13 REGNSKAB 200712 AAA Højeste kreditværdighed

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere