Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord"

Transkript

1 Direktion Jernbanegade 4-8, 9900 Frederikshavn Tlf , Fax SWIFT:EBANDK22 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K. Dato: Side: Vor ref.: 1Jens Ole Jensen Tlf.: Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord I henhold til Vejledning om værdipapirers optagelse til notering på Københavns Fondsbørs A/S afsnit fremsendes hermed Fusionsplan. Følgende dokumenter: fremsendes særskilt Tillæg til fusionsplan. Fusionsredegørelse. Fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance. Skriftlig udtalelse fra vurderingsmændene. Forslaget om fusionen - og de som følge heraf nødvendige ændringer i A/S Egnsbank Nords vedtægter, forelægges de 2 bankers generalforsamlinger den 13. marts Venlig hilsen Jens Ole Jensen CVR-nr

2 HJK/REJ Mellem undertegnede bestyrelser i A/S Egnsbank Nord, CVR.nr , Jernbanegade 4-8, 9900 Frederikshavn og Vendsyssel Bank A/S, CVR.nr , Østergade 4, 9800 Hjørring er d.d. indgået følgende: FUSIONSPLAN 1. Selskabernes navne og binavne, samt hjemsted Fusionen finder sted overensstemmende med reglerne i aktieselskabslovens kap Fusionen omfatter de ovennævnte to selskaber Selskabernes navne og registreringsnumre fremgår af det ovenstående. side 1

3 Selskaberne har følgende binavne registreret: A/S Egnsbank Nord: A/S Nordbank A/S Nordjyske Bank Aktieselskabet Frederikshavns Bank Aktieselskabet Skagens Bank Aktieselskabet Sæby Bank Folkebanken for Frederikshavn og Omegn Aktieselskab Vendsyssel Bank A/S: A/S Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring Lokalbanken i Hjørring A/S Lokalbanken i Vendsyssel A/S 1.4. Efter fusionen vil det fortsættende selskab anvende navnet Nordjyske Bank A/S og samtidig registreres binavnene A/S Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank A/S, ligesom alle hidtidige binavne bibeholdes A/S Egnsbank Nord har hjemsted i Frederikshavn Kommune. Vendsyssel Bank A/S har hjemsted i Hjørring Kommune. Det fortsættende selskab vil efter fusionen have hjemsted i Frederikshavn Kommune. side 2

4 2. Vurderingsmænd og fælles regnskabsopstilling Bestyrelserne i Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank har med henblik på udarbejdelse af udtalelser og erklæringer i henhold til Aktieselskabslovens 134 c som vurderingsmænd udpeget statsautoriseret revisor Per Midtgaard BDO ScanRevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab samt statsautoriseret revisor Lars Poulsen og statsautoriseret revisor Bent Ulvsgaard, Mortensen & Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ved fusionen ophører Vendsyssel Bank A/S, således at A/S Egnsbank Nord overtager/tilsvarer samtlige Vendsyssel Bank A/S s aktiver og passiver, alt overensstemmende med en af revisionsfirmaerne BDO ScanRevision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Mortensen & Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab udarbejdet fælles regnskabsopstilling. A/S Egnsbank Nord er således det fortsættende selskab, medens Vendsyssel Bank A/S er det ophørende selskab Den fælles regnskabsopstilling udviser samtlige aktiver og passiver i hvert af selskaberne, de reguleringer overtagelsen antages at ville medføre og åbningsstatus for det fortsættende selskab. side 3

5 3. Fusionsvederlag m.v Inden fusionens endelige vedtagelse gennemfører A/S Egnsbank Nord en fondsaktieemission på 70%, således at A/S Egnsbank Nords aktiekapital forhøjes fra nom. DKK til nom. DKK Efter fondsaktieemissionen er gennemført i A/S Egnsbank Nord er ombytningsforholdet fastlagt under følgende forudsætninger: Egenkapitalen i Vendsyssel Bank A/S andrager DKK pr. 31. december Vendsyssel Bank A/S's værdi er herefter fastsat til DKK x 1,32, eller DKK Aktiekapitalen er DDK og ombytningskursen herefter 129,36:15,5 er lig DDK 835. Værdien af A/S Egnsbank Nords aktier fastsættes til samme kurs/indre værdi som i Vendsyssel Bank A/S, 0,894 (beregnet som forholdet mellem børskurs 565 og indre værdi 632 i Vendsyssel Bank A/S) og med udgangspunkt i, at Egnsbank Nord A/S har en egenkapital pr. 31/ på DDK På dette grundlag er den kurs der anvendes i ombytningsforslaget efter fondsaktieemissionens gennemførelse beregnet til 570, (nemlig DDK : DDK er lig 637,6 x 0,894 er lig 570). På dette grundlag og under disse forudsætninger er ombytningsvederlaget fastsat således, idet ombytningsvederlaget reguleres i det omfang egenkapitalen i Vendsyssel Bank A/S i det endelige og reviderede regnskab pr. 31. december 2001 ikke er DKK og/eller egenkapitalen i A/S Egnsbank Nord i det endelige og reviderede regnskab pr. 31/ ikke er DKK : side 4

6 a) 10 aktier i Vendsyssel Bank A/S á nom. DKK 100 giver ret til 8 aktier i A/S Egnsbank Nord á nom. DKK 100. Aktierne er i fusionsforslaget værdisat til kurs 570, svarende til DKK b) Kontant betales pr. Vendsyssel Bank A/S aktier DKK 379 eller for 10 aktier DKK I alt pr. 10 aktier i Vendsyssel Bank A/S DKK svarende til DKK 835 pr. aktie, forudsat at børskursen på Nordjyske Bank A/S aktier på ombytningstidspunktet er 570 jf. ovenfor. c) Der gives aktionærerne i Vendsyssel Bank A/S option til inden 1 måned efter fusionens endelige vedtagelse at erhverve 2 stk. aktier i det fortsættende selskab for hver 10 aktier i Vendsyssel Bank A/S á nom. kr. 100 til en fast kurs på 570, der betales kontant. Aktierne til dette formål fremskaffes via bankens beholdning af egne aktier. d) De aktier der ydes som vederlag, og de aktier som udstedes ved fondsaktieemissionen, giver ret til udbytte fra regnskabsåret Der er tale om en skattepligtig fusion De nye aktier udstedes gennem Værdipapircentralen i styk á kr. 100,00, når fusionen er endeligt vedtaget, og den deraf følgende kapitaludvidelse er registreret. side 5

7 3.5. Efter kapitaludvidelsen som følge af fusionen vil aktiekapitalen i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) være på nom. DKK efter der er elimineret for Egnsbank Nord A/S s beholdning af aktier i Vendsyssel Bank A/S og for Vendsyssel Bank A/S's beholdning af egne aktier, jf. aktieselskabslovens 134 h stk Fusionsdato Fusionen finder sted pr. datoen for indeværende regnskabsårs begyndelse i begge selskaber, d.v.s. den 1. januar Betingelser Fusionen er betinget af: - at fusionen vedtages af de 2 bankers respektive generalforsamlinger, - at fusionen godkendes af Ministeren i henhold til Bank- og Sparekasselovens at der ikke i perioden til fusionens gennemførelse sker væsentlige negative ændringer i de fusionerende selskabers økonomiske status - at fusionen registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Egnsbank Nord er berettiget til at tilbagekalde fusionstilbuddet, såfremt en eller flere af ovennævnte betingelser ikke opfyldes. side 6

8 6. Bestyrelse, direktion og repræsentantskab Der tillægges ikke særlige rettigheder eller fordele til aktionærerne i det ophørende selskab, eller aktionærerne i det fortsættende selskab, eller til selskabernes bestyrelser og/eller direktioner. De bestyrelsesmedlemmer i Vendsyssel Bank A/S der som følge af fusionen ikke indtræder i bestyrelsen for A/S Egnsbank Nord, oppebærer hidtidigt bestyrelsesvederlag indtil det tidspunkt, hvor det pågældende bestyrelsesmedlem i henhold til forretningsordenen for Vendsyssel Bank A/S var på valg Egnsbank Nord A/S bemyndiges af bestyrelserne i Vendsyssel Bank A/S og A/S Egnsbank Nord til, som et led i fusionen, at forestå den under punkt 3 nævnte ombytning af aktier i Vendsyssel Bank A/S med aktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord), kontant at afregne det kontante vederlag i henhold til punkt 3, samt til at overdrage de i punkt 3.2.c nævnte aktier. 29/ For Vendsyssel Bank A/S: For A/S Egnsbank Nord: Peter Vestgaard Andersen Erik Broholm Andersen Knud Thorkil Beck Oluf Andersen side 7

9 Peter Gerhard Cold Karl Helge Ehlern Simon Mogensen Henning Evald Jensen Jonna Bilenberg Petersen Hans Jørgen Kaptain Villy Nielsen Poul Budde Olesen Pia Helena Sørensen Arne Iversen Ugilt Jens Christian Larsen side 8

Prospekt Nordjyske Bank A/S

Prospekt Nordjyske Bank A/S Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere