Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af"

Transkript

1 Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af ebsa/fbsa/vula-trafik Dette bilag udgør bilag 1 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet Transmission af ebsa/fbsa/vula trafik. Bilaget erstatter følgende tidligere bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Ethernet Transmission af ebsa-trafik hørende til Standardaftale om Ethernet Transmission af BSA trafik. 1. Omfang I dette bilag fastsættes vilkårene for TDC s udleje af Ethernet transmission til Kunden. 2. Indhold 1. Omfang Indhold Forkortelser og definitioner Produktbeskrivelse Afvanding Grundkonfiguration Priselementer Tekniske specifikationer Double tagged trafik Ændring af POI Ændring af VLAN-id Specielle krav for tilslutning af POI1 og POI Specielle krav for tilslutning til POI Specielle krav for VLANS EoMPLS Lokal Ethernet Transport Fysisk tilslutning (access) Transmission mellem POI og Kundens adresse Alternativitet Specifikationer Serviceklasser QoS SLA parametre VLAN Båndbredder Overvågning af hastigheder (policing)/trafikkontrakt Krav til udstyr ebsa Move Leveringsbetingelser Leveringsprocedure Bestilling Leverance Annullering af bestilling og udsættelse af leveringstermin Opsigelse Nummerering og identifikation af forbindelser Ethernet Port Ethernet Transport Forkortelser og definitioner AFb Assured Forwarding burstable AFnb Assured Forwarding non burstable. AFnb benyttes i forbindelse med Multicast. Multicast produktet kan leveres efter særskilt aftale herom. Afvanding Ved afvanding af en central, ring eller net forstås at Kunden opsætter et POI et af de pågældende steder og udveksler data fra sine Slutbrugere. BE Best Effort BGP Border Gateway Protocol routningsprotokol i IP nettet IS-IS Routningsprotokol i IP nettet PT_ETrans_Bilag_1_Prod_spec_v_std_ Side 1 af 9

2 ISP LDP ebsa edslam EF EoMPLS FBSA FE GE POI POI1 POI2 POI3 VLAN MPLS VULA Internet Service Provider Label Distribution Protocol routningsmetode i TDC s MPLS net Ethernet Bitstream Access Ethernet Digital Subscriber Line Access Multiplexer Expedited Forwarding Ethernet over Multi Protocol Label Switching Fiber Ethernet BSA Fast Ethernet (båndbredder fra 1-100Mbit/s) Gigabit Ethernet (båndbredder op til 1 Gbit/s). Point Of Interconnect Point Of Interconnect til opsamling af lokal Ethernet-trafik ved nærmeste L2 central Point Of Interconnect til opsamling af Ethernet-trafik ved nærmeste L3 central, hvor TDC s L2 net forbindes til L3 net Point Of Interconnect til aggregering af data således at Kunden kan nøjes med et mindre antal POI lokationer. POI3 stederne er udvalgte L3 centraler Virtual Local Area Network Multi Protocol Label Switching Virtual Unbundled Local Access 4. Produktbeskrivelse Ethernet DSLAM DSLAM L2 switch Cisco C450x L3 aggr.net router Juniper M320 Multicast trafik Double tagged unicast trafik EoMPLS ISP D ISP Router IP/MPLS core router POI3 ISP router C TDC IP/MPLS core 2 TDC L3 agg. net TDC L2 net TDC L3 agg. net TDC L2 net 4 1 B POI2 A POI1 Ethernet Transmission produktet muliggør, at data fra ebsa/fbsa/vula Slutbrugere kan transmitteres til en given, eller flere givne Kunde lokationer Afvanding Kunden kan vælge afvanding på følgende lokationer: POI1 - På nærmeste L2 switch (i ovenstående eksemplificeret i A) - Kunden køber en Ethernet port i den switch, hvori edslam'en termineres. Der er ca L2 switch i nettet idag. Her udveksles trafik fra ebsa/fbsa og VULA-Slutbrugere, der er lokalt tilsluttet denne Switch. POI2 - På nærmeste L3 switch - Kunden køber en Ethernet port i en switch/router på en central hvor L2 ringen forbindes til L3 (i ovenstående eksemplificeret i B). Vælges POI2 kan der ikke vælges POI1 på den pågældende L2 ring. Der vil være ca. 165 POI2 lokationer i nuværende net. Her udveksles trafik fra ebsa/fbsa/vula Slutbrugere, som er tilsluttet L2 switches i Lag2 ringen. POI3 - Central terminering på ét eller et begrænset antal steder i nettet (i ovenstående eksemplificeret i C). Med denne model transporterer TDC trafikken fra edslam'en frem til et/flere centrale steder i nettet. Kunden vil med denne model kunne klare sig med en begrænset eller slet ingen infrastruktur til udveksling af PT_ETrans_Bilag_1_Prod_spec_v_std_ Side 2 af 9

3 4.2. Grundkonfiguration trafik fra edslam til eget net. POI3 vil typisk være i f.eks. 1-8 lokationer. Transporten benytter Ethernet over MPLS tunneler (EoMPLS) på TDC IP backbone. Ethernet Transmission Inden beordring af Slutbrugere kan foretages skal Kunden have fastlagt og og fået etableret designet til sin infrastrukt, baseret på Ydelser leveret i henhold til denne Aftale. Kundens valg af design afhænger af Kundens ønsker til anvendelse af POI1, POI2 og POI3 og om Kunden ønsker at være lokal eller landsdækkende. Når Kunden har fastlagt designet af sin infrastruktur, skal Kunden foretage bestillingen ved udfyldelse af bestillingsblanketter på Selvbetjening Wholesale, jf. bestillingsproceduren som beskrevet i punkt 7. Når bestillingen er foretaget etablerer TDC routning og relationer etableres i TDC s systemer. Kunden kan foretage ændringer af designet af sin infrastruktur, jf. varslings-proceduren i afsnit 5.2. Endvidere kan TDC foretage ændringer i gældende og nye VLAN-id, jf. varslingsproceduren, som beskrevet i afsnit 5.3. VLAN identifikation En Ethernet BSA/ FBSA eller VULA Slutbruger er defineret på Kundens POI /Ethernet port vha et. yder og indre VLAN-ID) Den Indre VLANid beskriver den enkelte Slutbruger, mens den Ydre VLANid beskriver Kundens aktuelle VLAN på Lag2 ringen. Kundens Slutbrugere, der afvandes under samme Lag2 ring, tildeles således forskellige indre VLAN tags, men samme ydre VLAN tag. Der findes ca. 16 mio. forskellige VLAN adresser (4096 Indre VLAN x 4096 Ydre VLAN). Har Kunden kun et POI-udtag i f.eks. en landsdækkende løsning, vil alle Kundens kunder have unikke VLANid (kombination af Indre og Ydre VLANid). Overstiger Kundens brug 16 mio. VLAN, skal der allokeres et ny POI-udtag. Har Kunden flere POI-udtag, fordelt på flere Lag2 ringe, er der mulighed for, at to forskellige Slutbrugere har samme sæt af Ydre VLANid og Indre VLANid. Kunden må således identificere sine Slutbrugere ud fra den fysiske tildeling af centralerne til POI-udtaget, som aftales med TDC inden bestilling af ebsa/fbsa/vula, som beskrevet i afsnit 7.1. Det er TDC's VLAN manager, der ud fra Kundens aftale om antal og placering af POIlokationerne for den enkelte Kunde, sikrer den korrekte tildeling af VLANid. Kunden vil på ordrebekræftelsen kunne se det tildelte VLANid og Ethernet port id (kredsløbsnummer). Trafik fra Ethernet BSA/FBSA/VULA Slutbrugere vil være placeret i samme VLAN/VLANs. Den Ethernet port der benyttes til POI, kan benyttes til trafik fra VLAN fra både ebsa/fbsa og VULA Priselementer Følgende pris elementer benyttes: Ethernet port Uanset hvilken af ovenstående muligheder der vælges, skal der pr. POI etableres en Ethernet port, som er en fysisk switch eller routerport med GE interface. Kunden betaler for denne Ethernet port. Access til POI Der skal etableres access forbindelser fra de POI-porte, der skal tilsluttes Kundens Ethernet lokationer (i ovenstående eksemplificeret i D). Transmission kan leveres iht. Aftale/produkttillæg: Fiber og transmission eller aftale/produkttillæg: samhusning. Dette gælder uanset om porten er tilhørende en POI1, POI2 eller POI3 lokation. Ethernet transport for ebsa/fbsa/vula Ethernet transport benyttes kun i forbindelse med POI3-løsningen. Ethernet transport tilbydes i form af VLAN i servicekategorierne EF, AF og BE, eller i et VLAN som omfatter alle serviceklasser. PT_ETrans_Bilag_1_Prod_spec_v_std_ Side 3 af 9

4 Kunden betaler for oprettelsen af Ethernet-transport relationer mellem de forskellige Lag2 ringe, dvs. at transport aggregeres fra POI2 til færre POI3 punkter. Prisen for oprettelsen af Ethernet-transport relationer er afhængig af, om der skal etableres en landsdækkende løsning af alle TDC s Lag2 ringe, eller om det kun er et begrænset antal Lag-2 ringe der benyttes. Udover Ethernet transport relationer skal Kunden betale for den relevante Ethernet kapacitet mellem POI2 lokationerne og POI3. Denne afregnes efter forbrugt kapacitet. Ethernet transport ifm. POI1- eller POI2-løsning for ebsa/fbsa/vula Hvis Kunden vælger afvanding fra POI1 eller POI2 lokationer til udveksling af trafik fra ebsa/fbsa/vula Slutbrugere, skal der ikke etableres Ethernet transport. Kunden betaler for oprettelsen af Ethernet-transport relationer mellem de forskellige områder, dvs. at transport aggregeres i område fra POI2 til POI3. Prisen for oprettelsen af Ethernet-transport relationer er afhængig af, om der skal etableres en landsdækkende løsning af alle TDC s Lag2 ringe, eller om det kun er et begrænset antal områder der der benyttes. Udover oprettelsen af Ethernet transport relationer skal Kunden betale for den relevante Ethernet kapacitet fra POI2 til POI3. Denne afregnes efter forbrugt kapacitet. Lokal Ethernet transport Lokal Ethernet transport på en PO2 central, omfatter at trafik fra en eller flere l2-switche routes via Lag3-routeren til en Lag2-switch/Router på centralen. POI ændring Der betales en projektpris for justeringen. Projektprisen vil blive fastlagt efter at den ønskede justering er beskrevet. 5. Tekniske specifikationer 5.1. Double tagged trafik Traditionelt Ethernet (LAN) er at betragte som ét medie, hvor alle tilsluttede enheder kan se hinanden direkte q standarden tillader transport af flere multiple virtuelle LAN's (VLAN) henover det samme fysiske Ethernet medie imellem to eller flere Ethernet switche. Der benyttes et udvidet Ethernet header format, idet Ethernet rammerne får tilføjet en 802.1q header, som bl.a. indeholder et felt (12 bits længde = 4096), hvor man kan angive et VLAN ID mellem 0 og Switche som understøtter 802.1q, vil sørge for at holde de respektive VLAN's adskilte, så en enhed i ét VLAN kun ser trafik fra andre enheder, som også er i samme VLAN. Man kan således transportere 4096 virtuelle Ethernets (VLAN's) henover samme medie mellem 2 switche. TDC s Ethernet benytter double tagged trafik med både et Indre og et Ydre VLAN. Dette muliggør opsamling trafik fra stort antal af DSL kunder, som af sikkerhedshensyn ikke må kunne se hinanden på Ethernet niveau. Double tagged trafik, benytter en teknik benævnt Q-in-Q. Q-in-Q indebærer at man sætter endnu en 802.1q header på pakkerne, så hver pakke har to 802.1q headere. På den måde får man i praksis mulighed for at lave 4096 virtuelle VLAN's 4096 gange (24 bit, 2^24 = 16.7M) Ændring af POI Kunden har ret til at ændre definitionen af POI, f.eks. at en POI1 laves om til POI2. Det er en forudsætning for ændringen, at den gennemføres i et projektforløb efter nærmere aftale mellem TDC og Kunden. Det er TDC s hensigt, at sådanne ændringer kan gennemføres inden for 3 måneder fra Kundens anmodning Ændring af VLAN-id TDC har ret til med 3 måneders varsel og i forbindelse med udbygning af ebsa/fbsa/vula at ændre Slutbrugerens tildelte VLAN ID. Det er TDC s hensigt, at PT_ETrans_Bilag_1_Prod_spec_v_std_ Side 4 af 9

5 ændringen gennemføres i et projektforløb efter nærmere aftale mellem TDC og Kunden Specielle krav for tilslutning af POI1 og POI2 Ønskes tilslutning på POI1 og POI2 stederne, er der følgende kriterier, Kunden skal være opmærksom på: POI1 og POI2 er placeret på udvalgte centraler. Kunden tilsluttes en Lag2 switch, hvortil der er tilsluttet et antal edslam. Der kan være ca. 15 edslam tilsluttet pr. switch. edslam-kapacitet deles mellem de forskellige Kunder og TDC. Etableres flere edslam end det, der kan understøttes af en switch, vil TDC etablere en ny eller flere switche. Kunden skal købe en port pr. etableret switch og tilsvarende en access (transmissionsforbindelse) til den givne switch, hvis Kunden ønsker at understøtte de Slutbrugere, der er henhørende til pågældende central Specielle krav for tilslutning til POI3 Ønskes aggregering af data fra POI2 til POI3, skal Kunden være opmærksom på følgende kriterier: Pr. POI er der support 3072 MAC adresser Specielle krav for VLANS TDC benytter Q-in-Q til at stakke VLAN s i et hierarki af et indre VLAN og et ydre VLAN, hvor det indre VLAN definerer Slutbrugeren og det ydre VLAN definerer ISP ens tjeneste. Det medfører, at ISP en tildeles et yderligere VLAN, hvis ISP en har mere end 4096 kunder på den pågældende tjeneste i den pågældende lag2 ring. Den enkelte port kan supportere i alt ca. 16 mio. VLAN (4096 Indre VLAN x 4096 Ydre VLAN). Ved tilslutning til POI1 kan der maksimalt afvandes trafik fra 4096 Slutbrugere, idet der benyttes samme ydre VLAN-id. Ved tilslutning til POI1 eller POI2, kan der maksimalt afvandes 4096 Slutbrugere i den pågældende Lag2 ring. Hvis der skal afvandes flere Slutbrugere i samme POI2 tilslutning, er det en forudsætning, at Kunden bestiller en får etableret en ny POI2 tilslutningen med et nyt Ydre VLAN-id. Ved tilslutning til POI3, kan der maksimalt afvandes trafik fra 16 mio. Slutbrugere, idet der tilknyttes 4096 forskellige Lag2 ringe med hver 4096 Slutbrugere. Hvis der skal afvandes trafik fra flere end 16 mio. Slutbrugere, kræves det at der oprettes en ny POI3 tilslutning EoMPLS PE router på en given POP PE router på en given POP Sti Sti TDC IP / MPLS Backbone net PE router på en given POP PE router på en given POP Sti PE router på en given POP Målenode placeret på en POP Aggregering til POI3 implementeres som MPLS tunneler i TDC IP backbone net, hvor Ethernet pakker overføres (EoMPLS). IP/MPLS netværket er opbygget af routere, hvis opgave er at route (dvs. styre) de enkelte pakker gennem netværket ud fra den givne modtageradresse. Hertil anvendes bl.a. routningsprotokollen BGP samt supplerende IP routningsprotokoller for dynamisk udveksling af routningsinformation (dvs. tilgængelighed af blokke af IP adresser, kaldet IP prefixes) herunder LDP til opsætning af Label Switched Paths samt EoMPLS tunneler. PT_ETrans_Bilag_1_Prod_spec_v_std_ Side 5 af 9

6 Den centrale kerne i TDC s IP backbone netværk er overalt opbygget i en struktur, hvor nettopologi/-design sikrer, at nettet kompenserer for enkeltfejl (på en linie eller en knude som eksempelvis en router). Denne robuste topologi i netværket kombineres med brug af redundans på udstyrsniveau, sådan at den enkelte PoP ikke er følsom for nedbrud af enkelte netelementer. EoMPLS tunnelen provisioneres i forbindelse med etableringen af Kundens Transmissionsprodukt. EoMPLS tunnelen benyttes, når data skal leveres mellem to router porte. Den ene router port kan f.eks. være knyttet til Lag2 ring for POI2 og den anden router port kan være knyttet til Lag2 ring for POI3. POI2 og POI3 punkterne kan findes i DSLAM-listen på Selvbetjening Wholesale. Relationerne specificeres med følgende parametre: Båndbredde for relationen (i MBit/sek) QoS prioritering 5.8. Lokal Ethernet Transport Lag3 Router Lag2 switch Lag2 switch En POI2 central kan have en eller flere L2 ringe med tilhørende POI2 L2/L3-switch tilknyttet. I stedet for at Kunden skal købe sig adgang til hver L2/l3 switch på POI2 centralen, hvor Kunden ønsker at afvande sine ebsa/fbsa/vula kunder, kan det tilbydes at Kunden på samme POI2 central lokalitet kan nøjes med at leje en port på én af TDC s L2/L3 switche/routere, og TDC flytter herefter datapakker fra de andre L2/L3-swiche over til denne port. Overflytningen foregår ved hjælp af TDC s router, der er placeret på POI2- centrallokaliteten. Produktet kaldes Lokal Ethernet Transport Fysisk tilslutning (access) Variant Hastighed Grænseflade Gigabit Ethernet "GE" Op til Mbit/s Gbit Ethernet med optisk terminering i SC connector Ethernet Transmissions produktet POI produceres i en switch med følgende Ethernet interface muligheder: Gigabit Ethernet Tilslutning kan ske til Switch eller Router, afh. hvad der er tilstede på det givne POI Transmission mellem POI og Kundens adresse Accessen fra Switch på POI til Kundens adresse kan leveres på følgende måder: Transmissionsforbindelse. Hvis Kunden har en aftale/produkttillæg: Fiber og transmission, kan TDC levere en transmissionsforbindelse. SamhusningsTrunk. Hvis Kunden har en samhusning med en allerede etableret access, kan TDC levere en samhusningstrunk. PT_ETrans_Bilag_1_Prod_spec_v_std_ Side 6 af 9

7 5.11. Alternativitet Transmission produktet er opbygget med alternativitet mellem POI2 og POI3. Udstyr placeret i POI2 og POI3 er sikret med overvågning, nødstrøm, og dublerede kontrolenheder i routerne, og er sammenlignelig med hvad der leveres på ATM-løsninger i dag. Hvis accessforbindelsen eller switchen afbrydes, kan der ikke kommunikeres mellem POI og Kundens adresse. Der kan ikke tilbydes rerouting mellem flere POI Specifikationer Serviceklasser I ebsa/fbsa aftalens bilag 1c og bilag 1e er serviceklasser for Enkanals og Multikanals løsning beskrevet. Tilsvarende i bilagene i VULA aftalen QoS SLA parametre QoS SLA parametre for Ethernet transmission relationerne er beskrevet yderligere i bilag VLAN Båndbredder VLAN opsættes med 1000 Mbit/s Overvågning af hastigheder (policing)/trafikkontrakt TDC forventer, at Kunden shaper sin trafik således at den bestilte kapacitet pr. Kvalitetsklasse, jf. afsnit 5.11, ikke overskrides, og "straf" i form af droppede pakker undgås Krav til udstyr Udstyr, som tilkobles TDC s Ethernet Port produkt på POI, skal kunne understøtte de interfaces TDC benytter jf. afsnit 5.8. Skulle TDC vælge at skifte til andet endepunktsudstyr til brug for terminering af Ethernet på Kundens adresse i accesnettet, forudsættes det, at Kunden tilpasser sit interface tilsvarende. Udgifter i forbindelse med en sådan udskiftning afholdes af hver part. Dersom Kunden tilslutter udstyr, som skaber forstyrrelser eller andre ulemper i nettet, forbeholder TDC sig ret til at koble udstyret fra, indtil årsagen til forstyrrelsen er fjernet. der kan ikke i denne anledning fremsættes krav over for TDC ebsa Move Kunden har mulighed for at ændre den etablerede POI-struktur. Det er en forudsætning for ændringen, at den gennemføres i et projektforløb efter nærmere aftale mellem TDC og Kunden. Det er TDC s hensigt, at sådanne ændringer kan gennemføres inden for 3 måneder fra Kundens anmodning. Ved ændringer af POI-struktur vil VLAN, der flyttes til ny POI, få en ny ydre VLAN-værdi. Den indre kunderelaterede VLAN-værdi forbliver den samme. Ændringen aftales i et projekt og gennemføres i følgende faser: Fremsendelse af ønske til Kundens account manager om ændringer i den etablerede POI-struktur. Et kundemøde gennemføres med Kunden. TDC Wholesale deltager med en projektleder(ansvarlig for justeringen) og account manager. Projektlederen gennemgår detaljeret processen for justeringen. På kundemødet udarbejdes en specifikation af hvilke ændringer i POI-strukturen, som Kunden ønsker. Evt. nye POI/HB7 acces porte bestilles opsat. Lister over hvilke VLAN der skal ændres, fremfindes og de nye tilknyttede POI fremfindes og verificeres af Kunden. Der etableres evt. en pilottest således, at ét eller få kredsløb/vlan, med få Slutbrugere, flyttes. Herved sikres, at alle parter er bekendt med flyttepocessen og at man dermed minimerer sandsynligheden for fejl, når de resterende Slutbrugere flyttes. Når pilottesten er gennemført, gennemføres de øvrige flytninger. Ved flytning genprovisioneres Slutbrugerne på DSLAM, hvilket giver anledning til nye VLAN værdier. De indre VLAN-værdi fastholdes. Flytningerne planlægges og udføres så vidt muligt i service vinduer eller hvad der eksplicit måtte aftales med Kunden. PT_ETrans_Bilag_1_Prod_spec_v_std_ Side 7 af 9

8 6. Leveringsbetingelser Installation af tilslutningerne omfatter opsætning af kapacitet, tilslutning samt afprøvning af accessforbindelse, men ikke bygningsmæssige forandringer, el-installationer og eventuelt klimaanlæg. TDC foretager passende oprydning efter opsætning, nedtagning eller flytning af en installation. Eventuelle bygningsreparationer såsom maling, pudsning og tapetsering, der er en nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer, er TDC uvedkommende. Accessforbindelsen og tilslutningsenheden for Ethernet Transmission løsningen installeres af TDC efter almindelig praksis på de steder, der er aftalt med Kunden ved aftalens indgåelse. Hvis Kunden har særlige ønsker til ledningsføring, vil ekstra arbejde m.v. skulle betales efter regning. Vedrørende adgangsforhold gælder TDC s standardabonnenmentsvilkår for levering af faste kredsløb Ifølge disse skal Kunden efter aftale med TDC sørge for, at der er uhindret adgang for TDC til at etablere nettermineringspunkt og ledningsføring. Gives der ikke TDC uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, er TDC berettiget til at fakturere Kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel. Med mindre andet er aftalt vil TDC installere og idriftsætte indenfor normal arbejdstid. Abonnementet omfatter ikke udstyr udover den enhed, hvormed TDC eventuelt terminerer Ethernet tilslutningen på Kundens adresse. Særlige forhold på kundeadresser Kunden kan vælge, at Ethernet tilslutningen skal fremføres via et internt ledningsnet på installationsadressen. Tilslutningen af interne net skal ske i overensstemmelse med den ved kommunikationsministerens bekendtgørelse nr. 109 af 10. marts 1993 bekendtgjorte aftale om "interne net til telekommunikationsformål", indgået mellem kommunikationsministeren og TDC A/S. Særlige forhold i forbindelse med samhusningsadresser Terminering af Ethernet-access i en lokal samhusning leveres af TDC via et optisk patchkabel, termineret i en SC-connector. Patchkablet bliver forbundet til TDC's optiske fordeler i bygningen, hvorfra der via trunkkabling forbindes til Ethernet-noden. Termineringen er underlagt gældende vilkår, jf. Aftale om samhusning. 7. Leveringsprocedure 7.1. Bestilling Følgende bestillingsblanketter findes på Selvbetjening Wholesale: A: Bestilling af Ethernet-port til ebsa/fbsa og VULA B: Bestilling af Transport kapacitet C: Bestilling af Lokal ebsa/fbsa og VULA Blanket A benyttes ved etablering af switch/router-port til POI ved: etablering af POI2 lokation (uden tilknyttet POI3 lokation) etablering af POI3 lokation (hvor POI2 tilslutninger defineres i Blanket B) Blanket B benyttes ved etablering af POI2 relationer ifm. såvel POI2 som POI3 løsningen. Blanket C benyttes kun ved etablering af switch/router-port til POI1 løsningen. En oversigt over TDC s Ethernet POI1, POI2 og POI3-noder findes ligeledes på Selvbetjening Wholesale. Ved samtidig bestilling af nyt/nye opsamlingspunkter og transportforbindelser angives dette på blanketten, således at der kan ske en samtidig levering. PT_ETrans_Bilag_1_Prod_spec_v_std_ Side 8 af 9

9 7.2. Leverance I forbindelse med fremsendelse af udfyldt bestillingsseddel, vil der blive leveret en ordre bekræftelse, med specifikation af, hvornår Ethernet Transmission produktet kan blive leveret Annullering af bestilling og udsættelse af leveringstermin For ordrer, som annulleres efter modtagelsen hos TDC betales et annulleringsgebyr, uanset årsagen til annulleringen jf. bilag 2. Væsentlige ændringer i en bestillings termineringspunkter og/eller transmissionsdata betragtes som en annullering og fornyet ordre. Ved Kundens udsættelse af leveringstermin er TDC berettiget til et udsættelsesgebyr jf. bilag Opsigelse Kunden kan skriftligt opsige leje af Ethernet Port og Transport med følgende varsel, med mindre der i forbindelse med bestillingen specifikt er aftalt andet: Ethernet Port Ethernet Transport Uopsigelig i 6 måneder fra leveringsdatoen. Herefter 3 måneders opsigelse 1 måned 9. Nummerering og identifikation af forbindelser TDC tildeler abonnementsnumre i henhold til selskabets standard. Kunden skal oplyse abonnementsnumre ved henvendelse til TDC vedrørende eksisterende Ethernet-løsninger Ethernet Port Der tildeles ét abonnementsnummer per tilslutning til nettet. Abonnementsnumrene (HB7xxxxx) fremgår af de ordrebekræftelser, der tilsendes Kunden. TDC er berettiget til at ændre abonnementsnumre, hvis dette er påkrævet af tekniske eller driftsmæssige grunde. Kunden informeres om ændringen med længst muligt varsel Ethernet Transport Der tildeles ét abonnementsnummer per transportforbindelse gennem nettet per kvalitetsklasse. Abonnementsnumrene (HB6xxxxx) fremgår af de ordrebekræftelser, der tilsendes Kunden. TDC er berettiget til at ændre abonnementsnumre, hvis dette er påkrævet af tekniske eller driftsmæssige grunde. Kunden informeres om ændringen med længst muligt varsel. PT_ETrans_Bilag_1_Prod_spec_v_std_ Side 9 af 9

Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD

Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD Dette bilag udgør bilag 1d til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet BSA eller Standardaftale for Ethernet BSA. Bilaget erstatter

Læs mere

Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal

Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal 1. Omfang Ethernet Bitstream Access Multikanal er en tillægstjeneste til Ethernet Bitstream Access ADSL. Tillægstjenesten gør det muligt at opdele

Læs mere

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA)

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Boligforenings FBSA (BFBSA) løsning. BFBSA er et lag 2 produkt(osi), der er målrettet

Læs mere

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Shared fiber acces er under udvikling, og der kan forekomme ændringer i produktbeskrivelsen indtil End-To-End-testen er gennemført i løbet af september.

Læs mere

Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS

Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Dette bilag udgør bilag 1c til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Fiber BSA. 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Omfang... 1 2.1. Omfang implementering...

Læs mere

Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS

Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Omfang... 1 2.1. Omfang implementering... 2 3. Definitioner... 2 4. Produktbeskrivelse... 2 4.1. QoS 2 4.2. Grænseflade

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Decentral adgang...

Læs mere

Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA

Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Fiber BSA (FBSA) produkt, med hvilket Kunder kan udbyde datatjenester. Produktet er begrænset til de

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Bilag 1a: Ethernet VPN produktspecifikation

Bilag 1a: Ethernet VPN produktspecifikation Bilag 1a: Ethernet VPN produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet VPN eller Standardaftale for Ethernet VPN. Bilaget erstatter samtidig

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

Bilag 1 Produktspecifikation

Bilag 1 Produktspecifikation 2. marts 2012 Bilag 1 Produktspecifikation Til Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 OVERORDNET KONFIGURATION...

Læs mere

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1c til Produkttillæg for EVPN. Det anbefales Operatøren at etablere testforbindelser for at teste funktionaliteten inden produktet lanceres

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Omfang... 1 3 Transmissionskapacitet... 1 3.1 Transmissionskapacitet 2Mbit/s... 1 3.2 Transmissionskapacitet > 2Mbit/s...

Læs mere

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement SLA

Bilag 4: Service Level Agreement SLA Bilag 4: Service Level Agreement SLA Dette bilag udgør bilag 4 til Produkttillæg for Ethernet VPN og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 5 Service Level Agreement hørende til Aftale om Ethernet VPN.

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Bilag 1c Produktspecifikation for ATM BSA Multikanal

Bilag 1c Produktspecifikation for ATM BSA Multikanal Bilag 1c Produktspecifikation for BSA Multikanal 1. Omfang Bitstream Access Multikanal er en tillægstjeneste til Bitstream Access ADSL og SHDSL produktet. Tillægstjenesten gør det muligt at opdele Bitstream

Læs mere

Pair Bonding Ver 1.0 TWD

Pair Bonding Ver 1.0 TWD 1 Pair Bonding 0210-2013 Ver 1.0 TWD Pair Bonding - produktet Pair Bonding (PB) er et tillægsprodukt til VULA, VULA UC, ebsa, BB Basic og Rå/Delt rå kobber. 2 Pair Bonding er defineret ved: at xdsl-produktet

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Bilag 1a Produktspecifikation for VULA

Bilag 1a Produktspecifikation for VULA Bilag 1a Produktspecifikation for VULA Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA. 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s VULA produkt, med

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Dette bilag udgør bilag 4 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet Transmission af BSA/VULA trafik eller Standardaftale om Ethernet Transmission

Læs mere

VLAN - Virtual Local Area Network

VLAN - Virtual Local Area Network VLAN - Virtual Local Area Network - opdeling af LAN i mindre broadcast zoner Hvad er et VLAN? Virtuel switch, bestående af port 2, 5, 8 og 11 på fysisk switch VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller

Læs mere

Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement

Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 1 2 PRODUKTDEFINITION... 1 3 TEKNISK PERFORMANCE... 2 3.1 MÅLEMETODE OG GRUNDLAG... 2 3.2 DEFINITION AF PERFORMANCE

Læs mere

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net 3. marts 2012 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg IP Transmission kabel-tv Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET xdsl og Fiber fra Flexfone Flexfone Internet Internet fra Flexfone er lynhurtigt og sikkert for din virksomhed at bruge. I kan altid kommunikere med omverdenen igennem

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement SLA

Bilag 4: Service Level Agreement SLA Bilag 4: Service Level Agreement SLA Dette bilag udgør bilag 4 til Produkttillæg for Ethernet VPN og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 5 Service Level Agreement hørende til Aftale om Ethernet VPN.

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Dette bilag udgør bilag 1a til Produktspecifikation for Rå fiber FTH og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1: Produktspecifikation for Rå fiber. 1.

Læs mere

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1c til Produkttillæg for EVPN. Det anbefales Operatøren at etablere testforbindelser for at teste funktionaliteten inden produktet lanceres

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

Introduktion til BGP 4 Border Gateway Protocol version 4

Introduktion til BGP 4 Border Gateway Protocol version 4 Introduktion til BGP 4 Border Gateway Protocol version 4 Emner Hvad er BGP Autonome Systemer (AS) BGP grundlæggende Overvågning af BGP Hvad er BGP? Border Gateway Protocol BGP er beskrevet i to RFC er

Læs mere

Managed LAN: Produktspecifikationer Version: 2.1

Managed LAN: Produktspecifikationer Version: 2.1 Generelt Lokalnettet er i stigende grad blevet et følsomt forretningskritisk område. Kunder forventer i større grad samme høje grad af stabilitet og sikkerhed på deres LAN (Local Area Network) løsning,

Læs mere

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014 1 NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014 jmt 07-11-2014 2 Netværkskursus 14 17 Oktober 2014 ETHERNET 99% af al datatrafik er på ETH standard http://standards.ieee.org/ https://www.ieee.org/ 802.3 er ETH

Læs mere

VULA uncontended løsning TDC/TWD

VULA uncontended løsning TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 0703-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

Pair Bonding 27/ Ver 4.0

Pair Bonding 27/ Ver 4.0 1 Pair Bonding 27/9-2016 Ver 4.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

1. Omfang. 2. Indhold. 3. Anvendte forkortelser

1. Omfang. 2. Indhold. 3. Anvendte forkortelser Side 1 af 5 Bilag 7 Produktspecikation for IP//ETH-løsning 1. Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af FTN-Heilsøludeildins IP//ETH-løsning, der med reference til figur 1 i bilag 1, er transporten

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_VULA_v_std_220115 Side 1 af 8 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering

Læs mere

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftalenr.: Produkttillæg: Fiber og transmission Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT Fiber og transmision v standard 12 06 2009.doc Side 1 af 6 1 Præambel

Læs mere

Introduktion til MPLS

Introduktion til MPLS Introduktion til MPLS Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 VPN -Traffic Engineering 1 Datasikkerhed Kryptering Data sikkerheds begreber Confidentiality - Fortrolighed Kun tiltænkte modtagere ser indhold Authentication

Læs mere

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 1 Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer 1. Indledning Dette bilag udgør bilag 2a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA. Ved hjælp af Produktnummer, Produkttekst og Aktion kan man entydig finde

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network (C) EC MID 2005 VLAN, runk & VP 2003 EC MID, Heh 1 VLAN: Virtual Local Area Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af witche ( og Routere

Læs mere

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2 Side 1 af 5 1. INTRODUKTION TIL DSL FORBINDELSE... 3 2. SPECIFIKATION... 3 2.1. LØSNINGSMULIGHEDER... 3 2.1.1. Enkeltforbindelse... 3 2.1.2. Failover forbindelse... 4 2.2. TILLÆGSYDELSER... 4 3. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

VLAN. VLAN og Trunks. Region Syd Grundlæggende netværk

VLAN. VLAN og Trunks. Region Syd Grundlæggende netværk VLAN VLAN og Trunks Region Syd Grundlæggende netværk VLAN: Virtual Local-Area-Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OSI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af Switche ( og

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Routeren. - og lag 3 switchen! Netteknik 1

Routeren. - og lag 3 switchen! Netteknik 1 Routeren - og lag 3 switchen! Netteknik 1 Routeren en introduktion NETVÆRK 10.0.0.0 NETVÆRK 192.168.1.0 E1 Router E0 S0 NETVÆRK 194.182.2.0 Grundlæggende LAN teknologi består af Ethernet switche der flytter

Læs mere

Giver dette input anledning til justering i POI0 løsningen, der blev gennemgået? Yderligere kommentar

Giver dette input anledning til justering i POI0 løsningen, der blev gennemgået? Yderligere kommentar Index Operatør 1Siminn 2 Siminn Kommentar Ønske om at Ethertype whilelistenlaves om til en blacklist i stedet for 0x8847 (MPLS unicast). Strengt taget er det ikke VULA, men jeg håber at i vil medtage det

Læs mere

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD Teknisk Branchemøde Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD 1 Dagsorden VULA UC - ADSL tagging VULA IT implementering af priser på hastigheder 1 3 VULA UC ADSL tagging Tagging oprindelig specificeret, jf. møde

Læs mere

Bilag 1, Definition og Leverancebeskrivelse 1 TEKNISK SETUP Ydelsen er defineret som levering af Global IP-Transit i Nuuk jf. nærmere nedenfor med committed datarate på 25 Mbps og burst-mulighed på 100%

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå fiber_v_std_220114.docx Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement - SLA

Bilag 4: Service Level Agreement - SLA Bilag 4: Service Level Agreement - SLA Indholdsfortegnelse: 1. OMFANG OG VILKÅR... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. LEVERINGSTID... 2 3.1 GENNEMSNITLIG LEVERINGSTID...2 3.2 LEVERINGSTID...2 3.3 ORDREBEKRÆFTELSER...3

Læs mere

Columbine brugervejledning

Columbine brugervejledning brugervejledning Vejledning for operatører ved version 2.4 Side 2 Indhold 1. Aftale... 3 1.1 Produkter... 3 2. Indledning... 4 2.1 Fejlmelding og spørgsmål... 4 2.2 Generelt... 5 3.... 5 3.1 Vis eksisterende

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013 2. januar 2013 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg BSA Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Wholesale

Læs mere

Indhold. Bilag 1. Produktspecifikation. Indholdsfortegnelse

Indhold. Bilag 1. Produktspecifikation. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Produktspecifikation Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Præambel... 2 2. Definitioner... 2 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.1.1 Docsis 3.0... 3 3.1.2

Læs mere

Bilag 7: Service Level Agreement

Bilag 7: Service Level Agreement Bilag 7: Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 GENERELT OM TEKNISK PERFORMANCE...2 2.1 ACCESNET OPPETID... 4 2.2 DSLAM OPPETID... 6 2.3 MULTIKANAL... 7 2.3.1 Kvalitetsparametre

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Bredbånd Basic hørende

Læs mere

Introduktion til fastnetbredbånd

Introduktion til fastnetbredbånd Introduktion til fastnetbredbånd Oversigt over de meste anvendte begreber Begreb Accessnet Accessforbindelse (-linje) ADSL Aggregeringsnet Arkivtjeneste Backbonenet Bitstream Access Broadcast BSA Central

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 5 - Prøver og dokumentation

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 5 - Prøver og dokumentation EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 5 - Prøver og dokumentation INDHOLD 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. OVERTAGELSESPRØVE... 3 2.1 Krav til Overtagelsesprøven... 3 2.2 Gennemførelse af Overtagelsesprøven...

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk 12. december /joboos Fremsendes alene via email Korrektion af visse maksimale netadgangspriser fastsat i Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse (fastnet) Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Service Level Agreement / Serviceaftale

Service Level Agreement / Serviceaftale Level Agreement / aftale Support For at kunne yde service og support på et højt niveau, har I P Group døgnovervågning på sit udstyr. Dette er 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I P Group har teknikere

Læs mere

Spanning Tree. - mulighed for redundans på Ethernet! Netteknik 1

Spanning Tree. - mulighed for redundans på Ethernet! Netteknik 1 Spanning Tree - mulighed for redundans på Ethernet! Netteknik 1 Hvorfor Spanning Tree? Driftsikkerhed & redundans! Moderne firmanetværk kræver en større og større grad af stabilitet og driftsikkerhed,

Læs mere

Network. Netværks design. Region Syd Grundlæggende netværk

Network. Netværks design. Region Syd Grundlæggende netværk Network Netværks design Region Syd Grundlæggende netværk Emner Design Principper 3 lags modellen Core Distribution Access Netværks typer Egenskaber ved et netværk Design Principer Design Principer Hierarki

Læs mere

Bilag 1a Produktspecifikation for Ethernet BSA

Bilag 1a Produktspecifikation for Ethernet BSA Bilag 1a Produktspecifikation for Ethernet BSA Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet BSA eller Standardaftale for Ethernet BSA. Bilaget erstatter samtidig

Læs mere

Netværksdesign I. Rasmus Elmholt Netværksdesign I Side 1 af 6 RaEl@mercantec.dk

Netværksdesign I. Rasmus Elmholt Netværksdesign I Side 1 af 6 RaEl@mercantec.dk Netværksdesign I Rasmus Elmholt Netværksdesign I Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Målpinde...2 Undervisningsform...2 Aflevering...3 Skema...3 Tidsplan...3 Netværksdesign I...4 Indledning...4 Generel beskrivelse...4

Læs mere

TDC MultiBase Fiber. Godt i gang guide

TDC MultiBase Fiber. Godt i gang guide TDC MultiBase Fiber Godt i gang guide Februar 2014 Indhold Velkommen på TDC MultiBase Fiber...3 Service og support...3 Service...3 Fejlklassificering...3 Overvågning...4 QoS Quality of Service... 4 Erhvervssupport...4

Læs mere

Vejledning til Datakommunikationsaftalen

Vejledning til Datakommunikationsaftalen Side 1 af 12 Vejledning til Datakommunikationsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Bilag 2: Priser og gebyrer for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 2: Priser og gebyrer for rå kobber og delt rå kobber Bilag 2: Priser og gebyrer for rå kobber og delt rå kobber Dette bilag: udgør Bilag 2 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg Kobber erstatter Bilag 3 Priser og gebyrer for rå kobber, dateret 6.

Læs mere

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL 1. Omfang Ethernet BSA G.SHDSL er et produkt, hvor XDSL-forbindelsen produceres efter G.SHDSL.biz standarden og benytter 1-4 trådpar til at levere

Læs mere

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Afrapportering på VULA-forum v/ Lars Høyrup Jensen Onsdag den 24. april i ERST Arbejdsgruppens baggrund På VULA-forum 28. januar 2013 blev det besluttet

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Terminologi i LRAIC-modelnotaterne

Terminologi i LRAIC-modelnotaterne Terminologi i LRAIC-modelnotaterne Nedenstående liste indeholder en oversigt over den terminologi, der vil blive anvendt i de tre LRAIC-modelnotater. Det skal understreges, at terminologien er fastlagt

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

Rådgivning når viden gør en forskel

Rådgivning når viden gør en forskel 1 Rådgivning når viden gør en forskel Hvad siges der i medierne - 1 Computerworld d. 20 september 2010 2 Hvad siger medierne - 2 ZD- NET 9 august 2010 3 Agenda Opsummering på IPv4 Status på IPv4 Opsummering

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Bilag 1 Produktspecifikation

Bilag 1 Produktspecifikation 6. marts 2012 Bilag 1 Produktspecifikation Til Rammeaftaletillæg Installationsydelser Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. TEKNIKERBESØG... 3 2.1 YOUSEE A/S TEKNIKERBESØG... 3 2.2 DANSK KABEL TV A/S

Læs mere

Bilag 1. Tekniske Specifikationer

Bilag 1. Tekniske Specifikationer Bilag 1. Tekniske Specifikationer Dette bilag udgør bilag 1 til Produkttillæg for SIP Gateway og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag E: Tekniske specifikationer hørende til Aftale om SIP Gateway.

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 05 - Prøver og dokumentation Bilag 5 - Prøver og dokumentation Side 1 af 6 Indhold 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. OVERTAGELSESPRØVE... 3 2.1 Krav til Overtagelsesprøven...

Læs mere

Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester. mellem <Kunde> og TDC A/S

Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester. mellem <Kunde> og TDC A/S Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke

Læs mere

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus November 2016 1. Tillægsaftalen For aftale om Redundans Mobil eller Redundans Mobil Plus gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via . Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014

TDC A/S Fremsendes alene via  . Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014 TDC A/S regulering@tdc.dk 4. marts 2015 Fremsendes alene via e-mail /Christoffer Kjældgaard Giwercman Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S 20. september 2007 Tillægsaftale om Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem TDC Totalløsninger A/S og Cybercity A/S 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Bilag C. Tekniske specifikationer

Bilag C. Tekniske specifikationer Bilag C. Tekniske specifikationer 1. Anvendelse Dette bilag med dets henvisninger dækker de tekniske krav for sammenkobling mellem TDC og andre telefonioperatørers netværk. Hensigten med de opstillede

Læs mere

G.INP Branchemøde d. 3 september september 2014 Torben Weihe Dam

G.INP Branchemøde d. 3 september september 2014 Torben Weihe Dam G.INP Branchemøde d. 3 september 2014 3. september 2014 Torben Weihe Dam 1 Indhold 1. Status for implementeringen - kort 2. Brush up baggrund og TDC implementering af G.INP 3. Brush up IT-implementeringen

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Dette bilag udgør bilag 1a til Produktspecifikation for Rå fiber FTH og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1: Produktspecifikation for Rå fiber. 1.

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: BSA coax (tidligere BSA Kabel-tv net) til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_BSA_Coax_v_211215 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER... 3

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

Nordic Connect Managed

Nordic Connect Managed Nordic Connect Managed Tjenestebeskrivelse Version 2.6.4 NYS-1044 v2.6.4 Date: 23-12-2015 Page 1 of 37 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...3 2. TEKNOLOGI...5 3. TJENESTEBESKRIVELSE...7 3.1 DÆKNINGSOMRÅDE

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Netværkstopologi. - Den logiske og den fysiske! Netteknik 1

Netværkstopologi. - Den logiske og den fysiske! Netteknik 1 Netværkstopologi - Den logiske og den fysiske! Netteknik 1 Netværkstopologi Topologi betyder geometri, dvs. netværkets udseende En introduktion til netværkets grundbegreber! Et firmanetværk LAN, baseret

Læs mere